OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ l e d e n OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho celku se spojilo devatenáct čtvrtí. Celá pražská krajina, od nejstarších dob rámující pražskou kotlinu, byla administrativně apak komunikačně sloučena shistorickým středem Prahy, kterému vždy tvořila nejbližší hospodářské zázemí azjehož aktivit čerpala síly ksvému vlastnímu životu. Mnohá místa Prahy ale leží ipo téměř devadesáti letech - obrazně řečeno -za hradbami. Mnohé pragensie zapomínají na stavební poklady za hranicemi dnešní pražské památkové rezervace. Platí to také pro architektonické dědictví páté pražské obce, které by se nemělo spojovat jen sbertramkou, jež do obecného povědomí vešla především díky osobě Mozartově. Praha 5oplývá množstvím zajímavých staveb, mnohdy jde dokonce o stavby takového typu, jaký se v jiných částech města příliš často neobjevuje.

2 2. STRANA ZÁPIS ZROA IS 01 /2006 Pomyslný dluh se snažila korigovat výstava Slavné stavby Prahy 5, která se na přelomu roku uskutečnila ve smíchovském letohrádku Portheimka. Architektonicko-historické mapování Prahy 5přitom mělo nejen vzpomínkový, ale iryze dnešní apraktický význam: pomáhá nám totiž uvědomit si hodnotu místa, jeho identitu ato je nadmíru důležité pro další rozvoj Prahy 5. Pomocí expozice se návštěvníci mohli seznámit sdeseti stoletími architektury Smíchova, Hlubočep, Radlic, Košíř, Motola, Jinonic-Butovic ačásti Malé Strany.Na začátku jejich pomyslné časové osy se nachází množství hospodářských usedlostí aletohrádků, které od středověku vznikaly za hradbami tehdejší Prahy anejvětšího rozkvětu doznaly vdobě baroka aklasicismu. Moderním protikladem poslouží značný počet funkcionalistických staveb od vil až po filmovou továrnu na Barrandově.Aještě modernější jsou stavby takzvaného Nového Smíchova vsousedství křižovatky Anděl. Sláva, která podle titulu výstavy tyto stavby provází, není často rázu zjevného. Výběr byl podřízen zejména jejich architektonické kvalitě nebo inženýrskému významu. Nedostalo se zdaleka na všechny domy aobjekty,které by si to zasloužily,ale to by musela být vytvořena výstava daleko rozsáhlejší anapsána publikace nepoměrně objemnější. Aještě jedno hledisko chtěla výstava uplatnit: chápeme architektonická díla nikoli pouze jako uměleckotechnické solitéry tyčící se mimo čas a prostor,nýbrž jako součást společenského organismu, tedy jako objekty vzniklé vpříslušných historických, společenských, kulturních, sociálních adalších souvislostech. Každá stavba se většinou rodí na prázdném papíru architekta ana zelené louce staveniště, nicméně ve vzduchoprázdnu nestojí: je článkem řetězu v historickém vývoji místa. Také proto řadíme významné architektonické projevy ke kulturnímu dědictví. Také proto se sluší poděkovat organizátorům akce, Městské části Praha 5 a agentuře Foibos, za jejich společnou aktivitu. Bohumír Kotora Mezi těmito póly bylo možné spatřit skvostné objekty obytné, ale též církevní či průmyslové, vystavěné vduchu historizujících slohů druhé poloviny 19. století či secese. Jako by krok za krokem, tak jak to časová přímka, táhnoucí se dějinami, naznačuje architektonické skvosty vyrostly na více než čtyřiapadesáti panelech aposkytly výstižný doklad životního stylu, ale i průkopnických architektonických či inženýrských postupů. Kostelem sv.vavřince vjinonicích, pocházejícího asi z 11. století, počínaje, ústředím ČSOB vradlicích, které nese vročení dokonce už budoucí, léta 2006 až 2007, konče. Pozn. redakce: Upříležitosti uskutečněné akce vyšla stejnojmenná publikace. Kniha Slavné stavby Prahy 5 je pomyslně rozdělena do čtyř částí. První představuje především usedlosti, vzniklé na někdejších viničních stráních, druhá se orientuje na výstavbu v19. století, třetí na objekty zdoby první republiky,poslední je věnována Novému Smíchovu. Ti zvás, kteří nemohli výstavu absolvovat, mohou přijmout tuto informaci jako malý tip na opatření si zajímavého odborného díla.

3 IS 01 /2006 AKTUALITY +SOUTĚŽE 3. STRANA Každé sebemenší zvelebení obce přispívá ke zlepšení života místních obyvatel. Vtomto případě se nejedná jen odopad na místní obyvatele, ale ipřilehlých městských částí, protože na právě zrekonstruovaný zámek navazuje krásný, také čerstvě zrekonstruovaný zámecký park, který je veřejně přístupný aje oázou zeleně na tomto okraji Prahy. Zdroj: Tiskový odbor Magistrátu hl. města Prahy. SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ NOVÁ FASÁDA ČAKOVICKÉHO ZÁMKU SVÍTÍ NA DÁLKU Na sklonku roku 2005 byly slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory zámku vpraze 9, Čakovicích. Z celkové vynaložených nákladů, které činily 19 milionů korun, získala Městská část Čakovice dotaci z rozpočtu hlavního města ve výši 12,5 milionu korun. Rekonstrukce zámku probíhala ve dvou etapách. Vroce 2004 nákladem 8milionů korun byly vyměněny a částečně opraveny krovy apoložena nová střešní krytina. Zároveň se provedla rekonstrukce 1. patra zámku, nová elektroinstalace, nové stropy Vroce 2005 bylo nákladem 11milionů korun během druhé etapy zrekonstruováno přízemí asuterén (elektroinstalace, voda, odpady,teplo, výměník) apředevším nová fasáda anová dlažba vprostoru před zámkem. Poslední majitel zámku se jmenoval baron von Schoeller.Tomu byl zámek zkonfiskován na základě tzv. Benešových dekretů po 2. světové válce. Od té doby se vněmvystřídalo mnoho uživatelů, vojenských kasáren či gymnázia nevyjímaje. Dnes je zámek vmajetku hlavního města Prahy,ale svěřen do správy Městské části Praha-Čakovice. V objektu je umístěna Základní umělecká škola Marie Podvalové. Společenské prostory využívá městská část pro zasedání zastupitelstva, konají se tu koncerty,adalší příležitostné společenské akce. Vobjektu, jehož nejkrásnějším kouskem jsou kachlová kamna vsalonku vpřízemí, je též umístěna pobočka místní knihovny, vsuterénu pak funguje keramická dílna pro centrum volného času. Český Interiér 2006 Jedenáctý ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Vyhlašovatelé: Design centrum České Republiky a Česká komora architektů Sekretář soutěže: Mgr.Ivana Janíčková, Design Centrum ČR, Radnická2, 60200Brno, tel: , Předmět soutěže: soutěžní přehlídka je zaměřena na shromáždění toho nejkvalitnějšího anejzajímavějšího, co bylo včeské republice vprůběhu roku 2005 realizováno voblasti interiérů přístupných veřejnosti ivoblasti soukromých interiérů. Víceúčelový objekt vproluce Benešova -Orlí vbrně Vyzvaná, neanonymní, architektonická, jednokolová, ideová soutěž. Vyhlašovatel: OV comp, s.r.o., Jánská 79/1/3 Zplnomocněný zástupce: Ing. Miroslav Vymazal, tel/fax: / , Sekretář soutěže: Ing. arch. Jiří Miklík, Rybkova 4, Brno, tel: architektonické řešenívíceúčelovéhoobjektuvproluce Benešova -Orlí vměstské památkové rezervaci Brno srespektováním rozsahu afunkce objektu stanovené investorem. Návrh bude podřízen požadavku na kvalitu historického prostředí avzhledu okolních budov. Cena Hanuše Zápala za rok 2005 Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň zastoupené Primátorem města Předmět soutěže:je stavbou realizované architektonické dílo ve smyslu ustanovení 2odst. 1 zákona č. 121/2000Sb., oprávuautorskémaoprávech souvisejících správem autorským (dále jen dílo ), které: a) jetvůrčím osobitým řešenímstavbynebo souboru staveb, tvořící harmonický celek tvarový (estetický), dispoziční, materiálový, technologický aprovozní asplňující nejvyšší kritéria architektonické kvality, b) bylo realizováno na správním území města Plzně, c) bylo ukončeno azkolaudováno včasovém rozmezí leden až prosinec roku Cena může být udělena jednotlivým osobám anebo autorským týmům, které jsou autory díla splňujícího podmínky stanovené vbodě 1.2. Udělení ceny není vázáno na trvalé bydliště, ani státní příslušnost autora architektonického díla.

4 4. STRANA SOUTĚŽE IS 01 /2006 Architektonická soutěž CENTRAL GROUP Rodinný dům pro 21. století Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž pro vysokoškolské studenty oborů architektura apozemní stavby. Vyhlašovatel: CENTRALGROUP,a.s., Na Strži 65, Praha 4, tel: , Sekretář soutěže: Ing. MichaelaAndrejsová, Na Strži 65, Praha 4, tel: , mobil: Předmět soutěže: návrh samostatně stojícího zděného rodinného domu vrovině s5až 6obytnými místnostmi, kuchyní čikuchyňskýmkoutemagaráží čidvougaráží. Víceúčelová budova Liberec Plaza Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Plaza Centers Czech Republic, s.r.o., K Červenému dvoru24, 13000Praha 3, tel/fax: +420 / Sekretář soutěže: ing. arch. Erik Kružel, KČervenému dvoru 24, Praha 3, tel/fax: +420 / , architektonické řešenístavbyvíceúčelovéhoobjektu Liberec Plaza na Šaldově náměsti vliberci. Dřevěný dům Veřejná, architektonicko-konstrukční soutěž, projektová anonymní soutěž. Vyhlašovatelé: Ministerstvo průmyslu aobchodu ve spolupráci sministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů atechniků,technologickým centremakademie věd ČRaNadací dřevopro život Sekretář soutěže: ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová, Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1, tel.: , ing. Jan Řezáč Předmět soutěže: nízkoenergetický rodinný abytový dům spodstatným použitím technologie skládané zdřevěných prvků, výrobků zaglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva: SOUTĚŽE PŘIPRAVOVANÉ Revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkových sadů Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Městská částpraha2, nám. Míru20, Praha 2, tel: Zplnomocnění zástupci: Mgr.Michal Basch, Ing. Libor Krátký, Ing. Jitka Poltierová Sekretář soutěže: Ludmila Schwarzová, nám. Míru 20, Praha 2, tel/fax: , architektonické řešenírevitalizaceobjektupamátkově chráněného parku -Havlíčkových sadů vk.ú. Královské Vinohrady,Praha 2. Účel aposlání soutěže: nalézt nejvhodnější koncepci komplexního řešení azpůsobuprovedení revitalizace Havlíčkových sadů jakožto veřejného parku pro odpočinek arelaxaci okolních obyvatel smaximálním zachováním stávající struktury cest icelého parku azadat autoru tohoto řešení zpracování všech výkonových fází projektové dokumentace adohledu nad jejich prováděním pro uvedený objekt Havlíčkových sadů. Předpokládaný termín vyhlášení: leden/únor 2006 NovábudovaNárodníknihovny ČR Mezinárodní architektonická soutěž. Národní knihovna ČR připravuje mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledný návrh by měl hmotově ifunkčně pozitivně ovlivnit tvářčásti letenské pláně. Nová budova, předpokládaná vsouladu súzemním plánem na Letné vblízkosti Špejcharu by měla uspokojit požadavky nejen provozní atechnické, ale iestetické. Nová budova má sloužit zejména pro umístění novodobých fondů, jejich zpřístupnění veřejnosti avytvoření důstojného kulturního stánku vybaveného moderními technologiemi, smožností širšího vzdělávacího ispolečenského využití. Tento záměr podpořily Poslanecká sněmovna (vyjádřené ), bývalý isoučasný ministr kultury, Magistrát Hl. města Prahy adalších institucí aosobností. Předpokládaný termín vyhlášení: únor 2006 Více informací: NáměstíT.G. Masarykaapřednádražníprostor ČD vtáboře Veřejná, anonymní, ideová, jednokolová, architektonicko-urbanistická soutěž. Vyhlašovatel: Město Tábor,odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 3, Tábor Sekretář soutěže: Ing. arch. Roháček Miloš, tel: 0361/486202, fax: 0361/486100, urbanistickoarchitektonické řešeníprostorunám. T.G.M apřednádražníhoprostoru ČD vtáboře. Předpokládaný termín vyhlášení: prozatím neuveden RekonstrukcebudovK. Śliwky č.149/17 a219/15 vkarviné Veřejná, anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná Sekretář soutěže: Ing. arch. Kamil Mojžíšek, Dr. Martínka 24, Ostrava, architektonické řešení rekonstrukce budov č.149/17 a č. 219/15 naulici Karola ŚliwkyvKarvinéFryštátě. Předpokládaný termín vyhlášení: prozatím neuveden Zpracováno dle podkladů: Josefská 34/6, Praha 1 tel.: ,

5 IS 01 /2006 VÝSTAVY 5. STRANA VÝSTAVY 8. Salon Obce architektů 2005 Místo konání: HvězdárnaZlín, Lesní čtvrť 5443, Zlín Termín akce: do konce ledna 2006 Vernisáž: sobota od hodin. Vstup zdarma. Baťovou slávou opředené město Zlín opět po roce představuje Salon Obce architektů, otevřenou přehlídku myšlenek aidejí, architektonických návrhů, studií arealizací avýtvarných dělvztahujících se karchitektuře astavitelství. Pořadatelem akce, která je založena na možnosti svobodné aindividuální volby autorů, přičemž způsob prezentace je ponechán výhradně na jejich vůli, je Obec architektů. Ze Zlína výstava zamíří na Slovensko, kde její hostování začíná vbratislavě. YOUNG BLOOD: I'M YOUNG POLLISH ARCHITECT!. Místo konání: Centre for Central European Architecture, UPůjčovny 4, Praha 1 Termín akce: Podstata experimentálního cyklu Young Blood /Mladá krev spočívá vkonfrontaci přístupů mladých architektů centrální Evropy,vchápání architektonické profese akjejímu praktickému fungování vpříslušné zemi. Vpořadí už čtvrtá výstava tohoto cyklu tentokrát prezentujenejmladší činnouarchitektonickougeneraci vpolsku. Šestice polských studií svěkovým průměrem do 35 let reaguje na větu I'm young Pollish Architect!. Gramatická chyba vnázvu krajiny má vyprovokovat kinterpretaci vprostoru objemy 6,3m³. Prostorové instalace reflektují individuální zkušenost sarchitektonickou praxí vpolsku. Narážejí na nesnáze, které mladé architekty čekají vpraxi. Observeur du Design Místo konání: Design centrum ČR, Radnická2, Brno Termín akce: Otevřeno: denně hodin. Výstava představuje jakousi výkladní skříň inovace adesignu, pro niž se každoročně vybírá přibližně 150 výrobků ze všech průmyslových odvětví Francie. Vbrněnském Design centru ČRtak naleznete exponáty vpodobě běžných kuchyňských předmětů, výrobků pro děti amuže či produktů podporující nové technologie. Po pouhých šesti letech její existence, je «Observeur du Design» považován za rovnocenného partnera nejvýznamnějších mezinárodních cen voboru design. Pocta Ernstu Wiesnerovi Místo konání: Galerie architektury,starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: do Otevřeno: denně mimo pondělí hodin Termín tradiční vánoční výstavy vbrněnské Galerii architektury na téma brněnské meziválečné architektury vyplnil spolek architektů Obecní důmbrno monografií Ernsta Wiesnera. Fotografie Filipa Šlapala aivana Wahly představují poslední, dosud nepublikované, autorovy realizace zliverpoolu, dosud neznámé stavby zbrna aobjev Petra Pelčáka, editora katalogu, ve Velkém Meziříčí. Zvukové záznamy zase zachycují vzpomínky na jednoho znejvýznamnějších realizujících českých architektů první poloviny minulého století, který vletech žil atvořil vjihomoravské metropoli. Cheb vdobě secesní Místo konání: Krajské muzeum, nám. Krále Jiřího zpoděbrad 493/4, Cheb Termín akce: Otevřeno: denně mimo pondělí a13-17hodin. Krajské muzeum Cheb připravilo pozoruhodnou výstavu věnující se historii města. Prostřednictvím expozice se představuje jeho vývoj na přelomu 20. století. Návštěvníci se tak mohou dozvědět, vjaké míře ovlivnila secese podobu maloměsta ajak byl tento nový umělecký sloh přijat místní veřejností. Celistvý pohled na urbanistický vývoj vletech doplňuje secesníinteriérapředmětyuměleckého řemesla. Expozice bude slavnostně zahájena vúterý 31. ledna 2006 od 17 hodin za přítomnosti pražského architekta aherce Davida Vávry. Michael Thonet -Nábytek zrakouska Místo konání: Sokolovský zámek, Zámecká 1, Sokolov Termín akce: Otevřeno: st-ne 9-12 a13-17 hodin. Michael Thonet ( ) se prosadil po celém světě vynálezem aužitím techniky ohýbaného dřeva. Roku 1853 zakládá se svými syny později tak úspěšnou firmu. Vedle výroby klasických kusů nábytku se věnovali také spolupráci srůznými umělci, mj. sjosefem Hoffmannem,Adolfem Loosem aottou Wagnerem.

6 6. STRANA VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY IS 01 /2006 JUBILANTI S.V.U. MÁNES 2006 Místo konání: Galerie Diamant, Spálená 4 (roh Rettigové alazarské), Praha 1 Termín akce: Otevřeno: úterý-neděle hodin Spolek výtvarných umělců Mánes pořádá společnou výstavu architektů, malířů, sochařů asklářů. Skupinu architektů reprezentují M. Brix, Vl. Hora, L. Lábus, J. Lasovský, P.Malinský, Vl. Milunič, E. Schleger aj. Šafer.Expozici zahájí 12. ledna v18 hodin Prof. ak. soch. Vladimír Preclík, předseda S.V.U. Mánes. MILAN PITLACH -OTANCI Místo konání: Kulturní aspolečenské centrum Lidové sady,jablonecká 5/19, Liberec Termín akce: Otevřeno: pondělí-sobota hodin. Výrazný českýfotografaarchitekt (1943) žijícíod70. let vněmecku se po 35 letech vrací do Liberce, kde měl svou první fotografickou výstavu varchitektonickém středisku SIAL(1971, Ostrovy).Autorovým záměrem rozhodně nebylo nasbírat efektní snímky tanečních figur, ale proniknout do tanců, které se tančí vprůběhu našeho života, aniž to tušíme. PŘEDNÁŠKY zrežných cihel leží mezi železnicí, Janáčkovou apobialovou ulicí aslavnější ulicí Stodolní. Jatka byla vybudována městem vroce 1881 aroku 1921 zmodernizována. V 90. letech 20. století byla část budov necitlivě anelogicky zbořena přivýstavbě supermarketu Bauhaus. Nejcennější část s věží naštěstí stojí doposud. Bohužel chátrá aje bez využití. Jen čas od času se na veřejnost dostanou zprávy,že se někdo chystá něco sareálem dělat. Co se stouto stavbou bude dál dít ajak na věcnahlíží zastupitelé města, architekti, členové sdružení Za starou Ostravu nebo současní majitelé, se dozvíte na veřejné diskusi, kde se rovněž můžete zeptat na to, co vás na této problematice zajímá. Ve spolupráci se sdružením Za starou Ostravu. PAVEL JANÍK Místo konání: Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 Termín akce: v18,30 hodin Geniální architekt, urbanista, teoretik, pedagog ahledač nových cest -aneb od moderny akubismu kfunkcionalismu arekonstrukcím památek, včetně Pražského hradu. Architektura ovlivněná astronomií Místo konání: HvězdárnaZlín, Lesní čtvrť 5443, Zlín Termín akce: od 19 do 21 hodin Vstupné: 25 Kč Architektura souvisí sastronomií mnohem více, než si při jejím každodenním užívání domýšlíme. Vposledních čtyřech stoletích můžeme sledovat, jak potřeby astronomie přímo ovlivnily architekturu staveb pro astronomii určených. Stavby původně vycházející zklasických stavebních zvyklostí dnes tvoří samostatnou velmi výraznou oblast využívající výsledky nejmodernějších technologií. Je zde evidentní soulad účelu stavby ajejí formy,který vjiných typologiích zůstává mnohdy jen vrovině proklamovaných přání svých tvůrců. Přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček MĚSTSKÁ JATKA (Diskusní večery) Místo konání: Antikvariát FIDUCIA, Nádražní 30, Ostrava Termín akce: v18 hodin Diskuse obudoucnosti Městských jatek. Historicky aarchitektonicky cenný komplex budov městských jatek Přednáší: Ing. arch. Zdeněk Lukeš. Vstupné: 50 Kč VÝZVAKE SPOLUPRÁCI Kolektivní výstava: FRANTIŠEK CUBRAJEHO ŽÁCI Knedožitým 95. narozeninám Františka Cubra připravujeme reprezentační výstavu F.Cubr ajeho žáci Zveme kúčasti Vás všechny, kteří jste odevzdali diplomní práci nebo projekt III-IV na Ústavu interiéru a výstavnictví prof. Cubra FS ČVUT, nebo jste absolventy AVU ( ). Přihlaste se nám, vpřípadě zájmu oúčast (práce dle vlastního výběru), do asdělte své kontaktní údaje (u žen též svobodné příjmení) na adresu: Obec architektů, Revoluční 23, Praha 1,

7 IS 01 /2006 AKTUALITY 7. STRANA prvků, kdy je nutné zajistit související opatření na stokové síti, evakuační opatření, úpravy dodávek elektrického proudu, plynu, tepla, pitné vody,dopravní opatření, řešení MHD apod. Protipovodňovou ochranu Prahy doplňují rozlivové mapy Vltavy aberounky Po povodni roku 2002 se ochrana před případnou podobnou situací stala prioritou hlavního města Prahy. Poslední aktivitou vtomto směru byla ukázka protipovodňové techniky vholešovicích koncem roku Spolu sdokončenými předcházejícími etapami tím je ochráněn celý střed Prahy. Na povodňový plán města úzce navazují operační mapy rozlivu Vltavy aberounky.mají sloužit všem složkám města krychlé orientaci vpovodňové situaci, kověření časových rezerv,ale mohou být využity ipřiúvahách oprojektech staveb, stanou se pomůckou urbanistů, vodohospodářů adalších odborníků zabývajících se rozvojem města. Účel rozlivových plánů Vypracováním rozlivových map pověřila městská rada Útvarrozvojeměstakekonci června2005. Cílem projektů Operační mapy rozlivu a Scénář selhání bylo zajistit zpracování operačních map rozlivu Vltavy aberounky pro různé povodňové průtoky azískat hydrotechnické informace orozsahu záplavy na území města vztažené ke stavu terénu azástavby bez realizace protipovodňové ochrany ake stavu realizace jednotlivých etap protipovodňové ochrany.detailně aprofesionálně zpracované informace přitom mají vpřípadě ohrožení pomoci vypracovat časový harmonogram, kdy začít svýstavbou protipovodňových Sedm úrovní průtoku, dva submodely Mapy rozlivu jsou zpracovány pro sedm průtoků vody - od nejmenší, dvouleté povodně sprůtokem 1100 m³, po nejv ětší -pětisetletou povodeň -sprůtokem 5160 m³ za vteřinu. Tyto informace umožní městu přijmout nezbytná opatření pro ochranu obyvatel amajetku včetně zajištění nezbytné infrastruktury vzávislosti na zvyšování hladin těchto řek. Jedná se především ovčasnou výstavbu protipovodňových prvků astím souvisejících opatření na stokové síti, evakuační opatření, vypínání dodávek elektrického proudu, plynu, tepla, pitné vody,dopravní opatření apod. Modeljerozdělendodvounavazujících částí. SubmodelPraha, zahrnujeúsekod říčníhokilometru 39,35 nad obcí Roztoky uprahy až pod branický železniční most, klimnigrafickému profilu Malá Chuchle říční kilometr 60,08. Submodel Soutok navazuje vprofilu Malá Chuchle akončí na Vltavě pod přívozem ve Vraném nad Vltavou vříčním kilometru 70,0, na Berounce paknad obcí Černošice vprofiluskálykazín v říčnímkilometru cca8,8. Protipovodňová politika, mapy abudoucnost Mapy rozlivu budou postupně aktualizovány.první aktualizace nastane po dokončení všech etap protipovodňových opatření zajišťovaných městem aschválených Radou HMP.Vletošním roce bude výstavba pokračovat ve Zbraslavi, Radotíně, Chuchli avtróji. Vdalším období tak lze počítat saktualizací map vpřípadě významných změn ve výchozích vstupech nejdéle však speriodicitou dvou let. Významným impulsem pro aktualizaci bude především dokončení realizace protipovodňových opatření na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Včasné vybudování protipovodňových opatření je rovněž spjato splány developerů. Ti si těsně po povodních před třemi lety podmínili své investice kompletním dokončením zábran, chránících jejich majetky proti rozbouřené Vltavě. Proto je pozornost, jakou pražský magistrát věnuje protipovodňovým opatřením, nabíledni; nechce přijít opřípadný slibovaný kapitál. Zdroj: Tiskový odbor Magistrátu hl. města Prahy. CENADUŠANAJURKOVIČA2005 Spolek architektů Slovenska vbratislavě udělil Cenu Dušana Jurkoviča Cena se uděluje každoročně za aktuální architektonickou realizaci. Do soutěže bylo tento rok přihlášených 15 děl. Úroveň přihlášených dělbyla velmi vyrovnaná amezinárodní porota po třídenním zasedání aprohlídce dělvterénu rozhodla ovítězi následovně: Laureátem Ceny Dušana Jurkoviča 2005 se stalo dílo Hospic Sv.Alžbety vľubici (u Kežmaroku) Autoři: Ing. arch. Michal Gaj st., Ing. arch. Martin Repický Spolupráce: Ing. Vladimír Mlynek, Ing. Jana Lepényová, Ing. Dagmar Čumová, Ing. arch. Michal Gaj ml., Ing. arch. Zuzana Gajová -Císarová Porota na vítězném projektu ocenila, že "humánní

8 8. STRANA RŮZNÉ IS 01 /2006 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vlednu 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: poslání tohoto zařízení, prvé novostavby tohoto druhu na Slovensku, našlo odpovídající architektonické vyjádření, zdůrazňující přívětivost prostředí apropojení stavby skrajinou. Vysoko hodnotila perfektní ztvárnění všech detailů, důslednost vpoužití střídmě působících výrazových prostředků avšudypřítomný ohled na potřeby apocity klientů". Hospic Sv.Alžbety vľubici -prostor,koncipovaný jako domov aživot bez hranic... Filozofie díla sleduje dynamický princip zrodu, růstu, kulturní přeměny prostředí (a vněmipřeměny nás samotných), za účasti přirozeně působících, ataké vědomě iniciovaných procesů. Vharmonické relaci tu působí aspekty: specifický funkčně -provozní, ekologický (pocitový avztahový), krajinářský, urbanistický (městotvorný), architektonický, umělecko-skulpturální, až spirituální. Svou ideovou, materiální (respektive též nemateriální) atechnickou podstatou se všechny aspekty napřimují na fyzickou oporu a povzbuzení duchovní síly člověka. Tento ideový plán je protkaný motivem Krajiny vnás", svyjádřením vztahu lidí adomova. Objekt stavby je chápaný jako iniciační zdroj postupného kvalitativního přetváření návazného prostoru agradace jeho krajinného aspektu. Svou podstatou představuje dílo živou, rostoucí organickou součást času a prostoru. Důsledné uplatnění pojmu ARCHITEKTURA, tedy stavba prostředí aekologie, tedy vztahy vprostředí přikoncepci díla ve své podstatě sleduje dynamizující faktor bytí ajeho přeměn. Stavbu prostředí avztahy vněmvnímá jako neomezený časoprostorový celek. Zrod aexistence Hospica Sv.Alžbety je orientovaná na všeobecně platnou společenskou prospěšnost anaplnění poslání architektury,která pomáhá důstojně překlenout nejtěžší fázi života člověka v jeho terminálním stádiu. Zdroj: Tisková zpráva Spolok architektov Slovenska Poznámka redakce: Vpříštím čísleinformačníhoservisupřinesemeširší zpravodajství oceně Dušana Jurkoviča OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 26. listopadu 2005 zemřela ve věku 76 let Ak. arch. Eva Růžičková, CSc zprahy Docent KŘÍŽ Milan, CSc, Brno, (65) 1.1. Ing.arch. STROMSKÝ Karel, Opava, (65) 1.1. Ing.arch. ŠENKÝŘOVÁ Ludmila, Brno, (65) 1.1. Ing.arch. RYGLFrantišek, Praha 10, (75) 2.1. Ing.arch. HÁJEK Jiří, Karlovy Vary,(55) 2.1. Ing.arch. HUDCOVAZuzana, Horní Pěna, (55) 2.1. Ing.arch. JANSAJaromír, Trutnov 1, (81) 2.1. Ing.arch. SÁDEK Miloš, Praha 6, (83) 3.1. Ing.arch. FUTEROVÁ Dagmar, Bartošovice, (50) 3.1. Ing.arch. JENYS Vlastimil, Praha 3, (50) 3.1. Ing.arch. HOUSKA Čestmír,Praha 3, (55) 4.1. Ing.arch. HUDEC Mojmír,Brno, (55) 6.1. Ing.arch. ZABEL Karel, Brno, (81) 7.1. GUCFATomáš, Praha 3, (60) 7.1. Ing.arch. VYCPÁLEK Oldřich, Litvínov,(82) 8.1. Ing.arch. MIKŠOVIČ Emil, Zlín, (60) 9.1.Ak.arch. ŠÁCHAJiří, Praha 6, (60) 9.1. Ing.arch. MAYER Jaroslav,Praha 6, (81) Ing.arch. VÁLKAPetr, Praha 7, (50) Ak.arch. TÁBORSKÝ Oldřich, Čs. Budějovice,(80) Ing.arch. HORNEK Jaroslav,Praha 5, (82) Ing.arch. LECHNER Vilém, Jalubí, (82) Ing.arch. SUCHÁNEK Miloš, Olomouc, (82) Ing.arch. VALOUŠEK Vladislav,Ústí n/labem,(82) Ing.arch. ŠUMBERAAlois, Brno, (50) Ing.arch. POTŮČEK Lumír, Pardubice, (81) Ing.arch. STEINHAUSER Milan, Brno, (83) 12.1.Ak.arch. JÍCHAProkop, Pardubice, (86) Ing.ak.arch. ŠIMONÍK Ivo, Praha 6, (75) Ing.arch. NĚMEC Jan, Praha 6, (55) Ing.arch. KUDROVÁArna, Praha 6, (70) 16.1.Ak.arch. SUCHÝ Václav,Praha 4, (84) Ing.arch. ŠATROVÁ Bohumila, Litoměřice, (50) Ing.arch. PREININGER Petr,Praha 9, (55) Ing.arch. VOKURKAVratislav,Písek, (60) Ing.arch. PALOCH Vít, Praha 4, (55) Ing.arch. VŠETÍČKOVÁ Hana, Praha 2, (55) Ing.arch. MAIER Karel, Praha 4, (55) Ing.arch. SÁTORAJosef, Brno, (55) Ing.arch. VOKATÝ Vladimír,Trutnov,(70) Ing.arch. CHLÁPEK Milan, Vsetín, (50) Ing.arch. TVRDOŇ Otakar,Ostrava, (75) Ing.arch.AMBROZ Vladimír,Brno, (82) Ing.ak.arch. DVOŘÁK Jan Josef, Praha 8, (60) Ing.arch. KALBÁČ Zdeněk, Praha 6, (60) Ing.arch. HONZÍK Milan, Praha 4, (65) Ing.arch. KADEČKAMiroslav,Hradec Králové,(55) Ing.arch. HACMAC Václav,Praha 6, (65) Ing.arch. KRČÁL Jiří, Kuřim, (83) Ing.arch. HANUŠ Jaroslav,Hradec Králové, (81) Ing.arch. BURIANAleš, Kuřim, (50) Ing.arch. KVAPIL Michal, Brno, (55) Ing.arch. SEDLECKÝ Pavel, Ostrava, (60) PHDr. VINTER Vlastimil, CSc, Praha 2, (85) Ing.arch. MARTÍNEK Vladimír,Praha 5, (75) Ing.arch. BENDAJan, České Budějovice, (82) Ing.arch. NOŽKAStanislav,Zlín, (50) INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

KRAJINA MĚST SKUTEČNĚ EXISTUJE HRANICE MEZI MĚSTEM A VOLNOU KRAJINOU?

KRAJINA MĚST SKUTEČNĚ EXISTUJE HRANICE MEZI MĚSTEM A VOLNOU KRAJINOU? KRAJINA MĚST SKUTEČNĚ EXISTUJE HRANICE MEZI MĚSTEM A VOLNOU KRAJINOU? Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru Štěpán Špoula SOUDR NÁ A ZDRAVÁ METROPOLE 1.3 Život ve městě

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ Projekt Berounská brána je oázou klidu. Místem, kde jste obklopeni nádhernou přírodou a zároveň jste stále v centru města s veškerou občanskou vybaveností. Jste na dosah

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

8. Rokycanské bienále grafiky

8. Rokycanské bienále grafiky 8. Rokycanské bienále grafiky Datum konání: 22.9.2016 POŘADATELÉ Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pobočka Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Město Rokycany Agentura AM art, s.r.o.

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387) Ověřil

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

D T e c h n i c k á z p r á v a

D T e c h n i c k á z p r á v a Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč D. 1. 5. 1 - T e c h n i c k á z p r á v a www.asproject.eu AS PROJECT CZ s.r.o. architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej tel.: 565 323

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel Obrazová příloha 1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel 2. Ostrava, Přívoz, regulační plán, 1894, Camillo Sitte 3. Salomon Mayer Rothschild

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Urbanistické styly Architektonické styly, urbanistické utopie a struktura města

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 24. 4. 2006, pondělí 18.00 22.00 hod OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2006 Pořadatel: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Organizátor: Svaz podnikatelů

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu projektil.cz adam halíř, ondřej hofmeister, roman brychta zachranmebudanka.cz veronika palečková, martin dvořák buďánka historie a současnost

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2016 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 7 - Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá -

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

ing. arch. dušan urbanczyk

ing. arch. dušan urbanczyk ing. arch. dušan urbanczyk Ing. arch. Dušan Urbanczyk 1961 narozen ve Frýdku-Místku, ženatý, dva synové 1986 diplom na fakultě architektury VUT Brno 1986-1991 DRUPOS Projekty pro přibližně dvacet menších

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvyšování

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Platnost od 1. 11. 2011 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

A co my? Urbanistické studie etc.

A co my? Urbanistické studie etc. A co my? Urbanistické studie etc. Urbanistická studie SMÍCHOV - JIH Vymezené území, které má být řešeno urbanistickou studií Smíchov - jih navazuje na území řešené US PPR směrem jižním a zahrnuje jižní

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 1 Člověk a jeho svět Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: 29.5.2012 4.A

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Sadovnické dílo roku 2006 Poslání soutěže: Hlavní posláni soutěže: Objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Cíl soutěže:

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 307. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění

Více