B6200/B6300. uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B6200/B6300. uživatelská příručka"

Transkript

1 B6200/B6300 uživatelská příručka

2 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo jeho kontrolu. Výrobce také nemůže zaručit, že změny v programovém vybavení a na zařízeních jiných výrobců, na které odkazuje tato příručka, neovlivní použitelnost podávané informace. Odkaz na programové vybavení vytvořené jinými společnostmi výrobce k ničemu nezavazuje. I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, až přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější informace naleznete na následujících webových stránkách: Oki Europe: Oki Americas Inc.: Copyright 2003 OKI. Všechna práva vyhrazena. Oki a Microline jsou registrované obchodní značky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. Hewlett-Packard, HP a LaserJet jsou registrované obchodní značky společnosti Hewlett- Packard Company. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. Apple, Macintosh a Mac OS jsou registrované obchodní značky společnosti Apple Computors Inc. Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky jiných vlastníků. Jako účastnik programu Energy Star, výrobce zaručuje, že tento produkt splňuje směrnice Energy Star pro energetickou účinnosž. Tento výrobek splňuje podmínky Council Directive 89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (LVD) a 1999/5/EC (R&TTE) spolu s použitelnými změnami, pro sjednocování zákonů členských zemí (CE) vztahujících se k elektromagnetické kompatibilitě elektronických a telekomunikačních zařízení. PŘEDMLUVA > 2

3 OBSAH Předmluva Úvod Přivítání Přehled funkcí Používání příručky Konvence Instalace a přemístění Bezpečnostní pokyny Zacházení s tiskárnou Kontrola obsahu balení Umístění částí tiskárny Příprava místa pro tiskárnu Požadavky na prostor Prostředí Instalace (zadního) zásobníku pro listy lícem nahoru Instalace volitelného příslušenství Instalace univerzálního zásobníku Instalace jednotky pro oboustranný tisk Instalace separačního zásobníku Instalace sady síťového softwaru, pevného disku, kompaktního disku flash nebo dodatečné paměti Instalace sady síťového softwaru Instalace pevného disku Instalace kompaktního disku flash Instalace dodatečné paměti Instalace válcové tonerové kazety Připojení kabelu rozhraní Připojení napájecího kabelu Vkládání papíru Ovládací panel a systém nabídek Procházení nabídek ovládacího panelu Volba jazyka ovládacího panelu Tisk přehledu konfigurace Konfigurace tiskárny prostřednictvím webové stránky OBSAH > 3

4 Instalace ovladače tiskárny V systémech Microsoft Windows V systému Apple Mac OS 8X, 9X (port USB) V systému Macintosh OS X Konfigurace volitelného příslušenství a papíru Tisk zkušebního dokumentu Uvíznutý papír Pod krytem A V zásobníku papíru Chybové zprávy Index Podrobnosti o kontaktování Oki OBSAH > 4

5 ÚVOD PŘIVÍTÁNÍ Děkujeme, že jste si vybrali tiskárnu Oki B6200/B6300 Series. V této příručce naleznete návod, jak lze tiskárny nastavit, instalovat a používat. Chcete-li funkcím tiskárny plně porozumět a chcete-li ji používat správně a efektivně, přečtěte si před jejím prvním použitím tuto příručku. Tato příručka popisuje tiskárny B6200 a B6300 Series, použité obrázky se však týkají tiskárny B6300. Příručka předpokládá, že máte základní znalosti o práci v prostředí vašeho počítače a případně i se síťovým prostředím. Tato Příručka uživatele je spolu s dalšími důležitými uživatelskými dokumenty (včetně Referenční příručky) obsažena na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou. ÚVOD > 5

6 PŘEHLED FUNKCÍ Níže je uveden stručný přehled hlavních funkcí tiskárny: l Vícenásobný tisk l Oboustranný tisk l Tisk vodoznaku l Tisk plakátu l Tisk brožury l Oddělování fólií l Oblíbené položky l Tisk na zvláštní média l Zabezpečený tisk (musí být nainstalován pevný disk) l Tisk obtahu (musí být nainstalován pevný disk) l Opožděný tisk (musí být nainstalován pevný disk) l Omezení příjmu ÚVOD > 6

7 POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY KONVENCE V této příručce jsou strany tiskárny označovány jako přední, zadní, pravá a levá. Stojí-li uživatel u přední strany tiskárny, vidí ovládací panel a zadní stěna je proti přední. Pravá a levá strana je definována z pohledu uživatele stojícího před přední stranou tiskárny. V příručce jsou ke zdůraznění určitých postupů či informací použity následující konvence: POZNÁMKA Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text a které mohou uživateli pomoci pochopit funkce produktu. UPOZORNĚNÍ Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění. [ ]: Označuje položky zobrazené v počítači a položky na ovládacím panelu tiskárny. Označuje také nadpisy vytištěných zpráv (či seznamů) tiskárny. < >: Označuje položky, jako jsou hardwarová tlačítka a kontrolky na klávesnici a tiskárně. A4: Veškeré odkazy na metrický formát papíru A4 je třeba na americkém trhu považovat za formát Letter. POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY > 7

8 INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ Následující části vás provedou procesem instalace a nastavení tiskárny až k vytištění zkušební stránky z aplikace. Tiskárnu nainstalujete správně, jen pokud provedete celý postup instalace. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tiskárna je dodávána pro elektrické sítě s následujícím napětím: 110 V a 220 až 240 V. Specifikace platné pro vaši tiskárnu závisí na její konfiguraci. Zařízení vždy zapojujte do sítě s odpovídajícím napětím, jinak může dojít k požáru nebo elektrickému šoku. ZACHÁZENÍ S TISKÁRNOU l l Tiskárna je velmi těžká, vždy by jí měli zvedat dva lidé. Tiskárna B6200 spolu s příslušenstvím váží 20,4 kg, tiskárna B ,6 kg. Tiskárnu nesmí zvedat jen jedna osoba. Chcete-li tiskárnu zvednout ve dvojici, postavte se proti sobě, jeden u přední a druhý u zadní strany tiskárny. Tiskárnu držte za úchyty vyhloubené v bočních stěnách. Tiskárnu nesmíte uchopit za žádné jiné části. l l Při zvedání tiskárny zaujměte správný postoj, abyste zabránili zranění. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny v brožurkách Installation Safety (Bezpečná instalace) nebo Warranty and Regulatory Information (Záruční informace a informace vyžadované zákonem), které jsou dodávány s produktem. Tyto informace si přečtěte před uvedením tiskárny do provozu. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 8

9 KONTROLA OBSAHU BALENÍ Přesvědčete se, zda jsou všechny níže uvedené součásti obsaženy v krabici tiskárny. Pokud nějaké položky chybějí, nebo jsou zničené, kontaktujte prodejce. l l Tiskárna POZNÁMKA Budete-li v budoucnosti chtít tiskárnu převážet na delší vzdálenosti, ponechejte si obalový materiál a krabici. Válcová tonerová kazeta (přibližně na stránek formátu A4 při pokrytí 5 %, tzn. že 5 % tiskové plochy je potištěno) l Zásobník papíru na 250 listů l Zásobník pro listy lícem nahoru (zadní) (pouze B6300) l Napájecí kabel (kabely) l Návod na vybalení tiskárny a příručka pro rychlou instalaci l Brožura s bezpečnostními a záručními informacemi l Disk CD-ROM Disk CD-ROM obsahuje ovladače tiskárny, software a dokumentaci, která vám pomůže plně využít všech funkcí tiskárny. Společnost Oki k tiskárně dodává softwarové rozhranní pro systém MS Windows, které uživateli pomůže při výběru vhodného dokumentu a vhodné aplikace. POZNÁMKA Je-li ve standardní konfiguraci s tiskárnou dodávána jednotka pro oboustranný tisk, informace o instalaci této jednotky naleznete v části Instalace volitelného příslušenství na straně 14. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 9

10 UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ TISKÁRNY Níže jsou uvedeny hlavní části tiskárny a stručný popis jejich funkce: Č. Název Popis 1 Centrální výstupní zásobník Zde jsou ukládány vytištěné tiskové úlohy (lícem dolů). 2 Ovládací panel Sestává z ovládacích tlačítek, kontrolek a displeje. Další informace o ovládacím panelu naleznete v části Ovládací panel a systém nabídek na straně Větrací otvory Odvětrávají vnitřek tiskárny. 4 Ukazatel stavu papíru Ukazuje množství zbývajícího papíru v zásobníku na 550 listů. 5 Zásobník 1 Má obsah 150 listů papíru. 6 Zásobník 2 Má obsah 250 listů (B6200) nebo 550 listů (B6300) papíru. 7 Hlavní vypínač Vypíná a zapíná přívod elektrické energie do tiskárny. 8 Rozšířený výstupní zásobník 9 Konektor jednotky pro oboustranný tisk 10 Konektor napájecího kabelu 11 Konektor paralelního rozhraní Tento zásobník vytáhněte, pokud tisknete na větší papír, než je formát A4. Slouží k připojení jednotky pro oboustranný tisk (volitelná část). Slouží k připojení napájecího kabelu. Slouží k připojení paralelního kabelu. 12 Síťový konektor Slouží k připojení síťového kabelu v případě, že je tiskárna používána jako síťová. (Pro provoz v síti je nutné nainstalovat sadu síťového softwaru). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 10

11 Č. Název Popis 13 Konektor rozhraní USB Slouží k připojení kabelu USB. 14 Konektor sériového Slouží k připojení sériového kabelu. rozhraní PŘÍPRAVA MÍSTA PRO TISKÁRNU Zařízení umístěte na rovný pevný povrch, který udrží váhu tiskárny: 20,4 kg (B6200) nebo 22,6 kg (B6300). Je-li zařízení nakloněné, může přepadnout, a tím způsobit zranění. POŽADAVKY NA PROSTOR Tiskárna má na obou bočních stranách a na zadní straně ventilační otvory. Tiskárna musí být umístěna tak, aby mezi zadním větracím otvorem a stěnou byla vzdálenost alespoň 255 mm, mezi levým větracím otvorem a stěnou alespoň 200 mm a mezi pravým větracím otvorem a stěnou alespoň 300 mm. Špatně odvětrané zařízení může způsobit nadměrné horko nebo i požár. Následující obrázek ukazuje minimální prostor nutný pro normální provoz a údržbu tiskárny a pro doplňování papíru, který zajišťuje špičkovou výkonnost tiskárny. 402 mm mm (454.6 mm)* 200 mm 255 mm mm 300 mm * B6200 INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 11

12 PROSTŘEDÍ Místo instalace musí splňovat následující podmínky: l Tiskárna nesmí být umístěna v horkém, vlhkém, prašném ani špatně větraném prostředí. Vystavíte-li tiskárnu takovým podmínkám po delší dobu, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. l Rozsah teplot C, rozsah vlhkosti % (bez kondenzace). Při teplotě 32 C musí být vlhkost 70 % nebo nižší, při vlhkosti 85 % musí být naopak teplota 28 C nebo nižší. POZNÁMKA Náhlé změny teplot mohou ovlivnit kvalitu tisku. Rychlé ohřátí studené místnosti nebo přenesení tiskárny z místa s nízkou vlhkostí či teplotou do místa s vysokou vlhkostí či teplotou může způsobit kondenzaci par uvnitř tiskárny, které pak přímo ovlivňují přenos obrazu. Dojde-li ke kondenzaci, nechejte tiskárnu alespoň 1 hodinu před použitím aklimatizovat v daném prostředí. l l Tiskárnu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Tiskárnu nevystavujte přímému proudu vzduchu z klimatizace nebo topení. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 12

13 INSTALACE (ZADNÍHO) ZÁSOBNÍKU PRO LISTY LÍCEM NAHORU Na tiskárnu lze nainstalovat (zadní) zásobník pro listy lícem nahoru. POZNÁMKA Zásobník (zadní) pro listy lícem nahoru lze nainstalovat pouze na tiskárnu B Pravou a levou západku zásobníku umístěte do otvorů v zadní stěně tiskárny (1) a zásobník sklopte do pozice (2). 2. Zvedněte páčku zadního výstupního zásobníku podle obrázku (1) a vytáhněte rozšíření zásobníku (2). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 13

14 3. Na zadní stěnu tiskárny přilepte dodanou nálepku. INSTALACE VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Pokud jste zakoupili nějaké volitelné příslušenství, nainstalujte ho před vložením válcové tonerové kazety a papíru. Nemáte-li žádné volitelné příslušenství, pokračujte částí Instalace válcové tonerové kazety na straně 34. VAROVÁNÍ Pokud to není výslovně řečeno v pokynech této příručky, neotevírejte ani nesnímejte přišroubované kryty zařízení. Součásti pod vysokým napětím mohou způsobit elektrický šok. Nepokoušejte se měnit konfiguraci zařízení ani sami neupravujte jeho části. Neodborná úprava může způsobit kouř nebo požár. UPOZORNĚNÍ Před připojování kabelů rozhraní nebo volitelného příslušenství musí být tiskárna vypnuta. Připojování kabelů nebo příslušenství k zařízení pod napětím může způsobit elektrický šok. POZNÁMKA Chcete-li přidat další volitelná příslušenství k používané tiskárně, musíte změnit konfiguraci volitelných příslušenství v ovladači tiskárny. Další informace naleznete v nápovědě online k ovladači. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 14

15 INSTALACE UNIVERZÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU K tiskárně můžete nainstalovat až dvě úrovně univerzálního zásobníku (550 listů). Tato část vysvětluje na příkladu, jak lze nainstalovat dva zásobníky. 1. Přesvědčete se, zda máte všechny následující části: l Modul zásobníku a zásobník papíru l Spony (4 kusy) INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 15

16 2. Modul zásobníku, který má být nainstalován dole, umístěte na rovný povrch a vytáhněte zásobník papíru. POZNÁMKA Chcete-li nainstalovat jen jeden modul zásobníku, pokračujte krokem Modul zásobníku, který má být nainstalován nahoru, zvedněte za části označené na obrázku. 4. Zarovnejte přední a zadní rohy obou modulů a pomalu horní modul pokládejte na dolní tak, aby vodící kolíky ve čtyřech rozích dolního modulu zapadly do otvorů v dolní desce horního modulu. UPOZORNĚNÍ Modul zásobníku pokládejte jemně. Jinak mohou být poškozeny vnitřní části. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 16

17 5. Dodané spony vložte do dvou míst uvnitř modulu zásobníku a do dvou míst na zadní straně modulu zásobníku. Spony řádně upevněte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 17

18 6. Vyjměte zásobník papíru z tiskárny. 7. Tiskárnu zvedněte za vyhloubené úchyty. 8. Zarovnejte rohy tiskárny a modulů zásobníků a pomalu tiskárnu pokládejte tak, aby vodící kolíky ve čtyřech rozích modulů zásobníků zapadly do otvorů ve spodní desce tiskárny. UPOZORNĚNÍ Tiskárnu pokládejte jemně. Jinak mohou být poškozeny vnitřní části modulů zásobníků. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 18

19 9. Dodané spony vložte do dvou míst uvnitř a do dvou míst na zadní straně tiskárny. Spony řádně upevněte. 10. Zasuňte celý zásobník do tiskárny. POZNÁMKA Návod na vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru na straně 39. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 19

20 INSTALACE JEDNOTKY PRO OBOUSTRANNÝ TISK K tiskárně lze nainstalovat jednotku pro oboustranný tisk. Pokud byl na tiskárnu připevněn zásobník pro listy lícem nahoru, odstraňte ho před instalací jednotky pro oboustranný tisk tak, že postup v části Instalace (zadního) zásobníku pro listy lícem nahoru na straně 13 provedete v opačném pořadí. Po instalaci jednotky pro oboustranný tisk zásobník znovu připevněte. 1. Zatlačte na dvě západky podle obrázku (1) a vyjměte kryt jednotky pro oboustranný tisk. Po té vyjměte krytku konektoru v pravém horní části zadní stěny tiskárny (2). 2. Pravou a levou západku na spodní straně jednotky pro oboustranný tisk umístěte do otvorů v zadní stěně tiskárny a pak horní část jednotky zarovnejte s tiskárnou. Přesvědčete se, zda je konektor jednotky pro oboustranný tisk zapojen do konektoru tiskárny. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 20

21 3. Utáhněte šrouby na obou koncích spodní části jednotky pro oboustranný tisk. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 21

22 INSTALACE SEPARAČNÍHO ZÁSOBNÍKU K tiskárně lze nainstalovat separační zásobník. POZNÁMKA Separační zásobník lze nainstalovat pouze na tiskárnu B Zvedněte druhou páčku v levém horním rohu zadní stěny tiskárny (1) a otevřete kryt (2). POZNÁMKA Je-li nainstalována jednotka pro oboustranný tisk, zvedněte páčku na horní hraně krytu levé strany jednotky a jednotku otevřete. Potom otevřete kryt podle obrázku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 22

23 2. Uvolněte pravý a levý šroub s vroubkovanou hlavou podle obrázku a vyjměte horní kryt výstupního zásobníku na papír. 3. Pravou a levou západku separačního zásobníku umístěte do otvorů na horní straně tiskárny (1) a pomalu zásobník položte na tiskárnu. 4. Utáhněte šrouby na obou koncích spodní části separačního zásobníku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 23

24 5. Zavřete kryt. 6. Pokud na tiskárnu instalujete (zadní) zásobník pro listy lícem nahoru, přilepte na zadní stranu tohoto zásobníku dodanou nálepku. 7. Vytáhněte rozšíření zásobníku. UPOZORNĚNÍ Tisknete-li se složeným zásobníkem, může dojít k uvíznutí papíru. Před použitím tiskárny se přesvědčete, zda je zásobník otevřený. 8. Při tisku na papír s velkou gramáží stiskněte zarážku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 24

25 INSTALACE SADY SÍŤOVÉHO SOFTWARU, PEVNÉHO DISKU, KOMPAKTNÍHO DISKU FLASH NEBO DODATEČNÉ PAMĚTI Příprava tiskárny před instalací sady síťového softwaru, pevného disku, kompaktního disku flash nebo dodatečné paměti a zavření tiskárny po instalaci jsou ve všech případech stejné. Zde je tento postup popsán. Příprava tiskárny 1. Odšroubujte šroub na pravém odnímatelném krytu. 2. Přesuňte kryt směrem k zadní stěně tiskárny (1), uvolněte výstupky na spodní straně a zatáhněte ho dolů (2). INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 25

26 3. Odšroubujte dva šrouby na horní straně kovového krytu (1) a kryt vytáhněte směrem nahoru (2). Zavření tiskárny 1. Zarovnejte výstupek na spodní straně kovového krytu do zářezu na tiskárně (1) a utáhněte dva šrouby na horní straně krytu (2). 2. Zarovnejte výstupky na horní straně pravého odnímatelného krytu do zářezů na tiskárně (1). Zasaďte výstupky na spodní straně krytu do tiskárny (2) a kryt posuňte směrem k přední straně tiskárny (3). 3. Zašroubujte šroub na pravém odnímatelném krytu. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 26

27 INSTALACE SADY SÍŤOVÉHO SOFTWARU K tiskárně lze nainstalovat sadu síťového softwaru. Při instalaci této volby může být inicializováno nastavení [Network/Port] (Síť či port) a [Allocate Memory] (Alokace paměti). UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se konektorů sady síťového softwaru. Zabraňte ohýbání a poškozování sady. Před manipulací se sadou se dotkněte něčeho kovového, vybijete tak elektrostatický náboj, který se vytvořil ve vašem těle. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Podržte sadu tak, aby byl zářez (1) zarovnán s výstupkem patice. 3. Uvolněte háček na horním konci patice. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 27

28 4. Sadu jemně vložte do patice a pevně zatlačte na horní a pak na dolní roh karty. Při úplném a správném vložení sady síťového softwaru do patice se háček na horním konci patice zvedne. POZNÁMKA Sadu síťového softwaru pevně vtlačte do patice co nejdále. 5. Odstraňte krytku síťového konektoru. 6. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 28

29 INSTALACE PEVNÉHO DISKU K tiskárně lze nainstalovat pevný disk. POZNÁMKA > Je-li na tiskárně nainstalován kompaktní disk flash, pevný disk nelze nainstalovat. Můžete nainstalovat pouze jednu z těchto možností. > Při instalaci této možnosti může být inicializováno nastavení [Network/Port] (Síť či port) a [Allocate Memory] (Alokace paměti). UPOZORNĚNÍ Pevný disk je choulostivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. V případě poškození nebo zničení disku, může dojít ke ztrátě důležitých dat, která jsou na něm uložena. Doporučujeme pravidelné zálohování dat. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Odšroubujte šrouby na pravé a levé straně kompaktního disku flash (1) a kompaktní disk flash vyjměte podle obrázku (2). 3. Odpojte kabel kompaktního disku flash z konektoru na tiskárně. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 29

30 4. Připojte kabel pevného disku do konektoru na tiskárně podle obrázku. UPOZORNĚNÍ Při připojování kabelu držte disk pevně, aby nespadl na zem. 5. Držte disk podle obrázku a vložte ho do tiskárny. Zarovnejte šipku na pevném disku se šipkou na tiskárně a držák na horní straně disku vložte do instalační pozice. 6. Zašroubujte šrouby na obou stranách pevného disku. 7. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 30

31 INSTALACE KOMPAKTNÍHO DISKU FLASH K tiskárně lze nainstalovat kompaktní disk flash (pouze v některých regionech). POZNÁMKA > Je-li na tiskárně nainstalován pevný disk, kompaktní disk flash nelze nainstalovat. Můžete nainstalovat pouze jednu z těchto možností. > Instalace kompaktního disku flash vymaže veškerá data, která jsou na něm uložena. > Při instalaci této možnosti může inicializovat všechna nastavení tiskárny pro alokaci paměti. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Otevřete sponu kompaktního disku flash. 3. Umístěte kompaktní disk flash podle obrázku. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 31

32 4. Zavřete příchytku. 5. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 32

33 INSTALACE DODATEČNÉ PAMĚTI Modul dodatečné paměti pro tuto tiskárnu má kapacitu 512 MB. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se koncové části dodatečné paměti. Zabraňte ohýbání a poškozování dodatečné paměti. Před tím, než se dodatečné paměti dotknete rukama, položte ji na kovový povrch, zabráníte tím jejímu poškození statickou elektřinou. Chcete-li přidat další paměť k používané tiskárně, musíte změnit konfiguraci kapacity paměti v ovladači tiskárny. Další informace naleznete v nápovědě online k ovladači. 1. Postupujte podle návodu v části Příprava tiskárny na straně Držte dodatečnou paměť tak, aby byl zářez (1) zarovnán s výstupkem patice. 3. Vložte dodatečnou paměť pod úhlem (1) a zatlačte ji směrem do tiskárny tak, až zaklapne na místo (2). POZNÁMKA Přesvědčete se, zda je dodatečná paměť pevně vložena. 4. Postupujte podle návodu v části Zavření tiskárny na straně 26. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 33

34 INSTALACE VÁLCOVÉ TONEROVÉ KAZETY POZNÁMKA Tiskárna je dodávána s válcovou tonerovou kazetou o kapacitě stran formátu A4 při pokrytí 5 %. Náhradní válcové tonerové kazety jsou dodávány s kapacitami stran (B6200 i B6300) nebo stran (pouze B6300). Při manipulaci s válcovou tonerovou kazetou zachovávejte následující pravidla. VAROVÁNÍ Nevhazujte válcovou tonerovou kazetu do otevřeného ohně, mohlo by dojít k explozi. l l l l l Válcovou tonerovou kazetu nevystavujte přímému slunečnímu záření ani silnému světlu. Instalaci válcové tonerové kazety neprovádějte na silném světle a dokončete ji během 5 minut. Nedotýkejte se povrchu fotocitlivého válce. Nepokládejte válcovou tonerovou kazetu spodní stranou nahoru, aby se nepoškodil válec. Krytka válce chrání fotocitlivý válec před světlem. Neotvírejte krytku válce. I když toner není zdraví škodlivý, potřísněné ruce nebo oblečení ihned omyjte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 34

35 l Válcovou tonerovou kazetu doporučujeme vypotřebovat do jednoho roku od vybalení z obalu. l Válcovou tonerovou kazetu ukládejte mimo dosah dětí. 1. Otevřete kryt. POZNÁMKA Je-li nainstalován volitelný separační zásobník, před otevřením krytu ho odklopte. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se žádných částí uvnitř tiskárny. 2. Vyjměte válcovou tonerovou kazetu z obalu a podle obrázku ji sedmkrát nebo osmkrát protřepejte. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 35

36 3. Válcovou tonerovou kazetu umístěte na plochý povrch a vodorovně vytáhněte krycí pásku. UPOZORNĚNÍ Krycí pásku vytáhněte vodorovným směrem. Je-li páska vytahována po úhlopříčce, může se zlomit. Po vytažení krycí pásky válcovou tonerovou kazetu neprotřepávejte ani na ni neklepejte. 4. Válcovou tonerovou kazetu držte za rukojeť a vložte ji do otvoru v tiskárně. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se žádných částí uvnitř tiskárny. Přesvědčete se, že válcová tonerová kazeta je pevně umístěna. 5. Pevně zavřete kryt. POZNÁMKA Je-li separační zásobník odklopený jako v kroku 1, zavřete kryt a zásobník vraťte na jeho původní místo. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 36

37 PŘIPOJENÍ KABELU ROZHRANÍ Zde je uveden popis připojení požadovaného kabelu rozhraní k tiskárně. POZNÁMKA Kabel USB připojujte vždy až po instalaci ovladače tiskárny v počítači. 1. Kabel rozhraní připojte ke konektoru rozhraní na zadní straně tiskárny: sériový (1), USB (2), síťový (3), paralelní (4). Paralelní kabel po zapojení do konektoru zajistěte zvednutím obou drátěných svorek. 2. U paralelního a sériového kabelu a kabelu USB zapojte opačný konec do konektoru příslušného rozhraní na počítači. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 37

38 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU. Při připojování napájecího kabelu dbejte pokynů uvedených v části Bezpečnostní pokyny na straně Zajistěte, aby vypínač tiskárny byl v pozici < >. 2. Zapojte napájecí kabel do napájecího konektoru na zadní straně tiskárny. Opačný konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky. 3. Přepněte vypínač tiskárny do pozice < >. Tím tiskárnu zapnete a ovládací panel zobrazí zprávu, že tiskárna je připravena k tisku. POZNÁMKA > V závislosti na použitém síťovém prostředí může trvat až několik minut, než bude tiskárna připravena tisknout. > Zobrazí-li se zpráva, že tiskárna je připravena k tisku, ale že nemůže získat adresu IP, pokračujte v práci. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 38

39 VKLÁDÁNÍ PAPÍRU Tato část popisuje postup při vkládání obyčejného papíru formátu A4 s orientací na výšku do zásobníku papíru. Orientace na výšku 1. Zásobník papíru položte na rovný povrch a vyjměte víko. 2. Pokud se spodní deska zásobníku zvedla, zatlačte ji dolů. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 39

40 3. Stiskněte vodítko délky a přesuňte ho na požadovanou velikost papíru (1). Stiskněte pravé vodítko šířky a přesuňte ho na požadovanou velikost papíru (2). 4. Vložte papír stranou, na kterou se má tisknout, nahoru a zarovnejte všechny čtyři rohy. UPOZORNĚNÍ Nevkládejte papír přes pravé vodítko šířky. Množství papíru nesmí přesáhnout čáru maximálního naplnění zásobníku nebo maximální povolenou kapacitu. Pravé vodítko šířky zarovnejte přesně na šířku papíru. Není-li pravé vodítko šířky na správném místě, papír nebude zaveden správně a může dojít k jeho uvíznutí. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 40

41 5. Zavřete víko zásobníku papíru a zásobník zcela zasuňte do tiskárny. UPOZORNĚNÍ Víko zásobníku musí být pevně zavřené. Jinak může být papír špatně zarovnaný. 6. V závislosti na typu a velikosti vloženého papíru musíte nakonfigurovat nastavení na kontrolním panelu. Při vložení jiného než obyčejného papíru (například recyklovaného papíru, papíru s vysokou gramáží nebo průhledných fólií) musíte změnit typ papíru. Po vložení papíru s nestandardní velikostí musíte nastavit vlastní velikost papíru. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 41

42 OVLÁDACÍ PANEL A SYSTÉM NABÍDEK Podrobné informace o struktuře nabídek ovládacího panelu naleznete v Referenční příručce. Zde je uveden popis součástí panelu a jejich funkcí: Č. Název Popis 1 Tlačítko <MENU> (Nabídka) 2 Tlačítko <FEED/ SELECT> (Zavést či vybrat) 3 Kontrolka <READY> (Připraveno) Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí nebo zavře obrazovka s nabídkami. Používá se k nastavení požadované hodnoty nabídky a k tisku sestav a seznamů. Pokud kontrolka svítí, tiskárna je připravena přijímat data z počítače. 4 Displej LCD Zobrazuje hodnoty nabídky, stav tiskárny a chybové zprávy. 5 Kontrolka < ATTENTION> (Pozor) Pokud kontrolka svítí, v tiskárně došlo k chybě. 6 Tlačítko a kontrolka <POWER SAVE> (Úsporný režim) 7 Tlačítko < CANCEL> (Storno) 8 Tlačítko < ON LINE> (Online) Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete úsporný režim. Kontrolka svítí, pokud je tiskárna v úsporném režimu. Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte tisk. Stisknutím tohoto tlačítka tiskárnu přepnete do stavu offline, ve kterém nemůže přijímat data ani zpracovávat tisková data. Dalším stisknutí tlačítka ukončíte stav offline a tiskárnu přepnete do stavu online, ve kterém tiskárna může přijímat data z počítače. INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 42

43 Č. Název Popis 9 < > < > < > Tlačítka < > Stisknutím těchto tlačítek přejdete na displeji do požadované nabídky, položky a hodnoty. Tlačítko < > stiskněte také v případě, že provádíte bezpečný, ukázkový nebo opožděný tisk, nebo při ručním prohlížení nebo tisku přijaté pošty. Poznámka: Měníte-li navrhované hodnoty pomocí tlačítek < > < >, pak stisknutím a podržením příslušného tlačítka můžete hodnoty na displeji měnit plynule. Stisknete-li tlačítka < > < > zároveň, zobrazí se výchozí hodnoty. PROCHÁZENÍ NABÍDEK OVLÁDACÍHO PANELU Zobrazit či zavřít obrazovku nabídky Přepínání mezi úrovněmi nabídky Přepínání mezi nabídkami nebo položkami na stejné úrovni Přesun kurzoru (_) nastavované hodnoty doprava či doleva Potvrzení nastavení Tlačítko <MENU> (Nabídka) < > Tlačítkem přejdete o úroveň dolů, tlačítkem < > přejdete o úroveň nahoru. Tlačítko < > zobrazí předchozí položku nabídky a tlačítko < > zobrazí následující položku nabídky. Tlačítko < > přesune kurzor doprava, tlačítko < > přesune kurzor doleva. Tlačítko <FEED/SELECT> (Zavést či vybrat) Po stisku tlačítka MENU (Nabídka) na ovládacím panelu přejdete do systému nabídek tiskárny. V této situaci je na prvním řádku displeje zobrazen text [Menu] (Nabídka), který indikuje, že uživatel přešel do systému nabídek. Na druhém řádku je zobrazen název aktivní nabídky. Tu lze změnit stisknutím tlačítka < > nebo < >. Opakovaným použitím zmíněných tlačítek lze cyklicky procházet hlavními nabídkami, a to v následujícím pořadí: Print Language (Jazyk pro tisk), Report/List (Zpráva či seznam), Meter Reading (Čtení počítadla), Admin Menu (Nabídka správce), Display Language (Jazyk displeje). Použijete-li tlačítka výše uvedeným způsobem, můžete procházet systémem nabídek a provádět všechna požadovaná nastavení. Chcete-li například nastavit typ papíru v zásobníku 1 tak, aby bylo možné použít recyklovaný papír, postupujte takto: Zvolte Admin INSTALACE A PŘEMÍSTĚNÍ > 43

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více