Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku: Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Kód CPV: Gama kamery Identifikační údaje o zadavateli: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Sídlo: Sokolská tř. 581, Hradec Králové Právní forma: státní příspěvková organizace Zastoupený: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. - ředitelem IČ: DIČ: CZ tel.: , fax:

2 O B S A H : I. Základní informace o předmětu plnění veřejné zakázky... 1 II. Přesné vymezení předmětu plnění... 1 III. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek... 5 IV. Variantní řešení ( 70 zákona)... 6 V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny... 6 VI. Hodnocení nabídek... 7 VII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:... 8 VIII. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty... 8 IX. Místo a doba pro podávání nabídek... 8 X. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami... 9 XI. Prokázání splnění kvalifikace podle 50 a 51 zákona... 9

3 I. Základní informace o předmětu plnění veřejné zakázky Zadávací dokumentace (dále jen ZD) byla zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Zakázka není rozdělena na části dle 98 zákona. Tato veřejná zakázka bude zadavatelem financována z vlastních zdrojů. Zadávací podmínky zpracovali: MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa, primář oddělení, oddělení nukleární medicíny (ONM) Ing. Petr Mikeš, biomedicínský inženýr, odbor zdravotnické techniky (OZT) Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací podmínky a dodatečné informace: Ing. Petra Benešová, vedoucí oddělení veřejných zakázek (oddělení VZ) tel , Žádosti o dodatečné informace musí být doručeny zadavateli v písemné podobě dle 49 zákona. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na profilu zadavatele, tj. II. Přesné vymezení předmětu plnění Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové dvouhlavé SPECT gamakamery s proměnným úhlem nastavení detektorů, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím terminálem, která musí být doplněna integrovaným zařízením pro transmisní korekci emisních snímků na nehomogenní zeslabení záření (atenuaci) a na anatomickou lokalizaci na principu rentgenové výpočetní tomografie (CT). Nabízené vybavení musí být bez vad faktických i právních. Přístroj bude používán k provádění plného spektra scintigrafických vyšetření na bázi radiofarmak, značených radionuklidy s emisí záření gama. Jedná se hlavně o zobrazení funkčních tkání, vyšetření funkce řady orgánů, perfuse orgánů, zobrazení patologických tkání (nádorů. zánětů aj.), změn buněk na molekulární úrovni apod. Předmětem veřejné zakázky je též demontáž stávajícího přístrojového vybavení, jeho ekologická likvidace, úprava pracoviště určeného pro provoz tohoto přístroje, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení minimálně 2 zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky a dále požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Součástí dodávky musí být český návod k obsluze (požadujeme 2x, z toho 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě). 1

4 V nabídce musí uchazeč na nabízené zařízení doložit prohlášení o shodě (pokud není v češtině, tak včetně jeho překladu do českého jazyka) a uvést výrobce nabízeného přístroje a doplňujícího vybavení, jehož kompletní seznam bude v nabídce rovněž uveden. Dále uvést třídu zdravotnických prostředků. Technické podmínky ( 45 zákona) Gamakamera: Rotační gamakamera s dvěma detektory. Proměnlivý úhel detektorů - paralelní (H-mode) a kolmé uspořádání (L-mode). Celotělový scan, SPECT a "gated" SPECT vyšetření. Integrovaný EKG trigger. Integrované zařízení pro transmisní korekce emisních snímků na nehomogenní zeslabení záření (atenuační korekce) a anatomickou lokalizaci na principu rentgenové výpočetní tomografie (CT). Možnost provádět samostatné SPECT nebo SPECT/CT akvizice. Stacionární gantry, otvor do gantry min. 60 cm. Persistence LCD monitor na gentry min. 17". Inteligentní systém pro automatické konturování těla při celotělovém zobrazení a SPECT (H-mode i L-mode). Ovladač gantry musí umožňovat ovládání gamakamery i během vyšetření. Samostatná akviziční konzole s barevným LCD monitorem 19", podporující naplánování pacientů a komunikaci s PACS pro ukládání dat ve formátu DICOM 3.0 a podporující DICOM Worklist. Systém musí být umístitelný do stávajících prostor po gamakameře Varicam bez větších stavebních úprav. Součástí nabídky musí být orientační nákres umístění přístroje. Stůl: Pohyblivý, min. nosnost 200 kg, skenovací rozsah min. 190 cm. Možnost snadného přístupu pacienta i obsluhy z obou stran. Podpěrka pro fixaci hlavy při vyšetření mozku. Možnost vyšetření sedícího či stojícího pacienta. Stůl musí být manuálně vysunutelný v případě nouzové situace. Nízký útlum stolu, musí umožňovat zobrazení ve vysokém rozlišení. Scintilační detektory: Dva plně digitální detektory, každý fotonásobič musí mít samostatný AD převodník. Minimální rozměr NEMA UFOV 540x400 mm. Krystal tlouštky 3/8". Energetický rozsah min kev, minimálně 3 současně vyhodnocovaná energetická okna. Digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase. Kolimátory: 1 pár kolimátorů pro nízké energie s vysokým rozlišením LEHR 1 pár kolimátorů pro střední energie (300 kev) MEGP 1x pinhole kolimátor vč. zařízení pro výměnu a skladování kolimátorů. CT pro korekci atenuace a lokalizaci: Šířka detektoru v ose Z a ISO centru min. 19 mm, Počet řezů během jedné rotace min. 4. Transaxiální FOV min. 450 mm. Akviziční matrice 256x256 a 512x512. 2

5 Vyhodnocovací stanice: Jedna samostatná vyhodnocovací stanice s 2 barevnými LCD monitory s uhlopříčkou min. 19" Software pro běžná statická, dynamická a celotělová scintigrafická vyšetření, SPECT i SPECT/CT vyšetření. Tomografická rekonstrukce filtrovanou zpětnou projekcí i iterativními metodami. 3D-rekonstrukce. Software pro automatickou registraci obrazů SPECT s CT. Sofware pro vyhodnocování kardiologických studií Emory Cardiac Toolbox a Michigan s 4D- MSPECT. Software pro vyhodnocováni a kvantifikaci vyšetření perfuse mozku. Software pro iterativní rekonstrukci kostního SPECT. Sofware pro 3D Volume Rendering rekonstrukce a 3D fúze. Možnost exportu dat min. ve formátech DICOM 3.0, Interfile a základních grafických formátech (jpg, tif). Možnost archivace dat na PACS DICOM 3.0 a CD/DVD DICOM 10. Zapisovací CD/DVD mechanika. Možnost importu externích dat MRI a CT ve standardním formátu a fúze se SPECT. Kompatibilita a možnost propojení vyhodnocovací i akviziční stanice do stávající sítě gamakamer a vyhodnocovacích systémů na ONM, vč. oboustranného přenosu možných dat. Využití stávajících síťových zařízení pro hardcopy. Uchazeč v určeném termínu provede praktickou ukázku kompatibility jeho vyhodnocovací stanice se stávajícími zařízeními přímo na pracovišti ONM zadavatele. Další nutné požadavky, které musí uchazeč realizovat jako součást dodávky předmětu plnění veřejné zakázky: Zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidace stávající SPECT gamakamery VariCam. Zadavatel požaduje dodávku a instalaci stínění stěn vyšetřovny Pb plechem překrytým sádrokartonem s povrchovou úpravou, tl. plechu dle výpočtu autorizovanou osobou. Zadavatel požaduje dodávku a instalaci stínění dveří vyšetřovny Pb plechem s povrchovou úpravou, tl. plechu dle výpočtu autorizovanou osobou. Zadavatel požaduje dodávku pozorovacího okna z Pb-skla velikosti 100 x 60 cm mezi vyšetřovnou a ovladovnou a jeho osazení. Stínící ekvivalent dle výpočtu autorizovanou osobou. Zadavatel požaduje dodávku a instalaci antistatické podlažní krytiny ve vyšetřovně. Zadavatel požaduje napojení gamakamery na UPS, který pro ni musí zaručit stabilní napájecí napětí, a v případě výpadku sítě zaručit provoz min. na 10 minut a následný řízený Shutdown celého systému. Pokud bude příkon dodané gamakamery včetně CT do 5 kva, bude moci uchazeč využít k jejímu napájení stávající centrální UPS. Pokud bude u nabízeného přístroje požadavek na příkon vyšší, bude muset uchazeč stávající UPS doplnit nebo nahradit zcela na své náklady (včetně projekčních a stavebních úprav a kabelové trasy). Zadavatel požaduje montáž (vč. prostředků nutných pro instalaci systému - el. rozvaděč pro gamakameru, kabelové kanály, kotvící prvky atd.) a uvedení systému do provozu. Součástí dodávky musí být bicyklový ergometr o zátěži min. 400 W s automatickým měřením TK při zátěži, počítačové EKG se SW pro hodnocení zátěžových testů, sada vakuových elektrod odolná desinfekčním prostředkům a stolek pro EKG, elektrody, tiskárnu a příslušenství. Zaškolení obsluhujícího personálu. Zadavatel požaduje automatické vyhodnocování kontroly kvality - homogenita, centrum rotace, prostorová a energetická rozlišovací schopnost, linearita. Součástí dodávky musí být Tc plnitelný "Flood phantom" pro kontrolu kvality (vnitřní rozměr min. 540 x 400 x 20 mm, např. fy PTW). 3

6 Pro tisk záznamů z gamakamery požadujeme dodávku 1 ks barevné síťové tiskárny pro formát papíru A4 s technologií tuhého inkoustu (např. Xerox Phaser 8560). Dodavatel musí zajistit přenos dat do PACS. Uchazeč v určeném termínu (do 10-ti kalendářních dnů od otevření obálek, přesný termín bude stanoven dohodou zadavatele a uchazeče) provede praktickou ukázku kompatibility jeho vyhodnocovací stanice se stávajícími zařízeními na pracovišti ONM zadavatele (tzn. předvede oboustranný přenos dat SPECT, SPECT/CT, statických i dynamických scintigrafií, vč. hradlovaných mezi nabízenou stanicí a stanicemi Xeleris a ADW, dále oboustranný přenos dat SPECT, statických a dynamických scintigrafií mezi nabízenou stanicí a stanicemi Xpert Pro). Stávající počítačová síť ONM zahrnuje následující přístroje (již neuvádíme měněnou gamakameru Varicam) - PET/CT Discovery VCT GE; 3x vyhodnocovací stanice ADW4.4 GE; Gamakamera Infinia Hawkeye 4; vyhodnocovací stanice Xeleris GE; vyhodnocovací stanice Xpert Pro Elscint; gamakamera Nucline PAC Mediso; vyhodnocovací stanice APEX SPX I Elscint (umožňující připojení kamery Nucline do sítě); síťové tiskárny OKI a Xerox; (propojení Xpert, APEX SPX I a tiskáren přes Passport Elscint) Součástí dodávky musí být též provedení předávacích zkoušek, zaškolení obsluhy (tj. lékařů i laborantů, v rozsahu alespoň pět dní v českém jazyce), dodání návodu k obsluze v českém jazyce, kompletní dokumentace (možno v češtině nebo v angličtině), bezplatný update/upgrade ovládacího a dalšího základního software po dobu životnosti hardware. Požadavek na úpravu pracoviště: Vyšetřovna se nachází v pavilonu profesora Bašteckého, budova č. 23, přízemí, místnost č Toto pracoviště musí dodavatel přístroje upravit tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům na instalaci a bezpečný provoz nabízeného přístrojového vybavení, včetně stínění. Součástí předložené nabídky musí být technický výkres návrhu úprav pracoviště včetně jejich podrobného popisu. Pokud bude pro servis přístroje vyžadován vzdálený přístup, bude realizován standardní technologií zadavatele VPN koncentrátor Cisco. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne Sraz uchazečů bude v uvedený den v hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská 581, PSČ , OZT, pracovna Ing. Mikeše. Uchazeči svůj záměr zúčastnit se prohlídky oznámí minimálně 2 pracovní dny před termínem konání prohlídky na mail: Pozn. U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ± 10 %, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití. 4

7 III. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy v jednom vyhotovení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy přiložte k nabídce také v elektronické podobě (na CD, ve formátu *.doc nebo *.docx). Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Realizace veřejné zakázky dodavatelem bude provedena do 8-mi týdnů od podpisu kupní smlouvy. Platební podmínky: Platba na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po realizaci veřejné zakázky (tj. po protokolárním předání předmětu veřejné zakázky). Faktura bude uhrazena ve čtyřech splátkách ve stejné výši se splatností minimálně 30, 60, 90 a 120 dnů ode dne řádného doručení daňového dokladu zadavateli. Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky nesmí překročit částku Kč včetně DPH v den plnění (vystavení daňového dokladu). Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky Záruka na každý z předmětů veřejné zakázky činí minimálně 36 měsíců od splnění dodávky. Po dobu záruky (36 měsíců) požadujeme nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady. Po dobu záruky zajistí dodavatel minimálně 1x ročně provedení bezpečnostně technické kontroly a zkoušky dlouhodobé stability dodaného zařízení. Po dobu záruky musí být veškeré předepsané kontroly a dodavatelská údržba součástí nabídky a musí být započteny v celkové nabídkové ceně. Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován. V případě neopravitelnosti přístroje (nebo pokud bude odstranění závady trvat déle než 2 kalendářní dny) bude uplatňována smluvní pokuta. Ta bude uplatňována za každý následující kalendářní den po výše uvedeném termínu do úplného odstranění reklamované závady. Denní smluvní pokuta vychází z provedených výkonů na reklamovaném přístroji za poslední kalendářní měsíc, kdy byl v plném provozu. Je stanovena následovně: Denní smluvní pokuta za reklamovaný přístroj = průměrný počet bodů za pracovní den pracovištěm nerealizovaných v důsledku poruchy tohoto přístroje (minimálně však bodů) x maximální finanční úhrada zdravotní pojišťovny za 1 bod. Pokud uchazeč dodá zadavateli přístroj, který při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry uchazečem v nabídce nebo v technické dokumentaci výrobce uvedené, bude zadavatel tento stav považovat za záruční závadu a bude požadovat její odstranění. Zadavatel si vyhrazuje právo uplatňovat veškeré výše uvedené sankce až do úplného odstranění této záruční závady. 5

8 Uchazeč je povinen po ukončení záruční lhůty, v případě zájmu zadavatele, s ním uzavřít smlouvu o servisu. Cena za tento pozáruční servis, která bude zadavateli nabídnuta, nesmí přesáhnout ceny pro tento druh služby v daném čase a místě obvyklé. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn, podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Tyto podmínky jsou stanoveny formou návrhu textu smlouvy obligatorního charakteru prodávajícího, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Realizace předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace, tedy dodávka, instalace a uvedení do provozu včetně provedení všech předepsaných zkoušek a testů nového zařízení, zaškolení obsluhy a dodání veškerých vyžadovaných dokladů a případná úprava pracoviště bude uskutečněna dodavatelem veřejné zakázky plně na jeho náklady. Za den splnění zakázky považujeme den protokolárního předání veřejné zakázky. Předaná zařízení musí mít provedeny (a to s kladným výrokem pro používání) veškeré zkoušky, testy a schválení vyžadovaná příslušnými zákonnými nařízeními a doporučeními výrobce či profesních organizací nezbytná k povolení klinického provozu a dále pro zajištění spolehlivého a bezpečného trvalého provozu. Zápis o převzetí potvrdí zodpovědný pracovník pracoviště a pracovník OZT, který bude k předání přizván. IV. Variantní řešení ( 70 zákona) Variantní řešení není přípustné. V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny V nabídkové ceně za funkční pracoviště dvouhlavé SPECT gamakamery musí být zahrnuty úpravy stávajícího pracoviště, dodávka nových přístrojů, jejich montáž, uvedení do provozu a kompletní záruční servis. Dále musí být v ceně zahrnuty náklady na přejímací zkoušku přístrojů a nákup potřebných softwarových produktů s časově neomezenou licencí (s upgrade po celou dobu životnosti přístroje zdarma), zaškolení obsluhy a veškeré ostatní náklady související s realizací předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých dalších nákladů vynaložených dodavatelem za účelem splnění závazků vyplývajících z realizace předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku ,- Kč včetně DPH. UPOZORNĚNÍ: Zadavatel v případě překročení maximální přípustné celkové nabídkové ceny veřejné zakázky vyřadí takovéto nabídky ze zadávacího řízení. 6

9 Nabídkovou cenu uveďte do listinné nabídky v členění: Cena za demontáž stávajícího vybavení a jeho ekologickou likvidaci Cena za úpravu pracoviště Cena za přístroje včetně příslušenství Celková cena za zakázku (součet ceny za úpravu pracoviště a ceny za přístrojové vybavení) Všechny tyto ceny uveďte v Kč v tomto členění: o Cena bez DPH o DPH 10 % o DPH 20 % o Cena celkem včetně DPH Celková cena za zakázku je cenou konečnou. V případě, že dojde v období ode dne podpisu této kupní smlouvy do dne rozhodného pro stanovení sazby DPH ke změně sazby DPH, nemá tato změna vliv na celkovou cenu zakázky včetně DPH. Stejně tak tomu je při změně kursů zahraničních měn vůči Kč. To znamená, že riziko kursových změn a změny DPH je plně k tíži uchazeče. VI. Hodnocení nabídek Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce dle zákona. Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny a to pomocí elektronické aukce prostřednictvím atestovaného elektronického nástroje, kdy uchazeči vyzvaní k účasti do elektronické aukce mohou upravovat své předběžné (vstupní) cenové nabídky. Uchazeč musí mít počítač, jež má připojení k Internetu a musí vlastnit platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. Informace o základních technických nárocích elektronického nástroje a veškeré informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejího nastavení budou uvedeny ve výzvě, která bude odeslána všem nevyloučeným uchazečům. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Hodnotící komise provede po ukončení elektronické aukce hodnocení nabídek dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH, a to na základě výsledků elektronické aukce. Smlouva bude uzavřena s vítězným uchazečem, který se dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH po ukončení elektronické aukce, umístí jako 1. v pořadí. 7

10 VII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Zadavatel požaduje nabídku takového zařízení (tedy funkčního pracoviště dvouhlavé SPECT gamakamery), které umožňuje další technické zhodnocování v průběhu jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi). Nabízené zařízení musí mít jednotnou platformu intuitivního ovládání všech částí dodávaného zařízení. Součástí dodávky nabízeného zařízení musí být adekvátní vyškolení obsluhy. Uchazeč se musí vyjádřit ke všem požadavkům uvedeným v zadání Uvedené podmínky musí být zapracovány do přiloženého obligatorního návrhu kupní smlouvy, jež je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídku požadujeme předložit v češtině. Veškeré doklady nebo vyjádření (s výjimkou prospektové dokumentace), které budou předkládány v jiném než v českém či slovenském jazyce, musí být doplněny překladem do češtiny. Překlad musí být jednoznačný. Za jeho správnost a úplnost ručí předkladatel nabídky (tato skutečnost musí být v předložené nabídce uvedena formou čestného prohlášení uchazeče). Veškerá vzájemná komunikace mezi uchazečem a zadavatelem veřejné zakázky bude v českém jazyce. Nabídka musí být pevně svázána, zajištěna proti neoprávněné manipulaci s listy a stránky musí být očíslované. Tento požadavek není nezbytné dodržet u prospektové dokumentace. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka musí být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých oddílů (kapitol). Požadujeme, aby nabídka obsahovala tzv. krycí list, kde budou uvedeny tyto údaje: název veřejné zakázky, identifikační údaje o uchazeči, jméno/jména osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem uchazeče, včetně vzorového podpisu a výše vstupní celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Uchazeč v krycím listě nabídky musí též uvést, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.). Uchazeč ve své nabídce předloží vyplněný vzor krycího listu, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Veškeré náklady účasti v soutěži nese uchazeč. VIII. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Zadavatel v souladu s 67 odst. 1) zákona nepožaduje poskytnutí jistoty. IX. Místo a doba pro podávání nabídek Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od hod.) nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených Veřejná zakázka gamakamera - NEOTVÍRAT a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové oddělení VZ, Ing. Petra Benešová, Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ v termínu do 11:00 hod. dne

11 Nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Pro tento případ musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Zadávací lhůta dle 43 zákona Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek. Vybraný uchazeč bude svoji nabídkou vázán po dobu platnosti smlouvy. X. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 14:00 hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská 581, PSČ , budova ředitelství č.12, kancelář oddělení VZ. Otevírání obálek se uskuteční pouze za účasti členů komise stanovené zadavatelem. Otevírání obálek se v souladu s 71 odst. 7 zákona koná bez přítomnosti uchazečů. Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle 71 odst. 8 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. XI. Prokázání splnění kvalifikace podle 50 a 51 zákona Obecná ustanovení ke kvalifikaci: Předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace. Doba prokazování kvalifikace: Ve lhůtě pro podání nabídek, požadujeme doložit v nabídce. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). 9

12 Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, že tato skutečnost (dle 49 obchodního zákoníku) nenastala. d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. e) který není v likvidaci. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení od příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení. 10

13 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení s aktuálním seznamem statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů. l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení s aktuálním seznamem akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který doloží: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. V souladu s 57 odst. l a odst. 2 zákona předloží dodavatel doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace v prosté kopii. 11

14 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. POZN: Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též doložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace více než 3 měsíce ( 127 zákona). Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže dodavatel, který doloží: 1/ Dle 55 odst. 1 písm. c) zákona údaj o obratu Rozsah požadovaných informací a dokladů: Údaj o celkovém obratu uchazeče, a to za poslední 3 účetní období; jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechny účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Uchazeč ve své nabídce předloží výkazy zisku a ztráty za poslední 3 účetní období. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu: Minimální výše celkového obratu uchazeče za každé z posledních tří ukončených účetních období je stanovena na ,- Kč. 2/ dle 55 odst. 2 zákona - Kladné vyjádření banky Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uchazeč doloží kladné vyjádření banky, u níž má dodavatel veden běžný účet, o schopnosti plnit své finanční závazky. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: V souladu s 57 odst. l zákona předloží dodavatel doklad prokazující splnění této ekonomické kvalifikace, tedy vyjádření banky, v prosté kopii. Doklad nesmí být starší více jak 90 kalendářních dnů. 12

15 Technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 zákona Splnění technické způsobilosti prokáže dodavatel, který doloží: 1/ seznam významných dodávek Rozsah požadovaných informací a dokladů: Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Seznam významných dodávek a osvědčení (příp. čestné prohlášení) od každého z uvedených odběratelů. Osvědčení musí být ve formě kladného vyjádření (reference) oprávněného zástupce odběratele. Zadavatel požaduje uvést kontaktní údaje na oprávněného zástupce odběratele za účelem případného ověření si poskytnutých informací. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu: Za významnou DODÁVKU se považuje dodávka nové gamakamery SPECT (tedy dvouhlavé s proměnným úhlem nastavení detektorů a s anatomickou lokalizací na principu rentgenové výpočetní tomografie) v minimální výši 8 mil. Kč bez DPH. Uchazeč musí doložit alespoň 1 významnou dodávku. 2/ popisy a vyobrazení zboží Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uchazeč ve své nabídce doloží technický popis a vyobrazení nabízeného zboží. Dále přiloží technický výkres a podrobný popis případných požadovaných stavebních a instalačních úprav pracoviště, na kterém bude(ou) přístroj(e) instalován(y). Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Např. technickou dokumentací, tedy technickými listy nebo katalogy. Předkládané technické listy nebo katalogy nemusí být v českém jazyce. Pokud nebudou v českém jazyce, musí být doplněny překladem do češtiny pro zařízení, které je součástí nabídky. Tento požadavek se netýká technických listů nebo katalogů ve slovenském jazyce. 13

16 Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu: Předložení vyobrazení a technického popisu, z něhož bude patrné splnění předmětu veřejné zakázky. Z popisu musí jasně vyplývat, že nabízené vybavení plně splňuje technické požadavky uvedené v bodě II. této zadávací dokumentace. 3/ prohlášení o shodě Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uchazeč ve své nabídce doloží prohlášení o shodě vydané příslušným orgánem na veškeré nabízené přístroje funkčního pracoviště gamakamery včetně kompletního vybavení potřebného pro zátěžová vyšetření. POZN.: Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady uvedené dle 51 odst. 4 zákona. V Hradci Králové dne Přílohy: Příloha č. 1 návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 krycí list nabídky 14

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více