Kompletní soupis dodávaného zboží Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní soupis dodávaného zboží Software"

Transkript

1 Příloha č. Specifikace předmětu plnění zakázky: a) Obchod Kompletní soupis dodávaného zboží ) Poptávky evidence 0 Zpracování nabídek 0 (nabídky,slevy,smlouvy) Kalkulace-(vazba na přijaté faktury, 0 objednávky, sklad) Plán výroby 0 Rezervace materiálu (sklad, objednávky) 0 Výrobní příkazy 0 Evidence výrobních operací 0 Kooperace 0 Nedokončená výroba 0 Kapacitní plány 0 Evidence nákladů na výrobní příkaz 0 Evidence zmetků 0 Evidence odchylek 0 Fakturace (převod z výroby) 0 Slevy (k jednotkové ceně, za skupinu, za kmenovou kartu, za skladovou kartu, za doklad, za organizaci) Účtování dokladů (na skupiny zboží, na kmenové karty, na skladové karty), samostatně zboží a služby Dodavatelské objednávky - podklad pro plánování výroby (zboží bez vazby na sklad, s vazbou na sklad, vazba na rezervaci, kombinace všech předcházejících možností) - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Výrobky - ceník, sortiment 0 Evidence obchodních partnerů a kontaktů, 0

2 adresář firem Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu b) Technická příprava výroby Tvorba technologických postupů-materiál, výpočet spotřeby 4 Nákup materiálu 4 Tvorba technologických postupů-operace 4 Tvorba technologických postupů-normy 4 Členění na výkovky (výrobky), alternativy a 4 varianty Členění na díly 4 Členění na nářadí (zápustky) vazby na 4 výrobky Tvorba návodek (výrobní postupy) typové 4, možnost kopírování existujících postupů a jejich následná modifikace Výpočty norem 4 Kalkulace výrobku 4 Změnové řízení a historie 4 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Výkresová dokumentace - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, 4

3 změny) Kooperace 4 Účtování dokladů 4 Dodavatelské objednávky - podklad pro 4 plánování výroby (zboží bez vazby na sklad, s vazbou na sklad, vazba na rezervaci, kombinace všech předcházejících možností) Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu c) Plánování výroby Plán potřeby materiálu 2 Plán přípravy nářadí (zápustky) 2 Plán kusovníky 2 Plán kalkulace 2 Ekologie 2 Odpady 2 Obaly 2 Plán kapacit strojů a pracovišť 2 Plán kooperací 2 Plán odvádění z výroby 2 Možnost vytvořit frontu zakázek před 2 pracovišti Odepisování hotových operací přes 2 klávesnici nebo dle čárového kódu Znázornění aktuálního stavu 2 rozpracovanosti Propojení s TPV a obchodem 2 Účtování dokladů 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

4 d) Nákup a sklady Řízení procesu nákupu materiálu k zakázkám a výrobním plánům - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Vedení skladové agendy 5 Přehled o stavu zásob materiálu 5 5 Evidence a vystavení objednávek - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Evidence přijatých faktur digitální kopie - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Skladové karty 5 Evidence materiálů dle jakostí, taveb, 5 průměrů Možnost rezervace komponentů a materiálů 5 na jednotlivé zakázky Možnost nastavení limitů min. a max. stavů 5 zásob, objednacích bodů Možnost více druhů sortimentního členění 5 Správa ceníku materiálu 5 Evidence přijatých faktur digitální kopie 5 5 5

5 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). Evidence atestů 5 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). - Atesty jsou řízeně předávány zákazníkům přes internet (zákazník dostává automatický o vložení atestu, může si ho kdykoliv zobrazit, přes Help-desk může zadávat požadavky (vše je řízeno dle normy ISO 900), zákazník vidí pouze atesty své firmy, automatická evidence data a času, kdy zákazník atest přečetl Skladové statistiky a přehledy 5 Inventury 5 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

6 e) Výroba - mistři Přehled výrobních plánů 4 Přehled výrobních příkazů 4 Přehled stavu rozpracování zakázek a 4 operací Přístup k vybraným technologický operacím 4 a návodkám Zadávání výrobních příkazů do výroby 4 Odvádění jednotlivých operací celková 4 výroba Zmetky s vazbou na výpočet mezd 4 Možnost vykazování vícepráce při 4 opravách neshodných výrobků - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

7 f) Technická kontrola Odvádění kontrolních operací stanovených technickou přípravou výroby - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Provedením finálních kontrolních operací 2 2 předání výrobku na sklad expedice Možnost vystavení zmetkového hlášení 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu g) SHV, expedice, prodej Příjem výrobků na SHV 3 Výdej z SHV a expedice 3 Vystavení dodacích listů 3 Evidence plnění objednávek a mluv 3 Skladové statistiky a přehledy 3 Inventury 3 Výkaz práce pracovníků expedice 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

8 h) Doprava Evidence vlastních vozidel, technické 2 parametry, podmínky a limity Evidence provozních údajů vozidel (jízdy, 2 ujeté km, spotřeba PHM, motohodiny, Plán údržby a oprav ekonomika provozu 2 Evidence údržby a oprav 2 Evidence nákladů na dopravu 2 Kniha jízd 2 Cestovní náhrady 2 Požadavky na dopravu vytěžování (vlastní 2 i cizí) Rezervace vozidel 2 Přehled o pohybu vozidel 2 Silniční daň 2 Platební karty 2 Vstup do mezd 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu ch) Údržba strojů a budov Evidence strojů a zařízení, technické a evidenční údaje Plány oprav strojů a zařízení - střední a generální opravy - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Preventivní prohlídky strojů a zařízení - evidence dle normy ISO

9 900 (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány údržby strojů a zařízení - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány oprav budov - střední a generální opravy - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Preventivní prohlídky budov - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány údržby budov - evidence dle normy ISO

10 900 (vidět jsou jen platné údaje, změny) Seznamy ND strojů a skladové zásoby ND 3 Fotodokumentace strojů a budov dle 3 jednotlivých oprav Evidence skladu ND 3 Evidence údržby 3 Evidence spojovacího materiálu 3 Evidence elektromateriálu 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu i) Evidence majetku Karty majetku 2 Daňové odpisy 2 Účetní odpisy 2 Různá účetní a daňová pořizovací cena 2 Inventury majetku 2 Daňové a účetní pohyby 2 Účetní doklady 2 Částečná likvidace majetku 2 Modernizace a technické zhodnocení 2 majetku Simulace účetních a daňových odpisů 2 Rovnoměrné a zrychlené daňové odpisy 2 Účetní odpisy 2 Příslušenství 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

11 j) Personalistika Evidence stavu zaměstnanců 3 Evidence pracovní poměr, typ úvazku, 3 pracovní doba, mzdové tarify (datum oddo) Evidence a správa platnosti oprávnění a školení, limitní termíny - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Evidence dokumentů související se zaměstnancem - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) 3 3 Generátor personálních sestav 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu k) Docházkový systém Skupiny zaměstnanců - bez ohledu na 7 střediska Docházka denní, měsíční 7 Přehled přítomnosti na pracovišti 7 Kontrola docházky 7

12 Přístupová práva dle skupin zaměstnanců 7 Možnost propojení terminálů přes WI-FI 7 Možnost uchovat data v terminále týden při 7 výpadku proudu Celoobrazovkové zobrazení měsíce 7 s indikací odpracovaných, neodpracovaných, chybných dnů, včetně salda odpracované a neodpracované doby Saldo odpracované doby na terminále 7 Identifikace čipová karta nebo klíčenka 7 Identifikace otisk prstu - jeden terminál 7 Výstup do mezd 7 Možnost vkládání intervalu přerušení 7 Možnost vkládání neomezeného počtu 7 přerušení v rámci měsíce dle vybrané docházky jednoho dne Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu l) Řízená dokumentace (Document management systém) podpora ISO norem (musí splňovat podmínky obsažené v normě ISO900 a ISO90 Seznam nejnovějších vložených dokumentů, 32 záznamů, formulářů Seznam nejnovějších viditelných 32 dokumentů, záznamů, formulářů Nové zprávy na vývěsce 32 Dokumenty, které se mají schválit nebo 32 vydat Kontrola řízené dokumentace schvalované, 32 vydávané, povinnost přečíst Plánování revizí dokumentů 32 Neplánované revize dokumentů 32 Připomínkování dokumentu 32 Schvalováni dokumentu 32 Vydávání dokumentu 32 Zadávání zpracování dokumentu 32 Evidence souvisejících dokumentů 32 Generování libovolného plánu tvořeného dokumenty a záznamy 32

13 Tabulka dokumenty musí obsahovat 32 sloupce: Kód, Název, Norma, Typ, Zobrazovat po internetu, Zpracovatel, Zadavatel, Vydavatel, Čas a datum vložení, Čas a datum dokdy schválit, Čas a datum schválení, Čas a datum vydání, Platnost oddo, Používat (Ano/Ne), Číslo verze a revize, Vložený soubor (nejčastěji.doc, může být libovolný), Poslat automatický (Ano/Ne), Seznam souvisejících dokumentů, Seznam připomínek s podrobným obsahem Osobní záznamy, které vidí pouze konkrétní 32 uživatel Záznamy s evidencí školení, zapůjčení knih 32 nebo výkresů Vývěska 32 Komunikace s externími uživateli (např. 32 posílání atestů) Kontrola, kdy uživatel otevřel soubor 32 přiložený v dokumentu Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu m) Měřidla kalibrace, revize a přidělení - podpora ISO norem Seznam měřidel 2 Osobní list uživatele 2 Kalibrační karta 2 Revize 2 Automatická kontrola platnosti kalibrace 2 nebo revize Plánování kalibrací 2 Schvalování měřidel do používání 2 Schvalování prvotních a dalších kalibrací 2 Schvalování vyřazovaných měřidel 2 Evidence záznamů o prvotní a všech dalších 2 kalibrací Seznam měřidel s nevyhovující kalibrací 2 Seznam měřidel odeslaných na kalibraci 2 nebo do opravy

14 Protokol vyřazeném měřidle 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu n) Systém pro řízení (Groupware, intranet) Groupware 32 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu o) pro zpracování výkresů (vlastní i pro práci s výkresy zákazníků) SolidWorks Office Profesional - kreslící a modelovací program máme zkušenosti se starší verzí 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu p) pro programování CNC obrábění SolidCam Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu

15 Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu q) Mail-server poštovní služby (včetně posílání objemné dokumentace) a přístup na internet Mail-server 32 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu r) Systém zabezpečení firemních dat Systém zabezpečení firemních dat 36 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu s) Systém zálohování dat Systém zálohování firemních dat 36 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu s o f t w a r e

16 2) Hardware a) Docházkový systém Vstupní terminál Docházkový terminál Převodník RS 232/ RS Čtečka čipu pro vložení do databáze Čipová karta 50 Nebo identifikační čip 50 Potisk čipové karty 50 Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace b) Počítače 36 Vyšší třída profesionální stanice, tower, procesor Intel Core 2 Quad Q6600 (2,4GHz, 8MB SLC, 066MHz FSB, VT), operační paměť 2x 2GB DDR2-800, HDD 500GB SATAII business-critical, DVD+-RW DL, LAN 0/00/000, profesionální grafika nvidia Quadro F700 52MB DDR, 2 výstupy DVI, HD audio na základní desce, čipová sada Intel 38, esata, Firewire, S/PDIF, Windows Vista Business Office Ready 64- bit, TwinLoad Win P Prof, Nero 7, ovladače, recovery DVD, klávesnice SC USB CZ/SK, optická USB myš s koleckem, Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 36

17 USB, SmartSlot Grafická karta HP NVIDIA Quadro F3700, 52MB DDR3, PCIe x6, 2xDVI 2 Instalace c) Monitory pracovní stanice 20" LCD LED - černý (black), 600:, cd/m2, 8ms GTG, 600x200, DVI, pivot, kalibrační sonda Instalace d) Monitory grafické stanice 30" LCD LED - černý (black), 000:, 2 200cd/m2, 8ms GTG, 2560x600, DVI, pivot, kalibrační sonda Instalace e) Notebook Operační systém 7 Operační systém Originální Windows Vista Home Premium Architektura Platforma Technologie pro procesory Intel Centrino Grafický čip Grafický čip Mobile Intel PM965 Express Sekce procesoru Celý název mikroprocesoru Procesor Intel Core 2 Duo T9300, podporuje technologii Enhanced Intel SpeedStep Výrobce mikroprocesoru Intel Rychlost mikroprocesoru (GHz) 2,5 Mezipaměť L2 Cache (KB) 644 Mezipaměť Advanced Smart Cache Sběrnice na přední straně (MHz) 800 jader 2 Paměť Rychlost paměti (MHz) 667

18 Typ paměti DDR2 SDRAM (2 x 2048 MB) Maximální množství paměti (MB) 4096 Poznámka k maximální velikosti paměti V případě 4GB velikosti nemusí být v operačním systému k dispozici část systémové paměti přesahující 3 GB Velikost paměti (MB) 4096 Jednotky Typ pevného disku Sériový ATA 2 x 250 GB Kapacita jednotky pevného disku (GB) 500 Rychlost jednotky pevného disku (rpm) 5400 Typ optické jednotky Jednotka Blu-ray Disc : BD-R/-RE/-ROM/ DVD+-RW/+-R DL/RAM jednotka Úchyt optické jednotky Vestavěné Rychlost jednotek Zápis CD-R x8, CD-RW x8, DVD-R DL x2, DVD-R x8, DVD-RW x4, DVD+R DL x2.4, DVD+R x8, DVD+RW x4, DVD- RAM x5, BD-Rx2, BD-RE x2, BD-R DL x, BD-RE DL x Čtení CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD- RW x6, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-ROM x2, BD-Rx2, BD-RE x2, BD-RE DL x,6, BD-R DL x,6 Displej Typ displeje Displej LCD -black se dvěma lampami Velikost úhlopříčky (palce) 7 Formát rozlišení 440 x 900 Typ rozlišení WGA+ Grafika Celý název grafické karty NVIDIA GeForce 8600M GT GPU Výrobce NVIDIA Poznámky Vyhrazená video paměť 256 MB Rozhraní Rozhraní i.link (IEEE394) se čtyřmi kolíky, 400 Mb/s Vstup stejnosměrného proudu Otvor pro kartu Memory Stick Typ otvoru pro kartu Memory Stick Kompatibilní s kartou Memory Stick standardní velikosti, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, vysokorychlostním přenosem dat a

19 technologií MagicGate Konektor pro mikrofon Přímý port RJ- (modem) Přímý port RJ-45 (síť) Výstup TV out 2 Typ výstupu pro televizor S-Video + HDMI Rychlost rozhraní USB High/Full/Low Port USB (počet) 3 Verze rozhraní USB 2.0 Typ konektoru USB A Konektor VGA pro monitor Typ I nebo II karty PCMCIA Slot pro kartu SD Card S-Video 0 Minikonektor AV in 0 Výstup zvuku 2 Typ výstupu zvuku Konektor pro sluchátka/reproduktory a optické rozhraní SPDI/F Otvor pro kartu Express Typ otvoru pro kartu Express 54 mm nebo 34 mm Připojení Vestavěný modem V.92 / V.90 Přijímač infračerveného signálu 0 Integrovaná bezdrátová síť LAN ANO Rozsah bezdrátové sítě LAN (m) max. 00 Integrovaná technologie Bluetooth (verze) EDR Rozsah zařízení Bluetooth (m) 0 Bezdrátová síť typu LAN 802. a/b/g/draft n Maximální přenosová rychlost bezdrátové sítě LAN (Mb/s) 300 Síť Ethernet 0 BASE-T/00 BASE- T/000 BASE-T Multimédia Deska TV tuneru NE Kompatibilní s médii Intel High Definition Audio ANO Systém 3D Surround ANO Vestavěné stereofonní reproduktory ANO Kompatibilní se zvukovým systémem operačního systému Windows ANO Technologie Sound Reality ANO Pozemní digitální vysílání DVB-T NE Vestavěná kamera Vestavěná digitální kamera Motion Eye ANO

20 snímků za sekundu 30 Senzor obrazu (megapixely),3 Funkce Motion Picture ANO Maximální rozlišení filmů (pixely) 280 x 024 (SGA) Sekce klávesnice Polohovací zařízení Touch Pad Funkce Zvláštní tlačítka Tlačítko napájení, přepínač bezdrátové sítě LAN, klávesy zástupců (S a S2), funkce ztišení, ovládání hlasitosti, tlačítka AV Automatické rozlišení Standard Plug and Display Zámek Kensington lock ANO Vestavěný mikrofon ANO Zvuk VAIO Music Box, Windows Media Player, SonicStage Mastering Studio 2.4 Video a televize Adobe Premiere Elements 4, VAIO Content Importer / Exporter, WinDVD BD 8.0 pro VAIO, přehrávač a převodník formátu Div, VAIO Movie Story Fotografie Adobe Photoshop Elements 6, Google Picasa, VAIO Movie Story Vypalování disků CD, DVD Easy Media creator 9, Click to Disc/Editor Aplikace Office Adobe Reader 8., Adobe Standard 8, Microsoft Works 8.5, Microsoft Office Trial 2007 (60 dnů, Try & Buy) Zabezpečení a další Norton 360 (s 60 dny aktualizace virové databáze zdarma), nástroj VAIO Recovery Utility - obnova pevného disku (skrytá příčka), software Skype, balíček softwaru Google Dodávané příslušenství Napájecí adaptér ANO Baterie ANO Napájecí šňůra ANO Rozměry Hloubka hlavní jednotky (mm) 299,5 Výška hlavní jednotky (mm) 33,5 Šířka hlavní jednotky (mm) 46 Váha s dodanou baterií a jednotkou (kg) 3,8 Baterie Typ baterie Lithium-iontová baterie (VGP- BPS9B) životnost baterie (min) 95

21 Doba nabíjení baterie (min) 230 Odmítnutí odpovědnosti za životnost baterie Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na konkrétní konfiguraci hardwaru a softwaru. Standard: MobileMark 2007 Port replikátor Docking station Z 7 Brašna 7 Instalace f) Barevná laserová tiskárna Tiskárna formátu A4 s podporou 2 oboustranného tisku. Rychlost tisku barva 0 str./min. Kvalita tisku 600 x 600 dpi, rozlišení 2400; Provozní zátěž Maximální vstupní kapacita 500 listů. Typ procesoru Freescale Coldfire V5e /300 MHz;. Standardní zásobníky papíru 3; Maximální počet zásobníků papíru 3. Standardní formáty médií A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS); Doporučená hmotnost 60 až 76 g/m2. Standardní paměť 64 MB, rozšířitelná až na 320MB. Standardní jazyky tiskárny PCL 6, PCL 5e, emulace Postscript Level 3. Připojení: Hi-Speed USB port (kompatibilní s USB 2.0), ethernet. Příslušenství zásobník papíru na 250 listů; Spotřební materiál Černá tisková kazeta ; Azurová tisková kazeta; Žlutá tisková kazeta ; Purpurová tisková kazeta ; Servis a podpora, oprava následující pracovní den v místě zákazníka po dobu 3 let ; pozáruční oprava následující pracovní den v místě zákazníka po dobu roku; instalace a konfigurace v síti. Spotřební materiál černá tisková kazeta, azurová tisková kazeta, žlutá tisková kazeta, purpurová tisková kazeta. Příslušentví 32 MB SDRAM DIMM ; 64 MB SDRAM DIMM; 28 MB SDRAM DIMM; Záruka Oprava v servisním středisku, HW podpora, 3 roky; Zahájení opravy v místě instalace následující

22 pracovní den, HW podpora, 3 roky Zahájení opravy v místě instalace následující pracovní den, HW podpora, 3 roky; Instalace síťové konfigurace tiskárny pro jednotlivce nebo pracovní skupinu; Instalace g) Černobílá laserová tiskárna Monochromatická laserová tiskárna formátu 8 A4. Rozlišení: 200 x 200 dpi. Rychlost tisku: až 33 str./min, výstup první stránky do 9,5 sekund. Procesor 400 MHz Motorola ColdFire. Paměť: 80 MB RAM, maximálně 320 MB. Tiskový jazyk PCL 5e, PCL 6, emulace PostScript level 3, direct PDF printing v.4 (s min. 28 MB paměti v tiskárně). Média: gramáž 60 až 200 g/m2 z podavače č., 60 až 20 g/m2 z ostatních, rozměr 76 x 27 mm až 26 x 356 mm. Vstupní kapacita 600 listů: víceúčelový zásobník č. na 00 listů, vstupní zásobník č. 2 na 500 listů, volitelně vstupní zásobník č. 3 na 500 listů. Standardně duplex pro automatický oboustranný tisk. Výstupní zásobník na 250 listů papíru. Rozhraní: USB 2.0, Ethernet. Doporučené měsíční zatížení: stran. Toner pro 6.500/3.000 stran při 5% pokrytí. Podporované OS: MS Windows 98, ME, 2000, P, Mac OS 0.2.8, 0.3.9, Rozměry (š x h x v): 425 x 40 x 30 mm, hmotnost 6,2 kg. Záruka rok, volitelně rozšířená záruka na místě 3 roky, oprava na místě, 4 roky nebo oprava na místě, 5 let. Obsah dodávky: tiskárna, toner, napájecí šňůra, CD se SW a manuály, instalační příručka. Instalace h) Kopírka menší multifunkční

23 Modul kopírky stolní nebo skříňová kopírka, laserové snímání, elektrostatický tisk formát A3 - A5, 256 odstínů šedi rychlost kopírování 6 kopií / min., 600DPI kapacita paměti 6 MB ( standard ) = 7 str. A4, 22 str. A3 kazeta na 250 listů, g/m 2 ( standard ) boční podávání na 00 listů, g/m 2 ( standard ) zoom 50 % - 200%, předvolba na 99 sad kopií 50 uživatel. kódů (standard) ohřev stroje 5 s, čas první kopie 6,5 s max. doporučený měsíční výkon kopií duplex Modul síť. tiskárny/skeneru rychlost tisku 6 str. / min., 600 DPI, formát A3 - A5 emulace PCL5e - PCL 6, RPCS, 35 Itelifontů + 0 fontů True Type paměť tisku 384 MB ( standard ) rozhraní RJ-45 (Ethernet 0/00 Mbps) a USB standard protokol TCP/IP, IPP, Apple Talk, SMB ovladač pro Win 95/98/Me/2000/P, Win NT 4.0, Win 2003 Server, Mac 8.6 a vyšší, Unix/Linux režim TWAIN, rychlost skenování 4,8 s / str. (43 orig. / min), 600 dpi, 256 odstínů šedi formát souborů TIFF, PDF režim TWAIN, distrib. skener, skenování do u/složky (protokoly SMB,FTP, NCP) skenování do: ové adresy, souborů na IP adresy, 50 adres v adresáři podpora LDAP 2 Modul faxu rychlost modemu b / s max. šíře skenování A3, rychlost 30 str./min rozlišovací schopnost velmi jemná paměť 4 MB ( standard )

24 32 jednodotekových tlačítek 50 kódů pro zkrácenou volbu standardně, volitelně seznamů pro skupinovou volbu standard ně, volitelně 00 odesílání faxů z PC - LanFax, faxování po síti - Interner Fax, IP fax Instalace ch) Kopírka multifunkční vyšší výkon Modul kopírky stolní nebo skříňová kopírka, laserové snímání, elektrostatický tisk formát A3 - A5, 256 odstínů šedi rychlost kopírování 20 kopií / min.,600dpi kapacita paměti 6 MB ( standard ) = 7 str. A4, 22 str. A3 2 kazety každá na 250 listů, g/m 2 ( standard ) boční podávání na 00 listů, g/m 2 ( standard ) duplex a reversní autom. podavač originálů na 50 listů (standard) zoom 50% -200% předvolba na 99 sad kopií 50 uživatel. kódů (standard) ohřev stroje 5 s, čas první kopie 6,5 s max. doporučený měs. výkon kopií Modul síťové tiskárny a skeneru Twain rychlost tisku 20 str. / min., 600 DPI, formát A3 - A5 tiskový jazyk PCL5e - PCL 6 (standard) paměť tisku 384 MB ( standard ) rozhraní RJ-45 (Ethernet 0/00 Mbps) a USB 2.0 (standard) protokol TCP/IP, IPP, Apple Talk, SMB ovladač pro Win 98/Me/2000/P, Win 2003 Server formát souborů TIFF, PDF režim TWAIN, distrib. skener, skenování do u/složky (protokoly SMB,FTP, NCP) skenování do: ové adresy, souborů na IP adresy, 50 adres v adresáři

25 podpora LDAP Modul faxu rychlost modemu b / s max. šíře skenování A3,rychlost 30 str./min rozlišovací schopnost velmi jemná paměť 4 MB ( standard ) 32 jednodotekových tlačítek 50 kódů pro zkrácenou volbu standardně, volitelně seznamů pro skupin. volbu standardně, volitelně 00 odesílání faxů z PC - LanFax, faxování po síti - Interner Fax, IP fax Instalace i) Plotr A Barevná velkoformátová termální inkoustová tiskárna formátu A. Rychlost tisku: Max 6 min/str. Barevná grafika A3, 7min/str. A. Rozlišení: 2400 x 200 dpi. Standardní paměť 64 MB RAM bez možnosti rozšíření. Tiskové jazyky: PCL 3 GUI RGB 24bitový Contone, volitelně Adobe PostScript level 3 přes SW RIP Vstupní podavač na papír do formátu A2+, maximální délka/šířka médií 625/625 mm, podavač rolí papíru s automatickou řezačkou. Volitelně: náhradní vřeteno, podstavec s košem Rozhraní: USB, paralelní, Jetdirect 65n. Černá inkoustová kazeta, cyan/magenta/yellow/light cyan/light magenta, tisková hlava černá, cyan/magenta/yellow/light cyan/light magenta. Podporované OS: MS Windows 95/98/2000, Me, P, NT 4.0, Mac OS 9. a výše. Záruka rok, volitelně 3-letá rozšířená (oprava na místě následující pracovní den). Obsah dodávky: tiskárna, tiskové hlavy a cartridge, uživatelská příručka a software na CD, instalační plachta, napájecí kabel, vzorky médií. Instalace

26 j) Scanner A3 Skener A3, 600x200dpi, USB 2.0, 2xSCSI 4 Instalace k) Projektor Projektor (GA, 5200 Lumen, 2500:) Plátno 274 x 366, Matte White Instalace l) Digitální kamera HDD 60GB, 2x zoom, CMOS 5,0MPix m) Flash disk 4GB USB2.0 Flash Memory Secure, Privac 30 y Edition, read 24MB/s, write 0MB/s n) Reproduktory k PC 350W silver/black, 2+0 systém 32 o) Office k počítačům PK OFFICE PRO 2007 V2 (MLK) CZ OEM, WORD, ECEL, OUTLOOK, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS p) Master kit k Office 2007 V2 PK OFFICE BASIC-SB-PRO- H/S 2007 MASTER KIT CZ OEM 32

27 q) Firewall/VPN HW Firewall/VPN 4xGigabit Ethernet, xfastethernet, 750 IPSec VPN + 2 SSL VPN peers, Active/Active a Active/Standby failover, 3DES/AES, 450/225 Mbps Záložní zdroj pro Firewall a L3 Switch APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace r) Switch 3 L3 Switch 0/00/000 x 48 ports Gigabit Ethernet Layer 3 switch 4 combo SFP expansion bays 2x 20Gbps stacking ports and expansion slot for dual 0 Gigabit FP connectivity Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace r2) Switch Switch 8x0/00/000BaseT, auto-detekce Provedení: desktop-kov Vyhovuje standardům 802.3,802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Podpora agregace portů Wirespeed na všech portech Broadcast storm control, CRC filtrace Store and Forward architektura Všechny porty mají automatickou detekci překřížení MDI/MDI Podpora Half/Full-duplex provozu 000Mbps LED diody pro diagnostiku provozu 2

28 Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace s) Aplikační server eon E GHz, 2MB L2 cache, 3 2 x 2GB memory, IBM ServeRaid 8k-l SAS/SATA, CD-RW/DVD, 2x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace t) Terminálový server 2 x eon Quad Core E GHz/066MHz/4MB L2 cache, 4xGB memory, SAS/SATA HDD, CD-RW/DVD, 2x 73GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace u) Databázový server QuadCore eon 2,33GHz, 8MB L2 cache, 2 4xGB memory,

29 SAS/SATA HDD, CD-RW/DVD, 2x 73GB 5k rpm SAS + 4x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj 2 UPS, 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace v) Storage server DualCore eon 530, 2,0GHz, 2xGB memory, ServeRaid 8k SAS, CD-RW/DVD, 6x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj UPS, 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace w) Pásková mechanika LTO3, U60 SCSI, 28MB cache, 400GB/800GB Instalace x) Mail-server eon E GHz, 2MB L2 cache, 2 x GB memory, IBM ServeRaid 8k-l SAS/SATA, CD-RW/DVD, 4x 73GB SAS 5k rpm HDD

30 Záložní zdroj 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace y) Operační sytém k serverům Windows 2003R2 standard edition 2 Instalace z) ový server SW Microsoft Exchange server 2007 Instalace z) Call licence k Windows 2003 Call licence k Windows Instalace z2) Strukturovaná kabeláž 9" rozvodný panel BACHMANN 6x230V-3m, vč. Vaničky - černá 2 UTP kabel Belden, Cat6, drát, PVC, 305m box 3,5km Patch panel 24port Cat 6, STP, vyvaz.lišta, černý 3 ZyEL GS-4024, 24-port Manag. L3+ Gigabit 3 Ethernet switch, 20-port 000Base-T 20-port 000Base-T + 4 dual-personality (RJ45 or SFP open) ports Krabice pro zásuvku Giga, bílá 30 Zásuvka Giga 2port omítku STP Cat6 bílá 30 Instalace

31 z3) Proměření strukturované kabeláže certifikovaným testerem Proměření strukturované kabeláže certifikovaným testerem 72 Hardware h a r d w a r e Zakázka z a z a k á z k u

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS3S/T Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Vysoce výkonný multimediální notebook s inovativní širokou obrazovkou a jednotkou Blu-ray Disc Combo

Vysoce výkonný multimediální notebook s inovativní širokou obrazovkou a jednotkou Blu-ray Disc Combo VGN-FW11M Navrženo pro zábavu Vysoce výkonný multimediální notebook s inovativní širokou obrazovkou a jednotkou Blu-ray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Elegantní společník do práce i domů, který spojuje výkon a pokročilé zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe

Elegantní společník do práce i domů, který spojuje výkon a pokročilé zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe VGN-SR19VN Váš mobilní partner Elegantní společník do práce i domů, který spojuje výkon a pokročilé zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS2S/P Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

Snadno přenosný notebook s výkonným procesorem a pokročilým zabezpečením. Oficiální webové stránky VAIO Europe

Snadno přenosný notebook s výkonným procesorem a pokročilým zabezpečením. Oficiální webové stránky VAIO Europe VGN-Z4XD/B Špičkový přenosný výkon Snadno přenosný notebook s výkonným procesorem a pokročilým zabezpečením Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nákup výpočetní techniky 2016 výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele dne: 07.09.2016 spisová značka zadavatele:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Počítačová učebna Detailní specifikace hardwarového vybavení serverová technika: 1 Víceúčelový server Konfigurace 2 procesor 4 jádra, cache 8 MB, RAM 64 GB

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Hardwarová konfigurace 7x NTB 15,5 : Procesor Intel Pentium B970 Síla a výkon Rychlost procesoru (GHz) 2,3 Mezipaměť L3 (MB) 2 Počet jader 2

Hardwarová konfigurace 7x NTB 15,5 : Procesor Intel Pentium B970 Síla a výkon Rychlost procesoru (GHz) 2,3 Mezipaměť L3 (MB) 2 Počet jader 2 Příloha č. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Dodávka zařízení pro projekt OP VK č. CZ..07/2.3.00/35.0009 Materiály pro nové tisíciletí Dodávka notebooků v počtu 8 kusů se

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW Příloha č. 1 název PC 32 požadované parametry Základní deska: 2 sloty na operační paměť RAM DDR4 1xPCIe 16x (plná výška) 2x PCIe 1x (plná výška)

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Evropa, Střední východ a Afrika (s výjimkou Izraele, Saúdské Arábie, Jižní Afriky)

Evropa, Střední východ a Afrika (s výjimkou Izraele, Saúdské Arábie, Jižní Afriky) HP Officejet Pro 8730 All-in-One(D9L20A#A80) HP Officejet Pro 8730 All-in-One - Multifunkční tiskárna - barva - tryskový - Legal (216 x 356 mm) (originální) - A4/Legal (média) - až 37 stran/min. (kopírování)

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora

Více

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE

NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE 13.02.17 7:05:40 NOTEBOOK DELL INSPIRON 13Z 5000 TOUCH NOTEBOOK, I5-7200U, 4GB, 128GB SSD, 13.3" FHD DOTYKOVÝ, W10, ŠEDÝ, 2YNBD ON-SITE Cena celkem: 19 239 Kč (bez DPH: 15 900 Kč) Běžná cena: 21 162

Více

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky:

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Zadávací dokumentace (specifikace předmětu dodávky) Projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0067, Nové milénium nové dimenze vzdělávání

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1586, 1619, 1582, 1579 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 500 GB Otáčky pevného disku 7200rpm Bezdrátová síťová

Více

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny Aspire 8530 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 8530 řady Stručné pokyny Původní vydání: 01/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

DNS_PC_ATYP_ _10

DNS_PC_ATYP_ _10 DNS_PC_ATYP_60001321_10 DELL Optiplex 7010 DT Specifikace pokročilý stolní počítač Procesor x86-64 kompatibilní, min čtyřjádrová Intel i5-3470 PassMark CPU Mark min 6600 bodů; TDP max 78W 6633 bodů, 77W

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové Vydání: Srpen 2008 Verze: 2 vybavení na cesty Počet stran: 5 Užijte si svůj mobilní životní styl s malým a lehkým notebookem kdykoli a kdekoli. Hlavní parametry

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

článek 1 Identifikační údaje zadavatele

článek 1 Identifikační údaje zadavatele PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Radslavice vybavení učeben výpočetní technikou článek 1 Identifikační

Více

Notebook 15.6" (15 ks)

Notebook 15.6 (15 ks) Příloha č.1 Technická specifikace požadavků na vybavení hardwarem Notebook 15.6" (15 ks) Velikost obrazovky 15.6" Podsvícení LED, matný Rozlišení obrazovky min. 1366 x 768 x86-64 kompatibilní, min. dvoujádrový,

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A Funkcionalita / program. vybavení Sestava PCW-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Sestava PCW-01 Systémová platforma zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální

Více

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Zájemcům o veřejnou zakázku Podnikatelský inkubátor kolínský zámek V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Z pověření zadavatele výše uvedené nadlimitní veřejné

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.

SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez

Více

VAIO. Série Z. VPCZ11X9E/B.CEZ 41658,33 49990 8.4 4905524652949 TOP manažerský notebook série Z v černé barvě s OS. Série W

VAIO. Série Z. VPCZ11X9E/B.CEZ 41658,33 49990 8.4 4905524652949 TOP manažerský notebook série Z v černé barvě s OS. Série W Notebooky Série Z VPCZ11X9E/B.CEZ 41658,33 49990 8.4 4905524652949 TOP manažerský notebook série Z v černé barvě s OS Win7 Professional 64-bit. 13,1" tělo notebooku, Intel Core i5-520m procesor - 2,4GHz,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

část A) 1) Město Nové Město na Moravě

část A) 1) Město Nové Město na Moravě Technická specifikace části A) předmětu veřejné zakázky "Dodávka výpočetní a kancelářské techniky, Nové Město na Moravě" část A) 1) Město Nové Město na Moravě Laserová tiskárna - 5ks Formát tiskárny A4

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

Elektrostatický laserový tandemový. Simitri HD polymerovaný toner. asi 30 s, úplný restart systému 45 s

Elektrostatický laserový tandemový. Simitri HD polymerovaný toner. asi 30 s, úplný restart systému 45 s Kopírování Zobrazovací proces Elektrostatický laserový tandemový Tonerový systém Simitri HD polymerovaný toner Rychlost kopírování/tisku A4: Barevně až 45 str/min, černobíle až 45 str/min A3: Barevně až

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky ČÁST A

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky ČÁST A ČÁST A Procesor: počet CPU:1, počet jader:4, Socket LGA1151, frekvence:2.5ghz Turbo Speed 3.1GHz, výkonnostní test: Avarage CPU Mark 5568, kompatibilita: OS MS Windows Pevný disk: kapacita: 256GB, rozhraní:

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008 ICT 2 NatTech Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka - číslo: Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se

Více

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace:

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace: Příloha č.1 Popis nabídky: Dodávka hardware a software a dalšího vybavení dle specifikace. Doprava k zákazníkovi je již v ceně dodávky zahrnuta. Možnost úpravy nabídky co se týká parametrů, nebo počtu

Více

1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH. Parametry:

1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH. Parametry: 1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH - Doba odezvy: 7ms GTG, 12ms BWB - Jas [cd/m2]: 370 - Kontrast [:1]: 1 000 - Nativní rozlišení: 2560 x 1600 - Rozteč bodů [mm]: 0,25 - Úhlopříčka obrazovky:

Více

A) Notebook + dockstation + operační systém

A) Notebook + dockstation + operační systém PŘÍLOHA č. 2 A) Notebook + dockstation + operační systém 2 ks v max. ceně s DPH za oba kusy: 2 727 EUR - 66 293, Kč Technické parametry a specifikace: Procesor: 3 MB L3 Cache 2 jádra, 4 thready s frekvencí

Více

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Obecná specifikace Kompaktní kancelářský počítač v provedení small form factor. Procesor (CPU) Frekvence procesoru: min. 2,8 GHz Počet jader: 2 Počet

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

Technické požadavky na místo Czech POINT vybavení pracoviště Třeština - splnění technických požadavků 100 bodů

Technické požadavky na místo Czech POINT vybavení pracoviště Třeština - splnění technických požadavků 100 bodů Technické požadavky na místo Czech POINT vybavení pracoviště Třeština - splnění technických požadavků 100 bodů Zařízení Typ parametru Parametr Hodnota parametru Počítač Procesor: Počet jader alespoň: 4

Více

Část 1: Výpočetní technika Příloha č. 1

Část 1: Výpočetní technika Příloha č. 1 Část 1: Výpočetní technika Příloha č. 1 Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky činí 327.000 Kč bez DPH. Dále uvedené parametry jsou minimální, není-li uvedeno jinak. Konkrétní typy výrobků jsou

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a servisních služeb dle technické specifikace uvedené níže a v příloze

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění HARDWARE Server konfigurace č.1: Enclouser 1ks: - Možnost vložení až 10ti hot-plug blade CPU unit - Podpora Intel i AMD blade systémů - LED signalizace - Power

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Veřejná zakázka - pořízení technického vybavení v rámci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji, reg. č. CZ..07/5..00/04.005

Více

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 Datový list Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional S touto všestrannou a cenově dostupnou stolní tiskárnou ve formátu A3 pokryjete všechny své potřeby barevného pracovního tisku od pohlednic po dokumenty

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava OBSAH Segment č. 1 Notebook A... 3 15 x Notebook A... 3 Segment

Více

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky Informační a komunikační technologie POČÍTAČ Základní pojmy ( HW, SW, data, Bit a Byte) POČÍTAČ 1. Displej 2. Základní deska 3. CPU (mikroprocesor) 4. Paměť (RAM) 5. Přídavné

Více

Předmět nabídky. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro ÚHKT (červen 2016) Tel: Fax:

Předmět nabídky. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro ÚHKT (červen 2016) Tel: Fax: Předmět nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zdravotnictví Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) U Nemocnice 2094/1 Praha 2, PSČ 128 20 IČ: 00023736 ZASTOUPENÝ: Prof. MUDr. Petr

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK A512 je solidní notebook pro každodenní použití s antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

duplexní tisk, kopírování i skenování, fax Rychlost kopírování (počet stránek za minutu)

duplexní tisk, kopírování i skenování, fax Rychlost kopírování (počet stránek za minutu) A. Technická specifikace a konfigurace tiskárny typ A Parametr Samsung SL-M4070FR Technologie tisku Laser, černobílý Formát tisku A4 Gramáž papíru 60-220 Funkce duplexní tisk, kopírování i skenování, fax

Více

Příloha č. 1 - Technická specifiace zboží

Příloha č. 1 - Technická specifiace zboží Příloha č. k č.j.:ppr-7490-22/čj-206-990656 Příloha č. - Technická specifiace zboží Část : HW a SW pro potřeby forensně-analytického vyhodnocování dat splňující technickou soubor software a hardware pro

Více

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 - Podrobná specifikace předmětu plnění Notebooky - položky 6, 7, 9, 28 Výkon CPU alespoň 116 bodů v SYSMARK 2007 PreviewRating. Procesor (2.2GHz,800MHz,2MB) operační systém kompatibilní se

Více

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm

1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5, 7mm 120GB 442682 1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm SSD disk 2.5", SATA III, TRIM, MLC, SandForce, čtení až 450MB/s, zápis až 450MB/s Kingston Micro SecureDigital (SDHC) Card, Class 10 Paměťová

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dodání technického vybavení v rámci projektu Zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00090) 1. Zadavatel : Město Hodonín,

Více

Příloha č. 4 - Notebooky

Příloha č. 4 - Notebooky Notebook typ 1: levný notebook pro nenáročné použití Nabízená konfigurace uchazeče Display Optická mechanika LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768 specifikace/ minimální požadavky zadavatele

Více

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork HAL3000 EliteWork SSD W8 HAL3000 EliteWork SSD W8; Sestava s kompromisním výkom pro práci s náročnými aplikacemi, rozsáhlými texty a tabulkami. Využívá sílu procesoru Intel i5 s architekturou Haswell,

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 043/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

VŠPJ - Pořízení IT 2015

VŠPJ - Pořízení IT 2015 Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VŠPJ - Pořízení IT 2015 OBSAH Segment č. 1 Notebooky... 2 30 x Notebook A... 3 1 x Notebook B... 3 1 x Ultrabook... 5 Segment č. 2 Počítačové

Více

Nákup tiskáren v rámci CS. Část I) - multifunkční barevná tiskárny pro COPY CENTRUM

Nákup tiskáren v rámci CS. Část I) - multifunkční barevná tiskárny pro COPY CENTRUM Část I) - multifunkční barevná tiskárny pro COPY CENTRUM rozlišení min. 1200x1200 dpi rychlost první strany max. 10,5s černobíle rychlost tisku A4/A3 min. 55/27 str/minutu Jazyky popisu stránky PCL 5c,

Více

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ ČÁST A) Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC Evidenční číslo: KRPK-2127/ČJ-2011-1900VZ PC sestava Podpora síťových protokolů: DMI ano; WFM

Více

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture)

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture) O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Příloha č.1: Technická specifikace

Příloha č.1: Technická specifikace Příloha č.1: Technická specifikace Část A: Jazyková laboratoř předpokládaná částka 841913 Kč s DPH Interaktivní tabule s ozvučením 1 Digitální laboratoř PC stanice pedagog (PC/server s LCD monitorem, HW/

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Specifikace výpočetní techniky je ve třech úrovních -- mini, obecný a workstation. Mini je určený primárně pro kancelářské aplikace, obecný může sloužit pro základní výuku a workstation

Více