Druhý ročník je úspěšně za námi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhý ročník je úspěšně za námi"

Transkript

1

2 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku jsme rozhodně nezaháleli, projekt se významně rozrostl a díky firmě Bayer se dokonce rozšířil na území Slovenské republiky. Ke třem společnostem zapojeným v prvním ročníku: Bayer, IBM a Sedlecký kaolin, přibyla letos čtvrtá, společnost ABB, světová špička v technologiích pro automatizaci a energetiku. Ta navázala spolupráci se třemi partnerskými školami v největších českých městech Praze, Brně a Ostravě. Naši snahu ocenili dokonce nejvyšší činitelé, projekt se může pyšnit jak záštitou českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak slovenského Ministerstva hospodárstva. Významně se nám rozrostl i počet zapojených škol, z loňských tří na letošních šestnáct, z toho pět partnerských škol společnosti Bayer na území Slovenské republiky, kde projekt realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť. Celkový počet zapojených žáků letos překonal významnou hranici a ustálil se na počtu 409. Jako poděkování zaměstnancům zapojeným do projektu proběhla ke konci školního roku závěrečná setkání a konference, jejichž program připravovali sami žáci. Na nich zhodnotili, co vše jim účast v projektu a spolupráce s partnerskou firmou přinesla. Z vyhodnocení letošní evaluace mezi všemi zapojenými žáky se rádi pochlubíme například tím, že 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobry. 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího

3 3 studia či zájmu o přírodní či technické vědy, a u 38 % žáků účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v těchto oborech. Projekt tedy plní svůj smysl a ukazuje mladým lidem přírodovědné a technické vědy jako zajímavou a perspektivní příležitost pro jejich budoucí kariérní volbu. Cílem této zprávy je podat souhrnný přehled o průběhu druhého ročníku projektu s důrazem na vyhodnocení evaluačních dotazníků od zapojených žáků, škol a firem. Evaluace byla provedena po ukončení programu projektu v závěru školního roku 2012/2013. PhDr. Jiří Kukačka, koordinátor projektu ve školním roce 2012/2013 (tento text je upravenou verzí článku, který vyšel v květnu 2013 v časopise Moderní vyučování) Obsah Zapojené firmy a školy 4 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 5 Východiska projektu 6 Irsko a Slovensko 7 Strategičtí partneři a networking 7 Medializace 8 Dovednosti v práci 9 Hodnocení projektu 9 Evaluace modulu Dovednosti v práci 10 Vybraná čísla 10 Žáci 11 Firmy 19 Školy 23 Mentoring 29 Letní brigády 29 Slovo závěrem 30

4 4 Zapojené firmy a školy Druhého ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2012/2013 zúčastnily 4 firmy a 16 partnerských škol: BAYER s.r.o. Česká republika a BAYER, spol. s r.o. Slovenská republika & partnerské školy: Malostranské gymnázium, Praha Smíchovská střední a průmyslová škola, Praha SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Základní škola T. G. Masaryka, Praha Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava Gymnázium Bilíkova, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Bratislava Stredná odborná škola chemická, Bratislava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava IBM Česká republika, spol. s r. o. & ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice Sedlecký kaolin a.s. & Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary ABB s.r.o. & partnerské školy: Gymnasium Jižní Město, Praha Základní škola a mateřská škola Ostrava Bělský Les Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno Jejich prostřednictvím bylo do projektu zapojeno 409 žáků, 406 žáků do modulu Dovednosti v práci a 6 žáků v rámci modulu Mentoring (3 žáci se účastnili obou modulů).

5 5 Systémové působení projektu Věda má budoucnost Jedním z důležitých aspektů realizace projektu Věda má budoucnost je propojení se systémovou úrovní, tedy veřejnou a stání správou. Cílem této snahy je provázat praktickou realizaci projektu se systémovým pojetím a nastavením obecných priorit českého a slovenského vzdělávacího systému. V srpnu 2012, několik dní před zahájením druhého ročníku, obdržel projekt Věda má budoucnost záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: Vnímám velkou přidanou hodnotu ve Vaší snaze zvýšit zájem o přírodní a technické obory mezi žáky a studenty. Zároveň věřím, že spolupráce firem a škol je důležitá z pohledu konkurenceschopnosti ČR a napomůže mladým lidem se správně rozhodnout při rozhodování o jejich pracovním zaměření. prof. Petr Fiala t.č. ministr školství, v rámci udělení záštity V lednu 2013 pak slovenská verze projektu, kterou realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť, obdržela záštitu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Oceňujem Vašu iniciatívu a snahu o zlepšenie stavu v oblasti pretrvávajúceho poklesu atraktivity prírodovedných a technických oborov v českom a slovenskom školskom systéme, ako aj snahu o prebudenie záujmu žiakov o ne prostredníctvom živej skúsenosti s pracovníkmi firiem. Preto projekt Veda má budúcnosť vítam ako jednu z možností podpory odborného vzdelávania na Slovensku. Zároveň mi dovol'te potvrdit' spoluprácu Ministerstva Slovenskej republiky s projektovým tímom pri príprave a realizácii projektu... Tomáš Malatinský minister hospodárstva, v rámci udělení záštity

6 6 Východiska projektu Projekt navazuje na národní priority českého předsednictví v Radě EU, které si v oblasti vzdělávání za svou hlavní prioritu vytyčilo partnerství vzdělávání a businessu. Pod touto prioritou se uskutečnily důležité mezinárodní akce na půdě ČR i Belgie: Neformální zasedání ministrů školství zemí EU a kandidátských zemí v Praze ( ). Mezinárodní konference na téma partnerství škol a businessu v Praze ( ). Další akce pořádané v Bruselu byly pod vedením českého předsednictví rovněž zaměřeny na uvedené téma. Závěry Rady ministrů zemí EU na téma partnerství vzdělávání a businessu byly schváleny na zasedání v Bruselu. Mj. upozorňují na význam přímé spolupráce mezi firmami a školami na nižších úrovních vzdělávání, a to s důrazem, jaký tato spolupráce přináší žákům a studentům z hlediska jejich dovedností a budoucího profesního uplatnění. Podpora přírodních a technických věd je jednou z priorit pro čerpání dotací z Evropského sociálního fondu. Tyto prostředky by měly být především využity na zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání. V doporučených řešeních jsou pak přímo uvedeny aktivity jako realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů nebo prevence předčasného opouštění školy, které se projekt Věda má budoucnost snaží zdůrazňovat. V návaznosti na tyto aktivity bylo v ČR uspořádáno několik akcí, které téma spolupráce škol a businessu znovu vyzdvihly. Z hlediska projektu Věda má budoucnost byly nejdůležitějšími akcemi národní konference pořádané v rámci Evropské spolupráce ve vzdělávání. Projekt byl prezentován na konferenci uskutečněné dne s názvem Partnerství pro MST. Jako příklad dobré praxe byl poté uveden i v závěrech konference, které byly dopisem MŠMT rozeslány představitelům firem a dalších relevantním partnerům.

7 7 Irsko a Slovensko Projekt je součástí platformy Školy firmám - firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno na 125 velkých firem a 170 škol. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna. Díky zájmu společnosti Bayer a pod záštitou slovenského Ministerstva hospodárstva se projekt v roce 2013 rozšířil i na území Slovenské republiky. Ve školním roce 2012/2013 probíhala pilotní fáze a do spolupráce se společností Bayer bylo zapojeno 5 škol. Od nového školního roku bude projekt otevřen dalším zájemcům ze strany firem i škol. Informace o slovenském projektu Veda má budúcnosť naleznete na webových stránkách či na Facebooku: Strategičtí partneři a networking Projekt byl prezentován na semináři MŠMT: MST matematika, přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí kariéru ( , Brno), který po roce tematicky navázal na konferenci Partnerství pro MST ( , Praha), kde byl projekt prezentován jako příklad dobré praxe. Setkání realizačního týmu Věda má budoucnost se zástupci Ministerstvu hospodárstva SR - Sekce pro stratégie ( , Bratislava) k projednání záštity a podpory pro realizaci slovenské varianty projektu Veda má budúcnosť. Projekt byl prezentován na konference Economia Odpovědi byznysu na společenské otázky ( , Praha). Projekt byl prezentován prostřednictvím Americké obchodní komory (panelová diskuse v rámci akce NGO Market, , Praha) a je prezentován na jejím webu Czech Market Place:

8 8 Projekt Veda má budúcnosť byl prezentován na výstavě Mladý tvorca spojené s Job Expo pořádané Ministerstvem hospodártva Slovenskej republiky ( , Nitra, SR). Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy před započetím druhého ročníku realizace projektu (citace ministra viz výše). Záštita Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (citace ministra viz výše). Jednání o možných formách podpory projektu s Hospodářskou komorou ČR. Projekt Věda má budoucnost je součástí Metodického portálu Rámcových vzdělávacích programů: digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5063. Medializace Článek o projektu Firmy lanaří už i osmáky vyšel v Lidových novinách dne na úvodní stránce přílohy Akademie: /attachments/article/9/vmb_lidovky_ pdf. Článek Věda má budoucnost příklad firemní spolupráce se školami vyšel v publikaci Best Office vydané Americkou obchodní komorou, říjen Případová studie o projektu s názvem Posilování místních podmínek - Věda má budoucnost se stala součástí publikace Vytváření sdílené hodnoty, Průvodce novou firemní (r)evolucí, prosinec 2012: /attachments/article/9/pruvodce+csv_e-verze_pages_32-33.pdf. Mediální partnerství s časopisem Moderní vyučování: články Věda má budoucnost - Firmy spolu se školami myslí na budoucnost (březen 2013) a Věda má budoucnost - Druhý ročník je úspěšně za námi! (květen 2013). Mediální partnerství s časopisem AUTOMA: články Mládež poznává technické obory (duben 2013) a Věda a technika v praxi (červen 2013). Kompletní media coverage a přehled těchto i dalších mediálních ohlasů se všemi články na stáhnutí ve formátu.pdf naleznete zde: Zpracování nové webové prezentace ve slovenském jazyce a slovenské Facebookové stránky: Kompletní aktualizovaná fotogalerie akcí na: /fotogalerie & Kompletní přehled dění v projektu na /aktuality & Pravidelná aktualizace Facebook profilů: &

9 9 Dovednosti v práci Modulu Dovednosti v práci se zúčastnilo celkem 406 žáků, což je výrazný nárůst oproti loňsku, kdy bylo zapojeno 98 žáků. Jde o roční program, který formou strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem. V rámci každého partnerství firma škola proběhlo 4 až 5 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: Hodnocení projektu Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. O zpětnou vazbu jsme požádali i všechny zapojené firmy i zapojené školy. V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s proběhlým projektem, názory na jednotlivé části programu i doporučení, co upravit či změnit do příštího školního roku. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Souhrnné výsledky této evaluace i nejzajímavější postřehy a citace uvádíme na následujících stránkách. Den v životě firmy; Životopisy a příprava na pohovor; Pohovory nanečisto/assessment centrum; Věda v praxi; Závěrečné hodnocení. První 4 setkání připravovala vždy partnerská firma a závěrečné setkání proběhlo v režii zapojených žáků jako týmový projekt. Setkání se konala ve firmě i ve škole dle úvodní domluvy všech stran.

10 10 Evaluace modulu Dovednosti v práci Vybraná čísla žáci 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. 38 % žáků potvrdilo, že účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách. 47 % žáků si nejvíce užilo první setkání Den v životě firmy. 43 % žáků pokládalo za nejvíce užitečné druhé setkání Tvorba životopisů a příprava na pohovor. Vybraná čísla firmy a školy 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího studia či zájmu o přírodní či technické vědy. 86 % zástupců firem by doporučilo tento program jiné firmě a ohodnotilo partnerství se školou jako vynikající. 85 % zástupců škol ohodnotilo servis poskytovaný AISIS koordinátorem jako vynikající. Zástupci firem nejvíce oceňovali možnost zvýšit zájem žáků o přírodní či technické vědy a zvýšit povědomí o svém oboru a jeho prestiž. Všechny zapojené školy za největší výhodu považují, že žáci byli motivováni k přemýšlení o jejich vlastní pracovní kariéře, stejně tak oceňují příležitost získat informace o kariéře v oboru přírodních a technických věd.

11 11 Dovednosti v práci Žáci Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o hodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Otázka 1: Ohodnoť, prosím, tento projekt a okomentuj níže. 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. Komentáře Tento projekt hodnotím jako "výborný", protože jsem se dozvěděla spoustu nových informací a motivoval mě k tomu, abych se více věnovala angličtině. Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto projektu boli veľmi milí, ochotní a ceníme si, že si našli na nás čas a okrem toho som sa z tohto projektu dosť veľa naučila Mě osobně projekt velmi zaujal a příjemně překvapil. Dozvěděl jsem se nové informace a doufám, že ještě takový projekt někdy zažiju. Páči sa mi myšlienka, že nám chcú priblížiť vedu. V dnešnej dobe je o vede takmer všetko a my, mladí ľudia, o nej vieme málo. Projekt byl vydařený, naučili jsme se tvořit životopisy, nabídl nám skvělé možnosti do budoucna. Super spolupráce, dobrá nálada, kvalitní rozdávání informací.

12 12 Otázka 2: Které setkání jsi si užil/a nejvíce? Žáci mohli zaškrtnout libovolný počet setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Uveď, prosím, jakékoliv další detaily o tom, proč se ti líbila právě ta setkání, která byla tebou zaškrtnuta výše. Den v životě firmy komentáře Páčili sa mi prezentácie a prístup prezentujúcich na každú otázku, ktorá im bola položená, ochotne odpovedali. Dozvěděli jsme se, čím se firma zabývá a jaké nabízí pracovní pozice k zaujmutí, kromě těch, které známe. Nové prostředí, které normálně nevídáme a nemáme možnost se tam normálně dostat. Tvorba životopisů a příprava na pohovor komentáře Bavilo mě to. Dělali jsme je ve svém volném čase doma a pak je odeslali. Líbilo se mi to, protože jsem se to alespoň trochu naučila. Bolo to veľmi zaujímavé, zábavné a náučné. Bez životopisu sa nikam v budúcnosti nedostanem. Preto som rada, že sme sa naučili správne písať životopis. Životopis aj pohovor mi dali to, že viem, čo zhruba ma bude čakať pri hľadaní si zamestnania.

13 13 Pohovory nanečisto a Assessment centrum komentáře Lebo bolo kreatívne, všetci sa mohli zapojiť a tiež bolo poučné vidieť prijímací pohovor v praxi. Byla více zábavná, člověk se u toho nenudil, protože tam byla zahrnuta skoro vždy nějaká vtipná, zábavná vložka. Páčil sa mi prístup personalistky, bola veľmi milá, všetko čo hovorila bolo logické, príjemne spracované. Protože téma bylo zaměřeno na život a přineslo mnoho zkušeností. Assessment centrum se mi nejvíce líbilo, protože bylo setkání příjemné a bavili jsme se. Věda v praxi komentáře Líbili se mi hlavně Legoroboti. Byla to týmová kreativní práce, která zaměstnala všechny na dlouhou dobu. Byla to hezká nabídka si vyzkoušet roboty, nabídka, která se již nemusí opakovat. Bylo to docela působivé. "Robotika" vypadala jako z nějakého filmu. Již dříve jsem se zabýval robotikou a možnost dozvědět se více mi přišla užitečná. Závěrečné hodnocení komentáře Při závěrečném setkání pro mě byla velmi zajímavá závěrečná diskuze. Hodnotili jsme hlavně my žáci. Líbili se mi roboti, kteří tam jezdili po lavici. Moc se mi líbilo, když nás všichni chválili.

14 14 Otázka 3: Jakou část programu jsi pokládal/a za nejvíce zajímavou/prospěšnou? Proč? Žáci mohli zmínit i více než jedno setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Komentáře Dozvěděli jsme se, co bychom museli mít za vzdělání pro výkon práce na určitých pozicích a co by to obnášelo. Uvažuji o takové kariéře, takže mi to dost pomohlo do budoucna. Pretože je to vec, ktorú skoro každý z nás potrebuje už aj v našom veku. Protože nás za pár roků čekají buď brigády, kde takovéto životopisy potřebujeme nebo v budoucnu k povolání. Bolo to zaujímavo spracované. A zapojili aj nás a dali nám možnosť vyjadriť svoj názor. Informace mohu využít při dalším sebevzdělávání. Protože jsem prezentovala a jsme zase o něco lepší v tvoření prezentace. Představil jsem si, jaké by to bylo být manager. Bylo to zajímavé a jedinečné, nikdy jsem v podobné budově nebyla. Zaměstnanci byli sympatičtí a podělili se s námi o cenné zkušenosti a názory.

15 15 Otázka 4: Co považuješ z celého programu projektu za nejméně zajímavé/nejméně prospěšné? Proč? Velké množství žáků nedokázalo odpovědět konkrétně, jelikož každé setkání považovali za prospěšné. Celkově byly ale různé odpovědi zastoupeny v podobném poměru. Asi den v životě firmy. Nemusíme vědět, jaký má přístroj součástky, pokud se nechci stát počítačovým géniem. Tvorba životopisov, pretože sme o tom už veľa vedeli. Pohovor nanečisto, pretože sme si ho my žiaci vôbec nevyskúšali. Assessment centrum, protože mě to moc nebavilo to povídání. Věda v praxi, protože ne všichni by chtěli v budoucnu pracovat s Legoroboty. Závěrečné hodnocení, bylo zajímavé, ale ne tak přínosné jako ostatní. Otázka 5: Myslíš si, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic v dané organizaci? Uveď, prosím, proč ano nebo proč ne? 87 % žáků odpovědělo, že tato spolupráce je užitečným způsobem, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic. Jednotlivé postřehy jsou uvedeny v komentářích. Komentáře Áno, pretože si môže pozrieť, ako firma funguje a ukáže nám hierarchii vo firme.

16 16 Áno, študenti majú rozhľaď o práci v takejto firme a pomôže im to vo vyberaní zamestnania. Ano, více zkušeností a používání o komunikaci, učení mluvit srozumitelněji. Na internetu nám nikdo nepoví své osobní zkušenosti. Ano je, protože se dozvíme, jak se můžeme třeba hlásit na nějakou školu nebo do nějaké práce. Ukazuje zájem společností o naše zaměření a pomáhá nám ujasnit si, na co se v budoucnu zaměřit. Otázka 6: Jaká vylepšení či doplnění/změny bys navrhoval/a pro lepší fungování tohoto projektu? Všechny nápady jsou vítány! V této otázce se názory velice různily. Žáci dokázali navrhnout různé změny, od drobných technických detailů po nápady, které by vyžadovaly změny struktury celého projektu. Některé z návrhů však bohužel není možné z personálních, bezpečnostních i jiných důvodů na straně konkrétních firem realizovat. Více o reálné situaci pracovníků (co studovali, platové ohodnocení, náplň práce). Možnosť výberu z viacerých tém pre žiakov na uskutočnenie projektu. Zajímavěji, ne tak obecně, počítat s tím, že většinu všeho už žáci ví - nějakou představu, něco navíc. Více individuální péče, nechovat se k nám, jako že nic nevíme. Více vědy - třeba nabídka, poptávka po pracovních pozicích na vědních oborech a tak. Viac aktivít, kam sa môžu študenti zapojiť. Více projektových dnů, ukázat i jiné typy programování než jen Legoroboty. Například ukázat nějakou laboratoř nebo výrobnu. Určite by potešilo viac stretnutí a možno aj dlhších, aby sa človek mohol dozvedieť ešte viac. Tiež by bolo super nahliadnuť priamo do práce ľudí vo firme.

17 17 První den začlenit více praxe. Určite by som zapojila do projektu profesorov aj študentov VŠ. Více spojení s chemií. Méně času věnovat prezentacím, více času strávit ve výrobě. Zahrnúť do programu nejaký výskum, pri ktorom by boli žiaci účastní. Napr. nejaká praxe či cvičenie pre študentov odborných škôl. Otázka 7: Ovlivnila tvoje účast v programu tvůj názor či změnila tvůj pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách? Prosím, odpověz níže. 38 % žáků účast v programu ovlivnila. Velké procento žáků, které odpovědělo záporně, projekt neovlivnil, pouze potvrdil jejich kladný názor na přírodní a technické vědy, jelikož již studují na odborných školách. Na otázku odpovědělo 287 ze 406 žáků (69 %). Komentáře Nikdy jsem si nemyslela, že technické a přírodovědné obory jsou tak zajímavé. Díky tomuto projektu jsem si uvědomila, co bych chtěla dělat. Ano, díky tomuto projektu jsem už na 100% přesvědčen, že se budu věnovat nějakému z PC oborů, jelikož těchto lidí je na světě málo a firmy je potřebují. Prírodné a technické vedy sú zaujímavejšie, ako sa zdalo.

18 18 Vždy som si myslela, že je to nezáživná práca, ale môj názor sa zmenil. Nie je to môjmu srdcu blízke, ale keby nebolo iné východisko, nerobilo by mi to problém. Ano, protože od té doby jsem zabral ve škole a mám lepší výsledky. Ne, jen mi ho potvrdila. Pomohlo mi to pro výběr školy, teď už přibližně vím, kam bych chtěla jít dál. Nechci pracovat v tomto oboru, ale mezinárodní zkušenosti byly zajímavé. Je to zaujímavé a doteraz nikto o tom nehovoril veľa. Takže to zmenilo názor na takéto vedy. Už jsem polovinu věděl, máme na to předmět volba povolání. Začal som sa viac venovať cudzím jazykom. Vždycky jsem si myslela, že věda a technika je nuda, ale zjistila jsem, že pravda je přesně opačná. Ne, přesto se mi projekt líbil. Vždy som chcela študovať prírodné vedy, ale kvôli tomuto projektu som sa rozhodla na 100%. Určite ovplyvnila ho kladne, lebo mnohé oblasti vedy som sa naučil a tiež som si uvedomil v akej oblasti by som chcel pracovať. Vždy jsem věděla, že techničtí pracovníci jsou užiteční a potřební lidé. Tento názor zůstal, proto se nic nezměnilo. Můj pohled na zaměstnání zůstal stejný, člověka musí bavit, co studuje a pak i podle toho si hledáme zaměstnání. Přes techniku rozhodně nejsem, ale změnilo to můj názor na určité obory. Pomohlo mi to v rozhodnutí, co budu v budoucnu dělat a na co se mám teď zaměřit.

19 19 Dovednosti v práci Firmy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci firem požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo celkem 6 zástupců firem. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci firem byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 4 atributy uvítání a celková příprava, chování žáků během setkání, technické zázemí a pomůcky, spokojenost společnosti ze setkání. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší firmou a partnerskou školou v tomto roce.

20 20 Které setkání jste ze strany vaší firmy a z pohledu vašich zaměstnanců pokládali za nejpřínosnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Za nejpřínosnější považujeme první setkání a to blok Den v životě firmy. V tomto bloku jsme se mohli dozvědět o aktuální situaci v oblasti základního vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. Nejpřínosnější byla samotná diskuze s žáky, kteří nám objasnili jejich pohled na svět a na budoucí uplatnění. Následně jim naši zaměstnanci z vlastních zkušeností mohli poradit, na co by se měli zaměřit, a tím tak dosáhnout svého cíle. Velmi nízký zájem žáků o technické obory nás utvrdil, že je třeba projekty tohoto typu podporovat, aby v budoucnosti byl dostatek technických odborníků na trhu práce. Den v životě firmy, Věda v praxi dá žákům přehled o tom, jak to skutečně vypadá ve firmě. Ze dvou setkání, kterých jsem se zúčastnila, považuji za přínosnější to, které bylo zaměřeno na praktickou část ukázky fungování firmy. Myslím si, že bylo přínosné především pro studenty a od toho se odvíjela i spokojenost s účastí našich zaměstnanců na tomto bloku. Oddíl 2: Výhody programu Co si myslíte, že byly hlavní výhody pro zaměstnance, kteří se podíleli na programu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné.

21 21 Co považujete za hlavní výhody pro firmu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné. Jiné - komentáře Osobní setkání s vedením školy a firmy, nastavení dlouhodobé spolupráce. Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem a komunikaci se školním koordinátorem hodnotilo 6 lidí, partnerství mezi firmou a školou hodnotilo 5 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající.

22 22 Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře S AISIS koordinátorem jsem byla velmi spokojená. Nemám co vytknout. Koordinátor byl aktivní, spolupráce bez problémů Nelze odpovědět na projektu participovaly dvě koordinátorky, které se v průběhu realizace vystřídaly. Ohodnocení komunikace se školním koordinátorem komentáře Vyhovující (hodnotím pouze spolupráci v rámci bloků den v životě firmy a věda v praxi). Ohodnocení partnerství mezi vaší firmou a školou komentáře Projekt pomůže rozvinout spolupráci i v jiných oblastech (např. ujasnění procesu praxí studentů). Oddíl 4: Doporučení Jaká doporučení, změny či dodatky byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti jako je obsah programu, struktura programu a celkové zastřešení a networking projektu. Pro příští běh bych se zaměřila více na výběr školy a případnou hlubší a údernější komunikaci projektu ve škole. Položit si na začátku otázku: jaká jsou očekávání firmy/školy/studentů a z toho vyjít. V případě gymnázia bych se soustředila na skutečnou výtěžnost projektu na takto exaktně zaměřené škole. Doporučili byste tento program jiné firmě? Celkově se ohodnocení zúčastnilo 7 lidí. Z toho 6 lidí by tento program doporučilo jiné firmě.

23 23 Dovednosti v práci Školy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotili celkem 15 zástupců škol. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Ovlivnění žáků 5. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci škol byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 3 atributy užitečnost/důležitost tématu, připravenost na straně firmy, prezentace a realizace na straně firmy. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší školou a partnerskou firmou v tomto roce.

24 24 Které/á setkání považují vaši žáci za nejprospěšnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Praktická ukázka s Legoroboty, kdy si žáci mohli sami vyzkoušet své dovednosti a za pomoci lektorů, vytvořit vlastní program, algoritmus, pohybu daného robota. Spojení teoretických znalostí, praktické ukázky a také okamžité řešení problému. Povovory nanečisto/assessment centrum aktívne zapojenie triedy. Žiaci si mohli vyskúšat na aktivitách, kto sa na akú úlohu hodí (vodca...). Deň v živote firmy reálny pohľad na pracujúcich zamestnancov, žaici mohli v skutočnosti vidieť ako sa pracuje vo firmách. Den v životě firmy - žáci ocenili seznámení s prostředím reálné úspěšné firmy, diskuze se zaměstnanci o jejich náplni práce a kariérním postupu. Oddíl 2: Výhody programu Jaké si myslíte, že byly hlavní výhody pro žáky ve vaší škole tento rok? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

25 25 Jsou zde nějaké další hmatatelné výhody vaší školy díky účasti v tomto projektu? Prosím, uveďte detaily: Využití ve školní práci - výuka pracovních činností, volba povolání, nové poznatky pro žáky z praxe, prezentace školy. Žáci mají možnost vyzkoušet, či si ověřit, své znalosti v praktické situaci. Jsou tímto motivovaní, přesvědčeni o tom, že znalosti, které se získávají, jsou pro ně využitelné v praktickém životě, nebo jejich využití teprve přijde (později v práci). Získávají kontakt s klasickým zaměstnancem, který není jen zprostředkován učitelem, a mohou se jej na cokoliv zeptat. Žáci, kteří se projektu zúčastnili, diskutují o problematice i mimo vyuč. hodiny se žáky nižších tříd, zejména v hodinách odborného výcviku." Co považujete za hlavní výhody pro vaši školu v tomto roce? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

26 26 Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem hodnotilo 14 lidí, komunikaci s firemním koordinátorem hodnotilo 13 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře Velmi vstřícná a odborná práce koordinátora: při jednání se všemi účastníky, ped. pracovníky i vedením školy. Ústretový, priateľský k žiakom, profesionálny prístup. Úvodní jednání s koordinátorem proběhlo pozdě, bylo vhodné setkat se již koncem minulého kalendářního roku. Další spolupráce byla v pořádku. Ještě bych doporučila podrobněji informovat vedení školy o účasti žáků na konferenci. Vynikající spolupráce, aktivní, akční, angažovaný. Ohodnocení komunikace s firemním koordinátorem komentáře Profesionálny prístup, príjemné vystupovanie. Komunikace proběhla bez problémů. Jelikož se v průběhu školního roku změnil firemní koordinátor, po určitou kratší dobu vázla komunikace. Obětavý přístup, příkladné nasazení.

www.vedamabudoucnost.cz Obsah

www.vedamabudoucnost.cz Obsah Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti

Více

Prvního ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2011/2012 zúčastnily 3 firmy a 3 partnerské školy:

Prvního ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2011/2012 zúčastnily 3 firmy a 3 partnerské školy: Závěrečná zpráva & Evaluace projektu 1. ročník 2011/2012 2 Úvod Prvního ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2011/2012 zúčastnily 3 firmy a 3 partnerské školy: Bayer s.r.o., BaySystems

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL

2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL 2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL VĚDA MÁ BUDOUCNOST Spolupráce firem a škol jako cesta ke zvýšení atraktivity přírodovědných předmětů a technických oborů Firmy zapojené do programu

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH 23.01.2017 WWW.SPCR.CZ PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Úvodní slovo, zahájení jednání 2. Agenda 4.0 na vládní úrovni 3. Implementace Průmyslu 4.0 ve firmách

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA Projekt Badatelé.cz Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Sdružení TEREZA www.terezanet.cz Ing. Dana Votápková Proč projekt vznikl? návaznost na projekt 3V vědě

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 v rámci semináře Výměna zkušeností s realizací projektu OPVK PRAHA 6. února 2014 1 Stručné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Stručné představení projektu KAP a P-KAP KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji P-KAP Podpora

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje Zpráva o činnosti pro Regionální stálou konferenci a Pracovní skupinu vzdělávání listopad 2016 PaedDr. Pavel Schneider, vedoucí projektu Pracovní skupina

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH WWW.SPCR.CZ PRIORITY PRACOVNÍ SKUPINY 1.Sledovat a zapojovat se

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky Pozvánka Česká škola 21. století DRuhý RoČník konference ČeSká škola 21. Století na téma SPoluPRáce mezi školami a PoDniky na cestě k větší konkurenceschopnosti ČR. čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 do 13.00

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne 2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 5. 10. 2016 Setkání ředitelů MŠ - úvod - zahájení, přivítání - setkání pouze pro MŠ (ředitelé, ředitelky, popř. vedoucí

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně Autodesk Academia Fórum 2013 Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně http://www.vutbr.cz Agenda Univerzity/Vysoké školy - partneři pro VVI/VOŠ/SŠ/ZŠ/MŠ

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Zpracoval: Jana Pečinková/jpecinkova@oldanygroup.cz 9. 2. 2010 OldanyGroup představuje virtualizaci studentům společnost

Více