ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin podle Zásad, kterými se stanovovaly podmínky pro poskytování dotací pro roky na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (dále jen Zásady ) 1.1 aplikovaný výzkum experimentální vývoj 1.2. Podprogram Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin 1.3. Název projektu Vytvoření výnosných genotypů česneku kuchyňského s vysokou skladovatelností 1.4. Anotace řešení projektu Činnost je zaměřena na vyhledávání a testování klonů česneku s vysokou odolností vůči houbovým chorobám, zvláště proti fuzarióze a černi, dále vůči virózám, zvláště OYDV. Protože mohou být registrovány odrůdy prosté OYDV, je třeba nové klony ozdravit a dále sledovat jejich reinfekci při pěstování mimo technické a prostorové izoláty.

2 2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PROJEKTOVÝ TÝM ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU Fyzická osoba Ing. Jan Kozák IČ: RČ: /237 Poběžovice u Holic 31, Holice Držitel osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaného MÚ Holice, č.j. ŽÚ/05/054/F-EZP, poř. č. 052, se zaměřením zemědělské výroby: výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin ŘEŠITELSKÝ TÝM Ing. Jan Kozák Vysoká škola zemědělská v Brně, Fakulta agronomická, obor zahradnický, Sempra Heřmanův Městec, šlechtitel šlechtění cibulnatých květin, Sempra Heřmanův Městec, vedoucí účelové výroby, ACHP Chrudim, vedoucí zemědělské oblastní laboratoře, Sempra Heřmanův Městec, šlechtitel šlechtění zeleniny, Od 1992 SHR šlechtění česneku a uvádění jeho sadby do oběhu Blanka Kozáková Gymnázium Chrudim, Sempra Heřmanův Městec, zahradnice šlechtění květin, od 1992 spolupracující osoba. Zaměstnanci nejsou, část činností zajišťujeme službami ČASOVÝ POSTUP PRACÍ AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ Vyhledávání a tvorba nových genotypů česneku kuchyňského, které by vyhovovaly cíli projektu započala výsadbou ozdravených klonů na podzim 2008 do technického izolátu. První materiály byly získány ze společné spolupráce s Ing. Havránkem, CSc. při hodnocení krajových odrůd česneku. V dalších letech se počet sledovaných klonů rozšiřoval. Už v následujícím roce byla část klonů, kde už bylo dostatek rozmnožovacího materiálu, vysázena i do normálního pěstitelského prostředí na poli v sousedství klasicky pěstovaných virózních odrůd z důvodu sledování virové reinfekce a reakci těchto klonů na ni. Nově získávané krajové odrůdy se průběžně ozdravovaly, takže v roce 2010 už bylo vysazeno v technických izolátech téměř 180 viruprostých klonů, přičemž více než polovina byla vysazena i mimo izolát mezi klasicky pěstované virózní rostliny. Přísným výběrem bylo v roce 2011 vyřazeno několik desítek neperspektivních klonů, takže v listopadu bylo vysazeno v technickém izolátu 104

3 klonů, paralelně 65 klonů mimo izolát do prostředí společně s klasicky pěstovaným česnekem. Neobvyklý průběh zimy s teplým prosincem a lednem a silnými únorovými holomrazy (okolo -25 ) způsobil totální vymrznutí většiny materiálu, přičemž ten, který přežil, nebylo možné vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že byly známé zdroje všech klonů a velká část jich byla zařazena do činnosti tkáňové laboratoře na Mendelově univerzitě v Brně, podařilo se jich po sklizni většinu znovu zajistit. Většina výchozího materiálu, o který se přišlo vinou holomrazů v únoru 2012, byla znovu získána a vysázena na podzim 2012, materiál z tkáňové laboratoře Mendelovy univerzity v Brně byl vysazen do nádob ve studeném skleníku a chráněn před promrznutím. Na jaře byl přesazen do technického izolátu. Po sklizni a posklizňovém zpracování byly perspektivní genotypy na podzim vysazeny téměř v celém sklizeném množství do technického izolátu, menší část byla použita na indukované mutace a rovněž vysázena. Pouze 12 genotypů, u kterých už bylo dosaženo dostatečného množství sadby, bylo vysazeno rovněž mimo izoláty k běžně pěstovaným odrůdám, aby se mohla sledovat reinfekce virózami a její vliv na výnos AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ Na začátku roku 2011 zemřel Ing. Pavel Havránek, CSc., který metodicky vedl naši činnost při ozdravování česneku Bez této spolupráce se nepodařilo dopěstovat z ozdravených embryí životaschopné rostliny. Proto se tato činnost na podzim zadala specializované laboratoři na Mendelově univerzitě v Brně. Z důvodu vymrznutí velké části materiálu v roce 2012 nebylo možné řádně vyhodnotit vliv virové reinfekce na jednotlivé genotypy NÁKLADY - VÝKAZ (včetně komentáře) příloha PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Na základě zkušeností získaných v tkáňové laboratoři Mendelovy univerzity v Brně bylo v průběhu roku 2012 v domácích podmínkách úspěšně odzkoušeno odebírání meristémů a jejich následná kultivace. Jako fytotron posloužilo staré akvárium. Během následujícího roku (2013) byla postupně uvedena do plného provozu vlastní tkáňová laboratoř, kde je možné ozdravovat podle potřeby všechny pěstované genotypy.

4 3. VÝSLEDEK ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU A ZPŘÍSTUPNĚNÉ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ 3.1. KOMENTÁŘ Výsledky programu byly ovlivněny nepříznivou zimou v roce 2012, kdy většina vysazeného česneku zmrzla. Tím nebylo možné mnohé klony ověřit, případně opakovaně ověřit, v podmínkách běžného pěstování mimo izoláty. Jako spolehlivě perspektivní se jeví 8 klonů, které splňují náročná kritéria podle zadání programu. Ozimé paličáky: Klon KAR intenzivně fialový, poloraný, tvoří 6 9 velkých stroužků, zdravý, výnosný, dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá Klon POZ 1 - jemně fialový, pozdní, tvoří 8-12 stroužků, zdravý, výnosný, dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá Klon DzZ intenzivně fialový atraktivního vzhledu, poloraný, tvoří stroužků, zdravý, výnosný, dobře skladovatelný, chuť velmi ostrá, ušlechtilá Klon DzH obdobný, tvoří stroužků Klon MAD - světlý paličák s výrazně hranatými stroužky, pozdní, tvoří 7 9 stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá Jarní nepaličáky (vhodné i pro podzimní výsadbu): Klon POZ 2 bílý, poloraný, tvoří 8-13 stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá Klon BAN světlý, pozdní, tvoří stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá Klon JP - světlý, pozdní, tvoří 8 12 stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá 3.2. TABULKOVÝ VÝSTUP VÝZKUMNÉHO PROGRAMU Tabulka č. 1. Přehled výsledků řešení výzkumných programů v rámci dotačního titulu 3.d. (Bude uveřejněna na webu Mze.)

5 4. PŘÍLOHY Příloha 1 NÁKLADY NA ŘEŠENÍ Materiálové náklady: ,- Rostlinný materiál vstupující do šlechtění (osivo, sadba, podnože, rouby, řízky, očka) Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty, chlévská mrva) Ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy) PHM, maziva, náhradní součástky a díly Pomocný materiál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky, chemikálie, ochranné pomůcky a nástroje pro laboratorní a pěstební činnost, kancelářské potřeby, potřeby pro označování návěsek a obalů, software) Drobný hmotný majetek Osobní náklady: Mzdové náklady pracovníků Sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy Cestovné Ostatní osobní náklady Ostatní náklady: ,- Náklady na pronájem budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení Energie (plyn, elektrická energie) Náklady na vodu a stočné Náklady na palivo(uhlí, dřevo) Náklady na telekomunikační služby a spoje Náklady na daně a pojištění (budov, dopravních prostředků, šlechtitelských porostů) Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, budov a zařízení pro šlechtění Náklady na služby spojené s technologií šlechtění Náklady na úřední zkoušení odrůd a registraci Odpisy HIM, NHIM, DHIM, DNHIM

6 Jaro 2012, vzešlo pouze několik rostlin. Jaro 2012, detail řádku.

7 Jaro 2012, detail namrzlých kořenových špiček Jaro 2012, nejen špičky kořenů, ale i vrchol je poškozený mrazem.

8 Jaro 2012, kořeny jsou mrazem zcela zničeny. Jaro 2012, technický izolát. Zbytky rostlin, které přečkaly zimu. Uvolněný záhon vlevo byl využit pro výsev pacibulek.

9 Jaro 2012, technický izolát. Zbytky rostlin, které přečkaly zimu. Výsadba mimo izoláty

10 Klon JP mimo izoláty, světlejší porost je takto pěstován třetím rokem, tmavší porost vpravo je mimo izolát prvním rokem. Sterilizátor, vodní lázeň a autokláv ve vlastní laboratoři

11 Flowbox Fytotron

12 Ozdravování česneku pomocí meristémů

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva Připravilo sdružení společností a Červenec 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, financovaného

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více