Windows a Linux v podnikové síti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Windows a Linux v podnikové síti"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí práce: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. 2014

2 Tuto stránku po vytištění nahradit originálem zadání (1. stránka)

3 Tuto stránku po vytištění nahradit originálem zadání (2. stránka)

4 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Windows a Linux v podnikové síti napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Praze dne Pavel Müller

5 Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce doc. RNDr. Michalu Bejčkovi, Ph.D., za odborné vedení při vypracování této bakalářské práce a organizaci RUBIKON Centrum za spolupráci.

6 Název práce: Windows a Linux v podnikové síti Autor: Pavel Müller Vedoucí práce: RNDr. Bejček Michal, Ph.D. Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na analýzu a výběr vhodného operačního systému pro koncové stanice a servery v prostředí menších a středně rozsáhlých společností. Podává přehled o aktuálních softwarových licencích, jednotlivých edicích OS Windows a distribucích OS Linux. Věnuje se problematice nasazení daného operačního systému v rámci zvolených požadavků jednotlivých organizačních úrovní ve společnosti RUBIKON Centrum. S ohledem na koncové stanice, tato práce řeší komplexní výčet všech potřebných parametrů. Zejména popisuje jednotlivé role serveru a zpracovává vyhodnocení, jaký operační systém lépe splňuje dané požadavky. Součástí každého navrženého řešení je také doporučení autora této práce. Klíčová slova: Operační systémy, Windows, Linux Title: Windows and Linux in small enterprise Author: Pavel Müller Supervisor: RNDr. Bejček Michal, Ph.D. Abstract: This bachelor s thesis is focused on analysis and selection of the appropriate operation system for terminals and servers in the enviroment of small and middlerange enterprises. It gives short overview about the actual software licences, each edition of OS Windows and Linux distributions.it focuses on the problematic for the given operation system within choosen requirements for the particular organisation levels in the RUBIKON Centrum company. With respect to terminals this thesis solves complex list of all needed parameters.it particulary describes respective roles of a server and processes the evaluation which operation system meets the requirements better. Integral part of the each proposed solution is also the author s recommendation of this thesis. Keywords: Operating systems, Windows, Linux

7 Seznam zkratek OS FPP OEM GNU/GPL MS GUI HW SW VPN AD DNS ACL Operační systém Full package produkt Original Equipment Manufacturer General Public Licence Microsoft Graphical User Interface Hardware Software Virtuální privátní síť Active Directory Domain Name System Acces Control list

8 Obsah Seznam zkratek... 7 Úvod Teoretická část Proprietární software Typy priprietárních edicí Svobodný software Příklady svobodných licencí Výběr vhodné edice MS Windows MS Windows pro koncové stanice MS Windows pro servery Výběr vhodné distribuce Linuxu Výběr komerční distribuce Linuxu Výběr nekomerční distribuce Linuxu Praktická část Historie a popis firmy Popis infrastruktury Hardware Software Ostatní popis IT Spolupráce s Techsoup ČR Požadavky pro výběr OS Požadavky managementu Požadavky IT oddělení Požadavky uživatelů Návrh vhodnějšího OS pro pracovní stanice Situace v RUBIKON Centru Návrh vhodnějšího OS pro servery - Porovnání podle rolí serveru... 26

9 2.5.1 Centrální autentizační server Souborový / tiskový server Aplikační server Síťový server Webový / databázový server Virtualizační server hypervizor Závěr Bibliografie... 36

10 Úvod Operační systémy jsou nedílnou součástí každého počítače. V současné době jsou nejvíce rozšířené systémy Microsoft Windows a distribuce Linuxu. V oblasti osobních počítačů je všeobecně známa historická dominance platformy Windows, která je zřejmá i ve firemním segmentu. Linux se v posledních letech výrazně rozšířil a dostává se do podvědomí nejen lidem z IT oboru. Důkazem jsou tisíce instalací Linuxu na serverech, koncových PC i na speciálním hardware (síťové prvky, chytré telefony). Cílem této práce je popis obou zmíněných systémů, jejich možnosti nasazení pro koncové stanice a servery v reálném prostředí společnosti RUBIKON Centrum. Práce je rozdělena do dvou vzájemně souvisejících částí. V teoretické části se zabývám charakteristikou softwarových licencí. Dále popisuji historii jednotlivých operačních systémů a rozdělení jejich aktuálních verzí. Hlavní důraz je kladen na praktickou stránku práce, kde podle zvolených požadavků navrhuji optimální řešení nasazení jednoho nebo kombinaci obou operačních systémů. Tato část vyhodnocuje a specifikuje faktory, které ovlivňují konkrétní řešení pro koncové stanice. V oblasti serverů je cílem popsat účel jednotlivých rolí, porovnání systémů pro každou roli, doporučení autora a vyhodnocení chovaní obou systémů. 10

11 1. Teoretická část Každý operační systém spadá do skupiny softwaru. Softwarový produkt je duševním výtvorem a proto se nakládání s ním řídí především autorským zákonem č. 121/2000 Sb. 1 Zatímco prodej běžného výrobku je přechodem vlastnických práv na kupujícího, licence je pouze udělení určitého práva. [1] 1.1 Proprietární software Proprietární software je pojem používaný k vyjádření toho, že uživatel nemá právo studovat nebo editovat zdrojový kód aplikace. Navíc slovo proprietární znamená privátně vlastněné a kontrolované. Tento typ softwaru bývá zpravidla komerční, tedy placený. Operační systémy Windows i všechny ostatní produkty nabízené firmou Microsoft se řídí licenční smlouvou MS EULA (End-User Licence Agreement for Microsoft Software). Tato licence značí, že software je licencován na základě odsouhlasení smlouvy mezi uživatelem a společností Microsoft Corporation. [2] Typy proprietárních edicí Licence k proprietárnímu software (například MS Windows) lze pořídit několika způsoby. Kvůli rozdílným požadavkům organizací, domácích uživatelů, škol a státní správy lze licence rozdělit do těchto skupin: Krabicový software (FPP) Při nákupu krabice se zaplatí určité peníze. Pokrývají licenci na užití systému, instalační médium, které je v krabici obsaženo, případně i různě obsáhlé příručky, které mohou usnadnit zaškolení uživatelů. V ceně může být i určitá úroveň podpory (obvykle časově omezená) včetně aktualizací. Software je doživotní s právem instalace na jednom PC v jednom okamžiku. 1 Více informací o autorském právu na 11

12 OEM software V tomto případě bývá cena systému zahrnuta do ceny hardwaru, kde je systém nainstalován. Může být uvedena jako samostatná položka, ale také nemusí. Příručky ani instalační médium se obvykle neposkytují, na druhou stranu není potřeba provádět instalaci (její cena je také zahrnuta v ceně systému). Pro OEM verze je charakteristické, že podporu poskytuje dodavatel hardwaru, jinak je situace velmi podobná té u krabicového softwaru. Software nebo licenci není možné použít na více zařízeních nebo přenést na jiné zařízení. [3] Multilicence Zde je situace velmi podobná jako u krabicového softwaru, s tím rozdílem, že se instalační médium pořídí pouze jednou (pokud vůbec systém lze získat také stažením ze serveru výrobce), totéž příručky. Podobné jako u krabicové verze je to i s podporou. Příkladem multilicencí u Microsoftu mohou být Open Value či Open Licence. Předplatné Cena se neplatí jednorázově, nýbrž se platí nějaké částky v určitých intervalech. Za to je zajištěna možnost pořízení (případně i upgradu) systému do dohodnutého maximálního počtu a různá úroveň podpory (trvající po dobu předplatného, ale nemusí se vztahovat na staré systémy, pokud se neaktualizují). S instalačními médii a příručkami je to jako u multilicencí. Tento typ licencí se pomalu ale jistě rozšiřuje v domácnostech a u studentů, Microsoft touto formou nabízí například Office 365, Azure, Dynamics CRM online atd.. [4] 1.2 Svobodný software Hlavním znakem licencí svobodného softwaru je výrazné rozšíření práv koncového uživatele, především o právo na zdrojový kód aplikace a o právo na jeho modifikace a redistribuce. Typů svobodných licencí existuje velké množství, nejpoužívanější z nich jsou vidět v následujícím obrázku seřazené od těch nejvíce svobodných zleva Příklady svobodných licencí 12

13 Obrázek 1 - Přehled OSS licencí [5] Svobodné licence se dělí do třech hlavních částí copyleft, public domain a BSD-style. GNU GPL Je nejslavnější copyleft licencí a svobodnou licencí vůbec. Jelikož tato licence stála u zrodu svobodného software, je používána více než v 70% svobodných projektů. GPL uživateli zajišťuje právo užívat aplikaci libovolným způsobem, získat k ní zdrojový kód, modifikovat ho a vylepšený produkt distribuovat dál. Jediným omezením je, že stejná práva musejí být zaručena každému dalšímu držiteli aplikace (dokonce i tehdy, pokud je pod GPL pouze nějaký funkční blok aplikace). Licence odvozeného díla musí být také GPL. Pod licencí GPL se distribuuje jádro systému Linux, Debian Linux, MySQL, LibreOffice a mnoho dalšího známého softwaru. BSD Tato licence je již naprosto svobodná. Uživateli nabízí stejná práva jako GPL, ničím ho ale neomezuje. Uživatel této licence si může software přizpůsobit, ale nemusí ho již dále distribuovat pod BSD licencí, může ho klidně distribuovat jako proprietární software. Příkladem může být FreeBSD (svobodná implementace unixu) či bezpečnostní knihovny OpenSSL. 13

14 Public Domain Je nejméně významnou licencí, zde se autoři zcela zříkají copyrightu. V současné době se vyskytuje velmi zřídka. [1] 1.3 Výběr vhodné edice MS Windows V této části práce budu vybírat nejvhodnější edici operačního systému MS Windows zvlášť pro koncové stanice v podnikové síti a zvlášť pro servery MS Windows pro koncové stanice Microsoft v současné době nabízí k prodeji dvě verze pro stolní počítače a notebooky. V bodech zde popíšu jejich zásadní vlastnosti. Windows 7 (Vienna) Je starší edice z výše zmíněné dvojice, která vyšla v roce bit i 64bit architektura, částečná podpora dotykových obrazovek Nové GUI jménem Aero, vyžaduje grafickou akceleraci Podpora (a částečná optimalizace pro) SSD disky Stabilní a rychlý OS s uživatelsky přívětivým GUI Připojení do domény (Windows Server) Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise & Ultimate x x x Ano Ano Licencovaný XP Mode x x x Ano Ano AppLocker x x x x Ano Boot z VHD x x x Ano BranchCache 2 x x x x Ano DirectAccess x x x x Ano Federované vyhledávání (Enterprise Search Scopes) x x x x Ano Vícejazyčná podpora (MUI) x x x Ano Ano Tisk Location-aware x x x Ano Ano Subsystém pro UNIX-based Aplikace x x x x Ano Tabulka 1 - Podnikové možnosti Windows 7 [6] 2 BranchCache je nová funkcionalita ve Windows 7 a Windows Server 2008 R2, která napomáhá redukovat zátěž datových linek (WAN) a zároveň zrychluje dostupnost centralizovaných dokumentů. [22] 14

15 Základním předpokladem ve firemní síti je zapojení koncové stanice do domény Windows. Tento požadavek splňují pouze Edice Professional a Enterprise & Ultimate. Pokud firma nevyužije pokročilé funkce z edic Enterprise & Ultimate, postačí edice Professional. Windows 8 Tato novinka byla uvedena do prodeje na podzim roku Je nástupcem Windows 7. Microsoft se v této verzi snažil především o sjednocení všech svých OS, od serverových až po mobilní. 32bit i 64bit architektura pro PC (x86,x86-64), Windows RT pro procesory ARM používané především v mobilních zařízeních (chytré telefony, tablety) GUI je založeno na Modern User Interface (původní název Metro), které je dříve známé ze systému Windows Phone V systémových aplikacích a v průzkumníku se rozšířila nabídka Ribbon, které pochází z MS Office 2007 Byly odstraněny miniaplikace na ploše, nahrazují je aplikace pro Metro, které se publikují přes obchod Windows Store [7] Obsahuje funkci synchronizace účtů nastavení programů a plochy, hesel, prohlížeče, atd.. Tento OS je mnoha ohledech revoluční, ale uživatelskou základnou nebyl příliš kladně přijat. Mnoho lidí má i po delším používání problémy s prací v tomto systému. Některé vlastnosti by mohla opravit následující verze Windows MS Windows pro servery Aktuálně se nabízí k prodeji také dvě serverové varianty a to edice Windows Server 2008 R2 a Windows Server Windows Server se dále člení na verze Essentials, Standar a Datacenter. Windows Server 2008 R2 Je dnes nejrozšířenější serverová edice od Microsoftu. Mnoho funkcionalit a GUI vychází ze systému Windows Vista (oba systémy byly vydané ve stejnou dobu). Na systému Windows Server 2008 R2 je také založen Windows Small Business Server 2011, který je určen především do menších společností má omezení na maximálních 75 uživatelů v AD. 15

16 Windows SBS 2011 Je nástupce staršího systému SBS Obsahuje spoustu nového softwaru, kromě výše zmíněného jádra systému jsou to také aplikace jako MS Exchange Server 2010, MS Sharepoint Foundation 2010 a SQL Server Kromě omezení na počet uživatelů tento systém neumožňuje roli hypervizoru, neobsahuje tedy prostředí Hyper-V. Windows Server 2012 Jedná se o nejnovější verzi serverového OS. Serverová edice přišla na trh téměř ve stejnou dobu jako Windows 8, proto mají opět mnoho společných vlastností. Tou zásadní je samozřejmě GUI Metro. Další zásadní věc je výrazná změna v licencování serverových produktů (zejména z důvodu častého virtualizování a vytváření privátních cloudů). Současná licence Přechodový poměr Nová licence Datacenter (1 CPU licence) 2:1 Datacenter( Licence pokrývající 2 CPU) Enterprise 1:2 Standart Standart 1:1 Standart SBS Essentials 1:1 Essentials SBS Standart 1:1 Standart 1:1 Exchange Standart SBS Premium add-on 1:1 Standart 1:1 SQL Standart Web Server 1:2 Standart Windows HPC Server Suite 1:1 Standart Tabulka 2 - Licenční změny u Windows Serveru [8] Technických změn přibylo mnoho, uvedu tedy jen změny zásadního charakteru: Nové VDI Deployment, User Profile Disk, RemoteFX pro WAN, RemoteApp Storage Tiering(automatický přesun dat na různě rychlá úložiště) Nová verze síťového SMB protokolu (3.1), nová verze NTFS Navýšení síťového výkonu, Single root I/O virtualizace Mnoho změn ve VPN, Dynamic Acces Control QoS pro I/O operace [9] Výběr vhodného OS pro koncové stanice a servery záleží na mnoha faktorech, které se liší v každé společnosti. Mezi verzemi Windows 7 a 8 bych neviděl tolik zásadních změn 16

17 pro uživatele stolních PC jako u serverových produktů, kde se změn provedlo podstatně více a správci firemního IT segmentu by tomu měli věnovat pozornost. 1.4 Výběr vhodné distribuce Linuxu Slovo distribuce vychází z anglického pojmu to distribute a v překladu znamená šířit, rozdělit, rozdat, rozšířit. Linuxová distribuce 3 je plnohodnotný operační systém obsahující jádro Linux, knihovny a nástroje od GNU plus nejrůznější software podle zaměření konkrétní distribuce. Jednotlivé distribuce mají odlišný instalátor, grafické prostředí, balíčkovací systém, ovladače hardwaru, souborový systém či repositáře softwaru. Distribuce můžeme členit podle nejrůznějších kritérií. Za některými stojí velké komerční firmy, jiné jsou tvořeny čistě komunitou. Některé jsou univerzální, jiné jsou úzce specializované pouze na jednu činnost. [10] Výběr komerční distribuce Linuxu Jako první zde uvedu dva příklady komerčních distribucí Linuxu. Komerční distribuce se liší od těch komunitních především technickou podporou (různé formy telefon, , vzdálená práce), jsou většinou stabilní, obsahují některé nástroje navíc a nabízí se k nim školení a certifikace. SUSE Linux Enterprise Desktop & Server Za organizací SUSE stojí známá společnost Novell, která je na IT trhu již delší dobu. Varianta pro koncové stanice (SLED) je pouze jedna, rozděluje se pouze podle stupně technické podpory. Variant pro servery (SLES) existuje více a rozdělují se podle architektury, podle specializace kritické aplikace (SAP), podle typu cloudu, atd.. Výhodou je, že Novell jako jedna z mála IT společností spolupracuje s firmou Microsoft a vznikají výhody na obou stranách. Například lepší integrace Linuxu do Active Directory nebo rychlejší vývoj emulátoru Wine HQ. [11] Red Hat Enterprise Linux Desktop & Server Americká firma Red Hat je asi nejznámější komerční společnost nabízející Linux. Její produkty jsou určeny pro velké organizace (odpovídá tomu i cena), dbající na hromadnou správu, bezpečnost a kompatibilitu systémů. Jednou z placených částí podpory je 3 Seznam všech distribucí Linuxu a BSD 17

18 přístup k webové službě Red Hat Network, která umožňuje dálkové řízení licencovaných PC, správu licencí a podobně. Red Hat je asi nejvstřícnější k linuxové komunitě, mnoho let dodává zpět do komunity svůj vyvinutý software, bezpečnostní aktualizace a různé druhy dokumentace Výběr nekomerční distribuce Linuxu Distribuce pro koncové stanice Nejznámější distribucí v oblast koncových stanic je bezesporu Ubuntu Linux 4. Je to komunitně vyvíjený OS zastřešený britskou společností Canonical. Je přeložen do 25 jazyků, včetně češtiny. Nové verze se vydávají cca každých šest měsíců se standartní podporou 9 měsíců. Dále se (obzvláště ve firemním segmentu) používá LTS verze (Long Term Support), která vychází každé dva roky s podporou na 5 let. Ubuntu Linux z velké části vychází z Debian Linuxu, který je ale mnohem konzervativnější. Díky tomu je k dispozici pro Ubuntu velké množství softwaru pomocí balíčkovacího systému APT. Jeho popularita je dána také velkou uživatelskou komunitou, která je na internetu aktivní (WIKI systém, fórum). Oproti ostatním distribucím obsahuje Ubuntu Linux ihned po instalaci i proprietární ovladače hardwaru (například grafické karty), bez kterých se bohužel mnoho lidí neobejde, protože většina grafických rozhranní vyžadují 3D akceleraci. Dále Ubuntu obsahuje online úložiště dat na bázi cloudu, které je rozšířeno i o elektronický nákup hudby. Distribuce pro servery Distribuce pro servery často neobsahují žádné grafické rozhranní, neboť k samotné činnosti serveru není potřeba a správa serveru se odehrává v textovém režimu. O to více je ale vyžadována bezpečnost a stabilita systému. Debian Linux 5 je ideální distribuce pro nasazení na serverech. První verze byla představena v roce 1993, zakladatelem je Ian Murdock. Jedná se o konzervativní systém, který ze všeho nejvíce dbá na stabilitu a bezpečnost. Nevýhodou může být zastaralost soft- 4 Více informací na 5 Více informací na https://www.debian.org/ 18

19 waru, který obsahuje, protože nové verze balíčků musí projít dlouhou cestou testování než se dostanou do stabilní větve. Stejně jako v Ubuntu jsou balíčky softwaru ve vlastním formátu DEB, které se spravují pomocí systému APT (nástroj aptitude nebo aptget). APT systém byl poměrně revoluční oproti staršímu RPM, který používá mnoho ostatních distribucí. Debian Linux má tři hlavní větve, do kterých se software člení podle úrovně otestování a míry funkčnosti: stable stabilní, pečlivě otestovaný a chyb zbavený software, připravený pro nasazení i v kritických aplikacích, avšak již poněkud zastaralý. Pro tuto větev jsou však pravidelně vydávány záplaty, řešící kritické chyby a bezpečnostní problémy. Díky zastaralosti softwaru se příliš nehodí pro nasazení na koncových stanicích. testing testovací, novější software, použitelný pro desktop, avšak s možným výskytem chyb. unstable nestabilní, vývojářská větev, používaná převážně vývojáři, nadšenci a administrátory. Nejedná se ovšem přímo o nestabilní vydání, obsahuje pouze novější software, který nebývá důkladně odladěn, hodí se tedy i pro běžné použití pokročilými uživateli. [12] Ostatní distribuce Distribuce Linuxu se nemusí dělit pouze pro koncové stanice a servery. Existuje mnoho speciálně zaměřených distribucí například na multimédia, vzdělávání a výuku nebo hraní her. Dnes není problém i při sestavení vlastní distribuce, pro tuto činnost existují nástroje. Nejznámější je SUSE Studio 6, kde je možné si celou distribuci sestavit pohodlně v prostředí webového prohlížeče a následně stáhnout v podobě ISO obrazu. 6 Více informací na 19

20 2. Praktická část Cílem praktické části bakalářské práce je vytvoření návrhu nasazení operačního systému pro konkrétní společnost. V následujících kapitolách popisuji stávající IT infrastrukturu ve firmě včetně používaného softwaru, dále požadavky na operační systém a výběr vhodné distribuce (edice) Windows či Linux. 2.1 Historie a popis firmy RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 18 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Sdružení s původním názvem Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici bylo založeno v květnu roku 1994 studenty a přednášejícími katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s cílem podpořit nové alternativní formy řešení trestných činů. Později bylo přejmenováno na Sdružení pro probaci a mediaci v justici se známou zkratkou SPJ. Od 4. Června 2012 nese sdružení nový název RUBIKON Centrum, který lépe vystihuje povahu a šíři poskytovaných služeb [13]. Cílem sdružení, všech projektů a aktivit, které zajišťuje je opětovné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní integrace. Dále pomáhá také osobám, které řeší závažné finanční problémy související s jejich zadlužeností. RUBIKON Centrum má v současné době 30 zaměstnanců, kteří působí ve dvou pobočkách. V pražské pobočce pracuje 25 zaměstnanců, ve druhé pobočce v Ústí nad Labem zbylých pět zaměstnanců. Dále zde pracuje cca 20 externích zaměstnanců. 2.2 Popis infrastruktury Hardware V pražské pobočce má nyní každý zaměstnanec vlastní PC. V klientské, konzultační a ve školící místnosti jsou umístěny notebooky. Pro ukládání dat a firemních dokumentů se zde používá NAS zařízení, které je zálohováno na externí USB disk. V pobočce Ústí nad Labem pracuje všech 5 zaměstnanců na vlastním notebooku. Zde se nepoužívá žádné 20

21 centrální úložiště dat ani žádný jiný server, zaměstnanci si zde dokumenty posílají e- mailem, nebo přenáší pomocí různých médií (USB Flash, CD-R). Na obou pobočkách se také používají síťové tiskárny (s vlastním tiskovým serverem) Software Většina stolních PC obsahuje operační systém Microsoft Windows XP Professional OEM, notebooky jsou vybaveny systémem Microsoft Windows Vista OEM. Podrobnější informace ukazuje tabulka. Hardware Operační systém počet PC počet NB počet serverů Windows XP Windows Vista Praha Ústí nad Labem Celkem Tabulka 3 - počty PC a operačních systémů Jako kancelářský balík společnost vlastní Microsoft Office 2007 Standart ve formě multilicence. Z tohoto balíku se nejvíce používá textový editor Word, tabulkový procesor Excel, program pro tvorbu prezentací PowerPoint a ový klient Outlook. Jako jediný speciální SW všichni uživatelé používají aplikaci ASPI 7, který je uložen na síťovém disku (NAS) a spouští se na každém PC přes síť. Tato aplikace je určena pouze pro platformu MS Windows, není tedy multiplatformní. Kromě programu ASPI a kancelářského balíku se nevyužívá žádný speciální SW, pouze běžné aplikace jako internetový prohlížeč, archivační program, čtečka PDF souborů atd Ostatní popis IT Všechny internetové domény jsou registrovány u společnosti Forpsi Webové stránky jsou umístěné na webhostingu také u Forpsi K webhostingu je objednaná jako příplatková služba Business , schránky se spravují tedy přes administrační rozhraní Forpsi 7 Více informací o ASPI na 21

22 y jsou staženy pomocí POP3 do MS Outlook a lokální kopie jsou k dispozici přes webmail Jako CRM systém se používá databáze Salesforce.com (webový přístup) Obě pobočky mají kvalitní symetrické připojení k internetu (Praha 10/10 Mb/s, Ústí n. L. - 3/3 Mb/s) V RUBIKON Centru se o celé IT stará správce sítě zaměstnaný na poloviční úvazek. Má vysokoškolské vzdělání v IT oboru a zkušenosti se správou heterogenních sítí a operačních systémů Spolupráce s Techsoup ČR TechSoup Česká republika je českým partnerským programem organizace TechSoup Global, která sídlí v San Franciscu a zaměřuje se na budování technologických kapacit neziskových organizací. TechSoup patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace působící v oblasti informačních technologií. TechSoup Česká republika poskytuje neziskovým organizacím přístup k softwarovým darům společností GiftWorks, Microsoft a SAP a přístup k darům technologických produktů společnosti Cisco [14]. Jelikož je RUBIKON Centrum neziskovou organizací splňující kritéria společnosti Microsoft, má tedy možnost získat softwarové produkty od společnosti Microsoft darem. U jednotlivých produktů se platí pouze administrativní poplatek, který se u klientského SW pohybuje okolo 100 Kč za 1 licenci, u SW určeného pro serverové nasazení Kč za 1 licenci. 2.3 Požadavky pro výběr OS Součást každé změny či inovace v IT by měl být důsledný sběr požadavků. Situace před výběrem operačního systému není vyjímkou. Je důležité zjistit jak základní požadavky managementu a IT oddělení, tak i požadavky samotných uživatelů. Pokud by koncovým uživatelům nový operační systém nevyhovoval, důsledkem by byla snížená efektivita práce. Musí se tedy docílit určitého kompromisu mezi požadavky managementu, IT oddělení a uživatelů. 22

23 V tomto případě je situace o něco komplikovanější, protože je zde již vybudovaná IT infrastruktura a uživatelé jsou již zvyklí na určité postupy při práci. Jinak by tomu bylo, pokud by se například otevírala nová pobočka, ve které by se mohla vybudovat zcela nová IT infrastruktura Požadavky managementu cenově efektivní řešení nasazení groupware systému o sdílené kalendáře o kalendáře místností a vybavení (projektor) o správa úkolů o webmail, podpora mobilních zařízení zajistit interní komunikaci pokud to bude možné, využít staré PC Požadavky IT oddělení aktuální verze operačního systému bezpečný a aktualizovaný OS zavedení adresářové služby vzdálený přístup na server i na pracovní stanice Požadavky uživatelů snadná obsluha OS systém jednotného přihlášení (SSO) soukromé síťové adresáře pro uživatele možnost práce z domova (VPN) 2.4 Návrh vhodnějšího OS pro pracovní stanice V této části se pokusím vybrat vhodnější OS pro pracovní stanice v podnikové síti. Koncovými stanicemi jsou myšleny stolní počítače a notebooky. Mobilní zařízení jako smartphony, tablety nebo PDA obsahují sice také svůj operační systém, ten je ale natolik odlišný, že nelze srovnávat s klasickým OS pro počítače. 23

24 Záměrně jsem začal s výběrem OS pro pracovní stanice a ne výběrem OS pro servery, protože serverová infrastruktura by se měla odvíjet od toho, jaký se v podnikové síti vyskytuje hardware na pracovních PC a jaké operační systémy používají. Případně jaký speciální software se dále používá. Kdyby tomu bylo naopak, mohla by nastat situace, kdy by SW používaný na pracovních stanicích byl nekompatibilní s tím serverovým, nebo by uživatelé měli problém s používáním SW. Při výběru a porovnávání operačních systémů budu nejprve popisovat situaci obecně pro firemní nasazení, dále pak konkrétně pro RUBIKON Centrum. Pro výběr operačního systému pro pracovní stanice do firemního prostředí jsem vybral nejdůležitější faktory seřazené podle důležitosti: 1. hardware a ovladače Základním předpokladem pro spolehlivý běh OS je podpora hardwaru díky ovladačům. Se základním HW v počítači či notebooku si dnešní OS poradí často i bez manuální instalace ovladačů. Je důležité ale zkontrolovat také podporu ovladačů pro periferní zařízení. 2. kancelářský balík Ve většině podniků se dnes vytváří dokumenty v MS Office, často pouze z historických důvodů. Pokud se ale provede analýza požadavků na kancelářský balík, může se dospět k názoru, že: a. Uživatelé využívají pouze základní formátování textu a jednoduché výpočty v tabulkách. V takovém případě je zvažovat o přechodu na multiplatformní kancelářský balík (Libre Office, Google apps). b. Většina uživatelů se bez pokročilých funkcí obsažených pouze v MS Office obejde, část uživatelů (například manažeři) ale pokročilé funkce ke své práci potřebuje. V takovém případě je možné spolu s MS Office (pro manažery) nasadit pro zbytek uživatelů multiplatformní kancelářský balík. c. Dokumenty, které společnost vytváří musí být z určitých důvodů v proprietárním formátu MS Office (DOCX, XLSX, atd..). Zde není jiná možnost, než nadále používat MS Office. Multiplatformní kancelářské balíky sice umí pracovat s proprietárním formátem MS Office, často ale jen v režimu čtení. Úprava takových dokumentů je problematická, často se poškodí celý dokument. V nejnovějších verzích Libre Office se tato podpora sice stále zlepšuje, pořád ale úroveň nedostačuje pro firemní nasazení. 24

25 3. vnitrofiremní aplikace Pokud se v podniku pracuje s proprietárním IS (CRM, ERP), tak s velkou pravděpodobností vyžaduje jako aplikační platformu Windows. V takovém případě je potřeba zjistit, zda IS na pracovních stanicích běží jako aplikace nebo se uživatelé na IS připojují prostřednictvím RDP. Pokud se jedná o druhou variantu, tak to není překážka pro nasazení Linuxu, protože RDP je v Linuxu implementován. Když je IS implementován jako webová aplikace, zpravidla nebývá problém multiplatformní prostředí na pracovních stanicích. Vyjímkou mohou být IS, které vyžadují proprietární zásuvný modul ve webovém prohlížeči jako je ActiveX. Implementace technologie Silverlight v Linuxu zajišťuje projekt Novell Moonlight groupware S běžnými nástroji pro přístup k u nebývá v Linuxu ani ve Windows problém. Pokud ale podnik plánuje nasadit (nebo již používá) groupware, je nutné si zjistit informace o závislosti na klientský SW. Open-Source groupware obvykle podporuje standardní otevřené protokoly (CalDAV, WevDAV, IMAP, SMTP) a není závislý na SW a OS pracovní stanice. U proprietárního groupware je nutné zjistit kompatibilitu s klientským SW a OS. 5. instalace a administrace OS Je vhodné zjistit možnosti instalace operačního systému (zvláště při větším počtu pracovních stanic), možnosti administrace, vzdálené správy a případně zaplacené podpory. Ve větších organizacích je vhodná také úvaha nad virtualizací pracovních stanic a použití tenkých klientů. Nemalou roli hrají praktické zkušenosti IT pracovníků s administrací konkrétního OS Situace v RUBIKON Centru Po podrobné analýze faktorů pro výběr OS by bylo možné přejít na všech pracovních stanicích na Linux. Situaci ale komplikuje výstupní formát dokumentů, který musí být v proprietárním MS Office. RUBIKON Centrum často komunikuje s institucemi ve státní správě, kde na tomto formátu trvají. Tento fakt je ale natolik zásadní, že se bude muset i nadále zůstat u OS Windows a kancelářského balíků MS Office. Existuje ještě poslední možnost a to varianta Linuxu jako OS a MS Office jako kancelářský balík. Díky programu Wine 9 lze spouštět podporované nativní aplikace pro Windows pod Linuxem. Problém je zde ale se stabilitou v každé verzi Wine se může program chovat jinak, případně se vůbec nespustit. Tato varianta by v praxi nebyla dlou- 8 Více informací na 9 Více informací na 25

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DATASHEET Dedikované a Managed servery přehled VE ZKRATCE Přehledná nabídky 4, 6, 8 a 12 jádrových

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta 5. listopad 2011 M. Kopta Využití opensource při stavbě IaaS cloudu 1/21 Program Co je cloud? Základní pojmy Struktura IaaS cloudu Z

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

PETR MAZÁNEK Senior systemový administrátor C# Developer

PETR MAZÁNEK Senior systemový administrátor C# Developer PETR MAZÁNEK Senior systemový administrátor C# Developer Datum narození: Bydliště: Mobil: Email: Stránky: 27. Listopad 1984 Benešov, Na Tržisti 1549 +420 604512012 petr@mazy.cz www.mazy.cz VZDĚLÁNÍ SOŠT

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010 Vývoj software pro Linuxové Installfest Praha, 7.3.2010 Úvod Dan Horák vývojář Fedora člen Fedora Engineering Steering Comitee (pro F-11 a F-12) zaměstnán u Red Hat Czech Copyright

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení Nový Pro střední a velké organizace. Na každé zařízení Roaming Ovládání dotykem Služba Hlavní principy Nový nová verze přichází na trh na přelomu roku 2012 a 2013 ve formě služby i ve formě klasických

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Obsah Q1. Co je nového v systému Windows Server 2012?... 3 Q2. Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘÍRUČKA K VLASTNOSTEM RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘEHLED Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) je ucelené řešení správy virtualizace serverů a desktopů a první plně open source virtualizační

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu Řešitel: Petr Ciml Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky ik Zásady pro vypracování Pod pojmem počítačový cluster zde rozumíme skupinu více

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V: Používání a licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních hostitelských prostředích Hyper-V Doporučené

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Ceník služeb od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Pracovní stanice PS.01 Stanice - základní instalace HW 420 za hod, 30+15 PS.101 Stanice - sestavení a zahoření PC z komponent, základní zahoření a otestování

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Operační systémy Microsoft pro průmysl Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Jaké jsou možnosti licencování Microsoft OS běžná licence (krabicová / OEM / OLP / Select / Enterprise) embedded licence plný OS komponentizovaný

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více