Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o."

Transkript

1 E Povinná osoba: Obchodné meno/názov: PROFiber Networking, s.r.o. Bydlisko/Sídlo: Bernolákova 2, Trnava, Slovensko zverejňuje opravu údajov zverejnených: Obchodný vestník č.: 66/2015 Deň jeho vydania: Typ podania: Zmluva (Obchodný vestník) Číslo zverejnenia: ZML Týkajúcich sa subjektu: PROFiber Networking, s.r.o. IČO / dátum narodenia subjektu: Správne znenie údajov: Čl.VIII znie nasledovne: Článok VIII. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 8.1. V prípade, že dodávateľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania V prípade omeškania objednávateľa s úhradou daňového dokladu uhradí objednávateľ dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda V prípade porušenia povinností uvedených v článku 5.3 a 5.4 zaplatí dodávateľ zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie povinností uvedených v článkoch 5.3 a 5.4 a to aj opakovane. Pôvodnú prílohu nahrádza príloha: Príloha číslo 1 k Zmluve na dodanie high-tech technológií. Komplexný návrh dodania a inštaácie technológií podľa opisu predmetu zmluvy 1 Zostava pre kalibráciu Optical Power Meter- meradiel optického výkonu laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 1

2 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 GP Scrambler SM 1 2 Zostava pre kalibráciu Optical Light Source - zdrojov optického žiarenia kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% 2

3 IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 měřidlo vlnových délek MWM 1450 až 1650 nm, + 10 až - 40 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 3 pm 328B-GPIB Bristol Instruments multiwavelenth meter (0,5 pm uncertainty) 1 3 Zostava pre kalibráciu Optical Loss Test Set - meradiel optického útlmu laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 už v sestavě 3

4 už v sestavě IQS DWDM source module 1310 nm 1 už v sestavě GP WDM Laser source 1490nm 1 už v sestavě IQS WDM Laser source 1550nm 1 už v sestavě IQS DWDM source module 1625 nm 1 už v sestavě kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 už v sestavě měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 už v sestavě kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 už v sestavě OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 už v sestavě OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 už v sestavě optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 už v sestavě FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 už v sestavě Zostava pre kalibráciu Optical Loss Test Set - meradiel optického útlmu s automatickým režimom a vstavaným interným 4 fotodetektorom laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 4

5 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 Master měřidlo útlumu v automatickém režimu referenční měřidlo pro porovnání s kalibrovaným měřidlem OLTS na vlnových délkách 1310,1490,1550,1625 nm FOT-932X-4-XX High-power Ge detector, Tri-lambda 1310/1550/1625 nm laser (9/125 µm) 1 FOT-932X-5-XX High-power Ge detector, Tri-lambda 1310/1490/1550 nm laser (9/125 µm) 1 GP Reference Fiber roll single mode 30Km 1 GP Reference ORL fiber single mode 25Km 1 GP Zero reflection Test jumper 1 5

6 6

7 5 Zostava pre kalibráciu Variable Optical Attenuator - meracích optických atenuátorov laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 Dva kalibrační power metery nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 5%, linearita maximálně 0,01 db IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 7

8 6 Zostava pre kalibráciu Optical Time Domain Reflectometer OTDR SM - optický reflektometer pre vlákna SM měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 referenční optické vlákno G.652 o délce min 2km a maxilálně 5 km (etalon délky a měrného útlumu v požadovaných pásmech) GP km Roll Fiber SM Calibrated w/ FC/UPC 1 měřicí optické vlákno G.652 o délce min 2km a maxilálně 5 km GP kmRoll Fiber9/125/250 w/fc/apc 1 měřicí optické vlákno G.652 o délce min 15km a maxilálně 25 km GP kmRollFiber9/125/250 w/fc/apc 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 8

9 7 Zostava pre kalibráciu Optical Time Domain Reflectometer OTDR MM - optický reflektometer pre vlákna MM měřicí optický útlumový článek pro vlákna MM 62,5/125, pro vlnové délky 750 až 1350 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. IQS Variable attenuator (IQS-3150-D-EI) 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna MM 50/125, pro vlnové délky 750 až 1350 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. IQS-3150-C-XX Module, 50/125 µm fiber, 700nm to 1350 nm 1 referenční optické vlákno OM1 o délce min 100m a maxilálně 1 km (etalon délky a měrného útlumu v požadovaných pásmech) GP m Roll Fiber 62.5µm FC/PC Conn 1 měřicí optické vlákno OM1 o délce min 200 m a maxilálně 1 km GP kmRollFiberMM62.5/125/250FC/UPC 1 referenční optické vlákno OM3 o délce min 100m a maxilálně 1 km (etalon délky a měrného útlumu v požadovaných pásmech) FiberBox PSB-C m Roll Fiber 50µm FC/PC Conn 1 měřicí optické vlákno OM2 o délce min 1km a maxilálně 5 km FiberBox PSB-C kmRollFiberMM50/125/250FC/UPC 1 měřicí optické vlákno OM1 o délce min 1km a maxilálně 5 km GP kmRollFiberMM62.5/125/250FC/UPC 1 měřicí optické vlákno OM2 o délce min 200 m a maxilálně 1 km 9

10 FiberBox PSB-C kmRollFiberMM50/125/250FC/UPC 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 8 Zostava pre kalibráciu Optical Spectrum Analyzer OSA SM - optický spektrálny analyzátor pre vlákna SM kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% už v sestavě už v sestavě IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 IQS DWDM source module 1310 nm 1 už v sestavě GP WDM Laser source 1490nm 1 už v sestavě IQS WDM Laser source 1550nm 1 už v sestavě IQS DWDM source module 1625 nm 1 už v sestavě měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 už v sestavě optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm už v 10

11 FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 už v sestavě FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 už v sestavě měřidlo vlnových délek MWM 1450 až 1650 nm, + 10 až - 40 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 3 pm 328B-GPIB Bristol Instruments multiwavelenth meter (0,5 pm uncertainty) 1 už v sestavě 9 Zostava pre kalibráciu PON Power Meter - PON meradlo optického výkonu laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 Souprava 2xONT-1xOLT standard GEPON nebo GPON GEPON OLT OLT GEPON 1 GEPON ONT NTT GEPON 2 11

12 10 Zostava pre kalibráciu Gigabit Ethernet Tester kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% už v sestavě už v sestavě IQS Calibration power meter 1 už v sestavě měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 už v sestavě Referenční měřicí Ethernet analyzátor, pracovní etalon pro kalibraci datového toku Ethernetu 100/1000 Mbit/s a Fiber Channel (FC). EXFO - FTB-8130NGE Packet Blazer Ethernet Test Module (Golden instrument) 1 12

13 V Ríčanech, dňa Ing. Ladislav Šašek, CSc, konateľ 13

Kalibrace testerů pro datakomunikace

Kalibrace testerů pro datakomunikace Kalibrace testerů pro datakomunikace Datakomunikační testery, testery Ethernetu, IP testery - Kdo říká, že se nemusí kalibrovat? Opravdu se nemusí kalibrovat? NE nemusí ANO musí Když nemají vliv na kvalitu

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO Zátěžové a akceptační testy optické rozhraní 14.03.2013 Radek Kocian Radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Zdroj: EXFO 1 Zdroj: EXFO Možnost jednoho splitrování Zdroj: EXFO 2 Možnost vícenásobného splitrování

Více

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? aneb zkušenosti s měřením tras a kalibrací přístrojů Martin Hájek, Karel Dvořák MIKROKOM s.r.o. Faktory ovlivňující naměřené výsledky

Více

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček Měření přímou metodou v sítích FTTx Miroslav Švrček Měření při instalaci/výstavbě Bidirectional Loss Test set OFI-2042 Měření v obou směrech na 1310, 1490 a 1550 nm Měření vložného útlumu (IL) Měření

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Automatické vs. Inteligentní OTDR 2 3 iolm - Inteligentní OTDR iolm Přímá metoda

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Miroslav Švrček, Martin Hájek MIKROKOM, s.r.o. Nové nároky vysokorychlostních DWDM a CWDM systémů na optickou trasu

Více

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. OK 09 Optické komunikace, 22. 23. 10. 2009 Optická měření DWDM spojů OSA (Optický Spektrální Analyzátor) Základní klíčové

Více

Nové techniky měření sítí FTTx

Nové techniky měření sítí FTTx Nové techniky měření sítí FTTx Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Standardní metody 2 Inteligentní OTDR iolm OTDR 3 Inteligentní OTDR iolm přímá metoda 4 Node iolm pro aktivace/akceptace/servis/monitoring

Více

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Brno, 11.3.2016 Jan Brouček, Ján Ďurovka Přesné měření útlumu kabelů a tras 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Vybrat vhodnou měřicí techniku

Více

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, EXFO Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Analýza 40/100G signálů OK 2012 Peter Potrok, Josef Beran josef.beran@profiber.cz

Více

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Moderní měřicí technika v optických komunikacích, Moderní měřicí technika v optických komunikacích, aneb vše, co jste chtěli vědět o měření optiky, ale dosud jste se nezeptali Ing. Miroslav Švrček Ing. Martin Hájek Košice 21. 4. 2009 Bratislava 23. 4.

Více

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů Jan Brouček, Josef Beran jan.broucek@profiber.cz josef.beran@profiber.cz Od 10G k 40G až k 100G Rychlost Modulace OSNR CD PMD 10 Gbit/s

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují

Více

Intelligent Optical link Mapper

Intelligent Optical link Mapper Intelligent Optical link Mapper - co vidí a umí OTDR Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Požadavky při výstavbě a servisu optických sítí (PON, P2P) 2 Nové možnosti iolm (Intelligent

Více

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Analýza 40/100G signálů OK 2012 Peter Potrok, Josef Beran josef.beran@profiber.cz

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů Optické komunikace a jejich výuka v roce 2010 pro pedagogy SŠ, VOŠ a VŠ Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. Bratislava, 23. listopadu 2010 MIKROKOM, s.r.o. 18-let ve vláknové optice a OK 8 let

Více

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry OTDR v roce 2012 požadavky a parametry Pavel Kosour, Radek Kocian info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Proč OTDR? 2 Jak vybrat OTDR pro PON sítě 3 Inteligentní měření PON - iolm 4 Správa měřicího

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz Technologie CWDM v optických sítích Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz WDM technologie WDM 850/1300 nm, 1310/1550 nm WWDM pro MM vlákna, 4 kanály á 25nm 1275, 1300,

Více

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, 8. 4. 2011. Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011. InBand měření OSNR.

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, 8. 4. 2011. Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011. InBand měření OSNR. In Band měření OSNR signálu DWDM (CD?,PMD?) Jan Brouček, Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011 InBand měření OSNR signálu DWDM témata A InBand měření OSNR B Měření CD, PMD C Měření tvaru signálu, oka

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

Předřadná optická vlákna

Předřadná optická vlákna Nezbytná pomůcka pro výstavbu, údržbu i servis optických tras pomocí optického reflektometru. Pokryje mrtvou zónu a umožní měřit útlum na celé délce vlákna včetně vstupního a výstupního u. Malé a lehké

Více

Filename: :14 (GMT+01:00) 67 prof. Filka. Unit model: FIP-420B Unit S/N: Comments: FIP Identifiers. Cable ID: Fiber ID: 3

Filename: :14 (GMT+01:00) 67 prof. Filka. Unit model: FIP-420B Unit S/N: Comments: FIP Identifiers. Cable ID: Fiber ID: 3 Fail iolm General Information Filename: cichnova-lp.iolm Test date: 13.3.2014 Test time: 15:57 (GMT+01:00) Customer: prof. Filka Company: Studenti SSIPF Brno Operator: Petr Kormaňák Unit model: MAX-715B-M3-EA

Více

Novinky v měření optických sítí a TV/SAT signálů

Novinky v měření optických sítí a TV/SAT signálů Novinky v měření optických sítí a TV/SAT signálů Miroslav Švrček Martin Hájek MIKROKOM, s.r.o. Praha 4, Pod Vinicí 20, 143 00 Banská Bystrica 20. 9. 2016 Košice 21. 9. 2016 Bratislava 22. 9. 2016 Založení

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Pavel Lafata lafatpav@fel.cvut.cz Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze Pasivní optické přístupové sítě PON = Passive

Více

Optické transceivery x Optické trasy

Optické transceivery x Optické trasy RLC Praha a.s. Optické transceivery x Optické trasy Ing. Jaromír Šíma sima@rlc.cz www.rlc.cz RLC Praha a.s. 40Gbit/s a 100Gbit/s Ethernet over fiber 1 Transceiver Transmitter + Receiver = Transceiver Typy

Více

Měření RF kde? Headend NODE Amplifiers Micronode Účastnická zásuvka Kabelový modem 26. 3. 2012. CATV a koax měření a servis v RF TV, RFoG

Měření RF kde? Headend NODE Amplifiers Micronode Účastnická zásuvka Kabelový modem 26. 3. 2012. CATV a koax měření a servis v RF TV, RFoG CATV a koax měření a servis v RF TV, RFoG Jiří Göllner: PROFiber Networking CZ s.r.o. 1 Měření RF kde? Headend NODE Amplifiers Micronode Účastnická zásuvka Kabelový modem 2 1 Měření RF Co? Na účastnické

Více

SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ ÚTLUMU/VÝKONU. UŽIVATELSKÝ NÁVOD přístrojů EPM-500/ELS-500 verze 1.0

SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ ÚTLUMU/VÝKONU. UŽIVATELSKÝ NÁVOD přístrojů EPM-500/ELS-500 verze 1.0 SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ ÚTLUMU/VÝKONU EPM/ELS-500 UŽIVATELSKÝ NÁVOD přístrojů EPM-500/ELS-500 verze 1.0 PROFiber Networking CZ s.r.o. PROFiber Networking s.r.o. Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 Trstínska

Více

Měření pasivních optických sítí

Měření pasivních optických sítí Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 2 Měření pasivních optických sítí Measurement of Optical Access Networks Vladimír Tejkal, Miloslav Filka, Pavel Reichert, Jan Šporík xtejka00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu.

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu. 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Passive Optical Network FTTH PON topologie EPON = GEPON GPON Internet Central Office OLT Optical Link Terminal 1490 nm 1310 nm

Více

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Your Optical Fiber Solutions Partner OFS 1 Optical fibers for access networks ITU-T G.657 (2006) Characteristics of a Bending

Více

Testování Triple play služeb & EtherSAM

Testování Triple play služeb & EtherSAM Testování Triple play služeb & EtherSAM 12.9.2012 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu KOMERČNÍ ETHERNETOVÉ SLUŽBY Operátor Metro Ethernet síť / PTN Business/Residenční

Více

OPTICKÝ VÝKONOVÝ TESTER

OPTICKÝ VÝKONOVÝ TESTER SKS MANUÁL STRUKTUROVANÝ KABELÁŢNÍ SYSTÉM OPTICKÝ VÝKONOVÝ TESTER Měřící sada FO4-WSMDSDsc VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní

Více

Příslušenství EXP1 - karty do 19 racku rozšiřující počet výstupů 1Vpp na 3 u jednovstupových karet

Příslušenství EXP1 - karty do 19 racku rozšiřující počet výstupů 1Vpp na 3 u jednovstupových karet BREAK-TW-V.4/4, BREAK--V.4/4 BOX DIN RACK IP56 Tyto optopřevodníky jsou určeny k přenosu videosignálu a dat nebo. I FM modulace I AGC optického útlumu I Univerzální pro MM i SM vlákna I Až 3 nezávislé

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 1. ÚVOD Ing. Vladimír Schindler Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací, Purkyňova

Více

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace Martin Hájek, Miroslav Švrček, MIKROKOM, s.r.o. Anotace Společnost MIKROKOM se již řadu let zabývá vývojem učebních pomůcek a

Více

Diagnostika koherentních signálů transportních DWDM systémů

Diagnostika koherentních signálů transportních DWDM systémů AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Diagnostika koherentních signálů transportních DWDM systémů WWW.PROFIBER.EU Josef Beran, Jan Brouček josef.beran@profiber.cz jan.broucek@profiber.cz www.profiber.eu

Více

Obr.1: Návaznost optické přístupové sítě na optickou metropolitní síť

Obr.1: Návaznost optické přístupové sítě na optickou metropolitní síť Měření a diagnostika v optických přístupových sítích FTTx Vratislav Blažek, Jan Brouček MIKROKOM s.r.o Publikováno na semináři ČVTSS 8.-9.6. 2005, Praha Úvod Optická vlákna pronikají v telekomunikační

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

OTDR testování a monitorování PON sítí

OTDR testování a monitorování PON sítí OTDR testování a monitorování PON sítí Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Automatické vs. Inteligentní OTDR 2 3 iolm - Inteligentní OTDR Dohledový systém PON infrastruktury pomocí Node iolm

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou Přístup na úrovni fyzické vrstvy Rejstřík pojmů

Více

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu OBSAH 1 Proč mapování optické sítě 100 Gbit/s? 2 Závěry a zkušenosti vizualizace a

Více

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ WWW.PROFIBER.EU Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů Jan Brouček, Radek Kocian info@profiber.eu www.profiber.eu FTTx

Více

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA Ing. Michal Lucki,

Více

BREAK-RW-V.4/4-RACK BREAK-RW-V.4/4. Příslušenství. Optopřevodníky video + RS485/422 I I I I I I I

BREAK-RW-V.4/4-RACK BREAK-RW-V.4/4. Příslušenství. Optopřevodníky video + RS485/422 I I I I I I I Optopřevodníky video + RS485/422 BREAK-TW-V.4/4 BREAK--V.4/4 BOX 1x SM / MM DN RACK Tyto optopřevodníky jsou určeny k přenosu videosignálu a dat RS485 nebo Rs422. VDEO RS485/422 TW P56 OBJEDNACÍ NÁZEV

Více

Měření vlastností optického vlákna

Měření vlastností optického vlákna ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 1 Měření vlastností optického vlákna Vypracovali: Jan HLÍDEK & Lukáš TULACH V rámci předmětu: Telekomunikační systémy

Více

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt: petr.koudelka@vsb.cz;

Více

Certifikace kabeláží Měření strukturované kabeláže, certifikace optické kabeláže pomocí EXFO iolm

Certifikace kabeláží Měření strukturované kabeláže, certifikace optické kabeláže pomocí EXFO iolm Certifikace kabeláží Měření strukturované kabeláže, certifikace optické kabeláže pomocí EXFO iolm Brno, 12.3.2015 Pavel Kosour Certifikace? Certifikace je odkaz na testování schody výrobku/služby s jejich

Více

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček,

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček, WWW.PROFIBER.EU Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Jan Brouček, info@profiber.eu www.profiber.eu Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rozvoj FTTx v ČR FTTx 1 Rozvoj FTTx v ČR Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rok 2005 až 2010, Zdroj:

Více

Představení. Založení společnosti: 1991 Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava, Czech Republic Právní forma Akciová společnost Vlastní kapitál 215 mil.

Představení. Založení společnosti: 1991 Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava, Czech Republic Právní forma Akciová společnost Vlastní kapitál 215 mil. Představení Název společnosti OPTOKON, a.s. Založení společnosti: 1991 Adresa Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava, Czech Republic Právní forma Akciová společnost Vlastní kapitál 215 mil. CZK IČO 13692283

Více

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s.

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s. Motorola GPON v reálném nasazení Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz EDERA Group a.s. EDERA Group a.s. ( Blue4.cz s.r.o. ) V oblasti telekomunikací působí od roku 1995 Významným poskytovatel telekomunikačních

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ WWW.PROFIBER.EU Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů Jan Brouček, Radek Kocián, Martin Ťupa, Ladislav Stach RF video

Více

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 4 Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě The measurement of optical transmission parameters in the Brno academical

Více

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Mikrovlnné systémy MINI-LINK Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc Trendy mikrovlnných ů a zařízení nové generace Kapacita mikrovlnného e Spektrální efektivnost 4 QAM High order modulation 4096 QAM Adaptive modulation Super

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

RF video jako překryvná služba FTTH

RF video jako překryvná služba FTTH Distribuce TV signálů v sítích FTTH aneb jinak než IPTV Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu RF video jako překryvná služba FTTH P2P (point-to-point) PON (Passive

Více

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje Brno, 13.3.2015 Radek Kocian, Jan Brouček Provozovatelé sítí kabelové televize Jak zvýšit přenosovou kapacitu sítě? 1. nahradit koax optikou Hybridní opticko-koaxiální

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

Když desítka nestačí

Když desítka nestačí Když desítka nestačí Když 10 Gbit/s v metropolitní síti nestačí Parametry rozhraní 40G a 100G Ing. Jaromír Šíma FTTx 2016 Brno Potřebujeme 40/100Gbit/s? 1,000,000 Rate Mb/s 100,000 10,000 Core Networking

Více

Přílohy. A. Návrh pracoviště. A.1 Crawfordova komora. A.2 Šumový generátor NoiseCom NC1128A. Technická specifikace použitého zesilovače:

Přílohy. A. Návrh pracoviště. A.1 Crawfordova komora. A.2 Šumový generátor NoiseCom NC1128A. Technická specifikace použitého zesilovače: Přílohy A. Návrh pracoviště A.1 Crawfordova komora A.2 Šumový generátor NoiseCom NC1128A Technická specifikace použitého zesilovače: Frekvenční rozsah - 10MHz - 10GHz 1 Výkon - do -17dBm Standardní vstupní

Více

Optické kabely - měřící přístroje

Optické kabely - měřící přístroje Optické kabely měřící přístroje ELS-50 Light Source je zdroj pro testování optických kabelů a to 3 vlnové délky pro singlemodové kabely a 2 vlnové délky pro multimodové kabely The EPM-50 Power Meter je

Více

Správa měřicího parku kdo to uklidí?

Správa měřicího parku kdo to uklidí? Správa měřicího parku kdo to uklidí? Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Cloud EXFO Connect 2 3 Alternativní software 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright PROFiber Networking

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM? Školení vláknová optika JARO 2014 část 2. CWDM a DWDM multiplex, jaké jsou dnes možnosti David Navrátil Přednášející: David Navrátil Co je to CWDM? Coarse Wave Division Multiplexing (odstup kanálů 20nm)

Více

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, EXFO Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Měření 40G/100G DWDM přenosů Ing. Jan Brouček, CSc., Ing. Josef Beran

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Digitální Česko 2.0 - trendy, budoucnost a současnost FTTx sítí (FTTx Fiber to the X) Jan Brouček PROFiber Networking CZ s.r.o. Optické vlákno Jakou má šířku pásma? Primární ochrana akrylát, teflon, polyimid

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

Konvergence měření optické a metalické sítě v moderní měřicí technice

Konvergence měření optické a metalické sítě v moderní měřicí technice Konvergence měření optické a metalické sítě v moderní měřicí technice Ing. Miroslav Švrček Ing. Martin Hájek Cablex 2009 České Budějovice květen 2009 Sítě FTTx Měření přímou metodou Bidirectional Loss

Více

Aspekty DWDM technologie.

Aspekty DWDM technologie. Aspekty DWDM technologie Milan Šárek msarek@core.cz Obsah h Rozdíl mezi optickým přenosem a optickými sítěmi h Aspekty Dense Wavelength Division Multiplexing h Technologie optického přepínání h Protokoly

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou - technická část * Rejstřík pojmů přílohou dokumentu

Více

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

Více

PBN nejen TV distribuce v sítích FTTx

PBN nejen TV distribuce v sítích FTTx PBN nejen TV distribuce v sítích FTTx 10. března 2011, BRNO Pavel Dvořák, Jiří Göllner PROFiber Networking CZ, s.r.o. Zdroj: PBN / Max Newman About PBN Head Office Employees Website Melbourne, Australia.

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích. Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí?

Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích. Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí? Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí? Napsal a prezentoval: Vladimír Gajdoš Konkurenční výhody použití optických mechanických

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí Packet Blazer FTB-8510B FTB-8510B je měřící zařízení určené pro vestavbu do platforem FTB. Měření lze provádět jak na metalických tak optických sítích. Popis připojení: Připojte měřenou trasu na odpovídající

Více

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz Optické sítě Ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah Optické kabely Vedení optických vláken Spojování optických vláken Měření optických vláken Aktivní prvky pro optické sítě Optické sítě a ISP Optické sítě

Více

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz Optické sítě Ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah Optické kabely Vedení optických vláken Spojování optických vláken Měření optických vláken Aktivní prvky pro optické sítě Optické sítě a ISP Optické sítě

Více

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP QoS na L2/L3/ Uherské Hradiště, 15.07.2015 Ing. Martin Ťupa Všechno přes, přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS DATOVÁ CENTRA Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost

Více

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. II, Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 2. I, Ruská, vstup 58, 706 02 Ostrava -Vítkovice 1. II Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci:

Více

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK WWW.PROFIBER.EU Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Stav FTTH v CZ,SK Stav v roce 2012: ČR: Ze země rostou PONky! Kdo v CZ staví PONky? cca

Více

LS-800 Zdroj optického záření. Návod k použití

LS-800 Zdroj optického záření. Návod k použití LS-800 Zdroj optického záření Návod k použití je registrovaná známka firmy OPTOKON Co., Ltd. Další jména a ochranné známky jsou nebo mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků. OPTOKON Co., Ltd., Červený

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Konektivita v datacentrech Excellence in Connectivity Solutions October 2011 MPO & MTP Connector Technology 2 Technologie MPO & MTP konektorů Excellence in Connectivity

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.140.01 2000 Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu ČSN ISO 6926 01 1616 Prosinec Acoustics

Více

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz Boonton Produktová mapa RF Power Products (CW nebo Average) 4300 4240 Series 52000 Series 4300 RF Power

Více

Telekomunikační sítě Optické přístupové sítě OAN na bázi technologie EPON a jejich integrita

Telekomunikační sítě Optické přístupové sítě OAN na bázi technologie EPON a jejich integrita Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Optické přístupové sítě OAN na bázi technologie EPON a jejich integrita Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal

Více