SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM"

Transkript

1 SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM Verze: 1.0 datum poslední upravy: 5. PROSINCE 2004 Naposledy upravil: VÁCLAV MUCHNA Odpovědná osoba: VÁCLAV MUCHNA Produkt: SMARTQ Přístupová práva dokumentu: PARTNERS Kategorizace dokumentu: SMARTQ, LICENČNÍ MODEL PART NUMBER (P/N): YS-SQ2A-9710 HISTORIE DOKUMENTU: verze datum Popis změny editor oddělení prosince 04 Založení dokumentu Marketing STRUČNÝ POPIS: Vhodný výběr edice, způsoby objednávání, závislosti. Popisy různých položek v ceníku.

2 1. Obsah 1. Obsah Výhody nového licenčního modelu Struktura nového licenčního modelu SmartQ Liceční model per-device Licenční model per-server Licenční model SmartQ Individual Licence Popis edicí SmartQ Instant Edition SmartQ Professional Edition SmartQ Enterprise Edition Segmentace trhu v návaznosti na edice SmartQ Schéma licenčního modelu Průvodce hardwarem SmartQ Krok 1 volba terminálu Krok 2 volba příslušenství Dodatečné služby Úpravy na míru Záruční a pozáruční servis Standardní záruka na hardware Standardní záruka na software Nadstandardní servisní služby Případové studie Malý klient Případ 8 terminálů...12 SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 2 ze Y Soft, s.r.o. Obsah

3 2. Výhody nového licenčního modelu Při tvorbě nového licenčního modelu byly vytyčeny základní cíle: minimalizovat změny v cenách licenčního modelu zásadně zjednodušit orientaci v ceníku i výpočty cen projektů standardizovat EUR ceny zachovat vysokou míru škálovatelnosti a flexibility řešení V souladu s touto filozofií jsme zavedli nový licenční model per-server pro všechny původní edice SmartQ. Cena serverové licence již tedy nebude přidělována individuálně. Protože však na opačné straně strojí požadavek na zachování vysoké škálovatelnosti cen podle potřeb koncových klientů, jako variantní (volitelný) jsme zachovali (zjednodušený) licenční model per-device v edici Professional. Kvůli poslednímu požadavku flexibilita řešení jsme zachovali také Licenční model SmartQ Individual Licence, který umožňuje specifickou konfiguraci licence pro klienty, kterým z nějakého důvodu nebude vyhovovat serverový licenční model. 3. Struktura nového licenčního modelu SmartQ Nový licenční model rozeznáva tři typy licencí: per-device licencování podle počtu účtovaných zařízení dostupná pouze v edici Professional per-server licencování podle počtu instalovaných serverů dostupná v edicích Instant, Professional, Enterprise individual licence individuálně přidělené licencování, jehož součástí je i popis rozsahu přidělené licence individuální specifikace funkcí 3.1. Liceční model per-device Ke každému zařízení, které SmartQ bude účtovat je třeba zakoupit přístupovou licenci. Navíc je třeba zakoupit správnou licencni podle typu zařízení. Pro tento účel jsou zařízení rozdělena na tyto typy: printer/copier/mfp síťové tiskárny, kopírky, multifunkční zařízení maximální zpracovávaný formát je A3 LFP velkoformátová zařízení, pro formáty větší než A3 umí zpracovávat i menší formáty local printer lokální tiskárny, mohou to být i síťové tiskárny, účtování v rámci této licence však probíhá na bázi lokálního monitoringu Windows spooleru Další specifikace licence per-device: neomezený počet uživatelů SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 3 ze Y Soft, s.r.o. Struktura nového licenčního modelu SmartQ

4 tzv. nekonkurentní licence, tzn. že každé účtované zařízení musí mít vlastní licenci možno instalovat více serverů (bez vzájemné spolupráce) minimální konfigurace je jedna licence per-device 3.2. Licenční model per-server Tzv. serverový licenční model umožňuje zakoupit licenci na server. Na každý server, na který chce klient instalovat SmartQ je třeba zakoupit vlastní serverová licence. V rámci licenční politiky může být cena dalších serverů použitých jedním klientem jiná (Enterprise Edition). Další specifikace licence per-server: neomezený počet uživatelů neomezený počet účtovaných zařízení (v rámci serveru) minimální konfigurace je jedna licence per-server licence nejsou vázány na počet procesorů 3.3. Licenční model SmartQ Individual Licence Tato licence je přidělována v individuálních případech korporátním klientům. Smyslem je nabídnout variantní licencování v případě, kdy má klient velmi vysoký počet serverů a je pro něj proto licence per-server značně nevýhodná. Další specifikace licence per-device: parametry licence jsou specifikovány přímo v licenční smlouvě funkce SmartQ nemusí být nutně specifikovány konkrétní edicí SmartQ, ale lze nabídnout sestavení 4. Popis edicí V novém licenčním modelu jsou dostupné následující edice: SmartQ Instant Edition Edice určená zejména malým a středním firmám. Její použití je vhodné zejména při použití funkcí pro monitoring nákladů na tisk (bez kopií) pro 4 a více zařízení. SmartQ Professional Edition Edice určená specifickému segmentu malých firem, velkým firmám a pro samoobslužný tisk a kopírování. Blíže viz. Kapitola Segmentace trhu. SmartQ Enterprise Edition Edice určená pro korporátní sféru s vysokými objemy tisků a vysokou náročností na dostupnost tiskových služeb SmartQ Instant Edition Instant Edition je ochuzena o některé nástroje. Smyslem nasazení Instant Edition je malá/střední firma nebo instituce, která chce provádět dlouhodobé sledování nákladů spojených s tiskem. Instant Edition mj. nepodporuje přesné účtování, projektové účtování nebo účtování dle pokrytí. Neobsahuje také kreditní subsystém. SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 4 ze Y Soft, s.r.o. Popis edicí

5 Instant Edition má z ekonomického hlediska smysl nasazovat na menší instalace (vyplatí se od 4 síťových zařízení výš). Protože nepodporuje funkce clusteringu, není vhodné ji nasazovat na místa s vysokým počtem síťových tiskáren při vysokých nárocích na dostupnost tiskových služeb. Při použití spolu s účtováním kopií doporučujeme použít Professional edition SmartQ Professional Edition Professional Edition je určena středně velkým firmám / institucím a všude tam, kde jsou fakticky účtovány peníze za vytištěné / zkopírované stránky. Z tohoto důvodu Professional Edition podporuje funkce jako je přesné účtování, účtování podle pokrytí nebo projektové účtování. Professional Edition se také hodí do míst se samoobslužným kopírováním / tisky. Pro tyto účely je integrován komplexní kreditní systém, který kromě dobíjení/vybíjení účtů podporuje také tisk daňových, příjmových a výdajových dokladů, nebo např. závěrky či správu pokladen. Díky flexibilnímu licenčnímu modelu je tato verze dostupná jak pro firmy, které mají zájem účtovat jednu tiskárnu, tak pro malé a střední organizace SmartQ Enterprise Edition Enterprise edice je určena primárně pro sféru korporátních klientů. Hlavním benefitem této verze je schopnost clusteringu a loadbalancingu. Z toho plyne, že Enterprise Edice je určena pro nasazení na serverové farmě. Kromě toho Enterprise umožňuje centrální vyhodnocování dat při decentralizovaném tisku na více serverech a to v sítích LAN i WAN. SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 5 ze Y Soft, s.r.o. Popis edicí

6 5. Segmentace trhu v návaznosti na edice SmartQ Smyslem tvorby jednotlivých edicí SmartQ je pokrytí individuálních potřeb různých segmentů trhu. Následující tabulka může být vodítkem, jaká edice se hodí pro jaký segment trhu. Tabulka záměrně obsahuje i výčet vlastností, které daný segment od řešení očekává. Segment Způsob užití Edice Klíčové vlastnosti Partnerská síť SmartQ Malé firmy, střední firmy, menší instituce Projektové firmy (reklamní agentury, DTP studia, grafická studia, ) Školství (základní a střední) Vysoké školy a university - komplexní analýza tiskového prostředí - předvedení některých funkcí SmartQ Instant - monitoring lokálních tiskáren - monitoring tisků, ojediněle kopií Instant - sledování nákladů - monitoring lokálních tisků - přeúčtování nákladů spojených s tiskem pro konkrétní projekty - samoobslužná tisk/kopírování - monitoring nákladů - samoobslužná tisk/kopírování - monitoring nákladů - účtování náklady na granty Střední firmy, státní sektor - sledování nákladů - rozúčtování nákladů mezi střediska Korporace - sledování nákladů - rozúčtování nákladů mezi střediska - centrální vyhodnocování - decentralizovaný tisk na více lokalitách Professional Professional Professional Professional Enterprise - přesné účtování - projektové účtování - měření pokrytí - přesné účtování - sledování interních nákladů - monitoring lokálních tisků - přesné účtování - projektové účtování (granty) - sledování interních nákladů - přesné účtování - rozúčtování nákladů mezi střediska - přesné účtování - rozúčtování nákladů mezi střediska - dělení nákladů podle poboček - monitoring lokálních tiskáren - dělení nákladů na střediska - účtování velkoformátových tiskáren - kreditní subsystém - kreditní subsystém - účtování podle pokrytí - monitoring lokálních tiskáren - clustering (vysoká dostupnost) - loadbalancing - centrální správa více serverů SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 6 ze Y Soft, s.r.o. Segmentace trhu v návaznosti na edice SmartQ

7 6. Schéma licenčního modelu SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 7 ze Y Soft, s.r.o. Schéma licenčního modelu

8 7. Průvodce hardwarem SmartQ 7.1. Krok 1 volba terminálu Při objednávání terminálu je třeba brát v úvahu určité konfigurace. Terminál je třeba volit s ohledem na dvě základní kritéria: typ terminálu SmartQ Terminal Lite SmartQ Terminal Professional licenční model per-device (licencování na zařízení) per-server (licencování na servery) Popis rozdílů a funkčnosti jednotlivých typů terminálů naleznete v dokumentu SmartQ: Průvodce řešením. Definice P/N terminálů: per-device licencování na zařízení) per-server (licencování na servery) SmartQ Terminal Lite YS-SQ2a-0120 YS-SQ2a-0150 SmartQ Terminal Professional YS-SQ2a-0130 YS-SQ2a Krok 2 volba příslušenství Kromě terminálu je třeba objednat příslušenství. To se skládá z následujících položek: stojánek P/N: YS-SQ2a-03xx snímač karet P/N: YS-SQ2a-02xx snímač karet je povinný pro terminál Lite. Terminál Professional umí autentifikovat uživatele pouze PINem na klávesnici zobrazené na dotykovém displeji. propojovací kabel P/N: YS-SQ2a-06xx propojovací kabel je povinný pouze v případě, že bude terminál připojen ke kopírce. Současná nabídka obsahuje pouze tzv. Inteligentní kabely, které jsou chráněny proti uživatelským zásahům. 8. Dodatečné služby Pokud nemáte zájem provádět sami instalaci, můžete si u výrobce (případně u jeho zastoupení) objednat instalaci, konfiguraci i školení. Při objednávce instalace software, je třeba objednávat položky: 1x YS-SQ Instalace a konfigurace SmartQ spooleru (zahrnuje předvedení uživatelských funkcí SmartQ)?x YS-SQ Zapojení a konfigurace nového tiskového centra (pro každý terminál je třeba objednat jedna tato položka, pokud instalace terminálů není součástí instalace, tato položka nemusí být objednaná) SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 8 ze Y Soft, s.r.o. Dodatečné služby

9 1x YS-SQ2-31xx Cestovní náhrada - zóna?? (cestovní náhrada je fakturována v případě placených výjezdů technika) Mezi další možné služby patří: YS-SQ Instalace a konfigurace OS LINUX (představuje instalaci operačního systému Linux) YS-SQ Školení administrace SmartQ (cca. 2-3 hod.) (zahrnuje školení v oblasti administrace a konfigurace SmartQ) 9. Úpravy na míru V určitých případech může být pro úspěšnou implementaci SmartQ potřeba provést konkrétní úpravy na software, případně firmware. Mezi tyto úpravy patří nejčastěji: napojení na specifické uživatelské databáze automatické přeúčtování dat do jiného systému (např. formou předkontací faktur do SAPu) úpravy v interním chování SmartQ (např. zavádění nových typů front se specifickým chováním) tvorba různých datových filtrů (úprava úloh před odesíláním na tiskárnu) Při požadavcích na úpravy software / firmware SmartQ se spojte s některým z project managerů výrobce (případně jeho zastoupení), který s vámi domluví podrobnosti. 10. Záruční a pozáruční servis Na standardní servisní služby má nárok každý koncový klient/partner, který má řádně zakoupeny licence SmartQ i hardware SmartQ Standardní záruka na hardware Na veškeré hardwarové vybavení, které tvoří část řešení SmartQ poskytuje výrobce standardní 2 letou záruku. Tato záruka má následující parametry: nezahrnuje výjezd technika (terminál je nutno poslat na reklamaci na některou z poboček výrobce) lhůta pro vyřízení reklamace je 14 dní zahrnuje pouze minoritní update firmware terminálů nevztahuje se na vady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací, nedodržením pokynů v uživatelském manuálu, dále se nevztahuje na vady zjevně způsobené mechanickým poškozením SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 9 ze Y Soft, s.r.o. Záruční a pozáruční servis

10 10.2. Standardní záruka na software Záruka na software je dána licenčním ujednáním mezi výrobcem software a koncovým uživatelem. Tato záruka má následující parametry: právo na bezchybné fungování software v době platné záruky záruka na jakost je 2 roky ze záruky nelze provádět náhradní plnění za škody způsobené provozem nebo špatnou funkcí software nevztahuje se na vady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací, nedodržením pokynů v uživatelském manuálu právo užít všechny patche vydané k zakoupené licenci (nezahrnuje výjezd technika a instalaci patche) Nadstandardní servisní služby Nadstandardní servisní služby jsou rozšířením záručních služeb, a to zejména v možné délce trvání záruky na jakost a v garanci servisních výjezdů. Typy nadstandardních servisů: vzdálený přístup (YS-SQ2-90xx) je vyžadován povolený vzdálený přístup přes internet na server s následujícími parametry: Windows: Remote Desktop, Remote Administrator Linux: ssh Účet: možný upgrade služby SmartQ, právo přístupu na databázi, právo restartovat služby SmartQ bez vzdáleného přístupu (YS-SQ2-91xx) Základní parametry nadstandardního servisu: záruka platná po celou dobu trvání servisu vztahuje se na hardware i software garance výjezdu do druhého pracovního dne od nahlášení problému bezplatná výměna vadného terminálu na místě u klienta (tj. žádné opravy) pokud se na vadu nevztahuje záruka, bude vyfakturována oprava, avšak po dobu opravy bude zapůjčen terminál náhradní licenční nárok na všechny upgrady i updaty software, které vyšly během platnosti nadstandardní servisní smlouvy licenční nárok na všechny upgrady i updaty firmware, které vyšly během platnosti nadstandardní servisní smlouvy garance prioritního odstranění případných chyb v software garance fungujícího tiskového serveru během následujícího pracovního dne tzn. je garantováno zprovoznění software s dočasným omezením okrajových funkcí řešení SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 10 ze Y Soft, s.r.o. Záruční a pozáruční servis

11 11. Případové studie Malý klient Klient je malou firmou o 25 zaměstnancích a chce sledovat náklady spojené s tiskem. Celkem je ve firmě 5 lokálních tiskáren a 2 multifunkční zařízení. Varianta a) Klient požaduje pouze sledování objemů tisků Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 2x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 1x YS-SQ2a-6510 Licence SmartQ Professional Edition, 10 local devices Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Z uvedeného příkladu vyplývá, že při běžných malých instalacích je vhodnější volit edici Professional, a to díky licenčnímu modelu per-device, který je dostupný pouze u této edice. Při běžném monitoringu tisků se Instant edition vyplatí od 4 zařízení výše. Varianta b) Klient požaduje sledování objemů tisků i kopií, případně vyžaduje zabezpečení tisků a follow-me Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 2x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 2x YS-SQ2a-0160SmartQ Terminal Professional licencování na server Kč 1x YS-SQ2a-6510 Licence SmartQ Professional Edition, 10 local devices Kč 2x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Opět se potvrzuje, že se pro malá řešení vyplatí použít edici Professional. V tomto případě se však edice Instant vyplatí až od 5 zařízení výše. Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 4x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 4x YS-SQ2a-0160SmartQ Terminal Professional licencování na server Kč 1x YS-SQ2a-6510 Licence SmartQ Professional Edition, 10 local devices Kč 4x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Celkem: Kč Celkem: Kč SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 11 ze Y Soft, s.r.o. Případové studie

12 11.2. Případ 8 terminálů Klient je střední firma, která chce účtovat provoz na 8 síťových multifunkčních zařízení a zároveň chce sledovat všech 20 lokálních tiskáren. Varianta a) Klient má zájem pouze o sledování objemů tisků Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 8x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 1x YS-SQ2a-6520 Licence SmartQ Professional Edition, 20 local devices Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Pokud má klient zájem opravdu pouze o sledování objemů tisků, stačí mu Instant Edition. Pozor však na funkční omezení této verze. Varianta b) Klient vyžaduje komplexní tiskové řešení, včetně účtování kopií, zabezpečení tisků, follow-me atd. Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 8x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 8x YS-SQ2a-0160SmartQ Terminal Professional licencování na server Kč 1x YS-SQ2a-6520 Licence SmartQ Professional Edition, 20 local devices Kč 8x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Pokud má klient zájem opravdu pouze o sledování objemů tisků, stačí mu Instant Edition. Pozor však na funkční omezení této verze. Poznámka: Při takovéto konfiguraci doporučujeme zvolit serverovou licenci Professional Edition. Obecně lze konstatovat, že v edici Professional se serverová licence vyplatí od cca. 9 zařízení. Kalkulace serverové licence Professional Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-6001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 8x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Ačkoliv kalkulace vyjde o cca Kč výše, je pro klienta rozhodně výhodnější serverová licence, neboť následně může do systému registrovat bezplatně další a další zařízení. Celkem: Kč SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 12 ze Y Soft, s.r.o. Případové studie

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více