Druhý ročník je úspěšně za námi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhý ročník je úspěšně za námi"

Transkript

1

2 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku jsme rozhodně nezaháleli, projekt se významně rozrostl a díky firmě Bayer se dokonce rozšířil na území Slovenské republiky. Ke třem společnostem zapojeným v prvním ročníku: Bayer, IBM a Sedlecký kaolin, přibyla letos čtvrtá, společnost ABB, světová špička v technologiích pro automatizaci a energetiku. Ta navázala spolupráci se třemi partnerskými školami v největších českých městech Praze, Brně a Ostravě. Naši snahu ocenili dokonce nejvyšší činitelé, projekt se může pyšnit jak záštitou českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak slovenského Ministerstva hospodárstva. Významně se nám rozrostl i počet zapojených škol, z loňských tří na letošních šestnáct, z toho pět partnerských škol společnosti Bayer na území Slovenské republiky, kde projekt realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť. Celkový počet zapojených žáků letos překonal významnou hranici a ustálil se na počtu 409. Jako poděkování zaměstnancům zapojeným do projektu proběhla ke konci školního roku závěrečná setkání a konference, jejichž program připravovali sami žáci. Na nich zhodnotili, co vše jim účast v projektu a spolupráce s partnerskou firmou přinesla. Z vyhodnocení letošní evaluace mezi všemi zapojenými žáky se rádi pochlubíme například tím, že 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobry. 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího

3 3 studia či zájmu o přírodní či technické vědy, a u 38 % žáků účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v těchto oborech. Projekt tedy plní svůj smysl a ukazuje mladým lidem přírodovědné a technické vědy jako zajímavou a perspektivní příležitost pro jejich budoucí kariérní volbu. Cílem této zprávy je podat souhrnný přehled o průběhu druhého ročníku projektu s důrazem na vyhodnocení evaluačních dotazníků od zapojených žáků, škol a firem. Evaluace byla provedena po ukončení programu projektu v závěru školního roku 2012/2013. PhDr. Jiří Kukačka, koordinátor projektu ve školním roce 2012/2013 (tento text je upravenou verzí článku, který vyšel v květnu 2013 v časopise Moderní vyučování) Obsah Zapojené firmy a školy 4 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 5 Východiska projektu 6 Irsko a Slovensko 7 Strategičtí partneři a networking 7 Medializace 8 Dovednosti v práci 9 Hodnocení projektu 9 Evaluace modulu Dovednosti v práci 10 Vybraná čísla 10 Žáci 11 Firmy 19 Školy 23 Mentoring 29 Letní brigády 29 Slovo závěrem 30

4 4 Zapojené firmy a školy Druhého ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2012/2013 zúčastnily 4 firmy a 16 partnerských škol: BAYER s.r.o. Česká republika a BAYER, spol. s r.o. Slovenská republika & partnerské školy: Malostranské gymnázium, Praha Smíchovská střední a průmyslová škola, Praha SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Základní škola T. G. Masaryka, Praha Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava Gymnázium Bilíkova, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Bratislava Stredná odborná škola chemická, Bratislava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava IBM Česká republika, spol. s r. o. & ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice Sedlecký kaolin a.s. & Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary ABB s.r.o. & partnerské školy: Gymnasium Jižní Město, Praha Základní škola a mateřská škola Ostrava Bělský Les Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno Jejich prostřednictvím bylo do projektu zapojeno 409 žáků, 406 žáků do modulu Dovednosti v práci a 6 žáků v rámci modulu Mentoring (3 žáci se účastnili obou modulů).

5 5 Systémové působení projektu Věda má budoucnost Jedním z důležitých aspektů realizace projektu Věda má budoucnost je propojení se systémovou úrovní, tedy veřejnou a stání správou. Cílem této snahy je provázat praktickou realizaci projektu se systémovým pojetím a nastavením obecných priorit českého a slovenského vzdělávacího systému. V srpnu 2012, několik dní před zahájením druhého ročníku, obdržel projekt Věda má budoucnost záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: Vnímám velkou přidanou hodnotu ve Vaší snaze zvýšit zájem o přírodní a technické obory mezi žáky a studenty. Zároveň věřím, že spolupráce firem a škol je důležitá z pohledu konkurenceschopnosti ČR a napomůže mladým lidem se správně rozhodnout při rozhodování o jejich pracovním zaměření. prof. Petr Fiala t.č. ministr školství, v rámci udělení záštity V lednu 2013 pak slovenská verze projektu, kterou realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť, obdržela záštitu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Oceňujem Vašu iniciatívu a snahu o zlepšenie stavu v oblasti pretrvávajúceho poklesu atraktivity prírodovedných a technických oborov v českom a slovenskom školskom systéme, ako aj snahu o prebudenie záujmu žiakov o ne prostredníctvom živej skúsenosti s pracovníkmi firiem. Preto projekt Veda má budúcnosť vítam ako jednu z možností podpory odborného vzdelávania na Slovensku. Zároveň mi dovol'te potvrdit' spoluprácu Ministerstva Slovenskej republiky s projektovým tímom pri príprave a realizácii projektu... Tomáš Malatinský minister hospodárstva, v rámci udělení záštity

6 6 Východiska projektu Projekt navazuje na národní priority českého předsednictví v Radě EU, které si v oblasti vzdělávání za svou hlavní prioritu vytyčilo partnerství vzdělávání a businessu. Pod touto prioritou se uskutečnily důležité mezinárodní akce na půdě ČR i Belgie: Neformální zasedání ministrů školství zemí EU a kandidátských zemí v Praze ( ). Mezinárodní konference na téma partnerství škol a businessu v Praze ( ). Další akce pořádané v Bruselu byly pod vedením českého předsednictví rovněž zaměřeny na uvedené téma. Závěry Rady ministrů zemí EU na téma partnerství vzdělávání a businessu byly schváleny na zasedání v Bruselu. Mj. upozorňují na význam přímé spolupráce mezi firmami a školami na nižších úrovních vzdělávání, a to s důrazem, jaký tato spolupráce přináší žákům a studentům z hlediska jejich dovedností a budoucího profesního uplatnění. Podpora přírodních a technických věd je jednou z priorit pro čerpání dotací z Evropského sociálního fondu. Tyto prostředky by měly být především využity na zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání. V doporučených řešeních jsou pak přímo uvedeny aktivity jako realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů nebo prevence předčasného opouštění školy, které se projekt Věda má budoucnost snaží zdůrazňovat. V návaznosti na tyto aktivity bylo v ČR uspořádáno několik akcí, které téma spolupráce škol a businessu znovu vyzdvihly. Z hlediska projektu Věda má budoucnost byly nejdůležitějšími akcemi národní konference pořádané v rámci Evropské spolupráce ve vzdělávání. Projekt byl prezentován na konferenci uskutečněné dne s názvem Partnerství pro MST. Jako příklad dobré praxe byl poté uveden i v závěrech konference, které byly dopisem MŠMT rozeslány představitelům firem a dalších relevantním partnerům.

7 7 Irsko a Slovensko Projekt je součástí platformy Školy firmám - firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno na 125 velkých firem a 170 škol. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna. Díky zájmu společnosti Bayer a pod záštitou slovenského Ministerstva hospodárstva se projekt v roce 2013 rozšířil i na území Slovenské republiky. Ve školním roce 2012/2013 probíhala pilotní fáze a do spolupráce se společností Bayer bylo zapojeno 5 škol. Od nového školního roku bude projekt otevřen dalším zájemcům ze strany firem i škol. Informace o slovenském projektu Veda má budúcnosť naleznete na webových stránkách či na Facebooku: Strategičtí partneři a networking Projekt byl prezentován na semináři MŠMT: MST matematika, přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí kariéru ( , Brno), který po roce tematicky navázal na konferenci Partnerství pro MST ( , Praha), kde byl projekt prezentován jako příklad dobré praxe. Setkání realizačního týmu Věda má budoucnost se zástupci Ministerstvu hospodárstva SR - Sekce pro stratégie ( , Bratislava) k projednání záštity a podpory pro realizaci slovenské varianty projektu Veda má budúcnosť. Projekt byl prezentován na konference Economia Odpovědi byznysu na společenské otázky ( , Praha). Projekt byl prezentován prostřednictvím Americké obchodní komory (panelová diskuse v rámci akce NGO Market, , Praha) a je prezentován na jejím webu Czech Market Place:

8 8 Projekt Veda má budúcnosť byl prezentován na výstavě Mladý tvorca spojené s Job Expo pořádané Ministerstvem hospodártva Slovenskej republiky ( , Nitra, SR). Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy před započetím druhého ročníku realizace projektu (citace ministra viz výše). Záštita Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (citace ministra viz výše). Jednání o možných formách podpory projektu s Hospodářskou komorou ČR. Projekt Věda má budoucnost je součástí Metodického portálu Rámcových vzdělávacích programů: digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5063. Medializace Článek o projektu Firmy lanaří už i osmáky vyšel v Lidových novinách dne na úvodní stránce přílohy Akademie: /attachments/article/9/vmb_lidovky_ pdf. Článek Věda má budoucnost příklad firemní spolupráce se školami vyšel v publikaci Best Office vydané Americkou obchodní komorou, říjen Případová studie o projektu s názvem Posilování místních podmínek - Věda má budoucnost se stala součástí publikace Vytváření sdílené hodnoty, Průvodce novou firemní (r)evolucí, prosinec 2012: /attachments/article/9/pruvodce+csv_e-verze_pages_32-33.pdf. Mediální partnerství s časopisem Moderní vyučování: články Věda má budoucnost - Firmy spolu se školami myslí na budoucnost (březen 2013) a Věda má budoucnost - Druhý ročník je úspěšně za námi! (květen 2013). Mediální partnerství s časopisem AUTOMA: články Mládež poznává technické obory (duben 2013) a Věda a technika v praxi (červen 2013). Kompletní media coverage a přehled těchto i dalších mediálních ohlasů se všemi články na stáhnutí ve formátu.pdf naleznete zde: Zpracování nové webové prezentace ve slovenském jazyce a slovenské Facebookové stránky: Kompletní aktualizovaná fotogalerie akcí na: /fotogalerie & Kompletní přehled dění v projektu na /aktuality & Pravidelná aktualizace Facebook profilů: &

9 9 Dovednosti v práci Modulu Dovednosti v práci se zúčastnilo celkem 406 žáků, což je výrazný nárůst oproti loňsku, kdy bylo zapojeno 98 žáků. Jde o roční program, který formou strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem. V rámci každého partnerství firma škola proběhlo 4 až 5 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: Hodnocení projektu Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. O zpětnou vazbu jsme požádali i všechny zapojené firmy i zapojené školy. V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s proběhlým projektem, názory na jednotlivé části programu i doporučení, co upravit či změnit do příštího školního roku. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Souhrnné výsledky této evaluace i nejzajímavější postřehy a citace uvádíme na následujících stránkách. Den v životě firmy; Životopisy a příprava na pohovor; Pohovory nanečisto/assessment centrum; Věda v praxi; Závěrečné hodnocení. První 4 setkání připravovala vždy partnerská firma a závěrečné setkání proběhlo v režii zapojených žáků jako týmový projekt. Setkání se konala ve firmě i ve škole dle úvodní domluvy všech stran.

10 10 Evaluace modulu Dovednosti v práci Vybraná čísla žáci 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. 38 % žáků potvrdilo, že účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách. 47 % žáků si nejvíce užilo první setkání Den v životě firmy. 43 % žáků pokládalo za nejvíce užitečné druhé setkání Tvorba životopisů a příprava na pohovor. Vybraná čísla firmy a školy 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího studia či zájmu o přírodní či technické vědy. 86 % zástupců firem by doporučilo tento program jiné firmě a ohodnotilo partnerství se školou jako vynikající. 85 % zástupců škol ohodnotilo servis poskytovaný AISIS koordinátorem jako vynikající. Zástupci firem nejvíce oceňovali možnost zvýšit zájem žáků o přírodní či technické vědy a zvýšit povědomí o svém oboru a jeho prestiž. Všechny zapojené školy za největší výhodu považují, že žáci byli motivováni k přemýšlení o jejich vlastní pracovní kariéře, stejně tak oceňují příležitost získat informace o kariéře v oboru přírodních a technických věd.

11 11 Dovednosti v práci Žáci Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o hodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Otázka 1: Ohodnoť, prosím, tento projekt a okomentuj níže. 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. Komentáře Tento projekt hodnotím jako "výborný", protože jsem se dozvěděla spoustu nových informací a motivoval mě k tomu, abych se více věnovala angličtině. Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto projektu boli veľmi milí, ochotní a ceníme si, že si našli na nás čas a okrem toho som sa z tohto projektu dosť veľa naučila Mě osobně projekt velmi zaujal a příjemně překvapil. Dozvěděl jsem se nové informace a doufám, že ještě takový projekt někdy zažiju. Páči sa mi myšlienka, že nám chcú priblížiť vedu. V dnešnej dobe je o vede takmer všetko a my, mladí ľudia, o nej vieme málo. Projekt byl vydařený, naučili jsme se tvořit životopisy, nabídl nám skvělé možnosti do budoucna. Super spolupráce, dobrá nálada, kvalitní rozdávání informací.

12 12 Otázka 2: Které setkání jsi si užil/a nejvíce? Žáci mohli zaškrtnout libovolný počet setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Uveď, prosím, jakékoliv další detaily o tom, proč se ti líbila právě ta setkání, která byla tebou zaškrtnuta výše. Den v životě firmy komentáře Páčili sa mi prezentácie a prístup prezentujúcich na každú otázku, ktorá im bola položená, ochotne odpovedali. Dozvěděli jsme se, čím se firma zabývá a jaké nabízí pracovní pozice k zaujmutí, kromě těch, které známe. Nové prostředí, které normálně nevídáme a nemáme možnost se tam normálně dostat. Tvorba životopisů a příprava na pohovor komentáře Bavilo mě to. Dělali jsme je ve svém volném čase doma a pak je odeslali. Líbilo se mi to, protože jsem se to alespoň trochu naučila. Bolo to veľmi zaujímavé, zábavné a náučné. Bez životopisu sa nikam v budúcnosti nedostanem. Preto som rada, že sme sa naučili správne písať životopis. Životopis aj pohovor mi dali to, že viem, čo zhruba ma bude čakať pri hľadaní si zamestnania.

13 13 Pohovory nanečisto a Assessment centrum komentáře Lebo bolo kreatívne, všetci sa mohli zapojiť a tiež bolo poučné vidieť prijímací pohovor v praxi. Byla více zábavná, člověk se u toho nenudil, protože tam byla zahrnuta skoro vždy nějaká vtipná, zábavná vložka. Páčil sa mi prístup personalistky, bola veľmi milá, všetko čo hovorila bolo logické, príjemne spracované. Protože téma bylo zaměřeno na život a přineslo mnoho zkušeností. Assessment centrum se mi nejvíce líbilo, protože bylo setkání příjemné a bavili jsme se. Věda v praxi komentáře Líbili se mi hlavně Legoroboti. Byla to týmová kreativní práce, která zaměstnala všechny na dlouhou dobu. Byla to hezká nabídka si vyzkoušet roboty, nabídka, která se již nemusí opakovat. Bylo to docela působivé. "Robotika" vypadala jako z nějakého filmu. Již dříve jsem se zabýval robotikou a možnost dozvědět se více mi přišla užitečná. Závěrečné hodnocení komentáře Při závěrečném setkání pro mě byla velmi zajímavá závěrečná diskuze. Hodnotili jsme hlavně my žáci. Líbili se mi roboti, kteří tam jezdili po lavici. Moc se mi líbilo, když nás všichni chválili.

14 14 Otázka 3: Jakou část programu jsi pokládal/a za nejvíce zajímavou/prospěšnou? Proč? Žáci mohli zmínit i více než jedno setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Komentáře Dozvěděli jsme se, co bychom museli mít za vzdělání pro výkon práce na určitých pozicích a co by to obnášelo. Uvažuji o takové kariéře, takže mi to dost pomohlo do budoucna. Pretože je to vec, ktorú skoro každý z nás potrebuje už aj v našom veku. Protože nás za pár roků čekají buď brigády, kde takovéto životopisy potřebujeme nebo v budoucnu k povolání. Bolo to zaujímavo spracované. A zapojili aj nás a dali nám možnosť vyjadriť svoj názor. Informace mohu využít při dalším sebevzdělávání. Protože jsem prezentovala a jsme zase o něco lepší v tvoření prezentace. Představil jsem si, jaké by to bylo být manager. Bylo to zajímavé a jedinečné, nikdy jsem v podobné budově nebyla. Zaměstnanci byli sympatičtí a podělili se s námi o cenné zkušenosti a názory.

15 15 Otázka 4: Co považuješ z celého programu projektu za nejméně zajímavé/nejméně prospěšné? Proč? Velké množství žáků nedokázalo odpovědět konkrétně, jelikož každé setkání považovali za prospěšné. Celkově byly ale různé odpovědi zastoupeny v podobném poměru. Asi den v životě firmy. Nemusíme vědět, jaký má přístroj součástky, pokud se nechci stát počítačovým géniem. Tvorba životopisov, pretože sme o tom už veľa vedeli. Pohovor nanečisto, pretože sme si ho my žiaci vôbec nevyskúšali. Assessment centrum, protože mě to moc nebavilo to povídání. Věda v praxi, protože ne všichni by chtěli v budoucnu pracovat s Legoroboty. Závěrečné hodnocení, bylo zajímavé, ale ne tak přínosné jako ostatní. Otázka 5: Myslíš si, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic v dané organizaci? Uveď, prosím, proč ano nebo proč ne? 87 % žáků odpovědělo, že tato spolupráce je užitečným způsobem, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic. Jednotlivé postřehy jsou uvedeny v komentářích. Komentáře Áno, pretože si môže pozrieť, ako firma funguje a ukáže nám hierarchii vo firme.

16 16 Áno, študenti majú rozhľaď o práci v takejto firme a pomôže im to vo vyberaní zamestnania. Ano, více zkušeností a používání o komunikaci, učení mluvit srozumitelněji. Na internetu nám nikdo nepoví své osobní zkušenosti. Ano je, protože se dozvíme, jak se můžeme třeba hlásit na nějakou školu nebo do nějaké práce. Ukazuje zájem společností o naše zaměření a pomáhá nám ujasnit si, na co se v budoucnu zaměřit. Otázka 6: Jaká vylepšení či doplnění/změny bys navrhoval/a pro lepší fungování tohoto projektu? Všechny nápady jsou vítány! V této otázce se názory velice různily. Žáci dokázali navrhnout různé změny, od drobných technických detailů po nápady, které by vyžadovaly změny struktury celého projektu. Některé z návrhů však bohužel není možné z personálních, bezpečnostních i jiných důvodů na straně konkrétních firem realizovat. Více o reálné situaci pracovníků (co studovali, platové ohodnocení, náplň práce). Možnosť výberu z viacerých tém pre žiakov na uskutočnenie projektu. Zajímavěji, ne tak obecně, počítat s tím, že většinu všeho už žáci ví - nějakou představu, něco navíc. Více individuální péče, nechovat se k nám, jako že nic nevíme. Více vědy - třeba nabídka, poptávka po pracovních pozicích na vědních oborech a tak. Viac aktivít, kam sa môžu študenti zapojiť. Více projektových dnů, ukázat i jiné typy programování než jen Legoroboty. Například ukázat nějakou laboratoř nebo výrobnu. Určite by potešilo viac stretnutí a možno aj dlhších, aby sa človek mohol dozvedieť ešte viac. Tiež by bolo super nahliadnuť priamo do práce ľudí vo firme.

17 17 První den začlenit více praxe. Určite by som zapojila do projektu profesorov aj študentov VŠ. Více spojení s chemií. Méně času věnovat prezentacím, více času strávit ve výrobě. Zahrnúť do programu nejaký výskum, pri ktorom by boli žiaci účastní. Napr. nejaká praxe či cvičenie pre študentov odborných škôl. Otázka 7: Ovlivnila tvoje účast v programu tvůj názor či změnila tvůj pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách? Prosím, odpověz níže. 38 % žáků účast v programu ovlivnila. Velké procento žáků, které odpovědělo záporně, projekt neovlivnil, pouze potvrdil jejich kladný názor na přírodní a technické vědy, jelikož již studují na odborných školách. Na otázku odpovědělo 287 ze 406 žáků (69 %). Komentáře Nikdy jsem si nemyslela, že technické a přírodovědné obory jsou tak zajímavé. Díky tomuto projektu jsem si uvědomila, co bych chtěla dělat. Ano, díky tomuto projektu jsem už na 100% přesvědčen, že se budu věnovat nějakému z PC oborů, jelikož těchto lidí je na světě málo a firmy je potřebují. Prírodné a technické vedy sú zaujímavejšie, ako sa zdalo.

18 18 Vždy som si myslela, že je to nezáživná práca, ale môj názor sa zmenil. Nie je to môjmu srdcu blízke, ale keby nebolo iné východisko, nerobilo by mi to problém. Ano, protože od té doby jsem zabral ve škole a mám lepší výsledky. Ne, jen mi ho potvrdila. Pomohlo mi to pro výběr školy, teď už přibližně vím, kam bych chtěla jít dál. Nechci pracovat v tomto oboru, ale mezinárodní zkušenosti byly zajímavé. Je to zaujímavé a doteraz nikto o tom nehovoril veľa. Takže to zmenilo názor na takéto vedy. Už jsem polovinu věděl, máme na to předmět volba povolání. Začal som sa viac venovať cudzím jazykom. Vždycky jsem si myslela, že věda a technika je nuda, ale zjistila jsem, že pravda je přesně opačná. Ne, přesto se mi projekt líbil. Vždy som chcela študovať prírodné vedy, ale kvôli tomuto projektu som sa rozhodla na 100%. Určite ovplyvnila ho kladne, lebo mnohé oblasti vedy som sa naučil a tiež som si uvedomil v akej oblasti by som chcel pracovať. Vždy jsem věděla, že techničtí pracovníci jsou užiteční a potřební lidé. Tento názor zůstal, proto se nic nezměnilo. Můj pohled na zaměstnání zůstal stejný, člověka musí bavit, co studuje a pak i podle toho si hledáme zaměstnání. Přes techniku rozhodně nejsem, ale změnilo to můj názor na určité obory. Pomohlo mi to v rozhodnutí, co budu v budoucnu dělat a na co se mám teď zaměřit.

19 19 Dovednosti v práci Firmy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci firem požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo celkem 6 zástupců firem. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci firem byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 4 atributy uvítání a celková příprava, chování žáků během setkání, technické zázemí a pomůcky, spokojenost společnosti ze setkání. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší firmou a partnerskou školou v tomto roce.

20 20 Které setkání jste ze strany vaší firmy a z pohledu vašich zaměstnanců pokládali za nejpřínosnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Za nejpřínosnější považujeme první setkání a to blok Den v životě firmy. V tomto bloku jsme se mohli dozvědět o aktuální situaci v oblasti základního vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. Nejpřínosnější byla samotná diskuze s žáky, kteří nám objasnili jejich pohled na svět a na budoucí uplatnění. Následně jim naši zaměstnanci z vlastních zkušeností mohli poradit, na co by se měli zaměřit, a tím tak dosáhnout svého cíle. Velmi nízký zájem žáků o technické obory nás utvrdil, že je třeba projekty tohoto typu podporovat, aby v budoucnosti byl dostatek technických odborníků na trhu práce. Den v životě firmy, Věda v praxi dá žákům přehled o tom, jak to skutečně vypadá ve firmě. Ze dvou setkání, kterých jsem se zúčastnila, považuji za přínosnější to, které bylo zaměřeno na praktickou část ukázky fungování firmy. Myslím si, že bylo přínosné především pro studenty a od toho se odvíjela i spokojenost s účastí našich zaměstnanců na tomto bloku. Oddíl 2: Výhody programu Co si myslíte, že byly hlavní výhody pro zaměstnance, kteří se podíleli na programu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné.

21 21 Co považujete za hlavní výhody pro firmu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné. Jiné - komentáře Osobní setkání s vedením školy a firmy, nastavení dlouhodobé spolupráce. Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem a komunikaci se školním koordinátorem hodnotilo 6 lidí, partnerství mezi firmou a školou hodnotilo 5 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající.

22 22 Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře S AISIS koordinátorem jsem byla velmi spokojená. Nemám co vytknout. Koordinátor byl aktivní, spolupráce bez problémů Nelze odpovědět na projektu participovaly dvě koordinátorky, které se v průběhu realizace vystřídaly. Ohodnocení komunikace se školním koordinátorem komentáře Vyhovující (hodnotím pouze spolupráci v rámci bloků den v životě firmy a věda v praxi). Ohodnocení partnerství mezi vaší firmou a školou komentáře Projekt pomůže rozvinout spolupráci i v jiných oblastech (např. ujasnění procesu praxí studentů). Oddíl 4: Doporučení Jaká doporučení, změny či dodatky byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti jako je obsah programu, struktura programu a celkové zastřešení a networking projektu. Pro příští běh bych se zaměřila více na výběr školy a případnou hlubší a údernější komunikaci projektu ve škole. Položit si na začátku otázku: jaká jsou očekávání firmy/školy/studentů a z toho vyjít. V případě gymnázia bych se soustředila na skutečnou výtěžnost projektu na takto exaktně zaměřené škole. Doporučili byste tento program jiné firmě? Celkově se ohodnocení zúčastnilo 7 lidí. Z toho 6 lidí by tento program doporučilo jiné firmě.

23 23 Dovednosti v práci Školy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotili celkem 15 zástupců škol. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Ovlivnění žáků 5. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci škol byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 3 atributy užitečnost/důležitost tématu, připravenost na straně firmy, prezentace a realizace na straně firmy. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší školou a partnerskou firmou v tomto roce.

24 24 Které/á setkání považují vaši žáci za nejprospěšnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Praktická ukázka s Legoroboty, kdy si žáci mohli sami vyzkoušet své dovednosti a za pomoci lektorů, vytvořit vlastní program, algoritmus, pohybu daného robota. Spojení teoretických znalostí, praktické ukázky a také okamžité řešení problému. Povovory nanečisto/assessment centrum aktívne zapojenie triedy. Žiaci si mohli vyskúšat na aktivitách, kto sa na akú úlohu hodí (vodca...). Deň v živote firmy reálny pohľad na pracujúcich zamestnancov, žaici mohli v skutočnosti vidieť ako sa pracuje vo firmách. Den v životě firmy - žáci ocenili seznámení s prostředím reálné úspěšné firmy, diskuze se zaměstnanci o jejich náplni práce a kariérním postupu. Oddíl 2: Výhody programu Jaké si myslíte, že byly hlavní výhody pro žáky ve vaší škole tento rok? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

25 25 Jsou zde nějaké další hmatatelné výhody vaší školy díky účasti v tomto projektu? Prosím, uveďte detaily: Využití ve školní práci - výuka pracovních činností, volba povolání, nové poznatky pro žáky z praxe, prezentace školy. Žáci mají možnost vyzkoušet, či si ověřit, své znalosti v praktické situaci. Jsou tímto motivovaní, přesvědčeni o tom, že znalosti, které se získávají, jsou pro ně využitelné v praktickém životě, nebo jejich využití teprve přijde (později v práci). Získávají kontakt s klasickým zaměstnancem, který není jen zprostředkován učitelem, a mohou se jej na cokoliv zeptat. Žáci, kteří se projektu zúčastnili, diskutují o problematice i mimo vyuč. hodiny se žáky nižších tříd, zejména v hodinách odborného výcviku." Co považujete za hlavní výhody pro vaši školu v tomto roce? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

26 26 Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem hodnotilo 14 lidí, komunikaci s firemním koordinátorem hodnotilo 13 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře Velmi vstřícná a odborná práce koordinátora: při jednání se všemi účastníky, ped. pracovníky i vedením školy. Ústretový, priateľský k žiakom, profesionálny prístup. Úvodní jednání s koordinátorem proběhlo pozdě, bylo vhodné setkat se již koncem minulého kalendářního roku. Další spolupráce byla v pořádku. Ještě bych doporučila podrobněji informovat vedení školy o účasti žáků na konferenci. Vynikající spolupráce, aktivní, akční, angažovaný. Ohodnocení komunikace s firemním koordinátorem komentáře Profesionálny prístup, príjemné vystupovanie. Komunikace proběhla bez problémů. Jelikož se v průběhu školního roku změnil firemní koordinátor, po určitou kratší dobu vázla komunikace. Obětavý přístup, příkladné nasazení.

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více