K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K létu patří kvalitní maso a masné výrobky."

Transkript

1 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky ❻ Ohlédnutí potravinářů za uplynulým rokem ❼ Živočišná výroba a masný průmysl v Kazachstánu LIST ČESKÉHO SVAZU ZPRACOVATELŮ MASA Ročník XIV. 16. srpna 2005 Cena 12 Kč Přitvrdilo u zpracovatelů Ministerstvo zemědělství v letošním roce předpokládá pokles domácí výroby vepřového masa zhruba o 8,5 procenta na tun živé hmotnosti.domácí spotřeba podle odhadů zůstane meziročně stejná, kolem tun, výrazně ale vzroste dovoz, a to z na zhruba tun. Vývoz naproti tomu zřejmě mírně klesne ze na tun, uvádí se v situační a výhledové zprávě. Podle propočtů odbytového družstva Centroodbyt letos poklesne produkce vepřového o tun. Uvádí to prezident Agrární komory Jan Veleba. Za poklesem jsou podle něj zejména nízké farmářské ceny prasat, kdy producenti dlouhodobě, v řádu tří let, prodávají převážně pod náklady. Hlavní výrobci jsou na tuto komoditu specializovaní a na ztrátovost reagují snižováním stavů prasat. Dalším faktorem je to, že po vstupu do EU sice producenti mohli začít vyvážet za vyšší ceny, zvýšil se ale i tlak dovozů a celkově vzrostlo záporné saldo v zahraničním obchodu s vepřovým masem. Podle údajů ministerstva zemědělství schodek obchodu s vepřovým masem a živými prasaty dosáhl loni poprvé v historii téměř dvě miliardy korun. Stavy chovaných zvířat v Česku stále klesají. Podle soupisu k 1. dubnu se počty skotu snížily meziročně o 2,2 procenta a stavy prasat o osm procent. Jak říká vedoucí středně velkých družstevních jatek akciové společnosti ZEAS Pod Kunětickou horou, ceny při prodeji jatečných býčků, ale i krav a jalovic jdou nahoru a to pro zpracovatelskou divizi zemědělské firmy není dobré. Společnost sice může jásat nad lepším zpeněžením skotu, ale její zpracovna naopak hořekuje. Jatky vznikly po roce 1990 a udržely se díky tomu, že se postupně modernizovala výroba a rozumně se hospodařilo. Zeas má stálé odběratele jak masa, tak hotových výrobků, jejichž sortiment čítá až na osmdesát druhů. Podle šéfa jatek Karla Kužela se ale dobře ví, co je to být pod tlakem cen u zpracovatelů. Po vstupu do Evropské unie podle něj rostly ceny především u krav a jalovic. U krav se farmářská cena až ztrojnásobila, u jalovic také podstatně vzrostla. Do velkých řetězců jatka společnosti ZEAS neprodávají, a tak nezažívají navíc tlak na co nejnižší ceny ještě od obchodníků. Zemědělci z této firmy dobře vědí, jaké jsou náklady, kam až mohou jít ceny při výkupu a za kolik může jít hotový výrobek na pulty prodejen, aby ani jedna strana nehořekovala. Zatím to není tak jednoduché a na našem trhu ve vertikále producent zpracovatel obchod vítězí silnější, a to jsou jednoznačně řetězce, které neúměrným tlakem na ceny snižují kvalitu, zejména u uzenin, a vydělávají na slabších článcích řetězce. Zákon ani jiné právní normy je v tom neomezují. Eugenie Línková Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Vážení čtenáři, přinášíme Vám otevřený dopis Společenstva řezníků a uzenářů okresu Chrudim. Vážený pane, vážená paní, Nejprve Vám předkládáme titulky z vybraných novinových článků: Už ani šunka nebývá ze šunky Deníky Bohemia ze dne , Masný výrobek bez masa Deset deka salámu za 3 koruny může to být ještě salám? MF Dnes ze dne Pod těmito titulky byly v uvedených tiskovinách otisknuty články, ve kterých se autoři zabývají situací na trhu českých masných výrobků. Je vysoce zarážející, že po 15 letech demokratického hospodaření s nastolením TRŽNÍHO režimu a s uplatněnými tvrdými podmínkami pro výrobce, s odvoláním na EU, jsme svědky výpadků v kvalitě masných výrobků, a spotřebitelské veřejnosti je tak předkládán názor na kvalitu práce českých výrobců. Z historických zpráv je známa vysoká jakost českých masných výrobků, které byly žádány na světových trzích, např. v USA, Švédsku, Itálii, Anglii, ale i v Orientu, a soutěžily i s výrobky sousedních zemí (Maďarsko, Rakousko, Německo...). Otevření trhu dalo vzniknout národním a nadnárodním obchodním řetězcům, které jsou vystaveny velkému konkurenčnímu boji a vystupují jako jediní ochránci spotřebitelů (a tím nízkých cen nabízeného zboží) i za cenu snížené jakosti. Vyvíjejí psychologický tlak na dodavatele, neboť požadované odběrní množství je pro výrobce tak lukrativní, že v obavách, aby Zvolená varianta: Sdílení nákladů celkové skutečné recyklace obalů Výkupní ceny za tunu: PET Kč, sklo 400 Kč, papír směs 700 Kč, lepenka Kč K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. zákazníka zajišťující velké množství výroby neztratil, přistoupí na stlačení ceny i při vědomí, že bude nucen hledat řešení v zajištění levnější náhradní suroviny a tím i snížení jakosti. To nemluvíme o určitých požadovaných BONUSECH pro akce k pořádání prodejních akcí sloužících k přilákání zákazníků. To však má Připravované sdílení nákladů celkové recyklace obalů s cílem minimalizace nákladů celého systému V uplynulých měsících byly na úrovni PK ČR projednávány možné varianty přerozdělení a úpravy výše poplatků za recyklaci obalů. Tato diskuze byla vyvolána zejména v souvislosti s novými legislativními požadavky plynoucími ze závazných předpisů EU, které stanovují základní minimální míru recyklace pro všechny materiály společně, a to ve výši 55 %. Ustupuje se tudíž od doposud aplikovaného systému, kdy náklady na recyklaci obalů byly u jednotlivých materiálů sledovány odděleně a každý z materiálů měl odtud stanovenou specifickou míru minimální recyklace. Tento nový přístup zcela logicky vyžaduje úpravu sdílení celkových nákladů recyklace obalů tak, aby byl zohledněn přínos těch oborů, které se na dosažení požadovaného limitu podílejí nejvíce, a zároveň aby byla zajištěna minimalizace nákladů celkového systému. Společnost EKOKOM byla proto požádána o provedení propočtů absolutních finančních dopadů na jednotlivé sektory, s procentickým vyjádřením nárůstů jednotlivých variant. Zástupci všech potravinářských oborů sdružených v PK ČR následně posoudili předložené varianty, z nichž žádná nemohla vyhovět veškerým zájmovým skupinám současně. Jedna z variant ale poskytla určitý prostor ke kompromisu. Tato varianta sice nevyhovuje žádné ze zúčastněných stran na 100 %, ale její negativní dopad je v dlouhodobém pohledu nejméně bolestný pro systém jako celek. i další negativní dopady, které se řetězově šíří až k prvovýrobcům, kteří trpí odbytem dobytka. Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu postupného vlivu na likvidaci malých konkurentů živnostníků. Jsme jen malé živnostenské společenstvo, pro jehož členy je stavovská čest na prvém místě, a proto nemůžeme jen přihlížet nečinně těmto jevům, které se opakují. Jsou důkazem, že boj těch řetězců celkem snadno vítězí nad stavovskou ctí, které se dovolával prezident ČSZM Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., již na 5. semináři ve Skalském Dvoře v roce 2003, pořádaném k Údržnosti masa a masných výrobků, když uvedl:...zjednat nápravu v oboru všude tam, kde to situace vyžaduje, je nikoli pouze věc povinnosti, ale stejně tak i cti. Jsme si vědomi, že naše protesty v tom velkém soukolí moc málo znamenají, ale přesto nemůžeme na ten strmý vývoj jen koukat s PASIVNÍ REZISTENCÍ. Protože se nás bytostně dotýká současné dění, apelujeme u všech zainteresovaných na stavovskou čest: Nedopusťte, aby pokrok a věda, které v minulém století doznaly takového vzestupu, byly zneužívány. Ať jsou vyráběny levné výrobky pro obohacení trhu s využitím náhradní suroviny, ale takovéto ATRAPY jsou vedeny v samostatné skupině a nejsou slučovány s masnými výrobky. Tento boj s větrnými mlýny je nutné dovést do vítězného konce. K tomu může pomoci národní značka KLASA, kterou by bylo zapotřebí dosáhnout u všech masných výrobků, nejen u těch dražších. Jsme přesvědčeni, že české masné výrobky obstojí v zahraniční konkurenci. Budeme ještě někdy v budoucnosti nuceni číst podobné novinové články? S pozdravem Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Tajemník Květoslav Vladyka Starosta Josef Just Proto byla akceptovatelná většinou a přijata jedenácti hlasy členů PK ČR, přičemž dva členové se zdrželi hlasování. Je nutno zopakovat, že bylo dosaženo kompromisu, který umožnil zachovat stávající systém recyklace obalů v souladu s novými legislativními požadavky a zároveň minimalizovat celkové náklady na jeho provozování. Dopady této varianty na jednotlivé sektory ve výhledu let při stanovených výkupních cenách jsou uvedeny v přiloženém grafu. Zavedení principů zvolené varianty bude EKOKOM realizovat právě od roku Členové PK ČR i zástupce EKOKOMU současně poukázali na některé nákladové rezervy. Jedná se především o domácí firmy, které poplatky na recyklaci obalů neodvádějí, nebo zkreslují jejich výši. Dále jde o společnosti dovážející potraviny ze zahraničí. U nich je obtížné zajistit, aby se na systému recyklace odpovídajícím způsobem finančně podílely. Členové PK ČR proto vznesli požadavek směrem k výkonným orgánům komory na prověření možností, jak poplatky v těchto případech důsledněji od společností vybírat. Společné stanovisko členů PK ČR uvádí, že výše popsané postupy, jež na jednu stranu zvýhodňují určité firmy v konkurenčním boji a na stranu druhou zvyšují finanční zatížení společností zapojených do systému recyklace obalů, lze kvalifikovat jako nekalou soutěž. ČSZM

2 2 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ Bezpečnost spotřebitelů především Státní veterinární dozor v místech určení, tj. tam, kam jsou zásilky veterinárního zboží adresovány, je u nás plně funkční, a to i v podmínkách tzv. intrakomunitárního trhu, (to znamená, že za splnění veterinárních podmínek je možný mezi členskými zeměmi EU volný obchod). Dokládá to i případ z pondělí , kdy v chebském masokombinátu veterinární kontrola zjistila u části zásilky hovězích čtvrtí z Polska ze závodu v Siewierz Dziewki následující nedostatky. Část zásilky hovězích čtvrtí byla povrchově znečištěna a na některých čtvrtích byla nedostatečně odstraněna mícha, což je v rozporu s ochrannými opatřeními proti BSE, tato povinnost je i zakotvena ve veterinární legislativě všech členských zemí EU. Proto krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj pochopitelně okamžitě rozhodla o vrácení do místa odeslání masnému závodu v Siewierz Dziewki v Polsku hovězí čtvrtě, u kterých nebyla odstraněna mícha, a to o celkové hmotnosti 1 334,3 kg. Je to tedy část z celkové zásilky kg. Proto oznámila Státní veterinární správa ČR tuto skutečnost ostatním členským zemím EU systémem rychlého varování RASFF: vrácení zásilky hovězích čtvrtí o hmotnosti 1 334,3 kg. Jak je z uvedeného zřejmé, i tento případ dokazuje, že se naši občané mohou na systém státního veterinárního dozoru spolehnout. Zároveň je na zjištěném příkladu nevhodně ošetřeného a udržovaného masa patrné, že je veterinární dozor v místech určení nutný. Spolupráce s Francií dobrá Kontrolní systémy v členských zemích fungují tak, aby se spotřebitelům nedostalo na stůl nic závadného. Lze to doložit na příkladu dobré spolupráce s francouzskou stranou. Dne informoval Loic Evain, zástupce ředitele pro Zdravotní bezpečnost potravin francouzské Veterinární správy, Státní veterinární správu ČR o omylu v expedici masa do ČR. Sledování zoonóz nemocí přenosných ze zvířat na lidi a naopak je čím dál tím přísnější. Je to i proto, že se v poslední době též uvažuje o případných možnostech vzniku nových epidemií. Příkladem může být nebezpečí aviární influenzy (ptačí chřipky), která se u nás dosud nevyskytla, což se týká i virového onemocnění SARS. Jistým rizikem může být i BSE, která je již několik let sledována, a jak se ukazuje, jsou veterinární opatření účinná. Lze obecně konstatovat, že naše republika je díky velmi dobré úrovni státního veterinárního dozoru, a tudíž i dobré zdravotní úrovni chovů hospodářských zvířat z hlediska výskytu zoonóz na tom velmi dobře. Potvrdily to dosud všechny kontrolní mise z EU. Šlo o množství kg mražené vepřové krkovice, které bylo ve Francii zablokováno z důvodu abnormálního vzhledu a zápachu. Tato veterinární zásilka omylem opustila sklad a byla doručena do mrazírny v Praze. Na základě včasného oznámení a na základě fyzického vyšetření nařídily proto vzápětí orgány státního veterinárního dozoru odeslání celé zásilky zpět francouzské firmě. Důvěra ve veterinární autority země původu veterinárního zboží je základním kamenem obchodu v rámci EU. Na této důvěře stojí intrakomunitární trh a na zmíněném příkladu lze doložit, že veterinární dozor je funkční. Funkční je i státní veterinární dozor v místech určení. V monitoringu zoonóz stále dokonaleji Však také byla ČR v loňském roce uznána orgány EU za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat (brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz). Klasickými zoonózami jsou například brucelóza či tuberkulóza skotu. A dokonce i pro lidi smrtelně nebezpečná vzteklina se u nás již tři roky nevyskytuje a Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) uznal ČR za zemi prostou této nebezpečné nákazy. Aby situace byla dobrá i nadále, a nebyli ohroženi lidé, ani zvířata, stále se zdokonaluje monitoring potenciálních nebezpečí. Smysl tohoto monitoringu je, že se sledují a analyzují rizika, aby bylo možné operativně přijmout odpovídající opatření. Zejména na základě Směrnice č. 99/ 2003/EEC, která je implementovaná v naší vyhlášce č. 356/2004, podléhají nově hlášení verotoxigenní Escherichia coli, kampylobakterióza a rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům. Za velmi důležité lze považovat právě sledování rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům proto, že hrozí, že by mohla selhávat léčba lidí přípravky na bázi antibiotik. Je reálné vypěstování rezistentních kmenů původců nákaz. Právě z hlediska rezistence vůči antibiotikům se sledují především Salmonelly, Escherichia coli a Campylobacter jejuni. Lidé i zvířata jsou totiž ohroženi stejnými, anebo velmi podobnými mikroorganismy. Evropský úřad EFSA (European Food Safety Authority) pak každoročně vyhodnocuje údaje z členských států a publikuje je ve výroční zprávě Zoonoses Community Report. EFSA má za úkol harmonizovat monitoring, aby získávané údaje byly srovnatelné a bylo možné na jejich základě přijímat na území celé EU stejná opatření. Samozřejmě je tento monitoring zoonóz finančně náročný, díky možnostem státního rozpočtu a pochopitelně pochopení Ministerstva zemědělství ČR jej může Státní veterinární správa uskutečňovat. Jde přece o zdraví lidí. Za první pololetí letošního roku uskutečnili inspektoři všech krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy Praha přesně dozorových akcí, při kterých zjistili 149 pochybení, na jejichž základě podali obcím podnět ke správnímu řízení. (Z toho 59 případů se týkalo hospodářských zvířat a 88 zvířat chovaných v zájmových chovech, jeden případ v zoo a jeden volně žijící zvěře). Nejčastějšími případy byly v chovech skotu a ovcí nevyhovující podmínky, nedostatečná výživa, v některých případech vedoucí ke skutečnému utrpení zvířat, popřípadě k úhynům. V zájmových chovech šlo nejčastěji o špatné podmínky chovu, nedostatečné krmení, malý prostor a podvýživa, nejčastěji se to týkalo psů a koček. Z dalších údajů za půl roku lze uvést, že kromě denních kontrol na jatkách bylo provedeno též 493 komplexních kontrol, přičemž v osmi případech byl orgány státního veterinárního dozoru podán podnět ke správnímu řízení. Zajímavé je, že prakticky všechny případy se týkaly přepravy a vykládky zvířat, nikoli samotné porážky, která byla ve všech případech shledána bez závad. Při samotné přepravě zvířat bylo pak provedeno kontrol a v osmi z třinácti případů zjištěných závad byl podán podnět ke správnímu řízení. Kromě laboratoře ve Státním veterinárním ústavu v Liberci bude moci stanovovat výši protilátek proti vzteklině a jejich rozlišení, jsou-li původu infekčního nebo postvakcinačního, u domácích masožravců, kteří se vakcinují, tedy psů, koček či fretek, i Státní veterinární ústav Praha. Vladimír Tůma, ředitel Agro-Kombinátu, z Dolního Žandova pochází, a i když se mu vrátil rodinný grunt, usedlost opravil a dal do pořádku, pole spravuje společně s dalšími stovkami hektarů v zemědělské společnosti, jíž řídí. Nechce malorolničit jako otec, fandí velkovýrobě. Na kontrol pohody zvířat 150 závad V úterý zasedal v Bruselu Stálý výbor pro potraviny a zdraví zvířat, aby projednal návrh Rozhodnutí Evropské komise, které bude novelizovat seznam laboratoří, které mohou provádět ověření vakcinace proti vzteklině. Podmínkou pro uvedení na tento seznam je úspěšně absolvovat náročný a delší dobu trvající test, který organizuje Referenční laboratoř ES francouzské Agentury pro ochranu veřejného zdraví v Nancy. Poté, co prošla tímto testem Národní referenční laboratoř ve Státním veterinárním ústavu v Liberci a je již v seznamu EU schválených laboratoří uvedena, je naší druhou laboratoří odborné pracoviště ve Státním veterinárním ústavu Praha. Pro ty, kteří se svými čtyřnohými kamarády cestují do zemí, které toto vyšetření na ověření účinnosti vakcinace (stanovení požadovaného titru protilátek) proti vzteklině požadují, to znamená, že mohou využít obou našich laboratoří. Zemědělcům z Dolního Žandova se vlastní jatky vyplácí Cheb Na Chebsku v Dolním Žandově hospodaří Agro-Kombinát. Je to společnost s ručením omezeným, která vznikla v roce 1993 privatizací větší části státního statku. Hospodaří na výměře hektarů zemědělské půdy, využívá možností pastvy, a v živočišné výrobě se zaměřuje především na chov jatečných býků. Poráží je na vlastních jatkách, dvakrát týdně zhruba 15 kusů. Provozovna je vybavena porážecí linkou a má i certifikát umožňující export masa. Máme i ekologický certifikát, říká Vladimír Tůma, ředitel a jednatel společnosti. Kvůli malému zájmu spotřebitelů o ekologické hovězí firma ale certifikátu nevyužívá, dodal. Vlastní jatky mají hned několik výhod. Nemusíme čekat na peníze za jatečná zvířata, což u masokombinátu dnes je běžně 60, ale i sto dní. Hned po porážce jdou peníze buď na účet mateřské firmy nebo té společnosti, jíž Žantovští porazili jatečné kusy. Neporáží totiž jen svůj Lze říci, že se ve spolupráci s kontrolními orgány členských zemí EU prohloubila kontrola plánů cesty při přepravě zvířat na delší vzdálenosti, zlepšila se i vzájemná informovanost, což se projevilo i na vyšší úrovni přepravců. Ti musejí splnit poměrně přísné podmínky, aby získali registraci. V ČR je nyní registrováno 480 přepravců a 1680 osob má kvalifikaci pro přepravu zvířat (úspěšně absolvovali odborné kurzy, na jejichž pořádání se též podílí i Státní veterinární správa ČR). Aby bylo možné kontrolovat přepravce na trase, nikoli jen v kontrolních bodech či místech odpočinku, je potřeba dohody s Policií ČR. Tato dohoda o spolupráci je již na světě a společné akce se plánují zejména ke konci tohoto roku. V ČR už dvě laboratoře na vzteklinu! Nakladatelství AGRAL-PRAHA V nejbližší době, asi do čtyř týdnů, vyjde rozhodnutí o schválení laboratoře v Praze v Úředním věstníku jako dodatek k Rozhodnutí 2004/233/EC a bude uvedeno i na webových stránkách EU. Pro úplnost informace uvádíme, že z členských zemí požadují potvrzení z EU uznané laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině Velká Británie, Severní Irsko, Malta a Švédsko. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem. Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině. připravuje odbornou, bohatě ilustrovanou publikaci MVDr. Josefa Radoše s názvem Řezníci a uzenáři ve světle věků. Obsah publikace se zabývá převážně organizační a hospodářskou problematikou zpracování masa v jednotlivých časových etapách. V úvodních kapitolách autor rozebírá historii oboru počínaje starým Egyptem a Římem, dále středověké události týkající se řemesla v našich historických zemích. Samostatně je rozvedena problematika řeznického a uzenářského oboru před více než sto lety v Praze, včetně jmenovitého soupisu firem. Obsah dále pokračuje řeznickými a uzenářskými praktikami v první polovině dvacátého století, vysvětlením pojmu maso jako zboží, a principy obchodu s dobytkem a masem za druhé světové války a bezprostředně po válce. Zemědělskou veřejnost by mohla zaujmout úvaha o družstevnictví v oboru obchodu s dobytkem, včetně řešení cenové stabilizace. Další kapitoly jsou věnovány oboru zpracovatelů masa v poválečném období, dále v období administrativně - direktivního řízení národního hospodářství a svobodného podnikání po roce Mimo problematiky vývoje oboru byly ještě na závěr doplněny kapitoly o nejslavnějším období chicagských jatek, věhlasu sušených šunek, historii veterinární medicíny a významu masa ve výživě člověka. Publikace bude vydána v závěru roku. Komplexní informace rádi podáme na adrese vydavatelství a nakladatelství: AGRAL-PRAHA, Hraběcí 333, Planá nad Lužnicí, tel , redakce skot. Jinak je ekonomika agrokombinátu rozdělená a jatky mají oddělené účetnictví. Je lepší přehled o výrobě a její efektivnosti. Z nejhoršího je firma venku, po privatizaci měla velké dluhy. Privatizovali jsme pět velkých farem živočišné výroby s majetkem kolem sta milionů korun a nyní přicházíme o půdu, řekl ředitel Tůma. Oblast bývalých Sudet láká Němce k nákupu půdy, a jelikož o prodeji rozhoduje výše ceny, zahraniční zájemci jednoznačně vedou. Pro ně je u nás půda stále levná a mohou si dovolit stupňovat cenovou nabídku. Pro agrokombinát není jednoduché investovat do luk a pastvin, kterých by bylo potřeba víc. Zatím má luk a pastvin na hektarů, zbytek tvoří orná půda. Výhodou společnosti jsou vlastní sila a posklizňová linka na obilí. V kombinátě si krmiva míchají proto sami, a to je přijde levněji. Celkově lze říci, že se tam hospodaří velmi úsporně a s efektem. O jatkách lze říci totéž. Text a foto Eugenie Línková

3 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ 3 Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM, které se konalo dne ve Větrném Jeníkově, vybíráme: Sdílení nákladů na recyklaci obalů V souvislosti s aktuálně projednávaným návrhem na sdílení nákladů celkové recyklace obalů zasedal dne Výbor pro životní prostředí PKČR. Na tomto jednání byla většinou hlasů zvolena varianta, která představuje dosažení legislativně požadovaných recyklačních kvót za současného udržení nákladů na nejnižší možné úrovni. Tato varianta byla předána Řídící radě PK ČR, která pověří EKO-KOM, a. s., k realizaci zvoleného systému od roku Použití barviv při výrobě šunek Novela vyhlášky MZd ČR č. 304/2004 Sb. byla vydána s platností od V této novele vyhlášky jsou zapracovány připomínky ČSZM (upřesnění kategorií masných výrobků, při jejich výrobě je umožněno použití některých přírodních barviv + úprava podmínek použití solicích směsí). Příručka správné hygienické praxe V současné době je dokončena 3. aktualizace Pravidel správné hygienické praxe pro masnou technologii, která je k dispozici členským subjektům ČSZM. Aktuálně ČSZM rozporuje vydání Pravidel správné hygienické formou ČSN (požadavek MZe ČR) a za účelem zrušení příprav realizace tohoto záměru spolupracuje s PK ČR. Pražská šunka V souvislosti s očekávanou přihláškou registrace slovního označení Pražská šunka privátním subjektem spolupracuje ČSZM se společností Schneider MK Plzeň s. r. o. a po vzájemné dohodě je připraven využít právních služeb zprostředkovaných touto společností. Čerpání podpor z programu SAPARD a RVMZ Dne byly členským subjektům zaslány údaje Státního zemědělského intervenčního fondu o čerpání a administraci podpor z programu SAPARD a RVMZ (Opatření 1.2.) ze strany masozpracovatelských a drůbežářských společností. Na toto téma navázala diskuze o výši celkových disponibilních prostředků z podpůrných programů ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU. Bylo konstatováno, že konkurenční hrozbu mohou představovat zejména společnosti na Slovensku a v Polsku, které čerpají podpory v několikanásobné výši v porovnání s tuzemskými podniky. V opozici stojí argument, který poukazuje na nedostatečnou připravenost (nevyhovující finanční zdraví) českých společností na čerpání prostředků v aktuálně dostupném objemu. Závěrem této diskuze bylo konstatování, že ČSZM musí ve spolupráci s PK ČR vyvíjet neustálý tlak na státní orgány s cílem navýšení dotačních možností. Navazujícím tématem byla národní podpora společností v zahraničí, konkrétně státem dotovaná likvidace odpadů živočišného původu v Polsku. Přehled o výši těchto národních podpor v Polsku zajistí sekretariát. Novelizace vyhlášky č. 194/2004 Sb. Podle ČSZM si navrhovaná právní úprava vyžádá zvýšené nároky na hospodářské subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Toto nebezpečí plyne především z některých návrhů, jež MZe ČR předkládá nad rámec legislativy EU. Tyto návrhy v případě schválení budou znamenat nezbytné zásahy do technologií a pracovních postupů provozovatelů jatek a konkurenční znevýhodnění těchto subjektů vůči srovnatelným podnikatelům z jiných zemí EU. ČSZM zároveň odmítá odůvodnění některých návrhů, jež za důvod označují zjištění kontrolní mise ES. ČSZM je toho názoru, že pokud zaznamenaná zjištění kontrolní mise ES přímo nevyplývají z platné legislativy EU, jedná se pouze o doporučení komisařů, která nemusí být Českou republikou legislativně ošetřena. Schvalování klasifikačních přístrojů 1. DOT Uherské Hradiště: Prioritou ČSZM stále zůstává akreditace obou navrhovaných metod formou novelizace Rozhodnutí Komise 2005/1/ES (pozn.: prozatím budou tyto metody uvedeny pouze v novelizované vyhlášce 194/2004 Sb.) 2. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT prasat: SCHPČM v současné době poukazuje na možnou nepřesnost tohoto přístroje. Technologie je ovšem pro ČR akreditována Evropskou komisí a používá ji zde cca 50 % porážkových kapacit s legislativně stanovenou povinností klasifikace. Z toho důvodu ČSZM odmítá unáhlená řešení a v rámci jednání zainteresovaných stran na MZe ČR přislíbil organizační pomoc při objasňování údajů předložených ze strany SCHPČM. Tato činnost je nyní zajišťována ve spolupráci s členskými společnostmi ČSZM a dánským výrobcem technologie (SFK). MZe ČR souběžně tuto problematiku komunikuje s Českým metrologickým institutem. 3. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci nevykolených těl: Diskuze o klasifikaci nevykolených těl jatečných prasat před kruponováním byla dočasně pozastavena z důvodu výše popsaných problémů spojených s používáním přístroje ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT. Vyšetřování histologických a chemických parametrů MV v akreditovaných laboratořích. Dne se v Kroměříži uskutečnilo jednání ČSZM se zástupci SVS ČR, státních veterinárních ústavů a určených akreditovaných laboratoří. V rámci tohoto jednání byla diskutována problematika rozdílnosti výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých laboratořích SVÚ a vazba na nápravná opatření přijímaná kontrolními orgány při inspekcích v obchodní síti. Zástupci ČSZM prezentovali materiály dokladující rozdílnost výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých veterinárních laboratořích. V současné době je oblast označování MV a kvalitativních požadavků na masné výrobky popisována vyhláškou MZe ČR č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na rozdílnost laboratorních výsledků zástupci SVS ČR a SVÚ reagovali na prezentované údaje a rozdělili výklad k uvedené problematice do dvou částí: 1. vyšetřování MV na přítomnost cizích bílkovin a úlomků kostí, 2. chemické vyšetření MV (obsah tuku, soli, čistých svalových bílkovin, aw). Závěry jednání: 1. MVDr. Brychta připraví pro SVS ČR doporučení ve věci interpretace výsledků vyšetření. V případě obou výše popsaných vyšetření by měla být dodržena zásada ověřeného vyšetření za účelem konfirmace zjištěných výsledků. Pozitivní výsledky i po provedení konfirmace musí mít pouze pomocný charakter a součinnost s pracovníky veterinárního dozoru je pro další postup kontrolních orgánů zcela nezbytná. Náklady na konfirmační vyšetření by měl v případě pozitivního výsledku nést výrobce, v případě negativního výsledku pak příslušný kontrolní orgán. 2. Vzhledem k tomu, že stanovení obsahu ČSB v trvanlivých masných výrobcích vykazuje relativně vysokou míru nepřesnosti a jelikož pro tento druh výrobků jsou postačujícími kvalitativními parametry obsah tuku a aw, bude v rámci připravované novelizace vyhlášky č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvážena ze strany SVS ČR podpora pro vypuštění nebo úpravu tohoto parametru ze sledovaných požadavků. 3. MVDr. Brychta ve spolupráci s MVDr. Kameníkem připraví odborný článek, který bude tuto problematiku vysvětlovat a umožní lepší informovanost výrobců. Propagace masných výrobků testy MF Dnes Členové P a DR vyjádřili rozhořčení nad sílícím tlakem médií (MF Dnes) na české výrobce potravin, zejména masných výrobků. V komentářích redaktorů MF Dnes k provedeným testům kvality masných výrobků jsou opakovaně používány tendenční formulace, které se často opírají o subjektivní, neodborný názor konkrétního redaktora. Tímto přístupem MF Dnes podkopává snahu MZe ČR a SZIF o propagaci českých výrobků plynoucí z prostředků státního rozpočtu a navíc uvádí spotřebitele v domnění, že české výrobky jsou kvalitativně horší nežli výrobky zahraniční. V této souvislosti členové P a DR zdůrazňují, že MF Dnes je v rukách zahraničního kapitálu, a proto existuje podezření, že výrobky zahraničních výrobců jsou cíleně zvýhodňovány tím, že jsou do testu zařazovány z podstatně vyšších cenových kategorií než výrobky české (srovnává se nesrovnatelné). Nadstandardně kvalitní (dražší) výrobek jsou čeští výrobci bezpochyby schopni vyrobit, nicméně tím, že maloobchodní síť vytváří poptávku zaměřenou zejména na maximálně levné tuzemské výrobky, nejsou čeští výrobci schopni své kvalitní výrobky na trh prosadit. ČSZM tudíž aktivitu MF Dnes vnímá jako snahu o poškození českých výrobců potravin. Tuto situaci bude ČSZM projednávat nejen s MF Dnes, ale i s příslušnými státními a zájmovými institucemi. Skalský dvůr 2004 Ve dnech září 2005 proběhne 7. ročník semináře Údržnost masa a masných výrobků se zaměřením na téma tepelně neopracované masné výrobky. V rámci tohoto semináře ČSZM tradičně uděluje čestná členství a Mistra oboru. Představenstvo rozhodlo o udělení nového ocenění Nejlepší propagace oboru. Dále ČSZM prověří zájem SPŠ TM o udělování ocenění Nejlepší absolvent SPŠ TM. Studijní cesta ČSZM Na základě nabídky dánské společnosti Green City přijal ČSZM nabídku zorganizování studijní cesty členských subjektů do Dánska, za účelem návštěvy veletrhu potravinářských technologií Food Tech Scandinavia a vybraných masozpracovatelských společností. Vzhledem k termínu konání veletrhu ( ) se předpokládá cca týdenní studijní cesta, která se uskuteční ve 46. týdnu t. r. pouze za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Předběžný zájem o účast na studijní cestě bude zaznamenávat sekretariát ČSZM do Salima 2006 Ve dnech se v Brně uskuteční 25. mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Nosným tématem této Salimy budou bezpečné potraviny. Na základě aktuálně připravovaných podkladových materiálů představenstvo v rámci příštího jednání P a DR rozhodne o případném zajištění expozice ČSZM. Další zasedání P a DR se uskutečnilo dne v rámci setkání představitelů SCHPČM a ČSZM. ČSZM Zájem potravinářů o získání prestižní národní značky KLASA se ztrojnásobil Státní zemědělský intervenční fond zaznamenal v minulých týdnech prudký nárůst žádostí o udělení národní značky kvality KLASA. V současné době se vyřizuje asi 150 žádostí od 30 výrobců. Ne všem výrobkům se ale nakonec podaří náročná kritéria splnit. V současné době žádá o KLASU přibližně 30 výrobců. Zvýšený zájem spojujeme především s probíhající kampaní na podporu značky KLASA a s nadcházející výstavou Země živitelka. Většina potravinářů bere Zemi živitelku jako velmi prestižní záležitost, není tedy divu, že se o KLASU zajímají právě teď, uvedla Erika Havlasová, ředitelka pověřená řízením Odboru pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu. Nejbližší slavnostní udílení značky KLASA se uskuteční na výstavě Země živitelka na konci tohoto měsíce. Výrobci pro své produkty převezmou prestižní národní značku kvality KLASA z rukou ministra zemědělství ČR Petra Zgarby. Největší zájem o udělení prestižní značky KLASA je prozatím mezi zástupci masného průmyslu. K 1. červenci 2005 se mohlo značkou KLASA pyšnit 198 masných výrobků od 32 výrobců. Velmi silné zastoupení mají rovněž produkty patřící do skupiny mléko a mléčné výrobky. Zde dosáhlo díky vysoké kvalitě na ocenění značkou KLASA k začátku července 179 výrobků z řad jogurtů, sýrů, másel, apod. Národní značka KLASA přináší výrobcům značné výhody. Mohou se zařadit do Národního programu podpory kvalitních potravin a navíc získají možnost využít aktivit Státního zemědělského intervenčního fondu, který zprostředkuje propagaci jejich kvalitních výrobků. Součástí aktivit Odboru pro Marketing Státního zemědělského intervenčního fondu je proto například propagace domácích výrobků se značkou KLASA na výstavách a veletrzích. V letošním roce již mohli spotřebitelé ochutnat vysoce kvalitní domácí potraviny například na výstavě Víno a destiláty 2005 v Praze nebo na Royal Day v britském Stoneleigh. Rostoucí znalosti značky KLASA mezi spotřebiteli využívají již také první výrobci, kteří logo KLASA zapojují v daleko větší míře do vlastních marketingových aktivit. Tento postup je logický. Lze totiž očekávat, že řada spotřebitelů bude výrobky s prověřenou kvalitou, vyrobené z nejlepších domácích surovin, při svých nákupech preferovat. Značka KLASA je udělována na tři roky, poté může být její platnost prodloužena. Výrobky označené KLASou jsou pod přísným dohledem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Při porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA, například změně složení výrobku, je značka KLASA odebrána. Spotřebitelé tak mají záruku stálé kvality potravin, které kupují. Každý výrobce, který chce pro své produkty získat prestižní ocenění kvality národní značkou KLASA, musí spolu s žádostí o její udělení doložit i patřičnou dokumentaci k výrobkům. Jedním z kritérií pro udělení, je dodržení stanoveného podílu národní práce na výrobku a zároveň odpovídající množství tuzemských surovin v jeho složení. Nedílnou součástí dokumentace je také rozbor potraviny v akreditované laboratoři. Kvalitu výrobků posuzují také odborná pracoviště Ministerstva zemědělství ČR. Na jejich doporučení se návrh na udělení ocenění předkládá Odborné radě, která je prestižním orgánem garantujícím pravidla, za kterých bude značka udělována. Rada je složena z nezávislých odborníků z oblasti potravinářství a gastronomie. SZIF

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

18.9.2013. Společnost DLG byla založena v Berlíně dne 11. 12. 1885

18.9.2013. Společnost DLG byla založena v Berlíně dne 11. 12. 1885 HODNOCENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ SYSTÉMEM DLG Josef Jandásek 1,2 Robert Gál 3 1. Raps GmbH, KG, Kulmbach, SRN 2. FVHE, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ŠKOLENÍ

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Firma ŘEZPOF ŘEZPOF = řeznicko-potravinářská firma sídlí v Koterovské ulici v Třemošné u Plzně v Řemeslnické Besedě restauraci U Salcmanů

Firma ŘEZPOF ŘEZPOF = řeznicko-potravinářská firma sídlí v Koterovské ulici v Třemošné u Plzně v Řemeslnické Besedě restauraci U Salcmanů KATALOG PRODUKTŮ Firma ŘEZPOF, spol. s r.o. byla založena v únoru 1991 třemi společníky. Počáteční snahou firmy bylo zajišťovat kvalitní služby nově vznikajícím i zaběhnutým masozpracujícím podnikům. Z

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha 16. 11. 2013

Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha 16. 11. 2013 Konference Aliance výživových poradců ČR Praha 16. 11. 2013 1 členové Aliance výživových poradců ČR 193 členů s uhrazených členským příspěvkem na rok 2013 v roce 2013 se nově přihlásilo 81 členů povinnosti

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat.

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat. ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 4560/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce , 20.-22.září 2011 Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG www.bittnerwurstwaren.de Od založení firmy BITTNER v roce 1952 se z ní stal moderní a výkonný podnik na výrobu masných výrobků s více než 80 zaměstnanci

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 161/22 26.6.2015 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1009 ze dne 24. června 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o položky pro Izrael, Libyi a Sýrii, příloha

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt 1. Značka VYSOČINA regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka VYSOČINA regionální produkt (dále jen značka ) byla vytvořena v rámci systému

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise 21.- 22. 11. 2009, hotel Voroněž Brno Hotel Voroněž Brno 16. 11. 17.11. 2013 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více