Druhý ročník je úspěšně za námi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhý ročník je úspěšně za námi"

Transkript

1

2 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku jsme rozhodně nezaháleli, projekt se významně rozrostl a díky firmě Bayer se dokonce rozšířil na území Slovenské republiky. Ke třem společnostem zapojeným v prvním ročníku: Bayer, IBM a Sedlecký kaolin, přibyla letos čtvrtá, společnost ABB, světová špička v technologiích pro automatizaci a energetiku. Ta navázala spolupráci se třemi partnerskými školami v největších českých městech Praze, Brně a Ostravě. Naši snahu ocenili dokonce nejvyšší činitelé, projekt se může pyšnit jak záštitou českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak slovenského Ministerstva hospodárstva. Významně se nám rozrostl i počet zapojených škol, z loňských tří na letošních šestnáct, z toho pět partnerských škol společnosti Bayer na území Slovenské republiky, kde projekt realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť. Celkový počet zapojených žáků letos překonal významnou hranici a ustálil se na počtu 409. Jako poděkování zaměstnancům zapojeným do projektu proběhla ke konci školního roku závěrečná setkání a konference, jejichž program připravovali sami žáci. Na nich zhodnotili, co vše jim účast v projektu a spolupráce s partnerskou firmou přinesla. Z vyhodnocení letošní evaluace mezi všemi zapojenými žáky se rádi pochlubíme například tím, že 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobry. 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího

3 3 studia či zájmu o přírodní či technické vědy, a u 38 % žáků účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v těchto oborech. Projekt tedy plní svůj smysl a ukazuje mladým lidem přírodovědné a technické vědy jako zajímavou a perspektivní příležitost pro jejich budoucí kariérní volbu. Cílem této zprávy je podat souhrnný přehled o průběhu druhého ročníku projektu s důrazem na vyhodnocení evaluačních dotazníků od zapojených žáků, škol a firem. Evaluace byla provedena po ukončení programu projektu v závěru školního roku 2012/2013. PhDr. Jiří Kukačka, koordinátor projektu ve školním roce 2012/2013 (tento text je upravenou verzí článku, který vyšel v květnu 2013 v časopise Moderní vyučování) Obsah Zapojené firmy a školy 4 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 5 Východiska projektu 6 Irsko a Slovensko 7 Strategičtí partneři a networking 7 Medializace 8 Dovednosti v práci 9 Hodnocení projektu 9 Evaluace modulu Dovednosti v práci 10 Vybraná čísla 10 Žáci 11 Firmy 19 Školy 23 Mentoring 29 Letní brigády 29 Slovo závěrem 30

4 4 Zapojené firmy a školy Druhého ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2012/2013 zúčastnily 4 firmy a 16 partnerských škol: BAYER s.r.o. Česká republika a BAYER, spol. s r.o. Slovenská republika & partnerské školy: Malostranské gymnázium, Praha Smíchovská střední a průmyslová škola, Praha SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Základní škola T. G. Masaryka, Praha Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava Gymnázium Bilíkova, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Bratislava Stredná odborná škola chemická, Bratislava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava IBM Česká republika, spol. s r. o. & ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice Sedlecký kaolin a.s. & Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary ABB s.r.o. & partnerské školy: Gymnasium Jižní Město, Praha Základní škola a mateřská škola Ostrava Bělský Les Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno Jejich prostřednictvím bylo do projektu zapojeno 409 žáků, 406 žáků do modulu Dovednosti v práci a 6 žáků v rámci modulu Mentoring (3 žáci se účastnili obou modulů).

5 5 Systémové působení projektu Věda má budoucnost Jedním z důležitých aspektů realizace projektu Věda má budoucnost je propojení se systémovou úrovní, tedy veřejnou a stání správou. Cílem této snahy je provázat praktickou realizaci projektu se systémovým pojetím a nastavením obecných priorit českého a slovenského vzdělávacího systému. V srpnu 2012, několik dní před zahájením druhého ročníku, obdržel projekt Věda má budoucnost záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: Vnímám velkou přidanou hodnotu ve Vaší snaze zvýšit zájem o přírodní a technické obory mezi žáky a studenty. Zároveň věřím, že spolupráce firem a škol je důležitá z pohledu konkurenceschopnosti ČR a napomůže mladým lidem se správně rozhodnout při rozhodování o jejich pracovním zaměření. prof. Petr Fiala t.č. ministr školství, v rámci udělení záštity V lednu 2013 pak slovenská verze projektu, kterou realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť, obdržela záštitu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Oceňujem Vašu iniciatívu a snahu o zlepšenie stavu v oblasti pretrvávajúceho poklesu atraktivity prírodovedných a technických oborov v českom a slovenskom školskom systéme, ako aj snahu o prebudenie záujmu žiakov o ne prostredníctvom živej skúsenosti s pracovníkmi firiem. Preto projekt Veda má budúcnosť vítam ako jednu z možností podpory odborného vzdelávania na Slovensku. Zároveň mi dovol'te potvrdit' spoluprácu Ministerstva Slovenskej republiky s projektovým tímom pri príprave a realizácii projektu... Tomáš Malatinský minister hospodárstva, v rámci udělení záštity

6 6 Východiska projektu Projekt navazuje na národní priority českého předsednictví v Radě EU, které si v oblasti vzdělávání za svou hlavní prioritu vytyčilo partnerství vzdělávání a businessu. Pod touto prioritou se uskutečnily důležité mezinárodní akce na půdě ČR i Belgie: Neformální zasedání ministrů školství zemí EU a kandidátských zemí v Praze ( ). Mezinárodní konference na téma partnerství škol a businessu v Praze ( ). Další akce pořádané v Bruselu byly pod vedením českého předsednictví rovněž zaměřeny na uvedené téma. Závěry Rady ministrů zemí EU na téma partnerství vzdělávání a businessu byly schváleny na zasedání v Bruselu. Mj. upozorňují na význam přímé spolupráce mezi firmami a školami na nižších úrovních vzdělávání, a to s důrazem, jaký tato spolupráce přináší žákům a studentům z hlediska jejich dovedností a budoucího profesního uplatnění. Podpora přírodních a technických věd je jednou z priorit pro čerpání dotací z Evropského sociálního fondu. Tyto prostředky by měly být především využity na zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání. V doporučených řešeních jsou pak přímo uvedeny aktivity jako realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů nebo prevence předčasného opouštění školy, které se projekt Věda má budoucnost snaží zdůrazňovat. V návaznosti na tyto aktivity bylo v ČR uspořádáno několik akcí, které téma spolupráce škol a businessu znovu vyzdvihly. Z hlediska projektu Věda má budoucnost byly nejdůležitějšími akcemi národní konference pořádané v rámci Evropské spolupráce ve vzdělávání. Projekt byl prezentován na konferenci uskutečněné dne s názvem Partnerství pro MST. Jako příklad dobré praxe byl poté uveden i v závěrech konference, které byly dopisem MŠMT rozeslány představitelům firem a dalších relevantním partnerům.

7 7 Irsko a Slovensko Projekt je součástí platformy Školy firmám - firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno na 125 velkých firem a 170 škol. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna. Díky zájmu společnosti Bayer a pod záštitou slovenského Ministerstva hospodárstva se projekt v roce 2013 rozšířil i na území Slovenské republiky. Ve školním roce 2012/2013 probíhala pilotní fáze a do spolupráce se společností Bayer bylo zapojeno 5 škol. Od nového školního roku bude projekt otevřen dalším zájemcům ze strany firem i škol. Informace o slovenském projektu Veda má budúcnosť naleznete na webových stránkách či na Facebooku: Strategičtí partneři a networking Projekt byl prezentován na semináři MŠMT: MST matematika, přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí kariéru ( , Brno), který po roce tematicky navázal na konferenci Partnerství pro MST ( , Praha), kde byl projekt prezentován jako příklad dobré praxe. Setkání realizačního týmu Věda má budoucnost se zástupci Ministerstvu hospodárstva SR - Sekce pro stratégie ( , Bratislava) k projednání záštity a podpory pro realizaci slovenské varianty projektu Veda má budúcnosť. Projekt byl prezentován na konference Economia Odpovědi byznysu na společenské otázky ( , Praha). Projekt byl prezentován prostřednictvím Americké obchodní komory (panelová diskuse v rámci akce NGO Market, , Praha) a je prezentován na jejím webu Czech Market Place:

8 8 Projekt Veda má budúcnosť byl prezentován na výstavě Mladý tvorca spojené s Job Expo pořádané Ministerstvem hospodártva Slovenskej republiky ( , Nitra, SR). Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy před započetím druhého ročníku realizace projektu (citace ministra viz výše). Záštita Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (citace ministra viz výše). Jednání o možných formách podpory projektu s Hospodářskou komorou ČR. Projekt Věda má budoucnost je součástí Metodického portálu Rámcových vzdělávacích programů: digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5063. Medializace Článek o projektu Firmy lanaří už i osmáky vyšel v Lidových novinách dne na úvodní stránce přílohy Akademie: /attachments/article/9/vmb_lidovky_ pdf. Článek Věda má budoucnost příklad firemní spolupráce se školami vyšel v publikaci Best Office vydané Americkou obchodní komorou, říjen Případová studie o projektu s názvem Posilování místních podmínek - Věda má budoucnost se stala součástí publikace Vytváření sdílené hodnoty, Průvodce novou firemní (r)evolucí, prosinec 2012: /attachments/article/9/pruvodce+csv_e-verze_pages_32-33.pdf. Mediální partnerství s časopisem Moderní vyučování: články Věda má budoucnost - Firmy spolu se školami myslí na budoucnost (březen 2013) a Věda má budoucnost - Druhý ročník je úspěšně za námi! (květen 2013). Mediální partnerství s časopisem AUTOMA: články Mládež poznává technické obory (duben 2013) a Věda a technika v praxi (červen 2013). Kompletní media coverage a přehled těchto i dalších mediálních ohlasů se všemi články na stáhnutí ve formátu.pdf naleznete zde: Zpracování nové webové prezentace ve slovenském jazyce a slovenské Facebookové stránky: Kompletní aktualizovaná fotogalerie akcí na: /fotogalerie & Kompletní přehled dění v projektu na /aktuality & Pravidelná aktualizace Facebook profilů: &

9 9 Dovednosti v práci Modulu Dovednosti v práci se zúčastnilo celkem 406 žáků, což je výrazný nárůst oproti loňsku, kdy bylo zapojeno 98 žáků. Jde o roční program, který formou strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem. V rámci každého partnerství firma škola proběhlo 4 až 5 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: Hodnocení projektu Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. O zpětnou vazbu jsme požádali i všechny zapojené firmy i zapojené školy. V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s proběhlým projektem, názory na jednotlivé části programu i doporučení, co upravit či změnit do příštího školního roku. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Souhrnné výsledky této evaluace i nejzajímavější postřehy a citace uvádíme na následujících stránkách. Den v životě firmy; Životopisy a příprava na pohovor; Pohovory nanečisto/assessment centrum; Věda v praxi; Závěrečné hodnocení. První 4 setkání připravovala vždy partnerská firma a závěrečné setkání proběhlo v režii zapojených žáků jako týmový projekt. Setkání se konala ve firmě i ve škole dle úvodní domluvy všech stran.

10 10 Evaluace modulu Dovednosti v práci Vybraná čísla žáci 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. 38 % žáků potvrdilo, že účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách. 47 % žáků si nejvíce užilo první setkání Den v životě firmy. 43 % žáků pokládalo za nejvíce užitečné druhé setkání Tvorba životopisů a příprava na pohovor. Vybraná čísla firmy a školy 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího studia či zájmu o přírodní či technické vědy. 86 % zástupců firem by doporučilo tento program jiné firmě a ohodnotilo partnerství se školou jako vynikající. 85 % zástupců škol ohodnotilo servis poskytovaný AISIS koordinátorem jako vynikající. Zástupci firem nejvíce oceňovali možnost zvýšit zájem žáků o přírodní či technické vědy a zvýšit povědomí o svém oboru a jeho prestiž. Všechny zapojené školy za největší výhodu považují, že žáci byli motivováni k přemýšlení o jejich vlastní pracovní kariéře, stejně tak oceňují příležitost získat informace o kariéře v oboru přírodních a technických věd.

11 11 Dovednosti v práci Žáci Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o hodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Otázka 1: Ohodnoť, prosím, tento projekt a okomentuj níže. 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. Komentáře Tento projekt hodnotím jako "výborný", protože jsem se dozvěděla spoustu nových informací a motivoval mě k tomu, abych se více věnovala angličtině. Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto projektu boli veľmi milí, ochotní a ceníme si, že si našli na nás čas a okrem toho som sa z tohto projektu dosť veľa naučila Mě osobně projekt velmi zaujal a příjemně překvapil. Dozvěděl jsem se nové informace a doufám, že ještě takový projekt někdy zažiju. Páči sa mi myšlienka, že nám chcú priblížiť vedu. V dnešnej dobe je o vede takmer všetko a my, mladí ľudia, o nej vieme málo. Projekt byl vydařený, naučili jsme se tvořit životopisy, nabídl nám skvělé možnosti do budoucna. Super spolupráce, dobrá nálada, kvalitní rozdávání informací.

12 12 Otázka 2: Které setkání jsi si užil/a nejvíce? Žáci mohli zaškrtnout libovolný počet setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Uveď, prosím, jakékoliv další detaily o tom, proč se ti líbila právě ta setkání, která byla tebou zaškrtnuta výše. Den v životě firmy komentáře Páčili sa mi prezentácie a prístup prezentujúcich na každú otázku, ktorá im bola položená, ochotne odpovedali. Dozvěděli jsme se, čím se firma zabývá a jaké nabízí pracovní pozice k zaujmutí, kromě těch, které známe. Nové prostředí, které normálně nevídáme a nemáme možnost se tam normálně dostat. Tvorba životopisů a příprava na pohovor komentáře Bavilo mě to. Dělali jsme je ve svém volném čase doma a pak je odeslali. Líbilo se mi to, protože jsem se to alespoň trochu naučila. Bolo to veľmi zaujímavé, zábavné a náučné. Bez životopisu sa nikam v budúcnosti nedostanem. Preto som rada, že sme sa naučili správne písať životopis. Životopis aj pohovor mi dali to, že viem, čo zhruba ma bude čakať pri hľadaní si zamestnania.

13 13 Pohovory nanečisto a Assessment centrum komentáře Lebo bolo kreatívne, všetci sa mohli zapojiť a tiež bolo poučné vidieť prijímací pohovor v praxi. Byla více zábavná, člověk se u toho nenudil, protože tam byla zahrnuta skoro vždy nějaká vtipná, zábavná vložka. Páčil sa mi prístup personalistky, bola veľmi milá, všetko čo hovorila bolo logické, príjemne spracované. Protože téma bylo zaměřeno na život a přineslo mnoho zkušeností. Assessment centrum se mi nejvíce líbilo, protože bylo setkání příjemné a bavili jsme se. Věda v praxi komentáře Líbili se mi hlavně Legoroboti. Byla to týmová kreativní práce, která zaměstnala všechny na dlouhou dobu. Byla to hezká nabídka si vyzkoušet roboty, nabídka, která se již nemusí opakovat. Bylo to docela působivé. "Robotika" vypadala jako z nějakého filmu. Již dříve jsem se zabýval robotikou a možnost dozvědět se více mi přišla užitečná. Závěrečné hodnocení komentáře Při závěrečném setkání pro mě byla velmi zajímavá závěrečná diskuze. Hodnotili jsme hlavně my žáci. Líbili se mi roboti, kteří tam jezdili po lavici. Moc se mi líbilo, když nás všichni chválili.

14 14 Otázka 3: Jakou část programu jsi pokládal/a za nejvíce zajímavou/prospěšnou? Proč? Žáci mohli zmínit i více než jedno setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Komentáře Dozvěděli jsme se, co bychom museli mít za vzdělání pro výkon práce na určitých pozicích a co by to obnášelo. Uvažuji o takové kariéře, takže mi to dost pomohlo do budoucna. Pretože je to vec, ktorú skoro každý z nás potrebuje už aj v našom veku. Protože nás za pár roků čekají buď brigády, kde takovéto životopisy potřebujeme nebo v budoucnu k povolání. Bolo to zaujímavo spracované. A zapojili aj nás a dali nám možnosť vyjadriť svoj názor. Informace mohu využít při dalším sebevzdělávání. Protože jsem prezentovala a jsme zase o něco lepší v tvoření prezentace. Představil jsem si, jaké by to bylo být manager. Bylo to zajímavé a jedinečné, nikdy jsem v podobné budově nebyla. Zaměstnanci byli sympatičtí a podělili se s námi o cenné zkušenosti a názory.

15 15 Otázka 4: Co považuješ z celého programu projektu za nejméně zajímavé/nejméně prospěšné? Proč? Velké množství žáků nedokázalo odpovědět konkrétně, jelikož každé setkání považovali za prospěšné. Celkově byly ale různé odpovědi zastoupeny v podobném poměru. Asi den v životě firmy. Nemusíme vědět, jaký má přístroj součástky, pokud se nechci stát počítačovým géniem. Tvorba životopisov, pretože sme o tom už veľa vedeli. Pohovor nanečisto, pretože sme si ho my žiaci vôbec nevyskúšali. Assessment centrum, protože mě to moc nebavilo to povídání. Věda v praxi, protože ne všichni by chtěli v budoucnu pracovat s Legoroboty. Závěrečné hodnocení, bylo zajímavé, ale ne tak přínosné jako ostatní. Otázka 5: Myslíš si, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic v dané organizaci? Uveď, prosím, proč ano nebo proč ne? 87 % žáků odpovědělo, že tato spolupráce je užitečným způsobem, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic. Jednotlivé postřehy jsou uvedeny v komentářích. Komentáře Áno, pretože si môže pozrieť, ako firma funguje a ukáže nám hierarchii vo firme.

16 16 Áno, študenti majú rozhľaď o práci v takejto firme a pomôže im to vo vyberaní zamestnania. Ano, více zkušeností a používání o komunikaci, učení mluvit srozumitelněji. Na internetu nám nikdo nepoví své osobní zkušenosti. Ano je, protože se dozvíme, jak se můžeme třeba hlásit na nějakou školu nebo do nějaké práce. Ukazuje zájem společností o naše zaměření a pomáhá nám ujasnit si, na co se v budoucnu zaměřit. Otázka 6: Jaká vylepšení či doplnění/změny bys navrhoval/a pro lepší fungování tohoto projektu? Všechny nápady jsou vítány! V této otázce se názory velice různily. Žáci dokázali navrhnout různé změny, od drobných technických detailů po nápady, které by vyžadovaly změny struktury celého projektu. Některé z návrhů však bohužel není možné z personálních, bezpečnostních i jiných důvodů na straně konkrétních firem realizovat. Více o reálné situaci pracovníků (co studovali, platové ohodnocení, náplň práce). Možnosť výberu z viacerých tém pre žiakov na uskutočnenie projektu. Zajímavěji, ne tak obecně, počítat s tím, že většinu všeho už žáci ví - nějakou představu, něco navíc. Více individuální péče, nechovat se k nám, jako že nic nevíme. Více vědy - třeba nabídka, poptávka po pracovních pozicích na vědních oborech a tak. Viac aktivít, kam sa môžu študenti zapojiť. Více projektových dnů, ukázat i jiné typy programování než jen Legoroboty. Například ukázat nějakou laboratoř nebo výrobnu. Určite by potešilo viac stretnutí a možno aj dlhších, aby sa človek mohol dozvedieť ešte viac. Tiež by bolo super nahliadnuť priamo do práce ľudí vo firme.

17 17 První den začlenit více praxe. Určite by som zapojila do projektu profesorov aj študentov VŠ. Více spojení s chemií. Méně času věnovat prezentacím, více času strávit ve výrobě. Zahrnúť do programu nejaký výskum, pri ktorom by boli žiaci účastní. Napr. nejaká praxe či cvičenie pre študentov odborných škôl. Otázka 7: Ovlivnila tvoje účast v programu tvůj názor či změnila tvůj pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách? Prosím, odpověz níže. 38 % žáků účast v programu ovlivnila. Velké procento žáků, které odpovědělo záporně, projekt neovlivnil, pouze potvrdil jejich kladný názor na přírodní a technické vědy, jelikož již studují na odborných školách. Na otázku odpovědělo 287 ze 406 žáků (69 %). Komentáře Nikdy jsem si nemyslela, že technické a přírodovědné obory jsou tak zajímavé. Díky tomuto projektu jsem si uvědomila, co bych chtěla dělat. Ano, díky tomuto projektu jsem už na 100% přesvědčen, že se budu věnovat nějakému z PC oborů, jelikož těchto lidí je na světě málo a firmy je potřebují. Prírodné a technické vedy sú zaujímavejšie, ako sa zdalo.

18 18 Vždy som si myslela, že je to nezáživná práca, ale môj názor sa zmenil. Nie je to môjmu srdcu blízke, ale keby nebolo iné východisko, nerobilo by mi to problém. Ano, protože od té doby jsem zabral ve škole a mám lepší výsledky. Ne, jen mi ho potvrdila. Pomohlo mi to pro výběr školy, teď už přibližně vím, kam bych chtěla jít dál. Nechci pracovat v tomto oboru, ale mezinárodní zkušenosti byly zajímavé. Je to zaujímavé a doteraz nikto o tom nehovoril veľa. Takže to zmenilo názor na takéto vedy. Už jsem polovinu věděl, máme na to předmět volba povolání. Začal som sa viac venovať cudzím jazykom. Vždycky jsem si myslela, že věda a technika je nuda, ale zjistila jsem, že pravda je přesně opačná. Ne, přesto se mi projekt líbil. Vždy som chcela študovať prírodné vedy, ale kvôli tomuto projektu som sa rozhodla na 100%. Určite ovplyvnila ho kladne, lebo mnohé oblasti vedy som sa naučil a tiež som si uvedomil v akej oblasti by som chcel pracovať. Vždy jsem věděla, že techničtí pracovníci jsou užiteční a potřební lidé. Tento názor zůstal, proto se nic nezměnilo. Můj pohled na zaměstnání zůstal stejný, člověka musí bavit, co studuje a pak i podle toho si hledáme zaměstnání. Přes techniku rozhodně nejsem, ale změnilo to můj názor na určité obory. Pomohlo mi to v rozhodnutí, co budu v budoucnu dělat a na co se mám teď zaměřit.

19 19 Dovednosti v práci Firmy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci firem požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo celkem 6 zástupců firem. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci firem byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 4 atributy uvítání a celková příprava, chování žáků během setkání, technické zázemí a pomůcky, spokojenost společnosti ze setkání. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší firmou a partnerskou školou v tomto roce.

20 20 Které setkání jste ze strany vaší firmy a z pohledu vašich zaměstnanců pokládali za nejpřínosnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Za nejpřínosnější považujeme první setkání a to blok Den v životě firmy. V tomto bloku jsme se mohli dozvědět o aktuální situaci v oblasti základního vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. Nejpřínosnější byla samotná diskuze s žáky, kteří nám objasnili jejich pohled na svět a na budoucí uplatnění. Následně jim naši zaměstnanci z vlastních zkušeností mohli poradit, na co by se měli zaměřit, a tím tak dosáhnout svého cíle. Velmi nízký zájem žáků o technické obory nás utvrdil, že je třeba projekty tohoto typu podporovat, aby v budoucnosti byl dostatek technických odborníků na trhu práce. Den v životě firmy, Věda v praxi dá žákům přehled o tom, jak to skutečně vypadá ve firmě. Ze dvou setkání, kterých jsem se zúčastnila, považuji za přínosnější to, které bylo zaměřeno na praktickou část ukázky fungování firmy. Myslím si, že bylo přínosné především pro studenty a od toho se odvíjela i spokojenost s účastí našich zaměstnanců na tomto bloku. Oddíl 2: Výhody programu Co si myslíte, že byly hlavní výhody pro zaměstnance, kteří se podíleli na programu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné.

21 21 Co považujete za hlavní výhody pro firmu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné. Jiné - komentáře Osobní setkání s vedením školy a firmy, nastavení dlouhodobé spolupráce. Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem a komunikaci se školním koordinátorem hodnotilo 6 lidí, partnerství mezi firmou a školou hodnotilo 5 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající.

22 22 Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře S AISIS koordinátorem jsem byla velmi spokojená. Nemám co vytknout. Koordinátor byl aktivní, spolupráce bez problémů Nelze odpovědět na projektu participovaly dvě koordinátorky, které se v průběhu realizace vystřídaly. Ohodnocení komunikace se školním koordinátorem komentáře Vyhovující (hodnotím pouze spolupráci v rámci bloků den v životě firmy a věda v praxi). Ohodnocení partnerství mezi vaší firmou a školou komentáře Projekt pomůže rozvinout spolupráci i v jiných oblastech (např. ujasnění procesu praxí studentů). Oddíl 4: Doporučení Jaká doporučení, změny či dodatky byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti jako je obsah programu, struktura programu a celkové zastřešení a networking projektu. Pro příští běh bych se zaměřila více na výběr školy a případnou hlubší a údernější komunikaci projektu ve škole. Položit si na začátku otázku: jaká jsou očekávání firmy/školy/studentů a z toho vyjít. V případě gymnázia bych se soustředila na skutečnou výtěžnost projektu na takto exaktně zaměřené škole. Doporučili byste tento program jiné firmě? Celkově se ohodnocení zúčastnilo 7 lidí. Z toho 6 lidí by tento program doporučilo jiné firmě.

23 23 Dovednosti v práci Školy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotili celkem 15 zástupců škol. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Ovlivnění žáků 5. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci škol byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 3 atributy užitečnost/důležitost tématu, připravenost na straně firmy, prezentace a realizace na straně firmy. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší školou a partnerskou firmou v tomto roce.

24 24 Které/á setkání považují vaši žáci za nejprospěšnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Praktická ukázka s Legoroboty, kdy si žáci mohli sami vyzkoušet své dovednosti a za pomoci lektorů, vytvořit vlastní program, algoritmus, pohybu daného robota. Spojení teoretických znalostí, praktické ukázky a také okamžité řešení problému. Povovory nanečisto/assessment centrum aktívne zapojenie triedy. Žiaci si mohli vyskúšat na aktivitách, kto sa na akú úlohu hodí (vodca...). Deň v živote firmy reálny pohľad na pracujúcich zamestnancov, žaici mohli v skutočnosti vidieť ako sa pracuje vo firmách. Den v životě firmy - žáci ocenili seznámení s prostředím reálné úspěšné firmy, diskuze se zaměstnanci o jejich náplni práce a kariérním postupu. Oddíl 2: Výhody programu Jaké si myslíte, že byly hlavní výhody pro žáky ve vaší škole tento rok? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

25 25 Jsou zde nějaké další hmatatelné výhody vaší školy díky účasti v tomto projektu? Prosím, uveďte detaily: Využití ve školní práci - výuka pracovních činností, volba povolání, nové poznatky pro žáky z praxe, prezentace školy. Žáci mají možnost vyzkoušet, či si ověřit, své znalosti v praktické situaci. Jsou tímto motivovaní, přesvědčeni o tom, že znalosti, které se získávají, jsou pro ně využitelné v praktickém životě, nebo jejich využití teprve přijde (později v práci). Získávají kontakt s klasickým zaměstnancem, který není jen zprostředkován učitelem, a mohou se jej na cokoliv zeptat. Žáci, kteří se projektu zúčastnili, diskutují o problematice i mimo vyuč. hodiny se žáky nižších tříd, zejména v hodinách odborného výcviku." Co považujete za hlavní výhody pro vaši školu v tomto roce? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

26 26 Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem hodnotilo 14 lidí, komunikaci s firemním koordinátorem hodnotilo 13 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře Velmi vstřícná a odborná práce koordinátora: při jednání se všemi účastníky, ped. pracovníky i vedením školy. Ústretový, priateľský k žiakom, profesionálny prístup. Úvodní jednání s koordinátorem proběhlo pozdě, bylo vhodné setkat se již koncem minulého kalendářního roku. Další spolupráce byla v pořádku. Ještě bych doporučila podrobněji informovat vedení školy o účasti žáků na konferenci. Vynikající spolupráce, aktivní, akční, angažovaný. Ohodnocení komunikace s firemním koordinátorem komentáře Profesionálny prístup, príjemné vystupovanie. Komunikace proběhla bez problémů. Jelikož se v průběhu školního roku změnil firemní koordinátor, po určitou kratší dobu vázla komunikace. Obětavý přístup, příkladné nasazení.

www.vedamabudoucnost.cz Obsah

www.vedamabudoucnost.cz Obsah Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti

Více

2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL

2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL 2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL VĚDA MÁ BUDOUCNOST Spolupráce firem a škol jako cesta ke zvýšení atraktivity přírodovědných předmětů a technických oborů Firmy zapojené do programu

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20%

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 15 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 2) Můj věk je méně než 20 let 0 0% 21-30 let 1 7% 31-40 let 2 13% 41-50 let 4 27% 51-60 let 7 47% 61 a více 1 7% 3) Učím na Základní

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ Autor: Mgr. Rostislav Gromnica 2014 Obsah Úvod... 3 1 Hodnocení oblastí... 4 2 Výsledky dotazníku č.1 - průběh vzdělávacího procesu...

Více

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky Pozvánka Česká škola 21. století DRuhý RoČník konference ČeSká škola 21. Století na téma SPoluPRáce mezi školami a PoDniky na cestě k větší konkurenceschopnosti ČR. čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 do 13.00

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Zpracoval: Jana Pečinková/jpecinkova@oldanygroup.cz 9. 2. 2010 OldanyGroup představuje virtualizaci studentům společnost

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více