SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM"

Transkript

1 SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM Verze: 1.0 datum poslední upravy: 5. PROSINCE 2004 Naposledy upravil: VÁCLAV MUCHNA Odpovědná osoba: VÁCLAV MUCHNA Produkt: SMARTQ Přístupová práva dokumentu: PARTNERS Kategorizace dokumentu: SMARTQ, LICENČNÍ MODEL PART NUMBER (P/N): YS-SQ2A-9710 HISTORIE DOKUMENTU: verze datum Popis změny editor oddělení prosince 04 Založení dokumentu Marketing STRUČNÝ POPIS: Vhodný výběr edice, způsoby objednávání, závislosti. Popisy různých položek v ceníku.

2 1. Obsah 1. Obsah Výhody nového licenčního modelu Struktura nového licenčního modelu SmartQ Liceční model per-device Licenční model per-server Licenční model SmartQ Individual Licence Popis edicí SmartQ Instant Edition SmartQ Professional Edition SmartQ Enterprise Edition Segmentace trhu v návaznosti na edice SmartQ Schéma licenčního modelu Průvodce hardwarem SmartQ Krok 1 volba terminálu Krok 2 volba příslušenství Dodatečné služby Úpravy na míru Záruční a pozáruční servis Standardní záruka na hardware Standardní záruka na software Nadstandardní servisní služby Případové studie Malý klient Případ 8 terminálů...12 SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 2 ze Y Soft, s.r.o. Obsah

3 2. Výhody nového licenčního modelu Při tvorbě nového licenčního modelu byly vytyčeny základní cíle: minimalizovat změny v cenách licenčního modelu zásadně zjednodušit orientaci v ceníku i výpočty cen projektů standardizovat EUR ceny zachovat vysokou míru škálovatelnosti a flexibility řešení V souladu s touto filozofií jsme zavedli nový licenční model per-server pro všechny původní edice SmartQ. Cena serverové licence již tedy nebude přidělována individuálně. Protože však na opačné straně strojí požadavek na zachování vysoké škálovatelnosti cen podle potřeb koncových klientů, jako variantní (volitelný) jsme zachovali (zjednodušený) licenční model per-device v edici Professional. Kvůli poslednímu požadavku flexibilita řešení jsme zachovali také Licenční model SmartQ Individual Licence, který umožňuje specifickou konfiguraci licence pro klienty, kterým z nějakého důvodu nebude vyhovovat serverový licenční model. 3. Struktura nového licenčního modelu SmartQ Nový licenční model rozeznáva tři typy licencí: per-device licencování podle počtu účtovaných zařízení dostupná pouze v edici Professional per-server licencování podle počtu instalovaných serverů dostupná v edicích Instant, Professional, Enterprise individual licence individuálně přidělené licencování, jehož součástí je i popis rozsahu přidělené licence individuální specifikace funkcí 3.1. Liceční model per-device Ke každému zařízení, které SmartQ bude účtovat je třeba zakoupit přístupovou licenci. Navíc je třeba zakoupit správnou licencni podle typu zařízení. Pro tento účel jsou zařízení rozdělena na tyto typy: printer/copier/mfp síťové tiskárny, kopírky, multifunkční zařízení maximální zpracovávaný formát je A3 LFP velkoformátová zařízení, pro formáty větší než A3 umí zpracovávat i menší formáty local printer lokální tiskárny, mohou to být i síťové tiskárny, účtování v rámci této licence však probíhá na bázi lokálního monitoringu Windows spooleru Další specifikace licence per-device: neomezený počet uživatelů SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 3 ze Y Soft, s.r.o. Struktura nového licenčního modelu SmartQ

4 tzv. nekonkurentní licence, tzn. že každé účtované zařízení musí mít vlastní licenci možno instalovat více serverů (bez vzájemné spolupráce) minimální konfigurace je jedna licence per-device 3.2. Licenční model per-server Tzv. serverový licenční model umožňuje zakoupit licenci na server. Na každý server, na který chce klient instalovat SmartQ je třeba zakoupit vlastní serverová licence. V rámci licenční politiky může být cena dalších serverů použitých jedním klientem jiná (Enterprise Edition). Další specifikace licence per-server: neomezený počet uživatelů neomezený počet účtovaných zařízení (v rámci serveru) minimální konfigurace je jedna licence per-server licence nejsou vázány na počet procesorů 3.3. Licenční model SmartQ Individual Licence Tato licence je přidělována v individuálních případech korporátním klientům. Smyslem je nabídnout variantní licencování v případě, kdy má klient velmi vysoký počet serverů a je pro něj proto licence per-server značně nevýhodná. Další specifikace licence per-device: parametry licence jsou specifikovány přímo v licenční smlouvě funkce SmartQ nemusí být nutně specifikovány konkrétní edicí SmartQ, ale lze nabídnout sestavení 4. Popis edicí V novém licenčním modelu jsou dostupné následující edice: SmartQ Instant Edition Edice určená zejména malým a středním firmám. Její použití je vhodné zejména při použití funkcí pro monitoring nákladů na tisk (bez kopií) pro 4 a více zařízení. SmartQ Professional Edition Edice určená specifickému segmentu malých firem, velkým firmám a pro samoobslužný tisk a kopírování. Blíže viz. Kapitola Segmentace trhu. SmartQ Enterprise Edition Edice určená pro korporátní sféru s vysokými objemy tisků a vysokou náročností na dostupnost tiskových služeb SmartQ Instant Edition Instant Edition je ochuzena o některé nástroje. Smyslem nasazení Instant Edition je malá/střední firma nebo instituce, která chce provádět dlouhodobé sledování nákladů spojených s tiskem. Instant Edition mj. nepodporuje přesné účtování, projektové účtování nebo účtování dle pokrytí. Neobsahuje také kreditní subsystém. SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 4 ze Y Soft, s.r.o. Popis edicí

5 Instant Edition má z ekonomického hlediska smysl nasazovat na menší instalace (vyplatí se od 4 síťových zařízení výš). Protože nepodporuje funkce clusteringu, není vhodné ji nasazovat na místa s vysokým počtem síťových tiskáren při vysokých nárocích na dostupnost tiskových služeb. Při použití spolu s účtováním kopií doporučujeme použít Professional edition SmartQ Professional Edition Professional Edition je určena středně velkým firmám / institucím a všude tam, kde jsou fakticky účtovány peníze za vytištěné / zkopírované stránky. Z tohoto důvodu Professional Edition podporuje funkce jako je přesné účtování, účtování podle pokrytí nebo projektové účtování. Professional Edition se také hodí do míst se samoobslužným kopírováním / tisky. Pro tyto účely je integrován komplexní kreditní systém, který kromě dobíjení/vybíjení účtů podporuje také tisk daňových, příjmových a výdajových dokladů, nebo např. závěrky či správu pokladen. Díky flexibilnímu licenčnímu modelu je tato verze dostupná jak pro firmy, které mají zájem účtovat jednu tiskárnu, tak pro malé a střední organizace SmartQ Enterprise Edition Enterprise edice je určena primárně pro sféru korporátních klientů. Hlavním benefitem této verze je schopnost clusteringu a loadbalancingu. Z toho plyne, že Enterprise Edice je určena pro nasazení na serverové farmě. Kromě toho Enterprise umožňuje centrální vyhodnocování dat při decentralizovaném tisku na více serverech a to v sítích LAN i WAN. SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 5 ze Y Soft, s.r.o. Popis edicí

6 5. Segmentace trhu v návaznosti na edice SmartQ Smyslem tvorby jednotlivých edicí SmartQ je pokrytí individuálních potřeb různých segmentů trhu. Následující tabulka může být vodítkem, jaká edice se hodí pro jaký segment trhu. Tabulka záměrně obsahuje i výčet vlastností, které daný segment od řešení očekává. Segment Způsob užití Edice Klíčové vlastnosti Partnerská síť SmartQ Malé firmy, střední firmy, menší instituce Projektové firmy (reklamní agentury, DTP studia, grafická studia, ) Školství (základní a střední) Vysoké školy a university - komplexní analýza tiskového prostředí - předvedení některých funkcí SmartQ Instant - monitoring lokálních tiskáren - monitoring tisků, ojediněle kopií Instant - sledování nákladů - monitoring lokálních tisků - přeúčtování nákladů spojených s tiskem pro konkrétní projekty - samoobslužná tisk/kopírování - monitoring nákladů - samoobslužná tisk/kopírování - monitoring nákladů - účtování náklady na granty Střední firmy, státní sektor - sledování nákladů - rozúčtování nákladů mezi střediska Korporace - sledování nákladů - rozúčtování nákladů mezi střediska - centrální vyhodnocování - decentralizovaný tisk na více lokalitách Professional Professional Professional Professional Enterprise - přesné účtování - projektové účtování - měření pokrytí - přesné účtování - sledování interních nákladů - monitoring lokálních tisků - přesné účtování - projektové účtování (granty) - sledování interních nákladů - přesné účtování - rozúčtování nákladů mezi střediska - přesné účtování - rozúčtování nákladů mezi střediska - dělení nákladů podle poboček - monitoring lokálních tiskáren - dělení nákladů na střediska - účtování velkoformátových tiskáren - kreditní subsystém - kreditní subsystém - účtování podle pokrytí - monitoring lokálních tiskáren - clustering (vysoká dostupnost) - loadbalancing - centrální správa více serverů SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 6 ze Y Soft, s.r.o. Segmentace trhu v návaznosti na edice SmartQ

7 6. Schéma licenčního modelu SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 7 ze Y Soft, s.r.o. Schéma licenčního modelu

8 7. Průvodce hardwarem SmartQ 7.1. Krok 1 volba terminálu Při objednávání terminálu je třeba brát v úvahu určité konfigurace. Terminál je třeba volit s ohledem na dvě základní kritéria: typ terminálu SmartQ Terminal Lite SmartQ Terminal Professional licenční model per-device (licencování na zařízení) per-server (licencování na servery) Popis rozdílů a funkčnosti jednotlivých typů terminálů naleznete v dokumentu SmartQ: Průvodce řešením. Definice P/N terminálů: per-device licencování na zařízení) per-server (licencování na servery) SmartQ Terminal Lite YS-SQ2a-0120 YS-SQ2a-0150 SmartQ Terminal Professional YS-SQ2a-0130 YS-SQ2a Krok 2 volba příslušenství Kromě terminálu je třeba objednat příslušenství. To se skládá z následujících položek: stojánek P/N: YS-SQ2a-03xx snímač karet P/N: YS-SQ2a-02xx snímač karet je povinný pro terminál Lite. Terminál Professional umí autentifikovat uživatele pouze PINem na klávesnici zobrazené na dotykovém displeji. propojovací kabel P/N: YS-SQ2a-06xx propojovací kabel je povinný pouze v případě, že bude terminál připojen ke kopírce. Současná nabídka obsahuje pouze tzv. Inteligentní kabely, které jsou chráněny proti uživatelským zásahům. 8. Dodatečné služby Pokud nemáte zájem provádět sami instalaci, můžete si u výrobce (případně u jeho zastoupení) objednat instalaci, konfiguraci i školení. Při objednávce instalace software, je třeba objednávat položky: 1x YS-SQ Instalace a konfigurace SmartQ spooleru (zahrnuje předvedení uživatelských funkcí SmartQ)?x YS-SQ Zapojení a konfigurace nového tiskového centra (pro každý terminál je třeba objednat jedna tato položka, pokud instalace terminálů není součástí instalace, tato položka nemusí být objednaná) SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 8 ze Y Soft, s.r.o. Dodatečné služby

9 1x YS-SQ2-31xx Cestovní náhrada - zóna?? (cestovní náhrada je fakturována v případě placených výjezdů technika) Mezi další možné služby patří: YS-SQ Instalace a konfigurace OS LINUX (představuje instalaci operačního systému Linux) YS-SQ Školení administrace SmartQ (cca. 2-3 hod.) (zahrnuje školení v oblasti administrace a konfigurace SmartQ) 9. Úpravy na míru V určitých případech může být pro úspěšnou implementaci SmartQ potřeba provést konkrétní úpravy na software, případně firmware. Mezi tyto úpravy patří nejčastěji: napojení na specifické uživatelské databáze automatické přeúčtování dat do jiného systému (např. formou předkontací faktur do SAPu) úpravy v interním chování SmartQ (např. zavádění nových typů front se specifickým chováním) tvorba různých datových filtrů (úprava úloh před odesíláním na tiskárnu) Při požadavcích na úpravy software / firmware SmartQ se spojte s některým z project managerů výrobce (případně jeho zastoupení), který s vámi domluví podrobnosti. 10. Záruční a pozáruční servis Na standardní servisní služby má nárok každý koncový klient/partner, který má řádně zakoupeny licence SmartQ i hardware SmartQ Standardní záruka na hardware Na veškeré hardwarové vybavení, které tvoří část řešení SmartQ poskytuje výrobce standardní 2 letou záruku. Tato záruka má následující parametry: nezahrnuje výjezd technika (terminál je nutno poslat na reklamaci na některou z poboček výrobce) lhůta pro vyřízení reklamace je 14 dní zahrnuje pouze minoritní update firmware terminálů nevztahuje se na vady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací, nedodržením pokynů v uživatelském manuálu, dále se nevztahuje na vady zjevně způsobené mechanickým poškozením SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 9 ze Y Soft, s.r.o. Záruční a pozáruční servis

10 10.2. Standardní záruka na software Záruka na software je dána licenčním ujednáním mezi výrobcem software a koncovým uživatelem. Tato záruka má následující parametry: právo na bezchybné fungování software v době platné záruky záruka na jakost je 2 roky ze záruky nelze provádět náhradní plnění za škody způsobené provozem nebo špatnou funkcí software nevztahuje se na vady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací, nedodržením pokynů v uživatelském manuálu právo užít všechny patche vydané k zakoupené licenci (nezahrnuje výjezd technika a instalaci patche) Nadstandardní servisní služby Nadstandardní servisní služby jsou rozšířením záručních služeb, a to zejména v možné délce trvání záruky na jakost a v garanci servisních výjezdů. Typy nadstandardních servisů: vzdálený přístup (YS-SQ2-90xx) je vyžadován povolený vzdálený přístup přes internet na server s následujícími parametry: Windows: Remote Desktop, Remote Administrator Linux: ssh Účet: možný upgrade služby SmartQ, právo přístupu na databázi, právo restartovat služby SmartQ bez vzdáleného přístupu (YS-SQ2-91xx) Základní parametry nadstandardního servisu: záruka platná po celou dobu trvání servisu vztahuje se na hardware i software garance výjezdu do druhého pracovního dne od nahlášení problému bezplatná výměna vadného terminálu na místě u klienta (tj. žádné opravy) pokud se na vadu nevztahuje záruka, bude vyfakturována oprava, avšak po dobu opravy bude zapůjčen terminál náhradní licenční nárok na všechny upgrady i updaty software, které vyšly během platnosti nadstandardní servisní smlouvy licenční nárok na všechny upgrady i updaty firmware, které vyšly během platnosti nadstandardní servisní smlouvy garance prioritního odstranění případných chyb v software garance fungujícího tiskového serveru během následujícího pracovního dne tzn. je garantováno zprovoznění software s dočasným omezením okrajových funkcí řešení SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 10 ze Y Soft, s.r.o. Záruční a pozáruční servis

11 11. Případové studie Malý klient Klient je malou firmou o 25 zaměstnancích a chce sledovat náklady spojené s tiskem. Celkem je ve firmě 5 lokálních tiskáren a 2 multifunkční zařízení. Varianta a) Klient požaduje pouze sledování objemů tisků Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 2x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 1x YS-SQ2a-6510 Licence SmartQ Professional Edition, 10 local devices Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Z uvedeného příkladu vyplývá, že při běžných malých instalacích je vhodnější volit edici Professional, a to díky licenčnímu modelu per-device, který je dostupný pouze u této edice. Při běžném monitoringu tisků se Instant edition vyplatí od 4 zařízení výše. Varianta b) Klient požaduje sledování objemů tisků i kopií, případně vyžaduje zabezpečení tisků a follow-me Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 2x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 2x YS-SQ2a-0160SmartQ Terminal Professional licencování na server Kč 1x YS-SQ2a-6510 Licence SmartQ Professional Edition, 10 local devices Kč 2x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Opět se potvrzuje, že se pro malá řešení vyplatí použít edici Professional. V tomto případě se však edice Instant vyplatí až od 5 zařízení výše. Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 4x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 4x YS-SQ2a-0160SmartQ Terminal Professional licencování na server Kč 1x YS-SQ2a-6510 Licence SmartQ Professional Edition, 10 local devices Kč 4x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Celkem: Kč Celkem: Kč SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 11 ze Y Soft, s.r.o. Případové studie

12 11.2. Případ 8 terminálů Klient je střední firma, která chce účtovat provoz na 8 síťových multifunkčních zařízení a zároveň chce sledovat všech 20 lokálních tiskáren. Varianta a) Klient má zájem pouze o sledování objemů tisků Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 8x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 1x YS-SQ2a-6520 Licence SmartQ Professional Edition, 20 local devices Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Pokud má klient zájem opravdu pouze o sledování objemů tisků, stačí mu Instant Edition. Pozor však na funkční omezení této verze. Varianta b) Klient vyžaduje komplexní tiskové řešení, včetně účtování kopií, zabezpečení tisků, follow-me atd. Instant Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-5001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 8x YS-SQ2a-6501 Licence SmartQ Professional Edition, per-printer/copier/mfp Kč 8x YS-SQ2a-0160SmartQ Terminal Professional licencování na server Kč 1x YS-SQ2a-6520 Licence SmartQ Professional Edition, 20 local devices Kč 8x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Celkem: Kč Celkem: Kč Pokud má klient zájem opravdu pouze o sledování objemů tisků, stačí mu Instant Edition. Pozor však na funkční omezení této verze. Poznámka: Při takovéto konfiguraci doporučujeme zvolit serverovou licenci Professional Edition. Obecně lze konstatovat, že v edici Professional se serverová licence vyplatí od cca. 9 zařízení. Kalkulace serverové licence Professional Edition Professional Edition 1x YS-SQ2a-6001 Licence SmartQ Instant edition, per-server licence Kč 8x YS-SQ2a-0130 SmartQ Terminal Professional licencování na zařízení Kč Ačkoliv kalkulace vyjde o cca Kč výše, je pro klienta rozhodně výhodnější serverová licence, neboť následně může do systému registrovat bezplatně další a další zařízení. Celkem: Kč SmartQ: průvodce licenčním modelem strana 12 ze Y Soft, s.r.o. Případové studie

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9

SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9 SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9 OBSAH Úvod... 3 Kontaktní údaje... 3 Záruční servis... 3 Pozáruční servis... 4 Instalační činnost... 5 Vyšší moc... 5 Odpovědnosti...

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb Vyberte si nejvýhodnější způsob využití: 1. Standardní verze Standardní verze je provozována na serverech a doméně http://etestme.com.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o. Ceník služeb 2015, spol. s r.o. Popis služby 1. Základní doprava Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, není přítomen technik. Při hodnotě účtenky

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb COOLHOUSING, s.r.o.platný od 1.4.2015 Strana 1 /9 Telekomunikace Pronájem licence virtuální telefonní ústředny Start (5-15 linek) 550 Kč Premium (16-25 linek) 1 000 Kč Unlimited

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky:

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014 Nabídka pro Zákazník Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: 8 srpna 2014 Schneider Electric Úvod Cílem tohoto dokumentu je definovat standardní

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA

Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), zadávaná mimo rámec zákona v souladu s 18 odst.

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel Adresa IČO: DIČ: CZ tel. XXX mobil: XXX e-mail: MadVlad@seznam.cz Zastoupená:, jednatelem společnosti Poskytovatel služeb

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Proč YSoft SafeQ? making the MFPs think

Proč YSoft SafeQ? making the MFPs think Mapování tiskových a kopírovacích operací Snížení nákladů na tisk a kopírování Optimalizace tiskového prostředí Přínos pro vaše zaměstnance Přínos pro vaše IT A mnoho dalších důvodů proč mít YSoft SafeQ

Více

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Ceník, služeb a programů servisní podpory CENÍK KOMPLETŮ SYSTÉMU Soft-4-Sale Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE cena pro 1 uživatele komplet pro 8 uživatelů

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku.

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku. Z technologického hlediska je Mefisto GRAND 3.4 informačním systémem nové generace s prvky třívrstvé architektury, která umožňuje optimální zpracovávání velkého množství dat. Tato vlastnost je umocněna

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec O Vodafone Vodafone v ČR se od roku 2007 začal intenzivně orientovat na trh firemních zákazníků 2015 The

Více