Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD."

Transkript

1 Stránka 1 z 6 Průvo připojním Pokyny pro místě připojné tiskárny v systému Winows Poznámka: Instalujt-li místně připojnou tiskárnu na systém, ktrý j l isku CD s softwarm a okumntaí npoporován, musít pak použít průvo Přiáním tiskárny. Aktualiza softwaru tiskárny jsou k ispozii na intrntovýh stránkáh spolčnosti Lxmark Co j to místní tisk? Místní tisk j takový tisk, ktrý probíhá na místně připojné tiskárně (to j tiskárna přímo připojná k vašmu počítači pomoí kablu USB). Při použití tohoto typu tiskárny byst měli softwar tiskárny nainstalovat přtím, nž zapojít kabl USB. Ví informaí najt v matriálh pro instalai tiskárny oanýh s tiskárnou. Disk CD s softwarm a okumntaí j možné použít pro instalai nzbytného tiskového softwaru na většině opračníh systémů Winows. Instala softwaru s použitím isku CD S použitím isku CD s softwarm a okumntaí můžt nainstalovat softwar tiskárny pro tyto oprační systémy: Winows Vista a i Winows Vista x64 bit Winows Srvr 2003 a Winows Srvr 2003 x64 Winows XP a i Winows XP x64 bit Winows 2000 Ma OS X Linux Rhat, SUSE, Linspir, Dbian GNU, Linpus, R Flag a Ubuntu 1 Vložt isk CD s softwarm a okumntaí. Poku s obrazovka instala nobjví, klpnět na Start Run (Spustit) a poté napišt D:\stup.x, k písmno D označuj vaši jnotku CD či DVD. 2 Vybrt položku Install Printr an Softwar (Instalovat tiskárnu a softwar). 3 Vybrt možnost Suggst (Doporučno) a pak klpnět na volbu Nxt (Další). 4 Vybrt možnost Loal Attah (Místní připojní) a pak klpnět na volbu Nxt (Další). Softwar tiskárny j zkopírován o vašho počítač. 5 Připojt USB nbo parallní kabl a poté tiskárnu zapnět. Zobrazí s obrazovka Plug an Play a v slož tiskárny j vytvořn objkt tiskárny. Instala softwaru s použitím průvo přiáním tiskárny Softwar tiskárny můžt instalovat pro oprační systém Winows. 1 Vložt isk CD s softwarm a okumntaí. Poku s isk CD automatiky spustí, zvolt možnost Exit (Ukončit). 2 Klpnět na položku Start Sttings (Nastavní) Printrs (Tiskárny) a poté klpnět na možnost A Printr (Přiat tiskárnu). Tím spustít průvo pro přiání tiskárny. 3 Po výzvě si vybrt instalai místní tiskárny a pak klpnět na možnost Hav Disk (Z iskty).

2 Stránka 2 z 6 4 Určt umístění softwaru tiskárny. Přístupová sta s bu poobat řtězi D:\Drivrs\Print\Win_9xM\, k D j písmno vaší jnotky CD či DVD. 5 Klpnět na tlačítko OK. Pokyny pro síťově připojné tiskárny v systému Winows Co j to síťový tisk? V prostří systému Winows mohou být síťové tiskárny nakonfigurovány pro přímý tisk anbo pro sílný tisk. Oba způsoby síťového tisku vyžaují instalai softwaru tiskárny a vytvořní síťového portu tiskárny. Mtoa tisku Tisk IP Tiskárna j připojna přímo k síti pomoí síťového kablu (např. kabl sítě Ethrnt). Softwar tiskárny j obvykl nainstalován na všh síťovýh počítačíh. Příkla Sílný tisk Tiskárna j připojna k jnomu z síťovýh počítačů pomoí místního kablu (kabl USB anbo parallní kabl). Softwar tiskárny j nainstalován na počítači, ktrý j připojn k tiskárně. Běhm instala softwaru j tiskárna a nastavna jako sílná, aby na ní ostatní počítač v síti mohly tisknout. Instala softwaru pro přímý IP tisk 1 Vložt isk CD s softwarm a okumntaí. Poku s automatiky nobjví instalační obrazovka, klpnět na Start Run (Spustit) a poté zajt D:\stup.x, k D přstavuj písmno vaší jnotky CD či DVD. 2 Vybrt položku Install Printr an Softwar (Instalovat tiskárnu a softwar). 3 Vybrt možnost Suggst (Doporučno) a pak klpnět na volbu Nxt (Další). Poznámka: Zvolt možnost Custom (Vlastní) místo Suggst (Doporučná) a but si moi vybrat softwar, ktrý s bu instalovat. 4 Zvolt Ntwork Attah (Síťové připojní) a poté klpnět na Nxt (Další). Softwar tiskárny j zkopírován o vašho počítač. 5 Zvolt mol tiskárny, ktrou instalujt. Tiskárna s automatiky objví v síti, j jí automatiky přiřazna arsa IP a v slož tiskárny j přiána jako síťová tiskárna. 6 Z sznamu nalznýh tiskárn si vybrt tu, na ktré ht tisknout. 7 Instalai okončt klpnutím na tlačítko Finish (Dokončit). 8 Instalátor ukončít klpnutím na Don (Hotovo).

3 Stránka 3 z 6 Instala softwaru pro sílný tisk Příprava sílného tisku s skláá z několika kroků, ktré by měly být provny v tomto pořaí: 1 Instala softwaru tiskárny na počítači připojném k tiskárně. a b Vložt isk CD s softwarm a okumntaí. Poku s automatiky nobjví instalační obrazovka, klpnět na Start Run (Spustit) a poté zajt D: \stup.x, k D přstavuj písmno vaší jnotky CD nbo DVD. Vybrt položku Install Printr an Softwar (Instalovat tiskárnu a softwar). Vybrt možnost Suggst (Doporučno) a pak klpnět na volbu Nxt (Další). Vybrt možnost Loal Attah (Místní připojní) a pak klpnět na volbu Nxt (Další). Softwar tiskárny j zkopírován o vašho počítač. Připojt USB nbo parallní kabl a poté tiskárnu zapnět. Objví s obrazovka Plug an Play a tiskárna j vytvořna v slož Printrs (Tiskárny). 2 Nasíljt tiskárnu v síti. a Otvřt v svém opračním systému složku tiskárny. b Vybrt tiskárnu. V nastavníh tisku zvolt možnost sílní tiskárny. Tiskárně j třba přiělit jjí sílné jméno. Klpnět na položku OK Poku hybí něktré soubory, možná but vyzváni k vložní CD s opračním systémm. Pro ověřní, ž byla tiskárna úspěšně nasílna, postupujt náslovně: Tiskárna má v slož tiskárny označní sílné tiskárny. Napříkla s můž jnat o obrázk ruky, ktrý s po ikonou tiskárny objví. Přjět k možnosti Místa v síti nbo Okolní počítač. Vyhljt názv hostitlského počítač a poté sílný názv přiřazný k tiskárně. 3 Připojt ostatní síťové počítač k tiskárně. Použití mtoy P2P a Klpnět na položku Start Sttings (Nastavní) Printrs (Tiskárny) a poté klpnět na možnost A Printr (Přiat tiskárnu). Tím spustít průvo pro přiání tiskárny. b Zvolt instalai síťové tiskárny. Zajt názv tiskárny nbo jjí URL, poku jst na intrntu nbo intrantu a klpnět na Nxt (Další). Poku názv tiskárny nbo jjí URL nznát, nht toto pol prázné a klpnět na možnost Nxt (Další). Z sznamu sílnýh tiskárn vybrt požaovanou síťovou tiskárnu. Nní-li tiskárna uvna v sznamu, zajt stu k tiskárně o txtového pol. Csta můž vypaat nějak takto: \\[názv hostitlského srvru]\[názv sílné tiskárny]. Názv hostitlského srvru j názv počítač, ktrý jj intifikuj v síti. Názv sílné tiskárny j názv přiřazný běhm prosu instala. Klpnět na tlačítko OK. f Po skonční instala vytisknět zkušbní stránku. g Zopakujt kroky a až f na kažém počítači v síti, na ktrém ht umožnit tisk na síťové tiskárně. Použití mtoy ukázat a tisknout Tato mtoa njlép využívá systémové zroj. Počítač připojný k tiskárně zpraovává všhny tiskové úlohy včtně těh, ktré pohází z síťovýh počítačů. To síťovým počítačům umožňuj návrat k aplikaím mnohm ryhlji. Při použití této mtoy j na síťovým počítačíh instalována pouz část tiskového softwaru. a Na síťovém počítači, k ht zpřístupnit tisk na sílné tiskárně, poklpjt na ploš na ikonu Ntwork Nighborhoo (Okolní počítač) anbo My Ntwork Plas (Místa v síti). b Vyhljt názv hostitlského počítač připojného k tiskárně a potom na tnto názv poklpjt.

4 Stránka 4 z 6 f Klpnět pravým tlačítkm na názv síťové tiskárny a poté zvolt možnost instalovat tiskárnu na síťovém počítači. Vyčkjt několik minut na okonční prosu. Tnto pros trvá různě louhou obu, l zatížní sítě a jinýh faktorů. Zavřt nabíku Místa v síti anbo Okolní počítač. Vytisknět zkušbní stránku. Zopakujt kroky a až na kažém počítači v síti, na ktrém ht umožnit tisk na síťové tiskárně. Pokyny pro místně připojné tiskárny v systému Ma Př instalaí softwaru tiskárny Místně připojná tiskárna j tiskárna, ktrá j k počítači připojna pomoí kablu USB. Při použití tohoto typu tiskárny byst měli softwar tiskárny nainstalovat přtím, nž zapojít kabl USB. Ví informaí najt v matriálh pro instalai tiskárny oanýh s tiskárnou. CD s softwarm a okumntaí slouží k instalai nzbytného softwaru tiskárny. Vytvořní tiskové fronty v programu Print Cntr nbo nástroji Printr Stup K místnímu tisku but potřbovat vytvořit tiskovou frontu: 1 Nainstalujt o počítač soubor PPD (PostSript Printr Dsription). Soubor PPD přnáší o počítač Ma porobné informa o možnosth tiskárny. a Vložt isk CD s softwarm a okumntaí. b f g h Poklpjt na instalační balíčk tiskárny. Na uvítaí obrazov klpnět na tlačítko Continu (Pokračovat) a jště jnou na Continu (Pokračovat), až s zobrazí soubor Ram. Po přčtní linční smlouvy klpnět na tlačítko Continu (Pokračovat) a pak klpnutím na tlačítko Agr (Souhlasím) vyjářt souhlas s pomínkami smlouvy. Vybrt íl a pak klpnět na tlačítko Continu (Pokračovat). Na obrazov Snaná instala klpnět na tlačítko Install (Instalovat). Zajt uživatlské hslo a poté klpnět na tlačítko Okay (V pořáku). Vškrý potřbný softwar s nainstaluj o počítač. Po okonční instala klpnět na tlačítko Clos (Zavřít). 2 Otvřt okno Finr, klpnět na možnost Appliations (Aplika) a poté na Utilitis (Nástroj). 3 Poklpjt na položku Print Cntr (Střisko tisku) nbo Printr Stup Utility (Utilita Printr Stup ). 4 Ověřt, za s vytvořila tisková fronta: Poku s tiskárna připojná pomoí rozhraní USB objví v sznamu tiskárn, ukončt program Print Cntr či nástroj Printr Stup. Poku s tiskárna připojná pomoí rozhraní USB v sznamu tiskárn nobjví, přsvěčt s, za j správně připojn kabl USB a za j tiskárna zapnutá. Jakmil s tiskárna objví v sznamu tiskárn, ukončt program Print Cntr nbo utilitu Printr Stup.

5 Stránka 5 z 6 Pokyny pro síťově připojné tiskárny v systému Ma Instala softwaru pro síťový tisk Kažý uživatl počítač Maintosh, ktrý h tisknout na síťovou tiskárnu, musí nainstalovat vlastní soubor s popism PostSriptové tiskárny PPD a vytvořit tiskovou frontu pomoí nástroj Print Cntr nbo Print Stup. 1 Instala souboru PPD o počítač. a Vložt isk CD s softwarm a okumntaí. b f g h Poklpjt na instalační balíčk tiskárny. Na uvítaí obrazov klpnět na tlačítko Continu (Pokračovat) a jště jnou na Continu (Pokračovat), až s zobrazí soubor Ram. Po přčtní linční smlouvy klpnět na tlačítko Continu (Pokračovat) a pak klpnutím na tlačítko Agr (Souhlasím) vyjářt souhlas s pomínkami smlouvy. Vybrt íl a pak klpnět na tlačítko Continu (Pokračovat). Na obrazov Snaná instala klpnět na tlačítko Install (Instalovat). Zajt uživatlské hslo a pak klpnět na tlačítko OK. Vškrý potřbný softwar s nainstaluj o počítač. Po okonční instala klpnět na tlačítko Clos (Zavřít). 2 Vytvořt tiskovou frontu v programu Print Cntr nbo nástroji Printr Stup. Používání tisku ApplTalk a Otvřt okno Finr, klpnět na možnost Appliations (Aplika) a poté na Utilitis (Nástroj). b Poklpjt na položku Print Cntr (Střisko tisku) nbo Printr Stup Utility (Nástroj nastavní tiskárny). Z nabíky tiskárn vybrt možnost A Printr (Přiat tiskárnu). Z místní nabíky vybrt položku ApplTalk. Informa o zóně a tiskárně, ktré j třba zvolit, najt na strán síťového nastavní po napism ApplTalk. Informa o tisku stránky síťového nastavní najt v Uživatlské příruč. Z sznamu vybrt zónu ApplTalk. Informa o zóně a tiskárně, ktré j třba zvolit, najt na strán síťového nastavní po napism ApplTalk. Informa o tisku stránky síťového nastavní najt v Uživatlské příruč. f Vybrt z sznamu novou tiskárnu a klpnět na tlačítko A (Přiat). Používání tisku IP a Otvřt okno Finr, klpnět na možnost Appliations (Aplika) a poté na Utilitis (Nástroj). b Poklpjt na položku Print Cntr (Střisko tisku) nbo Printr Stup Utility (Nástroj nastavní tiskárny). Z nabíky tiskárn vybrt možnost A Printr (Přiat tiskárnu). Z místní nabíky vybrt položku IP tisk. Zajt arsu IP nbo názv DNS tiskárny o pol arsa tiskárny. Arsu TCP/IP nalznt na strán s síťovým nastavním. Informa o tisku stránky síťového nastavní najt v Uživatlské příruč. f Z místní nabíky zvolt položku Lxmark. g Vybrt z sznamu novou tiskárnu a klpnět na tlačítko A (Přiat). Instala softwaru pro systém Maintosh Tyto nástroj pro systém Maintosh najt na Ma oílu isku s softwarm a okumntaí: Program pro načítání souborů o tiskárny Stav tiskárny

6 Stránka 6 z 6 Automatiké aktualiza Nastavní tiskárny Th Informa z isku CD s softwarm a okumntaí jsou běhm instala tiskárny zkopírovány na pvný isk počítač Maintosh.

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Často kladené otázky Verze 1.1

Často kladené otázky Verze 1.1 Často kladené otázky Verze 1.1 www.bi-link.cz Page 1 of 14 Obsah 1. Co je Bi-LINK a jak ho používat... 3 2. Vytvoření uživatelského účtu... 5 3. Připojení vašeho přístroje s Bi-LINK... 6 4. Importování

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

2.1 Web na serveru. 2.2 Ostrý web

2.1 Web na serveru. 2.2 Ostrý web 1 Názvosloví 1.1 Web Pod pojmem web se rozumí jedna nebo více stránek ve formátu HTML, které tvoří jeden logický celek a slouží zpravidla k prezentaci firmy nebo fyzické osoby na internetu. 2 Práce s webem

Více