B6200/B6300. uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B6200/B6300. uživatelská příručka"

Transkript

1 B6200/B6300 uživatelská příručka

2 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo jeho kontrolu. Výrobce také nemůže zaručit, že změny v programovém vybavení a na zařízeních jiných výrobců, na které odkazuje tato příručka, neovlivní použitelnost podávané informace. Odkaz na programové vybavení vytvořené jinými společnostmi výrobce k ničemu nezavazuje. I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější informace naleznete na následujících webových stránkách: Oki Europe: Oki Americas Inc.: Copyright 2003 OKI. Všechna práva vyhrazena. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. Hewlett-Packard, HP a LaserJet jsou registrované obchodní značky společnosti Hewlett- Packard Company. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. Apple, Macintosh a Mac OS jsou registrované obchodní značky společnosti Apple Computors Inc. Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky jiných vlastníků. Jako účastnik programu Energy Star, výrobce zaručuje, že tento produkt splňuje směrnice Energy Star pro energetickou účinnosž. Tento výrobek splňuje podmínky Council Directive 89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (LVD) a 1999/5/EC (R&TTE) spolu s použitelnými změnami, pro sjednocování zákonů členských zemí (CE) vztahujících se k elektromagnetické kompatibilitě elektronických a telekomunikačních zařízení. PŘEDMLUVA > 2

3 OBSAH Předmluva Úvod Přivítání Přehled funkcí Používání příručky Konvence Instalace a přemístění Bezpečnostní pokyny Zacházení s tiskárnou Kontrola obsahu balení Umístění částí tiskárny Příprava místa pro tiskárnu Požadavky na prostor Prostředí Instalace (zadního) zásobníku pro listy lícem nahoru Instalace volitelného příslušenství Instalace univerzálního zásobníku Instalace jednotky pro oboustranný tisk Instalace separačního zásobníku Instalace sady síťového softwaru, pevného disku, kompaktního disku flash nebo dodatečné paměti Instalace sady síťového softwaru Instalace pevného disku Instalace kompaktního disku flash Instalace dodatečné paměti Instalace válcové tonerové kazety Připojení kabelu rozhraní Připojení napájecího kabelu Vkládání papíru Ovládací panel a systém nabídek Procházení nabídek ovládacího panelu Volba jazyka ovládacího panelu Tisk přehledu konfigurace Konfigurace tiskárny prostřednictvím webové stránky OBSAH > 3

4 Instalace ovladače tiskárny V systémech Microsoft Windows V systému Apple Mac OS 8X, 9X (port USB) V systému Macintosh OS X Konfigurace volitelného příslušenství a papíru Tisk zkušebního dokumentu Uvíznutý papír Pod krytem A V zásobníku papíru Chybové zprávy Index Podrobnosti o kontaktování Oki OBSAH > 4

5 ÚVOD PŘIVÍTÁNÍ Děkujeme, že jste si vybrali tiskárnu Oki B6200/B6300 Series. V této příručce naleznete návod, jak lze tiskárny nastavit, instalovat a používat. Chcete-li funkcím tiskárny plně porozumět a chcete-li ji používat správně a efektivně, přečtěte si před jejím prvním použitím tuto příručku. Tato příručka popisuje tiskárny B6200 a B6300 Series, použité obrázky se však týkají tiskárny B6300. Příručka předpokládá, že máte základní znalosti o práci v prostředí vašeho počítače a případně i se síťovým prostředím. Tato Příručka uživatele je spolu s dalšími důležitými uživatelskými dokumenty (včetně Referenční příručky) obsažena na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou. ÚVOD > 5

6 PŘEHLED FUNKCÍ Níže je uveden stručný přehled hlavních funkcí tiskárny: l Vícenásobný tisk l Oboustranný tisk l Tisk vodoznaku l Tisk plakátu l Tisk brožury l Oddělování fólií l Oblíbené položky l Tisk na zvláštní média l Zabezpečený tisk (musí být nainstalován pevný disk) l Tisk obtahu (musí být nainstalován pevný disk) l Opožděný tisk (musí být nainstalován pevný disk) l Omezení příjmu ÚVOD > 6

7 POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY KONVENCE V této příručce jsou strany tiskárny označovány jako přední, zadní, pravá a levá. Stojí-li uživatel u přední strany tiskárny, vidí ovládací panel a zadní stěna je proti přední. Pravá a levá strana je definována z pohledu uživatele stojícího před přední stranou tiskárny. V příručce jsou ke zdůraznění určitých postupů či informací použity následující konvence: POZNÁMKA Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text a které mohou uživateli pomoci pochopit funkce produktu. UPOZORNĚNÍ Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění. [ ]: Označuje položky zobrazené v počítači a položky na ovládacím panelu tiskárny. Označuje také nadpisy vytištěných zpráv (či seznamů) tiskárny. < >: Označuje položky, jako jsou hardwarová tlačítka a kontrolky na klávesnici a tiskárně. A4: Veškeré odkazy na metrický formát papíru A4 je třeba na americkém trhu považovat za formát Letter. POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY > 7

8 INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ Následující části vás provedou procesem instalace a nastavení tiskárny až k vytištění zkušební stránky z aplikace. Tiskárnu nainstalujete správně, jen pokud provedete celý postup instalace. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tiskárna je dodávána pro elektrické sítě s následujícím napětím: 110 V a 220 až 240 V. Specifikace platné pro vaši tiskárnu závisí na její konfiguraci. Zařízení vždy zapojujte do sítě s odpovídajícím napětím, jinak může dojít k požáru nebo elektrickému šoku. ZACHÁZENÍ S TISKÁRNOU l l Tiskárna je velmi těžká, vždy by jí měli zvedat dva lidé. Tiskárna B6200 spolu s příslušenstvím váží 20,4 kg, tiskárna B ,6 kg. Tiskárnu nesmí zvedat jen jedna osoba. Chcete-li tiskárnu zvednout ve dvojici, postavte se proti sobě, jeden u přední a druhý u zadní strany tiskárny. Tiskárnu držte za úchyty vyhloubené v bočních stěnách. Tiskárnu nesmíte uchopit za žádné jiné části. l l Při zvedání tiskárny zaujměte správný postoj, abyste zabránili zranění. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny v brožurkách Installation Safety (Bezpečná instalace) nebo Warranty and Regulatory Information (Záruční informace a informace vyžadované zákonem), které jsou dodávány s produktem. Tyto informace si přečtěte před uvedením tiskárny do provozu. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 8

9 KONTROLA OBSAHU BALENÍ Přesvědčete se, zda jsou všechny níže uvedené součásti obsaženy v krabici tiskárny. Pokud nějaké položky chybějí, nebo jsou zničené, kontaktujte prodejce. l l Tiskárna POZNÁMKA Budete-li v budoucnosti chtít tiskárnu převážet na delší vzdálenosti, ponechejte si obalový materiál a krabici. Válcová tonerová kazeta (přibližně na stránek formátu A4 při pokrytí 5 %, tzn. že 5 % tiskové plochy je potištěno) l Zásobník papíru na 250 listů l Zásobník pro listy lícem nahoru (zadní) (pouze B6300) l Napájecí kabel (kabely) l Návod na vybalení tiskárny a příručka pro rychlou instalaci l Brožura s bezpečnostními a záručními informacemi l Disk CD-ROM Disk CD-ROM obsahuje ovladače tiskárny, software a dokumentaci, která vám pomůže plně využít všech funkcí tiskárny. Společnost Oki k tiskárně dodává softwarové rozhranní pro systém MS Windows, které uživateli pomůže při výběru vhodného dokumentu a vhodné aplikace. POZNÁMKA Je-li ve standardní konfiguraci s tiskárnou dodávána jednotka pro oboustranný tisk, informace o instalaci této jednotky naleznete v části Instalace volitelného příslušenství na straně 14. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 9

10 UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ TISKÁRNY Níže jsou uvedeny hlavní části tiskárny a stručný popis jejich funkce: Č. Název Popis 1 Centrální výstupní zásobník Zde jsou ukládány vytištěné tiskové úlohy (lícem dolů). 2 Ovládací panel Sestává z ovládacích tlačítek, kontrolek a displeje. Další informace o ovládacím panelu naleznete v části Ovládací panel a systém nabídek na straně Větrací otvory Odvětrávají vnitřek tiskárny. 4 Ukazatel stavu papíru Ukazuje množství zbývajícího papíru v zásobníku na 550 listů. 5 Zásobník 1 Má obsah 150 listů papíru. 6 Zásobník 2 Má obsah 250 listů (B6200) nebo 550 listů (B6300) papíru. 7 Hlavní vypínač Vypíná a zapíná přívod elektrické energie do tiskárny. 8 Rozšířený výstupní zásobník 9 Konektor jednotky pro oboustranný tisk 10 Konektor napájecího kabelu 11 Konektor paralelního rozhraní Tento zásobník vytáhněte, pokud tisknete na větší papír, než je formát A4. Slouží k připojení jednotky pro oboustranný tisk (volitelná část). Slouží k připojení napájecího kabelu. Slouží k připojení paralelního kabelu. 12 Síťový konektor Slouží k připojení síťového kabelu v případě, že je tiskárna používána jako síťová. (Pro provoz v síti je nutné nainstalovat sadu síťového softwaru). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 10

11 Č. Název Popis 13 Konektor rozhraní USB Slouží k připojení kabelu USB. 14 Konektor sériového Slouží k připojení sériového kabelu. rozhraní PŘÍPRAVA MÍSTA PRO TISKÁRNU Zařízení umístěte na rovný pevný povrch, který udrží váhu tiskárny: 20,4 kg (B6200) nebo 22,6 kg (B6300). Je-li zařízení nakloněné, může přepadnout, a tím způsobit zranění. POŽADAVKY NA PROSTOR Tiskárna má na obou bočních stranách a na zadní straně ventilační otvory. Tiskárna musí být umístěna tak, aby mezi zadním větracím otvorem a stěnou byla vzdálenost alespoň 255 mm, mezi levým větracím otvorem a stěnou alespoň 200 mm a mezi pravým větracím otvorem a stěnou alespoň 300 mm. Špatně odvětrané zařízení může způsobit nadměrné horko nebo i požár. Následující obrázek ukazuje minimální prostor nutný pro normální provoz a údržbu tiskárny a pro doplňování papíru, který zajišťuje špičkovou výkonnost tiskárny. 402 mm mm (454.6 mm)* 200 mm 255 mm mm 300 mm * B6200 INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 11

12 PROSTŘEDÍ Místo instalace musí splňovat následující podmínky: l Tiskárna nesmí být umístěna v horkém, vlhkém, prašném ani špatně větraném prostředí. Vystavíte-li tiskárnu takovým podmínkám po delší dobu, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. l Rozsah teplot C, rozsah vlhkosti % (bez kondenzace). Při teplotě 32 C musí být vlhkost 70 % nebo nižší, při vlhkosti 85 % musí být naopak teplota 28 C nebo nižší. POZNÁMKA Náhlé změny teplot mohou ovlivnit kvalitu tisku. Rychlé ohřátí studené místnosti nebo přenesení tiskárny z místa s nízkou vlhkostí či teplotou do místa s vysokou vlhkostí či teplotou může způsobit kondenzaci par uvnitř tiskárny, které pak přímo ovlivňují přenos obrazu. Dojde-li ke kondenzaci, nechejte tiskárnu alespoň 1 hodinu před použitím aklimatizovat v daném prostředí. l l Tiskárnu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Tiskárnu nevystavujte přímému proudu vzduchu z klimatizace nebo topení. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 12

13 INSTALACE (ZADNÍHO) ZÁSOBNÍKU PRO LISTY LÍCEM NAHORU Na tiskárnu lze nainstalovat (zadní) zásobník pro listy lícem nahoru. POZNÁMKA Zásobník (zadní) pro listy lícem nahoru lze nainstalovat pouze na tiskárnu B Pravou a levou západku zásobníku umístěte do otvorů v zadní stěně tiskárny (1) a zásobník sklopte do pozice (2). 2. Zvedněte páčku zadního výstupního zásobníku podle obrázku (1) a vytáhněte rozšíření zásobníku (2). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 13

14 3. Na zadní stěnu tiskárny přilepte dodanou nálepku. INSTALACE VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Pokud jste zakoupili nějaké volitelné příslušenství, nainstalujte ho před vložením válcové tonerové kazety a papíru. Nemáte-li žádné volitelné příslušenství, pokračujte částí Instalace válcové tonerové kazety na straně 34. VAROVÁNÍ Pokud to není výslovně řečeno v pokynech této příručky, neotevírejte ani nesnímejte přišroubované kryty zařízení. Součásti pod vysokým napětím mohou způsobit elektrický šok. Nepokoušejte se měnit konfiguraci zařízení ani sami neupravujte jeho části. Neodborná úprava může způsobit kouř nebo požár. UPOZORNĚNÍ Před připojování kabelů rozhraní nebo volitelného příslušenství musí být tiskárna vypnuta. Připojování kabelů nebo příslušenství k zařízení pod napětím může způsobit elektrický šok. POZNÁMKA Chcete-li přidat další volitelná příslušenství k používané tiskárně, musíte změnit konfiguraci volitelných příslušenství v ovladači tiskárny. Další informace naleznete v nápovědě online k ovladači. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 14

15 INSTALACE UNIVERZÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU K tiskárně můžete nainstalovat až dvě úrovně univerzálního zásobníku (550 listů). Tato část vysvětluje na příkladu, jak lze nainstalovat dva zásobníky. 1. Přesvědčete se, zda máte všechny následující části: l Modul zásobníku a zásobník papíru l Spony (4 kusy) INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 15

16 2. Modul zásobníku, který má být nainstalován dole, umístěte na rovný povrch a vytáhněte zásobník papíru. POZNÁMKA Chcete-li nainstalovat jen jeden modul zásobníku, pokračujte krokem Modul zásobníku, který má být nainstalován nahoru, zvedněte za části označené na obrázku. 4. Zarovnejte přední a zadní rohy obou modulů a pomalu horní modul pokládejte na dolní tak, aby vodící kolíky ve čtyřech rozích dolního modulu zapadly do otvorů v dolní desce horního modulu. UPOZORNĚNÍ Modul zásobníku pokládejte jemně. Jinak mohou být poškozeny vnitřní části. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 16

17 5. Dodané spony vložte do dvou míst uvnitř modulu zásobníku a do dvou míst na zadní straně modulu zásobníku. Spony řádně upevněte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 17

18 6. Vyjměte zásobník papíru z tiskárny. 7. Tiskárnu zvedněte za vyhloubené úchyty. 8. Zarovnejte rohy tiskárny a modulů zásobníků a pomalu tiskárnu pokládejte tak, aby vodící kolíky ve čtyřech rozích modulů zásobníků zapadly do otvorů ve spodní desce tiskárny. UPOZORNĚNÍ Tiskárnu pokládejte jemně. Jinak mohou být poškozeny vnitřní části modulů zásobníků. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 18

19 9. Dodané spony vložte do dvou míst uvnitř a do dvou míst na zadní straně tiskárny. Spony řádně upevněte. 10. Zasuňte celý zásobník do tiskárny. POZNÁMKA Návod na vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru na straně 39. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 19

20 INSTALACE JEDNOTKY PRO OBOUSTRANNÝ TISK K tiskárně lze nainstalovat jednotku pro oboustranný tisk. Pokud byl na tiskárnu připevněn zásobník pro listy lícem nahoru, odstraňte ho před instalací jednotky pro oboustranný tisk tak, že postup v části Instalace (zadního) zásobníku pro listy lícem nahoru na straně 13 provedete v opačném pořadí. Po instalaci jednotky pro oboustranný tisk zásobník znovu připevněte. 1. Zatlačte na dvě západky podle obrázku (1) a vyjměte kryt jednotky pro oboustranný tisk. Po té vyjměte krytku konektoru v pravém horní části zadní stěny tiskárny (2). 2. Pravou a levou západku na spodní straně jednotky pro oboustranný tisk umístěte do otvorů v zadní stěně tiskárny a pak horní část jednotky zarovnejte s tiskárnou. Přesvědčete se, zda je konektor jednotky pro oboustranný tisk zapojen do konektoru tiskárny. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 20

21 3. Utáhněte šrouby na obou koncích spodní části jednotky pro oboustranný tisk. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 21

22 INSTALACE SEPARAČNÍHO ZÁSOBNÍKU K tiskárně lze nainstalovat separační zásobník. POZNÁMKA Separační zásobník lze nainstalovat pouze na tiskárnu B Zvedněte druhou páčku v levém horním rohu zadní stěny tiskárny (1) a otevřete kryt (2). POZNÁMKA Je-li nainstalována jednotka pro oboustranný tisk, zvedněte páčku na horní hraně krytu levé strany jednotky a jednotku otevřete. Potom otevřete kryt podle obrázku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 22

23 2. Uvolněte pravý a levý šroub s vroubkovanou hlavou podle obrázku a vyjměte horní kryt výstupního zásobníku na papír. 3. Pravou a levou západku separačního zásobníku umístěte do otvorů na horní straně tiskárny (1) a pomalu zásobník položte na tiskárnu. 4. Utáhněte šrouby na obou koncích spodní části separačního zásobníku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 23

24 5. Zavřete kryt. 6. Pokud na tiskárnu instalujete (zadní) zásobník pro listy lícem nahoru, přilepte na zadní stranu tohoto zásobníku dodanou nálepku. 7. Vytáhněte rozšíření zásobníku. UPOZORNĚNÍ Tisknete-li se složeným zásobníkem, může dojít k uvíznutí papíru. Před použitím tiskárny se přesvědčete, zda je zásobník otevřený. 8. Při tisku na papír s velkou gramáží stiskněte zarážku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 24

25 INSTALACE SADY SÍŤOVÉHO SOFTWARU, PEVNÉHO DISKU, KOMPAKTNÍHO DISKU FLASH NEBO DODATEČNÉ PAMĚTI Příprava tiskárny před instalací sady síťového softwaru, pevného disku, kompaktního disku flash nebo dodatečné paměti a zavření tiskárny po instalaci jsou ve všech případech stejné. Zde je tento postup popsán. Příprava tiskárny 1. Odšroubujte šroub na pravém odnímatelném krytu. 2. Přesuňte kryt směrem k zadní stěně tiskárny (1), uvolněte výstupky na spodní straně a zatáhněte ho dolů (2). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 25

26 3. Odšroubujte dva šrouby na horní straně kovového krytu (1) a kryt vytáhněte směrem nahoru (2). Zavření tiskárny 1. Zarovnejte výstupek na spodní straně kovového krytu do zářezu na tiskárně (1) a utáhněte dva šrouby na horní straně krytu (2). 2. Zarovnejte výstupky na horní straně pravého odnímatelného krytu do zářezů na tiskárně (1). Zasaďte výstupky na spodní straně krytu do tiskárny (2) a kryt posuňte směrem k přední straně tiskárny (3). 3. Zašroubujte šroub na pravém odnímatelném krytu. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 26

27 INSTALACE SADY SÍŤOVÉHO SOFTWARU K tiskárně lze nainstalovat sadu síťového softwaru. Při instalaci této volby může být inicializováno nastavení [Network/Port] (Síť či port) a [Allocate Memory] (Alokace paměti). UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se konektorů sady síťového softwaru. Zabraňte ohýbání a poškozování sady. Před manipulací se sadou se dotkněte něčeho kovového, vybijete tak elektrostatický náboj, který se vytvořil ve vašem těle. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Podržte sadu tak, aby byl zářez (1) zarovnán s výstupkem patice. 3. Uvolněte háček na horním konci patice. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 27

28 4. Sadu jemně vložte do patice a pevně zatlačte na horní a pak na dolní roh karty. Při úplném a správném vložení sady síťového softwaru do patice se háček na horním konci patice zvedne. POZNÁMKA Sadu síťového softwaru pevně vtlačte do patice co nejdále. 5. Odstraňte krytku síťového konektoru. 6. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 28

29 INSTALACE PEVNÉHO DISKU K tiskárně lze nainstalovat pevný disk. POZNÁMKA > Je-li na tiskárně nainstalován kompaktní disk flash, pevný disk nelze nainstalovat. Můžete nainstalovat pouze jednu z těchto možností. > Při instalaci této možnosti může být inicializováno nastavení [Network/Port] (Síť či port) a [Allocate Memory] (Alokace paměti). UPOZORNĚNÍ Pevný disk je choulostivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. V případě poškození nebo zničení disku, může dojít ke ztrátě důležitých dat, která jsou na něm uložena. Doporučujeme pravidelné zálohování dat. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Odšroubujte šrouby na pravé a levé straně kompaktního disku flash (1) a kompaktní disk flash vyjměte podle obrázku (2). 3. Odpojte kabel kompaktního disku flash z konektoru na tiskárně. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 29

30 4. Připojte kabel pevného disku do konektoru na tiskárně podle obrázku. UPOZORNĚNÍ Při připojování kabelu držte disk pevně, aby nespadl na zem. 5. Držte disk podle obrázku a vložte ho do tiskárny. Zarovnejte šipku na pevném disku se šipkou na tiskárně a držák na horní straně disku vložte do instalační pozice. 6. Zašroubujte šrouby na obou stranách pevného disku. 7. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 30

31 INSTALACE KOMPAKTNÍHO DISKU FLASH K tiskárně lze nainstalovat kompaktní disk flash (pouze v některých regionech). POZNÁMKA > Je-li na tiskárně nainstalován pevný disk, kompaktní disk flash nelze nainstalovat. Můžete nainstalovat pouze jednu z těchto možností. > Instalace kompaktního disku flash vymaže veškerá data, která jsou na něm uložena. > Při instalaci této možnosti může inicializovat všechna nastavení tiskárny pro alokaci paměti. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Otevřete sponu kompaktního disku flash. 3. Umístěte kompaktní disk flash podle obrázku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 31

32 4. Zavřete příchytku. 5. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 32

33 INSTALACE DODATEČNÉ PAMĚTI Modul dodatečné paměti pro tuto tiskárnu má kapacitu 512 MB. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se koncové části dodatečné paměti. Zabraňte ohýbání a poškozování dodatečné paměti. Před tím, než se dodatečné paměti dotknete rukama, položte ji na kovový povrch, zabráníte tím jejímu poškození statickou elektřinou. Chcete-li přidat další paměť k používané tiskárně, musíte změnit konfiguraci kapacity paměti v ovladači tiskárny. Další informace naleznete v nápovědě online k ovladači. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Držte dodatečnou paměť tak, aby byl zářez (1) zarovnán s výstupkem patice. 3. Vložte dodatečnou paměť pod úhlem (1) a zatlačte ji směrem do tiskárny tak, až zaklapne na místo (2). POZNÁMKA Přesvědčete se, zda je dodatečná paměť pevně vložena. 4. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 33

34 INSTALACE VÁLCOVÉ TONEROVÉ KAZETY POZNÁMKA Tiskárna je dodávána s válcovou tonerovou kazetou o kapacitě stran formátu A4 při pokrytí 5 %. Náhradní válcové tonerové kazety jsou dodávány s kapacitami stran (B6200 i B6300) nebo stran (pouze B6300). Při manipulaci s válcovou tonerovou kazetou zachovávejte následující pravidla. VAROVÁNÍ Nevhazujte válcovou tonerovou kazetu do otevřeného ohně, mohlo by dojít k explozi. l l l l l Válcovou tonerovou kazetu nevystavujte přímému slunečnímu záření ani silnému světlu. Instalaci válcové tonerové kazety neprovádějte na silném světle a dokončete ji během 5 minut. Nedotýkejte se povrchu fotocitlivého válce. Nepokládejte válcovou tonerovou kazetu spodní stranou nahoru, aby se nepoškodil válec. Krytka válce chrání fotocitlivý válec před světlem. Neotvírejte krytku válce. I když toner není zdraví škodlivý, potřísněné ruce nebo oblečení ihned omyjte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 34

35 l Válcovou tonerovou kazetu doporučujeme vypotřebovat do jednoho roku od vybalení z obalu. l Válcovou tonerovou kazetu ukládejte mimo dosah dětí. 1. Otevřete kryt. POZNÁMKA Je-li nainstalován volitelný separační zásobník, před otevřením krytu ho odklopte. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se žádných částí uvnitř tiskárny. 2. Vyjměte válcovou tonerovou kazetu z obalu a podle obrázku ji sedmkrát nebo osmkrát protřepejte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 35

36 3. Válcovou tonerovou kazetu umístěte na plochý povrch a vodorovně vytáhněte krycí pásku. UPOZORNĚNÍ Krycí pásku vytáhněte vodorovným směrem. Je-li páska vytahována po úhlopříčce, může se zlomit. Po vytažení krycí pásky válcovou tonerovou kazetu neprotřepávejte ani na ni neklepejte. 4. Válcovou tonerovou kazetu držte za rukojeť a vložte ji do otvoru v tiskárně. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se žádných částí uvnitř tiskárny. Přesvědčete se, že válcová tonerová kazeta je pevně umístěna. 5. Pevně zavřete kryt. POZNÁMKA Je-li separační zásobník odklopený jako v kroku 1, zavřete kryt a zásobník vraťte na jeho původní místo. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 36

37 PŘIPOJENÍ KABELU ROZHRANÍ Zde je uveden popis připojení požadovaného kabelu rozhraní k tiskárně. POZNÁMKA Kabel USB připojujte vždy až po instalaci ovladače tiskárny v počítači. 1. Kabel rozhraní připojte ke konektoru rozhraní na zadní straně tiskárny: sériový (1), USB (2), síťový (3), paralelní (4). Paralelní kabel po zapojení do konektoru zajistěte zvednutím obou drátěných svorek. 2. U paralelního a sériového kabelu a kabelu USB zapojte opačný konec do konektoru příslušného rozhraní na počítači. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 37

38 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU. Při připojování napájecího kabelu dbejte pokynů uvedených v části Bezpečnostní pokyny na straně Zajistěte, aby vypínač tiskárny byl v pozici < >. 2. Zapojte napájecí kabel do napájecího konektoru na zadní straně tiskárny. Opačný konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky. 3. Přepněte vypínač tiskárny do pozice < >. Tím tiskárnu zapnete a ovládací panel zobrazí zprávu, že tiskárna je připravena k tisku. POZNÁMKA > V závislosti na použitém síťovém prostředí může trvat až několik minut, než bude tiskárna připravena tisknout. > Zobrazí-li se zpráva, že tiskárna je připravena k tisku, ale že nemůže získat adresu IP, pokračujte v práci. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 38

39 VKLÁDÁNÍ PAPÍRU Tato část popisuje postup při vkládání obyčejného papíru formátu A4 s orientací na výšku do zásobníku papíru. Orientace na výšku 1. Zásobník papíru položte na rovný povrch a vyjměte víko. 2. Pokud se spodní deska zásobníku zvedla, zatlačte ji dolů. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 39

40 3. Stiskněte vodítko délky a přesuňte ho na požadovanou velikost papíru (1). Stiskněte pravé vodítko šířky a přesuňte ho na požadovanou velikost papíru (2). 4. Vložte papír stranou, na kterou se má tisknout, nahoru a zarovnejte všechny čtyři rohy. UPOZORNĚNÍ Nevkládejte papír přes pravé vodítko šířky. Množství papíru nesmí přesáhnout čáru maximálního naplnění zásobníku nebo maximální povolenou kapacitu. Pravé vodítko šířky zarovnejte přesně na šířku papíru. Není-li pravé vodítko šířky na správném místě, papír nebude zaveden správně a může dojít k jeho uvíznutí. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 40

41 5. Zavřete víko zásobníku papíru a zásobník zcela zasuňte do tiskárny. UPOZORNĚNÍ Víko zásobníku musí být pevně zavřené. Jinak může být papír špatně zarovnaný. 6. V závislosti na typu a velikosti vloženého papíru musíte nakonfigurovat nastavení na kontrolním panelu. Při vložení jiného než obyčejného papíru (například recyklovaného papíru, papíru s vysokou gramáží nebo průhledných fólií) musíte změnit typ papíru. Po vložení papíru s nestandardní velikostí musíte nastavit vlastní velikost papíru. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 41

42 OVLÁDACÍ PANEL A SYSTÉM NABÍDEK Podrobné informace o struktuře nabídek ovládacího panelu naleznete v Referenční příručce. Zde je uveden popis součástí panelu a jejich funkcí: Č. Název Popis 1 Tlačítko <MENU> (Nabídka) 2 Tlačítko <FEED/ SELECT> (Zavést či vybrat) 3 Kontrolka <READY> (Připraveno) Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí nebo zavře obrazovka s nabídkami. Používá se k nastavení požadované hodnoty nabídky a k tisku sestav a seznamů. Pokud kontrolka svítí, tiskárna je připravena přijímat data z počítače. 4 Displej LCD Zobrazuje hodnoty nabídky, stav tiskárny a chybové zprávy. 5 Kontrolka < ATTENTION> (Pozor) Pokud kontrolka svítí, v tiskárně došlo k chybě. 6 Tlačítko a kontrolka <POWER SAVE> (Úsporný režim) 7 Tlačítko < CANCEL> (Storno) 8 Tlačítko < ON LINE> (Online) Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete úsporný režim. Kontrolka svítí, pokud je tiskárna v úsporném režimu. Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte tisk. Stisknutím tohoto tlačítka tiskárnu přepnete do stavu offline, ve kterém nemůže přijímat data ani zpracovávat tisková data. Dalším stisknutí tlačítka ukončíte stav offline a tiskárnu přepnete do stavu online, ve kterém tiskárna může přijímat data z počítače. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 42

43 Č. Název Popis 9 < > < > < > Tlačítka < > Stisknutím těchto tlačítek přejdete na displeji do požadované nabídky, položky a hodnoty. Tlačítko < > stiskněte také v případě, že provádíte bezpečný, ukázkový nebo opožděný tisk, nebo při ručním prohlížení nebo tisku přijaté pošty. Poznámka: Měníte-li navrhované hodnoty pomocí tlačítek < > < >, pak stisknutím a podržením příslušného tlačítka můžete hodnoty na displeji měnit plynule. Stisknete-li tlačítka < > < > zároveň, zobrazí se výchozí hodnoty. PROCHÁZENÍ NABÍDEK OVLÁDACÍHO PANELU Zobrazit či zavřít obrazovku nabídky Přepínání mezi úrovněmi nabídky Přepínání mezi nabídkami nebo položkami na stejné úrovni Přesun kurzoru (_) nastavované hodnoty doprava či doleva Potvrzení nastavení Tlačítko <MENU> (Nabídka) < > Tlačítkem přejdete o úroveň dolů, tlačítkem < > přejdete o úroveň nahoru. Tlačítko < > zobrazí předchozí položku nabídky a tlačítko < > zobrazí následující položku nabídky. Tlačítko < > přesune kurzor doprava, tlačítko < > přesune kurzor doleva. Tlačítko <FEED/SELECT> (Zavést či vybrat) Po stisku tlačítka MENU (Nabídka) na ovládacím panelu přejdete do systému nabídek tiskárny. V této situaci je na prvním řádku displeje zobrazen text [Menu] (Nabídka), který indikuje, že uživatel přešel do systému nabídek. Na druhém řádku je zobrazen název aktivní nabídky. Tu lze změnit stisknutím tlačítka < > nebo < >. Opakovaným použitím zmíněných tlačítek lze cyklicky procházet hlavními nabídkami, a to v následujícím pořadí: Print Language (Jazyk pro tisk), Report/List (Zpráva či seznam), Meter Reading (Čtení počítadla), Admin Menu (Nabídka správce), Display Language (Jazyk displeje). Použijete-li tlačítka výše uvedeným způsobem, můžete procházet systémem nabídek a provádět všechna požadovaná nastavení. Chcete-li například nastavit typ papíru v zásobníku 1 tak, aby bylo možné použít recyklovaný papír, postupujte takto: Zvolte Admin INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 43

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb,

Více