Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek."

Transkript

1

2 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pokladnu od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a bezpečné obsluze naší pokladny. Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

3 NEŽ ZAČNETE OBSAH NEŽ ZAČNETE Obsah. 1 Bezpečnostní pokyny. 2 Základní informace o pokladně. 3 OBECNÉ Technická specifikace INFORMACE Rozmístnění vnějších ovládacích prvků. 4 Popis vnitřních částí pokladny. 5 Příprava pokladny pro provoz - připevnění 6 Doporučená výška pro instalaci pokladny a její rozměry 7 UVEDENÍ Příprava pokladny pro provoz MĚNIČKY DO - Doplnění mincí a papíru PROVOZU do zásobníků pokladny 8, 9 Výběr vložených mincí 10 Světelné signály pokladny 11 Signalizace MINCE Signalizace TISKÁRNA Závady a jejich odstraňování 12 Mince nelze vložit Mince nejsou akceptovány OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Řídící deska elektroniky.. 13 Rozmístnění ovládacích prvků na desce Co lze vyčíst z displejů pokladny Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel.. 16 ZÁRUKA, RUČENÍ, DOPORUČENÍ Záruka a ručení.. 17 Doporučení k užívání pokladny.. 18 Prohlášení o shodě

4 NEŽ ZAČNETE Bezpečnostní pokyny Během provozu přístroje vždy dodržujte dále uvedená bezpečnostní opatření. Omezíte tím možnost vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění. (Práce s pokladnou se řídí Bezpečnostním předpisem ČSN o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.) 1. Důkladně si přečtěte všechny pokyny. 2. Dodržujte upozornění a pokyny uvedené na přístroji. 3. Před uvedením do provozu by měla teplota přístroje odpovídat teplotě místnosti. 4. Pokladna je určena do místnosti, v níž neklesá teplota pod + 5 C a nepřevyšuje 40 C. Je určena k zavěšení na zeď. Pozor na hmotnost naplněné pokladny, která může být až 80 kg! Nezapomeňte na vyvážení pokladny. 5. Připojte pokladnu k síťovému rozvodu o napětí, které je vyznačeno na štítku. Přístroj je dimenzován jen pro střídavé napětí 230V/50Hz. 6. Pokladna je vybavena trojžilovou přívodní šňůrou a zástrčkou se zemnicí zdířkou, kterou lze zapojit pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření, které by nemělo být zanedbáno. Pokud není síťový vypínač dobře přístupný, musí být síťová zásuvka umístěna v blízkosti zařízení a musí být dobře přístupná. 7. Dbejte na to, aby na síťové šňůře nestál žádný předmět a aby na ni nemohl nikdo šlápnout, popř. ji vytrhnout. 8. Nepřetěžujte síťovou zásuvku, vzniká tím možnost nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 9. Nikdy nezasunujte do otvorů pokladny žádné předměty. Dbejte na to, abyste do přístroje nevylili žádnou tekutinu. 10. Před čištěním pokladny ji nezapomeňte odpojit od elektrické sítě. K čištění nepoužívejte tekutiny. Používejte navlhčený měkký hadřík nebo čistící spreje bez organických rozpouštědel. Nerozebírejte pokladnu. Snížíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte vždy kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. 11. Dojde-li k některé z níže uvedených situací, odpojte svoji pokladnu od elektrické sítě a požádejte o pomoc o d b o r n ý s e r v i s: - dojde k poškození či roztřepení elektrického přívodu; - do pokladny rozlijete nějakou tekutinu; - pokladna nepracuje správně, ačkoli ji ovládáte podle návodu; D ů l e ž i t é: 1. Pokladna nesmí být vystavována vlhkosti, vysoké teplotě a vibracím. 2. Nevystavujte pokladnu přímému působení slunečního záření. 3. Nestavte na přístroj těžké předměty. 4. Nedotýkejte se zástrčky vlhkou rukou. 5. Instalaci nikdy neprovádějte během bouřky. 2

5 Základní informace o pokladně NEŽ ZAČNETE Pokladna přijímá dle ladění vhazovače mince v hodnotách 10, 20 a 50,- Kč, vyplácí kovové mince v hodnotě 10,- Kč. Konstrukce pokladny je řešena jako tzv. ocelový trezor se zásobníkem na ks 10-ti korunových mincí. Pokladna je uchycena pomocí tzv. ocelových zad, která se samostatně montují na zeď. Přístroj je elektrické zařízení I. třídy připojitelné pohyblivým přívodem k napájení ze sítě 230 V. Je určen k provozování v normálním prostředí dle ČSN , ČSN Technická specifikace: Napájecí napětí 230 V 50Hz Příkon (max.) 45W Příkon (pohotovostní režim) 7W Vnitřní napájení rozvodů 12/24 V Délka elektr. přívodu cca 2m Typ tiskárny ITHACA EPIC 950L Typ hopperu MK 4 ( MONEY CONTROLS ) Hmotnost prázdné 45 kg Hmotnost plné měničky 80 kg Rozměry 538 x 595 x 328 (Š x V x H) Mince 10, 20, 50,- Kč Vyplácí 10,- Kč mince Rychlost vyplácení 200 mincí/min. Obsah zásobníku cca ,- Kč při 10,- Kč Doba instalace cca 20 min 3

6 Rozmístění vnějších ovládacích prvků OBECNÉ INFORMACE Signalizace MINCE Uzamykatelné víko zásobníku Signalizace TISKÁRNA Vstup mincí Vnější displej Uvolnění zaseknutých mincí Výstup tiskárny Zámek Miska na mince 4

7 Popis vnitřních částí pokladny OBECNÉ INFORMACE Uzamykatelné víko zásobníku Hlavní vypínač a pojistka Řídící deska Zásobník mincí Schránka na mince Tiskárna Miska na mince Hopper MK4 5 Vhazovač

8 OBECNÉ INFORMACE Příprava pokladny pro provoz - připevnění 1. Zkontrolujte, zda má Vaše síťová zásuvka, do které chcete pokladnu zapojit, napětí, které je vyznačeno na štítku pokladny. 2. Postup při montáži: - otevřete (odemkněte) přední dveře pokladny - vyjměte z pokladny schránku na mince - vyjměte z pokladny hopper - pravou rukou hopper uchopte a vytáhněte ven - odšroubujte zadní stěnu pokladny, tzv. ocelový záda (5 šrouby na 10 klíč) - pomocí dodaných 6 hmoždinek a 6 šroubů přišroubujte ocelová záda na stěnu - na ocelová záda nasaďte pokladnu (úchyty v horní části zad pokladny) - prošroubujte pokladnu s ocelovými zády (5 Vámi odšroubované šrouby) - vraťte (nasuňte) hopper zpět do pokladny, pozor na konektor hopperu - při umisťování hopperu na své místo přidržte levou rukou zezadu základnu s konektorem a dotlačte hopper do původní polohy - schránku na mince umístěte do volného prostoru v levé části pokladny 3. Zapojte elektrický přívod do síťové zásuvky. 4. Zapněte tlačítko hlavního vypínače pokladny do polohy zapnuto. 5. Zkontrolujte signalizaci na dveřích pokladny: - červené kontrolky MINCE a TISKÁRNA blikají 6. Zavřete dveře pokladny a uzamkněte. Klíče uschovejte. K pokladně jsou dodávány dvě sady klíčů. Jednu sadu doporučujeme uložit odděleně na bezpečné místo! 6

9 Doporučená výška pro instalaci pokladny a její rozměry 538 mm 595 mm 328 mm 850 mm podlaha 7 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU

10 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Příprava pokladny pro provoz - Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny Doplnění mincí: 1. Odemkněte víko zásobníku pro mince (horní plnění) (viz. Rozmístění vnějších ovládacích prvků str. 4). Upozornění - víko není opatřeno pantem! 2. Doplňte mince 10,-Kč, minimálně cca 100 ks, maximálně ks. 3. Nasaďte víko na zásobník mincí a víko uzamkněte. Klíče uschovejte. 4. Zkontrolujte signalizaci MINCE. (viz. Světelná signalizace pokladny Signalizace stavu MINCE str. 11) Doplnění papíru: 1. Papír se doplňuje při zapnuté pokladně 2. Pokud je v tiskárně zbytek papíru: zvedněte víko tiskárny opatrně vyjměte nespotřebovaný papír ze zásobníku tiskárny, poté sklopte víko tiskárny do původní polohy 8

11 Příprava pokladny pro provoz - Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU 3. Vložte nové balení papíru do zásobníku tiskárny (ujistěte se o správné straně vkládaného papíru podle klíče papíru viz. obr.) 4. Zaveďte první list papíru do podavače tiskárny (kolmo a doprostřed), tiskárna papír sama vtáhne 5. Zkontrolujte signalizaci tiskárny Signalizace tiskárny: Tiskárna v pořádku: Stav Ready LED Paper LED Open LED Fault LED Tiskárna připravena Svítí Nesvítí Nesvítí Nesvítí Problém s tiskárnou: Stav Ready LED Paper LED Open LED Fault LED Otevřené víko tiskárny Svítí Nesvítí Svítí Nesvítí Málo papíru Svítí Bliká Nesvítí Nesvítí Došel papír Svítí Svítí Nesvítí Nesvítí Zaseknutý papír Svítí Nesvítí Nesvítí Svítí V této chvíli je pokladna připravena k provozu. Důležité upozornění: Do pokladny doplňujte pouze nepoškozené mince. POZOR na nasypání nežádoucích předmětů jako např. klíče, tužky, účtenky!!! Do pokladny dosypávejte pouze mince 10,-Kč!!! 9

12 UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Výběr vložených mincí Sami si určete, v jakém intervalu budete vložené mince vybírat. Doporučujeme při každém výběru tisknout tzv. Pokladní doklad pro ucelený přehled o činnosti pokladny (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 15). Postup: 1. Otevřete dveře pokladny 2. Vytiskněte pokladní doklad, každým tiskem pokladního dokladu dojde k automatickému vymazání krátkodobých počítadel (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16) 3. Vyjměte schránku na mince z pokladny (umístěna viz. Popis vnitřních částí pokladny str. 5) 3. Přesypte mince do předem připravené misky 5. Vsuňte schránku na mince zpět do vnitřku pokladny, schránku zatlačte k zadní stěně a dobře usaďte 6. Zavřete dveře pokladny a zamkněte je. Klíče uschovejte 7. Ujistěte se o řádném uzamčení pokladny 8. Přepočítejte mince a porovnejte se stavem na pokladním dokladu TIP: objednejte si další schránky na mince pro usnadnění manipulace s mincemi 10

13 Světelné signály pokladny UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Legenda ke stavu kontrolek (LED diod ) Symbol pro stav kontrolka nesvítí Symbol pro stav kontrolka blikne krátce jednou za 5 sec. Symbol pro stav kontrolka bliká v intervalu 1 sec. I. Signalizace MINCE Kontrolka (LED dioda) MINCE, na dveřích pokladny dle množství (hladiny) mincí signalizuje: v pokladně je dostatečná zásoba mincí, vše v pořádku upozorňuje, že v zásobníku mincí poklesla hladina mincí na cca 8.000,-Kč vše v pořádku zásoba mincí v pokladně klesla pod 600,- Kč, nedostatečná zásoba mincí (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) II. Signalizace TISKÁRNA Kontrolka (LED dioda) TISKÁRNA na dveřích pokladny dle množství papíru v tiskárně signalizuje: v pokladně je dostatečná zásoba papíru, vše v pořádku upozorňuje, že v zásobníku dochází papír vše v pořádku tiskárně došel papír pro tisk dokladů, nedostatečná zásoba papíru (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) 11

14 Závady a jejich odstranění UVEDENÍ POKLADNY DO PROVOZU Mince nelze vložit - není zapnutá = ZAPNĚTE POKLADNU, (viz..příprava pokladny pro provoz str. 6), nebo zkontrolujte, zda je v pořádku přívodní šňůra - pokladna nemá dostatek mincí v zásobníku (bliká kontrolka MINCE, spodní miska nesvítí modře a na venkovním displeji nejsou žádné údaje) = DOPLŇTE MINCE (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) - došel papír (bliká kontrolka TISKÁRNA, spodní miska nesvítí modře a na venkovním displeji nejsou žádné údaje) = zkontrolujte stav papíru v zásobníku tiskárny (viz. Doplnění mincí a papíru do zásobníků pokladny str. 8 ) Mince nejsou akceptovány v žádném případě nelze zaručit 100% příjem všech mincí - mince je silně poničená - vkládáte minci jiné hodnoty nebo měny, než je na pokladně vyznačená - vhazovač je znečistěný Pokud nenastala ani jedna z uvedených možností, obraťte se na servisní středisko. 12

15 Řídící deska elektroniky OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Řídící deska je umístěna na vnitřní části dveří. - zobrazuje informace o činnosti pokladny (viz. Co lze vyčíst z displejů pokladny str ). LCD displej tlačítko - slouží k tisku pokladního dokladu a současně k vymazání krátkodobé elektroniky (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16). 4. tlačítko (tzv. tlačítko 1000 ) - slouží k vyprázdnění a kontrole obsahu zásobníku mincí. Po každém stisknutí tlačítka pokladna vyplatí 100 x 10,-Kč (tlačítko je nutné držet stisknuté cca 1 sekundu) Co lze vyčíst z displejů pokladny: Vnitřní displej: Díky řídící desce jste informování o všech operacích, které byly v daném časovém úseku, tzv. výchozím a aktuálním času, v pokladně provedeny. V pravidelných intervalech vypisuje displej sám přehled činnosti pokladny. Stačí jen otevřít dveře pokladny a z displeje řídící desky elektroniky vyčtete: Logo firmy a číslo verze programu Logo firmy a číslo verze programu se zobrazuje pouze při zapnutí pokladny hlavním vypínačem. Hlavní vypínač je umístěn uvnitř pokladny na pravé straně vedle zásobníku mincí. (viz. Popis vnitřních částí pokladny str.5). 13

16 OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Co lze vyčíst z displejů pokladny: Aktuální výše poplatku Aktuální výše poplatku může být pěvně nastavena na danou hodnotu (30,- Kč nebo 90,-Kč) na displeji je uvedeno: a) Akt. Výše popl. trvale za 30Kč b) Akt. Výše popl. trvale za 90Kč Aktuální výše poplatku se také může automaticky měnit podle aktuálního času, na displeji je v tomto případě uvedeno: a) Akt. Výše popl. automat - 30Kč b) Akt. Výše popl. automat - 90Kč Výčetka mincí Na displeji se zobrazuje počet vložených mincí v časovém rozmezí od posledního vymazání krátkodobé elektroniky (viz. VÝCHOZÍ ČAS str. 15) do této chvíle (viz. AKTUÁLNÍ ČAS str. 15) Informace o mazání krátkodobé elektroniky najdete na str. 16. Počet vydaných dokladů Počet všech vytisknutých dokladů o zaplacení od posledního vymazání (tzv. VÝCHOZÍHO ČASU) do této chvíle (tzv. AKTUÁLNÍHO ČASU) Tlačítko zvané 1000 Slouží k vyprázdnění a kontrole obsahu zásobníku mincí. Tlačítko je umístěno na řídící desce elektroniky (viz. str.13). Při stisknutí tlačítka začne pokladna vyplácet 100 x 10,-Kč (tlačítko je nutné držet cca 1 sekundu). Upozornění po stisknutí tlačítka ihned zavřete dveře pokladny. V opačném případě Vám mince budou padat mimo misku na mince! 14

17 Co lze vyčíst z displejů pokladny: Vhozeno celkem Časové údaje OBSLUHA DALŠÍCH FUNKCÍ Tento údaj Vás informuje o celkové vhozené částce od posledního vymazání (tzv. VÝCHOZÍHO ČASU) do této chvíle (tzv. AKTUÁLNÍHO ČASU) Tzv. VÝCHOZÍ ČAS uloží se do paměti v okamžiku vymazání předchozích údajů. Tzv. AKTUÁLNÍ ČAS Čas, ke kterému byly v pokladně zaznamenány veškeré údaje, tedy do chvíle, kdy čtete dané údaje z displeje. Symboly Z a L na konci druhého řádku určují jedná-li se o zimní nebo letní čas. Zimní a letní čas se přepínají automaticky. Venkovní displej: Pokud nejsou do pokladny vhozeny žádné peníze, střídají se na venkovním displeji tyto údaje: - aktuální vhozená částka - aktuální čas - aktuální výše poplatku V případě, že jsou do pokladny vhozeny mince, zobrazuje se na venkovním displeji součet jejich hodnot: 15

18 Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel ZÁRUKA A RUČENÍ K tomuto úkonu jsou určena 3 tlačítka v pravé části řídící desky pokladny (viz. nákres Řídící deska elektroniky str.13) Postup: 1. Stiskněte v pořadí 1. tlačítko na displeji čtete: Jestli chcete počitadla vymazat, stiskněte do 3 sec. 2 tlačítko. Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko nestisknete, vrátí se program automaticky do základního menu. 2. na displeji čtete Stiskněte 2. tlačítko Opravdu chcete smazat počitadla, stiskněte do 3 sec. 3. tlačítko. Pokud v tomto intervalu 2. tlačítko nestisknete, vrátí se program automaticky do základního menu. 3. na displeji čtete Stiskněte 3. tlačítko V tuto chvíli se tiskne pokladni doklad Po úspěšném tisku pokladního dokladu se automaticky vymažou krátkodobá počítadla. V této chvíli dojde ke změně v tzv. VÝCHOZÍM ČASU. Vymaže se automaticky původní VÝCHOZÍ ČAS a dojde k zaznamenání času, kdy jste počitadla vymazali. Do dalšího mazání paměti počitadel bude tento čas uváděn jako VÝCHOZÍ ČAS tzn. od. (viz. str. 13, 14 Co lze vyčíst z LCD displeje?) 16

19 Záruka a ručení ZÁRUKA A RUČENÍ Záruční doba: 24 měsíců od data nákupu 1. Reklamaci je nutno vznést písemně nebo faxem ihned po zjištění závady, nejpozději však do 8 kalendářních dnů od zjištění závady. V případě prodlevy oznámení reklamace nebude Vaše reklamace uznána. 2. Pokud se pokladnu v záruční lhůtě pokusila opravit neoprávněná osoba, je každá reklamace vyloučena. Oprávněnou osobou je jen servisní pracovník MOD elektronik, s.r.o. 3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené: - nesprávnou nebo neodpovídající údržbou - součástmi, softwarem nebo doplňky nedodanými firmou MOD elektronik, s.r.o. - provozováním v neodpovídajících provozních podmínkách uvedených pro daný výrobek - nesprávnou přípravou místa pro pokladnu nebo její špatnou údržbou. 4. MOD elektronik s.r.o., dále jen MOD elektronik, Vám jako koncovému uživateli zaručuje, že pokladna a její doplňky budou bez závad materiálu a provedení od data nákupu po celou záruční dobu. Ručí za to však pouze v případě, že budou dodrženy všechny podmínky pro správnou instalaci a obsluhu uvedené v této Uživatelské příručce. 5. MOD elektronik Vám zaručuje, že software pokladny bude bez závad materiálu a provedení vykonávat své naprogramované funkce od data nákupu po celou záruční dobu za předpokladu správné instalace a používání pokladny. Pokud obdrží MOD elektronik oznámení o takových závadách v průběhu záruční doby, vymění nosiče se softwarem, který nevykonává své naprogramované funkce kvůli vzniklým závadám. 6. MOD elektronik se zavazuje zaslat vadný díl do 7 kalendářních dnů od oznámení závady. Pokladna může obsahovat opravené nebo přepracované součásti ekvivalentní, co do použití, součástím novým. 7. MOD elektronik v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo za přímé, speciální, náhodné, následné (včetně ušlého zisku) nebo jiné škody vzniklé např. občanskoprávním deliktem apod. 17

20 ZÁRUKA A RUČENÍ Doporučení k užívání pokladny 1. Uschovejte si náhradní klíče odděleně od klíčů originálních. 2. Zvolte si dle vašich potřeb interval pro pravidelné smazávání údajů v krátkodobé elektronice (viz. Tisk pokladního dokladu a mazání krátkodobých počítadel str. 16). 3. Při doplňování mincí do pokladny dbejte na to, aby se mezi mincemi nevyskytovala nečistota, popř. nežádoucí předměty (prach, účtenky, klíče od pokladny, ) 5. K bezproblémovému chodu pokladny je třeba dělat průběžnou údržbu. Nezapomeňte na vhodné umístění pokladny. (viz. Bezpečnostní pokyny str. 2, Příprava pokladny pro provoz str. 6, Doporučená výška pro instalaci pokladny str.7). 6. Po vrácení cca ,-Kč je třeba vyčistit hopper včetně optiky a vhazovač. Údržbu těchto dílů svěřte servisnímu technikovi. Pokud tuto možnost nemáte, obraťte se na naši firmu, rádi Vám vyjdeme vstříc. 7. Uživatelskou příručku dejte k dispozici obsluze pokladny, v žádném případě ji nevyhazujte. 8. 1x za měsíc zkontrolujte matice na víku zásobníku mincí, zda se nepovolují. Výrobce: MOD elektronik s.r.o. Budovatelů Nové Město na Moravě tel/fax: mobil: www: 18

21 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č. 1 Prohlášení o shodě vydává výrobce: MOD elektronik s.r.o. Budovatelů Nové Město na Moravě IČO: DIČ: CZ Na výrobek: P o k l a d n a JP 01 Popis a určení výrobku: Výrobek je ocelový trezor o rozměrech 538 x 595 x 328 mm a hmotnosti 45 kg (prázdný); uvnitř je zásobník a schránka na kovové mince, elektronický akceptor mincí a tiskárna. Výrobek se připojuje k napájecímu napětí 230 V/50 Hz, max. příkon je 45 W. Výrobek je určen k tisku papírových dokladů o zaplacení stanovené částky. Přijímá mince 10, 20 a 50,- Kč (dle ladění akceptoru) a vrací mince 10,- Kč. Údaje o použitém způsobu posouzení shody: - postupem stanoveným v 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Technické předpisy, harmonizované a ostatní české technické normy použité při posouzení shody: - nařízení vlády ČR č. 168/1997 Sb. ( 3 odst. 1); - nařízení vlády ČR č. 169/1997 Sb. ( 4 odst. 2); - ČSN EN 60950/2000; ČSN EN 55022/1996; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1997; ČSN EN /1996. Údaje o akreditované osobě, která provedla zkoušky: - Středisko zkoušení techniky VTÚPV akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103, Víta Nejedlého 691, Vyškov Uvedená akreditovaná osoba vydala na výrobek protokoly o zkouškách č.: /2000 z , /2000 z , /2000 z Potvrzení výrobce: Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti výrobku uvedeného v tomto prohlášení splňují základní požadavky NV ČR č. 168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a požadavky uvedených českých technických norem. Dále výrobce potvrzuje, že výše uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření pro zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených NV ČR. V Novém Městě na Moravě. 1. prosince 2007 Jméno odpovědné osoby výrobce, podpis, razítko

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více