Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka

2

3 Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka

4 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání 1, 10/2005 Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného svolení je zakázán s výjimkami uvedenými v zákoně o autorských právech. Informace zde obsažené mohou být bez upozornění změněny. Jedinými zárukami na produkt a služby HP jsou ty, které jsou uvedeny ve stručných záručních prohlášeních u těchto produktů a služeb. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze vyvozovat, že by mohlo tvořit doplněk záruky. HP nepřebírá odpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí, které by se zde mohly vyskytnout. Autorská práva k ochranným známkám Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Windows Connect Now TM je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell Corporation. Pentium je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporate. Bezpečnostní informace Při použití tohoto zařízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko popálení či úrazu elektrickým proudem. 1. Pečlivě si prostudujte všechny pokyny obsažené v dokumentaci k tiskárně. 2. K připojení napájení pro tento produkt používejte výhradně uzemněnou elektrickou zásuvku. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektromechanikem. 3. Věnujte zvláštní pozornost varováním a pokynům uvedeným na zařízení. 4. Před čištěním musí být zařízení odpojeno od elektrické zásuvky. SecureEasySetup TM je registrovaná ochranná známka společností HP, BroadCom alinksys. 5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce. 6. Zařízení umístěte bezpečně na stabilní plochu. 7. Zařízení instalujte na chráněném místě, kde nemůže dojít k poškození zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel nebo k poškození kabelu. 8. Pokud zařízení nefunguje normálně, viz Údržba a řešení problémů. 9. Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám opravit. S požadavky na servis se obraťte na kvalifikované pracovníky servisu.

5 Obsah 1 Začínáme Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu...2 Usnadnění...4 Seznámení s částmi tiskárny...5 Pohled zpředu...5 Ovládací panel...6 Pohled zezadu Instalace příslušenství Instalace duplexní jednotky...10 Instalace zásobníku Použití tiskárny Výběr tiskového média...14 Rady pro výběr a použití tiskových médií...14 Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média...15 Vysvětlení podporovaných formátů...15 Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií...17 Nastavení minimálních okrajů...17 Zakládání média...19 Konfigurace zásobníků...21 Změna nastavení tisku...23 Postup změny nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows)...23 Postup změny nastavení z aplikace pro všechny budoucí úlohy (Windows)...23 Postup změny nastavení (Mac OS)...23 Zrušení tiskové úlohy...24 Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk)...25 Směrnice pro tisk na obě strany stránky...25 Postup provádění duplexního tisku (Windows)...25 Postup provádění automatického duplexního tisku (Mac OS)...26 Tisk na speciální média a média vlastního formátu...27 Postup tisku na speciální média nebo média vlastního formátu (Windows)...27 Postup tisku na speciální média nebo média vlastního formátu (Mac OS) Údržba a řešení problémů Výměna inkoustových kazet...30 Údržba tiskových hlav...31 Postup kontroly stavu tiskové hlavy...31 Postup tisku stránky diagnostiky kvality tisku...31 CSWW iii

6 Postup zarovnání tiskových hlav...33 Postup kalibrace řádkového posuvu...33 Postup čištění tiskových hlav...34 Postup při manuálním čištění kontaktů tiskové hlavy...34 Postup výměny tiskových hlav...36 Kalibrace barev...38 Rady a zdroje pro řešení problémů...39 Všeobecné rady pro řešení problémů...40 Řešení problémů s tiskem...41 Tiskárna se neočekávaně vypnula...41 Všechny kontrolky tiskárny svítí...41 Tiskárna nereaguje (nic se netiskne)...41 Tiskárna neakceptuje tiskovou hlavu...42 Tiskárna vykazuje dlouhou dobu tisku...43 Vytiskla se prázdná stránka...43 Na stránce něco chybí nebo je nesprávné...43 Umístění textu nebo grafiky je nesprávné...44 Snížená kvalita tisku a neočekávané výsledky tisku...45 Snížená kvalita tisku...45 Tisk nesmyslných znaků...45 Inkoust se rozmazává...46 Inkoust zcela nevyplňuje text nebo grafiku...46 Výtisk je vybledlý nebo jsou barvy nejasné...46 Barvy jsou vytištěny jako černobílé...47 Tisknou se nesprávné barvy...47 Výtisk vykazuje rozpité barvy...47 Barvy nejsou správně zarovnány...47 Ve vytištěném textu nebo grafice chybí čáry nebo body...48 Řešení problémů s podáváním papíru...49 Zásobník nelze vložit...49 Došlo k jinému problému s podáváním papíru...49 Řešení problémů se správou tiskárny...51 Vestavěný webový server (EWS) nelze otevřít...51 Odstraňování problémů při instalaci...52 Problémy s tiskem stránky se zarovnáním...52 Problémy s instalací softwaru...52 Problémy s připojením k síti...52 Problémy s připojením ke kabelové síti...53 Problémy s nastavením nebo použitím bezdrátové komunikace...53 Odstranění uvíznutí...56 Postup při odstranění uvízlého papíru...56 Jak předcházet uvíznutí Význam kontrolek na tiskárně Význam kontrolek na ovládacím panelu...60 Význam kontrolek na síťovém konektoru Konfigurace a správa tiskárny Administrace tiskárny...68 Přehled úloh spojených se správou tiskárny...68 iv CSWW

7 Monitorování tiskárny...69 Správa tiskárny...70 Konfigurace nastavení sítě...71 Přehled nástrojů pro správu tiskárny...72 Vestavěný webový server...72 Postup otevření vestavěného webového serveru...72 Stránky vestavěného webového serveru...73 Nástroj Toolbox (Windows)...73 Postup otevření nástroje Toolbox...73 Karty nástroje Toolbox...73 HP Printer Utility (Mac OS)...75 Otevření nástroje HP Printer Utility...75 Panely HP Printer Utility...75 Network Printer Setup Utility (Mac OS)...76 Software HP Web Jetadmin...76 HP Instant Support...76 Zabezpečení a ochrana osobních údajů...77 Postup získání přístupu k HP Instant Support...77 myprintmileage...77 Vysvětlení stránky s konfigurací...79 Konfigurace tiskárny (Windows)...83 Přímé připojení...83 Postup instalace softwaru před připojením tiskárny (doporučeno)...83 Postup připojení tiskárny před instalací softwaru...83 Postup sdílení tiskárny v síti s lokálním sdílením...84 Síťové připojení...85 Postup instalace síťové tiskárny...85 Postup instalace softwaru pro tisk na klientských počítačích...86 Postup instalace ovladače tiskárny pomocí možnosti Přidat tiskárnu...86 Konfigurace tiskárny (Mac OS)...87 Postup instalace software pro síťové nebo přímé připojení (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))...87 Postup sdílení tiskárny v síti s lokálním sdílením (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))...87 Nastavení tiskárny pro bezdrátovou komunikaci (HP Officejet Pro K550dtwn)...89 Vysvětlení nastavení bezdrátové sítě Postup nastavení tiskárny pro bezdrátovou síť ad hoc (Mac OS)...91 Postup nastavení tiskárny pro bezdrátovou komunikaci (Windows)...91 Postup nastavení bezdrátové komunikace pomocí SecureEasySetup (SES)...92 Postup nastavení bezdrátové komunikace pro více tiskáren (jen Windows)...93 Postup vypnutí bezdrátové komunikace...93 Směrnice pro snížení rušení u bezdrátové sítě...94 Směrnice pro zajištění zabezpečení bezdrátové sítě...94 Odinstalování softwaru tiskárny...96 Postup odinstalování softwaru tiskárny (Windows)...96 Postup odinstalování softwaru tiskárny (Mac OS)...96 Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství HP Objednávání spotřebního tiskového materiálu online Příslušenství Spotřební materiál CSWW v

8 Dodatek B Podpora a záruka Získání elektronické podpory Získání telefonické podpory HP Předtím, než zavoláte Telefonní čísla telefonické podpory Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard Rozsah omezené záruky Omezení záruky Omezení závazků Místní zákony Spotřební materiál HP pro inkoustové tiskárny - stručné informace o záruce Vztahuje se na váš produkt záruka? Doba použitelnosti spotřebního materiálu HP pro inkoustové tiskárny Jak postupovat při vrácení produktu? Dodatek C Technické údaje tiskárny Dodatek D Regulatorní informace FCC statement Shielded cables Exposure to radio frequency radiation Další regulatorní informace Regulatorní informace pro bezdrátové produkty Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brail/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Notice to users in Italy Notice to users in France Notice to users in the European Union Declaration of conformity Program ohleduplnosti k životnímu prostředí Snížení a vyloučení Spotřeba energie Bezpečnostní listy materiálu Recyklace Balení produktu Plasty Likvidace odpadu ze zařízení uživateli v domácnostech v Evropské unii Produkty a spotřební materiál HP Rejstřík vi CSWW

9 1 Začínáme Děkujeme, že jste si zakoupili tuto tiskárnu. Tato příručka obsahuje podrobnosti týkající se použití tiskárny a řešení problémů s tiskem. Tato část obsahuje následující informace: Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu Usnadnění Seznámení s částmi tiskárny CSWW 1

10 Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu Informace o produktu a další zdroje pro řešení problémů, které nejsou obsaženy v této příručce, můžete získat z následujících zdrojů: Zdroj Popis Umístění Instalační leták Podává obrazové informace k instalaci. Tištěná verze dokumentu se dodává spolu s tiskárnou. Elektronická verze je k dispozici rovněž jako soubor ve formátu Adobe Acrobat Portable Document Format (PDF) na disku Starter CD. Příručka Začínáme Obsahuje pokyny pro nastavení tiskárny a informace o zárukách a bezpečnostních opatřeních. Ve formě tištěné příručky je přiložena v krabici s tiskárnou. Soubor readme a poznámky k verzi Obsahuje nejnovější informace a doporučení k řešení problémů. Obsahuje disk Starter CD. Vestavěný webový server (síťové připojení) Umožňuje zobrazení informací o okamžitém stavu, slouží ke změně nastavení a ke správě tiskárny z libovolného počítače v síti. Viz Vestavěný webový server. Je dostupný prostřednictvím libovolného standardního webového prohlížeče. Toolbox (Microsoft Windows ) Obsahuje informace o stavu tiskové hlavy a umožňuje přístup ke službám údržby tiskárny. Viz Nástroj Toolbox (Windows). Nástroj Toolbox se normálně nainstaluje spolu se softwarem tiskárny, zvolíte-li možnost instalace, která jej obsahuje. Elektronická nápověda ovladače tiskárny (Windows) Podává vysvětlení funkcí ovladače tiskárny. Služba je dostupná z ovladače tiskárny. HP Printer Utility (Mac OS) HP Printer Utility obsahuje nástroje pro konfiguraci nastavení tisku, kalibraci tiskárny, čištění tiskových hlav, tisk stránky konfigurace tiskárny, nástroje objednávání online a pro vyhledání informací podpoře na webové stránce podpory. Také máte možnost konfigurovat nastavení pro bezdrátový tisk. Viz HP Printer Utility (Mac OS). HP Printer Utility je běžně instalován spolu se softwarem tiskárny. HP Instant Support Pomáhá při rychlé identifikaci, diagnostice a řešení problémů při tisku. Viz HP Instant Support. Služba je dostupná prostřednictvím libovolného standardního webového prohlížeče nebo nástroje Toolbox (Windows). Ovládací panel Podává informace o stavu, závadách a varovných informacích souvisejících s činností tiskárny. Viz Význam kontrolek na tiskárně. 2 Kapitola 1 Začínáme CSWW

11 Zdroj Popis Umístění Deníky a sestavy Podává informace o událostech, které nastaly. Viz Monitorování tiskárny. Stránka Konfigurace Zobrazují se informace o hardwaru (např. název produktu, číslo modelu, výrobní číslo a číslo verze firmwaru), o nainstalovaném příslušenství (jako je např. duplexní jednotka) a o počtu stránek vytištěných ze zásobníků a příslušenství stejně jako informace o množství inkoustu a stavu tiskových hlav. Jestliže je tiskárna připojena k síti, je k dispozici další stránka s konfigurací sítě. Viz Vysvětlení stránky s konfigurací. Tisk stránky diagnostiky kvality tisku Provádí diagnostiku problémů ovlivňujících kvalitu tisku tiskárny a pomůže vám rozhodnout, zda je třeba spustit některý nástroj pro údržbu, aby se kvalita výtisků zvýšila. Viz Postup tisku stránky diagnostiky kvality tisku. Webové stránky HP Podávají nejnovější informace o softwaru tiskárny, o produktu a podpoře produktu. Telefonická podpora HP Uvádí informace o kontaktech na společnost HP. Během záruční doby je tato podpora často bezplatná. Viz Získání telefonické podpory HP. CSWW Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu 3

12 Usnadnění Vaše tiskárna HP disponuje řadou funkcí, které usnadňuje přístupnost pro handicapované osoby. Zrakové postižení Software tiskárny je přístupné pro uživatele s poruchami zraku nebo s oslabeným zrakem při použití možností a funkcí usnadnění, kterými disponuje váš operační systém. Podporuje rovněž pomocné technologie jako jsou čtečky obrazovky, čtečky Braillova písma a hlasově-textové aplikace. Pro barvoslepé uživatele jsou barevná tlačítka a karty používaná v softwaru a na tiskárně HP opatřena jednoduchým textem nebo popisy ikon, které vyjadřují příslušnou akci. Omezení pohyblivosti Uživatelé s poruchami pohyblivosti mohou ovládat funkce softwaru tiskárny pomocí příkazů za dávaných z klávesnice. Software podporuje rovněž možnosti usnadnění ve Windows, a to Jedním prstem, Filtrování kláves a Myš klávesnicí. Kryty tiskárny, tlačítka, zásobníky papíru a vodítka papíru mohou ovládat i uživatelé s omezenou silou a dosahem. Podpora Další podrobnosti o usnadnění v souvislosti s tímto produktem a závazky HP k usnadnění zacházení s produktem najdete na webové stránce HP Informace o usnadnění pro operační systémy Macintosh najdete na webové stránce Apple 4 Kapitola 1 Začínáme CSWW

13 Seznámení s částmi tiskárny Pohled zpředu 1 Ovládací panel 2 Výstupní zásobník 3 Vodítka papíru 4 Zásobník 1 5 Zásobník 2 (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) 6 Kryt inkoustové kazety 7 Inkoustové kazety 8 Tiskové hlavy 9 Záklopka tiskové hlavy 10 Horní kryt CSWW Seznámení s částmi tiskárny 5

14 Ovládací panel Další informace o významu kontrolek na ovládacím panelu viz Význam kontrolek na tiskárně 1 Tlačítko a kontrolka Napájení 2 Tlačítko Stránka konfigurace HP Officejet Pro K550dtn HP Officejet Pro K550dtwn 3 Tlačítko Storno 4 Tlačítko a kontrolka Pokračovat 5 Kontrolky tiskových hlav 6 Kontrolky inkoustových kazet 6 Kapitola 1 Začínáme CSWW

15 Pohled zezadu 1 Hostitelský konektor USB (připojuje zařízení USB, např. jednotky flash) (HP Officejet Pro K550dtwn) 2 Síťový konektor (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) 3 Konektor USB 4 Vstup napájení 5 Panel zadního vstupu (HP Officejet Pro K550) 6 Volitelné příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka) (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) CSWW Seznámení s částmi tiskárny 7

16 8 Kapitola 1 Začínáme CSWW

17 2 Instalace příslušenství Tato část obsahuje následující informace: Instalace duplexní jednotky Instalace zásobníku 2 CSWW 9

18 Instalace duplexní jednotky Jestliže je na tiskárně nainstalováno příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka), můžete tisknout automaticky na obě strany listu papíru. Duplexní jednotka se dodává k tiskárnám HP Officejet Pro K550dtn a HP Officejet Pro K550dtwn. Informace o použití duplexní jednotky viz Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk). Viz také informace o objednávání Příslušenství. Postup instalace duplexní jednotky 1 Stlačte tlačítka na panelu zadního vstupu a vyjměte panel z tiskárny. 2 Duplexní jednotku zasuňte tiskárny, až zaklapne. Při instalaci netiskněte tlačítka na žádné straně duplexní jednotky. Používejte je jen pro vyjímání jednotky z tiskárny. 10 Kapitola 2 Instalace příslušenství CSWW

19 Instalace zásobníku 2 Zásobník 2 kapacitu až 350 listů běžného papíru. Dodává se spolu s tiskárnami HP Officejet Pro K550dtn a HP Officejet Pro K550dtwn a je volitelným příslušenstvím pro tiskárnu HP Officejet Pro K550. Informace o objednávání příslušenství viz Příslušenství. Postup instalace zásobníku 2 1 Vybalte zásobník, odstraňte pásku a obalový materiál a zásobník přemístěte na připravené místo. Plocha musí být stabilní, vodorovná a musí se nacházet se na dobře větraném místě. Kolem tiskárny je třeba ponechat volný prostor nejméně 50 mm pro větrání. 2 Vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel. 3 Postavte tiskárnu na zásobník. UPOZORNĚNÍ Buďte opatrní, abyste nenechali prsty nebo ruce pod tiskárnou. 4 Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu. CSWW Instalace zásobníku 2 11

20 12 Kapitola 2 Instalace příslušenství CSWW

21 3 Použití tiskárny Tato část obsahuje informace o použití médií pro tiskárnu, změnách nastavení tisku a o provádění základních tiskových úloh. Výběr tiskového média Zakládání média Konfigurace zásobníků Změna nastavení tisku Zrušení tiskové úlohy Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk) Tisk na speciální média a média vlastního formátu CSWW 13

22 Výběr tiskového média Tiskárna je konstruována tak, aby dobře tiskla na většinu typů kancelářských papírů. Před nákupem většího množství tiskového média je vhodné vyzkoušet několik druhů. K dosažení optimální kvality tisku používejte média HP. Navštivte webovou stránku pro další podrobnosti o médiích HP. Rady pro výběr a použití tiskových médií Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li postupovat podle následujících směrnic. Vždy používejte médium, které vyhovuje specifikacím tiskárny. Viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Do zásobníku vždy zakládejte jen jeden typ papíru. Do zásobníku 1 a zásobníku 2 zakládejte média vždy stranou tisku dolů zarovnaná k pravému okraji a k zadní hraně zásobníku. Viz Zakládání média. Zásobník 2 je určen pouze pro obyčejný papír. Nepřeplňujte zásobníky. Viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Abyste zabránili uvíznutí papíru a dalším problémům s tiskárnou, nepoužívejte následující média: Vícedílné formuláře Média, která jsou poškozená, zkroucená nebo zvlněná. Média s výřezy nebo s perforací Média s hrubou texturou nebo s reliéfem a média, která špatně přijímají inkoust Média, která jsou příliš tenká nebo se snadno protahují Pohlednice a obálky Nepoužívejte obálky, které mají velmi lepivou úpravu, samolepicí prvky, sponky nebo okénka. Nepoužívejte rovněž obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zakřivenými okraji nebo které mají pomačkaná, roztržená nebo jinak poškozená místa. Používejte obálky, které mají těsné provedení, a přesvědčte se že jsou jejich sklady ostře přeložené. Obálky zakládejte do tiskárny s chlopní nahoru. Fotografický papír Pro tisk fotografií použijte režim Nejlepší. V tomto režimu bude tisk trvat déle a budou kladeny větší nároky na paměť počítače. Vyjímejte jednotlivé vytištěné listy a odkládejte je vedle sebe k oschnutí. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání. 14 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

23 Průhledné fólie Průhledné fólie vkládejte do zásobníku tak, aby drsná strana byla dole a lepicí proužek směřoval k zadní straně tiskárny. Pro tisk na průhledné fólie použijte režim Nejlepší. Tento režim ponechává delší dobu na oschnutí, a zajišťuje tak úplné oschnutí inkoustu před vysunutím další stránky z tiskárny na výstupní zásobník. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání. Vlastní formát média Používejte jen média vlastního formátu, který tiskárna podporuje. Pokud vaše aplikace podporuje média s vlastním formátem, nastavte vlastní formát média v aplikaci ještě před tiskem dokumentu. Pokud tomu tak není, nastavte formát v ovladači tiskárny. Možná bude nutné existující dokumenty přeformátovat, aby se na vlastní formát média správně vytiskly. Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média Poznámka K550dtwn. Zásobník 2 se dodává k tiskárnám HP Officejet Pro K550dtn a HP Officejet Pro Vysvětlení podporovaných formátů Formát média Zásobník 1 Zásobník 2 Duplexní jednotka Standardní formáty papíru U.S. Letter* (216 x 279 mm) 216 x 330 mm U.S. Legal* (216 x 356 mm) A4* (210 x 297 mm) U.S. Executive* (184 x 267 mm) U.S. Statement* (140 x 216 mm) B5* (182 x 257 mm) A5* (148 x 210 mm) Obálky Obálka U.S. #10 (105 x 241 mm) Obálka Monarch (98 x 191 mm) CSWW Výběr tiskového média 15

24 Formát média Zásobník 1 Zásobník 2 Duplexní jednotka Obálky pro blahopřání HP (111 x 152 mm) Obálka A2 (111 x 146 mm) Obálka DL (110 x 220 mm) Obálka C5 (162 x 229 mm) Obálka C6 (114 x 162 mm) Japonská obálka Chou #3 (120 x 235mm) Japonská obálka Chou #4 (90 x 205 mm) Karty Kartotéční lístek (76,2 x 127 mm) Kartotéční lístek* (102 x 152 mm) Kartotéční lístek* (127 x 203 mm) Karty A6* (105 x 148,5 mm) Hagaki* (100 x 148 mm) Ofuku Hagaki* (148 x 200 mm) Fotografická média Fotografická média* (76,2 x 127 mm) Fotografická média* (102 x 152 mm) Fotografická média s odtrhávacím okrajem* (102 x 152 mm) Fotografická média s odtrhávacím okrajem* (102 x 203 mm) Ostatní média Tisková média s vlastním formátem* o šířce 76,2 až 216 mm a délce 127 až 356 mm* 16 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

25 * Tyto formáty médií jsou podporovány při manuálním oboustranném tisku. Viz Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk). Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií Zásobník Typ Hmotnost Kapacita Zásobník 1 Papír 60 až 105 g/m 2 - Až 250 listů obyčejného papíru (stoh 25 mm) Průhledné filmy Až 70 listů (stoh 17 mm) Fotografický papír 280 g/m 2 - Až 100 listů (stoh 17 mm) Štítky Až 100 listů (stoh 17 mm) Obálky 75 až 90 g/m 2 - Až 30 listů (stoh 17 mm) Karty Až do 200 g/m 2 Až 80 karet - Zásobník 2 Jen obyčejný papír 60 až 105 g/m 2 - Až 350 listů obyčejného papíru (stoh 35 mm) Duplexní jednotka Papír 60 až 105 g/m 2 Nelze použít - Výstupní zásobník Všechna podporovaná média Až 150 listů běžného papíru (tisk textu) Nastavení minimálních okrajů Okraje dokumentu se musí shodovat s tímto minimálním nastavením okrajů (nebo je přesahovat) při orientaci na výšku. CSWW Výběr tiskového média 17

26 Média (1) levý okraj (2) pravý okraj (3) horní okraj (4) Spodní okraj* U.S. Letter, U.S. Legal, A4, U.S. Executive, U.S. Statement, 216 x 330 mm, B5, A5, karty, média vlastního formátu, fotografická média 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm Obálky 16,5 mm 16,5 mm 3,3 mm 3,3 mm * K dosažení tohoto nastavení okrajů na počítači s Windows, klepněte na kartu Efekty v ovladači tiskárny a vyberte možnost Minimální okraje. Poznámka Když používáte duplexní jednotku, musí být minimální horní a dolní okraje rovny nebo větší než 12 mm. 18 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

27 Zakládání média Tato část obsahuje pokyny pro zakládání médií do tiskárny. Postup zakládání do zásobníku1 nebo zásobníku 2 1 Vytáhněte zásobník z tiskárny uchopením zespodu za jeho přední část. 2 U papírů delších než 279 mm nadzvedněte přední kryt zásobníku (viz stínovaná část zásobníku) a sklopte dolů přední část zásobníku. 3 Vložte papír stranou tisku dolů podél pravé strany zásobníku. Zkontrolujte, zda stoh papíru doléhá k pravé a zadní stěně zásobníku a nepřesahuje označení čáry v zásobníku. Poznámka Do zásobníku 2 je možno zakládat jen běžný papír. 4 Vodítka média v zásobníku nastavte posunutím podle formátu, který jste vložili. CSWW Zakládání média 19

28 5 Opět opatrně vložte zásobník do tiskárny. UPOZORNĚNÍ Jestliže zakládáte médium formátu Legal nebo delší, ponechejte přední stranu zásobníku dole. Nadzvednete-li přední část zásobníku, v němž je založeno delší médium, může dojít k poškození papíru nebo tiskárny. 6 Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku. 20 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

29 Konfigurace zásobníků Ve výchozím nastavení tiskárna odebírá papír ze zásobníku 1. Když je zásobník 1 prázdný, odebírá tiskárna média ze zásobníku 2 (pokud je nainstalován a naplněn médiem). Tyto výchozí vlastnosti můžete změnit pomocí následujících funkcí. Zámek zásobníku: Tuto funkci použijte k ochraně před nežádoucím použitím speciálních tiskových médií jako jsou např. hlavičkový papír nebo předtištěná média. Jestliže během tisku dokumentu dojde v tiskárně papír, nepoužije se k dokončení tiskové úlohy papír ze zamknutého zásobníku. Výchozí zásobník: Tuto funkci použijte k určení zásobníku, z nějž bude tiskárna odebírat média jako první. Poznámka K použití zámku zásobníku a nastavení výchozího zásobníku, musíte zvolit možnost automatického výběru zásobníku v softwaru tiskárny. Jestliže je tiskárna připojena k síti a nastavíte výchozí zásobník, bude toto nastavení platit pro všechny uživatele tiskárny. Zásobník 2 je určen pouze pro obyčejný papír. Postup konfigurace zásobníků 1 Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá. 2 Proveďte jednu z následujících akcí: a b c d Vestavěný webový server: Klepněte na kartu Nastavení a klepněte na položku Manipulace s papírem v levém panelu. Ovladač tiskárny (Windows): Klepněte na kartu Služby. Ve Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 klepněte na tlačítko Služby tohoto zařízení (toto tlačítko je dostupné jen tehdy, když je nainstalován nástroj Toolbox) a potom klepněte na kartu Služby tiskárny. Klepněte na Manipulace s papírem. Nástroj Toolbox (Windows): Klepněte na kartu Služby tiskárny a klepněte na Manipulace s papírem. HP Printer Utility (Mac OS): Klepněte na Konfigurace zásobníků na panelu Nastavení tiskárny. 3 Proveďte změny požadovaných nastavení zásobníku a klepněte na OK nebo Použít. V následující tabulce je seznam možných způsobů použití zásobníků tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na tisk. Jestliže chcete... Postupujte takto Po založení stejného média do obou zásobníků by tiskárna měla odebírat médium z jednoho zásobníku, pokud je druhý prázdný. 1 Založte média do zásobníku 1 a zásobníku 2. Viz Zakládání média. 2 Přesvědčte se, že je zámek zásobníku vypnutý. CSWW Konfigurace zásobníků 21

30 Jestliže chcete... Postupujte takto Speciální tiskové médium (například průhledné fólie nebo hlavičkový papír) a obyčejný papír jsou založeny v zásobnících. 1 Založte speciální médium do zásobníku 1 a obyčejný papír do zásobníku 2. 2 Přesvědčte se, že je zámek zásobníku nastaven na zásobník 1. Po založení média do obou zásobníků by tiskárna měla odebírat médium nejprve ze specifického zásobníku. 1 Založte média do zásobníku 1 a zásobníku 2. 2 Přesvědčte se, že je jako výchozí zásobník nastaven požadovaný zásobník. 22 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

31 Změna nastavení tisku Máte možnost změnit nastavení tisku (formát nebo typ papíru) z aplikace nebo pomocí ovladače tiskárny. Změny provedené v některé aplikaci mají přednost před změnami provedenými v ovladači tiskárny. Po ukončení aplikace se však nastavení tiskárny vrací k výchozímu nastavení konfigurovanému v ovladači tiskárny. Poznámka Chcete-li nastavení tisku změnit pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v ovladači tiskárny. Další informace o funkcích ovladače tiskárny ve Windows viz elektronická nápověda pro ovladač tiskárny. Další informace o tisku z určité aplikace viz dokumentaci k této aplikaci. Postup změny nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows) 1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout. 2 V nabídce Soubor klepněte na položku Tisk a potom klepněte na Nastavení, Vlastnosti nebo Předvolby. (Specifické možnosti mohou být odlišné v závislosti na aplikaci, kterou používáte.) 3 Změňte ostatní požadovaná nastavení a klepněte na OK, Tisk nebo podobný příkaz. Postup změny nastavení z aplikace pro všechny budoucí úlohy (Windows) 1 Klepněte na Start, přejděte na Nastavení a potom klepněte na Tiskárny nebo na Tiskárny a faxy. 2 Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a poté klepněte na Vlastnosti, Výchozí nastavení dokumentu nebo Předvolby tisku. 3 Proveďte požadované změny nastavení a klepněte na OK. Postup změny nastavení (Mac OS) 1 V nabídce Soubor klepněte na položku Vzhled stránky. 2 Proveďte požadované změny nastavení (např. formátu papíru) a klepněte na OK. 3 V menu Soubor klepněte na položku Tisk, aby se otevřel ovladač tiskárny. 4 Proveďte požadované změny nastavení (např. formátu média) a klepněte na OK nebo Tisk. CSWW Změna nastavení tisku 23

32 Zrušení tiskové úlohy Tiskovou úlohu můžete zrušit následujícími způsoby: Ovládací panel: Stiskněte (tlačítko Storno). Tím se odstraní úloha, kterou tiskárna právě zpracovává. V žádném ohledu to neovlivní úlohy čekající na zpracování. Windows: Poklepejte na ikonu tiskárny, která je zobrazena v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Vyberte tiskovou úlohu a potom stiskněte klávesu Delete na klávesnici. Mac OS: Poklepejte na tiskárnu v Print Setup Utility (Mac OS X, 10.3, 10.4) nebo Středisko tisku (Mac OS X, 10.2). Vyberte tiskovou úlohu a potom klepněte na Delete. 24 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

33 Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk) Můžete tisknout na obě strany listu média, a to buď s použitím volitelného příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka), nebo pomocí ručního obrácení média a opětného vložení do tiskárny. Směrnice pro tisk na obě strany stránky Vždy používejte médium, které vyhovuje specifikacím tiskárny. Viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Zadejte možnosti oboustranného tisku ve vaší aplikaci nebo v ovladači tiskárny. Netiskněte oboustranně na průhledné fólie, obálky, fotografický papír, lesklá média nebo papír lehčí než 60 g/m 2 nebo těžší než 105 g/m 2. U těchto typů médií může docházet k uvíznutí. Některé druhy médií vyžadují při oboustranném tisku specifickou orientaci, například hlavičkový papír, papír s předtiskem a papír s vodoznakem a proděrovanými otvory. Jestliže tisknete z počítače se systémem Windows, bude tiskárna tisknout nejprve na první stranu média. Jestliže tisknete z počítače se systémem Mac OS, bude tiskárna tisknout nejprve na druhou stranu média. Média zakládejte do tiskárny přední stranou dolů. Při automatickém duplexním tisku, když je tisk na jednu stranu médií dokončen, tiskárna média zadrží a vyčká, než inkoust oschne. Jakmile inkoust vyschne, je médium vtaženo zpět do tiskárny a vytiskne se druhá strana. Když je tisk dokončen, vypadne médium na výstupní zásobník. Nevytahujte je před dokončením tisku. Máte možnost tisknout na obě strany médií podporovaných vlastních formátů s využitím schopností tiskárny pro manuální oboustranný tisk. Seznam podporovaných médií vlastního formátu viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Postup provádění duplexního tisku (Windows) 1 Vložte příslušné médium. Viz Směrnice pro tisk na obě strany stránky a Zakládání média. 2 Před automatickým oboustranným tiskem se přesvědčte, že duplexní jednotka je správně nainstalována. Viz Instalace duplexní jednotky. 3 V otevřeném dokumentu v nabídce Soubor klepněte na položku Tisk a poté klepněte na Nastavení, Vlastnosti nebo Předvolby. 4 Klepněte na kartu Dokončit. 5 Zaškrtněte políčko Oboustranný tisk. Pro automatický oboustranný tisk musí být zaškrtnuta možnost Použít automatickou duplexní jednotku. Poznámka Jestliže možnost Použít automatickou duplexní jednotku není dostupná, klepněte na kartu Efekty a zajistěte, aby možnost Minimální okraje byla vypnutá. 6 K automatické změně velikosti každé stránky tak, aby odpovídala rozložení dokumentu při zobrazení, vyberte Zachovat rozložení. Zrušení výběru této možnosti může vést k vložení nežádoucích konců stránek. CSWW Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk) 25

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více