Mateřská škola Rosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Rosice"

Transkript

1 Mateřská škola Rosice

2 Ve školce se nenudíme, aneb co už máme v letošním školním roce za sebou Den otevřených dveří v ZD Rosice Ještě jsme se skoro nestačili ve školičce rozkoukat a uţ na nás čekalo trénování na vystoupení v místním zemědělském druţstvu. Protoţe jsme všichni šikovní kamarádi, ničeho jsme se nezalekli a Kdyţ jsem já slouţil jsme 19. září 2014 zahráli bez zaváhání nejen před maminkami a tatínky, ale i dalšími návštěvníky, kteří se přišli podívat na Den otevřených dveří ZD Rosice. Odměnou nám byly výtečné koláče z místní pekárny a procházka areálem druţstva, na níţ jsme si kromě zvířátek, která tu vídáme běţně, mohli prohlédnout i husy, čínské vepříky či zhlédnout rytířské představení. Den otevřených dveří ZŠ Rosice V sobotu 20. září 2014 otevřela své dveře také místní základní škola. Součástí tohoto slavnostního dne bylo také putování k nově vybudované cyklostezce, kde uţ čekaly paní učitelky z mateřské školy a děti si zde mohly kvalitu cyklostezky vyzkoušet na vlastní kůţi jízdou na koloběţkách. Na všechny šikuly čekala sladká odměna. Ekovycházka za babím létem Protoţe především díky přírodě je člověk ţiv, snaţíme se vést děti k tomu, aby měly přírodu rády, aby věděly, ţe nám pomáhá a dává nám spoustu uţitečných věcí. V jeden krásný zářijový den jsme se proto vydali na ekovycházku v okolí školky a nasbírali pár bylin či květin, které jsme cestou potkali.

3 Bavíme se divadlem Dalo by se říci, ţe návštěvy divadelního souboru Šeherezáda v naší školce se staly tradicí. I v letošním roce nás jednou měsíčně poctí svou návštěvou maňáskové divadlo, při jehoţ představeních se děti náramně baví a odnáší si domů úţasné záţitky. Zatím jsme měli moţnost vidět pohádky: O myšce Lojzičce, O Strašpytlíkovi a Jak čertík Lucíšek neposlechl babičku. Šeherezáda ale není jediný spolek, který si k nám našel cestu, a tak jsme 23. září 2014 rádi zhlédli i představení od Pernštejnů Jejda strašidýlka. Návštěva galerie Poslední den měsíce září jsme se vydali do Galerie Fantazie umění v místním areálu bývalé cihlárny. Expozice se nám velice líbila nejen proto, ţe zde vystavoval i náš malý mistr a kamarád Bořík Hanus. Jak se peče chléb 1. října 2014 se předškoláci vydali na výlet do Ekocentra Paleta v Chrudimi, aby zjistili, jak se peče chléb. V rámci ekoprogramu si vyzkoušeli mletí mouky, tvorbu těsta na chlebové placičky a hnětení placiček. Po té, co jsme z rukou smyli zbytky těsta se všichni vydali k venkovní peci, v níţ jsme placičky upekli. Za odměnu, neboť byly všechny moc šikovné, si mohly děti své chlebíčky sníst. Na rozloučenou si ještě zahráli chlebovou pohybovou hru a pak uţ autobusem hurá zpátky do školky. Drakiáda Také měsíc říjen si pro nás přichystal spoustu akcí a aktivit, mezi prvními například jiţ tradiční drakiádu. 9. října 2014 jsme se v 16 hodin sešli na fotbalovém hřišti, abychom bez ohledu na věk poslali do výšin draky. Pro děti bylo připraveno pět stanovišť s úkoly a čekala na ně nejen sladká odměna, ale i občerstvení u paní Větrovské.

4 Výlet do muzea v Chrasti Šestnáctého října se ţluťásci i oranţásci vydali na výlet do Chrasti. Tentokrát na nás čekala prohlídka muzejních expozicí a věřte, ţe se nám líbila! Viděli jsme nejen Podvodní svět, ale i spoustu historických předmětů. Zaujala nás například trubka ponocného, psací stroje či steré telefony. Zvědavě jsme si prohlíţeli obrázky pračlověka a modely lebek našich předků. Na závěr prohlídky jsme si zazpívali v kapli a Anička Malinská nám předvedla své hudební nadání, kdyţ nám zahrála na klavír. Kamarádství Programy Ekocentra Paleta obsahují širokou škálu programů, které se týkají nejen ekologie, ale i utuţování dětského kolektivu. S programem Kamarádství k nám Paleta přijela Děti se seznámily se smutným Patrikem, kterého na konci programu rozveselily. Slavnosti světýlek V tentýţ den, kdy jsme se skamarádili s Patrikem, se konala naše oblíbená slavnost a to Slavnosti světýlek. Školka se ponořila do předúplňkové noci a děti byly vtaţeny do pohádky O dýňovém semínku, po té, co si vytvořily Kouzelné knihy, se vydali světelnou cestu na zahradu naší školky, kde jsme společnou písni uspali broučky a celou přírodu k zimnímu spánku. Předvánoční tvoření Jelikoţ se vánoční čas kvapem blíţí, vyuţili jsme moţnosti spolupráce s Komunitní školou a Unií rodičů a pod vedením paní Lenochové jsme se pustili do tvorby vánočních stromečků z jalovce, jak se nám dílo podařilo, posuďte sami :)

5 Co nás teprve čeká, na co se můžete těšit? V naší školce se nenudíme a nudit se nechceme ani v následujících dnech a týdnech! Proto přijměte naše srdečné pozvání na následující akce: Zpívání u vánočního stromu Základní škola spolu s mateřskou školou pořádají jako kaţdý rok adventní podvečer plný vánočního očekávání. Ţáci ZŠ i MŠ Vám u vánočního stromu zazpívají písně, abychom se všichni společně naladili na adventní čas, který uţ se kvapem blíţí. Přijďte se s námi pobavit v sobotu 29. listopadu 2014 od 16 hodin (u ZŠ). Mikulášská besídka Andělé, Mikuláš a čerti nás navštíví na sále místního hostince v neděli 30. listopadu Pro děti je připravena nadílka, soutěţe a čertovská tombola. Pro rodiče děti natrénovali divadelní představení. Máte se na co těšit, tak nezapomeňte, řetězy chrastí uţ na konci listopadu :) Živý Betlém Betlém společně oţivíme v areálu trţnice v sobotu 20. prosince 2014 od deseti hodin. Přijďte si poslechnout, jak Vaše děti krásně zpívají! Poděkování Za účast na brigádách velmi děkujeme panu Kaplanovi a panu Volejníkovi. Ušitím kombinéz na vystoupení v ZD nám velmi pomohla paní Kárníková. Za pomoc při nutných opravách v areálu MŠ děkujeme panu Strouhalovi. Za finanční pomoc patří náš dík panu Benešovskému, V neposlední řadě také děkujeme paní Malinské, Durdilové, Kohoutové a za pořádání akcí pod záštitou Unie rodičů. Výzva Rádi bychom rozšířili sbírku školních receptů o recepty od Vás, Vašich maminek či babiček. Tímto Vás prosíme, podělte se s námi o Vaše osvědčené návody na přípravu jídel. S radostí uvítáme jakékoliv recepty, jedinou podmínkou je, aby jídlo zapadalo do našeho konceptu Zdraví na talíři. Předem děkujeme a těšíme se, ţe díky společnému střádání vytvoříme kuchařku ještě zdravější, neţ jakou pouţíváme teď :)

6 Bludiště pro ukrácení dlouhé chvíle

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

listopad 2009 11. číslo XII. ročník měsíčník

listopad 2009 11. číslo XII. ročník měsíčník listopad 2009 11. číslo XII. ročník měsíčník Zprávy z obce V týdnu od 23. 11. do 29. 11.bude na OU Běleč dovolená ze zdravotních důvodů. Informace byly vyvěšeny také na úřední desce. Nikdo se nemůže vymlouvat,

Více

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2 Tisovské okénko Zpravodaj obce Tisová prosinec 2014 Pěšky na Pekárku bezpečně V polovině listopadu byl zkolaudován nový chodník z centra obce na Pekárku. Na jeho výstavbu obec obdržela dotaci ve výši 1,5

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku)

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) strana 2 PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) číslo 32 červenec - prosinec 2007 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Co jsme pro vás připravili v tomto čísle zpět úvod Prázdinové

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

http://www.zssenov.cz

http://www.zssenov.cz http://www.zssenov.cz V nedávné době se jednomu z Čechů podařil doslova husarský kousek. Stal se totiž výhercem pohádkové sumy cca 2,5 miliardy korun. Naši osmáci se zamýšleli, jak by oni s tolika penězi

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Vážení rodiče, milí žáci, ÚVODNÍK nový školní rok přinesl

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V Pustokamenické listy Číslo 2/2015, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne23.6.2015, na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ Květen 2012 Cena 5,-Kč Z obsahu Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí Zprávy z MŠ Informace ze ZŠ Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v zastoupení bývalého Místního

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více