CHRUDIM. Design Elza reklama, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák"

Transkript

1 CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì Chrudim Tel./fax: (+20) Skype: navstevnik.cz Design Elza reklama, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

2 Chrudim / Úvod Chrudim je největším městem turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Leží na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny asi 10 kilometrů jižně od krajského města Pardubic. Město Chrudim získalo v celosvětové prestižní soutěži UNEP (Program životního prostředí OSN) Města, kde stojí za to žít dvakrát Zlatou cenu LivCom Awards. Město se může pochlubit jednou z největších městských památkových zón ve východních Čechách. Má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro stále funguje jako městské centrum. Mezi nejkrásnější dominanty patří trojlodní novogotický chrám Nanebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům, monumentální renesanční objekt s arkádovým průčelím doplněným alegorickými reliéfy, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum loutkářských kultur, či komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v České republice. Toto královské věnné město je nazýváno Athénami východních Čech. Chrudim lze také označit jako Bránu Železných hor. Příznivci aktivního odpočinku jistě ocení městské rekreační lesy na Podhůře s lanovým parkem, rozhlednou a dalšími atraktivitami, nalézajícími se přímo na okraji Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

3 Chrudim / Historie Poprvé? V Kosmově kronice Víte, kdy vzniklo první opevněné sídliště na území dnešního města Chrudim? Už před šesti či sedmi tisíci lety! Archeologické výzkumy odhalily, že to bylo severovýchodně od dnešního centra, na návrší zvaném Pumberky. Velmi husté osídlení se dalo vypozorovat také v období tzv. lužické kultury, tedy v letech před naším letopočtem. Vše nasvědčuje tomu, že Chrudim byla tenkrát střediskem širšího okrsku, stejně tak jako za pobytu Keltů (od pátého století před naším letopočtem až do přelomu letopočtu). Tehdy pravděpodobně tvořila zázemí velkého oppida. To se nacházelo na území osady Hradiště u Českých Lhotic přibližně deset kilometrů jižně od Chrudimi. Po příchodu Slovanů v století vyrostlo nad řekou Chrudimkou opevněné hradiště, jež se stalo důležitým centrem správy raného českého státu. A kdy registrujeme první písemnou zmínku o Chrudimi? Datuje se do roku 10, kdy tu podle Kosmovy kroniky 10. ledna zahynul při svém tažení do Uher kníže Břetislav I. Jako věno pro královny Jedním z nejvýznamnějších počinů v dějinách Chrudimi byl zrod královského města. Přemysl Otakar II. ho založil někdy před rokem Kde? Na místě původního hradiště. V té době mělo ideální polohu. Stálo na zemské cestě z Prahy na Moravu, což logicky zvyšovalo jeho význam a napomáhalo jeho rozvoji. I proto Chrudim ve vrcholném středověku patřila mezi přední města v českém království. Od roku 1307 byla velmi přitažlivá i pro drahé polovičky českých panovníků. S jistými pauzami totiž figurovala mezi královskými věnnými městy. Ta královnám sloužila jako zdroj příjmů, a to až do konce habsburské monarchie v roce Athény východních Čech Ne vždy však město zažívalo dobré časy. Do jeho života často zasahovaly epidemie, hladomory či živelné pohromy. Doloženy jsou například požáry hradiště v 11. a 12. století. Podobný osud stihl Chrudim i krátce po založení města na přelomu 13. a 1. století. Na počátku husitských válek (v letech ) se Chrudim postavila proti katolíkům. Německy hovořící obyvatelé museli město opustit. Od té doby je téměř výlučně českým územím. Město se vymezovalo také proti vládnoucím Habsburkům během neúspěšných stavovských povstání v letech 17 a , což pro něj mělo vždy vážné důsledky. Těžkou ránu mu uštědřila i třicetiletá válka ( ). V jejím průběhu museli Chrudimi dát sbohem kvůli rekatolizaci pro změnu evangelíci. Velké pohromy pro město znamenal i požár dvou předměstí, který vypukl 6. srpna roku 180, a také několik povodní ve druhé polovině devatenáctého století. V 18. a 19. století se Chrudim proměnila v poklidné provincionální městečko. Do 21. století však Athény východních Čech vstoupily jako moderní centrum regionu s mnoha cennými a zachovalými památkami, rozsáhlou občanskou vybaveností a bohatým společenským životem. Slavní rodáci Mezi nejvýznamnější chrudimské rodáky patří humanistický vzdělanec Viktorin Kornel ze Všehrd, obrozenecký dramatik, herec, režisér a ředitel pražského Stavovského divadla Jan Nepomuk Štěpánek či vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Foto: 1) Chrudim, panorama 2) Bašta Prachárna 3) Vodní náhon ) Pomník vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela ) Resselovo náměstí 6) Mydlářovský dům, průčelí 6

4 Chrudim / Kostely Foto: 1) Chrám Nanebevzetí Panny Marie 2) Svatý Michal 3) Kostel svatého Josefa ) Povýšení svatého Kříže ) Kostel svatého Marka v Markovicích 6) Večerní osvětlení chrámu Nanebevzetí Panny Marie 7) Kostel svaté Kateřiny Bohatá historie města se odráží především v jeho pozoruhodné architektuře. Nejvýraznější stavbou, kterou se Chrudim může pyšnit, je novogotický chrám Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Chrám stíhaly pohromy Jeden z nejhonosnějších chrudimských objektů má velmi pestrou, ale ne příliš šťastnou minulost. Od té doby, co stojí (postaven byl zřejmě již před vznikem města ve 13. století) ho stíhaly různé pohromy od rány blesku přes požár až po propadnutí stropů. První písemná zmínka o něm pochází z listiny pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 130. Vnější podoba kostela se výrazně měnila. Prošel rozsáhlými přestavbami dvou věží, které jsou jeho hlavní dominantou. Pod tou poslední, jež mu v letech vtiskla jeho nynější novogotickou podobu, je podepsán chrudimský rodák František Schmoranz starší. Chloubou chrámu je obraz svatého Salvátora na hlavním oltáři. Tento duchovní symbol města je zajímavý také díky legendě, díky níž k němu v minulosti často směřovala různá procesí ze všech koutů Čech. Ta hovoří především o jeho léčitelských a zázračných schopnostech. minulosti je i několik desítek renesančních náhrobků ve zdi kostela. Hřbitov, který tuto stavbu dříve obklopoval, byl v roce 1881 zrušen a později přeměněn na park. V něm jsou umístěny sochy Panny Marie a Ježíše Krista z první poloviny 18. století. Za hradbami města byl v 17. století vystavěn kapucínský klášter s kostelem svatého Josefa, k němuž se váže pověst o nejznámějším chrudimském strašidlu bezhlavém kapucínovi. Řeholníci se s klášterem rozloučili po roce 198. Kostel svatého Josefa na Školním náměstí představuje prostou jednolodní budovu, v níž se momentálně realizuje projekt Muzea barokních soch. O nejstarší historii kostela Povýšení svatého Kříže nemáme sice žádné zprávy, ale předpokládá se, že byl založen v osadě, která byla archeologicky doložená již pro dobu románskou. Ostatně, kolem kostela se pohřbívalo nejpozději od 11. století. První písemná zmínka o něm je ze 1. století. Upravován byl hlavně v 19. století, kdy byly do jeho zdi vsazeny renesanční a barokní náhrobky. Vybavení většinou pochází z 19. století. Kostel svatého Marka byl v místní části Markovice postaven v barokním stylu v 18. století. Tato jednolodní stavba je vybavena převážně zařízením ze 17. a 18. století. Dnes již neexistující kostel svatého Jana Křtitele se nacházel tam, kde v současné době sídlí Komerční banka v Široké ulici (čp. 83/IV). Původně patřil ke špitálu pro chudé a nemocné, který vznikl před Dolní městskou bránou u mostu přes Chrudimku. Pocházel zřejmě ze 1. století. Byl u něj špitální hřbitov s kostnicí. Josefínské reformy měly za následek jeho zrušení. V roce 1788 byla budova prodána. Od roku 1801 sloužila jako divadlo. V roce 1929 byla definitivně zbořena. I přesto se dodnes přilehlá část Chrudimi, kde tento kostel stál, označuje jako Janské předměstí či Jansko. Pozoruhodnou kulturní památkou je též kostel svaté Kateřiny v Havlíčkově ulici. Původně gotická stavba ze 1. století zásadně změnila svou tvář v první polovině 16. století. Poté, co ji zachvátil požár, byla v roce 180 přetvořena do dnešní podoby. Podle kostela se nyní celé podměstí nazývá Kateřinské. Jeho okolí v osmdesátých letech 20. století prošlo zásadními úpravami především kvůli rozsáhlým demolicím a následné výstavbě. Místo hřbitova park 6 Kostel svatého Michaela v Zieglerových sadech je ze začátku 16. století. Jeho pozdně gotický ráz zůstal dodnes dobře zachován. Část vybavení, jako jsou například oltáře či epitafy, pochází z století. Svébytnou připomínkou 7

5 Chrudim / Muzea Galerie Chrudim se může pyšnit nepřebernou nabídkou zajímavých muzeí a galerií. To vůbec nejznámější Muzeum loutkářských kultur bylo slavnostně otevřeno 2. července roku A to hlavně zásluhou neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele Prof. PhDr. Jana Malíka ( ). Jeho soukromá sbírka se stala základem těch muzejních, které momentálně čítají přes čtyřicet tisíc předmětů. Více než osm tisíc z nich představují loutky z různých zemí světa. Ty každoročně začátkem léta obdivují i návštěvníci proslulého festivalu Loutkářská Chrudim. Dotýkati se dovoleno! Část stálé expozice v přízemí muzea, která seznamuje zájemce s historií českého loutkářství, je přístupná i vozíčkářům. Na dalších místech jsou k vidění tradiční marionety českých kočovných loutkářů z 19. a začátku 20. století, sériově vyráběné loutky pro rodinná divadélka, luminiscenční divadlo a ukázky loutek z celého světa. K chloubě proslulého chrudimského zařízení patří také herna s loutkami, jejímž mottem je heslo Dotýkati se dovoleno!. Návštěvníci si tu mohou sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak se hraje loutkové divadlo. Součástí muzea je i galerie, kde jsou pořádány krátkodobé výstavy, které nejsou vždy jen loutkářské. Prvním a zpočátku jediným sídlem muzea, jež shromažďuje a zpracovává dokumenty týkající se vývoje českého i světového loutkářství, se stal nádherný renesanční Mydlářovský dům v Břetislavově ulici. Ten dal přestavět chrudimský měšťan Matěj Mydlář v letech Nové Muzeum černého divadla se nachází v bývalém kapucínském klášteře na Školním náměstí pouhých 600 metrů od současného Muzea loutkářských kultur. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout nejrůznější typy loutek, kulis a rekvizit z Německa, Švýcarska, ale i z českých divadel. Expozici, která je umístěná v černých místnostech, dodává na působivosti nasvícení luminiscenčním světlem. Regionálnímu muzeu v Chrudimi dnes slouží novorenesanční budova v Široké ulici čp. 86 a také budova čp. 10 v Rybičkově ulici a objekt v okrajové části města. Novorenesanční budova je využívána pro expoziční, výstavní a provozní účely i pro další kulturně výchovnou činnost muzea. To bylo založeno v roce 1892 jako Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi. Počátky muzejnictví ve městě ovšem sahají až do šedesátých let devatenáctého století. V roce 186 byl ustaven muzejní spolek, který svou činností podporoval (stejně jako muzeum) školství, rozvoj řemesel a průmyslu. Kam s nimi? Sbírky muzeum rozšiřovalo hned několika způsoby. V jeho počátcích převažovaly dary, což si místní i někteří přespolní obyvatelé považovali za čest. Kousky to byly mnohdy vskutku unikátní včetně cizokrajných sbírek nejen uměleckořemeslného, ale i vlastivědného a přírodovědného charakteru. Od počátku existence muzejního spolku i vlastního muzea se však neustále opakoval problém kam sbírky ukládat? Když už byla situace takřka neřešitelná, rozhodlo v roce 189 zastupitelstvo, že postaví pro potřeby města důstojný stánek. V roce 1897 byla zahájena stavba první ze dvou muzejních budov v Široké ulici v tehdy moderním novorenesančním slohu. Dokončena byla v roce Ještě téhož roku odstartovala stavba novobarokní budovy s velkým společenským sálem s restaurací a zázemím, které v současné době užívá Chrudimská beseda, kulturní organizace města Chrudim. O tři roky později bylo hotovo. Pozornost návštěvníků si kromě sbírek Regionálního muzea, které dnes vlastní více než 100 tisíc předmětů z různých oborů, zaslouží především překrásný koncertní sál. Nesmíme zapomenout ani na mimořádnou uměleckou výzdobu obou budov i tři umělecké památky, které se nacházejí v jejich interiéru dva gotické a jeden renesanční portál. V novobarokní budově je situován také Kabinet ex libris, který je součástí Památníku národního písemnictví. Vlastní rozsáhlou sbírku přibližně 120 tisíc ex libris, ze které pořádá výstavy po celé České republice i v zahraničí. Pořádá i trienále ex libris, a to jako nejvýznamnější přehlídku nových českých ex libris za uplynulé tři roky. Na chrudimském Resselově náměstí můžete najít i Galerii ART. Jde o reálnou (ale též virtuální) soukromou prodejní galerii výtvarného umění. V ní jsou prezentována díla české a evropské grafické moderny 20. stol. a současní čeští malíři a sochaři. Zajímavé výstavy se pravidelně konají také v šedivém domě na náměstí U Vodárny čp. 138 ve výstavní síni Pod Širokými schody. Vstup bývá obvykle zdarma. Po vernisáži zpravidla následuje i tematicky zaměřená přednáška. Díla významných i začínajících umělců můžete v Chrudimi spatřit také ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha. Tuto budovu postavenou v letech ve stylu civilního konstruktivismu najdete v ulici Čs. partyzánů. Slavnostně otevřena byla 18. února roku 193 Smetanovou operou Libuše v podání chrudimských ochotníků. Až do roku 1992 zdobil průčelí divadla originál sochy múzy komedie Thálie. Ta je v současné době umístěna před základní uměleckou školou. Divadlo nese jméno po významném hudebníkovi, divadelníkovi, režisérovi a zpěvákovi Karlu Pippichovi ( ). Foto: 1) Festival Loutkárská Chrudim 2) Mydlářovský dům 3) Velký sál komplex muzejních budov ) Divadlo Karla Pippicha ) Budova Regionálního muzea

6 Chrudim / Modrá osa Foto: 1) ) Náhon po revitalizaci 6) Schéma Modré osy černá kolečka s čísly označují zastavení tabuli Nejen řeka Chrudimka, která protéká Chrudimí, ale i vodní náhony na ni napojené, znamenaly po mnoho let důležitý zdroj vody a energie k pohánění různých zařízení. Zároveň šlo o zajímavý estetický prvek, který se stal vítaným cílem nejen dospělých, ale také dětí při jejich radovánkách. Systém náhonů ve městě existoval zřejmě už v 1. stol. Tenkrát na ně byly napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vodárny od západního začátku města (Vlčí hory) až po jeho východní konec (Májov). Vodní náhony sloužily také jako malé odlehčovací koryto při povodních, i když jejich význam protipovodňové ochrany byl vzhledem k nízké průtočné kapacitně malý. Náhony vznikaly v trasách bočních ramen vodního toku, který se zde ještě ve středověku přirozeně větvil. Jeho ráz se při povodních často pozměňoval. Nejdelší náhon se od Chrudimky odděloval blízko nynějšího stadionu Emila Zátopka, tam, kde se kříží ulice Na Sádkách a Koželužská, a to do dvou ramen. Ta se pak u dnešního Divadla Karla Pippicha opět spojovala. Během dvacátého století byly zasypány nebo zavedeny do uzavřených profilů náhony bývalých mlýnů Klobásov, Valcha, Hrkačka (tedy celý úsek od Koželužské ulice po ulici Čs. partyzánů) a Podfortenského mlýna (úsek podél dnešní Lázeňské ulice). Náhon Malého Mlýna v dnešní ulici Obce Ležáků zanikl během tak zvané regulace. První v republice Aby se zlepšila ekologická i estetická funkce náhonu, byla nedávno provedena jeho rozsáhlá úprava. V České republice se dokonce jednalo o vůbec první komplexní revitalizaci náhonu v prostorově omezených podmínkách zastavěného území. I dnes nabízí Modrá osa řadu úseků, kde je znát původní charakter náhonu. Tam je zemní koryto sevřené mezi nábřežními zdmi, případě v jedné polovině zemním svahem. Každý se tak může kochat a zároveň nechat unášet představou, jak se asi tehdy voda svázaná v korytě hnala do všech těch mlýnů a dalších zařízení. Mlýnská živnost ostatně patřila v Chrudimi k těm nejstarším a nejdůležitějším. Od 1. století je ve městě spolehlivě doloženo celkem 11 mlýnů. Většina z nich ale zanikla už před druhou světovou válkou. Do 21. století udržel tradici mlýn v Janderově, který je též označovaný jako Štěrbovský. Zřejmě existoval před husitskými válkami, ale první písemná zmínka o něm pochází až z roku 170, kdy ho získala rodina Štěrbova. Za třicetileté války ho totálně zničily průchody vojsk, takže musel být nejpozději do roku 1663 postaven znovu. V roce 1732 se stal jeho majitelem Antonín Ondřej Jandera, po němž se mlýn jmenuje dodnes. Svou moderní podobu získal ve dvacátých letech minulého století. V roce 193 byl jeho parní pohon změněn na elektrický. Po listopadu 1989 byl v restituci vrácen rodině Benešově, která ho poprvé měla ve svém vlastnictví už v roce Významný byl i mlýn Klobásov, též řečený Rakovský, o němž se poprvé psalo v roce 16. Svou původní funkci ztratil po požáru v roce 1928, kdy ho manželé Kolovratníkovi částečně přestavěli na byty. Po válce se tu krátce nacházela výkrmna vepřů. Později budova poskytla zázemí pro sousední zimní stadion. A co taková Valcha? Ta původně nesloužila jako mlýn. Od roku 1668 patřila až do druhé poloviny 19. století soukenickému cechu, který tu provozoval samozřejmě valchu. Na mlýn ji přestavěl Jan Hvížďala v letech 1862 a V roce 1932 však byla budova stojící na území dnešní plovárny zničena. Na jejím místě vyrostla restaurace. Momentálně zde sídlí místní organizace Českého rybářského svazu. Podkopanický mlýn, umístěný pod vrchní branou či v Rybářské čtvrti, vlastnil mimo jiné od roku 187 Matěj Mydlář. V roce 1932 byl vybaven Francisovou turbínou, ale v roce 19 už ho pustý a zničený koupil chotěbořský podnikatel Jan Ficek. Zařídil si zde výrobu nábytku a dalšího dřevěného zboží. Hrkačka i v románu Mlýn Hrkačka (též Hlaváčovský) je zajímavý také tím, že jej v roce 180 získali manželé Šmahelovi, předkové spisovatelky Heleny Šmahelové. Ta jeho osudy popsala v části své známé románové trilogie. V roce 1912 však dřevěný mlýn od základů vyhořel a od té doby již nebyl obnoven. Mlýn Polívkův (nebo také Koželužský, Tříselný, Mikšovský či Papouškovský) byl po husitských válkách přistavěn k soukenické valše. A proč Koželužský? Od počátku osmnáctého století se mu tak začalo přezdívat hlavně proto, že se nedaleko odtud nacházela stoupa na tlučení třísla pro koželuhy. Přestože objekt v roce 1932 částečně lehl popelem, provozoval ho ještě v roce 191 František Plecháček. Poté, co byl mlýn zrušen, tu fungovalo okresní středisko přípravy zemědělských investic a po něm plemenářský podnik. Po restituci budovu koupil soukromý majitel, který jej v roce 2003 přestavěl na komerční účely. O dva roky dříve zde bylo nainstalováno vodní kolo. 6

7 Chrudim / Sportoviště 2 3 Sportovní areály města Chrudim nabízí pestrou škálu sportovního vyžití pro celou rodinu. Příznivci vodních sportů si přijdou na své v krytém plaveckém bazénu s celoročním provozem, letním koupališti či sauně. Pro milovníky bruslení, hokeje i krasobruslení je k dispozici zimní stadion, který mimo sezonu slouží jako základna in-line aktivit konkrétně bruslí a hokeje. A nechybí ani fotbalový stadion či dětské dopravní hřiště. Přes sto tisíc plavců ročně! Krytý plavecký bazén je vůbec nejnavštěvovanějším zařízením z celého komplexu sportovišť, které provozují Sportovní areály města Chrudim. Ročně přivítá více než sto tisíc plavců. Pracují zde profesionální plavečtí instruktoři, pod jejichž vedením je možné absolvovat některý z mnoha plaveckých kurzů. Velice oblíbená je tu i výuka plavání pro kojence a batolata. Protože má bezbariérový přístup, koná se tu pravidelně také Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených. Letní koupaliště obvykle vítá své první návštěvníky v květnu. S těmi posledními se loučí v září. I v těch nejteplejších dnech nabízí vítané osvěžení v několika nerezových bazénech. Nejen děti tu potěší celá řada vodních atrakcí. Sauna je v provozu od roku Ročně si do ní najde cestu více než 12 tisíc lidí. Je přístupná od září do června. Kromě prohřívárny s kapacitou pro přibližně 20 lidí disponuje také zchlazovacím bazénkem a sprchami pro důkladné očištění. Najdete tu i odpočívárnu, pánskou, dámskou a společnou šatnu a samozřejmě WC. Zimní stadion poskytuje zázemí hlavně klasickým ledním sportům, jako je hokej, krasobruslení či rekreační bruslení. Mimo hlavní sezonu, která trvá od září do konce března, se ledová plocha promění v ráj vyznavačů in-line sportů: hokeje či bruslení. Fotbalový stadion Chrudim SK Novoměstská je v majetku města od roku 200. Doma je zde fotbalový klub SK. Využívají ho i místní základní a střední školy či dům dětí a mládeže. Za zmínku stojí také areál AFK Chrudim. Tam naleznete jedno fotbalové hřiště s atletickou dráhou a jedno s umělým povrchem. To druhé je hojně využívané především v zimních měsících. Čtyřkolky a minibike jako hit Dětské dopravní hřiště se orientuje hlavně na dopravní výchovu pro školáky. Má hned několik desítek jízdních kol od nejmenších pro začínající cyklisty až po dospělá pro žáky posledních tříd základních škol. Jeho velkým lákadlem se staly čtyřkolky a minibike. Také díky těmto vozítkům, které je zde možné zapůjčit za velmi příznivé ceny, se tu mohou děti nenásilně zábavnou formou naučit pravidlům bezpečnosti silničního provozu. V odpoledních hodinách je hřiště přístupné i veřejnosti, takže si tu své dovednosti a znalosti v tomto oboru může nanečisto ověřit každé dítě. V blízkosti koupaliště a zimního stadionu se nachází i další sportoviště určené hlavně mladým skatepark. Je volně přístupný, takže zájemci si hned mohou vzít s sebou skateboard a vyzkoušet si jízdu v místním areálu. Zábavy se tu dá užít opravdu dost! Foto 1) Letní koupaliště 2) Budova zimního stadionu 3) Vodní atrakce letního koupaliště ) Skatepark ) Zimní stadion 6) Fotbalový stadion AFK Chrudim 1 6

8 Chrudim / Městská památková zóna Foto: 1) Náměstí U Vodárny 2) Pardubická fortna 3) Resselovo náměstí ) Mydlářovský dům, v pozadí chrám Nanebevzetí Panny Marie ) Detail kašny Městská památková zóna s rozlohou 2 hektarů je jednou z největších a nejkvalitnějších svého druhu na východě Čech. Na území Chrudimi je momentálně úctyhodných 98 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek, přičemž 60 z nich je ve vlastnictví města! Od roku 199 je Chrudim zařazena do Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Tento projekt také úspěšně realizuje, za což si v roce 2002 vysloužila od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nominaci na titul Historické město roku Do městské památkové zóny patří kromě komplexu muzejních budov, který je tepnou chrudimského kulturního života, novogotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kostelů svatého Josefa, Michaela i Kateřiny, Mydlářovského domu a bývalého Polívkova (Koželužského) mlýna také Stará radnice. Ta Resselovo náměstí zdobí od první poloviny 1. století. K její náročné přestavbě, včetně zhotovení nápisu v přízemí a překlenutí Fortenské ulice, došlo kolem roku 160. Barokní fasádu získala v roce Sochy Iustitia a Caritas přibyly po požáru v roce 1806, hodiny o třicet let později. Kromě správy města zde byl svého času umístěn městský archiv, vězení, mučírna, sklad střelného prachu, okresní soud, vyšívačská škola či policejní úřad. Na Resselově náměstí se nachází rovněž pískovcový barokní sloup Proměnění Páně s kašnou. Na střední části 18 metrů vysokého sloupu se Ježíš provázený Mojžíšem a Eliášem představuje apoštolům Petrovi, Jakubovi a Janovi jako syn Boží. Na vrcholu sloupu je vyobrazen Bůh Otec, nad Ježíšovou hlavou Duch svatý v podobě holubice. Dvanáct postav protimorových a dalších patronů v dolní části sloupu tvoří světecký doprovod. Pohnutý osud Do městské památkové zóny byl zařazen i původně gotický Khomovský dům s renesančním a empírovým portálem. Fasáda, stejně jako socha Panny Marie, pochází z doby baroka. Písemně je dům doložen od roku 16. Najdeme jej také na nejstarším vyobrazení hlavního chrudimského náměstí z roku 187. Jeho jméno je odvozeno od rodiny Khomovy, jež jej získala v roce Objekt má mimochodem pohnutou historii. Například v roce 188 zabil jeho majitele blesk. Výbuch, k němuž došlo ve sklepě v roce 1910, si vyžádal dva lidské životy. Měšťanský Rozvodovský dům s gotickým jádrem, renesančními prvky v interiéru a empírovou fasádou s alegorickými náměty a figurální výzdobou je písemně doložen od roku 192. Za třicetileté války velmi zpustl. Jeho nynější podoba pochází z přelomu 18. a 19. století. Své jméno získal od rodiny Rozvodovy, která jej obývala v letech Mezi domy zařazené do městské památkové zóny patří i kulturní památka na Masarykově náměstí Wiesnerův dům. První písemné zprávy o předchůdci dnešního objektu nás zavedou až do roku 199. V minulosti zde sídlila řada šlechtických rodin. V roce 172 tu pobýval dokonce pruský král Fridrich II. Veliký. V roce 1871 dům získal továrník František Wiesner a podle projektu Františka Schmoranze mladšího jej nechal přestavět do současné klasicistní podoby. Cennou kulturní památkou je i rodný dům Josefa Ressela v Široké ulici, kde prožil své dětství vynálezce lodního šroubu, a také dům jednoho z ředitelů pražského Prozatímního divadla Jana Nepomuka Štěpánka. Tento původně gotický, renesančně přestavěný měšťanský dům s klasicistní fasádou se nachází v nynější Štěpánkově ulici. V té leží i Myší díra neboli Tmavá fortna. Ta je na jižní straně hradeb tvořena úzkým zaklenutým průchodem mezi domy čp. 8/I a 86/I. Tato fortna vyrostla dodatečně v 1. století na úkor domu čp. 8/I. V roce 139 se v písemných pramenech označovala jako,,nová. Tzv. Pardubická fortna sloužila vedle Cereghettiho domu jako branka pro pěší. První zmínka o ní se datuje do roku 19. Z vnější strany je doplněná barbakanem (dnes je to dům čp. 98/VI). V přízemí Cereghettiho domu, jenž svou historii začal psát už ve 1. století, je sál s bohatě štukovaným stropem asi z pol. 18. století. Zřejmě jde o dílo malíře Josefa Cereghettiho a štukatéra Ignáce Cereghettiho. Půvabné zákoutí Kulturní památky zdobí i Žižkovo náměstí a sice Novoměstská kašna z roku 1873, s barokními sochami z bývalého parapetu před chrámem Nanebevzetí Panny Marie, a dům Na Puši. O něm se poprvé hovoří v roce Zajímavé na něm je, že byl přistavěn k hradbě chrudimského Nového města z 1. století. Součástí domu je i věž. Původně šlo o renesanční vodárnu, z níž se rozváděla voda do města a později také do kapucínského kláštera. Do vodárenské věže Na Puši vytlačovala vodu tzv. Stará vodárna postavená v roce Objekt s barokním jádrem získal svou současnou novogotickou podobu v roce 182. Na náměstí U Vodárny, které je jedním z nejpůvabnějších zákoutí města, se nachází i památkově chráněný objekt klasicistního domu čp. 138/II. s původními vraty a zachovanou vnitřní kompozicí. Do městské památkové zóny je zahrnut také empírový dům v Koželužské ulici. Ten v roce 1797 koupil Šebestián František Vencl a umístil sem továrnu na zpracování bavlny. Zřejmě z této doby pochází jeho podoba s nápisem Labore et Favore, tedy prací a přízní, a bohatě zdobeným tympanonem. Pozoruhodným chrudimským domem je i tzv. Kotěrova vila ve Fibichově ulici. Ta byla dlouho dobu připisována významnému českému architektovi Janu Kotěrovi. Jejím autorem však byl jeho žák pražské Uměleckoprůmyslové školy Jan Šachl. Dům byl postaven v roce 1907 na objednávku přátel projektanta, manželů Sýkorových.

9 Chrudim / Rekreační lesy 2 3 Rekreační lesy na Podhůře vzdálené jen tři kilometry od Chrudimi se mohou pyšnit hned dvěma zajímavými turistickými atrakcemi. V nově otevřeném lanovém parku mohou svou odvahu prověřit jak děti, tak i dospělí. Kromě lanových překážek různé obtížnosti tu najdou unikátní lezecké cesty na skále či lanovku. Při troše toho adrenalinu a aktivního pohybu nikdo nemusí mít strach o bezpečnost. O tu se stará školený instruktor, který návštěvníkům v případě zájmu rád poskytne i pár užitečných rad. Pro ty, co mají chuť si vyzkoušet, co dokážou, jsou připraveny dva okruhy obtížnosti s dvaceti překážkami o délce 220 metrů ve výšce od deseti do tří metrů. Z nejvyššího bodu lanového parku je možné sjet pomocí kladky po ocelovém laně. Pro děti od tří do deseti let je k dispozici pět překážek o délce třiadvacet metrů. Odpočinout si od denního stresu mohou zájemci také na nedaleké rozhledně Bára. Tato vyhlídková věž ve tvaru trojbokého hranolu, která díky své atypické konstrukci od Martina Rajniše patřila mezi evropské a pravděpodobně i světové unikáty, byla opět zprovozněna! Řádění tornáda Poprvé byla slavnostně zpřístupněna už v červnu roku Modřínová prkna tehdy tesaři postupně složili do zužujícího se jehlanu a mezi ně vkládali čtvercové proložky vyrobené z latí. Vrchní část rozhledny pak upevňovali na tuto stavbu horolezci ve spolupráci se speciálním jeřábem. Jenže nedlouho po jejím otevření nevydržela lehká a vzdušná konstrukce rozhledny silné tornádo, které nadělalo značné škody i v okolních lesích. Vítr rozhlednu nadzvednul a rozlámal velké množství prken v její spodní části. Bára tak ztratila mnoho ze své původní třicetimetrové výšky. Takové škody byly vyhodnoceny jako nenávratné, a proto bylo nezbytné Báru rozebrat a postavit znovu. Nová věž dostala stejnou konstrukci. Tentokrát ovšem byla doplněna o nové, zpevňující prvky. Kromě rozhledny zde vyrostl také bufet, dřevěný domek postavený stejným způsobem jako vyhlídková věž. Turisté z ní mohou vidět nejen okolí Chrudimi, ale i Orlické hory a Krkonoše. Více informací (otevírací doba, rezervace atd.) o lanovém parku a rozhledně naleznete na Foto 1) 3) Lanový park Podhůra ) Rozhledna Bára zasažená tornádem ) Okolní les po tornádu 6) Rozhledna Bára před zničujícím tornádem 1 6

10 Chrudim / Bez bariér Sympatické na Chrudimi je i to, že město je možné hravě projít bez bariér. Pro zájemce jsou přichystány hned dva okruhy: horní a dolní. Horní okruh Parkoviště před Starou radnicí 1) Stará radnice Tato budova stojí na hlavním náměstí od první pol. 1. stol. Rozsáhlá přestavba se uskutečnila kolem r Barokní fasádu dům obdržel v r Když zvednete zrak, uvidíte sochy Iustitia a Caritas, které sem byly umístěny po požáru v r O třicet let později se na věži objevily i hodiny. Kromě správy města zde byl také městský archiv, vězení, mučírna, sklad střelného prachu, okresní soud, vyšívačská škola a policejní úřad. Dnes tady najdeme informační centrum a sídlo městské policie. 2) Cerreghetiho dům, Pardubická fortna Dalším bodem našeho zájmu bude Cereghettiho dům a Pardubická fortna. K tomuto objektu se dostaneme s využitím průchodu do Fortenské ulice pod Starou radnicí. Pardubická fortna, zřízena vedle domu v 1. století, je nejzajímavější brankou pro pěší umístěnou v chrudimském opevnění. 3) Všehrdovo náměstí Vydáme se Filištínskou ulicí nahoru na Všehrdovo náměstí. Obě zdejší budovy stojí v místech zaniklého dominikánského kláštera. Jeho existenci lze doložit od let Zbytky kláštera později posloužily k výstavbě věznice, která se v 19. stol. stala součástí budovy soudu. V r byl před soudem odhalen pomník chrudimského rodáka, právníka období humanismu Viktorina Kornela ze Všehrd. ) Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie a Sloup Proměnění Páně Dále budeme pokračovat okolo budovy Policie ČR do Hradební ulice. Na jejím konci překonáme silnici a zamíříme dolů přímo před kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel ze 1. stol. byl vícekrát přestavován. Poslední velká úprava proběhla v letech pod vedením Františka Schmoranze staršího. Před kostelem, uprostřed náměstí, stojí pískovcový barokní sloup Proměnění Páně z let Kašny byly ke sloupu připojeny v letech ) Rozvodovský dům Stále ještě neopustíme náměstí a přesuneme se k objektu, který se nazývá Rozvodovský dům. Měšťanský dům z r. 192 s gotickým jádrem, renesančními prvky v interiéru, empírovou fasádou s alegorickými náměty a figurální výzdobou. Současnou podobu dostal na přelomu 18. a 19. stol. Jeho jméno je odvozeno od rodiny Rozvodovy, která jej vlastnila v letech ) Žižkovo náměstí Nyní budeme pokračovat do Břetislavovy ulice. Ta nás dovede až na náměstí, nazvané Žižkovo. Přibližně v místě ústí Břetislavovy ulice do náměstí se nacházel systém horního vstupu do města, který tvořily čtyři samostatné brány. Místa, kde brány stály, jsou vyznačena v dlažbě bílými kostkami. Nad náměstím se nachází Novoměstská kašna. 7) Mydlářovský dům Vrátíme se zpátky do Břetislavky a zastavíme u tzv. Mydlářovského domu. Dům byl postaven v letech nákladem chrudimského měšťana Matěje Mydláře. V současné době jej nezdobí jen překrásné průčelí s bohatou výzdobou a věž v podobě minaretu, ale především v roce 1972 zřízené Muzeum loutkářských kultur. Nenechte si ujít návštěvu muzea, které garantuje bezbariérový přístup do přízemních prostor. 8) Sochorad Po prohlídce muzea se vydáme zpátky na Resselovo náměstí. Na jeho západní straně, na rohu, stojí dům zvaný Sochorad. Původně gotický dům vznikl spojením dvou objektů v 18. století. V roce 192 byla budova Sochoradu adaptována pro poštovní úřad a pošta tady sídlí dodnes. 9) Tmavá fortna Pokračujeme dále, tentokrát do ulice Štěpánkovy. V této části města se zachovalo středověké podloubí. Po levé straně ulice, u domu čp. 8, najdeme tzv. Tmavou fortnu, zvanou též Myší díra. Spolu s fortnou Pardubickou jde o jediné dva dochované vstupy do města. 10) Rodný dům J. N. Štěpánka Směřujeme ulicí dál dolů a po levé straně narazíme na dům čp. 89. Je to rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka, dramatika a jednoho z ředitelů pražského Stavovského divadla ( ). Pamětní deska, byla odhalena v roce 1879 zásluhou místního Spolku divadelních ochotníků. Ochotnický soubor J. N. Štěpánka funguje i dnes. 11) Lékárna u Zlaté Koruny Poslední zastávku uděláme po překonání Široké ulice (pár metrů nad ústím Čelakovského ulice je bezbariérový sjezd) u rohového domu, kde se nachází lékárna U Zlaté koruny. V tomto domě sídlí lékárna nepřetržitě od roku Návrat zpět na parkoviště Dolní okruh Parkoviště v ulici Čs. partyzánů nedaleko divadla Karla Pippicha 1) Divadlo Karla Pippicha Vodní náhon Jako výchozí bod naší prohlídky jsme zvolili parkoviště nedaleko Divadla Karla Pippicha. Zaměříme se na chrudimský vodní náhon, který nalezneme pod městskými hradbami. Systém místních náhonů byl ustálený již v 1. století. Na náhony byly napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vodárny. Nyní se nacházíme u jižní větve chrudimského náhonu, kde byla v průběhu let provedena rozsáhlá revitalizace. 2) Tmavá fortna Pokračujeme dále podél vodního náhonu Soukenickou ulicí. Za sochou Nejsvětější Trojice z roku 173 nás zaujme městské opevnění s tzv. Tmavou fortnou, zvanou též Myší díra. Spolu s fortnou Pardubickou jde o jediné dva dochované vstupy do města. Fortna je 27, m dlouhá a kdysi prý byla opatřena třemi pevnými dveřmi okovanými železem. Současnou podobu dostala v r. 181, kdy ji také doplnily kamenné schody. 3) Mydlářovský dům Další zastavení poznáte tak, že Vás zde při pohledu vzhůru na hradby jistě zaujme věž ve tvaru minaretu náležící k Mydlářovskému domu. V současné době jej nezdobí jen netradiční věž, ale také překrásná pětiosá dvoupatrová loggie v průčelí s bohatou figurální výzdobou. Tu je možné spatřit z Břetislavovy ulice. Vnitřní výzdobu zabezpečuje Muzeum loutkářských kultur, které dokumentuje, kromě českého loutkového divadla, loutkářské kultury různých zemí z celého světa. ) U Vodárny Stále se držíme revitalizovaného vodního náhonu a značení Modré osy. Ta nás dovede až na náměstí U Vodárny k objektu čp Na tomto místě stávala vodárna, která nahradila v r původní vodárnu stojící v dnešní Soukenické ulici. Nová vodárna vytlačovala vodu nahoru do vodárenské věže Na Puši, odkud byly zásobovány dvě kašny a kapucínský klášter. Objekt s barokním jádrem byl do současné podoby přestavěn v roce 182 Františkem Schmoranzem starším. Dnes je zde umístěna replika původního vodního kola na spodní vodu a restaurace. ) Dům u Tuplovaného jelena Z romantického náměstíčka se vrátíme kousek zpět a zabočíme vlevo do Havlíčkovy ulice. Hned na jejím začátku nás zaujme jelen umístěný na rohu budovy čp. 18. Podle pověsti hlava jelena připomíná smrt majitele domu, jenž byl na lovu ušlapán jeleny. Jiná pověst se snaží vysvětlit pozdější zpodobení dvojího těla jelena smírem mezi dvěma znesvářenými bratry. Nicméně toto domovní znamení můžeme vysvětlit i tím, že se zde vykonávalo koželužské řemeslo a jelen tedy označuje koželužský cech. 6) Kostel sv. Kateřiny Necháme se vést od jelena dále Havlíčkovou ulicí až se před námi objeví most přes řeku Chrudimku a reprezentativní věž gotického kostela sv. Kateřiny. Ten pochází ze 1. století, avšak v první polovině 16. století byl zásadně přestavěn. Do dnešní podoby byl opraven po požáru v roce 180. Kostel je trojlodní, s pětiboce uzavřeným presbytářem a s jednou věží. Vnitřní vybavení je z 1. až 19. století. 7) Divadlo Karla Pippicha Od kostela sv. Kateřiny se dostaneme zpět k Divadlu Karla Pippicha, když využijeme stezku pro pěší a cyklisty vedoucí po levém břehu regulovaného koryta řeky Chrudimky. Zanedlouho uvidíme zadní část divadla na druhé straně řeky. Tu překonáme až po druhém mostě přímo u divadla. První most na naší stezce nemá bezbariérový přístup z druhého břehu. Budovu městského divadla postavili v letech ve stylu civilního konstruktivismu stavitelé J. Zizius a J. Kubička podle projektu pražského architekta Jindřicha Freiwalda. Divadlo je pojmenováno po Karlu Pippichovi, významné osobnosti chrudimského kulturního života konce 19. a začátku 20. století. 9) Komplex muzejních budov U divadla přejdeme silnici na druhou stranu, mineme parkoviště, a po levém chodníku ulice Čs. partyzánů dorazíme až na křižovatku, za kterou se nachází tzv. muzejní budovy se sochou Josefa Ressela v popředí. Sídlí zde Regionální muzeum, ale také městské kulturní středisko Chrudimská beseda a Kabinet ex libris. Před Regionálním muzeem si jistě všimnete možnosti bezbariérového přístupu. Tak neváhejte a před návratem domů tuto možnost využijte. Návrat zpět na parkoviště Po případné prohlídce Regionálního muzea se vrátíme stejnou cestou zpět na parkoviště.

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

LivCom Awards 2009. Plzeň

LivCom Awards 2009. Plzeň LivCom Awards 2009 Plzeň 1 Město, kde stojí za to žít LivCom (The International Awards for Liveable Communities) je mezinárodní soutěž, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky Pracovní list pro malé i velké návštěvníky 1 Nacházíme se na Malé Straně, jedné z nejstarších částí Prahy. Zveme vás na návštěvu do domů U Zlatého slunce a U Zlatého šífu. Domy vznikaly jako renesanční

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze)

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) 1. Vinice Šobes 2,5 km jedna z nejhezčích vinic ČR nacházející se v NP Pyjí, visuté lávky, ochutnávkový stánek vína, vyhlídka, ot. doba: duben

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Informace o Hradci Králové

Informace o Hradci Králové Informace o Hradci Králové Hradec Králové Hradec Králové leží na východě Čech, na soutoku Labe s Orlicí. Je metropolí Královéhradeckého kraje a zároveň osmým největším městem v Česku. Žije v něm téměř

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více