CHRUDIM. Design Elza reklama, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák"

Transkript

1 CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì Chrudim Tel./fax: (+20) Skype: navstevnik.cz Design Elza reklama, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

2 Chrudim / Úvod Chrudim je největším městem turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Leží na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny asi 10 kilometrů jižně od krajského města Pardubic. Město Chrudim získalo v celosvětové prestižní soutěži UNEP (Program životního prostředí OSN) Města, kde stojí za to žít dvakrát Zlatou cenu LivCom Awards. Město se může pochlubit jednou z největších městských památkových zón ve východních Čechách. Má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro stále funguje jako městské centrum. Mezi nejkrásnější dominanty patří trojlodní novogotický chrám Nanebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům, monumentální renesanční objekt s arkádovým průčelím doplněným alegorickými reliéfy, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum loutkářských kultur, či komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v České republice. Toto královské věnné město je nazýváno Athénami východních Čech. Chrudim lze také označit jako Bránu Železných hor. Příznivci aktivního odpočinku jistě ocení městské rekreační lesy na Podhůře s lanovým parkem, rozhlednou a dalšími atraktivitami, nalézajícími se přímo na okraji Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

3 Chrudim / Historie Poprvé? V Kosmově kronice Víte, kdy vzniklo první opevněné sídliště na území dnešního města Chrudim? Už před šesti či sedmi tisíci lety! Archeologické výzkumy odhalily, že to bylo severovýchodně od dnešního centra, na návrší zvaném Pumberky. Velmi husté osídlení se dalo vypozorovat také v období tzv. lužické kultury, tedy v letech před naším letopočtem. Vše nasvědčuje tomu, že Chrudim byla tenkrát střediskem širšího okrsku, stejně tak jako za pobytu Keltů (od pátého století před naším letopočtem až do přelomu letopočtu). Tehdy pravděpodobně tvořila zázemí velkého oppida. To se nacházelo na území osady Hradiště u Českých Lhotic přibližně deset kilometrů jižně od Chrudimi. Po příchodu Slovanů v století vyrostlo nad řekou Chrudimkou opevněné hradiště, jež se stalo důležitým centrem správy raného českého státu. A kdy registrujeme první písemnou zmínku o Chrudimi? Datuje se do roku 10, kdy tu podle Kosmovy kroniky 10. ledna zahynul při svém tažení do Uher kníže Břetislav I. Jako věno pro královny Jedním z nejvýznamnějších počinů v dějinách Chrudimi byl zrod královského města. Přemysl Otakar II. ho založil někdy před rokem Kde? Na místě původního hradiště. V té době mělo ideální polohu. Stálo na zemské cestě z Prahy na Moravu, což logicky zvyšovalo jeho význam a napomáhalo jeho rozvoji. I proto Chrudim ve vrcholném středověku patřila mezi přední města v českém království. Od roku 1307 byla velmi přitažlivá i pro drahé polovičky českých panovníků. S jistými pauzami totiž figurovala mezi královskými věnnými městy. Ta královnám sloužila jako zdroj příjmů, a to až do konce habsburské monarchie v roce Athény východních Čech Ne vždy však město zažívalo dobré časy. Do jeho života často zasahovaly epidemie, hladomory či živelné pohromy. Doloženy jsou například požáry hradiště v 11. a 12. století. Podobný osud stihl Chrudim i krátce po založení města na přelomu 13. a 1. století. Na počátku husitských válek (v letech ) se Chrudim postavila proti katolíkům. Německy hovořící obyvatelé museli město opustit. Od té doby je téměř výlučně českým územím. Město se vymezovalo také proti vládnoucím Habsburkům během neúspěšných stavovských povstání v letech 17 a , což pro něj mělo vždy vážné důsledky. Těžkou ránu mu uštědřila i třicetiletá válka ( ). V jejím průběhu museli Chrudimi dát sbohem kvůli rekatolizaci pro změnu evangelíci. Velké pohromy pro město znamenal i požár dvou předměstí, který vypukl 6. srpna roku 180, a také několik povodní ve druhé polovině devatenáctého století. V 18. a 19. století se Chrudim proměnila v poklidné provincionální městečko. Do 21. století však Athény východních Čech vstoupily jako moderní centrum regionu s mnoha cennými a zachovalými památkami, rozsáhlou občanskou vybaveností a bohatým společenským životem. Slavní rodáci Mezi nejvýznamnější chrudimské rodáky patří humanistický vzdělanec Viktorin Kornel ze Všehrd, obrozenecký dramatik, herec, režisér a ředitel pražského Stavovského divadla Jan Nepomuk Štěpánek či vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Foto: 1) Chrudim, panorama 2) Bašta Prachárna 3) Vodní náhon ) Pomník vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela ) Resselovo náměstí 6) Mydlářovský dům, průčelí 6

4 Chrudim / Kostely Foto: 1) Chrám Nanebevzetí Panny Marie 2) Svatý Michal 3) Kostel svatého Josefa ) Povýšení svatého Kříže ) Kostel svatého Marka v Markovicích 6) Večerní osvětlení chrámu Nanebevzetí Panny Marie 7) Kostel svaté Kateřiny Bohatá historie města se odráží především v jeho pozoruhodné architektuře. Nejvýraznější stavbou, kterou se Chrudim může pyšnit, je novogotický chrám Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Chrám stíhaly pohromy Jeden z nejhonosnějších chrudimských objektů má velmi pestrou, ale ne příliš šťastnou minulost. Od té doby, co stojí (postaven byl zřejmě již před vznikem města ve 13. století) ho stíhaly různé pohromy od rány blesku přes požár až po propadnutí stropů. První písemná zmínka o něm pochází z listiny pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 130. Vnější podoba kostela se výrazně měnila. Prošel rozsáhlými přestavbami dvou věží, které jsou jeho hlavní dominantou. Pod tou poslední, jež mu v letech vtiskla jeho nynější novogotickou podobu, je podepsán chrudimský rodák František Schmoranz starší. Chloubou chrámu je obraz svatého Salvátora na hlavním oltáři. Tento duchovní symbol města je zajímavý také díky legendě, díky níž k němu v minulosti často směřovala různá procesí ze všech koutů Čech. Ta hovoří především o jeho léčitelských a zázračných schopnostech. minulosti je i několik desítek renesančních náhrobků ve zdi kostela. Hřbitov, který tuto stavbu dříve obklopoval, byl v roce 1881 zrušen a později přeměněn na park. V něm jsou umístěny sochy Panny Marie a Ježíše Krista z první poloviny 18. století. Za hradbami města byl v 17. století vystavěn kapucínský klášter s kostelem svatého Josefa, k němuž se váže pověst o nejznámějším chrudimském strašidlu bezhlavém kapucínovi. Řeholníci se s klášterem rozloučili po roce 198. Kostel svatého Josefa na Školním náměstí představuje prostou jednolodní budovu, v níž se momentálně realizuje projekt Muzea barokních soch. O nejstarší historii kostela Povýšení svatého Kříže nemáme sice žádné zprávy, ale předpokládá se, že byl založen v osadě, která byla archeologicky doložená již pro dobu románskou. Ostatně, kolem kostela se pohřbívalo nejpozději od 11. století. První písemná zmínka o něm je ze 1. století. Upravován byl hlavně v 19. století, kdy byly do jeho zdi vsazeny renesanční a barokní náhrobky. Vybavení většinou pochází z 19. století. Kostel svatého Marka byl v místní části Markovice postaven v barokním stylu v 18. století. Tato jednolodní stavba je vybavena převážně zařízením ze 17. a 18. století. Dnes již neexistující kostel svatého Jana Křtitele se nacházel tam, kde v současné době sídlí Komerční banka v Široké ulici (čp. 83/IV). Původně patřil ke špitálu pro chudé a nemocné, který vznikl před Dolní městskou bránou u mostu přes Chrudimku. Pocházel zřejmě ze 1. století. Byl u něj špitální hřbitov s kostnicí. Josefínské reformy měly za následek jeho zrušení. V roce 1788 byla budova prodána. Od roku 1801 sloužila jako divadlo. V roce 1929 byla definitivně zbořena. I přesto se dodnes přilehlá část Chrudimi, kde tento kostel stál, označuje jako Janské předměstí či Jansko. Pozoruhodnou kulturní památkou je též kostel svaté Kateřiny v Havlíčkově ulici. Původně gotická stavba ze 1. století zásadně změnila svou tvář v první polovině 16. století. Poté, co ji zachvátil požár, byla v roce 180 přetvořena do dnešní podoby. Podle kostela se nyní celé podměstí nazývá Kateřinské. Jeho okolí v osmdesátých letech 20. století prošlo zásadními úpravami především kvůli rozsáhlým demolicím a následné výstavbě. Místo hřbitova park 6 Kostel svatého Michaela v Zieglerových sadech je ze začátku 16. století. Jeho pozdně gotický ráz zůstal dodnes dobře zachován. Část vybavení, jako jsou například oltáře či epitafy, pochází z století. Svébytnou připomínkou 7

5 Chrudim / Muzea Galerie Chrudim se může pyšnit nepřebernou nabídkou zajímavých muzeí a galerií. To vůbec nejznámější Muzeum loutkářských kultur bylo slavnostně otevřeno 2. července roku A to hlavně zásluhou neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele Prof. PhDr. Jana Malíka ( ). Jeho soukromá sbírka se stala základem těch muzejních, které momentálně čítají přes čtyřicet tisíc předmětů. Více než osm tisíc z nich představují loutky z různých zemí světa. Ty každoročně začátkem léta obdivují i návštěvníci proslulého festivalu Loutkářská Chrudim. Dotýkati se dovoleno! Část stálé expozice v přízemí muzea, která seznamuje zájemce s historií českého loutkářství, je přístupná i vozíčkářům. Na dalších místech jsou k vidění tradiční marionety českých kočovných loutkářů z 19. a začátku 20. století, sériově vyráběné loutky pro rodinná divadélka, luminiscenční divadlo a ukázky loutek z celého světa. K chloubě proslulého chrudimského zařízení patří také herna s loutkami, jejímž mottem je heslo Dotýkati se dovoleno!. Návštěvníci si tu mohou sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak se hraje loutkové divadlo. Součástí muzea je i galerie, kde jsou pořádány krátkodobé výstavy, které nejsou vždy jen loutkářské. Prvním a zpočátku jediným sídlem muzea, jež shromažďuje a zpracovává dokumenty týkající se vývoje českého i světového loutkářství, se stal nádherný renesanční Mydlářovský dům v Břetislavově ulici. Ten dal přestavět chrudimský měšťan Matěj Mydlář v letech Nové Muzeum černého divadla se nachází v bývalém kapucínském klášteře na Školním náměstí pouhých 600 metrů od současného Muzea loutkářských kultur. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout nejrůznější typy loutek, kulis a rekvizit z Německa, Švýcarska, ale i z českých divadel. Expozici, která je umístěná v černých místnostech, dodává na působivosti nasvícení luminiscenčním světlem. Regionálnímu muzeu v Chrudimi dnes slouží novorenesanční budova v Široké ulici čp. 86 a také budova čp. 10 v Rybičkově ulici a objekt v okrajové části města. Novorenesanční budova je využívána pro expoziční, výstavní a provozní účely i pro další kulturně výchovnou činnost muzea. To bylo založeno v roce 1892 jako Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi. Počátky muzejnictví ve městě ovšem sahají až do šedesátých let devatenáctého století. V roce 186 byl ustaven muzejní spolek, který svou činností podporoval (stejně jako muzeum) školství, rozvoj řemesel a průmyslu. Kam s nimi? Sbírky muzeum rozšiřovalo hned několika způsoby. V jeho počátcích převažovaly dary, což si místní i někteří přespolní obyvatelé považovali za čest. Kousky to byly mnohdy vskutku unikátní včetně cizokrajných sbírek nejen uměleckořemeslného, ale i vlastivědného a přírodovědného charakteru. Od počátku existence muzejního spolku i vlastního muzea se však neustále opakoval problém kam sbírky ukládat? Když už byla situace takřka neřešitelná, rozhodlo v roce 189 zastupitelstvo, že postaví pro potřeby města důstojný stánek. V roce 1897 byla zahájena stavba první ze dvou muzejních budov v Široké ulici v tehdy moderním novorenesančním slohu. Dokončena byla v roce Ještě téhož roku odstartovala stavba novobarokní budovy s velkým společenským sálem s restaurací a zázemím, které v současné době užívá Chrudimská beseda, kulturní organizace města Chrudim. O tři roky později bylo hotovo. Pozornost návštěvníků si kromě sbírek Regionálního muzea, které dnes vlastní více než 100 tisíc předmětů z různých oborů, zaslouží především překrásný koncertní sál. Nesmíme zapomenout ani na mimořádnou uměleckou výzdobu obou budov i tři umělecké památky, které se nacházejí v jejich interiéru dva gotické a jeden renesanční portál. V novobarokní budově je situován také Kabinet ex libris, který je součástí Památníku národního písemnictví. Vlastní rozsáhlou sbírku přibližně 120 tisíc ex libris, ze které pořádá výstavy po celé České republice i v zahraničí. Pořádá i trienále ex libris, a to jako nejvýznamnější přehlídku nových českých ex libris za uplynulé tři roky. Na chrudimském Resselově náměstí můžete najít i Galerii ART. Jde o reálnou (ale též virtuální) soukromou prodejní galerii výtvarného umění. V ní jsou prezentována díla české a evropské grafické moderny 20. stol. a současní čeští malíři a sochaři. Zajímavé výstavy se pravidelně konají také v šedivém domě na náměstí U Vodárny čp. 138 ve výstavní síni Pod Širokými schody. Vstup bývá obvykle zdarma. Po vernisáži zpravidla následuje i tematicky zaměřená přednáška. Díla významných i začínajících umělců můžete v Chrudimi spatřit také ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha. Tuto budovu postavenou v letech ve stylu civilního konstruktivismu najdete v ulici Čs. partyzánů. Slavnostně otevřena byla 18. února roku 193 Smetanovou operou Libuše v podání chrudimských ochotníků. Až do roku 1992 zdobil průčelí divadla originál sochy múzy komedie Thálie. Ta je v současné době umístěna před základní uměleckou školou. Divadlo nese jméno po významném hudebníkovi, divadelníkovi, režisérovi a zpěvákovi Karlu Pippichovi ( ). Foto: 1) Festival Loutkárská Chrudim 2) Mydlářovský dům 3) Velký sál komplex muzejních budov ) Divadlo Karla Pippicha ) Budova Regionálního muzea

6 Chrudim / Modrá osa Foto: 1) ) Náhon po revitalizaci 6) Schéma Modré osy černá kolečka s čísly označují zastavení tabuli Nejen řeka Chrudimka, která protéká Chrudimí, ale i vodní náhony na ni napojené, znamenaly po mnoho let důležitý zdroj vody a energie k pohánění různých zařízení. Zároveň šlo o zajímavý estetický prvek, který se stal vítaným cílem nejen dospělých, ale také dětí při jejich radovánkách. Systém náhonů ve městě existoval zřejmě už v 1. stol. Tenkrát na ně byly napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vodárny od západního začátku města (Vlčí hory) až po jeho východní konec (Májov). Vodní náhony sloužily také jako malé odlehčovací koryto při povodních, i když jejich význam protipovodňové ochrany byl vzhledem k nízké průtočné kapacitně malý. Náhony vznikaly v trasách bočních ramen vodního toku, který se zde ještě ve středověku přirozeně větvil. Jeho ráz se při povodních často pozměňoval. Nejdelší náhon se od Chrudimky odděloval blízko nynějšího stadionu Emila Zátopka, tam, kde se kříží ulice Na Sádkách a Koželužská, a to do dvou ramen. Ta se pak u dnešního Divadla Karla Pippicha opět spojovala. Během dvacátého století byly zasypány nebo zavedeny do uzavřených profilů náhony bývalých mlýnů Klobásov, Valcha, Hrkačka (tedy celý úsek od Koželužské ulice po ulici Čs. partyzánů) a Podfortenského mlýna (úsek podél dnešní Lázeňské ulice). Náhon Malého Mlýna v dnešní ulici Obce Ležáků zanikl během tak zvané regulace. První v republice Aby se zlepšila ekologická i estetická funkce náhonu, byla nedávno provedena jeho rozsáhlá úprava. V České republice se dokonce jednalo o vůbec první komplexní revitalizaci náhonu v prostorově omezených podmínkách zastavěného území. I dnes nabízí Modrá osa řadu úseků, kde je znát původní charakter náhonu. Tam je zemní koryto sevřené mezi nábřežními zdmi, případě v jedné polovině zemním svahem. Každý se tak může kochat a zároveň nechat unášet představou, jak se asi tehdy voda svázaná v korytě hnala do všech těch mlýnů a dalších zařízení. Mlýnská živnost ostatně patřila v Chrudimi k těm nejstarším a nejdůležitějším. Od 1. století je ve městě spolehlivě doloženo celkem 11 mlýnů. Většina z nich ale zanikla už před druhou světovou válkou. Do 21. století udržel tradici mlýn v Janderově, který je též označovaný jako Štěrbovský. Zřejmě existoval před husitskými válkami, ale první písemná zmínka o něm pochází až z roku 170, kdy ho získala rodina Štěrbova. Za třicetileté války ho totálně zničily průchody vojsk, takže musel být nejpozději do roku 1663 postaven znovu. V roce 1732 se stal jeho majitelem Antonín Ondřej Jandera, po němž se mlýn jmenuje dodnes. Svou moderní podobu získal ve dvacátých letech minulého století. V roce 193 byl jeho parní pohon změněn na elektrický. Po listopadu 1989 byl v restituci vrácen rodině Benešově, která ho poprvé měla ve svém vlastnictví už v roce Významný byl i mlýn Klobásov, též řečený Rakovský, o němž se poprvé psalo v roce 16. Svou původní funkci ztratil po požáru v roce 1928, kdy ho manželé Kolovratníkovi částečně přestavěli na byty. Po válce se tu krátce nacházela výkrmna vepřů. Později budova poskytla zázemí pro sousední zimní stadion. A co taková Valcha? Ta původně nesloužila jako mlýn. Od roku 1668 patřila až do druhé poloviny 19. století soukenickému cechu, který tu provozoval samozřejmě valchu. Na mlýn ji přestavěl Jan Hvížďala v letech 1862 a V roce 1932 však byla budova stojící na území dnešní plovárny zničena. Na jejím místě vyrostla restaurace. Momentálně zde sídlí místní organizace Českého rybářského svazu. Podkopanický mlýn, umístěný pod vrchní branou či v Rybářské čtvrti, vlastnil mimo jiné od roku 187 Matěj Mydlář. V roce 1932 byl vybaven Francisovou turbínou, ale v roce 19 už ho pustý a zničený koupil chotěbořský podnikatel Jan Ficek. Zařídil si zde výrobu nábytku a dalšího dřevěného zboží. Hrkačka i v románu Mlýn Hrkačka (též Hlaváčovský) je zajímavý také tím, že jej v roce 180 získali manželé Šmahelovi, předkové spisovatelky Heleny Šmahelové. Ta jeho osudy popsala v části své známé románové trilogie. V roce 1912 však dřevěný mlýn od základů vyhořel a od té doby již nebyl obnoven. Mlýn Polívkův (nebo také Koželužský, Tříselný, Mikšovský či Papouškovský) byl po husitských válkách přistavěn k soukenické valše. A proč Koželužský? Od počátku osmnáctého století se mu tak začalo přezdívat hlavně proto, že se nedaleko odtud nacházela stoupa na tlučení třísla pro koželuhy. Přestože objekt v roce 1932 částečně lehl popelem, provozoval ho ještě v roce 191 František Plecháček. Poté, co byl mlýn zrušen, tu fungovalo okresní středisko přípravy zemědělských investic a po něm plemenářský podnik. Po restituci budovu koupil soukromý majitel, který jej v roce 2003 přestavěl na komerční účely. O dva roky dříve zde bylo nainstalováno vodní kolo. 6

7 Chrudim / Sportoviště 2 3 Sportovní areály města Chrudim nabízí pestrou škálu sportovního vyžití pro celou rodinu. Příznivci vodních sportů si přijdou na své v krytém plaveckém bazénu s celoročním provozem, letním koupališti či sauně. Pro milovníky bruslení, hokeje i krasobruslení je k dispozici zimní stadion, který mimo sezonu slouží jako základna in-line aktivit konkrétně bruslí a hokeje. A nechybí ani fotbalový stadion či dětské dopravní hřiště. Přes sto tisíc plavců ročně! Krytý plavecký bazén je vůbec nejnavštěvovanějším zařízením z celého komplexu sportovišť, které provozují Sportovní areály města Chrudim. Ročně přivítá více než sto tisíc plavců. Pracují zde profesionální plavečtí instruktoři, pod jejichž vedením je možné absolvovat některý z mnoha plaveckých kurzů. Velice oblíbená je tu i výuka plavání pro kojence a batolata. Protože má bezbariérový přístup, koná se tu pravidelně také Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených. Letní koupaliště obvykle vítá své první návštěvníky v květnu. S těmi posledními se loučí v září. I v těch nejteplejších dnech nabízí vítané osvěžení v několika nerezových bazénech. Nejen děti tu potěší celá řada vodních atrakcí. Sauna je v provozu od roku Ročně si do ní najde cestu více než 12 tisíc lidí. Je přístupná od září do června. Kromě prohřívárny s kapacitou pro přibližně 20 lidí disponuje také zchlazovacím bazénkem a sprchami pro důkladné očištění. Najdete tu i odpočívárnu, pánskou, dámskou a společnou šatnu a samozřejmě WC. Zimní stadion poskytuje zázemí hlavně klasickým ledním sportům, jako je hokej, krasobruslení či rekreační bruslení. Mimo hlavní sezonu, která trvá od září do konce března, se ledová plocha promění v ráj vyznavačů in-line sportů: hokeje či bruslení. Fotbalový stadion Chrudim SK Novoměstská je v majetku města od roku 200. Doma je zde fotbalový klub SK. Využívají ho i místní základní a střední školy či dům dětí a mládeže. Za zmínku stojí také areál AFK Chrudim. Tam naleznete jedno fotbalové hřiště s atletickou dráhou a jedno s umělým povrchem. To druhé je hojně využívané především v zimních měsících. Čtyřkolky a minibike jako hit Dětské dopravní hřiště se orientuje hlavně na dopravní výchovu pro školáky. Má hned několik desítek jízdních kol od nejmenších pro začínající cyklisty až po dospělá pro žáky posledních tříd základních škol. Jeho velkým lákadlem se staly čtyřkolky a minibike. Také díky těmto vozítkům, které je zde možné zapůjčit za velmi příznivé ceny, se tu mohou děti nenásilně zábavnou formou naučit pravidlům bezpečnosti silničního provozu. V odpoledních hodinách je hřiště přístupné i veřejnosti, takže si tu své dovednosti a znalosti v tomto oboru může nanečisto ověřit každé dítě. V blízkosti koupaliště a zimního stadionu se nachází i další sportoviště určené hlavně mladým skatepark. Je volně přístupný, takže zájemci si hned mohou vzít s sebou skateboard a vyzkoušet si jízdu v místním areálu. Zábavy se tu dá užít opravdu dost! Foto 1) Letní koupaliště 2) Budova zimního stadionu 3) Vodní atrakce letního koupaliště ) Skatepark ) Zimní stadion 6) Fotbalový stadion AFK Chrudim 1 6

8 Chrudim / Městská památková zóna Foto: 1) Náměstí U Vodárny 2) Pardubická fortna 3) Resselovo náměstí ) Mydlářovský dům, v pozadí chrám Nanebevzetí Panny Marie ) Detail kašny Městská památková zóna s rozlohou 2 hektarů je jednou z největších a nejkvalitnějších svého druhu na východě Čech. Na území Chrudimi je momentálně úctyhodných 98 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek, přičemž 60 z nich je ve vlastnictví města! Od roku 199 je Chrudim zařazena do Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Tento projekt také úspěšně realizuje, za což si v roce 2002 vysloužila od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nominaci na titul Historické město roku Do městské památkové zóny patří kromě komplexu muzejních budov, který je tepnou chrudimského kulturního života, novogotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kostelů svatého Josefa, Michaela i Kateřiny, Mydlářovského domu a bývalého Polívkova (Koželužského) mlýna také Stará radnice. Ta Resselovo náměstí zdobí od první poloviny 1. století. K její náročné přestavbě, včetně zhotovení nápisu v přízemí a překlenutí Fortenské ulice, došlo kolem roku 160. Barokní fasádu získala v roce Sochy Iustitia a Caritas přibyly po požáru v roce 1806, hodiny o třicet let později. Kromě správy města zde byl svého času umístěn městský archiv, vězení, mučírna, sklad střelného prachu, okresní soud, vyšívačská škola či policejní úřad. Na Resselově náměstí se nachází rovněž pískovcový barokní sloup Proměnění Páně s kašnou. Na střední části 18 metrů vysokého sloupu se Ježíš provázený Mojžíšem a Eliášem představuje apoštolům Petrovi, Jakubovi a Janovi jako syn Boží. Na vrcholu sloupu je vyobrazen Bůh Otec, nad Ježíšovou hlavou Duch svatý v podobě holubice. Dvanáct postav protimorových a dalších patronů v dolní části sloupu tvoří světecký doprovod. Pohnutý osud Do městské památkové zóny byl zařazen i původně gotický Khomovský dům s renesančním a empírovým portálem. Fasáda, stejně jako socha Panny Marie, pochází z doby baroka. Písemně je dům doložen od roku 16. Najdeme jej také na nejstarším vyobrazení hlavního chrudimského náměstí z roku 187. Jeho jméno je odvozeno od rodiny Khomovy, jež jej získala v roce Objekt má mimochodem pohnutou historii. Například v roce 188 zabil jeho majitele blesk. Výbuch, k němuž došlo ve sklepě v roce 1910, si vyžádal dva lidské životy. Měšťanský Rozvodovský dům s gotickým jádrem, renesančními prvky v interiéru a empírovou fasádou s alegorickými náměty a figurální výzdobou je písemně doložen od roku 192. Za třicetileté války velmi zpustl. Jeho nynější podoba pochází z přelomu 18. a 19. století. Své jméno získal od rodiny Rozvodovy, která jej obývala v letech Mezi domy zařazené do městské památkové zóny patří i kulturní památka na Masarykově náměstí Wiesnerův dům. První písemné zprávy o předchůdci dnešního objektu nás zavedou až do roku 199. V minulosti zde sídlila řada šlechtických rodin. V roce 172 tu pobýval dokonce pruský král Fridrich II. Veliký. V roce 1871 dům získal továrník František Wiesner a podle projektu Františka Schmoranze mladšího jej nechal přestavět do současné klasicistní podoby. Cennou kulturní památkou je i rodný dům Josefa Ressela v Široké ulici, kde prožil své dětství vynálezce lodního šroubu, a také dům jednoho z ředitelů pražského Prozatímního divadla Jana Nepomuka Štěpánka. Tento původně gotický, renesančně přestavěný měšťanský dům s klasicistní fasádou se nachází v nynější Štěpánkově ulici. V té leží i Myší díra neboli Tmavá fortna. Ta je na jižní straně hradeb tvořena úzkým zaklenutým průchodem mezi domy čp. 8/I a 86/I. Tato fortna vyrostla dodatečně v 1. století na úkor domu čp. 8/I. V roce 139 se v písemných pramenech označovala jako,,nová. Tzv. Pardubická fortna sloužila vedle Cereghettiho domu jako branka pro pěší. První zmínka o ní se datuje do roku 19. Z vnější strany je doplněná barbakanem (dnes je to dům čp. 98/VI). V přízemí Cereghettiho domu, jenž svou historii začal psát už ve 1. století, je sál s bohatě štukovaným stropem asi z pol. 18. století. Zřejmě jde o dílo malíře Josefa Cereghettiho a štukatéra Ignáce Cereghettiho. Půvabné zákoutí Kulturní památky zdobí i Žižkovo náměstí a sice Novoměstská kašna z roku 1873, s barokními sochami z bývalého parapetu před chrámem Nanebevzetí Panny Marie, a dům Na Puši. O něm se poprvé hovoří v roce Zajímavé na něm je, že byl přistavěn k hradbě chrudimského Nového města z 1. století. Součástí domu je i věž. Původně šlo o renesanční vodárnu, z níž se rozváděla voda do města a později také do kapucínského kláštera. Do vodárenské věže Na Puši vytlačovala vodu tzv. Stará vodárna postavená v roce Objekt s barokním jádrem získal svou současnou novogotickou podobu v roce 182. Na náměstí U Vodárny, které je jedním z nejpůvabnějších zákoutí města, se nachází i památkově chráněný objekt klasicistního domu čp. 138/II. s původními vraty a zachovanou vnitřní kompozicí. Do městské památkové zóny je zahrnut také empírový dům v Koželužské ulici. Ten v roce 1797 koupil Šebestián František Vencl a umístil sem továrnu na zpracování bavlny. Zřejmě z této doby pochází jeho podoba s nápisem Labore et Favore, tedy prací a přízní, a bohatě zdobeným tympanonem. Pozoruhodným chrudimským domem je i tzv. Kotěrova vila ve Fibichově ulici. Ta byla dlouho dobu připisována významnému českému architektovi Janu Kotěrovi. Jejím autorem však byl jeho žák pražské Uměleckoprůmyslové školy Jan Šachl. Dům byl postaven v roce 1907 na objednávku přátel projektanta, manželů Sýkorových.

9 Chrudim / Rekreační lesy 2 3 Rekreační lesy na Podhůře vzdálené jen tři kilometry od Chrudimi se mohou pyšnit hned dvěma zajímavými turistickými atrakcemi. V nově otevřeném lanovém parku mohou svou odvahu prověřit jak děti, tak i dospělí. Kromě lanových překážek různé obtížnosti tu najdou unikátní lezecké cesty na skále či lanovku. Při troše toho adrenalinu a aktivního pohybu nikdo nemusí mít strach o bezpečnost. O tu se stará školený instruktor, který návštěvníkům v případě zájmu rád poskytne i pár užitečných rad. Pro ty, co mají chuť si vyzkoušet, co dokážou, jsou připraveny dva okruhy obtížnosti s dvaceti překážkami o délce 220 metrů ve výšce od deseti do tří metrů. Z nejvyššího bodu lanového parku je možné sjet pomocí kladky po ocelovém laně. Pro děti od tří do deseti let je k dispozici pět překážek o délce třiadvacet metrů. Odpočinout si od denního stresu mohou zájemci také na nedaleké rozhledně Bára. Tato vyhlídková věž ve tvaru trojbokého hranolu, která díky své atypické konstrukci od Martina Rajniše patřila mezi evropské a pravděpodobně i světové unikáty, byla opět zprovozněna! Řádění tornáda Poprvé byla slavnostně zpřístupněna už v červnu roku Modřínová prkna tehdy tesaři postupně složili do zužujícího se jehlanu a mezi ně vkládali čtvercové proložky vyrobené z latí. Vrchní část rozhledny pak upevňovali na tuto stavbu horolezci ve spolupráci se speciálním jeřábem. Jenže nedlouho po jejím otevření nevydržela lehká a vzdušná konstrukce rozhledny silné tornádo, které nadělalo značné škody i v okolních lesích. Vítr rozhlednu nadzvednul a rozlámal velké množství prken v její spodní části. Bára tak ztratila mnoho ze své původní třicetimetrové výšky. Takové škody byly vyhodnoceny jako nenávratné, a proto bylo nezbytné Báru rozebrat a postavit znovu. Nová věž dostala stejnou konstrukci. Tentokrát ovšem byla doplněna o nové, zpevňující prvky. Kromě rozhledny zde vyrostl také bufet, dřevěný domek postavený stejným způsobem jako vyhlídková věž. Turisté z ní mohou vidět nejen okolí Chrudimi, ale i Orlické hory a Krkonoše. Více informací (otevírací doba, rezervace atd.) o lanovém parku a rozhledně naleznete na Foto 1) 3) Lanový park Podhůra ) Rozhledna Bára zasažená tornádem ) Okolní les po tornádu 6) Rozhledna Bára před zničujícím tornádem 1 6

10 Chrudim / Bez bariér Sympatické na Chrudimi je i to, že město je možné hravě projít bez bariér. Pro zájemce jsou přichystány hned dva okruhy: horní a dolní. Horní okruh Parkoviště před Starou radnicí 1) Stará radnice Tato budova stojí na hlavním náměstí od první pol. 1. stol. Rozsáhlá přestavba se uskutečnila kolem r Barokní fasádu dům obdržel v r Když zvednete zrak, uvidíte sochy Iustitia a Caritas, které sem byly umístěny po požáru v r O třicet let později se na věži objevily i hodiny. Kromě správy města zde byl také městský archiv, vězení, mučírna, sklad střelného prachu, okresní soud, vyšívačská škola a policejní úřad. Dnes tady najdeme informační centrum a sídlo městské policie. 2) Cerreghetiho dům, Pardubická fortna Dalším bodem našeho zájmu bude Cereghettiho dům a Pardubická fortna. K tomuto objektu se dostaneme s využitím průchodu do Fortenské ulice pod Starou radnicí. Pardubická fortna, zřízena vedle domu v 1. století, je nejzajímavější brankou pro pěší umístěnou v chrudimském opevnění. 3) Všehrdovo náměstí Vydáme se Filištínskou ulicí nahoru na Všehrdovo náměstí. Obě zdejší budovy stojí v místech zaniklého dominikánského kláštera. Jeho existenci lze doložit od let Zbytky kláštera později posloužily k výstavbě věznice, která se v 19. stol. stala součástí budovy soudu. V r byl před soudem odhalen pomník chrudimského rodáka, právníka období humanismu Viktorina Kornela ze Všehrd. ) Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie a Sloup Proměnění Páně Dále budeme pokračovat okolo budovy Policie ČR do Hradební ulice. Na jejím konci překonáme silnici a zamíříme dolů přímo před kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel ze 1. stol. byl vícekrát přestavován. Poslední velká úprava proběhla v letech pod vedením Františka Schmoranze staršího. Před kostelem, uprostřed náměstí, stojí pískovcový barokní sloup Proměnění Páně z let Kašny byly ke sloupu připojeny v letech ) Rozvodovský dům Stále ještě neopustíme náměstí a přesuneme se k objektu, který se nazývá Rozvodovský dům. Měšťanský dům z r. 192 s gotickým jádrem, renesančními prvky v interiéru, empírovou fasádou s alegorickými náměty a figurální výzdobou. Současnou podobu dostal na přelomu 18. a 19. stol. Jeho jméno je odvozeno od rodiny Rozvodovy, která jej vlastnila v letech ) Žižkovo náměstí Nyní budeme pokračovat do Břetislavovy ulice. Ta nás dovede až na náměstí, nazvané Žižkovo. Přibližně v místě ústí Břetislavovy ulice do náměstí se nacházel systém horního vstupu do města, který tvořily čtyři samostatné brány. Místa, kde brány stály, jsou vyznačena v dlažbě bílými kostkami. Nad náměstím se nachází Novoměstská kašna. 7) Mydlářovský dům Vrátíme se zpátky do Břetislavky a zastavíme u tzv. Mydlářovského domu. Dům byl postaven v letech nákladem chrudimského měšťana Matěje Mydláře. V současné době jej nezdobí jen překrásné průčelí s bohatou výzdobou a věž v podobě minaretu, ale především v roce 1972 zřízené Muzeum loutkářských kultur. Nenechte si ujít návštěvu muzea, které garantuje bezbariérový přístup do přízemních prostor. 8) Sochorad Po prohlídce muzea se vydáme zpátky na Resselovo náměstí. Na jeho západní straně, na rohu, stojí dům zvaný Sochorad. Původně gotický dům vznikl spojením dvou objektů v 18. století. V roce 192 byla budova Sochoradu adaptována pro poštovní úřad a pošta tady sídlí dodnes. 9) Tmavá fortna Pokračujeme dále, tentokrát do ulice Štěpánkovy. V této části města se zachovalo středověké podloubí. Po levé straně ulice, u domu čp. 8, najdeme tzv. Tmavou fortnu, zvanou též Myší díra. Spolu s fortnou Pardubickou jde o jediné dva dochované vstupy do města. 10) Rodný dům J. N. Štěpánka Směřujeme ulicí dál dolů a po levé straně narazíme na dům čp. 89. Je to rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka, dramatika a jednoho z ředitelů pražského Stavovského divadla ( ). Pamětní deska, byla odhalena v roce 1879 zásluhou místního Spolku divadelních ochotníků. Ochotnický soubor J. N. Štěpánka funguje i dnes. 11) Lékárna u Zlaté Koruny Poslední zastávku uděláme po překonání Široké ulice (pár metrů nad ústím Čelakovského ulice je bezbariérový sjezd) u rohového domu, kde se nachází lékárna U Zlaté koruny. V tomto domě sídlí lékárna nepřetržitě od roku Návrat zpět na parkoviště Dolní okruh Parkoviště v ulici Čs. partyzánů nedaleko divadla Karla Pippicha 1) Divadlo Karla Pippicha Vodní náhon Jako výchozí bod naší prohlídky jsme zvolili parkoviště nedaleko Divadla Karla Pippicha. Zaměříme se na chrudimský vodní náhon, který nalezneme pod městskými hradbami. Systém místních náhonů byl ustálený již v 1. století. Na náhony byly napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vodárny. Nyní se nacházíme u jižní větve chrudimského náhonu, kde byla v průběhu let provedena rozsáhlá revitalizace. 2) Tmavá fortna Pokračujeme dále podél vodního náhonu Soukenickou ulicí. Za sochou Nejsvětější Trojice z roku 173 nás zaujme městské opevnění s tzv. Tmavou fortnou, zvanou též Myší díra. Spolu s fortnou Pardubickou jde o jediné dva dochované vstupy do města. Fortna je 27, m dlouhá a kdysi prý byla opatřena třemi pevnými dveřmi okovanými železem. Současnou podobu dostala v r. 181, kdy ji také doplnily kamenné schody. 3) Mydlářovský dům Další zastavení poznáte tak, že Vás zde při pohledu vzhůru na hradby jistě zaujme věž ve tvaru minaretu náležící k Mydlářovskému domu. V současné době jej nezdobí jen netradiční věž, ale také překrásná pětiosá dvoupatrová loggie v průčelí s bohatou figurální výzdobou. Tu je možné spatřit z Břetislavovy ulice. Vnitřní výzdobu zabezpečuje Muzeum loutkářských kultur, které dokumentuje, kromě českého loutkového divadla, loutkářské kultury různých zemí z celého světa. ) U Vodárny Stále se držíme revitalizovaného vodního náhonu a značení Modré osy. Ta nás dovede až na náměstí U Vodárny k objektu čp Na tomto místě stávala vodárna, která nahradila v r původní vodárnu stojící v dnešní Soukenické ulici. Nová vodárna vytlačovala vodu nahoru do vodárenské věže Na Puši, odkud byly zásobovány dvě kašny a kapucínský klášter. Objekt s barokním jádrem byl do současné podoby přestavěn v roce 182 Františkem Schmoranzem starším. Dnes je zde umístěna replika původního vodního kola na spodní vodu a restaurace. ) Dům u Tuplovaného jelena Z romantického náměstíčka se vrátíme kousek zpět a zabočíme vlevo do Havlíčkovy ulice. Hned na jejím začátku nás zaujme jelen umístěný na rohu budovy čp. 18. Podle pověsti hlava jelena připomíná smrt majitele domu, jenž byl na lovu ušlapán jeleny. Jiná pověst se snaží vysvětlit pozdější zpodobení dvojího těla jelena smírem mezi dvěma znesvářenými bratry. Nicméně toto domovní znamení můžeme vysvětlit i tím, že se zde vykonávalo koželužské řemeslo a jelen tedy označuje koželužský cech. 6) Kostel sv. Kateřiny Necháme se vést od jelena dále Havlíčkovou ulicí až se před námi objeví most přes řeku Chrudimku a reprezentativní věž gotického kostela sv. Kateřiny. Ten pochází ze 1. století, avšak v první polovině 16. století byl zásadně přestavěn. Do dnešní podoby byl opraven po požáru v roce 180. Kostel je trojlodní, s pětiboce uzavřeným presbytářem a s jednou věží. Vnitřní vybavení je z 1. až 19. století. 7) Divadlo Karla Pippicha Od kostela sv. Kateřiny se dostaneme zpět k Divadlu Karla Pippicha, když využijeme stezku pro pěší a cyklisty vedoucí po levém břehu regulovaného koryta řeky Chrudimky. Zanedlouho uvidíme zadní část divadla na druhé straně řeky. Tu překonáme až po druhém mostě přímo u divadla. První most na naší stezce nemá bezbariérový přístup z druhého břehu. Budovu městského divadla postavili v letech ve stylu civilního konstruktivismu stavitelé J. Zizius a J. Kubička podle projektu pražského architekta Jindřicha Freiwalda. Divadlo je pojmenováno po Karlu Pippichovi, významné osobnosti chrudimského kulturního života konce 19. a začátku 20. století. 9) Komplex muzejních budov U divadla přejdeme silnici na druhou stranu, mineme parkoviště, a po levém chodníku ulice Čs. partyzánů dorazíme až na křižovatku, za kterou se nachází tzv. muzejní budovy se sochou Josefa Ressela v popředí. Sídlí zde Regionální muzeum, ale také městské kulturní středisko Chrudimská beseda a Kabinet ex libris. Před Regionálním muzeem si jistě všimnete možnosti bezbariérového přístupu. Tak neváhejte a před návratem domů tuto možnost využijte. Návrat zpět na parkoviště Po případné prohlídce Regionálního muzea se vrátíme stejnou cestou zpět na parkoviště.

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Průvodce "Chrudim - městská památková zóna"

Průvodce Chrudim - městská památková zóna Park kolem roku 1900 Chrudimská Salvátorská pouť 1936 Fortna- průchod hradbami " Na Valy" Mydlářovský dům- vež,též zvaná "hvězdárna". Nyní museum loutek Pardubice - zámek Zámek 50 2'28.33"N 15 46'35.95"E

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

PO STOPÁCH MĚSTSKÉHO ZNAKU

PO STOPÁCH MĚSTSKÉHO ZNAKU PO STOPÁCH MĚSTSKÉHO ZNAKU Víte, proč má Město Bystré ve znaku medvěda? Pověst praví, že v době, kdy bylo Bystré spojeno se Svojanovem, byly daně z Bystrého a připojených obcí odváděny do Svojanova. Tam

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole CHRUDIMSKO- HLINECKO Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Chrudimsko-Hlinecko... 6 Křížem krážem Podhůrou... 8 Staré záhady kolem Sečské přehrady...10 Za koupáním na Konopáč...12 Cesta do krajiny tradic...14

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: Náměstí Sigmunda Freuda Příbor telefon: fax:

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: Náměstí Sigmunda Freuda Příbor telefon: fax: OBAL_LETAKU.qxp 13.8.2008 23:54 Page 1 MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: Náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor telefon: 556 455 442 fax: 556 455 444 e-mail: mic@pribor-mesto.cz www.pribor-mesto.cz OBAL_LETAKU.qxp

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích Revitalizace náměstí v Čelákovicích Obsah Úvodní slovo starosty...3 Historie projektu...4 Základní informace o revitalizaci náměstí...5 Projekt...6 Náměstí z architektonického pohledu...8 Dopravní omezení...9

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha OBRAZOVÁ PŘÍLOHA [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha [2] Okna severního průčelí Vladislavského sálu, před 1493, Pražský hrad, Praha [3] Luciano da Laurana: Okna vévodského

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více