OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ l e d e n OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho celku se spojilo devatenáct čtvrtí. Celá pražská krajina, od nejstarších dob rámující pražskou kotlinu, byla administrativně apak komunikačně sloučena shistorickým středem Prahy, kterému vždy tvořila nejbližší hospodářské zázemí azjehož aktivit čerpala síly ksvému vlastnímu životu. Mnohá místa Prahy ale leží ipo téměř devadesáti letech - obrazně řečeno -za hradbami. Mnohé pragensie zapomínají na stavební poklady za hranicemi dnešní pražské památkové rezervace. Platí to také pro architektonické dědictví páté pražské obce, které by se nemělo spojovat jen sbertramkou, jež do obecného povědomí vešla především díky osobě Mozartově. Praha 5oplývá množstvím zajímavých staveb, mnohdy jde dokonce o stavby takového typu, jaký se v jiných částech města příliš často neobjevuje.

2 2. STRANA ZÁPIS ZROA IS 01 /2006 Pomyslný dluh se snažila korigovat výstava Slavné stavby Prahy 5, která se na přelomu roku uskutečnila ve smíchovském letohrádku Portheimka. Architektonicko-historické mapování Prahy 5přitom mělo nejen vzpomínkový, ale iryze dnešní apraktický význam: pomáhá nám totiž uvědomit si hodnotu místa, jeho identitu ato je nadmíru důležité pro další rozvoj Prahy 5. Pomocí expozice se návštěvníci mohli seznámit sdeseti stoletími architektury Smíchova, Hlubočep, Radlic, Košíř, Motola, Jinonic-Butovic ačásti Malé Strany.Na začátku jejich pomyslné časové osy se nachází množství hospodářských usedlostí aletohrádků, které od středověku vznikaly za hradbami tehdejší Prahy anejvětšího rozkvětu doznaly vdobě baroka aklasicismu. Moderním protikladem poslouží značný počet funkcionalistických staveb od vil až po filmovou továrnu na Barrandově.Aještě modernější jsou stavby takzvaného Nového Smíchova vsousedství křižovatky Anděl. Sláva, která podle titulu výstavy tyto stavby provází, není často rázu zjevného. Výběr byl podřízen zejména jejich architektonické kvalitě nebo inženýrskému významu. Nedostalo se zdaleka na všechny domy aobjekty,které by si to zasloužily,ale to by musela být vytvořena výstava daleko rozsáhlejší anapsána publikace nepoměrně objemnější. Aještě jedno hledisko chtěla výstava uplatnit: chápeme architektonická díla nikoli pouze jako uměleckotechnické solitéry tyčící se mimo čas a prostor,nýbrž jako součást společenského organismu, tedy jako objekty vzniklé vpříslušných historických, společenských, kulturních, sociálních adalších souvislostech. Každá stavba se většinou rodí na prázdném papíru architekta ana zelené louce staveniště, nicméně ve vzduchoprázdnu nestojí: je článkem řetězu v historickém vývoji místa. Také proto řadíme významné architektonické projevy ke kulturnímu dědictví. Také proto se sluší poděkovat organizátorům akce, Městské části Praha 5 a agentuře Foibos, za jejich společnou aktivitu. Bohumír Kotora Mezi těmito póly bylo možné spatřit skvostné objekty obytné, ale též církevní či průmyslové, vystavěné vduchu historizujících slohů druhé poloviny 19. století či secese. Jako by krok za krokem, tak jak to časová přímka, táhnoucí se dějinami, naznačuje architektonické skvosty vyrostly na více než čtyřiapadesáti panelech aposkytly výstižný doklad životního stylu, ale i průkopnických architektonických či inženýrských postupů. Kostelem sv.vavřince vjinonicích, pocházejícího asi z 11. století, počínaje, ústředím ČSOB vradlicích, které nese vročení dokonce už budoucí, léta 2006 až 2007, konče. Pozn. redakce: Upříležitosti uskutečněné akce vyšla stejnojmenná publikace. Kniha Slavné stavby Prahy 5 je pomyslně rozdělena do čtyř částí. První představuje především usedlosti, vzniklé na někdejších viničních stráních, druhá se orientuje na výstavbu v19. století, třetí na objekty zdoby první republiky,poslední je věnována Novému Smíchovu. Ti zvás, kteří nemohli výstavu absolvovat, mohou přijmout tuto informaci jako malý tip na opatření si zajímavého odborného díla.

3 IS 01 /2006 AKTUALITY +SOUTĚŽE 3. STRANA Každé sebemenší zvelebení obce přispívá ke zlepšení života místních obyvatel. Vtomto případě se nejedná jen odopad na místní obyvatele, ale ipřilehlých městských částí, protože na právě zrekonstruovaný zámek navazuje krásný, také čerstvě zrekonstruovaný zámecký park, který je veřejně přístupný aje oázou zeleně na tomto okraji Prahy. Zdroj: Tiskový odbor Magistrátu hl. města Prahy. SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ NOVÁ FASÁDA ČAKOVICKÉHO ZÁMKU SVÍTÍ NA DÁLKU Na sklonku roku 2005 byly slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory zámku vpraze 9, Čakovicích. Z celkové vynaložených nákladů, které činily 19 milionů korun, získala Městská část Čakovice dotaci z rozpočtu hlavního města ve výši 12,5 milionu korun. Rekonstrukce zámku probíhala ve dvou etapách. Vroce 2004 nákladem 8milionů korun byly vyměněny a částečně opraveny krovy apoložena nová střešní krytina. Zároveň se provedla rekonstrukce 1. patra zámku, nová elektroinstalace, nové stropy Vroce 2005 bylo nákladem 11milionů korun během druhé etapy zrekonstruováno přízemí asuterén (elektroinstalace, voda, odpady,teplo, výměník) apředevším nová fasáda anová dlažba vprostoru před zámkem. Poslední majitel zámku se jmenoval baron von Schoeller.Tomu byl zámek zkonfiskován na základě tzv. Benešových dekretů po 2. světové válce. Od té doby se vněmvystřídalo mnoho uživatelů, vojenských kasáren či gymnázia nevyjímaje. Dnes je zámek vmajetku hlavního města Prahy,ale svěřen do správy Městské části Praha-Čakovice. V objektu je umístěna Základní umělecká škola Marie Podvalové. Společenské prostory využívá městská část pro zasedání zastupitelstva, konají se tu koncerty,adalší příležitostné společenské akce. Vobjektu, jehož nejkrásnějším kouskem jsou kachlová kamna vsalonku vpřízemí, je též umístěna pobočka místní knihovny, vsuterénu pak funguje keramická dílna pro centrum volného času. Český Interiér 2006 Jedenáctý ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Vyhlašovatelé: Design centrum České Republiky a Česká komora architektů Sekretář soutěže: Mgr.Ivana Janíčková, Design Centrum ČR, Radnická2, 60200Brno, tel: , Předmět soutěže: soutěžní přehlídka je zaměřena na shromáždění toho nejkvalitnějšího anejzajímavějšího, co bylo včeské republice vprůběhu roku 2005 realizováno voblasti interiérů přístupných veřejnosti ivoblasti soukromých interiérů. Víceúčelový objekt vproluce Benešova -Orlí vbrně Vyzvaná, neanonymní, architektonická, jednokolová, ideová soutěž. Vyhlašovatel: OV comp, s.r.o., Jánská 79/1/3 Zplnomocněný zástupce: Ing. Miroslav Vymazal, tel/fax: / , Sekretář soutěže: Ing. arch. Jiří Miklík, Rybkova 4, Brno, tel: architektonické řešenívíceúčelovéhoobjektuvproluce Benešova -Orlí vměstské památkové rezervaci Brno srespektováním rozsahu afunkce objektu stanovené investorem. Návrh bude podřízen požadavku na kvalitu historického prostředí avzhledu okolních budov. Cena Hanuše Zápala za rok 2005 Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň zastoupené Primátorem města Předmět soutěže:je stavbou realizované architektonické dílo ve smyslu ustanovení 2odst. 1 zákona č. 121/2000Sb., oprávuautorskémaoprávech souvisejících správem autorským (dále jen dílo ), které: a) jetvůrčím osobitým řešenímstavbynebo souboru staveb, tvořící harmonický celek tvarový (estetický), dispoziční, materiálový, technologický aprovozní asplňující nejvyšší kritéria architektonické kvality, b) bylo realizováno na správním území města Plzně, c) bylo ukončeno azkolaudováno včasovém rozmezí leden až prosinec roku Cena může být udělena jednotlivým osobám anebo autorským týmům, které jsou autory díla splňujícího podmínky stanovené vbodě 1.2. Udělení ceny není vázáno na trvalé bydliště, ani státní příslušnost autora architektonického díla.

4 4. STRANA SOUTĚŽE IS 01 /2006 Architektonická soutěž CENTRAL GROUP Rodinný dům pro 21. století Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž pro vysokoškolské studenty oborů architektura apozemní stavby. Vyhlašovatel: CENTRALGROUP,a.s., Na Strži 65, Praha 4, tel: , Sekretář soutěže: Ing. MichaelaAndrejsová, Na Strži 65, Praha 4, tel: , mobil: Předmět soutěže: návrh samostatně stojícího zděného rodinného domu vrovině s5až 6obytnými místnostmi, kuchyní čikuchyňskýmkoutemagaráží čidvougaráží. Víceúčelová budova Liberec Plaza Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Plaza Centers Czech Republic, s.r.o., K Červenému dvoru24, 13000Praha 3, tel/fax: +420 / Sekretář soutěže: ing. arch. Erik Kružel, KČervenému dvoru 24, Praha 3, tel/fax: +420 / , architektonické řešenístavbyvíceúčelovéhoobjektu Liberec Plaza na Šaldově náměsti vliberci. Dřevěný dům Veřejná, architektonicko-konstrukční soutěž, projektová anonymní soutěž. Vyhlašovatelé: Ministerstvo průmyslu aobchodu ve spolupráci sministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů atechniků,technologickým centremakademie věd ČRaNadací dřevopro život Sekretář soutěže: ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová, Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1, tel.: , ing. Jan Řezáč Předmět soutěže: nízkoenergetický rodinný abytový dům spodstatným použitím technologie skládané zdřevěných prvků, výrobků zaglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva: SOUTĚŽE PŘIPRAVOVANÉ Revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkových sadů Veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Městská částpraha2, nám. Míru20, Praha 2, tel: Zplnomocnění zástupci: Mgr.Michal Basch, Ing. Libor Krátký, Ing. Jitka Poltierová Sekretář soutěže: Ludmila Schwarzová, nám. Míru 20, Praha 2, tel/fax: , architektonické řešenírevitalizaceobjektupamátkově chráněného parku -Havlíčkových sadů vk.ú. Královské Vinohrady,Praha 2. Účel aposlání soutěže: nalézt nejvhodnější koncepci komplexního řešení azpůsobuprovedení revitalizace Havlíčkových sadů jakožto veřejného parku pro odpočinek arelaxaci okolních obyvatel smaximálním zachováním stávající struktury cest icelého parku azadat autoru tohoto řešení zpracování všech výkonových fází projektové dokumentace adohledu nad jejich prováděním pro uvedený objekt Havlíčkových sadů. Předpokládaný termín vyhlášení: leden/únor 2006 NovábudovaNárodníknihovny ČR Mezinárodní architektonická soutěž. Národní knihovna ČR připravuje mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledný návrh by měl hmotově ifunkčně pozitivně ovlivnit tvářčásti letenské pláně. Nová budova, předpokládaná vsouladu súzemním plánem na Letné vblízkosti Špejcharu by měla uspokojit požadavky nejen provozní atechnické, ale iestetické. Nová budova má sloužit zejména pro umístění novodobých fondů, jejich zpřístupnění veřejnosti avytvoření důstojného kulturního stánku vybaveného moderními technologiemi, smožností širšího vzdělávacího ispolečenského využití. Tento záměr podpořily Poslanecká sněmovna (vyjádřené ), bývalý isoučasný ministr kultury, Magistrát Hl. města Prahy adalších institucí aosobností. Předpokládaný termín vyhlášení: únor 2006 Více informací: NáměstíT.G. Masarykaapřednádražníprostor ČD vtáboře Veřejná, anonymní, ideová, jednokolová, architektonicko-urbanistická soutěž. Vyhlašovatel: Město Tábor,odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 3, Tábor Sekretář soutěže: Ing. arch. Roháček Miloš, tel: 0361/486202, fax: 0361/486100, urbanistickoarchitektonické řešeníprostorunám. T.G.M apřednádražníhoprostoru ČD vtáboře. Předpokládaný termín vyhlášení: prozatím neuveden RekonstrukcebudovK. Śliwky č.149/17 a219/15 vkarviné Veřejná, anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž. Vyhlašovatel: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná Sekretář soutěže: Ing. arch. Kamil Mojžíšek, Dr. Martínka 24, Ostrava, architektonické řešení rekonstrukce budov č.149/17 a č. 219/15 naulici Karola ŚliwkyvKarvinéFryštátě. Předpokládaný termín vyhlášení: prozatím neuveden Zpracováno dle podkladů: Josefská 34/6, Praha 1 tel.: ,

5 IS 01 /2006 VÝSTAVY 5. STRANA VÝSTAVY 8. Salon Obce architektů 2005 Místo konání: HvězdárnaZlín, Lesní čtvrť 5443, Zlín Termín akce: do konce ledna 2006 Vernisáž: sobota od hodin. Vstup zdarma. Baťovou slávou opředené město Zlín opět po roce představuje Salon Obce architektů, otevřenou přehlídku myšlenek aidejí, architektonických návrhů, studií arealizací avýtvarných dělvztahujících se karchitektuře astavitelství. Pořadatelem akce, která je založena na možnosti svobodné aindividuální volby autorů, přičemž způsob prezentace je ponechán výhradně na jejich vůli, je Obec architektů. Ze Zlína výstava zamíří na Slovensko, kde její hostování začíná vbratislavě. YOUNG BLOOD: I'M YOUNG POLLISH ARCHITECT!. Místo konání: Centre for Central European Architecture, UPůjčovny 4, Praha 1 Termín akce: Podstata experimentálního cyklu Young Blood /Mladá krev spočívá vkonfrontaci přístupů mladých architektů centrální Evropy,vchápání architektonické profese akjejímu praktickému fungování vpříslušné zemi. Vpořadí už čtvrtá výstava tohoto cyklu tentokrát prezentujenejmladší činnouarchitektonickougeneraci vpolsku. Šestice polských studií svěkovým průměrem do 35 let reaguje na větu I'm young Pollish Architect!. Gramatická chyba vnázvu krajiny má vyprovokovat kinterpretaci vprostoru objemy 6,3m³. Prostorové instalace reflektují individuální zkušenost sarchitektonickou praxí vpolsku. Narážejí na nesnáze, které mladé architekty čekají vpraxi. Observeur du Design Místo konání: Design centrum ČR, Radnická2, Brno Termín akce: Otevřeno: denně hodin. Výstava představuje jakousi výkladní skříň inovace adesignu, pro niž se každoročně vybírá přibližně 150 výrobků ze všech průmyslových odvětví Francie. Vbrněnském Design centru ČRtak naleznete exponáty vpodobě běžných kuchyňských předmětů, výrobků pro děti amuže či produktů podporující nové technologie. Po pouhých šesti letech její existence, je «Observeur du Design» považován za rovnocenného partnera nejvýznamnějších mezinárodních cen voboru design. Pocta Ernstu Wiesnerovi Místo konání: Galerie architektury,starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: do Otevřeno: denně mimo pondělí hodin Termín tradiční vánoční výstavy vbrněnské Galerii architektury na téma brněnské meziválečné architektury vyplnil spolek architektů Obecní důmbrno monografií Ernsta Wiesnera. Fotografie Filipa Šlapala aivana Wahly představují poslední, dosud nepublikované, autorovy realizace zliverpoolu, dosud neznámé stavby zbrna aobjev Petra Pelčáka, editora katalogu, ve Velkém Meziříčí. Zvukové záznamy zase zachycují vzpomínky na jednoho znejvýznamnějších realizujících českých architektů první poloviny minulého století, který vletech žil atvořil vjihomoravské metropoli. Cheb vdobě secesní Místo konání: Krajské muzeum, nám. Krále Jiřího zpoděbrad 493/4, Cheb Termín akce: Otevřeno: denně mimo pondělí a13-17hodin. Krajské muzeum Cheb připravilo pozoruhodnou výstavu věnující se historii města. Prostřednictvím expozice se představuje jeho vývoj na přelomu 20. století. Návštěvníci se tak mohou dozvědět, vjaké míře ovlivnila secese podobu maloměsta ajak byl tento nový umělecký sloh přijat místní veřejností. Celistvý pohled na urbanistický vývoj vletech doplňuje secesníinteriérapředmětyuměleckého řemesla. Expozice bude slavnostně zahájena vúterý 31. ledna 2006 od 17 hodin za přítomnosti pražského architekta aherce Davida Vávry. Michael Thonet -Nábytek zrakouska Místo konání: Sokolovský zámek, Zámecká 1, Sokolov Termín akce: Otevřeno: st-ne 9-12 a13-17 hodin. Michael Thonet ( ) se prosadil po celém světě vynálezem aužitím techniky ohýbaného dřeva. Roku 1853 zakládá se svými syny později tak úspěšnou firmu. Vedle výroby klasických kusů nábytku se věnovali také spolupráci srůznými umělci, mj. sjosefem Hoffmannem,Adolfem Loosem aottou Wagnerem.

6 6. STRANA VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY IS 01 /2006 JUBILANTI S.V.U. MÁNES 2006 Místo konání: Galerie Diamant, Spálená 4 (roh Rettigové alazarské), Praha 1 Termín akce: Otevřeno: úterý-neděle hodin Spolek výtvarných umělců Mánes pořádá společnou výstavu architektů, malířů, sochařů asklářů. Skupinu architektů reprezentují M. Brix, Vl. Hora, L. Lábus, J. Lasovský, P.Malinský, Vl. Milunič, E. Schleger aj. Šafer.Expozici zahájí 12. ledna v18 hodin Prof. ak. soch. Vladimír Preclík, předseda S.V.U. Mánes. MILAN PITLACH -OTANCI Místo konání: Kulturní aspolečenské centrum Lidové sady,jablonecká 5/19, Liberec Termín akce: Otevřeno: pondělí-sobota hodin. Výrazný českýfotografaarchitekt (1943) žijícíod70. let vněmecku se po 35 letech vrací do Liberce, kde měl svou první fotografickou výstavu varchitektonickém středisku SIAL(1971, Ostrovy).Autorovým záměrem rozhodně nebylo nasbírat efektní snímky tanečních figur, ale proniknout do tanců, které se tančí vprůběhu našeho života, aniž to tušíme. PŘEDNÁŠKY zrežných cihel leží mezi železnicí, Janáčkovou apobialovou ulicí aslavnější ulicí Stodolní. Jatka byla vybudována městem vroce 1881 aroku 1921 zmodernizována. V 90. letech 20. století byla část budov necitlivě anelogicky zbořena přivýstavbě supermarketu Bauhaus. Nejcennější část s věží naštěstí stojí doposud. Bohužel chátrá aje bez využití. Jen čas od času se na veřejnost dostanou zprávy,že se někdo chystá něco sareálem dělat. Co se stouto stavbou bude dál dít ajak na věcnahlíží zastupitelé města, architekti, členové sdružení Za starou Ostravu nebo současní majitelé, se dozvíte na veřejné diskusi, kde se rovněž můžete zeptat na to, co vás na této problematice zajímá. Ve spolupráci se sdružením Za starou Ostravu. PAVEL JANÍK Místo konání: Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 Termín akce: v18,30 hodin Geniální architekt, urbanista, teoretik, pedagog ahledač nových cest -aneb od moderny akubismu kfunkcionalismu arekonstrukcím památek, včetně Pražského hradu. Architektura ovlivněná astronomií Místo konání: HvězdárnaZlín, Lesní čtvrť 5443, Zlín Termín akce: od 19 do 21 hodin Vstupné: 25 Kč Architektura souvisí sastronomií mnohem více, než si při jejím každodenním užívání domýšlíme. Vposledních čtyřech stoletích můžeme sledovat, jak potřeby astronomie přímo ovlivnily architekturu staveb pro astronomii určených. Stavby původně vycházející zklasických stavebních zvyklostí dnes tvoří samostatnou velmi výraznou oblast využívající výsledky nejmodernějších technologií. Je zde evidentní soulad účelu stavby ajejí formy,který vjiných typologiích zůstává mnohdy jen vrovině proklamovaných přání svých tvůrců. Přednáší: Ing. arch. Ivan Havlíček MĚSTSKÁ JATKA (Diskusní večery) Místo konání: Antikvariát FIDUCIA, Nádražní 30, Ostrava Termín akce: v18 hodin Diskuse obudoucnosti Městských jatek. Historicky aarchitektonicky cenný komplex budov městských jatek Přednáší: Ing. arch. Zdeněk Lukeš. Vstupné: 50 Kč VÝZVAKE SPOLUPRÁCI Kolektivní výstava: FRANTIŠEK CUBRAJEHO ŽÁCI Knedožitým 95. narozeninám Františka Cubra připravujeme reprezentační výstavu F.Cubr ajeho žáci Zveme kúčasti Vás všechny, kteří jste odevzdali diplomní práci nebo projekt III-IV na Ústavu interiéru a výstavnictví prof. Cubra FS ČVUT, nebo jste absolventy AVU ( ). Přihlaste se nám, vpřípadě zájmu oúčast (práce dle vlastního výběru), do asdělte své kontaktní údaje (u žen též svobodné příjmení) na adresu: Obec architektů, Revoluční 23, Praha 1,

7 IS 01 /2006 AKTUALITY 7. STRANA prvků, kdy je nutné zajistit související opatření na stokové síti, evakuační opatření, úpravy dodávek elektrického proudu, plynu, tepla, pitné vody,dopravní opatření, řešení MHD apod. Protipovodňovou ochranu Prahy doplňují rozlivové mapy Vltavy aberounky Po povodni roku 2002 se ochrana před případnou podobnou situací stala prioritou hlavního města Prahy. Poslední aktivitou vtomto směru byla ukázka protipovodňové techniky vholešovicích koncem roku Spolu sdokončenými předcházejícími etapami tím je ochráněn celý střed Prahy. Na povodňový plán města úzce navazují operační mapy rozlivu Vltavy aberounky.mají sloužit všem složkám města krychlé orientaci vpovodňové situaci, kověření časových rezerv,ale mohou být využity ipřiúvahách oprojektech staveb, stanou se pomůckou urbanistů, vodohospodářů adalších odborníků zabývajících se rozvojem města. Účel rozlivových plánů Vypracováním rozlivových map pověřila městská rada Útvarrozvojeměstakekonci června2005. Cílem projektů Operační mapy rozlivu a Scénář selhání bylo zajistit zpracování operačních map rozlivu Vltavy aberounky pro různé povodňové průtoky azískat hydrotechnické informace orozsahu záplavy na území města vztažené ke stavu terénu azástavby bez realizace protipovodňové ochrany ake stavu realizace jednotlivých etap protipovodňové ochrany.detailně aprofesionálně zpracované informace přitom mají vpřípadě ohrožení pomoci vypracovat časový harmonogram, kdy začít svýstavbou protipovodňových Sedm úrovní průtoku, dva submodely Mapy rozlivu jsou zpracovány pro sedm průtoků vody - od nejmenší, dvouleté povodně sprůtokem 1100 m³, po nejv ětší -pětisetletou povodeň -sprůtokem 5160 m³ za vteřinu. Tyto informace umožní městu přijmout nezbytná opatření pro ochranu obyvatel amajetku včetně zajištění nezbytné infrastruktury vzávislosti na zvyšování hladin těchto řek. Jedná se především ovčasnou výstavbu protipovodňových prvků astím souvisejících opatření na stokové síti, evakuační opatření, vypínání dodávek elektrického proudu, plynu, tepla, pitné vody,dopravní opatření apod. Modeljerozdělendodvounavazujících částí. SubmodelPraha, zahrnujeúsekod říčníhokilometru 39,35 nad obcí Roztoky uprahy až pod branický železniční most, klimnigrafickému profilu Malá Chuchle říční kilometr 60,08. Submodel Soutok navazuje vprofilu Malá Chuchle akončí na Vltavě pod přívozem ve Vraném nad Vltavou vříčním kilometru 70,0, na Berounce paknad obcí Černošice vprofiluskálykazín v říčnímkilometru cca8,8. Protipovodňová politika, mapy abudoucnost Mapy rozlivu budou postupně aktualizovány.první aktualizace nastane po dokončení všech etap protipovodňových opatření zajišťovaných městem aschválených Radou HMP.Vletošním roce bude výstavba pokračovat ve Zbraslavi, Radotíně, Chuchli avtróji. Vdalším období tak lze počítat saktualizací map vpřípadě významných změn ve výchozích vstupech nejdéle však speriodicitou dvou let. Významným impulsem pro aktualizaci bude především dokončení realizace protipovodňových opatření na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Včasné vybudování protipovodňových opatření je rovněž spjato splány developerů. Ti si těsně po povodních před třemi lety podmínili své investice kompletním dokončením zábran, chránících jejich majetky proti rozbouřené Vltavě. Proto je pozornost, jakou pražský magistrát věnuje protipovodňovým opatřením, nabíledni; nechce přijít opřípadný slibovaný kapitál. Zdroj: Tiskový odbor Magistrátu hl. města Prahy. CENADUŠANAJURKOVIČA2005 Spolek architektů Slovenska vbratislavě udělil Cenu Dušana Jurkoviča Cena se uděluje každoročně za aktuální architektonickou realizaci. Do soutěže bylo tento rok přihlášených 15 děl. Úroveň přihlášených dělbyla velmi vyrovnaná amezinárodní porota po třídenním zasedání aprohlídce dělvterénu rozhodla ovítězi následovně: Laureátem Ceny Dušana Jurkoviča 2005 se stalo dílo Hospic Sv.Alžbety vľubici (u Kežmaroku) Autoři: Ing. arch. Michal Gaj st., Ing. arch. Martin Repický Spolupráce: Ing. Vladimír Mlynek, Ing. Jana Lepényová, Ing. Dagmar Čumová, Ing. arch. Michal Gaj ml., Ing. arch. Zuzana Gajová -Císarová Porota na vítězném projektu ocenila, že "humánní

8 8. STRANA RŮZNÉ IS 01 /2006 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vlednu 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: poslání tohoto zařízení, prvé novostavby tohoto druhu na Slovensku, našlo odpovídající architektonické vyjádření, zdůrazňující přívětivost prostředí apropojení stavby skrajinou. Vysoko hodnotila perfektní ztvárnění všech detailů, důslednost vpoužití střídmě působících výrazových prostředků avšudypřítomný ohled na potřeby apocity klientů". Hospic Sv.Alžbety vľubici -prostor,koncipovaný jako domov aživot bez hranic... Filozofie díla sleduje dynamický princip zrodu, růstu, kulturní přeměny prostředí (a vněmipřeměny nás samotných), za účasti přirozeně působících, ataké vědomě iniciovaných procesů. Vharmonické relaci tu působí aspekty: specifický funkčně -provozní, ekologický (pocitový avztahový), krajinářský, urbanistický (městotvorný), architektonický, umělecko-skulpturální, až spirituální. Svou ideovou, materiální (respektive též nemateriální) atechnickou podstatou se všechny aspekty napřimují na fyzickou oporu a povzbuzení duchovní síly člověka. Tento ideový plán je protkaný motivem Krajiny vnás", svyjádřením vztahu lidí adomova. Objekt stavby je chápaný jako iniciační zdroj postupného kvalitativního přetváření návazného prostoru agradace jeho krajinného aspektu. Svou podstatou představuje dílo živou, rostoucí organickou součást času a prostoru. Důsledné uplatnění pojmu ARCHITEKTURA, tedy stavba prostředí aekologie, tedy vztahy vprostředí přikoncepci díla ve své podstatě sleduje dynamizující faktor bytí ajeho přeměn. Stavbu prostředí avztahy vněmvnímá jako neomezený časoprostorový celek. Zrod aexistence Hospica Sv.Alžbety je orientovaná na všeobecně platnou společenskou prospěšnost anaplnění poslání architektury,která pomáhá důstojně překlenout nejtěžší fázi života člověka v jeho terminálním stádiu. Zdroj: Tisková zpráva Spolok architektov Slovenska Poznámka redakce: Vpříštím čísleinformačníhoservisupřinesemeširší zpravodajství oceně Dušana Jurkoviča OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 26. listopadu 2005 zemřela ve věku 76 let Ak. arch. Eva Růžičková, CSc zprahy Docent KŘÍŽ Milan, CSc, Brno, (65) 1.1. Ing.arch. STROMSKÝ Karel, Opava, (65) 1.1. Ing.arch. ŠENKÝŘOVÁ Ludmila, Brno, (65) 1.1. Ing.arch. RYGLFrantišek, Praha 10, (75) 2.1. Ing.arch. HÁJEK Jiří, Karlovy Vary,(55) 2.1. Ing.arch. HUDCOVAZuzana, Horní Pěna, (55) 2.1. Ing.arch. JANSAJaromír, Trutnov 1, (81) 2.1. Ing.arch. SÁDEK Miloš, Praha 6, (83) 3.1. Ing.arch. FUTEROVÁ Dagmar, Bartošovice, (50) 3.1. Ing.arch. JENYS Vlastimil, Praha 3, (50) 3.1. Ing.arch. HOUSKA Čestmír,Praha 3, (55) 4.1. Ing.arch. HUDEC Mojmír,Brno, (55) 6.1. Ing.arch. ZABEL Karel, Brno, (81) 7.1. GUCFATomáš, Praha 3, (60) 7.1. Ing.arch. VYCPÁLEK Oldřich, Litvínov,(82) 8.1. Ing.arch. MIKŠOVIČ Emil, Zlín, (60) 9.1.Ak.arch. ŠÁCHAJiří, Praha 6, (60) 9.1. Ing.arch. MAYER Jaroslav,Praha 6, (81) Ing.arch. VÁLKAPetr, Praha 7, (50) Ak.arch. TÁBORSKÝ Oldřich, Čs. Budějovice,(80) Ing.arch. HORNEK Jaroslav,Praha 5, (82) Ing.arch. LECHNER Vilém, Jalubí, (82) Ing.arch. SUCHÁNEK Miloš, Olomouc, (82) Ing.arch. VALOUŠEK Vladislav,Ústí n/labem,(82) Ing.arch. ŠUMBERAAlois, Brno, (50) Ing.arch. POTŮČEK Lumír, Pardubice, (81) Ing.arch. STEINHAUSER Milan, Brno, (83) 12.1.Ak.arch. JÍCHAProkop, Pardubice, (86) Ing.ak.arch. ŠIMONÍK Ivo, Praha 6, (75) Ing.arch. NĚMEC Jan, Praha 6, (55) Ing.arch. KUDROVÁArna, Praha 6, (70) 16.1.Ak.arch. SUCHÝ Václav,Praha 4, (84) Ing.arch. ŠATROVÁ Bohumila, Litoměřice, (50) Ing.arch. PREININGER Petr,Praha 9, (55) Ing.arch. VOKURKAVratislav,Písek, (60) Ing.arch. PALOCH Vít, Praha 4, (55) Ing.arch. VŠETÍČKOVÁ Hana, Praha 2, (55) Ing.arch. MAIER Karel, Praha 4, (55) Ing.arch. SÁTORAJosef, Brno, (55) Ing.arch. VOKATÝ Vladimír,Trutnov,(70) Ing.arch. CHLÁPEK Milan, Vsetín, (50) Ing.arch. TVRDOŇ Otakar,Ostrava, (75) Ing.arch.AMBROZ Vladimír,Brno, (82) Ing.ak.arch. DVOŘÁK Jan Josef, Praha 8, (60) Ing.arch. KALBÁČ Zdeněk, Praha 6, (60) Ing.arch. HONZÍK Milan, Praha 4, (65) Ing.arch. KADEČKAMiroslav,Hradec Králové,(55) Ing.arch. HACMAC Václav,Praha 6, (65) Ing.arch. KRČÁL Jiří, Kuřim, (83) Ing.arch. HANUŠ Jaroslav,Hradec Králové, (81) Ing.arch. BURIANAleš, Kuřim, (50) Ing.arch. KVAPIL Michal, Brno, (55) Ing.arch. SEDLECKÝ Pavel, Ostrava, (60) PHDr. VINTER Vlastimil, CSc, Praha 2, (85) Ing.arch. MARTÍNEK Vladimír,Praha 5, (75) Ing.arch. BENDAJan, České Budějovice, (82) Ing.arch. NOŽKAStanislav,Zlín, (50) INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387) Ověřil

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Villapark Lipno Dreams

Villapark Lipno Dreams Villapark Lipno Dreams Prodej rekreačních domů a stavebních pozemků v obci Lipno nad Vltavou Cena domu včetně pozemku: od 4.780.000 Kč Cena pozemků: 2.200 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovitosti Villapark Lipno

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA

JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA HLAVNÍM PARTNEREM ARCHITEKTA JE INVESTOR (ZÁKAZNÍK) SOUKROMÁ OSOBA, FIRMA, INSTITUCE, NEBO ORGANIZACE, KTERÁ MÁ ZÁMĚR VYTVOŘIT, PŘETVOŘIT NEBO OBNOVIT DŮM, PARK, VEŘEJNÝ

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

ing. arch. dušan urbanczyk

ing. arch. dušan urbanczyk ing. arch. dušan urbanczyk Ing. arch. Dušan Urbanczyk 1961 narozen ve Frýdku-Místku, ženatý, dva synové 1986 diplom na fakultě architektury VUT Brno 1986-1991 DRUPOS Projekty pro přibližně dvacet menších

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Katastrofické povodně v ČR regionální Morava, Olomouc 1997 Vltava, Praha 2002 Katastrofické povodně v ČR bleskové Jizera, Dvůr Králové 2000 Bělá, Deštná

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Sadovnické dílo roku 2006 Poslání soutěže: Hlavní posláni soutěže: Objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Cíl soutěže:

Více

Liberec - architektura 20. století

Liberec - architektura 20. století Liberec - architektura 20. století http://commons.wikimedia.org/wiki/file:star%c3%bd_je%c5%a1t%c4%9bd.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:je%c5%a1t%c 4%9Bd,_vys%C3%ADla%C4%8D,_pohled_od_jihu.jpg

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM (POROZUMĚNÍ PRÁCI ARCHITEKTA) AUTOR: ING.ARCH. VENDULA MARKEVIČOVÁ SPOLUPRÁCE: ING. EVA WAGNEROVÁ, ING.ARCH. JIŘÍ MARKEVIČ, BC. JANA ZUNTYCHOVÁ DEFINICE

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

A co my? Urbanistické studie etc.

A co my? Urbanistické studie etc. A co my? Urbanistické studie etc. Urbanistická studie SMÍCHOV - JIH Vymezené území, které má být řešeno urbanistickou studií Smíchov - jih navazuje na území řešené US PPR směrem jižním a zahrnuje jižní

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 1 Člověk a jeho svět Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: 29.5.2012 4.A

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

SOUČASNOST IMPULS MÍSTU Zdeněk Dohnálek o dodání stavby a vesměs se jednalo o pozemky nad stanicí metra a okolní nezbytné pro vznik a užívání budovy. Je nutné zdůraznit, že investor měl již od počátku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK

24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK 24.9.2014 PARDUBICE TRANSFORMACE SOC. ZAŘÍZENÍ V MSK Marianum, p. o. - výchozí stav Sídlo organizace: Rooseveltova 47, Opava Poskytované soc. služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, centrum denních

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Platnost od 1. 11. 2011 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více