Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne zpracováváme tuto výroční zprávu o činnosti školy. Základní škola, ZŠ Benešovo náměstí 590, PARDUBICE

2 A. P E D A G O G I C K Á Č Á S T 1. Charakteristika školy Úplná základní škola, poskytující vzdělání od 1. do 9. ročníku ZŠ. Škola poskytuje rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje pro zájemce nadstandardní nabídka opět jedna třída v ročníku poskytuje zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy /3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok lyžařský výcvik a podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice/. Hlavním smyslem ovšem je výchova k samostatnosti, a podnícení zájmu o školu. 2.Přehled učebních plánů V ročníku školy probíhá výuka podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č.j Ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy se vyučuje podle učebního plánu základní školy pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy č.j Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice -2 -

3 2. Přehled učebních plánů Učební plán Základní škola, č.j.: /96-2 Učební plán Základní škola s rozšířenou výukou Tělesné výchovy, č.j.: / Předmět Min. Předmět Min. Český jazyk Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Matematika Prvouka Prvouka Přírodověda 3 4 Přírodověda Vlastivěda 3 4 Vlastivěda Chemie Chemie Fyzika Fyzika Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Dějepis Dějepis Občanská výchova Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Praktické činnosti Volitelný předmět Volitelný předmět 1 1 Tělesná výchova Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty * Nepovinné předměty ** * Vždy "A" třída v ročníku učí Pohybové a sportovní aktivity 1. a 2. ročník á 2hod ** Sportovní a pohybové aktivity 3., 4. a 5. ročník á 1hod Volitelné předměty: 7.ročník Konverzace v cizím jazyce 8.ročník Cvičení z Matematiky a Cvičení z Českého jazyka 9.ročník Cvičení z Matematiky a Cvičení z Českého jazyka Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

4 3. Údaje o zaměstnancích školy Příjmení, jméno, titul Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Další vzdělávání Vyuč. úvazek 1) 2) počet let pro předměty Vyučuje předměty specializace celkem Ú O P Abelová Zdenka U 27 Ú 1 stupeň 22 Bakulová Kateřina U 15 Ú Čj Vv 22 Burešová Dagmar U 30 Ú M - F 22 Dražková Ivana U 26 Ú Čj - D - Rv 22 Fiala Petr U 12 Ú F - Pv - Tv 17 Hedvičák Jaroslav ZŘ 23 Ú Tv - Z - Př 11 Hermanová Dana U 22 Ú Nj - Tv 22 Hezký Bořivoj U 11 Ú 1.stupeň 22 Hovorková Jaromíra U 26 Ú 1.stupeň 22 Hrdá Helena U 35 Ú Čj - Tv - Rv 22 Jičínská Ema U 17 Ú M - Ch 22 Jírková Zdena U 18 Ú 1.stupeň 22 Kakosová Pavlína U 21 Ú 1.stupeň 22 Kikisová Dana U 16 Ú vychovatelka 27 Klepalová Lenka U 20 Ú čj - On 22 Křížová Jana U 17 Ú Aj - Hv 22 Kubanová Karla U 10 Ú M - Ch 22 Kudrnová Hana V 16 Vychovatelka 27 Kulichová Eva U 25 P 1.stupeň 22 Lacová Jana U 28 Ú 1.stupeň 22 Mazáčová Věra U 35 Ú 1.stupeň 22 Melichna Martin U 14 Ú Hv - Nj - Aj 22 Mivaltová Jana U 3 Ú Aj 22 Musilová Zuzana U 14 Ú 1.stupeň 22 Netolická Markéta U 11 Ú M - Ch 18 Němec František ZŘ 14 Ú D - Tv 11 Nováková Lenka U 22 P D - Př -Tv -Pč 22 Novotná Drahuše U 24 Ú vychovatelka 27 Outulná Drahomíra V 20 Ú Vychovatelka 27 Paarová Zora U 19 Ú Tv - Aj - Z 22 Peterka Lubomír U 10 O Z - Pv - Tv 22 Rozinková Martina U 1 Ú 1.stupeň 12 Sasínová Eva U 28 Ú Čj - D 22 Šindlerová Věra U 20 Ú F - Ch - M 22 Šlapáková Eva U 20 Ú F - Ch - M 22 Vernerová Jana U 17 Ú Aj - Z 22 Vlasáková Zuzana U 19 Ú 1.stupeň 22 Zálabská Eva U 20 P 1.stupeň 22 Žandová Lenka U 16 Ú 1.stupeň 22 Žemlička Karel Ř 24 Ú Tv - Z 5 Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

5 4. Údaje o přijímání dětí Ve školním roce 2005/2006 bylo přijato 58 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla poskytována 96 žákům sportovních tříd ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2005/2006 bylo přijato 24 žáků, z toho 10 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole nebyli žáci osvobozeni od povinnosti docházet do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků třída třídní učitel/ka PŘÍJMENÍ Jméno název, adresa školy kód oboru název oboru 5.A Žandová Lenka celkem: 1 žák DEJDAROVÁ Michaela Gymnázium Dašická 1083, Pardubice 7941K801 Gymnázium všeobecné 5.B Musilová Zuzana celkem: 1 žák PAVELKA Marek Gymnázium Dašická 1083, Pardubice 7941K801 Gymnázium všeobecné 8.A Kubanová Karla celkem: 6 žáků KŘÍŽEK Martin Soukromé SOU U stavební, spol.s.r.o., Černá za Bory H001 zedník DOHNALOVÁ Lucie SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská H002 Cukrář - výroba KOLOVRATNÍK Jaromír SOU plynárenské, Pardubice, Poděbradská H001 Instalatér SKALICKÝ David nepodával si přihlášku, zůstává do 9.ročníku SLANINA Tomáš SOU technické a Učiliště, Přelouč, Dukelské náměstí H002 Klempíř - strojírenská výroba WALZ Jiří SOŠ stavební, SOU stavební a Učiliště, Rybitví, Sokolovská H001 Truhlář 8.B Mazáčová Věra celkem: 5 žáků JIRKOVSKÝ Petr nepodával si přihlášku, zůstává do 9.ročníku KARVAYOVÁ Renata Praktická škola dvouletá, Klášterní C002 DOSPIVOVÁ Lucie SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská H002 Cukrář - výroba ZELENKA Radek Nepodával si přihlášku, zůstává do 9.ročníku PIVKO René SOŠ, SOU stavební a Učiliště, Rybitví, Sokolovská H001 Zedník Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

6 9.A Křížová Jana celkem: 20 žáků BOUŠKA Patrik SŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká M061 Virtuální grafika HÁJKOVÁ Kristýna SOU obchodní a Odborná škola SČMSD,s.r.o. Polička, Nám.B.Martinů 95,Polička 6941L004 Kosmetička HRUŠOVÁ Zdeňka SOU služeb, Hradec Králové, Dlouhá H001 Zahradník KREJČÍ Roman Obchodní akademie Pardubice, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie KUDRNA Filip SOŠ elektrotechn. a strojní a SOU, Pardubice, Do Nového L001 Mechanik elektronik MACL Jan Polabská soukromá OA a VOŠ, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice 7941K408 Gymnázium živé jazyky MICHKOVÁ Lucie Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám M003 Pedagogické lyceum NAVRÁTILOVÁ Martina Polabská soukromá OA a VOŠ, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice 7842M002 Ekonomické lyceum NEUBAUER Michael OU a Praktická škola, Chroustovice, Zámek E001 Práce v autoservisu PŘICHYSTAL Zdeněk SOŠ a SOU Pardubice - Polabiny, Poděbradská M037 Management obchodu a služeb ŘÍHOVÁ Karolína OA Hradec Králové, Tř. ČSA 274, Hradec Králové M002 Ekonomické lyceum SLEJŠKA Marcel SPŠ strojnická a VOŠ, Chrudim, Čáslavská M001 Strojírenství SOUČKOVÁ Michaela Střední zemědělská škola a SOU, Chrudim, Poděbradova M001 Agropodnikání SVATOŠ Filip SOU technické a Učiliště, Přelouč, Dukelské náměstí H001 Tiskař na polygrafických strojích ŠIROKÝ Lukáš SŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká M061 Virtuální grafika ŠTAUD Jiří SOŠ stavební, SOU stavební a Učiliště, Rybitví, Sokolovská H001 Tesař TICHÁ Iveta SHŠ a SOU služeb, s.r.o., Flesarova 49, Třebechovice p. Orebem 6951H001 Kadeřník KAFKOVÁ Alžběta Soukr. SOŠ pro podnikatele DELTA, Ke Kamenci 151, Pardubice 6442M045 Man.užitého umění KAFKOVÁ Barbora Soukr. stř. umělecká škola DESIGNU, s.r.o., Praha 9, Vážská M017 Výtvarné zpracování keramiky porcelánu VOMLELOVÁ Monika SHŠ a SOU služeb, s.r.o., Flesarova 49, Třebechovice p. Orebem 6951H001 Kadeřník Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

7 9.B Hermanová Dana celkem: 19 žáků BARTOŠOVÁ Lucie SOU služeb, Hradec Králové, Dlouhá H001 Kadeřník BROŽKOVÁ Michaela Obchodní akademie Pardubice, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie HLAVÁČKOVÁ Hana Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, HK, Komenského M005 Zdravotnické lyceum CHROMÝ Vladimír SOŠ elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice, Do Nového H004 Mechanik elektrotechnických zařízení JANÁKOVÁ Jana Gymnázium Pardubice, Dašická K401 Gymnázium - všeobecné KAŠPAROVÁ Eliška Biskupské gymnázium B. Balbína v HK, Orlické nábřeží 356/, Hradec Králové 7941K411 Gymnázium humanitní KNAPPEOVÁ Michaela Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné KOLENOVIČOVÁ Adéla SPŠ, Hradec Králové, Hradecká M001 Technické lyceum KOTLÁROVÁ Kateřina SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská H001 Číšník, servírka LANGOVÁ Barbora SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská L004 Kosmetička MARADA Michal SOU technické a Učiliště Přelouč, Dukelské náměstí L002 Reprodukční grafik pro média NOVOTNÁ Lenka SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská H001 Číšník, servírka ROHLENA Ladislav Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie RYZNEROVÁ Lucie Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné SKALICKÁ Eliška Obchodní akademie a Pardubice, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie ŠPRACHTOVÁ Markéta Polabská soukr. OA a Vyšší odborná škola Pardubice, Gorkého 867, 7842M002 Ekonomické lyceum VODIČKA Jan Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie LAKATOŠOVÁ Darina Nedávala si přihlášku BOČEK Daniel Souk. hotelová škola a SOU služeb, s.r.o., Flesarova 49, Třebechovice p. Orebem 6951H001 Kadeřník Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

8 9.C Hrdá Helena celkem: 25 žáků CÍSAŘOVÁ Tereza Obchodní akademie Hradec Králové, Tř. ČSA 274, Hradec Králové M002 Ekonomické lyceum ČERNÍK Tomáš SPŠ strojnická a VOŠ, Chrudim, Čáslavská M001 Strojírenství HÁK Tomáš Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava HEDVIČÁK Jaroslav Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné HORÁK Tomáš Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce K401 Gymnázium - všeobecné CHARVÁTOVÁ Pavla Obchodní akademie a, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie KLÍMA Jan Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce K401 Gymnázium - všeobecné KUČEROVÁ Monika Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava MÁDROVÁ Michaela SŠ uměleckoprůmyslová Ústí n.o., Zahradní 541, Ústí n.o. 8241M035 Propagační výtvarnictví- grafická úprava tiskovin MAHNIGOVÁ Jana Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie MAZÁNEK Jan Gymnázium, Pardubice, Dašická K401 Gymnázium - všeobecné MIMROVÁ Zuzana Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava NEVEČEŘALOVÁ Petra SOŠ podnikatelská PROSPERA Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám M013 Podnikatel NOVÁK Tomáš Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava NOVÁKOVÁ Tereza Gymnázium Dr. Emila Holuba,Holice, Na Mušce K401 Gymnázium - všeobecné PAAR Michael Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř M001 Stavebnictví PLEVA Jakub Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř M001 Technické lyceum PROCHÁZKA David Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava RUČOVÁ Karolína Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava ŠIMERDA Jakub Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř M001 Stavebnictví TYDRYCH Michal SOŠ podnikatelská PROSPERA, Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám M003 IT - aplikace osobních počítačů ULČ Daniel SPŠ elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M001 Technické lyceum VALÍKOVÁ Radka Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava VLADYKA Lukáš SPŠ elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika ZEMANOVÁ Veronika Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

9 9.D Bakulová Kateřina celkem: 19 žáků DYMÁK Radek SPŠ elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika FREIBERK Tomáš SPŠelektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika JIRÁSEK Vojtěch Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova M004 Obchodní akademie KAMENICKÝ Tomáš SPŠ automobilní a SOU automobilní, Holice, Nádražní H002 Klempíř - strojírenská výroba KÁPIČKOVÁ Lada Labská hotelová SOŠ a SOU, U Josefa 118, Pardubice 6542M004 Hotelnictví a turismus KLEIN Adam SOŠ a SOU stavební, Sokolovská 148, Rybitví 3657H001 Malíř KOPEČNÁ Lucie SOŠ a SOU, Poděbradská94, Pardubice 6651H004 Prodavač smíšené zboží LEBEDOVÁ Daniela SOŠ, SOU a Učiliště LTI, Ústí nad Orlicí, Zahradní M004 Textilní výroba a podnikatelství MORÁVKOVÁ Jana Střední zdravotnická škola, Chrudim, Poděbradova M007 Zdravotnický asistent MOŠNEROVÁ Lucie SOŠ a SOU, Pardubice - Polabiny, Poděbradská H001 Číšník, servírka PÁNEK David Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická školabedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická M001 Lesnictví PAVLÍK Radek SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, Čáslavská H001 Kuchař PETERKA Ondřej Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická K420 Gymnázium - sportovní příprava PRŮŠKOVÁ Aneta Gymnázium, Pardubice, Mozartova K401 Gymnázium - všeobecné ROZSYPALOVÁ Monika SOŠ a SOU, Třebechovice pod Orebem, Heldovo nám M002 Veřejnoprávní ochrana RYBIŠÁR Šimon SPŠelektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV M004 Slaboproudá elektrotechnika ŠTĚPÁNEK Pavel SOU plynárenské, Pardubice, Poděbradská H001 Instalatér KRUPAŘ Miroslav SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská L005 Číšník HAVLOVÁ Alice Labská hotelová škola a SOU, U Josefa 118, Pardubice, U Josefa M004 Hotelnictví a turismus Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

10 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2005/2006 byly na naší škole provedeny kontroly: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na projekt Hodina dotace Evropské uhie na rozšíření výuky cizích jazyků nebyly shledány žádné nedostatky a nebyly podány žádné návrhy na opatření. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje kontrola objektu Školní družiny nebyly shledány žádné nedostatky a nebyly podány žádné návrhy na opatření. Veškeré zápisy a dokumentace o kontrolách jsou uloženy u ředitele školy. 7. Mimoškolní aktivity Při škole pracuje Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, ředitel školy je předsedou této rady. Dále se pořádají sběrová rána, sběr léčivých bylin, sběr plastových lahví, sběr kaštanů, burza sportovních potřeb a další aktivity. Velice zdařilou akcí byl v prosinci 2005 Den otevřených dveří, do něhož se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy a rovněž velký počet žáků. Proběhly ukázky tělovýchovných a uměleckých činností ve všech prostorách školy. Celá akce byla pojata netradičně byla motivována na ekologii třídění odpadu. Ve spolupráci s firmou Marius Pedersen se návštěvníci seznámili s formami práce na naší škole, žáci vystavěli před školou vstupní bránu z cca 5000 plastových lahví a úkolem návštěvníku bylo odhadnout tento počet 3 nejlépe tipující byli odměněni. Rozšířila se nabídka kroužků pro žáky pod vedením učitelů pracovalo 17 oddělení. Ve školní družině pracují kroužky tělovýchovný, plavání, zobcová flétna a žáci mají předplatné na filmová představení. Nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z celých Pardubic pracuje Školní atletický klub a nabízí 2x týdně sportování se zaměřením na atletiku. Dochází přibližně 40 dětí. 8. Poradenské služby Funkcí výchovného poradce je pověřena paní učitelka Markéta NETOLICKÁ návrat po mateřské dovolené. Ve škole má konzultační hodiny školní psycholog a pracovnice oddělení sociální péče při Magistrátu města Pardubic. Služby poskytují žákům, rodičům i učitelům. Problematikou kriminality a drog a prevence se zabývá paní učitelka Ivana DRAŽKOVÁ. Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

11 Ekonomická část B. E K O N O M I C K Á Č Á S T 1. Příjmy Celkové příjmy : tis. Kč tis. Kč z toho : a) školné od rodičů (příspěvek na ŠD) 118 tis. Kč 135 tis.kč b) doplňková činnost 103 tis. Kč 179 tis. Kč c) ostatní příjmy tis. Kč tis. Kč 2. Výdaje a) investiční výdaje celkem 0 tis. Kč 0 tis. Kč b) neinvestiční výdaje celkem tis. Kč tis. Kč z toho : náklady na platy zaměstnanců školy tis. Kč tis. Kč ostatní osobní náklady 30 tis. Kč 175 tis. Kč zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění tis. Kč tis. Kč náklady na učebnice, učební texty a učební 277 tis. Kč 289 tis. Kč pomůcky ostatní provozní náklady tis. Kč tis. Kč další vzdělávání pedagogických. pracovníků 54 tis. Kč 311 tis. Kč Vysvětlivky: Zdůvodnění nárustu položek v roce 2005: V položce ostatní osobní náklady jsou zahrnuty i OON v projektech Matky a Reklamní agentury od MŠMT V položce další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou i dotace SIPVZ. Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

12 Statistická část C. S T A T I S T I C K Á Č Á S T 1. Počty žáků ve škole 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 25,54 21,26 24,57 Přepočtený počet pracovníků * * 58 Počet pedagogických pracovníků * * 42 Počet žáků na učitele * * 15,20 2. Statistika vzdělávacího procesu ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Celkem Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny Výchovné opatření, Celkem neomluvená absence 1.stupeň 2.stupeň 2. stupeň z chování stupeň z chování Neomluvené hodiny 187 Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

13 Statistická část 4. Účast žáků v soutěžích Atletika - žáci reprezentují jak školu, tak nově vzniklý oddíl ŠAK Benešovo nám. (Školní atletický klub). Nejvýraznější úspěchy žáků: Olympiáda okresu Pardubice 4. místo v soutěži škol Orientační běh 1. místo v soutěži škol regionu Mistrovství ČR v atletice: Michaela Nosková 1. místo ve skoku o tyči, reprezentace ČR Zuzana Mimrová 3. místo ve skoku o tyči, reprezentace ČR 5. místo 100 m př. Tomáš Novák 2. místo skok vysoký Jaroslav Hedvičák 2. místo běh na 100 m, reprezentace ČR Tomáš Procházka 4. místo v běhu na 3000 m. Družstvo starších žáků 1. místo v krajském přeboru a 8. místo v ČR Orientační běh David Procházka Kanoistika Radka Valíková Atletický čtyřboj ročník 1. místo v kraji soutěž školní kolo okresní kolo region ČR Atletika Zeměpis Zdravotní soutěže Mladý historik Matematická olympiáda Pythagoriáda Perníkový slavík Mc Donald kopaná Vybíjená Florbal Soutěž www stránka Orientační běh Gymnastika Basketbal Plavání Recitační soutěž Pard. plamínek - recitace Olympiáda Čj Soutěž Aj - Skkřivánek Soutěž Nj Kinder Olympiáda Olympiáda Bi Polabský čipera Vv Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

14 Statistická část 5. Další stručný komentář Paní učitelka Markéta Netolická nastoupila do zaměstnání a převzala funkci výchovné poradkyně aprobovanost na škole je 78,2 %, ovšem v hlavních předmětech je téměř 100%. Aprobovanost se nám daří zvyšovat i dalším vzděláváním v letošním roce dokončila dálkové studium pí. uč. Zuzana Musilová učitelství 1. stupně. učební plány jsou plněny na 100% - zabezpečují předmětové komise, na každý předmět a ročník je vypracován a aktualizován podrobný roční plán výuky /zveřejněný na WWW stránkách školy/. prostory školy jsou plně vytíženy, chybí 2 místnosti ve školní družině (2 oddělení pracují ve škole). Byla uskutečněna výstavba 2 menších učeben pro výuku jazyků a výpočetní techniky v prostorech chodby 1. a 2. patra.tím byl uskutečněn krok ke zkvalitnění možností výuky těchto důležitých předmětů. velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR ve škole nejsou žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy se žáky s vývojovou poruchou pracuje na škole 10 proškolených dyslektických asistentek. Pomůcky se průběžně doplňují. poměrně značné prostředky jsou vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled o čerpání těchto prostředků) ve spolupráci s PPP probíhají konzultační odpoledne s psychologem(1x 14 dní) dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic Pedagogicko-psychologickou poradnou Službou škole Plaveckou školou a dalšími institucemi Tělovýchovným sdružením okresu Pardubice byly zpracovány a jsou průběžně aktualizovány WWW stránky školy škola vlastní sportovní hřiště s umělým povrchem na atletické dráze a ostatních sektorech. od je v provozu nově zrekonstruovaný objekt školní jídelny a od je poskytována možnost výběru ze 2 jídel. vzhledem ke zhoršující se situaci v oblasti dosažitelnosti drog, alkoholu a dalších návykových látek se škola v uplynulém období aktivovala v řešení problematiky trávení volného času dětí v době mimo vyučování. Byla akceptována nabídka programu Magistrátu města Pardubic k této problematice a za pomoci dotací a sponzorských příspěvků je postupně přebudováván areál školy, dětem z okolního sídliště je umožněn vstup do areálu, před školou byly nainstalovány dva basketbalové koše, průlezky a pod. Svépomocí /práce chlapců vyšších ročníků a civilní služby vzniklo na školní zahradě univerzální sportovní hřiště pro výuku Tv, ale i pro veřejnost. Pro zlepšení Tv byla vybudována svépomocí pilinová dráha měkký povrch při běhu. v počítačové učebně školy je zřízena multimediální knihovna, kam mají přístup žáci školy i v odpoledních hodinách pod dozorem pedagogů. Pokračovala výuka nepovinného předmětu výpočetní technika jak pro žáky 2., tak i 1. stupně ZŠ. za přispění dotace Krajského úřadu je za školou vybudována lanová překážková dráha. Za vybudování patří poděkování p.uč. Petru Fialovi. škola byla úspěšná v zadání grantů od MŠMT, čímž získala na školní rok 2005/2006 finanční částku ,- Kč. Přesné názvy projektů: Žákovské reklamní agentury Skupiny žáků vytvoří fiktivní reklamní agentury, ve kterých budou pracovat na zakázkách školy. Tak budou mít děti šanci ukázat své schopnosti, posílí se jejich sebedůvěra, naučí se dotahovat věci do konce a obhajovat i prezentovat výsledky své práce. Nabízí se činnosti zajímavé obsahem Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

15 Statistická část i formou, při kterých dojde k propojení výuky výpočetní techniky a výtvarné výchovy v prostředí blízkém skutečnosti. Žáci se prostřednictvím práce blíže seznámí s některými akcemi školy a dojde tak k užšímu sepětí s životem ZŠ. Navíc budou žáci svou školu reprezentovat, když se sami stanou tvůrci veškerých propagačních materiálů. Kurz základních počítačových a informačních dovednosti pro rodiče na rodičovské dovolené V rámci tohoto projektu zorganizujeme kurz "Základní informační a počítačové gramotnosti" pro specificky znevýhodněnou skupinu obyvatelstva - rodiče na rodičovské dovolené. Absolventy kurzu naučíme takovým dovednostem a vybavíme je takovými kompetencemi v práci s výpočetní technikou, aby byli schopni se školou komunikovat nejen tradiční formou jako dosud, ale i prostřednictvím ICT. Na základě úspěšného vykonání závěrečných zkoušek formou absolventských prací jim vydáme "Osvědčení o absolvování kurzu Základní informační a počítačové gramotnosti". 6. Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce byla DVPP vyčleněna a využita částka ,- Kč. z rozpočtu školy,další finance na vzdělávání pedagogů ve výši ,- Kč. Byla použita z dotace SIPVZ. V letošním školním roce se zúčastnilo 15 pedagogů školení na práci s počítačem v rámci programu ICT znalostí a dovedností, takže v současné době není na škole pedagog bez základního uživatelského kurzu a 16 pedagogů má P rozšiřující kurz a navíc p.uč. Fiala /správce školní internetové sítě/ absolvoval kurz S školení specifických znalostí. Další kurzy, které pedagogové absolvovali: Mgr.Zdenka Abelová ICT počítačové znalosti Po Mgr. Kateřina Bakulová Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Kateřina Bakulová ICT počítačová grafika Mgr.Burešová Dagmar ICT počítačová grafika Mgr Petr Fiala Tvorba projektů dotovaných EU Mgr. Dana Hermanová Deutsch im Internet Mgr.Dana Hermanová Jak psát výstupní hodnocení Mgr.Dana Hermanová Tvorba ŠVP Nj. Mgr. Bořivoj Hezký ICT počítačová grafika Mgr Ema Jičínská ICT počítačová grafika Mgr Karla Kubanová ICT počítačová grafika Eva Kulichová ICT počítačová grafika Mgr. Jana Mivaltová Tvorba ŠVP Aj. Mgr.František Němec Základy správního řízení Mgr.František Němec ICT počítačová grafika Mgr.Věra Šindlerová ICT počítačová grafika Mgr.Zuzana Vlasáková Řízení školy s podporou programu Bakalář Mgr.Bc.Karel Žemlička Koordinátor tvorby ŠVP Mgr.Bc.Karel Žemlička Školský zákon v souvislostech Mgr. Martin Melichna Brána Jazyků Nj Mgr.Lenka Klepalová Kongres k sexuální výchově Mgr.Ivana Dražková - Kongres k sexuální výchově Mgr. Jaroslav Hedvičák - Základy správního řízení Mgr. Jaroslav Hedvičák Komunikace mezi školou a rodiči Mgr. Jaroslav Hedvičák - ICT počítačová grafika Mgr. Jaroslav Hedvičák Instruktor snowboardingu Mgr.Markéta Netolická - Počítačové znalosti Po Lubomír Peterka Tělesná výchova a právo 12 učitelů se zapojilo do 2 letého projektu Brána jazyků financovaného EU Anglický jazyk. Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

16 Statistická část Trend vývoje : udržení a zlepšení práce sportovních tříd podpora činnosti ŠAK zdokonalování výuky výpočetní techniky renovace stávajícího vybavení, internet do výuky, internet na chodbách budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí (multimediální knihovna, sportovní areál, kroužek práce na počítači, sportovní,vědomostní a dovednostní kroužky atd.) zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce s problémovými žáky ve větší míře vyzdvihovat vzorné žáky 4x ročně probíhá odměňování žáků důraz i na prevenci patologických jevů ve společnosti zvyšování kvality výuky jazyků 4 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků opět zřízena žákovská knihovna hlavním úkolem ve školním roce 2006/2007 je dokončit přípravu a realizovat školní vzdělávací program. 7. Školní jídelna Počet Kapacita jídelny 630 Počet strávníků 580 Přepočtený počet pracovníků 7,5 V Pardubicích dne 14. září 2006 Mgr. Karel Žemlička ředitel školy Základní škola Benešovo náměstí, Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Učební plán I. stupeň: školní rok 2012/2013

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více