1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage"

Transkript

1 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou validní. Program nedodržuje nové technologické standardy. Je součástí starších balíků MS Office a lze jej doporučit pouze naprostým laikům a začátečníkům. S programem se pracuje podobně jako s textovým editorem Microsoft Word, to znamená, že WWW stránku vytváříme podobně jako běžný textový dokument. Na požadované části textu vytvoříte hypertextové odkazy a nadefinujete dynamické prvky. HTML kód se vynegeruje dle příslušných pravidel sám. Můžete si ho prohlédnout a případně doplnit ve druhé záložce programu Microsoft FrontPage, která se zobrazuje v dolní části okna. Třetí záložka umožňuje náhled WWW stránky jak by měla vypadat ve skutečném prohlížeči WWW. Základní strukturu dokumentu nemusíte vytvářet, protože program si ji vytvoří sám. Pouze můžete definovat vlastnosti stránky (barva pozadí, obrázek pozadí, rámy a podobně) plocha pro vytváření HTML dokumentu 2 rychlost načtení WWW stránky v sekundách při rychlosti internetové linky 56 Kb/s 3 záložka pro zobrazení WWW stránky jak by měla vypadat v prohlížeči 4 záložka pro zobrazení vygenerovaného HTML kódu 5 záložka pro normální zobrazení dokumentu Formátování textu Při formátování textu využijete sadu ikon Formát, kde můžete nastavit různé typy písma, velikost písma, barvu písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo a další. Můžete také použít z menu Formát funkci Písmo : Příklad formátování textu a vygenerovaného kódu: 1

2 Vygenerovaný kód HTML stránky naleznete na druhé záložce: Pro lepší přehlednost a orientaci jsou jednotlivé tagy barevně rozlišeny. Pokud v Normálním zobrazení označíte do bloku část textu, tak na záložce HTML se v kódu HTML barevně zvýrazní právě označená oblast. V záložce Náhled máte možnost prohlédnout si výsledek vaší práce tak, jak bude vypadat ve skutečném prohlížeči. Zde je úplný výpis vygenerovaného HTML kódu: <html> <head> <meta http-equiv="content-language" content="cs"> <meta name="generator" content="microsoft FrontPage 5.0"> <meta name="progid" content="frontpage.editor.document"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <title>nová stránka 2</title> <style> <!-- 2

3 p.msonormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"times New Roman"; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} --> </style> </head> <body> <p class="msonormal"><span style="font-size:10.0pt">1. Internetová stránka</span></p> <p class="msonormal"> </p> <p class="msonormal"><span style="font-size:10.0pt">toto je jeden odstavec textu. Dále jsou zobrazeny různé druhy textu a jedna vodorovná čára</span></p> <p class="msonormal"> </p> <p class="msonormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-weight: 700">Text psaný tučně</span></p> <p class="msonormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-style: italic">text psaný kurzívou</span></p> <p class="msonormal"> <span style="font-size: 10.0pt; text-decoration: underline">podtržený text</span></p> <p class="msonormal"><font color="#0000ff"><span style="font-size:10.0pt">modrý text</span></font></p> <hr> <h1><font size="3">nadpis</font></h1> <p class="msonormal" align="center"><span style="font-size:10.0pt">vycentrovaný text</span></p> <p class="msonormal"><span style="font-size:10.0pt"><b>k</b><i>omb</i><u>inovaný</u> <font color="#0000ff">te</font><font color="#ff0000">xt</font></span></p> <p class="msonormal"> </p> <p class="msonormal"><span style="fontsize:10.0pt">c<sup>2</sup>=a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup></span></p> </body> </html> Pokud chcete změnit vlastnosti stránky (barvu pozadí, ohraničení apod.) postupujte například takto: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši (v normálním zobrazení) kdekoliv na zobrazené bílé ploše. 2. Ze zobrazeného plovoucího menu zvolte funkci Vlastnosti stránky. 3. Vyberte požadovanou záložku. 4. Nastavte požadované parametry. 5. Zvolte tlačítko OK. Další možností nastavení vlastností stránky je vybráním funkce Vlastnosti z menu Soubor. 3

4 1.2 Seznamy Při vytvoření seznamu můžete postupovat například takto: 1. Levým tlačítkem myší zvolte ikonu Číslování (pokud chcete vytvořit číslovaný seznam) nebo na ikonu Odrážky. 2. Na stránce se zobrazí číslice nebo odrážka. 3. Vytvořte požadovaný seznam. Po stisku klávesy Enter se kurzor přesune na další řádek a automaticky se vytvoří další číslo nebo odrážka. Pokud chcete vytvořit vnořený seznam, tak pro vnoření použijte několikrát ikonu Zvětšit osazení. Seznam se začne vytvářet opět od začátku přičemž oproti původnímu seznamu bude odsazen směrem doprava. Číslování Odrážky Zvětšit odsazení 1.3 Odkazy Odkazy v programu Microsoft FrontPage můžete vytvořit například takto: 4 1. Napište jednotlivé položky, ze kterých chcete vytvořit odkazy. 2. Požadovanou položku označte do bloku. 3. Na označené položce klikněte pravým tlačítkem myši. 4. Ze zobrazeného plovoucího menu zvolte funkci Hypertextový odkaz. 5. Zobrazí se okno Vložit hypertextový odkaz, ve kterém zadejte do políčka Adresa URL adresu požadovaného odkazu, nebo ze zobrazené stromové struktury vyberte požadovaný dokument. 6. Zvolte tlačítko OK. Takto postupujte u všech položek, u kterých chcete vytvořit odkazy. Vytvoření odkazu znázorňuje podbarvení a podtrhnutí požadované položky. Barvu hypertextového odkazu můžete změnit například ve vlastnostech stránky.

5 vložení existujícího souboru nebo WWW stránky 2 vložení odkazu na místo kde se právě nachází v dokumentu kurzor myši (obdoba tagu <A NAME=.> 3 vytvoření nového WWW dokumentu 4 vložení odkazu na elektronickou adresu 5 políčko pro zapsání URL adresy 5 Při vložení dynamického efektu (pro zlepšení grafické podoby WWW stránky) můžete postupovat například takto (pro vložení dynamického efektu je použit předcházející příklad): 1. Z menu Formát zvolte funkci Efekty Dynamic HTML. 2. Zobrazí se okno (sada ikon) pro nastavení efektů akce 5

6 2 způsob použití 3 efekt 3. Levým tlačítkem myši klikněte na požadovaném odkazu. 4. Levým tlačítkem myši vyberte ze zobrazeného okna pro nastavení dynamických efektů akci, použití a efekt, který chcete nastavit. Dynamický efekt se projeví až při zobrazení stránky v režimu Náhledu. Aby mohl dynamický efekt fungovat, vytvoří si Microsoft FronPage tzv. JavaScript (programový soubor), který uloží do adresáře s vytvářenou WWW stránkou. Při kopírování hotové WWW stránky na Internetový server musíte zkopírovat i tyto programové soubory. Jméno programového souboru v našem případě je ANIMATE.JS. Výpis programového souboru ANIMATE.JS je při standardním zobrazení dlouhý 14 stran formátu A4. Tady vidíte, že používání programů pro automatickou tvorbu WWW stránek přináší velkou časouvou úsporu (nehledě na to, že pro základní efekty, které jsou většinou v těchto programech naprogramovány, nemusíte znát programovací-skriptovací jazyk JAVA). 1.4 Obrázky, video Do WWW stránky můžete vložit libovolný obrázek, galerii fortografií, kresbu, automatický tvar, WrdArt, video a další. Postup vložení je shodný s textovým editorem Microsoft Word. Obrázek můžete vložit do WWW stránky načtením z předem připraveného souboru, což může být libovolný obrázek nebo můžete využít galerii obrázků tzv. Kliparty. V Klipartu jsou obrázky rozděleny do kategorií a jsou zobrazeny jejich náhledy, samozřejmě můžete obrázky přidávat a odstraňovat je. Pro vložení můžete také využít Schránku Windows. Obrázek se bude jako objekt vkládat na pozici kurzoru. Proto nejprve nastavte textový kurzor na potřebné místo jinak bude objekt jinde, než jste chtěli. Klipart Potřebujete-li vložit obrázek z galerie Klipart, postupujte například takto: 6 1. Z menu Vložit zvolte funkci Obrázek a funkci Klipart. 2. Zobrazí se podokno úloh Vložit Klipart, ze kterého zvolte například funkci Galerie médií. 3. Z nabídky si vyberte (kliknutím levého tlačítka myši) požadovanou kolekci a obrázek (klipart). 4. Klikněte na požadovaném obrázku pravým tlačítkem myši a zvolte funkci Kopírovat. 5. Uzavřete okno Galerie médií a podokno úloh. 6. Na požadovaném místě ve WWW stránce klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte funkci Vložit.

7 Při tomto způsobu vložení klipartu je použita Schránka Windows. Podobným způsobem můžete vložit libovolný objekt do WWW stránky z libovolného programu. S výhodou lze také použít kombinace kláves Ctrl + C (pro kopírování vybraného objektu do schránky) a Ctrl + V (pro vložení objektu ze schránky na pozici kurzoru). nebo 1. Z menu Vložit zvolte funkci Obrázek a funkci Klipart. 2. Zobrazí se podokno úloh Vložit Klipart, ze kterého zvolte například funkci Galerie médií. 3. Z nabídky si vyberte (kliknutím levého tlačítka myši) požadovanou kolekci a obrázek (klipart) 4. Levým tlačítkem myši přetáhněte požadovaný obrázek na požadované místo ve WWW stránce. V levé části dialogu jsou zobrazeny takzvané kategorie kliknutím levého tlačítka myši na některou z nich se zobrazí náhledy jen těch obrázků, které jsou v příslušné kategorii zařazeny. Obrázek Potřebujete-li vložit obrázek přímo ze souboru, postupujte například takto: WordArt 1. Z menu Vložit zvolte funkci Obrázek a funkci Ze souboru Zobrazí se dialogové okno Obrázek, ve kterém nastavte požadovaný disk a adresář, kde je uložen obrázek. 3. Potvrďte tlačítko Vložit. Funkce WordArt umí aplikovat na text nejrůznější efekty. Text lze psát zakřiveně či zkoseně, volit výplně písma, natáčet objekt a další. Tyto efekty používejte ale jen tam, kde je to vhodné. Potřebujete-li vytvořit a vložit WordArt do WWW stránky, postupujte například takto: 1. Z menu Vložit zvolte funkci Obrázek a funkci WordArt 2. Zobrazí se galerie WordArtu, ze které vyberte požadovaný WordArt a klikněte levým tlačítkem myši na tlačítku OK. 3. Do editačního okna zapište potřebný text, nastavte vhodné písmo a jeho velikost a potvrďte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí plovoucí nástrojová lišta, pomocí které můžete měnit vlastnosti objektu. 7

8 Změnu tvaru WordArtu můžete provést pomocí tlačítka Abc. V zobrazeném objektu se nachází další tzv. deformační body, pomocí kterých můžete dále upravovat tvar WordArtu. Video Při vložení video sekvence postupujte například takto: 1. Z menu Vložit zvolte funkci Obrázek a funkci Video Zobrazí se dialogové okno Video, ve kterém nastavte požadovaný disk a adresář, kde je uložen soubor s videem. 3. Potvrďte tlačítko Vložit. 8

9 1.5 Tabulky Tato funkce umožňuje vkládat do vaší WWW stránky tabulky, které vám zajistí přehledné uspořádání vložených údajů. Vložení tabulky můžete provést: Pomocí ikony Vložit tabulku (kliknutím levého tlačítka myši). Pomocí menu Tabulka, funkce Vložit a funkce Tabulka Pomocí menu Tabulka a funkce Navrhnout tabulku. Potřebujete-li vložit tabulku do WWW stránky, postupujte například takto: 1. Z menu Tabulka zvolte funkci Vložit a funkci Tabulka 2. Zobrazí se dialogové okno Vložit tabulku, ve kterém zvolíte počet sloupců, počet řádků a šířku sloupců. 3. Zvolte tlačítko OK. Ve vytvořené tabulce můžete pomocí funkce Navrhnou tabulku z menu Tabulka vložit řádky a sloupce, podklad, nastavit všechny řádky stejně vysoké, sloučit sloupce nebo řádky apod. Pokud využijete ikonu pro vytváření tabulky, postup se mírně změní: 1. Zvolte ikonu Vložit tabulku. 2. Tažením (držte levé tlačítko myši) označte takový počet sloupců a řádků, jaký má mít vytvářená tabulka. Po puštění tlačítka bude tabulka vložena na pozici kurzoru. Chcete-li změnit velikost řádků a sloupců tabulky, použijte tento postup: 1. Přesuňte kurzor myši na hranu, kterou chcete posunout kurzor změní svůj tvar na obousměrnou šipku. 2. Stiskněte a držte levé tlačítko myši a tažením nastavte požadovanou velikost. Vlastnosti tabulky nebo buňky můžete změnit takto: 1. Na požadované tabulce nebo buňce klikněte pravým tlačítkem myši. 2. Ze zobrazeného plovoucího menu klikněte na funkci Vlastnosti tabulky (buňky). 3. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tabulky (buňky), kde nastavte požadované parametry. 4. Zvolte tlačítko OK. V jednotlivých buňkách tabulky můžete požívat libovolné informace (texty, číselné údaje, obrázky, odkazy, seznamy atd.). 9

10 1.6 Symboly Do WWW stránky pro oživení grafické podoby můžete vkládat různé symboly. Při vkládání symbolů postupujte například takto: 1. Z menu Vložit zvolte funkci Symbol 2. Zobrazí se dialogové okno Symbol, ve kterém si zvolte typ písma (Webdings, Wingdings apod.). 3. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši vložte na pozici kurzoru požadovaný symbol (může také použít tlačítko Vložit). 10

11 1.7 Rámy Rámy (rámce) se využívají pro rozdělení WWW stránky na více částí. V programu Microsoft FrontPage základní nastavení rámů provedete pomocí Šablon. V dnešní době se doporučuje je nepoužívat. 1. Z menu Soubor zvolte funkci Nový, funkci Stránka nebo sada webových souborů a funkci Šablony stránek 2. Ze zobrazeného dialogového okna zvolte záložku Stránky rámců. 3. Zvolte požadované rozdělení WWW stránky. 4. Zvolte tlačítko OK. 5. Zobrazí se rozdělení WWW stránky, ve kterém musíte nastavit odkazy na počáteční nebo novou WWW stránku. Po nastavení všech údajů můžete vytvářet nové definované stránky. Hlavní stránku, kde je definováno rozdělení WWW stránky na jednotlivé rámy je vhodné při ukládání pojmenovat INDEX.HTML. Nastavení jednotlivých rámů provedete následovně: 1. Levým tlačítkem myši zvolte požadovaný rám. 2. Z menu Rámce zvolte funkci Vlastnosti rámce. 3. V zobrazeném dialogovém okně Vlastnosti rámce zvolte požadované parametry. 4. Zvolte tlačítko OK. 1.8 Formuláře Při tvorbě formuláře v programu Microsoft FronPage můžete postupovat například takto: 1. Z menu Vložit zvolte funkci Formulář. 2. Ze zobrazeného rozvinutého menu zvolte funkci Formulář. Na WWW stránce se zobrazí základní plocha formuláře s tlačítky Odeslat a Vynulovat. 3. Podobným způsobem zvolte do plochy formuláře požadované prvky formuláře (textová pole, zaškrtávací tlačítka apod). 11

12 Nastavení vlastností formuláře provedete takto: 1. V základní ploše formuláře klikněte pravým tlačítkem myši. 2. Ze zobrazeného plovoucího menu zvolte funkci Vlastnosti formuláře. 3. V dialogovém okně nastavte požadované parametry. 4. Zvolte tlačítko OK. Pokud chcete používat formuláře vytvořené programem Microsoft FrontPage musíte pro správnou funkci serveru WWW rozšířit tento server o produkt Front Page Server Extensions. 12

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky)

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky) Moje stránky Návod k použití (nejčastější otázky) 1 Obsah Co je to Widget?... 3 Jak přidám na stránku text?... 3 Jak přidám na stránku obrázek?... 3 Jak zkopíruji/zduplikuji stránku?... 3 Jak změním vzhled

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti 4 Styly a nadpisy Stylem se rozumí předem definovaný a pojmenovaný formát; jeho přiřazením lze prakticky okamžitě formátovat i velké oblasti textu. Styly lze považovat za základní formátovací nástroj a

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

2.1 Web na serveru. 2.2 Ostrý web

2.1 Web na serveru. 2.2 Ostrý web 1 Názvosloví 1.1 Web Pod pojmem web se rozumí jedna nebo více stránek ve formátu HTML, které tvoří jeden logický celek a slouží zpravidla k prezentaci firmy nebo fyzické osoby na internetu. 2 Práce s webem

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více