Úvod do tvorby webových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do tvorby webových stránek"

Transkript

1 Úvod do tvorby webových stránek Ing. Aleš Kastner, CSc. Recenzovali: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické Brno prom. mat. Vladimír Vrabec Tato učebnice vznikla s přispěním programu Leonardo Evropské unie v rámci projektu CZ/00/B/F/PP Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící a Ministerstva zdravotnictví ČR. Názvy produktů a firem, které jsou v knize použity, jsou nebo mohou být ochranné známky nebo zapsané ochranné známky svých vlastníků ing. Aleš Kastner, CSc. Typo 2003 Hana Züglerová Cover 2003 František Štorm 2003 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha ISBN

2

3 OBSAH 3 Místo úvodu 7 1. Základy vytváření webových stránek v HTML Zdroj a obraz webové stránky Způsob komunikace Prostředky návrhu stránek FrontPage InterDev Netscape EasyPad Základní jazyk tvorby stránek: HTML Části stránky Značky pro záhlaví stránky Pozadí stránky Formátování textu Normální text Nastavení velikosti, barvy a řezu (fontu) písma Odstavce Speciální znaky Nadpisy Nech mi to, jak to chci mít Odkazy Na obrázek Odkazy na stránku Odkazy na část stránky Další druhy odkazů Seznamy Neseřazené seznamy Číslované seznamy Definice Tabulky Záhlaví, řádky, sloupce Orámování Buňky Další možnosti formátování tabulky Formátování sloupců Rámce Druhy rámců Použití rámců typu 1 - klasických Použití rámců typu 2 plovoucích 87

4 4 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK 1.10 Grafická podoba stránek Pravidla návrhu stránek Přehlednost Snadná orientace Obrázky a animace Několik příkladů Tvorba formulářových stránek Značka <FORM> Speciální použití formuláře Zařazení ovládacích prvků Vstupní pole Tlačítka Obrázky - mapy Volby Možnosti Skrytá pole Seznamy Víceřádková textová pole Příklad Výběr souboru Příklad Jazyk CSS Zápis stylů Délkové jednotky v CSS Písmo, fonty Typ písma Řez písma Varianta písma Velikost písma Barva textu a pozadí Barva textu Barva pozadí Obrázek na pozadí Opakování obrázku Připevnění obrázku na pozadí Umístění obrázku Úplný zápis stylu pozadí Formátování textu Mezery mezi slovy Mezery mezi písmeny Další vlastnosti písma Svislé zarovnání textu Verzálky, kapitálky, majuskule, minuskule Vodorovné zarovnání textu Odsazení textu od levého okraje Mezera mezi řádky 115

5 OBSAH Rámečky Okraje kolem rámečku zvenku Velikost volného prostoru Síla rámečku Barva rámečku Vzorkování rámečku, plastické efekty Parametry pro jednu stranu rámečku Parametry pro celý rámeček Prvky a práce s nimi Šířka prvku Výška prvku Vodorovné umístění prvku Obtékání prvku Klasifikace prvků Bílé mezery Formátování seznamu Odsazování Speciální prvky Seskupování, nadřazenost a dědičnost Třídy a identifikátory Třídy Identifikátory Komentáře a kompatibilita vpřed Komentář Kompatibilita vpřed Import stylů Kaskádní styly Jak dál? Skripty na klientské straně Java skript Příklad 1: kontrola obsahu pole Příklad 2: kontrola hesla Visual Basic Dynamika pomocí programů, filtrů a skriptů CGI ISAPI Základní charakteristika ASP Přístup k údajům z formuláře Vkládání souborů Napojení na zdroje dat na serverové straně FileSystem ODBC ovladače ADO: Model pro přístup do databází Princip činnosti ASP + ADO na příkladu Problémy přístupových práv 142

6 6 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK 2.4 Rozšířený jazyk tvorby stránek HTML verze URI Ukládání skriptů do zvláštních souborů Podpora mezinárodního použití HTML v mnoha jazycích Podpora pro použití osobami smyslově postiženými Tabulky Složené dokumenty Definice stylů Psaní skriptů Tisk Příklady zápisu stylů Styl v odděleném souboru Styl je popsán mezi značkami <STYLE>, </STYLE> Styl je popsán přímo v definici <P> toho odstavce, kde je použit XML Přílohy Základní informace Web, WWW, LAN, WAN, Internet, klient, server, služby, jak se v tom vyznat? Co je to Internet? K čemu Internet slouží? Pracovní stanice a servery Adresy a jména počítačů v Internetu Služby, protokoly a porty Vznik služby WWW Co je to hypertext To hlavní z protokolu HTTP Verze jazyka HTML Základní verze Struktura webové stránky Značky Co všechno může webová stránka obsahovat Informace Programy (skripty) Jak dostanete hotovou webovou stránku na veřejný server Přehled značek Přehled parametrů Přehled kódů Rozšířená barevná paleta 188 Rejstřík 197

7 MÍSTO ÚVODU 7 MÍSTO ÚVODU Tento učební text se nazývá Úvod do tvorby webových stránek. To má svůj důvod. Studenti se zde naučí jen to nejdůležitější, co potřebují k tomu, aby mohli vytvářet jednoduché webové stránky. Kdo se chce vytvářením webových stránek živit, nesmí si myslet, že tento text obsahuje všechno. Není to ani možné, protože rozvoj zde postupuje velmi rychle. Studenti se sami přesvědčí, že webové stránky, které mohou dnes vidět na Internetu, používají například: Ü Ü Ü Ü reakce na pohyb myši, pohyblivé reklamy a upoutávky, texty běžící zprava doleva, spojení s datovou základnou nebo datovým skladem (objednávky, prodej) a další vlastnosti, o kterých se v tomto úvodu nepíše, protože by byl velmi dlouhý a pro začátečníky obtížný k pochopení. Po absolvování budou studenti umět udělat například webové stránky o sobě nebo své rodině, o svých zálibách atd. Kdo se ale chce tvorbou webových stránek živit, musí pokračovat ve studiu dalších systémů, o kterých je zde jenom zmínka. Jsou to například HTML verze 4, dynamické HTML, serverové skriptování (PHP, ASP, ASP.NET) a další. Odborné literatury na toto téma je v obchodech dostatek. Studenti si však už nebudou muset kupovat knihy pro úplné začátečníky. Text je upraven podle zkušeností, které jsem získal při pozorování výuky sluchově postižených studentů. Studenti měli k dispozici první verzi textu. Moje dva nejdůležitější poznatky z výuky sluchově postižených jsou: 1. Jít bez dlouhých řečí k jádru věci. 2. Dát studentům co nejdříve prostředky k tomu, aby mohli tvořit webové stránky. Zároveň jsem chtěl z původního textu zachovat všechno, co považuji za dobré a správné: Ü Postupovat s výkladem od jednoduchých věcí ke složitějším. Ü Nechat v textu i podrobný úvod pro ty, kteří ho potřebují. Ü Ü Ü Ü Ü Text je tedy připraven takto: Místo hlavního úvodu dávám podrobný úvod na začátek přílohy. Když nebude student schopen pracovat od začátku, může se podívat do přílohy a zjistit, co potřebuje vědět. Když nebude schopna práce většina studentů, může přílohu použít lektor a vysvětlit, co je potřeba. Přílohy mají vlastní úvod do Internetu zaměřený na službu WWW a webové stránky. V poslední době se prosazuje používání CSS kaskádových stylů. Kaskádové styly mají vlastnosti vhodné pro tvorbu stránek určených i zdravotně postiženým (například slepým) lidem. Proto je popis jazyka CSS zařazen jako poslední kapitola základní části textu. Mezi první částí HTML, která popisuje jednodušší vlastnosti, a druhou náročnější částí je oddechová část Část 2 je možno studentům předložit široce upravenou podle stavu programování webových stránek, jaký právě je. O věci je možno různě diskutovat, uvést příklady stránek jako elektronické bankovnictví, elektronický obchod atd., odhadnout, jak jsou stránky asi řešeny, podívat se na jejich zdrojový text, rozebrat ho, atd.

8 8 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK Ü Lektor dostává více než 90-stránkovou prezentaci s nejdůležitějšími tématy látky. Prezentace může sloužit jako podpora nebo vodítko výuky. Věřím, že takto upravený text bude použitelný a užitečný. Termín Anglicky CD Vysvětlení e-business elektronické obchodování po Internetu; vyžaduje speciální aplikace a zabezpečení HTML HyperText Markup Language značkový jazyk, v němž píšete zdrojové webové stránky Kaskádové styly Cascading styles Služba Service základním smyslem Internetu je poskytovat různé služby (WWW, FTP, , ); služby jsou umístěny na serverech Webové stránky Web pages texty k publikaci; obsahují značky jazyka HTML Zdrojový text Source text text webové stránky, jak ji napsal programátor (vy) Jazyková poznámka: Název Internet zde píši jako název jedinečné (a obdivuhodné) věci, celosvětové elektronické komunikační sítě. Je to také v souladu s Pravidly českého pravopisu, vydání školní, dodatky z roku 1993: Internet (vlastní jméno) - celosvětová informační a komunikační síť. Autor

9 1. ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML Zdroj a obraz webové stránky Pro další výklad si vysvětlíme rozdíl mezi zdrojem webové stránky a obrazem webové stránky. V prohlížeči vidíte obraz webové stránky. Vypadá tak, jak si přál její autor. Prohlížeč vytvořil obraz webové stránky ze souboru s příponou HTM nebo HTML. Soubor si přečetl z web serveru. Soubor obsahuje text v jazyku HTML. Text obsahuje značky. Aby vznikl obraz webové stránky, musí její autor napsat text se značkami. Je to návod pro prohlížeč. Podle něj prohlížeč sestaví webovou stránku a zobrazí ji. Text se značkami se nazývá zdroj webové stránky nebo zdrojový text webové stránky. Anglicky: source, source text. Soubor, kde je uložen zdrojový text, se nazývá zdrojový soubor. Když se bude dále psát o webové stránce nebo jen stránce, mějte prosím na paměti, že jde vlastně o dvě věci: zdroj a obraz webové stránky. 1.2 Způsob komunikace Pro odesílání webových stránek, příjem požadavků a parametrů od uživatelů byl vytvořen protokol HTTP HyperText Transfer Protocol. Dnes se používají jeho dvě verze: 1.0 a 1.1. Verze 1.0 pochází z roku Je sice jednoduchá, ale obsahuje už všechny základní vlastnosti protokolu. Proto se používá dosud. Verze 1.1 z roku 1999 přináší různá vylepšení a má více komunikačních funkcí. 1.3 Prostředky návrhu stránek Pro vytvoření webové stránky potřebujete tři hlavní programy: 1. Textový editor, ve kterém napíšete zdrojový text stránky. Nebo speciální program pro návrh stránek, kde přímo sestavíte stránku z odstavců textu, obrázků, tabulek, odkazů atd. Nejjednodušší takový editor je například Poznámkový blok v systému Windows. 2. Prohlížeč webových stránek, který vám ukáže, jak stránka vypadá, jak ji uvidí uživatel. V systému Windows poslouží například Internet Explorer nebo Netscape. 3. Klientský program, který odešle hotovou stránku na server k publikaci. Často se k tomu používá protokol a klient FTP. Ve Windows je klient FTP součástí systému. (K těmto programům nepočítám grafické systémy pro tvorbu obyčejných a animovaných obrázků. Nové obrázky a animace nepotřebují totiž všichni autoři webových stránek. Firmy, produkující webové stránky, často zaměstnávají grafiky, kteří potřebné obrázky udělají podle popisu.)

10 10 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK Výrobci software dodávají pro vytváření webových stránek speciální programy, které obsahují všechny tyto tři programy v jednom. Navíc mají řadu dalších funkcí, které vám usnadní správné navržení a sestavení webové stránky. Existuje mnoho takových programů; zde si něco povíme o čtyřech, které se často používají. Jsou to FrontPage, InterDev, Netscape Composer a EasyPad FrontPage FrontPage je program ze skupiny Microsoft Office. Umožňuje navrhovat jednotlivé webové stránky, hned při návrhu ukazovat, jak budou vypadat (náhled), a odesílat je na server. FrontPage má dále prostředky pro návrh ucelených skupin vzájemně vázaných webových stránek, tzv. web sites (webových sídel). Každý webový server firmy nebo jiné organizace se skládá z několika stránek, které spolu tvoří web site. FrontPage vám umožňuje vytvořit si web site ve vašem počítači a po dokončení je přesunout na server. Pro přesun webových stránek nebo celého web site na server může FrontPage použít dva prostředky. Prvním z nich je přenos pomocí klienta FTP, druhým přenos protokolem HTTP. První prostředek vyžaduje, aby na web serveru zároveň běžel program FTP server. Druhý prostředek vyžaduje, aby byl na web serveru instalován doplněk FrontPage Server Extensions. K tomu je nutné, aby web server byl také od firmy Microsoft IIS (Internet Information Server). Hlavní okno FrontPage vypadá takto: Okno má v základním zobrazení dva panely, které vidíte na obrázku. Levý panel přepíná různé režimy činnosti programu. Pro vytváření webových stránek se používá Page (stránka). Pravý panel zabírá většinu okna. Na jeho spodní části vidíte tři záložky: Ü Normal slouží k návrhu webové stránky podobným způsobem, jakým píšete text ve Wordu, zařazujete obrázky, tvoříte odstavce a nadpisy.

11 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML Ü HTML zapisujete zdrojový text stránky v jazyku HTML. FrontPage ihned analyzuje váš text a zobrazuje úhlové závorky značek a všechna klíčová slova jinou barvou než ostatní text. Ü Preview je náhled, kde můžete vidět, jak stránka, kterou vytváříte, právě vypadá. Záložky se přepínají prostým klepnutím myší. Další obrázek ukazuje náhled stránky, jejíž zdrojový text je na předchozím obrázku. Verze FrontPage 2000 umožňuje také prohlídku stránky běžným prohlížečem MS Internet Explorer, doplnění prvků jazyka HTML 4.0, jako animací, efektů při přejetí textu nebo obrázku myší atd InterDev InterDev je rovněž program Microsoftu. Patří do rodiny návrhářských programů Visual Studio. (Spolu s ním jsou tam hlavními programy například Visual Basic, Visual C++ a Visual FoxPro.) InterDev je pravděpodobně zkratkou z Internet Developer (vývoj pro Internet). Dají se s ním vytvářet ucelené skupiny provázaných webových stránek, tvořících tzv. web sites (webová sídla). Používá k tomu způsob, kdy návrháři (lidé vytvářející web site) pracují způsobem tzv. projektů. Kromě návrhu stránek v jazyku HTML ovládá InterDev také skriptové prostředky ASP (Active Server Pages), JavaScript a VBScript (Visual Basic Script). Na každém projektu může spolupracovat několik lidí. Výsledkem projektu je web site nebo jeho část. Organizace projektu umožňuje ukládat verze, vytvářet HTML a ASP stránky nezávisle, odesílat je k publikaci na servery, zkoušet je a opravovat.

12 12 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK Přesto, že je InterDev zaměřen na tvorbu celých web sites, je velmi dobře použitelný i k tvorbě jednotlivých webových stránek. Prostředky, týkající se projektů, nemusíte totiž vůbec používat. InterDev má při tvorbě webových stránek v jazyku HTML dvě velké výhody: Ü barevné označení značek, klíčových slov, parametrů a hodnot, Ü schopnost okamžitě si prohlédnout výsledek nepotřebujete spouštět prohlížeč. Názorně to ukáže obrázek hlavního okna programu InterDev: Levá strana okna obsahuje prostředky pro tvorbu formulářů (Toolbox). Prostřední část se používá pro zápis zdroje webové stránky, pro návrh jejího vzhledu a pro zobrazení výsledku tak, jak bude vypadat v prohlížeči. Závisí to na záložce, kterou zvolíte dole. Můžete tam vidět tři záložky, které přepínají režimy Design (návrh), Source (zdroj) a QuickView (náhled). Na obrázku je stisknuta záložka Source a v okně je zapsán zdrojový text. Autor píše text přímo do okna Source a InterDev ho ihned analyzuje a barevně označuje. Úhlové závorky jsou modré, klíčová slova značek hnědá, názvy parametrů červené, jejich hodnoty modré a publikovaný text je černý. Neznámé značky nebo klíčová slova jsou fialová. Pravá strana okna obsahuje vlastnosti (Properties), to znamená parametry značek a jejich hodnoty. Když píšete značku, napíšete napřed úhlovou závorku (<), klíčové slovo a mezeru. V tom okamžiku InterDev rozpozná klíčové slovo a v pravé části okna zobrazí značku a její parametry. Totéž udělá, když postavíte kursor dovnitř kterékoli již napsané značky. Na obrázku je kursor umístěn do značky <BODY>. V části Properties můžete vybrat nebo napsat hodnoty různých parametrů značky BODY, například vybrat barvu (bgcolor). Parametr, který vyberete, se automaticky přepíše do značky, nemusíte ho psát. Schopnost programu InterDev analyzovat text už při psaní usnadňuje i zjišťování a opravy chyb. Když třeba zapomenete koncové úvozovky ( ), dostane další text jinou barvu, takže hned vidíte, v čem je chyba. Bez barevného rozlišení by se taková chyba těžko hledala.

13 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML Stránku můžete vytvářet také v režimu Design. Návrh umožní provádět základní činnosti, jako psaní textu, jeho úprava, odstavce, vkládání obrázků a odkazů, i vytváření tabulek a formulářů. Tyto prvky můžete označovat a přemisťovat, příslušné značky vytvoří InterDev za vás. Máte-li napsaný text nebo část textu, můžete kdykoli přepnout do režimu náhledu (QuickView) a podívat se, jak stránka bude vypadat v prohlížeči. InterDev zobrazí i tabulky, rámce a formuláře. Na dalším obrázku vidíte výsledek webovou stránku, která vznikla ze zdroje, jehož část je vidět na předchozím obrázku. Zveřejnění hotové stránky nebo celého projektu web site je součástí projektových funkcí. Nejjednodušším způsobem je připojení adresáře na serveru jako tzv. síťové jednotky a přenos webové stránky na ni. Ovšem u větších projektů se počítá s tím, že na straně serveru je instalována speciální podpora FrontPage Server Extensions, rovněž produkt Microsoftu. Pak lze jedním příkazem umístit hotový web site na server Netscape Z produktů firmy Netscape je nejznámější Netscape Navigator. Existují ale i další programy a mezi nimi Netscape Composer, který umožňuje navrhovat webové stránky. Composer pracuje asi tak, jako režim Design u programu InterDev. To znamená, že autor vytváří webovou stránku pomocí zápisu textu, formátovacích funkcí, vkládání obrázků a tabulek. Pro tyto činnosti existují tlačítka a funkce menu. Composer pak sám vytvoří zdrojový soubor webové stránky. V běžných případech tak nemusí autor žádné značky sám zapisovat. Obrázek ukazuje okno programu Netscape Composer. První, širší lišta nástrojů pod hlavním menu obsahuje tlačítka pro základní činnosti, jako vložení odkazu, obrázku nebo tabulky. Druhá užší lišta slouží k formátování textu. Text sám se zapisuje přímo do okna.

14 14 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK Důležitá funkce je Náhled, kdy se zobrazí skutečný vzhled stránky. Za tím účelem Composer otevře okno programu Netscape Navigator. Neméně důležitou funkcí je Zveřejni. Používá se k přenosu hotové stránky na server. Lze použít přenos v protokolu FTP nebo HTTP. Jestliže má stránka zvláštní obsah, když je nutno použít speciální parametry značek anebo vytvořit definiční stránku rámců, je nutný zápis parametrů přímo do značek. Composer má funkci zobrazení ve tvaru zdroje, jak ukazuje obrázek: Je zde zdroj vygenerovaný pro prázdnou stránku. Vidíte, že Composer vytvoří kostru stránky a standardně do ní vloží značky pro jméno autora a podpis generátoru Netscape EasyPad EasyPad je český produkt, tzv. shareware. Jeho licence se dá zakoupit za menší částku přímo od autora. Podrobnosti zjistíte na V současnosti je nejnovější verzí EasyPad 3.4. Ten má schopnost okamžitě analyzovat zapsaný text a barevně rozlišit klíčová slova názvy značek, názvy parametrů, hodnoty parametrů a text, stejně jako InterDev.

15 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML Text webové stránky spolu se značkami zapisujete do pravé části okna. Značky můžete také vkládat pomocí tlačítek zobrazených v panelu nástrojů přímo nad textem stránky. Tlačítka vkládají značky přímo do textu v pravé části okna. Když má značka nějaké parametry, ukáže EasyPad dialog pro zadání parametrů a jejich hodnot. Vidíte to na dalším obrázku. EasyPad dělí značky HTML na několik skupin, které volíte výběrem záložky: Základní, Fonty, Tabulky, Formuláře, Seznamy, Rámce atd. Přitom se vždy vymění obsah panelu nástrojů, takže vidíte a můžete používat tlačítka, která zařazují značky z příslušné skupiny. Značky jazyka HTML si můžete zobrazit ve zvláštním seznamu (viz obrázek). Zde si vyberete značku a program zobrazí všechny její parametry. K vybrané značce si můžete ihned zobrazit nápovědu. Vybranou značku můžete vložit do textu a tam pak upravit její parametry.

16 16 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK Program EasyPad má řadu dalších užitečných funkcí. Dokáže ihned zobrazit webovou stránku tak, jak bude vypadat v prohlížeči (funkce náhled ). Obsahuje pomocníky pro vytváření stylů, seznamů a tabulek. Umí převádět český text mezi kódy Windows, Latin 2, Kamenických, ISO. Má také FTP klient pro odesílání vytvořených webových stránek na servery. 1.4 Základní jazyk tvorby stránek: HTML Části stránky Základní kostru stránky jste už viděli. Teď si zopakujeme, jak vypadají její jednotlivé části. Identifikace <HTML> Záhlaví stránky Tělo stránky </HTML> Identifikace <!DOCTYPE HTML PUBLIC - //W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN > Záhlaví stránky <HEAD> Značky určené pro záhlaví stránky Případně: text skriptů pro klienta </HEAD> Tělo stránky <BODY> Text a značky určené pro tělo stránky </BODY>

17 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML Značka Každá značka je zapsána v úhlových závorkách: <> Většina značek je párová (párové značky). Pár tvoří počáteční značka a koncová značka. Uvnitř závorek je jméno značky a případně parametry: <P ALIGN=CENTER>. Mezi jménem značky a parametry je mezera. Koncová značka má před jménem jedno lomítko: </a>. Parametry mají jméno a hodnotu. Mezi jménem a hodnotou je rovnítko: =. Hodnota se často zapisuje do uvozovek:. Je-li parametrů více, oddělují se mezerami. Jména značek a parametrů se mohou psát písmeny malé i velké abecedy: <div> i <DIV>. Písmena velké abecedy lépe vyniknou v textu zdroje webové stránky. Poznámka Je to část textu uzavřená do znaků <!-- (začátek poznámky) a --> (konec poznámky). Prohlížeč takovou poznámku přeskočí. Do poznámky můžete uzavřít jakýkoli text i značky prohlížeč se jimi nebude zabývat. Poznámku použijete například pro nějakou část zdroje webové stránky, kterou připravujete, ale nemáte ještě hotovou. Po jejím dokončení smažete znaky začátku a konce poznámky zdroj se uplatní. Příklad: konec textu. <!-- Toto je poznámka, která se nezobrazí. <a href= pokr.htm >Ani tento odkaz se nezobrazí.</a> Tento text nebude do stránky zařazen. -->Začátek textu Prohlížeč zobrazí předchozí úsek zdroje takto: konec textu. Začátek textu Značky pro záhlaví stránky Nadpis Párová značka <TITLE> a </TITLE> určuje název stránky. Je to text, který se zobrazí jako nadpis celého okna prohlížeče vlevo nahoře v pruhu záhlaví. <HEAD> <TITLE>Narozeniny</TITLE>

18 18 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK se zobrazí: Narozeniny - Název by měl vždy určovat, o čem webová stránka pojednává. Pozor, název je většinou něco úplně jiného, než jméno souboru HTM, obsahujícího zdroj stránky. Základní adresář Značka BASE není párová. Označuje adresář vyjádřený jako URL, například: Celá značka vypadá takto: <BASE HREF= > Když je definován základní adresář, můžete psát odkazy související se stránkou, například odkazy na obrázky, mnohem jednodušeji. Řekněme, že všechny obrázky pro vaši stránku jsou uloženy v podadresáři obr adresáře osa. Když budete potřebovat napsat odkaz na obrázek, normálně by to bylo: ale s definovaným základním adresářem stačí napsat: obr/logo.gif Základní velikost písma Značka určuje základní velikost písma n od 1 do 7. <BASEFONT SIZE=n> Není-li v těle stránky nastavena jiná velikost, bude v celé stránce použito písmo s velikostí odpovídající číslu n. Zvuk nebo hudba připojená ke stránce Je to opět nepárová značka: <BGSOUND SRC= zvuk.vaw LOOP= xx > Má dva parametry. První je název souboru, případně s cestou, kde je zvuk uložen. Druhý parametr má tyto možné hodnoty: Ü xx = číslo 1, 2 atd. počet, kolikrát po sobě se zvuk přehraje uživateli, který si stránku zobrazí, Ü infinite zvuk se bude přehrávat stále dokola tak dlouho, dokud bude uživatel stránku prohlížet. Údaje o webové stránce Další nepárová značka je META. Má tři možné parametry NAME, CONTENT a HTTP- EQUIV. Parametr NAME definuje název vlastnosti a CONTENT definuje její hodnotu. Použijete je, když budete své webové stránky nabízet vyhledávacím serverům, aby se daly snadno najít. <META NAME= Author CONTENT= Josef Vopička > Takto se podepíšete jako autor (pochopitelně svým jménem). <META NAME= Keywords CONTENT= slepice, chov, líheň >

19 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML Dejme tomu, že váš článek pojednává o chovu slepic a umělé líhni pro kuřata. Pak bude vyhledávací server informován, že hlavní obsah článku popisují slova slepice, chov a líheň. Bude-li někdo hledat něco o chovu slepic a zadá hledání ve tvaru například +chov+slepice, nebo umělá líheň, najde vyhledávač kromě jiných i váš článek. Další možné vlastnosti: NAME CONTENT Poznámka DESCRIPTION Popis dokumentu Stručné shrnutí obsahu, například stejný údaj jako je v <TITLE> SUBJECT Obsah dokumentu například: informace, odkazy, publikace nebo formulář CATEGORY Kategorie obsahu například: Internet nebo Chov slepic, Auto a podobně GENERATOR Název programu Tento údaj se vytvoří automaticky, použijete-li k tvorbě stránky generátor Parametr HTTP-EQUIV umožňuje protokolem HTTP sdělit prohlížeči, jaká je kódová tabulka stránky. Na podrobnější rozbor není v tomto textu místo. Chcete-li parametr použít, musí mít hodnotu Content-Type. Dále použijete parametr CONTENT, kam zapíšete typ obsahu a kódovou stránku: <META HTTP-EQUIV= Content-Type CONTENT= text/html; charset= Windows-1250 > Obsahem webové stránky je text v jazyku HTML, a proto bude první část mít hodnotu text/html. Za druhou část charset= zapíšete název kódu, kterým je stránka zapsána. Pokud je vytvořena v systému Windows, bude to kódová stránka (anglicky codepage nepleťte s webovou stránkou!) číslo 1250 pro jazyky střední a východní Evropy včetně češtiny. Prohlížeč ukáže kód webové stránky v některém menu podle výrobce a verze. Například Internet Explorer 5.5 zobrazí kód webové stránky v menu Zobrazit Kódování. Některá možná kódování pro webové stránky: Název kódu Určen pro jazyky Používá se v operačním systému Windows-1252 západní Evropa Windows Windows-1250 střední a východní Evropa včetně češtiny Windows ISO západní Evropa UNIX, MacIntosh ISO střední a východní Evropa včetně češtiny UNIX, MacIntosh cp437 USA DOS, Windows cp852 střední a východní Evropa včetně češtiny DOS, UNIX Skript pro klienta V záhlaví webové stránky může být také umístěn skript pro klienta. Je to program, který bude vykonávat prohlížeč buď po zavedení stránky, nebo po nějaké akci uživatele. Spuštění skriptu lze spojit třeba s tlačítkem na formuláři. Jakmile uživatel stiskne tlačítko, spustí se skript. Webová stránka, zvláště formulář, může vyžadovat více různých programů spuštěných při různých akcích uživatele. Proto je možné zapsat do záhlaví stránky více skriptů.

20 20 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK Použijete párové značky <SCRIPT> a </SCRIPT>. Mezi ně zapíšete jeden nebo několik skriptů. Protože každý skript je uceleným programem a má tedy jasně vyznačený začátek a konec, je orientace v části SCRIPT snadná. Příklad: <SCRIPT LANGUAGE= JavaScript > function checkit() { } var pass1 = document.regform.passw.value; var pass2 = document.regform.passw2.value; if ( pass1 == pass2 ) { document.regform.submit(); return true; } else } alert( Pozor - heslo se neshoduje s heslem pro ověření! ); return false; function nsel() { } var ns = document.regform.mails.value; document.regform. .value = ns; </SCRIPT> V příkladu jsou dva programy skripty v jazyku JavaScript. Jmenují se checkit a nsel, jsou definovány jako funkce (function). Jazyk skriptů je uveden v počáteční značce: LANGUAGE= JavaScript. Skripty jsou sdruženy do jedné značky, protože jsou oba napsány ve stejném jazyku. Do stejné značky lze přidat další skripty v JavaScriptu, ale už nelze přidat skripty v jiném jazyku. Na ty je nutno přidat další pár značek SCRIPT a v počáteční značce <SCRIPT LANGUAGE= > určit jazyk. Změna standardního formátování Párová značka <STYLE> a </STYLE> umožňuje zadat standardní formátování pro celou webovou stránku. Mezi značky zadáte seznam předpisů, jak se bude standardně text zobrazovat. Nezadáte-li pro svůj text druh písma, zobrazuje prohlížeč obvykle písmo s patkami (anglicky: Serif), jako Times New Roman. Potřebujete-li, aby se místo toho používalo písmo bez patek (Sans Serif), použijte styl: <STYLE> BODY { font-family: sans-serif } U { font-family: serif } </STYLE> Zde se definují dva standardní styly: pro tělo dokumentu (značka BODY) písmo bez patek, ale pro podtržený text (značky U) písmo s patkami.

21 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML V definicích stylu můžete stanovit velké množství parametrů: nejen typ písma, ale také formát odstavců, barvy atd. Předem připravené styly se dají připojit k webové stránce a velmi snadno tak změnit její vzhled. Mohou také sjednotit vzhled stránek různých autorů. Jestliže předpokládáte, že by vaši stránku mohl zobrazit starší prohlížeč, který nezná značku <STYLE>, upravte zápis pomocí poznámky. Nové prohlížeče poznají sekci <STYLE> a poznámku ignorují, tj. neberou ji jako poznámku. Staré prohlížeče značku ani obsah poznámky nezobrazí. Bez tohoto opatření by staré prohlížeče vypsaly obsah sekce <STYLE> jako text. <STYLE> <!-- BODY { font-family: sans-serif } U { font-family: serif } --> </STYLE> Jazyk CSS pro definice stylů je popsán v příloze Pozadí stránky Značka <BODY> označuje začátek těla stránky. Může mít parametr BACKGROUND, kterým určíte, jaký obrázek bude na pozadí stránky. BACKGROUND= URL Můžete použít libovolný odkaz, jehož cílem je obrázek. Doporučuji používat nevtíravé obrázky zbarvené v odstínech světlé šedi nebo jiných velmi světlých barev. Jinak by se mohlo snadno stát, že písmo stránky na příliš výrazném pozadí zanikne. Pokud je obrázek malý, umístí ho prohlížeč na plochu stránky mnohokrát jako dlaždice. Proto v takovém případě vyberte nebo navrhněte takový obrázek, který navazuje na stejný sousední jak ve svislém, tak ve vodorovném směru. Zde je příklad takového obrázku. Je umístěn čtyřikrát vedle sebe. Zobrazení je upraveno tak, aby byly vidět hranice dlaždic. Ve skutečném pozadí tyto hranice splývají, nejsou viditelné. Standardně se pozadí pohybuje spolu s obsahem stránky. Posouváte-li stránku posuvníkem, jde pozadí s sebou. Ale další parametr značky <BODY> umožňuje nastavit nehybné pozadí, na němž se posouvá obsah stránky.

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02 Jazyk HTML Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E A. Základní struktura HTML dokumentu Zkratkou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více