Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok února 2008, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha"

Transkript

1 Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 27, Praha Gernot Mittendorfer

2 Finanční výsledky Finanční cíle skupiny za rok 27 dosaženy Návratnost kapitálu se od roku 24 zvyšuje Odráží rychlý růst čistého zisku Poměr nákladů k výnosům stále klesá Zrychlený růst provozních výnosů, náklady pod kontrolou Poměr úvěrů k vkladům na očekávané úrovni Pokračující růst úvěrů na bydlení 25% 2% 15% 1% 5% % Návratnost kapitálu 23,7% 21,8% 22,3% 23,% 23,8% Poměr nákladů k výnosům Poměr úvěrů k vkladům 62% 6% 58% 56% 54% 52% 5% 48% 46% 44% 59,8% 58,4% 56,9% 53,7% 5,% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5,1% 53,8% 58,9% 61,2% 7,7% Dec 23 3 Dec 244 Dec 25 5 Dec 266 Dec

3 Hlavní obchodní fakta Další úspěšný rok pro Finanční skupinu ČS Česká spořitelna pokračuje ve vynikajících výsledcích Přesvědčivé obchodní a finanční výsledky Pokračující úvěrová expanze Růst čistého zisku převýšil vývoj roku 26 Dividenda ve stabilní výši 3 Kč navržena ke schválení Valnou hromadou Silná pozice České spořitelny oceněna klienty, ratingovými agenturami i experty Česká spořitelna se počtvrté stala Nejdůvěryhodnější bankou roku 27 Ratingové agentury Moody s, Fitch a S&P zvýšily České spořitelně rating Moody s: dlouhodobý rating A1; krátkodobý rating Prime-1 Fitch: dlouhodobý rating A; krátkodobý rating F1 S&P: dlouhodobý rating A; krátkodobý rating A1 Česká spořitelna patří mezi nejaktivnější inovátory na českém trhu V březnu 27 zahájil činnost první nemovitostní fond určený pro drobné investory Nový revoluční Osobní účet nabízí více než 3 různých kombinací produktů a služeb Jeho uvedení na trh bylo velmi úspěšné, během prvních 6 měsíců bylo založeno více než půl milionu účtů Osobní účet byl v soutěži MasterCard oceněn jako Účet roku 27 Od září 27 nabízí Česká spořitelna fondy životního cyklu Česká spořitelna se chová jako společensky odpovědná firma Česká spořitelna založila společně se Sdružením obrany spotřebitelů Poradnu při finanční tísni, která se stane rádcem předlužených spotřebitelů a je nejlepší svého druhu ve střední Evropě Zaměstnanci mohou věnovat dva pracovní dny práci pro charitu (buď prostřednictvím dnů organizovaných Českou spořitelnou nebo individuálně) 3

4 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 4

5 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát Růst provozních výnosů díky čistému úrokovému výnosu v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos , ,8 16,7% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám (2 211,1) (1 487,2) 48,7% Čisté příjmy z poplatků a provizí 9 823,8 9 17,3 7,1% Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací 1 733, 1 56,4 11,1% Všeobecné provozní náklady (18 371,4) (17 339,) 6,% Výnosy z pojišťovací činnosti 491,7 49,3 2,1% Ostatní provozní výsledky (864,3) (152,4) na Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv FV (312,6) (13,6) na Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv AFS 595,6 778,9 (23,5%) Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv HTM 12, (22,5) na Zisk/(ztráta) před zdaněním , , 1,9% Daň z příjmu (3 212,7) (3 498,1) (8,2%) Menšinové podíly (228,) (174,1) 31,% Čistý zisk/(ztráta) za účetní období , ,8 17,% Provozní výnosy 36 74, ,8 13,8% Provozní náklady (18 371,4) (17 339,) 6,% Provozní zisk , ,8 22,8% Poměr nákladů k výnosům 5,% 53,7% Návratnost kapitálu 23,8% 23,% 5

6 Finanční výkazy rozvaha (aktiva) Klientské úvěry vzrostly o 27,1 % v mil. Kč Změna Pokladní hotovost, vklady u ČNB 2,394 23,152 (11.9%) Pohledávky za bankami 65,688 73,179 (1.2%) Pohledávky za klienty 418, , % Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám (6,81) (6,339) 7.4% Aktiva určená k obchodování 45,252 45,315 (.1%) Finanční aktiva v reálné hodnotě 25,46 21, % Realizovatelná finanční aktiva 35,86 39,836 (1.%) Finanční aktiva držená do splatnosti 137, ,429 (2.8%) Finanční aktiva pojišťovny 15,88 13, % Nehmotný majetek 4,491 4,579 (1.9%) Hmotný majetek 15,264 13, % Daňové pohledávky > 1,% Ostatní aktiva 36,48 28, % Aktiva celkem 814, , % 6

7 Finanční výkazy rozvaha (pasiva) Vklady klientů se zvýšily o 1,1 % v mil. Kč Změna Závazky k bankám ,1% Závazky ke klientům ,1% Emitované dluhopisy ,9% Pasiva určená k obchodování ,1% Technické rezervy ,5% Ostatní rezervy ,% Daňové závazky ,8% Ostatní pasiva (23,9%) Podřízený dluh (4,8%) Celkový kapitál ,7% Vlastní kapitál ,4% Menšinové podíly ,8% Pasiva celkem ,8% 7

8 Analýza výkonnosti Silný růst obchodů přináší skvělý provozní výsledek Provozní zisk poháněn rychle rostoucími provozními výnosy (meziročně o 13,8 %) Hlavními složkami provozních výnosů jsou čistý úrokový výnos a čisté příjmy z poplatků a provizí (podrobnosti na následujících stránkách) Úspěšná realizace opatření na snižování nákladů vrátila jejich růst zpět na 6 % Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil o 11,1 % na 1,7 mld. Kč Hlavními zdroji jsou výnosy z operací s cizími měnami (ve výši 1,8 mld. Kč), a to díky rostoucí důležitosti strukturovaných produktů s měnovou složkou a pokračujícímu růstu obchodování pro korporátní klienty Položka ostatní provozní výsledek zahrnuje Nižší výnosy z realitních fondů (433 mil. Kč oproti 684 mil. Kč v roce 26) Vyšší eliminaci zisku Penzijního fondu z důvodu jeho vyšší distribuce klientům Výsledky z finančních aktiv jsou negativně ovlivněny současnou situací na trhu v mld. Kč Vývoj provozního zisku (v mil. Kč) % % 2% % 15% 8% 1% 12% 1% 5% % provozní zisk meziroční růst Struktura provozních výnosů za 5 let,5,4 1,7,3,2 1,6,3 1,5 9,8 1,3 1,3 9,2 8,6 8, 8,4 15,6 17,2 18,6 21,2 24, čistý úrokový výnos čisté příjmy z poplatků a provizí čistý zisk z obchodování výnosy z pojišťovací činnosti 8

9 Analýza výkonnosti Zrychlení růstu čistého úrokového výnosu Hlavním zdrojem čistého úrokového výnosu byly výnosy z úvěrů a vkladů, a to díky rostoucím objemům a zvyšujícím se tržním úrokovým sazbám Objem úvěrů poskytnutých klientům meziročně stoupl o 27,1 % a klientských vkladů o 1,1 % Vyšší úrokové náklady na vydané cenné papíry Česká spořitelna využila v roce 27 daňových výhod a vydala hypoteční zástavní listy v celkové výši 35,1 mld. Kč Vývoj čistého úrokového výnosu (v mil. Kč) % % % 15 8% 1 5 1% čistý úrokový výnos meziroční růst Čistá úroková marže 5% 3,6% 3,51% 3,58% 3,72% 3,39% 3% 2% 15% 1% 5% % Čistá úroková marže (na úročená aktiva) je na nejvyšší úrovni od roku 22 Pozitivní vliv změny složení aktiv a rostoucích úrokových sazeb 2% %

10 Analýza výkonnosti Růst obchodů zvýšil čisté příjmy z poplatků o 7,1 % Hlavní složkou čistých příjmů z poplatků zůstávají stále příjmy z poplatků za platební transakce a vedení účtů Výnosy z transakcí platebními kartami dosáhly téměř,7 mld. Kč a jejich podíl na poplatcích z platebních transakcí stoupl na 13,3 % Čisté poplatky z úvěrových obchodů se meziročně zvýšily o 8,5 % Příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry rostou stále nejrychleji (meziročně o 16,8 %) Podíl na celkových čistých příjmech z poplatků je 14 % Hlavními zdroji jsou provize za zprostředkování a obchodování s podílovými fondy Nejvyšší dynamiku v položce ostatní příjmy z poplatků vykazují poplatky a provize z pojišťovacích obchodů (meziroční nárůst o 47,6 %) Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí 1 (v mil. Kč) % 5 v mld. Kč % 2% 7% 7% čisté příjmy z poplatků a provizí meziroční růst Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let 1,3,5 1,,9,6,8,9 1,2 1,1 1,3 4,7 5, 5,4 5,4 5,5 1,5 1,7 1,5 1,7 1, z úvěrů z obchodování s cennými papíry z platebních transakcí ostatní 2% 15% 1% 5% % 1

11 Analýza výkonnosti Provozní náklady pod kontrolou Opatření na snižování nákladů realizovaná ve druhé polovině roku vyústila v celkový očekávaný růst nákladů ve výši 6 % Personální náklady meziročně vzrostly o 9, % Zejména z důvodu vyšších platů (+6,5 %) a bonusů Počet zaměstnanců zůstal téměř stabilní k (1 856 k ) Ostatní administrativní náklady se zvýšily o 6,7 % Hlavně díky nákladům na IT a projekty Vyšší náklady také vlivem realitních fondů a nových dceřiných společností Odpisy hmotného majetku se snížily o 2,4 % Nižší odpisy softwaru v mld. Kč Vývoj provozních nákladů (v mil. Kč) % 6% 5% 6% 6% 3% 5% % provozní náklady meziroční růst Struktura provozních nákladů za 5 let 3,3 3, 3,2 3,4 3,4 5,2 5,7 5,7 6,2 6,7 6,9 7, 7,4 7,7 8, personální náklady ostatní administrativní náklady odpisy 11

12 Analýza výkonnosti Celkové prostředky klientů ve správě FS ČS Celkové prostředky klientů meziročně vzrostly o 1, % Vklady v mateřské bance stouply o 1,9 % (46,8 mld. Kč) Fyzické osoby uložily 25,2 mld. Kč 69 % vkladů je splatných na požádání Penzijní fond ČS vykázal v rámci skupiny nejvyšší nárůst klientských prostředků, a to meziročně o 27,1 % Celkové klientské prostředky mld. Kč 668,6 67,8 551,6 474,3 51, SS ČS PF ČS IS ČS ČS Aktiva v podílových fondech spravovaných Investiční společností ČS vzrostla o 7,8 % Většina z nich (59,1 %) je investována ve fondech peněžního trhu Celková aktiva v podílových fondech (včetně zahraničních) stoupla o 18,6 % Nová dceřiná společnost Reico, spravující první nemovitostní fond v ČR, získala za 3 čtvrtletí od zahájení své činnosti celkem 1,2 mld. Kč klientských prostředků (v grafu zatím nezobrazeno) IFRS, mld. Kč ČS - mateřská banka 36,7 362,9 387,3 43,7 477,5 Investiční společnost ČS 48,3 59, 71,6 74,1 79,9 Penzijní fond ČS 9,1 12, 15,1 19,2 24,4 Stavební spořitelna ČS 56,1 67,4 77,6 83,8 86,8 Celkem 474,2 51,3 551,6 67,8 668,6 12

13 Kapitálová přiměřenost (ČNB pouze banka) Implementace Basel II v červenci 27 Snížení celkového kapitálového požadavku ve výši 7,6 mld. Kč vlivem podstatně nižšího kapitálového požadavku k úvěrovému riziku (v porovnání s údaji ke konci roku 27 přepočítanými dle Basel I) V porovnání s rokem 26 Celkový kapitál Tier I + II vzrostl o 2, % díky rostoucímu Tier I (o 13,8 %) vlivem vyššího nerozděleného zisku Kapitálová přiměřenost podle ČNB Mateřská banka, mil. Kč 31/12/6 31/12/7 Tier I Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Kapitálová přiměřenost Tier I 8,3% 9,7% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 9,3% 9,6% Poznámka: Data k dle Basel I; k dle Basel II Celkově se kapitálový požadavek snížil o,6 mld. Kč (2, %) Rizikově vážená aktiva vzrostla od konce roku 26 díky silnému růstu úvěrů o 28,4 % (dle Basel I) 13

14 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio FS ČS Rekordní růst úvěrů Stavební spořitelny ČS Pokračoval silný růst úvěrů v celé skupině (meziročně o 27,1 %), zvláště hypoték, včetně korporátních, a úvěrů na bydlení Podíl dceřiných společností na úvěrovém portfoliu skupiny vzrostl na 12,3 % (meziročně o 6 b.b.) Zvláště Stavební spořitelna ČS zvýšila meziročně objem poskytnutých úvěrů o významných 38,4 %, což činí 9,3 mld. Kč (téměř dvojnásobek ve srovnání s rokem 26) Leasingové dceřiné společnosti zvýšily objem úvěrů meziročně o 2,1 mld. Kč, což je nárůst o 25,2 % (v roce 26 o 1,2 mld. Kč) Vykázaný růst 1,9 mld. Kč je nižší vlivem prodeje špatných aktiv v prosinci 27 Na zlepšení se podílely obchody s korporátními i retailovými klienty Roční růst položky Ostatní dceřiné společnosti o 2,4 mld. Kč byl generován realitními fondy ČS Konsolidované úvěry klientům k 31. prosinci 27 Stavební Leasing Ostatní spořitelna 2,5% 2,1% 7,8% Banka 87,7% v mil. Kč, IFRS Změna I. Pouze ČS ,% z toho ČKA ,% II.1. Stavební spořitelna ČS ,4% II.2. Leasing (LCS, sal, sau) ,2% II.3. Factoring ČS ,8% II.4. Brokerjet ČS ,% II.5. Ostatní dceřiné společnosti ,8% III. Konsolidační položky n.a. n.a. Úvěry klientům bez ČKA (konsolidováno) ,1% Celkové úvěry klientům (konsolidováno) ,1% 14

15 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Úvěry klientům dále rostou Celkově klientské úvěry poskytované bankou meziročně vzrostly o 27 % (oproti 14 % v roce 26), a to díky jak retailovým, tak i korporátním segmentům, zvláště Hypotékám růst o 38,6 % Spotřebitelským úvěrům růst o 23,2 % Velkým podnikům růst o 23,8 % Malým a středním podnikům růst o 18,7 % Rekordní zvýšení objemu hypoték vedlo k nárůstu podílu položky Celkové hypotéky vč. korporátních na celkovém portfoliu klientských úvěrů banky (ze 39, % na 42,6 %) Celkové hypotéky dosáhly ke konci roku 27 výše 16 mld. Kč (meziroční růst o 44,6 mld. Kč, tj. o 38,6 %) v mld. Kč % 86,6 97,1 9,1 72,7 9% Klientské úvěry banky dle segmentů k Celkové hypotéky vč. korporátních 42,6% Vývoj úvěrového portfolia 21% 172, 27% 151,2 132,3 11,5 119, Ostatní 2,2% 14% 22, Retailové úvěry Korporátní úvěry Růst celkových úvěrů (% ) Velké podniky 16,2% Mikro podniky vč. podnikatelů 17,1% Veřejný sektor Spotřebitel. 5.5% úvěry vč. kreditních karet 16,5% 3% 2% 1% % 15

16 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Výrazný růst hypoték fyzickým osobám Hypotéky fyzickým osobám vzrostly o 31,4 mld. Kč, tj. o 39,2 % 67,1 % portfolia hypoték je určeno na nákup nemovitosti (v roce 26 to bylo 64 %), pro úvěry poskytnuté v roce 27 činil tento podíl 75 % Zbývajících 25,4 % hypoték je určeno na výstavbu a 7,5 % na rekonstrukci Průměrná doba splatnosti úvěrů se dále prodloužila na 2,7 let (19,3 let v roce 26) v mld. Kč % 23,2 Vývoj hypotečních úvěrů FO 65% 38,4 48% 56,7 8,1 111,6 41% 39% hypoteční úvěry FO meziroční růst 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Růst spotřebitelských úvěrů se v porovnání s rokem 26 téměř zdvojnásobil Spotřebitelské úvěry bez úvěrů z kreditních karet, včetně amerických hypoték Generováno hotovostními úvěry (podíl 72 %) v mld. Kč Vývoj spotřebitelských úvěrů 58,8 47,7 41, 27,5 31,7 3% 23% 14% 15% 16% % 3% 25% 2% 15% 1% 5% % spotřebitelské úvěry meziroční růst 16

17 Analýza výkonnosti Kvalita aktiv se zlepšila Podíl vysoce rizikových úvěrů a úvěrů > 9 dnů po splatnosti ve FS ČS poklesl meziročně o 2 b.b., a to zejména z důvodu Silného růstu úvěrů při jejich dobré kvalitě Prodeje špatných aktiv ve 4. čtvrt. 27 (Leasing ČS, banka) Celkově dobré kvality úvěrů Krytí úvěrů > 9 dnů po splatnosti opravnými položkami ve FS ČS dále klesalo, a to díky Rostoucímu podílu úvěrů jištěných zástavou (hypotéky) Prodeji špatných aktiv (úvěry > 9 dnů po splat. plně kryté opravnými položkami, v celkové výši,9 mld. Kč, většinou nezajištěné spotřebitelské úvěry) 15% 13% 11% 9% 7% FS ČS - krytí úvěrů více než 9 dnů po splatnosti opravnými položkami 132,7% 83,1% 119,% 74,7% 17,% 69,4% 11,5% 63,% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,8% Kvalita úvěrového portfolia (FS ČS) 2,7% 2,5% 1,8% 1,6% 1,6% 2,9% Kvalita úvěrového portfolia (pouze banka) 2,8% 2,8% 2,7% 1,8% 1,9% 2,7% 2,6% 1,7% 1,8% 1,6% 1,6% 2,5% úvěry více než 9 dnů po splatnosti vysoce rizikové úvěry 2,5% 5% 12/4 12/5 12/6 12/7 OP k úvěrům 9 dnů po splat. / úvěry 9 dnů po splat. celkové OP / úvěry 9 dnů po splat. 1,% úvěry více než 9 dnů po splatnosti vysoce rizikové úvěry 17

18 Analýza výkonnosti Rizikové náklady v souladu s očekáváními Rizikové náklady FS ČS ve výši 52 b.b. se oproti roku 26 zvýšily o 6 b.b. Meziroční porovnání je zkresleno jednorázovým rozpuštěním rezerv v roce 26 (ve výši 362 mil. Kč), ke kterému došlo vlivem změny metodiky tvorby opravných položek Rizikové náklady dceřiných společností* oproti roku 26 poklesly z 35 b.b. na 21 b.b., a to díky Leasingu ČS (vypořádání s ČKA) a Stavební spořitelně ČS (nízké prodlevy ve splácení) Celková tvorba rezerv dosáhla v roce 27 výše mil. Kč V bance se téměř 6 % tvorby vztahuje k retailovému portfoliu, zvláště spotřebitelským úvěrům Tvorba rezerv v dceřiných společnostech ve výši 95 mil. Kč byla oproti roku 26 redukována o 21 mil. Kč, což je meziročně o 19, % *Stavební spořitelna, leasingové dceřiné společnosti (Leasing ČS, sautoleasing, sautoúvěr) Poznámka: celkové rizikové náklady se týkají klientského úvěrového portfolia bez ČKA v mil. Kč bazické body Rizikové náklady klientských úvěrů (pouze opravné položky) pouze ČS FS ČS Tvorba rezerv (opravné položky a všeobecné rezervy) pouze ČS FS ČS

19 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 19

20 Banka první volby druhá transformace ČS Iniciativa, která zjednoduší klientům využívání bankovních služeb Byla definována celá řada aktivit, umožňujících České spořitelně, aby se stala nejrespektovanější a nejdynamičtější bankou v ČR Bylo započato se změnou firemní kultury s cílem dosáhnout vysoké profesionality a sebedůvěry zaměstnanců Kultura Klienti Společenská odpovědnost Distribuční síť Dosažení milníků Většiny milníků v rámci programu Banka první volby bylo již dosaženo Pozitivní dopad do hospodaření v roce 27 Čistý zisk vzrostl meziročně o více než 15 % místo o 1% Výnosy: 3% nad běžný růst Náklady: 1% nad běžný růst Služby a produkty Procesy Řízení služeb CÍL Skutečnost Termín 1 mil. Kreditní karty 622 4Q/8 14 Hypotéky* 144 4Q/8 1,3 mil. SERVIS 24 1,15 m 2Q/8 1 nových ročně Bankomaty v roce Q/8 6 5 Klienti SME 5 1 4Q/8 18 Mikro firmy 17 3Q/8 3, Křížový prodej 2,56 4Q/8 *včetně úvěrů ze stavebního spoření 2

21 Milníky dosažené ve 4. čtvrtletí 27 (1/2) Klienti Instalace zařízení proti kopírování karet ve více než 8% bankomatů Oboustranné výpisy z účtů Informace o výši zůstatku na účtu také prostřednictvím u Společenská odpovědnost Činnost zahájila Poradna při finanční tísni Informační příručka pro klienty První pomoc Česká spořitelna se stala generálním partnerem Univerzity Hradec Králové Firemní kultura Proběhla setkání s klíčovými manažery k tématu leadership Manažerům byl představen kompetenční model skupiny Erste Index kvality vnitřních služeb nově zahrnuje evaluaci firemních hodnot a chování Proběhl první celoskupinový výzkum spokojenosti zaměstnanců Strategie pro oblast lidských zdrojů na období zahrnuje plán implementace firemní kultury Implementace firemní kultury prostřednictvím nástrojů řízení lidských zdrojů (školení, řízení a hodnocení výkonu) Firemní kultura a její hodnocení se stalo součástí kompetenčního modelu 21

22 Milníky dosažené ve 4. čtvrtletí 27 (2/2) Pobočková síť Kapacita Klientského centra Prostějov se zvýšila o 55 telefonních bankéřů Rekonstrukce dalších 3 poboček Otevřeny 3 nové pobočky Řízení služeb Další zrychlení při vyřizování klientských podnětů. Cílem je dosáhnout do konce roku 28 úrovně, kdy 8 % stížností bude vyřízeno do 24 hodin od okamžiku podání Procesy Metodologie Six Sigma (dalších 25 zaměstnanců vyškoleno v kategorii Black belt a 3 v kategorii Green belt ) Průběžné zjednodušování dokumentace Služby a produkty Fondy životního cyklu Osobní účet nabízí zlatou kartu s asistenčními službami (pro motoristy a domácnosti) Zůstatky u kreditních karet je možné zobrazit v rámci internetbankingu Elektronická fakturace 24 Speciální program pro firmy, které podnikají v oblasti cestovního ruchu Výběry z bankomatů skupiny Erste za 6,- Kč 22

23 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 23

24 Výhled Finanční cíle pro rok 28 Růst čistého zisku* Náklady/výnosy 15-2% pod 5% Návratnost kapitálu nad 2% *zisk po zdanění a minoritních podílech 24

25 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 25

26 Ekonomické prostředí Silný ekonomický růst pokračuje Růst reálného HDP za rok 27 se očekává ve výši 6,6 % Zásluhou vývozu, spotřeby domácností a tvorby fixního kapitálu V krátkodobém horizontu se díky důsledkům daňové reformy (snížení spotřeby z 6, % v 27 na 3,4 % v 28) očekává zmírnění růstu HDP (na 4,2 % v roce 28) Míra nezaměstnanost uspokojivá Předpokládá se, že nezaměstnanost bude - stejně jako v předchozích 4 letech - klesat, a to na úrovni pod 7, % Růst reálných mezd díky rostoucí inflaci zpomalil (z 4,6 % na 3, % v roce 28) Přechodné zvýšení inflace v roce 28 je spojeno s vládní daňovou reformou a vnějšími nákladovými šoky Jednorázový růst cen z důvodu zvýšení nižší sazby DPH z 5, na 9, % Inflace v roce 27 dosáhla meziročně výše 2,8 % (2,5 % v 26) Silná koruna, rostoucí úrokové sazby Koruna oproti EUR posílila v roce 27 o 2, % (průměr 26 vs. průměr 27) Úrokové sazby na vzestupu, současná výše základní sazby na 3,75 % (v roce 27 proběhla 4 zvýšení, každé o 25 b.b.); v roce 28 je možné navýšení na 4, %, závisí však na vývoji měnového kurzu v mil. Kč % 8% 6% 4% 2% % 275,8 4,6% Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 9,4% 6,7% 2,8% Klíčové ekonomické ukazatele 292,5 312,8 6,5% 6,4% 8,9% 5,3% 1,9% 8,1% 6,4% 342,7 6,1% 6,6% 7,5% 2,5% 2,9% 37,4 4,2% e 28e HDP per capita růst reálného HDP 6,3% 8,7% 5,7% e nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd 8% 6% 4% 2% % 26

27 Ekonomické prostředí Dopady reformy veřejných financí Hlavní změny od 1. ledna 28 Rovná sazba daně z příjmu fyzických osob počítaná ze super-hrubé mzdy ve výši 15, % v roce 28 a 12,5 % od roku 29 Zvýšení nižší sazby DPH z 5, % na 9, %; možnost skupinové registrace pro účely platby DPH Postupné snižování daně z příjmu právnických osob (21 % v 28, 2 % v 29 a 19 % v 21) Změny v kalkulaci daňového základu, limity na sociální a zdravotní pojištění Snížení mandatorních výdajů o 25 mld. Kč Očekávaný dopad Růst reálného HDP v roce 28 nad 4 %, výraznější růst očekáván od roku 29 Přiblížení deficitu veřejného rozpočtu výši vyhovující Maastrichtským kritériím: -2,2 % v 27, -2,6 % v 28, -2,7 % v 29 Jednorázový negativní dopad na většinu populace, a tím následně i na spotřebu (pokles cca o 19 mld. Kč) 8% 6% 4% 2% % Očekávaný dopad daňové reformy na HDP 6,9% 6,5% 6,4% 6,4% 6,5% 6,4% 6,9% 5,2% 5,6% 5,6% 5,2% 5,4% 6,4% 4,4% 4,7% 4,8% 5,2% 5,8% 5,7% 3,3% 5,1% 4,8% 4,1% Q1 7 Q2 7 Q3 7 Q4 7 Q1 8 růst HDP po reformách Q2 8 Q3 8 3,% Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 růst HDP bez reforem 27

28 Omezený vliv možného zpomalení v USA na českou ekonomiku Zpomalení ekonomiky v USA by se mohlo hospodaření ČR teoreticky dotknout ve čtyřech oblastech 1. Přímo teorie: následkem snižování hodnoty akcií a podílových fondů mizí efekt bohatnutí, který ovlivňuje spotřebu. Tento důsledek se jeví v případě ČR jako slabý, neboť populace nemá v těchto aktivech příliš mnoho úspor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Meziroční růst HDP v ČR (v %) Meziroční růst HDP v Německu (v %) 2. Vývoz zpomalení v USA zpomalení v EU zpomalení v ČR. Nicméně dopad tohoto spojení se v posledních 7 letech oslabuje (na každých 1 b.b. růstu ekonomiky Německa připadá 3-4 b.b. růstu ekonomiky ČR). Žádné významnější zpomalení ekonomiky EU se nepředpokládá, -1, 2q1 2q3 21q1 21q3 22q1 22q3 23q1 23q3 24q1 24q3 25q1 25q3 26q1 26q3 27q1 27q3 3. Bankovní sektor teorie: banky postižené ztrátami by z důvodu splnění požadavků kapitálové přiměřenosti musely posílit svůj kapitál, což by mohlo vést k omezení jejich úvěrové činnosti. Pro banky v ČR se toto nejeví jako významné, a to vzhledem k jejich malé angažovanosti v oblasti instrumentů spojených s krizí hypotečního trhu v USA Nové půjčky nefinančním podnikům v mil. Kč Nové půjčky domácnostem v mil. Kč 4. Region vyšší averze vůči riziku nové ocenění rizika vyšší rozpětí na peněžních trzích (viz např. rozpětí JP Morgan EMBI) část z toho by mohla být dále přenesena na klienty. Nicméně zatím nejsou v podmínkách úvěrování vidět podstatné změny. (Příčinou současného viditelného poklesu v poskytování nových úvěrů nefinančním organizacím je sezónnost.) XII.2 IV.3 VIII. XII.3 IV.4 VIII. XII.4 IV.5 VIII. XII.5 IV.6 VIII. XII.6 IV.7 VIII. XII.7 28

29 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 29

30 Bankovní trh Český bankovní trh stále roste Silný růst pokračuje Objem aktiv vzrostl od roku 23 téměř o 5 % Poměr celkových aktiv k HDP se pohybuje kolem 1 % Generováno zejména retailovými úvěry Růst je veden silnou poptávkou po hypotékách Tempo růstu v roce 28 lehce zpomalí Díky důsledkům reformy veřejných financí bude tempo růstu na poněkud nižší úrovni v mld. Kč Přehled bankovního trhu 14% 1% 94% 97% 97% celková aktiva podíl celkových aktiv k HDP 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Výše penetrace zůstává v porovnání s úrovní EU stále nízká Penetrace v oblasti úvěrů dosahuje 5 % HDP (průměr eurozóny je 126 %) Penetrace v oblasti vkladů je na vyšší úrovni 67 % HDP (průměr eurozóny je 18 %) Poměr retailových úvěrů na bydlení k HDP je 3,4krát nižší než v EU 12 (penetrace úvěrů na bydlení se v České republice pohybuje pouze kolem 11 % HDP) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 56% 48% Penetrace aktiv a depozit 6% 64% 62% 4% 36% 37% 36% 59% 62% 63% 67% 39% 44% 5% e podíl celkových úvěrů na HDP podíl celkových vkladů na HDP 3

31 Tržní podíly První na trhu úvěrů i vkladů První na trhu: dle počtu klientů (5,3 milionu) celkových úvěrů klientům hypoték FO spotřebitelských úvěrů podílových fondů platebních karet (debetní a kreditní karty) Aktuální podíly na trhu Retailové úvěry: 31, % Úvěry nefinančním organizacím: 18,6 % Retailové vklady: 31.9 % Vklady nefinančních organizací: 11, % Hypotéky celkem: 34,8 % Podílové fondy: 32,2 % Složení trhu stabilní koncentrovaný bankovní trh 3 dominantní hráči, včetně ČS celkem 37 bank, z toho 29 vlastněných zahraničními subjekty Vývoj podílů na trhu - aktiva 4% 3% 2% 1% % Dec 12/6 6 Mar 3/7 7 Jun 6/7 7 Sep 9/7 7 Dec 12/7 7 aktiva celkem retailové úvěry hypotéky celkem Vývoj podílů na trhu - pasiva 4% 3% 2% 1% % Dec 12/6 6 Mar 3/7 7 Jun 6/7 7 Sep 9/7 7 Dec 12/7 primární vklady retailové vklady vklady nefinančních organizací 31

32 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 32

33 Hlavní ukazatele Počet zaměstnanců a počet poboček počet zaměstnanců (skupina) počet poboček v tisících Vývoj počtu debetních a kreditních karet 2 475, ,9 2 61, , , 261% 12% 11,2 24,6 66% 34,5 622,2 447,1 31% 39% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % debetní karty kreditní karty kreditní karty meziroční růst v mld. Kč Vývoj úvěrů a vkladů 591,6 3% 537,5 27% 25% 481,6 428,6 444,8 18% 418,4 2% 16% 14% 11% 283,4 329,1 15% 214,9 239,3 12% 1% 1% 8% 6% 5% 4% % úvěry vklady meziroční růst úvěrů meziroční růst vkladů 2, 15, 1, 5,, Vývoj Internetového bankovnictví* 1 142,2 1 83, 1 33,2 932,2 18,9 765,3 13,5 16,1 9,3 5, H počet transakcí (v mil.) počet klientů (v tis.) *Servis 24 a Business

34 Struktura úvěrového portfolia banky v mil. Kč, nekonsolidováno, IFRS Změna od Změna od Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl Změna v % Změna v % I. KORPORÁTNÍ A RETAILOVÉ PORTFOLIO ,8% ,1% ,3% ,8% ,8% 1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO ,2% ,1% ,5% ,1% ,7% Velké podniky ,2% ,6% ,6% ,8% ,1% Malé a střední podniky ,7% ,5% ,% ,7% ,4% Korporátní hypotéky a financování nemovitostí ,7% ,4% ,3% ,% ,7% Veřejný sektor ,6% ,6% ,5% ,9% ,8% 2. RETAILOVÉ PORTFOLIO ,6% ,% ,8% ,4% ,% Kreditní karty 3 176,8% 2 59,8% 2 14,8% ,6% ,6% Spotřebitelské úvěry ,6% ,1% ,8% ,2% ,2% Sociální úvěry ,% ,4% ,9% ,8% ,2% Hypoteční úvěry FO ,6% ,% ,8% ,2% ,4% Malé podniky ,4% ,6% ,1% ,9% ,4% Komerční hypotéky ,3% ,6% ,2% ,3% ,4% Veřejný sektor ,9% ,4% ,3% -81-1,1% ,5% II. FINANČNÍ TRHY ,2% ,9% ,7% ,9% ,4% ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM ,% ,% ,% ,% ,9% Podskupiny RETAILOVÉ HYPOTÉKY ,9% ,6% ,% ,8% ,2% HYPOTÉKY CELKEM + FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ ,6% ,% ,3% ,6% ,9% SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY + KREDITNÍ KARTY ,5% ,9% ,5% ,3% ,6% 34

35 Hospodářské výsledky po čtvrtletích v mil. Kč Q1 26 Q2 26 Q3 26 Q4 26 Q1 27 Q2 27 Q3 27 Q4 27 Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům (39) (322) (294) (562) (41) (518) (463) (83) Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Všeobecné administrativní náklady (4 142) (4 245) (4 241) (4 711) (4 42) (4 671) (4 527) (4 771) Výnosy z pojišťovací činnosti Ostatní provozní výsledky (15) (199) (148) (312) (262) (143) Čisté zisky z finančních aktiv n/a n/a n/a n/a (51) 141 Zisk před zdaněním Daň z příjmu (762) (81) (871) (1 64) (912) (72) (1 52) (529) Zisk po zdanění Menšinové podíly (35) (39) (62) (38) (87) 11 (86) (66) Čistý zisk Provozní výnosy Provozní náklady (4 142) (4 245) (4 241) (4 711) (4 42) (4 671) (4 527) (4 771) Provozní zisk

36 Cenné papíry Strukturované produkty Celkový objem strukturovaných CLO produktů činil ke konci roku 27 v nominální hodnotě 3,2 mld. Kč (2,9 mld. Kč v tržní hodnotě) Průměrný rating tohoto portfolia je A+ 92 % CLO produktů má investiční stupeň hodnocení Od pořízení těchto produktů nedošlo k žádnému snížení jejich ratingu Ratingové hodnocení CLO tranší bylo dvakrát zvýšeno (117 mil. Kč) Portfolio je vysoce diverzifikováno a tvořeno většinou tzv. leverage úvěry (95 %) a evropskými RMBS (2 %) Česká spořitelna není nijak angažována v amerických sub-prime hypotékách 2,5 2, 1,5 1, 5 CLO portfolio dle stupňů ratingu k (v nominální hodnotě mil. Kč) 2, Aa2 a vyšší A3 - Aa3 Ba1 - BB1 nižší 36

37 Čistý zisk vybraných dceřiných společností Pokračující růst obchodů Nejvíce k zisku skupiny přispěla Stavební spořitelna ČS Čistý zisk se meziročně zvýšil o 17,8 % díky rychlému růstu provozních výnosů (o 25,8 %) a poklesu provozních nákladů (o 6,9 %) Čistý zisk Penzijního fondu ČS se meziročně zvýšil o 46,1 % Zejména zásluhou čistého úrokového výnosu, který vzrostl o 31,2 % IFRS, mil. Kč Změna v % Stavební spořitelna ČS ,8 Investiční společnost ČS ,9 Leasing ČS a S-Autoleasing ,3 Penzijní fond ČS* ,1 Pojišťovna ČS ,6 Factoring ČS ,3 * Dle zákona o penzijním připojištění musí být minimálně 85 % zisku distribuováno mezi klienty 37

38 Vztahy k investorům kontakty místní a skupinové Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Tel: Fax: Internet: SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR Erste Bank, Graben 21, 11 Vídeň, Rakousko Hana Urbanová Tel: Fax: Eva Čulíková Tel: Iveta Válková Tel: Fax: +43 () Gabriele Werzer Tel: +43 () Internet: Reuters: ERST.VI Bloomberg: EBS AV Thomas Sommerauer Datastream: O:ERS Tel: +43 () ISIN: AT

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Přesvědčivé finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Skvělé finanční výsledky Provozní zisk meziročně stoupl o 3 % Provozní

Více

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky podle IFRS (neauditované) Praha, Obsah prezentace Hlavní fakta 1. - 3. čtvrtletí 2007 Hospodářské výsledky FS ČS Vývoj úvěrového portfolia

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Vynikající provozní zisk Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004 14. března 2005 Obsah Prezentující Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran, místopředseda představenstva

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka I.7 VI.7 XI.7 IV.8 IX.8 II.9 VII.9 XII.9 V.1 X.1 III.11 VIII.11 I.12 VI.12 XI.12 IV.13 Q2- Q4-

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč Praha, 5. května 2011 Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka hlásí růst objemu vkladů i úvěrů a zvýšení počtu klientů Čistý zisk za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 9,7 miliardy Kč Praha, 6. listopadu 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Silný růst úvěrování, vkladů klientů a aktiv ve správě ve všech klientských segmentech Stabilní čistý zisk, ovlivněn jednorázovými položkami Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 9,9

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.:

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.: V Praze dne 23. 11. 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB vykázala za 9 měsíců 2006 zisk ve výši 8,1 miliardy Kč 1 Čistý zisk bez jednorázových vlivů vzrostl o 11 % Konsolidovaný čistý zisk rozdělitelný akcionářům

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001. 22. března 2002

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001. 22. března 2002 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001 22. března 2002 Hlavní fakta roku 2001 Dokončení transformace viditelné první výsledky Finanční výsledky lepší než očekávané ROE 7,6%

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2007

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2007 ČESKÁ SPOŘITELNA Pololetní zpráva 2007 Obsah 2 Makroekonomický vývoj České republiky za 1. pololetí 2007 3 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2007 6 Významné události a

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka zrychlila v roce 2015 růst úvěrování Čistý zisk zůstal téměř stabilní i přes tlak na marže Počet klientů KB se zvýšil o více než 21 000 na 1 647 000 Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS) 4. května 2018 Rostoucí provozní výnosy založené na obratu ve vývoji čistého úrokového výnosu a pokračujícím růstu úvěrů.

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2009

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2009 ČESKÁ SPOŘITELNA Pololetní zpráva 2009 Obsah 2 Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2009 3 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2009 6 Významné události a

Více