Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT metodik Mgr. František Kocourek

2 Informace o škole Počet studentů celkem 212 Počet pedagogických pracovníků 50 Počet počítačových učeben 1 Počet běžných tříd 8 Počet odborných učeben 2 Počet dílenských pracovišť 5 ICT koordinátor a metodik Úlohu ICT koordinátora a ICT metodika vykonává Mgr. Lukáš Kočvara (aprobovaný učitel ITZ). Druhým ICT metodikem je Mgr. František Kocourek. SIPVZ Seznam proškolených v rámci SIPZV. Příjmení Jméno Titul % úvazku Z P úvodní P modul 1 P modul 2 1 Janevová Zuzana Matoušová Vlasta Šolcová Naďa Blecha Zbyněk Ing Brandejská Jana Ing MAT 2005-PGDF 6 Hloušek Miroslav Ing Chundelová Jana Bc Jareš Václav Jarešová Radana Marek Jaroslav Ak. soch Mastník Jan Ak. soch Mazánek Mojmír Ing Podaný Miloslav Řídkošil Tomáš RNDr Studnička Jiří Ak. mal Škrlík Pavel Mgr Zajíc Ondřej Zemín Jiří PGDF 19 Brožek Pavel Ak. soch PGDF 20 Jiřičková Eva PGDF 2006-DTP 21 Knížková Renáta Mgr Mašek Jiří Mgr DTP 2006-DTP 23 Matoušek Pavel Patka Leoš Mgr Sedmík Josef PGDF 2006-DTP 26 Šída Miroslav PGDF 2006-DTP 27 Šmahelová Eva Ing Válek Jaroslav PGDF 2006-DTP 29 Zajíc Václav Ak. mal Šída Ondřej z 8

3 Konfigurace LAN LAN Lokální síť se serverem, připojení do internetu, propojení se stanicemi pomocí switch prostřednictvím nového (2011) rozvodu UTP. Síť je spravována vlastním administrátorem. Úkoly Doplnění záložních zdrojů síťových prvků Server Hlavní server Fujitsu-Siemens Primergi Econel 100 S2 s instalací MS Server 2003 plní tyto funkce: souborový server tiskový server DNS server www server pro intranet (přístupný i z internetu) Firewall a router, bezpečnost Funkci FW a routeru připojení k veřejné síti internet - plní starší server Compaq ProLiant ML330 se softwarovým firewallem a aktivní antivirovou ochranou. Firewall je konfigurován pro standardní služby a porty. Ostatní komunikační pravidla jsou definována na základě lokálních požadavků s ohledem na bezpečnost. Úkoly Výměna serveru za nový výkonější. Připojení k internetu Připojení k internetu je technologií FTTH (optický kabel). Provider PAMICO CZECH s.r.o. Šířka pásma 4 Mb/s oběma směry, agregace 1:1, bez omezení dat. 3 z 8

4 Všichni studenti mají možnost zřízení ové schránky, učitelé používající ICT taktéž. Seznam adres je k dispozici na ové schránky jsou umístěny na hostingovém serveru a uživatelé k nim přistupují většinou pomocí www rozhraní, možný je přístup POP3, případně IMAP., kdykoliv a odkudkoliv. Antivirová ochrana Antivirová ochrana je řešena na několika úrovních: Server AVG server edice Firewall Integrovaný antivir Kerio Control Stanice AVG edice Multilicence (kontroluje provoz na stanicích, celý provoz je řízen z AVG ADMIN centra na serveru. Správce má tak přehled o stavu všech spravovaných stanic. Aktualizace je prováděna v řádu minut až hodin (dle druhu aktualizace), antivirové testy každý týden. Webová prezentace, intranet Webová prezentace školy je provozována na hostingovém serveru společně s ovým serverem (www.sups.info, webmail.sups.info). Intranetové stránky jsou částečně dostupné i z internetu, aktualizace některých stránek je prováděna ředitelstvím školy (týdenní plány, změny rozvrhu apod.). Přehled hardwarového vybavení Projektory 3x stabilně instalovaný dataprojektor SVGA 1x přenosný dataprojektor SVGA Interaktivní tabule 2x interaktivní tabule 4 z 8

5 Počítače 53x počítač Úkoly Inovace počítačů na modely splňující požadavky dnešního software. Tiskárny Síťové tiskárny print server Multifunkční zařízení Konica Minolta C360 (A3/A4, duplex) HP Laser Jet 2200D (kab. ICT) Canon Pixma 5000 (kab. ICT) Lokálně používané tiskárny, možnost sdílení v síti HP Laser Jet 1100 (ředitelna) HP ink. (kovárna) HP ink. (VOŠ mikro) HP ink. (ateliér RK) Ostatní zařízení Scanner plochý A4, dia, 1200 x 2400 dpi (atelier RK) Scanner plochý A4, 1200 x 2400 dpi (VOŠ mikro) Digitální fotoaparát 1,3 Mpx (sklad) Digitální fotoaparát 4 Mpx (VOŠ) Standardní konfigurace pracovní stanice Konfigurace žákovské a učitelské stanice se prakticky neliší, na některých učitelských PC není instalován balík Corel Draw a Rhinoceros Operační systém Windows XP nebo Windows 7, IE 8 Balík Open Office 3.3, případně Microsoft Office: textový procesor tabulkový procesor databázový program prezentační program 5 z 8

6 XnView 1.98 editor a prohlížeč rastrů Corel Draw Graphics Suite X4 Rhinoceros Souborový manažer Servant Salamander Antivirový systém AVG. Úkol Průběžně aktualizovat SW. Licence a autorské právo Veškerý software používaný na stanicích je licencovaný, nebo se jedná o freeware. Používání ostatních materiálů používaných ve výuce není v rozporu s autorským zákonem. Rekapitulace požadavků dle metodického pokynu Střední škola a vyšší odborná škola 3.1 Na každých 100 žáků existuje minimálně 15,5 pracovních stanic použitých pro jednotlivé oblasti, tak jak je uvedeno výše. Při menším celkovém počtu žáků na daném stupni školy se počet pracovních stanic poměrně sníží. Každá pracovní stanice je vybavena jednoduchým mechanizmem její obnovy do původního stavu. SPLNĚNO 3.2 Škola je připojena do internetu linkou minimálně o propustnosti, tak jak je uvedeno v tabulce výše. SPLNĚNO 1024 kbps / 512 kbps, bez agregace, bez limitu dat 3.3 Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat některé z běžně používaných kancelářských programových vybavení (textový editor, tabulkový editor, editor prezentací), některý z běžně používaných grafických editorů (rastrová i vektorová grafika), webový prohlížeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty, aplikaci pro výuku a procvičování psaní na klávesnici všemi deseti prsty. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení, výukové informační zdroje a odborné programové vybavení související s odborným zaměřením školy (účetnictví, CAD, atd.). Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. SPLNĚNO 9/ Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. SPLNĚNO 9/ Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěnu schránku elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace. Přístup k poštovním schránkám musí být zajištěn minimálně pomocí protokolu POP3 a prostřednictvím WWW rozhraní. 6 z 8

7 Škola nemusí nutně zajišťovat schránky elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace prostřednictvím vlastního serveru, toto je možno zajistit využitím některé z veřejně dostupných služeb. SPLNĚNO K 8/ Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola musí mít možnost efektivně blokovat přístup ze školní sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm službám internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takovýto přístup. SPLNĚNO 9/ Od počátku školního roku 2005/2006 je škola vybavena datovým projektorem, případně jinou digitální prezentační technikou umožňující stejnou funkci. V počítačových učebnách se připouští i řešení s použitím programového vybavení umožňujícího přenos obrazovky učitele na obrazovku pracovních stanic žáků. SPLNĚNO 6/ Od počátku školního roku 2005/2006 mají pedagogičtí pracovníci, a od počátku školního roku 2006/2007 i žáci, možnost z domova přistupovat k ICT službám poskytovaným školou. Při tomto se přihlédne k licenčním ujednáním a zajištění vhodné úrovně bezpečnosti. SPLNĚNO 8/ Nejpozději od počátku školního roku 2006/2007 bude v každé učebně existovat alespoň jedno přípojné místo pro připojení pracovní stanice nebo notebooku a místo přizpůsobené pro instalaci datového projektoru. Takovéto přípojné místo není nutno zřizovat v těch učebnách, kde nelze očekávat účelné využití ICT při výuce*. *SPLNĚNO 8/2006 Další možnosti vylepšení a dlouhodobější cíle 1. Pravidelná obměna hardware - optimální řešení - 20 PC jednou za cca 5 let (cca ,-) 2. Intranet E-learning E - dostupnost vzdělávacích materiálů pro studenty a učitele - webová aplikace bez nákladů zapracovat do intranetu web aplikaci, která bude obsahovat výukové materiály jak pro potřeby žáků tak i učitelů, s možností přidávat svoje vlastní odkazy na další materiály - upravit vzhled, sjednotit a zajistit lepší provázání s dalšími předměty - proškolit uživatele 3. Přizpůsobení hardwaru pro práci s 3D modelovacím softwarem - nutný upgrade hardwaru - proškolení uživatelů - implementace do výuky (navrhování) 4. Knihovna možnosti rozšíření 7 z 8

8 - vytvoření mediatéky - umožňuje uživatelům prezenční studium obrazových a zvukových záznamů informací a záznamů na datových nosičích - nákup umělecky hodnotných filmů a vzdělávacích pořadů na DVD, digitalizace starších studijních materiálů z videokazet nákup hardwaru a softwaru doplnění fondu knihovny (odborná literatura, DVD, multimediální DVD apod.) náklady na pořízení: cca ,- v plánu je i zpřístupnění knihovny širší veřejnosti 5. Zřízení druhé počítačové učebny - větší možnost zapojení ICT do výuky dalších předmětů - místo pro samostatnou práci žáků - případné pořádání kurzů pro veřejnost V Turnově Ing. Jana Rulcová ředitelka školy 8 z 8

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014.

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014. Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Část první Zajištění výuky Cíl: Kvalifikovaně zajistit pro školní rok 2013/2014

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů...

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů... Č.j.: KR/08/00063-01060 Obsah Obsah...1 Čl. I. Zkratky a výklad pojmů...2 Čl. II. Uživatelské účty...3 Čl. III. Hardware...4 Čl. IV. Software...5 Čl. V. Nakládání s daty a jejich zabezpečení...8 Čl. VI.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více