OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ l e d e n OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho celku se spojilo devatenáct čtvrtí. Celá pražská krajina, od nejstarších dob rámující pražskou kotlinu, byla administrativně apak komunikačně sloučena shistorickým středem Prahy, kterému vždy tvořila nejbližší hospodářské zázemí azjehož aktivit čerpala síly ksvému vlastnímu životu. Mnohá místa Prahy ale leží ipo téměř devadesáti letech - obrazně řečeno -za hradbami. Mnohé pragensie zapomínají na stavební poklady za hranicemi dnešní pražské památkové rezervace. Platí to také pro architektonické dědictví páté pražské obce, které by se nemělo spojovat jen sbertramkou, jež do obecného povědomí vešla především díky osobě Mozartově. Praha 5oplývá množstvím zajímavých staveb, mnohdy jde dokonce o stavby takového typu, jaký se v jiných částech města příliš často neobjevuje.

2 2. STRANA ZÁPIS ZROA IS 01 /2006 Pomyslný dluh se snažila korigovat výstava Slavné stavby Prahy 5, která se na přelomu roku uskutečnila ve smíchovském letohrádku Portheimka. Architektonicko-historické mapování Prahy 5přitom mělo nejen vzpomínkový, ale iryze dnešní apraktický význam: pomáhá nám totiž uvědomit si hodnotu místa, jeho identitu ato je nadmíru důležité pro další rozvoj Prahy 5. Pomocí expozice se návštěvníci mohli seznámit sdeseti stoletími architektury Smíchova, Hlubočep, Radlic, Košíř, Motola, Jinonic-Butovic ačásti Malé Strany.Na začátku jejich pomyslné časové osy se nachází množství hospodářských usedlostí aletohrádků, které od středověku vznikaly za hradbami tehdejší Prahy anejvětšího rozkvětu doznaly vdobě baroka aklasicismu. Moderním protikladem poslouží značný počet funkcionalistických staveb od vil až po filmovou továrnu na Barrandově.Aještě modernější jsou stavby takzvaného Nového Smíchova vsousedství křižovatky Anděl. Sláva, která podle titulu výstavy tyto stavby provází, není často rázu zjevného. Výběr byl podřízen zejména jejich architektonické kvalitě nebo inženýrskému významu. Nedostalo se zdaleka na všechny domy aobjekty,které by si to zasloužily,ale to by musela být vytvořena výstava daleko rozsáhlejší anapsána publikace nepoměrně objemnější. Aještě jedno hledisko chtěla výstava uplatnit: chápeme architektonická díla nikoli pouze jako uměleckotechnické solitéry tyčící se mimo čas a prostor,nýbrž jako součást společenského organismu, tedy jako objekty vzniklé vpříslušných historických, společenských, kulturních, sociálních adalších souvislostech. Každá stavba se většinou rodí na prázdném papíru architekta ana zelené louce staveniště, nicméně ve vzduchoprázdnu nestojí: je článkem řetězu v historickém vývoji místa. Také proto řadíme významné architektonické projevy ke kulturnímu dědictví. Také proto se sluší poděkovat organizátorům akce, Městské části Praha 5 a agentuře Foibos, za jejich společnou aktivitu. Bohumír Kotora Mezi těmito póly bylo možné spatřit skvostné objekty obytné, ale též církevní či průmyslové, vystavěné vduchu historizujících slohů druhé poloviny 19. století či secese. Jako by krok za krokem, tak jak to časová přímka, táhnoucí se dějinami, naznačuje architektonické skvosty vyrostly na více než čtyřiapadesáti panelech aposkytly výstižný doklad životního stylu, ale i průkopnických architektonických či inženýrských postupů. Kostelem sv.vavřince vjinonicích, pocházejícího asi z 11. století, počínaje, ústředím ČSOB vradlicích, které nese vročení dokonce už budoucí, léta 2006 až 2007, konče. Pozn. redakce: Upříležitosti uskutečněné akce vyšla stejnojmenná publikace. Kniha Slavné stavby Prahy 5 je pomyslně rozdělena do čtyř částí. První představuje především usedlosti, vzniklé na někdejších viničních stráních, druhá se orientuje na výstavbu v19. století, třetí na objekty zdoby první republiky,poslední je věnována Novému Smíchovu. Ti zvás, kteří nemohli výstavu absolvovat, mohou přijmout tuto informaci jako malý tip na opatření si zajímavého odborného díla.

3 IS 01 /2006 AKTUALITY +SOUTĚŽE 3. STRANA Každé sebemenší zvelebení obce přispívá ke zlepšení života místních obyvatel. Vtomto případě se nejedná jen odopad na místní obyvatele, ale ipřilehlých městských částí, protože na právě zrekonstruovaný zámek navazuje krásný, také čerstvě zrekonstruovaný zámecký park, který je veřejně přístupný aje oázou zeleně na tomto okraji Prahy. Zdroj: Tiskový odbor Magistrátu hl. města Prahy. SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ NOVÁ FASÁDA ČAKOVICKÉHO ZÁMKU SVÍTÍ NA DÁLKU Na sklonku roku 2005 byly slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory zámku vpraze 9, Čakovicích. Z celkové vynaložených nákladů, které činily 19 milionů korun, získala Městská část Čakovice dotaci z rozpočtu hlavního města ve výši 12,5 milionu korun. Rekonstrukce zámku probíhala ve dvou etapách. Vroce 2004 nákladem 8milionů korun byly vyměněny a částečně opraveny krovy apoložena nová střešní krytina. Zároveň se provedla rekonstrukce 1. patra zámku, nová elektroinstalace, nové stropy Vroce 2005 bylo nákladem 11milionů korun během druhé etapy zrekonstruováno přízemí asuterén (elektroinstalace, voda, odpady,teplo, výměník) apředevším nová fasáda anová dlažba vprostoru před zámkem. Poslední majitel zámku se jmenoval baron von Schoeller.Tomu byl zámek zkonfiskován na základě tzv. Benešových dekretů po 2. světové válce. Od té doby se vněmvystřídalo mnoho uživatelů, vojenských kasáren či gymnázia nevyjímaje. Dnes je zámek vmajetku hlavního města Prahy,ale svěřen do správy Městské části Praha-Čakovice. V objektu je umístěna Základní umělecká škola Marie Podvalové. Společenské prostory využívá městská část pro zasedání zastupitelstva, konají se tu koncerty,adalší příležitostné společenské akce. Vobjektu, jehož nejkrásnějším kouskem jsou kachlová kamna vsalonku vpřízemí, je též umístěna pobočka místní knihovny, vsuterénu pak funguje keramická dílna pro centrum volného času. Český Interiér 2006 Jedenáctý ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Vyhlašovatelé: Design centrum České Republiky a Česká komora architektů Sekretář soutěže: Mgr.Ivana Janíčková, Design Centrum ČR, Radnická2, 60200Brno, tel: , Předmět soutěže: soutěžní přehlídka je zaměřena na shromáždění toho nejkvalitnějšího anejzajímavějšího, co bylo včeské republice vprůběhu roku 2005 realizováno voblasti interiérů přístupných veřejnosti ivoblasti soukromých interiérů. Víceúčelový objekt vproluce Benešova -Orlí vbrně Vyzvaná, neanonymní, architektonická, jednokolová, ideová soutěž. Vyhlašovatel: OV comp, s.r.o., Jánská 79/1/3 Zplnomocněný zástupce: Ing. Miroslav Vymazal, tel/fax: / , Sekretář soutěže: Ing. arch. Jiří Miklík, Rybkova 4, Brno, tel: architektonické řešenívíceúčelovéhoobjektuvproluce Benešova -Orlí vměstské památkové rezervaci Brno srespektováním rozsahu afunkce objektu stanovené investorem. Návrh bude podřízen požadavku na kvalitu historického prostředí avzhledu okolních budov. Cena Hanuše Zápala za rok 2005 Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň zastoupené Primátorem města Předmět soutěže:je stavbou realizované architektonické dílo ve smyslu ustanovení 2odst. 1 zákona č. 121/2000Sb., oprávuautorskémaoprávech souvisejících správem autorským (dále jen dílo ), které: a) jetvůrčím osobitým řešenímstavbynebo souboru staveb, tvořící harmonický celek tvarový (estetický), dispoziční, materiálový, technologický aprovozní asplňující nejvyšší kritéria architektonické kvality, b) bylo realizováno na správním území města Plzně, c) bylo ukončeno azkolaudováno včasovém rozmezí leden až prosinec roku Cena může být udělena jednotlivým osobám anebo autorským týmům, které jsou autory díla splňujícího podmínky stanovené vbodě 1.2. Udělení ceny není vázáno na trvalé bydliště, ani státní příslušnost autora architektonického díla.

4 4. STRANA SOUTĚŽE IS 01 /2006 Architektonická soutěž CENTRAL GROUP Rodinný dům pro 21. století Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž pro vysokoškolské studenty oborů architektura apozemní stavby. Vyhlašovatel: CENTRALGROUP,a.s., Na Strži 65, Praha 4, tel: , Sekretář soutěže: Ing. MichaelaAndrejsová, Na Strži 65, Praha 4, tel: , mobil: Předmět soutěže: návrh samostatně stojícího zděného rodinného domu vrovině s5až 6obytnými místnostmi, kuchyní čikuchyňskýmkoutemagaráží čidvougaráží. Víceúčelová budova Liberec Plaza Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Plaza Centers Czech Republic, s.r.o., K Červenému dvoru24, 13000Praha 3, tel/fax: +420 / Sekretář soutěže: ing. arch. Erik Kružel, KČervenému dvoru 24, Praha 3, tel/fax: +420 / , architektonické řešenístavbyvíceúčelovéhoobjektu Liberec Plaza na Šaldově náměsti vliberci. Dřevěný dům Veřejná, architektonicko-konstrukční soutěž, projektová anonymní soutěž. Vyhlašovatelé: Ministerstvo průmyslu aobchodu ve spolupráci sministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů atechniků,technologickým centremakademie věd ČRaNadací dřevopro život Sekretář soutěže: ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová, Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1, tel.: , ing. Jan Řezáč Předmět soutěže: nízkoenergetický rodinný abytový dům spodstatným použitím technologie skládané zdřevěných prvků, výrobků zaglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva: SOUTĚŽE PŘIPRAVOVANÉ Revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkových sadů Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Městská částpraha2, nám. Míru20, Praha 2, tel: Zplnomocnění zástupci: Mgr.Michal Basch, Ing. Libor Krátký, Ing. Jitka Poltierová Sekretář soutěže: Ludmila Schwarzová, nám. Míru 20, Praha 2, tel/fax: , architektonické řešenírevitalizaceobjektupamátkově chráněného parku -Havlíčkových sadů vk.ú. Královské Vinohrady,Praha 2. Účel aposlání soutěže: nalézt nejvhodnější koncepci komplexního řešení azpůsobuprovedení revitalizace Havlíčkových sadů jakožto veřejného parku pro odpočinek arelaxaci okolních obyvatel smaximálním zachováním stávající struktury cest icelého parku azadat autoru tohoto řešení zpracování všech výkonových fází projektové dokumentace adohledu nad jejich prováděním pro uvedený objekt Havlíčkových sadů. Předpokládaný termín vyhlášení: leden/únor 2006 NovábudovaNárodníknihovny ČR Mezinárodní architektonická soutěž. Národní knihovna ČR připravuje mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledný návrh by měl hmotově ifunkčně pozitivně ovlivnit tvářčásti letenské pláně. Nová budova, předpokládaná vsouladu súzemním plánem na Letné vblízkosti Špejcharu by měla uspokojit požadavky nejen provozní atechnické, ale iestetické. Nová budova má sloužit zejména pro umístění novodobých fondů, jejich zpřístupnění veřejnosti avytvoření důstojného kulturního stánku vybaveného moderními technologiemi, smožností širšího vzdělávacího ispolečenského využití. Tento záměr podpořily Poslanecká sněmovna (vyjádřené ), bývalý isoučasný ministr kultury, Magistrát Hl. města Prahy adalších institucí aosobností. Předpokládaný termín vyhlášení: únor 2006 Více informací: NáměstíT.G. Masarykaapřednádražníprostor ČD vtáboře Veřejná, anonymní, ideová, jednokolová, architektonicko-urbanistická soutěž. Vyhlašovatel: Město Tábor,odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 3, Tábor Sekretář soutěže: Ing. arch. Roháček Miloš, tel: 0361/486202, fax: 0361/486100, urbanistickoarchitektonické řešeníprostorunám. T.G.M apřednádražníhoprostoru ČD vtáboře. Předpokládaný termín vyhlášení: prozatím neuveden RekonstrukcebudovK. Śliwky č.149/17 a219/15 vkarviné Veřejná, anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná Sekretář soutěže: Ing. arch. Kamil Mojžíšek, Dr. Martínka 24, Ostrava, architektonické řešení rekonstrukce budov č.149/17 a č. 219/15 naulici Karola ŚliwkyvKarvinéFryštátě. Předpokládaný termín vyhlášení: prozatím neuveden Zpracováno dle podkladů: Josefská 34/6, Praha 1 tel.: ,

5 IS 01 /2006 VÝSTAVY 5. STRANA VÝSTAVY 8. Salon Obce architektů 2005 Místo konání: HvězdárnaZlín, Lesní čtvrť 5443, Zlín Termín akce: do konce ledna 2006 Vernisáž: sobota od hodin. Vstup zdarma. Baťovou slávou opředené město Zlín opět po roce představuje Salon Obce architektů, otevřenou přehlídku myšlenek aidejí, architektonických návrhů, studií arealizací avýtvarných dělvztahujících se karchitektuře astavitelství. Pořadatelem akce, která je založena na možnosti svobodné aindividuální volby autorů, přičemž způsob prezentace je ponechán výhradně na jejich vůli, je Obec architektů. Ze Zlína výstava zamíří na Slovensko, kde její hostování začíná vbratislavě. YOUNG BLOOD: I'M YOUNG POLLISH ARCHITECT!. Místo konání: Centre for Central European Architecture, UPůjčovny 4, Praha 1 Termín akce: Podstata experimentálního cyklu Young Blood /Mladá krev spočívá vkonfrontaci přístupů mladých architektů centrální Evropy,vchápání architektonické profese akjejímu praktickému fungování vpříslušné zemi. Vpořadí už čtvrtá výstava tohoto cyklu tentokrát prezentujenejmladší činnouarchitektonickougeneraci vpolsku. Šestice polských studií svěkovým průměrem do 35 let reaguje na větu I'm young Pollish Architect!. Gramatická chyba vnázvu krajiny má vyprovokovat kinterpretaci vprostoru objemy 6,3m³. Prostorové instalace reflektují individuální zkušenost sarchitektonickou praxí vpolsku. Narážejí na nesnáze, které mladé architekty čekají vpraxi. Observeur du Design Místo konání: Design centrum ČR, Radnická2, Brno Termín akce: Otevřeno: denně hodin. Výstava představuje jakousi výkladní skříň inovace adesignu, pro niž se každoročně vybírá přibližně 150 výrobků ze všech průmyslových odvětví Francie. Vbrněnském Design centru ČRtak naleznete exponáty vpodobě běžných kuchyňských předmětů, výrobků pro děti amuže či produktů podporující nové technologie. Po pouhých šesti letech její existence, je «Observeur du Design» považován za rovnocenného partnera nejvýznamnějších mezinárodních cen voboru design. Pocta Ernstu Wiesnerovi Místo konání: Galerie architektury,starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: do Otevřeno: denně mimo pondělí hodin Termín tradiční vánoční výstavy vbrněnské Galerii architektury na téma brněnské meziválečné architektury vyplnil spolek architektů Obecní důmbrno monografií Ernsta Wiesnera. Fotografie Filipa Šlapala aivana Wahly představují poslední, dosud nepublikované, autorovy realizace zliverpoolu, dosud neznámé stavby zbrna aobjev Petra Pelčáka, editora katalogu, ve Velkém Meziříčí. Zvukové záznamy zase zachycují vzpomínky na jednoho znejvýznamnějších realizujících českých architektů první poloviny minulého století, který vletech žil atvořil vjihomoravské metropoli. Cheb vdobě secesní Místo konání: Krajské muzeum, nám. Krále Jiřího zpoděbrad 493/4, Cheb Termín akce: Otevřeno: denně mimo pondělí a13-17hodin. Krajské muzeum Cheb připravilo pozoruhodnou výstavu věnující se historii města. Prostřednictvím expozice se představuje jeho vývoj na přelomu 20. století. Návštěvníci se tak mohou dozvědět, vjaké míře ovlivnila secese podobu maloměsta ajak byl tento nový umělecký sloh přijat místní veřejností. Celistvý pohled na urbanistický vývoj vletech doplňuje secesníinteriérapředmětyuměleckého řemesla. Expozice bude slavnostně zahájena vúterý 31. ledna 2006 od 17 hodin za přítomnosti pražského architekta aherce Davida Vávry. Michael Thonet -Nábytek zrakouska Místo konání: Sokolovský zámek, Zámecká 1, Sokolov Termín akce: Otevřeno: st-ne 9-12 a13-17 hodin. Michael Thonet ( ) se prosadil po celém světě vynálezem aužitím techniky ohýbaného dřeva. Roku 1853 zakládá se svými syny později tak úspěšnou firmu. Vedle výroby klasických kusů nábytku se věnovali také spolupráci srůznými umělci, mj. sjosefem Hoffmannem,Adolfem Loosem aottou Wagnerem.

6 6. STRANA VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY IS 01 /2006 JUBILANTI S.V.U. MÁNES 2006 Místo konání: Galerie Diamant, Spálená 4 (roh Rettigové alazarské), Praha 1 Termín akce: Otevřeno: úterý-neděle hodin Spolek výtvarných umělců Mánes pořádá společnou výstavu architektů, malířů, sochařů asklářů. Skupinu architektů reprezentují M. Brix, Vl. Hora, L. Lábus, J. Lasovský, P.Malinský, Vl. Milunič, E. Schleger aj. Šafer.Expozici zahájí 12. ledna v18 hodin Prof. ak. soch. Vladimír Preclík, předseda S.V.U. Mánes. MILAN PITLACH -OTANCI Místo konání: Kulturní aspolečenské centrum Lidové sady,jablonecká 5/19, Liberec Termín akce: Otevřeno: pondělí-sobota hodin. Výrazný českýfotografaarchitekt (1943) žijícíod70. let vněmecku se po 35 letech vrací do Liberce, kde měl svou první fotografickou výstavu varchitektonickém středisku SIAL(1971, Ostrovy).Autorovým záměrem rozhodně nebylo nasbírat efektní snímky tanečních figur, ale proniknout do tanců, které se tančí vprůběhu našeho života, aniž to tušíme. PŘEDNÁŠKY zrežných cihel leží mezi železnicí, Janáčkovou apobialovou ulicí aslavnější ulicí Stodolní. Jatka byla vybudována městem vroce 1881 aroku 1921 zmodernizována. V 90. letech 20. století byla část budov necitlivě anelogicky zbořena přivýstavbě supermarketu Bauhaus. Nejcennější část s věží naštěstí stojí doposud. Bohužel chátrá aje bez využití. Jen čas od času se na veřejnost dostanou zprávy,že se někdo chystá něco sareálem dělat. Co se stouto stavbou bude dál dít ajak na věcnahlíží zastupitelé města, architekti, členové sdružení Za starou Ostravu nebo současní majitelé, se dozvíte na veřejné diskusi, kde se rovněž můžete zeptat na to, co vás na této problematice zajímá. Ve spolupráci se sdružením Za starou Ostravu. PAVEL JANÍK Místo konání: Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 Termín akce: v18,30 hodin Geniální architekt, urbanista, teoretik, pedagog ahledač nových cest -aneb od moderny akubismu kfunkcionalismu arekonstrukcím památek, včetně Pražského hradu. Architektura ovlivněná astronomií Místo konání: HvězdárnaZlín, Lesní čtvrť 5443, Zlín Termín akce: od 19 do 21 hodin Vstupné: 25 Kč Architektura souvisí sastronomií mnohem více, než si při jejím každodenním užívání domýšlíme. Vposledních čtyřech stoletích můžeme sledovat, jak potřeby astronomie přímo ovlivnily architekturu staveb pro astronomii určených. Stavby původně vycházející zklasických stavebních zvyklostí dnes tvoří samostatnou velmi výraznou oblast využívající výsledky nejmodernějších technologií. Je zde evidentní soulad účelu stavby ajejí formy,který vjiných typologiích zůstává mnohdy jen vrovině proklamovaných přání svých tvůrců. Přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček MĚSTSKÁ JATKA (Diskusní večery) Místo konání: Antikvariát FIDUCIA, Nádražní 30, Ostrava Termín akce: v18 hodin Diskuse obudoucnosti Městských jatek. Historicky aarchitektonicky cenný komplex budov městských jatek Přednáší: Ing. arch. Zdeněk Lukeš. Vstupné: 50 Kč VÝZVAKE SPOLUPRÁCI Kolektivní výstava: FRANTIŠEK CUBRAJEHO ŽÁCI Knedožitým 95. narozeninám Františka Cubra připravujeme reprezentační výstavu F.Cubr ajeho žáci Zveme kúčasti Vás všechny, kteří jste odevzdali diplomní práci nebo projekt III-IV na Ústavu interiéru a výstavnictví prof. Cubra FS ČVUT, nebo jste absolventy AVU ( ). Přihlaste se nám, vpřípadě zájmu oúčast (práce dle vlastního výběru), do asdělte své kontaktní údaje (u žen též svobodné příjmení) na adresu: Obec architektů, Revoluční 23, Praha 1,

7 IS 01 /2006 AKTUALITY 7. STRANA prvků, kdy je nutné zajistit související opatření na stokové síti, evakuační opatření, úpravy dodávek elektrického proudu, plynu, tepla, pitné vody,dopravní opatření, řešení MHD apod. Protipovodňovou ochranu Prahy doplňují rozlivové mapy Vltavy aberounky Po povodni roku 2002 se ochrana před případnou podobnou situací stala prioritou hlavního města Prahy. Poslední aktivitou vtomto směru byla ukázka protipovodňové techniky vholešovicích koncem roku Spolu sdokončenými předcházejícími etapami tím je ochráněn celý střed Prahy. Na povodňový plán města úzce navazují operační mapy rozlivu Vltavy aberounky.mají sloužit všem složkám města krychlé orientaci vpovodňové situaci, kověření časových rezerv,ale mohou být využity ipřiúvahách oprojektech staveb, stanou se pomůckou urbanistů, vodohospodářů adalších odborníků zabývajících se rozvojem města. Účel rozlivových plánů Vypracováním rozlivových map pověřila městská rada Útvarrozvojeměstakekonci června2005. Cílem projektů Operační mapy rozlivu a Scénář selhání bylo zajistit zpracování operačních map rozlivu Vltavy aberounky pro různé povodňové průtoky azískat hydrotechnické informace orozsahu záplavy na území města vztažené ke stavu terénu azástavby bez realizace protipovodňové ochrany ake stavu realizace jednotlivých etap protipovodňové ochrany.detailně aprofesionálně zpracované informace přitom mají vpřípadě ohrožení pomoci vypracovat časový harmonogram, kdy začít svýstavbou protipovodňových Sedm úrovní průtoku, dva submodely Mapy rozlivu jsou zpracovány pro sedm průtoků vody - od nejmenší, dvouleté povodně sprůtokem 1100 m³, po nejv ětší -pětisetletou povodeň -sprůtokem 5160 m³ za vteřinu. Tyto informace umožní městu přijmout nezbytná opatření pro ochranu obyvatel amajetku včetně zajištění nezbytné infrastruktury vzávislosti na zvyšování hladin těchto řek. Jedná se především ovčasnou výstavbu protipovodňových prvků astím souvisejících opatření na stokové síti, evakuační opatření, vypínání dodávek elektrického proudu, plynu, tepla, pitné vody,dopravní opatření apod. Modeljerozdělendodvounavazujících částí. SubmodelPraha, zahrnujeúsekod říčníhokilometru 39,35 nad obcí Roztoky uprahy až pod branický železniční most, klimnigrafickému profilu Malá Chuchle říční kilometr 60,08. Submodel Soutok navazuje vprofilu Malá Chuchle akončí na Vltavě pod přívozem ve Vraném nad Vltavou vříčním kilometru 70,0, na Berounce paknad obcí Černošice vprofiluskálykazín v říčnímkilometru cca8,8. Protipovodňová politika, mapy abudoucnost Mapy rozlivu budou postupně aktualizovány.první aktualizace nastane po dokončení všech etap protipovodňových opatření zajišťovaných městem aschválených Radou HMP.Vletošním roce bude výstavba pokračovat ve Zbraslavi, Radotíně, Chuchli avtróji. Vdalším období tak lze počítat saktualizací map vpřípadě významných změn ve výchozích vstupech nejdéle však speriodicitou dvou let. Významným impulsem pro aktualizaci bude především dokončení realizace protipovodňových opatření na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Včasné vybudování protipovodňových opatření je rovněž spjato splány developerů. Ti si těsně po povodních před třemi lety podmínili své investice kompletním dokončením zábran, chránících jejich majetky proti rozbouřené Vltavě. Proto je pozornost, jakou pražský magistrát věnuje protipovodňovým opatřením, nabíledni; nechce přijít opřípadný slibovaný kapitál. Zdroj: Tiskový odbor Magistrátu hl. města Prahy. CENADUŠANAJURKOVIČA2005 Spolek architektů Slovenska vbratislavě udělil Cenu Dušana Jurkoviča Cena se uděluje každoročně za aktuální architektonickou realizaci. Do soutěže bylo tento rok přihlášených 15 děl. Úroveň přihlášených dělbyla velmi vyrovnaná amezinárodní porota po třídenním zasedání aprohlídce dělvterénu rozhodla ovítězi následovně: Laureátem Ceny Dušana Jurkoviča 2005 se stalo dílo Hospic Sv.Alžbety vľubici (u Kežmaroku) Autoři: Ing. arch. Michal Gaj st., Ing. arch. Martin Repický Spolupráce: Ing. Vladimír Mlynek, Ing. Jana Lepényová, Ing. Dagmar Čumová, Ing. arch. Michal Gaj ml., Ing. arch. Zuzana Gajová -Císarová Porota na vítězném projektu ocenila, že "humánní

8 8. STRANA RŮZNÉ IS 01 /2006 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vlednu 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: poslání tohoto zařízení, prvé novostavby tohoto druhu na Slovensku, našlo odpovídající architektonické vyjádření, zdůrazňující přívětivost prostředí apropojení stavby skrajinou. Vysoko hodnotila perfektní ztvárnění všech detailů, důslednost vpoužití střídmě působících výrazových prostředků avšudypřítomný ohled na potřeby apocity klientů". Hospic Sv.Alžbety vľubici -prostor,koncipovaný jako domov aživot bez hranic... Filozofie díla sleduje dynamický princip zrodu, růstu, kulturní přeměny prostředí (a vněmipřeměny nás samotných), za účasti přirozeně působících, ataké vědomě iniciovaných procesů. Vharmonické relaci tu působí aspekty: specifický funkčně -provozní, ekologický (pocitový avztahový), krajinářský, urbanistický (městotvorný), architektonický, umělecko-skulpturální, až spirituální. Svou ideovou, materiální (respektive též nemateriální) atechnickou podstatou se všechny aspekty napřimují na fyzickou oporu a povzbuzení duchovní síly člověka. Tento ideový plán je protkaný motivem Krajiny vnás", svyjádřením vztahu lidí adomova. Objekt stavby je chápaný jako iniciační zdroj postupného kvalitativního přetváření návazného prostoru agradace jeho krajinného aspektu. Svou podstatou představuje dílo živou, rostoucí organickou součást času a prostoru. Důsledné uplatnění pojmu ARCHITEKTURA, tedy stavba prostředí aekologie, tedy vztahy vprostředí přikoncepci díla ve své podstatě sleduje dynamizující faktor bytí ajeho přeměn. Stavbu prostředí avztahy vněmvnímá jako neomezený časoprostorový celek. Zrod aexistence Hospica Sv.Alžbety je orientovaná na všeobecně platnou společenskou prospěšnost anaplnění poslání architektury,která pomáhá důstojně překlenout nejtěžší fázi života člověka v jeho terminálním stádiu. Zdroj: Tisková zpráva Spolok architektov Slovenska Poznámka redakce: Vpříštím čísleinformačníhoservisupřinesemeširší zpravodajství oceně Dušana Jurkoviča OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 26. listopadu 2005 zemřela ve věku 76 let Ak. arch. Eva Růžičková, CSc zprahy Docent KŘÍŽ Milan, CSc, Brno, (65) 1.1. Ing.arch. STROMSKÝ Karel, Opava, (65) 1.1. Ing.arch. ŠENKÝŘOVÁ Ludmila, Brno, (65) 1.1. Ing.arch. RYGLFrantišek, Praha 10, (75) 2.1. Ing.arch. HÁJEK Jiří, Karlovy Vary,(55) 2.1. Ing.arch. HUDCOVAZuzana, Horní Pěna, (55) 2.1. Ing.arch. JANSAJaromír, Trutnov 1, (81) 2.1. Ing.arch. SÁDEK Miloš, Praha 6, (83) 3.1. Ing.arch. FUTEROVÁ Dagmar, Bartošovice, (50) 3.1. Ing.arch. JENYS Vlastimil, Praha 3, (50) 3.1. Ing.arch. HOUSKA Čestmír,Praha 3, (55) 4.1. Ing.arch. HUDEC Mojmír,Brno, (55) 6.1. Ing.arch. ZABEL Karel, Brno, (81) 7.1. GUCFATomáš, Praha 3, (60) 7.1. Ing.arch. VYCPÁLEK Oldřich, Litvínov,(82) 8.1. Ing.arch. MIKŠOVIČ Emil, Zlín, (60) 9.1.Ak.arch. ŠÁCHAJiří, Praha 6, (60) 9.1. Ing.arch. MAYER Jaroslav,Praha 6, (81) Ing.arch. VÁLKAPetr, Praha 7, (50) Ak.arch. TÁBORSKÝ Oldřich, Čs. Budějovice,(80) Ing.arch. HORNEK Jaroslav,Praha 5, (82) Ing.arch. LECHNER Vilém, Jalubí, (82) Ing.arch. SUCHÁNEK Miloš, Olomouc, (82) Ing.arch. VALOUŠEK Vladislav,Ústí n/labem,(82) Ing.arch. ŠUMBERAAlois, Brno, (50) Ing.arch. POTŮČEK Lumír, Pardubice, (81) Ing.arch. STEINHAUSER Milan, Brno, (83) 12.1.Ak.arch. JÍCHAProkop, Pardubice, (86) Ing.ak.arch. ŠIMONÍK Ivo, Praha 6, (75) Ing.arch. NĚMEC Jan, Praha 6, (55) Ing.arch. KUDROVÁArna, Praha 6, (70) 16.1.Ak.arch. SUCHÝ Václav,Praha 4, (84) Ing.arch. ŠATROVÁ Bohumila, Litoměřice, (50) Ing.arch. PREININGER Petr,Praha 9, (55) Ing.arch. VOKURKAVratislav,Písek, (60) Ing.arch. PALOCH Vít, Praha 4, (55) Ing.arch. VŠETÍČKOVÁ Hana, Praha 2, (55) Ing.arch. MAIER Karel, Praha 4, (55) Ing.arch. SÁTORAJosef, Brno, (55) Ing.arch. VOKATÝ Vladimír,Trutnov,(70) Ing.arch. CHLÁPEK Milan, Vsetín, (50) Ing.arch. TVRDOŇ Otakar,Ostrava, (75) Ing.arch.AMBROZ Vladimír,Brno, (82) Ing.ak.arch. DVOŘÁK Jan Josef, Praha 8, (60) Ing.arch. KALBÁČ Zdeněk, Praha 6, (60) Ing.arch. HONZÍK Milan, Praha 4, (65) Ing.arch. KADEČKAMiroslav,Hradec Králové,(55) Ing.arch. HACMAC Václav,Praha 6, (65) Ing.arch. KRČÁL Jiří, Kuřim, (83) Ing.arch. HANUŠ Jaroslav,Hradec Králové, (81) Ing.arch. BURIANAleš, Kuřim, (50) Ing.arch. KVAPIL Michal, Brno, (55) Ing.arch. SEDLECKÝ Pavel, Ostrava, (60) PHDr. VINTER Vlastimil, CSc, Praha 2, (85) Ing.arch. MARTÍNEK Vladimír,Praha 5, (75) Ing.arch. BENDAJan, České Budějovice, (82) Ing.arch. NOŽKAStanislav,Zlín, (50) INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVII. (VIII.) ČÍSLO 1 / 2007 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Micka, květen 2007. Zákres a text Klub Za starou Prahu Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká (Čtěte článek

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více