Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Print2PDF verze 9. Příručka uživatele"

Transkript

1 Print2PDF verze 9 Příručka uživatele

2 Obsah 1. Převod do formátu PDF PDF Print2PDF verze Bližší charakteristika základních komponent Tiskový ovladač Print2PDF Print2PDF Server Výsledek převodu dokumentů Formát PDF jistota čitelnosti kdekoliv a kdykoliv Záruka kvalitního tisku Komfort práce Otázka zabezpečení dat Doplňky volitelně začleněné do PDF dokumentů Dokumenty PDF ve vztahu k okolnímu prostředí Instalace produktu a jeho prostředí Verze produktu a jejich stažení Instalace a spuštění Dokumentace a podpora Registrace produktu Aktualizace Postup pro instalaci na klientské stanice v síti Možnosti převodu dokumentů do PDF Jednoduchý převod konkrétního dokumentu Dialog pro nastavení způsobu převodu Elektronický podpis a odeslání dokumentu v rámci převodu Připojení elektronického podpisu v rámci převodu dokumentu Připojení elektronického podpisu a odeslání elektronickou poštou Připojení elektronického podpisu a odeslání do datové schránky Složitější případy konverze jednotlivých souborů Skupina tlačítek v levém sloupci Skupina zaškrtávacích políček a navazujících tlačítek Rozsah ovladačů zobrazených v dialogu pro převod Postupné spojení dvou a více PDF dokumentů Konfigurační dialog

3 4.1. Otevření Obnova výchozího nastavení Export konfigurace Nastavení vlastností výsledného dokumentu Nastavení výstupního formátu Komprese obrázků Vkládání fontů Rozšířená nastavení Formát výstupního souboru a kompatibilita Výstupní formát Kompatibilita Kompatibilita s Acrobat Důležitá informace! Několik poznámek o specifikacích PDF/A a PDF/X Tiskový výstup Další zpracování Otázky zabezpečení PDF dokumentu Nastavení zabezpečení Doplňkové prvky v PDF dokumentu Označení stránek vodotiskem Vložení otisku razítka Informace o PDF dokumentu Vkládání příloh Ukládání, tisk a zobrazení Kam a jak se budou soubory ukládat Výchozí složka Výchozí název souboru Automatické spojování souborů Kontrolní načtení PDF souboru do prohlížeče Protokol o práci Print2PDF Předvolby pro tisk Odeslání dokumentu elektronickou poštou Práce s profily Profily předem připravené Uživatelské profily Vytvoření nového profilu Úpravy profilu Vymazání profilu

4 Aplikace profilu Sdílení profilů Dávkový převod do formátu PDF Výběr souborů Převáděné a nepřeváděné vlastnosti Přehled parametrů při dávkovém převodu podporovaných Přehled parametrů, které nejsou podporovány při konverzi obrázků Typy souborů, které lze automaticky konvertovat Programy nutné ke konverzi některých typů souborů Automatická konverze ze složek a pošty Spuštění aplikace Print2PDF Server Konfigurační soubory Nastavení v konfiguračním dialogu Výběr sledovaného zdroje dat Sledování obsahu vybrané složky Sledování pošty Nastavení výstupu zkonvertovaných PDF souborů Název výstupního souboru Nastavení SMTP serveru Uložení do výstupní složky Odpověď odesílateli Odeslání konvertovaných souborů elektronickou poštou Chyby při převodu Archivace zdrojových souborů Protokol o práci programu Nastavení způsobu převodu do formátu PDF Monitorování průběhu činnosti serveru Spuštění převodu Spuštění z dialogu Print2PDF Server Spuštění Print2PDF Serveru z příkazové řádky Spuštění Print2PDF Serveru jako Služby Windows Aktivace služby Vytváření procesů pro konverzi Úpravy PDF dokumentů Připojení digitálního podpisu a časového razítka Princip digitálního podpisu a časového razítka Co budete potřebovat Dialog pro připojení podpisu a razítka

5 Volba souboru Výběr certifikátu Self-sign certifikát Připojení časového razítka Doplňkové údaje Připojení grafického obrázku podpisu Připojení podpisu k dokumentu Nastavení digitálního podpisu a časového razítka Ověření platnosti elektronického podpisu Objednávání časových razítek Úpravy PDF souborů Vymazání stránky nebo několika stránek Kopírování určitých stránek do souboru Vložení stránek ze souboru Webová konverzní služba Příloha možnosti konverzí Soubor SCRIPTS.INI Použití upravených skriptů Skriptové soubory *.VBS Funkce Vlastnosti z conversion host Vlastnosti z konfigurace konverze Obsloužení chyb Řešení problému se spouštěním ve Wordu Východiskem je soubor instalačního programu Východiskem je soubor s certifikátem Průvodce importem certifikátu

6 1. Převod do formátu PDF 1.1. PDF PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format neboli formát pro přenositelné dokumenty) je formát dokumentů, který vyvinula firma Adobe s cílem pro obecnou čitelnost dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubory uložené ve formátu PDF mohou obsahovat text i obrázky a další objekty. Formát PDF zaručuje, že se libovolný dokument kdekoliv a na jakémkoliv zařízení zobrazí stejně. Značného rozšíření se PDF formátu dostalo pak také pro to, že pro tento formát existují volně (zdarma) dostupné prohlížeče určené pro mnoho platforem; přičemž nejznámějším z nich je beze sporu oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Adobe Reader Print2PDF verze 9 Print2PDF verze 9 představuje nástroj určený pro převod libovolných dokumentů (včetně stránek načítaných z webu) do formátu PDF. Snadno se ovládá a je praktickým prostředkem pro každého, kdo potřebuje vyřešit problém rychlého a spolehlivého převodu dokumentů do univerzálního formátu. Není to jednoúčelový program, ale komplexní prostředek skrývající v sobě několik nástrojů. Virtuální tiskárna Print2PDF ovladač pro tisk, chovající se jako virtuální tiskárna. Přesměrováním tiskové operace dokumentu na tuto tiskárnu se obsah dokumentu zkonvertuje a uloží do souboru ve formátu PDF. Při tom je možné zohlednit celou řadu parametrů pro nastavení kvality a způsobu převodu. Print2PDF Dávkový převod program pro dávkové převody předem vybraných skupin dokumentů načítaných ze souborů. Zkonvertované dokumenty se ukládají do odpovídajících souborů ve formátu PDF. Pro převod lze opět uplatňovat různá nastavení jako při konverzi jednotlivých souborů. Práce se děje v jedné dávce sestaví se seznam souborů k převodu, spustí se konverze a následně vytvořené soubory ve formátu PDF se převezmou k dalším manipulacím. Print2PDF Server na pozadí běžící program umožňující automatizovaný převod v reálném čase. Zjednodušeně řečeno zvolíte složku nebo poštovní schránku jako zdroj dokumentů a složku, kam se budou ukládat výsledné PDF dokumenty nebo jiný způsob, jak je distribuovat. Zdrojová složka nebo poštovní schránka se pak online kontroluje. Jakmile se objeví nový dokument (poštovní zásilka), podrobí se konverzi a výsledný PDF soubor je zvoleným způsobem distribuován dále. Výhodou je, že pomocí sdílených složek lze konverzní server zpřístupnit pro kolektivní práci v počítačové síti. Print2PDF Service Manager je programová nadstavba Print2PDF Serveru, umožňující nastavit celou řadu konverzních úloh a provést je pak najednou, jako celek, bez vašich dalších zásahů Bližší charakteristika základních komponent Tiskový ovladač Print2PDF Charakteristiku tiskového ovladače Print2PDF lze shrnout do následujících bodů: Produkt se snadno instaluje a také jednoduše získáte uživatelskou licenci. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Pro ukládání poskytuje výstup do předvolené složky a také předvolbu pro sestavení názvu cílového souboru. Print2PDF dokáže konvertovat z libovolné aplikace umožňující tisk jakýkoliv dokument do formátu PDF též z Internet Exploreru. Jsou podporovány nové XML formáty aplikací Microsoft Office 2007 a vyšších (DOCX, XLSX a PPTX) a soubory aplikací AutoCAD (DWF). 6

7 Pro konverzi se fyzicky používá operace tisku, přičemž jako výstupní tiskové zařízení se volí ovladač Print2PDF. Již při konverzi lze dokument digitálně podepsat a podle potřeby navíc také poslat elektronickou poštou nebo pomocí formuláře aplikace Software602 Form Filler odeslat jako přílohu datové zprávy do datové schránky. Dokumenty lze konvertovat v dialogovém režimu nebo v režimu bezdialogovém bez jakýchkoliv dotazů. K dávkovému převodu lze vybrat libovolné množství souborů v různých formátech (DOC, RTF, TXT, XLS, PPT, JPG, GIF, WMF, DOCX, XLSX, PPTX, HTM, HTML a DWF). Print2PDF podporuje mezinárodního standard ISO PDF/A-1a i PDF/A-1b, určené pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů. Print2PDF podporuje čtyřiašedesátibitovou architekturu (AMD64 a EMT64). Pomocí zadaných pravidel lze vytvářet uživatelské profily pro snadné vytváření PDF dokumentů různého druhu. Důležitá je možnost podpory připojení elektronického podpisu z úložiště certifikátů ve Windows. Díky tomu je podporován i podpis uložený na čipové kartě / etokenu. K dispozici je možnost RC4 šifrování v úrovni 40 nebo 128 bitů. U konvertovaného dokumentu lze nastavit různá práva (například zabránit úpravám, kopírování částí stránek či tisku). Dokument lze chránit heslem. Při konverzi do formátu PDF lze vyžádat připojení celé řady doplňků vodotisk, razítko, elektronický podpis, zabezpečení apod. Vytvářený PDF je konvertován s využitím optimalizace včetně linearizace, nastavení pro menší velikost a nastavení pro rychlejší prohlížení PDF na webu. Zavedením komprese obsahu po jednotlivých stránkách může být velikost výsledného PDF souboru až o 20 % menší než dříve. Je podporován standard XMP (Extensible Metadata Platform) pro vkládání metadat (údaje o autorovi, o dokumentu, klíčová slova atd.). Stránky lze koncipovat na výšku i na šířku a to i kombinovaně v rámci jednoho dokumentu. K dispozici jsou nové možnosti zpracování obrázků převod RGB barev na CMYK, dekomprimace obrázků za použití GDI a odstranění duplicity obrázků. Podporuje volbu komprese obrázků (ztrátová komprese do formátu JPEG s možností nastavení kvality nebo bezztrátová komprese do archivního formátu ZIP, případně také formát JPEG 2000). Lze využít automatický převod dokumentů ve formátu DOC z Wordu přímo do PDF se zachováním rozmístění a funkce záložek a hypertextových odkazů. Byla rozšířena podpora pro vkládání PostScript (Type 1) písem (fontů), licencovaných a tzv. simulovaných písem. Pomocí Print2PDF lze slučovat dílčí PDF dokumenty do jediného dokumentu výsledného. Lze také k jednomu již existujícímu PDF přidávat další části. Výsledné dokumenty lze posílat elektronickou poštou jako přílohy zásilek pomocí vestavěné SMTP klientské části. Dokumenty lze po konverzi automaticky otevřít ke kontrole v Adobe Readeru Print2PDF Server Print2PDF Server je program pro automatizovanou konverzi libovolného typu dokumentu do formátu PDF nebo ISO standardu PDF/A pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů. Sleduje obsah zadané složky nebo schránky elektronické pošty a nově vložené dokumenty (zásilky) konvertuje automaticky do formátu PDF. Pro automatický převod lze vytvořit v podstatě neomezené množství účtů pro sledování obsahu složek a poštovních schránek; souběžně tak lze online sledovat celou řadu zdrojů dokumentů. Pomocí serveru lze vybrat celou řadu sdílených složek, které 7

8 síťoví uživatelé budou moci využívat pro jednotný převod dokumentů do formátu PDF. Tím se zároveň zajistí i jednoznačná archivace konvertovaných dokumentů ve společných výstupních složkách. Výstupní soubory a složky mohou mít dynamicky vytvářené názvy využívající proměnné, na jejichž základě je pak název sestaven z různých prvků těmi může být jméno zdrojového souboru a údaje o datu a čase v různých podobách a různých kombinacích. Vytvářené PDF soubory odpovídají standardu ISO PDF/A-1a i PDF/A-1b vhodného pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů. Způsob konverze do formátu PDF lze ovlivnit pomocí řady nastavitelných parametrů (viz výše uvedený popis Print2PDF), které lze sdružovat v uživatelských profilech. K dispozici jsou i předem připravené výchozí profily sdružující sady nastavení pro různé typické požadavky. Server podporuje práci se skripty VBS to umožňuje snadné přizpůsobení a integraci převodu do PDF do libovolných aplikací. K dispozici je také Print2PDF Service Manager, umožňuje definovat a souběžně provozovat prakticky neomezené množství procesů automatizovaného převodu do PDF ze sledovaných složek či poštovních schránek Výsledek převodu dokumentů Formát PDF jistota čitelnosti kdekoliv a kdykoliv Výsledkem převodu dokumentů pomocí ovladače Print2PDF jsou dokumenty ve formátu PDF tedy v univerzálně celosvětově čitelném formátu, který zaručuje bezproblémovou čitelnost i zobrazení dokumentů spolu s propracovaným systémem ochrany důvěrných informací. Nejčastěji užívaným programem pro čtení PDF dokumentů je volně a zadarmo dostupný Adobe Reader dokumenty vytvářené Print2PDF jsou s tímto programem od verze 6.0 plně kompatibilní. Výhodou formátu PDF je to, že dokumenty budou zobrazeny vždy přesně tak, jak jste je vytvořili a zformátovali bez ohledu na to, na jakém počítači a pod kterým operačním systémem jsou prohlíženy. Dokumenty vytvořené pomocí Print2PDF odpovídají nově zveřejněné specifikaci Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Produkt Print2PDF je z technologického hlediska zároveň i nadčasový. Podporuje totiž i čtyřiašedesátibitovou architekturu (x64), která se teprve rozšiřuje. Proto lze Print2PDF používat okamžitě, již dnes ale výhledově i v budoucnu. Program pracuje v prostředí operačního systému Windows Vista a plně spolupracuje s programy balíku Microsoft Office verze 2007 a vyšší. Otázka dlouhodobé archivace dokumentů je zohledněna podporou standardu PDF/A. Tento standard zaručuje, že podle něj vytvořené dokumenty budou čitelné i v budoucnu. Plnou přenositelnost ve výchozí podobě podpoří i možnost vkládání písem (fontů) přímo do konvertovaného dokumentu. Tak lze vkládat jak standardní, tak licencované či simulované typy písem a zaručit tak správné zobrazení dokumentů i v prostředí, kde by daná písma pro prohlížení dokumentu nebyla k dispozici Záruka kvalitního tisku Dokumenty ve formátu PDF jsou zhusta využívány i jako tiskové předlohy. Proto je důležitá optimální tisková kvalita vy máte v Print2PDF na výběr rozlišení od 96 do 2400 DPI. Zároveň je k dispozici také možnosti pokročilé komprese obrázků pro uchování nejvyšší kvality obrazových informací do dokumentů ve formátu PDF začleněných. 8

9 Komfort práce Print2PDF umožňuje dávkový převod několika různých dokumentů do formátu PDF. Vy jen sestavíte úlohu a spustíte ji zbytek zařídí program sám. Tím ušetřete čas, který byste museli jinak vynakládat na jednotlivé převody; jednoho souboru po druhém. K automatizaci dávkových převodů na serveru lze využít aplikaci Print2PDF Server nebo příkazový řádek. Názvy konvertovaných souborů lze generovat podle přednastavení v konfiguraci. Další užitečnou vlastností je možnost spojení obsahu různých dokumentů do jednoho výsledného PDF souboru. Zdroje pro vytvoření složeného PDF dokumentu mohou být různé třeba nějaké webové stránky doplněné textem z Wordu. Tím zdánlivě nesourodý obsah vyžadující pro zobrazení rozličné a obecně ne vždy dostupné aplikace zpřístupníte komukoliv v obecně přijímaném formátu čitelném v aplikaci Adobe Reader, kterou si každý snadno sám a zdarma stáhne z Internetu Otázka zabezpečení dat Do konverze dokumentů programem Print2PDF je začleněna podpora elektronického podpisu. Pomocí elektronického podpisu lze dokumenty zabezpečit možností ověření identity uživatele a zajištění dokumentů proti zásahu třetí osoby. Integrace s úložištěm bezpečnostních certifikátů v prostředí Windows usnadňuje přístup k podpisům. Ochrana důvěrných informací v dokumentech je řešena zavedením silného šifrování v úrovni 40 nebo 128 bitů chránícího obsah vašich důvěrných dokumentů pomocí těchto průmyslových standardů. Print2PDF nabízí proti neautorizovanému přístupu zabezpečení dokumentu heslem a nastavení oprávnění k provádění případných změn v dokumentu Doplňky volitelně začleněné do PDF dokumentů Při konverzi do formátu PDF lze dokument doplnit o vodotisk a otisk razítka. Vodotisk se jako slabě zobrazený grafický objekt vkládá pod text každé stránky lze jím například s výhodou klasifikovat dokumenty pomocí určitého textu (například Důvěrné, Jen pro vnitřní potřebu, apod.). Otisk razítka umožní označit stránky dokumentu plně zobrazeným grafickým prvkem například obrázkem firemního loga. Do dokumentu lze také vkládat tzv. metadata PDF souboru. Jejich prostřednictvím je možné do dokumentu PDF doplnit informace o autorovi, názvu dokumentu, předmětu dokumentu a klíčová slova; pracuje se také s podporou XMP metadat. Vložené informace pak následně slouží třeba pro snadné vyhledávání a třídění PDF dokumentů v informačních systémech nebo v prostředí Internetu Dokumenty PDF ve vztahu k okolnímu prostředí Print2PDF obsahuje integrovaný SMTP klient pro automatické odesílání zásilky elektronickou poštou. Ten můžete využívat pro vytvoření a odeslání poštovní zásilky s vytvořeným PDF v příloze specifikovaným adresátům. Pro rozesílání PDF souborů tedy není zapotřebí používat ani vlastnit poštovní klientský program. Vytvářené PDF dokumenty lze v průběhu konverze optimalizovat pro rychlé zobrazení v prostředí webu. Proces linearizace umožní prohlížeči zobrazit jednotlivé stránky PDF dokumentu ještě před jeho úplným stažením. Repertoár nástrojových panelů ve Wordu byl doplněn malým panelem s tlačítkem, jehož pomocí lze aktuálně načtený dokument převést do PDF formátu pouhým stiskem tohoto tlačítka. To se týká Wordu verze 2000, XP, 2003, 2007 i Při konverzi se zohlední všechny hypertextové odkazy a také záložky. 9

10 2. Instalace produktu a jeho prostředí 2.1. Verze produktu a jejich stažení Print2PDF se dodává ve dvou verzích: Plná verze se instaluje jako zkušební trial s dobou použitelnosti omezenou na 30 dnů. Během této doby lze produkt zaregistrovat a získat tak časově neomezenou, plně funkční podobu produktu. Produkt se registruje pomocí sériového čísla, které lze pomocí elektronické pošty zakoupit ve firemním eshopu. Verze Free Edition se neregistruje, její použitelnost není časově omezená, má však proti plné verzi některá omezení co se týče dostupnosti určitých funkcí. Funkce Free Edition Plná verze Podpora výstupu v PDF/A NE ANO Podpora PDF 1.7 ANO ANO Podpora digitálního podpisu a časového razítka ANO ANO Podpora SHA-2 hash dokumentu ANO ANO Možnost spojení, vyjmutí a vložení stránek ANO ANO Dialog pro dávkový převod do PDF NE ANO Dávkový převod na pravou myš ANO ANO Windows služba NE ANO Webová služba/aplikace NE ANO Print2PDF Server NE ANO Tvorba klientského instalačního balíčku NE ANO Sdílená síťová tiskárna NE ANO Možnost SDK integrace NE ANO Poznámka: neregistrovaná verze dříve zobrazovala a tiskla v zápatí stránek text Vytvořeno v Print2PDF. Tento text se nyní nevkládá ani v trial verzi před registrací ani ve verzi Free Edition. Produkty Print2PDF si můžete stáhnout na firemních stránkách Software602, na adrese Velikost samorozbalovacího instalačního souboru je přibližně 22 MB. Ve verzi Free Edition je velikost menší cca 17,5 MB Instalace a spuštění Produkt Print2PDF se instaluje spuštěním instalačního programu, stejně jako jiné produkty. Stažený instalační soubor Print2PDF9.exe nebo Print2PDF9_free.exe prostě spusťte a pak již jen postupujte podle zobrazovaných pokynů. POZOR Instalace je společná pro všechny verze programu a jeho jazykové mutace. V úvodní části instalace se zobrazí dotaz na volbu jazykového prostředí zde můžete zvolit, zda má být prostředí, ve kterém bude produkt s vámi komunikovat české, anglické, francouzské či německé. Volbu jazykového prostředí budete mít možnost kdykoliv pak změnit v konfiguračním dialogu produktu. 10

11 Po ukončení instalace se na Ploše vytvoří spouštěcí ikona Software602 Print2PDF a v nabídce Start Všechny programy položka Software602 Print2PDF. Ty otvírají hlavní okno Print2PDF, které funguje jako rozcestník ke všem funkcím pro práci s PDF dokumenty a umožní produkt nakonfigurovat a spouštět jeho pokročilejší funkce. Pro rutinní práci, kdy prostě chcete nějaký soubor převést do PDF formátu, nemusíte spouštět vůbec nic stačí jen v odpovídající aplikaci otevřít soubor, který chcete konvertovat. Poté spustíte požadavek na jeho tisk a jako tiskárnu nastavíte Print2PDF. Chcete-li ovšem specifikovat úlohu pro dávkový převod nebo využít služby konverzního serveru, spusťte v okně pomocí tlačítka požadovanou funkci Dokumentace a podpora Pomocí tlačítka On-line dokumentace se otevře na firemním serveru Software602 stránka, kde najdete odkazy pro stažení dokumentace k Print2PDF. 11

12 Tlačítkem On-line podpora otevřete firemní stránku Podpora a registrace, kde najdete odkazy na technickou podporu a podporu registrace. Uživatelům firemních produktů poskytuje Software602 bezplatnou technickou podporu prostřednictvím webového formuláře. V době od 8:30 do 17:00 je také od pondělka do pátku možné volat HOTLINE telefonní linku Pro registrované zákazníky jsou k dispozici zvýhodněné upgrady produktů, školení a nárok na technickou podporu produktů Registrace produktu Po instalaci trial verze máte k dispozici v podstatě plnohodnotnou verzi produktu, jejíž použitelnost je omezena na 30 dnů. Před uplynutím této doby (nebo již přímo v průběhu instalace) je třeba se zaregistrovat. Tlačítko pro registraci s nápisem Registrace najdete v okně pro nastavení tisku pomocí Print2PDF nebo v okně pro dávkový převod. Do vstupního pole zapište získané registrační číslo a stiskněte tlačítko Registrovat. Na stránku elektronického obchodu umožňující nákup produktu Print2PDF se dostanete tlačítkem Zakoupit Print2PDF z hlavního okna. 12

13 2.5. Aktualizace Produkt Print2PDF automaticky testuje, zda není k dispozici novější verze produktu. Test je spouštěn automaticky každých 14 dní, přibližně 2 minuty po spuštění programu. Pokud nová verze je k dispozici, zobrazí se dotaz, zda si ji budete přát stáhnout a instalovat. Kontrolu novější verze lze také vyžádat kdykoliv manuálně, stiskem tlačítka Kontrola nové verze z hlavního okna Print2PDF Postup pro instalaci na klientské stanice v síti Pokud se Print2PDF instaluje pro celou řadu uživatelů, například v podnikové síti, je zapotřebí určit administrátora, který bude zastřešovat činnost aplikace a dozírat nad jejím bezchybným provozem. Instalaci všem uživatelům může administrátor výrazně urychlit tak, aby si jednotliví uživatelé nemuseli program instalovat a konfigurovat sami od úplného začátku. Postup je jednoduchý: Administrátor nainstaluje program a zaregistruje ho. Administrátor pomocí konfiguračního dialogu vytvoří nastavení, které by mělo být výchozím pro všechny ostatní uživatele. V hlavním okně Print2PDF klepne na tlačítko Příprava klientského MSI balíčku. Vytvoří se samorozbalovací instalační soubor a uloží do složky dle dispozic administrátora. Administrátor tento soubor rozešle zbývajícím uživatelům prostřednictvím elektronické pošty nebo přes některou ze sdílených složek na souborovém serveru ve firemní síti. Uživatelé si pouhým spuštěním souboru nainstalují vše potřebné na své stanice a mohou ihned pracovat. Jestliže budete požadovat, aby se automatické aktualizace týkaly i klientských stanic, zaškrtněte v konfiguračním dialogu políčko Povolit na klientských stanicích automatickou kontrolu aktualizací. 13

14 3. Možnosti převodu dokumentů do PDF Vlastní převod dokumentu do formátu PDF je principielně jednoduchý. Dokument je potřeba otevřít v aplikaci, ve které jste ho vytvořili nebo která ho prostě umí načíst. Pak vyžádáte jeho tisk, ale jako tiskárnu nastavíte Software602 Print2PDF. Poté vyberete složku, kam má být výsledný PDF soubor uložen, a soubor pojmenujete. Konverze proběhne a vy ve zvolené složce najdete požadovaný dokument. Při konverzi do formátu PDF se můžete čas od času setkat s různými požadavky týkajícími se vzhledu a obsahu výsledného dokumentu a také třeba jeho zabezpečení či následného zpracování. Proto lze postup konverze ovlivňovat pomocí celé řady nastavitelných parametrů. Ty najdete rovněž v dialogu pro uložení souboru, jako jeho volitelný doplněk zobrazovaný ve dvou různých úrovních. Další možností je připojení konvertovaného dokumentu k nějakému stávajícímu dokumentu ve formátu PDF. Toho dosáhnete tak, že uložíte nově konvertovaný soubor pod stejným názvem, jako má soubor, ke kterému chcete výsledný PDF dokument připojit. Pak jen vyberete, zda se má nový soubor připojit k původnímu na začátek, na konec nebo za stránku určitého pořadového čísla. Poslední možností je dávková konverze, kdy se do formátu PDF převede celá skupina vybraných dokumentů v jedné operaci, bez nutnosti zásahů uživatele. K tomu je k dispozici funkce Dávkový převod souborů do PDF Jednoduchý převod konkrétního dokumentu Úvodem poznamenejme, že pojem dokument je v tomto případě zapotřebí chápat v širších souvislostech a ne pouze jako text může jím být třeba i tabulka, obrázek a obecně v podstatě cokoliv, co lze vytisknout. Převod vašeho dokumentu do formátu PDF si můžete zkusit ihned po instalaci. Načtěte si třeba do Wordu nebo jiného programu, se kterým obvykle pracujete, nějaký dokument (nebo si ho pro tento účel vytvořte). V nabídce Soubor (File) spusťte příkaz Tisk (Print). A teď pozor v tiskovém dialogu nastavte voličem Název jako aktuální tiskárnu Software602 Print2PDF. 14

15 Potom již klidně můžete spustit vlastní tisk. Protože jde o výstup do souboru a nikoliv o tisk na papír, je zapotřebí v následujícím dialogu pojmenovat výstupní PDF soubor a určit, do které složky a na jaký disk má být uložen Dialog pro nastavení způsobu převodu Dále se otevře obvyklé systémové okno pro ukládání souborů zde s hlavičkou Uložit soubor PDF jako, které je doplněno sadou ovladačů pro nastavení způsobu převodu do PDF formátu. Rozsah zobrazených ovladačů je dán okamžitým nastavením programu. Pokud vypadá dialog trochu jinak, než ukazuje obrázek (je menší), všimněte si tlačítka Více vpravo dole. Klepnete-li na něj, dialog se rozbalí do zobrazeného komplexního tvaru. Naopak pokud si pro začátek nepřejete, aby vás program mátl zobrazením možnostmi různých nastavení, stiskněte tlačítko Méně a dialog se sbalí. Jsou ovšem tři možnosti dialog s minimem ovladačů, dialog s nejdůležitějšími ovladači a dialog se všemi ovladači; tlačítko Více lze tedy stisknout dvakrát a pokaždé se počet ovladačů zvětší. Nastavte tedy disk, složku a budoucí PDF dokument pojmenujte. Ve výchozím nastavení je v této chvíli také zaškrtnuté políčko Spustit Adobe Reader, Tím se vyžádá, že PDF dokument bude bezprostředně po konverzi načten do prohlížeče PDF souborů ke kontrole. Pak již zbývá jen klepnout na tlačítko Uložit a dokument ve formátu PDF je vytvořen a uložen; vy si ho můžete hned prohlédnout a posoudit, zda je to opravdu ono. 15

16 TIP: Nejkratší postup konverze je ten, kdy v nějakém souborovém manažeru klepnete pravým tlačítkem myši na název souboru, který lze do PDF konvertovat a z plovoucí nabídky spustíte příkaz Print2PDF Elektronický podpis a odeslání dokumentu v rámci převodu Přímo v rámci převodu dokumentu do formátu PDF lze k výslednému souboru ve formátu PDF připojit elektronický podpis. Převedený dokument lze také podepsat a odeslat elektronickou poštou nebo podepsat a odeslat v rámci datové zprávy do datové schránky. Pro všechny tři následující případy platí, že pro podpis konvertovaného dokumentu budou použity již nastavené parametry elektronického podpisu. V opačném případě, pokud podpis ještě specifikován nebyl, se otevře okno Digitální podpis; dále pokračujte podle instrukcí popsaných v kapitole Připojení digitálního podpisu a časového razítka na str. 61. Pokud byste podpis, časové razítko a s nimi spojené parametry chtěli upravit, je třeba opět použít okno Podepsání PDF souboru a opatření razítkem. Jestliže byste si přáli, aby možnost úpravy digitálního podpisu a časového razítka se zpřístupnila při každé konverzi, je třeba povolit vizualizaci podpisu postup je uveden v kapitole Nastavení digitálního podpisu a časového razítka na str Připojení elektronického podpisu v rámci převodu dokumentu Jestliže chcete v rámci konverze dokument rovnou opatřit elektronickým podpisem a otiskem časového razítka, postupujte takto. 1. Místo tlačítka Uložit klepněte v tiskovém dialogu vpravo dole na tlačítko Podepsat. Tím se otevře příkazová nabídka, ve které spusťte příkaz Podepsat a uložit. 2. Vyčkejte, dokud se dokument nezkonvertuje do formátu PDF. 3. Elektronický podpis se připojí sám podle nastavených dispozic můžete se o něm přesvědčit v okně Připojení elektronického podpisu a odeslání elektronickou poštou Zkonvertovaný dokument lze také v rámci konverze elektronicky podepsat a ihned odeslat adresátovi elektronickou poštou. Postupujte takto: 1. Místo tlačítka Uložit klepněte v tiskovém dialogu vpravo dole na tlačítko Podepsat. Tím se otevře příkazová nabídka, ve které spusťte příkaz Podepsat a poslat E- mailem. 2. Vyčkejte, dokud se dokument nezkonvertuje do formátu PDF. 16

17 3. Elektronicky podepsaný dokument ve formátu PDF se připraví jako příloha zásilky elektronické pošty. Způsob sestavení zásilky záleží na nastavení v konfiguraci zda má být k odeslání použit váš výchozí poštovní klientský program nebo specifikovaný SMTP server dle předvolených nastavení. Podrobné informace najdete v kapitole Odeslání dokumentu elektronickou poštou na str Připojení elektronického podpisu a odeslání do datové schránky Zkonvertovaný dokument lze také v rámci konverze elektronicky podepsat a ihned odeslat do datové schránky vybraného uživatele systému datových schránek. Postupujte takto: 1. Místo tlačítka Uložit klepněte v tiskovém dialogu vpravo dole na tlačítko Podepsat. Tím se otevře příkazová nabídka, ve které spusťte příkaz Podepsat a poslat datovou schránkou. 2. Vyčkejte, až se dokument zkonvertuje do formátu PDF a elektronicky podepíše. 3. Klepněte na tlačítko OK v rámečku Přihlaste se do své datové schránky. 4. Vyberte způsob přihlašování k vaší datové schránce buď jen s využitím přihlašovacího jména a hesla nebo s využitím digitálního certifikátu. 5. Zapište do dialogu své jméno a heslo, případně vyberte a potvrďte také certifikát. Při zápisu hesla je testována funkce klávesy CapsLock pokud je zapnutá, zobrazí se varovná zpráva. 17

18 6. v okně Software602 Form Filleru se otevře formulář Nová datová zpráva pro vytvoření a odeslání datové zprávy. 18

19 Pole Odesílatel nese vaše jméno jako odesílatele vygenerovalo se na základě údajů pro přihlášení ke schránce. Jako Příloha je připojen váš podepsaný PDF dokument podle potřeby můžete samozřejmě připojit ještě další soubory. Adresu příjemce datové zprávy specifikuje v sekci Příjemce. Pokud znáte ID cílové datové schránky, zapište jej do pole ID schránky a stiskněte tlačítko Ověřit ID datové schránky. Pokud je ID v pořádku, vypíše se popis schránky chcete-li ji akceptovat, klepněte na tlačítko Vybrat. Adresu pak máte ještě možnost změnit klepnutím na tlačítko Znovu vyhledat schránku. Jestliže zadané ID neodpovídá žádné datové schránce, vypíše se zpráva Nebyla nalezena žádná datová schránka a odpovídajícím ID. Pak můžete ID opravit nebo schránku zkusit vyhledat. Pro vyhledání datové schránky využijete tlačítko Vyhledat. Nejprve je třeba voličem Typ schránky vybrat, jakého typu má být hledaná schránka. 19

20 Podle volby typu schránky se nabídnou vyhledávací pole pro specifikaci schránky. Vypište do nich údaje, které znáte a Klepněte na tlačítko Vyhledat. Může se stát, že při vyhledání například podle jména a příjmení bude nalezeno několik záznamů o schránkách zadanému kritériu odpovídajících. Pak se vypíšou údaje o všech takových schránkách a vy si vyberte tu, kterou potřebujete, stiskem tlačítka Vybrat. Po zápisu identifikačního řetězce Věc a případném doplnění údajů do sekce Obecné informace datovou zprávu odešlete tlačítkem Odeslat datovou zprávu. 20

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více