DELISprint základní manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELISprint základní manuál"

Transkript

1 DELISprint základní manuál

2 Obsah 1 Úvod Jak začít DELISprint instalace Načtení konfiguračního souboru Nastavení programu Nastavení tiskáren Nastavení sítě Použití DELISprintu Zobrazení a úprava dat Zadávání údajů o balíku DPD CLASSIC DPD Private Dodatkové služby DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18: Výměnná zásilka Dobírka Tisk štítků Procedura uzavření dne (EOD procedura) Historie balíků Doplňující funkce Správa deníku Správa adres Správa bankovních účtů Import záznamů o balících Víceuživatelská funkcionalita Důležité informace, obvyklé chyby Číselná řada je vyčerpaná Nelze se přihlásit Chyba při zadávání nového balíku Přesun lokální instalace mezi dvěma stanicemi Změna lokální instalace na síťovou Přesun síťové instalace... 26

3 1 Úvod DELISprint je program společnosti DPD umožňující tisk balíkových štítků a další související funkce nutné k zajištění správného procesu přepravy. Tento dokument uvádí pouze nejčastější úkony a nastavení, potřebné k prvnímu použití programu a rady k vyvarování se obvyklých chyb. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace k jednotlivým funkcím, hledejte v úplném manuálu (pdf dokument je součástí instalace programu). Budete-li přesto potřebovat poradit, napište na

4 2 Jak začít Chcete-li tisknout DPD balíkové štítky z programu DELISprint, potřebujete PC s operačním systémem Windows, tiskárnu (běžnou kancelářskou nebo speciální termotiskárny pro tisk štítků) a připojení k Internetu. Minimální uváděná konfigurace PC je Pentium III 800MHz, 256 RAM, 250MB volného místa na HDD, rozlišení obrazovky 1024x768. Stanice musí mít OS alespoň Windows DELISprint instalace Na stránce je k dispozici ke stažení aktuální verze programu. Spuštěním instalačního souboru dojde k instalaci. V případě, že program již nainstalován je, dojde po zvolení volby Změnit k jeho aktualizaci. Na jednom počítači může být nainstalována pouze jedna kopie programu DELISprint. V dalším kroku lze určit typ instalace. DEMO DEMO verze znamená, že program je nainstalován lokálně, s ukázkovými daty. To pouze znamená, že není nastaven pro konkrétního klienta a nelze z něj tisknout platné štítky pro přepravu. Není nijak omezen časově ani ve funkčnosti a proto umožňuje testování a seznamování téměř v plné šíři. Na ostrou verzi lze DEMO převést vložením konfiguračního souboru. Jeden uživatel (Lokální) Lokální verze znamená, že program i jeho složka s databází bude uložen na aktuálním pc, výchozí složka je C:\Program Files\DPD\DELISprint (lze změnit), resp. C:\DPD\DELISprint (na Win Vista a 7). Po instalaci program vyžaduje vložení konfiguračního souboru ihned. Takto nainstalovaný program je používán jedním uživatelem.

5 Síťová Typ instalace Síťová umožňuje určit umístění databáze odděleně od programové části. V kroku následujícím po volbě typu instalace uživatel volí umístění databáze. Tím je sdílená složka s plnými právy přístupu. Umístění dat odděleně od programu může mít dva důvody. Pokud je program nainstalován na jednom počítači a využíván jedním uživatelem, důvodem je umístění dat na disku s vyšší mírou zabezpečení (disk na serveru, jehož data se zálohují na pásku nebo jsou zrcadleny), pak při výpadku pracovní stanice není používání programu ovlivněno, pouze se na novou pracovní stanici nainstaluje program a zvolí se stejné umístění databáze jako před havárií / migrací. Pokud je zájem využívat program více uživateli současně, pak je program nainstalovaný na více počítačích a na všech je v kroku umístění databáze zvoleno shodné umístění. V kombinaci s povolením současné práce více uživatelů současně, která je záležitostí nastavení v KNF souboru, se tak jedná o víceuživatelskou instalaci (po nastavení uživatelů kapitola 4.5). 2.2 Načtení konfiguračního souboru Aby se z DEMO verze stala ostrá verze programu, je nutné vložit konfigurační soubor (KNF). Ten obdržíte od svého DPD depa, na základě dohodnutých požadavků. Vložení se provede přes menu Nastavení / Načíst konfigurační soubor Konfiguračním souborem je vložena konfigurace týkající se zákazníka, tedy údaje týkající se zákazníka, adresy, DelisID, jeho DPD depa a rozsahu číselných řad. Tyto údaje jsou zobrazeny v Nastavení / Nastavení, na kartě DPD konfigurace. Použití DELISprintu pro více zákazníků současně je umožněno tzv. multi-knf souborem, což je více KNF souborů spojených do jednoho. Vložení nové číselné řady po vyčerpání stávající, změna identifikačních údajů nebo úprava povolených služeb či funkcí se provádí vždy importem KNF souboru. 2.3 Nastavení programu Zbytek nastavení se týká vždy konkrétní stanice, na které je program instalován a používán, a na každé takové stanici musí být samostatně proveden Nastavení tiskáren V menu Nastavení / Nastavení, záložka Konfigurace tiskárny je nutné upravit vlastnosti tisku. Po instalaci jsou zde nastaveny hodnoty výchozí tiskárny Windows. Na stejnou tiskárnu je možné tisknout štítky i reporty, v takovém případě je nutné pro tisk štítků použít listy A4 se čtyřmi samolepkami. Obsluhu lze ulehčit použitím těchto listů v samostatném

6 podavači, pokud to tiskárna umožňuje, a příslušným nastavením použití podavače tiskárny v programu. Rozdílné tiskárny je možné zvolit, pokud budou štítky tisknuty na speciální termotiskárně a reporty na jiné, běžné kancelářské tiskárně. Obvyklým typem používaným v DPD CZ je tiskárna Zebra LP Pro správný tisk je nutné Ve vlastnostech tiskárny (Start Nastavení Tiskárny Zebra LP2844 Vlastnosti karta Obecné Předvolby tisku Upřesnit) je nutné zvolit velikost papíru na Label 4 x 6 V programu DELISprint, v Nastavení / Nastavení, záložka konfigurace tiskárny, je v řádku Tiskárna pro štítky nutné otevřít detail přes tlačítko [ ] a zvolit tiskárnu Zebra LP2844 a i zde vybrat velikost papíru Label 4 x 6 Na stejné kartě je nutné zvolit Formát papíru na hodnotu Štítek 98x150mm (1 štítek na stránce. Např:

7 2.3.2 Nastavení sítě V Nastavení, na záložce Konfigurace zákazníka, je nutné nastavit datové spojení mezi programem a servery DPD. To je nezbytné pro odesílání dat (denně datové soubory, například dobírkové údaje) a jejich přijímání (aktualizace směrovacích tabulek 3x ročně). V sekci Přístup k Internetu je nutné zvolit podle konkrétní situace buď Windows standardní připojení (přebírá nastavení z výchozího prohlížeče) nebo přes lokální síť (v takovém případě lze ovlivnit nastavení proxy). Tlačítkem Kontrola spojení se provede kontrola spojení. V případě neúspěšného spojení lze důvody dohledat v logu, který lze otevřít tlačítkem Deník transakcí. Pokud je spojení potvrzeno oknem se zprávou Test spojení je v pořádku, je potřeba v sekci Přenos DPD dat zaškrtnout volbu Přenos dat aktivován a přepínač způsob nastavit na HTTP. Např:

8 3 Použití DELISprintu 3.1 Zobrazení a úprava dat Hlavní okno programu zobrazuje aktuálně zadávané balíky ve formě tabulky. Spodní část okna pod tabulkou zobrazuje detail k danému řádku. Horní část okna nabízí základní ovládací ikony pro vytvoření záznamu o balíku, provedení procedury ukončení dne a historie balíků.

9 3.2 Zadávání údajů o balíku Pro zadávání nových údajů je třeba stisknout tlačítko Nový, pro editaci stávajícího záznamu dvojkliknout na daný řádek. Zobrazí se následující okno (pozn.: jednotlivé části okna a nabízené funkce se mohou lišit v závislosti na povolené konfiguraci) Do části Příjemce je nutné zadat adresu příjemce. Do části Informace o balíku můžete zadat upřesňující údaje o balíku. Pole Počet balíků určuje počet balíků směřující ke stejnému příjemci, balíky tvoří zásilku a jsou doručovány společně.

10 V části Produkty a možnosti volíte druh balíku, resp. službu. V případě že to typ balíku vyžaduje/umožňuje, lze zaškrtnutím kombinovat základní produkty s dodatkovými službami a otevření dodatečných polí slouží k zadání doplňkových dat (například dobírkových) DPD CLASSIC Základní produkt DPD CLASSIC doručení Business je výchozím zvoleným produktem. Nevyžaduje žádné dodatečné informace DPD Private Produkt DPD CLASSIC doručení Private je službou s možností proaktivní notifikace, využívanou zejména při doručení na soukromou adresu. Je nutné zvolit základní produkt CLASSIC Private a zaškrtnout volbu PRO Proaktivní zpráva, čímž je zobrazeno tlačítko PRO otevírající detail pro zadání příjemce a typu zprávy. V dialogu lze zadat typ zprávy, příjemce a událost ze životního cyklu balíku, při které je zpráva odeslána. Povolený rozsah a typ zpráv vždy konzultujte s obchodním zástupcem DPD.

11 3.2.3 Dodatkové služby Předchozí základní produkty lze kombinovat s těmito dodatkovými službami, které se navzájem doplňují nebo vylučují, podle dostupnosti v dané zemi příjemce. Jejich zobrazní programem závisí na povolení produktů ve Vaší zákaznické konfiguraci dodané DPD depem DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18:00 Expresní služby, lišící se časovým limitem pro doručení příjemci, obsaženým v názvu produktu. Garantovaná doba doručení u DPD 10:00 a DPD 12:00 je dostupná ve větších městech, u DPD 18:00 v celé síti DPD CZ. U těchto dodatkových služeb je povinné pole Telefon v oddíle Příjemce Výměnná zásilka Služba umožňující odeslání balíku na adresu příjemce, kde dojde k výměně a balík je přepraven zpět odesílateli. Bez nutnosti zadávat jakékoliv dodatkové údaje dojde k vytištění přepravních a servisních štítků pro cestu balíku tam i zpět.

12 Dobírka Služba umožňující výběr dobírkové částky při doručení balíku. Doplňková pole zobrazená po výběru služby umožňují zadat dobírkovou částku, způsob platby při doručení hotovostní nebo platební kartou a zadání variabilního symbolu. Pokud je povoleno upřesnění bankovních účtů, je možné zvolit z bankovního účtu uloženého v evidenci (viz samostatná kapitola), jinak je použit výchozí bankovní účet evidovaný u DPD. Při zvolení počtu balíků >1 je povinně automaticky zvolen způsob doručení CD-Kompletní doručení, balíky jsou doručovány jako zásilka, tj. společně a pole pro částku je doplněno o znak lomítka umožňující automatické rozdělení částky. To umožňuje několik variant zadání dobírkové částky. V modelovém příkladu je při počtu balíků je celková dobírková částka za zboží přepravovaném v zásilce 3000,- a varianty jsou tyto: Zadání celkové částky za zásilku a použití automatické rozdělení - celková částka 3000,- je rovnoměrně rozdělena na všechny balíky, tj. na každém balíku bude dobírková částka 1000,- a celková vybraná částka bude 3000,-

13 Zadání dílčí částky bez použití automatického rozdělení zadáná dílčí částka 1000,- je částka za jednotlivý balík, tj. na každém balíku bude dobírková částka 1000,- a celková vybraná částka bude 3000,- Zadání dílčích částek k jednotlivým balíkům, pomocí oddělení znakem /. Údaj 1200/1000/800 zajišťuje uživatelem určené rozdělení dobírkových částek podle skutečné hodnoty přepravovaných balíků, tj. na prvním balíku bude dobírková částka 1200,-, na druhém 1000, na třetím 800,- a celková vybraná částka bude 3000,-

14 3.3 Tisk štítků Záznam je možno uložit současně s vytištěním, nebo pouze uložit a tisknout následně hromadně stiskem tlačítka Tisk štítku v hlavním okně. V případě, že je nutné opakovat tisk, klikněte na řádek balíku v hlavním okně pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Opakování tisku. Nedojde k přetištění identického štítku, protože opakované použití stejného čísla balíku není možné, ale číslo balíku je smazáno a daný záznam lze vytisknout znovu s novým číslem balíku. 3.4 Procedura uzavření dne (EOD procedura) Pro ukončení práce s programem za daný den nebo úsek pracovní doby je nutné zvolit spuštění procedury ukončení dne, tzv EOD procedury. To lze provést stiskem tlačítka Zavřít v hlavním okně programu. Spuštění této akce uzavírá proces odbavení balíků. Všechny nevytištěné balíky jsou vytištěny, uskuteční se přenos dat, následně je zobrazen dialog, kde lze zvolit vytištění Deníku a Seznamu zásilek. Všechny zpracované balíky jsou přesunuty z hlavního okna do Historie balíků. Procedura se obvykle spouští jednou denně, s dostatečným předstihem před příjezdem řidiče. Lze ji ale spustit kdykoliv, tedy vícekrát denně (například pokud potřebuji vytvořit další balíkové štítky i potom, co jsem již za daný den práci ukončil).

15 3.5 Historie balíků Ikona Historie balíků v hlavním okně zobrazuje přehled historie balíků. Rozsah dní uchovávané a tudíž zobrazitelné historie lze upravit v Nastavení, starší data jsou smazána. Standartně je uchováváno pouze 122 dní. Chceme-li zachovat starší data, je nutné buď limit zvětšit (to ale může mít negativní dopad na výkon počítače z důvodu příliš velkého souboru databáze) nebo si data vyexportovat do CSV souboru přes tlačítko Export (například vždy po skončení měsíce zafiltrovat náhled na předchozí měsíc a vyexportovat příslušná data). Výpis lze dále filtrovat podle několika parametrů. Kliknutím na tlačítko DELIStrack lze zobrazit přepravní cyklus vyhledaného balíku ve webové službě DELIStrack (chráněné části webu, jako např. zobrazení soupisky rozvozu lze zobrazit s pomocí DelisID a příslušného hesla, které je zobrazeno v Nastavení)

16 4 Doplňující funkce 4.1 Správa deníku Všechny vytvořené deníky, tedy záznamy o provedení procedury dne, jsou zobrazené v menu Balíky, Správa deníku. U procedury vyhledané podle datumu a času je zobrazen stav vytištění, přenosu dat, případně stav odeslání informačních ů. Přetisk dokumentů (pokud se tisk nezdaří, nebo je dokument zničen či ztracen) a opětovné odeslání dat (pokud přenos selže) lze opakovat stiskem tlačítek ve spodní části okna.

17 4.2 Správa adres Zadávání balíků může být ulehčen výběrem adresy příjemce z adresáře v průběhu zadávání balíku. Správu adresáře můžete provádět zobrazením vlastního okna Adresáře po spuštění z menu Zákaznická data / Adresy. Adresář lze naplnit:. - ukládáním nově použitých adres (po zaškrtnutí Založit adresu uložením při zadávání nového záznamu se automaticky uloží daná adresa do adresáře, pokud tam shodná není) - ručním zadáním v okně Adresáře - importem ze souboru 4.3 Správa bankovních účtů Dobírkové částky jsou odpláceny na výchozí bankovní účet klienta, který DPD CZ eviduje. Pokud existuje požadavek na odplácení dobírkových částek na několik rozdílných účtů, ať už v rámci CZ,

18 nebo při odesílání dobírek do SK, kdy je nutné použít účet vedený v SK v měně, je nutné tyto bankovní účty zadat v samostatné evidenci, přístupné v menu Zákaznická data / Bankovní účty, a tím je zpřístupnit pro výběr při pořizování dobírky. Při zadávání údajů je nutné dodržet konkrétní formát údajů pro jednotlivá pole, který není DELISprintem vynucován, ale který vyžadují aplikace zpracovávající platbu. Bez dodržení tohoto formátu nelze data zpracovat a odplacení na specifikovaný účet zaručit. Reference uživatele uživatelské označení pro rychlejší identifikaci účtu Kód banky nutno zadat jako čtyřmístné číslo. Například 0100 Název banky pojmenování banky, dle uvážení uživatele, ale ve tvaru max.30 znaků, povolené znaky jsou pouze velká písmena bez diakritiky, čísla, tečka, čárka. Nesmí být použita malá písmena, písmena s diakritikou, středník, apostrofy, uvozovky. Např. Komerční banka musí být zadáno jako KOMERCNI BANKA Číslo účtu předčíslí a číslo účtu, zadané jako 6 a 10 čísel, oddělených pomlčkou, kratší údaj je doplněný zleva nulami. Např musí být zadáno jako , např musí být zadáno jako Majitel účtu - pojmenování držitele účtu, dle uvážení uživatele, ale ve tvaru max.30 znaků, povolené znaky jsou pouze velká písmena bez diakritiky, čísla, tečka, čárka. Nesmí být použita malá písmena, písmena s diakritikou, středník, apostrofy, uvozovky. Např. Majitel účtu musí být zadán jako MAJITEL UCTU

19 Komentář uživatelské označení textové pro rychlejší identifikaci účtu Pole IBAN a BIC nevyplňujte Pole Reference uživatele a Komentář, jsou v podobě v jaké jsou zobrazeny v přehledu na levé straně zobrazeny stejně i v dialogu pro zadání dobírkových dat při pořízování nového balíku, což usnadňuje jejich použití. Použití volby Výchozí zajišťuje předvybrání daného účtu v pořizovacím dialogu nového balíku.

20 4.4 Import záznamů o balících Pořizování dat může ulehčit import dat o balících. Import dat v podobě souboru lze spouštět ručně nebo automaticky podle předem zvolených pravidel. Importovat data je možné s textových souborů s oddělovačem (např.csv), ze souborů aplikace Microsoft Excel (.xls) nebo přímo z databázové tabulky přes ODBC rozhraní. Formát souboru lze upravit podle vašich potřeb. Povinná pole jsou kódy typu balíku, adresa příjemce, případně dodatkové (např. dobírkové údaje). Detaily konkrétního použití naleznete v úplném manuálu (pdf dokument je součástí instalace programu), případně kontaktujte technickou podporu programu na adrese 4.5 Víceuživatelská funkcionalita DELISprint lze použitím příslušně nastaveného KNF souboru zpřístupnit pro práci více uživatelů současně, především při použití síťové verze. V takovém případě je nutné se po spuštění programu přihlásit.

21 Uživatele vytváří a přidělení rolí zajišťuje Administrátor. Uživatel Administrátor slouží pouze k importu KNF souboru, provádění nastavení, nikoliv na běžnou práci s programem. Pokud je přihlášen, nemůže se přihlásit nikdo jiný. Administrátor zakládá a spravuje ostatní uživatele. Uživatel s rolí EOD správce může být ve firmě pouze jeden. Odpovídá za provedení procedury EOD, a to nad všemi vytvořenými balíky. Uživatel s rolí Skladník pouze pořizuje záznamy o balících a předává je EOD správci zamknutím zvolených zásilek. Uživatel s rolí Track & Trace má pouze pasivní práva, umožňující nahlížení do historie a použití služby DELIStrack.

22 5 Důležité informace, obvyklé chyby 5.1 Číselná řada je vyčerpaná V DPD CZ jsou balíky označovány unikátními čísly. Každé číslo lze použít v systému pouze jednou. Program přiděluje tištěným štítkům tyto unikátní čísla a zobrazuje stav zbývajícího počtu číselné řady v pravém dolním rohu hlavního okna. Tento údaj je nutné sledovat a v dostatečném předstihu před vyčerpáním přidělené číselné řady je nutné své DPD depo požádat o doručení KNF souboru s novým rozsahem číselné řady. Ve svém požadavku uveďte své číslo zákazníka a SubID tohoto čísla. Tyto údaje jsou uvedeny v Nastavení, na kartě DPD konfigurace, v sekci Zákazník. Po vyčerpání číselné řady musíte vložit novou impotem KNF souboru do programu DELISprint. Pokud číselnou řadu vyčerpáte, objeví se následující okno.

23 Tato situace předpokládá, že zadáte heslo, kterým umožníte opakování rozsahu číselné řady, což je obvyklý postup v síti DPD mimo Českou republiku. V DPD CZ opakování číselné řady povolené není, proto není možné heslo obdržet a zadat. Stiskem Storno nebo podržením klávesy Esc zrušte pokusy o tisk štítků, pro které již nezbývá číselná řada. Jakmile se zobrazí opět hlavní okno, smažte všechny nevytištěné štítky (brání importu KNF souboru), importujte nový KNF soubor a poté pokračujte v zadávání svých záznamů. 5.2 Nelze se přihlásit V případě, že program běžící v síťové verzi není korektně ukončen nebo v případě, že nastane chyba na síti, program odmítá provést přihlášení uživatele s odkazem na fakt, že už uživatel přihlášený je. Toto neaktivní přihlášení lze zrušit a nové přihlášení umožnit následujícím postupem:

24 - ukončete práci všech uživatelů v programu DELISprint - na kterékoliv ze stanic v přihlašovacím dialogu zvolte z roletového menu uživatele Administrator - zadejte jeho heslo do pole pro heslo - klikněte na tlačítko Odhlásit všechny uživatele - potvrďte že uživatel skutečně není přihlášen - pokračujte v běžné práci všech uživatelů Pokud není dostupná složka s databází, je zobrazeno toto upozornění a program nejde spustit. Ověřte funkčnost sítě. Druhá příčina problému je poškození struktur databáze, což lze opravit spuštěním opravného programu, který naleznete v menu OS Start / Programy / DELISprint / Repair & Compress of the DELISprint database 5.3 Chyba při zadávání nového balíku Je-li zobrazena tato informace, program upozorňuje na fakt, že do daného místa nelze poslat balík zvoleného typu (například DPD 10:00 do zahraničí).

25 Pokud je tato zpráva zobrazena v případě, že adresát i typ balíku jsou obvyklé a vyzkoušené (např. Normální balík v tuzemsku), důvod v zobrazení zprávy je v tom, že DELISprint nezná PSČ, které jste uvedli. Pokud je PSČ chybné, na webu pošty (www.cpost.cz případně najděte správné PSČ a zadejte je do programu DELISprint. Pokud je PSČ správně ale DELISprint ho nezná, použijte nejbližší existující PSČ a tuto skutečnost nahlaste do DPD 5.4 Přesun lokální instalace mezi dvěma stanicemi Pokud nastane situace, která vyžaduje migraci programu DELISprint, lze to zajistit následujícím postupem. Stanice s původní instalací je v postupu popsána jako PC1, stanice, na kterou se má instalace přesunout, PC2. 1. Na PC1 reinstalujte na poslední verzi programu DELISprint. 2. Na PC2 nainstalujte tutéž verzi programu, volba Lokální / Demo verze. 3. Z PC1 zkopírujte do PC2 složky Data a Konfiguration z adresáře programu (ve výchozím nastavení C:\Program Files\DPD\DELISprint). 4. Na PC2 zkontrolujte, zda po spuštění nabíhá s daty klienta (údaje klienta vypsané v Nastavení, stav číselné řady, obsah adresáře, historie jsou shodné na obou pc). 5. Na PC2 upravte nastavení, které závisí na dané stanici, tj. nastavení sítě a tiskáren. 6. V případě, že body 4 a 5 jsou úspěšně provedeny, odinstalujte DELISprint z PC1. V žádném případě není možné používat obě instalace současně, neboť to znamená vytištění duplicitních štítků. Balíky s duplicitním číslem jsou z přepravy vráceny, protože nemohou být doručeny. 5.5 Změna lokální instalace na síťovou V případě, že se změní podmínky pro užívání programu DELISprint, je obvyklé že klient požaduje změnu lokální instalace na síťovou, aby proces odbavení balíků mohl být zpracováván více osobami současně. Lokální instalaci lze změnit na síťovou při současném zachování dosavadních dat a to následujícím způsobem.

26 1. Zkopírováním celého adresáře DELISprint (C:\Program Files\DPD\DELISprint) do jiného adresáře v pracovní složce proveďte zálohu programu. 2. Vyžádejte si u své DPD kontaktní osoby KNF soubor, ve kterém bude povolena síťová práce více uživatelů současně. Počet současně připojených osob lze omezit a lze vyžadovat heslo. 3. Vložte KNF soubor do programu DELISprint. Od tohoto okamžiku bude po spuštění vyžadováno přihlášení. Je nastaven pouze uživatel Administrátor, heslo je dpd. 4. Vytvořte složku na serveru a nasdílejte ji s plnými právy (např. složka pojmenovaná DPD) 5. Přesuňte složky Data a Konfiguration ze stávající lokální instalace programu (C:\Program Files\DPD\DELISprint) do složky DPD na serveru. 6. Spusťte instalátor programu a místo volby Lokální zvolte Síťová, v dalším kroku určete jako cestu k databázi sdílenou složku na serveru, a to buď přes tl.procházet nebo přímým zápisem UNC cesty (v tomto případě \\server\dpd\ ). Stávající programová část bude aktualizována, napojení na databázi se přesměruje na nové umístění databáze. 7. Kontrolou správnosti provedeného postupu je fakt, že po spuštění programu jsou všechna nastavení identická se stavem před započetím přesunu, přestože se umístění databáze změnilo. Není-li tomu tak a program naběhne jako DEMO verze, nebyl správně provedený některý krok. 8. Na dalších pracovních stanicích můžete nainstalovat program, s volbou typu Síťová instalace a cestou k databázi jako v bodě Na všech pracovních místech musí po spuštění programu být shodné nastavení odpovídající klientovi, tedy zobrazené v Nastavení, na kartě DPD konfigurace, v sekci Zákazník. Zejména důležité je zachovat unikátnost číselné řady a tedy zkontrolovat její poslední použitou hodnotu. Shodné údaje musí být uvedeny také v Adresáři (je-li používán) a v Historii balíků. Shodné údaje jsou důkazem, že různé pracovní stanice jsou napojeny na stejnou databázi se společnými daty. Naopak rozdílné údaje (stav číselné řady) na různých stanicích ukazují na fakt, že není použita stejná databáze. To pak znamená, že použítá čísla balíků nejsou unikátní a nemohou být použity! Poznámka: KNF soubor se importuje pouze v bodě 3. Není nutné vkládat ho vícekrát, nebo na více stanicích. Údaje z něj se totiž zapisují do databáze, která je společná, tedy pokud je společná databáze správně použitá, údaje jsou použity na kterékoliv z pracovních stanic. Rozdílné údaje jsou vždy známkou chyby a taková instalace nesmí být použita. Balíky s duplicitním číslem jsou z přepravy vráceny, protože nemohou být doručeny. 5.6 Přesun síťové instalace Pokud nastane situace, která vyžaduje migraci databáze ze serveru 1 na server 2, lze to zajistit následujícím postupem. Server s původním umístěním databáze v postupu popsán jako S1, server s novým umístěním databáze jako S2, libovolná stanice s programem DELISprint jako PCx.

27 1. Na S2 vytvořte složku (např. DELISprint) a nasdílejte ji s plnými právy 2. Do nasdílené složky přesuňte obsah nasdílené složky ze serveru S1, tj. podadresáře Data a Konfiguration 3. Ujistěte se, že databáze je pouze v novém umístění, abyste vyloučili riziko používání nesprávných dat. 4. Na všech stanicích proveďte update programu DELISprint spuštěním instalačního programu. Dojde k udpate na poslední verzi programu DELISprint. V kroku umístění databáze změňte stávající hodnotu na nové umístění zadáním cesty např. \\S2\DELISprint nebo zvolením sdílené složky na S2 přes tlačítko Procházet

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více