ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MODERNÍ FORMY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK. Za Nádražím 222, Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MODERNÍ FORMY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MODERNÍ FORMY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK Autor práce: Martin Šebela, IX.A Konzultant: Mgr. Jan Kříž Školní rok: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

2 Obsah: ÚVOD 3 1. JAK TO TEDY FUNGUJE? PO ZADÁNÍ ADRESY STROJE S DATY STRÁNEK APACHE WINDOWS IIS 4 2. CO SE SKRÝVÁ NA POZADÍ? HTML PHP ASP.NET JAVASCRIPT CGI 8 3. ABY TO PĚKNĚ VYPADALO CSS FLASH ANIMACE FORMÁTY OBRÁZKŮ 9 4. DATABÁZE PLNÉ OBSAHU MYSQL MSSQL POSTGRESQL SPOJENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ S WEBEM SESSIONS COOKIES PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELŮ POUŽITÍ V PRAXI REDAKČNÍ SYSTÉMY FIREMNÍ PREZENTACE E-SHOPY BANKOVNÍ APLIKACE ÚSKALÍ ÚNIKY DAT XSS SQL INJECTION BACKDOOR 15 ZÁVĚR 15 LITERATURA 16 PŘÍLOHY 17 LEXIKON 21 2

3 Úvod Ve své práci se věnuji programovacím jazykům, návrhu webových stránek a samotnému principu fungování. Webová prezentace je nedílnou součástí každé firmy, která chce prorazit i na internetu. A nejen firmy. Programování statických webových stránek se děti (žáci) učí už na základní škole a někteří si následně vytvoří i vlastní stránky, které nadále zdokonalují. Na následujících několika stránkách si popíšeme, jak to všechno vlastně funguje. Objasníme si, co vytváří lidé, jak s tím pracují počítače, zmíníme se o významných redakčních systémech, díky kterým ani nemusíte umět programovat a nakousneme i závažnou problematiku, a to úskalí webových stránek. 1. Jak to tedy funguje? Co se skrývá na pozadí a odkud se ten obsah webových stránek bere? 1.1. Po zadání adresy Kliknutí na určitý odkaz (obvykle modře zbarvený a podtržený) nebo zadání adresy stránek ve webovém prohlížeči do adresního řádku není pro nikoho asi nic zvláštního. Ale co se stane během těch několika málo milisekund? Vše funguje na jednoduchém principu. Počítači, kde jsou uložena data k webovým stránkám (obrázky, text, média), se říká server. A návštěvníkovi, který chce navštívit určitou stránku, se říká klient. Po tom, co klient zadá adresu a potvrdí ji stisknutím tlačítka, nastává mezi serverem a klientem komunikace. Klientův požadavek pro otevření stránky je zaslán serveru. Server požadavek vyhodnotí, aby věděl, co má vlastně klientovi zaslat, a všechna potřebná data pošle. Následně se návštěvníkovi stránek na monitoru ve webovém prohlížeči zobrazí přesně ta stránka, kterou si žádal. Tímto způsobem to funguje v případě, že jsou stránky statické, což znamená, že na nich 3

4 není umístěn například prvek pro zanechání vzkazu od návštěvníků. Opakem statických stránek jsou dynamické stránky. Jak se to ale liší v komunikaci mezi klientem a serverem? Dynamické neboli interaktivní stránky mají většinou články uložené v databázích. Server, který tak dostane požadavek, aby otevřel interaktivní stránku, musí ještě zaslat požadavek databázi s články, která mu je poskytne. Vše dál funguje stejně jako v případě statických stránek. Tato komunikace je odborníky popisována jako HTTP protokol a triviálně je znázorněna v příloze Stroje s daty stránek Obsah webových stránek je ukládán na serverech, na kterých je stejně jako na osobním počítači nainstalován operační systém. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole starají se o to, aby došla všechna vyžádaná data Apache Jedním z programů, který se stará o správný běh a vyřízení všech požadovaných úkonů webového serveru, se nazývá Apache. Je šířen pod licencí GPL, tudíž je zdarma dostupný a jeho zdrojový kód je možné upravovat. Podle statistik je tato možnost využívána na většině webových serverů. Lze jej navíc provozovat na různých operačních systémech (Linux, Unix, Windows) Windows IIS Alternativou je software pocházející ze společnosti Microsoft. Je součástí operačních systémů Windows a Windows Server. Není tak rozšířen a není zdarma. 4

5 2. Co se skrývá na pozadí? Jsou to takzvané programovací jazyky, které na základě posloupnosti příkazů (což může být i velmi dlouhý a pro laika nepřehledný soubor) vykonávají operace podle přání svého programátora. Některé jazyky mají více možností, některé toho naopak umí méně. Kód webových stránek sepisují lidé, kteří danému programovacímu jazyku rozumí. Existují ale i editory, jež umí kód vygenerovat. Dá se to srovnat s dokumentem psaným například v programu Microsoft Word a následně uloženým jako webová stránka. Editor veškerý kód tvoří za Vás a Vy pouze přidáváte vlastní materiály a upravujete formátování. Kód generovaný z editorů ovšem není zrovna na úrovni a většinou se v něm vyskytují chyby HTML HTML 1 je základní jazyk pro tvorbu jednoduchých webových stránek. Vytvářejí se s ním statické stránky je tedy zpracován až u klienta. Nemůžete tak od HTML očekávat vytvoření objednávkového systému nebo možnost naprogramování návštěvní knihy. Struktura kódu HTML obsahuje takzvané tagy značky, do kterých se uzavírá text, který bude následně zformátován upraven pro tisk. Webový prohlížeč následně text obalený tagy například pozmění na tučný. Záleží na použitých značkách každá má jinou funkci s případnými volitelnými parametry. Aktuálně (jaro 2011) je ve vývoji pátá verze tohoto jazyka, která by měla práci s ním oproti předchozím verzím usnadnit a má přidat i další značky s novými funkcemi, které dosud v HTML chyběly. 1 HTML HyperText Markup Language 5

6 Nadstavbou HTML je XHTML 2. Tento jazyk je rozšířením HTML a má trochu jiné standardy PHP PHP 3 je pokročilejší jazyk, který se zpracovává už na serveru. Ve webovém prohlížeči klienta se následně zobrazí vygenerovaný HTML kód nebo například i obrázek. Dnes je na PHP postavena velká skupina stránek. Zajišťuje možnost sestavit různé interaktivní prvky, jako například ankety (za pomoci databáze) nebo vyhledávání a v praxi jsou v něm programovány velké redakční systémy a e-shopy. Struktura kódu je trochu rozsáhlejší. PHP má mnoho funkcí a umožňuje pracovat s proměnnými nebo třeba vytvářet podmínky. Podmínky lze laicky popsat například takto: bude-li hodnota rovna pěti, pak zobrazit zprávu Nedostatečná měl by ses začít učit!, v opačném případě zobrazit zprávu Pětku jsi naštěstí nedostal!. Podmínky mohou být samozřejmě mnohem rozsáhlejší a nejsou jediným plusem PHP. Tvůrce stránek si může vytvořit i vlastní funkce a využití tohoto jazyka je tak velmi široké. Pro tento jazyk vychází stále nové verze přidávají se nové funkce, ty stávající se vylepšují (případně odstraňují z důvodu zabezpečení) a opravují se chyby ASP.NET Další programovací jazyk pochází z dílny firmy Microsoft. Opět je to jazyk, který je zpracováván už na serveru. 2 XHTML Extensible HyperText Markup Language 3 PHP Hypertext Preprocessor 6

7 ASP.NET 4 tvoří rozhraní pro dynamické zpracování webového obsahu. Výstupem pro uživatele je opět HTML kód, ale na straně serveru mohou běžet skripty (programy) v různých jazycích, které ASP.NET podporuje, například C# JavaScript JavaScript je spíše doplňkovým jazykem, který je závislý na HTML. Pokud bychom jej totiž chtěli použít, musíme nejprve v souboru s HTML kódem aktivovat JavaScript určitým příkazem. Stejně jako HTML je tento jazyk zpracováván až ve webovém prohlížeči klienta. Využíván je například pro vyvolání varovné hlášky o nesprávném vyplnění formuláře, jednodušších animací (efekt sněžení apod.), otevírání nových oken s různými parametry (bez možnosti posouvat stránku, zobrazení okna v určité velikosti ) anebo akcí vyvolaných po najetí myši (záměna obrázku za jiný). JavaScript také dokáže pracovat s různými proměnnými, podmínkami nebo například cykly. S prvky na stránce pak spolupracuje pomocí jejich jmen uvedených v HTML (jestliže bychom například chtěli vědět, zda je textové pole adresa opravdu vyplněné, museli bychom si ho pojmenovat určitým názvem, který bychom následně použili i v javasriptovém kódu). Dnešní webové prohlížeče ale již umožňují JavaScript vypnout. Pokud by se tak na webové stránce měl objevit určitý efekt a uživatel by měl jazyk v prohlížeči vypnutý, nic by se mu nezobrazilo. Trochu problematická je i jeho podpora ve webových prohlížečích někdy nastane situace, že je tvůrce webu donucen vytvořit pro každý webový prohlížeč jiný javascriptový kód. 4 ASP Active Server Pages 7

8 2.5. CGI CGI 5 je metoda přenosu dat mezi webovým serverem a klientem. Server požadavky předává skriptům na serveru, které mohou být i v různých jazycích a historicky jde o první způsob tvorby dynamického obsahu. Dnes se už téměř nepoužívá, protože je technicky překonán. 3. Aby to pěkně vypadalo První dojem. Každého návštěvníka by na stránce měl udržet právě její návrh (rozložení jednotlivých prvků) a grafické zpracování. Kód, který mají na starosti programovací jazyky, bude drtivá většina návštěvníků ignorovat a právě grafika webu je buď nadchne a stránku si prohlédnou, možná i něco přečtou, nebo kliknou ve svém webovém prohlížeči na kouzelné tlačítko zpět a tvůrce stránek bude mít o návštěvníka méně CSS Grafické rozvržení jako je šířka, výška, okraje, pozadí a mnoho dalších vlastností zajišťuje jazyk CSS 6 (nazývaný kaskádové styly). CSS zajišťuje pomocí příkazů, kterých je celá řada, takzvané nastylování. Ve struktuře kódu jsou uvedeny jednotlivé názvy stylů a k nim jsou přiřazeny příkazy, jak má prvek na stránce vypadat. Zda bude obsahovat obrázek na pozadí, pokud ano, tak zda se má opakovat, pokud se má opakovat, tak zda na ose X nebo Y apod. Jazyk samotný je v podstatě možnost, jak graficky vylepšit HTML prvky, které by jinak nebyly dostatečně atraktivní. Aby mohl být využit, potřebuje k sobě právě 5 CGI Common Gateway Interface 6 CSS Cascading Style Sheets 8

9 HTML soubor, do kterého se bude grafické rozšíření importovat. Je tak jasné, že to určitě nebude jazyk, který bude zpracováván už na serveru, nýbrž u klienta. Aktuálně (jaro 2011) je k dispozici třetí verze CSS, která obsahuje nové příkazy, ale prozatím ne všechny webové prohlížeče ji podporují v plném rozsahu Flash animace Pravděpodobně jste již někdy na internetu narazili na různé animace, které Vás informovaly o tom, že jste například v pořadí 999. návštěvník stránky, a po kliknutí obdržíte odměnu. Právě tyto lákavé (místy až odpudivé) animace byly sestaveny v programu Adobe Flash. V softwaru firmy Adobe vytvoříte určitou animaci, a pak ji jen pomocí HTML kódu uveřejníte na stránkách. V grafice v dnešní době nahrazuje především animovaný formát GIF. Někdy je dokonce v technologii Flash naprogramován celý web, například různé firemní prezentace. Větší množství animací na stránce může ale také zatěžovat výkon klientova počítače Formáty obrázků Na web je možné dávat několik formátů obrázků (druhů uložení), ale každý má jiné vlastnosti. Snad nejpoužívanější JPEG (nebo JPG), je formát, ve kterém obrázky prochází ztrátovou kompresí a oproti originálu tak ztrácí na kvalitě (po několikátém uložení jsou patrné čtverečky pixely). Formát JPEG neumožňuje používat průhlednost. Téměř opakem je formát PNG. Uložením v tomto formátu na kvalitě obrázek neztrácí a je navíc možné využít průhlednost, což se v některých případech hodí. 9

10 Třetí z významných formátů je GIF. Ten sice dokáže vytvářet animace (více obrázků v jednom souboru), ale omezuje ho použití maximálně 256 barev. 4. Databáze plné obsahu Dynamické stránky spolupracují s databázemi, ve kterých mají uložené různé informace články, přihlašovací jména a hesla návštěvníků stránek atd. Obsáhlé databáze nalezneme například u e-shopů. Uložená data v databázích musí pak být velmi dobře chráněna, aby se k nim nedostala cizí osoba a údaje nezneužila MySQL MySQL je jeden ze systémů, ve kterém jsou tvořeny a spravovány databáze. Pro nekomerční účely je poskytován zdarma. Běží na několika různých operačních systémech, včetně Linuxu a Windows. Ovládá se jazykem SQL, přes který jsou do databáze posílány různé dotazy (například otevřít tabulku a změnit text) MSSQL Placenou alternativou databázového systému je Microsoft SQL Server. Ten samozřejmě běží pouze na Windows. K ovládání se používá rovněž jazyk SQL, příkazy se ale mezi jazyky zčásti liší PostgreSQL Zdarma dostupný je databázový systém PostgreSQL. Je sice především programován pro operační systém Linux, ale lze jej používat i na Windows. 10

11 5. Spojení návštěvníků s webem Registrace na portálech, vlastní nastavení navštěvované stránky Přizpůsobení stránek na míru návštěvníkovi určitě přijde vhod s čím se v takových případech vlastně pracuje? 5.1. Sessions Sessions jsou soubory, které na určitou dobu ukládají informace o návštěvníkovi na server. Ke své funkci ale potřebují mít zapnuté cookies (viz následující kapitola), které ukládají do klientova počítače dlouhý identifikátor, aby mohl následně server poznat, zda se jedná o stejného návštěvníka. Používají se například v případě, kdy se ověřuje, zda byl už návštěvník na stránce úspěšně přihlášen Cookies Textové soubory s omezenou velikostí, které jsou ukládány do klientova počítače, se nazývají cookies. Pokud je možné si například na stránce vybrat mezi dvěma druhy grafického rozvržení, informaci o tom, které bylo vybráno, si webový prohlížeč ze serveru uloží do klientova počítače. Při další návštěvě stránek webový server zkontroluje, zda cookies existují a zobrazení provede podle dříve uložených parametrů. Cookies mohou mít zadanou určitou dobu platnosti po vypršení přestávají platit. Mohou být i jednoduše měnitelná klientem a čitelná dalšími skripty, nedoporučují se tak pro ukládání citlivějších dat (například hesla) Přihlašování uživatelů Registrace a následná možnost přihlášení (neboli login) na stránkách je hojně využívaná funkce. Přihlašování může mít ohlas jak u návštěvníků, tak u tvůrce 11

12 stránek. Návštěvníci si budou moci například upravit svůj vlastní profil, pomocí svého u se zaregistrovat mezi odběratele novinek, psát neanonymní komentáře k jednotlivým článkům a podobně. Tvůrce pak může z aktivit zaregistrovaných návštěvníků vycházet jejich zpětnou vazbou a upravovat stránky právě pro ně anebo různě měnit jejich oprávnění. Zároveň ale může vývojář naprogramovat stránky tak, že si je mohou pročítat pouze registrovaní uživatelé a ostatním přístup zamítne. V horších případech může zaregistrovaných uživatelů zneužívat k reklamě, která jim do elektronické schránky přijde, aniž by o tom někde někomu dali svolení. 6. Použití v praxi Tvůrce webových stránek musí mít ponětí o tom, jak by měl kterou funkci využívat a snažit se vyhnout chybám, které později může někdo zneužít. K jakým významným věcem se vlastně všechny programovací jazyky mohou využívat? 6.1. Redakční systémy Kdo není zrovna v tvorbě webových stránek zdatný a nechce platit firmám, které by mu osobní webovou prezentaci vytvořily, může vyzkoušet redakční systémy. Jsou to naprogramované systémy ve verzi komerční nebo ke stažení zdarma, které po nahrání na webový server jenom uživatel nainstaluje a začne nový web plnit vlastními články, fotografiemi a jinými médii. A k tomu je možné využít ještě další hromady funkcí, jako je oprávnění redaktorů nebo třeba statistiky návštěvnosti. Mezi známé a zdarma dostupné redakční systémy patří například WordPress, Joomla! nebo Drupal. Redakční systém je ale i ten, který učitelé a žáci používají v naší škole k přidávání článků a fotografií na stránky. Je ale tvořen pouze pro naši školu, tudíž jej nemůže nikdo jiný získat. 12

13 6.2. Firemní prezentace Firma, která není na internetu snad jako by neexistovala. Zákazník nebo zájemce o zaměstnání si může v klidu stránky firmy prohlédnout a rozhodnout se, zda je opravdu tohle správná volba. Prezentace menších firem jsou povětšinou stránky o pár kategoriích, kde jsou vypsány základní informace. U společností s působností i v jiných zemích je už možné zpracovat i jazykové mutace. Samozřejmě ty nejrozsáhlejší firmy mají stránky mnohem obsáhlejší (například výrobci spotřebičů) nabízejí ke stažení příručky, fotografie výrobků a podobně E-shopy Nakupování pomocí internetu je dnes zcela normální e-shopů existuje spousty. K sestavení e-shopů jsou rozhodně využívány databáze, ve kterých jsou uloženy jak informace o zboží, tak adresy, na kterých zákazníci bydlí. Zabezpečení takových údajů musí být na velmi dobré úrovni Bankovní aplikace Mistrovsky zabezpečené stránky jsou bankovní aplikace. Možnost, kdy uživatel může spravovat svůj bankovní účet ve webovém prohlížeči, je lákává pro hackery. Odcizení čísel platebních karet, vyprázdnění kont nebo odeslání peněz na jiný účet by nebylo nic příjemného. Tyto aplikace používají protokol SSL 7, který komunikaci mezi klientem a webovým serverem šifruje. 7 SSL Secure Sockets Layer 13

14 7. Úskalí Existují samozřejmě i úskalí webových stránek. Za jejich zneužití mohou programátoři, kteří se dostatečně nevěnovali zabezpečení anebo na bezpečnostní trhlinu v programu zapomněli. Ovšem takové nabourání do stránek může mít i fatální důsledky s mnoha ukradenými údaji Úniky dat Účel hackování webových stránek je ve většině případů získat z databází citlivé informace uživatelů a následně je zneužít. Úniky mohou probíhat několika metodami, například pomocí SQL injection. V roce 2007 kvůli špatnému zabezpečení útočník hacknul touto metodou stránky britského Microsoftu. Nebo rok 2009 jeden americký a dva ruští hackeři získali stejnou metodou více jak 130 milionů čísel platebních karet XSS Zneužití stránek pomocí XSS 8 je možné za předpokladu, že na webu je umístěn formulář například pro zanechání vzkazu, který ovšem není ošetřen a všechny příkazy, které budou zaslány ve vzkazu, budou vykonány jako příkazy, které sepsal programátor. Útočník by tak mohl návštěvníky stránek jednoduše přesměrovat na úplně jinou stránku nebo zaspamovat web různými reklamami SQL injection Tento hack může být proveden, když není formulář ošetřen proti příkazům přicházejícím zvenčí (od klienta) a je zároveň spojen s databází. Pokud by tak klient zadal příkaz pro vypsání nebo smazání dat z databáze a formulář by proti tomuto 8 XSS Cross Site Scripting 14

15 útoku nebyl ošetřen, příkaz by se úspěšně vykonal a útočník by dostal to, co potřeboval Backdoor Metodou zadní vrátka je možné obejít například přihlášení uživatele podstrčením určitých parametrů do adresy. Do testovacích verzí programů nebo webových stránek se někdy zadní vrátka vkládají úmyslně, občas se ale zapomenou odstranit. Závěr Mít vlastní webové stránky nemusí být zase až tak složité. Není zapotřebí umět všechny programovací jazyky. K těm dalším se spíše dostanete poté, co Vás už ty jednoduché přestanou bavit. Z vlastní zkušenosti hlavně nedoporučuji používat pro tvorbu webových stránek editory, které generují kód za Vás. Bude Vám stačit program, jenž zvýrazní jednotlivé úseky kódu, trochu zapřemýšlet a případnou nápovědu si obstaráte na internetu. Na paměti je samozřejmě potřeba mít i budoucnost. Styl tvorby webových stránek se mění ještě nedávno byly weby strohé s pár obrázky, jednotvárným pozadím a dnes jsou tu samé efekty, které Vás mají za úkol okouzlit, abyste zůstali. Programování bych se chtěl věnovat i nadále. Programovacích jazyků je spousty, a to jsem se věnoval ve své práci jen několika málo z nich přitom k výrobě počítačových aplikací potřebujete využít jazyky úplně jiné (strukturou jsou ale v některých ohledech podobné). Občas se říká, že více zábavy si užijete při programování her než při jejich hraní. 15

16 Literatura ULLMAN, Larry: PHP a MySQL názorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek, 1. vydání, Brno 2004, Computer Press, ISBN LACKO, Luboslav: Vytváříme webové stránky v programu Microsoft Visual Web Developer 2005, 1. vydání, Brno 2005, Computer Press, ISBN ŠKULTÉTY, Rastislav: JavaScript programujeme internetové aplikace, 2. aktualizované vydání, Brno 2004, Computer Press, ISBN NÁDBĚLA, Josef: Velký počítačový slovník, 1. vydání, 2004, Computer Media s.r.o., ISBN TAYLOR, Chris: ASP.NET for PHP Developers, přístup z internetu: MACICH, Jiří: Web Microsoftu byl hacknut pomocí SQL injection, přístup z internetu:

17 Přílohy Příloha 1 17

18 Příloha 2 Ukázková komunikace mezi klientem a webovým serverem v praxi (http://cs.wikipedia.org/wiki/http): Klientův dotaz: Odpověď od webového serveru: 18

19 Příloha 3 Ukázka HTML kódu: 19

20 Příloha 4 Ukázka PHP kódu: 20

21 Příloha 5 Lexikon operační systém soubor základních programů, které umožňují pracovat se součástmi počítače a i dalšími externími aplikacemi skriptovací jazyk programovací jazyk, který umožňuje vytvářet dynamické stránky skript program, ve kterém jsou zapsány všechny příkazy, jež mají být vykonány protokol soubor různých pravidel pro přenos dat HTML HyperText Markup Language, programovací (značkovací) jazyk pro tvorbu statických webových stránek XHTML Extensible HyperText Markup Language, programovací jazyk pro tvorbu statických webových stránek (nadstavba HTML) PHP Hypertext Preprocessor (dříve Personal Home Page), programovací jazyk pro tvorbu dynamických webových stránek ASP.NET Active Server Pages s programem.net Framework, programovací jazyk pro tvorbu dynamických webových stránek CGI Common Gateway Interface, metoda přenosu dat mezi webovým serverem a klientem CSS Cascading Style Sheets, jazyk pro tvorbu stylů k HTML prvkům SSL Secure Sockets Layer, protokol šifrující komunikaci mezi serverem a klientem XSS Cross site scripting, metoda ke zneužití dynamických webových stránek 21

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Karel Soukup Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace web serveru WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace Apache 1. Instalace stáhnout z http://httpd.apache.org/ nebo nějaký balíček předkonfigurovaného apache, např. WinLamp http://sourceforge.net/projects/winlamp/

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23 5 Obsah O autorech 15 O odborných korektorech 15 Úvod 16 Rozdělení knihy 16 Komu je tato kniha určena? 18 Co potřebujete, abyste mohli pracovat s touto knihou? 18 Sdělte nám svůj názor 18 Zdrojové kódy

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší.

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Při odesílání registrací či hlášení do ISPOP můžete narazit na problémy, které mohou zabraňovat odeslání dokumentů

Více

Komprimace/Dekomprimace

Komprimace/Dekomprimace Základy programování Zápočtový projekt Komprimace/Dekomprimace souborů 1 Úvod Tento dokument slouží jako uživatelská příručka a technická dokumentace k programu realizujícímu komprimaci a zpětnou dekomprimaci

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15 PHP- funkce mail() v PHP odesílání e-mailu pomocí dynamické stránky DUM je námětem k řešení jednoduché mailové

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.01 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 01 Dynamický web - LAMP DUM vysvětlí žákům podstatu dynamického webu, představí základní GNU/GPL nástroje pro tvorbu

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Metodický list číslo 1 webových stránek v netriviální kvalitě a pochopení Požadavky: Znalost základů práce s MS Windows 95 nebo podobným prostředím. 1. téma: Základy HTTP Základy fungování počítačových

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Bioadresář Specifikace požadavků Verze Datum Projektový tým 1 14. 10. 2010 Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Obsah 1. Základní informace... 3 1.1. Účel... 3 1.2. Základní popis

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Souhrn výukových materiálů ke kurzu: Tvorba výukových materiálů pomocí tabletu (B3.6)

Souhrn výukových materiálů ke kurzu: Tvorba výukových materiálů pomocí tabletu (B3.6) Souhrn výukových materiálů ke kurzu: Tvorba výukových materiálů pomocí tabletu (B3.6) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Elektronický prostor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.05 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 05 Zásady psaní v jazyce PHP DUM naučí základní kroky v psaní správné syntaxe PHP, žák napíše svůj první skript Ing.

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více