Kompletní soupis dodávaného zboží Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní soupis dodávaného zboží Software"

Transkript

1 Příloha č. Specifikace předmětu plnění zakázky: a) Obchod Kompletní soupis dodávaného zboží ) Poptávky evidence 0 Zpracování nabídek 0 (nabídky,slevy,smlouvy) Kalkulace-(vazba na přijaté faktury, 0 objednávky, sklad) Plán výroby 0 Rezervace materiálu (sklad, objednávky) 0 Výrobní příkazy 0 Evidence výrobních operací 0 Kooperace 0 Nedokončená výroba 0 Kapacitní plány 0 Evidence nákladů na výrobní příkaz 0 Evidence zmetků 0 Evidence odchylek 0 Fakturace (převod z výroby) 0 Slevy (k jednotkové ceně, za skupinu, za kmenovou kartu, za skladovou kartu, za doklad, za organizaci) Účtování dokladů (na skupiny zboží, na kmenové karty, na skladové karty), samostatně zboží a služby Dodavatelské objednávky - podklad pro plánování výroby (zboží bez vazby na sklad, s vazbou na sklad, vazba na rezervaci, kombinace všech předcházejících možností) - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Výrobky - ceník, sortiment 0 Evidence obchodních partnerů a kontaktů, 0

2 adresář firem Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu b) Technická příprava výroby Tvorba technologických postupů-materiál, výpočet spotřeby 4 Nákup materiálu 4 Tvorba technologických postupů-operace 4 Tvorba technologických postupů-normy 4 Členění na výkovky (výrobky), alternativy a 4 varianty Členění na díly 4 Členění na nářadí (zápustky) vazby na 4 výrobky Tvorba návodek (výrobní postupy) typové 4, možnost kopírování existujících postupů a jejich následná modifikace Výpočty norem 4 Kalkulace výrobku 4 Změnové řízení a historie 4 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Výkresová dokumentace - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, 4

3 změny) Kooperace 4 Účtování dokladů 4 Dodavatelské objednávky - podklad pro 4 plánování výroby (zboží bez vazby na sklad, s vazbou na sklad, vazba na rezervaci, kombinace všech předcházejících možností) Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu c) Plánování výroby Plán potřeby materiálu 2 Plán přípravy nářadí (zápustky) 2 Plán kusovníky 2 Plán kalkulace 2 Ekologie 2 Odpady 2 Obaly 2 Plán kapacit strojů a pracovišť 2 Plán kooperací 2 Plán odvádění z výroby 2 Možnost vytvořit frontu zakázek před 2 pracovišti Odepisování hotových operací přes 2 klávesnici nebo dle čárového kódu Znázornění aktuálního stavu 2 rozpracovanosti Propojení s TPV a obchodem 2 Účtování dokladů 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

4 d) Nákup a sklady Řízení procesu nákupu materiálu k zakázkám a výrobním plánům - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Vedení skladové agendy 5 Přehled o stavu zásob materiálu 5 5 Evidence a vystavení objednávek - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Evidence přijatých faktur digitální kopie - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Skladové karty 5 Evidence materiálů dle jakostí, taveb, 5 průměrů Možnost rezervace komponentů a materiálů 5 na jednotlivé zakázky Možnost nastavení limitů min. a max. stavů 5 zásob, objednacích bodů Možnost více druhů sortimentního členění 5 Správa ceníku materiálu 5 Evidence přijatých faktur digitální kopie 5 5 5

5 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). Evidence atestů 5 - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). - Atesty jsou řízeně předávány zákazníkům přes internet (zákazník dostává automatický o vložení atestu, může si ho kdykoliv zobrazit, přes Help-desk může zadávat požadavky (vše je řízeno dle normy ISO 900), zákazník vidí pouze atesty své firmy, automatická evidence data a času, kdy zákazník atest přečetl Skladové statistiky a přehledy 5 Inventury 5 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

6 e) Výroba - mistři Přehled výrobních plánů 4 Přehled výrobních příkazů 4 Přehled stavu rozpracování zakázek a 4 operací Přístup k vybraným technologický operacím 4 a návodkám Zadávání výrobních příkazů do výroby 4 Odvádění jednotlivých operací celková 4 výroba Zmetky s vazbou na výpočet mezd 4 Možnost vykazování vícepráce při 4 opravách neshodných výrobků - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny). Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

7 f) Technická kontrola Odvádění kontrolních operací stanovených technickou přípravou výroby - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Provedením finálních kontrolních operací 2 2 předání výrobku na sklad expedice Možnost vystavení zmetkového hlášení 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu g) SHV, expedice, prodej Příjem výrobků na SHV 3 Výdej z SHV a expedice 3 Vystavení dodacích listů 3 Evidence plnění objednávek a mluv 3 Skladové statistiky a přehledy 3 Inventury 3 Výkaz práce pracovníků expedice 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

8 h) Doprava Evidence vlastních vozidel, technické 2 parametry, podmínky a limity Evidence provozních údajů vozidel (jízdy, 2 ujeté km, spotřeba PHM, motohodiny, Plán údržby a oprav ekonomika provozu 2 Evidence údržby a oprav 2 Evidence nákladů na dopravu 2 Kniha jízd 2 Cestovní náhrady 2 Požadavky na dopravu vytěžování (vlastní 2 i cizí) Rezervace vozidel 2 Přehled o pohybu vozidel 2 Silniční daň 2 Platební karty 2 Vstup do mezd 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu ch) Údržba strojů a budov Evidence strojů a zařízení, technické a evidenční údaje Plány oprav strojů a zařízení - střední a generální opravy - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Preventivní prohlídky strojů a zařízení - evidence dle normy ISO

9 900 (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány údržby strojů a zařízení - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány oprav budov - střední a generální opravy - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Preventivní prohlídky budov - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Plány údržby budov - evidence dle normy ISO

10 900 (vidět jsou jen platné údaje, změny) Seznamy ND strojů a skladové zásoby ND 3 Fotodokumentace strojů a budov dle 3 jednotlivých oprav Evidence skladu ND 3 Evidence údržby 3 Evidence spojovacího materiálu 3 Evidence elektromateriálu 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu i) Evidence majetku Karty majetku 2 Daňové odpisy 2 Účetní odpisy 2 Různá účetní a daňová pořizovací cena 2 Inventury majetku 2 Daňové a účetní pohyby 2 Účetní doklady 2 Částečná likvidace majetku 2 Modernizace a technické zhodnocení 2 majetku Simulace účetních a daňových odpisů 2 Rovnoměrné a zrychlené daňové odpisy 2 Účetní odpisy 2 Příslušenství 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu

11 j) Personalistika Evidence stavu zaměstnanců 3 Evidence pracovní poměr, typ úvazku, 3 pracovní doba, mzdové tarify (datum oddo) Evidence a správa platnosti oprávnění a školení, limitní termíny - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) Evidence dokumentů související se zaměstnancem - evidence dle normy ISO (vidět jsou jen platné údaje, změny) 3 3 Generátor personálních sestav 3 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu k) Docházkový systém Skupiny zaměstnanců - bez ohledu na 7 střediska Docházka denní, měsíční 7 Přehled přítomnosti na pracovišti 7 Kontrola docházky 7

12 Přístupová práva dle skupin zaměstnanců 7 Možnost propojení terminálů přes WI-FI 7 Možnost uchovat data v terminále týden při 7 výpadku proudu Celoobrazovkové zobrazení měsíce 7 s indikací odpracovaných, neodpracovaných, chybných dnů, včetně salda odpracované a neodpracované doby Saldo odpracované doby na terminále 7 Identifikace čipová karta nebo klíčenka 7 Identifikace otisk prstu - jeden terminál 7 Výstup do mezd 7 Možnost vkládání intervalu přerušení 7 Možnost vkládání neomezeného počtu 7 přerušení v rámci měsíce dle vybrané docházky jednoho dne Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu l) Řízená dokumentace (Document management systém) podpora ISO norem (musí splňovat podmínky obsažené v normě ISO900 a ISO90 Seznam nejnovějších vložených dokumentů, 32 záznamů, formulářů Seznam nejnovějších viditelných 32 dokumentů, záznamů, formulářů Nové zprávy na vývěsce 32 Dokumenty, které se mají schválit nebo 32 vydat Kontrola řízené dokumentace schvalované, 32 vydávané, povinnost přečíst Plánování revizí dokumentů 32 Neplánované revize dokumentů 32 Připomínkování dokumentu 32 Schvalováni dokumentu 32 Vydávání dokumentu 32 Zadávání zpracování dokumentu 32 Evidence souvisejících dokumentů 32 Generování libovolného plánu tvořeného dokumenty a záznamy 32

13 Tabulka dokumenty musí obsahovat 32 sloupce: Kód, Název, Norma, Typ, Zobrazovat po internetu, Zpracovatel, Zadavatel, Vydavatel, Čas a datum vložení, Čas a datum dokdy schválit, Čas a datum schválení, Čas a datum vydání, Platnost oddo, Používat (Ano/Ne), Číslo verze a revize, Vložený soubor (nejčastěji.doc, může být libovolný), Poslat automatický (Ano/Ne), Seznam souvisejících dokumentů, Seznam připomínek s podrobným obsahem Osobní záznamy, které vidí pouze konkrétní 32 uživatel Záznamy s evidencí školení, zapůjčení knih 32 nebo výkresů Vývěska 32 Komunikace s externími uživateli (např. 32 posílání atestů) Kontrola, kdy uživatel otevřel soubor 32 přiložený v dokumentu Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu m) Měřidla kalibrace, revize a přidělení - podpora ISO norem Seznam měřidel 2 Osobní list uživatele 2 Kalibrační karta 2 Revize 2 Automatická kontrola platnosti kalibrace 2 nebo revize Plánování kalibrací 2 Schvalování měřidel do používání 2 Schvalování prvotních a dalších kalibrací 2 Schvalování vyřazovaných měřidel 2 Evidence záznamů o prvotní a všech dalších 2 kalibrací Seznam měřidel s nevyhovující kalibrací 2 Seznam měřidel odeslaných na kalibraci 2 nebo do opravy

14 Protokol vyřazeném měřidle 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu n) Systém pro řízení (Groupware, intranet) Groupware 32 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu o) pro zpracování výkresů (vlastní i pro práci s výkresy zákazníků) SolidWorks Office Profesional - kreslící a modelovací program máme zkušenosti se starší verzí 2 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu p) pro programování CNC obrábění SolidCam Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu

15 Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu q) Mail-server poštovní služby (včetně posílání objemné dokumentace) a přístup na internet Mail-server 32 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu r) Systém zabezpečení firemních dat Systém zabezpečení firemních dat 36 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu s) Systém zálohování dat Systém zálohování firemních dat 36 Implementace Údržba software v rámci projektu 48 Údržba software po ukončení projektu Programování dodatečných požadavků (48 bez údržby po ukončení projektu s o f t w a r e

16 2) Hardware a) Docházkový systém Vstupní terminál Docházkový terminál Převodník RS 232/ RS Čtečka čipu pro vložení do databáze Čipová karta 50 Nebo identifikační čip 50 Potisk čipové karty 50 Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace b) Počítače 36 Vyšší třída profesionální stanice, tower, procesor Intel Core 2 Quad Q6600 (2,4GHz, 8MB SLC, 066MHz FSB, VT), operační paměť 2x 2GB DDR2-800, HDD 500GB SATAII business-critical, DVD+-RW DL, LAN 0/00/000, profesionální grafika nvidia Quadro F700 52MB DDR, 2 výstupy DVI, HD audio na základní desce, čipová sada Intel 38, esata, Firewire, S/PDIF, Windows Vista Business Office Ready 64- bit, TwinLoad Win P Prof, Nero 7, ovladače, recovery DVD, klávesnice SC USB CZ/SK, optická USB myš s koleckem, Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, 36

17 USB, SmartSlot Grafická karta HP NVIDIA Quadro F3700, 52MB DDR3, PCIe x6, 2xDVI 2 Instalace c) Monitory pracovní stanice 20" LCD LED - černý (black), 600:, cd/m2, 8ms GTG, 600x200, DVI, pivot, kalibrační sonda Instalace d) Monitory grafické stanice 30" LCD LED - černý (black), 000:, 2 200cd/m2, 8ms GTG, 2560x600, DVI, pivot, kalibrační sonda Instalace e) Notebook Operační systém 7 Operační systém Originální Windows Vista Home Premium Architektura Platforma Technologie pro procesory Intel Centrino Grafický čip Grafický čip Mobile Intel PM965 Express Sekce procesoru Celý název mikroprocesoru Procesor Intel Core 2 Duo T9300, podporuje technologii Enhanced Intel SpeedStep Výrobce mikroprocesoru Intel Rychlost mikroprocesoru (GHz) 2,5 Mezipaměť L2 Cache (KB) 644 Mezipaměť Advanced Smart Cache Sběrnice na přední straně (MHz) 800 jader 2 Paměť Rychlost paměti (MHz) 667

18 Typ paměti DDR2 SDRAM (2 x 2048 MB) Maximální množství paměti (MB) 4096 Poznámka k maximální velikosti paměti V případě 4GB velikosti nemusí být v operačním systému k dispozici část systémové paměti přesahující 3 GB Velikost paměti (MB) 4096 Jednotky Typ pevného disku Sériový ATA 2 x 250 GB Kapacita jednotky pevného disku (GB) 500 Rychlost jednotky pevného disku (rpm) 5400 Typ optické jednotky Jednotka Blu-ray Disc : BD-R/-RE/-ROM/ DVD+-RW/+-R DL/RAM jednotka Úchyt optické jednotky Vestavěné Rychlost jednotek Zápis CD-R x8, CD-RW x8, DVD-R DL x2, DVD-R x8, DVD-RW x4, DVD+R DL x2.4, DVD+R x8, DVD+RW x4, DVD- RAM x5, BD-Rx2, BD-RE x2, BD-R DL x, BD-RE DL x Čtení CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD- RW x6, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-ROM x2, BD-Rx2, BD-RE x2, BD-RE DL x,6, BD-R DL x,6 Displej Typ displeje Displej LCD -black se dvěma lampami Velikost úhlopříčky (palce) 7 Formát rozlišení 440 x 900 Typ rozlišení WGA+ Grafika Celý název grafické karty NVIDIA GeForce 8600M GT GPU Výrobce NVIDIA Poznámky Vyhrazená video paměť 256 MB Rozhraní Rozhraní i.link (IEEE394) se čtyřmi kolíky, 400 Mb/s Vstup stejnosměrného proudu Otvor pro kartu Memory Stick Typ otvoru pro kartu Memory Stick Kompatibilní s kartou Memory Stick standardní velikosti, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, vysokorychlostním přenosem dat a

19 technologií MagicGate Konektor pro mikrofon Přímý port RJ- (modem) Přímý port RJ-45 (síť) Výstup TV out 2 Typ výstupu pro televizor S-Video + HDMI Rychlost rozhraní USB High/Full/Low Port USB (počet) 3 Verze rozhraní USB 2.0 Typ konektoru USB A Konektor VGA pro monitor Typ I nebo II karty PCMCIA Slot pro kartu SD Card S-Video 0 Minikonektor AV in 0 Výstup zvuku 2 Typ výstupu zvuku Konektor pro sluchátka/reproduktory a optické rozhraní SPDI/F Otvor pro kartu Express Typ otvoru pro kartu Express 54 mm nebo 34 mm Připojení Vestavěný modem V.92 / V.90 Přijímač infračerveného signálu 0 Integrovaná bezdrátová síť LAN ANO Rozsah bezdrátové sítě LAN (m) max. 00 Integrovaná technologie Bluetooth (verze) EDR Rozsah zařízení Bluetooth (m) 0 Bezdrátová síť typu LAN 802. a/b/g/draft n Maximální přenosová rychlost bezdrátové sítě LAN (Mb/s) 300 Síť Ethernet 0 BASE-T/00 BASE- T/000 BASE-T Multimédia Deska TV tuneru NE Kompatibilní s médii Intel High Definition Audio ANO Systém 3D Surround ANO Vestavěné stereofonní reproduktory ANO Kompatibilní se zvukovým systémem operačního systému Windows ANO Technologie Sound Reality ANO Pozemní digitální vysílání DVB-T NE Vestavěná kamera Vestavěná digitální kamera Motion Eye ANO

20 snímků za sekundu 30 Senzor obrazu (megapixely),3 Funkce Motion Picture ANO Maximální rozlišení filmů (pixely) 280 x 024 (SGA) Sekce klávesnice Polohovací zařízení Touch Pad Funkce Zvláštní tlačítka Tlačítko napájení, přepínač bezdrátové sítě LAN, klávesy zástupců (S a S2), funkce ztišení, ovládání hlasitosti, tlačítka AV Automatické rozlišení Standard Plug and Display Zámek Kensington lock ANO Vestavěný mikrofon ANO Zvuk VAIO Music Box, Windows Media Player, SonicStage Mastering Studio 2.4 Video a televize Adobe Premiere Elements 4, VAIO Content Importer / Exporter, WinDVD BD 8.0 pro VAIO, přehrávač a převodník formátu Div, VAIO Movie Story Fotografie Adobe Photoshop Elements 6, Google Picasa, VAIO Movie Story Vypalování disků CD, DVD Easy Media creator 9, Click to Disc/Editor Aplikace Office Adobe Reader 8., Adobe Standard 8, Microsoft Works 8.5, Microsoft Office Trial 2007 (60 dnů, Try & Buy) Zabezpečení a další Norton 360 (s 60 dny aktualizace virové databáze zdarma), nástroj VAIO Recovery Utility - obnova pevného disku (skrytá příčka), software Skype, balíček softwaru Google Dodávané příslušenství Napájecí adaptér ANO Baterie ANO Napájecí šňůra ANO Rozměry Hloubka hlavní jednotky (mm) 299,5 Výška hlavní jednotky (mm) 33,5 Šířka hlavní jednotky (mm) 46 Váha s dodanou baterií a jednotkou (kg) 3,8 Baterie Typ baterie Lithium-iontová baterie (VGP- BPS9B) životnost baterie (min) 95

21 Doba nabíjení baterie (min) 230 Odmítnutí odpovědnosti za životnost baterie Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na konkrétní konfiguraci hardwaru a softwaru. Standard: MobileMark 2007 Port replikátor Docking station Z 7 Brašna 7 Instalace f) Barevná laserová tiskárna Tiskárna formátu A4 s podporou 2 oboustranného tisku. Rychlost tisku barva 0 str./min. Kvalita tisku 600 x 600 dpi, rozlišení 2400; Provozní zátěž Maximální vstupní kapacita 500 listů. Typ procesoru Freescale Coldfire V5e /300 MHz;. Standardní zásobníky papíru 3; Maximální počet zásobníků papíru 3. Standardní formáty médií A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS); Doporučená hmotnost 60 až 76 g/m2. Standardní paměť 64 MB, rozšířitelná až na 320MB. Standardní jazyky tiskárny PCL 6, PCL 5e, emulace Postscript Level 3. Připojení: Hi-Speed USB port (kompatibilní s USB 2.0), ethernet. Příslušenství zásobník papíru na 250 listů; Spotřební materiál Černá tisková kazeta ; Azurová tisková kazeta; Žlutá tisková kazeta ; Purpurová tisková kazeta ; Servis a podpora, oprava následující pracovní den v místě zákazníka po dobu 3 let ; pozáruční oprava následující pracovní den v místě zákazníka po dobu roku; instalace a konfigurace v síti. Spotřební materiál černá tisková kazeta, azurová tisková kazeta, žlutá tisková kazeta, purpurová tisková kazeta. Příslušentví 32 MB SDRAM DIMM ; 64 MB SDRAM DIMM; 28 MB SDRAM DIMM; Záruka Oprava v servisním středisku, HW podpora, 3 roky; Zahájení opravy v místě instalace následující

22 pracovní den, HW podpora, 3 roky Zahájení opravy v místě instalace následující pracovní den, HW podpora, 3 roky; Instalace síťové konfigurace tiskárny pro jednotlivce nebo pracovní skupinu; Instalace g) Černobílá laserová tiskárna Monochromatická laserová tiskárna formátu 8 A4. Rozlišení: 200 x 200 dpi. Rychlost tisku: až 33 str./min, výstup první stránky do 9,5 sekund. Procesor 400 MHz Motorola ColdFire. Paměť: 80 MB RAM, maximálně 320 MB. Tiskový jazyk PCL 5e, PCL 6, emulace PostScript level 3, direct PDF printing v.4 (s min. 28 MB paměti v tiskárně). Média: gramáž 60 až 200 g/m2 z podavače č., 60 až 20 g/m2 z ostatních, rozměr 76 x 27 mm až 26 x 356 mm. Vstupní kapacita 600 listů: víceúčelový zásobník č. na 00 listů, vstupní zásobník č. 2 na 500 listů, volitelně vstupní zásobník č. 3 na 500 listů. Standardně duplex pro automatický oboustranný tisk. Výstupní zásobník na 250 listů papíru. Rozhraní: USB 2.0, Ethernet. Doporučené měsíční zatížení: stran. Toner pro 6.500/3.000 stran při 5% pokrytí. Podporované OS: MS Windows 98, ME, 2000, P, Mac OS 0.2.8, 0.3.9, Rozměry (š x h x v): 425 x 40 x 30 mm, hmotnost 6,2 kg. Záruka rok, volitelně rozšířená záruka na místě 3 roky, oprava na místě, 4 roky nebo oprava na místě, 5 let. Obsah dodávky: tiskárna, toner, napájecí šňůra, CD se SW a manuály, instalační příručka. Instalace h) Kopírka menší multifunkční

23 Modul kopírky stolní nebo skříňová kopírka, laserové snímání, elektrostatický tisk formát A3 - A5, 256 odstínů šedi rychlost kopírování 6 kopií / min., 600DPI kapacita paměti 6 MB ( standard ) = 7 str. A4, 22 str. A3 kazeta na 250 listů, g/m 2 ( standard ) boční podávání na 00 listů, g/m 2 ( standard ) zoom 50 % - 200%, předvolba na 99 sad kopií 50 uživatel. kódů (standard) ohřev stroje 5 s, čas první kopie 6,5 s max. doporučený měsíční výkon kopií duplex Modul síť. tiskárny/skeneru rychlost tisku 6 str. / min., 600 DPI, formát A3 - A5 emulace PCL5e - PCL 6, RPCS, 35 Itelifontů + 0 fontů True Type paměť tisku 384 MB ( standard ) rozhraní RJ-45 (Ethernet 0/00 Mbps) a USB standard protokol TCP/IP, IPP, Apple Talk, SMB ovladač pro Win 95/98/Me/2000/P, Win NT 4.0, Win 2003 Server, Mac 8.6 a vyšší, Unix/Linux režim TWAIN, rychlost skenování 4,8 s / str. (43 orig. / min), 600 dpi, 256 odstínů šedi formát souborů TIFF, PDF režim TWAIN, distrib. skener, skenování do u/složky (protokoly SMB,FTP, NCP) skenování do: ové adresy, souborů na IP adresy, 50 adres v adresáři podpora LDAP 2 Modul faxu rychlost modemu b / s max. šíře skenování A3, rychlost 30 str./min rozlišovací schopnost velmi jemná paměť 4 MB ( standard )

24 32 jednodotekových tlačítek 50 kódů pro zkrácenou volbu standardně, volitelně seznamů pro skupinovou volbu standard ně, volitelně 00 odesílání faxů z PC - LanFax, faxování po síti - Interner Fax, IP fax Instalace ch) Kopírka multifunkční vyšší výkon Modul kopírky stolní nebo skříňová kopírka, laserové snímání, elektrostatický tisk formát A3 - A5, 256 odstínů šedi rychlost kopírování 20 kopií / min.,600dpi kapacita paměti 6 MB ( standard ) = 7 str. A4, 22 str. A3 2 kazety každá na 250 listů, g/m 2 ( standard ) boční podávání na 00 listů, g/m 2 ( standard ) duplex a reversní autom. podavač originálů na 50 listů (standard) zoom 50% -200% předvolba na 99 sad kopií 50 uživatel. kódů (standard) ohřev stroje 5 s, čas první kopie 6,5 s max. doporučený měs. výkon kopií Modul síťové tiskárny a skeneru Twain rychlost tisku 20 str. / min., 600 DPI, formát A3 - A5 tiskový jazyk PCL5e - PCL 6 (standard) paměť tisku 384 MB ( standard ) rozhraní RJ-45 (Ethernet 0/00 Mbps) a USB 2.0 (standard) protokol TCP/IP, IPP, Apple Talk, SMB ovladač pro Win 98/Me/2000/P, Win 2003 Server formát souborů TIFF, PDF režim TWAIN, distrib. skener, skenování do u/složky (protokoly SMB,FTP, NCP) skenování do: ové adresy, souborů na IP adresy, 50 adres v adresáři

25 podpora LDAP Modul faxu rychlost modemu b / s max. šíře skenování A3,rychlost 30 str./min rozlišovací schopnost velmi jemná paměť 4 MB ( standard ) 32 jednodotekových tlačítek 50 kódů pro zkrácenou volbu standardně, volitelně seznamů pro skupin. volbu standardně, volitelně 00 odesílání faxů z PC - LanFax, faxování po síti - Interner Fax, IP fax Instalace i) Plotr A Barevná velkoformátová termální inkoustová tiskárna formátu A. Rychlost tisku: Max 6 min/str. Barevná grafika A3, 7min/str. A. Rozlišení: 2400 x 200 dpi. Standardní paměť 64 MB RAM bez možnosti rozšíření. Tiskové jazyky: PCL 3 GUI RGB 24bitový Contone, volitelně Adobe PostScript level 3 přes SW RIP Vstupní podavač na papír do formátu A2+, maximální délka/šířka médií 625/625 mm, podavač rolí papíru s automatickou řezačkou. Volitelně: náhradní vřeteno, podstavec s košem Rozhraní: USB, paralelní, Jetdirect 65n. Černá inkoustová kazeta, cyan/magenta/yellow/light cyan/light magenta, tisková hlava černá, cyan/magenta/yellow/light cyan/light magenta. Podporované OS: MS Windows 95/98/2000, Me, P, NT 4.0, Mac OS 9. a výše. Záruka rok, volitelně 3-letá rozšířená (oprava na místě následující pracovní den). Obsah dodávky: tiskárna, tiskové hlavy a cartridge, uživatelská příručka a software na CD, instalační plachta, napájecí kabel, vzorky médií. Instalace

26 j) Scanner A3 Skener A3, 600x200dpi, USB 2.0, 2xSCSI 4 Instalace k) Projektor Projektor (GA, 5200 Lumen, 2500:) Plátno 274 x 366, Matte White Instalace l) Digitální kamera HDD 60GB, 2x zoom, CMOS 5,0MPix m) Flash disk 4GB USB2.0 Flash Memory Secure, Privac 30 y Edition, read 24MB/s, write 0MB/s n) Reproduktory k PC 350W silver/black, 2+0 systém 32 o) Office k počítačům PK OFFICE PRO 2007 V2 (MLK) CZ OEM, WORD, ECEL, OUTLOOK, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS p) Master kit k Office 2007 V2 PK OFFICE BASIC-SB-PRO- H/S 2007 MASTER KIT CZ OEM 32

27 q) Firewall/VPN HW Firewall/VPN 4xGigabit Ethernet, xfastethernet, 750 IPSec VPN + 2 SSL VPN peers, Active/Active a Active/Standby failover, 3DES/AES, 450/225 Mbps Záložní zdroj pro Firewall a L3 Switch APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace r) Switch 3 L3 Switch 0/00/000 x 48 ports Gigabit Ethernet Layer 3 switch 4 combo SFP expansion bays 2x 20Gbps stacking ports and expansion slot for dual 0 Gigabit FP connectivity Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace r2) Switch Switch 8x0/00/000BaseT, auto-detekce Provedení: desktop-kov Vyhovuje standardům 802.3,802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Podpora agregace portů Wirespeed na všech portech Broadcast storm control, CRC filtrace Store and Forward architektura Všechny porty mají automatickou detekci překřížení MDI/MDI Podpora Half/Full-duplex provozu 000Mbps LED diody pro diagnostiku provozu 2

28 Záložní zdroj UPS 500VA USB & Serial 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot Instalace s) Aplikační server eon E GHz, 2MB L2 cache, 3 2 x 2GB memory, IBM ServeRaid 8k-l SAS/SATA, CD-RW/DVD, 2x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace t) Terminálový server 2 x eon Quad Core E GHz/066MHz/4MB L2 cache, 4xGB memory, SAS/SATA HDD, CD-RW/DVD, 2x 73GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace u) Databázový server QuadCore eon 2,33GHz, 8MB L2 cache, 2 4xGB memory,

29 SAS/SATA HDD, CD-RW/DVD, 2x 73GB 5k rpm SAS + 4x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj 2 UPS, 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace v) Storage server DualCore eon 530, 2,0GHz, 2xGB memory, ServeRaid 8k SAS, CD-RW/DVD, 6x 46GB 5k rpm SAS HDD Záložní zdroj UPS, 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace w) Pásková mechanika LTO3, U60 SCSI, 28MB cache, 400GB/800GB Instalace x) Mail-server eon E GHz, 2MB L2 cache, 2 x GB memory, IBM ServeRaid 8k-l SAS/SATA, CD-RW/DVD, 4x 73GB SAS 5k rpm HDD

30 Záložní zdroj 3750 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 0 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot Instalace y) Operační sytém k serverům Windows 2003R2 standard edition 2 Instalace z) ový server SW Microsoft Exchange server 2007 Instalace z) Call licence k Windows 2003 Call licence k Windows Instalace z2) Strukturovaná kabeláž 9" rozvodný panel BACHMANN 6x230V-3m, vč. Vaničky - černá 2 UTP kabel Belden, Cat6, drát, PVC, 305m box 3,5km Patch panel 24port Cat 6, STP, vyvaz.lišta, černý 3 ZyEL GS-4024, 24-port Manag. L3+ Gigabit 3 Ethernet switch, 20-port 000Base-T 20-port 000Base-T + 4 dual-personality (RJ45 or SFP open) ports Krabice pro zásuvku Giga, bílá 30 Zásuvka Giga 2port omítku STP Cat6 bílá 30 Instalace

31 z3) Proměření strukturované kabeláže certifikovaným testerem Proměření strukturované kabeláže certifikovaným testerem 72 Hardware h a r d w a r e Zakázka z a z a k á z k u

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění HARDWARE Server konfigurace č.1: Enclouser 1ks: - Možnost vložení až 10ti hot-plug blade CPU unit - Podpora Intel i AMD blade systémů - LED signalizace - Power

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 1) Přehled Notebooky Dell Vostro TM jsou určeny pro malé firmy, kterým usnadňují život. Řada Vostro, vybavená přizpůsobenými funkcemi a vybraným softwarem, poskytuje

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S Notebooky Série Z VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový notebook v černo-hliníkovém provedení. Operační systém Windows 7 Professinal (64- bit). Intel HM57 Express Chipset s Intel Core

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

VŠPJ - Pořízení IT 2015

VŠPJ - Pořízení IT 2015 Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VŠPJ - Pořízení IT 2015 OBSAH Segment č. 1 Notebooky... 2 30 x Notebook A... 3 1 x Notebook B... 3 1 x Ultrabook... 5 Segment č. 2 Počítačové

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 205 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C30 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A4 bizhub

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: o.s. IQ Roma servis vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské techniky určené pro realizaci

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Specifikace vybavení pro výběrové řízení

Specifikace vybavení pro výběrové řízení Specifikace vybavení pro výběrové řízení Část A) MES + xapost server MES CPU platforma x86 dvoujádrový s min. výkonem v BAPCO SYSMark 2004 SE 250 bodů 2x 320 GB SATA, 7200 ot./min., 8MB cache, hw RAID

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH552 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH552 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH552 Notebook Váš tenký a stylový společník Tenký a atraktivní notebook Fujitsu LIFEBOOK UH552 je ideálním řešením pro každodenní použití. Pouhých 1,6 kg, malé rozměry a antireflexní

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK AH512 je solidní notebook pro každodenní použití s lesklým 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Příloha č. 4 1 k Zadávací dokumentaci Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci multimediální vybavení opakované

Více

Příloha číslo 3 1 / 7

Příloha číslo 3 1 / 7 Příloha číslo 3 1 / 7 Předmět nabídky souhrn Počet položka 5 ks Počítač specifikace "A" vč. operačního systému a kancelářského balíku 2 ks Počítač specifikace"b" vč. operačního systému a kancelářského

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Váš nepostradatelný společník Potřebujete-li solidní a spolehlivý multimediální notebook, zvolte Fujitsu LIFEBOOK AH532. Je k dispozici v několika provedeních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C25 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A3 bizhub

Více

Technická specifikace - NABÍDKOVÝ LIST Nákup výpočetní a audiovizuální techniky pro Základní školu, Most, Svážná 2342, příspěvkovou organizace Název firmy, organizace : Zastoupená : Adresa : Telefon: ISDS:

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 028/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0031 Název projektu: Škola hrou počítače ve

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK NH570

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK NH570 Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK NH570 Stylové mobilní kino LIFEBOOK NH570 Notebook LIFEBOOK NH570 je mobilní kino, které umožňuje uživatelům sledovat filmy a fotografie, připojit se do sociálních sítí a hrát

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! TRHÁK PLNÁ VÝBAVA! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook Notebook Vše pro obchodní jednání v jedné brašně Stylový a velmi tenký notebook LIFEBOOK UH572 Ultrabook společnosti Fujitsu je nejlepší volbou pro každodenní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 031/2010 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/02.0031 Škola

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA 3.4.1 PC (notebook) pro administraci a řízení projektu (I.) ks 1 notebook, všechny parametry (kromě hmotnosti) jsou uvedeny ve smyslu minimální konfigurace: Procesor: s frekvencí alespoň 1,2 GHz Paměť:

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka výpočetní a kancelářské techniky v roce 2015 Předmět zakázky: Dodávka Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky a příslušenství

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! PLNÁ! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký 15,6 širokoúhlý

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: Maj/377/2011 č.ev. 1184/2011 I.

Více

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu Části VZ Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky

Více

1x linkový vstup, 1x vstup pro mikrofon, 1x linkový výstup/sluchátka kombinovaný s výstupem S/PDIF

1x linkový vstup, 1x vstup pro mikrofon, 1x linkový výstup/sluchátka kombinovaný s výstupem S/PDIF AMILO Notebook Pi 3525 Perfektní všestranný notebook Vydání: Červenec 2008 Verze: 1 Počet stran: 5 Řada notebooků AMILO Notebook P kombinuje univerzální výkon, skvělou technologii a fascinující design.

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

25-400% s krokem 0.1%, automatické měřítko

25-400% s krokem 0.1%, automatické měřítko Copier Specifications Zobrazovací proces Elektrostatický laserový, nepřímý tandemový Tonerový systém Simitri HD - polymerovaný toner Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.) Až 22 kopií/min Rychlost kopírování/tisku

Více

Technická specifikace Tablet využitelný jako hybridní ultrabook (1 ks) včetně příslušenství

Technická specifikace Tablet využitelný jako hybridní ultrabook (1 ks) včetně příslušenství Technická specifikace ČÁST 2 Název veřejné zakázky- Část 2 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW Část 2 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 051/2012 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021 Název projektu: Využití e-learningu

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka ICT vybavení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí - Škola pro život - dodávka ICT vybavení Příloha č. 4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka ICT vybavení Plnění nabízené uchazečem musí splnit

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOU Horní Bříza Středisko celoživotního vzdělávání Horní Bříza ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, sofware a didaktické techniky PROJEKT: Středisko celoživotního vzdělávání

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více