GEUS základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o."

Transkript

1 GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu.

2

3 Obsah I OBSAH Část I Dokumentace programu 1 Část II Instalace programu 2 1 Instalační CD Instalace GEUSu... kompletní 2 3 Instalace novější... verze (UPGRADE) 4 Samostatné přeprogramování... klíče HASP 5 4 Instalace vlastního... programu (UPDATE) 6 5 Požadavky programu... na systém 11 6 Potřebná konfigurace... počítače 11 Část III Síťová instalace 13 1 Použitelnost... programu GEUS v počítačových sítích 13 2 Instalace síťové... verze s klíči NetHASP 13 3 Automatické... vyhledávání NetHASP 19 Část IV Změny ve výpočetní části 21 1 Přepočet vybraných... bodů ze seznamu souřadnic 21 2 Spolupráce... seznamu souřadnic s DATAZem 22 Hledat body "0009"... na 23 Najdi geodet.... údaje bodu na DATAZu 23 Část V Změny v grafické části 24 1 Parcely pro výběr... z ISKN VFK v prostorech... mimo DKM 25 3 Věcné břemeno... dle vyhlášky č. 26/2007 Sb Oválek kolem... parcelního čísla nové parcely 29 Část VI GEUSprint 31 1 Jak spustit program... GEUSprint 31 2 Princip programu Základní postup... při soutisku z GEUSu a GEOMETRu 32 4 Práce s tiskovými... profily 33

4

5 Dokumentace programu 1 1 Dokumentace programu Kompletní dokumentace programu v tištěné formě již není standardní součástí programu, lze ji však dokoupit na objednání. Celý komplet tvoří dvě příručky: jedna pro výpočetní část programu a druhá pro grafickou část programu. Samozřejmě, že lze objednat i jen jednu z příruček. Obě příručky jsou však k dispozici zdarma ve formátu PDF a to buď na distribučním CD v adresáři X:\Příručky nebo ke stažení na našich webových stránkách Standardní součástí instalace je dokumentace ve formě nápovědy, tedy souborů *.HLP případně i duplicitně v formátu *.CHM. Všechny typy dokumentace jsou obsahově shodné a obsahují tytéž informace. Je tedy na uživateli, kterému typu dokumentace bude dávat přednost. Poznámka: Formát HLP je používán ke kontextové nápovědě uvnitř programu. Formát CHM je zase vhodnější k prohlížení ve stylu příručky. Formát PDF je vhodný i k případnému vytištění příručky na tiskárně, nicméně obsahuje i funkční aktivní odkazy uvnitř textu, je tedy vhodný i k prohlížení na obrazovce (prohlížečem "Adobe Acrobat").

6 2 GEUS Instalace programu V následujících kapitolách najdete podrobný popis všech variant instalace programu GEUS. 2.1 Instalační CD Na jednom distribučním CD jsou nahrány všechny programy, které naše firma dodává. (Samozřejmě, že po nainstalování budou funkční pouze ty programy, které jsou povoleny v HW klíči). Po vložení CD do mechaniky se ve Windows automaticky spustí program, který umožní výběr instalace jednotlivých programů, které jsou na CD umístěny. Pokud se nespustí (automatické spouštění může být vypnuto) nebo jste ve Windows NT, klikněte na ikonu CD v okně "Tento počítač", případně na program SETUP.EXE v hlavním adresáři CD. Program pro výběr instalace zobrazí zároveň přesnou verzi programu, který je na CD umístěn. Tlačítkem "Popis obsahu CD" můžete zobrazit textový soubor, který podrobně popisuje kompletní obsah CD: pomocné programy ke klíčům HASP, archiv starších verzí programu GEUS, atd. Klikněte na tlačítko programu, který chcete nainstalovat, tím spustíte vlastní instalaci vybraného programu. 2.2 Instalace GEUSu kompletní Při spuštění instalace programu GEUS 14.0 dle předchozí kapitoly Instalační CD 2 se provede kompletní instalace všech potřebných součástí včetně driverů pro klíče HASP. Tuto instalaci je tedy nutné provést v každém případě, pokud na počítači není ještě instalována žádná verze programu GEUS od verze 11.0 a výše. Tedy pokud na počítači máte verzi programu GEUS 8.0 a nižší (verze pro DOS) je také nutné spustit tuto kompletní instalaci. Kompletní instalace je k dispozici pouze na distribučním CD, nelze ji stáhnout z internetu. Ručně lze tuto instalaci spustit spuštěním program setup.exe v adresáři GEUS140 na distribučním CD. Postup 1. Po spuštění instalační program nejdříve spustí kontrolu na přítomnost správné verze driverů pro klíče HASP a zobrazí následující informace:

7 Instalace programu 3 Program prosí o chvíli strpení, tato akce může chvíli trvat Většinou jsou v počítači nalezeny drivery dostatečně nové verze, protože v počítači jsou už přítomny od předchozích instalací. Pak program automaticky pokračuje dále - přeskočte na kapitolu Instalace novější verze 4. Pokud však jsou drivery příliš staré nebo se jedná o nový počítač, je zobrazen následující dialog: Potvrďte tlačítkem ANO, že opravdu chcete instalovat novější drivery klíčů HASP. Program začne instalovat: Po dokončení instalace zobrazí dialog, který potvrďte tlačítkem OK: V případě, že instalujete program na Windows 9x, bude pravděpodobně program v této chvíli vyžadovat restart počítače. Po restartu počítače by se měl instalační program spustit sám znovu automaticky, pokud ne, spusťte ho ručně opět z CD. 3. V následujícím kroku se program VŽDY dotáže, zda se má přeprogramovat klíč, postup bude záležet na tom, zda instalujete vyšší verzi. Pokračujte tedy následující kapitolou Instalace novější verze 4, kde je vše podrobně popsáno. Pokud instalujete nový program a HW klíč jste právě

8 4 GEUS 14.0 obdrželi z naší firmy, odpovězte NE a pokračujte kapitolou Instalace UPDATE Instalace novější verze (UPGRADE) Po kontrole a případné instalaci driverů popsané v kapitole Instalace kompletní 2 zobrazí instalační program následující dotaz: Pokud jste zakoupili UPGRADE (novou vyšší verzi) programu GEUS nebo GEOMETR, dostali jste k instalačnímu CD i disketu označenou jako "HASP heslo". Pomocí této diskety lze přeprogramovat klíč HASP tak, aby povolil spuštění nové vyšší verze. K vložení diskety do mechaniky A: Vás program vyzývá výše uvedeným dialogem a než stisknete tlačítko ANO, musí být disketa již vložena. Přeprogramování klíče stačí provést pouze jednou po zakoupení novější verze. I když bude klíč dále přenášen na jakýkoliv jiný počítač, novější verze v něm bude již nastálo povolená. Přeprogramování klíče není tedy přímo svázané s vlastní instalací programu na disku počítače. Pokud chcete program GEUS nebo GEOMETR přeinstalovat na počítači, není nutné znovu přeprogramovávat klíč. Stejně tak není nutné přeprogramovávat klíč HASP, pokud ho přenášíte na jiný počítač. Na dalším počítači stačí pouze instalovat vlastní program bez přeprogramování klíče.!!! POZOR, pokud vložíte disketu určenou pro starší verzi programu, bude klíč na tuto verzi přeprogramován a novější verze programu nepůjde spustit!! To se občas stává některým uživatelům, když se pokoušejí přeinstalovat program, domnívají se, že musí přeprogramovat i klíč HASP a v archivu naleznou pouze starou verzi diskety. Podobně je tomu i v případě, že k nové verzi chcete na počítač z nějakého důvodu nainstalovat i nějakou ze starších verzí (například DOS verzi). V takovém případě neprovádějte přeprogramování klíče HASP!!! Novější verze by nešla spustit. Naopak, starší verze s klíčem HASP, kde je povolená novější verze, poběží vždy!! HW klíče lze naprosto bez problémů přeprogramovat i mimo tento instalační program, viz kapitola Samostatné přeprogramování klíče HASP 5. Pokud pouze provádíte samotnou instalaci programu (například jste zakoupili novou verzi programu a HW klíč HASP jste obdrželi přímo od nás již naprogramovaný nebo jen znovu instalujete program na počítač) odpovězte NE. Jak je uvedeno výše, pokud HW klíč již příslušnou verzi programu obsahuje povolenou, není ani vhodné provádět jeho přeprogramování znovu "pro jistotu". Pokud zvolíte ANO, objeví se následující okno, pokud zvolíte NE, pokračujte kapitolou Instalace UPDATE 6 :

9 Instalace programu 5 Pokud je v tomto okně jakákoliv jiná zpráva než OK na všech řádcích, přeprogramování klíče se nezdařilo. Pokračujte stisknutím klávesy Enter tak, jak vás program v okně vyzývá. Instalační program pak přejde na vlastní instalaci programu Samostatné přeprogramování klíče HASP Kódy pro přeprogramování klíče jsou distribuovány na disketách 3,5". Pokud na počítači nemáte již mechaniku pro tyto diskety, přichází v úvahu už jen zaslání kódu em. Postup je v obou případech velmi podobný: Ke každému HW klíči jsou přiřazena hesla dle sériového čísla klíče a hesla nelze použít pro klíč jiného sériového čísla než je na disketě v u uvedeno. Přitom je jedno, na kterém počítači přeprogramování provedete (pouze musí být v počítač přítomny drivery klíče HASP). Klidně lze tedy shromáždit klíče HASP z celé firmy a přeprogramovat je postupně na jednom stejném počítači dle níže uvedeného postupu. Sériové číslo klíče, ke kterému hesla patří, je uvedeno i na první řádce souboru HASPPASS.TXT, viz níže. Disketa nebo zásilka obsahuje tři soubory: HaspProg.exe, haspclnt.dll, HASPPASS.TXT. Na disketě lze rovnou spustit HaspProg.exe, v případě zásilky je nutné soubory ze zásilky zkopírovat někam na disk, třeba do nějakého pracovního adresáře a program HaspProg.exe spustit odtud. Pokud je vše OK, zobrazí se v okně následující text:

10 6 GEUS 14.0 Program ukončíte stisknutím klávesy Enter. 2.4 Instalace vlastního programu (UPDATE) Po instalaci driverů klíčů HASP a jejich případném přeprogramování na vyšší verzi, pokračuje instalační program v instalaci vlastního programu GEUS. V tomto místě také začíná instalace aktualizací programů stažených z internetu, které drivery klíčů HASP a jejich přeprogramování neobsahují. Aktualizace mají formu EXE souborů a po jejich spuštění, stejně jako při pokračování kompletní instalace z CD, se zobrazí následující dotaz: Pokračujte stisknutím [Ano].

11 Instalace programu 7 Pokračujte stisknutím [Další >]... Pročtěte si "Licenční smlouvu" a potvrďte souhlas, jinak nepůjde pokračovat. Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, vraťte produkt na adresu naší firmy. Pokračujte stisknutím [Další >]...

12 8 GEUS 14.0 V dalším kroku zobrazí program základní informace k instalaci produktu. Pokračujte stisknutím [Další >]... V dalším kroku máte možnost změnit cestu, kam bude program instalován. Pokud byl produkt již na počítači instalován (jedná o aktualizaci programu), nabízí program adresář, kam byl program již instalován, tedy předchozí verze (aktualizace) bude přepsána. Pokud se však jedná o novou verzi programu, například na počítači je verze GEUS 13.0 a nyní právě instalujete GEUS 14.0, nabídne

13 Instalace programu 9 program jiný adresář, než kam byl GEUS 13.0 instalován a tedy předchozí verze zůstane zachována. Instalační program tedy standardně přepisuje pouze aktualizace stejné verze, například je přepsána verzí Pokračujte stisknutím [Další >]... Můžete změnit název skupiny, pod kterou se objeví ikony programu v nabídce Start -> Programy. Pokračujte stisknutím [Další >]... V dalším kroku lze ovlivnit co a kam instalační program doplní a upraví. Přepínače jejich názvy se proti

14 10 GEUS 14.0 tomuto návodu mohou měnit a jejich význam by měl být jasný již z jejich popisu v okně programu. Pokračujte stisknutím [Další >]... Rekapitulace nastavení instalačního programu přes spuštěním vlastního kopírování souborů do systému. Pokračujte stisknutím [Další >]... Zobrazení o změnách v programu proti dokumentaci a předchozím verzím. Pokračujte stisknutím [Další >]...

15 Instalace programu 11 Instalaci dokončíte stisknutím tlačítka [Dokončit]. Program byl měl být v počítači připraven k používání. Restart počítače by již neměl být nutný ani v prostředí Widnows 9x. 2.5 Požadavky programu na systém GEUS 14.0 je program určený pro 32 bitové verze Windows. V současné době je však funkčnost programu plně testována a tím zaručena pouze na Windows 2000/XP, což jsou zároveň doporučené operační systémy pro provoz programu GEUS. Windows Vista V prostředí Windows Vista byla zatím ověřena pouze základní funkčnost programu pod administrátorskými právy. Podrobnější testování a úpravy programu teprve probíhají. Případné potřebné úpravy budou provedeny jako UPDATE verze 14.0, tedy pro uživatele verze 14.0 zdarma. Starší Windows 9x Obecně by měl být program schopen provozu na Windows 95 a novějších: 95 / 98 / 98SE / ME / NT4.0 / 2000 / XP. Ve Windows 95 a NT však není program testován vůbec, je tedy možné, že na určitých konfiguracích těchto systémů budou schopnosti programu velmi omezeny. Ve starších verzích Windows 98 se můžete setkat s určitými omezeními (velikost výkresu, rychlost zpracování, zpracování rastrových souborů). Nicméně naší snahou je stále udržet program funkční i ve Windows 98, kde je stále testována alespoň základní funkčnost programu. 2.6 Potřebná konfigurace počítače Z hlediska v současné době prodávaných počítačů si program GEUS neklade žádné zvláštní podmínky na hardware počítače. Vyjímkou je dostatek paměti RAM, ovšem dnes obecně doporučované velikosti RAM jsou dostatečné i pro práci s rastrovými soubory (viz níže). Pro Windows XP tedy dnes doporučujeme jako rozumné minimum pro práci rastry 512MB RAM. Nejlevnější konfigurace dnešních počítačů obsahují minimálně 256MB RAM, což je na dolní hraně práce s rastry v

16 12 GEUS 14.0 GEUSu (naprosté minimum). Obecně samozřejmě žádný počítač není nikdy dost rychlý, zvláště pro CAD programy a grafiku a ještě více při práci s rastrovými daty. Pro běžnou práci by však měl stačit dokonce i cca 10 let starý počítač Pentium 600MHz a výše s alespoň 64MB RAM ve Widnows 9x a 256MB RAM ve Windows XP. Na grafickou kartu a další části systému program také neklade žádné další zvláštní nároky. V prostředí Windows XP (Home i Professional) běhá program opravdu stabilněji, než v prostředí Windows 98, což odpovídá i tvrzení samotné firmy Microsoft. Windows XP obou verzí (Home i Professional) můžeme pro provoz GEUSu opravdu doporučit. Nicméně přecházet na starém počítači z Windows 98 na Windows XP není 100% nutné, ale doporučujeme to. Ovšem je nutné zvážit, zda není vzhledem k výkonnosti hardware starého počítače, vhodné uvažovat o koupi nového počítače. Naprosto minimální konfigurace počítače Program se nám podařilo rozeběhnout i počítači Pentium 150MHz s 32MB RAM. Dalo se s ním i pracovat, přesto však bylo zvláště v grafické části znát, že je to na samé hranici možností systému. Pomalejší počítač s Windows 9x na testování jsme ve svém okolí již neměli. V této minimální konfiguraci však v žádném případě nepůjde pracovat s rastrovými daty v grafické části programu a bude i velmi omezena velikost zakázky. Optimální konfigurace pro práci s rastry Práce s rastry o velikosti mapových listů, zvláště pak u barevných rastrů, vyžaduje minimálně 256 MB a optimálně 512 MB. Čím více rastrů, čím barevnější, čím větší, tím je nutné více paměti RAM. To platí prakticky pro všechny verze Windows. Rychlost procesoru neovlivňuje práci s rastry až tak, jako nedostatek paměti RAM.

17 Síťová instalace 13 3 Síťová instalace Tato část příručky je určena pro pokročilé uživatele a správce sítí. 3.1 Použitelnost programu GEUS v počítačových sítích Program GEUS je možné používat i ve většině známých sítích. Jednoduché je to z hlediska práce s daty v programu GEUS, každá instalace programu, s lokálním i síťovým klíčem, umožňuje práci "síťovou" práci s daty. Program respektuje přístupová práva atd. Co se týče spouštění programu, je jedno jestli je nainstalován na lokálním nebo síťovém disku, to platí i pro lokální klíče. Je tedy jedno odkud byl program spuštěn (ze sítě nebo lokálně), rozdíl je pouze v systému hledání klíče, který umožní program spustit. Lokální klíče Program lze spustit pouze na tom počítači, kde je zasunut klíč. Pokud je zapotřebí spustit program na jiném počítači, je nutné přenést na něj i HW klíč. Síťové klíče Počítač, kde se má spustit program musí být zapojen do počítačové sítě. Někde v síti zapojen do počítače jeden síťový klíč. Na tomto počítači s HW klíčem je spuštěn malý program, který na něm zůstává stále v paměti, a jehož prostřednictvím ostatní uživatelé v síti komunikují s HW klíčem. V síťovém klíči je povolen maximální počet v jednu chvíli spuštěných instalací. Například síť má deset počítačů a v klíči jsou povoleny tři instalace programu GEUS. To znamená, že ze tří libovolných počítačů v síti půjde v jednu chvíli spustit program GEUS. Při pokusu o spuštění čtvrtého programu ohlásí program nenalezení klíče. Pokud však někdo program GEUS ukončí, někdo na jiném počítači zase může program spustit. Klíč se vlastně tak přenáší po síti tam, kam je zapotřebí. Některé podrobnosti o používání v sítích jsou uvedeny dále v této příručce. 3.2 Instalace síťové verze s klíči NetHASP 1.1 Upgrade z DOS verze GEUSu Pokud byla síti provozována DOS nebo Windows verze GEUSu, neměl by být nutný žádný zásah do instalace síťového klíče NetHASP. Mělo stačit nainstalovat vlastní soubory programu GEUS 12.0 standardním postupem a program by se měl hned při prvním spuštění rozeběhnout. Problémy mohou nastat pouze na počítači, kde je fyzicky připojen síťový klíč nebo u starších verzí GEUSu 6.x a 7.x, kde může být nutné vyměnit licenční manažer za jeho novější verzi. 1.2 Sítě podporované klíči NetHASP Klíče NetHASP pracují na sítích: 3Com, Banyan Vines, D-Link, DEC Pathworks, Netware Lite, Novell 3.x, Novell 4.x, LANtastic, LanManager, OS/2 Lan Server; kromě toho i na dalších sítích, které používají dále uvedené protokoly. 1.3 Protokoly podporované klíči NetHASP Klíče NetHASP pracují s komunikačními protokoly IPX, TCP/IP a NetBIOS.

18 14 GEUS Podpora IPX Při použití NetHASP na síti s protokolem IPX je možno použít následující možnosti: Novell Bindery mechanismus sítě Novell, umožňující registraci aplikací, které vyžadují nabídku síťových služeb. Broadcast - pokud stanice posílá do sítě zprávu s požadavkem na komunikaci s klíčem, NetHASP Dispečer je stále na příjmu. NetHASP Address File - nabídka síťových služeb NetHASP Dispečera se provádí pomocí souborů s adresami Podpora TCP/IP Na sítích s protokolem TCP/IP jsou k dispozici dvě možnosti: TCP, UDP - adresa NetHASP Dispečera je specifikována. UDP Broadcast - adresa NetHASP Dispečera není specifikována, Dispečer je neustále na příjmu Podpora NetBIOS Klíče NetHASP pracují s různými typy protokolu NetBIOS, včetně verze Microsoft NetBEUI. 1.4 Obecný postup instalace síťových klíčů NetHASP Instalace síťových verzí je poněkud náročnější na znalosti o počítačových sítích. Předpokládáme, že instalaci v síti bude provádět správce sítě, tedy člověk s hlubšími znalostmi. Síťová instalace se skládá ze tří kroků: Instalace ovladačů (driverů) pro klíč HASP na počítač, kde bude HW klíč fyzicky připojen. Na ostatní počítače není nutné ovladače instalovat. Ovladač v tomto případě zajišťuje komunikaci mezi dispečerem (manažerem licencí, viz další krok) a HW klíčem. Typ ovladače závisí na operačním systému a platí pro jeho instalaci přesně stejná pravidla, jako pro lokální klíče, viz kapitola "Instalace programu". Vlastní instalace souborů na disk. Instalace a spuštění dispečeru (licenčního manažeru). Tento program zajišťuje komunikaci mezi programem GEUS a HW klíčem přes síť. Instaluje se tedy pouze na počítač, kde je HW klíč fyzicky připojen. Spuštěný manažer licencí bez připojeného HW klíče naopak brání provozu programu GEUS v síti. Pokud je v síti již jiný klíč typu NetHASP (programy KOKEŠ, ATLAS apod.) lze klíče zasunout do sebe a použít stejný driver a licenční manažer, je však nutné použít driver a manažer vyšší verze. Opět hodně záleží na typu operačního systému a sítě. Nastavení DOS proměnné NETHASPPROTOCOL na hodnotu, která definuje síťový protokol pro komunikaci mezi GEUSem a licenčním manažerem např.: SET NETHASPPROTOCOL=IPX pro sítě Netware nebo SET NETHASPPROTOCOL=NETBIOS

19 Síťová instalace 15 pro sítě Windows s NetBEUI. Někdy může GEUS běžet i bez nastavení této proměnné, ale její nastavení každopádně urychlí spuštění programu GEUS. Příkaz pro nastavení proměnné lze umístit do souboru AUTOEXEC.BAT. Problém volby správného síťového protokolu lze řešit ještě vytvořením souboru NETHASP.INI. Vytváření tohoto souboru je popsáno v souboru NETHASP.DOC (nejdete ho v podadresáři HASPXX na distribučním CD), ale v praxi jsme zatím vždy vystačili s nastavením pomocí proměnné NETHASPPROTOCOL. Případně lze využít aplikaci pro Windows NHINIWIZ.EXE, která je na distribučním CD v adresáři HASPXX\NHINIWIZ. Jedná se "NetHASP INI Wizzard", tedy vlastně o průvodce vytvářením souboru INI. 1.5 Spuštění síťové instalace programu GEUS Na stanici, kde je připojen jakýkoliv klíč HASP (i KOKEŠ, ATLAS, G-NET...) se spouští GEUS s parametrem /sit: GEUS /sit Na ostatních stanicích, kde není připojen žádný klíč HASP, by mělo stačit program pouze spustit 1.6 NetHASP Dispečer (licenční manažer) Klíč NetHASP je možno připojit na kterýkoliv počítač v síti, pokud je na tomto počítači aktivován správný NetHASP Dispečer. Tímto počítačem nemusí nutně být síťový server. NetHASP Dispečer není závislý ani na klíči NetHASP, ani na chráněné aplikaci, ale slouží jako jejich propojení. Jeden NetHASP Dispečer může komunikovat až s 250 chráněnými aplikacemi, nezávisle na tom, v jakém prostředí (DOS, Windows, OS/2) byla aplikace aktivována. Pokud je v téže síti více síťových aplikací chráněných klíči NetHASP různých sérií, doporučujeme připojit všechny klíče za sebou k jednomu počítači (pokud vám vadí sloupec klíčů trčící z počítače, použijte obyčejný paralelní prodlužovací kabel - klíče pak mohou ležet na stole nebo např. v zásuvce). Pokud se rozhodnete připojit klíče k různým počítačům, pak musíte na každém počítači s připojeným klíčem aktivovat NetHASP Dispečer. NetHASP Dispečer musí být aktivován po celou dobu, kdy na kterékoliv síťové stanici běží chráněná aplikace. Právě z tohoto důvodu se klíč a Dispečer obvykle umísťují na síťový server, který ve většině sítí běží nepřetržitě. Správný typ NetHASP Dispečera nezávisí na typu chráněné aplikace, ale na operačním systému počítače, na kterém je klíč umístěn. Následující tabulka uvádí přehled typů NetHASP Dispečerů a jimi podporované protokoly: NetHASP Dispečer IPX TCP/IP NetBIOS DOS (haspserv.exe) ano - ano

20 16 GEUS 14.0 Windows a Win32s (nhsrvwin.exe) Windows 95 a NT (nhsrvw32.exe) Netware 386 a 486 (haspserv.nlm) OS/2 (nhsrvos2.exe) ano ano ano ano ano ano ano ano Poznámka: Pro nhsrvw32.exe (pro OS Windows 95 a Windows NT) platí: Pokud nestanovíte jinak, jako default hodnotu zvolí všechny tři podporované protokoly současně. Pozor: Dispečer pro 32-bitové Windows systémy byl přejmenován!! Další část této kapitoly popisuje způsob aktivace NetHASP Dispečerů na různých síťových stanicích či serverech pro různé operační systémy NetHASP na DOSovské stanici Použijte NetHASP Dispečer haspserv.exe. Spuštění Dispečeru: 1. Připojte klíč NetHASP k počítači. 2. Spusťte haspserv.exe. Objeví se zpráva o spuštění Dispečeru a používaných protokolech. Pro automatické spouštění přidejte příslušný řádek do souboru autoexec.bat. Odstranění Dispečeru: Spusťte haspserv.exe -r. Pokud jste používali spouštění pomocí souboru autoexec.bat, odstraňte z něj příslušný příkazový řádek a restartujte počítač NetHASP na stanici s Windows nebo Win32s Použijte NetHASP Dispečer nhsrvwin.exe. Spuštění Dispečeru: 1. Připojte klíč NetHASP k počítači. 2. Spusťte nhsrvwin.exe. Objeví se zpráva o spuštění Dispečeru a používaných

21 Síťová instalace 17 protokolech. Pro automatické spouštění přidejte ikonu Dispečeru do grupy StartUp (v českých verzích Windows je pojmenována Spustit při startu). Odstranění Dispečeru: Ve spuštěném Dispečeru zvolte z menu položku Remove. Pro zamezení automatického spouštění odstraňte ikonu z grupy StartUp NetHASP na Novell Netware 386/486 serveru Použijte NetHASP Dispečer haspserv.nlm. Spuštění Dispečeru: 1. Připojte klíč NetHASP k počítači. 2. Zkopírujte haspserv.nlm do adresáře SYSTEM. 3. Zadejte příkaz load haspserv Objeví se zpráva o spuštění Dispečeru a používaných protokolech. Pro automatické spouštění přidejte řádek load haspserv do souboru autoexec.ncf (najdete jej v adresáři SYS:SYSTEM). Odstranění Dispečeru: Zadejte příkaz unload haspserv Pro zamezení automatického spouštění odstraňte řádek load haspserv ze souboru autoexec.ncf NetHASP na stanici s Windows 95 Použijte NetHASP Dispečer nhsrvw32.exe. Spuštění Dispečeru: 1. Nainstalujte NetHASP Ovladač (viz Instalce pro Windows 95). 2. Připojte klíč NetHASP k počítači. 3. Spusťte nhsrvw32.exe. Objeví se zpráva o spuštění Dispečeru a používaných protokolech. Odstranění Dispečeru: Ve spuštěném Dispečeru zvolte z menu položku Remove a vyberte protokol, jehož podporu chcete zrušit NetHASP na stanici s Windows NT Použijte NetHASP Dispečer nhsrvw32.exe. Spuštění Dispečeru: 1. Nainstalujte NetHASP Ovladač (viz Instalce pro Windows 95). 2. Připojte klíč NetHASP k počítači.

22 18 GEUS Pokud se jedná o Windows NT verze 4.0, pokračujte krokem 4. Pro starší verze NT je třeba pomocí nastavení Tasking Option zařídit, aby Dispečer fungoval korektně: a. V okně Control Panel poklepejte na ikonu System. b. V okně System klikněte na buton Tasking. c. V rámečku Foreground/Background Responsiveness vyberte Foreground and Background Applications Equally Responsive. d. Klikněte na OK, volby se uloží. 4. Spusťte nhsrvw32.exe. Objeví se zpráva o spuštění Dispečeru a používaných protokolech. Odstranění Dispečeru: Ve spuštěném Dispečeru zvolte z menu položku Remove a vyberte protokol, jehož podporu chcete zrušit. Automatická aktivace Dispečeru: Při použití operačního systému Windows NT je možno aktivovat Dispečer automaticky při požadavku některého uživatele na provedení LOGIN. Tuto aktivaci je možno zařídit pomocí utility hinstall.exe. Tato utilita implementuje program HASP NT Loader jako Windows NT službu. Uživatel pak přistupuje ke klíči NetHASP bez jakýchkoliv problémů. Instalace HASP NT Loaderu: 1. Přihlašte se jako uživatel s právy administrátora. 2. Spusťte hinstall -is. 3. Zkopírujte nhsrvw32.exe do adresáře SYSTEM32 ve Windows NT kořenovém adresáři. 4. Restartujte počítač. HASP NT Loader automaticky aktivuje NetHASP Dispečer. Poznámka: Při instalaci HASP NT Loaderu je zároveň nainstalován i HASP Ovladač. Protože se NetHASP Dispečer aktivuje ještě před přihlášením uživatele, případná hlášení HASP NT Loaderu a Dispečeru se na obrazovce neobjeví, dokud se uživatel nepřihlásí. Když je například aktivován Dispečer a klíč NetHASP ještě není připojen, hláška HASP not found se objeví až po přihlášení. Odstranění HASP NT Loaderu: 1. Přihlašte se jako uživatel s právy administrátora. 2. Spusťte hinstall -rs. 3. Restartujte počítač. Tímto postupem není odstraněn HASP Ovladač!! O správné instalaci HASP NT Loaderu se můžete přesvědčit ve Windows NT Service Control Manageru:

23 Síťová instalace Poklepejte ikonu Services v okně Control Panel. V seznamu služeb se objeví HASP NT Loader. 2. Kolonka Status by měla být prázdná, kolonka Startup nastavena na Automatic. 3.3 Automatické vyhledávání NetHASP Nejkritičtějším stádiem při instalaci systému NetHASP je zajištění bezchybné komunikace mezi NetHASP klientem (tzn. stanicí, na níž je aktivována chráněná aplikace) a NetHASP Dispečerem. Nejprve musí být nalezen správný Dispečer. Od března 1997 (HASP CD-ROM verze 3.0) je dodávaný podpůrný software pro klíče NetHASP opatřen výrazně vylepšeným vyhledávacím mechanismem, který ve většině případů dokáže ustanovit komunikaci mezi klíčem, Dispečerem a chráněnou aplikací bez nutnosti zásahu do nastavení síťového prostředí. Při spuštění chráněné aplikace je nejprve učiněn pokus o nalezení konfiguračního souboru nethasp.ini (viz oddíl Jemné vyladění NetHASP komunikace). Pokud takový soubor není nalezen, spustí se následující mechanismus pro automatické vyhledávání: 1. Detekce aktivních síťových komunikačních protokolů. Na základě zjištěných údajů se automaticky povolí pouze relevantní části smyčky Smyčka pro vlastní ustanovení komunikace; proběhne třikrát: - volání NetHASP LOGIN s použitím IPX, čeká n sekund na odezvu, pokud uspěje, pokračuje s použitím protokolu IPX; neuspěje-li: - volání NetHASP LOGIN s použitím TCP/IP, čeká n sekund na odezvu, pokud uspěje, pokračuje s použitím protokolu TCP/IP; neuspěje-li: - volání NetHASP LOGIN s použitím NetBIOS, pokud uspěje, pokračuje s použitím protokolu NetBIOS; neuspěje-li: - zdvojnásobí hodnotu n a pokračuje znovu od IPX. 3. Po třetím neúspěšném průchodu smyčkou vrátí NetHASP chybové hlášení. Pro první průchod vyhledávací smyčkou je nastavena hodnota parametru n (tj. doba čekání na odezvu) na 2 sekundy. 1.1 Automatické vyhledávání pod IPX Využívá mechanismu SAP. NetHASP klient vysílá požadavek na službu, všechny IPX aktivní NetHASP Dispečery naslouchají. Ten, který přijme volání jako první, provede požadovaný NetHASP LOGIN. Při použití automatického hledání s protokolem IPX spolu mohou komunikovat i NetHASP klient a NetHASP Dispečer, kteří se nalézají v různých segmentech sítě (pokud to samozřejmě nastavení konkrétní sítě umožňuje). 1.2 Automatické vyhledávání pod TCP/IP Využívá mechanismu UDP Broadcast. NetHASP klient vysílá požadavek na službu, všechny TCP/IP aktivní NetHASP Dispečery naslouchají. Ten, který přijme volání jako první, provede požadovaný NetHASP LOGIN.

24 20 GEUS 14.0 POZOR: Při automatickém vyhledávání s protokolem TCP/IP musí být jak NetHASP klient, tak NetHASP Dispečer ve stejném segmentu sítě. Pokud se nalézají v různých segmentech, je nutno pomocí dále popsaných postupů nastavit správné parametry pro komunikaci. 1.3 Automatické vyhledávání pod NetBIOS 1. Při tomto vyhledávání neplatí omezení n sekund pro čekání na odezvu, protože celý mechanismus hledání je v tomto případě delší. 2. Automaticky jsou určeny používané komunikační kanály (lana numbers). 3. Používá se default hodnota NetHASP NetBIOS Name ( AladdinHaspV012.0 ). Zohledněn je v tomto případě rovněž typ aplikace: Windows 16-bitová aplikace Hledá NetHASP Dispečer na všech detekovaných komunikačních kanálech. Pokud je Dispečer nalezen, hledání končí bez ohledu na připojený NetHASP klíč. Windows NetHASP Dispečer naslouchá na tom komunikačním kanálu, který detekoval jako první. Windows 32-bitová aplikace Hledá NetHASP klíč na všech detekovaných komunikačních kanálech. Hledání tedy není ukončeno v okamžiku nalezení Dispečera, ale až v okamžiku nalezení Dispečera s připojeným správným NetHASP klíčem. Win32 NetHASP Dispečer naslouchá na všech detekovaných komunikačních kanálech. Protože tato operace je časově náročnější, při prvním průchodu vyhledávací smyčkou je použit první detekovaný komunikační kanál, v případě neúspěchu při dalším průchodu smyčkou další kanál. Pokud je k dispozici více kanálů než tři, automatické vyhledávání prověří nejvýše první tři z nich. 1.4 Jemné vyladění NetHASP komunikace Způsob jemného doladění celé komunikace je popsán v souboru NETHASP.DOC v podadresáři HASPXX na distribučním CD programového systému GEUS.

25 Změny ve výpočetní části 21 4 Změny ve výpočetní části Novou funkci Přepočet vybraných bodů ze seznamu souřadnic 21 naleznete ve formuláři pro práci se seznamem souřadnic (formulář Editace a práce se seznamem souřadnic) v menu Editace - Hromadná změna vybraných. Další změnou je možnost Spolupráce seznamu souřadnic s DATAZem 22. Drobné změny a opravy naleznete dokumentované v souboru ZMENY.TXT. 4.1 Přepočet vybraných bodů ze seznamu souřadnic Funkce pro různě přepočty a transformace. Přepočet souřadnic se skládá ze standardního editoru v části Definice, kde lze definovat různé proměnné, a ze zadání vzorců pro přepočet souřadnic. Před výpočtem každého bodu jsou do prostředí vzorců uloženy souřadnice tohoto bodu do proměnných nazvaných Y,X a Z. Například lze jednoduše redukovat souřadnice o libovolnou hodnotu (příklad vzorců pro souřadnice): Y=Y , X=X a třeba vynulovat výšky Z=0.00. Lze také například prohodit souřadnice: Y=X, X=Y, obrátit znaménka: Y=-Y, X=-X, atd. Dole je uvedený příklad pro přepočet souřadnic obecným transformačním klíčem. Pomocí tlačítek Načíst a Uložit lze ukládat celé nastavení v tomto formuláři do souborů s příponou TRS. Standardně je nabízen podadresář..\seznam\prepocet\ adresáře pro sdílená data (viz Základní nastavení GEUS a Adresář pro dočasné soubory: ). Pokud je zapnutý přepínač Přepsat souřadnice bez dotazu jsou souřadnice vybraných bodů okamžitě přepsány novými hodnotami bez možnosti návratu. Pokud je tento přepínač vypnutý, nabízí program standardní možnost volby, které souřadnice bodu chce uživatel uložit i s možností zvolit následně akci pro celou dávku vybraných bodů pokud je výpočet prováděn správně nebo přerušit, pokud je výpočet špatně. Příklad Definice (klasické transformace s transformačními koeficienty) PosY= PosX= A11= A12= A21=

26 22 GEUS 14.0 A22= Příklad vzorců k výše uvedené Definici: Y=PosY+A11*Y+A12*X X=PosX+A21*Y+A22*X Z=0.0 Data tohoto příkladu jsou nesmyslná, mají jen demonstrovat způsob používání vzorců a definicí, ne vlastní transformaci (viz geodetická literatura a skripta). Podporované operátory: +, -, *, /, (, ) Podporované funkce: SIN() - sinus COS() - cosinus TAN() - tangens LOG() - desítkový logaritmus LN() - přirozený logaritmus ABS() - absolutní hodnota SQRT() - druhá odmocnina FAC() - faktoriál PI - hodnota Spolupráce seznamu souřadnic s DATAZem Program GEUS umožňuje na počítači připojeném do internetu spolupracovat s internetovou aplikací DATAZ, viz Tato aplikace však není standartizovanou webovou službou, program GEUS proto přistupuje k databázi této aplikace prostřednictvím jejích HTML formulářů. To znamená, že pokud dojde ke změně těchto formulářů, přestane v programu GEUS spolupráce s touto aplikací fungovat. Proto nelze z naší strany zaručit, že propojení na DATAZ bude v GEUSu stále funkční. Třeba bude časem poskytnuto ze strany ZÚ i rozhraní na tuto databázi ve formě standartizované webové služby, které by mělo zaručit vyšší spolehlivost a hlavně nezávislost na HTML formulářích této aplikace. Základní princip spolupráce Pokud je zapnut přepínač Hledat body "0009" na 23, postupuje program následovně: Pokud je při dotazu na seznam souřadnic požadován bod začínající na "0009" (resp. "09"), hledá program nejdříve přímo v seznamu, pokud není bod nalezen a počítač je připojen do internetu, zašle program dotaz do aplikace DATAZ, pokud je bod v DATAZu nalezen, je uložen seznamu a předán zpět, jako by byl normálně nalezen přímo v seznamu, pokud bod není nalezen ani na DATAZu, žádá program vstup jeho souřadnic z klávesnice. Protože program bod do seznamu rovnou uložil, při příštím dotazu je již bod nalezen přímo v seznamu a dotaz do DATAZu není nutný. Teoreticky by tedy uživatel ani neměl zaznamenat, že bod nebyl v seznamu souřadnic, program si ho v DATZu najde automaticky, ale prakticky dojde k časové prodlevě, než data přes internet "dojdou". Záleží samozřejmě na rychlosti internetového připojení a momentálním vytížení serveru DATAZu. Pravidla pro tvorbu čísla bodu Jedná se o využití číslování bodů dle předpisů pro KN, kde body s 12-ti místným číslem bodu začínajícím 0009 (resp. 09 u desetimístného čísla bodu) jsou body trigonometrické nebo zhušťovací. Pro vytvoření čísla bodu a hledání dle něho platí úplně shodná pravidla jako v aplikaci DATAZu na adrese Tedy první čtyři místa z čísla bodu jsou vždy 0009 (resp. 09), další čtyři místa jsou číslo triagulačního list (dále jen TL). Poslední čtyři místa jsou vlastní číslo bodu, které vytvoří tak, že za číslo trigonometrického bodu se přidá 0, u přidružených bodů se na poslední místo přidá jeho číslo, tedy přidružený bod 1 v trigonometrickému bodu 249 bude mít v GEUSu číslo bodu 2491 a samotný trigonometrický bod 2490, viz vzor níže. Příklad bodů z DATAZu:

27 Změny ve výpočetní části Možné problémy Současná verze neumožňuje připojení k DATAZu přes proxyserver. Tato možnost není dnes už příliš využívána a většinou jsou počítače připojeny do internetu přímo nebo přes tzv. router s NAT, kde vše funguje bez problémů. Pokusíme se časem nastavení proxyserveru umožnit. Problémy vzniknou také ve chvíli, kdy dojde ke změně formulářů aplikace DATAZu. V takovém případě bude nutná úprava programu GEUS. Budeme se snažit program GEUS udržovat z tohoto pohledu aktuální a co nejdříve po změně v DATAZu zveřejňovat jeho UPDATE na našich webových stránkách Tato údržba programu GEUS (obecně se pro tuto formu placení za údržbu programu začíná používat termín "licenční podpora") je zahrnuta v ceně verze 14.0 do Při koupi programu GEUS nebo jeho UPDATE se tedy prodlužuje jeho licenční podpora vždy o jeden kalendářní rok. Související kapitoly: Hledat body "0009" na Najdi geodet. údaje bodu na DATAZu Hledat body "0009" na Jedná se o využití číslování bodů dle předpisů pro KN, kde body s 12-ti místným číslem bodu začínajícím 0009 jsou body trigonometrické nebo zhušťovací. Pokud takový bod není nalezen v seznamu souřadnic a je zaškrtnuta tato volba, pokusí program připojit přes internet k serveru dataz.cuzk.cz a na něm příslušný bod nalézt. Viz Spolupráce seznamu souřadnic s DATAZem Najdi geodet. údaje bodu na DATAZu Funkce je přístupná přes lokální nabídku v tabulce seznamu souřadnic (kliknutí pravým tlačítkem myši do tabulky seznamu souřadnic). Pokud bod začíná "0009" (resp. "09"), zobrazí program jeho geodetické údaje z aplikace DATAZ. K zobrazení použije program výchozí prohlížeč internetu nastavený ve Windows.

28 24 GEUS Změny v grafické části Enter topic text here. 5.1 Parcely pro výběr z ISKN... Podklady pro tvorbu GP ve formátu VFK lze vyžádat i ve formě souboru se seznamem parcel ve formátu CSV (viz info dole). Tento formát lze vytvořit i v textovém editoru, ke pohodlnějšímu vytvoření tohoto souboru lze použít tuto funkci. Seznam parcel musí totiž obsahovat 6 místný kód k.ú.. Program GEUS tedy obsahuje seznam všech k.ú. zveřejněný na stránkách z nějž lze toto číslo zjistit. Tento seznam je přímo součástí instalace programu GEUS a není tedy nutné být připojen do internetu. Po spuštění této funkce se zobrazí následující formulář. Do editačního pole k.ú. stačí zadat několik počátečních písmen názvu k.ú. a po stisknutí klávesy [Enter] se zobrazí seznam všech k.ú. vyhovujících zadanému počátečnímu řetězci názvu. Z tohoto seznamu lze i zjistit, jaká je v k.ú. číselná řada parcel (viz obrázek). Parcely se zadávají do editačního pole Parcelní číslo a do seznamu parcel se přidají buď tlačítkem Přidat nebo stisknutím klávesy [Enter]. Druhy a typy parcel lze zadávat i přímo v editačním poli: znaky pro označení stavební parcely: pomlčka (resp. mínus) nebo tečka, možné tvary čísla zjednodušené evidence: P 45/2 PK 45/2 (P 45/2) (PK 45/2) (45/2P) (45/2PK) a různé kombinace s mezerami. Ostatní funkce by měly být jasné přímo z názvů tlačítek a voleb. K zobrazení informací o parcele z Nahlížení do KN pomocí tlačítka KN je samozřejmě nutné mít počítač připojený do internetu (viz Obecné... odstavec Internet). Podpora pro vkládání čísel parcel přímo z mapy je skryta pod tlačítkem Přebírat, program vyzve k identifikaci textu čísla parcely přímo v kresbě. Bohužel je otázka, zda může mít vyhotovitel GP k dispozici mapu již ve chvíli, kdy vlastně o data mapy teprve žádá. Třeba bude k časem nějaká mapa KN k dispozici přímo na internetu zdarma. Placená verze viz Dálkový přístup na zkoušku, ovšem ceny placeného přístupu nejsou asi pro běžného vyhotovitele GP příliš výhodné (v poměru k cenám běžných GP). Jistou možností by mohlo být i předání snímku mapy ze strany KÚ ve formátu DGN, který program GEUS zobrazit (importovat) umí.

29 Změny v grafické části 25 Vytvoření souboru pro zaslání žádosti o data na KÚ se provede tlačítkem Export. Ukládání souboru se provádí ve standardním dialogu Windows pro uložení souboru. Info zaslané z KÚ Příklad souboru *.csv se seznamem parcel ;1;33;;; ;2;33;2;; ;2;33;;;4 Popis formátu: KU_KOD;DRUH_CISLOVANI;KMENOVE_CISLO;PODDELENI_CISLA;DIL_PARCELY;ZDROJ_ZE ;1;33;;; stavební parcela KN ;2;33;2;; pozemková parcela KN 33/ ;2;33;;;4 pozemková parcela 33 ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr 5.2 VFK v prostorech mimo DKM Postup práce s VFK v prostorech mimo DKM (digitální katastrální mapu) se trochu liší. První rozdíl nastane při žádosti o data z ISKN. Standardně se žádá se o grafická data (SGI) z mapy polygonem VFK (viz Polygon pro výběr z ISKN). Po importu takového souboru VFK se v GEUSu objeví měřené body z lokality, prvky orientační mapy a potvrzené GP - vlastně ISKN prvky stavu "budoucnost" (toto obsahuje GEUS až od verze 14.0). Tedy se neobjeví kompletní kresba KM (jako u DKM), protože ta je aktuální jen buď na PET fólii nebo v případě KM-D v jiném software než je ISKN (tam by měla být kresba předána ve starém výměnném formátu VKM). Problémem může být, jak výše zmíněný polygon nakreslit, pokud již nemáte nějakou mapu KN, kde by bylo vidět co máte požadovat. V takovém případě by Vám měl KÚ poskytnout zdarma rastrová data. V krajním případě lze připojit ortofoto z internetu a polygon definovat na něm (viz Mapové listy a Připojení dat z internetu).

30 26 GEUS 14.0 Jen poznámka - v lokalitě (DKM) prý na katastru poskytnou DGN výkres KÚ, aby si geodet mohl zadat výběrový polygon. To mi říkal Martin Rod, že taková možnost tu je, ale nevím v praxi zda ji někdo využije. Dalším problémem jsou údaje o parcelách. ISKN v těchto prostorech zatím nemá zavedené ani definiční body parcel, podle kterých by se dalo zjistit, zda leží ve Vámi zadaném polygonu (viz výše). ISKN prostě nedokáže v těchto prostorech zjistit, které parcely v polygonu leží, protože v ISKN vlastně kompletní kresba KM neexistuje. Proto se musí o údaje o parcelách (údaje z SPI) žádat pomocí *.CFV souboru (viz Parcely pro výběr z ISKN ). Po importu VFK se parcely dosavadního stavu do Parcely geometrického plánu dostanou přes volbu GP-ISKN - Databáze parcel - a v části okna "Plnění parcel dosavadního stavu" (viz obrázek). Parcely se přidají buď tlačítkem "Přidat vybranou" nebo "Přidat zobrazené", což bude asi častější v případ, protože v CSV souboru (viz Parcely pro výběr z ISKN ) budou většinou specifikovány jen parcely, které tvoří dosavadní stav. Údaje o nových parcelách se pak vyplní obdobně jako u GP v DKM. Zpět na KÚ se ve VFK předává jenom nová kresba GP, tedy nově vytvářené linie, texty a značky. Žádná kresba, kterou KÚ předal, se neudržuje (zatím). Tedy ani kresbu orientační mapy nelze funkcemi GP-ISKN rušit či jinak měnit, tato kresba má jiné kódy, než kresba DKM a tedy ji GEUS při zpracování takového GP vlastně ignoruje. Tato kresba slouží zpracovateli GP pouze k orientaci, že v daném místě byl nějaký GP vytvořen, tato kresba by také samozřejmě měla souhlasit se snímkem aktuální mapy (u již zapsaných GP) a GP se vytváří jen na základě tohoto snímku (ať v rastrové nebo "papírové" podobě, případně souboru VKM - ve starém výměnném formátu). Kontroly pro export do VFK samozřejmě zde nemohou být stejné jako v DKM (volné konce linií jsou zde pochopitelně povolené apod.). Stejně tak nebude v těchto lokalitách datový pohled "po zavedení

31 Změny v grafické části 27 GP", protože není co aktualizovat - mapa v ISKN není zavedena a orientační mapa se neudržuje, z GP předává pouze nová kresba. Vlastní export je pak úplně stejný jako v lokalitách s DKM. 5.3 Věcné břemeno dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. Podrobný popis používání věcných břemen (dále jen VB) je ke stažení a stránkách ČÚZK (přímý odkaz zde). Zde uvedeme jen jejich implementaci v programu GEUS. V současné době (začátek května 2007) je tato problematika ve vývoji i na KÚ. Budeme se proto snažit udržovat tuto část dokumentace průběžně aktuální. Tato kapitola je součástí všech forem dokumentace a nejaktuálnější verzí je samozřejmě kapitola nápovědy programu. V tištěné verzi příruček tyto informace samozřejmě rychle zastarávají. Problematika VB břemene v GP se vlastně zatím rozpadá na dva odlišné problémy: jedním je kresba papírové formy GP a druhým je export hranice VB do formátu VFK. Kdo běžně vypracovává GP včetně jejich exportu do formátu VFK, ví o jde. Hranice VB se do VFK nyní přenáší linií s jedním kódem (kód PPD) a nepřenášejí se žádné další informace o vzhledu čáry, jako jsou barva, tloušťka, vrstva atd. Výše zmíněný předpis se věnuje spíše vzhledu papírové formy, kde je předepsán vzhled čáry hranice VB. Požadavky na vzhled papírové formy GP a export do VFK se částečně kříží a z hlediska jednotného a snadného postupu se prakticky vylučují. Problematika dále popíšeme, ale obecně doporučujeme vyřešit GP pro export VFK, tento výkres uložit pod jiným jménem a v tomto novém samostatném výkresu vyřešit vzhled papírové formy GP. To ostatně platí téměř pro všechny GP exportované do VFK s vyjímkou těch nejjednodušších. Požadavky na hranice VB exportované do VFK Kreba se provede linií příslušného kódu jako uzavřený obrazec kreslený po směru hodinových ručiček. Tedy tam kde se průběh hranice VB kryje s kresbou vlastnické hranice, případně vnitřní kresbou, vznikne duplicitní kresba (pro papírovou formu GP se na tomto souběhu hranice VB s hranicí vlastnickou nekreslí značka VB, viz dále a zmiňovaný popis z ČÚZK). Tato duplicitní kresba samozřejmě narušuje "topologickou" čistotu kresby, ale program GEUS se to snaží respektovat a nehlásit tuto duplicitu jako chybu při kontrolách apod. Hranice VB se do VFK přenáší pouze pod jedním kódem PPD a tedy se nerozlišuje, jaká značka je na hranici VB v GEUSu nakreslena. To je věcí pouze papírové formy GP. Průsečíky vlastnické hranice s hranicí VB se počítají a program je ve funkci GP-ISKN - Kontrukce GP - Navržení změn automaticky počítá. Na průsečíku se rozděluje jen hranice VB, vlastnická hranice se nerozděluje. Požadavky na hranice VB v papírové formě GP V papírové formě GP samozřejmě nezjistíte, zda byla hranice VB kreslena po směru hodinových ručiček nebo ne, prakticky je to však nutné, protože GEUS kreslí kolmé čárky linie vždy doprava od směru kreslení. Dále z hlediska vzhledu sice musí hranice VB stále tvořit uzavřený obrazec, ale na souběhu s vlastnickou hranicí se značka nekreslí (respektive nezobrazuje) a tudíž ani není důvod do tohoto místa hranici VB kreslit. Zde je právě rozpor s požadavky na kresbu pro export do VFK. Tento rozpor zatím program GEUS neumí řešit automaticky, i když se o to budeme do budoucna snažit to nějakým způsobem vyřešit. Viz dále odstavec Kreslení hranice VB pro formát VFK. Kreslení značky hranice VB obecně Liniová značka VB byla v programu GEUS 14.0 vyřešena úplně novým způsobem. Stačí zvolit typ čáry "hranice rozsahu věcného břemene" a program zařídí již vše sám. Není tedy nutné na linii dodatečně umísťovat značku (kolmou čárku), jak tomu bylo dříve u řešení přes cyklické značky (CYKLICKÝ způsob umisťování značky). Jak tedy postupovat při kreslení hranice VB? Nejdříve popíšeme samotnou kresbu hranice VB, teprve potom se budeme věnovat speciálnímu případu kresby hranice VB pro export do formátu VFK. Zvolením následně popsaného typu čáry hranice rozsahu VB se volí pouze vzhled čáry, tento vzhled není nijak svázaný s kódem, pod kterým bude linie exportována do VFK, viz dále. 1. Kliknutím na tlačítko pro volbu typu čáry zobrazte panel s dostupnými typy čar, viz obrázek.

32 28 GEUS Vyberte jeden typ čáry v panelu, který budete chtít nahradit novým typem čáry pro hranici VB. Na jeho tlačítko v panelu klikněte pravým tlačítkem myši. Zobrazí se následující dialog: V tomto dialogu na jednom z posledních míst v seznamu je příslušný typ linie (viz obrázek). Zvolte tento typ linie a ten se nyní bude nabízet na zvolené pozici v panelu typů čar. 3. Zvolte tento typ čáry jako aktuální a spusťte třeba příkaz pro kreslení linie. Linie se bude přímo kreslit zvoleným způsobem. Ještě jednou zdůrazňujeme, že zvolením tohoto typu čáry hranice rozsahu VB se volí pouze vzhled čáry, nikoli kód pro export do VFK. Kreslení hranice VB pro formát VFK Ve verzi 3.1 formátu VFK bylo nahrazeno původních 6 kódů pro první až šesté břemeno jedním kódem hranice věcného břemene. Nicméně zatím nejsou všechna data na KÚ na nový kód konvertována, proto je v GEUSu zachováno i šest původních kódů, kdyby se snad objevily v datech VFK z KÚ. Při kresbě GP pro export do VFK stačí zvolit kreslení VB tlačítkem VB v níže uvedeném dialogu ( GP-ISKN - Kreslit nové prvky iskn...). Program již sám zvolí nejen kód VFK, ale i vzhled přes příslušný typ čáry (viz výše o kreslení papírové formy GP).

33 Změny v grafické části 29 Avšak pokud vede hranice VB po vlastnické hranici, nemá mít hranice VB (podle výše zmíněného popisu) vyznačeny kolmé čárky, případně ani nemá být vůbec kreslena silnou čárou. Hranice VB je tak vlastně na výstupu (na papíře) neviditelná, přestože musí být nakreslená kvůli exportu do VFK (nevíme, zda je to úplně šťastné řešení, ale je to tak dáno). To se musí zatím v programu GEUS vyřešit tím, že se linie hranice VB, které nemají být zobrazeny (souběh s vlastnickou hranicí), musí přesunout do jiné vrstvy, která se ve chvíli tisku papírové formy GP vypne. Na volbě vrstvy nezáleží, vrstva export do VFK neovlivňuje. V budoucnu se pokusíme tuto činnost postupně nějak automatizovat. Další možností je výše zmíněné uložení výkresu pro export do VFK pod jiným jménem. Pak lze v kopii výkresu (použité pro papírovou formu GP) linie hranice VB prostě smazat. Konstrukce hranice GP Funkce "Kreslit - Břemeno" slouží ke konstrukci hranice VB ze zaměřené osy a umožňuje zvolit rovnou typ čáry "hranice rozsahu věcného břemene". To však není vhodné, protože čára VB je orientovaná a tedy jedna strana pásu nebude mít správně orientovány kolmé čárky dovnitř. Tento problém se pokusíme vyřešit v některé aktualizaci programu Geus verze Nyní je nutné nejdříve zkonstruovat průběh VB běžným typem čáry (nejlépe v pomocné vrstvě, kterou lze vypnout) a teprve dodatečně takto zkonstruované linie "obtáhnout" správným směrem liniemi s nastaveným typem čáry "hranice rozsahu věcného břemene" nebo použít pro "obtažení" přímo funkce pro kreslení nových prvků ISKN (viz výše). Pozor, je nutné zapnout dochytávání na konce linií. 5.4 Oválek kolem parcelního čísla nové parcely Funkce pro umístění "oválku" rovnou s textem parcelního čísla je obsažena ve funkci Kresli parcelní číslo. Nově přibyl přepínač "Nová oválem". Způsob přidání "oválu" pomocí písmene "n" připojeného za parcelní číslo zůstal zachován. Oválek je ve skutečnosti v GEUSu řešen značkou. GEUS obsahuje 4 velikosti oválku a program zvolí potřebnou velikost automaticky podle délky parcelního čísla. Dodatečně lze tedy oválek umístit do výkresu právě jako značku, viz obrázek pro volbu značky (viz Práce se značkami):

34 30 GEUS 14.0

35 GEUSprint 31 6 GEUSprint GEUSprint je samostatný program, který je zatím primárně určen pro soutisk tabulek z programu GEOMETR a grafiky z programu GEUS. Jde hlavně o geometrické plány do formátu A3. V současné době není přímo podporován tisk výpočetního protokolu do GEUSprintu, tuto možnost se pokusíme doplnit později. Pro GP větších formátů se předpokládá spíše postup pomocí importu tabulek z GEOMETRA do grafiky GEUSu přes formát DXF, v takovém případě se totiž jedná tisk na jednu stránku, i když formátu třeba A0. Síla programu GEUSprint by měla být hlavně ve vícestránkových tiscích. Samozřejmě, že se jedná o první verzi programu, která bude postupně zlepšována dle požadavků a nápadů uživatelů. Pokud je v programech zvolen výstup do programu GEUSprint, spustí se tento program automaticky. Protože oba programy (GEUS a GEOMETR) posílají data do jednoho programu, nelze mít v jednu chvíli spuštěno více instancí programu GEUSprint (program GEUSprint jde spustit jen v jedné "kopii"). Vše funguje celkem automaticky a snad i přehledně. Stejně tak bude postupně vylepšována i tato dokumentace, která je zatím opravdu, ale opravdu velmi stručná. 6.1 Jak spustit program GEUSprint V GEUSu naleznete na stránce náhledu tlačítko GEUSprint (viz obrázek). Po jeho stisknutí se program GEUSprint automaticky spustí: Podobně se objeví tlačítko Tisk do GEUSprintu v proramu GEOMETR na formuláři náhledu tisku: Případně lze program GEUSprint spustit přímo ikonou z pracovní plochy, kde by měl instalační program ikonu automaticky vytvořit (pokud byl program GEUSprint instalován - jeho instalaci lze totiž vypnout, viz Instalace vlastního programu (UPDATE) 6.

36 32 GEUS Princip programu GEUSprint přijímá "tiskové objekty" z programů GEUS a GEOMETR. Jedná se vlastně o grafické objekty ve formátu EMF (standardní vektorový formát Windows). Tyto objekty lze různě přesouvat a upravovat tak, aby výsledný výstup (tisk na tiskárně) odpovídal přesně požadavkům uživatele a "tvářil se" jakoby byl vytvořen v jednom programu. Program GEOMETR prakticky vždy přidává do GEUSprintu celé stránky. Program GEUS tiskne na stránku, která je vybrána, tedy ta, kolem které je v panelu seznamu stránek červený rámeček (viz obrázek, dolní část okna). Standardně je vybrána "nová stránka", tedy i GEUS přidá novou stránku. Změna vybrané stránky se provede dvojklikem (poklepáním) na stránku, na kterou chceme tisknout z GEUSu, červený rámeček se přesune na zvolenou stránku a ikona "nové stránky" v seznamu zmizí. Zpět na "novou stránku" (tedy za konec seznamu všech stránek) se výběr přesune tlačítkem z nástrojové lišty "Nová". Práce s grafickými objekty celkem respektuje běžné zvyklosti v podobných programech. Objekty lze přesouvat pomocí "táhni a pusť" (drag and drop). Lze je přetáhnout mezi stránkami pomocí přetažení na ikonu stránky v panelu seznamu stránek. Grafické objekty nejsou omezeny pouze na EMF objekty, ve kterých posílají GEUS a GEOMETR své tisky, ale na stránky lze i kreslit a přidávat některé další objekty pomocí funkcí z rozbalovacího seznamu pod tlačítkem Přidat. Jedná se možnost přidávat text, bitmapové soubory, kreslit linie apod. Přidávání a používání dalších objektů je popsáno dále v této příručce. 6.3 Základní postup při soutisku z GEUSu a GEOMETRu Jako základ je dobré mít v programu GEUSprint vložené tabulky programu GEOMETR. Proveďte tedy v programu GEOMETR náhled tisku na sestavu výkaz výměr. V tiskovém náhledu vidíte co vše program bude tisknout. Tlačítkem Tisk do GEUSprintu odešlete tisková data do programu GEUSprint.

37 GEUSprint 33 Ten se automaticky spustí (pokud nebyl již spuštěn) a v něm se objeví stejná data jako v náhledu. Formulář program GEUSprint je rozdělen na tři základní části (viz také Princip programu 32 ): horní část obsahuje menu a panel s nástrojovými tlačítky, v dolní části je panel se seznamem stránek a uprostřed je okno se zobrazením jedné, právě aktuální stránky, kde lze stránku i editovat a upravovat. Aktuální stránka v prostřední části se přepíná pomocí seznamu stránek v dolní části formuláře programu, stačí kliknout myší na ikonu příslušné stránky a stránka se objeví v prostřední editační části formuláře. Pomocí panelu se seznamem stránek se přepněte na stránku, kam si přejete umístit kresbu z programu GEUS, stránka se zobrazí v editační části formuláře. Nyní je ještě nutné přesunout ukazatel, kam má program GEUS tisknout, tímto ukazatelem je červený rámeček okolo ikony stránky v jejich seznamu v dolní části formuláře. Tento rámeček se přesune na příslušnou stránku v seznamu poklepáním myší (dvojitý klik). Nyní se přepněte do programu GEUS (nebo ho spusťte, pokud ještě neběží) a proveďte opět standardní tisk přes náhled tisku. Velikost tisku: vhodné je použít uživatelský formát a zvolit formát tisku tak, aby rámeček tisku co nejtěsněji opisoval požadovanou kresbu. Lze sice zvolit i tisk na celou stránku (A4, A3 apod.), ale další postup bude o něco složitější (přesto ho dále popíšeme). V náhledu tisku je opět tlačítko GEUSprint, které odešle tisková data do programu GEUSprint. Kresba se objeví na zvolené stránce v programu GEUSprint zarovnaná s levým horním okrajem potisknutelné plochy stránky (ta se zjistí automaticky z driveru tiskárny). Pokud byste posunuli kresbu za vyznačené okraje potisknutelné plochy, bude vytištěna jen po tyto okraje. Nastavení potisknutelné plochy je věcí driveru tiskárny a jeho nastavení, z programu GEUSprint ji nelze ovlivnit, ten si ji jen v driveru tiskárny zjišťuje. Nyní lze kresbu přetáhnout myší na požadované místo stránky. Pokud jste zvolili správnou velikost kresby již přímo v GEUSu, máte hotovo. Pokud jste v GEUS nechali velikost kresby přes celou stránku, bude to složitější: Kresba GEUSu Vám asi překrývá kresbu tabulek GP. Při kliknutí myší na kresbu se zobrazí její okraje a v rozích jsou "přetahovací" značky (kolečka). Za tyto přetahovací značky zatím "netahejte", pomocí nich nelze kresbu zmenšit ani oříznout. Kresba z GEUSu je naschvál zamčena, aby nedošlo k náhodné změně měřítka kresby (kresbu lze "odemknout" - to je popsáno dále). Pokud je kresba dostatečně malá (není ji nutné ořezávat), může pomoci to, že pozadí objektu kresby z GEUSu nastavíte jako "průhledné", tedy kresba tabulek bude pod kresbou z GEUSu vidět: poklepejte myší (dvojklik) na objekt kresby z GEUSu, objeví se okno Vlastnosti objektů a v něm vypsané všechny vlastnosti objektu kresby (typ EMF). V pravém horním roku je ikona "lidského oka", klepnutím myší na ní se pozadí EMF objektu stane průhledným. Nyní jen kresbu přesunete myší na příslušné místo na stránce. Pokud je však kresba příliš velká a zasahuje to tabulek GP, nelze ji oříznout a je nutné použít jiný postup: Pokud je kresba velká, třeba přes celou stránku A4, a je nutné ji oříznout, aby se vešla mezi tabulky GP, použijte tento postup: posuňte kresbu přibližně na místo, kde má správně být, klidně tak, že její části budou mimo stránku (vytiskne se jen k vyznačeným potisknutelným okrajům). Nyní ji přesunete pod ostatní kresbu. Objekty se totiž skládají na stránku jako klasická papírová koláž, co je navrch, to je vidět. To uděláte tak, že na objekt kresby kliknete myší, tím ho vyberete (udělá se kolem něj rámeček) a v menu Objekt zvolíte příkaz Přenést dozadu. Tím objekt dostane úplně dospod a ostatní objekty ho překryjí a bude vidět jen v místech, kde ho ostatní objekty nepřekrývají (ostatní objekty mají totiž standardně nastaveno, že jejich pozadí je také neprůhledné). Nyní již jen doladíte umístění objektu kresbu posunutím myší. Vlastní tisk Při spuštění použije program GEUSprint výchozí tiskárnu Windows a z ní převezme i nastavení formátu stránky. Aby bylo možné mít uložené konfigurace různých tiskáren, obsahuje program možnost práce s tzv. tiskovými profily (viz Práce s tiskovými profily). Vlastní tisk pak probíhá dle běžných zvyklostí ve Windows: 6.4 Práce s tiskovými profily Tiskový profil je množina nastavení jedné tiskárny uložená v programu pod svým jménem, což umožňuje rychle přepínat mezi tiskárnami bez nutnosti je vždy znovu nastavovat. Typicky bude

38 34 GEUS 14.0 uživatel při zvolení A3 tiskárny většinou tisknout rovnou na papír A3 apod. K jedné tiskárně může existovat více profilů pro různé typy práce: např. jeden profil "HP1700 A3", druhý "HP1700 A4" a třetí "HP1700 A3 oboustranně". Konkrétně se ke každé tiskárně v jejím profilu ukládají následující vlastnosti: velikost papíru, kvalita, oboustranný tisk, barevný tisk, zdroj papíru a orientace papíru. Existuje však řada dalších parametrů tiskárny, které by se mohly do tiskového profilu ukládat. Pro práci s tiskovými profily slouží správce tiskových profilů, který umožňuje profily aplikovat na aktuální dokument, přidávat, mazat a nastavovat jako výchozí. Správce tiskových profilů je zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek 1: Správce tiskových profilů. Ve výběrovém seznamu vlevo je seznam dostupných profilů. Seznam profilů se načítá při spuštění programu ze souboru tiskoveprofily.ini z aktuálního adresáře aplikace. Jedná se o klasický INI soubor, takže ho lze kdykoliv ručně modifikovat jakýmkoli textovým editorem. Pomocí nastavení správce tiskových profilů (tlačítko Nastavení), je možné změnit adresář kam se tiskové profily ukládají, popřípadě je možné nastavit ukládání profilů do registrů Windows. Tiskový profil je ve výběrovém seznamu reprezentován názvem profilu (tučně)a nejdůležitějšími vlastnostmi (jméno tiskárny, velikost papíru a orientace) pro rychlou identifikaci. Tlačítkem Použít se vybraný tiskový profil aplikuje na celý dokument, což znamená, že se podle tiskové profilu nastaví velikost stránky a orientace a dále se aplikují všechny nastavení tiskárny, které jsou v profilu uložené (kvalita, barevný tisk, atd.). Pokud má dokument již nějaké existující stránky, pak se existující stránky nastaví podle vybraného profilu bez ohledu na jejich původní nastavení. Tlačítko Výchozí nastaví tzv. výchozí tiskový profil, který bude použit při spuštění programu. Pokud se při spuštění programu zároveň otevírá nějaký dokument, pak se použije profil s kterým byl otevíraný dokument připraven. Výchozí profil se rovněž použije při zakládání nového dokumentu. Výchozí profil je indikován slovem výchozí uvedeným v závorce za jménem profilu, je také graficky znázorněn ikonou zaškrtnuté tiskárny. Aplikace může mít nastaven pouze jeden výchozí profil, pokud je výchozí profil odstraněn (tlačítkem Smazat), jsou nové dokumenty založeny na aktuálním nastavení výchozí tiskárny Windows. Tlačítko Vytvořit slouží k vytvoření nového tiskového profilu. Proces vytvoření nového tiskového profilu probíhá následovně. Nejdříve je zobrazen standardní dialog Windows pro nastavení tiskárny, zde se nastaví konkrétní tiskárna, velikost papíru, kvalita tisku, atd. Po potvrzení dialogu tlačítkem OK je uživatel vyzván k zadání jména tiskového profilu. Jméno musí být jedinečné, pokud profil se zadaným jménem již existuje, je zobrazeno chybové hlášení a uživatel musí profil vytvořit znovu a uložit ho pod jiným jménem. Pod zadaným jménem se bude profil zobrazovat v seznamu profilů (viz Obrázek 1). Tlačítko Smazat smaže vybraný tiskový profil. Tlačítko Zrušit zruší dialog a dokumentu je ponechán stávající tiskový profil. Tlačítko Nastavení vyvolá dialog pro nastavení správce tiskových profilů (Obrázek 2), kde je možné měnit způsob ukládání tiskových profilů. Tiskové profily lze ukládat buď do registrů nebo souboru tiskoveprofily.ini ve zvoleném adresáři. Ukládání do registrů má tu výhodu, že není třeba se zabývat

39 GEUSprint 35 cestou pro uložení souboru s profily (přístupová práva, atd.). V případě více uživatelů, má každý uživatel svoji vlastní sadu tiskových profilů. Nevýhodou registrů je, že je nelze jednoduše editovat (pouze programem regedit.exe) a nelze je sdílet mezi různými uživateli a počítači (v případě síťového použití). Druhou možností pro uložení profilů, je uložení do souboru. V tomto případě je třeba specifikovat cestu, kde bude soubor uložen. Název souboru bude vždy tiskoveprofily.ini. Cestu lze zadat ručně do pole Umístnění nebo výběrem ze seznamu adresářů, který se vyvolá tlačítkem. Další možností je nastavit cestu na pracovní adresář GEUSu, cesta se automaticky vyhledá stiskem tlačítka Datový adresář GEUSu. Výhodou souborů je, že je lze sdílet a snadno modifikovat jednoduchým textovým souborem, nevýhodou je, že je třeba dávat pozor zda je dané umístnění přístupně pro všechny uživatele a zda je do daného umístnění povolen zápis. Výchozí nastavení správce tiskových profilů je ukládání tiskových profilů do adresáře odkud se spouští aplikace. V případě změny způsobu ukládání na registry, jsou všechny stávající tiskové profily překopírovány do registrů. Obrázek 2: Nastavení správce tiskových profilů. Výše popsané funkce jsou přístupné i přes kontextové menu, které se vyvolá klikem pravým tlačítkem myši nad seznam profilů. Kontextové menu je zobrazeno na obrázku 1. Z kontextového menu jsou navíc přístupné funkce pro úpravu existujícího profilu (položka Upravit) a pro přejmenování existujícího profilu (položka Přejmenovat). Úpravou profilu se rozumí změna nastavení vlastností tiskárny - např. změna velikosti papíru. Při přejmenování je třeba opět zadat jméno, které se v seznamu profilů zatím nevyskytuje. Tiskové profily lze nastavovat i pomocí rozbalovacího seznamu (Obrázek 3) na nástrojové liště aplikace GEUSprint. Podobně jako ve správci tiskových profilů je zobrazeno jméno profilu a význačné vlastnosti profilu pro rychlou identifikaci. Pokud je aktuální tiskový profil modifikován (změnou nastavení tiskárny), pak se v rozbalovacím seznamu ukazuje prázdné pole. Obrázek 3: Rozbalovací seznam pro výběr tiskového profilu

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více