PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě."

Transkript

1

2 Představuje se Vám cestovní kancelář PORTA OPTIMA, která se specializuje na poznávací zájezdy a vzdělávací akce do celé Evropy i po České republice. Naše akce jsou často proloženy relaxací, aby byly pestřejší a umožnili jsme tak našim klientům odpočinout si a vstřebat získané informace. Našim cílem je zprostředkovat zákazníkům poutavě co nejvíce informací o navštívených místech, zajistit jim na cestě maximální pohodlí a docílit tak všeobecnou spokojenost. Při sjednávání zájezdu dáváme přednost osobnímu jednání, aby zájezd odpovídal požadavkům zákazníka i věkové skupině, měl svou vůdčí myšlenku a byl takzvaně "ušit na míru". Každý zájezd připravený naší CK má své téma a zaměření, akce vede historik s mnohaletou praxí v cestovním ruchu. Jezdíme výhradně luxusními klimatizovanými autobusy vybavenými WC i bufetem, lednicemi a DVD. Cestovní kancelář má samozřejmě zajištěno povinné pojištění CK proti úpadku. Tým našich zaměstnanců má mnohaletou praxi v cestovním ruchu i s prací s žáky, studenty a pedagogickými kolektivy. Proto velká část našich zájezdů je připravena pro školy všech věkových kategorií i zaměření. PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě. Za tým CK PhDr. Jolana Kubíková

3 PORTA OPTIMA Cestovní kancelář PhDr.Jolana Kubíková Božetěchova 91, Brno IČ tel./fax : , GSM: Věc: Projekt poznávacích exkurzí a škol v přírodě Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, rádi bychom Vám představili projekt poznávacích exkurzí a škol v přírodě s možností jazykové či výtvarné činnosti. Hlavní myšlenkou našeho projektu je maximální zefektivnění vzdělávacího a výchovného programu škol. Chceme, aby děti a studenti měli možnost vidět na vlastní oči to, čemu se učili v různých předmětech. Aby se jim probrané učivo pevně zafixovalo v paměti. Rozvíjíme tak myšlenku J. A. Komenského, který řekl, že každé vzdělání má být završeno cestováním. Je to o to více aktuální právě dnes, kdy jsme se stali členy Evropské unie, a kdy je mnohem více zapotřebí motivovat děti k výuce jazyků. K jazykovým znalostem však neodmyslitelně patří i znalost historie, kultury, zvyků a tradic dané země, kde se jazyk používá. Pro ilustraci uvádíme následující příklad. Takový jeden víkend v Berlíně, staronové metropoli SRN, završí mnohaleté úsilí pedagogů přiblížit žákům reálie tohoto města. Navíc je to velká lekce tolik potřebné demokracie a tolerance, jelikož právě v tomto městě je vidět na každém kroku to, co udělala totalita s osudy generací Berlíňanů i obyvatel Německa. V žádné sebemoderněji vybavené učebně prostě nelze vdechnout atmosféru města, vůni a barvu kraje či mentalitu obyvatel. V tomto ohledu jsou exkurze nenahraditelné. Každá naše akce, kterou školám připravíme, má konkrétní plán a cíl. Kromě nově získaných poznatků, tak umožníme účastníkům doplnit a ilustrovat probrané učivo. Dochází tak k ideálnímu propojování znalostí získaných v jednotlivých naukových předmětech a jejich asimilaci. Průvodce, který exkurze vede, je pedagogem s mnohaletou praxí s aprobací dějepisu, společenských věd a jazyků. Svůj výklad tak podává metodicky správným a poutavým způsobem s ohledem na věk a vědomosti účastníků. Tým naší cestovní agentury má dlouholetou aktivní praxi v oboru cestovního ruchu. Svoji práci odvádí maximálně kvalitně také proto, že je zároveň i jeho koníčkem. Mnoho cestovních kanceláří a cestovních agentur předkládá školám tytéž zájezdy, které nabízí zároveň dospělým. Programy neupravují pro věkové požadavky a potřeby žáků a studentů, což pramení z neznalosti školské problematiky. A tak se stává, že žáci ZŠ zakončí z nepochopitelných důvodů den v Paříži ve večerních hodinách před kabaretem Moulin Rouge. Zda je v této denní době okolí výchovně vhodné oku nezletilých je nasnadě. A to je jen jeden příklad z mnohých podobných. Naše cestovní kancelář připravuje exkurze a zájezdy na zakázku, tzn., že každá škola může námi předložený vzorový program upravit dle svých představ nebo si zadat své specifické požadavky, na základě kterých bude program vytvořen a zrealizován. Program jednotlivých akcí, jak už bylo řečeno, je uzpůsoben věku a znalostem účastníků. Měsíc před uskutečněním akce zasíláme školám podrobné pokyny s informacemi pro žáky a jejich rodiče. Pro své akce používáme výhradně klimatizované autobusy zahraniční výroby vybavené WC a videem s možností občerstvení teplými i chlazenými nápoji. Během vícedenních akcí je našimi řidiči zajištěno pro účastníky rychlé teplé občerstvení. Autobusy přistavujeme dle přání školy k budově školy či na jiné místo. Na každých žáků či studentů poskytujeme volné místo pro pedagoga včetně vstupů do historických objektů. Všichni účastníci exkurze mají cestovní agenturou zajištěno připojištění léčebných výloh v zahraničí. Ceny všech exkurzí a pobytů jsou velmi nízké, jelikož, jak bylo výše uvedeno, připravujeme exkurze na zakázku. Ceny proto nejsou zatíženy platy zaměstnanců u přepážky a dalšími s tímto postupem prodeje spojenými výdaji. Tak se nám daří umožnit poznání co nejširšímu počtu žáků a studentů. Většina škol, které s námi spolupracují a využívají našich služeb zařazuje naše akce nejen do výukových plánů daných předmětů, ale i do minimálního preventivního programu škol. V případě

4 zájmu a souhlasu vedení školy se exkurzí mohou spolu se svými dětmi zúčastnit i rodiče a prarodiče, díky čemuž mohou nejen bezprostředně sledovat a ocenit náročnou práci pedagogů, ale zároveň i vidět chování svých dětí v kolektivu. Kombinované exkurze s účastí rodičů jsou ideální ukázkou spolupráce rodiny a školy. Exkurze je o to efektivnější, pokud její účastníci necestují do neznáma, ale s určitými představami a vědomostmi, prostě připraveni doplnit ten poslední kousek do skládačky vědomostí. Jak to už nakonec vyjádřil spisovatel Karel Čapek v Anglických listech: Největší překvapení cestovatele je, najde-li v cizí zemi to, o čem stokrát četl nebo to stokrát viděl na obrázku. Nuže stejně jsem se podivil, když jsem nad Temží našel Parlament, na ulicích džentlmeny v šedivých cylindrech, na křižovatkách dvoumetrové Boby a tak dále. Byl to překvapující objev, že Anglie je opravdu anglická. Závěrem Vám předkládáme malou ukázku témat našich exkurzí: Skvosty vídeňských muzeí Barokní a roková Vídeň Secesní Vídeň Středověká Vídeň Hallstatt Po stopách Keltů Salcburk a Solná komora Berlín rozdělené město Drážďany Postupim Berlín Jaro - podzim v Sasku a Braniborsku Německá gotická architektura (Norimberk Rothenburg - Amberg) Za klenoty Bavorska (Norimberk, Rothenburg, Bodamské jezero, zámek Neuschwanstein, Mnichov) Severní Německo-Dánsko ( 5 či 6 dní )- Po stopách Vikingů Severní Německo Dánsko - Švédsko ( 6 dní ) Německý Legoland Západočeské lázně Porýní Švýcarsko a Lichtenštejnsko Země v Srdci Evropy BENELUX Slovinsko - Země na sluneční straně Alp Paříž pro ZŠ (2 dny Paříž, 1 den Disneyland) Paříž pro SŠ (3 dny Paříž) Paříž- Po stopách hrdinů románu Šifra mistra Leonarda Po stopách francouzských králů( Remeš Versailles- St. Denis Paříž) Barvy a vůně Provence Zámky na Loiře- Chartes - Paříž- Remeš - Královské zámky Francie Bretaň Normandie Paříž Imprese moře ( 5 či 6 dní ) Nejen za vínem do Alsaska, Champagne a Burgundska Jižní Anglie-Londýn Normandie- Dotek tradic (6 dní) Jižní Anglie a Londýn - Dotek tradic (6 dni) Jižní Anglie-Londýn, Oxford, Warwick - Dotek tradic (7 dní) Lands s End a Cornwall Skotsko York Warwick Londýn - Dotek nespoutané přírody a tradic Benátky město na vodě Polsko Krakov Vělička či Krakov Osvětim či Polsko Pobaltí Perly severní Itálie Perly jižní Itálie SKANDINÁVIE Svět jezer a fjordů Severní Španělsko Jižní Francie (7 či 8 dní)či Španělsko (12 dní) školy v přírodě v Chorvatsku školní výlety a další poznávací exkurze podle požadavků škol( hrady a zámky ČR, Západočeské lázně atd.) pobyty u moře s krajinomalbou ( Vrbnik ostrov Krk - Chorvatsko) Věříme, že výše předložený projekt přinese oboustranně příjemnou a smysluplnou spolupráci. Za tým cestovní kanceláře S úctou PhDr. Jolana Kubíková

5 Připomínáme: Předložené programy lze upravit a kombinovat na přání zákazníka. Každý zájezd či exkurze má svůj cíl, svoji základní myšlenku Můžete si sami stanovit termín dle přání Na každých žáků či studentů(i dospělých účastníků) poskytujeme volné místo pro pedagoga či organizátora akce včetně vstupů do historických objektů. Cestujeme výhradně luxusními klimatizovanými autobusy vybavenými WC, DVD a bufetem. Autobusy přistavujeme dle přání klienta. Všichni účastníci mají do zahraničí sjednáno připojištění léčebných výloh a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí. CK má povinné pojištění proti úpadku dle zákona Účastníci obdrží mapy a obrazové materiály navštívených míst pro lepší názornost. Výklad podává průvodce poutavým způsobem přiměřeně věku účastníků je to pedagog - historik s mnohaletou praxí ve školství i v cestovním ruchu. Výklad průvodce je doplněn videoprojekcí. Přihlášení účastníci cca 14 dní před odjezdem obdrží podrobné pokyny na cestu. Vybíráme jen spolehlivé ubytovací kapacity.

6 Vše, co je k vidění, má se vidět. K.Čapek Cestovní kancelář PhDr. Jolana Kubíková PORTA OPTIMA Božetěchova 91, Brno GSM: FAX: IČ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD Přihlašuji závazně na zájezd následující počet platících účastníků:, jejichž seznam přikládám k přihlášce. (Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, telefonní číslo). Termín zájezdu od do...cena zájezdu... Kč Podpis zástupce organizace (včetně razítka) či organizátora akce: Podpisem se sjednává řádná smlouva mezi zákazníkem a CK... C E S T O V N Í S M L O U V A Smluvní podmínky CK PORTA OPTIMA se zákazníky 1. Podáním přihlášky v CK dochází mezi zákazníkem a CK k plnění smluvního vztahu při poskytování služeb. 2. Převzetím přihlášky cestovní kancelář rezervuje zákazníkovi účast na zájezdu. Cestovní kancelář se zavazuje obstarat zákazníkovi služby ve sjednaném rozsahu. 3. V případě, že zájezd nebude dostatečně obsazen, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi celou složenou částku nebo nabídne rovnocennou náhradu. 4. Cestovní kancelář je oprávněna zrušit zájezd nebo přesunout dobu jeho konání, nastanou-li okolnosti, které jí brání poskytnout služby podle stanovených podmínek. O tom bude zákazník neprodleně vyrozuměn. 5. Zákazník má právo na reklamaci nedostatků v průběhu zájezdu. Reklamaci je dobré učinit bez odkladu na zájezdu, aby mohla být sjednána náprava. 6. V průběhu zájezdu se zákazník řídí podle daného programu a ústními pokyny průvodce. Pokud by zákazník vážně narušoval průběh zájezdu, může být ze zájezdu vyloučen bez jakékoliv náhrady. Zákazník je povinen mít u sebe v průběhu zahraničního zájezdu platný cestovní doklad, resp. platný doklad o totožnosti.. 7. Zákazník má právo před započetím zájezdu zrušit smluvní vztah vzniklý závazným přihlášením na zájezd. Storno zájezdu provede a zdůvodní písemnou formou. 8. Stornovací podmínky: do uzavření cestovní smlouvy přihláškou bez poplatku, den po uzavření cestovní smlouvy 30% ceny zájezdu, 45 dní před odjezdem 50%ceny zájezdu, 30 dní před odjezdem 100 % ceny zájezdu. Storno se neplatí při závažném náhlém onemocnění, při mimořádných okolnostech (úmrtí účastníka nebo jeho blízkého rodinného příslušníka) nebo při zajištění náhradníka. 9. Všichni zákazníci CK PORTA OPTIMA jsou na zahraničních zájezdech pojištěni pro léčebné výlohy v zahraničí u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Cestovní zdravotní připojištění pro cesty a pobyt v zahraničí je VZP plněno do výše 1, Kč. Plnění pojištění zaručuje VZP, CK PORTA OPTIMA je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu a zákazníkům při zahájení zájezdu předá pojistné doklady. 10. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že jsou mu známy stornovací podmínky a další důležité informace pro klienty a že s nimi souhlasí a přijímá je v plném rozsahu. 11. Cena zájezdu může byt navýšena v důsledku náhlých daňových změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatku.

7 Adventní Vídeň a impresionisté Jak se dostalo světlo na plátno Vídeňské Albertina hostí mimořádnou výstavu impresionistů. Uvidíte díla Renoira, Moneta, Maneta, Césanna, Degase, Gauguina, van Gogha, Sisleyho, a dalších slavných a známých impresionistů a postimpresionistů. Pojďme se na ně podívat, znovu a znovu obdivovat a žasnout jak dostali to světlo a zářící barvy na plátno, jak zachytili ten prchavý okamžik a neopakovatelnou atmosféru. Poté se můžete projít vánočně vyzdobenou metoropolí na Dunaji založenou Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků a vdechnout atmosféru adventu. Maximilien Luce, Notre Dame Termín: PROSINEC 2009 AKTUÁLNĚ!!!! Cena : 450, -Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým autobusem ( vybaveným WC,DVD, bufetem pro teplé i chlazené nápoje), pojištění CK proti úpadku, připojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce- historik Odjezd: hod. od budovy školy ZŠ Elišky Přemyslovny Návrat: hod. tamtéž Výše vstupného do galerie Albertina, Klenotnice a Laa:žáci 13, dospělí 31,5. Návštěva galerie Albertina Panorama Vídně a jejích dominant - Státní opera, parlament, radnice, Dvorní divadlo, Votivní kostel Návštěva Klenotnice v Hofburgu - relikvie Svaté říše římské, korunovační klenoty, světské a liturgické cennosti, šperky a památné předměty z vlastnictví Habsburků, které mají neocenitelnou uměleckou a historickou hodnotu. Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně vánočně vyzdobená Korutanská třída Chrám sv. Štěpána gotický skvost, který je symbolem Rakouska Osobní volno v centru města Zastávka na vánočním trhu před vídeňskou radnicí Při návratu zpět 3hodinový relaxační pobyt v termálních lázních v Laa ( vířivky, divoká voda, tobogán...) Připravila: CK PORTA OPTIMA, IČ ,.

8 V í d e ň M e t r o p o l e n a D u n a j i ( Historická exkurze v rámci reálií německého jazyka ) Pojďme se projít historií evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Pokusme se proniknout do zákoutí města a nahlédnout do událostí, které se tu odehrály, počínaje Římany, přes středověk a novověk až po současnost města, které se probudilo ze své konzervativnosti a ospalosti a začalo žít tepem současnosti Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450, -Kč ( 470,-Kč dle zvolené verze) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, průvodce Odjezd: hod. z Brna a okolí Návrat: hod. tamtéž( dle zvolené verze) (lze ho upravit dle přání zákazníka) Hundertwasserův dům unikátní obytný dům navržený moderním rakouským architektem F.Hundertwasserem na nábřeží Dunaje Panorama Vídně a jejích dominant - Státní opera, parlament, radnice, Dvorní divadlo, Votivní kostel Návštěva Klenotnice v Hofburgu - relikvie Svaté říše římské, korunovační klenoty, světské a liturgické cennosti, šperky a památné předměty z vlastnictví Habsburků, které mají neocenitelnou uměleckou, historickou, ale i materiální hodnotu. K nejcennějším exponátům se řadí říšská koruna Oty I. z roku 962 a koruna císaře Rudolfa II. Prunksaal - slavnostní sál Národní knihovny v Hofburgu, která je největší barokní knihovnou na světě Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Korutanská třída a hotel Sacher Chrám sv. Štěpána gotický skvost, který je symbolem Rakouska Románská kaple sv.virgila Osobní volno v centru města Blutgasse a její historie Domgasse a Figarohaus, kde v letech bydlel W. A. Mozart Hoher Markt - nejstarší náměstí Vídně Kostel sv. Ruprechta nejstarší dochovaný kostel ve Vídni Středověké uličky a židovské ghetto Při návratu zpět možnost 3hodinové zastávya v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a undalší vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

9 Vaše n ejlepší brána k poznání S e c e s n í V í d e ň Kdo se chce o mně jako umělci hodném povšimnutí něco dozvědět, musí se pozorně dívat na moje obrazy a snažit se poznat z nich, kdo jsem a co chci. Gustav Klimt, rakouský secesní malíř Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena: 450,-Kč( verze s Laa 470,-Kč) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, průvodce Odjezd: v 6.30 hod. Návrat. v cca hod( dle zvolené verze) Program : Prohlídka vil slavného secesní ho stavitele Otty Wagnera a kostela, který byl jeho poslední zakázkou a je součástí nemocnice pro duševně nemocné- jedná se o evropský unikát Prohlídka císařského pavilonu čekárny železniční stanice pro císařskou rodinu od O.Wagnera Prohlídka Karlsplatz u Karlova náměstí 2 stylové pavilony, kdysi východy z metra od O.Wagnera, secesní budova francouzského velvyslanectví Návštěva pavilonu Secese zvaného Secession od J.M.Olbricha = výstavního prostoru pro secesní umělce, vlys od Gustava Klimta zvaný Beethovenův vlys Wagnerovy a Moserovy domy na Naschmarktu Procházka po Korutanské třídě a Příkopech, stavby A.Loose Osobní volno v centru Vídně V době adventu návštěva vánočního trhu před vídeňskou radnicí, ochutnávka vánočních specialit Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

10 Barokní a rokoková Vídeň (historická exkurze ) Baroko epocha jistot a pomalosti.tato doba je neodmyslitelně spjata s panovníky Karlem VI., Marií Terezií, Josefem II., Leopoldem II., postavami prince Evžena Savojského a architekty J.B. Fischerem von Erlach a J.L. von Hildebrandtem. Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450,- Kč ( verze s Laa 480,-Kč) Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, video, teplé a chlazené nápoje, občerstvení ), připojištění léčebných výloh v zahraničí, služby průvodce-historika Odjezd: 6,30 hod. Návrat: 21-23,00 hod.( dle zvolené verze) Schönbrunn - letní rezidence císařů návštěva zámku + parku Belvedere - sídlo prince Evžena Savojského Schwarzenberský palác Karlskirche - kostel sv. Karla Boromejského - největší barokní kostel Vídně postavený Karlem VI. otcem M. Terezie Annagasse - barokní ulice Morový sloup na Příkopech Peterskirche - kostel sv. Petra menší kopie chrámu sv. Petra v Římě Prunksaal- návštěva tohoto hlavního sálu Národní knihovny- největší barokní knihovny v Evropě Osobní volno k občerstvení v centru Vídně Michaelerkirche - chrám sv. Michala barokní kostel s nádherným rokokovým oltářem Kurrentgasse - úzká ulička ve stínu přepychových barokních domů Muzeum panenek a hraček - individuální možnost návštěvy Naglergasse - ulička s nejkrásnějšími barokními průčelími ve městě Náměstí Freyung se Schottenkirche a palácem Kinských Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

11 V í d e ň ZOO Schönbrunn a Laa přírodovědná exkurze pro žáky Pojďme se projít vídeňskou ZOO, která je nejstarší ZOO na světě. Nebojte se, nevypadá tak, je zrenovovaná, má úžasné výběhy a spoustu exotických a vzácných zvířátek. Až vás přestane bavit ZOO, můžete jít zabloudit do bludiště...na závěr se vyřádíme na tobogánu v lázních v Laa a naložíme se do horké slané vody...zkrátka užijeme si den plný legrace. Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, video, teplé a chlazené nápoje, občerstvení ), připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Odjezd: hod. od budovy školy Návrat: hod. tamtéž Procházka parkem zámku Schönbrunn - barokní letní sídlo císařské rodiny, výhled na zámek od Gloriettu Návštěva zoologické zahrady Schönbrunn nejstarší zoologické zahrady na světě založené Františkem I. Lotrinským roku 1752 dnes je tato ZOO po rekonstrukci, raritou je pár pand velkých, které vlastní jen 4 evropské zoologické zahrady, pavilon tropického deštného lesa lední medvědi, lachtani, tučňáci,pavilon nosorožců a slonů, šelmy kočkovité i psovité, akvária Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Korutanská třída a hotel Sacher Chrám sv. Štěpána gotický skvost, který je symbolem Rakouska Osobní volno v centru města Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

12 Vídeň a Laa v době adventu Pojeďte s námi o adventu - v době předvánočního rozjímání do Vídně evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Nechte se zlákat vůní dobrot a punče na vánočním trhu před velkolepou vídeňskou radnicí, nadýchejte se neopakovatelné atmosféry blížících se Vánoc Termín v době adventu Cena : 450,- Kč( 470,-Kč verze s Laa) Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (vybaveným WC, videem či DVD, možné občerstvení teplými a chlazenými nápoji), připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Odjezd: 6, 30 hod. od budovy školy Návrat: 21-22,30 hod.tamtéž návštěva Přírodovědného muzea antropologická sbírka, akvária, terária, kostry prehistorických zvířat a další cenné exponáty Procházka areálem Hofburku císařského hradu Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Osobní volno v centru Vídně Chrám sv. Štěpána gotický skvost, duše města a symbol jednoty rakouských spolkových zemí Korutanská třída Odpolední zastávka na vánočním trhu před vídeňskou radnicí Okružní jízda historickým centrem Státní opera, parlament, radnice, Dvorní divadlo, Votivní kostel, kostel sv.ruprechta nejstarší kostel Vídně Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

13 W. A. MOZART A SALZBURG Salzburg patří Mozartovi.Tímto hudebním velikánem žijí hlavně města spojená s jeho životem Vídeň, Praha, která ho tak vřele přijala a samozřejmě rodný Salzburg Pojeďte se nadýchat atmosféry tohoto kouzelného alpského města v údolí řeky Salice v adventním období A k adventu patří neodmyslitelně koleda Tichá noc, kterou zná celý svět. Navštívíte místa, kde se tato koleda v roce 1818 zrodila a kde žil její autor Franz Xaver Gruber T e r m í n : celoročně - krásné v době adventu C e n a: 1.280,-Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem (vybaveným WC a videem), Parkovné, připojištění léčebných výloh do zahraničí,pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Cena nezahrnuje vstupné.doporučená cena vstupného bude uvedena v pokynech na cestu cca 14 dní před odjezdem P r o g r a m : 1.den: Odjezd ve 23, 30 hod. 2.den: V ranních hodinách příjezd do oblasti Solné komory jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Zastávka na vyhlídce na jezero MONDSEE. V ranních hodinách zastávka v obci ARNSDORF prohlídka školy, kde vyučoval i bydlel autor světově proslulé koledy Tichá noc pan Franz Xaver Gruber. Tato škola je nejstarší a dosud funkční školní budovou Rakouska. Prohlídka městečka OBERNDORF, kde roku 1818 poprvé o půlnoční mši zazněla světoznámě proslulá koleda Tichá noc. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Prohlídka města, procházka nádhernými zahradami zámku Mirabell, Mozarteum salzburská konzervatoř, hřbitov sv, Šebestiána, kde se nalézají hroby rodičů Mozarta, Mozartův dům Tanzmeisterhaus č. 8 a Mozartův rodný dům na Getreidegasse č. 9, Stará radnice, arcibiskupský palác, Dóm sv. Ruprechta, výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg, která je dominantou města a jednou z nejzachovalejších středověkých pevností Rakouska - kouzelná vyhlídka do okolí.v odpoledních hodinách volno na vánočním trhu k ochutnávce dobrot, punče a k nákupu dárků. Ve večerních hodinách odjezd. 3.den: Návrat v brzkých ranních hodinách ( hod). Připravila:Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA,IČ ,, tel

14 SALZBURG - ŘÍM SEVERU V DOBĚ ADVENTU T e r m í n :v době adventu ale i celoročně C e n a: 990,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC a videem, průvodce, pojištění léčebných výloh do zahraničí. Cena nezahrnuje vstupné. P r o g r a m : 1.den: Odjezd z Brna a okolí ve 23, 45 hod. 2.den:V ranních hodinách příjezd do oblasti Solné komory jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Ranní zastávka ve městečku OBERNDORF, kde se roku 1818 zrodila světoznámě proslulá koleda Tichá noc, procházka tímto téměř pohádkovým městem.návštěva osady ARNSDORF, kde je nejstarší a dosud činná škola na území Rakouska působil zde Gruber autor koledy Tichá noc. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy. Prohlídka města, výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg a vyhlídka do okolí, volno k prohlídce vánočních trhů,možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 3.den:V brzkých ranních hodinách návrat do ČR ( cca 3-4 hod.). Připravila:Cestovní kancelář -PORTA OPTIMA,IČ ,,tel

15 H A L L S T A T T + J E Z E RA S O LN É K OM O R Y P O S T O P Á C H K E L T Ů (přírodovědně historická exkurze) Solná komora je jedna z nejkrásnějších částí Rakouska, je to krajina zapsaná v Seznamu světového dědictví UNESCO a Hallstatt je jedno z nejmalebnějších městeček Solné komory., Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Hlavní město Solnohradska, město Salzburg, je právem nazýváno pro své množství památek Římem severu. Je rodným městem hudebního velikána W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Termín : Cena: ,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC a DVD s možnost občerstvení, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, připojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Cena nezahrnuje vstupné. Výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. Lze si doobjednat stravu. 1.den: Odjezd ve hod. 2.den: V ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY Prohlídka města HALLSTATT, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli. Možnost prohlídky Prehistorického muzea, které obsahuje exponáty této kultury. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, prohlídka města Hallstatt. Možnost návštěvy DACHSTEINSKÉ LEDOVÉ JESKYNĚ fascinujícího ledového království. Projížďky parníčkem po jezeře WOLFGANGSEE ze ST. GILGENU do lázeňského města ST. WOLGANG procházka těmito mondénními lázněmi, prohlídka unikátního poutního kostela. Výjezd zubačkou na vrch SCHAFBERG ( 1783 m) úžasná vyhlídka do okolí Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 3.den: Návrat v brzkých ranních hodinách. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

16 JARO PODZIM SOLNOHRADSKU Hallstatt - Salzburg a alpská jezera ( historicko - zeměpisná exkurze do oblasti Solné komory s jazykovou praxí ) Termín : podzim či jaro Cena: ,- Kč Cena zahrnuje:dopravu luxusním klimatizovaným autobusem ( vybaveným WC, DVD a bufetem) a parkovné, 1x ubytování turistického typu v Salzburgu, 1x snídaně, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění proti úpadku CK, služby průvodce Cena nezahrnuje vstupné a stravu. Fakultativně lze doobjednat 1 večeři v hostelu( 1.den) a 1 v autobusu( 2.den), bagety.přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu ( studenti cca 30 40, dospělí 50 ). 1.den: Odjezd v hod. V brzkých ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. V ranních hodinách příjezd do HALLSTATTU - jednoho z nejmalebnějších městeček Solné komory, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli. Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, prohlídka města. Možnost návštěvy Dachsteinské ledové jeskyně fascinujícího ledového království. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy - výjezd lanovkou na vrch a vyhlídka do okolí. Prohlídka města, volný program. Možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh. 2. den: Po snídani odjezd do města ST. GILGEN- ležícím na břehu jezera WOFGANGSEE. Jízda parníčkem po jezeře WOLFGANGSEE ze ST. GILGENU do lázeňského města ST. WOLGANG procházka těmito mondénními lázněmi, prohlídka unikátního poutního kostela.výjezd zubačkou na vrchol Schafberg ( 1783m), procházka po vrcholu s úžasným výhledem do okolí a na jezera Mondsee, Attersee, Wolfgangsee, Fuschlsee. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 3.den : Návrat k v brzkých ranních hodinách ( 2.00h ) Připravila:Cestovní kancelář -PORTA OPTIMA,IČ ,,tel

17 JIŽNÍ ANGLIE A LONDÝN DOTEK TRADIC Člověk z pevniny si dodává důlež itosti tím, že povídá, Angličan tím, že mlčí. K.Čapek,Anglické listy Termín : celoročně Cena : Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a bufetem), trajekt Calais-Dover a zpět, 2x ubytování v moderním hotelu F1 ( v Londýně) ve třílůžkových pokojích, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, parkovné, služby průvodce historika. Cena nezahrnuje vstupné a stravu. V pokynech na cestu si lze doobjednat snídaně v hotelu (120,-Kč/ os./den) či autobusu ( 65,-Kč/den), večeře v autobusu (65 Kč/os./den) a plněné bagety ( 45Kč). Všechny vstupy jsou fakultativní (nepovinné). Výše vstupného bude oznámena v pokynech na cestu cca měsíc před odjezdem. Vstup do Britského muzea (pro dospělé i studenty) a na křižník Belfast ( pro studenty) je zdarma. Doporučené kapesné je cca den 2.den 3.den 4.den 5.den Odjezd z Brna a okolí v dopoledních hodinách. Přejezd SRN s hygienickými zastávkami, plavba přes kanál La Manche po trase Calais -Dover. V ranních hodinách příjezd do LONDÝNA. Návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže, doky sv. Kateřiny, Tower Bridge, návštěva křižníku z 2.svět.války Belfast. Odjezd lodí do Greenwich - nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv. Pavla, vyhlídka na město z kupole. Možnost návštěvy nádraží King s Cross a nástupiště 9 a 3 / 4. V odpoledních hodinách prohlídka HAMPTON COURT PALACE nejkrásnějšího a nejzajímavějšího královského paláce Británie, ležícího na okraji Londýna. Pobývaly tu manželky krále Jindřicha VIII. K zámku přiléhá obrovský park s bludišti a fontánami. Podvečerní Londýn Hyde Park, Buckinghamský palác londýnské sídlo královny. Ve večerních hodinách návrat do hotelu, nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA - návštěva Westminsterského opatství, návštěva Britského muzea, dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud s. Pěší prohlídka Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Covent Garden velké tržiště, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách let v London Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent. Návrat do Třebíče a Brna ve večerních hodinách (cca hod.). Fakultativně možno objednat: - ubytování ve 1/2 pokoji: 590,- Kč / osoba/3 noci - ubytování v 1/1pokoji: 1.180,- Kč / osoba/ 3 noci Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

18 JIŽNÍ ANGLIE A LONDÝN DOTEK TRADIC Člověk z pevniny si dodává důlež itosti tím, že povídá, Angličan tím, že mlčí. K.Čapek,Anglické listy Termín : celoročně Cena : Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a bufetem), trajekt Calais-Dover a zpět, 3x ubytování v moderním hotelu F1 (1x u Calais, 2x v Londýně) ve třílůžkových pokojích, připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, parkovné, služby průvodce historika. Cena nezahrnuje vstupné a stravu. V pokynech na cestu si lze doobjednat snídaně v hotelu (120,-Kč/ os./den) či autobusu ( 65,-Kč/den), večeře v autobusu (65 Kč/os./den) a plněné bagety ( 45Kč). Všechny vstupy jsou fakultativní (nepovinné). Výše vstupného bude oznámena v pokynech na cestu cca měsíc před odjezdem. Vstup do Britského muzea (pro dospělé i studenty) a na křižník Belfast ( pro studenty) je zdarma. Doporučené kapesné je cca den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den Odjezd z Brna a okolí ve hod., z Třebíče ve hod. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami. V ranních hodinách příjezd do KOLÍNA NAD RÝNEM prohlídka světoznámé gotické katedrály, volno v historické části města, vyhlídka na největší německou řeku Rýn. V odpoledních hodinách prohlídka města CÁCHY korunovačního města římských králů prohlídka unikátního dómu karolínská oktogonální oltářní část obestavěná gotickým chórem, mramorový trůn císaře Karla Velikého (z roku 800), procházka historickou částí města, osobní volno. V odpoledních hodinách odjezd. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh. Ráno odjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU, prohlídka zdejšího hradu nad městem, krásná vyhlídka do okolí či procházka centrem tohoto malebného přístavního města, odjezd do CANTERBURY sídla anglického arcibiskupa. Prohlídka největší gotické katedrály na světě a historické části města. V odpoledních hodinách prohlídka HAMPTON COURT PALACE nejkrásnějšího a nejzajímavějšího královského paláce Británie, ležícího na okraji Londýna. Pobývaly tu manželky krále Jindřicha VIII. K zámku přiléhá obrovský park s bludišti a fontánami. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování a nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv.pavla - třetího největšího kostela světa prohlídka chrámu, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge, možnost prohlídky křižníku z 2.svět,války Belfast, Hyde Park, Dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud s. Zastávka v Greenwich nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA- návštěva Westminsterského opatství, odjezd k Buckinghamskému paláci londýnského sídla královny, střídání stráží, návštěva Britského muzea či Imperiálního muzea války. Pěší prohlídka Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Covent Garden velké tržiště, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách let v London Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent. Návrat do Třebíče a Brna ve večerních hodinách (cca hod.). Program lze rozšířit o 1 den OXFORD - slavné univerzitní město + největší středověký hrad Británie hrad WARWICK vypínajícího se nad řekou Avon + STADFORD - rodné město W. Shakespeara - za příplatek 1.000,-Kč!!!!!! Fakultativně možno objednat: - ubytování ve 1/2 pokoji: 590,- Kč / osoba/3 noci - ubytování v 1/1pokoji: 1.180,- Kč / osoba/ 3 noci Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

19 Vaše nejlepší brána k poznán í. JIŽNÍ ANGLIE LONDÝN - NORMANDIE DOTEK TRADIC Člověk z pevniny si dodává důležitosti tím, že povídá, Angličan tím, že mlčí. K.Čapek, Anglické listy Termín : celoročně Cena : ,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, teplé a chlazené nápoje, občerstvení), trajekt Calais-Dover a zpět, 3x ubytování v hotelu Formule 1 (1x u Calais, 2x v Londýně ) ve třílůžkových pokojích, připojištění léčebných výloh v zahraničí, připojištění na škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce. Cena nezahrnuje vstupné. Všechny vstupy jsou fakultativní (nepovinné). Výše vstupného bude oznámena v pokynech na cestu měsíc před odjezdem. Vstup do Britského muzea je zdarma. Je možné si doplatit snídani a večeři formou rychlého občerstvení v autobusu (snídaně 60,- Kč/os/den, večeře 60,- Kč/os/den) či snídani v hotelu v ceně 170,- Kč/os/den.Nabídka bude uvedena v pokynech na cestu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu 1.den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den Odjezd z Brna a okolí v hod. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami. V ranních hodinách příjezd na Alabastrovém pobřeží do NORMANDIE. Zastávka v přímořském letovisku ETRÉTAT, kde se nachází křídové útvary ve tvaru slonů známé z obrazů slavného impresionisty Clauda Moneta vycházka po pláži a pobřeží s úžasnými phledy na pobřeží, osobní volno. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu v blízkosti Calais, ubytování, nocleh. Ráno odjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU, prohlídka zdejšího hradu nad městem, krásná vyhlídka do okolí, procházka centrem tohoto malebného přístavního města, odjezd do CANTERBURY sídla anglického arcibiskupa. Prohlídka největší gotické katedrály na světě a historické části města. V odpoledních hodinách prohlídka Hampton Court Palace nejkrásnějšího a nejzajímavějšího královského paláce, ležícího na okraji LONDÝNA. Pobývaly tu manželky krále Jindřicha VIII. K zámku přiléhá obrovský park s bludišti a fontánami. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování a nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv. Pavla - třetího největšího kostela světa prohlídka chrámu, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge, Hyde Park, Dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud s. Zastávka v Greenwich nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA- návštěva Westminsterského opatství, odjezd k Buckinghamskému paláci londýnského sídla královny, střídání stráží, návštěva Britského muzea či Imperiálního muzea války. Pěší prohlí,dka Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Covent Garden, Trafalgarské náměstí, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách let v London Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent. Návrat ve večerních hodinách (cca 23,00 hod.). Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ ,. tel

20 . JIŽNÍ POBŘEŽÍ ANGLIE STONEHENGE - SALISBURY- LONDÝN Nevím proč, ale tato střízlivá Anglie mi připadá nejpohádkovější a nejromantičtější ze všech zemí, které jsem viděl K.Čapek, Anglické listy Termín: celoročně Cena: Kč Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným luxusním zájezdovým autobusem (WC, video, teplé i chlazené nápoje, občerstvení ), trajekt po trase Calais Dover a zpět, 4x ubytování v moderním hotelu Formule 1 v třílůžkových pokojích, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce - historika Cena nezahrnuje vstupné (výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu cca měsíc před exkurzí) Lze si objednat polopenzi na území GB v ceně 130,-Kč/os./den a bagety v ceně 45,-Kč Program : 1.den 2.den 3.den 4.den- 5.den 6.den 7.den Odjezd z Brna a okolí v cca hod. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami. V ranních hodinách příjezd do KOLÍNA NAD RÝNEM prohlídka světoznámé gotické katedrály, volno v historické části města, vyhlídka na největší německou řeku Rýn. V odpoledních hodinách prohlídka města CÁCHY korunovačního města římských králů prohlídka unikátního dómu karolínská oktogonální oltářní část obestavěná gotickým chórem, mramorový trůn císaře Karla Velikého (z roku 800), procházka historickou částí města, osobní volno. V odpoledních hodinách odjezd. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh. Ráno odjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU,cesta přes HASTINGS, kde se roku 1066 odehrála bitva při níž Vilém Dobyvatel ovládl Anglii, zastávka v přímořském lázeňském městě BRIGHTON, cesta po pobřeží do města PORTSMOUTH prohlídka anglické vlajkové lodi HMS VICTORY na jejíž palubě v bitvě u Trafalgaru roku 1805 zemřel admirál Nelson, odjezd do hotelu, nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv. Pavla - třetího největšího kostela světa prohlídka chrámu, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge, Hyde Park, Dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud s. Zastávka v Greenwich nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, nocleh. Po snídani odjezd do SALISBURY prohlídka věhlasné gotické katedrály s majestátní nejvyšší kostelní věží Anglie (123 m) a starobylého města, návštěva STONEHENGE nejslavnějšího pravěkého monumentu v Evropě,, ve večerních hodinách návrat do hotelu, nocleh. Po snídani odjezd do centra LONDÝNA- návštěva Westminsterského opatství, odjezd k Buckinghamskému paláci londýnského sídla královny, střídání stráží, návštěva Britského muzea či Imperiálního muzea války. Pěší prohlídka Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Covent Garden, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách let v London Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent. Návrat ve večerních hodinách (cca 22,00 hod.). Fakultativně možno objednat: - ubytování ve 1/2 pokoji: 790,- Kč / osoba - připojištění na storno zájezdu -ubytování v 1/1pokoji: 1.580,- Kč / osoba Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. Neckermann partner Lannova 57 370 01 České Budějovice tel: 387

Více

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY Byli jsme 1. na československém trhu a naše CK ( jako pokračovatel ALBION TRAVEL ) odbavila více než 1000 spokojených kolektivů. Férová nabídka profesionálních služeb ALBIONu: 100% servis Poradenský servis

Více

Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu?

Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu? Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu? Je to jednoduché, protože nesouhlasíme s tím, že žákům a studentům jsou podsouvány ceny standardní katalogové pro dospělé! Tyto zájezdy jsou mnohokrát

Více

a vzdělávací zájezdy pro kolektivy

a vzdělávací zájezdy pro kolektivy ŠKOLNÍ ZÁJEZDY Z Výukové a vzdělávací zájezdy pro kolektivy www.wisnar.cz NEJLEPŠÍ CENA Při větších skupinách je cena za osobu nejzajímavější. Připravíme Vám i kalkulaci pro menší skupinky. MÍSTA ZDARMA

Více

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour.

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour. Pobytové a poznávací zájezdy pro školní kolektivy CK IDEA tour, Sladkovského 1892, 530 02 Pardubice www.ideatour.cz Vážení pedagogové, dovolujeme si Vám předložit nabídku poznávacích zájezdů pro školní

Více

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz 2015 Již 24 let na cestách s Vámi Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti www.kozaktour.cz Úvod Vážení přátelé cestování, je nám velký potěšením předložit Vám nový katalog

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

g zájezdů 2015 Katalo

g zájezdů 2015 Katalo Katalog zájezdů 2015 Katalog zájezdů 2015 Vlasta Radim Slávek Eva Zdeňka Lenka Michal Eva Zdenek Standa Ferda Tonda Lucka Kuba Michal Táňa Martin Tomáš Helča Zbyněk Franta Do nového roku Vám přejeme pevné

Více

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku:

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku: Obsah Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky. Navštivte nás na Facebooku: Jazykové pobyty v zahraničí Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější

Více

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím MYNACESTÁCH 2015 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1... to je zážitek! Monatour slaví 23. narozeniny TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují a již léta nám důvěřují... Dámy a pánové

Více

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT!

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! MYNACESTÁCH 2014 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1 CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! Cestovatelská inspirace Monatour slaví 22. narozeniny Dámy a pánové vítáme Vás v Klubu

Více

POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy. na každých 15 platících studentů 1 pedagog bezplatně. Termín: dle dohody

POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy. na každých 15 platících studentů 1 pedagog bezplatně. Termín: dle dohody Načtěte do mobilu čtečkou QR kódů 2014 2015 Školní zájezdy, exkurze, jazykové POBYTY, zimní lyžařské kurzy pro ZŠ, SŠ a VŠ POZNÁVACÍ EXKURZE PO EVROPĚ vhodné pro základní a střední školy Švýcarsko a Německo

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 Již 25. sezónu je s vámi CK SLAN tour 25 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1.

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1. 10% do 31.1. Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES... se zastávkou v Remeši a koupáním v Ambergu 1. den: Odjezd ve 4.45 hod. z Brna, cesta nonstop přes Německo do Francie, krátká zastávka v Remeši prohlídka

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz 2012 LETECKÉ EUROVÍKENDY Paříž Řím Milano Sicílie Madrid Barcelona Valencie Bilbao Londýn Istanbul Island Stockholm Helsinky Moskva Petrohrad Ibiza Mallorca www.ckneckermann.cz Nové destinace: Petrohrad

Více

Jazykové kurzy 2015 pro deti a mládež

Jazykové kurzy 2015 pro deti a mládež Jazykové kurzy 2015 pro deti a mládež v zahranicí Kanada Toronto USA Los Angeles New York Miami Přehled kurzů A0 beginner = začátečník A1 elementary = základní vědomosti A2 pre-intermediate = mírně pokročilý

Více

Pokyny pro účastníky zájezdu do Velké Británie v termínu 11. 4. 18. 4. 2015

Pokyny pro účastníky zájezdu do Velké Británie v termínu 11. 4. 18. 4. 2015 CK Boca spol. s r. o., 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice, tel. 46 6530208, info@ckboca.cz, http://www.skolní-zajezdy-boca.cz Pokyny pro účastníky zájezdu do Velké Británie v termínu 11. 4. 18. 4. 2015

Více

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací:

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací: Cestovní kancelář»vidi«privat: (pro písemný kontakt ) Ing. V. Smolka, Neumannova 16 747 07 Opava, tel.: 553 616 023 Kancelář Opava: (pro osobní kontakt): Horní náměstí 47, 746 01 Opava tel.: 553 616 023,

Více

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz 2015 Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... Vážení přátelé, naši milí klienti, začátek každého roku znamená pro cestovní kancelář start do nové sezóny. I my ji zahajujeme vydáním nového katalogu

Více

Jazykové pobyty pro školní skupiny

Jazykové pobyty pro školní skupiny Jazykové pobyty pro školní skupiny Velká Británie Irsko Malta Francie Německo Španělsko Rusko Ja, wir können lächeln, aber kannst du wirklich fotografieren? Il me plait vâchement bien ce garc là-bas. Congratulations

Více

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!!

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!! 2014 www.jedeme.eu Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!! Nové internetové stránky s on-line vyhledáváním zájezdy CK OCEAN letenky do celého světa parkování na letišti fotogalerie z cest nejširší nabídka

Více

JAZYKOVÉ KURZY 2014 PRO DETI A MLÁDEŽ V ZAHRANICÍ. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1

JAZYKOVÉ KURZY 2014 PRO DETI A MLÁDEŽ V ZAHRANICÍ. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1 JAZYKOVÉ KURZY 2014 PRO DETI A MLÁDEŽ V ZAHRANICÍ infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1 Vysvětlivky Ikony 12 18 věkový rozsah pobyt s delegátem individuální pobyt

Více

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí Jazykové kurzy 2013 pro dospelé v zahranicí Vysvětlivky Ikony Tabulky obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené zkouškou (více informací na str. 148 151) odborné kurzy kurzy pro

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1. 1 Předmětem zakázky je dodávka: zajištění čtyř pobytů pro žáky v Anglii, přesná specifikace je

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

Toulky za poznáním, přírodou a uměním

Toulky za poznáním, přírodou a uměním Toulky za poznáním, přírodou a uměním Prodloužené víkendy u sousedů Náměty zájezdů pro skupiny ve Vašem stylu Česko, Rakousko, Německo, Polsko Památky UNESCO, po stopách slavných Národní parky, rezervace,

Více

JAZYKOVÉ POBYTY 2015. Pro juniory

JAZYKOVÉ POBYTY 2015. Pro juniory JAZYKOVÉ POBYTY 2015 Pro juniory Proč na jazykový pobyt s jazykovým centrem English4all? Naše jazykové centrum se převážně specializuje na zajištění jazykových pobytů v anglicky, německy a španělsky mluvících

Více