Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek www.drachtinka."

Transkript

1

2

3 Úvodník ředitele Milí obyvatelé, ač se tomu ani nechce věřit, ale 8. ledna tomu bylo již pět let, co jsme v Domově přivítali první obyvatele a zahájili jsme tak provoz Domova seniorů Drachtinka. V tomto čísle časopisu se ohlédneme za těmi pěti roky, abychom si společně připomněli, co vše jsme za tu dobu zvládli vybudovat, uspořádat a zmodernizovat. V článcích od jednotlivých provozních úseků Vám v číslech a statistikách předložíme různé zají-mavé údaje a na závěr Vám sdělím, co chystáme do budoucna a jakou další cestou se bude náš Domov ubírat. Představení velkých investičních akcí jednotlivých let Zahájení provozu Domova Vybavení prádelny dávkovacím systémem Pořízení telefonní ústředny, včetně komunikačního systému na pokoje klientů Vybavení kadeřnictví Dovybavení pokojů stojacími lampami Dovybavení sálu a jídelny nábytkem Nákup pěti aktivních antidekubitních matrací, vč. pomůcek pro polohování a bazální stimulaci Pořízení benz. sekačky a sněhové frézy Nákup 8 invalidních vozíků a 7 chodítek Pořízení interaktivní tabule s projektorem do sálu Nákup 40 kusů tabletového systému na vydávání a rozvoz stravy, vč. vozíků Vybavení pokojů teleskopickými zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek Pořízení koupací vany ve IV. patře Pořízení sprchového lůžka Nákup čtyř zvedacích zařízení Přístroj Vacumet na likvidaci plen Pořízení a vybavení hospic. pokoje (dar) Nákup Infra lampy do rehabilitace Vybudování markýz nad terasou DsD Vybudování opěrné zdi za DsD II. etapa Nákup chodítek, lékárny do sesterny Vybudování a instalace otevíračů dveří, vč. čipového systému na otevírání dveří Nákup Ultrazvuku s vakuovou terapií a elektroléčbou Instalace žaluzií do všech oken 2010 Nákup dvou zvedacích zařízení Instalace klimatizačních jednotek (server, strojovna výtahu) Vypracování projektu zahrad u DsD Vypracování projektu Interiérové úpravy v bufetu Dovybavení tabletového systému na vydávání a rozvoz stravy (20 kusů), vč. vozíků Pořízení traktůrku na sekání trávy a vyhrnování sněhu (dar) Pořízení os. autom. klientům Renault (dar) 1

4 Rok 2011 Vybudování zahrady, vč. mobiliáře, zavlažovacího systému a jezírka Vybudování INKY, oddělení pro klienty, kteří trpí demencí Pořízení deseti lůžek SENTIDA, vč. matrací pro klienty s demencí (dar) Nákup tří chodítek a speciálního vozíku pro imobilní klienty upoutané na lůžku Nákup antidekubitní matrace časopis DRACHTINKA Rok 2012 Vypracování studie Víceúčelového parku Drachtinka Vypracování projektové dokumentace Revitalizace vodoteče Drachtinka a podání žádosti o dotace z operačního projektu - Životní prostředí Pořízení tří čističek vzduchu na pokoje klientů (dar) Nákup velkokapacitní ledničky do kuchyně A to bychom měli vyjmenované velké investiční akce. Mimo to se samozřejmě pořizovaly běžné provozní věci, jako jsou např. povlečení, pracovní a ochranné pomůcky, prací prostředky, prováděly se drobné opravy, malování apod. Nyní mi dovolte, abych Vám už jen krátce nastínil, co nás v nejbližší době čeká. Prioritou číslo jedna je revitalizace vodoteče Drachtinka a výstavba víceúčelového parku pro Vás, klienty DsD, který bude zároveň i pro občany města Hlinska. V první etapě to bude znamenat revitalizaci potoka a vybudování cest v parku včetně instalace sítí (elektrika, kamerový systém). To bychom měli realizovat v letošním roce. Ve druhé etapě se bude instalovat mobiliář lavičky, odpadkové koše, altány, fitparkové cvičící stroje, hřiště na pétanque, dětské hřiště, osvětlení, kamerový systém a bude se provádět výsadba stromů, keřů a zatravnění přilehlých ploch. V letošním roce také budeme instalovat nápisy a loga Domova seniorů Drachtinka na fasádu z jižní a západní strany budovy včetně poutače u vstupu do objektu a vitríny na vyvěšování informací pro obyvatele. Jak vidíte, není toho málo, co hodláme v letošním a následujícím roce v našem zařízení uskutečnit. Aby však vše proběhlo bez problémů, je k tomu zapotřebí tolerance a pochopení nás všech klientů, zaměstnanců i návštěv. Vím, že to pro nás bude opět náročný rok, ale pevně věřím, že společnými silami se vše podaří. Vždyť to hlavně děláme proto, aby se nám tu lépe žilo a pracovalo. Krásné jaro Vám všem přeje Marek Bíško ředitel Domova seniorů Drachtinka 2

5 Zdravotní péče v Domově seniorů Drachtinka Zdravotní péče sester Zdravotní péči v Domově seniorů Drachtinka zajišťuje 6 zdravotních sester. Řídí se ordinacemi praktické lékařky nebo lékařů specialistů. Jedna zdravotní sestra má na starosti 87 klientů. Ke každodenní pracovní činnosti patří příprava a aplikace léků, aplikace injekcí a infuzí, převazy, měření fyziologických funkcí a další úkony naordinované lékařem. Dále se musí věnovat administrativní činnosti, která slouží jako podklad pojišťovnám. V nemocnici mají sestry vedle sebe lékaře, který za ně hned vše rozhodne. V Domově se musí zdravotní sestry, než přijede lékař, rozhodnout samy, musí jednat pohotově a zodpovědně. Dá se říci, že nyní by tu praktický lékař a psychiatr mohli být denně a ne jen 1x týdně. Z těchto důvodů se zdravotní sestry zúčastňují vzdělávacích seminářů a školení, aby získávaly nové znalosti v péči o klienta. Vzhledem k tomu, že se klientela v Domově postupně zhoršuje, přibývá ležících klientů, zvyšuje se i náročnost práce zdravotních sester. Léky připravují už skoro všem klientům, sleduje se hydratace, snažíme se o prevenci dekubitů, přibývá diabetiků, lují se glykémie a jiné zdravotní kontro- a psychické problémy, které bohužel patří ke stáří. Práce zdravotních sester je v Domově seniorů Drachtinka náročná jak fyzicky tak i psychicky, přesto se sestry snaží být na klienty příjemné a milé a vi- dět klienta především jako člověka. Iva Volfová denní sestra 3

6 Pět let Domova seniorů Drachtinka časopis DRACHTINKA Statistiky našeho Domova seniorů Drachtinka Do našeho Domova seniorů Drachtinka bylo celkem k datu přijato 216 klientů. Prvními klienty, kteří do Domova nastoupili, byli: 1. Kabelová Anna 2. Pravdová Anděla 3. Růžičková Miluše 4. Dymák Karel 5. Oplištilová Jaroslava 6. Stará Emilie 7. Černá Jana 8. Černý Jaroslav 9. Gregor Stanislav 10. Fialová Milada Z těchto prvních deseti klientů žijí v Domově stále 3 klienti: Růžičková Miluše, Černý Jaroslav a Gregor Stanislav. p. Růžičková Miluše p. Černý Jaroslav p. Gregor Stanislav Poměr mezi muži a ženami v procentech Od založení Domova jsme přijali celkem 216 klientů, z toho 159 žen a 57 mužů ženy tedy tvoří 74 % přijatých klientů a muži 26 %. Nejstarší klient v DsD za celé období 5 let Nejstarším klientem Domova byla paní Paďourová Anna, která se dožila 104,5 let, v Domově žila od února 2008 do srpna Nejstarším klientem Domova je k dubnu 2013 paní Slavíková Františka (94 let). 4

7 Nejmladší klient za celé období 5 let Nejmladším klientem Domova byl pan Novotný Jiří (57,5 let), v Domově žil od dubna 2011 do září Průměrný věk klientů v každém roce Rok Počet žen Prům. věk žen Počet mužů Prům. věk mužů Prům. věk obyvatel , ,1 80, , ,2 81, , ,7 82, , ,6 82, , ,5 83,8 Z tabulky můžeme pozorovat, že průměrný věk klientů DsD stoupá, od roku 2008 se průměrný věk zvýšil o 2,9 roku. Průměrný věk mužů a žen Křivka ukazuje vzrůstající průměrný věk a průměrný věkový rozdíl mezi muži a ženami. V Domově žilo za období pěti let celkem 6 manželských párů. Jaké jsou čekací doby na umístění do DsD Doba od podání žádosti do nástupu do Domova se pohybuje v řádu dnů až několika měsíců. Čekací doby jsou individuální, nelze předem říci přesnou dobu nástupu. Prvním krokem k přijetí do Domova je podání žádosti. Žádost lze stáhnout z webových stránek Domova (www.drachtinka.cz), nebo si ji žadatelé mohou osobně vyzvednout přímo u sociálních pracovnic. Součástí žádosti je vyjádření lékaře. Vyjádření lékaře je důležité k správnému posouzení, zda klient splňuje podmínky pro přijetí. Vyplněnou žádost je možné zaslat poštou, em nebo ji předat sociálním pracovnicím. Evidujeme dvě skupiny žadatelů ve zkratce evidence a zájem. Zájem znamená, že žadatel chce nastoupit v co možná nejkratší době a evidence znamená, že žadatel chce nastoupit někdy v budoucnu. 5

8 6 Kuchyně Domova seniorů Drachtinka Domov pro seniory zajišťuje stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu tří hlavních jídel. Maximální výše úhrady stanovaná vyhláškou je 160 Kč za den. V Drachtince zaplatí obyvatelé 140 Kč za den. Snídaně 27 Kč Přesnídávka 11 Kč Oběd 53 Kč Svačina 13 Kč Večeře 36 Kč Úplné vlastní náklady 140 Kč Dny zahraniční kuchyně Procestovali jsme Itálii, Rusko, Maďarsko, Německo, Srbsko, Čínu, Řecko a Španělsko. Vždy se vařilo jídlo dané země, některé z jídel vaříme doposud. Z Německa se osvědčila Bavorská polévka z masa a Bavorská roštěná, z Číny Švej žu žou a Pekingská polévka, ze Španělska Polévka královská a vepřový kotlet na bazalce po španělsku. Z Ruska zachutnaly Nudličky po stroganovsku a samozřejmě ruský boršč. Po dnech zahraniční kuchyně jsme se zaměřili především na národní pokrmy v jiných zemích, ale současně jsme také nezapomněli i na naše regionální a místní speciality. časopis DRACHTINKA Bůh dal lidem pokrm, čert kuchaře Z našeho hlavního města Prahy jsme si půjčili například guláš Pražského uzenáře, z Jižních Čech jsme vařili rybí filé podle Petra Voka, z Plzeňska jejich polévku Brčálku. Z naší milé Vysočiny jsme ochutnali Bramborák z uzeným masem. Jižní Morava nás obohatila Moravskou cibulačkou s uzeným masem a moravským vrabcem se zelím a bramborovými knedlíky. Krkonoše zpestřily jídelníček Krkonošskou cibulačkou s masem a Vepřovou kýtou se šípkovou omáčkou. Z Karlovarského kraje jsme si vypůjčili Karlovarský guláš s houskovými knedlíky, a z Východních Čech hovězí na česneku s bramborovými knedlíky a špenátem. Minulý rok 2012 jsme okusili Staročeskou kuchyni. Vařila se jídla, která nám připomínala kuchyni našich rodičů a prarodičů. Pro osvěžení chuťových buněk si připomeňme například tato jídla:

9 Lívance s tvarohem, Cmunda, Jitrnicový prejt, Hovězí guláš, Přírodní roštěná, Rýžový nákyp s ovocem, Buchty plněné ovocem, Šišky s mákem, Řízek s bramborovou kaší, Domácí sekanou, Kuře ala kachna, Smažený květák. Zajímavosti nejen knedlíkové Z jednoho kilogramu mouky utvoříte 2,7 šišky knedlíku a jeden knedlík rozporcujete na 18 plátků. Když použijeme 22 kg mouky, získáme 59,4 šišek knedlíků, což tvoří 1069,2 plátků. me-li v úvahu, že Vezme- se knedlíky dělají jednou týdně a rok má 52 týdnů, dostaneme se k číslu 55598,4 plátků knedlíků. A za pět let fungování naší kuchyně prostým násobením dojdeme k neuvěřitelnému číslu plátků houskových knedlíků. A pro toho, kdo má rád statistická čísla, přidáme ještě několik dalších zajímavostí. Na oběd se připraví 1320 buchet, 1600 kusů bramborových knedlíků, 1250 vdolků, 3360 kusů bramborových šišek či 1300 lívanců. A pokud je čísel stále málo:-), přidám další. Za rok se v naší kuchyni spotřebovalo cca kusů vajec, 1872 kg mouky, 624 kg soli, 1560 kg cibule a 9600 kg brambor. Stupně jídelních vítězů K nejoblíbenějším jídlům naší kuchyně, o které si i klienti říkají, patří bramborový salát, smažený řízek, bramborové knedlíky plněné uzeným masem, lívance, buchty, vdolky s dršťkovou polévkou, vepřová pečeně se špenátem a bramborovým knedlíkem. Dále klasické vepřo-knedlo-zelo a také omáčky, např. svíčková na smetaně, vepřová kýta se šípkovou omáčkou, rajská, koprová či křenová. A k takovým omáčkám patří zcela jistě houskový knedlík. 7

10 Cibuli bereme loupanou a brambory škrabané. Snědlo se 4368 bochníků chleba a vypilo 1560 litrů bílé kávy a 1040 litrů bikavy. Když si tato roční čísla pronásobíte pěti lety, dostanete vskutku velmi zajímavá čísla:-). Naše kuchyně se však nezaměřuje pouze na spokojenost plných bříšek svých vlastních strávníků, ale podílí se i na veřejných akcích pořádaných Domovem seniorů. Jde například o zajišťování různých druhů občerstvení na benefiční koncerty a výstavy pořádané v rámci benefičních sbírek, či zajištění rautů u příležitosti křtů kalendářů Umění stárnout a Hodnoty času nebo v rámci zahradních slavností. časopis DRACHTINKA Počty skutečně odebraných porcí od do Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. večeře Klienti Ostatní Součet Celkem bylo uvařeno jídel Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij! Dovolte nám, abychom pomocí tohoto citátu popřáli domovu seniorů Drachtinka do dalších let, ať už budou krutá či něžná, uplakaná či veselá, aby žil. Tak tedy pojďme ŽÍT! S přáním všeho nej Váš kolektiv kuchyně 8

11 Dobrovolníci v Domově Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Práce dobrovolníků v sociálních zařízeních je obecně vždy velmi vítaná a náš Domov není výjimkou. Dobrovolnická práce se stala pro naše klienty radostným zpestřením jejich pobytu. Připomeňme si nyní tuto dobrovolnickou práci tak, jak se postupně u nás vyvíjela. Rok Počet dobrovolníků Počet hodin Celkem Z tabulky je patrné, že nejvíce dobrovolníků v Domově pomáhalo v roce 2011, celkem třicet. Křesadlo Dobrovolníci si jistě zaslouží veliké poděkování, protože se všem těmto činnostem v Domově seniorů věnují po své práci, při péči o rodinu nebo při studiu, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci nejsou placení ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení. Rok Nominanti Ocenění křesadlem 2008 Lucie Lavírová 2009 Lucie Lavírová Lucie Lavírová Romana Dvořáková Alena Peškeová 2010 Miluše Štiková Miluše Štiková Alena Peškeová Marie Dostálová 2011 Bc. Vendula Dušková Petra Burešová Monika Jarošová 2012 Mgr. Drahomíra Brychtová Eva Adámková 9

12 Křesadlo časopis DRACHTINKA KŘESADLO 2013 Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci V pátek 15. března 2013 se v sále hlineckého muzea uskutečnil slavnostní večer: předávání ceny pro dobrovolníky Křesadlo za rok Organizátorem této akce bylo dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina Hlinsko. Na letošní ročník ceny Křesadlo bylo nominováno deset dobrovolníků: Marcela Boháčová, Dagmar Drahošová a Michal Picek za Centrum denních služeb Motýl, Jitka Pešková a Jana Rauchfussová za Centrum Jana XXIII., Drahomíra Brychtová a Eva Adámková za Domov seniorů Drachtinka, Helena Vašková za Městský klub seniorů, Eva Divišová za Mateřské centrum Hlinečánek a Ester Vodičková, kterou nominovala paní Petra Pejchlová. Hlavní cenu Křesadlo předával radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. Křesadlem za rok 2012 byly oceněny: slečna MARCELA BOHÁČOVÁ. Věnuje se mentálně postižený klientům v Centru denních služeb Motýl paní JITKA PEŠKOVÁ, která pomáhá jako dobrovolník ve volnočasovém centru pro mládež, Centru Jana XXIII. Porota také ocenila zvláštní cenou města dvě dámy, které si zaslouží poděkování za svoji dobrovolnickou činnost věnovanou seniorům. Toto ocenění bylo uděleno v rámci uplynulého Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Tyto ceny obdržely: paní Mgr. DRAHOMÍRA BRYCHTOVÁ. Připravovala pro obyvatele Domova seniorů Drachtinka programy pro kreativní trávení volného času paní HELENA VAŠKOVÁ, která je aktivní členkou Městského klubu seniorů. Dobrovolníci ve svém volném čase navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají s denními činnostmi mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují jiné prospěšné činnosti. Pomáhají posilovat lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba jiným lidem. Všem, tedy i těm, kdo tentokrát nebyli mezi nominovanými, patří velké uznání. Hana Chmelíková koordinátorka Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina Hlinsko redakčně kráceno 10

13 Aktivizační programy Aktivizační programy Rádi bychom vám představili aktivizační programy v Domově seniorů Drachtinka, které se postupně během pěti let rozrostly do velké škály různých činností. Jde především o aktivity, které umožňují společná setkávání našich klientů. Jedná se např. o muzikoterapii, kde si klienti společně zazpívají, o výlety, různé turnaje v kuželkách, šipkách a různé společenské hry. Velice oblíbenou činností bývá vaření, pracovní terapie v dílně, filmový klub. Pokud se klient nemůže nebo nechce z různých důvodů nabízených aktivit zúčastnit, může využít individuální návštěvy pracovníků Domova na pokoji, kde může svoje záležitosti řešit osobně. Rádi bychom zmínili dobrou spolupráci s pracovníky Městské knihovny v Hlinsku, kteří pravidelně docházeli za našimi klienty. Společně se začítali do knih plných příběhů a pověstí 11

14 Kulturní programy časopis DRACHTINKA Kulturní programy v Domově Velkou oblibu mají různá kulturní představení. Jsou jimi například koncerty známých osobností (například Václava Neckáře, Karla Bláhy), vystoupení dětí z mateřských škol, besedy s různými lidmi (s policistou, bezpečnostním technikem, lékárnicí apod). Společné z pívání s dětmi ZŠ Hlinsko Klobouková párty Olympijské hry v DSD Čarodejnice

15 Výlety Domova seniorů Drachtinka Loutkářská Chrudim Výlet do Nových Hradů Výlet pod Kunětickou horu Výlet do Slatiňan Návštěva divadla ve Skutči Posezení v tělocvičně Výlet do Pardubic Výlet pod Zelenou Horu 13

16 Spolupráce časopis DRACHTINKA Spolupráce se Základními školami v Hlinsku Projekt Stáří očima dětí 14

17 Veřejné sbírky Oblast fundraisingu Zásluhou naší fundrai- serky paní Venduly Trojanové a celého ve- dení Domova jsme po- stupně v prů-- běhu let 2009 až 2012 moh- - li zakoušet atmosféru benefičních koncertů známých uměleckých osobností, pořádání aukcí, pře-dávání finančních i věcných darů. Paní fundraiserka svým úsilím získávat finanční prostředky přispívá k neustálému zlepšování podmínek pro spokojený život našich klientů. Můžeme si tyto příjemné a významné chvíle nyní přiblížit. Prvním umělcem, který vystoupil bez nároku na ho-norář, se v roce 2008 stal Václav Neckář. V neděli dne 26. října se v kulturním sále Domova seniorů Drachtinka uskutečnil jeho koncert. Všechny přítomné dámy dostaly z rukou této pěvecké i herecké legendy kvě- tinu. Klienti Drachtinky i nedalekého domu s pečovatelskou službou byli koncertem natolik okouzleni, že při závěrečném hitu zapomněli na své zdravotní problémy a tleskali s rukama nad hlavou. Dne 4. června 2009 uspořádal náš Domov první z benefičních koncertů mimo Domov v Kostele Narození Panny Marie v Hlinku. Historicky prvními umělci, kteří v rámci veřejných sbírek vystoupili bez nároku na honorář, byli členové skupiny Spirituál kvintet. Koncert navštívilo neuvě- řitelných 550 lidí, kteří zakoupením vstupenek a svou účastí na koncertě přispěli na dobrou věc. Výtěžek z koncertu ve výši korun se stal součástí veřejné sbírky určené na vybudování zahrady pro klienty u Domova seniorů Drachtinka. Na této veřejné sbírce se podíleli mnozí sponzoři i město Hlinsko. Ve stejném roce 2009 se uskutečnila internetová dobročinná aukce pro DsD. Tato aukce skončila s dobrým výsledkem, výtěžek v celkové výši Kč přispěl k nákupu vakového elek- trického zvedáku pro imobilní klienty našeho Domova. Aukce proběh- la pod patronací pana Martina Dejdara. Dárci do aukce věnovali celkem 99 předmětů a poukázek na služby, z nichž 97 bylo úspěšně vydraženo. 15

18 V roce 2010 Nadace Komerční banky, a. s. Jistota podpořila částkou Kč projekt časopis DRACHTINKA Slavnostní předá- ní sociálního au- tomobilu Renault Kangoo proběhlo dne v našem Domo- vě v příjemné atmosféře za účasti společností, které na automobil finančně přispěly, a za účasti dalších významných hostů. Po krátkých proslovech ředitele DsD a starostky města Hlinska, byl vůz slavnostně předán do užívání zástupcem firmy Kompakt, s. r. o. Sociální automobil slouží k mnoha účelům, nejčastěji pro převoz klientů na různá lékařská vyšetření, ale také na dovoz technického materiálu nezbytného k zajištění provozu Domova. hospicové péče v našem Domově. Celý dar byl věnován na zakoupení hydraulického vakového zvedáku pro imobilní klienty. Tento významný dar završil záměr zřízení hospicového pokoje pro umírající klienty Domova. Dar byl symbolicky předán přímo na půdě Domova seniorů Drachtinka dne 22. února 2010 za účasti předsedy správní rady Nadace Jistota do rukou ředitele Domova za účasti starostky města Hlinska. I v roce 2010 byla úspěsně zopakována Internetová dobročinná aukce, jejíž premiéra proběhla v roce Výtěžek v celkové výši Kč přispěl do veřejné sbírky, je- jímž hlavním účelem bylo získání prostředků na vybudování bezba- riérové zahrady v bez- prostřední blízkosti Domova seniorů Drachtinka. Patronem aukce se po Martinu Dejdarovi (patron roku 2009) stal Pavel Šporcl. Dárci do aukce věnovali celkem 99 předmětů a poukázek na služby, z nichž 81 bylo úspěšně vydraženo. Jedním ze dvou benefičních kon- certů roku 2010 se stal koncert houslisty Pavla Šporcla, kte- 16

19 rý dne 15. června uspořádal náš Domov v Kostele Narození Panny Marie v Hlinku. Pavel Šporcl vystoupil bez nároku na hono- rář. Koncert na- vštívilo přes 400 lidí všech věkových kate- gorií. Virtuóz zahrál na své známé modré housle výběr z díla Paganini- ho, J. S. Bacha a Milsteina. Nádhernou atmosféru koncertu umocnil jeho charitativní záměr s výtěžkem ve výši korun. Výtěžek byl v rámci veřejné sbírky věnován na vybudování bezbariérové zahrady pro naše klienty. Dne 5. listopadu byla v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku slavnostně zahájena Dar ve výši korun na získání rideru 16C AWD věnovala firma Husqvarna Česko, s. r. o. Domovu seniorů Drachtinka v Hlinsku na podporu nově vznikajícího projektu bezbariérové zahrady. Tento víceúčelový rider je skvělým pomocníkem při údržbě 6000 m2 plochy zahrady. V létě při sekání a mulčování travnatých ploch, v zimě při úklidu sněhu ze všech přístupových cest. výstava fotografií s názvem Umění stárnout. Autory černobílých fotografií, na nichž jsou zachyceni klienti domova, jsou členové Fotoklubu při MKK Hlinečan. Cílem výstavy bylo ukázat, že i ve stáří mohou být lidé veselí, usměvaví, umějí se bavit a zajímají se o svět kolem sebe. Výstavu doplnily výrobky našich klientů i básně pana Fialy, který nás do své tvorby nechal na vernisáži nahlédnout i autorským přednesem. Vyvrcholením večera byl křest charitativního kalendáře, který tvoří výběr z vystavovaných fotografií. 17

20 Druhým bene- fičním koncer- tem roku 2010 se stalo matiné se zpěvačkou Marií Rottrovou, Zdeň- kem Vřešťálem a Petrem Freun- dem. Matiné pro- běhlo v rámci Listopadových dnů kultury pro Drachtinku v sobotu 20. listopadu v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. Umělci vystoupili bez nároku na honorář a zapojili se tak časopis DRACHTINKA seniorů Drachtin- ka od května toho- to roku provozovat vlastní charitní e-shop. Veškerý výtěžek tohoto e-shopu je věnován na veřejnou sbírku Zahrady a hospic. Finanční částka za celou realizaci projektu Zahrady přesáhla 3,5 mil. korun, částka byla tvořena ze tří zdrojů: z dotace města, z vlastních zdrojů i veřejných sbírek. do uvedené charitativní akce. Cílem tohoto projektu bylo získat finanční prostředky na vybudování zahrady u Domova seniorů Drachtinka. Výtěžek koncertu byl ve výši Kč. V pátek 26. listopadu se v Orlovně v Hlinsku uskutečnil benefiční ples, který uzavřel triádu charitativních akcí s názvem Listopadové dny kultury pro Drachtinku. A již jsme v roce Díky laskavosti majitele serveru Mimibazar.cz může Domov Slavnostní otevření bezbariérových zahrad v Domově seniorů Drachtinka proběhlo dne 12. září 2011 za velké účasti našich klientů i občanů města. Toto otevření provázel bohatý kulturní a zábavný program. Vystoupení Petry Janů dne 19. září udělalo nádhernou tečku za kulturními akcemi, které pod názvem Babí léto s Drachtinkou pořá- dal náš Domov. Výtěžek z bene- fičního koncer- tu putuje opět na veřejnou sbírku, určenou na vybudování 18

21 Víceúčelového parku Drachtinka. Nadace jistota a společnost Linet podpořily nově vznikající klub Inka v našem Domově. Celkové nákla- dy na pořízení lůžek do Klubu Inka převýšily Kč. Jistota s Linetem uhradily skoro polovinu těchto nákladů! Dar byl symbolicky předán přímo na půdě Domova seniorů Drachtinka dne 19. září 2011, za účasti předsedy správní rady Nadace JISTOTA, ředitele společnosti Linet do rukou ředitele Domova za přítomnosti starostky města Hlinska. Od poloviny prosince roku 2011 mohou všichni přispívat do nové veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem sbírky pro nejbližší tříleté období je získávání prostředků na vybudování Víceúčelového parku Drachtinka. Hlavním benefičním koncertem, který uspořádal Domov seniorů Drachtinka v roce 2012, se dne 28. května stal koncert Marty Kubišové. Po krás-ném hodinovém koncertě jsme moh-li být svědky ra-dostné události. Na pomyslné podium vedle Marty Kubišové stanuli zástupci nejvýznamněj-ších firemních partnerů DS Drachtinka: generální ředitel Iveco Czech Republic, a. s. Pavel Pachovský, ze společnosti Eta, a. s. paní Kateřina Prantlová, za společnost Evona, a. s. Stanislav Pantůček, za společnost Mlékárna Žáci Základní školy Resslova v Hlinsku věnovali Domovu seniorů Drachtinka v prosinci finanční dar ve výši 5215 Kč. Hlinsko, a. s. pan Kamil Řípa a z Pivovaru Rychtář pan Milan Janírek. Z rukou posledně jmenovaného přijal ředitel Domova seniorů Drachtinka Marek Bíško symbolický šek s celkovou částkou korun. O tuto částku se navýšila veřejná sbírka Domova, která je určena na vybudování Víceúčelového parku Drachtinka. 19

22 Den před vysvědčením, ve čtvrtek 28. června 2012, se v Domově seniorů Drachtinka konala Zahradní slavnost. Tato akce navázala na úspěšnou slavnost v loňském roce, kdy se v Domově slavnostně otevíraly bezbariérové zahrady. Krásné počasí a bohatý program i tentokráte přilákal mnoho návštěvníků, kteří si užili v zahradách Domova v Hlinsku příjemné odpoledne. Po úvodních proslovech ředitele Domova a starostky města byl Domovu z rukou zástupkyně DDM Hlinsko paní Jany Brázdové předán darovací šek do veřejné sbírky. Tento ojedinělý projev filantropie vzešel od dětí navštěvujících kroužky v hlineckém Domě dětí a mládeže. Zde uspořádali dva jarmarky dětských výrobků a jejich výtěžek ve výši 7636 Kč byl takto věnován Domovu seniorů Drachtinka. časopis DRACHTINKA Zatím posledním benefičním vystoupením se stal dne 23. října 2012 koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers v hlineckém Multifunkčním centru. Báječní hudebníci předvedli brilantní výkon a sršeli vtipem. Galantní atmosféru 30. a 40. let umocnily hostesky v dobových kostýmech. Vše proběhlo v režii tvůrců charitativního kalendáře Hodnoty času, který byl tento večer slavnostně uveden do života. Křtu kalendáře byl účasten nejen jeho patron Ondřej Ha- velka, tvůrci a sponzoři, ale především modelové a model- ky v průměrném věku 85 let! Výtěžek z prodeje tohoto krás- ného kalendáře rovněž putuje na Víceúčelový park Drachtin- ka. 20

23 Tabulka č. 1 Přehled poskytnutých dotací za roky Poskytovatel transferu Období Celkem MPSV , , , , , ,00 Zřizovatel-Město Hlinsko , , , , , ,00 Úřad práce Pardubice , , , , , ,00 Pardubický kraj ,00 0,00 0, , , ,00 Ostatní obce 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 X , , , , , ,00 Tabulka č. 2 Přehled plateb klientů a přiznaných zdravotních úkonů ZP Období Poskytování služeb Celkem Klient příspěvek na péči , , , , , ,00 Klient úhrada ubytování a strava , , , , , ,00 Veřejné zdravotní pojištění , , , , , ,00 X , , , , , ,00 Tabulka č. 3 Přehled celkových nákladů za roky Náklady Období Celkem Celkové náklady , , , , , ,54 Z celkových nákladů odpisy majetku neodepisovalo se , , , , ,00 Průměrný měsíční náklad na 1 klienta , , , , ,00 X 21

24 časopis DRACHTINKA Tabulka č. 4 Přehled celkových výnosů za roky Období Výnosy včetně dotací Celkem Celkové výnosy , , , , , ,13 Strukturu nákladů především tvoří: 1. Mzdové náklady - peněžní prostředky vynaložené na platy zaměstnanců DsD Hlinsko. 2. Sociální náklady - peněžní prostředky vynaložené na úhradu sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, tvorba fondu FKSP. 3. Odpisy majetku - organizace zahájila odepisování majetku v roce 2009, vyčíslení nákladů viz. tabulka č Spotřeba energií - vynaložené peněžní prostředky na plyn, elektrickou energii, vodu. 6. Spotřeba materiálu - peněžní prostředky na potraviny, čistící prostředky, dezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, ošetřovatelský materiál, pracovní oděvy, ložní prádlo, léky, zařízení v podobě nábytku, kancelářské potřeby, nákup knih a publikací, předplatné odborných periodik a tisku pro klienty domova, pracovní materiál do ergoterapie, nákup zboží, údržba zahrady. 7. Nákup služeb - vynaložené peněžní prostředky na telekomunikační spoje, poštovní, odvoz odpadu, revize zařízení, softwarové služby a práva užívání, kulturní akce pro obyvatele domova, vzdělávání zaměstnanců, cestovné, služby závodní péče, stočné, bezpečnost práce, bankovní poplatky za vedení bankovních účtů. 8. Opravy a udržování - peněžní prostředky vynaložené na údržbu, servis a opravu majetku domova - budova, zahrada, stroje a zařízení. Bližší informace o hospodaření domova naleznete ve výročních zprávách a zároveň na webových stránkách Drachtinky. Strukturu výnosů tvoří: 1. Dotace - prostředky přijaté od MPSV, Pardubického kraje, zřizovatele Města Hlinska, Úřadu práce Pardubice (pobočka Hlinsko). 2. Granty - účelově vázané finanční prostředky obdržené buď formou veřejné sbírky, nebo dary od nadací a fyzických osob. 3. Vlastní výnosy - peněžní prostředky získané vlastní činností. Takto získané prostředky pokrývají náklady s poskytováním činnosti a kladný zůstatek slouží k financování hlavní služby - domov pro seniory. Tyto činnosti jsou vaření obědů ven, praní prádla externím odběratelům, pronájem prostor společenského sálu, střechy a tělocvičny, prodej zboží v bufetu. Za zmínku možná také stojí rok Rok 2007 byl obdobím příprav ke zdárnému zahájení provozu v lednu 2008, kdy byl přijat první klient našeho domova, jehož jméno se nám všem vrylo do paměti, paní Andělka Pravdová. Účetnictví roku 2007 vykázalo pouze výnosy v podobě provozního příspěvku od zřizovatele Města Hlinska ve výši Kč ,00 a bankovní úrok ve výši Kč 72,44. Čímž celkové příjmy tohoto roku činily Kč ,44 a výdaje v podobě osobních nákladů (mzdy a odvody za zaměstnance domova) činily Kč ,50. Hospodářské přehledy vypracovala: Miroslava Kábelová 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.10.2017 31.10.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 týden od 29. 9. 204 do 3. 0. 204 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE,7 pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA,7,8, ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 úterý ZELENINOVÁ,7,9

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2017 31.12.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2018 31.1.2018 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 2.3. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin)

Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin) Denní polední nabídka (od 10:30 do 14:00 hodin) Jídla určená na rozvoz 48. týden jsou zvýrazněna : STŘEDA 30.11.2016 (Ondřej) 0,33 l Hovězí vývar s těstovinami 15,- Kč (1,3,9) 0,33 l Čočková polévka s

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s bramborem, vepřové po srbsku, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s bramborem, vepřové po srbsku, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 5. 11. 6. 2017 5. 6. Pol. česneková s bramborem, vepřové nudličky sypané s křenem, chléb Pol. s bramborem, vepřové po srbsku, těstoviny 6. 6. Pol. hovězí s masem, pajšl na smetaně, knedlík

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ TENTO PROVOZNÍ ŘÁD JE VYPRACOVÁN V SOULADU S VYHLÁŠKOU MŠMT Č.107/2005 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYHLÁŠKY Č. 17/2015 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík. B - 2, 9/2 Pol. drůbková, námořnické maso, dušená rýže

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík. B - 2, 9/2 Pol. drůbková, námořnické maso, dušená rýže 5. 11. 12. 2016 5. 12. Pol. zeleninová, uzené maso, fazole na kyselo, chléb, okurka Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík 6. 12. Pol. drůbková, maminčino kuře, těstoviny Pol. drůbková, námořnické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. Bílá káva, džem, máslo, Bílá káva,, vaječná pomazánka Bílá káva, Eidam, máslo,, salám loupáčky lévka kroupová Přírodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více