Druhý ročník je úspěšně za námi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhý ročník je úspěšně za námi"

Transkript

1

2 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku jsme rozhodně nezaháleli, projekt se významně rozrostl a díky firmě Bayer se dokonce rozšířil na území Slovenské republiky. Ke třem společnostem zapojeným v prvním ročníku: Bayer, IBM a Sedlecký kaolin, přibyla letos čtvrtá, společnost ABB, světová špička v technologiích pro automatizaci a energetiku. Ta navázala spolupráci se třemi partnerskými školami v největších českých městech Praze, Brně a Ostravě. Naši snahu ocenili dokonce nejvyšší činitelé, projekt se může pyšnit jak záštitou českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak slovenského Ministerstva hospodárstva. Významně se nám rozrostl i počet zapojených škol, z loňských tří na letošních šestnáct, z toho pět partnerských škol společnosti Bayer na území Slovenské republiky, kde projekt realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť. Celkový počet zapojených žáků letos překonal významnou hranici a ustálil se na počtu 409. Jako poděkování zaměstnancům zapojeným do projektu proběhla ke konci školního roku závěrečná setkání a konference, jejichž program připravovali sami žáci. Na nich zhodnotili, co vše jim účast v projektu a spolupráce s partnerskou firmou přinesla. Z vyhodnocení letošní evaluace mezi všemi zapojenými žáky se rádi pochlubíme například tím, že 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobry. 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího

3 3 studia či zájmu o přírodní či technické vědy, a u 38 % žáků účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v těchto oborech. Projekt tedy plní svůj smysl a ukazuje mladým lidem přírodovědné a technické vědy jako zajímavou a perspektivní příležitost pro jejich budoucí kariérní volbu. Cílem této zprávy je podat souhrnný přehled o průběhu druhého ročníku projektu s důrazem na vyhodnocení evaluačních dotazníků od zapojených žáků, škol a firem. Evaluace byla provedena po ukončení programu projektu v závěru školního roku 2012/2013. PhDr. Jiří Kukačka, koordinátor projektu ve školním roce 2012/2013 (tento text je upravenou verzí článku, který vyšel v květnu 2013 v časopise Moderní vyučování) Obsah Zapojené firmy a školy 4 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 5 Východiska projektu 6 Irsko a Slovensko 7 Strategičtí partneři a networking 7 Medializace 8 Dovednosti v práci 9 Hodnocení projektu 9 Evaluace modulu Dovednosti v práci 10 Vybraná čísla 10 Žáci 11 Firmy 19 Školy 23 Mentoring 29 Letní brigády 29 Slovo závěrem 30

4 4 Zapojené firmy a školy Druhého ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2012/2013 zúčastnily 4 firmy a 16 partnerských škol: BAYER s.r.o. Česká republika a BAYER, spol. s r.o. Slovenská republika & partnerské školy: Malostranské gymnázium, Praha Smíchovská střední a průmyslová škola, Praha SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Základní škola T. G. Masaryka, Praha Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava Gymnázium Bilíkova, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Bratislava Stredná odborná škola chemická, Bratislava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava IBM Česká republika, spol. s r. o. & ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice Sedlecký kaolin a.s. & Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary ABB s.r.o. & partnerské školy: Gymnasium Jižní Město, Praha Základní škola a mateřská škola Ostrava Bělský Les Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno Jejich prostřednictvím bylo do projektu zapojeno 409 žáků, 406 žáků do modulu Dovednosti v práci a 6 žáků v rámci modulu Mentoring (3 žáci se účastnili obou modulů).

5 5 Systémové působení projektu Věda má budoucnost Jedním z důležitých aspektů realizace projektu Věda má budoucnost je propojení se systémovou úrovní, tedy veřejnou a stání správou. Cílem této snahy je provázat praktickou realizaci projektu se systémovým pojetím a nastavením obecných priorit českého a slovenského vzdělávacího systému. V srpnu 2012, několik dní před zahájením druhého ročníku, obdržel projekt Věda má budoucnost záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: Vnímám velkou přidanou hodnotu ve Vaší snaze zvýšit zájem o přírodní a technické obory mezi žáky a studenty. Zároveň věřím, že spolupráce firem a škol je důležitá z pohledu konkurenceschopnosti ČR a napomůže mladým lidem se správně rozhodnout při rozhodování o jejich pracovním zaměření. prof. Petr Fiala t.č. ministr školství, v rámci udělení záštity V lednu 2013 pak slovenská verze projektu, kterou realizujeme pod názvem Veda má budúcnosť, obdržela záštitu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Oceňujem Vašu iniciatívu a snahu o zlepšenie stavu v oblasti pretrvávajúceho poklesu atraktivity prírodovedných a technických oborov v českom a slovenskom školskom systéme, ako aj snahu o prebudenie záujmu žiakov o ne prostredníctvom živej skúsenosti s pracovníkmi firiem. Preto projekt Veda má budúcnosť vítam ako jednu z možností podpory odborného vzdelávania na Slovensku. Zároveň mi dovol'te potvrdit' spoluprácu Ministerstva Slovenskej republiky s projektovým tímom pri príprave a realizácii projektu... Tomáš Malatinský minister hospodárstva, v rámci udělení záštity

6 6 Východiska projektu Projekt navazuje na národní priority českého předsednictví v Radě EU, které si v oblasti vzdělávání za svou hlavní prioritu vytyčilo partnerství vzdělávání a businessu. Pod touto prioritou se uskutečnily důležité mezinárodní akce na půdě ČR i Belgie: Neformální zasedání ministrů školství zemí EU a kandidátských zemí v Praze ( ). Mezinárodní konference na téma partnerství škol a businessu v Praze ( ). Další akce pořádané v Bruselu byly pod vedením českého předsednictví rovněž zaměřeny na uvedené téma. Závěry Rady ministrů zemí EU na téma partnerství vzdělávání a businessu byly schváleny na zasedání v Bruselu. Mj. upozorňují na význam přímé spolupráce mezi firmami a školami na nižších úrovních vzdělávání, a to s důrazem, jaký tato spolupráce přináší žákům a studentům z hlediska jejich dovedností a budoucího profesního uplatnění. Podpora přírodních a technických věd je jednou z priorit pro čerpání dotací z Evropského sociálního fondu. Tyto prostředky by měly být především využity na zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání. V doporučených řešeních jsou pak přímo uvedeny aktivity jako realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů nebo prevence předčasného opouštění školy, které se projekt Věda má budoucnost snaží zdůrazňovat. V návaznosti na tyto aktivity bylo v ČR uspořádáno několik akcí, které téma spolupráce škol a businessu znovu vyzdvihly. Z hlediska projektu Věda má budoucnost byly nejdůležitějšími akcemi národní konference pořádané v rámci Evropské spolupráce ve vzdělávání. Projekt byl prezentován na konferenci uskutečněné dne s názvem Partnerství pro MST. Jako příklad dobré praxe byl poté uveden i v závěrech konference, které byly dopisem MŠMT rozeslány představitelům firem a dalších relevantním partnerům.

7 7 Irsko a Slovensko Projekt je součástí platformy Školy firmám - firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno na 125 velkých firem a 170 škol. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna. Díky zájmu společnosti Bayer a pod záštitou slovenského Ministerstva hospodárstva se projekt v roce 2013 rozšířil i na území Slovenské republiky. Ve školním roce 2012/2013 probíhala pilotní fáze a do spolupráce se společností Bayer bylo zapojeno 5 škol. Od nového školního roku bude projekt otevřen dalším zájemcům ze strany firem i škol. Informace o slovenském projektu Veda má budúcnosť naleznete na webových stránkách či na Facebooku: Strategičtí partneři a networking Projekt byl prezentován na semináři MŠMT: MST matematika, přírodní a technické vědy: příležitost pro budoucí kariéru ( , Brno), který po roce tematicky navázal na konferenci Partnerství pro MST ( , Praha), kde byl projekt prezentován jako příklad dobré praxe. Setkání realizačního týmu Věda má budoucnost se zástupci Ministerstvu hospodárstva SR - Sekce pro stratégie ( , Bratislava) k projednání záštity a podpory pro realizaci slovenské varianty projektu Veda má budúcnosť. Projekt byl prezentován na konference Economia Odpovědi byznysu na společenské otázky ( , Praha). Projekt byl prezentován prostřednictvím Americké obchodní komory (panelová diskuse v rámci akce NGO Market, , Praha) a je prezentován na jejím webu Czech Market Place:

8 8 Projekt Veda má budúcnosť byl prezentován na výstavě Mladý tvorca spojené s Job Expo pořádané Ministerstvem hospodártva Slovenskej republiky ( , Nitra, SR). Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy před započetím druhého ročníku realizace projektu (citace ministra viz výše). Záštita Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (citace ministra viz výše). Jednání o možných formách podpory projektu s Hospodářskou komorou ČR. Projekt Věda má budoucnost je součástí Metodického portálu Rámcových vzdělávacích programů: digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5063. Medializace Článek o projektu Firmy lanaří už i osmáky vyšel v Lidových novinách dne na úvodní stránce přílohy Akademie: /attachments/article/9/vmb_lidovky_ pdf. Článek Věda má budoucnost příklad firemní spolupráce se školami vyšel v publikaci Best Office vydané Americkou obchodní komorou, říjen Případová studie o projektu s názvem Posilování místních podmínek - Věda má budoucnost se stala součástí publikace Vytváření sdílené hodnoty, Průvodce novou firemní (r)evolucí, prosinec 2012: /attachments/article/9/pruvodce+csv_e-verze_pages_32-33.pdf. Mediální partnerství s časopisem Moderní vyučování: články Věda má budoucnost - Firmy spolu se školami myslí na budoucnost (březen 2013) a Věda má budoucnost - Druhý ročník je úspěšně za námi! (květen 2013). Mediální partnerství s časopisem AUTOMA: články Mládež poznává technické obory (duben 2013) a Věda a technika v praxi (červen 2013). Kompletní media coverage a přehled těchto i dalších mediálních ohlasů se všemi články na stáhnutí ve formátu.pdf naleznete zde: Zpracování nové webové prezentace ve slovenském jazyce a slovenské Facebookové stránky: Kompletní aktualizovaná fotogalerie akcí na: /fotogalerie & Kompletní přehled dění v projektu na /aktuality & Pravidelná aktualizace Facebook profilů: &

9 9 Dovednosti v práci Modulu Dovednosti v práci se zúčastnilo celkem 406 žáků, což je výrazný nárůst oproti loňsku, kdy bylo zapojeno 98 žáků. Jde o roční program, který formou strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem. V rámci každého partnerství firma škola proběhlo 4 až 5 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: Hodnocení projektu Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. O zpětnou vazbu jsme požádali i všechny zapojené firmy i zapojené školy. V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s proběhlým projektem, názory na jednotlivé části programu i doporučení, co upravit či změnit do příštího školního roku. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Souhrnné výsledky této evaluace i nejzajímavější postřehy a citace uvádíme na následujících stránkách. Den v životě firmy; Životopisy a příprava na pohovor; Pohovory nanečisto/assessment centrum; Věda v praxi; Závěrečné hodnocení. První 4 setkání připravovala vždy partnerská firma a závěrečné setkání proběhlo v režii zapojených žáků jako týmový projekt. Setkání se konala ve firmě i ve škole dle úvodní domluvy všech stran.

10 10 Evaluace modulu Dovednosti v práci Vybraná čísla žáci 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. 38 % žáků potvrdilo, že účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách. 47 % žáků si nejvíce užilo první setkání Den v životě firmy. 43 % žáků pokládalo za nejvíce užitečné druhé setkání Tvorba životopisů a příprava na pohovor. Vybraná čísla firmy a školy 67 % vyučujících nám potvrdilo, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího studia či zájmu o přírodní či technické vědy. 86 % zástupců firem by doporučilo tento program jiné firmě a ohodnotilo partnerství se školou jako vynikající. 85 % zástupců škol ohodnotilo servis poskytovaný AISIS koordinátorem jako vynikající. Zástupci firem nejvíce oceňovali možnost zvýšit zájem žáků o přírodní či technické vědy a zvýšit povědomí o svém oboru a jeho prestiž. Všechny zapojené školy za největší výhodu považují, že žáci byli motivováni k přemýšlení o jejich vlastní pracovní kariéře, stejně tak oceňují příležitost získat informace o kariéře v oboru přírodních a technických věd.

11 11 Dovednosti v práci Žáci Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o hodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo 290 z celkového počtu 406 zapojených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 71 %). Otázka 1: Ohodnoť, prosím, tento projekt a okomentuj níže. 63 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Pouze 3 % žáků ohodnotilo projekt jako špatný. Komentáře Tento projekt hodnotím jako "výborný", protože jsem se dozvěděla spoustu nových informací a motivoval mě k tomu, abych se více věnovala angličtině. Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto projektu boli veľmi milí, ochotní a ceníme si, že si našli na nás čas a okrem toho som sa z tohto projektu dosť veľa naučila Mě osobně projekt velmi zaujal a příjemně překvapil. Dozvěděl jsem se nové informace a doufám, že ještě takový projekt někdy zažiju. Páči sa mi myšlienka, že nám chcú priblížiť vedu. V dnešnej dobe je o vede takmer všetko a my, mladí ľudia, o nej vieme málo. Projekt byl vydařený, naučili jsme se tvořit životopisy, nabídl nám skvělé možnosti do budoucna. Super spolupráce, dobrá nálada, kvalitní rozdávání informací.

12 12 Otázka 2: Které setkání jsi si užil/a nejvíce? Žáci mohli zaškrtnout libovolný počet setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Uveď, prosím, jakékoliv další detaily o tom, proč se ti líbila právě ta setkání, která byla tebou zaškrtnuta výše. Den v životě firmy komentáře Páčili sa mi prezentácie a prístup prezentujúcich na každú otázku, ktorá im bola položená, ochotne odpovedali. Dozvěděli jsme se, čím se firma zabývá a jaké nabízí pracovní pozice k zaujmutí, kromě těch, které známe. Nové prostředí, které normálně nevídáme a nemáme možnost se tam normálně dostat. Tvorba životopisů a příprava na pohovor komentáře Bavilo mě to. Dělali jsme je ve svém volném čase doma a pak je odeslali. Líbilo se mi to, protože jsem se to alespoň trochu naučila. Bolo to veľmi zaujímavé, zábavné a náučné. Bez životopisu sa nikam v budúcnosti nedostanem. Preto som rada, že sme sa naučili správne písať životopis. Životopis aj pohovor mi dali to, že viem, čo zhruba ma bude čakať pri hľadaní si zamestnania.

13 13 Pohovory nanečisto a Assessment centrum komentáře Lebo bolo kreatívne, všetci sa mohli zapojiť a tiež bolo poučné vidieť prijímací pohovor v praxi. Byla více zábavná, člověk se u toho nenudil, protože tam byla zahrnuta skoro vždy nějaká vtipná, zábavná vložka. Páčil sa mi prístup personalistky, bola veľmi milá, všetko čo hovorila bolo logické, príjemne spracované. Protože téma bylo zaměřeno na život a přineslo mnoho zkušeností. Assessment centrum se mi nejvíce líbilo, protože bylo setkání příjemné a bavili jsme se. Věda v praxi komentáře Líbili se mi hlavně Legoroboti. Byla to týmová kreativní práce, která zaměstnala všechny na dlouhou dobu. Byla to hezká nabídka si vyzkoušet roboty, nabídka, která se již nemusí opakovat. Bylo to docela působivé. "Robotika" vypadala jako z nějakého filmu. Již dříve jsem se zabýval robotikou a možnost dozvědět se více mi přišla užitečná. Závěrečné hodnocení komentáře Při závěrečném setkání pro mě byla velmi zajímavá závěrečná diskuze. Hodnotili jsme hlavně my žáci. Líbili se mi roboti, kteří tam jezdili po lavici. Moc se mi líbilo, když nás všichni chválili.

14 14 Otázka 3: Jakou část programu jsi pokládal/a za nejvíce zajímavou/prospěšnou? Proč? Žáci mohli zmínit i více než jedno setkání. Výsledky jsou patrné z následujícího grafu. Komentáře Dozvěděli jsme se, co bychom museli mít za vzdělání pro výkon práce na určitých pozicích a co by to obnášelo. Uvažuji o takové kariéře, takže mi to dost pomohlo do budoucna. Pretože je to vec, ktorú skoro každý z nás potrebuje už aj v našom veku. Protože nás za pár roků čekají buď brigády, kde takovéto životopisy potřebujeme nebo v budoucnu k povolání. Bolo to zaujímavo spracované. A zapojili aj nás a dali nám možnosť vyjadriť svoj názor. Informace mohu využít při dalším sebevzdělávání. Protože jsem prezentovala a jsme zase o něco lepší v tvoření prezentace. Představil jsem si, jaké by to bylo být manager. Bylo to zajímavé a jedinečné, nikdy jsem v podobné budově nebyla. Zaměstnanci byli sympatičtí a podělili se s námi o cenné zkušenosti a názory.

15 15 Otázka 4: Co považuješ z celého programu projektu za nejméně zajímavé/nejméně prospěšné? Proč? Velké množství žáků nedokázalo odpovědět konkrétně, jelikož každé setkání považovali za prospěšné. Celkově byly ale různé odpovědi zastoupeny v podobném poměru. Asi den v životě firmy. Nemusíme vědět, jaký má přístroj součástky, pokud se nechci stát počítačovým géniem. Tvorba životopisov, pretože sme o tom už veľa vedeli. Pohovor nanečisto, pretože sme si ho my žiaci vôbec nevyskúšali. Assessment centrum, protože mě to moc nebavilo to povídání. Věda v praxi, protože ne všichni by chtěli v budoucnu pracovat s Legoroboty. Závěrečné hodnocení, bylo zajímavé, ale ne tak přínosné jako ostatní. Otázka 5: Myslíš si, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic v dané organizaci? Uveď, prosím, proč ano nebo proč ne? 87 % žáků odpovědělo, že tato spolupráce je užitečným způsobem, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic. Jednotlivé postřehy jsou uvedeny v komentářích. Komentáře Áno, pretože si môže pozrieť, ako firma funguje a ukáže nám hierarchii vo firme.

16 16 Áno, študenti majú rozhľaď o práci v takejto firme a pomôže im to vo vyberaní zamestnania. Ano, více zkušeností a používání o komunikaci, učení mluvit srozumitelněji. Na internetu nám nikdo nepoví své osobní zkušenosti. Ano je, protože se dozvíme, jak se můžeme třeba hlásit na nějakou školu nebo do nějaké práce. Ukazuje zájem společností o naše zaměření a pomáhá nám ujasnit si, na co se v budoucnu zaměřit. Otázka 6: Jaká vylepšení či doplnění/změny bys navrhoval/a pro lepší fungování tohoto projektu? Všechny nápady jsou vítány! V této otázce se názory velice různily. Žáci dokázali navrhnout různé změny, od drobných technických detailů po nápady, které by vyžadovaly změny struktury celého projektu. Některé z návrhů však bohužel není možné z personálních, bezpečnostních i jiných důvodů na straně konkrétních firem realizovat. Více o reálné situaci pracovníků (co studovali, platové ohodnocení, náplň práce). Možnosť výberu z viacerých tém pre žiakov na uskutočnenie projektu. Zajímavěji, ne tak obecně, počítat s tím, že většinu všeho už žáci ví - nějakou představu, něco navíc. Více individuální péče, nechovat se k nám, jako že nic nevíme. Více vědy - třeba nabídka, poptávka po pracovních pozicích na vědních oborech a tak. Viac aktivít, kam sa môžu študenti zapojiť. Více projektových dnů, ukázat i jiné typy programování než jen Legoroboty. Například ukázat nějakou laboratoř nebo výrobnu. Určite by potešilo viac stretnutí a možno aj dlhších, aby sa človek mohol dozvedieť ešte viac. Tiež by bolo super nahliadnuť priamo do práce ľudí vo firme.

17 17 První den začlenit více praxe. Určite by som zapojila do projektu profesorov aj študentov VŠ. Více spojení s chemií. Méně času věnovat prezentacím, více času strávit ve výrobě. Zahrnúť do programu nejaký výskum, pri ktorom by boli žiaci účastní. Napr. nejaká praxe či cvičenie pre študentov odborných škôl. Otázka 7: Ovlivnila tvoje účast v programu tvůj názor či změnila tvůj pohled na vzdělání a kariéru v přírodních a technických vědách? Prosím, odpověz níže. 38 % žáků účast v programu ovlivnila. Velké procento žáků, které odpovědělo záporně, projekt neovlivnil, pouze potvrdil jejich kladný názor na přírodní a technické vědy, jelikož již studují na odborných školách. Na otázku odpovědělo 287 ze 406 žáků (69 %). Komentáře Nikdy jsem si nemyslela, že technické a přírodovědné obory jsou tak zajímavé. Díky tomuto projektu jsem si uvědomila, co bych chtěla dělat. Ano, díky tomuto projektu jsem už na 100% přesvědčen, že se budu věnovat nějakému z PC oborů, jelikož těchto lidí je na světě málo a firmy je potřebují. Prírodné a technické vedy sú zaujímavejšie, ako sa zdalo.

18 18 Vždy som si myslela, že je to nezáživná práca, ale môj názor sa zmenil. Nie je to môjmu srdcu blízke, ale keby nebolo iné východisko, nerobilo by mi to problém. Ano, protože od té doby jsem zabral ve škole a mám lepší výsledky. Ne, jen mi ho potvrdila. Pomohlo mi to pro výběr školy, teď už přibližně vím, kam bych chtěla jít dál. Nechci pracovat v tomto oboru, ale mezinárodní zkušenosti byly zajímavé. Je to zaujímavé a doteraz nikto o tom nehovoril veľa. Takže to zmenilo názor na takéto vedy. Už jsem polovinu věděl, máme na to předmět volba povolání. Začal som sa viac venovať cudzím jazykom. Vždycky jsem si myslela, že věda a technika je nuda, ale zjistila jsem, že pravda je přesně opačná. Ne, přesto se mi projekt líbil. Vždy som chcela študovať prírodné vedy, ale kvôli tomuto projektu som sa rozhodla na 100%. Určite ovplyvnila ho kladne, lebo mnohé oblasti vedy som sa naučil a tiež som si uvedomil v akej oblasti by som chcel pracovať. Vždy jsem věděla, že techničtí pracovníci jsou užiteční a potřební lidé. Tento názor zůstal, proto se nic nezměnilo. Můj pohled na zaměstnání zůstal stejný, člověka musí bavit, co studuje a pak i podle toho si hledáme zaměstnání. Přes techniku rozhodně nejsem, ale změnilo to můj názor na určité obory. Pomohlo mi to v rozhodnutí, co budu v budoucnu dělat a na co se mám teď zaměřit.

19 19 Dovednosti v práci Firmy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci firem požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo celkem 6 zástupců firem. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci firem byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 4 atributy uvítání a celková příprava, chování žáků během setkání, technické zázemí a pomůcky, spokojenost společnosti ze setkání. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší firmou a partnerskou školou v tomto roce.

20 20 Které setkání jste ze strany vaší firmy a z pohledu vašich zaměstnanců pokládali za nejpřínosnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Za nejpřínosnější považujeme první setkání a to blok Den v životě firmy. V tomto bloku jsme se mohli dozvědět o aktuální situaci v oblasti základního vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. Nejpřínosnější byla samotná diskuze s žáky, kteří nám objasnili jejich pohled na svět a na budoucí uplatnění. Následně jim naši zaměstnanci z vlastních zkušeností mohli poradit, na co by se měli zaměřit, a tím tak dosáhnout svého cíle. Velmi nízký zájem žáků o technické obory nás utvrdil, že je třeba projekty tohoto typu podporovat, aby v budoucnosti byl dostatek technických odborníků na trhu práce. Den v životě firmy, Věda v praxi dá žákům přehled o tom, jak to skutečně vypadá ve firmě. Ze dvou setkání, kterých jsem se zúčastnila, považuji za přínosnější to, které bylo zaměřeno na praktickou část ukázky fungování firmy. Myslím si, že bylo přínosné především pro studenty a od toho se odvíjela i spokojenost s účastí našich zaměstnanců na tomto bloku. Oddíl 2: Výhody programu Co si myslíte, že byly hlavní výhody pro zaměstnance, kteří se podíleli na programu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné.

21 21 Co považujete za hlavní výhody pro firmu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné. Jiné - komentáře Osobní setkání s vedením školy a firmy, nastavení dlouhodobé spolupráce. Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem a komunikaci se školním koordinátorem hodnotilo 6 lidí, partnerství mezi firmou a školou hodnotilo 5 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající.

22 22 Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře S AISIS koordinátorem jsem byla velmi spokojená. Nemám co vytknout. Koordinátor byl aktivní, spolupráce bez problémů Nelze odpovědět na projektu participovaly dvě koordinátorky, které se v průběhu realizace vystřídaly. Ohodnocení komunikace se školním koordinátorem komentáře Vyhovující (hodnotím pouze spolupráci v rámci bloků den v životě firmy a věda v praxi). Ohodnocení partnerství mezi vaší firmou a školou komentáře Projekt pomůže rozvinout spolupráci i v jiných oblastech (např. ujasnění procesu praxí studentů). Oddíl 4: Doporučení Jaká doporučení, změny či dodatky byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti jako je obsah programu, struktura programu a celkové zastřešení a networking projektu. Pro příští běh bych se zaměřila více na výběr školy a případnou hlubší a údernější komunikaci projektu ve škole. Položit si na začátku otázku: jaká jsou očekávání firmy/školy/studentů a z toho vyjít. V případě gymnázia bych se soustředila na skutečnou výtěžnost projektu na takto exaktně zaměřené škole. Doporučili byste tento program jiné firmě? Celkově se ohodnocení zúčastnilo 7 lidí. Z toho 6 lidí by tento program doporučilo jiné firmě.

23 23 Dovednosti v práci Školy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotili celkem 15 zástupců škol. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Ovlivnění žáků 5. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci škol byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 3 atributy užitečnost/důležitost tématu, připravenost na straně firmy, prezentace a realizace na straně firmy. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší školou a partnerskou firmou v tomto roce.

24 24 Které/á setkání považují vaši žáci za nejprospěšnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Praktická ukázka s Legoroboty, kdy si žáci mohli sami vyzkoušet své dovednosti a za pomoci lektorů, vytvořit vlastní program, algoritmus, pohybu daného robota. Spojení teoretických znalostí, praktické ukázky a také okamžité řešení problému. Povovory nanečisto/assessment centrum aktívne zapojenie triedy. Žiaci si mohli vyskúšat na aktivitách, kto sa na akú úlohu hodí (vodca...). Deň v živote firmy reálny pohľad na pracujúcich zamestnancov, žaici mohli v skutočnosti vidieť ako sa pracuje vo firmách. Den v životě firmy - žáci ocenili seznámení s prostředím reálné úspěšné firmy, diskuze se zaměstnanci o jejich náplni práce a kariérním postupu. Oddíl 2: Výhody programu Jaké si myslíte, že byly hlavní výhody pro žáky ve vaší škole tento rok? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

25 25 Jsou zde nějaké další hmatatelné výhody vaší školy díky účasti v tomto projektu? Prosím, uveďte detaily: Využití ve školní práci - výuka pracovních činností, volba povolání, nové poznatky pro žáky z praxe, prezentace školy. Žáci mají možnost vyzkoušet, či si ověřit, své znalosti v praktické situaci. Jsou tímto motivovaní, přesvědčeni o tom, že znalosti, které se získávají, jsou pro ně využitelné v praktickém životě, nebo jejich využití teprve přijde (později v práci). Získávají kontakt s klasickým zaměstnancem, který není jen zprostředkován učitelem, a mohou se jej na cokoliv zeptat. Žáci, kteří se projektu zúčastnili, diskutují o problematice i mimo vyuč. hodiny se žáky nižších tříd, zejména v hodinách odborného výcviku." Co považujete za hlavní výhody pro vaši školu v tomto roce? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné).

26 26 Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem hodnotilo 14 lidí, komunikaci s firemním koordinátorem hodnotilo 13 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře Velmi vstřícná a odborná práce koordinátora: při jednání se všemi účastníky, ped. pracovníky i vedením školy. Ústretový, priateľský k žiakom, profesionálny prístup. Úvodní jednání s koordinátorem proběhlo pozdě, bylo vhodné setkat se již koncem minulého kalendářního roku. Další spolupráce byla v pořádku. Ještě bych doporučila podrobněji informovat vedení školy o účasti žáků na konferenci. Vynikající spolupráce, aktivní, akční, angažovaný. Ohodnocení komunikace s firemním koordinátorem komentáře Profesionálny prístup, príjemné vystupovanie. Komunikace proběhla bez problémů. Jelikož se v průběhu školního roku změnil firemní koordinátor, po určitou kratší dobu vázla komunikace. Obětavý přístup, příkladné nasazení.

www.vedamabudoucnost.cz Obsah

www.vedamabudoucnost.cz Obsah Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference 30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4 Závěrečná zpráva z konference Závěrečná zpráva Outsourcing v IT Datum: 30. 9. 2010 Místo: Konferenční centrum CITY, Praha 4 Pořadatel: DCD Publishing, vydavatel

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení Chelčického 4, 702 00 Ostrava www.eico.cz, info@eico.cz Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě dotazníkové šetření Zpracovala:

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: 1015931500 Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: 12. 3. 2015, ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce I. Základní informace o projektu: Název projektu: Úvod do světa práce Společnost: LINET spol.s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, www.linet.cz

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 V tomto dokumentu jsou shrnuty údaje z dotazníků, které jsme dávali po zkoušce studentům kursu IT_115 na konci letního semestru 2005/06. Jsou to výsledky

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více