Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010"

Transkript

1 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

2

3 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk ý software Medicus. Těší nás, že jste nám zak oupením programu dali Vaši důvěru a jsme přesvědčeni, že Vám můžeme představit jeden z nejlepších programů vhodných pro lék aře různých odborností. Naše programy neustále reagují na změny ve zdravotnictví a v legislativě a i dík y tomu přibývají další spok ojení uživatelé. Věříme, že i Vy budete jedním z nich.

4

5 Obsah 5 Obsah Kapitola I Úvod Kapitola II Základní informace Požadavky na hardware Požadavky na operační systém Kapitola III Instalace, registrace a aktualizace Instalace databázového serveru Firebird První instalace programu Spuštění programu Registrace programu Aktualizace programu Kapitola IV Průvodce úvodním nastavením Nahrání číselníků VZP Průvodce úvodním nastavením Kapitola V Vzhled programu Panely nástrojů Zobrazení panelů Nový panel nástrojů Přejm enování... panelu nástrojů 45 Odstranění... panelu nástrojů 46 Úprava panelů... nástrojů 46 Zm ěna um ístění... panelu nástrojů 47 Informační okna Kotvení inform... ačních panelů 47 Inform ační panel... - Přehled oken 47 Inform ační panel... - Přehled dokum entace 48 Inform ační panel... - Inform ace o pacientovi 49 Inform ační panel... - Přehled inform ací Šablony vzhledu Výchozí stav a uzamknutí vzhledu Kapitola VI Základní práce s programem Založení karty pacienta Vyhledání pacienta v kartotéce Dekurs Anamnéza Prohlídky Očkování Recept

6 6 Medicus 8. Neschopenka Výkony Vyúčtování pojišťovně Sestavy Kapitola VII Vybrané moduly a funkce programu 1. Objednávkový kalendář Zdravotnická dokumentace Přílohy Tvorba lékařské zprávy Lékové informace imedicus - internetové objednávání Kapitola VIIIVýznam nejpoužívanějších ikon 106 Kapitola IX Nejpoužívanější klávesové zkratky 108

7 Kapitola I

8 8 1. Medicus Úvod CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus, je součástí holdingu společností sdružených v akciové společnosti CompuGroup. Společnost CompuGroup poskytuje programová a komunikačních řešení pro zdravotnická zařízení a jejich servisní organizace v Rakousku, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Saudské Arábii, Litvě, Malajsii, Norsku, Polsku, Slovensku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku a Turecku.

9 Kapitola II

10 10 2. Medicus Základní informace Program Medicus se nabízí v různých variantách: Medicus Start je ideální program pro nenáročné uživatele. Vede jednoduchou zdravotní dokumentaci pacientů, umožňuje vystavovat recepty a účtuje pojišťovnám. Dávky zasílá portálům zdravotních pojišťoven. Medicus Profesionál je program pro lékaře, kteří chtějí ve své ordinaci plně používat počítač. Kartotéka pacientů, zdravotnická dokumentace, recepty, neschopenky, žádanky, očkování, přímé platby, účtování pojišťovnám, sestavy a přehledy. Připojení moderních počítačových diagnostických přístrojů. Načítání laboratorních výsledků. Zasílání dávek portálům zdravotních pojišťoven. Medicus Komfort je program pro náročné uživatele, kterým poskytuje naprostý komfort. Program je navíc doplněn o záznam výsledků odborných vyšetření (alergolog, diabetolog, gynekolog, odborný lékař, ORL, pediatr, praktický lékař pro dospělé, stomatolog, urolog) a možnost elektronickýého podpisu dekursu. Medicus NIS je určen pro malé nemocnice a LDN. Tento program pracuje s více IČ, IČZ a IČP. Na základě skutečného provozu nemocnice modeluje jednotlivá pracoviště, definuje na nich pracovníky a přiděluje jim přístupová práva. Má velice příjemný vzhled. Rozmístení údajů v oknech podporuje přirozený způsob práce lékařů. Ovládání vychází ze standardu Windows a je velice podobné ovládání programu MS Office (Word, Excel). Medicus NIS vede zdravotnickou dokumentaci pacientů, účtuje zdravotním pojišťovnám a pro potřeby vedení nemocnice vytváří bohaté přehledy a statistiky. Obsahuje kartotéku pacientů, zdravotnická dokumentace, recepty, neschopenky, žádanky, prohlídky, očkování, přímé platby, účtování pojišťovnám, sestavy a přehledy. Připojení moderních počítačových diagnostických přístrojů. Načítání laboratorních výsledků. Zasílání dávek portálům zdravotních pojišťoven. Záznam výsledků speciálních vyšetření. Lůžková oddělení. Vedení obrazové dokumentace. Elektronický podpis. Programy Medicus mohou být rozšířeny o různé doplňující moduly. Podrobnosti viz aktuální ceník. Programy Medicus tvoří jednotnou řadu se shodným ovládáním a vzhledem. Přechod ze základního programu na komfortnější je zcela bezproblémový, přičemž cena přechodu je dána rozdílem cen obou programů. Všechny varianty lze před zakoupením vyzkoušet v plně funkční variantě po dobu až tří měsíců Požadavky na hardware Doporučená konfigurace uživatelského počítače: procesor AMD Athlon II nebo Intel Pentium Dual-Core pamět 4GB HDD 500 GB

11 Základní informace 11 monitor 24" s rozlišením minimálně 1280 x 1024 Minimální konfigurace uživatelského počítače: procesor AMD Sempron nebo Intel Celeron (Dual-Core) pamět 2GB HDD 250 GB monitor 19" s rozlišením min 1024 x 768 Pokud není třeba tisknout kopie dokladů (průklepy), doporučujeme použít inkoustovou nebo laserovou tiskárnu. V případě nutnosti tisku kopií je třeba použít jehličkovou tiskárnu. Tiskárna by měla umět podávat i malé předtištěné formuláře jako recepty, žádanky a pod. Doporučená konfigurace SERVEROVÉHO počítače: Serverový počítač je počítač, na kterém bude spuštěn databázový server Firebird a uložena databáze programu Medicus. V případě, že se jedná o ordinaci jednoho lékaře, respektive lékař - sestra, jsou nároky na HW stejné jako u doporučené konfigurace uživatelského počítače. Platí i v případě přístupu do databáze z max. 5 počítačů najednou. Bude-li uživatelů přistupovat do databáze mezi 6 až 20, doporučujeme následující hardware pro serverový počítač: procesor Intel Core I3 / Intel XEON minimální pamět 8 GB minimální HDD 500 GB Bude-li uživatelů přistupovat do databáze v jednom okamžiku více než 20, doporučujeme následující hardware pro serverový počítač: procesor Intel XEON minimální pamět 16 GB minimální HDD 1 TB Hardwarov é nároky na serv er budou obecně záležet na počtu uživ atelů, kteří v jednom okam žiku přistupují do databáze (m ají spuštěn program Medicus), dalších službách (program ech), které na serv eru budou spuštěny a na způsobu připojení uživ atelů na daný serv er. U serv erov ého počítače doporučujem e zapojení v íce HDD do patřičného RAID pole. Více inform ací o RAID polích naleznete například zde: wiki/raid. Ve v ětším zařízení konzultujte hardwarov é nároky s v ašim dodav atelem Požadavky na operační systém Doporučený operační systém pro koncového uživatele: Windows 7, Windows Vista

12 12 Medicus minimálně: Windows XP Pro přístup do programu Medicus více než pěti uživatelů najednou doporučujeme vyčlenit jeden počítač (tzv. server) pro databázi Firebird. Pro přístup na počítačový server z internetu doporučujeme použít Terminal Server. Doporučený operační systém pro server: Windows 2008 server nebo server s operačním systémem Linux minimálně: Windows 2003

13 Kapitola III

14 14 3. Medicus Instalace, registrace a aktualizace Program Medicus využívá pro správu dat samostatnou databázi Firebird. Proto je v následujících podkapitolách popsána nejprve instalace samotné databáze a teprve poté instalace vlastního programu. Programy řady Medicus včetně databáze Firebird se dají stáhnout z webových stránek v sekci Download. V podsekci Číselníky jsou dále k dispozici aktuální číselníky VZP, které je nutné nahrát do programu po instalaci. Pro správce linuxového serveru: Firebird pod Linux naleznete na ftp://usti. medisoft.cz/produkty/firebird/linux/ Pokud nemáte možnost si program stáhnout přes internet nebo dáváte přednost zaslání CD s programy přímo od společnosti CompuGROUP Medical Česká republika s.r.o., Lékařský software Medicus, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném telefonním čísle. Na zaslaném CD budou všechny druhy našich programů, číselníky VZP nutné pro chod programu, manuály apod. Kontaktujte nás telefonicky, em nebo písemně a my vám naše prezentační CD rádi zašleme. zákaznická linka: Adresa: CompuGROUP Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs. Armády 1181 Ústí nad Orlicí Instalace databázového serveru Firebird Databázový server Firebird je nutný pro chod programů Medicus. Jste-li samostatný lékař, instalaci Firebirdu i programů Medicus provedete na jediném počítači. Máte-li v síti zapojeno více počítačů, vyberte na kterém z nich nainstalujete databází Firebird. Databáze Firebird se instaluje pouze jednou a doporučujeme ji instalovat na nejsilnějším počítači ve vaší síti. Po instalaci Firebirdu v systému Windows může být doporučen restart počítače. Instalace Firebirdu na Windows V kapitole popisovaná instalace předpokládá, že máte k dispozici prezentační CD firmy CompuGroup Medical Lékařský software Medicus. Pokud jste si stáhli instalační soubor setup.exe databázového serveru Firebird přímo z našeho webu, spusťte jej a pokračujte krokem č.3 popisujícím spuštění vlastní instalace. Upozorňujeme, že instalační soubor je potřeba použít buď z našeho CD nebo

15 Instalace, registrace a aktualizace 15 stáhnutý z našeho webu. Nelze použít instalaci Firebirdu stáhnutou přímo z vývojových stránek projektu Firebird z důvodu přidaní našich souborů do instalace. Tyto soubory by vám pochopitelně chyběly. 1. Do CD mechaniky vložte prezentační CD a počkejte na spuštění prezentačního programu. Nedojde-li ke spuštění prezentačního programu, spusťte standardními prostředky Windows instalační program Firebirdu. Cesta je MedicusSQL\Firebird Windows\setup.exe. Jeden z možných postupů je následující: Stiskněte tlačítko umístěné v levém dolním rohu plochy Windows. V otevřeném menu vyberte volbu Spustit. V okně Spustit zapište do pole Otevřít (je-li D písmeno vaší CD-ROM mechaniky) D:\MedicusSQL\Firebird Windows\setup.exe a stiskněte tlačítko OK. Pokračujte krokem č.3 2. Klikněte na zvolený program Medicus (Start, Profesionál, Komfort) a ve spodní části na volbu Server, která spustí výše uvedený setup.exe databáze Firebird. 3. Spustí se Průvodce instalací - Firebird. Seznamte se s textem a pro pokračování stiskněte tlačítko Další. 4. Zobrazí se Licenční smlouva. Zvolte "Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy" a stiskněte tlačítko Další.

16 16 Medicus 5. Zobrazí se Informace o Firebirdu. Pokračujte tlačítkem Další. 6. Zobrazí se volba cílového umístění instalace Firebirdu. Nemáte-li důvod měnit nastavenou cestu, ponechte přednastavené umístění a pokračujte opět tlačítkem Další.

17 Instalace, registrace a aktualizace Ponechte přednastavené volby u instalovaných součástí a pokračujte tlačítkem Další. 8. Složka v nabídce Start, kde se vytvoří zástupce aplikace po instalaci.

18 18 Medicus Ponechte přednastaveno a pokračujte tlačítkem Další. 9. Zvolte úlohy, které mají být při instalaci provedeny. Nemáte-li zvláštní důvody, ponechte implicitní nastavení instalátoru a pokračujte přes tlačítko Další.

19 Instalace, registrace a aktualizace Instalace je připravena ke spuštění. Můžete naposled zkontrolovat vaše nastavení a pak zvolit tlačítko Instalovat. 11. Spustí se vlastní instalace, jejíž ukazatele stavu instalace. postup můžete sledovat pomocí

20 20 Medicus 12. Po skončení instalace se znovu zobrazí Informace. Pokračujte tlačítkem Další. 13. Instalaci dokončíte tlačítkem Dokončit. Volbu "Spustit nyní Firebird?" ponechte zatrženu.

21 Instalace, registrace a aktualizace 21 Okno Průvodce instalací - Firebird se uzavře a služba databázového serveru Firebird se spustí. Tím je instalace SQL databázového serveru Firebird ukončena. Můžete pokračovat instalací programu Medicus ve zvolené variantě. Po instalaci a prvním spuštění Medicusu se Firebird bude ptát na změnu hesla. Standardní heslo pro systémového uživatele SYSDBA je masterkey. Pokud heslo změníte, nezapomeňte jej! Instalace Firebirdu na Linuxu V kapitole popisovaná instalace předpokládá, že máte k dispozici prezentační CD firmy Medisoft, nebo že jste si instalační soubor Firebirdu stáhli z našeho ftp serveru. Upozorňujeme, že instalační soubor je potřeba použít buď z našeho CD nebo stáhnutý z našeho ftp serveru. Nelze použít instalaci Firebirdu stáhnutou přímo z vývojových stránek projektu Firebird z důvodu přidaní našich souborů do instalace. Tyto soubory by vám pochopitelně chyběly. 1. Z prezentačního CD (adresář MedicusSQL/Firebird Linux/ nebo z ftp serveru ftp://usti.medisoft.cz/produkty/firebird/linux/ zkopírujte soubor firebirdss.tar.gz na váš linuxový server. 2. Přesuňte se do adresáře, kde jste soubor firebirdss.tar.gz zkopírovali a prostředky operačního systému Linux jej dekomprimujte. Například příkazem tar xfz firebirdss.tar.gz. Vznikne adresář s názvem FirebirdSSxxx, kde číslo xxx je název verze.

22 22 Medicus 3. Ve vzniklém adresáři FirebirdSS-xxx spusťte instalaci příkazem./install.sh. Spustí se instalace Firebird serveru (varianty super server). 4. Potvrďte instalaci klávesou Enter. Pokud byl již Firebird server dříve instalován a běží, bude ukončen a budete upozorněny, že instalační adresář již obsahuje instalaci Firebirdu, která bude přesunuta do archívu. Pokračujte opět klávesou Enter nebo instalaci ukončete klávesovou zkratkou Ctrl-C. 5. Po rozbalení instalačních dat a spuštění Firebird serveru budete požádáni o napsání hesla pro uživatele SYSDBA. SYSDBA je uživatel s nejvyššími právy k databázovému serveru a toto heslo by měl znát pouze administrátor. Zadejte heslo a pokračujte klávesou Enter. 6. Vypíše se zpráva, že instalace je kompletní. Tím je instalace ukončena a databázový server Firebird je spuštěn První instalace programu Popisovaná instalace programu předpokládá, že máte k dispozici prezentační CD firmy Medisoft s Vaším konfiguračním klíčem a že již byl nainstalován databázový server Firebird podle postupu uvedeného v podkapitole "Instalace databázového serveru Firebird". Pokud se jedná o instalaci demoverze programu, tedy nemáte program zakoupen a nevlastníte konfigurační klíč, pak v kroku č.3 zvolte konkrétní program, který chcete nainstalovat (Medicus Start, Profesionál nebo Komfort) a posléze klikněte ve spodní části na tlačítko Demo a pokračujte krokem číslo 4. Pokud program nemáte v době instalace zakoupen, nepoužívejte ve třetím kroku tlačítko Aktualizace. Vaše údaje (IČO a IČZ) nejsou na CD k dispozici. Máte-li k dispozici pouze vlastní instalační soubor setup.exe, spusťte jej a postupujte od kroku č.4 Vítá vás průvodce instalací... Registraci programu pak proveďte podle popisu v následující podkapitole o registraci. Nemáte-li k dispozici prezentační CD ani samostatný instalační soubor setup.exe, přečtěte si nejdříve informace o možnosti získání programu na začátku kapitoly "Instalace, registrace a aktualizace". 1.Do CD mechaniky vložte prezentační CD společnosti Medisoft potištěnou stranou nahoru. 2.Počkejte, až se spustí prezentace (asi 30 sec., podle vlastností počítače) a zobrazí se okno Vítejte na prezentačním CD. Za malou chvíli se zobrazí okno Programy pro zdravotnictví. Pokud se prezentační program sám nespustí (může to být způsobeno potlačením automatického oznámení o vložení media do jednotky CD v systému Windows), spusťte prezentační program použitím prostředků

23 Instalace, registrace a aktualizace 23 Windows. Jeden z možných způsobů je následující: Stiskněte tlačítko START umístěné v levém dolním rohu plochy Windows. V otevřeném menu vyberte volbu Spustit. V okně Spustit zapište do pole Otevřít (je-li D písmeno vaší CD-ROM mechaniky, případně v závislosti na písmenu přiřazené mechanice): D:\Start prezentace.exe a stiskněte tlačítko OK. Počkejte, až se spustí prezentace. 3.Stiskněte tlačítko Aktualizace. Zobrazí se okno Výběr produktu. Zadejte z klávesnice IČO a IČZ. Podle těchto údajů se na prezentačním CD nalezne nový CONFIG.ID a z něj se do pole Produkt umístí údaje o instalovaném produktu a do části Vybraná konfigurace data o uživateli. Pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Instaluj. V případě, že se podle zadaných IČO a IČZ nový CONFIG.ID nenalezne (data o uživateli v poli Vybraná konfigurace jsou prázdná) a nebo je chybný (data o uživateli v poli Vybraná konfigurace jsou chybná) a Vy jste již program řádně zaplatili, tedy Váš konfigurační klíč na CD by měl být k dispozici, zavolejte nám. 4.Zobrazí se okno Vítá Vás průvodce instalací produktu Medicus.... V textu zkontrolujte, zda instalujete správný program, který používáte, nebo který chcete vyzkoušet. Aby instalace proběhla úspěšně, doporučujeme, aby mimo instalačního programu nebyla spuštěna žádná další aplikace. V instalaci pokračujte stlačením tlačítk Další. 5.Zobrazí se okno Zvolte cílové umístění. Pro standardní instalaci použijte nabízenou volbu a v instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 6.Zobrazí se okno Zvolte součásti. Zaškrtněte, které součásti mají být v průběhu instalace nainstalovány. V instalaci pokračujte stiskem tlačítka Další. 7.Zobrazí se okno Vyberte složku v nabídce start, kam má průvodce instalací umístit zástupce aplikace. Instalační program přidá ikony programu do vybrané programové skupiny. Pro standardní instalaci použijte nabízenou volbu a pokračujte stiskem tlačítka Další. Programová skupina je přístupná z plochy systému Windows volbou Start, Programy. 8.Zobrazí se okno Zvolte další úlohy. Volbu Vytvořit ikonu na ploše ponechte zvolenou (případně zvolte) a pokračujte stiskem tlačítka Další. 9.Zobrazí se okno Instalace je připravena. Zde zkontrolujte, co a kam se bude instalovat a v případě souhlasu stiskněte tlačítko Instalovat. 10.Zobrazí se okno Instalování s indikací souborů, které se rozbalují. 11.Po chvíli se zobrazí okno Dokončuje se instalace produktu.... Seznamte

24 24 Medicus se s textem a v instalaci pokračujte stiskem tlačítka Dokončit. Tím je instalace ukončena. Pokud jste instalaci spustili z prezentačního CD, provede se návrat do prezentačního programu. Stiskněte tlačítko Konec a prezentační program se ukončí. Chcete-li instalovat na zkoušku i další programy, prezentaci neukončujte, ale spusťte instalaci jiné varianty programu Medicus Spuštění programu 1. Program spusťte ikonu, která vznikla na ploše po instalaci programu. Při prvním spuštění programu po instalaci Firebirdu, budete dotázáni na změnu hesla. Systémový uživatel SYSDBA má standardně heslo masterkey, které lze v tomto okamžiku změnit. Učiníte-li tak, změněné heslo si dobře zapamatujte! 2. Zobrazí se okno Přihlášení do programu s výzvou k zadání uživatele a hesla (po první instalaci je uživatel i heslo prázdné). Přihlášení k programu pomocí prázdného uživatele a hesla je možné pouze do okamžiku, kdy v programu Medicus bude definován první uživatel. Viz volba Konfigurace, Uživatelé.

25 Instalace, registrace a aktualizace Registrace programu Pokud jste instalovali z prezentačního CD pouze demoverzi, je program plně funkční po dobu 90 dní. Zakoupíte-li si program, získáte konfigurační soubor config.id, kterým toto omezení odstraníte. Máte-li program zakoupen, dostanete prezentační CD s Vaším config.id souborem a instalujete-li nebo aktualizujete-li program z tohoto CD volbou Aktualizace přímo ze spuštěné prezentace, bude tento klíč použit a časové omezení nebude nastaveno. Váš registrační soubor config.id lze po zakoupení programu kdykoliv stáhnout přes internet z našich webových stránek zadáním Vašeho IČO a IČZ (sekce Ke stažení - Aktualizace) nebo přímo v programu volbou Program Registrace a tlačítkem Registrace z internetu. Registrace z internetu 1. Spusťte program. Jde-li o první spuštění po instalaci, ve vstupní obrazovce Přihlášení do programu nezadávejte žádného uživatele ani heslo, pouze klikněte na OK. 2. Zvolte Program - Registrace. 3. Otevře se informační okno. Klikněte na tlačítko Registrace z internetu. 4. Zadejte vaše IČO a IČZ a klikněte na tlačítko Stáhnout a zaregistrovat. 5. Zobrazí se potvrzující okno s otázkou, zda chcete registrovat program zvoleným souborem. Potvrďte tlačítkem Ano. Tím dojde k registraci programu a odstranění časového omezení. Váš registrační soubor config.id lze po zakoupení programu také kdykoliv stáhnout přes internet z našich webových stránek zadáním Vašeho IČO a IČZ (viz informace výše). Posléze přes volbu Program - Registrace zvolíte "Registrace" a vyberete stáhnutý konfigurační soubor. Tento postup lze s výhodou použít, nemáte-li standardně na počítači s programem Medicus přístup k internetu. Konfigurační soubor stáhnete jinde, přenesete na počítač, kde je Medicus a provedete vlastní registraci Aktualizace programu Nejrychlejší aktualizace programu je přes internet přímo z programu volbou Program - Aktualizace. Dodávka aktualizačního (prezentačního) CD s programem je vždy opožděna o čas nutný pro výrobu a rozeslání. Aktualizace z programu Medicus (přes internet nebo z CD) Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení s našim serverem, porovnají se verze programu, modulů a číselníků VZP a v případě, že je na serveru nalezena novější verze, je nabídnuta aktualizace programu. Ještě před definitivním potvrzením aktualizace je otevřen soubor změn a novinek, kde si lze přečíst provedené změny mezi jednotlivými verzemi. Před instalací aktualizace programu doporučujeme provést zálohu dat ve volbě

26 Medicus 26 Nástroje - Správa databáze - Záloha. Při aktualizaci postupujte následovně: 1. Volbou Program - Aktualizace otevřete průvodce aktualizací programu. 2. Ponechte nastavenou volbu "Z internetu" (případně zvolte "Z prezentačního CD", pokud internet nemáte k dispozici) a pokračujte tlačítkem Další. 3. Dojde ke spojení s aktualizačním serverem a automaticky se označí novější číselníky a novější verze programu, než kterou právě používáte. Pokračujte tlačítkem Další. 4. Zobrazí se okno s historií změn v programu. Pokračujte tlačítkem Aktualizuj. 5. Proběhne stahování aktualizačních souborů, případně synchronizace s instalační databází (je-li volba instalační databáze povolena, viz aktualizace v síťovém prostředí). Po zobrazení přehledu instalace pokračujte tlačítkem Dokončit. 6. Dojde k aktualizaci programu na novou verzi a posléze se zobrazí informační okno o nutnosti restartu programu. Potvrďte tlačítkem Ok. 7. Program se restartuje (ukončí a znovu spustí) a pokud mají být aktualizovány i číselníky, otevře se aktualizační okno v posledním kroku s vybranou instalací číselníků. Pokračujte tlačítkem Dokončit. 8. Otevře se okno "Výběr aktuálních číselníků k importu." Potvrďte tlačítkem Ok. 9. Budou načteny číselníky a na závěr se zobrazí informační okno "Načítání číselníků bylo úspěšně dokončeno". Potvrďte tlačítkem Ok. 10. Objeví se přihlašovací okno do programu. Zadejte a potvrďte přihlašovací údaje. Aktualizace v síťovém prostředí Aktualizace programů v lokální síti je kompletně v režii databáze a jediné co je třeba mít nastaveno v síťovém prostředí je cesta k databázi - položka Path v souboru Medicus.ini uloženém v instalačním adresáři programu. Tuto položku již máte nastavenou, protože jinak se nepřipojíte k databázi při spuštění programu. Pro síťovou aktualizaci nových verzí programů Medicus, postavených na databázi Firebird, stačí zapnout funkci Používat instalační databázi na jednom z počítačů zapojených v místní síti v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Nic dalšího není třeba nastavovat.

27 Instalace, registrace a aktualizace 27 Na kterémkoliv počítači ve vaší místní sítí provedete aktualizaci programu buď z našeho CD nebo přímo z internetu. Viz předchozí kroky. Při této příležitosti se do adresáře, kde je uložena databáze programu, zkopíruje tzv. instalační databáze, která obsahuje vlastní aktualizaci programu. Platí to i pro samostatnou aktualizaci například informací SPC a PIL, kontrolního modulu lékových interakcí InfoPharm nebo modulu vzdálené správy. Vše za předpokladu, že je zapnuta funkce Používat instalační databázi v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Pokud se aktualizace provede za běžného provozu, nic se navenek nezmění a žádného z uživatelů se tato změna nijak nedotkne. Teprve až se odpojí všichni uživatelé od databáze a znovu se přihlásí první z uživatelů, dojde k zamknutí přihlašování ostatním uživatelům a provede se vlastní aktualizace databáze na novou verzi. Posléze se odemkne přístup pro přihlášení i ostatním, kterým se již jen zaktualizuje program na novou verzi.

28

29 Kapitola IV

30 30 4. Medicus Průvodce úvodním nastavením Pro bezproblémové použití programu je nutné nahrát číselníky VZP, nastavit uživatele (lékaře, sestry), pracoviště, organizační strukturu zdravotnického zařízení, nadefinovat smluvní zdravotní pojišťovny, lékaře a smluvní výkony, zadat hodnoty bodů jednotlivých zdravotních pojišťoven a případně další nastavení ke komfortnímu užívání programu. Aby se nemusely všechny zmiňované oblasti nastavovat v různých volbách v rámci konfigurace programu samostatně, je připraven jednoduchý průvodce úvodním nastavením, ve kterém postupně, v jednotlivých krocích, zadáte vše potřebné a po jehož skončení je program připraven k okamžitému používání. Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky při prvním spuštění programu po nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce využít a nastavit program pomocí něj. Poznámka: Pro uživatele Medicus 2 (přecházející na Medicus Komfort) stačí využít pouze nahrání číselníků. Průvodce úvodním nastavením není třeba spouštět, protože funkce pro převod dat z Medicus 2 do Medicus Komfort, která je součástí Medicusu Komfort, převede i organizační strukturu. Po importu doporučujeme organizační strukturu zkontrolovat a případně upravit. Viz kapitolu Převod dat z Medicus Nahrání číselníků VZP Při prvním spuštění programu bude rozpoznáno, že nejsou k dispozici žádné číselníky a otevře se okno číselníků VZP. Okno číselníků lze kdykoliv zobrazit volbou Pojišťovna - Číselníky - Číselníky VZP.

31 Průvodce úvodním nastavením 1. Nahrání číselníků do programu provedete tlačítkem Zobrazí se jednoduchý formulář s výběrem odkud se mají číselníky načíst: internet, ze složky, z prezentačního CD, z diskety. Máte-li k dispozici (prezentační) CD s program, zvolte "z prezentačního CD", máte-li k dispozici připojení k internetu a chcete-li použít načtení číselníků z našeho serveru, ponechte volbu "z internetu". Volbu potvrďte tlačítkem Ok. 3. Zobrazí se okno Výběr číselníků (ke stažení z internetu nebo k načtení ze složky podle Vašeho předchozího výběru). Opět potvrďte tlačítkem Ok. 4. Proběhne načtení číselníků a na závěr se zobrazí informační zpráva "Načtení číselníků bylo úspěšně dokončeno". Potvrďte tlačítkem Ok.

32 32 Medicus 5.Sloupce verze, platnost od a datum načtení v okně číselníků VZP jsou nyní vyplněny příslušnými údaji. Okno číselníků můžete zavřít. Při zavírání okna s číselníky program rozpozná, že není nastaven pro běžné použití a nabídne spuštění průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce chcete využít (doporučujeme), potvrďte tlačítkem "Ano" Průvodce úvodním nastavením Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky po první instalaci programu po nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce využít a nastavit program pomocí něj. Pokud chcete průvodce spustit kdykoliv později, naleznete jej ve volbě Konfigurace - Průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce spustíte později a organizační struktura je již v programu nastavena, program se dotáže, zda chcete vytvořit další zařízení. Nedojde tedy ke zrušení prvotního nastavení, ale k přidání nového zařízení do organizační struktury. 1. V první obrazovce Vás průvodce úvodním nastavením upozorní, že pro správné nastavení Vaší organizační struktury je nutné vždy vyplnit políčka, která jsou žlutě podbarvena. Pokračujte tlačítkem Další. 2. Vyberte si, jaký druh zdravotnického zařízení budete chtít v rámci tvorby organizační struktury vytvářet, zda ordinaci lékaře s jedním IČP nebo s více IČP a pokračujte tlačítkem Další. Pro účely představení tohoto průvodce byla zvolena ordinace s jedním IČP.

33 Průvodce úvodním nastavením 33 3.Zadejte identifikaci lékaře - titul, příjmení, jméno, titul za jménem, zda uživatel bude nositelem výkonů, pracovní úvazek (PPNV) a případně upravte přihlašovací zkratku a heslo. K některým nastavením se Vám zobrazí i krátká nápověda. Po zadání údajů lékaře pokračujte tlačítkem Další.

34 34 Medicus 4.Zadejte identifikační údaje zdravotnického zařízení (název, adresa, kontakt,...) a pokračujte tlačítkem Další. 5.Zadejte identifikační údaje pracoviště a pokračujte tlačítkem Další.

35 Průvodce úvodním nastavením 35 6.Zadejte údaje zdravotní sestry, případně ponechte prázdné a pokračujte tlačítkem Další. 7.Vyberte pojišťovny, se kterými máte smlouvu a pokračujte tlačítkem Další.

36 36 Medicus Standardně jsou přednastaveny všechny pojišťovny. 8.Podle počtu smluvních pojišťoven se budou zobrazovat obrazovky ke každé z pojišťoven s možností zadání jejich adresy, nastavením nasmlouvání standardních výkonů dle odbornosti a nastavením hodnoty bodu a kapitace. Vyplňte požadované údaje a pokračujte tlačítkem Další.

37 Průvodce úvodním nastavením 37 9.Zobrazí se přehled zadaných údajů v rámci průvodce. Můžete vše zkontrolovat a případně se vrátit tlačítkem Předchozí na patřičný krok průvodce a opravit nalezenou nesrovnalost. V případě, že je vše v pořádku, uložte všechny zadané údaje tlačítkem Uložit.

38 38 Medicus 10.Provede se příprava k nastavení programu podle zadaných údajů a zobrazí se poslední obrazovka průvodce úvodním nastavením, kde lze zvolit, co se má otevřít po ukončení průvodce: organizační struktura, smluvní pracoviště a nastavení uživatelů. Můžete si tyto okna po ukončení zobrazit a zkontrolovat nebo pokud nechcete, volby zobrazení zrušte. Okna lze kdykoliv později otevřít volbou Konfigurace - Uživatelé, Konfigurace Organizační struktura a Konfigurace - Smluvní pracoviště. Klikněte na tlačítko, vyčkejte na dokončení nastavení a případně si zkontrolujte zobrazená okna organizační struktury, smluvních pracovišť a uživatelů.

39 Průvodce úvodním nastavením 39 Program Medicus je nyní nastaven a můžete v něm začít pracovat. Doporučujeme program ukončit, znovu spustit a přihlásit se jako uživatel, kterého jste nadefinovali. Tímto krokem se program přizpůsobí odbornosti. Pokud budete chtít později změnit nebo doplnit údaje zadané v průvodci úvodním nastavením (nastavení uživatelů, organizační strukturu, smluvní pojišťovny,...) naleznete jednotlivé volby v menu Konfigurace.

40

41 Kapitola V

42 42 5. Medicus Vzhled programu Programy řady Medicus jsou standardní aplikace běžící v samostatném okně. Okno programu po prvním spuštění obsahuje nabídku funkcí, tzv. menu. Dále ikony, přes které lze rychle spustit konkrétní funkci programu nebo například informační lištu se základními údaji o pacientovi. Vzhled programu lze nastavit podle přání uživatele a to pro každého uživatele zvlášť. To znamená, že lékař si může upravit samostatně a nezávisle od sestry velikost ikon a písma, rozmístění ikon na hlavním okně programu a samozřejmě i jaké ikony chce vůbec mít po startu programu k dispozici. Chcete-li nyní pouze zvětšit ikony programu a velikost písma, naleznete příslušné možnosti ve volbě Konfigurace - Nastavení, Nastavení uživatele (rozklikněte +), Vzhled. Zatrhněte volbu "Použít velké ikony v nástrojových lištách" a nastavte si velikost výchozího písma nebo písma na editačních prvcích (tj. různé tlačítka v programu apod.) podle rozlišení Vašeho monitoru a uvedenému doporučení. Volba Měřítko písma v editorech umožňuje zobrazit zvětšené písmo nejenom v dekursu, které však pro tisk zůstává ve standardní velikosti. Provedené změny potvrďte tlačítkem OK. Standardní ikony:

43 Vzhled programu 43 Zvětšené ikony: Než se pustíte do zápisu dekursu či zadávání výkonů, můžete si zkusit nastavit vzhled programu tak, aby Vám vizuálně plně vyhovoval a zároveň jste naplno využili možnosti Vašeho monitoru. Tyto úpravy můžete udělat i kdykoliv později. Na následujícím obrázku naleznete popis částí již mírně vzhledově upraveného hlavního okna programu. Pojmy, které zde zavedeme jsou posléze využity pro snadný popis změn vzhledu. Po instalaci programu je pod lištou s nabídkou funkcí (těmto nabídkám říkáme "menu") zobrazen tzv. horní dok s panely ikon a ukotveným oknem Informace o pacientovi. V záhlaví okna je uveden název programu a aktuální datum. Mimo zvětšení velikosti ikon a písma, viz výše, lze vzhled hlavního okna upravovat přesunem panelů ikon, změnou obsahu jednotlivých panelů ikon a

44 44 Medicus ukotvením některých oken v tzv. horním, dolním, levém či pravém doku. lišta s nabídkou funkcí programu, tzv. menu Některé funkce uvedené v menu lze vyvolat pomocí klávesových zkratek, případně klepnutím na správnou ikonu umístěnou v odpovídajícím panelu ikon. dok V doku jsou ukotveny panely ikon nebo např. okna Přehled informací, Přehled dokumentace či Přehled oken. panel ikon V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlý přístup k dané funkci programu. Panely mají své názvy a dají se skrýt nebo zobrazit volbou Konfigurace - Panely nástrojů - Panely. ikony Některé funkce programu uvedené v menu lze vyvolat kliknutím na odpovídající ikonu. Ikony jsou většinou seskupeny v panelu ikon, který má svůj název. Význam jednotlivých ikon je uveden v popisce, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na odpovídající ikonu. stavová lišta Stavová lišta nese v pravé části informace o aktuálně připojeném uživateli a v levé části se zobrazují různé druhy informací. Panely ikon (nástrojů) V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlé spuštění určitých funkcí programu. Význam ikon je shodný s ikonami uvedenými v menu. Jednotlivé panely lze umístit v horním, dolním, levém i pravém doku přetažením myší. V tzv. kontextovém menu, které vyvoláme pravým tlačítkem myši na jakémkoliv panelu ikon jsou následující funkce: Panely Nový Přejmenovat Odstranit Upravit Vytvoření nového panelu ikon. Přejmenování panelu ikon. Odstranění panelu ikon. Vkládání ikon do nebo odebírání ikon z panelu ikon. Následuje seznam panelů ikon, které lze zobrazit nebo skrýt.

45 Vzhled programu 45 Šablony V šabloně je zachyceno umístění a obsah panelů ikon v docích. Po instalaci programu je použita základní šablona. Každá změna šablony se ukládá k tomu, kdo tuto šablonu změnil. Tím je zajištěno, že po přihlášení uživatele do programu se hlavní okno zobrazí podle jeho šablony. Nová Vytvoření nové šablony. Nová šablona se k uživateli připne přes profil přístupových práv ve volbě Konfigurace, Přístupová práva. Upravit Do šablony lze převzít současný stav rozmístění panelu ikon, případně stav rozmístění změnit použitím jiné šablony. Výchozí stav Panely ikon se zobrazí v základním stavu (jako po instalaci). Uzamknout Uzamknutí rozmístění panelů nástrojů. Ochrana proti nechtěné změně rozmístění. Zobrazení panelů 1.Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely nástrojů. 2.Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely. 3.Zobrazí se rozšiřující menu, v kterém je zaškrtnutím indikováno povolení zobrazení daného panelu. Nový panel 1.Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely ikon. 2.Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely Nový. 3.Zobrazí se okno pro zadání názvu nového panelu. Zapište a potvrďte tlačítkem OK. 4.Nový panel nástrojů se objeví v horním doku s panely jako první zleva. 5.Panel můžete uchopit a přetáhnout na požadované místo v doku s panely nástrojů. Lze ho přetáhnout i na plochu programu, kde se zobrazí jako samostatné okno. Přejmenování panelu 1.Klikněte pravým tlačítkem myši na přejmenovávaný panel. Pozor, nikoli na jeho dva svislé proužky, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří.

46 46 Medicus 2.Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Přejmenovat. 3.Zobrazí se okno Zadejte nový název panelu nástrojů. Zadejte jméno nového panelu a jako potvrzení zadání stiskněte tlačítko OK. Odstranění panelu 1.V liště s panely klikněte pravým tlačítkem na odebíraný panel. Pozor, nikoli na jeho dva svislé proužky v levé části, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří. 2.Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Odstranit. 3.Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete odstranit panel nástrojů? odpovězte stlačením tlačítka Ano. 4.Odebíraný panel z lišty zmizí. Úprava panelů 1.Klikněte pravým tlačítkem myši na kterýkoliv panel. 2.Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Upravit. 3.Zobrazí se okno Úprava panelů nástrojů. Přidání ikony do panelu ikon a) V okně Úprava panelů nástrojů vyberte odpovídající skupinu. b) Zvolte ikonu představující danou funkci kliknutím levým tlačítkem myši. c) Držte zmáčknuté levé tlačítko myši a tažením myši přetáhněte vybranou ikonu na místo ve zvoleném panelu ikon. Odebrání ikony z panelu Klikněte levým tlačítkem myši na ikoně v panelu, držte tlačítko zmáčknuto a tažením myši stáhněte odebíranou ikonu z příslušného panelu na šedou plochu

47 Vzhled programu 47 mimo dok s panely a tlačítko povolte. Tím je ikona z panelu nástrojů odebrána. 4.Okno Úprava panelů nástrojů uzavřete stlačením tlačítka Zavřít. Změna umístění panelu nástrojů 1.Uchopte levým tlačítkem myši panel ikon za část s dvěma pruhy a tažením ho přetáhněte na zvolené místo v příslušném doku. Panel se v doku ukotví. Můžete jej také pustit na ploše programu, chcete-li aby se zobrazil jako samostatné okno. Pokud chcete ukotvení panelu zabránit, během přetahování panelu držte stisknutou klávesu CTRL. 2.Umístění panelu nástrojů v doku můžete upravit. Uchopte panel nástrojů levým tlačítkem myši za část s dvěma pruhy a přetáhněte ho na požadované místo Informační okna V hlavním okně programu Medicus se standardně mohou zobrazovat následující informační okna: Přehled oken Přehled dokumentace Přehled informací Informace o pacientovi Zobrazení nebo skrytí informačních oken se provádí přes volbu Okno v hlavním menu programu. Kotvení informačních oken Informační okna je možné zobrazit jako volně "plující" okna nebo je lze zakotvit v levém či pravém doku. Přechod mezi stavem okno - dok se provádí dvěma způsoby: 1. Tažením okna do doku Informační okno uchopte levým tlačítkem myši za nadpis okna a přetáhněte ho do doku. Tlačítko uvolněte až značka myši bude v doku. 2. Tažením panelu z doku Panel uchopte levým tlačítkem myši za horní část s dvěma pruhy a přetáhněte ho do prostoru mimo dok. Tlačítko uvolněte, až značka myši bude mimo dok. Pokud na horní část s dvěma pruhy použijete dvojklik, panel je rovněž vydokován. Jestliže druhé kliknutí nepustíte, můžete panel rovnou přetáhnout na požadované místo. Přehled oken Přehled oken slouží k zobrazení otevřených oken v programu. Aktivní okno je v přehledu označeno šedým podbarvením. Na obrazovce je aktivní okno vždy nahoře nad všemi ostatními otevřenými okny. Povolení zobrazení Přehledu oken se provádí v nabídce (menu) Okno. Okno leze

48 48 Medicus přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku). Z kontextového menu nad přehledem oken lze dané okno buď aktivovat nebo zavřít. Přehled dokumentace Zobrazení informačního okna se provede přes volbu Okno Přehled dokumentace. V přehledu dokumentace je v stromové struktuře zobrazena zdravotní dokumentace pacienta. Okno lze přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku). Vyhledáním a výběrem položky prezentující zdravotnickou dokumentaci v stromovém seznamu se příslušná dokumentace zobrazí. Ovládání informačního okna Přehled dokumentace se provádí z kontextového menu zobrazeného po kliknutí pravým tlačítkem myši. V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem Přehled dokumentace jsou následující funkce: Rozbalit vše Sbalit vše Automaticky rozbalovat vše Ve stromové struktuře budou vidět všechny úrovně položek. V stromové struktuře budou vidět jen položky 1. úrovně. Při výběru pacienta v kartotéce se zobrazí přehled dokumentace rozbalený.

49 Vzhled programu Výběr kliknutím Setřídit podle data Setřídit podle skupin 2 úrovně 3 úrovně Rozšířené zobrazení Obnovit Smazat 49 Při kliknutí na položku v přehledu se zobrazí dokumentace. Položky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle data. Položky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle skupin dokumentace. Stromová strukturu se rozbalit tak, že budou vidět položky 1. a 2. úrovně. Stromová strukturu se rozbalit tak, že budou vidět položky 1., 2. a 3. úrovně. U položek může být zkratkou uvedeno pracoviště, uživatel nebo odbornost. Vytvoření nového, aktuálního přehledu dokumentace. Možnost smazání záznamu (dekurs, žádanka, recept, apod.). Informace o pacientovi Povolení zobrazení panelu Informace o pacientovi se provádí ve volbě Okno Informace o pacientovi. V okně Informace o pacientovi se zobrazují některé důležité informace o pacientovi vybraném v kartotéce. Okno lze přetáhnout do horního nebo spodního doku. V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem je volba Nastavit přes kterou lze nastavit zobrazované položky v informačním panelu: Popis Aktiv Titulek Auto Šířka Název informace. Tato informace se bude zobrazovat v panelu. Titulek před zobrazenou informací. Šířka informace v panelu bude nastavena automaticky na celé zbylé volné místo. Pevná šířka zobrazení informace v panelu v pixlech.

50 50 Medicus Barva písma Styl písma Barva pozadí Nastavení barvy písma. Nastavení stylu. Nastavení barvy pozadí. Informační panel - Přehled informací Povolení zobrazení okna Přehled informací se provádí ve volbě Okno Přehled informací. Jsou zde zobrazeny informace o pacientovi. Některé z nich lze použít i jako položky pro upozorňování. Ty jsou potom zobrazeny červeně. Okno leze přetáhnout do levého nebo pravého doku. V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši na okně Přehled informací jsou následující funkce: První položka kontextového menu se mění podle místa, na kterém jsme kliknuli pravým tlačítkem. Nastavení zobrazených informací Která z nabízených informací bude v Přehledu informací zobrazena a v jakém pořadí, se provádí v okně Nastavení zobrazení informací přesunem názvů

51 Vzhled programu 51 položek mezi oblastmi Dostupné informace a Zobrazené informace. Pořadí zobrazení odpovídá pořadí položek. Adresa Adresa bydliště pacienta. Převzato z Identifikace. Upozornění se nevydává. Alergie Alergie a rizika. Převzato z anamnézy. Upozornění se vydá vždy, když je v poli Alergie a rizika proveden záznam. Cizinec Převzato z Identifikace. Upozornění se vydá vždy, když je položka Cizinec zaškrtnuta. Dispenzarizece Převzato Datum zařazení z Dispenzarizace. Nevyvolává upozornění. Dispenzární prohlídka příští Převzato Příští návštěva z Dispenzarizace. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vždy po termínu prohlídky. Dnešní datum Dnešní datum. Převzato z nastavení ve volbě Konfigurace, Dnešní datum. Sledovaná vyšetření Upozorní na nutnost vykázat kódy nastavené ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Sledovaná vyšetření. Podmínky pro použití kódů mohou být omezeny ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Kontrola výkonů dle věku, Nepovolené kombinace výkonů a Povolené četnosti výkonů. Sledování se provádí pouze v rámci smluvní zdravotní pojišťovny pacienta. To znamená, že pokud pacient přejde k jiné pojišťovně, může sledované vyšetření opětovně vykázat. Jméno Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Krevní skupina Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Medikace Převzato z Medikace. Upozornění se vydá vždy, pokud je medikace uvedena a je platná. Očkování Zobrazí se poslední data provedení všech typů očkování. Převzato z Očkování. Nevyvolává upozornění. Očkování příští Zobrazí se všechny data příštích očkování pro všech typů očkování. Převzato z Očkování. Upozornění vzniká měsíc před termínem očkování a vždy po termínu očkování. Oddělení hospitalizace Pohlaví Pojišťovna Poslední návštěva Poslední výkon Poznámka Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost s Datem Prohlídky příští Registrace Rodné číslo Saldo Stálé diagnózy Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Datum posledního Dnešního záznamu na daném pracovišti. Převzato z ambulantní karty. Nevyvolává upozornění. Převzato Z Vykázané výkony a léčiva. Nevyvolává upozornění. Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Převzato z poslední neschopenky. Vždy upozornění. Převzato z poslední neschopenky. Vždy upozornění. Datum příští prohlídky. Převzato z prohlídek. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vždy po termínu prohlídky. Převzato z identifikace. Upozornění vzniká na pracovištích s odborností 001, 002, 014 a 603 když pacient není registrován (vyplněno datum registrace a příznak A). Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Hodnota závazků. Převzato ze Závazky pacienta. Upozornění vzniká, pokud hodnota závazků je kladná. Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Zkrácené nadpisy V přehledu informací budou použity zkrácené názvy položek.

52 52 Medicus Font pro... Možnost volby fontu a barvy pro informace, které mají charakter upozornění. Je nutno míst označenou položku, pro kterou chceme font nastavit. Kdy upozorní... Popis, v jakém případě se upozornění vydává. Nastavit původní fonty Zruší se všechny změny fontů a barev a nastaví se standardní nastavení. Lze nastavit upozorňování při otevření ambulantní karty: záložka Upozornění Nastavení upozornění, které se zobrazí po otevření ambulantní karty. V okně Upozornění lze zobrazit stejné informace jako v Přehledu informací. Upozornění je možno: Zobrazit automaticky Jen při upozornění Okno Upozornění se zobrazí po otevření Ambulantní karty vždy. Okno Upozornění se zobrazí po otevření Ambulantní karty jen v případě, že některá ze zobrazených informací vyvolá upozornění. Zobrazovat jen upozornění V okně Upozornění nebudou zobrazeny všechny informace. Zobrazí se pouze informace, které vyvolaly upozornění Šablony vzhledu Rozmístění panelů ikon a informačních oken do doků v rámci programu lze uložit jako tzv. šablonu. Vzhled programu jde velmi snadno a rychle přizpůsobit každému uživateli zvolením příslušné šablony. Tím dojde k nastavení požadovaného vzhledu a rozmístění panelů v rámci hlavního okna programu automaticky, aniž bychom toto nastavení pracovního prostředí byli nuceni provádět vždy znovu. Nastavení šablon se provádí z volby Šablony zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši na horní dok. Tuto volbu lze rovněž nalézt v menu Konfigurace Panely nástrojů. Volbou Šablony se zobrazí menu pro práci se šablonami. Ve spodní části tohoto kontextového menu jsou vidět názvy již vytvořených šablon. Po kliknutí na příslušný název dojde k příslušnému nastavení panelů ikon a informačních oken.

53 Vzhled programu 53 Nová šablona Chcete-li nastavení vzhledu programu uložit jako novou šablonu, proveďte nejdříve příslušné nastavení panelů ikon. Poté proveďte: 1.Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo použijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2.Zvolte Nová. 3.V otevřeném okně Nová šablona nástrojové lišty zadejte název vámi vytvořené šablony a potvrďte tlačítkem OK. 4.Rozmístění panelů a vzhled programu bude uloženo jako nová šablona. Aktualizace šablony Vlastní nastavení vzhledu nebo jen mírné poupravení rozmístění panelů lze uložit do již vytvořené šablony. Nejdříve je nutno provést požadované nastavení panelů a jejich rozmístění. Poté proveďte: 1.Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo použijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2.Zvolte Upravit. Otevře se okno Šablony panelu nástrojů. 3.V otevřeném okně zvolte příslušnou šablonu a klikněte na tlačítko Aktualizovat. 4.Rozmístění panelů a vzhled programu bude uložen do příslušné šablony. Kliknutím na tlačítko Použít dojde k nastavení panelů podle dané šablony. V okně Šablony panelu nástrojů lze vytvořit i novou šablonu nebo některou ze šablon smazat. Tyto úpravy lze provést přes kontextové menu nad názvy šablon.

54 Medicus Výchozí stav a uzamknutí vzhledu Pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete obnovit rozmístění panelů tak, jak byly po instalaci programu, stačí použít volbu Konfigurace+Panely nástrojů+šablony Výchozí stav nebo totéž přes kontextové menu v horním doku. Uživatelské uzamknutí slouží jako pojistka proti nechtěnému nebo omylem provedenému přesunu některého z panelu nástrojů nebo prací se šablonou. Pro uzamknutí stačí přes kontextové menu v horním doku zvolit volbu Uzamknout nebo totéž provést přes menu Konfigurace+Panely nástrojů - Uzamknout. Pro opětovnou manipulaci a nastavení vzhledu panelů proveďte tuto volbu ještě jednou.

55 Kapitola VI

56 56 Medicus 6. Základní práce s programem 6.1. Založení karty pacienta 1.Není-li otevřena kartotéka pacientů, otevřte ji ikonou zkratkou Ctrl-K. nebo klávesovou 2.Stiskněte klávesu Insert nebo klikněte na ikonu. Otevře se formulář pro zadání údajů nového pacienta. Vyplňte potřebné údaje o pacientovi do formuláře. 3.Změny v kartě pacienta (nově zadané údaje) se potvrdí klávesou F2 nebo ikonou. Zrušení vložených změn před potvrzením můžeme provést klávesou Esc nebo stiskem ikony kartotéka automaticky aktualizuje.. Po uložení údajů o pacientovi se 4.Kartu pacienta můžeme zavřít klávesou Esc nebo kliknutím na symbol pravém horním rohu. v Chceme-li si již založenou kartu pacienta pouze prohlédnout, najdeme příslušný řádek pacienta v kartotéce (viz Jak vyhledat pacienta ) a použijeme dvojklik levým tlačítkem myši na řádku pacienta v kartotéce, klávesovou zkratku Ctrl-I, klikneme na ikonu 6.2. nebo použijeme volbu Ambulance - Identifikace. Vyhledání pacienta v kartotéce Vyhledání pacienta je nejrychlejší psaním z klávesnice. Začnete-li psát na klávesnici a máte otevřenou kartotéku, přepne se setřídění kartotéky pacientů

57 Základní práce s programem 57 podle prvního zadaného znaku. Jedná-li se o písmeno, předpokládá se, že bude hledána hodnota příjmení a jména. Třídění kartotéky se proto přepne podle sloupce Příjmení. Pokud je první psaný znak číslice, předpokládá se, že bude hledána hodnota rodného čísla a třídění se přepne podle sloupce Rodné číslo. Poznámka: Je-li v kartotéce zobrazen i sloupec Osobní číslo, třídění se nepřepne podle rodného čísla, ale podle osobního čísla. Zobrazení sloupců lze nadefinovat volbou Sloupce v kontextovém menu. Kontextové menu se vyvolá pravým tlačítkem myši nad otevřenou kartotékou. 1.Není-li kartotéka otevřena, otevřte ji (např. pomocí Ctrl-K ). 2.Na klávesnici začněte psát příjmení pacienta. Před vlastním psaním z klávesnice nemusíte nikam klikat tlačítkem myši. Program rozpozná, že se bude hledat podle příjmení a přepne setřídění kartotéky podle sloupce Příjmení. Název sloupce Příjmení v záhlaví kartotéky se zbarví červeně. Nad sloupcem se zobrazí textové políčko s vyhledávanými znaky. Podle zápisu v textovém políčku se bude v kartotéce vyhledávat pacient. Není-li vyhledání jednoznačné, v kartotéce je například více Nováků, dohledejte pacienta ručně přesunem kurzoru pomocí kurzorových kláves nebo kliknutím myši. 3.V případě úspěchu ukončete hledání stiskem klávesy Enter, jinak stiskem klávesy Esc. Hledáte-li požadovaný výraz, jméno, rodné nebo osobní číslo, vyhledávací políčko může být zbarveno žlutě nebo červeně. Žlutá barva značí nalezení výrazu, červená nikoli. Pokud při červeném zbarvení, tedy v případě neúspěšného hledání, stisknete klávesu Enter, zobrazí se upozornění, že hledaný výraz nebyl nalezen. Proto je lépe neúspěšné hledání ukončit stiskem klávesy Esc, kde se tomuto upozornění vyhnete.

58 Medicus Dekurs 1.Otevřte kartotéku klávesovou zkratkou Ctrl-K nebo ikonou. 2.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat záznam do dekursu. 3.Otevřte okno ambulantní karty dvojklikem levým tlačítkem myši na vyhledaném pacientovi, pomocí klávesové zkratky Ctrl-M nebo ikonou. Okno pro zápis dekursu v programu Medicus Profesionál, Medicus Komfort a Medicus NIS. V programu Medicus Start se zobrazí pouze předchozí a dnešní záznam. 4.Vyplňte v ambulantní kartě dnešní záznam a uložte klávesou F2 nebo kliknutím na ikonu. 5.Tisk nejenom dnešního záznamu lze provést přes ikonu nebo klávesovou zkratkou Ctrl-P. Zobrazí se okno s výběrem příslušné tiskové sestavy, včetně případné varianty s hlavičkou nebo bez hlavičky. 6.Zvolte tiskovou sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 7.Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny Anamnéza Není k dispozici ve verzi Medicus Start. 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat anamnézu. 2.Otevřte okno anamnézy klávesovou zkratkou Ctrl-A nebo ikonou.

59 Základní práce s programem 59 3.Pokud nelze psát, přepněte se do editace klávesou F4 nebo ikonou a zapište požadované údaje. Pro pohodlnější psaní můžete využít i textový editor, který vyvoláte ikonou. 4.Tisk anamnézy lze provést přes ikonu nebo klávesovou zkratkou Ctrl-P. Zobrazí se okno s výběrem příslušné tiskové sestavy, včetně varianty s hlavičkou nebo bez hlavičky. 5.Zvolte tiskovou sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 6.Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny Prohlídky Není k dispozici ve verzi Medicus Start. Abychom mohli pacientovi zapsat údaje o prohlídce, musíme nejdříve nadefinovat tzv. typy prohlídek, které posléze budeme u pacientů používat jako šablony. Pro definici prohlídek postupujte následovně: 1.Otevřte okno pro definici prohlídek volbou Konfigurace - Prohlídky.

60 60 Medicus 2.Nadefinujeme typy prohlídek pomocí klávesy Insert nebo ikonou. Určíme, co se bude v rámci prohlídky sledovat (výška, váha, tlak, puls,...) a ve spodní části okna lze připravit vzorový text prohlídky. Tlačítka Perioda" a Generuj" v horní části okna prohlídek slouží k nastavení periody definované prohlídky a pro automatické generování data prohlídky pacientům, kteří již daný typ prohlídky mají. 3.Pro změnu již zadaných šablon prohlídek použijte klávesu F4 nebo ikonu. Uložení přidávané nebo měněné prohlídky je nejsnazší klávesou F2 nebo ikonou. 4.Po založení nebo změně typů prohlídek můžeme okno zavřít. Jsou-li nadefinovány typy prohlídek, můžeme pacientovi zadat konkrétní prohlídku: 1.Otevřte kartotéku (např. ikonou nebo klávesovou zkratkou CTRL+K). 2.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat prohlídku. 3.Otevřte okno prohlídek z menu Vyšetření - Prohlídky.

61 Základní práce s programem 61 4.Zvolte typ prohlídky a zadejte v seznamu prohlídek novou prohlídku pomocí klávesy Insert nebo ikony. 5.Zadejte požadované údaje včetně případné úpravy předdefinovaného textu ve spodní části okna. Uložte klávesou F2 nebo ikonou Poznámka: Zvětšit okno editoru pro snadnější editaci textu lze ikonou zobrazenou v pravé prostřední části okna. V horní části okna můžete zadat datum příští prohlídky Očkování Není k dispozici ve verzi Medicus Start. Abychom mohli pacientovi zapsat údaje o očkování, je třeba nejdříve zkontrolovat případně nadefinovat typy očkování, které posléze budeme u pacientů používat jako šablony. Pro kontrolu nebo úpravu typu očkování postupujte následovně: 1.Otevřte okno pro definici typu očkování volbou Konfigurace Očkování.

62 62 Medicus 2.Nadefinujeme typ očkování pomocí klávesy Insert nebo ikonou. Ve sloupci T/P se definuje typ P jako perioda nebo T jako termín. 3.Uložení každého definovaného očkování provedeme klávesou F2 nebo ikonou. Tlačítka nebo (zobrazí se podle toho zda stojíme na očkování periodickém nebo termínovém) v horní části okna slouží k nastavení periody nebo termínů definovaného očkování. Tlačítko slouží pro automatické generování data očkování pacientům, kteří již daným typem očkování prošli. 4.Po kontrole nebo definování typu očkování můžeme okno s definicemi očkování zavřít. Například ikonou v pravém horním rohu okna. Zadání očkování u pacienta provedeme podle následujícího postupu: 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat očkování. 2.Otevřte okno očkování například pomocí volby Ambulance Očkování. Zvolte typ očkování (poklepáním myši nebo klávesou F5) Předdefinované typy očkování v programu jsou:

63 Základní práce s programem a zadejte údaje o očkování pomocí klávesy Insert nebo ikony Uložte vložené údaje o očkování pomocí klávesy F2 nebo ikonou. 4.Po znovuotevření okna očkování je datum příštího očkování doplněno automaticky na základě definovaného typu očkování Recept 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete vystavit recept. 2.Otevřte okno Recepty klávesovou zkratkou Ctrl-R, kliknutím na ikonu receptu nebo pomocí volby Ambulance Recepty.

64 64 Medicus 3.Okno s recepty nabídne recept již v editaci bez nutnosti použít klávesu Insert nebo ikonu. Zadejte lék na recept. Jste-li v políčku názvu, můžete vyhledat lék z číselníku léků pomocí klávesy F5 nebo zapsáním názvu léku a potvrzením klávesou Enter. Další lék na recept přidáte nejrychleji na klávesnici klávesou. 4. Uložte vložené údaje o léku pomocí klávesy F2 nebo ikonou. Poznámka :V horní části okna můžete využít tlačítka pro zobrazení receptáře, duplikaci léku a další. Tisk receptu Tisk vystaveného receptu lze provést klávesovou zkratkou Ctrl-P, přes ikonu nebo přes volbu Program - Tisk. Ve všech případech se standardně zobrazí okno s výběrem příslušné tiskové sestavy receptu (bez data, prázdný s datem atd.). Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny v tomto okně. Poznámka: Máte-li tisk receptu vyladěn a nechcete při tisku neustále potvrzovat zvolenou sestavu, vytisknete recept přes ikonu Přímý tisk Neschopenka Není k dispozici ve verzi Medicus Start. 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete vystavit neschopenku. 2.Otevřte okno Neschopenky klávesovou zkratkou Ctrl-N, kliknutím na ikonu nebo volbou Ambulance Neschopenky.

65 Základní práce s programem 65 3.Vyplňte potřebné údaje a uložte klávesou F2 nebo ikonou. Chcete-li již vystavenou neschopenku editovat, např. kvůli ukončení, použijte na ni klávesu F4 pro editaci. Přidání zcela nové neschopenky lze provést klávesou Insert nebo ikonou. Tisk neschopenky Tisk vystavené neschopenky lze provést klávesovou zkratkou Ctrl-P, přes ikonu nebo přes volbu Program - Tisk. Ve všech případech se standardně zobrazí okno s výběrem příslušné tiskové sestavy neschopenky. Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny v tomto okně. Pokud nemáte jehličkovou tiskárnu, která "proklepne" několik stránek formuláře najednou, musíte tisknout neschopenku po jedné stránce formuláře Výkony 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), na kterého bude vystaven výkon. 2.Otevřte typ dokladu, na který chcete výkon zapsat. Například pro zapsání výkonu na ambulantní doklad můžete použít ikonu. Pro jiný typ dokladu zvolte příslušnou ikonu nebo pokud ikona není k dispozici použijte volbu Pojišťovna - Pořízení.

66 66 Medicus 3.V dokladu vyplňte požadované údaje a uložte klávesou F2 nebo ikonou. Poznámka: Hlavička dokladu je standardně vyplněna údaji pacienta, který je vyhledán v kartotéce. Základní diagnóza se přebírá z dekursu. Pro výběr výkonu z číselníků můžete použít klávesu F5, jste-li v poli Výkon. 4.Další řádek s výkonem přidáte nejrychleji klávesou Vyplníte výkon a uložíte klávesou F2 nebo ikonou, Insert nebo ikonou.. Poznámka: Výkony lze zadávat v poli Výkon také pomocí zkratek definovaných přes volbu Pojišťovna - Číselníky - Zkratky kódů výkonů. 5.Máte-li zadány všechny výkony, můžete okno ambulantního dokladu zavřít například ikonou Vyúčtování pojišťovně Pro vyúčtování pojišťovnám, tzv. tvorbu dávky, je v programu k dispozici jednoduchý průvodce, který Vás provede vyúčtováním ve třech krocích. Tvorbu dávek spustíte volbou Pojišťovna - Dávky. Otevře se průvodce tvorbou dávky na prvním kroku - výběru období a pojišťoven. 1. krok - Období a pojišťovny

67 Základní práce s programem Zvolte období, za které účtujete pojišťovnám přednastavené), a pokračujte tlačítkem Další. (nebo 67 ponechte Na výběr je vytvoření dávky k poslednímu dni v nastaveném měsíci od data posledního vyúčtování nebo nastavení vyúčtování za přesně dané období. V prvním případě spadnou do vyúčtování všechny nalezené nevyúčtované doklady k poslednímu dni zvoleného měsíce od data posledního vyúčtování k dané pojišťovně. Ve druhém případě budou vyúčtovány pouze doklady spadající do přesně vymezeného období, které chcete vyúčtovat. Pokud chcete můžete v tomto kroku také upřesnit pojišťovny, kterým se provádí vyúčtování. Standardně jsou vybrány všechny pojišťovny, protože program vypočte a nabídne dávky v kroku č.3 všem zvoleným pojišťovnám najednou. Pokud účtujete některým pojišťovnám čtvrtletně a některým měsíčně, můžete množinu pojišťoven pro vyúčtování zvolit podle své volby. 2. krok - Doklady

68 68 Medicus Nemáte-li důvod nic neměňte a pokračujte tlačítkem Další. V kroku č.2 je možnost upřesnit druhy dokladů, které se mají vyúčtovat a také zda má být vytvářena dávka nově registrovaných pojištěnců (typ 80) nebo zda se mají do dávky zahrnout i opravné doklady (využijete pokud jste vraceli z archivu doklady jako opravné a chcete je nyní vyúčtovat). 3. krok - Dávky

69 Základní práce s programem 69 V kroku č.3 je vidět seznam dávek připravených k vyúčtování za dané období pro všechny zvolené pojišťovny. Přesněji pro ty pojišťovny, ke kterým existují doklady na vyúčtování. Můžete vidět cenu i typy dávek a dokladů a pokud se chcete podívat i na jednotlivé doklady, které jsou v dávce počítány, můžete tak učinit rozkliknutím stromové struktury ikonkou + vlevo od ikony diskety. Označte řádek s vyúčtováním a tlačítkem uložte příslušný řádek s vyúčtováním pojišťovně do souboru kdavka.xxx (xxx je kód pojišťovny). Poznámka: Je-li v kroku č.3 v oblasti nastavení zatržena volba "ukládat dávky bez dotazu na cílový adresář", uloží se dávka automaticky do podadresáře Dávky v adresáři, kde je program Medicus nainstalován. Po uložení se zpřístupní další tlačítka pro tisk průvodky, faktury, prohlížení dávky či odeslání dávky přes internet na portál pojišťovny (musíte mít certifikát). Postupně uložte (a případně odešlete přes internet) všechny vytvořené dávky. Doklady se po uložení přesunou do archivu. V archivu, volba Pojišťovna - Archiv - Vyúčtování celkový přehled, lze veškeré doklady a dávky prohlížet. Dávku je možné uložit do souboru znovu nebo je možné doklady vrátit zpět mezi nevyúčtované.

70 70 Medicus Sestavy Sestav ve verzi Medicus Start je méně než ve verzích Profesionál a Komfort. V programu je možné prohlížení a tisk různých zdravotnických a ekonomických přehledů. Tvorbu těchto sestav lze uživatelsky ovlivnit. Okno (filtr), ve kterém se zadávají podmínky pro tvorbu sestav, se zobrazí po volbě dané konkrétní sestavy. 1.Zvolte menu Sestava a vyberte konkrétní sestavu podle vašich požadavků. Otevře se okno s možností upřesnění omezujících podmínek pro zvolenou sestavu. Například pro Denní přehled výkonů se zobrazí Standardně se hledá v neodeslaných dokladech. Chcete-li vytvořit sestavu, ve které se nebude nacházet upřesněná položka, například výkony pro všechny pojišťovny kromě 111, nastavte u položky Pojišťovna černou tečku ke znakům <>. Výkony k pojišťovně 111 se do sestavy nebudou zahrnovat. 2.Upřesněte omezující podmínky sestavy a potvrďte tlačítkem Tisk". Vygenerují se data zvolené sestavy a zobrazí se tiskové okno s možností upřesnění vlastností tisku, prohlížením sestavy a definitivním potvrzením tisku.

71 Základní práce s programem 71 3.Ikonou Prohlížení" si vygenerovanou sestavu můžete prohlédnout nebo ikonou Tisk" definitivně potvrdit vytištění zvolené sestavy. Nechcete-li sestavu tisknout, ale pouze prohlížet, použijte ikonu Prohlížení" a po uzavření okna sestavy zavřete i okno tisku například ikonou Storno".

72

73 Kapitola VII

74 74 Medicus 7. Vybrané moduly a funkce programu 7.1. Objednávkový kalendář V programu Medicus NIS, Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní doby pracoviště nebo přehledové tiskové výstupy (přehledy podle pracoviště, pracovníků nebo pacientů). Pro úplnost připomeňme několik souvisejících věcí: alespoň jeden z pracovníků přiřazených na pracoviště musí mít povoleno objednávání (volba Konfigurace - Organizační struktura a u vybraného pracovníka upravit jeho přiřazení, tj. zatrhnout možnost objednávání) v úpravě pracoviště je možné nastavit interval objednávání v minutách, kapacitu pacientů nebo barvu pracoviště před vlastním objednáním pacienta na pracoviště je nutné mít nadefinovanou pracovní dobu (volba Objednávky - Obsazení pracovišť zaměstnanci) Obsazení pracovišť zaměstnanci Volba Objednávky - Obsazení pracovišť zaměstnanci. Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační obsazení ( ) nebo obsazení pracovišť pro objednávání ( ). Informační obsazení slouží především pro vedení, aby bylo vidět, kde se má lékař v uvedenou dobu nacházet. Jde především o pracoviště, kde se neobjednávají pacienti. Na informační obsazení tedy nelze objednávat pacienty. Pokud chceme nastavit objednávací dobu použijeme ikonu.

75 Vybrané moduly a funkce programu 75 Při definici pracovní doby můžeme zvolit zadávání pro pracoviště nebo pro zaměstnance. V závislosti na zvoleném druhu zadávání pak vybereme ve spodní části okna konkrétní pracoviště nebo naopak konkrétního zaměstnance. Na pracovišti se zobrazují k výběru pouze pracovníci, kteří mají povoleno Objednávání (viz volbu Konfigurace Organizační struktura a úprava přiřazení konkrétního pracovníka). Nebudou také zobrazováni pracovníci, kteří jsou neaktivní (Konfigurace Uživatelé a vlastnost Aktivní není zatrhnuta). Dále zvolíme, od kterého data má naše nastavení platit, pro který týden (běžný, lichý, sudý) a dobu v minutách pro jednoho pacienta. Pro vlastní nastavení pracovní (objednávací) doby můžeme použít myš nebo klávesnici. Myší pracujeme tak, že klikneme levým tlačítkem u příslušného časového místa, držíme tlačítko stisknuté a pohybem myši nastavíme délku časového úseku a tlačítko pustíme. Celý takto nastavený časový úsek lze jedním kliknutím myši posunout nebo přenést na požadovaný začátek pracovní doby. Podobně pracujeme s klávesnicí. Pro nastavení časové šablony použijeme klávesu SHIFT + šipka vlevo nebo vpravo. Pro posunutí celé nastavené šablony použijeme klávesu CTRL + šipka vlevo nebo vpravo. Máme-li časovou šablonu nastavenu na místě, které chceme označit pro objednávání (jsme v módu obsazení pracoviště, nikoli v informačním obsazení), pak jednoduše zmáčkneme na klávesnici o jako objednání. Nastavený časový úsek se vybarví příslušnou barvou (standardně žlutě). Jsme-li v informačním obsazení pracovišt, musíme použít pro označení klávesu mezerník nebo Enter. Standardně dojde k šedému vybarvení. Po zadání pracovní doby se vedle názvu příslušného dne objeví ikonka. Signalizuje změnu předchozího stavu. Pokud přebíráme již nastavenou pracovní dobu (změníme datum platnosti), nastavení se nám přenese a vedle názvu dne je ikona. Není-li zadán interval objednávání pro pracoviště ( Konfigurace Organizační struktura a úprava pracoviště), pak se standardní interval kalendáře a pole Doba musí shodovat. Je povoleno zadávání více ošetřujících pracovníků na stejné termíny shodného pracoviště pro objednání pacientů (povolení překryvů v objednávacím kalendáři). Objednání - Kalendář Volba Objednávky Objednání-Kalendář.

76 76 Medicus Nastavení zobrazení časového období kalendáře 1. V levé části kalendáře si levým tlačítkem myši označte požadovaný rozsah období, se kterým budete chtít pracovat. Můžete si zobrazit libovolné období (jeden den - nekonečno ). Například pokud si přejete zobrazit/ zadávat objednávky v termínu od 7. června do 11. června, klikněte si levým tlačítkem myši na datum 7. června, tlačítko stále držte a pusťte ho na datu 11. června. Tím se vám zobrazí kalendář pro vámi zvolené období. Pro rychlé zobrazení celého měsíce klikněte levým tlačítkem myši na název měsíce. 2. Vybrané období lze uložit pro příští spuštění kalendáře. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Nastavení a Kalendář a zatrhněte volbu: Ukládat rozsah datumů. Lze využít i volbu "Vybrat aktuálních 31 dní při zobrazení". Tím se bude automaticky při spuštění Objednávek vybírat 31 dní od aktuálního dne.

77 Vybrané moduly a funkce programu 77 Nastavení zobrazených pracovišť 1. Po nastavení časového období kalendáře si zvolte pro jaké pracovníky chcete kalendář zobrazit. Zaškrtnutím zvolte, zda chcete zobrazit kalendář pouze pro určitého pracovníka, pracoviště nebo celé zařízení. V případě, že chcete z celého pracoviště vybrat kalendář jen pro určitou odbornost zaškrtněte volbu u dané odbornosti. Tip: Jsou-li vybráni pracovníci a chcete-li se rychle přepnout na jiného pracovníka, použijte dvojklik levým tlačítkem myši. Předchozí nastavení se zruší. 2. Vybrané zobrazení pracovišť lze uložit pro příští spuštění kalendáře. V pravém horním rohu okna klikněte na tlačítko Nastavení a Kalendář a zatrhněte volbu: Ukládat vybraná pracoviště/pracovníky.

78 78 Medicus Vzhled kalendáře V případě zobrazení kalendáře pro více pracovníků najednou lze nastavit, zda chcete nastavené časové období vidět nejdříve celé pro jednoho pracovníka a za ním stejné časové období pro dalšího pracovníka (tlačítko Sloučit po pracovnících) nebo zda chcete vidět konkrétní den a pro něj všechny zvolené pracovníky (tlačítko Sloučit po dnech)

79 Vybrané moduly a funkce programu 79 Tlačítka Řádky a Sloupce kalendář lze zobrazit po sloupcích i řádcích (příklad řádkové varianty): Zadání nové objednávky Je-li nastaveno období a pracovníci, můžeme zadávat do kalendáře nové objednávky. Levým tlačítkem myši si vyberte požadovaný den a hodinu, na kterou chcete pacienta objednat a dvojklikem na zvolenou dobu otevřeme okno pro zadání nové objednávky. Novou objednávku lze také zadat ikonou plus + v horní liště panelu nástrojů nebo klávesou Insert. Pokud je otevřena kartotéka, pak při spuštění funkce Objednávání Kalendář a zadávání nové objednávky se automaticky předvyplní pacient označený v kartotéce. Platí i pro výběr pacienta přímo v okně Objednávky, tlačítko Kartotéka. Pokud kartotéka spuštěna nebyla, do pole "Pacient z kartotéky" vypište jméno pacienta, kterého objednáváte. Pole lékař je již vyplněno v závislosti na tom, ke

80 80 Medicus kterému lékaři objednávku zadáváte. V poli Objednávka je již také vyplněn datum objednávky i čas od do a to takový na jakém poli v kalendáři jste novou objednávku spustili. Dále můžete jako doplňkové informace k objednávce vyplnit pole Informace k objednávce a Poznámka. Objednávku uložíte stiskem tlačítka OK. Stiskem tlačítka Storno novou objednávku zrušíte. Novou objednávku lze zadat i pro pacienta, který není veden v kartotéce. V takovémto případě při zadávání nové objednávky nahoře zvolte záložku Anonym a vyplňte vámi požadované údaje. Jestliže chcete zadat novou objednávku na nejbližší možný termín, pak v horní části okna Objednání-Kalendář klikněte na tlačítko. Tato funkce slouží k vyhledání nejbližšího možného volného termínu pro objednání. Oprava objednávky Oprava data a času objednávky objednávku lze upravit tak, že si ji označíte myší a v horní liště panelu nástrojů kliknete na ikonu tužky nebo použijete klávesu F4. Zobrazí se dialogové okno stejné jako při zadávání nové objednávky, kde upravíte požadované údaje. Objednávku lze snadno přesunout na jiný den/čas tak, že označíte objednávku levým tlačítkem myši, tlačítko držíte a v rámci objednávací doby objednávku přesunete na nový termín, kde tlačítko myši pustíte. mazání objednávky vybranou objednávku lze smazat kliknutím na červenou ikonu mínus - v horním panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Del. Před smazáním objednávky se zobrazí dialogové okno s dotazem zda opravdu chcete objednávku smazat. Po stisku tlačítka Ano je objednávka smazána. Tento krok nelze vzít zpět. Zobrazení informací u objednávky v kalendáři U objednávky v kalendáři lze zobrazit následující hodnoty: celé jméno (např. Novák Jan) rodné číslo (např /0001) pojišťovna (např. 111) informace o objednávce (text uvedený v poli Informace k objednávce) příjmení (např. Novák) ročník (např. 58) Požadované hodnoty pro zobrazení nastavíte tak, že kdekoli v objednávacím kalendáři stisknete pravé tlačítko myši a z kontextové nabídky vyberete Zobrazené informace u objednávky... Nastavení funkcí a barev kalendáře Volbu pro nastavení vyvoláte po stisknutí tlačítka Nastavení v pravém horním rohu okna Objednávky Kalendář.

81 Vybrané moduly a funkce programu Zdravotnická dokumentace Standardní pohled na zdravotní dokumentaci je vidět v pravé části okna dekursu nebo v samostatném okně Přehled dokumentace (menu Okno - Přehled dokumentace). Výřezy okna dekursu (menu Ambulance - Ambulantní karta) s přehledem dokumentace setřízené podle data nebo podle typu dokumentace - volba přes pravé tlačítko myši: Typ setřídění dokumentace lze určit pravým tlačítkem myši nad zobrazenou dokumentací a volbou Setřídit podle data nebo Setřídit podle skupin. Jiný pohled na zdravotní dokumentaci v programech Medicus Profesional a Komfort naleznete v menu Kartotéka ve volbě Přehled dokumentace. Zobrazí se samostatná tabulka přehledu dokumentace konkrétního

82 82 Medicus pacienta z kartotéky s možností nastavení filtrování podle zadaných kritérií. 1. V menu Kartotéka - Přehled dokumentace lze zobrazit veškerou zdravotní dokumentaci v jedné tabulce s možností filtrování: 2. Tlačítkem Panel zobrazíme filtr s možností nastavení datumu, typu dokumentace, pracoviště, oddělení, zařízení a uživatele. 3. Ikonou vyfiltrujeme požadovaný přehled dokumentace.

83 Vybrané moduly a funkce programu 83 Z okna přehledu dokumentace lze zvolenou dokumentaci přímo otevřít dvojklikem levým tlačítkem myši Přílohy V programu Medicus NIS, Medicus Komfort a Profesionál je možné přidat přílohu ke zdravotnické dokumentaci pacienta s určením jejího typu. Lze například naskenovat starší papírovou dokumentaci a zvolit zda jde o zápis dekursu, žádanku, neschopenku, recept atd. Přílohy mohou být rovněž již vytvořené soubory v elektronické podobě - obrázky, wordovské dokumenty, aj. Všechny přílohy lze přímo otevřít v programu nastaveném v operačním systému pro otevírání souboru s danou příponou. Je-li jako příloha doc soubor, otevře se standardně v programu Microsoft Word (je-li k dispozici), pdf soubor lze otevřít například v programu Adobe Reader atd. (předpokládá se, že programy jsou v operačním systému nainstalovány). 1. Okno Přílohy se otevře volbou Ambulance - Přílohy.

84 Medicus Přiložené soubory jsou přepsány do dekursu ambulantní karty a lze je vidět v příslušné skupině přehledu dokumentace. 3. Podobně lze jednotlivé přílohy jako typ dokumentace zobrazit v samostatném okně Přehledu dokumentace (volba Kartotéka - Přehled dokumentace).

85 Vybrané moduly a funkce programu 85 Kliknutím (případně dvojklikem) na příslušnou přílohu v jakémkoliv z výše uvedených oken se otevře příloha v příslušném programu Tvorba lékařské zprávy Volba Ambulance - Lékařská zpráva otevře okno lékařské zprávy, kde je možné složit a vytisknout lékařskou zprávu podle potřeby.byl přepracován formulář pro tvorbu lékařské zprávy s možností vložení více záznamů z dekursu, anamnézy, laboratorních výsledků nebo speciálního vyšetření.

86 Medicus 86 Postup tvorby lékařské zprávy: Otevřte okno lékařské zprávy (např. volbou Ambulance - Lékařské zprávy). Zvolte období, ze kterého se lékařská zpráva bude tvořit. Zvolte okruhy - anamnéza, dekurs, lab. výsledky nebo spec. vyšetření. Tlačítkem Zařadit do zprávy vytvořte lékařskou zprávu. Tlačítkem Tisk se zobrazí formulář pro tisk. Lékové informace Lékové informace poskytují přehled o léčivý přípravcích registrovaných v České republice. Informace jsou čerpány z číselníku VZP - Hromadně vyráběné léčivé přípravky, z číselníku SÚKL - Registrované léky a Volně prodejné léčivé přípravky. Ve volbě Pojišťovna - Číselníky - Lékové informace naleznete informace o hromadně vyráběných léčivých přípravcích uvedených v číselníku VZP Hromadně vyráběné léčivé přípravky nebo číselníku SÚKL - Registrované léky. Mimo údajů uvedených ve zmíněných číselnících lze zobrazit informace SPC (Summary of Product Characteristics - Souhrn údajů o léku) a PIL (Příbalové informace o léku). V případě, že tyto informace nejsou k dispozici, spojí se počítač s evropskou databází léčivých přípravků (European Medicine Agency) a požadované informace přenese a uloží je k dalšímu použití. Modul lékové informace lze doplnit lékovými interakcemi společnosti Infopharm a.s.

87 Vybrané moduly a funkce programu 87 Vysvětlivky: text modrou barvou - volně prodejné léky spodní tabulka s léky - ekvivalenty (náhrady) ke zvolenému léku zeleně podbarvený doplatek - upravena výše doplatku změnovým číselníkem léků zeleně podbarvený kód léku - lék vložený do číselníku přes změnový číselník léků červeně podbarvená úhrada - existence zvýšené úhrady Kde se v programu používají Lékové informace Lékové informace jsou lékaři k dispozici: a)při zápisu medikace -(volba Ambulance, Medikace, klávesa F5 při zápisu léku ), b)při vystavování receptu (volba Ambulance, Recepty, klávesa F5 při zápisu léku"), c)samostatně, informace"). pro studijní účely (volba Pojišťovna, Číselníky, Lékové Vyhledání léku 1.Proveďte volbu Pojišťovna, Číselníky, Lékové informace". Zobrazí se okno Lékové informace se seznamem léků.

88 88 Medicus 2.Ujistěte se, že je stisknuto tlačítko Vše. 3.Přepněte setřídění seznamu léků podle názvu. (Klikněte na záhlaví sloupce s názvem Název".) Název zčervená. 4.Lék vyhledejte zápisem názvu léku přímo z klávesnice. 5.Lék lze také vyhledat stisknutím tlačítka V textu, zadáním hledaného textu, výběrem sloupce a stiskem tlačítka OK. Další výskyt léku s hledaným textem klávesou Šipka nahoru nebo Šipka dolu. Vyhledání léku zadáním kódu Vyhledání léku zadáním kódu se provádí obdobně. Seznam musí být ale setříděném podle kódu (Klikněte na záhlaví sloupce s názvem Kód". Kód zčervená). Vyhledání léku zadáním textu Lék lze také vyhledat stisknutím tlačítka V textu, zadáním hledaného textu, výběrem sloupce a stiskem tlačítka OK. Další výskyt léku s hledaným textem klávesou Šipka nahoru nebo Šipka dolu. Vyhledání léku podle ATC skupiny 1.Proveďte volbu Pojišťovna, Číselníky, Lékové informace". Zobrazí se okno Lékové informace se seznamem léků.

89 Vybrané moduly a funkce programu 89 2.Ujistěte se, že je stisknuto tlačítko Vše. 3.Stiskněte tlačítko ATC. Zobrazí se okno pro vyhledání ATC skupiny. 4.ATC skupinu vyhledejte zápisem názvu skupiny přímo z klávesnice nebo výběrem položky přímo v seznamu ATC skupin. Vyhledání potvrďte stiskem klávesy Enter. 5.V seznamu léků budou uvedeny pouze léky dané ATC skupiny.

90 90 Medicus Zobrazení informací o léku 1.Informace o léku jsou uvedeny přímo v jednotlivých sloupcích tabulky. 2.Zobrazení a pořadí sloupců v seznamu léků se nastavuje výběrem funkce Sloupce v kontextovém menu zobrazeném po stisku pravého tlačítka myši. 3.Detail informací o léku lze zobrazit stisknutím klávesy Enter. Zobrazení SPC a PIL Po vyhledání léku stiskněte tlačítko SPC nebo PIL.

91 Vybrané moduly a funkce programu 91 Zobrazení dalších informací Léky se záznamy ve sloupcích LIM nebo IND nebo OME mají určitá omezení v jejich použití. Toto omezení lze zobrazit stiskem tlačítka Další inf.. Tlačítko je aktivní pouze v případě, že další informace existují. Zobrazení ekvivalentů Stiskem tlačítka Ekvivalenty se v seznamu zobrazí jen léky s ATC skupinou vyhledaného léku. Stiskem tlačítky Graf se zobrazí graf s cenami léků ze seznamu ekvivalentů. Zobrazení náhrady léků Náhrady léku se stejnými údaji ATC a Cesta a Síla se zobrazují pod seznamem léků. Ekvivalenty 1.Zobrazte okno Lékové informace. 2.Ujistěte se, že je stisknuto tlačítko Vše.

92 92 Medicus 3.Vyhledejte lék. 4.Stiskněte tlačítko Ekvivalenty. V seznamu se zobrazí ekvivalenty léku (stejná ATC skupina). Stiskem tlačítky Graf se zobrazí graf s cenami léků ze seznamu ekvivalentů imedicus - internetové objednávání imedicus slouží k internetovému objednávání pacientů. Přispívá ke zvýšení pohodlí pacientů a prestiže ordinace lékaře, šetří náklady za telefon a čas sestry. Umožňuje: lékaři objednávat pacienty do své ordinace,

93 Vybrané moduly a funkce programu 93 lékaři objednávat pacienty na vyšetření u spolupracujících lékařů, pacientům objednávat se na vyšetření k lékařům, kteří jim k tomu dají oprávnění. Lékař, který již používá objednávací kalendář programu MEDICUS, může spojit tento kalendář se systémem imedicus a tak vytvořit jeden kalendář, který je přístupný jak z programu tak z internetu. Základní nastavení internetového objednávání imedicus lze provést z programu MEDICUS ve volbě Objednávky Nastavení internetového objednávání. Získání přístupu do imedicus imedicus je přístupný pro všechny lékaře na https:\\imedicus.cz po zadání přihlašovacích údajů (Jméno, Heslo). Všichni současní uživatelé programu MEDICUS mohou internetové objednávání ihned používat (pilotní provoz ZDARMA). Svoje přihlašovací údaje mají uvedena v programu MEDICUS ve volbě Objednávky, Nastavení internetového objednávání. Jako Uživatelské jméno je použito IČO. Přístupové heslo vygeneroval program MEDICUS. Pokud není vygenerováno (používáte například demoverzi programu), na webových stránkách imedicus lze zvolit Registraci. Ovládání aplikace se provádí přímo z programu Medicus nebo přes webový prohlížeč. Nastavení Účet pro přihlášení do internetového objednávání * Všichni současní klienti již mají účet založen, a je možné jej ihnet začít používat. Jako uživatelské jméno je použito IČO uvedené v licenci. * Přístupové heslo bylo vygenerováno na základě licence a je v programu Medicus již také zadáno. Lze se také zaregistrovat přímo na https:\\imedicus. cz. * Uživatelské jméno a heslo lze nastavit na záložce Synchronizace s internetem v menu: Objednávky/Nastavení internetového objednávání * Pokud je účet správně nastaven lze již přistupovat k webové aplikaci - menu: Objednávky/Internetové objednávání (web)

94 94 Medicus Synchronizace Medicusu s Internetovým kalendářem * Synchronizace Internetového objednávacího kalendáře s Medicusem je prováděna vždy pouze jedním počítačem v síti. * Synchronizaci zajišťuje aplikace, která se spouští jako služba Windows a je možné ji volitelně nainstalovat společně s Medicusem. Aplikaci je možné instalovat též samostatně a to nezávisle na Medicusu. Pro běh synchronizační aplikace je vyžadována veze Window NT a vyšší(windows XP, Windovs Vista,...). Parametry synchronizace lze nastavit na záložce Synchronizace s internetem v menu: Objednávky/Nastavení internetového objednávání Internetový kalendář pro objednávání * Kalendář pro objednávky z internetu je vázán na konrétní pracoviště a uživatele zadaného v organizační struktuře * Vytvoření a úpravy kalendářů se provádí na záložce Kalendáře v menu: Objednávky/Nastavení internetového objednávání * Pro každý kalendář, dané pracoviště a uživatele lze definovat ordinační dobu viz. níže * Interval pro objednávání doporučujeme zvolit pro internetový kalendář a interní kalendář Medicusu stejně.

95 Vybrané moduly a funkce programu 95 Objednávací skupiny * Objednávací skupiny definují skupiny uživatelů(např. Spolupracující lékaři, Pacienti, atd.). * Těmto skupinám uživatelů je pak možné povolit či zakázat objednávání k jednotlivým úsekům ordinační doby * Nastavení objednávacích skupin se provede na záložce Objednávací skupiny v menu: Objednávky/Nastavení internetového objednávání * Ve výchozím stavu je již jedna objednávací skupina založena a je označena jako "systémová" (v Medicusu se objeví po první synchronizaci s internetem)

96 96 Medicus Typy objednávek * Typy objednávek není třeba zadávat pokud si vystačíte se základním intervalem objednávání. * Lze je definovat pokud potřebujete: - rozlišit účel objednávky (např. Prohlídka, Odběr, Poradna, atd.) - vytvořit objednávky s délkou rozdílnou od základního intervalu objednávání kalendáře Nastavení ordinační doby

97 Vybrané moduly a funkce programu 97 * Nastavení ordinačních hodin v Medicusu viz. nápověda "Obsazení pracovišť zaměstnanci" * Pokud jsou již vytvořené jednotlivé úseky ordinační doby, lze z kontextové nabídky(pravé tlačítko myši) zařadit každý úsek do jedné či více objednávacích skupin. Webová část: Přihlášení na https:\\imedicus.cz přes webové rozhraní. Přihlašte se zadáním svých přihlašovacích údajů (Jméno, Heslo).

98 98 Medicus Identifikace zařízení Ve volbě Identifikace zařízení jsou uvedena data zdravotnického zařízení, tak jak Vám byla přidělena z naší evidence. V případě, že chcete změnit Název ordinace, zavolejte nám.

99 Vybrané moduly a funkce programu 99 Pracoviště Ve volbě Pracoviště je uveden seznam pracovišť zdravotnického zařízení. Přidat nové pracoviště Tlačítkem Přidat nové pracoviště je možno přidat další pracoviště. V průběhu bezplatného provozu je možno provozovat až 99 pracovišť.

100 100 Medicus

101 Vybrané moduly a funkce programu 101 Editace pracoviště Poklepáním na pracoviště v seznamu pracovišť je možno pracoviště upravovat. Pracovní doby Každému pracovišti je nutno zadat pracovní dobu.

102 102 Medicus --Informace o volných termínech pro internetové objednávání se přenesou z programu Medicus do imedicus. Po stisknutí tlačítka Webové rozhraní se zobrazí aplikace imedicus. Po stisku tlačítka Kalendáře se zobrazí objednávkový kalendář, kde se z programu MEDICUS přenesly termíny pro objednávání internetem.

103 Vybrané moduly a funkce programu 103

104 104 Medicus Objednávání v programu MEDICUS Objednávky na internetové termíny provedené v programu MEDICUS se na internetovém kalendáři zobrazí jako místo, kam nelze objednávat.

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Uživatelská příručka verze: 20. červenec 2010

Uživatelská příručka verze: 20. červenec 2010 Uživatelská příručka verze: 20. červenec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno 30.6.2006 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno 30.6.2006 Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace Jak na enálezy (Laboratorní výsledky) Volitelný rozšiřující modul enálezy slouží k načtení elektronických zdravotních dat do programu MEDICUS Komfort, MEDICUS

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. CASEC Chemical Abstract Substances Evidence Center Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. Je určen výrobcům, dovozcům, distributorům

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Návod k instalaci ve verzi 1.11 je aktualizován ke dni

Návod k instalaci ve verzi 1.11 je aktualizován ke dni Návod k instalaci ve verzi 1.11 je aktualizován ke dni 17. 10. 2013 Obsah 1. Instalace...2 1.1. Před spuštěním instalace...2 1.2. Spuštění instalace...2 1.3. Průběh instalace...3 1.4. Registrace nebo přihlášení...5

Více

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce Lékové informace Lékové informace poskytují přehled o léčivý přípravcích registrovaných v České republice. Informace jsou čerpány z číselníku VZP - Hromadně vyráběné léčivé přípravky, z číselníku SÚKL

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Obsah. Zálohování. nového zdravotnického zařízení. Uživatelé

Obsah. Zálohování. nového zdravotnického zařízení. Uživatelé Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11 programu Samostatný...11 (hlavní) počítač První...11 spuštění programu Založení...14 nového zdravotnického

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více