Windows a Linux v podnikové síti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Windows a Linux v podnikové síti"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí práce: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. 2014

2 Tuto stránku po vytištění nahradit originálem zadání (1. stránka)

3 Tuto stránku po vytištění nahradit originálem zadání (2. stránka)

4 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Windows a Linux v podnikové síti napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Praze dne Pavel Müller

5 Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce doc. RNDr. Michalu Bejčkovi, Ph.D., za odborné vedení při vypracování této bakalářské práce a organizaci RUBIKON Centrum za spolupráci.

6 Název práce: Windows a Linux v podnikové síti Autor: Pavel Müller Vedoucí práce: RNDr. Bejček Michal, Ph.D. Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na analýzu a výběr vhodného operačního systému pro koncové stanice a servery v prostředí menších a středně rozsáhlých společností. Podává přehled o aktuálních softwarových licencích, jednotlivých edicích OS Windows a distribucích OS Linux. Věnuje se problematice nasazení daného operačního systému v rámci zvolených požadavků jednotlivých organizačních úrovní ve společnosti RUBIKON Centrum. S ohledem na koncové stanice, tato práce řeší komplexní výčet všech potřebných parametrů. Zejména popisuje jednotlivé role serveru a zpracovává vyhodnocení, jaký operační systém lépe splňuje dané požadavky. Součástí každého navrženého řešení je také doporučení autora této práce. Klíčová slova: Operační systémy, Windows, Linux Title: Windows and Linux in small enterprise Author: Pavel Müller Supervisor: RNDr. Bejček Michal, Ph.D. Abstract: This bachelor s thesis is focused on analysis and selection of the appropriate operation system for terminals and servers in the enviroment of small and middlerange enterprises. It gives short overview about the actual software licences, each edition of OS Windows and Linux distributions.it focuses on the problematic for the given operation system within choosen requirements for the particular organisation levels in the RUBIKON Centrum company. With respect to terminals this thesis solves complex list of all needed parameters.it particulary describes respective roles of a server and processes the evaluation which operation system meets the requirements better. Integral part of the each proposed solution is also the author s recommendation of this thesis. Keywords: Operating systems, Windows, Linux

7 Seznam zkratek OS FPP OEM GNU/GPL MS GUI HW SW VPN AD DNS ACL Operační systém Full package produkt Original Equipment Manufacturer General Public Licence Microsoft Graphical User Interface Hardware Software Virtuální privátní síť Active Directory Domain Name System Acces Control list

8 Obsah Seznam zkratek... 7 Úvod Teoretická část Proprietární software Typy priprietárních edicí Svobodný software Příklady svobodných licencí Výběr vhodné edice MS Windows MS Windows pro koncové stanice MS Windows pro servery Výběr vhodné distribuce Linuxu Výběr komerční distribuce Linuxu Výběr nekomerční distribuce Linuxu Praktická část Historie a popis firmy Popis infrastruktury Hardware Software Ostatní popis IT Spolupráce s Techsoup ČR Požadavky pro výběr OS Požadavky managementu Požadavky IT oddělení Požadavky uživatelů Návrh vhodnějšího OS pro pracovní stanice Situace v RUBIKON Centru Návrh vhodnějšího OS pro servery - Porovnání podle rolí serveru... 26

9 2.5.1 Centrální autentizační server Souborový / tiskový server Aplikační server Síťový server Webový / databázový server Virtualizační server hypervizor Závěr Bibliografie... 36

10 Úvod Operační systémy jsou nedílnou součástí každého počítače. V současné době jsou nejvíce rozšířené systémy Microsoft Windows a distribuce Linuxu. V oblasti osobních počítačů je všeobecně známa historická dominance platformy Windows, která je zřejmá i ve firemním segmentu. Linux se v posledních letech výrazně rozšířil a dostává se do podvědomí nejen lidem z IT oboru. Důkazem jsou tisíce instalací Linuxu na serverech, koncových PC i na speciálním hardware (síťové prvky, chytré telefony). Cílem této práce je popis obou zmíněných systémů, jejich možnosti nasazení pro koncové stanice a servery v reálném prostředí společnosti RUBIKON Centrum. Práce je rozdělena do dvou vzájemně souvisejících částí. V teoretické části se zabývám charakteristikou softwarových licencí. Dále popisuji historii jednotlivých operačních systémů a rozdělení jejich aktuálních verzí. Hlavní důraz je kladen na praktickou stránku práce, kde podle zvolených požadavků navrhuji optimální řešení nasazení jednoho nebo kombinaci obou operačních systémů. Tato část vyhodnocuje a specifikuje faktory, které ovlivňují konkrétní řešení pro koncové stanice. V oblasti serverů je cílem popsat účel jednotlivých rolí, porovnání systémů pro každou roli, doporučení autora a vyhodnocení chovaní obou systémů. 10

11 1. Teoretická část Každý operační systém spadá do skupiny softwaru. Softwarový produkt je duševním výtvorem a proto se nakládání s ním řídí především autorským zákonem č. 121/2000 Sb. 1 Zatímco prodej běžného výrobku je přechodem vlastnických práv na kupujícího, licence je pouze udělení určitého práva. [1] 1.1 Proprietární software Proprietární software je pojem používaný k vyjádření toho, že uživatel nemá právo studovat nebo editovat zdrojový kód aplikace. Navíc slovo proprietární znamená privátně vlastněné a kontrolované. Tento typ softwaru bývá zpravidla komerční, tedy placený. Operační systémy Windows i všechny ostatní produkty nabízené firmou Microsoft se řídí licenční smlouvou MS EULA (End-User Licence Agreement for Microsoft Software). Tato licence značí, že software je licencován na základě odsouhlasení smlouvy mezi uživatelem a společností Microsoft Corporation. [2] Typy proprietárních edicí Licence k proprietárnímu software (například MS Windows) lze pořídit několika způsoby. Kvůli rozdílným požadavkům organizací, domácích uživatelů, škol a státní správy lze licence rozdělit do těchto skupin: Krabicový software (FPP) Při nákupu krabice se zaplatí určité peníze. Pokrývají licenci na užití systému, instalační médium, které je v krabici obsaženo, případně i různě obsáhlé příručky, které mohou usnadnit zaškolení uživatelů. V ceně může být i určitá úroveň podpory (obvykle časově omezená) včetně aktualizací. Software je doživotní s právem instalace na jednom PC v jednom okamžiku. 1 Více informací o autorském právu na 11

12 OEM software V tomto případě bývá cena systému zahrnuta do ceny hardwaru, kde je systém nainstalován. Může být uvedena jako samostatná položka, ale také nemusí. Příručky ani instalační médium se obvykle neposkytují, na druhou stranu není potřeba provádět instalaci (její cena je také zahrnuta v ceně systému). Pro OEM verze je charakteristické, že podporu poskytuje dodavatel hardwaru, jinak je situace velmi podobná té u krabicového softwaru. Software nebo licenci není možné použít na více zařízeních nebo přenést na jiné zařízení. [3] Multilicence Zde je situace velmi podobná jako u krabicového softwaru, s tím rozdílem, že se instalační médium pořídí pouze jednou (pokud vůbec systém lze získat také stažením ze serveru výrobce), totéž příručky. Podobné jako u krabicové verze je to i s podporou. Příkladem multilicencí u Microsoftu mohou být Open Value či Open Licence. Předplatné Cena se neplatí jednorázově, nýbrž se platí nějaké částky v určitých intervalech. Za to je zajištěna možnost pořízení (případně i upgradu) systému do dohodnutého maximálního počtu a různá úroveň podpory (trvající po dobu předplatného, ale nemusí se vztahovat na staré systémy, pokud se neaktualizují). S instalačními médii a příručkami je to jako u multilicencí. Tento typ licencí se pomalu ale jistě rozšiřuje v domácnostech a u studentů, Microsoft touto formou nabízí například Office 365, Azure, Dynamics CRM online atd.. [4] 1.2 Svobodný software Hlavním znakem licencí svobodného softwaru je výrazné rozšíření práv koncového uživatele, především o právo na zdrojový kód aplikace a o právo na jeho modifikace a redistribuce. Typů svobodných licencí existuje velké množství, nejpoužívanější z nich jsou vidět v následujícím obrázku seřazené od těch nejvíce svobodných zleva Příklady svobodných licencí 12

13 Obrázek 1 - Přehled OSS licencí [5] Svobodné licence se dělí do třech hlavních částí copyleft, public domain a BSD-style. GNU GPL Je nejslavnější copyleft licencí a svobodnou licencí vůbec. Jelikož tato licence stála u zrodu svobodného software, je používána více než v 70% svobodných projektů. GPL uživateli zajišťuje právo užívat aplikaci libovolným způsobem, získat k ní zdrojový kód, modifikovat ho a vylepšený produkt distribuovat dál. Jediným omezením je, že stejná práva musejí být zaručena každému dalšímu držiteli aplikace (dokonce i tehdy, pokud je pod GPL pouze nějaký funkční blok aplikace). Licence odvozeného díla musí být také GPL. Pod licencí GPL se distribuuje jádro systému Linux, Debian Linux, MySQL, LibreOffice a mnoho dalšího známého softwaru. BSD Tato licence je již naprosto svobodná. Uživateli nabízí stejná práva jako GPL, ničím ho ale neomezuje. Uživatel této licence si může software přizpůsobit, ale nemusí ho již dále distribuovat pod BSD licencí, může ho klidně distribuovat jako proprietární software. Příkladem může být FreeBSD (svobodná implementace unixu) či bezpečnostní knihovny OpenSSL. 13

14 Public Domain Je nejméně významnou licencí, zde se autoři zcela zříkají copyrightu. V současné době se vyskytuje velmi zřídka. [1] 1.3 Výběr vhodné edice MS Windows V této části práce budu vybírat nejvhodnější edici operačního systému MS Windows zvlášť pro koncové stanice v podnikové síti a zvlášť pro servery MS Windows pro koncové stanice Microsoft v současné době nabízí k prodeji dvě verze pro stolní počítače a notebooky. V bodech zde popíšu jejich zásadní vlastnosti. Windows 7 (Vienna) Je starší edice z výše zmíněné dvojice, která vyšla v roce bit i 64bit architektura, částečná podpora dotykových obrazovek Nové GUI jménem Aero, vyžaduje grafickou akceleraci Podpora (a částečná optimalizace pro) SSD disky Stabilní a rychlý OS s uživatelsky přívětivým GUI Připojení do domény (Windows Server) Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise & Ultimate x x x Ano Ano Licencovaný XP Mode x x x Ano Ano AppLocker x x x x Ano Boot z VHD x x x Ano BranchCache 2 x x x x Ano DirectAccess x x x x Ano Federované vyhledávání (Enterprise Search Scopes) x x x x Ano Vícejazyčná podpora (MUI) x x x Ano Ano Tisk Location-aware x x x Ano Ano Subsystém pro UNIX-based Aplikace x x x x Ano Tabulka 1 - Podnikové možnosti Windows 7 [6] 2 BranchCache je nová funkcionalita ve Windows 7 a Windows Server 2008 R2, která napomáhá redukovat zátěž datových linek (WAN) a zároveň zrychluje dostupnost centralizovaných dokumentů. [22] 14

15 Základním předpokladem ve firemní síti je zapojení koncové stanice do domény Windows. Tento požadavek splňují pouze Edice Professional a Enterprise & Ultimate. Pokud firma nevyužije pokročilé funkce z edic Enterprise & Ultimate, postačí edice Professional. Windows 8 Tato novinka byla uvedena do prodeje na podzim roku Je nástupcem Windows 7. Microsoft se v této verzi snažil především o sjednocení všech svých OS, od serverových až po mobilní. 32bit i 64bit architektura pro PC (x86,x86-64), Windows RT pro procesory ARM používané především v mobilních zařízeních (chytré telefony, tablety) GUI je založeno na Modern User Interface (původní název Metro), které je dříve známé ze systému Windows Phone V systémových aplikacích a v průzkumníku se rozšířila nabídka Ribbon, které pochází z MS Office 2007 Byly odstraněny miniaplikace na ploše, nahrazují je aplikace pro Metro, které se publikují přes obchod Windows Store [7] Obsahuje funkci synchronizace účtů nastavení programů a plochy, hesel, prohlížeče, atd.. Tento OS je mnoha ohledech revoluční, ale uživatelskou základnou nebyl příliš kladně přijat. Mnoho lidí má i po delším používání problémy s prací v tomto systému. Některé vlastnosti by mohla opravit následující verze Windows MS Windows pro servery Aktuálně se nabízí k prodeji také dvě serverové varianty a to edice Windows Server 2008 R2 a Windows Server Windows Server se dále člení na verze Essentials, Standar a Datacenter. Windows Server 2008 R2 Je dnes nejrozšířenější serverová edice od Microsoftu. Mnoho funkcionalit a GUI vychází ze systému Windows Vista (oba systémy byly vydané ve stejnou dobu). Na systému Windows Server 2008 R2 je také založen Windows Small Business Server 2011, který je určen především do menších společností má omezení na maximálních 75 uživatelů v AD. 15

16 Windows SBS 2011 Je nástupce staršího systému SBS Obsahuje spoustu nového softwaru, kromě výše zmíněného jádra systému jsou to také aplikace jako MS Exchange Server 2010, MS Sharepoint Foundation 2010 a SQL Server Kromě omezení na počet uživatelů tento systém neumožňuje roli hypervizoru, neobsahuje tedy prostředí Hyper-V. Windows Server 2012 Jedná se o nejnovější verzi serverového OS. Serverová edice přišla na trh téměř ve stejnou dobu jako Windows 8, proto mají opět mnoho společných vlastností. Tou zásadní je samozřejmě GUI Metro. Další zásadní věc je výrazná změna v licencování serverových produktů (zejména z důvodu častého virtualizování a vytváření privátních cloudů). Současná licence Přechodový poměr Nová licence Datacenter (1 CPU licence) 2:1 Datacenter( Licence pokrývající 2 CPU) Enterprise 1:2 Standart Standart 1:1 Standart SBS Essentials 1:1 Essentials SBS Standart 1:1 Standart 1:1 Exchange Standart SBS Premium add-on 1:1 Standart 1:1 SQL Standart Web Server 1:2 Standart Windows HPC Server Suite 1:1 Standart Tabulka 2 - Licenční změny u Windows Serveru [8] Technických změn přibylo mnoho, uvedu tedy jen změny zásadního charakteru: Nové VDI Deployment, User Profile Disk, RemoteFX pro WAN, RemoteApp Storage Tiering(automatický přesun dat na různě rychlá úložiště) Nová verze síťového SMB protokolu (3.1), nová verze NTFS Navýšení síťového výkonu, Single root I/O virtualizace Mnoho změn ve VPN, Dynamic Acces Control QoS pro I/O operace [9] Výběr vhodného OS pro koncové stanice a servery záleží na mnoha faktorech, které se liší v každé společnosti. Mezi verzemi Windows 7 a 8 bych neviděl tolik zásadních změn 16

17 pro uživatele stolních PC jako u serverových produktů, kde se změn provedlo podstatně více a správci firemního IT segmentu by tomu měli věnovat pozornost. 1.4 Výběr vhodné distribuce Linuxu Slovo distribuce vychází z anglického pojmu to distribute a v překladu znamená šířit, rozdělit, rozdat, rozšířit. Linuxová distribuce 3 je plnohodnotný operační systém obsahující jádro Linux, knihovny a nástroje od GNU plus nejrůznější software podle zaměření konkrétní distribuce. Jednotlivé distribuce mají odlišný instalátor, grafické prostředí, balíčkovací systém, ovladače hardwaru, souborový systém či repositáře softwaru. Distribuce můžeme členit podle nejrůznějších kritérií. Za některými stojí velké komerční firmy, jiné jsou tvořeny čistě komunitou. Některé jsou univerzální, jiné jsou úzce specializované pouze na jednu činnost. [10] Výběr komerční distribuce Linuxu Jako první zde uvedu dva příklady komerčních distribucí Linuxu. Komerční distribuce se liší od těch komunitních především technickou podporou (různé formy telefon, , vzdálená práce), jsou většinou stabilní, obsahují některé nástroje navíc a nabízí se k nim školení a certifikace. SUSE Linux Enterprise Desktop & Server Za organizací SUSE stojí známá společnost Novell, která je na IT trhu již delší dobu. Varianta pro koncové stanice (SLED) je pouze jedna, rozděluje se pouze podle stupně technické podpory. Variant pro servery (SLES) existuje více a rozdělují se podle architektury, podle specializace kritické aplikace (SAP), podle typu cloudu, atd.. Výhodou je, že Novell jako jedna z mála IT společností spolupracuje s firmou Microsoft a vznikají výhody na obou stranách. Například lepší integrace Linuxu do Active Directory nebo rychlejší vývoj emulátoru Wine HQ. [11] Red Hat Enterprise Linux Desktop & Server Americká firma Red Hat je asi nejznámější komerční společnost nabízející Linux. Její produkty jsou určeny pro velké organizace (odpovídá tomu i cena), dbající na hromadnou správu, bezpečnost a kompatibilitu systémů. Jednou z placených částí podpory je 3 Seznam všech distribucí Linuxu a BSD 17

18 přístup k webové službě Red Hat Network, která umožňuje dálkové řízení licencovaných PC, správu licencí a podobně. Red Hat je asi nejvstřícnější k linuxové komunitě, mnoho let dodává zpět do komunity svůj vyvinutý software, bezpečnostní aktualizace a různé druhy dokumentace Výběr nekomerční distribuce Linuxu Distribuce pro koncové stanice Nejznámější distribucí v oblast koncových stanic je bezesporu Ubuntu Linux 4. Je to komunitně vyvíjený OS zastřešený britskou společností Canonical. Je přeložen do 25 jazyků, včetně češtiny. Nové verze se vydávají cca každých šest měsíců se standartní podporou 9 měsíců. Dále se (obzvláště ve firemním segmentu) používá LTS verze (Long Term Support), která vychází každé dva roky s podporou na 5 let. Ubuntu Linux z velké části vychází z Debian Linuxu, který je ale mnohem konzervativnější. Díky tomu je k dispozici pro Ubuntu velké množství softwaru pomocí balíčkovacího systému APT. Jeho popularita je dána také velkou uživatelskou komunitou, která je na internetu aktivní (WIKI systém, fórum). Oproti ostatním distribucím obsahuje Ubuntu Linux ihned po instalaci i proprietární ovladače hardwaru (například grafické karty), bez kterých se bohužel mnoho lidí neobejde, protože většina grafických rozhranní vyžadují 3D akceleraci. Dále Ubuntu obsahuje online úložiště dat na bázi cloudu, které je rozšířeno i o elektronický nákup hudby. Distribuce pro servery Distribuce pro servery často neobsahují žádné grafické rozhranní, neboť k samotné činnosti serveru není potřeba a správa serveru se odehrává v textovém režimu. O to více je ale vyžadována bezpečnost a stabilita systému. Debian Linux 5 je ideální distribuce pro nasazení na serverech. První verze byla představena v roce 1993, zakladatelem je Ian Murdock. Jedná se o konzervativní systém, který ze všeho nejvíce dbá na stabilitu a bezpečnost. Nevýhodou může být zastaralost soft- 4 Více informací na 5 Více informací na https://www.debian.org/ 18

19 waru, který obsahuje, protože nové verze balíčků musí projít dlouhou cestou testování než se dostanou do stabilní větve. Stejně jako v Ubuntu jsou balíčky softwaru ve vlastním formátu DEB, které se spravují pomocí systému APT (nástroj aptitude nebo aptget). APT systém byl poměrně revoluční oproti staršímu RPM, který používá mnoho ostatních distribucí. Debian Linux má tři hlavní větve, do kterých se software člení podle úrovně otestování a míry funkčnosti: stable stabilní, pečlivě otestovaný a chyb zbavený software, připravený pro nasazení i v kritických aplikacích, avšak již poněkud zastaralý. Pro tuto větev jsou však pravidelně vydávány záplaty, řešící kritické chyby a bezpečnostní problémy. Díky zastaralosti softwaru se příliš nehodí pro nasazení na koncových stanicích. testing testovací, novější software, použitelný pro desktop, avšak s možným výskytem chyb. unstable nestabilní, vývojářská větev, používaná převážně vývojáři, nadšenci a administrátory. Nejedná se ovšem přímo o nestabilní vydání, obsahuje pouze novější software, který nebývá důkladně odladěn, hodí se tedy i pro běžné použití pokročilými uživateli. [12] Ostatní distribuce Distribuce Linuxu se nemusí dělit pouze pro koncové stanice a servery. Existuje mnoho speciálně zaměřených distribucí například na multimédia, vzdělávání a výuku nebo hraní her. Dnes není problém i při sestavení vlastní distribuce, pro tuto činnost existují nástroje. Nejznámější je SUSE Studio 6, kde je možné si celou distribuci sestavit pohodlně v prostředí webového prohlížeče a následně stáhnout v podobě ISO obrazu. 6 Více informací na 19

20 2. Praktická část Cílem praktické části bakalářské práce je vytvoření návrhu nasazení operačního systému pro konkrétní společnost. V následujících kapitolách popisuji stávající IT infrastrukturu ve firmě včetně používaného softwaru, dále požadavky na operační systém a výběr vhodné distribuce (edice) Windows či Linux. 2.1 Historie a popis firmy RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 18 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Sdružení s původním názvem Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici bylo založeno v květnu roku 1994 studenty a přednášejícími katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s cílem podpořit nové alternativní formy řešení trestných činů. Později bylo přejmenováno na Sdružení pro probaci a mediaci v justici se známou zkratkou SPJ. Od 4. Června 2012 nese sdružení nový název RUBIKON Centrum, který lépe vystihuje povahu a šíři poskytovaných služeb [13]. Cílem sdružení, všech projektů a aktivit, které zajišťuje je opětovné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní integrace. Dále pomáhá také osobám, které řeší závažné finanční problémy související s jejich zadlužeností. RUBIKON Centrum má v současné době 30 zaměstnanců, kteří působí ve dvou pobočkách. V pražské pobočce pracuje 25 zaměstnanců, ve druhé pobočce v Ústí nad Labem zbylých pět zaměstnanců. Dále zde pracuje cca 20 externích zaměstnanců. 2.2 Popis infrastruktury Hardware V pražské pobočce má nyní každý zaměstnanec vlastní PC. V klientské, konzultační a ve školící místnosti jsou umístěny notebooky. Pro ukládání dat a firemních dokumentů se zde používá NAS zařízení, které je zálohováno na externí USB disk. V pobočce Ústí nad Labem pracuje všech 5 zaměstnanců na vlastním notebooku. Zde se nepoužívá žádné 20

21 centrální úložiště dat ani žádný jiný server, zaměstnanci si zde dokumenty posílají e- mailem, nebo přenáší pomocí různých médií (USB Flash, CD-R). Na obou pobočkách se také používají síťové tiskárny (s vlastním tiskovým serverem) Software Většina stolních PC obsahuje operační systém Microsoft Windows XP Professional OEM, notebooky jsou vybaveny systémem Microsoft Windows Vista OEM. Podrobnější informace ukazuje tabulka. Hardware Operační systém počet PC počet NB počet serverů Windows XP Windows Vista Praha Ústí nad Labem Celkem Tabulka 3 - počty PC a operačních systémů Jako kancelářský balík společnost vlastní Microsoft Office 2007 Standart ve formě multilicence. Z tohoto balíku se nejvíce používá textový editor Word, tabulkový procesor Excel, program pro tvorbu prezentací PowerPoint a ový klient Outlook. Jako jediný speciální SW všichni uživatelé používají aplikaci ASPI 7, který je uložen na síťovém disku (NAS) a spouští se na každém PC přes síť. Tato aplikace je určena pouze pro platformu MS Windows, není tedy multiplatformní. Kromě programu ASPI a kancelářského balíku se nevyužívá žádný speciální SW, pouze běžné aplikace jako internetový prohlížeč, archivační program, čtečka PDF souborů atd Ostatní popis IT Všechny internetové domény jsou registrovány u společnosti Forpsi Webové stránky jsou umístěné na webhostingu také u Forpsi K webhostingu je objednaná jako příplatková služba Business , schránky se spravují tedy přes administrační rozhraní Forpsi 7 Více informací o ASPI na 21

22 y jsou staženy pomocí POP3 do MS Outlook a lokální kopie jsou k dispozici přes webmail Jako CRM systém se používá databáze Salesforce.com (webový přístup) Obě pobočky mají kvalitní symetrické připojení k internetu (Praha 10/10 Mb/s, Ústí n. L. - 3/3 Mb/s) V RUBIKON Centru se o celé IT stará správce sítě zaměstnaný na poloviční úvazek. Má vysokoškolské vzdělání v IT oboru a zkušenosti se správou heterogenních sítí a operačních systémů Spolupráce s Techsoup ČR TechSoup Česká republika je českým partnerským programem organizace TechSoup Global, která sídlí v San Franciscu a zaměřuje se na budování technologických kapacit neziskových organizací. TechSoup patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace působící v oblasti informačních technologií. TechSoup Česká republika poskytuje neziskovým organizacím přístup k softwarovým darům společností GiftWorks, Microsoft a SAP a přístup k darům technologických produktů společnosti Cisco [14]. Jelikož je RUBIKON Centrum neziskovou organizací splňující kritéria společnosti Microsoft, má tedy možnost získat softwarové produkty od společnosti Microsoft darem. U jednotlivých produktů se platí pouze administrativní poplatek, který se u klientského SW pohybuje okolo 100 Kč za 1 licenci, u SW určeného pro serverové nasazení Kč za 1 licenci. 2.3 Požadavky pro výběr OS Součást každé změny či inovace v IT by měl být důsledný sběr požadavků. Situace před výběrem operačního systému není vyjímkou. Je důležité zjistit jak základní požadavky managementu a IT oddělení, tak i požadavky samotných uživatelů. Pokud by koncovým uživatelům nový operační systém nevyhovoval, důsledkem by byla snížená efektivita práce. Musí se tedy docílit určitého kompromisu mezi požadavky managementu, IT oddělení a uživatelů. 22

23 V tomto případě je situace o něco komplikovanější, protože je zde již vybudovaná IT infrastruktura a uživatelé jsou již zvyklí na určité postupy při práci. Jinak by tomu bylo, pokud by se například otevírala nová pobočka, ve které by se mohla vybudovat zcela nová IT infrastruktura Požadavky managementu cenově efektivní řešení nasazení groupware systému o sdílené kalendáře o kalendáře místností a vybavení (projektor) o správa úkolů o webmail, podpora mobilních zařízení zajistit interní komunikaci pokud to bude možné, využít staré PC Požadavky IT oddělení aktuální verze operačního systému bezpečný a aktualizovaný OS zavedení adresářové služby vzdálený přístup na server i na pracovní stanice Požadavky uživatelů snadná obsluha OS systém jednotného přihlášení (SSO) soukromé síťové adresáře pro uživatele možnost práce z domova (VPN) 2.4 Návrh vhodnějšího OS pro pracovní stanice V této části se pokusím vybrat vhodnější OS pro pracovní stanice v podnikové síti. Koncovými stanicemi jsou myšleny stolní počítače a notebooky. Mobilní zařízení jako smartphony, tablety nebo PDA obsahují sice také svůj operační systém, ten je ale natolik odlišný, že nelze srovnávat s klasickým OS pro počítače. 23

24 Záměrně jsem začal s výběrem OS pro pracovní stanice a ne výběrem OS pro servery, protože serverová infrastruktura by se měla odvíjet od toho, jaký se v podnikové síti vyskytuje hardware na pracovních PC a jaké operační systémy používají. Případně jaký speciální software se dále používá. Kdyby tomu bylo naopak, mohla by nastat situace, kdy by SW používaný na pracovních stanicích byl nekompatibilní s tím serverovým, nebo by uživatelé měli problém s používáním SW. Při výběru a porovnávání operačních systémů budu nejprve popisovat situaci obecně pro firemní nasazení, dále pak konkrétně pro RUBIKON Centrum. Pro výběr operačního systému pro pracovní stanice do firemního prostředí jsem vybral nejdůležitější faktory seřazené podle důležitosti: 1. hardware a ovladače Základním předpokladem pro spolehlivý běh OS je podpora hardwaru díky ovladačům. Se základním HW v počítači či notebooku si dnešní OS poradí často i bez manuální instalace ovladačů. Je důležité ale zkontrolovat také podporu ovladačů pro periferní zařízení. 2. kancelářský balík Ve většině podniků se dnes vytváří dokumenty v MS Office, často pouze z historických důvodů. Pokud se ale provede analýza požadavků na kancelářský balík, může se dospět k názoru, že: a. Uživatelé využívají pouze základní formátování textu a jednoduché výpočty v tabulkách. V takovém případě je zvažovat o přechodu na multiplatformní kancelářský balík (Libre Office, Google apps). b. Většina uživatelů se bez pokročilých funkcí obsažených pouze v MS Office obejde, část uživatelů (například manažeři) ale pokročilé funkce ke své práci potřebuje. V takovém případě je možné spolu s MS Office (pro manažery) nasadit pro zbytek uživatelů multiplatformní kancelářský balík. c. Dokumenty, které společnost vytváří musí být z určitých důvodů v proprietárním formátu MS Office (DOCX, XLSX, atd..). Zde není jiná možnost, než nadále používat MS Office. Multiplatformní kancelářské balíky sice umí pracovat s proprietárním formátem MS Office, často ale jen v režimu čtení. Úprava takových dokumentů je problematická, často se poškodí celý dokument. V nejnovějších verzích Libre Office se tato podpora sice stále zlepšuje, pořád ale úroveň nedostačuje pro firemní nasazení. 24

25 3. vnitrofiremní aplikace Pokud se v podniku pracuje s proprietárním IS (CRM, ERP), tak s velkou pravděpodobností vyžaduje jako aplikační platformu Windows. V takovém případě je potřeba zjistit, zda IS na pracovních stanicích běží jako aplikace nebo se uživatelé na IS připojují prostřednictvím RDP. Pokud se jedná o druhou variantu, tak to není překážka pro nasazení Linuxu, protože RDP je v Linuxu implementován. Když je IS implementován jako webová aplikace, zpravidla nebývá problém multiplatformní prostředí na pracovních stanicích. Vyjímkou mohou být IS, které vyžadují proprietární zásuvný modul ve webovém prohlížeči jako je ActiveX. Implementace technologie Silverlight v Linuxu zajišťuje projekt Novell Moonlight groupware S běžnými nástroji pro přístup k u nebývá v Linuxu ani ve Windows problém. Pokud ale podnik plánuje nasadit (nebo již používá) groupware, je nutné si zjistit informace o závislosti na klientský SW. Open-Source groupware obvykle podporuje standardní otevřené protokoly (CalDAV, WevDAV, IMAP, SMTP) a není závislý na SW a OS pracovní stanice. U proprietárního groupware je nutné zjistit kompatibilitu s klientským SW a OS. 5. instalace a administrace OS Je vhodné zjistit možnosti instalace operačního systému (zvláště při větším počtu pracovních stanic), možnosti administrace, vzdálené správy a případně zaplacené podpory. Ve větších organizacích je vhodná také úvaha nad virtualizací pracovních stanic a použití tenkých klientů. Nemalou roli hrají praktické zkušenosti IT pracovníků s administrací konkrétního OS Situace v RUBIKON Centru Po podrobné analýze faktorů pro výběr OS by bylo možné přejít na všech pracovních stanicích na Linux. Situaci ale komplikuje výstupní formát dokumentů, který musí být v proprietárním MS Office. RUBIKON Centrum často komunikuje s institucemi ve státní správě, kde na tomto formátu trvají. Tento fakt je ale natolik zásadní, že se bude muset i nadále zůstat u OS Windows a kancelářského balíků MS Office. Existuje ještě poslední možnost a to varianta Linuxu jako OS a MS Office jako kancelářský balík. Díky programu Wine 9 lze spouštět podporované nativní aplikace pro Windows pod Linuxem. Problém je zde ale se stabilitou v každé verzi Wine se může program chovat jinak, případně se vůbec nespustit. Tato varianta by v praxi nebyla dlou- 8 Více informací na 9 Více informací na 25

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

obsah duben 2005 Obsah CD: Toto CD je opět bootovatelné a obsahuje záchrannou minidistribuci System Rescue CD.

obsah duben 2005 Obsah CD: Toto CD je opět bootovatelné a obsahuje záchrannou minidistribuci System Rescue CD. LinuxEXPRES obsah duben 2005 LinuxEXPRES OPRAVDOVÝ LINUXOVÝ MAGAZÍN Toto číslo vyšlo 4. 4. 2005 v nákladu 4100 výtisků Šéfredaktor Redakce Jaz. korektura Ilustrace Fotoreportér Inzerce / tel.: Design a

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Holata Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting (Bakalářská

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více