Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek www.drachtinka."

Transkript

1

2

3 Úvodník ředitele Milí obyvatelé, ač se tomu ani nechce věřit, ale 8. ledna tomu bylo již pět let, co jsme v Domově přivítali první obyvatele a zahájili jsme tak provoz Domova seniorů Drachtinka. V tomto čísle časopisu se ohlédneme za těmi pěti roky, abychom si společně připomněli, co vše jsme za tu dobu zvládli vybudovat, uspořádat a zmodernizovat. V článcích od jednotlivých provozních úseků Vám v číslech a statistikách předložíme různé zají-mavé údaje a na závěr Vám sdělím, co chystáme do budoucna a jakou další cestou se bude náš Domov ubírat. Představení velkých investičních akcí jednotlivých let Zahájení provozu Domova Vybavení prádelny dávkovacím systémem Pořízení telefonní ústředny, včetně komunikačního systému na pokoje klientů Vybavení kadeřnictví Dovybavení pokojů stojacími lampami Dovybavení sálu a jídelny nábytkem Nákup pěti aktivních antidekubitních matrací, vč. pomůcek pro polohování a bazální stimulaci Pořízení benz. sekačky a sněhové frézy Nákup 8 invalidních vozíků a 7 chodítek Pořízení interaktivní tabule s projektorem do sálu Nákup 40 kusů tabletového systému na vydávání a rozvoz stravy, vč. vozíků Vybavení pokojů teleskopickými zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek Pořízení koupací vany ve IV. patře Pořízení sprchového lůžka Nákup čtyř zvedacích zařízení Přístroj Vacumet na likvidaci plen Pořízení a vybavení hospic. pokoje (dar) Nákup Infra lampy do rehabilitace Vybudování markýz nad terasou DsD Vybudování opěrné zdi za DsD II. etapa Nákup chodítek, lékárny do sesterny Vybudování a instalace otevíračů dveří, vč. čipového systému na otevírání dveří Nákup Ultrazvuku s vakuovou terapií a elektroléčbou Instalace žaluzií do všech oken 2010 Nákup dvou zvedacích zařízení Instalace klimatizačních jednotek (server, strojovna výtahu) Vypracování projektu zahrad u DsD Vypracování projektu Interiérové úpravy v bufetu Dovybavení tabletového systému na vydávání a rozvoz stravy (20 kusů), vč. vozíků Pořízení traktůrku na sekání trávy a vyhrnování sněhu (dar) Pořízení os. autom. klientům Renault (dar) 1

4 Rok 2011 Vybudování zahrady, vč. mobiliáře, zavlažovacího systému a jezírka Vybudování INKY, oddělení pro klienty, kteří trpí demencí Pořízení deseti lůžek SENTIDA, vč. matrací pro klienty s demencí (dar) Nákup tří chodítek a speciálního vozíku pro imobilní klienty upoutané na lůžku Nákup antidekubitní matrace časopis DRACHTINKA Rok 2012 Vypracování studie Víceúčelového parku Drachtinka Vypracování projektové dokumentace Revitalizace vodoteče Drachtinka a podání žádosti o dotace z operačního projektu - Životní prostředí Pořízení tří čističek vzduchu na pokoje klientů (dar) Nákup velkokapacitní ledničky do kuchyně A to bychom měli vyjmenované velké investiční akce. Mimo to se samozřejmě pořizovaly běžné provozní věci, jako jsou např. povlečení, pracovní a ochranné pomůcky, prací prostředky, prováděly se drobné opravy, malování apod. Nyní mi dovolte, abych Vám už jen krátce nastínil, co nás v nejbližší době čeká. Prioritou číslo jedna je revitalizace vodoteče Drachtinka a výstavba víceúčelového parku pro Vás, klienty DsD, který bude zároveň i pro občany města Hlinska. V první etapě to bude znamenat revitalizaci potoka a vybudování cest v parku včetně instalace sítí (elektrika, kamerový systém). To bychom měli realizovat v letošním roce. Ve druhé etapě se bude instalovat mobiliář lavičky, odpadkové koše, altány, fitparkové cvičící stroje, hřiště na pétanque, dětské hřiště, osvětlení, kamerový systém a bude se provádět výsadba stromů, keřů a zatravnění přilehlých ploch. V letošním roce také budeme instalovat nápisy a loga Domova seniorů Drachtinka na fasádu z jižní a západní strany budovy včetně poutače u vstupu do objektu a vitríny na vyvěšování informací pro obyvatele. Jak vidíte, není toho málo, co hodláme v letošním a následujícím roce v našem zařízení uskutečnit. Aby však vše proběhlo bez problémů, je k tomu zapotřebí tolerance a pochopení nás všech klientů, zaměstnanců i návštěv. Vím, že to pro nás bude opět náročný rok, ale pevně věřím, že společnými silami se vše podaří. Vždyť to hlavně děláme proto, aby se nám tu lépe žilo a pracovalo. Krásné jaro Vám všem přeje Marek Bíško ředitel Domova seniorů Drachtinka 2

5 Zdravotní péče v Domově seniorů Drachtinka Zdravotní péče sester Zdravotní péči v Domově seniorů Drachtinka zajišťuje 6 zdravotních sester. Řídí se ordinacemi praktické lékařky nebo lékařů specialistů. Jedna zdravotní sestra má na starosti 87 klientů. Ke každodenní pracovní činnosti patří příprava a aplikace léků, aplikace injekcí a infuzí, převazy, měření fyziologických funkcí a další úkony naordinované lékařem. Dále se musí věnovat administrativní činnosti, která slouží jako podklad pojišťovnám. V nemocnici mají sestry vedle sebe lékaře, který za ně hned vše rozhodne. V Domově se musí zdravotní sestry, než přijede lékař, rozhodnout samy, musí jednat pohotově a zodpovědně. Dá se říci, že nyní by tu praktický lékař a psychiatr mohli být denně a ne jen 1x týdně. Z těchto důvodů se zdravotní sestry zúčastňují vzdělávacích seminářů a školení, aby získávaly nové znalosti v péči o klienta. Vzhledem k tomu, že se klientela v Domově postupně zhoršuje, přibývá ležících klientů, zvyšuje se i náročnost práce zdravotních sester. Léky připravují už skoro všem klientům, sleduje se hydratace, snažíme se o prevenci dekubitů, přibývá diabetiků, lují se glykémie a jiné zdravotní kontro- a psychické problémy, které bohužel patří ke stáří. Práce zdravotních sester je v Domově seniorů Drachtinka náročná jak fyzicky tak i psychicky, přesto se sestry snaží být na klienty příjemné a milé a vi- dět klienta především jako člověka. Iva Volfová denní sestra 3

6 Pět let Domova seniorů Drachtinka časopis DRACHTINKA Statistiky našeho Domova seniorů Drachtinka Do našeho Domova seniorů Drachtinka bylo celkem k datu přijato 216 klientů. Prvními klienty, kteří do Domova nastoupili, byli: 1. Kabelová Anna 2. Pravdová Anděla 3. Růžičková Miluše 4. Dymák Karel 5. Oplištilová Jaroslava 6. Stará Emilie 7. Černá Jana 8. Černý Jaroslav 9. Gregor Stanislav 10. Fialová Milada Z těchto prvních deseti klientů žijí v Domově stále 3 klienti: Růžičková Miluše, Černý Jaroslav a Gregor Stanislav. p. Růžičková Miluše p. Černý Jaroslav p. Gregor Stanislav Poměr mezi muži a ženami v procentech Od založení Domova jsme přijali celkem 216 klientů, z toho 159 žen a 57 mužů ženy tedy tvoří 74 % přijatých klientů a muži 26 %. Nejstarší klient v DsD za celé období 5 let Nejstarším klientem Domova byla paní Paďourová Anna, která se dožila 104,5 let, v Domově žila od února 2008 do srpna Nejstarším klientem Domova je k dubnu 2013 paní Slavíková Františka (94 let). 4

7 Nejmladší klient za celé období 5 let Nejmladším klientem Domova byl pan Novotný Jiří (57,5 let), v Domově žil od dubna 2011 do září Průměrný věk klientů v každém roce Rok Počet žen Prům. věk žen Počet mužů Prům. věk mužů Prům. věk obyvatel , ,1 80, , ,2 81, , ,7 82, , ,6 82, , ,5 83,8 Z tabulky můžeme pozorovat, že průměrný věk klientů DsD stoupá, od roku 2008 se průměrný věk zvýšil o 2,9 roku. Průměrný věk mužů a žen Křivka ukazuje vzrůstající průměrný věk a průměrný věkový rozdíl mezi muži a ženami. V Domově žilo za období pěti let celkem 6 manželských párů. Jaké jsou čekací doby na umístění do DsD Doba od podání žádosti do nástupu do Domova se pohybuje v řádu dnů až několika měsíců. Čekací doby jsou individuální, nelze předem říci přesnou dobu nástupu. Prvním krokem k přijetí do Domova je podání žádosti. Žádost lze stáhnout z webových stránek Domova (www.drachtinka.cz), nebo si ji žadatelé mohou osobně vyzvednout přímo u sociálních pracovnic. Součástí žádosti je vyjádření lékaře. Vyjádření lékaře je důležité k správnému posouzení, zda klient splňuje podmínky pro přijetí. Vyplněnou žádost je možné zaslat poštou, em nebo ji předat sociálním pracovnicím. Evidujeme dvě skupiny žadatelů ve zkratce evidence a zájem. Zájem znamená, že žadatel chce nastoupit v co možná nejkratší době a evidence znamená, že žadatel chce nastoupit někdy v budoucnu. 5

8 6 Kuchyně Domova seniorů Drachtinka Domov pro seniory zajišťuje stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu tří hlavních jídel. Maximální výše úhrady stanovaná vyhláškou je 160 Kč za den. V Drachtince zaplatí obyvatelé 140 Kč za den. Snídaně 27 Kč Přesnídávka 11 Kč Oběd 53 Kč Svačina 13 Kč Večeře 36 Kč Úplné vlastní náklady 140 Kč Dny zahraniční kuchyně Procestovali jsme Itálii, Rusko, Maďarsko, Německo, Srbsko, Čínu, Řecko a Španělsko. Vždy se vařilo jídlo dané země, některé z jídel vaříme doposud. Z Německa se osvědčila Bavorská polévka z masa a Bavorská roštěná, z Číny Švej žu žou a Pekingská polévka, ze Španělska Polévka královská a vepřový kotlet na bazalce po španělsku. Z Ruska zachutnaly Nudličky po stroganovsku a samozřejmě ruský boršč. Po dnech zahraniční kuchyně jsme se zaměřili především na národní pokrmy v jiných zemích, ale současně jsme také nezapomněli i na naše regionální a místní speciality. časopis DRACHTINKA Bůh dal lidem pokrm, čert kuchaře Z našeho hlavního města Prahy jsme si půjčili například guláš Pražského uzenáře, z Jižních Čech jsme vařili rybí filé podle Petra Voka, z Plzeňska jejich polévku Brčálku. Z naší milé Vysočiny jsme ochutnali Bramborák z uzeným masem. Jižní Morava nás obohatila Moravskou cibulačkou s uzeným masem a moravským vrabcem se zelím a bramborovými knedlíky. Krkonoše zpestřily jídelníček Krkonošskou cibulačkou s masem a Vepřovou kýtou se šípkovou omáčkou. Z Karlovarského kraje jsme si vypůjčili Karlovarský guláš s houskovými knedlíky, a z Východních Čech hovězí na česneku s bramborovými knedlíky a špenátem. Minulý rok 2012 jsme okusili Staročeskou kuchyni. Vařila se jídla, která nám připomínala kuchyni našich rodičů a prarodičů. Pro osvěžení chuťových buněk si připomeňme například tato jídla:

9 Lívance s tvarohem, Cmunda, Jitrnicový prejt, Hovězí guláš, Přírodní roštěná, Rýžový nákyp s ovocem, Buchty plněné ovocem, Šišky s mákem, Řízek s bramborovou kaší, Domácí sekanou, Kuře ala kachna, Smažený květák. Zajímavosti nejen knedlíkové Z jednoho kilogramu mouky utvoříte 2,7 šišky knedlíku a jeden knedlík rozporcujete na 18 plátků. Když použijeme 22 kg mouky, získáme 59,4 šišek knedlíků, což tvoří 1069,2 plátků. me-li v úvahu, že Vezme- se knedlíky dělají jednou týdně a rok má 52 týdnů, dostaneme se k číslu 55598,4 plátků knedlíků. A za pět let fungování naší kuchyně prostým násobením dojdeme k neuvěřitelnému číslu plátků houskových knedlíků. A pro toho, kdo má rád statistická čísla, přidáme ještě několik dalších zajímavostí. Na oběd se připraví 1320 buchet, 1600 kusů bramborových knedlíků, 1250 vdolků, 3360 kusů bramborových šišek či 1300 lívanců. A pokud je čísel stále málo:-), přidám další. Za rok se v naší kuchyni spotřebovalo cca kusů vajec, 1872 kg mouky, 624 kg soli, 1560 kg cibule a 9600 kg brambor. Stupně jídelních vítězů K nejoblíbenějším jídlům naší kuchyně, o které si i klienti říkají, patří bramborový salát, smažený řízek, bramborové knedlíky plněné uzeným masem, lívance, buchty, vdolky s dršťkovou polévkou, vepřová pečeně se špenátem a bramborovým knedlíkem. Dále klasické vepřo-knedlo-zelo a také omáčky, např. svíčková na smetaně, vepřová kýta se šípkovou omáčkou, rajská, koprová či křenová. A k takovým omáčkám patří zcela jistě houskový knedlík. 7

10 Cibuli bereme loupanou a brambory škrabané. Snědlo se 4368 bochníků chleba a vypilo 1560 litrů bílé kávy a 1040 litrů bikavy. Když si tato roční čísla pronásobíte pěti lety, dostanete vskutku velmi zajímavá čísla:-). Naše kuchyně se však nezaměřuje pouze na spokojenost plných bříšek svých vlastních strávníků, ale podílí se i na veřejných akcích pořádaných Domovem seniorů. Jde například o zajišťování různých druhů občerstvení na benefiční koncerty a výstavy pořádané v rámci benefičních sbírek, či zajištění rautů u příležitosti křtů kalendářů Umění stárnout a Hodnoty času nebo v rámci zahradních slavností. časopis DRACHTINKA Počty skutečně odebraných porcí od do Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. večeře Klienti Ostatní Součet Celkem bylo uvařeno jídel Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij! Dovolte nám, abychom pomocí tohoto citátu popřáli domovu seniorů Drachtinka do dalších let, ať už budou krutá či něžná, uplakaná či veselá, aby žil. Tak tedy pojďme ŽÍT! S přáním všeho nej Váš kolektiv kuchyně 8

11 Dobrovolníci v Domově Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Práce dobrovolníků v sociálních zařízeních je obecně vždy velmi vítaná a náš Domov není výjimkou. Dobrovolnická práce se stala pro naše klienty radostným zpestřením jejich pobytu. Připomeňme si nyní tuto dobrovolnickou práci tak, jak se postupně u nás vyvíjela. Rok Počet dobrovolníků Počet hodin Celkem Z tabulky je patrné, že nejvíce dobrovolníků v Domově pomáhalo v roce 2011, celkem třicet. Křesadlo Dobrovolníci si jistě zaslouží veliké poděkování, protože se všem těmto činnostem v Domově seniorů věnují po své práci, při péči o rodinu nebo při studiu, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci nejsou placení ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení. Rok Nominanti Ocenění křesadlem 2008 Lucie Lavírová 2009 Lucie Lavírová Lucie Lavírová Romana Dvořáková Alena Peškeová 2010 Miluše Štiková Miluše Štiková Alena Peškeová Marie Dostálová 2011 Bc. Vendula Dušková Petra Burešová Monika Jarošová 2012 Mgr. Drahomíra Brychtová Eva Adámková 9

12 Křesadlo časopis DRACHTINKA KŘESADLO 2013 Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci V pátek 15. března 2013 se v sále hlineckého muzea uskutečnil slavnostní večer: předávání ceny pro dobrovolníky Křesadlo za rok Organizátorem této akce bylo dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina Hlinsko. Na letošní ročník ceny Křesadlo bylo nominováno deset dobrovolníků: Marcela Boháčová, Dagmar Drahošová a Michal Picek za Centrum denních služeb Motýl, Jitka Pešková a Jana Rauchfussová za Centrum Jana XXIII., Drahomíra Brychtová a Eva Adámková za Domov seniorů Drachtinka, Helena Vašková za Městský klub seniorů, Eva Divišová za Mateřské centrum Hlinečánek a Ester Vodičková, kterou nominovala paní Petra Pejchlová. Hlavní cenu Křesadlo předával radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. Křesadlem za rok 2012 byly oceněny: slečna MARCELA BOHÁČOVÁ. Věnuje se mentálně postižený klientům v Centru denních služeb Motýl paní JITKA PEŠKOVÁ, která pomáhá jako dobrovolník ve volnočasovém centru pro mládež, Centru Jana XXIII. Porota také ocenila zvláštní cenou města dvě dámy, které si zaslouží poděkování za svoji dobrovolnickou činnost věnovanou seniorům. Toto ocenění bylo uděleno v rámci uplynulého Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Tyto ceny obdržely: paní Mgr. DRAHOMÍRA BRYCHTOVÁ. Připravovala pro obyvatele Domova seniorů Drachtinka programy pro kreativní trávení volného času paní HELENA VAŠKOVÁ, která je aktivní členkou Městského klubu seniorů. Dobrovolníci ve svém volném čase navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají s denními činnostmi mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují jiné prospěšné činnosti. Pomáhají posilovat lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba jiným lidem. Všem, tedy i těm, kdo tentokrát nebyli mezi nominovanými, patří velké uznání. Hana Chmelíková koordinátorka Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina Hlinsko redakčně kráceno 10

13 Aktivizační programy Aktivizační programy Rádi bychom vám představili aktivizační programy v Domově seniorů Drachtinka, které se postupně během pěti let rozrostly do velké škály různých činností. Jde především o aktivity, které umožňují společná setkávání našich klientů. Jedná se např. o muzikoterapii, kde si klienti společně zazpívají, o výlety, různé turnaje v kuželkách, šipkách a různé společenské hry. Velice oblíbenou činností bývá vaření, pracovní terapie v dílně, filmový klub. Pokud se klient nemůže nebo nechce z různých důvodů nabízených aktivit zúčastnit, může využít individuální návštěvy pracovníků Domova na pokoji, kde může svoje záležitosti řešit osobně. Rádi bychom zmínili dobrou spolupráci s pracovníky Městské knihovny v Hlinsku, kteří pravidelně docházeli za našimi klienty. Společně se začítali do knih plných příběhů a pověstí 11

14 Kulturní programy časopis DRACHTINKA Kulturní programy v Domově Velkou oblibu mají různá kulturní představení. Jsou jimi například koncerty známých osobností (například Václava Neckáře, Karla Bláhy), vystoupení dětí z mateřských škol, besedy s různými lidmi (s policistou, bezpečnostním technikem, lékárnicí apod). Společné z pívání s dětmi ZŠ Hlinsko Klobouková párty Olympijské hry v DSD Čarodejnice

15 Výlety Domova seniorů Drachtinka Loutkářská Chrudim Výlet do Nových Hradů Výlet pod Kunětickou horu Výlet do Slatiňan Návštěva divadla ve Skutči Posezení v tělocvičně Výlet do Pardubic Výlet pod Zelenou Horu 13

16 Spolupráce časopis DRACHTINKA Spolupráce se Základními školami v Hlinsku Projekt Stáří očima dětí 14

17 Veřejné sbírky Oblast fundraisingu Zásluhou naší fundrai- serky paní Venduly Trojanové a celého ve- dení Domova jsme po- stupně v prů-- běhu let 2009 až 2012 moh- - li zakoušet atmosféru benefičních koncertů známých uměleckých osobností, pořádání aukcí, pře-dávání finančních i věcných darů. Paní fundraiserka svým úsilím získávat finanční prostředky přispívá k neustálému zlepšování podmínek pro spokojený život našich klientů. Můžeme si tyto příjemné a významné chvíle nyní přiblížit. Prvním umělcem, který vystoupil bez nároku na ho-norář, se v roce 2008 stal Václav Neckář. V neděli dne 26. října se v kulturním sále Domova seniorů Drachtinka uskutečnil jeho koncert. Všechny přítomné dámy dostaly z rukou této pěvecké i herecké legendy kvě- tinu. Klienti Drachtinky i nedalekého domu s pečovatelskou službou byli koncertem natolik okouzleni, že při závěrečném hitu zapomněli na své zdravotní problémy a tleskali s rukama nad hlavou. Dne 4. června 2009 uspořádal náš Domov první z benefičních koncertů mimo Domov v Kostele Narození Panny Marie v Hlinku. Historicky prvními umělci, kteří v rámci veřejných sbírek vystoupili bez nároku na honorář, byli členové skupiny Spirituál kvintet. Koncert navštívilo neuvě- řitelných 550 lidí, kteří zakoupením vstupenek a svou účastí na koncertě přispěli na dobrou věc. Výtěžek z koncertu ve výši korun se stal součástí veřejné sbírky určené na vybudování zahrady pro klienty u Domova seniorů Drachtinka. Na této veřejné sbírce se podíleli mnozí sponzoři i město Hlinsko. Ve stejném roce 2009 se uskutečnila internetová dobročinná aukce pro DsD. Tato aukce skončila s dobrým výsledkem, výtěžek v celkové výši Kč přispěl k nákupu vakového elek- trického zvedáku pro imobilní klienty našeho Domova. Aukce proběh- la pod patronací pana Martina Dejdara. Dárci do aukce věnovali celkem 99 předmětů a poukázek na služby, z nichž 97 bylo úspěšně vydraženo. 15

18 V roce 2010 Nadace Komerční banky, a. s. Jistota podpořila částkou Kč projekt časopis DRACHTINKA Slavnostní předá- ní sociálního au- tomobilu Renault Kangoo proběhlo dne v našem Domo- vě v příjemné atmosféře za účasti společností, které na automobil finančně přispěly, a za účasti dalších významných hostů. Po krátkých proslovech ředitele DsD a starostky města Hlinska, byl vůz slavnostně předán do užívání zástupcem firmy Kompakt, s. r. o. Sociální automobil slouží k mnoha účelům, nejčastěji pro převoz klientů na různá lékařská vyšetření, ale také na dovoz technického materiálu nezbytného k zajištění provozu Domova. hospicové péče v našem Domově. Celý dar byl věnován na zakoupení hydraulického vakového zvedáku pro imobilní klienty. Tento významný dar završil záměr zřízení hospicového pokoje pro umírající klienty Domova. Dar byl symbolicky předán přímo na půdě Domova seniorů Drachtinka dne 22. února 2010 za účasti předsedy správní rady Nadace Jistota do rukou ředitele Domova za účasti starostky města Hlinska. I v roce 2010 byla úspěsně zopakována Internetová dobročinná aukce, jejíž premiéra proběhla v roce Výtěžek v celkové výši Kč přispěl do veřejné sbírky, je- jímž hlavním účelem bylo získání prostředků na vybudování bezba- riérové zahrady v bez- prostřední blízkosti Domova seniorů Drachtinka. Patronem aukce se po Martinu Dejdarovi (patron roku 2009) stal Pavel Šporcl. Dárci do aukce věnovali celkem 99 předmětů a poukázek na služby, z nichž 81 bylo úspěšně vydraženo. Jedním ze dvou benefičních kon- certů roku 2010 se stal koncert houslisty Pavla Šporcla, kte- 16

19 rý dne 15. června uspořádal náš Domov v Kostele Narození Panny Marie v Hlinku. Pavel Šporcl vystoupil bez nároku na hono- rář. Koncert na- vštívilo přes 400 lidí všech věkových kate- gorií. Virtuóz zahrál na své známé modré housle výběr z díla Paganini- ho, J. S. Bacha a Milsteina. Nádhernou atmosféru koncertu umocnil jeho charitativní záměr s výtěžkem ve výši korun. Výtěžek byl v rámci veřejné sbírky věnován na vybudování bezbariérové zahrady pro naše klienty. Dne 5. listopadu byla v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku slavnostně zahájena Dar ve výši korun na získání rideru 16C AWD věnovala firma Husqvarna Česko, s. r. o. Domovu seniorů Drachtinka v Hlinsku na podporu nově vznikajícího projektu bezbariérové zahrady. Tento víceúčelový rider je skvělým pomocníkem při údržbě 6000 m2 plochy zahrady. V létě při sekání a mulčování travnatých ploch, v zimě při úklidu sněhu ze všech přístupových cest. výstava fotografií s názvem Umění stárnout. Autory černobílých fotografií, na nichž jsou zachyceni klienti domova, jsou členové Fotoklubu při MKK Hlinečan. Cílem výstavy bylo ukázat, že i ve stáří mohou být lidé veselí, usměvaví, umějí se bavit a zajímají se o svět kolem sebe. Výstavu doplnily výrobky našich klientů i básně pana Fialy, který nás do své tvorby nechal na vernisáži nahlédnout i autorským přednesem. Vyvrcholením večera byl křest charitativního kalendáře, který tvoří výběr z vystavovaných fotografií. 17

20 Druhým bene- fičním koncer- tem roku 2010 se stalo matiné se zpěvačkou Marií Rottrovou, Zdeň- kem Vřešťálem a Petrem Freun- dem. Matiné pro- běhlo v rámci Listopadových dnů kultury pro Drachtinku v sobotu 20. listopadu v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. Umělci vystoupili bez nároku na honorář a zapojili se tak časopis DRACHTINKA seniorů Drachtin- ka od května toho- to roku provozovat vlastní charitní e-shop. Veškerý výtěžek tohoto e-shopu je věnován na veřejnou sbírku Zahrady a hospic. Finanční částka za celou realizaci projektu Zahrady přesáhla 3,5 mil. korun, částka byla tvořena ze tří zdrojů: z dotace města, z vlastních zdrojů i veřejných sbírek. do uvedené charitativní akce. Cílem tohoto projektu bylo získat finanční prostředky na vybudování zahrady u Domova seniorů Drachtinka. Výtěžek koncertu byl ve výši Kč. V pátek 26. listopadu se v Orlovně v Hlinsku uskutečnil benefiční ples, který uzavřel triádu charitativních akcí s názvem Listopadové dny kultury pro Drachtinku. A již jsme v roce Díky laskavosti majitele serveru Mimibazar.cz může Domov Slavnostní otevření bezbariérových zahrad v Domově seniorů Drachtinka proběhlo dne 12. září 2011 za velké účasti našich klientů i občanů města. Toto otevření provázel bohatý kulturní a zábavný program. Vystoupení Petry Janů dne 19. září udělalo nádhernou tečku za kulturními akcemi, které pod názvem Babí léto s Drachtinkou pořá- dal náš Domov. Výtěžek z bene- fičního koncer- tu putuje opět na veřejnou sbírku, určenou na vybudování 18

21 Víceúčelového parku Drachtinka. Nadace jistota a společnost Linet podpořily nově vznikající klub Inka v našem Domově. Celkové nákla- dy na pořízení lůžek do Klubu Inka převýšily Kč. Jistota s Linetem uhradily skoro polovinu těchto nákladů! Dar byl symbolicky předán přímo na půdě Domova seniorů Drachtinka dne 19. září 2011, za účasti předsedy správní rady Nadace JISTOTA, ředitele společnosti Linet do rukou ředitele Domova za přítomnosti starostky města Hlinska. Od poloviny prosince roku 2011 mohou všichni přispívat do nové veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem sbírky pro nejbližší tříleté období je získávání prostředků na vybudování Víceúčelového parku Drachtinka. Hlavním benefičním koncertem, který uspořádal Domov seniorů Drachtinka v roce 2012, se dne 28. května stal koncert Marty Kubišové. Po krás-ném hodinovém koncertě jsme moh-li být svědky ra-dostné události. Na pomyslné podium vedle Marty Kubišové stanuli zástupci nejvýznamněj-ších firemních partnerů DS Drachtinka: generální ředitel Iveco Czech Republic, a. s. Pavel Pachovský, ze společnosti Eta, a. s. paní Kateřina Prantlová, za společnost Evona, a. s. Stanislav Pantůček, za společnost Mlékárna Žáci Základní školy Resslova v Hlinsku věnovali Domovu seniorů Drachtinka v prosinci finanční dar ve výši 5215 Kč. Hlinsko, a. s. pan Kamil Řípa a z Pivovaru Rychtář pan Milan Janírek. Z rukou posledně jmenovaného přijal ředitel Domova seniorů Drachtinka Marek Bíško symbolický šek s celkovou částkou korun. O tuto částku se navýšila veřejná sbírka Domova, která je určena na vybudování Víceúčelového parku Drachtinka. 19

22 Den před vysvědčením, ve čtvrtek 28. června 2012, se v Domově seniorů Drachtinka konala Zahradní slavnost. Tato akce navázala na úspěšnou slavnost v loňském roce, kdy se v Domově slavnostně otevíraly bezbariérové zahrady. Krásné počasí a bohatý program i tentokráte přilákal mnoho návštěvníků, kteří si užili v zahradách Domova v Hlinsku příjemné odpoledne. Po úvodních proslovech ředitele Domova a starostky města byl Domovu z rukou zástupkyně DDM Hlinsko paní Jany Brázdové předán darovací šek do veřejné sbírky. Tento ojedinělý projev filantropie vzešel od dětí navštěvujících kroužky v hlineckém Domě dětí a mládeže. Zde uspořádali dva jarmarky dětských výrobků a jejich výtěžek ve výši 7636 Kč byl takto věnován Domovu seniorů Drachtinka. časopis DRACHTINKA Zatím posledním benefičním vystoupením se stal dne 23. října 2012 koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers v hlineckém Multifunkčním centru. Báječní hudebníci předvedli brilantní výkon a sršeli vtipem. Galantní atmosféru 30. a 40. let umocnily hostesky v dobových kostýmech. Vše proběhlo v režii tvůrců charitativního kalendáře Hodnoty času, který byl tento večer slavnostně uveden do života. Křtu kalendáře byl účasten nejen jeho patron Ondřej Ha- velka, tvůrci a sponzoři, ale především modelové a model- ky v průměrném věku 85 let! Výtěžek z prodeje tohoto krás- ného kalendáře rovněž putuje na Víceúčelový park Drachtin- ka. 20

23 Tabulka č. 1 Přehled poskytnutých dotací za roky Poskytovatel transferu Období Celkem MPSV , , , , , ,00 Zřizovatel-Město Hlinsko , , , , , ,00 Úřad práce Pardubice , , , , , ,00 Pardubický kraj ,00 0,00 0, , , ,00 Ostatní obce 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 X , , , , , ,00 Tabulka č. 2 Přehled plateb klientů a přiznaných zdravotních úkonů ZP Období Poskytování služeb Celkem Klient příspěvek na péči , , , , , ,00 Klient úhrada ubytování a strava , , , , , ,00 Veřejné zdravotní pojištění , , , , , ,00 X , , , , , ,00 Tabulka č. 3 Přehled celkových nákladů za roky Náklady Období Celkem Celkové náklady , , , , , ,54 Z celkových nákladů odpisy majetku neodepisovalo se , , , , ,00 Průměrný měsíční náklad na 1 klienta , , , , ,00 X 21

24 časopis DRACHTINKA Tabulka č. 4 Přehled celkových výnosů za roky Období Výnosy včetně dotací Celkem Celkové výnosy , , , , , ,13 Strukturu nákladů především tvoří: 1. Mzdové náklady - peněžní prostředky vynaložené na platy zaměstnanců DsD Hlinsko. 2. Sociální náklady - peněžní prostředky vynaložené na úhradu sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, tvorba fondu FKSP. 3. Odpisy majetku - organizace zahájila odepisování majetku v roce 2009, vyčíslení nákladů viz. tabulka č Spotřeba energií - vynaložené peněžní prostředky na plyn, elektrickou energii, vodu. 6. Spotřeba materiálu - peněžní prostředky na potraviny, čistící prostředky, dezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, ošetřovatelský materiál, pracovní oděvy, ložní prádlo, léky, zařízení v podobě nábytku, kancelářské potřeby, nákup knih a publikací, předplatné odborných periodik a tisku pro klienty domova, pracovní materiál do ergoterapie, nákup zboží, údržba zahrady. 7. Nákup služeb - vynaložené peněžní prostředky na telekomunikační spoje, poštovní, odvoz odpadu, revize zařízení, softwarové služby a práva užívání, kulturní akce pro obyvatele domova, vzdělávání zaměstnanců, cestovné, služby závodní péče, stočné, bezpečnost práce, bankovní poplatky za vedení bankovních účtů. 8. Opravy a udržování - peněžní prostředky vynaložené na údržbu, servis a opravu majetku domova - budova, zahrada, stroje a zařízení. Bližší informace o hospodaření domova naleznete ve výročních zprávách a zároveň na webových stránkách Drachtinky. Strukturu výnosů tvoří: 1. Dotace - prostředky přijaté od MPSV, Pardubického kraje, zřizovatele Města Hlinska, Úřadu práce Pardubice (pobočka Hlinsko). 2. Granty - účelově vázané finanční prostředky obdržené buď formou veřejné sbírky, nebo dary od nadací a fyzických osob. 3. Vlastní výnosy - peněžní prostředky získané vlastní činností. Takto získané prostředky pokrývají náklady s poskytováním činnosti a kladný zůstatek slouží k financování hlavní služby - domov pro seniory. Tyto činnosti jsou vaření obědů ven, praní prádla externím odběratelům, pronájem prostor společenského sálu, střechy a tělocvičny, prodej zboží v bufetu. Za zmínku možná také stojí rok Rok 2007 byl obdobím příprav ke zdárnému zahájení provozu v lednu 2008, kdy byl přijat první klient našeho domova, jehož jméno se nám všem vrylo do paměti, paní Andělka Pravdová. Účetnictví roku 2007 vykázalo pouze výnosy v podobě provozního příspěvku od zřizovatele Města Hlinska ve výši Kč ,00 a bankovní úrok ve výši Kč 72,44. Čímž celkové příjmy tohoto roku činily Kč ,44 a výdaje v podobě osobních nákladů (mzdy a odvody za zaměstnance domova) činily Kč ,50. Hospodářské přehledy vypracovala: Miroslava Kábelová 22

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více