B6200/B6300. uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B6200/B6300. uživatelská příručka"

Transkript

1 B6200/B6300 uživatelská příručka

2 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo jeho kontrolu. Výrobce také nemůže zaručit, že změny v programovém vybavení a na zařízeních jiných výrobců, na které odkazuje tato příručka, neovlivní použitelnost podávané informace. Odkaz na programové vybavení vytvořené jinými společnostmi výrobce k ničemu nezavazuje. I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější informace naleznete na následujících webových stránkách: Oki Europe: Oki Americas Inc.: Copyright 2003 OKI. Všechna práva vyhrazena. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. Hewlett-Packard, HP a LaserJet jsou registrované obchodní značky společnosti Hewlett- Packard Company. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. Apple, Macintosh a Mac OS jsou registrované obchodní značky společnosti Apple Computors Inc. Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky jiných vlastníků. Jako účastnik programu Energy Star, výrobce zaručuje, že tento produkt splňuje směrnice Energy Star pro energetickou účinnosž. Tento výrobek splňuje podmínky Council Directive 89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (LVD) a 1999/5/EC (R&TTE) spolu s použitelnými změnami, pro sjednocování zákonů členských zemí (CE) vztahujících se k elektromagnetické kompatibilitě elektronických a telekomunikačních zařízení. PŘEDMLUVA > 2

3 OBSAH Předmluva Úvod Přivítání Přehled funkcí Používání příručky Konvence Instalace a přemístění Bezpečnostní pokyny Zacházení s tiskárnou Kontrola obsahu balení Umístění částí tiskárny Příprava místa pro tiskárnu Požadavky na prostor Prostředí Instalace (zadního) zásobníku pro listy lícem nahoru Instalace volitelného příslušenství Instalace univerzálního zásobníku Instalace jednotky pro oboustranný tisk Instalace separačního zásobníku Instalace sady síťového softwaru, pevného disku, kompaktního disku flash nebo dodatečné paměti Instalace sady síťového softwaru Instalace pevného disku Instalace kompaktního disku flash Instalace dodatečné paměti Instalace válcové tonerové kazety Připojení kabelu rozhraní Připojení napájecího kabelu Vkládání papíru Ovládací panel a systém nabídek Procházení nabídek ovládacího panelu Volba jazyka ovládacího panelu Tisk přehledu konfigurace Konfigurace tiskárny prostřednictvím webové stránky OBSAH > 3

4 Instalace ovladače tiskárny V systémech Microsoft Windows V systému Apple Mac OS 8X, 9X (port USB) V systému Macintosh OS X Konfigurace volitelného příslušenství a papíru Tisk zkušebního dokumentu Uvíznutý papír Pod krytem A V zásobníku papíru Chybové zprávy Index Podrobnosti o kontaktování Oki OBSAH > 4

5 ÚVOD PŘIVÍTÁNÍ Děkujeme, že jste si vybrali tiskárnu Oki B6200/B6300 Series. V této příručce naleznete návod, jak lze tiskárny nastavit, instalovat a používat. Chcete-li funkcím tiskárny plně porozumět a chcete-li ji používat správně a efektivně, přečtěte si před jejím prvním použitím tuto příručku. Tato příručka popisuje tiskárny B6200 a B6300 Series, použité obrázky se však týkají tiskárny B6300. Příručka předpokládá, že máte základní znalosti o práci v prostředí vašeho počítače a případně i se síťovým prostředím. Tato Příručka uživatele je spolu s dalšími důležitými uživatelskými dokumenty (včetně Referenční příručky) obsažena na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou. ÚVOD > 5

6 PŘEHLED FUNKCÍ Níže je uveden stručný přehled hlavních funkcí tiskárny: l Vícenásobný tisk l Oboustranný tisk l Tisk vodoznaku l Tisk plakátu l Tisk brožury l Oddělování fólií l Oblíbené položky l Tisk na zvláštní média l Zabezpečený tisk (musí být nainstalován pevný disk) l Tisk obtahu (musí být nainstalován pevný disk) l Opožděný tisk (musí být nainstalován pevný disk) l Omezení příjmu ÚVOD > 6

7 POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY KONVENCE V této příručce jsou strany tiskárny označovány jako přední, zadní, pravá a levá. Stojí-li uživatel u přední strany tiskárny, vidí ovládací panel a zadní stěna je proti přední. Pravá a levá strana je definována z pohledu uživatele stojícího před přední stranou tiskárny. V příručce jsou ke zdůraznění určitých postupů či informací použity následující konvence: POZNÁMKA Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text a které mohou uživateli pomoci pochopit funkce produktu. UPOZORNĚNÍ Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění. [ ]: Označuje položky zobrazené v počítači a položky na ovládacím panelu tiskárny. Označuje také nadpisy vytištěných zpráv (či seznamů) tiskárny. < >: Označuje položky, jako jsou hardwarová tlačítka a kontrolky na klávesnici a tiskárně. A4: Veškeré odkazy na metrický formát papíru A4 je třeba na americkém trhu považovat za formát Letter. POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY > 7

8 INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ Následující části vás provedou procesem instalace a nastavení tiskárny až k vytištění zkušební stránky z aplikace. Tiskárnu nainstalujete správně, jen pokud provedete celý postup instalace. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tiskárna je dodávána pro elektrické sítě s následujícím napětím: 110 V a 220 až 240 V. Specifikace platné pro vaši tiskárnu závisí na její konfiguraci. Zařízení vždy zapojujte do sítě s odpovídajícím napětím, jinak může dojít k požáru nebo elektrickému šoku. ZACHÁZENÍ S TISKÁRNOU l l Tiskárna je velmi těžká, vždy by jí měli zvedat dva lidé. Tiskárna B6200 spolu s příslušenstvím váží 20,4 kg, tiskárna B ,6 kg. Tiskárnu nesmí zvedat jen jedna osoba. Chcete-li tiskárnu zvednout ve dvojici, postavte se proti sobě, jeden u přední a druhý u zadní strany tiskárny. Tiskárnu držte za úchyty vyhloubené v bočních stěnách. Tiskárnu nesmíte uchopit za žádné jiné části. l l Při zvedání tiskárny zaujměte správný postoj, abyste zabránili zranění. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny v brožurkách Installation Safety (Bezpečná instalace) nebo Warranty and Regulatory Information (Záruční informace a informace vyžadované zákonem), které jsou dodávány s produktem. Tyto informace si přečtěte před uvedením tiskárny do provozu. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 8

9 KONTROLA OBSAHU BALENÍ Přesvědčete se, zda jsou všechny níže uvedené součásti obsaženy v krabici tiskárny. Pokud nějaké položky chybějí, nebo jsou zničené, kontaktujte prodejce. l l Tiskárna POZNÁMKA Budete-li v budoucnosti chtít tiskárnu převážet na delší vzdálenosti, ponechejte si obalový materiál a krabici. Válcová tonerová kazeta (přibližně na stránek formátu A4 při pokrytí 5 %, tzn. že 5 % tiskové plochy je potištěno) l Zásobník papíru na 250 listů l Zásobník pro listy lícem nahoru (zadní) (pouze B6300) l Napájecí kabel (kabely) l Návod na vybalení tiskárny a příručka pro rychlou instalaci l Brožura s bezpečnostními a záručními informacemi l Disk CD-ROM Disk CD-ROM obsahuje ovladače tiskárny, software a dokumentaci, která vám pomůže plně využít všech funkcí tiskárny. Společnost Oki k tiskárně dodává softwarové rozhranní pro systém MS Windows, které uživateli pomůže při výběru vhodného dokumentu a vhodné aplikace. POZNÁMKA Je-li ve standardní konfiguraci s tiskárnou dodávána jednotka pro oboustranný tisk, informace o instalaci této jednotky naleznete v části Instalace volitelného příslušenství na straně 14. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 9

10 UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ TISKÁRNY Níže jsou uvedeny hlavní části tiskárny a stručný popis jejich funkce: Č. Název Popis 1 Centrální výstupní zásobník Zde jsou ukládány vytištěné tiskové úlohy (lícem dolů). 2 Ovládací panel Sestává z ovládacích tlačítek, kontrolek a displeje. Další informace o ovládacím panelu naleznete v části Ovládací panel a systém nabídek na straně Větrací otvory Odvětrávají vnitřek tiskárny. 4 Ukazatel stavu papíru Ukazuje množství zbývajícího papíru v zásobníku na 550 listů. 5 Zásobník 1 Má obsah 150 listů papíru. 6 Zásobník 2 Má obsah 250 listů (B6200) nebo 550 listů (B6300) papíru. 7 Hlavní vypínač Vypíná a zapíná přívod elektrické energie do tiskárny. 8 Rozšířený výstupní zásobník 9 Konektor jednotky pro oboustranný tisk 10 Konektor napájecího kabelu 11 Konektor paralelního rozhraní Tento zásobník vytáhněte, pokud tisknete na větší papír, než je formát A4. Slouží k připojení jednotky pro oboustranný tisk (volitelná část). Slouží k připojení napájecího kabelu. Slouží k připojení paralelního kabelu. 12 Síťový konektor Slouží k připojení síťového kabelu v případě, že je tiskárna používána jako síťová. (Pro provoz v síti je nutné nainstalovat sadu síťového softwaru). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 10

11 Č. Název Popis 13 Konektor rozhraní USB Slouží k připojení kabelu USB. 14 Konektor sériového Slouží k připojení sériového kabelu. rozhraní PŘÍPRAVA MÍSTA PRO TISKÁRNU Zařízení umístěte na rovný pevný povrch, který udrží váhu tiskárny: 20,4 kg (B6200) nebo 22,6 kg (B6300). Je-li zařízení nakloněné, může přepadnout, a tím způsobit zranění. POŽADAVKY NA PROSTOR Tiskárna má na obou bočních stranách a na zadní straně ventilační otvory. Tiskárna musí být umístěna tak, aby mezi zadním větracím otvorem a stěnou byla vzdálenost alespoň 255 mm, mezi levým větracím otvorem a stěnou alespoň 200 mm a mezi pravým větracím otvorem a stěnou alespoň 300 mm. Špatně odvětrané zařízení může způsobit nadměrné horko nebo i požár. Následující obrázek ukazuje minimální prostor nutný pro normální provoz a údržbu tiskárny a pro doplňování papíru, který zajišťuje špičkovou výkonnost tiskárny. 402 mm mm (454.6 mm)* 200 mm 255 mm mm 300 mm * B6200 INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 11

12 PROSTŘEDÍ Místo instalace musí splňovat následující podmínky: l Tiskárna nesmí být umístěna v horkém, vlhkém, prašném ani špatně větraném prostředí. Vystavíte-li tiskárnu takovým podmínkám po delší dobu, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. l Rozsah teplot C, rozsah vlhkosti % (bez kondenzace). Při teplotě 32 C musí být vlhkost 70 % nebo nižší, při vlhkosti 85 % musí být naopak teplota 28 C nebo nižší. POZNÁMKA Náhlé změny teplot mohou ovlivnit kvalitu tisku. Rychlé ohřátí studené místnosti nebo přenesení tiskárny z místa s nízkou vlhkostí či teplotou do místa s vysokou vlhkostí či teplotou může způsobit kondenzaci par uvnitř tiskárny, které pak přímo ovlivňují přenos obrazu. Dojde-li ke kondenzaci, nechejte tiskárnu alespoň 1 hodinu před použitím aklimatizovat v daném prostředí. l l Tiskárnu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Tiskárnu nevystavujte přímému proudu vzduchu z klimatizace nebo topení. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 12

13 INSTALACE (ZADNÍHO) ZÁSOBNÍKU PRO LISTY LÍCEM NAHORU Na tiskárnu lze nainstalovat (zadní) zásobník pro listy lícem nahoru. POZNÁMKA Zásobník (zadní) pro listy lícem nahoru lze nainstalovat pouze na tiskárnu B Pravou a levou západku zásobníku umístěte do otvorů v zadní stěně tiskárny (1) a zásobník sklopte do pozice (2). 2. Zvedněte páčku zadního výstupního zásobníku podle obrázku (1) a vytáhněte rozšíření zásobníku (2). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 13

14 3. Na zadní stěnu tiskárny přilepte dodanou nálepku. INSTALACE VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Pokud jste zakoupili nějaké volitelné příslušenství, nainstalujte ho před vložením válcové tonerové kazety a papíru. Nemáte-li žádné volitelné příslušenství, pokračujte částí Instalace válcové tonerové kazety na straně 34. VAROVÁNÍ Pokud to není výslovně řečeno v pokynech této příručky, neotevírejte ani nesnímejte přišroubované kryty zařízení. Součásti pod vysokým napětím mohou způsobit elektrický šok. Nepokoušejte se měnit konfiguraci zařízení ani sami neupravujte jeho části. Neodborná úprava může způsobit kouř nebo požár. UPOZORNĚNÍ Před připojování kabelů rozhraní nebo volitelného příslušenství musí být tiskárna vypnuta. Připojování kabelů nebo příslušenství k zařízení pod napětím může způsobit elektrický šok. POZNÁMKA Chcete-li přidat další volitelná příslušenství k používané tiskárně, musíte změnit konfiguraci volitelných příslušenství v ovladači tiskárny. Další informace naleznete v nápovědě online k ovladači. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 14

15 INSTALACE UNIVERZÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU K tiskárně můžete nainstalovat až dvě úrovně univerzálního zásobníku (550 listů). Tato část vysvětluje na příkladu, jak lze nainstalovat dva zásobníky. 1. Přesvědčete se, zda máte všechny následující části: l Modul zásobníku a zásobník papíru l Spony (4 kusy) INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 15

16 2. Modul zásobníku, který má být nainstalován dole, umístěte na rovný povrch a vytáhněte zásobník papíru. POZNÁMKA Chcete-li nainstalovat jen jeden modul zásobníku, pokračujte krokem Modul zásobníku, který má být nainstalován nahoru, zvedněte za části označené na obrázku. 4. Zarovnejte přední a zadní rohy obou modulů a pomalu horní modul pokládejte na dolní tak, aby vodící kolíky ve čtyřech rozích dolního modulu zapadly do otvorů v dolní desce horního modulu. UPOZORNĚNÍ Modul zásobníku pokládejte jemně. Jinak mohou být poškozeny vnitřní části. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 16

17 5. Dodané spony vložte do dvou míst uvnitř modulu zásobníku a do dvou míst na zadní straně modulu zásobníku. Spony řádně upevněte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 17

18 6. Vyjměte zásobník papíru z tiskárny. 7. Tiskárnu zvedněte za vyhloubené úchyty. 8. Zarovnejte rohy tiskárny a modulů zásobníků a pomalu tiskárnu pokládejte tak, aby vodící kolíky ve čtyřech rozích modulů zásobníků zapadly do otvorů ve spodní desce tiskárny. UPOZORNĚNÍ Tiskárnu pokládejte jemně. Jinak mohou být poškozeny vnitřní části modulů zásobníků. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 18

19 9. Dodané spony vložte do dvou míst uvnitř a do dvou míst na zadní straně tiskárny. Spony řádně upevněte. 10. Zasuňte celý zásobník do tiskárny. POZNÁMKA Návod na vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru na straně 39. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 19

20 INSTALACE JEDNOTKY PRO OBOUSTRANNÝ TISK K tiskárně lze nainstalovat jednotku pro oboustranný tisk. Pokud byl na tiskárnu připevněn zásobník pro listy lícem nahoru, odstraňte ho před instalací jednotky pro oboustranný tisk tak, že postup v části Instalace (zadního) zásobníku pro listy lícem nahoru na straně 13 provedete v opačném pořadí. Po instalaci jednotky pro oboustranný tisk zásobník znovu připevněte. 1. Zatlačte na dvě západky podle obrázku (1) a vyjměte kryt jednotky pro oboustranný tisk. Po té vyjměte krytku konektoru v pravém horní části zadní stěny tiskárny (2). 2. Pravou a levou západku na spodní straně jednotky pro oboustranný tisk umístěte do otvorů v zadní stěně tiskárny a pak horní část jednotky zarovnejte s tiskárnou. Přesvědčete se, zda je konektor jednotky pro oboustranný tisk zapojen do konektoru tiskárny. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 20

21 3. Utáhněte šrouby na obou koncích spodní části jednotky pro oboustranný tisk. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 21

22 INSTALACE SEPARAČNÍHO ZÁSOBNÍKU K tiskárně lze nainstalovat separační zásobník. POZNÁMKA Separační zásobník lze nainstalovat pouze na tiskárnu B Zvedněte druhou páčku v levém horním rohu zadní stěny tiskárny (1) a otevřete kryt (2). POZNÁMKA Je-li nainstalována jednotka pro oboustranný tisk, zvedněte páčku na horní hraně krytu levé strany jednotky a jednotku otevřete. Potom otevřete kryt podle obrázku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 22

23 2. Uvolněte pravý a levý šroub s vroubkovanou hlavou podle obrázku a vyjměte horní kryt výstupního zásobníku na papír. 3. Pravou a levou západku separačního zásobníku umístěte do otvorů na horní straně tiskárny (1) a pomalu zásobník položte na tiskárnu. 4. Utáhněte šrouby na obou koncích spodní části separačního zásobníku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 23

24 5. Zavřete kryt. 6. Pokud na tiskárnu instalujete (zadní) zásobník pro listy lícem nahoru, přilepte na zadní stranu tohoto zásobníku dodanou nálepku. 7. Vytáhněte rozšíření zásobníku. UPOZORNĚNÍ Tisknete-li se složeným zásobníkem, může dojít k uvíznutí papíru. Před použitím tiskárny se přesvědčete, zda je zásobník otevřený. 8. Při tisku na papír s velkou gramáží stiskněte zarážku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 24

25 INSTALACE SADY SÍŤOVÉHO SOFTWARU, PEVNÉHO DISKU, KOMPAKTNÍHO DISKU FLASH NEBO DODATEČNÉ PAMĚTI Příprava tiskárny před instalací sady síťového softwaru, pevného disku, kompaktního disku flash nebo dodatečné paměti a zavření tiskárny po instalaci jsou ve všech případech stejné. Zde je tento postup popsán. Příprava tiskárny 1. Odšroubujte šroub na pravém odnímatelném krytu. 2. Přesuňte kryt směrem k zadní stěně tiskárny (1), uvolněte výstupky na spodní straně a zatáhněte ho dolů (2). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 25

26 3. Odšroubujte dva šrouby na horní straně kovového krytu (1) a kryt vytáhněte směrem nahoru (2). Zavření tiskárny 1. Zarovnejte výstupek na spodní straně kovového krytu do zářezu na tiskárně (1) a utáhněte dva šrouby na horní straně krytu (2). 2. Zarovnejte výstupky na horní straně pravého odnímatelného krytu do zářezů na tiskárně (1). Zasaďte výstupky na spodní straně krytu do tiskárny (2) a kryt posuňte směrem k přední straně tiskárny (3). 3. Zašroubujte šroub na pravém odnímatelném krytu. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 26

27 INSTALACE SADY SÍŤOVÉHO SOFTWARU K tiskárně lze nainstalovat sadu síťového softwaru. Při instalaci této volby může být inicializováno nastavení [Network/Port] (Síť či port) a [Allocate Memory] (Alokace paměti). UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se konektorů sady síťového softwaru. Zabraňte ohýbání a poškozování sady. Před manipulací se sadou se dotkněte něčeho kovového, vybijete tak elektrostatický náboj, který se vytvořil ve vašem těle. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Podržte sadu tak, aby byl zářez (1) zarovnán s výstupkem patice. 3. Uvolněte háček na horním konci patice. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 27

28 4. Sadu jemně vložte do patice a pevně zatlačte na horní a pak na dolní roh karty. Při úplném a správném vložení sady síťového softwaru do patice se háček na horním konci patice zvedne. POZNÁMKA Sadu síťového softwaru pevně vtlačte do patice co nejdále. 5. Odstraňte krytku síťového konektoru. 6. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 28

29 INSTALACE PEVNÉHO DISKU K tiskárně lze nainstalovat pevný disk. POZNÁMKA > Je-li na tiskárně nainstalován kompaktní disk flash, pevný disk nelze nainstalovat. Můžete nainstalovat pouze jednu z těchto možností. > Při instalaci této možnosti může být inicializováno nastavení [Network/Port] (Síť či port) a [Allocate Memory] (Alokace paměti). UPOZORNĚNÍ Pevný disk je choulostivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. V případě poškození nebo zničení disku, může dojít ke ztrátě důležitých dat, která jsou na něm uložena. Doporučujeme pravidelné zálohování dat. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Odšroubujte šrouby na pravé a levé straně kompaktního disku flash (1) a kompaktní disk flash vyjměte podle obrázku (2). 3. Odpojte kabel kompaktního disku flash z konektoru na tiskárně. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 29

30 4. Připojte kabel pevného disku do konektoru na tiskárně podle obrázku. UPOZORNĚNÍ Při připojování kabelu držte disk pevně, aby nespadl na zem. 5. Držte disk podle obrázku a vložte ho do tiskárny. Zarovnejte šipku na pevném disku se šipkou na tiskárně a držák na horní straně disku vložte do instalační pozice. 6. Zašroubujte šrouby na obou stranách pevného disku. 7. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 30

31 INSTALACE KOMPAKTNÍHO DISKU FLASH K tiskárně lze nainstalovat kompaktní disk flash (pouze v některých regionech). POZNÁMKA > Je-li na tiskárně nainstalován pevný disk, kompaktní disk flash nelze nainstalovat. Můžete nainstalovat pouze jednu z těchto možností. > Instalace kompaktního disku flash vymaže veškerá data, která jsou na něm uložena. > Při instalaci této možnosti může inicializovat všechna nastavení tiskárny pro alokaci paměti. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Otevřete sponu kompaktního disku flash. 3. Umístěte kompaktní disk flash podle obrázku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 31

32 4. Zavřete příchytku. 5. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 32

33 INSTALACE DODATEČNÉ PAMĚTI Modul dodatečné paměti pro tuto tiskárnu má kapacitu 512 MB. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se koncové části dodatečné paměti. Zabraňte ohýbání a poškozování dodatečné paměti. Před tím, než se dodatečné paměti dotknete rukama, položte ji na kovový povrch, zabráníte tím jejímu poškození statickou elektřinou. Chcete-li přidat další paměť k používané tiskárně, musíte změnit konfiguraci kapacity paměti v ovladači tiskárny. Další informace naleznete v nápovědě online k ovladači. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Držte dodatečnou paměť tak, aby byl zářez (1) zarovnán s výstupkem patice. 3. Vložte dodatečnou paměť pod úhlem (1) a zatlačte ji směrem do tiskárny tak, až zaklapne na místo (2). POZNÁMKA Přesvědčete se, zda je dodatečná paměť pevně vložena. 4. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 33

34 INSTALACE VÁLCOVÉ TONEROVÉ KAZETY POZNÁMKA Tiskárna je dodávána s válcovou tonerovou kazetou o kapacitě stran formátu A4 při pokrytí 5 %. Náhradní válcové tonerové kazety jsou dodávány s kapacitami stran (B6200 i B6300) nebo stran (pouze B6300). Při manipulaci s válcovou tonerovou kazetou zachovávejte následující pravidla. VAROVÁNÍ Nevhazujte válcovou tonerovou kazetu do otevřeného ohně, mohlo by dojít k explozi. l l l l l Válcovou tonerovou kazetu nevystavujte přímému slunečnímu záření ani silnému světlu. Instalaci válcové tonerové kazety neprovádějte na silném světle a dokončete ji během 5 minut. Nedotýkejte se povrchu fotocitlivého válce. Nepokládejte válcovou tonerovou kazetu spodní stranou nahoru, aby se nepoškodil válec. Krytka válce chrání fotocitlivý válec před světlem. Neotvírejte krytku válce. I když toner není zdraví škodlivý, potřísněné ruce nebo oblečení ihned omyjte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 34

35 l Válcovou tonerovou kazetu doporučujeme vypotřebovat do jednoho roku od vybalení z obalu. l Válcovou tonerovou kazetu ukládejte mimo dosah dětí. 1. Otevřete kryt. POZNÁMKA Je-li nainstalován volitelný separační zásobník, před otevřením krytu ho odklopte. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se žádných částí uvnitř tiskárny. 2. Vyjměte válcovou tonerovou kazetu z obalu a podle obrázku ji sedmkrát nebo osmkrát protřepejte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 35

36 3. Válcovou tonerovou kazetu umístěte na plochý povrch a vodorovně vytáhněte krycí pásku. UPOZORNĚNÍ Krycí pásku vytáhněte vodorovným směrem. Je-li páska vytahována po úhlopříčce, může se zlomit. Po vytažení krycí pásky válcovou tonerovou kazetu neprotřepávejte ani na ni neklepejte. 4. Válcovou tonerovou kazetu držte za rukojeť a vložte ji do otvoru v tiskárně. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se žádných částí uvnitř tiskárny. Přesvědčete se, že válcová tonerová kazeta je pevně umístěna. 5. Pevně zavřete kryt. POZNÁMKA Je-li separační zásobník odklopený jako v kroku 1, zavřete kryt a zásobník vraťte na jeho původní místo. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 36

37 PŘIPOJENÍ KABELU ROZHRANÍ Zde je uveden popis připojení požadovaného kabelu rozhraní k tiskárně. POZNÁMKA Kabel USB připojujte vždy až po instalaci ovladače tiskárny v počítači. 1. Kabel rozhraní připojte ke konektoru rozhraní na zadní straně tiskárny: sériový (1), USB (2), síťový (3), paralelní (4). Paralelní kabel po zapojení do konektoru zajistěte zvednutím obou drátěných svorek. 2. U paralelního a sériového kabelu a kabelu USB zapojte opačný konec do konektoru příslušného rozhraní na počítači. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 37

38 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU. Při připojování napájecího kabelu dbejte pokynů uvedených v části Bezpečnostní pokyny na straně Zajistěte, aby vypínač tiskárny byl v pozici < >. 2. Zapojte napájecí kabel do napájecího konektoru na zadní straně tiskárny. Opačný konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky. 3. Přepněte vypínač tiskárny do pozice < >. Tím tiskárnu zapnete a ovládací panel zobrazí zprávu, že tiskárna je připravena k tisku. POZNÁMKA > V závislosti na použitém síťovém prostředí může trvat až několik minut, než bude tiskárna připravena tisknout. > Zobrazí-li se zpráva, že tiskárna je připravena k tisku, ale že nemůže získat adresu IP, pokračujte v práci. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 38

39 VKLÁDÁNÍ PAPÍRU Tato část popisuje postup při vkládání obyčejného papíru formátu A4 s orientací na výšku do zásobníku papíru. Orientace na výšku 1. Zásobník papíru položte na rovný povrch a vyjměte víko. 2. Pokud se spodní deska zásobníku zvedla, zatlačte ji dolů. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 39

40 3. Stiskněte vodítko délky a přesuňte ho na požadovanou velikost papíru (1). Stiskněte pravé vodítko šířky a přesuňte ho na požadovanou velikost papíru (2). 4. Vložte papír stranou, na kterou se má tisknout, nahoru a zarovnejte všechny čtyři rohy. UPOZORNĚNÍ Nevkládejte papír přes pravé vodítko šířky. Množství papíru nesmí přesáhnout čáru maximálního naplnění zásobníku nebo maximální povolenou kapacitu. Pravé vodítko šířky zarovnejte přesně na šířku papíru. Není-li pravé vodítko šířky na správném místě, papír nebude zaveden správně a může dojít k jeho uvíznutí. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 40

41 5. Zavřete víko zásobníku papíru a zásobník zcela zasuňte do tiskárny. UPOZORNĚNÍ Víko zásobníku musí být pevně zavřené. Jinak může být papír špatně zarovnaný. 6. V závislosti na typu a velikosti vloženého papíru musíte nakonfigurovat nastavení na kontrolním panelu. Při vložení jiného než obyčejného papíru (například recyklovaného papíru, papíru s vysokou gramáží nebo průhledných fólií) musíte změnit typ papíru. Po vložení papíru s nestandardní velikostí musíte nastavit vlastní velikost papíru. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 41

42 OVLÁDACÍ PANEL A SYSTÉM NABÍDEK Podrobné informace o struktuře nabídek ovládacího panelu naleznete v Referenční příručce. Zde je uveden popis součástí panelu a jejich funkcí: Č. Název Popis 1 Tlačítko <MENU> (Nabídka) 2 Tlačítko <FEED/ SELECT> (Zavést či vybrat) 3 Kontrolka <READY> (Připraveno) Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí nebo zavře obrazovka s nabídkami. Používá se k nastavení požadované hodnoty nabídky a k tisku sestav a seznamů. Pokud kontrolka svítí, tiskárna je připravena přijímat data z počítače. 4 Displej LCD Zobrazuje hodnoty nabídky, stav tiskárny a chybové zprávy. 5 Kontrolka < ATTENTION> (Pozor) Pokud kontrolka svítí, v tiskárně došlo k chybě. 6 Tlačítko a kontrolka <POWER SAVE> (Úsporný režim) 7 Tlačítko < CANCEL> (Storno) 8 Tlačítko < ON LINE> (Online) Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete úsporný režim. Kontrolka svítí, pokud je tiskárna v úsporném režimu. Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte tisk. Stisknutím tohoto tlačítka tiskárnu přepnete do stavu offline, ve kterém nemůže přijímat data ani zpracovávat tisková data. Dalším stisknutí tlačítka ukončíte stav offline a tiskárnu přepnete do stavu online, ve kterém tiskárna může přijímat data z počítače. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 42

43 Č. Název Popis 9 < > < > < > Tlačítka < > Stisknutím těchto tlačítek přejdete na displeji do požadované nabídky, položky a hodnoty. Tlačítko < > stiskněte také v případě, že provádíte bezpečný, ukázkový nebo opožděný tisk, nebo při ručním prohlížení nebo tisku přijaté pošty. Poznámka: Měníte-li navrhované hodnoty pomocí tlačítek < > < >, pak stisknutím a podržením příslušného tlačítka můžete hodnoty na displeji měnit plynule. Stisknete-li tlačítka < > < > zároveň, zobrazí se výchozí hodnoty. PROCHÁZENÍ NABÍDEK OVLÁDACÍHO PANELU Zobrazit či zavřít obrazovku nabídky Přepínání mezi úrovněmi nabídky Přepínání mezi nabídkami nebo položkami na stejné úrovni Přesun kurzoru (_) nastavované hodnoty doprava či doleva Potvrzení nastavení Tlačítko <MENU> (Nabídka) < > Tlačítkem přejdete o úroveň dolů, tlačítkem < > přejdete o úroveň nahoru. Tlačítko < > zobrazí předchozí položku nabídky a tlačítko < > zobrazí následující položku nabídky. Tlačítko < > přesune kurzor doprava, tlačítko < > přesune kurzor doleva. Tlačítko <FEED/SELECT> (Zavést či vybrat) Po stisku tlačítka MENU (Nabídka) na ovládacím panelu přejdete do systému nabídek tiskárny. V této situaci je na prvním řádku displeje zobrazen text [Menu] (Nabídka), který indikuje, že uživatel přešel do systému nabídek. Na druhém řádku je zobrazen název aktivní nabídky. Tu lze změnit stisknutím tlačítka < > nebo < >. Opakovaným použitím zmíněných tlačítek lze cyklicky procházet hlavními nabídkami, a to v následujícím pořadí: Print Language (Jazyk pro tisk), Report/List (Zpráva či seznam), Meter Reading (Čtení počítadla), Admin Menu (Nabídka správce), Display Language (Jazyk displeje). Použijete-li tlačítka výše uvedeným způsobem, můžete procházet systémem nabídek a provádět všechna požadovaná nastavení. Chcete-li například nastavit typ papíru v zásobníku 1 tak, aby bylo možné použít recyklovaný papír, postupujte takto: Zvolte Admin INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 43

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více