Kompletní soupis dodávaného zboží Software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní soupis dodávaného zboží Software"

Transkript

1 Příloha č. Specifikace předmětu plnění zakázky: a) Obchod Kompletní soupis dodávaného zboží ) Poptávky evidence 0 Zpracování nabídek 0 (nabídky,slevy,smlouvy) Kalkulace-(vazba na přijaté faktury, 0 objednávky, sklad) Plán výroby 0 Rezervace materiálu (sklad, objednávky) 0 Výrobní příkazy 0 Evidence výrobních operací 0 Kooperace 0 Nedokončená výroba 0 Kapacitní plány 0 Evidence nákladů na výrobní příkaz 0 Evidence zmetků 0 Evidence odchylek 0 Fakturace (převod z výroby) 0 Slevy (k jednotkové ceně, za skupinu, za kmenovou kartu, za skladovou kartu, za doklad, za organizaci) Účtování dokladů (na skupiny zboží, na kmenové karty, na skladové karty), samostatně zboží a služby Dodavatelské objednávky - podklad pro plánování výroby (zboží bez vazby na sklad, s vazbou na sklad, vazba na rezervaci, kombinace všech předcházejících možností) - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Výrobky - ceník, sortiment 0 Evidence obchodních partnerů a kontaktů, 0

2 adresář firem Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu b) Technická příprava výroby Tvorba technologických postupů-materiál, výpočet spotřeby 4 Nákup materiálu 4 Tvorba technologických postupů-operace 4 Tvorba technologických postupů-normy 4 Členění na výkovky (výrobky), alternativy a 4 varianty Členění na díly 4 Členění na nářadí (zápustky) vazby na 4 výrobky Tvorba návodek (výrobní postupy) typové 4, možnost kopírování existujících postupů a jejich následná modifikace Výpočty norem 4 Kalkulace výrobku 4 Změnové řízení a historie 4 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Výkresová dokumentace - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, 4

3 změny) Kooperace 4 Účtování dokladů 4 Dodavatelské objednávky - podklad pro 4 plánování výroby (zboží bez vazby na sklad, s vazbou na sklad, vazba na rezervaci, kombinace všech předcházejících možností) Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu c) Plánování výroby Plán potřeby materiálu 2 Plán přípravy nářadí (zápustky) 2 Plán kusovníky 2 Plán kalkulace 2 Ekologie 2 Odpady 2 Obaly 2 Plán kapacit strojů a pracovišť 2 Plán kooperací 2 Plán odvádění z výroby 2 Možnost vytvořit frontu zakázek před 2 pracovišti Odepisování hotových operací přes 2 klávesnici nebo dle čárového kódu Znázornění aktuálního stavu 2 rozpracovanosti Propojení s TPV a obchodem 2 Účtování dokladů 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

4 d) Nákup a sklady Řízení procesu nákupu materiálu k zakázkám a výrobním plánům - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Vedení skladové agendy 5 Přehled o stavu zásob materiálu 5 5 Evidence a vystavení objednávek - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Evidence přijatých faktur digitální kopie - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Skladové karty 5 Evidence materiálů dle jakostí, taveb, 5 průměrů Možnost rezervace komponentů a materiálů 5 na jednotlivé zakázky Možnost nastavení limitů min. a max. stavů 5 zásob, objednacích bodů Možnost více druhů sortimentního členění 5 Správa ceníku materiálu 5 Evidence přijatých faktur digitální kopie 5 5 5

5 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). Evidence atestů 5 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). - Atesty jsou řízeně předávány zákazníkům přes internet (zákazník dostává automatický o vložení atestu, může si ho kdykoliv zobrazit, přes Help-desk může zadávat požadavky (vše je řízeno dle normy ISO 900), zákazník vidí pouze atesty své firmy, automatická evidence data a času, kdy zákazník atest přečetl Skladové statistiky a přehledy 5 Inventury 5 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

6 e) Výroba - mistři Přehled výrobních plánů 4 Přehled výrobních příkazů 4 Přehled stavu rozpracování zakázek a 4 operací Přístup k vybraným technologický operacím 4 a návodkám Zadávání výrobních příkazů do výroby 4 Odvádění jednotlivých operací celková 4 výroba Zmetky s vazbou na výpočet mezd 4 Možnost vykazování vícepráce při 4 opravách neshodných výrobků - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

7 f) Technická kontrola Odvádění kontrolních operací stanovených technickou přípravou výroby - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Provedením finálních kontrolních operací 2 2 předání výrobku na sklad expedice Možnost vystavení zmetkového hlášení 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu g) SHV, expedice, prodej Příjem výrobků na SHV 3 Výdej z SHV a expedice 3 Vystavení dodacích listů 3 Evidence plnění objednávek a mluv 3 Skladové statistiky a přehledy 3 Inventury 3 Výkaz práce pracovníků expedice 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

8 h) Doprava Evidence vlastních vozidel, technické 2 parametry, podmínky a limity Evidence provozních údajů vozidel (jízdy, 2 ujeté km, spotřeba PHM, motohodiny, Plán údržby a oprav ekonomika provozu 2 Evidence údržby a oprav 2 Evidence nákladů na dopravu 2 Kniha jízd 2 Cestovní náhrady 2 Požadavky na dopravu vytěžování (vlastní 2 i cizí) Rezervace vozidel 2 Přehled o pohybu vozidel 2 Silniční daň 2 Platební karty 2 Vstup do mezd 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu ch) Údržba strojů a budov Evidence strojů a zařízení, technické a evidenční údaje Plány oprav strojů a zařízení - střední a generální opravy - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Preventivní prohlídky strojů a zařízení - evidence dle normy ISO

9 900 (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány údržby strojů a zařízení - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány oprav budov - střední a generální opravy - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Preventivní prohlídky budov - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány údržby budov - evidence dle normy ISO

10 900 (vidět jsou jen platné údaje, změny) Seznamy ND strojů a skladové zásoby ND 3 Fotodokumentace strojů a budov dle 3 jednotlivých oprav Evidence skladu ND 3 Evidence údržby 3 Evidence spojovacího materiálu 3 Evidence elektromateriálu 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu i) Evidence majetku Karty majetku 2 Daňové odpisy 2 Účetní odpisy 2 Různá účetní a daňová pořizovací cena 2 Inventury majetku 2 Daňové a účetní pohyby 2 Účetní doklady 2 Částečná likvidace majetku 2 Modernizace a technické zhodnocení 2 majetku Simulace účetních a daňových odpisů 2 Rovnoměrné a zrychlené daňové odpisy 2 Účetní odpisy 2 Příslušenství 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

11 j) Personalistika Evidence stavu zaměstnanců 3 Evidence pracovní poměr, typ úvazku, 3 pracovní doba, mzdové tarify (datum oddo) Evidence a správa platnosti oprávnění a školení, limitní termíny - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Evidence dokumentů související se zaměstnancem - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) 3 3 Generátor personálních sestav 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu k) Docházkový systém Skupiny zaměstnanců - bez ohledu na 7 střediska Docházka denní, měsíční 7 Přehled přítomnosti na pracovišti 7 Kontrola docházky 7

12 Přístupová práva dle skupin zaměstnanců 7 Možnost propojení terminálů přes WI-FI 7 Možnost uchovat data v terminále týden při 7 výpadku proudu Celoobrazovkové zobrazení měsíce 7 s indikací odpracovaných, neodpracovaných, chybných dnů, včetně salda odpracované a neodpracované doby Saldo odpracované doby na terminále 7 Identifikace čipová karta nebo klíčenka 7 Identifikace otisk prstu - jeden terminál 7 Výstup do mezd 7 Možnost vkládání intervalu přerušení 7 Možnost vkládání neomezeného počtu 7 přerušení v rámci měsíce dle vybrané docházky jednoho dne Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu l) Řízená dokumentace (Document management systém) podpora ISO norem (musí splňovat podmínky obsažené v normě ISO900 a ISO90 Seznam nejnovějších vložených dokumentů, 32 záznamů, formulářů Seznam nejnovějších viditelných 32 dokumentů, záznamů, formulářů Nové zprávy na vývěsce 32 Dokumenty, které se mají schválit nebo 32 vydat Kontrola řízené dokumentace schvalované, 32 vydávané, povinnost přečíst Plánování revizí dokumentů 32 Neplánované revize dokumentů 32 Připomínkování dokumentu 32 Schvalováni dokumentu 32 Vydávání dokumentu 32 Zadávání zpracování dokumentu 32 Evidence souvisejících dokumentů 32 Generování libovolného plánu tvořeného dokumenty a záznamy 32

13 Tabulka dokumenty musí obsahovat 32 sloupce: Kód, Název, Norma, Typ, Zobrazovat po internetu, Zpracovatel, Zadavatel, Vydavatel, Čas a datum vložení, Čas a datum dokdy schválit, Čas a datum schválení, Čas a datum vydání, Platnost oddo, Používat (Ano/Ne), Číslo verze a revize, Vložený soubor (nejčastěji.doc, může být libovolný), Poslat automatický (Ano/Ne), Seznam souvisejících dokumentů, Seznam připomínek s podrobným obsahem Osobní záznamy, které vidí pouze konkrétní 32 uživatel Záznamy s evidencí školení, zapůjčení knih 32 nebo výkresů Vývěska 32 Komunikace s externími uživateli (např. 32 posílání atestů) Kontrola, kdy uživatel otevřel soubor 32 přiložený v dokumentu Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu m) Měřidla kalibrace, revize a přidělení - podpora ISO norem Seznam měřidel 2 Osobní list uživatele 2 Kalibrační karta 2 Revize 2 Automatická kontrola platnosti kalibrace 2 nebo revize Plánování kalibrací 2 Schvalování měřidel do používání 2 Schvalování prvotních a dalších kalibrací 2 Schvalování vyřazovaných měřidel 2 Evidence záznamů o prvotní a všech dalších 2 kalibrací Seznam měřidel s nevyhovující kalibrací 2 Seznam měřidel odeslaných na kalibraci 2 nebo do opravy

14 Protokol vyřazeném měřidle 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu n) Systém pro řízení (Groupware, intranet) Groupware 32 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu o) pro zpracování výkresů (vlastní i pro práci s výkresy zákazníků) SolidWorks Office Profesional - kreslící a modelovací program máme zkušenosti se starší verzí 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu p) pro programování CNC obrábění SolidCam Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu

15 Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu q) Mail-server poštovní služby (včetně posílání objemné dokumentace) a přístup na internet Mail-server 32 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu r) Systém zabezpečení firemních dat Systém zabezpečení firemních dat 36 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu s) Systém zálohování dat Systém zálohování firemních dat 36 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu s o f t w a r e

16 2) Hardware a) Docházkový systém Vstupní terminál Docházkový terminál Převodník RS 232/ RS Čtečka čipu pro vložení do databáze Čipová karta 50 Nebo identifikační čip 50 Potisk čipové karty 50 Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace b) Počítače 36 Vyšší třída profesionální stanice, tower, procesor Intel Core 2 Quad Q6600 (2,4GHz, 8MB SLC, 066MHz FSB, VT), operační paměť 2x 2GB DDR2-800, HDD 500GB SATAII business-critical, DVD+-RW DL, LAN 0/00/000, profesionální grafika nvidia Quadro F700 52MB DDR, 2 výstupy DVI, HD audio na základní desce, čipová sada Intel 38, esata, Firewire, S/PDIF, Windows Vista Business Office Ready 64- bit, TwinLoad Win P Prof, Nero 7, ovladače, recovery DVD, klávesnice SC USB CZ/SK, optická USB myš s koleckem, Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 36

17 USB, SmartSlot Grafická karta HP NVIDIA Quadro F3700, 52MB DDR3, PCIe x6, 2xDVI 2 Instalace c) Monitory pracovní stanice 20" LCD LED - černý (black), 600:, cd/m2, 8ms GTG, 600x200, DVI, pivot, kalibrační sonda Instalace d) Monitory grafické stanice 30" LCD LED - černý (black), 000:, 2 200cd/m2, 8ms GTG, 2560x600, DVI, pivot, kalibrační sonda Instalace e) Notebook Operační systém 7 Operační systém Originální Windows Vista Home Premium Architektura Platforma Technologie pro procesory Intel Centrino Grafický čip Grafický čip Mobile Intel PM965 Express Sekce procesoru Celý název mikroprocesoru Procesor Intel Core 2 Duo T9300, podporuje technologii Enhanced Intel SpeedStep Výrobce mikroprocesoru Intel Rychlost mikroprocesoru (GHz) 2,5 Mezipaměť L2 Cache (KB) 644 Mezipaměť Advanced Smart Cache Sběrnice na přední straně (MHz) 800 jader 2 Paměť Rychlost paměti (MHz) 667

18 Typ paměti DDR2 SDRAM (2 x 2048 MB) Maximální množství paměti (MB) 4096 Poznámka k maximální velikosti paměti V případě 4GB velikosti nemusí být v operačním systému k dispozici část systémové paměti přesahující 3 GB Velikost paměti (MB) 4096 Jednotky Typ pevného disku Sériový ATA 2 x 250 GB Kapacita jednotky pevného disku (GB) 500 Rychlost jednotky pevného disku (rpm) 5400 Typ optické jednotky Jednotka Blu-ray Disc : BD-R/-RE/-ROM/ DVD+-RW/+-R DL/RAM jednotka Úchyt optické jednotky Vestavěné Rychlost jednotek Zápis CD-R x8, CD-RW x8, DVD-R DL x2, DVD-R x8, DVD-RW x4, DVD+R DL x2.4, DVD+R x8, DVD+RW x4, DVD- RAM x5, BD-Rx2, BD-RE x2, BD-R DL x, BD-RE DL x Čtení CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD- RW x6, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-ROM x2, BD-Rx2, BD-RE x2, BD-RE DL x,6, BD-R DL x,6 Displej Typ displeje Displej LCD -black se dvěma lampami Velikost úhlopříčky (palce) 7 Formát rozlišení 440 x 900 Typ rozlišení WGA+ Grafika Celý název grafické karty NVIDIA GeForce 8600M GT GPU Výrobce NVIDIA Poznámky Vyhrazená video paměť 256 MB Rozhraní Rozhraní i.link (IEEE394) se čtyřmi kolíky, 400 Mb/s Vstup stejnosměrného proudu Otvor pro kartu Memory Stick Typ otvoru pro kartu Memory Stick Kompatibilní s kartou Memory Stick standardní velikosti, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, vysokorychlostním přenosem dat a

19 technologií MagicGate Konektor pro mikrofon Přímý port RJ- (modem) Přímý port RJ-45 (síť) Výstup TV out 2 Typ výstupu pro televizor S-Video + HDMI Rychlost rozhraní USB High/Full/Low Port USB (počet) 3 Verze rozhraní USB 2.0 Typ konektoru USB A Konektor VGA pro monitor Typ I nebo II karty PCMCIA Slot pro kartu SD Card S-Video 0 Minikonektor AV in 0 Výstup zvuku 2 Typ výstupu zvuku Konektor pro sluchátka/reproduktory a optické rozhraní SPDI/F Otvor pro kartu Express Typ otvoru pro kartu Express 54 mm nebo 34 mm Připojení Vestavěný modem V.92 / V.90 Přijímač infračerveného signálu 0 Integrovaná bezdrátová síť LAN ANO Rozsah bezdrátové sítě LAN (m) max. 00 Integrovaná technologie Bluetooth (verze) EDR Rozsah zařízení Bluetooth (m) 0 Bezdrátová síť typu LAN 802. a/b/g/draft n Maximální přenosová rychlost bezdrátové sítě LAN (Mb/s) 300 Síť Ethernet 0 BASE-T/00 BASE- T/000 BASE-T Multimédia Deska TV tuneru NE Kompatibilní s médii Intel High Definition Audio ANO Systém 3D Surround ANO Vestavěné stereofonní reproduktory ANO Kompatibilní se zvukovým systémem operačního systému Windows ANO Technologie Sound Reality ANO Pozemní digitální vysílání DVB-T NE Vestavěná kamera Vestavěná digitální kamera Motion Eye ANO

20 snímků za sekundu 30 Senzor obrazu (megapixely),3 Funkce Motion Picture ANO Maximální rozlišení filmů (pixely) 280 x 024 (SGA) Sekce klávesnice Polohovací zařízení Touch Pad Funkce Zvláštní tlačítka Tlačítko napájení, přepínač bezdrátové sítě LAN, klávesy zástupců (S a S2), funkce ztišení, ovládání hlasitosti, tlačítka AV Automatické rozlišení Standard Plug and Display Zámek Kensington lock ANO Vestavěný mikrofon ANO Zvuk VAIO Music Box, Windows Media Player, SonicStage Mastering Studio 2.4 Video a televize Adobe Premiere Elements 4, VAIO Content Importer / Exporter, WinDVD BD 8.0 pro VAIO, přehrávač a převodník formátu Div, VAIO Movie Story Fotografie Adobe Photoshop Elements 6, Google Picasa, VAIO Movie Story Vypalování disků CD, DVD Easy Media creator 9, Click to Disc/Editor Aplikace Office Adobe Reader 8., Adobe Standard 8, Microsoft Works 8.5, Microsoft Office Trial 2007 (60 dnů, Try & Buy) Zabezpečení a další Norton 360 (s 60 dny aktualizace virové databáze zdarma), nástroj VAIO Recovery Utility - obnova pevného disku (skrytá příčka), software Skype, balíček softwaru Google Dodávané příslušenství Napájecí adaptér ANO Baterie ANO Napájecí šňůra ANO Rozměry Hloubka hlavní jednotky (mm) 299,5 Výška hlavní jednotky (mm) 33,5 Šířka hlavní jednotky (mm) 46 Váha s dodanou baterií a jednotkou (kg) 3,8 Baterie Typ baterie Lithium-iontová baterie (VGP- BPS9B) životnost baterie (min) 95

21 Doba nabíjení baterie (min) 230 Odmítnutí odpovědnosti za životnost baterie Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na konkrétní konfiguraci hardwaru a softwaru. Standard: MobileMark 2007 Port replikátor Docking station Z 7 Brašna 7 Instalace f) Barevná laserová tiskárna Tiskárna formátu A4 s podporou 2 oboustranného tisku. Rychlost tisku barva 0 str./min. Kvalita tisku 600 x 600 dpi, rozlišení 2400; Provozní zátěž Maximální vstupní kapacita 500 listů. Typ procesoru Freescale Coldfire V5e /300 MHz;. Standardní zásobníky papíru 3; Maximální počet zásobníků papíru 3. Standardní formáty médií A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS); Doporučená hmotnost 60 až 76 g/m2. Standardní paměť 64 MB, rozšířitelná až na 320MB. Standardní jazyky tiskárny PCL 6, PCL 5e, emulace Postscript Level 3. Připojení: Hi-Speed USB port (kompatibilní s USB 2.0), ethernet. Příslušenství zásobník papíru na 250 listů; Spotřební materiál Černá tisková kazeta ; Azurová tisková kazeta; Žlutá tisková kazeta ; Purpurová tisková kazeta ; Servis a podpora, oprava následující pracovní den v místě zákazníka po dobu 3 let ; pozáruční oprava následující pracovní den v místě zákazníka po dobu roku; instalace a konfigurace v síti. Spotřební materiál černá tisková kazeta, azurová tisková kazeta, žlutá tisková kazeta, purpurová tisková kazeta. Příslušentví 32 MB SDRAM DIMM ; 64 MB SDRAM DIMM; 28 MB SDRAM DIMM; Záruka Oprava v servisním středisku, HW podpora, 3 roky; Zahájení opravy v místě instalace následující

22 pracovní den, HW podpora, 3 roky Zahájení opravy v místě instalace následující pracovní den, HW podpora, 3 roky; Instalace síťové konfigurace tiskárny pro jednotlivce nebo pracovní skupinu; Instalace g) Černobílá laserová tiskárna Monochromatická laserová tiskárna formátu 8 A4. Rozlišení: 200 x 200 dpi. Rychlost tisku: až 33 str./min, výstup první stránky do 9,5 sekund. Procesor 400 MHz Motorola ColdFire. Paměť: 80 MB RAM, maximálně 320 MB. Tiskový jazyk PCL 5e, PCL 6, emulace PostScript level 3, direct PDF printing v.4 (s min. 28 MB paměti v tiskárně). Média: gramáž 60 až 200 g/m2 z podavače č., 60 až 20 g/m2 z ostatních, rozměr 76 x 27 mm až 26 x 356 mm. Vstupní kapacita 600 listů: víceúčelový zásobník č. na 00 listů, vstupní zásobník č. 2 na 500 listů, volitelně vstupní zásobník č. 3 na 500 listů. Standardně duplex pro automatický oboustranný tisk. Výstupní zásobník na 250 listů papíru. Rozhraní: USB 2.0, Ethernet. Doporučené měsíční zatížení: stran. Toner pro 6.500/3.000 stran při 5% pokrytí. Podporované OS: MS Windows 98, ME, 2000, P, Mac OS 0.2.8, 0.3.9, Rozměry (š x h x v): 425 x 40 x 30 mm, hmotnost 6,2 kg. Záruka rok, volitelně rozšířená záruka na místě 3 roky, oprava na místě, 4 roky nebo oprava na místě, 5 let. Obsah dodávky: tiskárna, toner, napájecí šňůra, CD se SW a manuály, instalační příručka. Instalace h) Kopírka menší multifunkční

23 Modul kopírky stolní nebo skříňová kopírka, laserové snímání, elektrostatický tisk formát A3 - A5, 256 odstínů šedi rychlost kopírování 6 kopií / min., 600DPI kapacita paměti 6 MB ( standard ) = 7 str. A4, 22 str. A3 kazeta na 250 listů, g/m 2 ( standard ) boční podávání na 00 listů, g/m 2 ( standard ) zoom 50 % - 200%, předvolba na 99 sad kopií 50 uživatel. kódů (standard) ohřev stroje 5 s, čas první kopie 6,5 s max. doporučený měsíční výkon kopií duplex Modul síť. tiskárny/skeneru rychlost tisku 6 str. / min., 600 DPI, formát A3 - A5 emulace PCL5e - PCL 6, RPCS, 35 Itelifontů + 0 fontů True Type paměť tisku 384 MB ( standard ) rozhraní RJ-45 (Ethernet 0/00 Mbps) a USB standard protokol TCP/IP, IPP, Apple Talk, SMB ovladač pro Win 95/98/Me/2000/P, Win NT 4.0, Win 2003 Server, Mac 8.6 a vyšší, Unix/Linux režim TWAIN, rychlost skenování 4,8 s / str. (43 orig. / min), 600 dpi, 256 odstínů šedi formát souborů TIFF, PDF režim TWAIN, distrib. skener, skenování do u/složky (protokoly SMB,FTP, NCP) skenování do: ové adresy, souborů na IP adresy, 50 adres v adresáři podpora LDAP 2 Modul faxu rychlost modemu b / s max. šíře skenování A3, rychlost 30 str./min rozlišovací schopnost velmi jemná paměť 4 MB ( standard )

24 32 jednodotekových tlačítek 50 kódů pro zkrácenou volbu standardně, volitelně seznamů pro skupinovou volbu standard ně, volitelně 00 odesílání faxů z PC - LanFax, faxování po síti - Interner Fax, IP fax Instalace ch) Kopírka multifunkční vyšší výkon Modul kopírky stolní nebo skříňová kopírka, laserové snímání, elektrostatický tisk formát A3 - A5, 256 odstínů šedi rychlost kopírování 20 kopií / min.,600dpi kapacita paměti 6 MB ( standard ) = 7 str. A4, 22 str. A3 2 kazety každá na 250 listů, g/m 2 ( standard ) boční podávání na 00 listů, g/m 2 ( standard ) duplex a reversní autom. podavač originálů na 50 listů (standard) zoom 50% -200% předvolba na 99 sad kopií 50 uživatel. kódů (standard) ohřev stroje 5 s, čas první kopie 6,5 s max. doporučený měs. výkon kopií Modul síťové tiskárny a skeneru Twain rychlost tisku 20 str. / min., 600 DPI, formát A3 - A5 tiskový jazyk PCL5e - PCL 6 (standard) paměť tisku 384 MB ( standard ) rozhraní RJ-45 (Ethernet 0/00 Mbps) a USB 2.0 (standard) protokol TCP/IP, IPP, Apple Talk, SMB ovladač pro Win 98/Me/2000/P, Win 2003 Server formát souborů TIFF, PDF režim TWAIN, distrib. skener, skenování do u/složky (protokoly SMB,FTP, NCP) skenování do: ové adresy, souborů na IP adresy, 50 adres v adresáři

25 podpora LDAP Modul faxu rychlost modemu b / s max. šíře skenování A3,rychlost 30 str./min rozlišovací schopnost velmi jemná paměť 4 MB ( standard ) 32 jednodotekových tlačítek 50 kódů pro zkrácenou volbu standardně, volitelně seznamů pro skupin. volbu standardně, volitelně 00 odesílání faxů z PC - LanFax, faxování po síti - Interner Fax, IP fax Instalace i) Plotr A Barevná velkoformátová termální inkoustová tiskárna formátu A. Rychlost tisku: Max 6 min/str. Barevná grafika A3, 7min/str. A. Rozlišení: 2400 x 200 dpi. Standardní paměť 64 MB RAM bez možnosti rozšíření. Tiskové jazyky: PCL 3 GUI RGB 24bitový Contone, volitelně Adobe PostScript level 3 přes SW RIP Vstupní podavač na papír do formátu A2+, maximální délka/šířka médií 625/625 mm, podavač rolí papíru s automatickou řezačkou. Volitelně: náhradní vřeteno, podstavec s košem Rozhraní: USB, paralelní, Jetdirect 65n. Černá inkoustová kazeta, cyan/magenta/yellow/light cyan/light magenta, tisková hlava černá, cyan/magenta/yellow/light cyan/light magenta. Podporované OS: MS Windows 95/98/2000, Me, P, NT 4.0, Mac OS 9. a výše. Záruka rok, volitelně 3-letá rozšířená (oprava na místě následující pracovní den). Obsah dodávky: tiskárna, tiskové hlavy a cartridge, uživatelská příručka a software na CD, instalační plachta, napájecí kabel, vzorky médií. Instalace

26 j) Scanner A3 Skener A3, 600x200dpi, USB 2.0, 2xSCSI 4 Instalace k) Projektor Projektor (GA, 5200 Lumen, 2500:) Plátno 274 x 366, Matte White Instalace l) Digitální kamera HDD 60GB, 2x zoom, CMOS 5,0MPix m) Flash disk 4GB USB2.0 Flash Memory Secure, Privac 30 y Edition, read 24MB/s, write 0MB/s n) Reproduktory k PC 350W silver/black, 2+0 systém 32 o) Office k počítačům PK OFFICE PRO 2007 V2 (MLK) CZ OEM, WORD, ECEL, OUTLOOK, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS p) Master kit k Office 2007 V2 PK OFFICE BASIC-SB-PRO- H/S 2007 MASTER KIT CZ OEM 32

27 q) Firewall/VPN HW Firewall/VPN 4xGigabit Ethernet, xfastethernet, 750 IPSec VPN + 2 SSL VPN peers, Active/Active a Active/Standby failover, 3DES/AES, 450/225 Mbps Záložní zdroj pro Firewall a L3 Switch APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace r) Switch 3 L3 Switch 0/00/000 x 48 ports Gigabit Ethernet Layer 3 switch 4 combo SFP expansion bays 2x 20Gbps stacking ports and expansion slot for dual 0 Gigabit FP connectivity Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace r2) Switch Switch 8x0/00/000BaseT, auto-detekce Provedení: desktop-kov Vyhovuje standardům 802.3,802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Podpora agregace portů Wirespeed na všech portech Broadcast storm control, CRC filtrace Store and Forward architektura Všechny porty mají automatickou detekci překřížení MDI/MDI Podpora Half/Full-duplex provozu 000Mbps LED diody pro diagnostiku provozu 2

28 Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace s) Aplikační server eon E GHz, 2MB L2 cache, 3 2 x 2GB memory, IBM ServeRaid 8k-l SAS/SATA, CD-RW/DVD, 2x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace t) Terminálový server 2 x eon Quad Core E GHz/066MHz/4MB L2 cache, 4xGB memory, SAS/SATA HDD, CD-RW/DVD, 2x 73GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace u) Databázový server QuadCore eon 2,33GHz, 8MB L2 cache, 2 4xGB memory,

29 SAS/SATA HDD, CD-RW/DVD, 2x 73GB 5k rpm SAS + 4x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj 2 UPS, 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace v) Storage server DualCore eon 530, 2,0GHz, 2xGB memory, ServeRaid 8k SAS, CD-RW/DVD, 6x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj UPS, 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace w) Pásková mechanika LTO3, U60 SCSI, 28MB cache, 400GB/800GB Instalace x) Mail-server eon E GHz, 2MB L2 cache, 2 x GB memory, IBM ServeRaid 8k-l SAS/SATA, CD-RW/DVD, 4x 73GB SAS 5k rpm HDD

30 Záložní zdroj 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace y) Operační sytém k serverům Windows 2003R2 standard edition 2 Instalace z) ový server SW Microsoft Exchange server 2007 Instalace z) Call licence k Windows 2003 Call licence k Windows Instalace z2) Strukturovaná kabeláž 9" rozvodný panel BACHMANN 6x230V-3m, vč. Vaničky - černá 2 UTP kabel Belden, Cat6, drát, PVC, 305m box 3,5km Patch panel 24port Cat 6, STP, vyvaz.lišta, černý 3 ZyEL GS-4024, 24-port Manag. L3+ Gigabit 3 Ethernet switch, 20-port 000Base-T 20-port 000Base-T + 4 dual-personality (RJ45 or SFP open) ports Krabice pro zásuvku Giga, bílá 30 Zásuvka Giga 2port omítku STP Cat6 bílá 30 Instalace

31 z3) Proměření strukturované kabeláže certifikovaným testerem Proměření strukturované kabeláže certifikovaným testerem 72 Hardware h a r d w a r e Zakázka z a z a k á z k u

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA 3.4.1 PC (notebook) pro administraci a řízení projektu (I.) ks 1 notebook, všechny parametry (kromě hmotnosti) jsou uvedeny ve smyslu minimální konfigurace: Procesor: s frekvencí alespoň 1,2 GHz Paměť:

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

WorkCentre Pro 32/40 Barevná reprodukce Podrobná specifikace

WorkCentre Pro 32/40 Barevná reprodukce Podrobná specifikace Podrobná specifikace WorkCentre Pro 32 Colour WorkCentre Pro 32 Colour pokročilé multifunkční systémy WorkCentre Pro 40 Colour vyobrazený s doplňkovým příslušenstvím zastoupeným vysokokapacitním podavačem

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce.

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Barevný multifunkční systém Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli. Dnešnímu

Více

ineo ineo 2 + 23 754-PP

ineo ineo 2 + 23 754-PP ineo+ 223 754-PP 75 černobíle stran za 22 minutu str/min ineo+ 754-PP Tiskněte s konkurenční výhodou Pro přežití na dnešním trhu potřebujete dobrou skladbou sortimentu, chytrý marketing a konkurenceschopné

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

Černobílé tiskárny pro středně velké pracovní skupiny. Řada ir1020/1024 Řada ir2018/2030. you can

Černobílé tiskárny pro středně velké pracovní skupiny. Řada ir1020/1024 Řada ir2018/2030. you can Černobílé tiskárny pro středně velké pracovní skupiny Řada ir1020/1024 Řada ir2018/2030 you can Kopírování Tisk Odesílání Kancelářský tisk v černé a bílé nikdy nevypadal lépe. Vysoká kvalita, malé rozměry.

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Metainformace slouží zejména A. k uchování informací na extérních médiích B. k popisu jiné informace C. k šifrování a dešifrování dat D. k bezpečnému přenosu

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více