PLC AUTOMAT SIEMENS SIMATIC S Úvod k učebním textům. PLC automat SIEMENS SIMATIC S Základní informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLC AUTOMAT SIEMENS SIMATIC S7-200. Úvod k učebním textům. PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200. Základní informace"

Transkript

1 PLC AUTOMAT SIEMENS SIMATIC S7-200 UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1

2 OBSAH: Úvod k učebním textům... 3 PLC automat SIEMENS SIMATIC S Základní informace... 3 Popis jednotlivých částí, přehled parametrů a rozšiřujících částí... 4 Výukový panel PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200 CPU Popis výukového panelu... 7 Navázání komunikace a ukázka zavedení jednoduchého programu,... 7 Programování Jak S7-200 vykonává řídící program Instrukce bitové logiky Kontakty Cívky Bistabilní klopný obvod Čítače Časovače Speciální paměťové bity SM Analogový potenciometr Porovnání Paměť Oblast proměnné paměti V Oblast bitové paměti M Diagnostická kontrolka SF/DIAG

3 PLC AUTOMAT SIEMENS SIMATIC S7-200 Úvod k učebním textům Při tvorbě učebních textů bylo čerpáno z dokumentace výrobce: SIEMENS SIMATIC programovatelný automat S7-200 systémový manuál. Učební texty jsou určeny výhradně k výukovým účelům, tj. k pochopení a vysvětlení nejjednodušších funkcí a principů PLC automatů pomocí programovacího jazyka STEP7 v LAD editoru a je zaměřen na využití PLC v elektropneumatice a automatizaci. PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200 Základní informace SIEMENS SIMATICS7-200 patří do rodiny tzv. malých programovatelných automatů (dále v textu jen PLC). Tento PLC automat dokáže monitorovat vstupy a v závislosti např. na logických funkcích, časovačů, čítačů, matematických operací a popřípadě jiné externí komunikaci ovládat jeho výstupy. PLC automat obsahuje: mikroprocesor napájecí zdroj vstupní obvody výstupní obvody 3

4 Popis jednotlivých částí, přehled parametrů a rozšiřujících částí Porovnání modelů S7-200 CPU 4

5 Rozšiřovací moduly S7-200 Rozsahy pamětí 5

6 Tento programovací automat se programuje pomocí programového balíku STEP 7 Micro/WIN. Rozsahy operandů CPU S

7 Výukový panel PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200 CPU222 Popis výukového panelu Tento výukový panel obsahuje řídící PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200 CPU222, který disponuje 8 digitálními vstupy, 6 digitálními výstupy s možností napájení stejnosměrným napětím (dále DC) 24 V a je určen pouze pro výuku PLC automatizace v laboratořích spolu s příslušnými komponenty a panely! Od konvenčního automatu je rozdíl v instalaci do elektroinstalační krabice s možností připojování pomocí příslušných elektrických vodičů. Tento panel je chráněn proti přetížení tavnou pojistkou a proti přepólování polovodičovou diodou. Vstupy automatu jsou samy o sobě chráněny, pokud se nepřekročí pracovní napětí 24 V DC. Výstupy jsou osazeny elektromagnetickými relé z důvodů ochrany proti přetížení a zkratu původních výstupů, které jsou osazeny pouze polovodičovými spínacími prvky náchylnými na poškození v takto simulovaných laboratorních podmínkách z důvodů častého zapojování a tím spjatých možných chyb a závad v zapojení. Samotná PLC jednotka je napájená napětím 24 V DC, kde červená zdířka označuje + pól a modrá zdířka pól napájení. Obsahuje 8 digitálních vstupů označených I0.0 I0.7, které fungují tak, že tato jednotka zaznamená přivedení napájecího napětí 24 V DC na libovolný vstup a dále s ním pracuje. Obsahuje také 6 reléových výstupů označených Q0.0 Q0.5, které po sepnutí přivedou na příslušný výstup napájecí napětí 24 V DC. PLC obsahuje kontrolky stavů jednotlivých vstupů a výstupů, které signalizují signál na vstupu nebo na příslušném výstupu. Dále obsahuje kontrolku stavu RUN (provoz), STOP (pozastavený provoz), diagnostickou a uživatelskou kontrolku SF/DIAG. Navázání komunikace a ukázka zavedení jednoduchého programu, který při signálu na vstupu I0.0 sepne výstup Q0.0 Tento zjednodušený příklad ukazuje pouze vzor, jak lze zprovoznit a oživit jednoduchou funkci PLC s cílem vysvětlení základy obsluhy PLC. 1. Na jinak nepřipojený PLC automat připojíme napájecí napětí ( + a 24 V z napájecího laboratorního zdroje). Funkční stav poznáme podle signalizačních LED-diod. 2. Zkontrolujeme, zda mechanický přepínač ukrytý za odklopnými dvířky je přepnut do provozu RUN, tak abychom mohli jeho stav a provoz ovládat přímo z PC, a aby PLC fungoval (stav STOP znamená pozastavenou činnost PLC s možností programování, ale nemožností ovládání stavu z PC, stav RUN znamená provoz automatu s možností start/stop přímo z PC bez nutnosti zásahu na přepínač a provoz TERM je totožný, jen při výpadku napájení je nutné spuštění automatu ) 3. Propojíme kabel mezi PC a PLC 7

8 4. Spustíme příslušný program STEP 7 V4.0 MicroWIN a objeví se následující obrazovka: 5. Vložení jednoduchého programu: V okně instrukční strom vybereme možnost Instrukce Bitová logika (symbol) v klidu otevřen a levým tl. myši ho přetáhneme do okna LAD editoru na Network 1 na první pozici, červeným otazníkům poklepáním přiřadíme popis I0.0 což je označení vstupu (zdířky) I0.0. Poté vezmeme z toho samého místa (symbol) výstup a stejným způsobem ho vložíme na druhé místo za symbol vstupu a pojmenujeme ho Q0.0, který označuje výstup (zdířka) Q0.0 Tento jednoduchý řádek programu vykonává funkci, která při sepnutí (přivedení signálu) na vstup I0.0 sepne výstup Q0.0 po vypnutí (odpojení signálu) výstup vypne. 8

9 6. Funkcí download spustíme nahrávání programu do PLC. Po Opětovném vyzvání a potvrzení stahování stiskneme download a potvrdíme OK. Po správném zavedení programu se v levém dolním rohu objeví nápis Download byl úspěšný. 7. Poté PLC přepneme do provozu RUN příslušným tlačítkem. Za opětovného potvrzení tlačítka Ano. Takto přepnutý automat začíná vykonávat zadaný program. 8. Můžeme také sepnout simulaci, na které můžeme sledovat s malým zpožděním (způsobeným vlivem komunikace) jednotlivé stavy označované modrou barvou. Vykonávání běžícího programu lze zastavit příkazem STOP. Pozor, jednotlivé parametry nelze měnit ani přepisovat a vkládat, pokud je program v režimu on-line. Pokud chceme změnit program, musíme PLC uvést do režimu STOP a simulaci vypnout! 9

10 Programování Jak S7-200 vykonává řídící program Programovatelný automat cyklicky provádí uložený řídící program, čte a zapisuje data. 10

11 Instrukce bitové logiky Kontakty Standardní kontakty: V klidu otevřen: Je sepnutý, když se bit rovná 1, např.: Když bude sepnutý vstup I0.0 tak se sepne výstup Q0.0 V klidu uzavřen: Je sepnutý, když se bit rovná 0, např.: Když bude rozepnutý vstup I0.0 tak se sepne výstup Q0.0 Negace NOT: Mění stav signálu z 0 na 1 a naopak Umisťuje se za prvek, který chceme negovat! Např.: Pokud bude sepnut vstup I0.0, negace otočí logiku 1=0 a výstup bude rozepnut. Pokud bude rozepnut vstup I0.0, negace otočí logiku 0=1 a výstup sepne. Tzn., že výstup bude sepnut, jen pokud bude vstup I0.0 rozepnut. Stejného efektu docílíme použitím obrácené (negované) funkce k funkci kontakt v klidu otevřen a to kontakt v klidu uzavřen. Náběžná hrana: Aktivuje signál pouze tehdy, pokud zaznamená náběžnou hranu signálu. Umisťuje se za prvek, na kterém chceme sledovat náběžnou hranu! 11

12 Sestupná hrana: Aktivuje signál pouze tehdy, pokud zaznamená sestupnou hranu signálu. Umisťuje se za prvek, na kterém chceme sledovat náběžnou hranu! Cívky Výstup: Tato instrukce zapíše hodnotu do určitého místa??.? Např. předcházející zapojení a zapisování hodnoty 0 nebo I na výstupy PLC. Set (nastavení): Tato instrukce nastaví počet výstupů????, začíná na adrese??.? Nastavovat můžeme 1 až 255 bodů. Reset (nulování): Tato instrukce vynuluje počet výstupů????, začíná na adrese??.? Nulovat můžeme 1 až 255 bodů. Příklad: 12

13 Náběžná hrana signálu ze spínacího tlačítka připojeného na vstup I0.0 trvale sepne všechny výstupy. Sestupná hrana signálu z rozpínacího tlačítka připojeného na vstup I0.1 trvale rozepne všechny výstupy. Časový diagram: I0.0 I0.1 Q0.0 Sestavení logické funkce AND: Pravdivostní tabulka: Časový diagram: I0.0 I0.1 Q I0.0 I0.1 Q0.0 Výstup bude sepnut jen tehdy, pokud budou signály na obou vstupech, např. dvouruční ovládání lisu. 13

14 Sestavení logické funkce OR: Pravdivostní tabulka: Časový diagram: I0.0 I0.1 Q I0.0 I0.1 Q0.0 Výstup bude sepnut tehdy, pokud bude signál alespoň na jednom ze vstupů, například při ovládání z více míst. Bistabilní klopný obvod Bistabilní klopný obvod má 2 ustálené polohy (0 a I), které se přepínají v závislosti na vstupech S1 a R. 14

15 SR: Při signálu na vstupu S1 se výstup sepne až do okamžiku přivedení signálu na vstup R, který výstup rozepne, pokud není stále sepnut vstup S1, který má v tomto obvodu dominanci. Příklad: Pravdivostní tabulka: Časový diagram: I0.0 I0.1 Q předchozí stav I0.0 I0.1 Q0.0 RS: Při signálu na vstupu S se výstup sepne až do okamžiku přivedení signálu na vstup R1, který výstup rozepne, i pokud je sepnut vstup S, protože signál R1 má dominanci. Příklad: 15

16 Pravdivostní tabulka: Časový diagram: I0.0 I0.1 Q předchozí stav I0.0 I0.1 Q0.0 Čítače Čítač nahoru CTU: Tato instrukce zvýší aktuální hodnotu čítače o jedničku pokaždé, když vstup CU zaznamená náběžnou hranu. Když je aktuální hodnota větší nebo rovna nastavené hodnotě PV, nastaví se bit čítače. Nulování se provádí náběžnou hranou na vstupu R nebo při provedení instrukce Reset. Přestane čítat při dosažení maximální hodnoty (32 767). Čítač můžeme vybírat C0 až C

17 Příklad: Výstup Q0.0 trvale sepne po 5-ti zaznamenaných náběžných hranách na vstupu I0.0 a vypne po náběžné hraně na vstupu I0.1. Čítač dolů CTD: Tato instrukce sníží aktuální hodnotu čítače o jedničku pokaždé, když vstup CD zaznamená náběžnou hranu. Bit čítače se nastaví, pokud je aktuální hodnota čítače rovna 0. Nulování a nastavení zadané hodnoty PV se provádí náběžnou hranou na vstupu LD. Přestane čítat při dosažení 0. Čítač můžeme vybírat C0 až C

18 Příklad: Výstup Q0.0 trvale sepne po 5-ti zaznamenaných náběžných hranách na vstupu I0.0 a vypne po náběžné hraně na vstupu I0.1, ale pouze pokud tomu předcházela náběžná hrana na vstupu I0.1, která nastavila čítač na jeho hodnotu! Čítač nahoru/dolů CTU: Tato instrukce zvýší aktuální hodnotu o jedničku, když vstup CU zaznamená náběžnou hranu, a sníží aktuální hodnotu o jedničku, když vstup CD zaznamená náběžnou hranu. Aktuální hodnota čítače může být v rozsahu až 32767, po překročení těchto hranic dojde k přeskočení z minima na maximum a naopak. Když je aktuální hodnota čítače větší nebo rovna nastavené hodnotě PV, nastaví se bit čítače. Jinak se bit čítače nastaví na log. 0. Čítač se vynuluje při náběžné hraně na vstupu R nebo při provedení instrukce Reset. 18

19 Příklad: Výstup Q0.0 bude sepnut, pokud aktuální hodnota čítače bude rovna nebo větší než 5, přičemž vstup I0.0 tuto hodnotu přičítá a vstup I0.1 tuto hodnotu odčítá. Vypnutí výstupu nastane, pokud bude sepnut vstup I0.3 nebo pokud bude aktuální hodnota menší než 5. Časovače Druh časovače Čísla časovačů rozlišení Max. čas TONR TON, TOF T0, T64 1 ms 32,767 s (0,546 min) T1 T4, T65 T68 10 ms 327,67 s (5,46 min) T5 T31, T69 T ms 3276,7 s (54,6 min) T32, T96 1 ms 32,767 s (0,546 min) T33 T36, T97 T100 T37 T63, T101 T ms 327,67 s (5,46 min) 100 ms 3276,7 s (54,6 min) 19

20 Časovač zpožděného zapnutí TON: Tato instrukce odpočítává čas od sepnutí vstupu IN a po jeho dosažení nastaví bit časovače. Číslo časovače určuje jednotlivé časovače. Rozlišení se zobrazí v blokové instrukci. PT označuje násobek základního rozlišení časovače. Po rozepnutí vstupu IN se doposud uplynulý čas časovače vynuluje! Příklad: Výstup Q0.0 bude sepnut jen tehdy, pokud bude sepnut vstup I0.0, a to se zpožděním 2s (20 x 100 ms). 20

21 Časovač zpožděného zapnutí TONR: Tato instrukce odpočítává čas od sepnutí vstupu IN a po jeho dosažení nastaví bit časovače. Číslo časovače určuje jednotlivé časovače. Rozlišení se zobrazí v blokové instrukci. PT označuje násobek základního rozlišení časovače. Po rozepnutí vstupu IN se doposud uplynulý čas časovače nevynuluje! (tzv. akumulace času ) Aktuální hodnotu lze vymazat pomocí instrukce Reset (R). Oproti časovači TON, který vždy po signálu na IN počítá od začátku, časovač TONR odpočítává jednotlivé časy sepnutí IN, i když se jedná o několikanásobné sepnutí různých časových intervalů. Pokud se tyto intervaly sečtou a dosáhnou zadaného času, časovač sepne. Příklad: Výstup Q0.0 se sepne, pokud se celkový součet času sepnutí vstupu I0.0 dostane na 2 s (20 x 100 ms), i když se bude jednat o vícero sepnutí. Vypnutí výstupu a reset časovače se provede sepnutím vstupu I

22 Časovač zpožděného vypnutí TOF: Tato instrukce se používá na zpoždění rozepnutí výstupu o pevný čas po rozepnutí vstupu. Časové rozlišení časovačů je stejné jako u časovače zpožděného zapnutí. Příklad: Výstup Q0.0 bude sepnut jen tehdy, pokud bude sepnut vstup I0.0 a to i 2s (20 x 100 ms) po jeho rozpojení. Speciální paměťové bity SM Příklad: SM0.0: Tento bit má vždy hodnotu 1. SM0.4: Tento bit generuje pulz, který je 30 sekund v log. 1 a 30 sekund v log. 0. Pracovní cyklus 1 minuta. SM0.5: Tento bit generuje pulz, který je 0,5s v log.1 a 0,5s v log. 0. Pracovní cyklus 1 sekunda. 22

23 Příklad: Výstup Q0.0 bude 0,5 s sepnut a 0,5 s rozepnut. Použití jako jednoduchý zdroj, např. blikání. Analogový potenciometr Tento PLC automat obsahuje za odklopným krytem analogový potenciometr, který lze pomocí nástroje přestavit. Automat poloze tohoto potenciometru přiřazuje číselnou hodnotu Tato hodnota je dostupná v SMB28. Pokud chceme dále pracovat s číselnou hodnotou pomocí jiné instrukce, musíme si ji např. uložit do paměti VW a s touto hodnotou pak můžeme pracovat. To se provádí v konverzi instrukcí B_I. Příklad: 23

24 Digitální hodnota (0 255) analogového potenciometru (SMB28) je uložena pomocí instrukce B_I do lokální paměti VW100. Tato hodnota pak slouží jako násobitel pro základní čas časovače T33. Při sepnutí vstupu I0.0 po dobu (0 255) x 10ms dojde k sepnutí výstupu Q0.0. Porovnání PLC v kategorii instrukce porovnání, nabízí mnoho instrukcí, pomocí nichž můžeme porovnávat a podmiňovat číselné hodnoty. Příklad: Pokud bude číselná hodnota (0 255) analogového potenciometru SMB28 větší nebo rovna číslu 100, pak sepne výstup Q0.0. Paměť 24

25 Oblast proměnné paměti V Paměť můžete používat pro uložení mezivýsledků operací prováděných řídicí logikou programu. Můžete ji také používat pro ukládání ostatních dat souvisejících s procesem nebo úlohou. Do paměťové oblasti V můžete přistupovat v bitech, bytech, word nebo double word. Oblast bitové paměti M Oblast bitové paměti se využívá na řídicí kontakty pro uložení mezistavu procesu nebo mezistavu jiných řídicích informací. Do bitové paměťové oblasti můžete vstupovat v bitech, bytech, word nebo double word: Příklad: Výstup Q0.0 bude sepnut sepnutím vstupu I0.1, ale pouze tehdy, pokud tomu předcházelo sepnutí vstupu I0.0. Rozepnutí výstupu Q0.0 se provede sepnutím vstupu I

26 Diagnostická kontrolka SF/DIAG PLC automat, kromě jiného obsahuje kontrolku SF/DIAG, kterou lze naprogramovat, jako uživatelskou kontrolku k signalizaci některého stavu. Pokud je parametr IN???? větší jak 0, tak rozsvítí kontrolku. Pokud je 0 tak kontrolku zhasne. Přiklad: Diagnostická kontrolka SF/DIAG začne blikat vlivem pomocného stavového bitu SM0.5 po 0,5 s, pokud bude sepnut vstup I

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci SlimKeyBoard SlimKeyBoard Návod k obsluze a instalaci Vítejte, gratulujeme Vám ke koupi kódové klávesnice SlimKeyBoard. Tato klávesnice dokáže široce uspokojit Vaši potřebu správy kódů pro oprávnění vstupu

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 Platnost od 27.4.2010 Vypracoval: Daniel Stryja Přístupový systém BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone Montážní návod Obsah 1. Popis modulu přístupového systému

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214

Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214 Užívatelský Manuál GSM dálkového ovládání B214 www.poh on y- da nd o.sk 1 B214 Popis zařízení GS M dálkové ovládání B214 slouží k ovládání zařízení pomocí S MS a prozváněním pomocí mobilního tele fonu.

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

Knihovna SolarMonitorLib

Knihovna SolarMonitorLib Knihovna SolarMonitorLib TXV 003 84.01 první vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 84.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Listopad 2013 1 První vydání, popis odpovídá SolarMonitorLib_v10

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210

Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210 Čítače Kontroléry Enkódery Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210 Obsah Strana 1 Bezpečnostní opatření 2 2 Seznámení s NE 210 4 3 Připojení NE 210 4 3.1 Připojení napájecího napětí 5 3.2

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

GSM PAGER Tento manuál je platný od programové verze 1.3CZ. (viz identifikační štítek)

GSM PAGER Tento manuál je platný od programové verze 1.3CZ. (viz identifikační štítek) PAGER VT-11 manuál GSM PAGER Tento manuál je platný od programové verze 1.3CZ. (viz identifikační štítek) VT11 SOFTWARE k programování je umístěn zde: CD Variant: Manuály aktuální GSM komunikátory VTGT-SW

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK Uživatelský a servisní manuál 2 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Je to nový high-tech výrobek, jehož vývoji a výrobě jsme věnovali mimořádnou

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800

Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800 Náhrada hořákových automatik série R74 automatikami série EC/RM7800 SERVISNÍ LISTY Původní automatika série R74 Nová automatika série EC/RM7800 Hořákové automatiky Honeywell série R74 byly prvními mikroprocesorovými

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více