Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o."

Transkript

1 E Povinná osoba: Obchodné meno/názov: PROFiber Networking, s.r.o. Bydlisko/Sídlo: Bernolákova 2, Trnava, Slovensko zverejňuje opravu údajov zverejnených: Obchodný vestník č.: 66/2015 Deň jeho vydania: Typ podania: Zmluva (Obchodný vestník) Číslo zverejnenia: ZML Týkajúcich sa subjektu: PROFiber Networking, s.r.o. IČO / dátum narodenia subjektu: Správne znenie údajov: Čl.VIII znie nasledovne: Článok VIII. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 8.1. V prípade, že dodávateľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania V prípade omeškania objednávateľa s úhradou daňového dokladu uhradí objednávateľ dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda V prípade porušenia povinností uvedených v článku 5.3 a 5.4 zaplatí dodávateľ zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie povinností uvedených v článkoch 5.3 a 5.4 a to aj opakovane. Pôvodnú prílohu nahrádza príloha: Príloha číslo 1 k Zmluve na dodanie high-tech technológií. Komplexný návrh dodania a inštaácie technológií podľa opisu predmetu zmluvy 1 Zostava pre kalibráciu Optical Power Meter- meradiel optického výkonu laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 1

2 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 GP Scrambler SM 1 2 Zostava pre kalibráciu Optical Light Source - zdrojov optického žiarenia kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% 2

3 IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 měřidlo vlnových délek MWM 1450 až 1650 nm, + 10 až - 40 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 3 pm 328B-GPIB Bristol Instruments multiwavelenth meter (0,5 pm uncertainty) 1 3 Zostava pre kalibráciu Optical Loss Test Set - meradiel optického útlmu laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 už v sestavě 3

4 už v sestavě IQS DWDM source module 1310 nm 1 už v sestavě GP WDM Laser source 1490nm 1 už v sestavě IQS WDM Laser source 1550nm 1 už v sestavě IQS DWDM source module 1625 nm 1 už v sestavě kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 už v sestavě měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 už v sestavě kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 už v sestavě OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 už v sestavě OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 už v sestavě optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 už v sestavě FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 už v sestavě Zostava pre kalibráciu Optical Loss Test Set - meradiel optického útlmu s automatickým režimom a vstavaným interným 4 fotodetektorom laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 4

5 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 Master měřidlo útlumu v automatickém režimu referenční měřidlo pro porovnání s kalibrovaným měřidlem OLTS na vlnových délkách 1310,1490,1550,1625 nm FOT-932X-4-XX High-power Ge detector, Tri-lambda 1310/1550/1625 nm laser (9/125 µm) 1 FOT-932X-5-XX High-power Ge detector, Tri-lambda 1310/1490/1550 nm laser (9/125 µm) 1 GP Reference Fiber roll single mode 30Km 1 GP Reference ORL fiber single mode 25Km 1 GP Zero reflection Test jumper 1 5

6 6

7 5 Zostava pre kalibráciu Variable Optical Attenuator - meracích optických atenuátorov laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 Dva kalibrační power metery nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 5%, linearita maximálně 0,01 db IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 7

8 6 Zostava pre kalibráciu Optical Time Domain Reflectometer OTDR SM - optický reflektometer pre vlákna SM měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 referenční optické vlákno G.652 o délce min 2km a maxilálně 5 km (etalon délky a měrného útlumu v požadovaných pásmech) GP km Roll Fiber SM Calibrated w/ FC/UPC 1 měřicí optické vlákno G.652 o délce min 2km a maxilálně 5 km GP kmRoll Fiber9/125/250 w/fc/apc 1 měřicí optické vlákno G.652 o délce min 15km a maxilálně 25 km GP kmRollFiber9/125/250 w/fc/apc 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 8

9 7 Zostava pre kalibráciu Optical Time Domain Reflectometer OTDR MM - optický reflektometer pre vlákna MM měřicí optický útlumový článek pro vlákna MM 62,5/125, pro vlnové délky 750 až 1350 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. IQS Variable attenuator (IQS-3150-D-EI) 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna MM 50/125, pro vlnové délky 750 až 1350 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. IQS-3150-C-XX Module, 50/125 µm fiber, 700nm to 1350 nm 1 referenční optické vlákno OM1 o délce min 100m a maxilálně 1 km (etalon délky a měrného útlumu v požadovaných pásmech) GP m Roll Fiber 62.5µm FC/PC Conn 1 měřicí optické vlákno OM1 o délce min 200 m a maxilálně 1 km GP kmRollFiberMM62.5/125/250FC/UPC 1 referenční optické vlákno OM3 o délce min 100m a maxilálně 1 km (etalon délky a měrného útlumu v požadovaných pásmech) FiberBox PSB-C m Roll Fiber 50µm FC/PC Conn 1 měřicí optické vlákno OM2 o délce min 1km a maxilálně 5 km FiberBox PSB-C kmRollFiberMM50/125/250FC/UPC 1 měřicí optické vlákno OM1 o délce min 1km a maxilálně 5 km GP kmRollFiberMM62.5/125/250FC/UPC 1 měřicí optické vlákno OM2 o délce min 200 m a maxilálně 1 km 9

10 FiberBox PSB-C kmRollFiberMM50/125/250FC/UPC 1 optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 8 Zostava pre kalibráciu Optical Spectrum Analyzer OSA SM - optický spektrálny analyzátor pre vlákna SM kalibrační power meter nm, rozsah +10 až -50 dbm, nízké PDR - maximálně 0,005dB, nejistota maximálně 5% už v sestavě už v sestavě IQS-1720 Module, dual-channel, Optical head interface 1 OHS-1713-UH-XX Ultra-high power InGaAs detector, 9 mm input aperture 1 OHS-1713W-PL-XX 3 mm InGaAs low polarization dependent response (PDR) detector 1 laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 IQS DWDM source module 1310 nm 1 už v sestavě GP WDM Laser source 1490nm 1 už v sestavě IQS WDM Laser source 1550nm 1 už v sestavě IQS DWDM source module 1625 nm 1 už v sestavě měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 už v sestavě optický spetrální analyzátor 1260 až 1650 nm, + 10 až - 70 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 50 pm, RBW max 70 pm, ORR min 45dB na 0,4nm už v 10

11 FTB-500-QTR-BTY 4-slot capacity Modular mainframe WITH batteries 1 už v sestavě FTB-5240S-102 Optical Spectrum Analyzer 1 už v sestavě měřidlo vlnových délek MWM 1450 až 1650 nm, + 10 až - 40 dbm, rozlišení 1pm, nejistoty maximálně 0,5 db a 3 pm 328B-GPIB Bristol Instruments multiwavelenth meter (0,5 pm uncertainty) 1 už v sestavě 9 Zostava pre kalibráciu PON Power Meter - PON meradlo optického výkonu laserové DFB zdroje záření pro vlnové délky 1310, 1490, 1550, 1625 nm o výkonu min 0 dbm do vlákna SM 9/125 IQS DWDM source module 1310 nm 1 GP WDM Laser source 1490nm 1 IQS WDM Laser source 1550nm 1 IQS DWDM source module 1625 nm 1 kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% IQS Calibration power meter 1 měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 Souprava 2xONT-1xOLT standard GEPON nebo GPON GEPON OLT OLT GEPON 1 GEPON ONT NTT GEPON 2 11

12 10 Zostava pre kalibráciu Gigabit Ethernet Tester kalibrační power meter nm, rozsah +5 až -50 dbm, nejistota maximálně 2% už v sestavě už v sestavě IQS Calibration power meter 1 už v sestavě měřicí optický útlumový článek pro vlákna SM 9/125, pro vlnové délky 1250 až 1650 nm nastavitelný v rozsahu 0 až 65 db, max IL 2,5 db, minimální krok 0,05 db, linearita maximálně 0,1 db. PDL maximálně 0,2 db IQS Variable attenuator (IQS-3150-B-EA) 1 už v sestavě Referenční měřicí Ethernet analyzátor, pracovní etalon pro kalibraci datového toku Ethernetu 100/1000 Mbit/s a Fiber Channel (FC). EXFO - FTB-8130NGE Packet Blazer Ethernet Test Module (Golden instrument) 1 12

13 V Ríčanech, dňa Ing. Ladislav Šašek, CSc, konateľ 13

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

Nové techniky měření sítí FTTx

Nové techniky měření sítí FTTx Nové techniky měření sítí FTTx Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Standardní metody 2 Inteligentní OTDR iolm OTDR 3 Inteligentní OTDR iolm přímá metoda 4 Node iolm pro aktivace/akceptace/servis/monitoring

Více

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. OK 09 Optické komunikace, 22. 23. 10. 2009 Optická měření DWDM spojů OSA (Optický Spektrální Analyzátor) Základní klíčové

Více

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů Jan Brouček, Josef Beran jan.broucek@profiber.cz josef.beran@profiber.cz Od 10G k 40G až k 100G Rychlost Modulace OSNR CD PMD 10 Gbit/s

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz Technologie CWDM v optických sítích Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz WDM technologie WDM 850/1300 nm, 1310/1550 nm WWDM pro MM vlákna, 4 kanály á 25nm 1275, 1300,

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

Diagnostika koherentních signálů transportních DWDM systémů

Diagnostika koherentních signálů transportních DWDM systémů AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Diagnostika koherentních signálů transportních DWDM systémů WWW.PROFIBER.EU Josef Beran, Jan Brouček josef.beran@profiber.cz jan.broucek@profiber.cz www.profiber.eu

Více

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt: petr.koudelka@vsb.cz;

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ WWW.PROFIBER.EU Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů Jan Brouček, Radek Kocián, Martin Ťupa, Ladislav Stach RF video

Více

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu OBSAH 1 Proč mapování optické sítě 100 Gbit/s? 2 Závěry a zkušenosti vizualizace a

Více

Představení. Založení společnosti: 1991 Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava, Czech Republic Právní forma Akciová společnost Vlastní kapitál 215 mil.

Představení. Založení společnosti: 1991 Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava, Czech Republic Právní forma Akciová společnost Vlastní kapitál 215 mil. Představení Název společnosti OPTOKON, a.s. Založení společnosti: 1991 Adresa Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava, Czech Republic Právní forma Akciová společnost Vlastní kapitál 215 mil. CZK IČO 13692283

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Digitální Česko 2.0 - trendy, budoucnost a současnost FTTx sítí (FTTx Fiber to the X) Jan Brouček PROFiber Networking CZ s.r.o. Optické vlákno Jakou má šířku pásma? Primární ochrana akrylát, teflon, polyimid

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou - technická část * Rejstřík pojmů přílohou dokumentu

Více

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, EXFO Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Měření 40G/100G DWDM přenosů Ing. Jan Brouček, CSc., Ing. Josef Beran

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Správa měřicího parku kdo to uklidí?

Správa měřicího parku kdo to uklidí? Správa měřicího parku kdo to uklidí? Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Cloud EXFO Connect 2 3 Alternativní software 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright PROFiber Networking

Více

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz Optické sítě Ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah Optické kabely Vedení optických vláken Spojování optických vláken Měření optických vláken Aktivní prvky pro optické sítě Optické sítě a ISP Optické sítě

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Zkušenosti OPTOKON z uplatnění zařízení CzechLight. Národní konference CESNET Pavel Pospíchal 28.5.2014

Zkušenosti OPTOKON z uplatnění zařízení CzechLight. Národní konference CESNET Pavel Pospíchal 28.5.2014 Zkušenosti OPTOKON z uplatnění zařízení CzechLight Národní konference CESNET Pavel Pospíchal 28.5.2014 Úvod Stručně o fimě OPTOKON spolupráce s CESNET Přehled CzechLight family CLA EDFA zesilovače VMUX,

Více

DSL testing, AXS 600 series

DSL testing, AXS 600 series DSL testing, AXS 600 series Měření a servis ADSL/VDSL Rostislav Radek Kotas Kocian Date Technický : March specialista 20, 2009 prodeje Radek.Kocian@profiber.cz www.profiber.eu Obsah Měření a servis ADSL/VDSL

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Konektivita v datacentrech Excellence in Connectivity Solutions October 2011 MPO & MTP Connector Technology 2 Technologie MPO & MTP konektorů Excellence in Connectivity

Více

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19" RACK installation. www.metel.eu 1/5

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19 RACK installation. www.metel.eu 1/5 Průmyslové managed PoE e 19" RACK installation Předsériový katalogový list Redundantní topologie Přepěťová ochrana všech portů 1x port s podporou systémů: APOLLO, ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO,

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Komunikace Excellence in Connectivity Solutions 00 Month 2011 Title of Presentation 2 Vysokohustotní SAN Management Excellence in Connectivity Solutions 00 Month 2011

Více

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz Boonton Produktová mapa RF Power Products (CW nebo Average) 4300 4240 Series 52000 Series 4300 RF Power

Více

Nová měřicí platforma MTS-4000

Nová měřicí platforma MTS-4000 Nová měřicí platforma MTS-4000 Ing. Miroslav Švrček Mikrokom, s.r.o. Praha červen 2009 Sítě FTTx Měření přímou metodou Bidirectional Loss Test set OFI-2042 Měření v obou směrech na 1310, 1490 a 1550 nm

Více

FTTX jako EPON nebo EP2P

FTTX jako EPON nebo EP2P Ethernet Point-to-Point Technologie FTTx Radek Kocian... umění optické komunikace FTTX jako EPON nebo EP2P FTTH OSTRAVA 2009 Ing. Miroslav Hladký 10.-11.9.2009 Technický specialista prodeje Radek.Kocian@pro.cz

Více

Nová zařízení pro měření, kalibraci popř. řízení měření Zařízení konstruovaná pro fluorescenční detektory (FD) projektu PAO Fungující na principu detekce optického žáření Cloud camera (us University of

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 10

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 10 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 10 Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 IČ: 68378271 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Integrovaná optoelektronika pro informatiku

Integrovaná optoelektronika pro informatiku Integrovaná optoelektronika pro informatiku Vítězslav JEŘÁBEK 1. Úvod Výzkum a realizace stále dokonalejších integrovaných hybridních a monolitických struktur a součástek integrované optoelektroniky probíhá

Více

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315 9 khz až 3 GHz Novářadaproduktů společnosti Rohde& Schwarz Profesionální testovací vybavení pro výrobu, laboratoře a servis Přístroj je velmi přesný spektrální analyzátor

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR Optická vlákna metody přípravy a použití pro vláknové senzory, zesilovače a lasery Ústav fotoniky a elektroniky AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240, www.ufe.cz/~kasik Ústav fotoniky a elektroniky AVČR ZÁKLADNÍ

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

Rozvoj technické základny NMS podle jednotlivých oborů metrologie

Rozvoj technické základny NMS podle jednotlivých oborů metrologie Příloha č. 1 Rozvoj technické základny NMS podle jednotlivých oborů metrologie 1. Metrologie délky a rovinného úhlu Obor metrologie délky využívá a rozvíjí poznatky a metody optiky, kvantové fyziky, teorie

Více

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech CCTV LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech K dispozici jsou modely pro přenos a dat Není vyžadováno žádné nastavení

Více

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Prezentace pro Kraj Vysočina 1. 2. 2006 Jiří Palkovský Petržílkova 23, Praha 5 tel. +420 251 610 285 fax:

Více

INFORMACE Z TRHU 01/2013. Vážení obchodní partneři a přátelé, Aktuální situace rozvoje optiky na evropských trzích

INFORMACE Z TRHU 01/2013. Vážení obchodní partneři a přátelé, Aktuální situace rozvoje optiky na evropských trzích 01/2013 Vážení obchodní partneři a přátelé, v prvním vydání našeho informačního bulletinu v tomto roce mi dovolte poděkovat Vám za dosavadní spolupráci a vyjádřit přesvědčení, že rok 2013 přinese na trh

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek KIV/PD Kruhové sítě LAN Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 FDDI FDDI II FDDI, ISO 9314 3 Fiber Distributed Data Interface přenosová rychlost 100 Mb/s vhodná pro páteřní (backbone) sítě používá

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

JDSU spolehlivost a kvalita v měření. Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.

JDSU spolehlivost a kvalita v měření. Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis. JDSU spolehlivost a kvalita v měření Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz JDSU Historický vývoj Wandel & Goltermann founded in 1923, begins

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Spektrofotometr DR 6000 UV-VIS Kvalita spojená s úsporou nákladů Nový spektrofotometr DR 6000 UV-VIS nabízí špičkový výkon pro rutinní analýzy i pro

Více

Regionální ICT architektura pro 21.století

Regionální ICT architektura pro 21.století Regionální ICT architektura pro 21.století www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com ICT projekty Regionální datová centra Metropolitní sítě Národní backbone Page 2 Regionální datová centra Virtualizace

Více

OPTOKONcept. - řešení výstavby FTTx sítí. Josef Tichý OptoNet Communication

OPTOKONcept. - řešení výstavby FTTx sítí. Josef Tichý OptoNet Communication OPTOKONcept - řešení výstavby FTTx sítí Josef Tichý OptoNet Communication OptoNet Communication, spol. s r.o. Nejdříve pouze OPTOKON (od roku 1991) Na začátku roku 2006 vzniká OptoNet jako odštěpný závod

Více

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Spektrální charakteristiky optických komponentů Úloha č. 5 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT Praha, verze 27.2.2014 Spektrální charakteristiky optických komponentů Úvod V laboratorní praxi často řešíme otázku, jak v experimentu použitý optický prvek

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Školení vláknová optika JARO 2014

Školení vláknová optika JARO 2014 Alternetivo s.r.o. WWW.ALTERNETIVO.CZ Školení vláknová optika JARO 2014 Část 6. další produkty pro optické sítě - produktová prezentace optických komponent Alternetivo s.r.o. - partner pro optické sítě

Více

Optické sítě Vláknová optika

Optické sítě Vláknová optika Optické sítě Vláknová optika Ing. Jaromír Šíma sima@rlc.cz www.optickesite.cz www.rlc.cz Agenda 1.den Výhody optických vláken, princip vláken Optická vlákna, ztráty, útlum, disperze Měření optických vláken

Více

ASM - Workshop Jihlava 4/2008

ASM - Workshop Jihlava 4/2008 ASM - Workshop Jihlava 4/2008 Technická prezentace výrobků, které by jste měli znát Ing. Richard Hemzal hemzal@asm.cz Obsah Optické sítě - kabely a vlákna, aktivní a pasivní prvky Minipočítače - novinky

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Program slouží k automatickému odečtu při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP 2i, který

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Ethernet prostřednictvím různých přístupových technologií

Ethernet prostřednictvím různých přístupových technologií Ethernet prostřednictvím různých přístupových technologií Jon Collins, Transition Networks; Eric Doricko, Calix; D. Mark Durrett, Overture Networks; Fred Ellefson, ADVA Optical Networking; Bruno Giguere

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Jaké jsou parametry sítě NGA?

Jaké jsou parametry sítě NGA? Jaké jsou parametry sítě NGA? Brno, 12.3.2015 Jan Brouček AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ NGA Next Generation Access přístupová síť nové generace Co to je síť NGA? Schéma sítě, stavební

Více

Deliberant.com, 2013. APC series

Deliberant.com, 2013. APC series APC series APC series Proč zákazníci používají Deliberant řešení? Vysoká kapacita v zarušeném prostředí (ipoll protocol) Vyspělé vlastnosti SW řešení Flexibilní management systém (WNMS i v cloud verzi)

Více

Konvertory. Pro realizaci propojení klasických metalických sítí a optických. Rozšíření do všech stran. Splnění potřeb metropolitních sítí

Konvertory. Pro realizaci propojení klasických metalických sítí a optických. Rozšíření do všech stran. Splnění potřeb metropolitních sítí Rozšíření do všech stran Pro realizaci propojení klasických metalických sítí a optických sítí vyvinul PLANET řadu zařízení, která pokrývají nejrůznější požadavky trhu. zahrnují skupinu spravovatelných

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava. v otevřeném řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava. v otevřeném řízení Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 28. 4. 2015 k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz ASM Workshop 2010 ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah EoC (Ethernet over Coax) -HPNA -MoCA Systém videovrátných -4-drátový systém -2-drátový systém -6-drátový / CAT5 systém -Porovnání všech systémů videovrátných

Více

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 MIKROTIK: RB450G 256 MB RAM, 680 MHz, 5x Gbit LAN, vč. L4 Velmi výkonný nástupce mini routeru RB450. Oproti předchozímu modelu má navýšenou rychlost LAN portů

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Spektrální charakteristiky fotodetektorů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA č. 3 Spektrální charakteristiky fotodetektorů Vypracovali: Jan HLÍDEK & Martin SKOKAN V rámci předmětu: Fotonika (X34FOT)

Více

100G a optická i elektrická měření v laboratoři CESNETu

100G a optická i elektrická měření v laboratoři CESNETu 100G a optická i elektrická měření v laboratoři CESNETu www.cesnet.cz Jan Radil, jan.radil@cesnet.cz Seminář CESNET-PROFiber Networking 28.8.2014 Představení optické laboratoře CESNET 1 CESNET z.s.p.o.

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

CSc. FOT 2010 jerabek@fel.cvut

CSc. FOT 2010 jerabek@fel.cvut Optické přenosové součástky stky a systémy Ing.Vítězslav Jeřábek, CSc FOT 2010 jerabek@fel.cvut cvut.czcz Principy přenosu p optické informace Obecné blokové schéma optického spoje lit. [ 1 ] Principy

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Wodaplug EoC. Návod k instalaci

Wodaplug EoC. Návod k instalaci Wodaplug EoC Návod k instalaci POZOR: Prosím čtěte pečlivě následující pokyny před instalací zařízení: 1. Pozor, jedná se o elektrické zařízení, instalaci by měla provádět osoba technicky znalá při dodržení

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více