Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice."

Transkript

1 V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku Byl to pro mne šťastný den. Podle velkého počtu gratulací od srdce, které jsem obdržel prostřednictvím telefonu nebo počítače, soudím, že se z tohoto úspěchu radovaly snad celé Prachatice. Není divu, nějaký úspěch už jsme zase potřebovali a upřímně řečeno, získané ocenění si naprosto zasloužíme. Máme velikou výhodu oproti jiným městům, že nám moudří a pracovití předkové zanechali obrovské kulturní bohatství, které přináší řadu výhod, ale které nás také v mnohém zavazuje. Péče o památky a kulturní dědictví je nekonečný proces, který se předává z generace na generaci. V každém čase stojí mnoho úsilí a především hodně peněz. Jsem přesvědčen, že investice do památek se našemu městu do budoucna mnohonásobně vrátí. Pouze je třeba si uvědomit, že výsledný efekt není okamžitý, že si jej možná více užijí a zhodnotí budoucí generace. Z uděleného ocenění jsem se radoval a cítil, že je to také veliké zadostiučinění, milé pohlazení a ocenění práce pro desítky lidí, mimo jiných pro minulé představitele města. Je mnoho těch, kterým bych chtěl poděkovat a kteří mají nesporný podíl na tom, jak dnes Prachatice vypadají. Proto si mimořádnou poctu zaslouží. Věřím, že nás tento úspěch posílí. Že snad ještě prohloubí sounáležitost občanů s městem, kde žijeme. Do budoucna cítím, že by bylo hrubou chybou neumět prodat dosažené výsledky. Stejně tak nesmíme vynést význam a ochranu památek do takových nedotknutelných výšin, které by znamenaly stagnaci nebo omezení dalšího rozvoje. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Nová podoba webových stránek města umožňuje rychlejší vyhledávání (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Zemědělský odborník ing. Miloslav Hucek vnímá zájem cizinců o půdu v regionu (str. 3) Mezinárodní sportovní turnaj v sálovém fotbalu vyhráli Zvolenští (str. 4) Prachatice by se za přispění obyvatel měly stát skutečným Kvetoucím sídlem (str. 5) Před koncertem laureátů zahraje nadaná flétnistka Petra Křišťanová v městském divadle (str. 6) Turistickou sezonu odstartuje GALAXY BIKEMARATON A KOLOSHOW 2003 (str. 7) Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna plánuje zahájení provozu na přelomu let 2005/2006 (příloha) Starosta Jan Bauer se svým předchůdcem Miroslav Bojanovským a vedoucím odboru stavebně-správního a regionálního rozvoje Vladimírem Hrabákem odnášejí z Hradu ocenění pro město Prachatice. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci Naše město bylo letos již potřetí nominováno na Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O vítězství v této soutěži se v pomyslném finále Prachatice utkaly s městy Chrudim a Příbor. Ze slavnostního setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, které se konalo 17. dubna ve Španělském sále Pražského hradu, si Prachatice odvezly první místo. Zároveň získaly titul Historické město roku Hodnotitelská komise ve svém zdůvodnění ocenila dlouhodobý a systémový přístup města k regeneraci historického jádra, včetně zapojení veřejnosti. Konstatovala, že se Prachatice věnují Programu regenerace městské památkové rezervace soustavně již od roku 1994, kdy byl program schválen zastupitelstvem, a patří mezi první města, která se do něho aktivně zapojila. Spolupráce města s vlastníky objektů i s orgány památkové péče během existence programu přinesla výrazný pokrok v obnově města. Dále komise ocenila rekonstrukci Velkého a Kostelního náměstí v roce 2000, rekonstrukci Staré radnice i probíhající práce na postupném statickém zabezpečení a obnově hradebního systému, obnovu historického vzhledu fasád a citlivý přístup k celkovým rekonstrukcím památkových objektů. Komise poukázala na fakt, že město nezapomnělo na odpovídající stav a kapacitu technické infrastruktury. Vysoce hodnotila snahu o revitalizaci historického jádra: Kromě jeho oživení obchody, restauracemi a dalšími aktivitami se rozvíjí kulturní a osvětová činnost. Můžeme jmenovat pořádání soutěže ve znalostech o historii města Prachatice, přednáškové cykly pořádané ve spolupráci města a muzea, naučné zájezdy, Dny duchovní hudby v kostele sv. Jakuba, slavnosti Zlaté stezky. V městské památkové rezervaci byla zřízena kolem městských hradeb a v okolí města naučná stezka po stopách Zlaté stezky. Závěrem lze říci, že městu se daří průběžně plnit cíle, které si v Programu regenerace stanoví. O tom svědčí dnešní vzhled dochovaného a opraveného historického jádra města. Historie soutěže, ve které Prachatice na třetí pokus získaly poctu nejvyšší, není dlouhá. Poté co se Program regenerace MPR a MPZ stal významnou součástí péče o památky, přišlo Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) s myšlenkou oceňovat ta, která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků. Proto byla na základě usnesení vlády České republiky č. 209/ 1992 dne podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Signatáři tohoto dokumentu byli reprezentanti subjektů garantujících cenu ministr kultury, ministr hospodářství (později převzal garanci ministr pro místní rozvoj) a předseda SHS ČMS. Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu vyrobeného firmou Rückl Crystal, a. s., sklárna v Nižboru, symbolizujícího historická sídla (je majetkem sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové). Replika ceny je předávána vítěznému městu. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a finanční částka jeden milion korun, kterou vítězné město může užít pouze na opravu památek. Poprvé, v roce 1995, cenu získalo město Svitavy. Od následujícího roku si zástupci vítězného města cenu odvážejí ze slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. První oslava se odehrála dne 18. dubna 1996 v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze. Od dubna 1997 zřizovatelé ceny Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS toto shromáždění díky pochopení a laskavosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu každoročně zvou do Španělského sálu prezidentského sídla. Doposud cenu získala tato města: Svitavy (za rok 1994), Kadaň (1995), Třeboň (1996), Kroměříž (1997), Klášterec nad Ohří (1998), Kutná Hora (1999), Litomyšl (2000 Prachatice nominovány spolu s městy Česká Kamenice a Loket), Nový Jičín (2001 Prachatice nominovány spolu s Františkovými Lázněmi), Prachatice (2002). Ing. Vladimír Hrabák, foto Václav Malina

2 Na zahájení letní turistické sezóny se dobře připravilo Infocentrum Kulturních a informačních služeb města Prachatice. Zejména nabídka propagačních materiálů se oproti loňsku dále rozšířila. K novinkám patří například brožury Lázeňství podél Zlaté stezky a Zaniklé osady podél Zlaté stezky. Doplněná řada propagačních materiálů o partnerských městech Prachatic má již tři díly a zahrnuje rakouský Mauthausen, slovenský Zvolen a dvojici bavorských obcí Grainet a Waldkirchen. Pozornosti návštěvníků se budou letos určitě těšit i propagační materiály v barvách města červené a bílé, zejména leták se čtyřiadvaceti fotografiemi zajímavostí ve městě a okolí a také brožura Prachatice město na solné Zlaté stezce. Město má už také vlastní turistickou Radniční list Infocentrum hlásí před turistickou sezónu další novinky Webové stránky města Prachatice () mají novou podobu, která umožní efektivnější a rychlejší vyhledávání informací přímo z domovské stránky, a po mém soudu mají i podstatně lepší grafickou úroveň. V souvislosti s reformou veřejné správy i stěhováním sídla městského úřadu z Husovy ulice na Velké náměstí byla zcela přepracovaná část týkající se informací o úřadu. Nyní zde naleznete nejen celkovou strukturu městského úřadu včetně popisu činností, které zajišťují jednotlivé odbory známku. V rámci projektu Jižní Čechy pohádkové získalo infocentrum certifikát Pohádkové kanceláře. V této souvislosti návštěvníkům nabízí knihu Vyprávění kapra Jakuba, v níž je jeden z příběhů věnován historii na Zlaté stezce. Novinkou je i propagační pohlednice města s logem kapra Jakuba a znakem Prachatic. Pouze v prachatickém infocentru mohou najít návštěvníci našeho regionu mapu Schwarzenberského plavebního kanálu v celé jeho délce a leták s termíny ukázkového plavení dříví v letošním roce. Nejčerstvější novinkou je v infocentru publikace Povodeň jižní Čechy srpen Kniha textů a fotografií vyšla již v druhém vydání. (zp) Nová podoba webových stránek města umožňuje rychlejší vyhledávání i jednotliví pracovníci, ale též aktuální telefonní čísla i adresy. Změny provádí příslušný pracovník úřadu okamžitě, jakmile dojde k nějaké změně a jsou tudíž aktuální. Zpracovatelem technické části stránek (programování, výtvarná stránka atd.) a zároveň partnerem města při jejich vytváření je prachatická firma Tribase Network s. r. o. Schvalování obsahu webových stránek provádí redakční rada složená ze zastupitelů firmy Tribase Network, Města Prachatice a informačního centra. (vh) Situaci na trhu práce vylepšilo jarní počasí. Potvrdily se prognózy odborníků, že výraznější pokles počtu nezaměstnaných po únoru nastane v březnu, a zejména pak v dubnu, kdy se do statistik plně promítne nástup sezónních pracovníků do stavebnictví, lesnictví a služeb. Úřad práce v Prachaticích evidoval na konci února celkem 1989 nezaměstnaných, během března jich 70 ubylo. Míra nezaměstnanosti tak poklesla o tři desetiny procenta na 7,2 % (za Jihočeský kraj činí 6,6 %). květen 2003 Sezónní práce vytáhly ze statistik desítky nezaměstnaných Slavnostního otevření nového Domova seniorů mistra Křišťana v Prachaticích se zúčastnili také někdejší přednosta okresního úřadu Karel Škácha a zástupce hejtmana Jihočeského kraje Vladimír Pavelka, kteří se ujali přestřižení pásky. Foto Václav Malina V měsíci květnu bude v Dolní bráně výstava Jana Holce, Jana Holce ml. a Jany Holcové. Jan Holec, který již v Prachaticích vícekrát vystavoval, se představí studiemi a obrazy krajin převážně z osmdesátých a devadesátých let, vztahujících se k místu jeho rodiště, a pak tématy z okolí Prachatic. Tuto kolekci doplňuje několik zátiší. Fotografie Jana Holce ml. většinou z let 2001 a 2002 jsou vlastně pokračováním činnosti tohoto mladého mykologa, rodáka z Prachatic, nyní pracovníka Národního muzea v Praze. Autor se dostává často do přírody a dokáže se s obdivem zahledět nejen na houby, ale přitahují ho zároveň lesní scenerie, neotřelé krajinné motivy, zvířata a konečně nevynechá Meziroční srovnání na Prachaticku ovšem ukazuje, že se počet uchazečů o zaměstnání v porovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o tři desítky. Na 1919 nezaměstnaných připadalo koncem letošního března 251 volných míst. Problematickou skupinou jsou v tomto ohledu stále lidé ze změněnou pracovní schopností. Pro 361 občanů v této kategorii evidoval úřad práce pouze 12 míst. (vam) Galerie Dolní brána patří obrazům a fotografiím Holcových Tazatelé do ové poradny pro osoby se zdravotním postižením zaslali otázku na možnosti bezbariérového přístupu do budov Městského úřadu Prachatice. Hlavní budova Nová radnice, Velké náměstí 3 je bezbariérová, s výtahem. Budova bude označena symbolem přístupnosti dle vyhlášky a směrovkami k zadnímu vchodu, kde je zbudovaný nájezd. Radní projednávali parkování na Velkém náměstí Rada města Prachatice na svém posledním zasedání projednala předloženou analýzu dopravy v klidu na Velkém náměstí v Prachaticích. Předložená zpráva obsahovala zhodnocení stávající situace parkování a zároveň návrh dalších možných technických řešení dopravy v klidu v uvedené lokalitě. Rada města po projednání a hlasování vzala tuto zprávu na vědomí a uložila starostovi města ing. Janu Bauerovi, aby zabezpečil prostřednictvím Městské policie Prachatice respektování stávajícího dopravního značení. (ije) Poznatky z výstavy účastníci předali poradnímu sboru Zástupci města, sociálního odboru a Centra služeb pro zdravotně postižené navštívili společně výstavu HANDICAP v Praze zaměřené na pomůcky pro zdravotně postižené. Zúčastnili se besedy na Téma legislativa zdravotně postižených a vstup do Evropské unie. Získané informace předali dál na poradním sboru seniorů a zdravotně postižených. RH+ příležitost zahledět se do tváře známých lidí. Kromě barevné fotografie využívá i možností fotografie černobílé. Jana Holcová, která žije v Českém Krumlově, se věnuje jednak užité grafice, dále pak malování obrazů. Dřívější techniku tempery zaměnila v poslední době za olejomalbu, kterou uplatňuje ve výtvarném cyklu Měsíců z let , i v dalších exponátech výstavy. V uvedeném cyklu, jenž tvoří základ její výstavy, zpracovává osobitým způsobem ony proměny v přírodě i události během roku tak, jak přicházejí od ledna do prosince a jak ji vede její fantazie vycházející z inspiračního zdroje hudebního i literárního. Jan Holec Z dotazů na adrese bezbariérový přístup na městský úřad O přístupu do budovy č.p. 1 Velké náměstí (Stará radnice) a hlavně do Radničního sálu, kde se konají zasedání zastupitelstva, se jedná. Připravuje se návrh řešení na odstranění bariér u vchodu. Další dvě specializovaná pracoviště v ulici Vodňanská 329 (státní sociální podpora) a v ulici Hradební 164 (dopravní agendy odboru komunálních služeb a dopravy) jsou bezbariérové. (ona) strana druhá

3 Policisté preventivně ukazují celu, vybavení zásahové jednotky i práci psovoda Téměř celé dopoledne strávili prvňáci ze Základní školy Vodňanská na obvodním oddělení Policie ČR. Jeho vedoucí npor. Jiří Vrána jim v rámci preventivního programu připravil se svými spolupracovníky velké množství zážitků. Víme, jak přicházejí hlášení, kde se přijímají; vyzkoušeli jsme si oblek a vybavení člena zásahové jednotky, různé zbraně, obušky či pouta. Nahlédli jsme také do policejní cely a stříleli z laserové pistole. Prohlédnout jsme si mohli auto a obdivovali jsme ukázku sebeobrany. Na závěr jsme pozorovali práci služebního psa. Domů jsme si odnesli obrázek policejního maskota. Děkujeme, napsala do redakce paní učitelka Alena Bísková. Prachatičtí policisté se často setkávají se žáky prachatických základních škol, aby jim ukázali široké spektrum činnosti. Na snímku si třeťáci ze ZŠ Národní včetně paní učitelky Aleny Křišťanové zkoušejí vybavení policejních těžkooděnců. Foto Václav Malina PŘEDSTAVUJEME: Zemědělský odborník vnímá zájem cizinců o půdu v regionu Ing. Miloslav Hucek ředitel Zemědělské agentury a pozemkového úřadu v Prachaticích Datum narození: 28. června 1947 v Dubu u Prachatic Rodinný stav: ženatý Děti: dcery Iveta (narozena r. 1969) a Vladimíra (narozena r. 1974) Vzdělání: Základní devítiletá škola v Dubu a Vlachově Březí, Střední zemědělská technická škola v Dubu, Vysoká škola zemědělská (provozně ekonomická fakulta) v Českých Budějovicích (dokončena r. 1972) Dosavadní kariéra: Prvním zaměstnavatelem absolventa VŠZ bylo JZD Tvrzice, kam nastoupil jako hlavní zootechnik. Po dvou letech odešel k Plemenářské službě Prachatice, kde 11 let pracoval jako zootechnik. Roku 1985 zamířil do Agrostavu v Těšovicích (projektant pozemkových úprav), poté stavbyvedoucí na oddělení melioračních a vodních staveb. V roce 1992 na základě výběrového řízení získává místo referenta na prachatickém detašovaném pracovišti Regionálního odboru Ministerstva zemědělství České Budějovice. O rok později přechází na post ředitele. Koníčky: spousta, ale času málo; v první řadě myslivost, myslivecká kynologie, chov drobného hospodářského zvířectva, vnoučata Jaké činnosti zajišťuje váš úřad ve vztahu k veřejnosti? Základní činností je dotační politika, ať podle vládních nařízení, nebo podle zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančních podpor formou dotací na základě zákona o zemědělství. Vládní nařízení se týká tzv. environmentálních činností v zemědělství, tzn. mimoprodukčních činností, nebo změn struktury zemědělské výroby na zalesnění, zatravnění a podobně, což jsou tzv. útlumové programy, kdy se dává do klidu půda, jejíž využívání není rentabilní. Zmíněné zásady zahrnují podpory zaměřené na produkci, třeba podpora výsadby sadů, chovu krav bez tržní produkce mléka nebo chovu ovcí. Pravidelně máme každý rok kolem tisíce přijatých žádostí, což je na pět lidí, kteří je mají na starosti, až dost. Zaměstnanec státního zemědělského intervenčního fondu má na starosti také sledování tzv. mléčných kvót stanovených pro jednotlivé producenty. Pro které subjekty tyto činnosti vykonáváte? Pro soukromníky, družstva a akciové společnosti na území stávajícího okresu Prachatice, který zůstává územně správním celkem i po zrušení okresního úřadu. Do poloviny dubna jsme přijali 342 žádostí. Zemědělců je statisticky na Prachaticku podstatně víc, ale o podpory podle vládního nařízení mohou žádat jen subjekty, které mají minimální výměru pět hektarů. Od 1. února se sloučil prachatický územní odbor Ministerstva zemědělství ČR s Pozemkovým úřadem pod Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad v Prachaticích. Změnil tento krok pravomoci obou pracovišť? Pro veřejnost se tím nic nezměnilo. Každá instituce má svoji náplň a svého šéfa jmenovaného ministrem zemědělství. Ředitelem Pozemkového úřadu, který zůstává v objektu ve Vodňanské ulici čp. 329, je ing. Václav Šteffek. Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad jako celek s celkovým počtem 25 zaměstnanců zaštiťuji já. Agendu v Družstevní ulici zajišťuje sedm pracovníků. V tomto objektu je omezená kapacita, ani prostory tady nejsou příliš vzhledné. Pozemkový úřad má 18 zaměstnanců. Pro úplnost požádám o vyjmenování základních úkonů, které vykonává pracoviště ve Vodňanské ulici. Činnost pozemkového úřadu je velmi specifická. Kdysi rozhodoval o přiznání vlastnických práv, čili o restitucích. Pak nastaly pozemkové úpravy, v nichž nyní pokračuje. V poslední době na základě zákona o prodeji státní půdy pět pracovníků pozemkového úřadu lustruje státní pozemky pro Pozemkový fond ČR. Musí se vracet zpátky do historie, mnohdy až k první pozemkové reformě, samozřejmě k Benešovým dekretům a k rozhodnému datu 28. únor Je to velice náročná práce, v podstatě pitvání se v pozemkových knihách a dalších dokumentech. Obě pracoviště mají před sebou společný úkol. Tím je verifikace zemědělských pozemků, tj. určení tzv. produkčních bloků podle leteckých fotosnímků. Určení uživatelských vztahů k produkčním blokům, popř. jejich dílům, je radikální změnou, protože se vstupem do EU už se nebudou poskytovat podpory podle vlastnických vztahů a nájemních smluv, ale podle uživatelských vztahů. Přinese tato změna zjednodušení pro žadatele o dotace? V tomto okamžiku je to velice složitá záležitost, ale po dotažení verifikace do zdárného konce bude žádat o podporu jednodušší, navíc to bude podstatně logičtější. Citlivou záležitostí zejména v pohraničí je snaha o otevírání tzv. Benešových dekretů. Zachytil jste signály, že Bavoráci chtějí zpátky půdu v prachatickém regionu? Nezbývá než potvrdit informace médií. Signály jsou a jsou velice výrazné. Vzhledem k tomu, že podle stávající legislativy zatím cizinci nemohou kupovat nemovitosti v České republice, obcházejí to formou nastrčených bílých koní. Kdo financuje chod vaší instituce? Komplexně ministerstvo zemědělství, které je přímo nadřízeným orgánem. Můžete z titulu své funkce postihnout vlastníky zaplevelených pozemků? Můžeme dát pouze podnět obecnímu úřadu. Ten je ze zákona první instancí, která by měla řešit zarostlé plochy. Další je státní rostlinolékařská správa. Na rozdíl od jiných oblastí na Prachaticku příliš zaplevelených pozemků nenajdete. Jedná se o pár malých enkláv, většinou o pozemky vydané vlastníkům, kteří je pak nechali ležet ladem. V okrese je takový hlad po půdě, že zmíněných ploch není mnoho. Jak ovlivní zemědělce na Prachaticku vstup do Evropské unie? Chcete, abych věštil ze žabích blan (tázavý úsměv) Domnívám se, že tok peněz do zemědělství bude podstatně větší než nyní, ale pořád na tom sedláci za západní hranicí budou, co se týká příspěvků a podpor, podstatně líp. Na druhé straně padnou veškeré celní bariéry. Ohromná nadvýroba vepřového masa z některých zemí, z jiných zase nadvýroba mléka a hovězího masa bude hledat nová odbytiště, což ovlivní (jiho)českou produkci. Z toho mám obavu. Vyptával se Václav Malina strana třetí květen 2003

4 Členové Šumavského ochotnického spolku trávili Velikonoce v divadle O velikonočních svátcích vrcholily přípravy na premiéru hry Jana Krause Nahniličko. Členové Šumavského ochotnického spolku ji poprvé sehráli v městském divadle 24. dubna. Herci zkoušeli na Bílou sobotu i na Velikonoční neděli. O Velikonočním pondělí sice měli volno, ale v divadle se dotvářela scéna a hudba do inscenace. Režisér Jaromír Hruška do reportážního mikrofonu před uvedením představení zaujal postoj uspokojeného tyrana členů ansámblu, ale o Bílé sobotě věděl on i představitelé jednotlivých rolí, že je do premiéry čeká hodně práce. Někdy se zkouška povede víc, jindy míň. Celkově jsem docela spokojený, což je dobrý, protože takhle dopředu nebývám. Zásadní věci stihneme a inscenace určitě bude mít takový standard, abychom se nemuseli stydět za odvedenou práci. Věřím, že text autora vyzní tak, jak vyznít má, a bude se dotýkat témat, kterých se má dotýkat, přiblížil režisér své pracovní pocity. ŠOSáci si podle něj hru Jana Krause vybrali také proto, aby zkultivovali herecký soubor. Jde o to pracovat na textu, který je svým způsobem o uvažování herců, je jim blízký. Text Jana Krause tuhle přednost má. Dotýká se každého z nás, nejbližšího okolí, toho, co zažíváme po převratu, nač narážíme každý den ať v rodině, nebo mimo ni, přiblížil Jaromír Hruška (ve výřezu snímku sleduje M. Grose a K. Štěpánovou). ŠOSáci si dovolili přidat do původního textu nejen repliky, ale dokonce rozšířili počet postav ze šesti na sedm. Jedná se o milenku hlavního představitele. Nemá žádný text, její jednání je v rámci dané poetiky a stylu docela fungujícím prvkem. Jan Kraus slíbil, že přijede na premiéru. Určitě to pro něj bude překvapení. Doufám, že příjemné. Je to člověk velice otevřený a tolerantní, snad ho úpravy potěší, zamyslel se režisér. Jestli se tak opravdu stalo, dočtete se příště. Text a foto Václav Malina Na slovíčko s vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje ing. Jiřím Klásou Co čeká Prachaticko, speciálně Prachatice, v následujících letech z hlediska dopravní infrastruktury? V souvislosti se schváleným Programem investiční a neinvestiční výstavby a oprav silnic II. a III. třídy v majetku Jihočeského kraje lze očekávat v nejbližších letech především realizaci akcí, které Prachaticko nejvíce tíží. V letošním a příštím roce budou realizovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury stavby mostů zničených povodní v srpnu roku 2002 na silnici II/141 most u hranice prachatického okresu s okresem Strakonice, dále 2 mosty v Těšovicích a mosty v Blažejovicích, Díky snaze a podpoře prachatického kaplana Pavla Šimáka se v pátek 11. dubna sešla na skok skupina pěti přátel (S. Tomešová, M. Pivoňková, M. Weissová, T. Cigánek a J. Weiss), aby si společně zahrála na soutěžní přehlídce chrámových kapel českobudějovické diecéze. I přesto, že se narychlo domluvili na společném názvu Naskok, překonali své obavy z těžké konkurence a zvítězili. Atmosféra v sále kláštera na Piaristickém náměstí ještě více umocnila květen 2003 V přehlídce chrámových kapel zvítězil prachatický kvintet V pořadí IV. ročníku mezinárodního turnaje v sálové kopané měst ležících na Zlaté stezce se zúčastnilo 11 týmů. Ve zrekonstruované tělocvičně sportovního zařízení Tatranu Prachatice se utkaly systémem každý s každým, který nakonec určil vítěze. Prachatičtí tentokrát do turnaje nasadili dva týmy. Po zrušení okresního úřadu přešlo na městský úřad několik kvalitních plejerů. Strategie se ovšem neubírala k vytvoření jednoho hvězdného týmu, ale k nasazení dvou mužstev. Ani jedno bohužel na vítězství nedosáhlo. Tým označený I podlehl pozdějšímu vítězi ze Zvolena. Mančaft II sice celkově první celek porazil 2:1, ale zaváhal s Freyungem. V konečném pořadí tak domácím patřila třetí a čtvrtá příčka. Za vítězi ze Slovenska (radují se na snímku) obsadili stříbrnou pozici Brňáci. Pořadatelé rozdali celkem deset speciálních cen. Titul nejlepšího střelce turnaje finančně podpořeného z Fondu malých projektů Phare získal zvolenský Peter Richter, nejlepším gólmanem organizátoři vyhlásili Josefa Bauera z Waldkirchenu a útočníkem prachatického Václava Heinzla. Miláčkem publika se stal Zbyněk Staněk (Prachatice II). Nejhezčí gól vsítil Slavomír Květoň (Prachatice I). Nejpohlednější sexy nohy nosily po hřišti Ladislava Rathovského (Prachatice II). Jedinou červenou kartu během dvoudenního klání si vysloužil prachatický ostrý hoch Jaroslav Rokůsek za kritiku výkonu sudího Sýkory. Text a foto Václav Malina Zábrdí, v Prachaticích (Lázně sv. Markéty ) a Šipouně. V příštím roce bude zahájena již delší dobu očekávaná oprava silnice II/141 ze Strunkovic do Volar. Na stavbu přeložky silnice II/145 Běleč Vitějovice by po jejím dokončení měla následovat stavba jejího pokračování před Husinec včetně mimoúrovňového křížení z železnicí v Těšovicích. V neposlední řadě bude v každém roce vyčleněna určitá finanční částka z rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na realizaci větších oprav nejpoškozenějších krytů vozovek na území celého kraje, včetně okresu Prachatice. (vam) euforii nejen vítězů. Avizovaná 1. cena pětivteřinový rozhovor s papežem byla nakonec nahrazena sladkým pokušením ve tvaru velké čtvrťové noty. Radost i umazané pusy měli nakonec všichni muzikanti i rychlejší diváci. Ještě teď nám v uších zní nejen píseň Ptáci v oblacích, kterou Naskok zahrála tak, že ani jedno oko nezůstalo suché a srdce na chvíli přestala tlouci, ale i síla myšlenky, že hudba otevře srdce. Kateřina Nagyová Odborníci diskutovali o problematice čištění odpadních vod V polovině dubna se v Prachaticích setkaly na čtyři desítky odborníků z celé republiky, kteří se zabývají problematikou odpadních vod a jejich čištění. Dvoudenní jednání se původně mělo konat loni na podzim, jenže povodně záměr zhatily. Organizačně setkání zaštítily SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (sekce čistíren odpadních vod) a VAK JČ a. s., divize České Budějovice. Součástí zasedání byla jednak odborná část s přednáškami a diskusemi, a také prohlídka čistírny odpadních vod v Prachaticích. Z odborného hlediska jsme nezaznamenali žádné připomínky, shrnul vedoucí prachatického střediska firmy Petr Kodad s tím, že účastníci měli možnost setkat se s kapacitami v daném oboru, například s profesorem Wannerem z Vysoké školy chemicko-technologické Praha nebo dr. Fialovou. Kromě ředitele divize České Budějovice akciové společnosti VAK JČ a. s. Josefa Ungera převzal patronát nad zasedáním prachatický starosta Jan Bauer. Díky vstřícnosti vedení města se uskutečnila prohlídka města. K největším zážitkům zúčastněných patřil pohled z věže kostela sv. Jakuba a reprezentativní prostory Staré radnice. (vam) Mezinárodní sportovní turnaj v sálovém fotbalu vyhráli Zvolenští strana čtvrtá

5 Město Prachatice spolu s obcí Svatý Jan nad Malší vybrala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, aby reprezentovaly Českou republiku v mezinárodní soutěži nazvané Entente Florale (volně přeloženo Kvetoucí sídla). Tato soutěž, pořádaná Evropskou asociací pro zahradní a krajinářskou tvorbu (Association Europeenne pour le Fleuurissement et le Paysage), probíhá již od roku 1975 a zejména v západoevropských zemích je velmi sledovaná a uznávaná. Zaměřuje se na péči o zeleň a životní prostředí měst a obcí. Především se hodnotí citlivá kultivace urbanizované krajiny, ekologicky volené postupy ve veškerém rozhodování obcí a v neposlední řadě spolupráce obyvatel a zastupitelstev. V Prachaticích soutěž proběhne ve dnech 8. a 9. července 2003, kdy město navštíví patnáctičlenná mezinárodní porota, která bude hodnotit zeleň, péči o ni, a také celkovou úroveň životního prostředí ve městě a jeho okolí. V rámci programu Entente Florale se v Prachaticích uskuteční řada Radniční list Prachatice by se za přispění obyvatel měly stát skutečným Kvetoucím sídlem Město Prachatice zve ke spolupráci na zvelebení prostředí všechny občany bez rozdílu věku. Vyhlašuje pro ně u příležitosti účasti města v mezinárodní soutěži Entente Florale tyto soutěže: 1. Výtvarná, literární a fotografická soutěž Název Kvetoucí Prachatice město na Zlaté stezce Kategorie I. rodiče s dětmi do 6ti let II. děti 6 11 let III. děti let IV. ostatní Termín Zadání Nakresli, vyfotografuj, popiš místo, zákoutí, ulici, dům či park, kde se nachází zeleň (stromy, keře, záhony, památný strom, nádoby s květinami) a které se ti líbí. Případně navrhni, jak by se mělo změnit, aby bylo krásnější. Práci, označenou jménem, adresou a věkem autora je nutno doručit na MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí do Vyhodnocení Vyhodnoceny budou nejlepší v každé kategorii, z vybraných prací bude uspořádána výstava, vítěze čeká věcná odměna. výstav a akcí zaměřených na životní prostředí našeho města. Proběhne výtvarná soutěž pro žáky základních škol a další soutěže pro obyvatele i podnikatele, které by měly přitáhnout pozornost co největšího počtu obyvatel a mimo jiné zlepšit komunikaci mezi zástupci Města Prachatice a veřejností. Navíc každému připomenou, že věnovat péči svému bezprostřednímu okolí a zeleni ve městě je přirozené, ne naopak. V plánu je také prezentovat Prachatice a celý region v digitální podobě. Bude vytvořeno CD, které poskytne velké množství informací týkajících se životního prostředí, rozvoje regionu, péče o památky, kulturních tradic a kontaktů v rámci přeshraniční spolupráce. Tato prezentace se stane i součástí internetových stránek města. Již účast v soutěži pomůže městu lépe se propagovat v zemích Evropské unie, i v samotném Bruselu, kde sídlí pořádající organizace, což se jistě odrazí ve zvýšeném zájmu turistů o naše město. Více než turistům by na něm ale mělo záležet nám, jeho obyvatelům. Mgr. Martin Kubička, odbor životního prostředí Vyhlášení soutěží u příležitosti účasti města Prachatice v Entente Florale 2. Soutěž v péči o zeleň pro občany i podnikatele Název Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov Kategorie I. Nejhezčí okno II. Nejhezčí balkon III. Nejhezčí předzahrádka Termín I. kolo II. kolo Zadání Přihlaste do soutěže své okno, balkon, předzahrádku, které jsou ozdobeny zelení a květinami. Do této soutěže se mohou zapojit i podnikatelé, kteří vyzdobí svou výlohu nebo předzahrádku. Odborná komise výzdobu vyfotografuje a vyhodnotí. Přihlášky telefonicky na u Mgr. Kubičky, nebo nejpozději do V přihlášce uveďte jméno, adresu, telefon, kategorii, do které se hlásíte, a nejvhodnější dobu, kdy může hodnotitelská komise vyfotografovat vaší květinovou výzdobu. Vyhodnocení Oceněni budou tři nejlepší v každé kategorii, z vybraných fotografií bude uspořádána výstava. Vítězové I. kola soutěže budou pozváni na slavnostní večer s hodnotitelskou komisí soutěže Entente Florale. Nejlepší z obou kol čeká věcná odměna. MVDr. Marie Peřinková Sv. Kryštof dohlíží na řidiče z fasády domu č. p. 36 Většina z nás při procházkách historickým centrem města vnímá výjevy na fasádách domů jako estetickou záležitost. Přitom pro naše předky měly výjevy i další funkci, dalo by se říci mystickou. Zastavme se tedy před čp. 36 na Velkém náměstí, kde restaurátoři před několika lety odkryli a obnovili sgrafitovou výzdobu s obrazem sv. Kryštofa. Svatý Kryštof je považován za patrona dopravy, bezpečných cest a povolání souvisejících s dopravou, přímluvce proti náhlé smrti, moru, nákazám, nebezpečí ohně a vody, proti suchu, nečasu a kroupám. Dále byl považován za pomocníka proti očním chorobám, bolestem zubů a pomocníka v kuchyni. Ve středověku, ale i později, lidé věřili, že ten, kdo uvidí obraz sv. Kryštofa, neutrpí ten den žádnou škodu, nic zlého jej nepotká ani tento den nezemře. Proto chtěli mít naši předkové Kryštofa stále na očích a dodnes si někteří řidiči dávají na klíče od vozu přívěšek s jeho obrázkem. O Kryštofovi toho mnoho nevíme. Narodil se prý ve 2. století v Kanaanu nebo Lýkii. Hovořívá se o něm jako o člověku obřího vzrůstu, který naháněl strach již svou postavou. Poustevník, který ho vzdělával v křesťanské víře, mu údajně doporučil, aby se pohyboval podél řek a přenášel lidi na opačný břeh. Tak se i stalo. Jedné bouřlivé noci bylo ovšem jeho břemeno, ačkoli šlo o malé dítě, mimořádně těžké a nabývalo na váze cestou přes brod. Když se podařilo přejít na opačný břeh, dítko se dalo poznat jako Ježíš Kristus. Kdybych měl na zádech celý svět, pravil prý Kryštof, nemohl by být těžší než ty. Nediv se, odvětil Ježíš, naložil sis na záda svět a toho, kdo jej stvořil. Tehdy prý došlo i k přejmenování. Statný muž, který se původně jmenoval Offero nebo Reprobus, dostal té noci nové jméno Christoforos, tedy Kryštof, neboť Christoforos znamená tolik co nosič Kristův. Legenda praví, že Kryštof také na Kristův příkaz zasadil do země sovu hůl a příští den tam vyrostly květy a datle. Ani smrt tohoto obra, který nebyl ochoten obětovat modlám, nebyla snadná. Oheň a šípy mu totiž neublížily, takže nakonec byl sťat. Protože šlo o skutečného obra, muselo být povoláno nejprve 200, potom dokonce 400 vojáků, kteří nakonec moc nesvedli, neboť mnozí vojáci se obrátili ke křesťanské víře. Když vojáci stříleli šípy, Kryštofovi neublížili, ale odražená šipka vyrazila oko králi. Přes nepřízeň církve došlo ve 20. století k oživení kultu sv. Kryštofa snad v důsledku rozvoje dopravy a díky pověrčivosti cestujících. Dnem světce Kryštofa se stal 24. červenec. Sgrafitový obraz na domě čp. 36 není celý. Část se nedochovala a protože v době restaurování nebyla k dispozici předloha, podle které bylo sgrafito vytvořeno, nebylo možné chybějící část doplnit. Podle slov pracovníka Národního památkového ústavu PhDr. Pavla Pavelce byla nedávno předloha objevena, a tak by bylo možné v budoucnu chybějící část obrazu doplnit. Ing. Vladimír Hrabák strana pátá květen 2003

6 Senioři završili akademii Čtenáři Radničního listu mají průběžně příležitost sledovat vzdělávací nabídku prachatické Akademie 3. věku. Po skončení dalšího ročníku naší školy seniorů můžeme s potěšením konstatovat, že se dobrá věc podařila. Spokojeni byli posluchači, dobrou zkušenost si odnesli i lektoři. Za zvláště zdařilé bylo označeno obsahové zaměření ročníku, jeho aktivizační formy, ale i velmi slavnostní zakončení cyklu. Nechybělo předání osvědčení o účasti, a co zvláště potěšilo, bylo vystoupení folkové skupiny Cink. Lze si jen přát, aby Výpravy za poznáním a sebepoznáním 2, které plánujeme pro příští ročník Akademie 3. věku, se setkaly se stejnou pozorností lektorů (učitelů Vyšší odborné školy sociální a SPgŠ v Prachaticích) a především pak se zájmem posluchačů (členů i nečlenů MO Svazu důchodců ČR). Přízeň jistě opakovaně projeví i další zainteresovaní, zástupci obce, média, poslanci či senátoři. PhDr. Vladislava Šídlová, vedoucí lektorka Pozn. Pokračující spolupráci si pochvaloval také předseda prachatických důchodců ing. Čestmír Jiran, který v hodnocení akademie uvedl: Není pochyb o tom, že opět přispěla k pozitivnímu přístupu seniorů k životu a posílila jejich duševní svěžest. (vam) Jasoň s Drsoněm chtějí hrát na prestižním festivalu Prachatická folková skupina Jasoň, Drsoň a spolek se začátkem dubna se svým vlastním repertoárem zúčastnila regionální konkurzní přehlídky folk a country skupin v Jindřichově Hradci. V konkurenci čtrnácti jihočeských skupin bojovala o postup na jeden ze čtyř prestižních celorepublikových festivalů. O výsledku vám dáme vědět v dalším čísle Radničního listu. Pozvánku si vyslouží pět šest kapel. Sami hudebníci označili svůj výkon za solidní. Podpořili nás technici, kteří vše dobře nazvučili, podotkla blonďatá flétnistka Kateřina Nagyová. Kapela čeká na pozvání na některý festival třetí rok. Když to ani letos nevyjde, nebude smutná. Čtveřice muzikantů M. Pivoňková, R. Bešťák a K. Nagyová v čele s kapelníkem J. Weissem míní, že úspěchy má teprve před sebou. (wena) Talentovaní sportovci převzali ocenění za dosažené výkony Okresní a tělovýchovné sdružení Prachatice a Dům dětí a mládeže při SVIS MŠMT ČR se sídlem v Prachaticích vyhlásily 28. března v městském divadle sportovní talenty okresu za rok Naději na ceny měli mladí sportovci, kteří v době, kdy dosáhli pozoruhodných výsledků, nepřekročili patnáctý rok věku. Z Prachatických na pódium vystoupili cyklista Lukáš Malý, plavkyně Lenka Jarošová a Michaela Pěstová, stolní tenista Milan Zaunmüller, judisté Klára Tesařová a Martin Hrubý a šachista Jan Havlík. V kolektivech získali největší obdiv prachatičtí cyklisté pod vedením trenéra Petra Müllera. Cenu fair play organizátoři udělili vůbec poprvé. Do Dětského domova v Žíchovci si ji odvezl kapitán fotbalového týmu Strunkovice nad Blanicí Karel Machač. Podle slov trenéra Karla Peška jde jako kapitán příkladem ostatním na hřišti i mimo fotbalové trávníky. Mladí se těžko prosazují mezi dospělými v anketě o sportovce okresu. Je dobře, že si jejich výsledků, které si za vynaloženou dřinu zaslouží, někdo všimne, zmínil důležitý motivační faktor šéf nově pojmenované cyklistické stáje a trenér v jedné osobě Petr Müller. V týmu Anlen Kenda má nyní čtyři nadějné závodníky pod hranicí patnácti let. Lukáš Malý loni mezi bikery vyhrál v kategorii starších žáků seriál závodů Českého poháru a na mistrovství republiky skončil na druhém místě. Letos přešel mezi kadety. Na mistrovství republiky na Zadově bych chtěl dojet do 15. místa, uvědomuje si větší konkurenci mladý závodník, který si ocenění pro talentovaného sportovce považuje. Je to velký úspěch, který jsem stejně jako prvenství v Českém poháru vůbec nečekal, svěřil se Lukáš Malý a přidal humorný dovětek o uzavřené sázce: Pokud bych na mistrovství republiky nedosáhl na medaili, musel bych se nechat ostříhat dohola. Protože jsem skončil druhý, s holou hlavou chodil trenér. O tom, že trenéři občas nosí štěstí, svědčí dramatický moment z rozhodujícího závodu národního poháru. Lukášovi se v posledním závodě rozbilo kolo, osedlal proto bicykl svého kouče a na něm si dojel pro celkové prvenství. Text a foto Václav Malina K 1. dubnu 2003 se sloučily Mateřské školy Prachatice I a Mateřské školy Prachatice II do jednoho právního subjektu s názvem Mateřská škola Prachatice. Sídlo mateřské školy je Prachatice, Krumlovská 223. Tato mateřská škola má nyní v Prachaticích tři odloučená pracoviště, a to na adresách: Zahradní ul. 96, Česká ul. 674 a Skalka 86. Pro rodiče a děti se tímto nic nemění, veškeré aktivity a zájmové kroužky na jednotlivých pracovištích zůstávají nedotčeny. Odloučená pracoviště řídí vedoucí učitelky: na pracovišti v Zahradní ulici Božena Šrámková, v České ulici Helena Turková-Kubátová a na pracovišti Skalka Květoslava Vašíčková. Marie Přibíková, ředitelka MŠ Dvě poděkování od handicapovaných Organizace zdravotně postižených děkují zastupitelovi Ing. Petrovi Mádlovi za dárek k Evropskému roku osob se zdravotním postižením zájezd do Itálie, který u místostarostky H. Rabenhauptové byl předán těžce zrakově postižené Jitce Sojkové a Jiřině Hrudníkové, matce postižené dcery a člence, předsedkyni Klubu zdravotně postižených v Prachaticích a SONS, která pojede i jako průvodce. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní spolek Prachatice, děkuje občanům města a okolí za finanční příspěvky, které vhodili do maket vodících psů pro nevidomé umístěných v prodejnách Coopu a na poště. Za účasti zástupců organizace z Prachatic a Prahy a Městského úřadu v Prachaticích byla sbírka sečtena. Část peněz půjde na výcvik vodících psů, část do místní organizace. Makety psů budou i nadále umístěny ve výše uvedených prodejnách. Hledáme další místa pro dva psy, stejně tak zájemce o naši činnost pro a se zrakově postiženými. Kontakt Jiřina Hrudníková, Horní 141, Prachatice, tel RH+ květen 2003 Mateřské školy utvořily jeden právní subjekt Vedení města představilo své plány podnikatelům z hospodářské komory Na konec dubna naplánovala oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory (JHK) společné setkání podnikatelů s představiteli města Prachatice. V Radničním sále Staré radnice se debatovalo o budoucím rozvoji města. Jak upřesnila Andrea Tajanovská z oblastní kanceláře JHK, reprezentanti města seznámili zástupce podnikatelských subjektů se záměry prachatické radnice pro rok 2003 a výhledově i pro léta následující. (vam) Letos už Lukáš Malý v rámci tréninku najel pod dohledem trenéra Petra Müllera zhruba 2,5 tisíce kilometrů. Před koncertem laureátů zahraje nadaná flétnistka v městském divadle Petra Křišťanová je čerstvá 18tiletá studentka pražské konzervatoře se smyslem pro humor, s neustálým úsměvem na rtech a velkým hudebním cítěním, které se projevovalo od samého počátku docházení do ZUŠ v Prachaticích. Zde nejprve studovala zobcovou flétnu u pana učitele Kantora a poté přešla na studium příčné flétny ke slečně učitelce Nagyové. Ve společném triu spolu se spolužačkami Lenkou Tomáškovou a Danielou Markovou vystupovala na různých kulturních vystoupeních, vernisážích, soutěžích. Byla také výraznou součástí dechového orchestru ZUŠ pana Jana Markovce. Ve svých 14ti letech se jako sólistka umístila na druhém místě v krajské soutěži, navštěvovala flétnové kurzy v Jičíně a v Horním Jelení. Dnes se s plnou vervou zapojuje do hudebního života v Praze, je členkou flétnového kvarteta pod vedením pana učitele Riese. Jako laureát Concertina Praga vystoupí 21.června s tímto kvartetem v Rudolfínu. Přeji jí tuto cestou úspěch, hodně kilometrů naběhaných po flétnových klapkách a mnoho štěstí v příštím roce u maturitní zkoušky. Hudební nadání Petry Křišťanové mohou diváci posoudit na jejím koncertě v městském divadle v Prachaticích v pátek 9. května. Kateřina Nagyová strana šestá

7 Jubilea v květnu 75 let a více Záhorka Jan Jileček Jindřich Toman Vilém Kůs Adolf Hřebečková Anna Polák Adolf Bernasová Anna Kázecká Věra Motlová Jarmila Kunešová Vlasta Sochová Miroslava Špatná Emilie Součková Zlatuše Veber Josef Fišerová Vlasta Bušková Zlata Kůsová Marie Hejmová Věra Sidor Jan Rothbauer Stanislav Marousek Jiří Kadlecová Dagmar Hofinger František Hřebíková Ludmila Nachlingerová Marie Koubová Zdeňka Wimberský Robert Merková Antonie Štarmannová Zdenka Chlumecký Jan Pěsta Jan Pekárková Antonie Hattan Jan Neužil František Děti narozené od do Leszkow Jakub Tůmová Helena Dostálová Lucie Kunová Eliška Stojka Diego Bryx Miroslav Benešová Kateřina Tišler Adam Po roce se přiblížil oficiální start turistické sezóny v Prachaticích. Ten je tradičně provázen Koloshow lety prověřenou akcí, slavící již osmé narozeniny a od loňského roku též maratónem horských kol, který nese název Galaxy bikemaraton Prachatice. Uskuteční se v sobotu 17. května. Snahou pořadatelů i vedení města bylo již v minulém roce oba cyklistické svátky uskutečnit ve stejný den. Jejich vzájemná symbióza přilákala do Prachatic početnější pole nejen vyznavačů horských kol, ale i diváků Koloshow a dětských závodníků. Propojení pomohlo výraznějšímu zviditelnění Prachatic u cyklistů z celé republiky i ze zahraničí. Loňský rok přinesl několik změn, letošní nebude výjimkou. Ideální stav, kdy veškeré dění cyklistické, ale i kulturní, které obě akce provází, se uskuteční na jednom místě (nejlépe v centru města), je bohužel utopií. Renesanční centrum je sice po rozsáhlých rekonstrukcích krásné, ale bohužel nedokáže poskytnout vhodné zázemí těm, kteří se chystají zdolat 42 či 80 kilometrů v sedle horského kola. Rozlosování fotbalových soutěží nepřálo prověřené variantě se zázemím na TJ Tatran. Bylo nutné najít odpovídající prostor pro prezentaci závodníků, ale i místo, kde trasou znavení a blátem označení maratónci umyjí nejen svá kola, ale i těla. Jako místo s možností uspořádat dětské závody, místo, kde se mohou maratónci ubytovat, přihlásit se a odprezentovat, místo, kam budou moci závodníci přijíždět, aniž by ztěžovali dopravní situaci v celém městě, a místo, kde po slavnostním vyhlášení může proběhnout kulturní akce, jsme vybrali areál Kandlova mlýna. Na Velkém náměstí se opět uskuteční slavnostní start maratónských Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník V., číslo 5. Uzávěrka 18. dubna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Radniční list Prachatice můžete vidět v Ledeburské zahradě V Ledeburské zahradě v Praze bude 5. května 2003 v 16 hodin otevřena výstava Oceněná města s podtitulem Jak uchopit genia loci v historickém prostředí. Představí se na ní 11 nejúspěšnějších měst v oblasti péče o památky. Jedním z těchto měst jsou Prachatice, které se budou presentovat především rekonstrukcí Velkého a Kostelního náměstí. Výstavu pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a potrvá do 2. června Protože se jedná o putovní výstavu, počítáme s její presentací též v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Prachaticích na podzim letošního roku. (vh) Folklorní soubor Libín oslaví třicáté narozeniny Rok 2003 je pro folklorní soubor Libín rokem jubilejním. Právě před 30 lety založili manželé Alena a Jan Hattanovi při SPgŠ v Prachaticích folklorní soubor. V počátcích to byl pouze souborek složený se studentek tanečnic, muzika se pouštěla jen z magnetofonu, ale píli a také láskou k lidové písni a tanci dokázali Hattanovi nejen soubor udržet, ale dovést ho k vysoké umělecké kvalitě. Skokem nahoru bylo bezpochyby získání živé muziky a zpěváků, o což se zasloužil nynější vedoucí souboru Karel Pokorný. Nejenže Libín rozdává radost na české půdě a v zahraničí, ale zásluhu má jistě i na tom, že desítky mladých lidí, které souborem prošly, přivoněly k českém folkloru a mnozí z nich tuto lidovou tradici rozdávají dále. Popřejme všem členům folklorního souboru Libín hodně elánu, vždy plná hlediště a hlavně radost z krásných lidových písniček a lidových tanců. Popřát jim můžeme všichni například tím, že se sejdeme 16. května v městském divadle na jejich jubilejním večeru, kam jim přijede poblahopřát i jejich spřátelený soubor Doudleban. (ava) Jak prožívají jaro děti v ZŠ Vodňanská? U nás platí: Škola hrou. Hrajeme jarní hry. Scházíme se u důlků a cvrnkáme kuličky. Hrajeme starou známou hru Pan čáp ztratil čepičku nebo Na kočku a na myš. Soutěžíme v chytání kuličky do vlastnoručně vyrobeného pohárku. Ze všech sil držíme palce a z celého srdce se radujeme. Jaro je fajn! Mgr. Alena Bísková Členové Svazu postižených civilizačními chorobami opět pojedou do Bibione Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Prachaticích (SPCCH) plánuje na květen besedu MUDr. Zemanové Povídáme si o cukrovce, na červen povídání o sociálních problémech seniorů a zdravotně postižených a zájezd na zámky Červená Lhota a Jaroměřice. Výbor schůzuje po celý rok první čtvrtek v měsíci. Besedy a zájezdy se mohou konat i mimo plán naší činnosti. Každý první čtvrtek v měsíci vždy od 9.30 do hodin zajišťujeme bezplatné měření krevního tlaku v klubovně Kasárenská 164. O návštěvách divadel a jiných akcích se zájemci dočtou ve vývěsních skřínkách u klubovny, na Velkém náměstí a na rehabilitačním středisku, uvedla předsedkyně organizace Růžena Podlešáková a pokračovala: V září pořádáme už podesáté týdenní pobytový zájezd do italského Bibione. Vždy říkám, že už naposledy, ale letos jedeme zase, dokonce ve dvou turnusech. Rovněž v září čeká členy organizace výlet na Libín spojený se schůzí, v listopadu neformální posezení Dámská jízda. Základní organizace SPCCH eviduje na 150 členů. Členská základna nám stárne, máme třiadevadesátiletého člena a 18 z nich má přes 80 let. Mladší nemají zájem a mnohdy ani čas na veřejně prospěšnou zájmovou činnost, posteskla si předsedkyně. (vam) Zahájení turistické sezony: Galaxy bikemaraton a Koloshow 2003 Na mládežníky leze jaro závodů. Těm bude předcházet krátký kulturní program a uvítání závodících. Případní zájemci o závod si mohou vybrat ze dvou zmíněných tras. Po startu v a budou mít možnost změřit své síly nejen sami se sebou, ale například i s profesionály cyklistické stáje CT Budvar Tábor, kteří se do Prachatic vracejí po několikaleté odmlce. Kvůli povodni pořadatelé museli porušit slib daný závodníkům, že je letos přivítají trasy s minimálními změnami. Podstatné změny zaznamenala zvláště trasa krátká. I dlouhá je změněna, ale dominantu Libína nemine. Nově obě trasy protnou například Koryto. Zatímco maratónci budou měřit své síly, na Kandlově mlýně již bude probíhat KOLOSHOW a dětské závody, v rámci kterých se dětští cyklisté mohou těšit na tzv. koridu. Následovat bude další cyklistická exhibice. První závodník z krátké trasy přijede kolem 12.30, z dlouhé přibližně po hod. Předtím budou vyhlášeny výsledky dětských závodů. Na 16. hodinu je předběžně naplánováno slavnostní vyhlášení maratónů, po něm tombola losování startovních čísel. Akci zakončí rocková zábava, na kterou mají všichni závodníci vstup zdarma. Podrobnosti k oběma akcím lze získat ve Sportshopu v Neumanově ul. 161 v Prachaticích, kde se lze i předem přihlásit k maratónským závodům. Další informace také na bikemaraton.zde.cz Závěrem zbývá popřát účastníkům toleranci všech, kterým můžou obě akce jakkoliv ztrpčit život, například dopravním omezením, a minimum těch, kteří ve své malosti raději ničí snahu ostatních, než by se pokusili něco sami vytvořit. Za pořadatele děkuji všem, kteří se jakkoliv na těchto akcích podílejí. Tomáš Novák Neklamným znamením blížícího jara se stal případ, kdy městští strážníci museli umravnit dvojici, která se milostným hrátkám oddávala na tribuně stadionu TJ Tatran. Jejich objetí hloubavě pozorovala skupinka dětí předškolního věku. Představení pro ně skončilo, když strážníci chtěli po aktérech erotické scény občanky. Ukázalo se, že se jedná o nezaměstnanou dívku a středoškoláka, který tou dobou měl být na rehabilitaci. (vam) Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá květen 2003

8 Kulturní a společenský servis na květen 2003 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Jan Holec (obrazy ) Jan Holec ml. (fotografie ) Jana Holcová (časuběh ) Vernisáž: v hodin. PRODEJNÍ GALERIE STÁLÁ EXPOZICE Obrazy, grafika a keramika Otevřeno: Po Pá So MĚSTSKÉ DIVADLO Májové setkání pěveckých sborů Vystoupí pěvecký sbor ČESKÁ PÍSEŇ (sbormistr V. Svoboda) a pěvecký sbor MLADOSŤ z Trenčianských Teplic vedený sbormistryní S. Purčovou. Vstupné dobrovolné Skleněný zvěřinec Divadelní společnost P. Bezruče přijede z Ostravy s pozoruhodnou úpravou hry amerického autora T. Williamse. Režisér Janusz Klimsza příběh vykostil z reálií 30. let a přesunul jej do dneška. Hlavním důvodem pro uvedení této hry je pravda v ní uložená, pravda o problematickém růstu dvacetiletých, o problémech neúspěšného člověka v nelehké době. Richard Krajčo byl za ztvárnění postavy Toma oceněn cenou Thálie Dále hrají: Anna Cónová j. h. (členka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě), L. Žáčková, M. Loučka. Vstupné: 150 Kč Flétnový večer Petry Křišťanové a jejích hostů Jako hosté P. Křišťanové vystoupí její přátelé a učitelé, kteří ji na její úspěšné cestě provázeli a provázejí: Patrik Vacík, kytara (studující pražské konzervatoře), Eva Matoušková, klavír (studentka SPgŠ a ZUŠ Prachatice), Lenka Tomášková, flétna (bývalá žákyně ZUŠ PT), Kateřina Nagyová, flétna a Jan Hovorka, klarinet (pedagogové ZUŠ PT). Vstupné dobrovolné Den matek Kulturní vystoupení s hudbou pro ženy k jejich svátku Výroční koncert souboru Libín viz str. 7. Vstupné dobrovolné Víš přece, že neslyším, když teče voda Ve třech směšných, zároveň i velice lidských příbězích hrají Květa Fialová, Jana Brejchová, Kateřina Hrachovcová, Petr Nárožný, Václav Vydra, Jiří Ptáčník. Vstupné: 180 Kč Děti dětem, děti rodičům Přehlídka činnosti zájmových kroužků SVIS DDM Prachatice. Vstupné dobrovolné. SKLEPY STARÉ RADNICE Radůza Koncert zpěvačky, multiinstrumentalistky a autorky hudby i textů, která začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. V květnu téhož roku již stála na pódiu pražské Lucerny jako předskokanka hvězdy amerického popu Suzanne Vega. Spolupracovala se skupinou Nerez, v roce 1996 vystupovala jako host legendárních Marsyas, spolupracovala s Michalem Pavlíčkem, Abraxas, divadlem Archa a Spolkem Kašpar. V létě 1999 vystoupila jako předskokanka M. Oldfielda. Její hudba vychází částečně z minimalismu, ale největší díl inspirace čerpá z folklóru a šansonu, který v jejím podání nabízí nečekané hudební i textařské obraty. Řadí se k nejmladší generaci české alternativní scény, která sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí. Vstupné: 70 Kč. VELKÉ NÁMĚSTÍ Městská slavnost 58. výročí od ukončení II. světové války Koncert saxofonového swing bandu ZUŠ Prachatice. KOSTEL SV. JAKUBA Benefiční koncert na podporu hospice v Prachaticích. Účinkuje ženský komorní sbor Maraveja a jeho hosté. Úvodní slovo přednese pan děkan J. Havrda. Vstupné dobrovolné. Předprodej vstupenek (tel ) út a čt st a hodinu před představením. Upozornění: Zamluvené vstupenky, které nebyly vyzvednuty nejméně 3 dny před konáním akce, dáváme do prodeje. Připravujeme na červen Školní akademie základních škol Koncert flétnové třídy ZUŠ Koncerty Festivalu duchovní hudby Soumarrock Slavnosti solné Zlaté stezky INFOCENTRUM tel , (i fax), e mail: info.cz Po pá So a ne zavřeno Předprodej vstupenek: Olympic (7. 5., Č. Budějovice) Lucie (květen, Č. Budějovice) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Přednáška PhDr. Jiří Mikulec, CSc.: Ke kořenům barokní zbožnosti. Náboženská bratrstva v Čechách v 17. a 18. století. Přednášková místnost archivu ve Vodňanské ul. PRACHATICKÉ MUZEUM /muzeum/cz e mail: Návštěvní doba: po zavírací den út pá so ne Výstavy: do Ze šatníku našich babiček Obrázky Ivy Hüttnerové Papírový svět Lidová architektura, hrady, zámky, kostely, auta, lodě, letadla pro obdivovatele papírových modelů Akce: Vlastivědná vycházka po Zl. stezce na hrad Hus pro širokou veřejnost s odborným výkladem historika PhDr. Kubů a archeologa ing. Parkmana Den muzeí vstup zdarma Církevní řády středověké Evropy Přednáška PhDr. Fr. Kubů Stálé expozice: Expozice skla Zlatá stezka (včetně nejnovějších poznatků z výzkumu) Archeologie regionu Renesance zlatý věk města Sakrální památky regionu a sv. Jan Nepomuk Neumann Měšťanská kultura 19. století Sbírka střeleckých terčů Prachaticko ve středověku KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Představení od hodin, není li uvedeno jinak Hladina adrenalinu (GB/D/L) Chyť mě, když to dokážeš (USA) Pianista (GB/F/D/PL/NL) Pupendo (CZ) Tělo na tělo (USA/D) Městečko (CZ) Útěk do Budína (CZ/SK/H) (17.30) Čert ví proč (CZ) (20.00) Kameňák (CZ) MĚSTSKÁ KNIHOVNA Výpůjční doba: Oddělení pro dospělé, studovna: Po zavřeno St Út, čt, pá So Oddělení pro děti a mládež: Po zavřeno St Út, čt, pá So MěO SVAZU DŮCHODCŮ (13.00) Výlet na Libín (15.00) Den matek Městské divadlo Polodenní zájezd: Prachatice, Javorník, Strašín (poutní kostel). Maleč (roubené chalupy, památná lípa), U Biskupa, Vacov, Čestice, Krušov (včelín vyzdobený lidovými řezbami), Nahořany, Prachatice. Odjezd: busem z Malého nám. ve hodin, průvodce: RNDr. Peleška) Rekreace v Podlesí (Žďárské vrchy) KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Rozkvetlé Lhenicko (30 km) odjezd: ČD 7.35 hodin Pochod Cikánským údolím odjezd: bus 8.10 hodin Zájezd Chiemsee (D) zámek na ostrově, cesta lodí odjezd: Malé nám hodin Cyklovýlet Křepice Vodňany Chelčice a zpět do Prachatic (60 km) odjezd od věžáku v 9.00 hodin Prachatice Dub Blanice Čichtice (24 km), odjezd: Malé nám hod Nicov Královský Kámen Javorník Šebestov (18 km), odjezd: bus 8.10 hodin. SVIS MŠMT DDM Prachatice ( ) Jarní bazar sportovních potřeb Hřiště u DDM Den dětí Kdo si hraje, nezlobí Areál DDM pro MŠ města pro veřejnost PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: Po pá So a ne KLUB VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ Zájezd Šumava Odjezd v 6.00 hod. z Malého nám. MUZEUM KRAJKY Otevřeno: Út pá So Ne

9 Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna plánuje zahájení provozu na přelomu let 2005/2006 Od roku 1989 začaly v naší republice v souladu s koncepcí Ministerstva zdravotnictví ČR a Sdružením poskytovatelů hospicové péče ČR vznikat zařízení následné zdravotní péče, mj. i hospice. Tato zařízení jsou koncipována tak, aby byly respektovány všechny potřeby člověka (biologické, psychologické, sociální a spirituální) s ohledem na tíži jejich zdravotního stavu. Těžiště péče v těchto zařízeních je zaměřeno na pacienty v preterminálním a terminálním stadiu jejich onemocnění, většinou onkologického. V naší republice jsou již jen dva kraje, které hospic nemají, a to kraj Středočeský (nepočítaje Prahu) a Jihočeský. Vzhledem k finanční nákladovosti na vznik takového zařízení a jeho provoz byla stanovena určitá kriteria při předkládání projektů hospiců. Výstavba (rekonstrukce objektu do účelné podoby) hospice je hrazena ze 70% ze státního rozpočtu (účelová dotace) a z 30% z rozpočtu organizace předkládající projekt (v našem případě občanské sdružení). Pro Jihočeský kraj se spádovostí přibližně 630 tisíc obyvatel je únosné finanční zatížení při zřízení lůžek. Za Jihočeský kraj byly v minulosti předloženy projekty tři. Díky úsilí mnoha lidí dostal důvěru právě prachatický projekt. Od zrodu myšlenky po konkrétní plány Myšlenka zřídit hospic se zrodila v Prachaticích před čtyřmi lety. Hledal se vhodný objekt. Tehdy se ve městě začalo se stavbou nového domova důchodců. Následně mohla pro účely zřízení hospice nabídnout svůj objekt kongregace sester boromejek v Neumannově ulici (rodný dům Jana Nepomuka Neumanna). Protože je myšlenka této služby velmi blízká spiritualitě sester, bylo i v jejich zájmu, aby dům dále sloužil lidem potřebným, jak si to přál otec Jana Neumanna, když jim dům daroval. Kongregace k těmto účelům poskytla své objekty bezplatně. Proto posléze vzniklo občanské sdružení (Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích), které pomalu připravovalo budoucí projekt (Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna). Se žádostí o poskytnutí státní dotace nemohlo však sdružení přijít dříve, než se obyvatelé bývalého domova důchodců odstěhují do nově postaveného objektu. Rok 2003 je zlomovým pro realizaci tohoto projektu. Občanské sdružení s vypracovanou projektovou studií zažádalo koncem loňského roku o státní dotaci Ministerstvo zdravotnictví ČR. V únoru letošního roku obdrželo z ministerstva příslib o poskytnutí dotace. Plán rekonstrukce budov do podoby hospice je rozložen do let 2003 až 2005, přičemž zahájení provozu je možné již koncem roku 2005, či začátkem roku Všichni, kdo doposud na myšlence projektu pracovali, pracovali nezištně, bez nároku na nějakou odměnu. Jim v této chvíli patří největší dík. V současné době spojilo občanské sdružení svoje síly s městem Prachatice, které takto vyslovilo veřejně záštitu nad tímto projektem. Bez výrazné pomoci starosty města Prachatice pana ing. Jana Bauera a obětavé práce zaměstnanců městského úřadu by náš společný projekt nemohl dále pokračovat. forma péče o nevyléčitelně nemocného je především doprovázení pacienta za současného respektování potřeb psychosociálních, tj. potřeby komunikace, potřeby sdílení a respektování lidské individuality a důstojnosti, někdy převyšující i oblast biologickou, potřeb spirituálních, které nevyjadřují jen vztah věřících k Bohu, ale potřebu každého člověka v určitých chvílích mluvit o odpuštění a míře viny a smyslu prožitého života a samozřejmě potřeb biologických, jejichž nedílnou součástí je zabránit nesnesitelným bolestem. Potřeby člověka v preterminální až teminálním stadiu nemoci jsou velkým dílem omezeny na příjem potravy, a to především speciálně upravené, kvalitní hygienickou péči a klidný spánek. Souhrnem lze říci, že úkolem hospicové péče je doprovázet člověka v konečných stádiích jeho nemoci, poskytnout mu kvalitní péči s ohledem na jeho potřeby a za respektování lidské důstojnosti. Projekt počítá se zájmem veřejnosti Projekt předpokládá zbudování hospice v budovách bývalého domova důchodců v Neumannově ulici č. 143 a 144. Ve spolupráci s městem chce odhalit historickou hradební část zahrady a zprůchodnit areál z ulice Neumanovy do ulice Hradební s úmyslem začlenit klienty hospice do spektra zájmu obyvatel a vyvolat tak zájem okolí o potřeby klientů hospice. Tito nevyléčitelně nemocní lidé jsou často stavěni spíš na okraj zájmu běžné zdravé populace, a proto je nutné podpořit myšlenku začlenění hospice a jeho klientů do pulsujícího života města - zvlášť v dnešní době, kdy je společnost motivována zejména materiálními hodnotami. Vzniknou tři desítky lůžek a nová pracovní místa Počítá se se zřízením 32 lůžek převážně na jednolůžkových pokojích s integrovaným sociálním zařízením a přistýlkou pro rodinné příslušníky. Do dalších prostor jsou začleněny společenská místnost, ekumenická kaple, místnost posledního rozloučení a provozně technické zázemí včetně kuchyně a prádelny. Uvažuje se o vzniku přibližně 40 nových pracovních míst. Po 24 hodin denně bude zajištěna dostupnost lékaře v hospici a v případě nutnosti i péče psychiatra a psychologa, případně dalších konzultantů. Hlavní tíže péče však bude ležet na středním a nižším zdravotním personálu. Nedílnou součástí by měli být i dobrovolníci. Jejich přítomnost je mnohdy nezastupitelná při pomoci doprovázet nemocné na jejich životní cestě a často tvoří komunikační most mezi pacientem a rodinou. Duchovní péče bude zajištěna především prachatickou duchovní správou a sestrami řádu sv. Karla Boromejského, které bydlí v objektu budovy a jejichž prvořadou službou je vedle duchovní i služba všem potřebným a nemocným lidem. Sm. Sebastiana Veselská Sdružení sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích Neumannova 142, Prachatice, IČO: Co je hospic? Umění doprovázet. Mnoho lidí si nedovede vůbec představit, co toto slovo znamená. Není to další domov důchodců, ani projekt pro dlouhodobě ležící. Není to zařízení pečující pouze o pacienty se sociálními problémy či o pacienty nechodící, nebo po mozkových příhodách. Hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy už vítězná medicína vyčerpala všechny své prostředky vedoucí k uzdravení a není již možná další péče v domácím prostředí. Jedná se o tzv. paliativní medicínu, která se teprve v posledních letech dostává do pozornosti populace, a to i lékařské. Tato Konto: /0600 GE Capital Bank, pobočka Prachatice Kontaktní osoby: Šárka Hodinová tel MUDr. Petr Koptík tel Mgr. Josef Ludačka tel Mgr. Michaela Čermáková tel SM. Sebastiana Veselská SCB tel Autoři architektonického řešení: Ing. arch. Zdena Vorlová a Ing. arch. Jana Svítková příloha I květen 2003

10 Projekt hospice počítá s demolicí prádelny a zpřístupněním části zahrady Projekt počítá s celkovou adaptací stávající budovy kláštera. Z kapacitních důvodů bude provedena nástavba ve dvorní části. Stavební náklady dosáhnou dohromady zhruba 65 milionů korun. V rámci rekonstrukce celého areálu se zdemoluje budova prádelny. V jejím místě je navržena parková úprava s umístěním soch sv. Jana N. Neumanna. Napříč parkánem povede pěší komunikace, která spojí historické jádro města s okolní zástavbou. Část zahrady bude zpřístupněna veřejnosti, bude zde parkoviště pro návštěvníky a opravena hradební bašta. Další část bude jako park sloužit klientům hospice. (vak) Jednou větou Kvůli instalaci nové telefonní ústředny je předčíslí telefonních poboček městského úřadu 607, spojovatelna má číslo Další jednání městského zastupitelstva se koná v pondělí 19. května 2003 od hodin v Radničním sále na Velkém náměstí. (kap) (RH+) Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s prodejem stavební parcely KN číslo 2338/1 (316 m 2 ) a parcely KN číslo 830/41 (164 m 2 ), k. ú. Prachatice. Za cenu: pozemek pod stavbou 150 Kč/m 2, ostatní 100 Kč/m 2. Žádají: MVDr. Petr a Alice Hrabákovi, Menšíkova 1156, Prachatice souhlasí s prodejem parcely KN číslo 628/180, o výměře 163 m 2, k. ú. Prachatice, dle geometrického plánu číslo /2003. Za cenu: 100 Kč/m 2. Žádá: Miloš Vachtfeitl, Na Sadech 644, Prachatice souhlasí s prodejem stavební parcely KN číslo 2338/2 o výměře 316 m 2, k. ú. Prachatice a ostatní plochy KN číslo 830/34, o výměře 165 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 150 Kč/m 2 pod stavbou, ostatní 100 Kč/m 2. Žádají: Jiří a Věra Velhartických, Pražská 14, Vlachovo Březí souhlasí s prodejem stavební parcely KN číslo 2338/2 o výměře 316 m 2, k. ú. Prachatice a ostatní plochy KN číslo 830/34, o výměře 165 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 150 Kč/m 2 pod stavbou, ostatní 100 Kč/m 2. Žádají: Štěpán a Jitka Šádkovi, Budovatelská 1080, Prachatice souhlasí s bezplatným převzetím vodovodního řadu po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do majetku Města Prachatice od Léčebného centra sv. Markéty, a. s. Předávající: Atelier GEMMA, Ing. Vlastimil Houf, U Malše 20, České Budějovice v zastoupení Léčebného centra sv. Markéty, a. s. souhlasí s prodejem parcely KN číslo 558/7, o výměře 400 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 50 Kč/m 2. Žádají: Tomáš Čoudek, Pavel Babka, Eva Gajdošová, Zdena Mikšíková, Josef Hřebeček, Marie Hřebečková, Roman Ludačka, Helena Ludačková, všichni bytem Na Vyhlídce 368, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely PK číslo 1132/1 díl 4, o výměře 992 m 2, k. ú. Prachatice. Žádá: Jiří Brotánek, Italská 769, Prachatice souhlasí s prodejem parcely KN číslo 74/24 (579 m 2 ), k. ú. Libínské Sedlo dle geometrického plánu číslo /2001 s bezplatným věcným břemenem práva vedení a údržby vodovodu. Cena 50 Kč/m 2. Žádá: Josef Korytar, Libínské Sedlo 68, Prachatice souhlasí s členstvím Města Prachatice podle zákona č. 59/2003 Sb., 449/2001 Sb., 320/2002 Sb. zákona o myslivosti a zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů v honebních společenstvech Černá Hora a Staré Prachatice. a) souhlasí se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 7/00 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice Článku III. Výdaje fondu, odst. 5, v 1. sloupci tabulky: Název/účel půjčky, titul 03 dle předloženého návrhu tj. 03 Změna vytápění z lokálního na plynové, elektrické a CZT ; b) stanovuje účinnost změny dnem vyhlášení. ve výši Kč za účelem opravy domu č. p. 19, Stádla výměny sklepní zdi poškozené při povodni v srpnu Žádají: Josef a Marie Grillingerovi, Stádla 19, Kahov ve výši Kč za účelem opravy střešního pláště domu č. p. 400, Rumpálova ulice v Prachaticích. Žádá: Šárka Mrázová, Sokolovská 569, Prachatice ve výši Kč za účelem změny vytápění bytu v domě č. p. 99, v Dlouhé ulici v Prachaticích z lokálního na elektrické. Žádá: Petr Jiruš, Dlouhá 99, Prachatice ve výši Kč za účelem rekonstrukce střešní krytiny, střešních oken, klempířských prvků rodinného domu č. p. 32, ul. Šeříková v Prachaticích. Žádají: Mgr. Bohumil a Zdeňka Vlčkovi, Šeříková 32, Prachatice ve výši Kč za účelem opravy rodinného domu č. p. 283, ul. Nádražní v Prachaticích, poškozeného při povodních v roce květen 2003 Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne Žádá: Alena Bínová, Nádražní 283, Prachatice ve výši Kč za účelem rekonstrukce rodinného domu č. p. 600, ul. Volovická v Prachaticích výměna oken, zateplení objektu, nová fasáda, nová střešní krytina. Žádají: Ing. Josef a Jiřina Pavlíčkovi, Volovická 600, Prachatice ve výši Kč za účelem opravy rodinného domu č. p. 283, ul. Nádražní v Prachaticích, poškozeného při povodních v roce Žádá: Václav a Božena Šrámkovi, Nádražní 278, Prachatice ve výši Kč za účelem rekonstrukce domu č. p. 133, ul. Horní v Prachaticích nová fasáda, nová střecha, změna vytápění z lokálního na plynové. Žádají: Ing. Ladislav a Ludmila Boškovi, nám. Přátelství 688, Prachatice ve výši Kč za účelem zateplení části severní fasády domu č. p. 809, ul. Topolová v Prachaticích. Žádá: Josef Pavličík, Topolová 809, Prachatice (za spoluvlastníky domu č. p. 809, ul. Topolová, Prachatice) ve výši Kč za účelem opravy domu č. p. 188, ul. U Stadionu v Prachaticích výměna oken. Žádají: Ing. Ladislav Kraus, Marie Krausová, U Stadionu 188, Prachatice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na instalaci kabelové televize HZS Prachatice. Žádá: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, pplk. Vladislav Ženíšek, ředitel souhlasí s předkupním právem pro Město Prachatice (dle přiloženého výpisu z katastru nemovitostí) k nemovitostem v majetku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje k. ú. Prachatice (objekt bývalé hasičské zbrojnice Lázeňská ul., Prachatice): objekt se stavební parcelou KN číslo 1983 parcela KN číslo 1113/1 objekt na stavební parcele KN číslo 414/1 včetně části parcely PK 1113/8 Navrhuje: Město Prachatice schvaluje a) s účinností od sloučení příspěvkové organizace Mateřské školy Prachatice I, Krumlovská 223, IČO s příspěvkovou organizací Mateřské školy Prachatice II, Skalka 180, IČO , Název příspěvkové organizace po sloučení obou příspěvkových organizací bude Mateřská škola Prachatice. Na Mateřskou školu Prachatice přecházejí dnem všechna práva a povinnosti příspěvkové organizace slučované, b) dodatek zřizovací listiny Mateřská škola Prachatice ruší k zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy Prachatice II, Skalka 180 ukládá Mgr. Růženě Štemberkové, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu, předložit žádosti o změnu v síti škol, předškolních zařízení MŠMT k rozhodnutí a dále žádost o změnu a výmaz v zápise na Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích schvaluje zřizovací listinu Městské knihovny Prachatice ukládá Mgr. Růženě Štemberkové, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu předložit žádost o změnu v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury, odboru umění a knihoven a dále předložit žádost o změnu v zápise na Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, členům výborů zastupitelstvu města a komisí rady města, podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 se zaokrouhlením ve smyslu 3 odst. 3 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. příloha II

11 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne Rada po projednání a hlasování souhlasí se stavbou zemního kabelu NN na parcele KN číslo 219/4, k. ú. Libínské Sedlo s tím, že kabel bude uložen v chráničce. Žádá: Zajíček Doležal, Energosítě, Dlouhá 93, Prachatice v zastoupení JČE, a. s. Prachatice souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace dle kolaudačního rozhodnutí č. j. Výst. 1/1173/2002/Kola/Kva ve vlastnictví manželů Ing. Martina a Bc. Světlany Dostálových, Dělnická 343, Prachatice s tím, že VaK JČ, a. s. Prachatice zajistí správu a údržbu předmětných sítí a přímé vyúčtování vodného a stočného budoucím odběratelům. Navrhují: manželé Ing. Martin a Bc. Světlana Dostálovi, Dělnická 343, Prachatice a) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy pronájmu nebytových prostor v ulici Pivovarská č. p. 196 dohodou k datu uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Kunešem; b) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pronájmu nebytových prostor v ulici Pivovarská č. p. 196 s panem Václavem Kunešem, bytem SNP 560, Prachatice, za stejných podmínek nájmu, které platily doposud s tím, že prostory budou dále využívány jako ateliér. (Celkem 36 m 2, nájem 951 Kč/měsíc). O pronájem žádá: Václav Kuneš, SNP 560, Prachatice souhlasí s odstraněním náletu bříz a olší na parcele 1607/2, k. ú. Zvonková. Žádá: Občanské sdružení Přátelé dětí Prachatice, Mgr. Karel Červenka, Ševčíkova 273, Prachatice souhlasí se stanovením pravidel za vypůjčení vysoušečů zdiva dle přílohy. schvaluje na základě 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, v souladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne a dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech navržená rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5; doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 6 beze změn a č. 7 s tím, že v letoším roce bude uhrazena ztráta ve výši Kč. Účetní ztráta ve výši Kč bude řešena v dalších obdobích; doporučuje zastupitelstvu města schválit dar Nadačnímu fondu pro obnovu památek Prachatice ve výši Kč, které jsou výnosem plesu města. bere na vědomí: předloženou pracovní verzi Směrnice pro postup při získávání finančních prostředků z rozvojových a podpůrných programů na MěÚ Prachatice bez připomínek; evidenci připravovaných projektů v roce 2003; souhlasí s podáním v důvodové zprávě uvedených žádostí o finanční podporu s tím, že v případě přijetí některých žádostí se budou muset přijmout odpovídající rozpočtová opatření; souhlasí s návrhem komise pro posuzování a hodnocení nabídek, aby dodavatelem akce Celková rekonstrukce pěších komunikací hřbitov Prachatice byla firma HUKO s. r. o. Prachatice ukládá Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, postupovat při realizaci akce v souladu se schváleným rozpočtem 3632 Pohřebnictví tj. provést ucelený úsek páteřní komunikace dle specifikace přílohy nejvýhodnější nabídky. Platné obecně závazné vyhlášky Města Prachatice V minulém čísle Radničního listu jsme uvedli, že pro zkvalitnění komunikace mezi občany města a jeho vedením budou v příštích vydáních postupně zveřejňovány vyhlášky Města Prachatice, které upravují vztahy občanů a institucí působících ve městě. Pro zajištění přehlednosti bude tento postup zahájen uvedením seznamu současně platných vyhlášek města v členění podle let jejich vydání: /91 Obecně závazná vyhláška k udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě /92 Obecně závazná vyhláška k provádění ochranné deratizace /93 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/91 k udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě /94 Obecně závazná vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti /95 Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie města Prachatice /97 Obecně závazná vyhláška o hospodaření s byty /98 Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol zřizovaných Městem Prachatice 5/98 Obecně závazná vyhláška o vymezení místních komunikací a jejich úseků s placeným stáním silničních motorových vozidel 6/98 Obecně závazná vyhláška o zimní údržbě místních komunikací (chodníků) /00 Obecně závazná vyhláška o nakládání s majetkem města prodeje majetku 2/00 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/ 91 k udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě 4/00 Obecně závazná vyhláška o poskytování pečovatelské služby a úhradě za výkony pečovatelské služby 5/00 Obecně závazná vyhláška upravující podmínky prodeje zboží na tržištích, tržnicích a tržních místech určených pro příležitostný prodej na území města Prachatice Tržní řád (úplné znění ObZV č. 1/99) 7/00 Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice /01 Obecně závazná vyhláška příloha č. 1 vyhlášky č. 5/ 00 Tržní řád (úplné znění ObZV č. 1/99) 2/01 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/91 k udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě 5/01 Obecně závazná vyhláška o změně počtu částí města /02 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 2/02 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3/02 Obecně závazná vyhláška místní poplatky. 4/02 Vyhláška č. 4/02, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/02 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 5/02 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/02 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6/02 Obecně závazná vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/00 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice 7/02 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/02 o místních poplatcích 8/02 Obecně závazná vyhláška o závazných částech celkové změny územního plánu sídelního útvaru Prachatice /03 Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřských škol, školních družin a školních klubů Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Nabídka volných bytů: páté kolo výběru nájemníků do Štodvína Město Prachatice vyhlašuje V. kolo výběru budoucích nájemců v bytovém domě Zlatá stezka 134 Štodvín. Volné bytové jednotky: číslo bytu velikost bytu výměrabytu umístění cena 18 2+kk 59,74 m 2 přízemí Kč 22 1+kk 46,49 m 2 1. patro Kč 24 2+kk 60,58 m 2 2. patro Kč 28 BB* 1+kk 45,72 m 2 přízemí Kč ,12 m 2 přízemí Kč *BB bezbariérový byt Bližší informace: odbor komunálních služeb a dopravy MěÚ sl. Petra Votavová, tel příloha III květen 2003

12 Než půjdete na úřad: Při změně trvalého pobytu se vyplňuje přihlašovací lístek Při vyřizování záležitostí na úřadech není řadě občanů jasné, jak správně postupovat. Situaci ještě více zkomplikovala probíhající reforma veřejné správy, kdy dochází k rozsáhlým přesunům kompetencí státu na samosprávné celky. Občané přesně nevědí, kam se v konkrétních věcech obrátit, na který úřad jít, jaké používat tiskopisy, jakou dokumentaci předložit spolu se žádostí, zda se platí nějaký poplatek apod. Na stránkách Radničního listu se pokusíme postupně v oblastech některých správních agend přiblížit občanům danou problematiku a pomoci jim snáze se orientovat ve složitých úředních postupech. První představené téma se dotýká občanskoprávních úkonů, konkrétně otázky trvalého pobytu a věcí souvisejících. Trvalý pobyt Bydlištěm se rozumí místo trvalého pobytu občana (adresa pobytu v ČR), tj. místo, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. V takovém případě se jedná o tzv. stálé bydliště. Současná právní úprava, na rozdíl od právního stavu platného do 1. července 2000, již nezná pojem přechodný pobyt, od něhož se dal odvozovat termín přechodné bydliště. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným, nebo evidenčním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak. V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny (dle sídla příslušného obecního, či městského úřadu), v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině. Změna místa trvalého pobytu Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně, tj. na místně příslušném obecním, či městském úřadu v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu Občan je při ohlášení změny místa trvalého pobytu povinen: Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (přihlašovací tiskopis), který obsahuje údaje o: a) jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, b) vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby, nebo název a sídlo u právnické osoby. Předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu. Doložit vlastnictví bytu nebo domu, či doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat předmětný objekt, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zákona o správních poplatcích ve výši 50 Kč. Za občana mladšího 15 let, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost byla v daném smyslu omezena, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Tuto právní oblast obecně upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb. Na MěÚ Prachatice záležitosti spojené s vyřizováním trvalého pobytu zajišťuje oddělení správních evidencí odboru vnitřních věcí, kde jsou k dispozici i příslušné formuláře. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Stěhování úřadu skončilo: V jakých budovách najdete jednotlivé odbory? / Velké náměstí 1 odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, odbor životního prostředí (za nádvořím) 2/ Velké náměstí 3 kancelář starosty, odbor vnitřních věcí, odbor finanční, odbor sociálních věcí, odbor komunálních služeb a dopravy, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, odbor živnostenský 3/ Vodňanská ulice 329 odbor státní sociální podpory 4/ Hradební ulice 436 odbor komunálních služeb a dopravy (oddělení dopravně správních agend) květen 2003 příloha IV

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni Prachatice počet obyvatel: 11 173 seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi 18. června 2005 1. ročník hudebního festivalu We rocked HARD 18. června 2005. Od časného dopoledne bylo v řevnickém Lesním divadle živo.

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA 6.6.2016 ZLÍN - Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova Ivana Mařáka a dalších představitelů kraje, členů

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více