Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola, ZŠ Benešovo náměstí 590, PARDUBICE

2 A. P E D A G O G I C K Á Č Á S T 1. Charakteristika školy Úplná základní škola, poskytující vzdělání od 1. do 9. ročníku ZŠ. Škola poskytuje rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka opět jedna třída v ročníku poskytuje zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy /3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice/. Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti, a podnícení zájmu o školu. 2.Přehled učebních plánů V ročníku školy probíhá výuka podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č.j Ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy se vyučuje podle učebního plánu základní školy pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č.j Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice -2 -

3 2. Přehled učebních plánů Učební plán Základní škola, č.j.: /96-2 Učební plán Základní škola s rozšířenou výukou Tělesné výchovy, č.j.: / Předmět Min. Předmět Min. Český jazyk Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Matematika Prvouka Prvouka Přírodověda 3 4 Přírodověda Vlastivěda 3 4 Vlastivěda Chemie Chemie Fyzika Fyzika Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Dějepis Dějepis Občanská výchova Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Praktické činnosti Volitelný předmět Volitelný předmět 1 1 Tělesná výchova Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty * Nepovinné předměty ** * Vždy "A" třída v ročníku učí Pohybové a sportovní aktivity 1. a 2. ročník á 2hod ** Sportovní a pohybové aktivity 3., 4. a 5. ročník á 1hod Volitelné předměty: 7.ročník Konverzace v cizím jazyce 8.ročník Cvičení z Matematiky a Cvičení z Českého jazyka 9.ročník Cvičení z Matematiky a Cvičení z Českého jazyka Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

4 3. Údaje o zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Další vzdělávání Vyuč. úvazek 1) 2) počet let pro předměty Vyučuje předměty specializace celkem Ú O P Abelová Zdenka U 27 Ú 1 stupeň 22 Bakulová Kateřina U 15 Ú Čj Vv 22 Burešová Dagmar U 30 Ú M - F 22 Dražková Ivana U 26 Ú Čj - D - Rv 22 Fiala Petr U 12 Ú F - Pv - Tv 17 Hedvičák Jaroslav ZŘ 23 Ú Tv - Z - Př 11 Hermanová Dana U 22 Ú Nj - Tv 22 Hezký Bořivoj U 11 Ú 1.stupeň 22 Hovorková Jaromíra U 26 Ú 1.stupeň 22 Hrdá Helena U 35 Ú Čj - Tv - Rv 22 Jičínská Ema U 17 Ú M - Ch 22 Jírková Zdena U 18 Ú 1.stupeň 22 Kakosová Pavlína U 21 Ú 1.stupeň 22 Kikisová Dana U 16 Ú vychovatelka 27 Klepalová Lenka U 20 Ú čj - On 22 Křížová Jana U 17 Ú Aj - Hv 22 Kubanová Karla U 10 Ú M - Ch 22 Kudrnová Hana V 16 Vychovatelka 27 Kulichová Eva U 25 P 1.stupeň 22 Lacová Jana U 28 Ú 1.stupeň 22 Mazáčová Věra U 35 Ú 1.stupeň 22 Melichna Martin U 14 Ú Hv - Nj - Aj 22 Mivaltová Jana U 3 Ú Aj 22 Musilová Zuzana U 14 Ú 1.stupeň 22 Netolická Markéta U 11 Ú M - Ch 18 Němec František ZŘ 14 Ú D - Tv 11 Nováková Lenka U 22 P D - Př -Tv -Pč 22 Novotná Drahuše U 24 Ú vychovatelka 27 Outulná Drahomíra V 20 Ú Vychovatelka 27 Paarová Zora U 19 Ú Tv - Aj - Z 22 Peterka Lubomír U 10 O Z - Pv - Tv 22 Rozinková Martina U 1 Ú 1.stupeň 12 Sasínová Eva U 28 Ú Čj - D 22 Šindlerová Věra U 20 Ú F - Ch - M 22 Šlapáková Eva U 20 Ú F - Ch - M 22 Vernerová Jana U 17 Ú Aj - Z 22 Vlasáková Zuzana U 19 Ú 1.stupeň 22 Zálabská Eva U 20 P 1.stupeň 22 Žandová Lenka U 16 Ú 1.stupeň 22 Žemlička Karel Ř 24 Ú Tv - Z 5 Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

5 4. Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2005/2006 bylo přijato 58 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 96 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2005/2006 bylo přijato 24 žáků, z toho 10 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků třída třídní učitel/ka PŘÍJMENÍ Jméno název, adresa školy kód oboru název oboru 5.A Žandová Lenka celkem: 1 žák DEJDAROVÁ Michaela Gymnázium Dašická 1083, Pardubice 7941K801 Gymnázium všeobecné 5.B Musilová Zuzana celkem: 1 žák PAVELKA Marek Gymnázium Dašická 1083, Pardubice 7941K801 Gymnázium všeobecné 8.A Kubanová Karla celkem: 6 žáků KŘÍŽEK Martin Soukromé SOU U stavební, spol.s.r.o., Černá za Bory H001 zedník DOHNALOVÁ Lucie SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská H002 Cukrář - výroba KOLOVRATNÍK Jaromír SOU plynárenské, Pardubice, Poděbradská H001 Instalatér SKALICKÝ David nepodával si přihlášku, zůstává do 9.ročníku SLANINA Tomáš SOU technické a Učiliště, Přelouč, Dukelské náměstí H002 Klempíř - strojírenská výroba WALZ Jiří SOŠ stavební, SOU stavební a Učiliště, Rybitví, Sokolovská H001 Truhlář 8.B Mazáčová Věra celkem: 5 žáků JIRKOVSKÝ Petr nepodával si přihlášku, zůstává do 9.ročníku KARVAYOVÁ Renata Praktická škola dvouletá, Klášterní C002 DOSPIVOVÁ Lucie SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská H002 Cukrář - výroba ZELENKA Radek Nepodával si přihlášku, zůstává do 9.ročníku PIVKO René SOŠ, SOU stavební a Učiliště, Rybitví, Sokolovská H001 Zedník Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

6 9.A Křížová Jana celkem: 20 žáků BOUŠKA Patrik SŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká M061 Virtuální grafika HÁJKOVÁ Kristýna SOU obchodní a Odborná škola SČMSD,s.r.o. Polička, Nám.B.Martinů 95,Polička 6941L004 Kosmetička HRUŠOVÁ Zdeňka SOU služeb, Hradec Králové, Dlouhá H001 Zahradník KREJČÍ Roman Obchodní akademie Pardubice, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie KUDRNA Filip SOŠ elektrotechn. a strojní a SOU, Pardubice, Do Nového L001 Mechanik elektronik MACL Jan Polabská soukromá OA a VOŠ, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice 7941K408 Gymnázium živé jazyky MICHKOVÁ Lucie Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám M003 Pedagogické lyceum NAVRÁTILOVÁ Martina Polabská soukromá OA a VOŠ, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice 7842M002 Ekonomické lyceum NEUBAUER Michael OU a Praktická škola, Chroustovice, Zámek E001 Práce v autoservisu PŘICHYSTAL Zdeněk SOŠ a SOU Pardubice - Polabiny, Poděbradská M037 Management obchodu a služeb ŘÍHOVÁ Karolína OA Hradec Králové, Tř. ČSA 274, Hradec Králové M002 Ekonomické lyceum SLEJŠKA Marcel SPŠ strojnická a VOŠ, Chrudim, Čáslavská M001 Strojírenství SOUČKOVÁ Michaela Střední zemědělská škola a SOU, Chrudim, Poděbradova M001 Agropodnikání SVATOŠ Filip SOU technické a Učiliště, Přelouč, Dukelské náměstí H001 Tiskař na polygrafických strojích ŠIROKÝ Lukáš SŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká M061 Virtuální grafika ŠTAUD Jiří SOŠ stavební, SOU stavební a Učiliště, Rybitví, Sokolovská H001 Tesař TICHÁ Iveta SHŠ a SOU služeb, s.r.o., Flesarova 49, Třebechovice p. Orebem 6951H001 Kadeřník KAFKOVÁ Alžběta Soukr. SOŠ pro podnikatele DELTA, Ke Kamenci 151, Pardubice 6442M045 Man.užitého umění KAFKOVÁ Barbora Soukr. stř. umělecká škola DESIGNU, s.r.o., Praha 9, Vážská M017 Výtvarné zpracování keramiky porcelánu VOMLELOVÁ Monika SHŠ a SOU služeb, s.r.o., Flesarova 49, Třebechovice p. Orebem 6951H001 Kadeřník Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

7 9.B Hermanová Dana celkem: 19 žáků BARTOŠOVÁ Lucie SOU služeb, Hradec Králové, Dlouhá H001 Kadeřník BROŽKOVÁ Michaela Obchodní akademie Pardubice, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie HLAVÁČKOVÁ Hana Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, HK, Komenského M005 Zdravotnické lyceum CHROMÝ Vladimír SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice, Do Nového H004 Mechanik elektrotechnických zařízení JANÁKOVÁ Jana Gymnázium Pardubice, Dašická K401 Gymnázium - všeobecné KAŠPAROVÁ Eliška Biskupské gymnázium B. Balbína v HK, Orlické nábřeží 356/, Hradec Králové 7941K411 Gymnázium humanitní KNAPPEOVÁ Michaela Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné KOLENOVIČOVÁ Adéla SPŠ, Hradec Králové, Hradecká M001 Technické lyceum KOTLÁROVÁ Kateřina SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská H001 Číšník, servírka LANGOVÁ Barbora SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská L004 Kosmetička MARADA Michal SOU technické a Učiliště Přelouč, Dukelské náměstí L002 Reprodukční grafik pro média NOVOTNÁ Lenka SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská H001 Číšník, servírka ROHLENA Ladislav Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie RYZNEROVÁ Lucie Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné SKALICKÁ Eliška Obchodní akademie a Pardubice, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie ŠPRACHTOVÁ Markéta Polabská soukr. OA a Vyšší odborná škola Pardubice, Gorkého 867, 7842M002 Ekonomické lyceum VODIČKA Jan Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie LAKATOŠOVÁ Darina Nedávala si přihlášku BOČEK Daniel Souk. hotelová škola a SOU služeb, s.r.o., Flesarova 49, Třebechovice p. Orebem 6951H001 Kadeřník Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

8 9.C Hrdá Helena celkem: 25 žáků CÍSAŘOVÁ Tereza Obchodní akademie Hradec Králové, Tř. ČSA 274, Hradec Králové M002 Ekonomické lyceum ČERNÍK Tomáš SPŠ strojnická a VOŠ, Chrudim, Čáslavská M001 Strojírenství HÁK Tomáš Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava HEDVIČÁK Jaroslav Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné HORÁK Tomáš Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce K401 Gymnázium - všeobecné CHARVÁTOVÁ Pavla Obchodní akademie a, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie KLÍMA Jan Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce K401 Gymnázium - všeobecné KUČEROVÁ Monika Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava MÁDROVÁ Michaela SŠ uměleckoprůmyslová Ústí n.o., Zahradní 541, Ústí n.o. 8241M035 Propagační výtvarnictví- grafická úprava tiskovin MAHNIGOVÁ Jana Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie MAZÁNEK Jan Gymnázium, Pardubice, Dašická K401 Gymnázium - všeobecné MIMROVÁ Zuzana Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava NEVEČEŘALOVÁ Petra SOŠ podnikatelská PROSPERA Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám M013 Podnikatel NOVÁK Tomáš Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava NOVÁKOVÁ Tereza Gymnázium Dr. Emila Holuba,Holice, Na Mušce K401 Gymnázium - všeobecné PAAR Michael Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř M001 Stavebnictví PLEVA Jakub Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř M001 Technické lyceum PROCHÁZKA David Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava RUČOVÁ Karolína Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava ŠIMERDA Jakub Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř M001 Stavebnictví TYDRYCH Michal SOŠ podnikatelská PROSPERA, Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám M003 IT - aplikace osobních počítačů ULČ Daniel SPŠ elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M001 Technické lyceum VALÍKOVÁ Radka Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava VLADYKA Lukáš SPŠ elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika ZEMANOVÁ Veronika Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

9 9.D Bakulová Kateřina celkem: 19 žáků DYMÁK Radek SPŠ elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika FREIBERK Tomáš SPŠelektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika JIRÁSEK Vojtěch Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie KAMENICKÝ Tomáš SPŠ automobilní a SOU automobilní, Holice, Nádražní H002 Klempíř - strojírenská výroba KÁPIČKOVÁ Lada Labská hotelová SOŠ a SOU, U Josefa 118, Pardubice 6542M004 Hotelnictví a turismus KLEIN Adam SOŠ a SOU stavební, Sokolovská 148, Rybitví 3657H001 Malíř KOPEČNÁ Lucie SOŠ a SOU, Poděbradská94, Pardubice 6651H004 Prodavač smíšené zboží LEBEDOVÁ Daniela SOŠ, SOU a Učiliště LTI, Ústí nad Orlicí, Zahradní M004 Textilní výroba a podnikatelství MORÁVKOVÁ Jana Střední zdravotnická škola, Chrudim, Poděbradova M007 Zdravotnický asistent MOŠNEROVÁ Lucie SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská H001 Číšník, servírka PÁNEK David Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická školabedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická M001 Lesnictví PAVLÍK Radek SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, Čáslavská H001 Kuchař PETERKA Ondřej Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava PRŮŠKOVÁ Aneta Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné ROZSYPALOVÁ Monika SOŠ a SOU, Třebechovice pod Orebem, Heldovo nám M002 Veřejnoprávní ochrana RYBIŠÁR Šimon SPŠelektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika ŠTĚPÁNEK Pavel SOU plynárenské, Pardubice, Poděbradská H001 Instalatér KRUPAŘ Miroslav SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská L005 Číšník HAVLOVÁ Alice Labská hotelová škola a SOU, U Josefa 118, Pardubice, U Josefa M004 Hotelnictví a turismus Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

10 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2005/2006 byly na naší škole provedeny kontroly: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na projekt Hodina dotace Evropské uhie na rozšíření výuky cizích jazyků nebyly shledány žádné nedostatky a nebyly podány žádné návrhy na opatření. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje kontrola objektu Školní družiny nebyly shledány žádné nedostatky a nebyly podány žádné návrhy na opatření. Veškeré zápisy a dokumentace o kontrolách jsou uloženy u ředitele školy. 7. Mimoškolní aktivity Při škole pracuje Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, ředitel školy je předsedou této rady. Dále se pořádají sběrová rána, sběr léčivých bylin, sběr plastových lahví, sběr kaštanů, burza sportovních potřeb a další aktivity. Velice zdařilou akcí byl v prosinci 2005 Den otevřených dveří, do něhož se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy a rovněž velký počet žáků. Proběhly ukázky tělovýchovných a uměleckých činností ve všech prostorách školy. Celá akce byla pojata netradičně byla motivována na ekologii třídění odpadu. Ve spolupráci s firmou Marius Pedersen se návštěvníci seznámili s formami práce na naší škole, žáci vystavěli před školou vstupní bránu z cca 5000 plastových lahví a úkolem návštěvníku bylo odhadnout tento počet 3 nejlépe tipující byli odměněni. Rozšířila se nabídka kroužků pro žáky pod vedením učitelů pracovalo 17 oddělení. Ve školní družině pracují kroužky tělovýchovný, plavání, zobcová flétna a žáci mají předplatné na filmová představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic pracuje Školní atletický klub a nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku. Dochází přibližně 40 dětí. 8. Poradenské služby Funkcí výchovného poradce je pověřena paní učitelka Markéta NETOLICKÁ návrat po mateřské dovolené. Ve škole má konzultační hodiny školní psycholog a pracovnice oddělení sociální péče při Magistrátu města Pardubic. Služby poskytují žákům, rodičům i učitelům. Problematikou kriminality a drog a prevence se zabývá paní učitelka Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

11 Ekonomická část B. E K O N O M I C K Á Č Á S T 1. Příjmy Celkové příjmy : tis. Kč tis. Kč z toho : a) školné od rodičů (příspěvek na ŠD) 118 tis. Kč 135 tis.kč b) doplňková činnost 103 tis. Kč 179 tis. Kč c) ostatní příjmy tis. Kč tis. Kč 2. Výdaje a) investiční výdaje celkem 0 tis. Kč 0 tis. Kč b) neinvestiční výdaje celkem tis. Kč tis. Kč z toho : náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč tis. Kč ostatní osobní náklady 30 tis. Kč 175 tis. Kč zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč tis. Kč náklady na učebnice, učební texty a učební 277 tis. Kč 289 tis. Kč pomůcky ostatní provozní náklady tis. Kč tis. Kč další vzdělávání pedagogických. pracovníků 54 tis. Kč 311 tis. Kč Vysvětlivky: Zdůvodnění nárustu položek v roce 2005: V položce ostatní osobní náklady jsou zahrnuty i OON v projektech Matky a Reklamní agentury od MŠMT V položce další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou i dotace SIPVZ. Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

12 Statistická část C. S T A T I S T I C K Á Č Á S T 1. Počty žáků ve škole 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 25,54 21,26 24,57 Přepočtený počet pracovníků * * 58 Počet pedagogických pracovníků * * 42 Počet žáků na učitele * * 15,20 2. Statistika vzdělávacího procesu ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Výchovné opatření, Celkem neomluvená absence 1.stupeň 2.stupeň 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny 187 Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

13 Statistická část 4. Účast žáků v soutěžích Atletika - žáci reprezentují jak školu, tak nově vzniklý oddíl ŠAK Benešovo nám. (Školní atletický klub). Nejvýraznější úspěchy žáků: Olympiáda okresu Pardubice 4. místo v soutěži škol Orientační běh 1. místo v soutěži škol regionu Mistrovství ČR v atletice: Michaela Nosková 1. místo ve skoku o tyči, reprezentace ČR Zuzana Mimrová 3. místo ve skoku o tyči, reprezentace ČR 5. místo 100 m př. Tomáš Novák 2. místo skok vysoký Jaroslav Hedvičák 2. místo běh na 100 m, reprezentace ČR Tomáš Procházka 4. místo v běhu na 3000 m. Družstvo starších žáků 1. místo v krajském přeboru a 8. místo v ČR Orientační běh David Procházka Kanoistika Radka Valíková Atletický čtyřboj ročník 1. místo v kraji soutěž školní kolo okresní kolo region ČR Atletika Zeměpis Zdravotní soutěže Mladý historik Matematická olympiáda Pythagoriáda Perníkový slavík Mc Donald kopaná Vybíjená Florbal Soutěž www stránka Orientační běh Gymnastika Basketbal Plavání Recitační soutěž Pard. plamínek - recitace Olympiáda Čj Soutěž Aj - Skkřivánek Soutěž Nj Kinder Olympiáda Olympiáda Bi Polabský čipera Vv Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

14 Statistická část 5. Další stručný komentář Paní učitelka Markéta Netolická nastoupila do zaměstnání a převzala funkci výchovné poradkyně aprobovanost na škole je 78,2 %, ovšem v hlavních předmětech je téměř 100%. Aprobovanost se nám daří zvyšovat i dalším vzděláváním v letošním roce dokončila dálkové studium pí. uč. Zuzana Musilová učitelství 1. stupně. učební plány jsou plněny na 100% - zabezpečují předmětové komise, na každý předmět a ročník je vypracován a aktualizován podrobný roční plán výuky /zveřejněný na WWW stránkách školy/. prostory školy jsou plně vytíženy, chybí 2 místnosti ve školní družině (2 oddělení pracují ve škole). Byla uskutečněna výstavba 2 menších učeben pro výuku jazyků a výpočetní techniky v prostorech chodby 1. a 2. patra.tím byl uskutečněn krok ke zkvalitnění možností výuky těchto důležitých předmětů. velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy se žáky s vývojovou poruchou pracuje na škole 10 proškolených dyslektických asistentek. Pomůcky se průběžně doplňují. poměrně značné prostředky jsou vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků) ve spolupráci s PPP probíhají konzultační odpoledne s psychologem(1x 14 dní) dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole Plaveckou školou a dalšími institucemi Tělovýchovným sdružením okresu Pardubice byly zpracovány a jsou průběžně aktualizovány WWW stránky školy škola vlastní sportovní hřiště s umělým povrchem na atletické dráze a ostatních sektorech. od je v provozu nově zrekonstruovaný objekt školní jídelny a od je poskytována možnost výběru ze 2 jídel. vzhledem ke zhoršující se situaci v oblasti dosažitelnosti drog, alkoholu a dalších návykových látek se škola v uplynulém období aktivovala v řešení problematiky trávení volného času dětí v době mimo vyučování. Byla akceptována nabídka programu Magistrátu města Pardubic k této problematice a za pomoci dotací a sponzorských příspěvků je postupně přebudováván areál školy, dětem z okolního sídliště je umožněn vstup do areálu, před školou byly nainstalovány dva basketbalové koše, průlezky a pod. Svépomocí /práce chlapců vyšších ročníků a civilní služby vzniklo na školní zahradě univerzální sportovní hřiště pro výuku Tv, ale i pro veřejnost. Pro zlepšení Tv byla vybudována svépomocí pilinová dráha měkký povrch při běhu. v počítačové učebně školy je zřízena multimediální knihovna, kam mají přístup žáci školy i v odpoledních hodinách pod dozorem pedagogů. Pokračovala výuka nepovinného předmětu výpočetní technika jak pro žáky 2., tak i 1. stupně ZŠ. za přispění dotace Krajského úřadu je za školou vybudována lanová překážková dráha. Za vybudování patří poděkování p.uč. Petru Fialovi. škola byla úspěšná v zadání grantů od MŠMT, čímž získala na školní rok 2005/2006 finanční částku ,- Kč. Přesné názvy projektů: Žákovské reklamní agentury Skupiny žáků vytvoří fiktivní reklamní agentury, ve kterých budou pracovat na zakázkách školy. Tak budou mít děti šanci ukázat své schopnosti, posílí se jejich sebedůvěra, naučí se dotahovat věci do konce a obhajovat i prezentovat výsledky své práce. Nabízí se činnosti zajímavé obsahem Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

15 Statistická část i formou, při kterých dojde k propojení výuky výpočetní techniky a výtvarné výchovy v prostředí blízkém skutečnosti. Žáci se prostřednictvím práce blíže seznámí s některými akcemi školy a dojde tak k užšímu sepětí s životem ZŠ. Navíc budou žáci svou školu reprezentovat, když se sami stanou tvůrci veškerých propagačních materiálů. Kurz základních počítačových a informačních dovednosti pro rodiče na rodičovské dovolené V rámci tohoto projektu zorganizujeme kurz "Základní informační a počítačové gramotnosti" pro specificky znevýhodněnou skupinu obyvatelstva - rodiče na rodičovské dovolené. Absolventy kurzu naučíme takovým dovednostem a vybavíme je takovými kompetencemi v práci s výpočetní technikou, aby byli schopni se školou komunikovat nejen tradiční formou jako dosud, ale i prostřednictvím ICT. Na základě úspěšného vykonání závěrečných zkoušek formou absolventských prací jim vydáme "Osvědčení o absolvování kurzu Základní informační a počítačové gramotnosti". 6. Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce byla DVPP vyčleněna a využita částka ,- Kč. z rozpočtu školy,další finance na vzdělávání pedagogů ve výši ,- Kč. Byla použita z dotace SIPVZ. V letošním školním roce se zúčastnilo 15 pedagogů školení na práci s počítačem v rámci programu ICT znalostí a dovedností, takže v současné době není na škole pedagog bez základního uživatelského kurzu a 16 pedagogů má P rozšiřující kurz a navíc p.uč. Fiala /správce školní internetové sítě/ absolvoval kurz S školení specifických znalostí. Další kurzy, které pedagogové absolvovali: Mgr.Zdenka Abelová ICT počítačové znalosti Po Mgr. Kateřina Bakulová Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Kateřina Bakulová ICT počítačová grafika Mgr.Burešová Dagmar ICT počítačová grafika Mgr Petr Fiala Tvorba projektů dotovaných EU Mgr. Dana Hermanová Deutsch im Internet Mgr.Dana Hermanová Jak psát výstupní hodnocení Mgr.Dana Hermanová Tvorba ŠVP Nj. Mgr. Bořivoj Hezký ICT počítačová grafika Mgr Ema Jičínská ICT počítačová grafika Mgr Karla Kubanová ICT počítačová grafika Eva Kulichová ICT počítačová grafika Mgr. Jana Mivaltová Tvorba ŠVP Aj. Mgr.František Němec Základy správního řízení Mgr.František Němec ICT počítačová grafika Mgr.Věra Šindlerová ICT počítačová grafika Mgr.Zuzana Vlasáková Řízení školy s podporou programu Bakalář Mgr.Bc.Karel Žemlička Koordinátor tvorby ŠVP Mgr.Bc.Karel Žemlička Školský zákon v souvislostech Mgr. Martin Melichna Brána Jazyků Nj Mgr.Lenka Klepalová Kongres k sexuální výchově Mgr.Ivana Dražková - Kongres k sexuální výchově Mgr. Jaroslav Hedvičák - Základy správního řízení Mgr. Jaroslav Hedvičák Komunikace mezi školou a rodiči Mgr. Jaroslav Hedvičák - ICT počítačová grafika Mgr. Jaroslav Hedvičák Instruktor snowboardingu Mgr.Markéta Netolická - Počítačové znalosti Po Lubomír Peterka Tělesná výchova a právo 12 učitelů se zapojilo do 2 letého projektu Brána jazyků financovaného EU Anglický jazyk. Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

16 Statistická část Trend vývoje : udržení a zlepšení práce sportovních tříd podpora činnosti ŠAK zdokonalování výuky výpočetní techniky renovace stávajícího vybavení, internet do výuky, internet na chodbách budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí (multimediální knihovna, sportovní areál, kroužek práce na počítači, sportovní,vědomostní a dovednostní kroužky atd.) zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce s problémovými žáky ve větší míře vyzdvihovat vzorné žáky 4x ročně probíhá odměňování žáků důraz i na prevenci patologických jevů ve společnosti zvyšování kvality výuky jazyků 4 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků opět zřízena žákovská knihovna hlavním úkolem ve školním roce 2006/2007 je dokončit přípravu a realizovat školní vzdělávací program. 7. Školní jídelna Počet Kapacita jídelny 630 Počet strávníků 580 Přepočtený počet pracovníků 7,5 V Pardubicích dne 14. září 2006 Mgr. Karel Žemlička ředitel školy Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT

PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT V Ý S L E D K Y XIII. ročníku ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE pro žáky a žákyně 1. - 5. ročníku ZŠ Vítězné třídy převezmou POHÁRY HEJTMANA JUDr. Martina Netolického Ph.D. Medaile získávají

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016 XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE SVITAVY září 2015 květen 2016 Krajské olympiády se zúčastnilo: 44 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 29 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.330 startujících Regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006 Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rozhovor Jméno Přezdívka pro citace Dívka/Chlapec. dcera A.Kozlové Jitka D 3. 06_08_22_III Ondřej Jebas Karel CH 4. 06_11_20_IV

Rozhovor Jméno Přezdívka pro citace Dívka/Chlapec. dcera A.Kozlové Jitka D 3. 06_08_22_III Ondřej Jebas Karel CH 4. 06_11_20_IV Rozhovor Jméno Přezdívka pro citace Dívka/Chlapec 1. 06_04_25_I Monika Brabcová Andrea D 2. 06_06_02_II dcera A.Kozlové Jitka D 3. 06_08_22_III Ondřej Jebas Karel CH 4. 06_11_20_IV Ondřej Harth Petr CH

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

XII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. CHRUDIM říjen 2013 květen 2014

XII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. CHRUDIM říjen 2013 květen 2014 XII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE CHRUDIM říjen 2013 květen 2014 Krajské olympiády se zúčastnilo: 40 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 27 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.469 startujících Regionálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT

PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT PARDUBICKÝ KRAJ PODPORUJE SPORT V Ý S L E D K Y X. ročníku ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE pro žáky a žákyně 1. - 5. ročníku ZŠ Vítězné třídy převezmou POHÁRY HEJTMANA JUDr. Martina Netolického Ph.D. Medaile získávají

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více