Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka

2

3 Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka

4 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání 1, 10/2005 Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného svolení je zakázán s výjimkami uvedenými v zákoně o autorských právech. Informace zde obsažené mohou být bez upozornění změněny. Jedinými zárukami na produkt a služby HP jsou ty, které jsou uvedeny ve stručných záručních prohlášeních u těchto produktů a služeb. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze vyvozovat, že by mohlo tvořit doplněk záruky. HP nepřebírá odpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí, které by se zde mohly vyskytnout. Autorská práva k ochranným známkám Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Windows Connect Now TM je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell Corporation. Pentium je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporate. Bezpečnostní informace Při použití tohoto zařízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko popálení či úrazu elektrickým proudem. 1. Pečlivě si prostudujte všechny pokyny obsažené v dokumentaci k tiskárně. 2. K připojení napájení pro tento produkt používejte výhradně uzemněnou elektrickou zásuvku. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektromechanikem. 3. Věnujte zvláštní pozornost varováním a pokynům uvedeným na zařízení. 4. Před čištěním musí být zařízení odpojeno od elektrické zásuvky. SecureEasySetup TM je registrovaná ochranná známka společností HP, BroadCom alinksys. 5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce. 6. Zařízení umístěte bezpečně na stabilní plochu. 7. Zařízení instalujte na chráněném místě, kde nemůže dojít k poškození zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel nebo k poškození kabelu. 8. Pokud zařízení nefunguje normálně, viz Údržba a řešení problémů. 9. Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám opravit. S požadavky na servis se obraťte na kvalifikované pracovníky servisu.

5 Obsah 1 Začínáme Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu...2 Usnadnění...4 Seznámení s částmi tiskárny...5 Pohled zpředu...5 Ovládací panel...6 Pohled zezadu Instalace příslušenství Instalace duplexní jednotky...10 Instalace zásobníku Použití tiskárny Výběr tiskového média...14 Rady pro výběr a použití tiskových médií...14 Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média...15 Vysvětlení podporovaných formátů...15 Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií...17 Nastavení minimálních okrajů...17 Zakládání média...19 Konfigurace zásobníků...21 Změna nastavení tisku...23 Postup změny nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows)...23 Postup změny nastavení z aplikace pro všechny budoucí úlohy (Windows)...23 Postup změny nastavení (Mac OS)...23 Zrušení tiskové úlohy...24 Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk)...25 Směrnice pro tisk na obě strany stránky...25 Postup provádění duplexního tisku (Windows)...25 Postup provádění automatického duplexního tisku (Mac OS)...26 Tisk na speciální média a média vlastního formátu...27 Postup tisku na speciální média nebo média vlastního formátu (Windows)...27 Postup tisku na speciální média nebo média vlastního formátu (Mac OS) Údržba a řešení problémů Výměna inkoustových kazet...30 Údržba tiskových hlav...31 Postup kontroly stavu tiskové hlavy...31 Postup tisku stránky diagnostiky kvality tisku...31 CSWW iii

6 Postup zarovnání tiskových hlav...33 Postup kalibrace řádkového posuvu...33 Postup čištění tiskových hlav...34 Postup při manuálním čištění kontaktů tiskové hlavy...34 Postup výměny tiskových hlav...36 Kalibrace barev...38 Rady a zdroje pro řešení problémů...39 Všeobecné rady pro řešení problémů...40 Řešení problémů s tiskem...41 Tiskárna se neočekávaně vypnula...41 Všechny kontrolky tiskárny svítí...41 Tiskárna nereaguje (nic se netiskne)...41 Tiskárna neakceptuje tiskovou hlavu...42 Tiskárna vykazuje dlouhou dobu tisku...43 Vytiskla se prázdná stránka...43 Na stránce něco chybí nebo je nesprávné...43 Umístění textu nebo grafiky je nesprávné...44 Snížená kvalita tisku a neočekávané výsledky tisku...45 Snížená kvalita tisku...45 Tisk nesmyslných znaků...45 Inkoust se rozmazává...46 Inkoust zcela nevyplňuje text nebo grafiku...46 Výtisk je vybledlý nebo jsou barvy nejasné...46 Barvy jsou vytištěny jako černobílé...47 Tisknou se nesprávné barvy...47 Výtisk vykazuje rozpité barvy...47 Barvy nejsou správně zarovnány...47 Ve vytištěném textu nebo grafice chybí čáry nebo body...48 Řešení problémů s podáváním papíru...49 Zásobník nelze vložit...49 Došlo k jinému problému s podáváním papíru...49 Řešení problémů se správou tiskárny...51 Vestavěný webový server (EWS) nelze otevřít...51 Odstraňování problémů při instalaci...52 Problémy s tiskem stránky se zarovnáním...52 Problémy s instalací softwaru...52 Problémy s připojením k síti...52 Problémy s připojením ke kabelové síti...53 Problémy s nastavením nebo použitím bezdrátové komunikace...53 Odstranění uvíznutí...56 Postup při odstranění uvízlého papíru...56 Jak předcházet uvíznutí Význam kontrolek na tiskárně Význam kontrolek na ovládacím panelu...60 Význam kontrolek na síťovém konektoru Konfigurace a správa tiskárny Administrace tiskárny...68 Přehled úloh spojených se správou tiskárny...68 iv CSWW

7 Monitorování tiskárny...69 Správa tiskárny...70 Konfigurace nastavení sítě...71 Přehled nástrojů pro správu tiskárny...72 Vestavěný webový server...72 Postup otevření vestavěného webového serveru...72 Stránky vestavěného webového serveru...73 Nástroj Toolbox (Windows)...73 Postup otevření nástroje Toolbox...73 Karty nástroje Toolbox...73 HP Printer Utility (Mac OS)...75 Otevření nástroje HP Printer Utility...75 Panely HP Printer Utility...75 Network Printer Setup Utility (Mac OS)...76 Software HP Web Jetadmin...76 HP Instant Support...76 Zabezpečení a ochrana osobních údajů...77 Postup získání přístupu k HP Instant Support...77 myprintmileage...77 Vysvětlení stránky s konfigurací...79 Konfigurace tiskárny (Windows)...83 Přímé připojení...83 Postup instalace softwaru před připojením tiskárny (doporučeno)...83 Postup připojení tiskárny před instalací softwaru...83 Postup sdílení tiskárny v síti s lokálním sdílením...84 Síťové připojení...85 Postup instalace síťové tiskárny...85 Postup instalace softwaru pro tisk na klientských počítačích...86 Postup instalace ovladače tiskárny pomocí možnosti Přidat tiskárnu...86 Konfigurace tiskárny (Mac OS)...87 Postup instalace software pro síťové nebo přímé připojení (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))...87 Postup sdílení tiskárny v síti s lokálním sdílením (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))...87 Nastavení tiskárny pro bezdrátovou komunikaci (HP Officejet Pro K550dtwn)...89 Vysvětlení nastavení bezdrátové sítě Postup nastavení tiskárny pro bezdrátovou síť ad hoc (Mac OS)...91 Postup nastavení tiskárny pro bezdrátovou komunikaci (Windows)...91 Postup nastavení bezdrátové komunikace pomocí SecureEasySetup (SES)...92 Postup nastavení bezdrátové komunikace pro více tiskáren (jen Windows)...93 Postup vypnutí bezdrátové komunikace...93 Směrnice pro snížení rušení u bezdrátové sítě...94 Směrnice pro zajištění zabezpečení bezdrátové sítě...94 Odinstalování softwaru tiskárny...96 Postup odinstalování softwaru tiskárny (Windows)...96 Postup odinstalování softwaru tiskárny (Mac OS)...96 Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství HP Objednávání spotřebního tiskového materiálu online Příslušenství Spotřební materiál CSWW v

8 Dodatek B Podpora a záruka Získání elektronické podpory Získání telefonické podpory HP Předtím, než zavoláte Telefonní čísla telefonické podpory Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard Rozsah omezené záruky Omezení záruky Omezení závazků Místní zákony Spotřební materiál HP pro inkoustové tiskárny - stručné informace o záruce Vztahuje se na váš produkt záruka? Doba použitelnosti spotřebního materiálu HP pro inkoustové tiskárny Jak postupovat při vrácení produktu? Dodatek C Technické údaje tiskárny Dodatek D Regulatorní informace FCC statement Shielded cables Exposure to radio frequency radiation Další regulatorní informace Regulatorní informace pro bezdrátové produkty Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brail/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Notice to users in Italy Notice to users in France Notice to users in the European Union Declaration of conformity Program ohleduplnosti k životnímu prostředí Snížení a vyloučení Spotřeba energie Bezpečnostní listy materiálu Recyklace Balení produktu Plasty Likvidace odpadu ze zařízení uživateli v domácnostech v Evropské unii Produkty a spotřební materiál HP Rejstřík vi CSWW

9 1 Začínáme Děkujeme, že jste si zakoupili tuto tiskárnu. Tato příručka obsahuje podrobnosti týkající se použití tiskárny a řešení problémů s tiskem. Tato část obsahuje následující informace: Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu Usnadnění Seznámení s částmi tiskárny CSWW 1

10 Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu Informace o produktu a další zdroje pro řešení problémů, které nejsou obsaženy v této příručce, můžete získat z následujících zdrojů: Zdroj Popis Umístění Instalační leták Podává obrazové informace k instalaci. Tištěná verze dokumentu se dodává spolu s tiskárnou. Elektronická verze je k dispozici rovněž jako soubor ve formátu Adobe Acrobat Portable Document Format (PDF) na disku Starter CD. Příručka Začínáme Obsahuje pokyny pro nastavení tiskárny a informace o zárukách a bezpečnostních opatřeních. Ve formě tištěné příručky je přiložena v krabici s tiskárnou. Soubor readme a poznámky k verzi Obsahuje nejnovější informace a doporučení k řešení problémů. Obsahuje disk Starter CD. Vestavěný webový server (síťové připojení) Umožňuje zobrazení informací o okamžitém stavu, slouží ke změně nastavení a ke správě tiskárny z libovolného počítače v síti. Viz Vestavěný webový server. Je dostupný prostřednictvím libovolného standardního webového prohlížeče. Toolbox (Microsoft Windows ) Obsahuje informace o stavu tiskové hlavy a umožňuje přístup ke službám údržby tiskárny. Viz Nástroj Toolbox (Windows). Nástroj Toolbox se normálně nainstaluje spolu se softwarem tiskárny, zvolíte-li možnost instalace, která jej obsahuje. Elektronická nápověda ovladače tiskárny (Windows) Podává vysvětlení funkcí ovladače tiskárny. Služba je dostupná z ovladače tiskárny. HP Printer Utility (Mac OS) HP Printer Utility obsahuje nástroje pro konfiguraci nastavení tisku, kalibraci tiskárny, čištění tiskových hlav, tisk stránky konfigurace tiskárny, nástroje objednávání online a pro vyhledání informací podpoře na webové stránce podpory. Také máte možnost konfigurovat nastavení pro bezdrátový tisk. Viz HP Printer Utility (Mac OS). HP Printer Utility je běžně instalován spolu se softwarem tiskárny. HP Instant Support Pomáhá při rychlé identifikaci, diagnostice a řešení problémů při tisku. Viz HP Instant Support. Služba je dostupná prostřednictvím libovolného standardního webového prohlížeče nebo nástroje Toolbox (Windows). Ovládací panel Podává informace o stavu, závadách a varovných informacích souvisejících s činností tiskárny. Viz Význam kontrolek na tiskárně. 2 Kapitola 1 Začínáme CSWW

11 Zdroj Popis Umístění Deníky a sestavy Podává informace o událostech, které nastaly. Viz Monitorování tiskárny. Stránka Konfigurace Zobrazují se informace o hardwaru (např. název produktu, číslo modelu, výrobní číslo a číslo verze firmwaru), o nainstalovaném příslušenství (jako je např. duplexní jednotka) a o počtu stránek vytištěných ze zásobníků a příslušenství stejně jako informace o množství inkoustu a stavu tiskových hlav. Jestliže je tiskárna připojena k síti, je k dispozici další stránka s konfigurací sítě. Viz Vysvětlení stránky s konfigurací. Tisk stránky diagnostiky kvality tisku Provádí diagnostiku problémů ovlivňujících kvalitu tisku tiskárny a pomůže vám rozhodnout, zda je třeba spustit některý nástroj pro údržbu, aby se kvalita výtisků zvýšila. Viz Postup tisku stránky diagnostiky kvality tisku. Webové stránky HP Podávají nejnovější informace o softwaru tiskárny, o produktu a podpoře produktu. Telefonická podpora HP Uvádí informace o kontaktech na společnost HP. Během záruční doby je tato podpora často bezplatná. Viz Získání telefonické podpory HP. CSWW Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu 3

12 Usnadnění Vaše tiskárna HP disponuje řadou funkcí, které usnadňuje přístupnost pro handicapované osoby. Zrakové postižení Software tiskárny je přístupné pro uživatele s poruchami zraku nebo s oslabeným zrakem při použití možností a funkcí usnadnění, kterými disponuje váš operační systém. Podporuje rovněž pomocné technologie jako jsou čtečky obrazovky, čtečky Braillova písma a hlasově-textové aplikace. Pro barvoslepé uživatele jsou barevná tlačítka a karty používaná v softwaru a na tiskárně HP opatřena jednoduchým textem nebo popisy ikon, které vyjadřují příslušnou akci. Omezení pohyblivosti Uživatelé s poruchami pohyblivosti mohou ovládat funkce softwaru tiskárny pomocí příkazů za dávaných z klávesnice. Software podporuje rovněž možnosti usnadnění ve Windows, a to Jedním prstem, Filtrování kláves a Myš klávesnicí. Kryty tiskárny, tlačítka, zásobníky papíru a vodítka papíru mohou ovládat i uživatelé s omezenou silou a dosahem. Podpora Další podrobnosti o usnadnění v souvislosti s tímto produktem a závazky HP k usnadnění zacházení s produktem najdete na webové stránce HP Informace o usnadnění pro operační systémy Macintosh najdete na webové stránce Apple 4 Kapitola 1 Začínáme CSWW

13 Seznámení s částmi tiskárny Pohled zpředu 1 Ovládací panel 2 Výstupní zásobník 3 Vodítka papíru 4 Zásobník 1 5 Zásobník 2 (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) 6 Kryt inkoustové kazety 7 Inkoustové kazety 8 Tiskové hlavy 9 Záklopka tiskové hlavy 10 Horní kryt CSWW Seznámení s částmi tiskárny 5

14 Ovládací panel Další informace o významu kontrolek na ovládacím panelu viz Význam kontrolek na tiskárně 1 Tlačítko a kontrolka Napájení 2 Tlačítko Stránka konfigurace HP Officejet Pro K550dtn HP Officejet Pro K550dtwn 3 Tlačítko Storno 4 Tlačítko a kontrolka Pokračovat 5 Kontrolky tiskových hlav 6 Kontrolky inkoustových kazet 6 Kapitola 1 Začínáme CSWW

15 Pohled zezadu 1 Hostitelský konektor USB (připojuje zařízení USB, např. jednotky flash) (HP Officejet Pro K550dtwn) 2 Síťový konektor (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) 3 Konektor USB 4 Vstup napájení 5 Panel zadního vstupu (HP Officejet Pro K550) 6 Volitelné příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka) (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn) CSWW Seznámení s částmi tiskárny 7

16 8 Kapitola 1 Začínáme CSWW

17 2 Instalace příslušenství Tato část obsahuje následující informace: Instalace duplexní jednotky Instalace zásobníku 2 CSWW 9

18 Instalace duplexní jednotky Jestliže je na tiskárně nainstalováno příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka), můžete tisknout automaticky na obě strany listu papíru. Duplexní jednotka se dodává k tiskárnám HP Officejet Pro K550dtn a HP Officejet Pro K550dtwn. Informace o použití duplexní jednotky viz Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk). Viz také informace o objednávání Příslušenství. Postup instalace duplexní jednotky 1 Stlačte tlačítka na panelu zadního vstupu a vyjměte panel z tiskárny. 2 Duplexní jednotku zasuňte tiskárny, až zaklapne. Při instalaci netiskněte tlačítka na žádné straně duplexní jednotky. Používejte je jen pro vyjímání jednotky z tiskárny. 10 Kapitola 2 Instalace příslušenství CSWW

19 Instalace zásobníku 2 Zásobník 2 kapacitu až 350 listů běžného papíru. Dodává se spolu s tiskárnami HP Officejet Pro K550dtn a HP Officejet Pro K550dtwn a je volitelným příslušenstvím pro tiskárnu HP Officejet Pro K550. Informace o objednávání příslušenství viz Příslušenství. Postup instalace zásobníku 2 1 Vybalte zásobník, odstraňte pásku a obalový materiál a zásobník přemístěte na připravené místo. Plocha musí být stabilní, vodorovná a musí se nacházet se na dobře větraném místě. Kolem tiskárny je třeba ponechat volný prostor nejméně 50 mm pro větrání. 2 Vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel. 3 Postavte tiskárnu na zásobník. UPOZORNĚNÍ Buďte opatrní, abyste nenechali prsty nebo ruce pod tiskárnou. 4 Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu. CSWW Instalace zásobníku 2 11

20 12 Kapitola 2 Instalace příslušenství CSWW

21 3 Použití tiskárny Tato část obsahuje informace o použití médií pro tiskárnu, změnách nastavení tisku a o provádění základních tiskových úloh. Výběr tiskového média Zakládání média Konfigurace zásobníků Změna nastavení tisku Zrušení tiskové úlohy Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk) Tisk na speciální média a média vlastního formátu CSWW 13

22 Výběr tiskového média Tiskárna je konstruována tak, aby dobře tiskla na většinu typů kancelářských papírů. Před nákupem většího množství tiskového média je vhodné vyzkoušet několik druhů. K dosažení optimální kvality tisku používejte média HP. Navštivte webovou stránku pro další podrobnosti o médiích HP. Rady pro výběr a použití tiskových médií Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li postupovat podle následujících směrnic. Vždy používejte médium, které vyhovuje specifikacím tiskárny. Viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Do zásobníku vždy zakládejte jen jeden typ papíru. Do zásobníku 1 a zásobníku 2 zakládejte média vždy stranou tisku dolů zarovnaná k pravému okraji a k zadní hraně zásobníku. Viz Zakládání média. Zásobník 2 je určen pouze pro obyčejný papír. Nepřeplňujte zásobníky. Viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Abyste zabránili uvíznutí papíru a dalším problémům s tiskárnou, nepoužívejte následující média: Vícedílné formuláře Média, která jsou poškozená, zkroucená nebo zvlněná. Média s výřezy nebo s perforací Média s hrubou texturou nebo s reliéfem a média, která špatně přijímají inkoust Média, která jsou příliš tenká nebo se snadno protahují Pohlednice a obálky Nepoužívejte obálky, které mají velmi lepivou úpravu, samolepicí prvky, sponky nebo okénka. Nepoužívejte rovněž obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zakřivenými okraji nebo které mají pomačkaná, roztržená nebo jinak poškozená místa. Používejte obálky, které mají těsné provedení, a přesvědčte se že jsou jejich sklady ostře přeložené. Obálky zakládejte do tiskárny s chlopní nahoru. Fotografický papír Pro tisk fotografií použijte režim Nejlepší. V tomto režimu bude tisk trvat déle a budou kladeny větší nároky na paměť počítače. Vyjímejte jednotlivé vytištěné listy a odkládejte je vedle sebe k oschnutí. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání. 14 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

23 Průhledné fólie Průhledné fólie vkládejte do zásobníku tak, aby drsná strana byla dole a lepicí proužek směřoval k zadní straně tiskárny. Pro tisk na průhledné fólie použijte režim Nejlepší. Tento režim ponechává delší dobu na oschnutí, a zajišťuje tak úplné oschnutí inkoustu před vysunutím další stránky z tiskárny na výstupní zásobník. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání. Vlastní formát média Používejte jen média vlastního formátu, který tiskárna podporuje. Pokud vaše aplikace podporuje média s vlastním formátem, nastavte vlastní formát média v aplikaci ještě před tiskem dokumentu. Pokud tomu tak není, nastavte formát v ovladači tiskárny. Možná bude nutné existující dokumenty přeformátovat, aby se na vlastní formát média správně vytiskly. Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média Poznámka K550dtwn. Zásobník 2 se dodává k tiskárnám HP Officejet Pro K550dtn a HP Officejet Pro Vysvětlení podporovaných formátů Formát média Zásobník 1 Zásobník 2 Duplexní jednotka Standardní formáty papíru U.S. Letter* (216 x 279 mm) 216 x 330 mm U.S. Legal* (216 x 356 mm) A4* (210 x 297 mm) U.S. Executive* (184 x 267 mm) U.S. Statement* (140 x 216 mm) B5* (182 x 257 mm) A5* (148 x 210 mm) Obálky Obálka U.S. #10 (105 x 241 mm) Obálka Monarch (98 x 191 mm) CSWW Výběr tiskového média 15

24 Formát média Zásobník 1 Zásobník 2 Duplexní jednotka Obálky pro blahopřání HP (111 x 152 mm) Obálka A2 (111 x 146 mm) Obálka DL (110 x 220 mm) Obálka C5 (162 x 229 mm) Obálka C6 (114 x 162 mm) Japonská obálka Chou #3 (120 x 235mm) Japonská obálka Chou #4 (90 x 205 mm) Karty Kartotéční lístek (76,2 x 127 mm) Kartotéční lístek* (102 x 152 mm) Kartotéční lístek* (127 x 203 mm) Karty A6* (105 x 148,5 mm) Hagaki* (100 x 148 mm) Ofuku Hagaki* (148 x 200 mm) Fotografická média Fotografická média* (76,2 x 127 mm) Fotografická média* (102 x 152 mm) Fotografická média s odtrhávacím okrajem* (102 x 152 mm) Fotografická média s odtrhávacím okrajem* (102 x 203 mm) Ostatní média Tisková média s vlastním formátem* o šířce 76,2 až 216 mm a délce 127 až 356 mm* 16 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

25 * Tyto formáty médií jsou podporovány při manuálním oboustranném tisku. Viz Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk). Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií Zásobník Typ Hmotnost Kapacita Zásobník 1 Papír 60 až 105 g/m 2 - Až 250 listů obyčejného papíru (stoh 25 mm) Průhledné filmy Až 70 listů (stoh 17 mm) Fotografický papír 280 g/m 2 - Až 100 listů (stoh 17 mm) Štítky Až 100 listů (stoh 17 mm) Obálky 75 až 90 g/m 2 - Až 30 listů (stoh 17 mm) Karty Až do 200 g/m 2 Až 80 karet - Zásobník 2 Jen obyčejný papír 60 až 105 g/m 2 - Až 350 listů obyčejného papíru (stoh 35 mm) Duplexní jednotka Papír 60 až 105 g/m 2 Nelze použít - Výstupní zásobník Všechna podporovaná média Až 150 listů běžného papíru (tisk textu) Nastavení minimálních okrajů Okraje dokumentu se musí shodovat s tímto minimálním nastavením okrajů (nebo je přesahovat) při orientaci na výšku. CSWW Výběr tiskového média 17

26 Média (1) levý okraj (2) pravý okraj (3) horní okraj (4) Spodní okraj* U.S. Letter, U.S. Legal, A4, U.S. Executive, U.S. Statement, 216 x 330 mm, B5, A5, karty, média vlastního formátu, fotografická média 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm Obálky 16,5 mm 16,5 mm 3,3 mm 3,3 mm * K dosažení tohoto nastavení okrajů na počítači s Windows, klepněte na kartu Efekty v ovladači tiskárny a vyberte možnost Minimální okraje. Poznámka Když používáte duplexní jednotku, musí být minimální horní a dolní okraje rovny nebo větší než 12 mm. 18 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

27 Zakládání média Tato část obsahuje pokyny pro zakládání médií do tiskárny. Postup zakládání do zásobníku1 nebo zásobníku 2 1 Vytáhněte zásobník z tiskárny uchopením zespodu za jeho přední část. 2 U papírů delších než 279 mm nadzvedněte přední kryt zásobníku (viz stínovaná část zásobníku) a sklopte dolů přední část zásobníku. 3 Vložte papír stranou tisku dolů podél pravé strany zásobníku. Zkontrolujte, zda stoh papíru doléhá k pravé a zadní stěně zásobníku a nepřesahuje označení čáry v zásobníku. Poznámka Do zásobníku 2 je možno zakládat jen běžný papír. 4 Vodítka média v zásobníku nastavte posunutím podle formátu, který jste vložili. CSWW Zakládání média 19

28 5 Opět opatrně vložte zásobník do tiskárny. UPOZORNĚNÍ Jestliže zakládáte médium formátu Legal nebo delší, ponechejte přední stranu zásobníku dole. Nadzvednete-li přední část zásobníku, v němž je založeno delší médium, může dojít k poškození papíru nebo tiskárny. 6 Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku. 20 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

29 Konfigurace zásobníků Ve výchozím nastavení tiskárna odebírá papír ze zásobníku 1. Když je zásobník 1 prázdný, odebírá tiskárna média ze zásobníku 2 (pokud je nainstalován a naplněn médiem). Tyto výchozí vlastnosti můžete změnit pomocí následujících funkcí. Zámek zásobníku: Tuto funkci použijte k ochraně před nežádoucím použitím speciálních tiskových médií jako jsou např. hlavičkový papír nebo předtištěná média. Jestliže během tisku dokumentu dojde v tiskárně papír, nepoužije se k dokončení tiskové úlohy papír ze zamknutého zásobníku. Výchozí zásobník: Tuto funkci použijte k určení zásobníku, z nějž bude tiskárna odebírat média jako první. Poznámka K použití zámku zásobníku a nastavení výchozího zásobníku, musíte zvolit možnost automatického výběru zásobníku v softwaru tiskárny. Jestliže je tiskárna připojena k síti a nastavíte výchozí zásobník, bude toto nastavení platit pro všechny uživatele tiskárny. Zásobník 2 je určen pouze pro obyčejný papír. Postup konfigurace zásobníků 1 Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá. 2 Proveďte jednu z následujících akcí: a b c d Vestavěný webový server: Klepněte na kartu Nastavení a klepněte na položku Manipulace s papírem v levém panelu. Ovladač tiskárny (Windows): Klepněte na kartu Služby. Ve Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 klepněte na tlačítko Služby tohoto zařízení (toto tlačítko je dostupné jen tehdy, když je nainstalován nástroj Toolbox) a potom klepněte na kartu Služby tiskárny. Klepněte na Manipulace s papírem. Nástroj Toolbox (Windows): Klepněte na kartu Služby tiskárny a klepněte na Manipulace s papírem. HP Printer Utility (Mac OS): Klepněte na Konfigurace zásobníků na panelu Nastavení tiskárny. 3 Proveďte změny požadovaných nastavení zásobníku a klepněte na OK nebo Použít. V následující tabulce je seznam možných způsobů použití zásobníků tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na tisk. Jestliže chcete... Postupujte takto Po založení stejného média do obou zásobníků by tiskárna měla odebírat médium z jednoho zásobníku, pokud je druhý prázdný. 1 Založte média do zásobníku 1 a zásobníku 2. Viz Zakládání média. 2 Přesvědčte se, že je zámek zásobníku vypnutý. CSWW Konfigurace zásobníků 21

30 Jestliže chcete... Postupujte takto Speciální tiskové médium (například průhledné fólie nebo hlavičkový papír) a obyčejný papír jsou založeny v zásobnících. 1 Založte speciální médium do zásobníku 1 a obyčejný papír do zásobníku 2. 2 Přesvědčte se, že je zámek zásobníku nastaven na zásobník 1. Po založení média do obou zásobníků by tiskárna měla odebírat médium nejprve ze specifického zásobníku. 1 Založte média do zásobníku 1 a zásobníku 2. 2 Přesvědčte se, že je jako výchozí zásobník nastaven požadovaný zásobník. 22 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

31 Změna nastavení tisku Máte možnost změnit nastavení tisku (formát nebo typ papíru) z aplikace nebo pomocí ovladače tiskárny. Změny provedené v některé aplikaci mají přednost před změnami provedenými v ovladači tiskárny. Po ukončení aplikace se však nastavení tiskárny vrací k výchozímu nastavení konfigurovanému v ovladači tiskárny. Poznámka Chcete-li nastavení tisku změnit pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v ovladači tiskárny. Další informace o funkcích ovladače tiskárny ve Windows viz elektronická nápověda pro ovladač tiskárny. Další informace o tisku z určité aplikace viz dokumentaci k této aplikaci. Postup změny nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows) 1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout. 2 V nabídce Soubor klepněte na položku Tisk a potom klepněte na Nastavení, Vlastnosti nebo Předvolby. (Specifické možnosti mohou být odlišné v závislosti na aplikaci, kterou používáte.) 3 Změňte ostatní požadovaná nastavení a klepněte na OK, Tisk nebo podobný příkaz. Postup změny nastavení z aplikace pro všechny budoucí úlohy (Windows) 1 Klepněte na Start, přejděte na Nastavení a potom klepněte na Tiskárny nebo na Tiskárny a faxy. 2 Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a poté klepněte na Vlastnosti, Výchozí nastavení dokumentu nebo Předvolby tisku. 3 Proveďte požadované změny nastavení a klepněte na OK. Postup změny nastavení (Mac OS) 1 V nabídce Soubor klepněte na položku Vzhled stránky. 2 Proveďte požadované změny nastavení (např. formátu papíru) a klepněte na OK. 3 V menu Soubor klepněte na položku Tisk, aby se otevřel ovladač tiskárny. 4 Proveďte požadované změny nastavení (např. formátu média) a klepněte na OK nebo Tisk. CSWW Změna nastavení tisku 23

32 Zrušení tiskové úlohy Tiskovou úlohu můžete zrušit následujícími způsoby: Ovládací panel: Stiskněte (tlačítko Storno). Tím se odstraní úloha, kterou tiskárna právě zpracovává. V žádném ohledu to neovlivní úlohy čekající na zpracování. Windows: Poklepejte na ikonu tiskárny, která je zobrazena v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Vyberte tiskovou úlohu a potom stiskněte klávesu Delete na klávesnici. Mac OS: Poklepejte na tiskárnu v Print Setup Utility (Mac OS X, 10.3, 10.4) nebo Středisko tisku (Mac OS X, 10.2). Vyberte tiskovou úlohu a potom klepněte na Delete. 24 Kapitola 3 Použití tiskárny CSWW

33 Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk) Můžete tisknout na obě strany listu média, a to buď s použitím volitelného příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka), nebo pomocí ručního obrácení média a opětného vložení do tiskárny. Směrnice pro tisk na obě strany stránky Vždy používejte médium, které vyhovuje specifikacím tiskárny. Viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Zadejte možnosti oboustranného tisku ve vaší aplikaci nebo v ovladači tiskárny. Netiskněte oboustranně na průhledné fólie, obálky, fotografický papír, lesklá média nebo papír lehčí než 60 g/m 2 nebo těžší než 105 g/m 2. U těchto typů médií může docházet k uvíznutí. Některé druhy médií vyžadují při oboustranném tisku specifickou orientaci, například hlavičkový papír, papír s předtiskem a papír s vodoznakem a proděrovanými otvory. Jestliže tisknete z počítače se systémem Windows, bude tiskárna tisknout nejprve na první stranu média. Jestliže tisknete z počítače se systémem Mac OS, bude tiskárna tisknout nejprve na druhou stranu média. Média zakládejte do tiskárny přední stranou dolů. Při automatickém duplexním tisku, když je tisk na jednu stranu médií dokončen, tiskárna média zadrží a vyčká, než inkoust oschne. Jakmile inkoust vyschne, je médium vtaženo zpět do tiskárny a vytiskne se druhá strana. Když je tisk dokončen, vypadne médium na výstupní zásobník. Nevytahujte je před dokončením tisku. Máte možnost tisknout na obě strany médií podporovaných vlastních formátů s využitím schopností tiskárny pro manuální oboustranný tisk. Seznam podporovaných médií vlastního formátu viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Postup provádění duplexního tisku (Windows) 1 Vložte příslušné médium. Viz Směrnice pro tisk na obě strany stránky a Zakládání média. 2 Před automatickým oboustranným tiskem se přesvědčte, že duplexní jednotka je správně nainstalována. Viz Instalace duplexní jednotky. 3 V otevřeném dokumentu v nabídce Soubor klepněte na položku Tisk a poté klepněte na Nastavení, Vlastnosti nebo Předvolby. 4 Klepněte na kartu Dokončit. 5 Zaškrtněte políčko Oboustranný tisk. Pro automatický oboustranný tisk musí být zaškrtnuta možnost Použít automatickou duplexní jednotku. Poznámka Jestliže možnost Použít automatickou duplexní jednotku není dostupná, klepněte na kartu Efekty a zajistěte, aby možnost Minimální okraje byla vypnutá. 6 K automatické změně velikosti každé stránky tak, aby odpovídala rozložení dokumentu při zobrazení, vyberte Zachovat rozložení. Zrušení výběru této možnosti může vést k vložení nežádoucích konců stránek. CSWW Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk) 25

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2008 Copyright Hewlett-Packard

Více

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka HP Officejet Pro K5300/K5400 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K5300/K5400 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809 OFFICEJET PRO 8000 Uživatelská příručka A809 Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809) Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Poznámky

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série L7400 All-in-One. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série L7400 All-in-One. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série L7400 All-in-One Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série L7400 All-in-One Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

hp řada hp deskjet 9600

hp řada hp deskjet 9600 hp řada hp deskjet 9600 uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Rozmnožování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného povolení jsou zakázány;

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více