Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory K/801 Gymnázium všeobecné K/41 Gymnázium K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1

2 Obsah Anglický jazyk společná část seznam 3. částí... 3 Anglický jazyk profilová část... 4 Biologie... 5 Český jazyk a literatura školní seznam četby... 8 Dějepis... 9 Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika a výpočetní technika Matematika Německý jazyk společná část témata 3. částí Německý jazyk profilová část Výtvarná výchova Zeměpis Základy společenských věd Teorie sportovní přípravy

3 Anglický jazyk společná část seznam 3. částí 1. The United Kingdom 2. London 3. The Czech Republic 4. Environment 5. Prague 6. The USA 7. American cities 8. Canada 9. Australia 10. British literature 11. American literature 12. Holidays and Festivals 13. My Town and my Region 3

4 Anglický jazyk profilová část 1. My town, my village 2. My family, friends, people s description 3. My home 4. My hobbies and leisure time 5. Daily programme 6. Prague 7. The Czech Republic 8. My future career 9. Education in Great Britain and in our country 10. Food and meals 11. Travelling 12. Weather, seasons 13. Clothes and fashion 14. London and other British cities 15. Great Britain (geography, political system, famous people in its history) 16. Customs, traditions, holidays 17. Shopping 18. Sports and games 19. New York and other American cities 20. The USA (geography, history, political system, famous people) 21. Health, illnesses, injuries 22. Canada 23. Cultaral life, mass media 24. Australia and New Zealand 25. English and American Literature 26. Environmental protection, global problems 4

5 Biologie 1. Nebuněčné a prvobuněčné organismy, teorie vzniku života na Zemi - viry, bakterie, sinice, autotrofní způsob výživy, teorie vzniku života na Zemi - Darwinova evoluční teorie 2. Eukaryotická buňka, základní typy pletiv a tkání - definice, stavba buňky, funkce organel, srovnání rostlinná, živočišná, buňka hub, pletiva, tkáně mnohobuněčných organismů 3. Živá a neživá příroda-obecné vlastnosti živých organismů - znaky života, chemické složení, rozdíly živá a neživá příroda, třídění nerostů, petrologie - typy hornin, geologická období, základní taxonomická jednotka - species, pojem ontogeneze, fylogeneze, systematické rozdělení organismů 4. Vývoj a charakteristika nižších rostlin - Protobionta, Chromista, Lichenes - vývoj a evoluční význam, rozdělení, typy stélek, metageneze, zástupci, lišejníky - heteretrofie u rostlin 5. Cormobionta - mechorosty, kapraďorosty - Ryniofyty, Bryophyta, kapraďorosty - charakteristika výtrusných rostlin, meioza, metageneze, typy pletiv, vývoj a zástupci jednotlivých oddělení 6. Cormobionta - Pinophyta, Magnoliophyta - nahosemenné, krytosemenné - charakteristika, porovnání životních cyklů - pojem květní diagram a vzorec, hospodářky významné skupiny krytosemenných, zástupci 7. Protozoa, rozmnožování buněk mitóza, meióza - charakteristika skupiny, organely - bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci, nálevníci - zástupci, původci chorob - mitóza, meióza, amitóza, buněčný cyklus 8. Metazoa - oddělení Diblastika - Porifera, Cnidaria, vznik mnohobuněčnosti - invaginační teorie, houby, žahavci - charakteristika kmenů, zástupci 9. Protostomia - oddělení Triblastika - Plathelmintes, Nemathelminthes - Prvoústí - tělní dutiny, ploštěnci - charakteristika, systém, zástupci, nemoci - hlísti - charakteristika, zástupci, nemoci 10. Protostomia - Mollusca, Annelida - měkkýši, kroužkovci charakteristika kmenů, významní zástupci - ekologie a hospodářský význam 11. Arthropoda- Chelicerata, Branchiata - systém členovců, trojlaločnatci, klepítkatci-charakteristika, význam, zástupci - žebernatí - nižší a vyšší korýši 5

6 12. Tracheata - Insecta - charakteristika tříd, hmyz-jednotlivé soustavy, vývoj, významné řády, užitek, škodlivost 13. Deuterostomia - Echinodermata, Chordata- Chondrichthyes, Pisces - systematické rozdělení, ostnokožci, strunatci - pláštěnci, kopinatci, kruhoústí - paryby, ryby charakteristika, rozdíly, zástupci 14. Deuterostomia Amphibia, Reptilia - obojživelníci, plazi- tělesná stavba, rozdíly, neotenie, redukce končetin, - zástupci 15. Aves, Mammalia - charakteristické znaky obou tříd, zástupci 16. Fyziologie rostlin, Ascomycetes, Basidiomycetes - látkový metabolismus rostlin, dýchání, kvašení, minerální výživa, vodní režim, růst, rozmnožování, pohyb rostlin - vřeckovýtrusé, stopkovýtrusné houby porovnání 17. Hormonální a nervové regulace živočichů a člověka - působení hormonů - bezobratlí, obratlovci, člověk přehled žláz, funkce - fylogeneze nervové soustavy, charakteristika nervové soustavy člověka 18. Dýchací soustava člověka fylogeneze. Soustava termoregulační - fylogeneze dýchacích soustav bezobratlí, obratlovci, typy dýchaní - dýchací soustava člověka, termoregulace - stavba kůže 19. Vývoj, stavba a funkce oběhové soustavy - fylogeneze, složení krve, krevní cévy, stavba a funkce srdce, mízní soustava, cévní nemoci, AIDS 20. Trávicí soustava živočichů a člověka. Metabolismus látek - fylogeneze, trávicí soustava člověka- orgány, stavba, funkce, význam živin - vitamíny, základní mechanismy příjmu a zpracování potravy 21. Fylogeneze a ontogeneze člověka rozmnožovací soustava - systematické zařazení člověka, vývoj - hominizace, sapientace - rozmnožovací soustava - stavba, funkce, nemoci - ontogeneze - oplození, vývoj, porod, antikoncepce 22. Vývoj, stavba a funkce vylučovací soustavy, smyslové ústrojí člověka - fylogeneze vylučovací soustavy živočichů, - stavba a funkce vylučovací soustavy člověka - zrak, sluch, čich, chuť, rovnováha 23. Fylogeneze pohybové soustavy - kostra a svalstvo člověka 6

7 24. Cytologické základy dědičnosti a základní genetické pojmy - chromozóm, nukleové kyseliny, replikace, transkripce, translace, gen genotyp, znak, fenotyp, alela, lokus, dominance, recesivita, vztahy alel - Mendelovy zákony, vazba genů, Morganovy zákony, křížení ve fázi cis a trans 25. Genetika člověka - karyotyp, dědičnost člověka, genealogie, gemellilogie, dědičné choroby, - rozmnožování prokaryot a eukaryot, pohlavní chromozómy a chromozómové určení pohlaví Drosophila, Abraxas, Protenor, dědičnost úplně a neúplně vázaná na pohlaví, plazmogeny 26. Mutační změny genotypu a genetické zákonitosti v populacích - genové, chromozómové a genomové mutace, reparační procesy - variabilita, dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků - autogamie, panmixie, Hardyho-Weinbergův zákon, faktory narušující genetickou rovnováhu 27. Organismy ve vztahu k prostředí - ekologie, ekologická valence, abiotické podmínky, vztahy mezi populacemi - biomy, ekosystém, tok látek a energie, - antropogenní vliv na přírodu průmysl, zemědělství, ochrana přírody NK, CHKO 7

8 Český jazyk a literatura školní seznam děl Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Sofokles: Antigona 3. Homér: Ilias 4. Homér: Odyssea 5. Ovidius: Proměny 6. Píseň o Rolandovi 7. Legenda o sv. Kateřině 8. Podkoní a žák 9. Dante: Božská komedie 10. Shakespeare: Hamlet 11. Shakespeare: Romeo a Julie 12. Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha 13. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce 14. Moliére: Lakomec 15. Defoe: Život a podivná dobrodružství Robinsona Crusoe 16. Goethe: Utrpení mladého Werthera 17. Goethe: Faust 18. Scott: Ivanhoe 19. Hugo: Ubožáci (Bídníci) 20. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži 21. Stendhal: Červený a černý 22. Austenová: Pýcha a předsudek 23. Puškin: Evžen Oněgin 24. Gogol: Revizor 25. Poe: Havran 26. Dickens: Oliver Twist 27. Balzac: Otec Goriot 28. Flaubert: Paní Bovaryová 29. Zola: Zabiják 30. Maupassant: Miláček 31. Dostojevskij: Zločin a trest 32. Čechov: Višňový sad 33. Rimbaud: Opilý koráb 34. Baudelaire: Květy zla 35. Wilde: Obraz Doriana Graye 36. Wilde: Jak je důležité míti Filipa 37. Mácha: Máj 38. Erben: Kytice z pověstí národních 39. Neruda: Povídky malostranské 40. Neruda: Balady a romance 41. Němcová: Babička 42. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století 43. Havlíček Borovský: Král Lávra 44. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie 45. Jirásek: Filozofská historie 46. Tyl: Strakonický dudák 47. Zeyer: Radúz a Mahulena 48. Mrštíkové: Maryša 49. Stroupežnický: Naši furianti Světová literatura 20. a 21. století 50. Beckett: Čekání na Godota Brecht: Matka Kuráž a její děti 52. Shaw: Pygmalion 53. Maeterlinck: Modrý pták 54. Remarque: Na západní frontě klid 55. Hemingway: Stařec a moře 56. Camus: Cizinec 57. Saint-Exupéry: Malý princ 58. Rolland: Petr a Lucie 59. Steinbeck: O myších a lidech 60. Kafka: Proměna 61. Orwell: Orwell: Farma zvířat 63. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče 64. Bradbury: 451 Fahrenheita 65. Böll: Biliár o půl desáté 66. Mann: Mario a kouzelník 67. Styron: Sophiina volba 68. Heller: Hlava XXII 69. Tolkien: Hobit 70. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven Česká literatura 20. a 21. století 71. Bezruč: Slezské písně 72. Wolker: Těžká hodina 73. Nezval: Edison 74. Toman: Měsíce 75. Hrubín: Romance pro křídlovku 76. Seifert: Býti básníkem 77. Dyk: Krysař 78. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 79. Havlíček: Petrolejové lampy 80. Havlíček: Neviditelný 81. Čapek: Válka s mloky 82. Čapek: Povídky z jedné kapsy 83. Čapek: Matka 84. Čapek: Bílá nemoc 85. Čapek: RUR 86. Weiss: Dům o tisíci patrech 87. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník 88. Olbracht: Golet v údolí 89. Vančura: Rozmarné léto 90. Otčenášek: Romeo, Julie a tma 91. Nezval: Manon Lescaut 92. Jirotka: Saturnin 93. Škvorecký: Zbabělci 94. Škvorecký: Prima sezóna 95. Hrabal: Postřižiny 96. Hrabal: Ostře sledované vlaky 97. Fuks: Spalovač mrtvol 98. Pavel: Smrt krásných srnců 99. Dousková: Hrdý Budžes 100. Smoljak - Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký 101. Viewegh: Báječná léta pod psa 102. Havel: Audience 103. Havel: Zahradní slavnost

9 Dějepis 1. Společnost v pravěku - periodizace a způsoby datování - prameny - vývoj člověka a lidské společnosti, významné kultury 2. První starověké orientální civilizace - datování starověku - společné znaky staroorientálních států, podmínky jejich vzniku - jednotlivé oblasti a státy 3. Starověké Řecko - periodizace dějin starověkého Řecka, vliv přírodních podmínek - Sparta, Athény obyvatelstvo, politické zřízení - významné události jednotlivých období 4. Starověký Řím - datování, vznik podle legendy i historiků - jednotlivé formy státního zřízení, jejich charakteristika - významné události jednotlivých období (vnitropolitický vývoj, územní výboje) 5. Významná světová náboženství - judaismus, křesťanství - islám - hinduismus, buddhismus 6. Evropa na počátku středověku, vznik českého státu - přechod od starověku ke středověku - barbarské státy, vývoj dalších významných států - vznik českého státu a jeho vývoj do vlády Břetislava I. 7. Evropa v době vrcholného středověku - společnost vrcholného středověku - křížové výpravy - Francie, Anglie a jejich soupeření, svatá říše římská 8. Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků - poslední Přemyslovci (Přemysl Otakar I. Václav III.) - nástup Lucemburků na český trůn - hodnocení vlády jednotlivých Lucemburků 9. Stagnace a krize středověké společnosti, husitství - příčiny krize středověké společnosti - postavení církve ve společnosti - Jan Hus a husitská revoluce 9

10 10. Počátek novověku - datování přechodu od středověku k novověku - zámořské objevy - renesance a reformace 11. Habsburská monarchie a politika jejích nejvýznamnějších panovníků - vznik habsburské monarchie, významné mezníky jejího vývoje - Rudolf II., habsburská monarchie za třicetileté války a po ní - Marie Terezie, Josef II., František I., František Josef I století století vědy, osvícenství a válečných konfliktů - osvícenství, osvícenský absolutismus - války o španělské dědictví, války o rakouské dědictví - Anglie kolébka průmyslové revoluce 13. Evropa pod vlivem VFR - Francie před revolucí - jednotlivé etapy revoluce, císařství Napoleona I. - vídeňský kongres a systém Svaté aliance 14. USA od vzniku do konce 19. století - vznik USA, osídlování amerického západu - boj proti otrokářství, válka Severu proti Jihu - hospodářský rozmach a vzestup na konci 19. století 15. Revoluce 19. století, sjednocení Itálie a Německa - revoluce 20. a 30. let - revoluční rok vývoj v Itálii a Německu vedoucí k jejich sjednocení 16. Rakousko-Uhersko a jeho národnostní problémy - neoabsolutismus, národnostní poměry v 2. pol. 19. Století - Rakousko-uherské vyrovnání - státoprávní boj Čechů 17. První světová válka její příčiny, charakter, výsledky a důsledky - mezinárodní vztahy v předvečer 1. světové války - klíčové události na jednotlivých frontách - důsledky války, výsledky mírových jednání ve Versailles 18. Vznik Československa a jeho vývoj v meziválečném období - postoje českých politiků za 1. světové války - vyhlášení samostatnosti, začátky Československé republiky - politický a hospodářský vývoj 10

11 19. Rusko, jeho přeměna v SSSR a vývoj do r významné události v 19. století - hospodářské a politické změny v letech , SSSR za Stalina - vývoj v 2. polovině 20. století za Chruščova, Brežněva a Gorbačova 20. Světová hospodářská krize a její důsledky - důsledky krachu na newyorské burze - hledání východisek z krize - vliv hospodářské krize na vývoj v Itálii a Německu 21. Druhá světová válka její příčiny, charakter, výsledky a důsledky - situace v Evropě před válkou - důležité události jednotlivých etap války, formování protifašistické koalice - charakter války, její důsledky, konference v Postupimi 22. Evropa a svět po 2. světové válce - studená válka, NATO, Varšavská smlouva - hlavní ohniska konfliktů v Evropě a ve světě - sjednocování Evropy, EHS, Evropská společenství, Evropská unie 23. Sovětský blok, jeho vznik, vývoj a rozpad - vznik a upevnění sovětského bloku, RVHP - krize bloku v 50. a 60. letech, vláda L. I. Brežněva - perestrojka, pád komunistických režimů ve státech sovětského bloku 24. Československo po 2. sv. válce, komunistická totalita, sametová revoluce - Československo po válce ( ) - období komunistické totality, pražské jaro 1968, normalizace - sametová revoluce, vznik samostatné ČR a SR 25. Nejvýznamnější kulturní a umělecké směry, jejich znaky, představitelé - období středověku románský a gotický sloh - počátky novověku renesance, baroko, klasicismus a 20. století romantismus, realismus, historizující slohy, impresionismus, secese, moderní umění 11

12 Fyzika 1. Pohyby těles z hlediska kinematiky 2. Pohyby těles z hlediska dynamiky, pohybové zákony 3. Mechanická práce, výkon, energie a její přeměny 4. Gravitační pole a zákonitosti pohybu v gravitačním poli 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika tekutin 7. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky 8. Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj s ideálním plynem 9. Struktura a vlastnost kapalin 10. Struktura a vlastnost pevných látek 11. Změny skupenství látek 12. Mechanické kmitání 13. Mechanické vlnění, zvuk, infrazvuk a ultrazvuk 14. Elektrický náboj a elektrické pole 15. Vznik elektrického proudu a elektrický proud v kovech 16. Elektrický proud v polovodičích 17. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 18. Stacionární magnetické pole 19. Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce 20. Střídavý proud, obvody střídavého proudu 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění, elektromagnetické spektrum 22. Vlnové vlastnosti světla (vlnová optika) 23. Geometrická optika, optické zobrazování 24. Moderní fyzika (základy kvantové fyziky, speciální teorie relativity) 25. Jaderná a atomová fyzika (fyzika atomového jádra a obalu) 12

13 Hudební výchova 1. Nejstarší období dějin hudby (pravěk) a periodizace dějin hudby (stručný přehled) Různé přívlastky slova hudba = rozdělení hudby dle různých hledisek 2. Hudba starověku (exotické kultury, Orient, Řecko, Řím) Zvuk, hluk, tón, vlastnosti tónů 3. Gregoriánský chorál ve světě a v našich zemích Notopis notová osnova, noty, pomlky, dělení a prodlužování not a pomlk, zkratky v notopisu a některé další značky 4. Hudba v období ars antiqua ve světě a v našich zemích Základní intervaly (i sluchová analýza), intervaly přesahující oktávu, intervaly odvozené 5. Hudba v období ars nova ve světě a v našich zemích Staré církevní tóniny, stupnice zvláštní 6. Hudba v období renesance ve světě a v našich zemích Vývoj notace 7. Hudební baroko všeobecná charakteristika, porovnání situace v českých zemích s okolní Evropou Celý tón, půltón, diatonický a chromatický půltón 8. Barokní opera, oratorium, kantáta v evropské hudbě a barokní opera v českých zemích Lidský hlas, lidský sluch, hlasová hygiena, hlasové polohy a jejich rozsahy 9. Největší skladatelské osobnosti barokní hudby Dynamická znaménka, tempová označení, označení nálady a výrazu přednesu, označení různého způsoby zpěvu a hry 10. Hudba v období klasicismu všeobecná charakteristika, česká hudební emigrace Hudební forma, prvky hudební formy, práce s tématem 11. Osobnosti první vídeňské školy - život a dílo Melodické ozdoby 12. Romantismus - srovnání s předchozí epochou, etapy, raný romantismus - skladatelské osobnosti Kvintakord a jeho obraty 13. Novoromantismus a pozdní romantismus Septakord a jeho obraty 14. Národní hudební školy v období romantismu Stavba stupnic dur a moll 15. Česká romantická hudba hudba českého národního obrození, Národní divadlo Kvintový a kvartový kruh 16. Bedřich Smetana tvůrce české národní opery (život, dílo) Paralelní a stejnojmenné stupnice 17. Antonín Dvořák život a dílo Nástroje a nástrojové skupiny, rozmístění v symfonickém orchestru 13

14 18. Evropská hudba 20. století G klíč a F klíč, další používané klíče 19. Česká hudba 1. poloviny 20. století česká hud. moderna (Foerster, Suk, Janáček, Novák, Martinů) Takty jednoduché a složené, taktovací schémata 20. Vznik, vývoj a proměny opery Harmonické funkce, hlavní i vedlejší, kadence 21. Opera opereta muzikál (všeobecné srovnání) Hudební abeceda, tónová soustava 22. Nonartificiální hudba 20., 30. a 40. léta 20. století ve světě i u nás Metrum, rytmus, délky not, synkopa, předtaktí 23. Nonartificiální hudba 50. a 60. léta 20. století ve světě i u nás Stupnice moll harmonická a melodická 24. Nonartificiální hudba 70., 80. a 90. léta 20. století Partitura, orchestr, obsazení nejběžnějších komorních souborů, sborů a orchestrů 25. Tramping, folk (x folklór), country Tóny základní a tóny odvozené, posuvky, předznamenání, tóny enharmonické 14

15 Chemie 1. Stavba atomu 2. Periodická soustava prvků 3. Chemická vazba 4. Směsi 5. Reakce acidobazické a redoxní 6. Prvky V.A a VII.A skupiny 7. Prvky VI.A skupiny 8. Prvky III.A a IV.A skupiny 9. S-prvky 10. D-prvky a f-prvky 11. Alkany, cykloalkany, zemní plyn, uhlí 12. Alkeny, alkadieny, alkyny 13. Areny, ropa 14. Halogenové deriváty 15. Hydroxysloučeniny a jejich sirné obdoby 16. Ethery a karbonylové sloučeniny 17. Karboxylové kyseliny 18. Deriváty karboxylových kyselin 19. Dusíkaté deriváty, heterocyklické sloučeniny, alkaloidy 20. Lipidy a izoprenoidy 21. Sacharidy 22. Bílkoviny a peptidy 23. Nukleové kyseliny, proteosyntéza 24. Biologicky aktivní látky 25. Syntetické makromolekulární látky 26. Chemické reakce a jejich průběh 27. Chemické děje v živých soustavách 15

16 Informatika a výpočetní technika 1. Základy hardware počítače 2. Paměťová média a jejich zařízení 3. Zvukové, síťové a jiné karty v počítači; vstupní a výstupní periférie 4. Grafické karty; monitory; tiskárny a plottery 5. Princip činnosti počítače; číselné soustavy; kódování 6. Multimédia 7. Operační systémy 8. Viry, antiviry, firewally a ochrana dat 9. Počítačová grafika a grafické formáty 10. Grafický editor a DTP; bitmapová grafika; vektorová grafika 11. Video a zvuk; zpracování videa a zvuku na počítači 12. Sítě HW vybavení 13. Sítě SW vybaveni 14. Internet 15. Elektronická pošta a komunikace 16. Tvorba webových stránek, HTML, CSS; statické a dynamické weby 17. Textový editor 18. Tabulkový procesor a prezentační software 19. Systémové utility, komprimační software a souborové manažery 20. Programovací jazyky; algoritmizace; datové typy; funkce; cykly; rekurze a větvení 16

17 Matematika 1. Výroky a množiny 2. Číselné obory a elementární teorie čísel 3. Algebraické výrazy a binomická věta 4. Mocniny a mocninné funkce 5. Lineární rovnice, nerovnice a funkce 6. Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce 7. Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s parametry 8. Lineární lomené funkce, iracionální rovnice a funkce 9. Rovnice, nerovnice a funkce s absolutními hodnotami 10. Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce 11. Komplexní čísla 12. Goniometrické funkce 13. Goniometrické výrazy a rovnice 14. Trigonometrie 15. Geometrické útvary v rovině 16. Konstrukční planimetrické úlohy 17. Zobrazení v rovině 18. Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru 19. Objemy a povrchy těles 20. Vektory 21. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 22. Analytická geometrie kvadratických útvarů 23. Posloupnosti a řady 24. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 25. Limita a derivace funkce 26. Vyšetřování průběhu funkce 27. Primitivní funkce a určitý integrál 17

18 Německý jazyk společná část témata 3. částí 1. Německo 2. Rakousko 3. Švýcarsko 4. Česká republika, Praha 5. Berlín 18

19 Německý jazyk profilová část 1. Familie und Familienaktivitäten 2. Wohnen 3. Freizeit und Hobbys 4. Wohnort, Orientierung 5. Kultur und Kunst, Lektüre 6. Schule und Studium 7. Mensch, Charakteristik 8. Fitness und Sport 9. Gesundheitspflege 10. Mensch und Natur 11. Wetter, Jahreszeiten 12. Feste und Bräuche 13. Ferien, Reisen 14. Mode und Kleidung 15. Ernährung 16. Die BRD 17. Österreich 18. Die Schweiz 19. Die Tschechische Republik 20. Prag 21. Berlin und Wien 22. Alltagsleben 23. Technik und Wissenschaft, Massenmedien 24. Arbeit und Beruf, Zukunftspläne 25. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten 19

20 Výtvarná výchova 1. Volné užití umění. Pravěké umění. 2. Techniky kresby. Umění Egypta. 3. Grafické techniky. Antická kultura. 4. Malířské techniky. Románský sloh. 5. Sochařské techniky. Románský sloh v českých zemích. 6. Sochařské materiály. Gotický sloh. 7. Reliéf. Gotika v českých zemích. 8. Mozaika. Renesance. 9. Užitá grafika. Renesance v českých zemích. 10. Barva a barevný kontrast. Baroko. 11. Psychologie barev, tvarů a linií. Baroko v českých zemích. 12. Keramika. Klasicismus, romantismus a realismus. 13. Technologie keramiky. Klasicismus, romantismus a realismus u nás. 14. Sklo. lmpresionismus. 15. Textilní tvorba. Fauvismus. 16. Scénografie. Kubismus. 17. Ilustrace. Expresionismus. 18. Loutky. Futurismus. 19. Kompozice. Secese. 20. Písmo. Abstraktní umění. 21. Perspektiva. Surrealismus. 22. Zátiší. Současné umění. 23. Portrét. Regionální umění. 24. Krajinomalba. Umění v našem městě. 25. Výtvarné umění v architektuře. Současné umění v českých zemích. 20

21 Zeměpis 1. Základní poznatky o Zemi a Sluneční soustavě 2. Základy kartografie 3. Atmosféra 4. Hydrosféra a kryosféra 5. Litosféra a georeliéf 6. Pedosféra a biosféra 7. Obyvatelstvo světa 8. Světové hospodářství zemědělství 9. Světové hospodářství průmysl 10. Doprava a služby 11. Krajina a životní prostředí, aplikovaná geografie 12. Základy politické geografie 13. Evropa přírodní poměry a obyvatelstvo 14. Evropa hospodářství, EU 15. Státy střední a severní Evropy 16. Státy západní a jižní Evropy 17. Státy jihovýchodní a východní Evropy, Rusko 18. Asie přírodní poměry a obyvatelstvo 19. Asie hospodářství 20. Afrika 21. Amerika přírodní poměry a obyvatelstvo 22. Amerika hospodářství 23. Austrálie, Oceánie, polární oblasti a oceány 24. Česká republika přírodní poměry 25. Česká republika obyvatelstvo a sídla 26. Česká republika průmysl a zemědělství 27. Česká republika doprava a služby 28. České republika kraje a místní region 21

22 Základy společenských věd 1. Předmět sociologie, vývoj sociologického myšlení 2. Filosofie starověké Indie a Číny 3. Psychologie jako věda, dějiny psychologie 4. Občanské právo 5. Předsokratovská filosofie 6. Trestní právo, správní právo 7. Socializace, sociální interakce, kultura 8. Stát, teorie vzniku státu, typy a formy státu, právní stát 9. Ekonomie a ekonomika, tržní ekonomika 10. Filosofie klasického období starověkého Řecka, helénistická filosofie 11. Psychologie osobnosti 12. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, globální problémy 13. Rodinné právo 14. Národní hospodářství ČR, právní formy podnikání 15. Politický systém, dělba moci v ČR, územní samospráva 16. Středověká filosofie 17. Etika 18. Renesanční filosofie 19. Racionalizmus a empirizmus 20. Sociální stratifikace, sociální útvary 21. Francouzské osvícenství, filosofie I. Kanta 22. Filosofie 19. století 23. Filosofie bytí, existenciální filosofie, filosofie T. G. Masaryka 24. Teorie peněz, cenné papíry, bankovní soustava, burzy 25. Pracovní právo 22

23 Teorie sportovní přípravy 1. Homeostáza organismu sportovce Kosterní soustava 2. Charakteristika a systém sportovního tréninku Svalová soustava 3. Receptory v organismu sportovce Oběhová soustava 4. Členění tréninkového procesu Nervová soustava 5. Zatížení Přeměna látek a energií 6. Periodizace ročního tréninkového cyklu Regenerace a rehabilitace 7. Organizační formy sportovního tréninku Sportovní talent 8. Didaktické zásady aplikované na jednotlivá období sportovní činnosti Fyziologická diagnostika 9. Metody sportovního tréninku Výživa sportovce ve vrcholovém sportu 10. Činnost endokrinní soustavy při pohybovém zatížení Hygiena tělesných cvičení 11. Kůže Systém soutěží vlastní sportovní specializace 12. Silové schopnosti a jejich rozvoj Lékařská kontrola sportovce 13. Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj Amatérský a profesionální sport 14. Vytrvalostní schopnosti a jejich rozvoj Specifika tréninku ve vysokohorském prostředí 15. Specifika sportu tělesně a mentálně postižených Obratnost, pohyblivost a koordinace ve sportu 16. Přehled vývoje tělesné kultury Technická příprava 17. První pomoc a prevence úrazů ve sportu Taktická příprava 18. Vylučovací systémy Doping ve sportu 23

24 19. Vývoj osobnosti člověka, zvláštnosti osobnosti sportovce Olympismus 20. Charakteristika období adolescence Historie olympijských her 21. Vliv tělesného cvičení na organismus Využití sporttesteru 22. Ekonomické zajištění sportovců Tělesná příprava 23. Psychologická příprava Časový režim sportovce 24. Evidence a plánování ve sportovním tréninku Sportovní masáž 25. Technika vlastní sportovní specializace Funkce krve a lymfy 24

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

Seznam titulů k maturitě 2014-2015. SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2014-2015. SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2014-2015 SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 18. století Boccaccio, G. Dekameron SČ18 Próza Diderot, D. Jeptiška SČ18 Próza Epos o Gilgamešovi

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní kánon z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2014/2015 Světová

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I. : 4 knihy ze světové

Více

Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P. Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence)

Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P. Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence) Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence) 1) Účetnictví charakteristika účetnictví právní úprava účetnictví, účetní jednotky,

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Varianta A 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla min.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL,

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, upravený k 1. září 2014 Student vybírá celkem 20 děl, z čehož musí být minimálně 2 prozaická, 2 dramatická a 2 díla z poezie. Od téhož autora smí student

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Seznam knih nabízených školou pro výběr - 3 oddíly: Termín odevzdání seznamu je 31. března 2014 řediteli školy (prostřednictvím vyučujících ČJL).

Seznam knih nabízených školou pro výběr - 3 oddíly: Termín odevzdání seznamu je 31. března 2014 řediteli školy (prostřednictvím vyučujících ČJL). SEZNAM ČETBY upravený pro šk. rok 2013/2014 Student si musí sestavit svůj seznam přečtených knih, vybírá si je ze seznamu nabízeného školou viz níže. Je nutné přečíst konkrétní uvedené dílo, Na svůj seznam

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI - žák si vybírá 20 literárních děl: 1. Světová a česká literatura

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01) Fakultní škola Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKOLOGICKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 600/I MATURITNÍ TÉMATA Studijní obor: Ekologie a životní

Více

Školní seznam knih k MZ

Školní seznam knih k MZ Školní seznam knih k MZ 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla) Epos o Gilgamešovi (Vojtěch Zamarovský) Albatros 1976 Sofoklés Antigona Svoboda 1975 William Shakespeare

Více

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Přírodovědné lyceum (78-42-M/006)

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Přírodovědné lyceum (78-42-M/006) Fakultní škola Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKOLOGICKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 600/I MATURITNÍ TÉMATA Studijní obor: Přírodovědné

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 TITULY ČETBY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 Světová a česká literatura do konce 18.století 1. Bible 2. Médea Euripidés

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Obor: 23 41 M/01 Strojírenství, zaměření: výpočetní technika

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Obor: 23 41 M/01 Strojírenství, zaměření: výpočetní technika Obor: 23 41 M/01 Strojírenství, zaměření: výpočetní technika Tematické okruhy pro maturitní zkoušku Aplikovaná informatika 1. Konstrukce a výpočet vrtacího přípravku 2. Konstrukce a výpočet postupového

Více

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Příloha č. 2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Seznamy a témata maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Školní seznam

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl Při ústní zkoušce komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury si žák losuje pracovní list ze svého seznamu 20 literárních děl (základní úroveň obtížnosti), 30 literárních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2014 / 2015 Světová a česká literatura do konce 18. stol. Česká

Více

SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014. I. Světová a česká literatura do konce 19. století min.

SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014. I. Světová a česká literatura do konce 19. století min. SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014 Z uvedeného seznamu, který je rozdělen do 3 oblastí, si žák vybírá 20 děl. Světová a do konce 19. století - Světová literatura 20. a

Více

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia Školní seznam četby pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný pro 4. ročník denního a dálkového studia školního roku 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Hana Horňáková Mgr. Pavel Marks Mgr.

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídy: oktáva, 4. ročník I. Světová a česká literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi Homér Sofokles Giovanni Boccaccio François Villon Miguel de Cervantes Saavedra Pierre Corneille Moliére Moliére

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2015/2016 Literatura do konce 18. století 1) Sofokles Antigona (DR) 2) Giovanni Boccaccio

Více

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Homér Odysseia 2. Homér Ilias 3. Ezop Bajky 4. Eurípidés Médeia 5. Publius Ovidius Naso Umění milovat 6. Publius Ovidius Naso Proměny 7. William Shakespeare

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I.: 4 knihy ze světové

Více

Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka

Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka platný pro školní rok 2014/2015 Světová a česká literatura do konce 18. století (řazeno chronologicky: světová, česká) Homér Euripidés Sofokles Plautus,

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury Vnitřní sdělení ředitelky školy č. 1/2014-15 Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury V souladu s Vyhláškou 177/2009 Sb. 6 odst. 2 o

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO VYŠŠÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce (,,nová maturita ) Světová literatura

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013 SEZNAM TITULŮ PRO ČETBU K MATURITĚ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Nižší úroveň: 20 titulů: 1. Světová a česká literatura do konce 19. stol. - min. 4 literární díla 2. Světová a česká literatura

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5: Francois Villon: Závěť I-6: Giovanni Boccaccio:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je prohloubit učivo, předepsané RVP G pro biologii a chemii. Má rozvíjet

Více

Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce. z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT

Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce. z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT & 10 & & & Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kritéria pro

Více