V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok Střední škola automobilní Holice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,"

Transkript

1 Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: ,fax.: , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října 2011

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních dokumentů 3. Pracovníci školy 4. Přijímací řízení pro školní rok Vyhodnocení maturitních a učňovských zkoušek 6. Výsledky vzdělávání žáků 7. Inspekce ČŠI 8. Projektová činnost školy 9. Provoz školy 10. Přílohy

3 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název: Střední škola automobilní Holice Sídlo organizace: Nádražní 301, Holice IČO: Kontakt: mail tel Ředitel školy: Mgr. Bc. Michal Šedivka Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Ivana Pertotová Zástupce ředitele pro praktické vyčování: Ing,. Josef Šnajdr Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Iva Beranová Vedoucí domova mládeže: Ing. Bc. Kateřina Lukšíková Školská rada: Mgr. Dojčánová, p. Vinopalová, p. Valášek Historie naší školy sahá k 1. září 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá. Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno v r Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a traktorů. Vybavení pomůckami bylo v té době velmi skromné. K přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku ke svému učebnímu zařízení. Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové modely, řezy, kreslily výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy zdařilý krok byl učiněn v r zřízením autoškoly jako doplňku výuky. Střední škola automobilní byla k přejmenována ze Střední průmyslové školy automobilní a Středního odborného učiliště automobilního Holice, která bylo zřízena ke dni 1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j /98 21 ze dne ke zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j /97 60 z původně zřízené Integrované

4 střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo zřízeno Ministerstvem vnitra ČR k 1. lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/ / 1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301 na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH / 2001). Ve školním zařízení je zabezpečována výuka studijního oboru Střední odborné školy Dopravní prostředky a oborů Středního odborného učiliště Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář a dálkové nástavbové studium Dopravní provoz. Na Středním odborném učilišti automobilním lze rovněž zabezpečit výuku nástavbového studijního oboru Provozní technika. Ve školním roce 2007/08 škola provedla vlastní hodnocení školy na které v roce 2009 zpracovala Evaluaci školy a nechala se ohodnotit soukromou firmou systémem EFQM. Došlo ke změně v názvu oboru Automechanik H/001 na obor Mechanik opravář motorových vozidel H/01 dle nové kurikulární reformy RVP pro tento obor škola vypracovala své ŠVP s názvem Automechanik údržba a opravy vozidel a Automechanik řidič/ka kamionové a autobusové dopravy. Podle nově zpracovaných školních vzdělávacích programu škola začala vyučovat od Během školního roku 2008/09 došlo k přechodu na RVP oborů vyučujících ve škole a škola podle nich vyučovala od Během školního roku na základě evaluace školy, na základě připomínek sociálních partnerů došlo k inovaci ŠVP pro všechny obory studia mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, dopravní prostředky a autotronik. Na konci školního roku bylo provedeno dotazníkové šetření u pedagogů školy, rodičů a žáků, které bude sloužit pro evaluaci školy ve školním roce Škola sdružuje: 1. Střední odborné učiliště automobilní s kapacitou 378 žáků 2. Střední průmyslovou školu automobilní s kapacitou 132 žáků 3. Domov mládeže s kapacitou 215 lůžek 4. Školní jídelnu s kapacitou 550 jídel

5 Stravování žáků a zaměstnanců bylo zajišťováno ve školní jídelně v Holicích. Pro ubytované žáky je stravování poskytováno 4krát denně, pro neubytované 2 krát denně. Veškeré činnosti pro zajištění hlavní činnosti školy byla zajišťována školou v prostorách, které byly předány vlastníkem do správy. Všechny prostory školy jsou využívány maximálně účelně. Pro zajištění předmětu tělesná výchova byla smluvně využívána sportoviště města Holice, TJ Sokol Holice a tělocvična gymnázia E. Holuba. 2. Učební dokumenty Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne č.j / byly zřízeny podle klasifikace kmenových oborů vzdělání následující studijní a učební obory: 2.1. Studijní obory Kód oboru Název oboru Délka studia M/004 Silniční doprava 4 roky Nové zařazení do rejstříku č.j. 635/ od RVP Kód oboru Název oboru Délka studia M/01 Dopravní prostředky 4 roky 2.2. Učební obory Kód oboru Název oboru Délka studia H/001 Autoelektrikář 3 roky H/002 Klempíř strojírenská výroba 3 roky H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 roky L/506 Provozní technika 2 roky L/001 Autotronik 4 roky L/503 Dopravní provoz 3 roky

6 Nové zařazení do rejstříku č.j. 635/ od RVP Kód oboru Název oboru Délka studia H/01 Autoelektrikář 3 roky H/02 Karosář 3 roky L/01 Autotronik 4 roky 2.3. Počty žáků dle oborů ve školním roce k Obor Kód oboru Ročník I. II. III. IV. Celkem Automechanik H/ x 133 Autoelektrikář H/ x 66 Karosář H/ x 55 Autotronik L/ Silniční doprava M/ Provozní technika L/ x x x 34 Dopravní provoz L/503 x x 12 x 12 Z celkového počtu žáků 496 žáků bylo 242 žáků ve studijních oborech a 254 žáků v učebních oborech, z toho obor Silniční doprava studovalo 11 dívek, 2 v oboru Autotronik a 3 dívky v oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Od byla zahájena výuka dle ŠVP oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, školní vzdělávací programy a to Automechanik oprava a údržba vozidel a Automechanik řidič/ka kamionové a autobusové dopravy a od vyučuje škola podle ŠVP obory studia Dopravní prostředky, Autotronik, Karosář, Autoelektrikář. Ve škola studovali 2 žáci ukrajinského původu, 1 vietnamské národnosti a 1 žák běloruské národnosti, 492 české národnosti. 3. Pracovníci školy Ke konci školního roku pracovalo ve škole 77 zaměstnanců z toho bylo 22 učitelů teoretického vyučování, 22 učitelů OV a autoškoly, 7 vychovatelů a 26 nepedagogických pracovníků.

7 3.1. Teoretické vyučování Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno celkem 22 učitelů, 2 pracovali jako externisté na zkrácený úvazek. 18 učitelů pracovalo na plný úvazek. Ředitel školy měl v průběhu školního roku vyučovací povinnost 2 vyučovací hodiny a zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 6 hodin týdně. Zástupce ředitele současně vykonával funkci výchovného poradce. Lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních podmínkách. Většina pedagogických pracovníků buď studuje, nebo se připravuje na doplnění vzdělání jak odborného, tak pedagogického Praktické vyučování Výuka v praktickém vyučování je zabezpečována 16 učiteli OV, dvěma vrchními mistry, vedoucím autoškoly, 3 učiteli autoškoly a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Všichni zaměstnanci úseku praktického vyučování splňují předepsané ÚSO vzdělání, kromě dvou. Dva učitelé odborné výchovy dokončili bakalářské studium na Universitě v Hradci Králové. Výuka autoškoly, která probíhá u všech vyučovaných oborů ve škole, je zabezpečována jedním vedoucím autoškoly, který zároveň vyučuje teoretický předmět Řízení motorových vozidel, a třemi učiteli jízd Domov mládeže Činnost domova mládeže zajišťovalo šest výchovných pracovníků na plný pracovní úvazek. Všichni splňují pro vykonávanou činnost předepsaný stupeň vzdělání nebo si jej doplňují. Dva vychovatelé dokončili tříleté studium speciální pedagogiky. Jedna vychovatelka dokončila VŠ se zaměřením na vychovatelství a etopedii.vedoucí domova

8 mládeže v Holicích s kapacitou 95 lůžek a v Dolní Rovni s kapacitou 120 lůžek je Ing. Bc. Lukšíková. Pro zlepšení úrovně ubytování byly pokoje rozděleny na dvou, tří a čtyřlůžkové. Všechny pokoje byly připojeny na Internetovou síť Školní kuchyň Provoz školní kuchyně zajišťuje deset pracovnic ve dvousměnném provozu. Provoz v Holicích zajišťovala jedna vedoucí kuchyně a jedna vedoucí kuchařka. Došlo ke snížení počtu pracovníků v Dolní Rovni o dvě zaměstnankyně z důvodu nadbytečnosti, kde došlo ke snížení počtu strávníků na neekonomickou míru Správa školy Činnost ekonomicko provozního úseku zabezpečují dvě účetní s úplným středním odborným vzděláním, jeden pracovník zodpovídá za správu majetku, investice a autoprovoz, zabezpečuje zásobování a řídí údržbářské a opravárenské práce. Splňuje úplné střední odborné vzdělání. Údržba je zajišťována 2 údržbáři na plný úvazek. Správce počítačové sítě splňuje vzdělání VŠ. Ředitel školy splňuje vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, funkčního studia II a dokončil bakalářské studium na UK Praha obor Školský management asistentka ředitele splňuje úplné střední odborné vzdělání. Vedoucí technicko ekonomického úseku má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru. Tuto pracovní pozici zabezpečuje Ing. Ivana Beranová. K dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti jedna uklizečka a od ledna 2011 se vrátila z mateřské dovolené p. Burešová. Nově byl zřízen úsek studijního oddělení a došlo k rozdělení činností u asistenty ředitele a studijní oddělení pro zvýšení efektivnosti práce a zvyšující se administrativní náročnosti Závěr Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická a odborná způsobilost pracovníků pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni. Další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak i nepedagogických se realizuje průběžně formou školení a formou odborných 40 hod. stáží ve firmách.

9 4. Přijímací řízení Přijímací řízení na naši školu proběhlo v termínu stanoveném vyhláškou MŠMT. Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok bez nástavbového studia Dle ŠVP název oboru, kód DOPRAVNÍ PROSTĚDKY, M/01 AUTOMECHANIK údržba a opravy vozidel H/01 AUTOMECHANIK řidič/ka nákladní a autobusové dopravy H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ, H/01 KAROSÁŘ H/02 AUTOTRONIK, L/01 Počet přihlášených Počet přijatých Odevzdalo ZL Kritériem pro výběr žáků bylo hodnocení žáka ze ZŠ a výsledků v soutěžích, jeho studijní výsledky na ZŠ a dle doporuční Krajského úřadu Pardubického kraje u studijních oborů přijímací zkoušky organizované firmou SCIO. Pro letošní školní rok škola otevřela denní nástavbové studium Provozní technika L/506 kde bylo přihlášeno 27 žáků a 27 přijato a odevzdalo zápisové lístky 25 žáků. 5. Vyhodnocení maturitních zkoušek a ZUZ Od 16. května 2011 probíhala profilová část ústní maturitní zkoušky. Ústním zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku na vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 20 žáků ze třídy 4.MA, 30 žáků ze třídy 4.MB, 10 žáků 3.DS.

10 Obor - kód Název Počet Prospěli u SZk Prospěl Vyznam Neprosp Nepřip. 2345M/004 Silniční doprava L/001 Autotronik L/503 Dopravní provoz H/01 Automechanik H/01 Automechanik řidič kamionové a autobusové dopravy H/001 Autoelektrikář H/002 Klempíř-stroj. výroba Celkem Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Úseku teoretického vyučování Komise všeobecně vzdělávacích předmětů Předmětová komise zahájila svoji činnost v měsíci září úvodní schůzkou. Předsedkyní se stala Mgr. Radka Dojčánová. V rámci komise byla vytvořena subkomise českého jazyka a literatury, jejíž vedoucí se stala Mgr. Denisa Vinzencová.Byl sestaven přehled učebnic literatury povinné i doporučené. Od nastoupila nová vyučující českého jazyka a literatury Mgr. Věra Lupínková. Třídní učitelé s učiteli jazykových předmětů vytvořili přehled žáků se specifickými vývojovými poruchami učení doloženými psychologickými vyšetřeními. Tento seznam je pro všechny vyučující k přečtení na sdíleném disku. Komise jazyků v počátku školního roku nabídla studentům možnost navštěvovat kroužky jazyků AJ,NJ. Žáci využili všech možností. Mezi studenty 4. ročníku byl velký zájem o konverzaci v AJ, kterou vedla Mgr. Šitinová. Výuka cizích jazyků byla také nabídnuta zaměstnancům školy. Zájem byl o výuku AJ, kterou rovněž vedla Mgr. Šitinová.

11 Všichni žáci 1.ročníků opět prošli vstupními testy z ČJ. Ukazuje se, že při vyhodnocení vstupních testů se rozcházela hodnocení mezi ZŠ a naší školou asi o jeden až dva stupně my bychom hodnotili žáky horší známkou. Na doporučení odboru školství Pardubického kraje vedení školy rozhodlo, že se budou pro školní rok konat přijímací zkoušky do 1. ročníků. Komise připravovala přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a literatury pro žáky ze základních škol. Také komise matematiky připravovala přijímací zkoušky nanečisto. Vyučující českého jazyka a literatury zorganizovali pro třídy několik návštěv divadelních představení buď ve Východočeském divadle Pardubice nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové. Byla to představení Věc Makropulos, Dobře placená procházka, Marná lásky snaha, Višňový sad, Petrolejové lampy, Bláznovy zápisky a Mrzák inishmaanský. Vyučující anglického jazyka zorganizovali pro žáky 3.MA a 3.MB návštěvu anglického představení Pygmalion. Dále vyučující anglického jazyka uskutečnili setkání s rodilými mluvčími z Ameriky. Setkali se ve třídách 2.MB, 3.MA a 4.MB. Letos poprvé byla organizována soutěž v anglickém jazyce LITE Účastnilo se jí 6 žáků Lukáš Pecháček, Petra Housková, Lukáš Harvánek, Marek Trachtulec Tomáš Korbel a Karolína Matušková.Celkově se umístili na velmi pěkném 5. místě. Mgr. Maturová zorganizovala besedu pro žáky tříd 1.Ra, 1.Ce, 3.Ce, 3.Bk a 1.N s Dominikem Rumpíkem - zrakově handicapovaným člověkem, a s jeho psem Dasty. Mgr. Vinzencová uspořádala pro žáky 4.ročníků literární exkurzi do České Skalice s názvem Po stopách Boženy Němcové a pro žáky 2.MA uspořádala exkurzi do Litomyšle. Ing. Vaňková uspořádala v rámci předmětu ekonomika pro žáky 3.MA celodenní exkurzi do firmy LOG IN Pardubice, kde si žáci v praxi mohli ověřit své teoretické znalosti a mohli vidět, jak vypadá běžný pracovní den v této firmě. Dále žáci 3.Aa měli exkurzi na Finanční a Živnostenský úřad v Holicích. Dále žáci tříd 3.MA a 3.MB hráli s Ing. Vaňkovou finanční hru Finanční svoboda. Tato hra slouží k rozšíření finanční gramotnosti žáků.

12 Mgr. Dojčánová uspořádala pro žáky 2.MA a 2.MB exkurzi do Národního památníku Ležáky a dále žáci celé školy viděli filmové představení Ležáky. Na závěr školního roku se žáci zúčastnili filmového představení Králova řeč. Žáci tříd 4.MA, 4.MB a 3.DS se zúčastnili v rámci příprav na státní maturity Maturitní generálky V rámci testu byli testováni z předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk. Výsledky Maturitní generálky 2010 byly průměrné a odpovídaly známkám, které žáci měli na vysvědčení. Komise přírodovědných předmětů Komise přírodovědných předmětů, TV a VT uspořádala v měsíci lednu besedu o jaderné fyzice. Beseda byla určena pro žáky 2.a 3.ročníků. Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas. RNDr. Maršálková připravovala žáky 9. tříd na přijímací zkoušky do 1. ročníků studijních oborů v rámci Přijímacích zkoušek nanečisto. Mgr. Brustmanová a RNDr. Maršálková připravily pro žáky 1. ročníků vstupní testy z matematiky. Opětovně se ukázalo, že do 1. ročníků nastupují žáci s menšími vědomostmi, než bychom předpokládali. Učitelé matematiky uspořádali školní kolo matematické soutěže, ze které vždy 2 nejlepší žáci postoupili do regionální soutěže. 29. ročník regionální matematické soutěže se letos opět konal v Ústí nad Orlicí. V této soutěži se nejlépe umístil Kamil Novotný. Zvítězil v kategorii U1. Mgr. Brustmanová zorganizovala školní kolo soutěže Matematický KLOKAN. Nejlépe se umístil Lukáš Harvánek ze třídy 4.MB, který v Pardubickém okrese obsadil místo. Pro třídu 1.Ce uspořádaly Mgr.Maturová a Mgr. Brustmanová exkurzi do Hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

13 Ze sportovních aktivit jsme se jako škola zúčastnili Středoškolského poháru v atletice CORNY. V rámci Olympiády mládeže Pardubického regionu jsme se zúčastnili přespolního běhu 7. místo, fotbalu 8. místo, turnaje ve stolním tenisu, v nohejbalu jsme t opět skončili na 2. místě. Celkově jsme jako škola umístili na 6. místě. Tak jako každý rok, tak i letos Mgr. Krejčík uspořádal Adventní turnaj v basketbalu a v březnu 2011 turnaj ve futsalu. V termínech a Mgr.Krejčík uspořádal pro žáky 1.ročníků lyžařský výcvikový kurz.. Kurz probíhal v boudě U Lišky ve Velké Úpě v Krkonoších. V lednu 2011 dlouhodobě onemocněl Ing. Zdeněk Jelínek. Na jeho místo dočasně nastoupil pan Michal Kreheľ. Mgr. Brustmanová napsala projekt v rámci výzvy ČEZ vybavení odborné učebny fyziky Komise automobilů Novým členem této komise se stal doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc. Ing. Tesař v listopadu připravil přednášku pro obor automechanik řidič. Téma přednášky bylo Stabilita nákladního vozidla při jízdě zatáčkou. V měsíci březnu 2011 Ing. Koleta zorganizoval pro zájemce zájezd na autosalon v Ženevě. Ing. Hron a učitelé VT se podíleli na přípravě žáků třetích ročníků na soutěž Automechanik Junior. V letošním školním roce se pořádaly i soutěže Autoelektrikář Junior a Autoklempíř Junior. Ing. Hron spolu s Ing. Formánkem uspořádali exkurze do KYB Pardubice. Exkurze byly určeny žákům 3.MB a 2.Aa. Ing. Koleta uspořádal pro třídu 4.MA exkurzi do firmy Bosch Staré Hradiště.

14 Komise obecně strojní Ing. Hadač odešel k do starobního důchodu. Na jeho místo od nastoupil Ing. Novotný. Předsedkyní předmětové komise se stala od Ing. Marcela Sochová. Vystřídala v této funkci Ing. Hadače. Ing. Hadač, Ing. Jelínek a Ing. Sochová uspořádali v září 2010 zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna. Exkurze byla určena pro třídy 2.MA a 2.MB. Ing. Sochová uskutečnila celodenní exkurzi do závodu TPCA Kolín. Exkurze se zúčastnily třídy 3.Bk a 3.MA. Maturity a závěrečné zkoušky Od 16. května 2011 probíhala profilová část ústní maturitní zkoušky. Ústním zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku na vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 20 žáků ze třídy 4.MA, 30 žáků ze třídy 4.MB, 10 žáků 3.DS. K ústním zkouškám nebyli připuštěni 3 žáci ze třídy 4.MA a 2 žáci ze třídy 3.DS. U ústních zkoušek neprospěli z profilových částí 3 žáci ze třídy 4.MA a 2 žáci ze třídy 4.MB. Žáci 3.DS uspěli všichni. Žáci ze třídy 4.MA a 3.DS nebyli připuštěni proto, protože neměli ukončený závěrečný ročník. Žáci ze 4.MA všichni ukončili ročník v červnu 2011 a 1 žák ze třídy 3.DS ročník ukončil v červnu 2011, 1 žák ze 3.DS se k opravné zkoušce nedostavil, ani se neomluvil a studium ukončil. 2. září 2011 probíhaly maturitní zkoušky profilové části. Tento termín byl opravný pro 8 žáků a řádný pro 4 žáky. Od žáci vykonávali společnou část maturitní zkoušky. Společná část měla podobu didaktického testu a písemné práce. Společné části se účastnili i ti žáci, kteří nebyli úspěšní u profilové zkoušky. Výsledky společné části byly

15 uvolněny a žákům byly předány Žáci, kteří uspěli dostali maturitní vysvědčení a maturitní protokol. Žáci, kteří u některé části neuspěli dostali pouze maturitní protokol a museli se do přihlásit k opravným maturitám. U společné části maturitní zkoušky v jarním termínu neuspělo 5 žáků. Od 15. září 2011 probíhala společná část maturitní zkoušky. K této zkoušce bylo přihlášeno 9 žáků. 4 žáci řádný termín, 5 žáků opravný termín. V podzimním maturitním termínu 2 žáci neuspěli z matematiky ( byli z řádného termínu ) a 1 žák neuspěl z českého jazyka a literatury ( opravný termín ). Od 1. června 2011 probíhaly ZZ. ZZ u oborů automechanik a autoelektrikář zkoušky probíhaly podle jednotného zadání, u oboru klempíř strojírenská výroba probíhaly podle jednotného zadání částečně.. K závěrečným zkouškám přistoupilo 82 žáků. 16 žáků nebylo k učňovským zkouškám připuštěno, protože neměli ukončený 3. ročník, 1 žák k ZZ nenastoupil ze zdravotních důvodů. U závěrečných učňovských zkoušek žáků prospěli s vyznamenáním Lukáš Chmelík a Rostislav Zeifert ze 3.Aa, Petr Novotný a Ondřej Serbousek ze 2.Ra, Ondřej Horký ze 3.Ce. 5 žáků neuspělo z ústní části závěrečné zkoušky, 3 žáci neuspěli u písemné části závěrečné zkoušky a 2 žáci neuspěl současně u praktické a ústní části závěrečné zkoušky. Tuto část si přijdou zopakovat v měsíci září. Zbývající žáci prospěli prostě. Opravné ZZ se konaly v září K opravným zkouškám přistoupilo 19 žáků, 6 z nich neuspělo, 1 žák zkoušku ze závažných rodinných důvodů nedokončil.

16 PŘEDMĚT SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (3) POČET CELKEM PŘIHLÁŠEK ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI ÚSPĚŠNĚ ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU VYKONALI ÚSPĚŠNĚ POŘADÍ ŠKOLY A SKUPINY OBORŮ DLE K-SKÓRU V RÁMCI INDEX ÚSPĚŠNOSTI DLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI V TOM V ÚROVNI V TOM V ÚROVNI V TOM V ÚROVNI V TOM V ÚROVNI K-SKÓR ZKOUŠKY (1) OBTÍŽNOSTI POČET OBTÍŽNOSTI POČET OBTÍŽNOSTI POČET OBTÍŽNOSTI (2) KRAJE A SKUPINY OBORŮ ČR A SKUPINY OBORŮ ČR CELKEM CELKEM CELKEM CELKEM ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ POZICE Z CELKEM POZICE Z CELKEM POZICE Z CELKEM ČESKÝ JAZYK A LITERATURA N-TE ,3 73, MATEMATIKA N-TE ,3 67, CIZÍ JAZYK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA S-T ,6 71, MATEMATIKA S-T ,7 41, CIZÍ JAZYK S-T ,3 71, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA U-TE ,3 71, MATEMATIKA U-TE ,0 75, CIZÍ JAZYK U-TE ,0 73,

17 Environmentální výchova Koordinátorem environmentální výchovy je RNDr.Marcela Maršálková. Na počátku školního roku vypracovala dlouhodobý a krátkodobý plán své práce. V rámci environmentální výchovy byla uspořádány pro žáky 2.MA exkurze do Orlických hor,1.aa vyjela se svým třídním učitelem Ing. Formánkem do Medlova, kde se také účastnila brigády, při které čistili les, třída 1.Ce jela do Prachovských skal Protidrogová prevence Protidrogovou preventistkou je jmenována ing.lubica Smitková.Svou práci opět zahájila vypracováním ročního plánu, který vychází z minimálního preventivního programu. Žáci všech prvních ročníků se první a druhý týden v měsíci září zúčastnili projektu Krok za krokem k dospělosti. Projekt byl realizován v rekreačním středisku Radost v Horním Jelení. Cílem projektu bylo usnadnit žákům přestup ze ZŠ na SŠ, boj se sociálně patologickými jevy, nabídnout žákům volnočasové aktivity. Pro příští školní rok napsala projekt Mgr. Dojčánová. Pro žáky 3.ročníků učebních oborů a třídy 4.MA a 4.MB byla uspořádána beseda s referentkou z Úřadu práce Pardubice Než zaklepete u zaměstnavatele, která poučila žáky, jak se chovat při výběru zaměstnání. Ostatní aktivity Na počátku školního roku se 4 žákyně ze tříd 2.MB a 3.MA ( Petra Housková, Františka Víšková, Petra Kráčalová, Michaela Dejdarová) podílely na celostátní akci SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým postižením. Garantem akce byla Ing. Marcela Sochová. Třídy 1.Aa, 1.Bk, 1.Ce, 2.Ce, 2.Aa a 2.Bk, se zúčastnily brigády na pomoc Automotoklubu v Holicích. Pracovaly na motokrosovém závodišti.

18 Všichni žáci 1. ročníků prošli testováním a besedou týkající se kariérového poradenství. Testy a besedy vedl PaedDr. Jiří Knoll z PPP Pardubice. Žáci všech závěrečných učebních a maturitních tříd měli besedu s kapitánem Píchou z útvaru PČR v Holicích. Součástí besedy bylo zodpovězení dotazů, které se týkaly především požívání alkoholických nápojů, parkování, kouření na zastávkách Dále se žáci závěrečných ročníků zúčastnili besedy se zástupci Škoda Auto Mladá Boleslav, závod Kvasiny. Učitelé se zúčastnili Dnů otevřených dveří , , a Učitelé se také spolupodíleli se na náboru žáků na burzách škol a zajížděli na schůzky rodičů žáků 9.tříd na ZŠ. Školu v měsíci březnu navštívil první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Ladislav Němec. Vzdělávání učitelů teoretického vyučování Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku pravidelně vzdělávali. Vzdělávání k Nové maturitě cizí jazyky, český jazyk a literatura, matematika. V těchto předmětech jsou učitelé vzděláváni jako hodnotitelé ústních a písemných zkoušek. Pedagogové, kteří neučí výše jmenované předměty, se vzdělávají jako zadavatelé a maturitní komisaři. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do projektu Podpora vzdělávání v učebních oborech automobilového průmyslu. V rámci tohoto projektu jsou inovovány ŠVP pro obory autotronik, silniční doprava, automechanik, automechanik řidič, autoelektrikář, karosář. Projekt skončil Někteří pedagogové školy jsou zapojeni do projektu ESF Další vzdělávání pracovníků v dopravě SŠA Holice je partnerem projektu Cesta od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu. V rámci tohoto projektu se vzdělávají

19 pedagogičtí pracovníci. V tomto školním roce se realizovala 2 školení Vybrané techniky primární a sekundární prevence, Metody a formy aktivního učení Mgr. Maturová a Mgr. Vinzencová dokončily kurz Etická výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové Mgr. Dojčánová a Mgr. Lupínková se vzdělávají v kurzu Výchova k občanství, který probíhá v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.2.00/ a organizuje ho Centrum občanského vzdělávání 6.2 Úsek praktického vyučování Vzdělávání učitelů odborní výchovy ( UOV) V rámci zvyšování úrovně odborné a pedagogické způsobilosti absolvovali UOV řadu vzdělávacích aktivit. Bakalářské studium na U Paqrdubice: Řehounek, Čermák 1. ročník Průběžně se UOV Aleš Pištora a Pavel Čermák zúčastňuje odborných školení pod vedením firmy IHR Technika Kosmonosy a TROST AUTO SERVICE TECHNIK Česko spol. s r.o., které se provádí v našem školním zařízení. Spolupráci s firmou Česmad, Verlag Dashöfer a Centrumem dopravního výzkumu v Brně využívají k získávání pravidelných informací formou dílčích školení Josef Šnajdr, Jiří Benda a Luboš Sháněl. Absolvovali též školení k problematice Povinnosti v dopravě, které se uskutečnilo na půdě ministerstva dopravy za účasti předních odborníků i z řad dopravní policie. Někteří učitelé z TV a PV se zúčastnili odborného semináře pro oblast dopravy, který byl určen pro řidiče a učitele a uskutečnil se v naší škole v rámci výukového programu řidičů.. Možnosti vzdělávání v oblasti osobních automobilů využili učitelé Šponar, Čermák, Vašíček a Slezák a to přímo ve Škodě Mladá Boleslav nebo v automobilní škole v Ústí nad Orlicí.

20 Exkurze, pracovní návštěvy, doprovodné akce a předváděcí akce UOV společně se žáky všech oborů včetně maturantů navštívili v průběhu školního roku průmyslové podniky v Holicích a blízkém okolí. UOV Kaplan společně s maturanty navštívili podniky : Faifer Holice, BSH Holice, UOV Kratochvíl a Dobrkovský provedli exkurze v Karose ve V. Mýtě společně s učiteli teoretických předmětů a žáky školy. Chválíme velký zájem za dobrou reprezentaci školy v letošním roce V prvním pololetí / 21.říjen/ jsme v rámci propagace a náboru nových žáků do naší školy pozvali na Den zručnosti přes čtyřicet žáků celkem z jedenácti základních škol z Pardubic, Vysokého Mýta, Chrudimi, Ohrazenic, Holic,Horní Jelení,Kostelec n/o, Dolní Rovně, kteří si v dílnách dokončili polotovar výrobku, který pro ně připravili p. Kratochvíl a Paulus se svými učni. Tato akce je již na základních školách velice oblíbená, je velice pozitivně hodnocena a využíváme našich zkušeností při podobných akcích v rámci projektu na podporu technického vzdělávání partnerských základních í škol v rámci společného projektu. Stále úspěšněji se rozvíjí spolupráce s motokrosovým klubem a naši žáci se i letos podíleli na přípravě areálů. Až na malé výstřelky byla práce těchto kluků, a jsou to žáci především z prvních ročníků, hodnocena velmi dobře.. Soutěže žáků V tomto školním jsme pokračovali ve zkvalitňování soutěží u všech učebních oborů pro žáky všech tří ročníků. Ve třetích ročnících jsou soutěže vždy s přívlastkem JUNIOR a jsou organizování podle podobných propozic jako závěrečné zkoušky. Vítězové školních kol podle oborů se stali u oboru automechanik: Lukáš Chmelík. u oboru autoelektrikářů : Ondřej Horký u oboru klempířů : Jakub Bureš Vítězem v krajských kolech automechaniků se stal Rostislav Zaifert. Vítězem v krajských kolech klempířů : Daniel Prokop Umístění v celostátních kolech : Pořádané v Holicích : Automechanik. Zaifert ve Vysokém nad Jizerou : 12 místo Pořádané v ústí nad Orlicí : Autoklempíř. Daniel Prokop 4.místo

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více