MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY"

Transkript

1 Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 17. května 2012, DATUM VYDÁNÍ: 25. května 2012, CENA: 6 KČ Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální rubrika) Právní novinky - duben 2012 Odborová rekreace 2012 Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) Pane učiteli, prosím vás, nefackujte ve škole našeho synka. On si to potom na nás doma opakuje... STOP VLÁDĚ pořádá další akce Platforma Stop vládě, která sdružuje 75 občanských iniciativ, sdružení a odborových svazů, organizuje další protestní akce. Na společném brífinku odborů a občanských iniciativ 14. května v Praze o tom informovali mluvčí ProAlt Jan Májíček a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. N Minulý týden se mohli lidé scházet u petičního a informačního stanu v Praze na Andělu. Byly tam k dispozici materiály proti připravovaným vládním reformám a v průběhu dní tam s veřejností diskutovali o dané problematice různí odborníci. V úterý 22. května (již po uzávěrce tohoto čísla Kováku) pořádá platforma Stop vládě v Praze protestní pochod od náměstí Winstona Churchilla k Úřadu vlády České republiky. Po tomto vyjádření nesouhlasu s realizovanými a připravovanými reformami vlády Petra Nečase budou následovat akce Okupujme ministerstva!. Přičemž zahrnuta budou ministerstva, která připravují asociální a nekvalitní reformy v těch nejcitlivějších oblastech. Data okupací budou upřesněna v nadcházejících dnech. Platforma Stop vládě také podporuje demonstraci Za přežití seniorů 30. května na Palachově náměstí v Praze od 13 hodin (Kovák informoval v minulém čísle), kterou pořádá Rada seniorů ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Rada seniorů trvá na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona, žádá odložení tzv. druhého pilíře penzijní reformy a požaduje zákon o sociálním bydlení seniorů. (red.) Slévárna v uherskohradišťském Mesitu září čistotou a dalo by se tu i z podlahy jíst MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Firma i odbory se nacházejí ve stavu mírného optimismu Firma MESIT - největší průmyslový koncern centra Moravského Slovácka Uherského Hradiště slaví v těchto dnech 60. výročí svého trvání. Oslava šedesátky není totéž co padesátky, zdůrazňuje předseda ZO OS KOVO Petr Křižánek, takže holding se letos rád pochlubí místní i přespolní veřejnosti výstavou svých produktů, které vyšly za uplynulých 60 let z bran firmy. Výstava se koná v prostorách městského Domu kultury a odtud následně poputuje do Zlína, sídla Úřadu Zlínského kraje do proslulého mrakodrapu neboli budovy č. 21. Petr Křižánek, předseda ZO OS KOVO ávštěvník Mesitu průmyslového areálu na okraji města je při vstupu do brány příjemně překvapen. Nesetkává se tu s budovami a výrobními halami na prahu důchodu, ale s obrazem prvého desetiletí XXI. století. Budovy jsou čerstvě zatepleny, omítnuty a kde není na nádvoří položen asfalt, upoutají travnaté plochy s květinovými záhony. Obdobný pohled poskytuje i hala slévárny, kde by se proti všem zvyklostem dalo jíst z podlahy. Tradice výroby překonala všechny obtíže Dnešní MESIT holding vznikl v roce 1993 jako pokračovatel společnosti Aeropal, založené v roce 1952, následně Mikrotechny a Mesitu, které se zabývaly vývojem a výrobou zejména letecké přístrojové a komunikační techniky jak pro letouny tuzemské výroby, tak i pro potřeby v dopravě, zdravotnictví, energetice apod. V roce 1958 tu byl zahájen vývoj a výroba radiostanic a od roku 1969 se podnik osamostatnil a specializoval na vývoj a výrobu leteckých přístrojů pro tuzemské letouny typu L 410 a L 39. V letech 1976 až 1983 došlo ve firmě k rozsáhlé investiční výstavbě a následně k vývoji a výrobě leteckých přístrojů pro letouny typu L 610 a L 159, vzpomíná odborový předák Petr Křižánek. V podniku prožil celý svůj produktivní věk a funkci uvolněného předsedy už vykonává jako důchodce po tři dny v týdnu, takže historii firmy má v malíčku. Až do roku 1990 byla produkce firmy z 95 procent orientována na výrobu přístrojového vybavení a elektroniky pro letecký průmysl a se třemi tisíci zaměstnanců vyráběla přes 1200 výrobků vlastní konstrukce. Petr Křižánek upozorňuje, že počátkem 90. let se prakticky zastavil obchod v oblasti leteckého průmyslu, což znamenalo pro firmu velkou ztrátu výrobkové orientace. V roce 1991 se stala z Mesitu akciová společnost, od té doby se mnoho akcionářů vystřídalo, ale hlavní manažeři, tj. generální ředitel a ekonomický náměstek, zůstali až dosud ve svých funkcích. To je pro firmu, ale i pro odbory velká výhoda, protože oba představitelé (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo května 2012 Co nového v severních Čechách Dokážeme udržet profesionální úroveň v OS KOVO? Tak se s Vámi, čtenáři týdeníku Kovák, opět po roce na tomto místě setkávám. Ano, je to již celých dvanáct měsíců od mojí poslední informace o tom, co se stalo a událo v našem regionu. Změnilo se za tu dobu něco? Došly názory a připomínky, tenkrát zde uvedené, k nějakému řešení? (Ne)nastaly od té doby nějaké změny a nová řešení? Nejenom na tyto otázky se pokusím následně odpovědět (Ne)vyřízená pošta z minulosti Záměrně bych chtěl pominout situace, názory, stanoviska, činy a postupy OS KOVO, jeho vedení, základních organizací a vlastních členů OS KOVO, které za minulý rok reagovaly na aktuální politické a hospodářské dění v naší zemi. Řečeno a popsáno bylo (nejenom) na stránkách Kováku v této věci dost a myslím, že ještě řečeno a popsáno bude. Chtěl bych se více věnovat tomu internímu, co charakterizuje vazbu mezi OS KOVO a jeho členy. Před rokem jsem mj. popisoval situaci, která specifikovala možnosti OS KOVO při obhajobě a schopnostech zajišťování práv zaměstnanců v kontextu pracovněprávního vztahu. Musím (s potěšením) konstatovat, že od období před 12 měsíci se nezměnilo to, že jako forma obhajoby zaměstnaneckých práv se jako nejvýhodnější a nejlepší jeví a stále častěji prosazuje forma vstupu zaměstnanců do sdružení či organizací, zejména tedy odborů, které jim pak obhajobu jejich práv a i vlastní činnost zajišťují a služby tohoto formátu poskytují. Určitě mohu i konstatovat, a zde také s potěšením, že mluvíme-li za OS KOVO, jsou tyto služby poskytovány ve vysoké odborné kvalitě a dostatečné kvalitě. Na co však musíme hledat odpověď v budoucnu, a o čem musím konstatovat (zde bohužel), že z pohledu mého, jako vedoucího jednoho z regionálních pracovišť, nefunguje tak, jak by mělo, je systém vnitřní struktury zaměstnanců OS KOVO, a to například v oblasti jejich odměňování, kariérního růstu a možnostech a způsobech poskytování služeb a zde zcela jednoznačně podotýkám služeb jak neplacených (tj. v podstatě dnešní stav), tak i služeb placených (nejsou tím samozřejmě myšleny komerční nabídky dalších subjektů ve prospěch členů OS KOVO, ale služby nad rámec standardu ). Myslím totiž, že naše možnosti zaměstnanecké struktury, a to jak po stránce odborně-kvalitativní, tak i po stránce personálně-kvantitativní, nedošly ještě do svého maxima, zde však s vyjádřením souběžné úrovně míry ohodnocení jejích zaměstnanců. Poznáváme to mimo jiné při procesu výběru nových zaměstnanců, kdy, podle mého názoru, v poslední době začíná v případě hledání a obsazování nových zaměstnanců (či obsazování stávajících uvolněných pracovních míst) s požadavkem odborné specializace a odborné praxe převažovat zájem o uplatnění v OS KOVO u profesních odborníků bez předchozí zkušenos- ti či praxí v odborech (jiní ani pomalu nejsou a v budoucnu téměř nebudou) tak, jak jsme byli víceméně zvyklí doposud. To je stav, který je nutno respektovat, na který však musíme být ale schopni reagovat přiměřeným a vhodným způsobem, abychom dokázali tyto nové profesní odborníky, bez jejichž služeb a činnosti se neobejdeme, v rámci organizační struktury OS KOVO zachytit a stabilizovat, a to na minimálně střednědobé období. Je asi potřebné říci, že období, kdy práci v odborech vykonávali většinou funkcionáři, kteří měli zkušenost s prací v odborech z minulosti, jsou pryč (z důvodu jejich odchodu mimo zaměstnaneckou sféru) a je potřeba tuto činnost a služby postupně nahradit prací odborně erudovaných profesionálů (s určitým vztahem k odborové činnosti), schopných a připravených konkurovat managementu firem, a to jak na úrovni centrály OS KOVO, tak i na úrovni jednotlivých regionálních pracovišť, ale i případně na úrovni vlastních základních Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť organizací. A k tomu musíme být schopni nabídnout odpovídající konkurenceschopný systém vnitřního uspořádání, variabilitu portfolia nabízených služeb, moderní způsoby zaměstnávání (včetně podoby pracovněprávního vztahu, benefitů a odměňování, odpovídající hodnotě na trhu práce). Jinak není šance rozvíjet již dříve nastavený systém zajištění odpovídajících služeb pro členy a organizace v rámci OS KOVO, protože nebudeme schopni požadované odborníky (a tím celý systém) získat a udržet. K tomu se připojují i další otázky, které jsem si před rokem kladl: Dokážeme v rámci OS KOVO zajistit to, abychom: 1. se nemuseli dívat (nemohoucně) na to, jak nás zaměstnanci firem v regionu žádají o pomoc při vzniku odborové organizace bez toho, aby museli ustanovovat například výbor ZO? 2. se nemuseli dívat (také nemohoucně) na to, jak nám naše odborové organizace přebírají šikulové z jiných odborových svazů? 3. mohli poskytovat další kvalitní přímou obslužnou činnost pro ZO (zejména v oblasti hospodaření a účetnictví)? 4. mohli poskytovat další zaměstnanecké služby v rámci regionu, které nám nyní naše stanovy neumožňují či na jejich poskytování nemáme vytvořenou strukturu nebo systém? Zde z mého pohledu (pokud pominu naše vlastní nesystémové aktivity realizované naplněním shora uvedených bodů 3 a 4 v rámci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a pravděpodobně v obdobném rozsahu, mohu-li podle mě dostupných informaci i za své kolegy tvrdit, i na některých dalších regionálních pracovištích) nedošlo zatím také k žádné změně a budu rád překvapen, pokud by se některá řešení objevila v rámci například návrhů na změnu Stanov OS KOVO či v rámci systémových změn uvnitř OS KOVO. Některé návrhy již byly předloženy, na některé ještě komise pro stanovy čeká, jiné by šlo řešit i bez změny stanov. Rozhodnutí k daným návrhům řešením jsou pak v kompetenci a pravomoci jednotlivých orgánů OS KOVO Zprávy ze současnosti Je velice pozitivní sledovat, jak v regionu začínají svoji činnost realizovat nově vzniklé odborové organizace, kde se o činnost zajímají zejména mladí. Z pohledu regionálního pracoviště se snažíme o jejich maximální podporu, zejména v oblasti spolupráce se zaměstnavatelem, v oblasti jejich odborného vzdělávání a školení a v oblasti zajištění činnosti odborové organizace. Postupně se pak v součinnosti s radou Krajského sdružení OS KOVO Ústeckého kraje a radou Krajského sdružení OS KOVO Libereckého kraje snažíme vytvářet podmínky pro vznik činnosti komise mladých v jednotlivých regionech a poskytnout jim pomoc například při organizování a pořádání informačních, vzdělávacích, prezentačních a sportovních akcí. Mgr. RADEK ZÁKON, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem (Pokračování příště) Smuteční oznámení S velkou lítostí oznamujeme, že v neděli 6. května po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 58 let náš kamarád a dlouholetý kolega JAN LAN- GER. Honza Langer patřil k zakládajícím členům současného OS KOVO, zprvu působil jako místopředseda a později jako předseda ZO OS KOVO TMS Pardubice. I po zániku firmy udržel základní organizaci, která působila na místní úrovni. Rovněž aktivně působil na krajské úrovni svazu a dlouhá léta byl členem DaRK OS KOVO. Honza byl vždy obětavým funkcionářem a statečným bojovníkem, což se projevilo i v jeho těžké nemoci, kdy se zákeřnou chorobou zápasil sedm let. Přesto dál obětavě působil ve svých funkcích i ve chvílích, kdy na něm samotném ležela tíha péče o jeho nejmladšího syna. Děkujeme Ti, Jane, za vše, co jsi pro OS KOVO a jeho členy udělal. Ing. RADKO ŠAMÁNEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové 2

3 Také v tomto čísle Kováku bude položena jedna anketní otázka týkající se lázeňského hotelu Děvín a města Mariánských Lázní. Odpovědi si pečlivě zaznamenávejte na anketní lístek, který byl otištěn v minulém čísle a také ještě bude otištěn v čísle 20 pro ty, kteří ho ztratili nebo si ho nestihli vystřihnout v minulém čísle. Anketní lístek lze také okopírovat, není nutný jeho originál. Jakmile zodpovíte třetí (a zároveň poslední) soutěžní otázku, prosíme o zaslání anketních lístků, nejpozději však do Tento lístek musí obsahovat všechny tři odpovědi a další předepsané náležitosti. Dne se za přítomnosti jednatele SPA Hotel Děvín, s. r. o., Dipl. Ing. Jana Jokla a místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera bude losovat výherce, jehož spolu se správnými odpověďmi zveřejníme v časopise číslo 23. Každá osoba může poslat pouze jeden anketní lístek. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci lázeňského hotelu Děvín. Kam anketní lístky zaslat: Originály, popřípadě kopie, vyplněných anketních lístků zasílejte vždy s Vaším podpisem nejpozději do (rozhodující je razítko s datem pošty): 1) 2) korespondenční adresa: Lázeňský hotel Děvín, Příkrá 618, Mariánské Lázně, Malá nápověda: Jako možný zdroj čerpání informací uvádíme webovou stránku: a dále text této série článků v číslech 18, 19 a 20. Druhá otázka: Jak se jmenoval slavný básník a významný host Mariánských Lázní, který KOVÁK číslo května 2012 Lázeňský hotel Děvín nabízí: Zapojte se do soutěže o víkendový pobyt v Mariánských Lázních! Lázeňský hotel Děvín v Mariánských Lázních pokládá pozorným čtenářům v pořadí již druhou soutěžní otázku Pomník J. W. Goetha, který pobýval v Mariánských Lázních zde prožil svou pozdní lásku k dívce jménem Ulrica von Levetzow? Proč zrovna do Mariánských Lázní? S názvem Mariánské Lázně se poprvé setkáváme před dvěma sty lety. V roce 1808 tam otevřel lékař kláštera premonstrátů v Teplé Jan Josef Nehr první lázeňskou sezónu. Již v roce 1818 obec pojmenovaná podle Mariina pramene dosáhla takového věhlasu, že byla vyhlášena veřejnými lázněmi. Díky chemické rozmanitosti zdejších léčivých pramenů nabízejí Mariánské Lázně velmi pestrou indikaci. Základ lázeňské péče, určené k léčbě onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest, pohybového aparátu, poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervových a kožních onemocnění, tvoří originální kombinace pohybu a rozmanitých procedur. V nejbližším okolí Mariánských Lázní vyvěrá přes sto léčebných pramenů, v samotném městě jich lze nalézt čtyřicet. Těsná blízkost velmi rozdílných pramenů je bez nadsázky balneologickou raritou. Kolonády a altány zastřešující jednotlivé prameny dokreslují malebnost lázeňského centra. Skvostem a současně nejvyhledávanější památkou města zůstává litinová kolonáda z roku 1889, ve stínu nestojí ani secesní budova městského divadla či jedna z nejmladších Zpívající fontána. V záznamech lázeňských hostů se za dobu existence Mariánských Lázní naleznou jména panovníků, členů významných šlechtických rodů, umělců i vědců. (red.) Mesit slaví... (Dokončení ze str. 1) po absolvování vysoké školy následně prošli všemi výrobními i řídicími funkcemi a vyjednávání kolektivní smlouvy probíhá vždy velmi korektně. V letech proběhla významná restrukturalizace firmy, aniž by přitom byla narušena kontinuita speciální a průmyslové výroby či osvědčené technologické a kooperační vztahy uvnitř tohoto společenství. Rovněž byla zachována nepřetržitá spolupráce s vojenskými i civilními výzkumnými ústavy a školami v procesu vývoje výroby. Holdingem i učilištěm MESIT holding, a. s., je dnes jedním z nejvýznamnějších privátních podnikatelských seskupení koncernového typu, zahrnující aktivity dceřiných společností v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Představuje podle slov odborového předáka kapitálově i technologicky provázanou skupinu jedenácti společností s necelým tisícem zaměstnanců a ročním obratem miliónů korun. Samostatnou společnost v rámci holdingu tvoří i Střední škola MESIT, o. p. s., ve které se vyučuje v oboru mechanik-elektronik, elektrikář, obráběč kovů i dalších oborech. Nabízí studijní a učební obory i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nástavbové studium, a zabezpečuje tak odborníky nejen pro MESIT, ale i jiné firmy v okolí. Krize se nestala katastrofou Podle P. Křižánka se nedávná světová hospodářská krize Mesitu nedotkla nijak dramaticky. Nedošlo k žádnému velkému snižování stavu zaměstnanců a vedení společnosti se snažilo udržet si všechny odborníky pohromadě, aby jim později nechyběli. Výdělky sice mírně poklesly, ale zakrátko se opět vyrovnaly a za loňský rok činil průměrný měsíční plat korun (bez manažerů). Mohlo by to být i více, ale musí se přihlížet i do budoucna, aby pak nenastalo případné snižování stavu zaměstnanců, podotýká předseda ZO. Při kolektivním vyjednávání se odborům daří již po několik uplynulých let zvýšit mzdový nárůst o tři procenta. Petr Křižánek vyjednává s vedením holdingu pro každou společnost kolektivní smlouvu zvlášť podle daných podmínek. Pozoruhodná je zaměstnanost v areálu Mesitu. V roce 1990 činila cca 2800 zaměstnanců, v současnosti jich má seskupení MESIT holding 960, ale mezitím se do areálu nastěhovaly další firmy, tzn. že v současné době prochází denně vraty areálu téměř na čtyři tisíce zaměstnanců. Odbory trpí na chudokrevnost Se stavem organizovanosti předseda ZO příliš spokojený není. Je nás v odborech jen čtvrtina všech zaměstnanců, a tak si nemůžeme moc vyskakovat. Máme od firmy sice vlastní kancelář vybavenou nejmodernější komunikační technikou, firma hradí můj plat, ale jinak nám na činnost nepřispívá, takže na nějaké společné akce peníze nemáme. Pouze přispíváme dětem na letní a zimní prázdninové pobyty, na koupání v městském bazénu, na narození dítěte či k pracovním či životním jubileím, a to je tak vše. Ve firmě však celkově převládá spokojenost. Zaměstnanci mají solidní, perspektivní i dobře placenou práci a co si tedy přát více? Text i snímky (rur) 3

4 KOVÁK číslo května 2012 Zámecké a zahradní litinové stavby Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) Litina našla své uplatnění také v zámecké architektuře, respektive v nosné konstrukci a dekorativní výzdobě skleníků, zimních zahrad, oranžérií, balkonů, altánů, kašen a dalších stavebních prvků na území těchto šlechtických sídel. Využívalo se samonosných litinových konstrukcí, někdy vyztužených skeletem z válcovaného železa, sestavených z prefabrikovaných, ve slévárně vyrobených dílů, které bylo možné na místě v krátké době smontovat v celek. To platilo pro drobné objekty stejně jako pro monumentální halové stavby, jak ukazují i dnes uvedené příklady. Zimní zahrada na zámku Hluboká, postavená před rokem 1859 První takovou stavbou, z hlediska vývoje kovových stavebních konstrukcí mimořádně důležitou, vzpomenutou již v úvodu našeho seriálu, je palmový skleník v Lednici na Moravě. Jeho význam je jak v prvenství (postaven v letech ) a rozměrech vlastní stavby (délka 120 m, výška 10 m), tak v jejím provedení. To patřilo k vrcholným výkonům své doby. Profilová žebra, nesoucí skleněné tabulky i podpěrné tyčové sloupy s ozdobnými litinovými návleky, jsou z celistvého válcovaného železa, dodaného ze Sobotínských hutí. Svými rozměry představují hraniční výkon, jehož mohla být při daném stupni výrobní technologie jakákoliv železárna schopná. Rovněž přeprava těchto mohutných stavebních dílů ze severní na jižní Kašna na hradě Křivoklátě z 50. let 19. století Moravu byla při tehdejším stavu dopravních cest a prostředků jen těžko řešitelný problém. Obdiv je na místě, lednický skleník byl nedávno dokonale restaurován, pěstitelsky zprovozněn a je veřejnosti přístupný. Jinými reprezentanty velkolepého uplatnění litiny v zámecké architektuře jsou zimní zahrada a veranda na zámku Hluboká u Českých Budějovic. Zimní zahrada je zasklená litinová hala na 33 vysokých sloupech s četnými kružbami, mřížovím a ozdobnými detaily. Tvoří spojnici mezi budovou zámku a bývalou jízdárnou, dnešní Alšovou jihočeskou galerií. V duchu romantické gotiky byla provedena jako první z litinových staveb na zámku, a to kolem roku Zasklené litinové schodiště, vedoucí ze zimní zahrady do zámku, bylo postaveno v letech Pozoruhodné je, že schodiště, stejně jako níže uvedenou monumentální verandu, nedodala žádná z velkých hutí, ale regionální slévárna sídlící v bývalém klášteře ve Zlaté Koruně. Litinová veranda obklopuje zadní průčelí zámku v délce asi 60 m a zasahuje svými otevřenými prostory, sloupovím a točitými schodišti až do druhého patra. Užitná plocha dosahuje téměř 700 m². Celková váha použité litiny je asi 120 tun. Tato mohutná, avšak vzdušná a působivá konstrukce z let prošla v polovině 90. let 20. století generální opravou, kdy byla zcela snesena a na svém místě po patřičných zákrocích znovu smontována. Připomenout si zaslouží i rozměrná litinová kašna v pseudogotickém stylu stojící od 50. let 19. století uprostřed nádvoří hradu Křivoklátu. Sestává z dvanácti deskových polí zdobených kružbami a heraldikou a stojanu k výtoku vody ve tvaru štíhlé fiály, umístěného zvnějšku kašny. Ing. ZDENĚK RASL Snímky archív autora KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Teoretikové humoru říkají, že i nesmysl musí být... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je český publicista, spisovatel, scenárista a dramatik Vladimír Škutina ( ). Napsal knihy Jezdec a smrt, Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů, Martina, Český šlechtic František Schwarzenberg, Hana. Po podepsání Charty 77 byl nucen emigrovat do Švýcarska. V roce 1988 získal v USA cenu Marka Twaina, v roce 1990 mu byla udělena Cena míru amerických univerzit za esej Co s humorem, když máme svobodu. (jk) Vyluštění z Kováku č. 18/2012 (výrok C. G. V. von Heidenstama): Láska je jako nákaza; stačí jediný pohled, aby jako její původce... skrytě hlodal v našem srdci. 4

5 Předem uvádíme, že pro konkrétní odpověď bychom museli znát ještě další informace, které v dotazu neuvádíte, a to zejména průběh vašich předcházejících pracovních neschopností a datum přiznání důchodu. Předpokládáme, že počátkem onemocnění míníte datum počátku své pracovní neschopnosti. Skutečnost, že jste si nechal v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, přiznat starobní důchod ve výši jedné poloviny a že tak pracujete, lidově řečeno, na poloviční procenta, není rozhodná. Jste poživatelem starobního důchodu a jako na takového se na vás vztahuje zvláštní úprava podpůrčí doby nemocenského. Nejprve k obecné úpravě platné pro zaměstnance. Doba, po kterou má být podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplácena dávka, se nazývá podpůrčí dobou. Nemocenské je jednou z dávek nemocenského pojištění. U nemocenského začíná podpůrčí doba sice 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti, trvá však nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. KOVÁK číslo května 2012/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které oslovují širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Pište, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Sociální rubrika Jak dlouho budu brát nemocenské? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Pobírám starobní důchod ve výši jedné poloviny a současně vykonávám výdělečnou činnost. Pokračuji v zaměstnání i po přiznání důchodu. Onemocněl jsem zánětem průdušek a nyní se mi k tomu přidal zápal plic. Mám nějak omezenou nemocenskou proti ostatním zaměstnancům? P. Z., Hradec Králové Nyní ke zvláštní úpravě. Ta je uvedena v 28 zákona č. 187/2006 Sb. a týká se poživatelů starobního, ale i invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejdéle po výše uvedenou dobu 70 kalendářních dnů. Je zde ještě další omezení. Byla-li podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost v tomto následujícím kalendářním roce. Nárok na výplatu nemocenského zaniká uplynutím buď obecné nebo zvláštní podpůrčí doby podle toho, která uplyne dříve. Přitom obě podpůrčí doby končí u poživatelů starobních důchodů vždy dnem, jímž skončilo zaměstnání. Závěrem uvádíme, že výše nemocenského není nijak ovlivněna skutečností, že jste starobní důchodce, a počítá se stejně jako výše nemocenského u běžného zaměstnance. Právní servis Jak je to se sjednáváním zkušební doby? JUDr. DUŠAN HEBORT, Ph.D., právník, Regionální pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem Zaměstnavatel připravuje rozšíření výroby a chce přijmout cca 50 nových zaměstnanců, se kterými chce sjednat v pracovní smlouvě zkušební dobu. Jaké jsou podmínky pro sjednávání zkušební doby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem od ledna 2012? Došlo k nějakým změnám proti předešlé právní úpravě? K. K., Žatec Zkušební doba může od začátku roku 2012 činit až 6 měsíců, je-li sjednána s vedoucím pracovníkem (zaměstnancem). Vedoucí zaměstnanec je definován v 11 jako zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Pojetím zákonné definice lze dospět k tomu, že vedoucí zaměstnanec musí mít alespoň dva podřízené zaměstnance s oprávněním udělit závazný pokyn oběma z nich. Délka zkušební doby v žádném případě nesmí být sjednána delší než ½ délky sjednaného pracovního poměru na dobu určitou. Sjednat zkušební dobu lze jenom při vzniku pracovního poměru, nikoli při jeho změně. Určení posledního dne sjednané zkušební doby je nutné věnovat patřičnou pozornost, protože od roku 2012 je staronově pojato počítání jako doba, nikoli jako lhůta. Například zkušební doba sjednaná od v délce tří měsíců trvá až do , nikoli , což by odpovídalo poslednímu režimu počítání do konce roku Zkušební doba se prodlužuje při celodenní překážce zaměstnance ve směnném provozu nikoli o kalendářní dny trvání překážky, ale o počet směn, ve kterých překážka trvala, a to jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Drtivá většina návrhu pracovních smluv je obsahově určována zaměstnavatelem včetně ustanovení o sjednání a délce zkušební doby. Zaměstnanec má možnost buď na návrh pracovní smlouvy přistoupit, nebo návrh odmítnout. Možnost vyjednat změnu návrhu pracovní smlouvy je výjimečná, alespoň při sjednávání pracovního poměru s novým zaměstnancem, se kterým zaměstnavatel nemá zkušenost. S ohledem na předchozí odstavec jsou s tím spojené následky neplatnosti podle 18 odst. 2 ZP, který uvádí, že neplatného sjednání zkušební doby se nemůže dovolat zaměstnavatel, jestliže ji způsobil. U jednostranně neplatného sjednání zkušební doby v takovém případě může zrušit pracovní poměr ve zkušební době pouze zaměstnanec z vlastního rozhodnutí. Jednostranné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být učiněno písemně. Nová právní úprava neplatnosti právních úkonů stanoví v 20 odst. 3 ZP, že jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vady formy právního úkonu vždy neplatné, tj. jedná se zde o tzv. absolutní neplatnost právního úkonu. Pracovní poměr ve zkušební době nelze účinně zrušit starým způsobem ústně nebo telefonicky. Ze strany zaměstnavatele je prvotním způsobem doručování osobní předání do vlastních rukou (viz 337 ZP), teprve poté je možné přistoupit k doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (zde za podmínky dodržení ustanovení 335 ZP) a nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (viz 336 ZP). Vlastní oznámení musí být doručeno v originále; doručením kopie oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době není dodržena povinná forma jednostranného právního úkonu a ke skončení pracovního poměru dnem doručení kopie nedojde. Se zrušením pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatel povinně seznámí základní organizaci v souladu s 61 odst. 5 ZP. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích se vztahuje bez výjimky i na zrušení pracovního poměru se zaměstnancem ve zkušební době. I

6 KOVÁK číslo května 2012/příloha Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista ČMKOS na sociální zabezpečení Každý účastník má podle 84 zákona o důchodovém spoření právo vyžádat si statut důchodového fondu a sdělení klíčových informací v listinné podobě. Pokud jde o vyžadování informací od účastníka důchodového spoření, stanoví 85 zákona, že před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů, s nimiž důchodové fondy investují, o toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a cílech v rámci důchodového spoření a preferencích ve vztahu ke strategii spoření. Tyto informace potřebuje, aby vyhodnotila, zda uzavření smlouvy o důchodovém spoření a dohodnutá strategie spoření odpovídá cílům účastníka v rámci důchodového spoření, jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Jde o zásadu, která bývá reprodukována jako zásada poznej svého zákazníka. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. 54. Penzijní společnost může doporučit neuzavření smlouvy Pokud penzijní společnost vyhodnotí informace získané od účastníka tak, že uzavření smlouvy o důchodovém spoření, výše peněžních prostředků, které budou ukládány do důchodových fondů, nebo jím požadovaná strategie spoření neodpovídá profilu účastníka, upozorní účastníka na takové zjištění a doporučí mu stát se účastníkem pro něj vhodnějšího důchodového fondu nebo jinou strategii spoření, případně mu doporučí vůbec smlouvu o důchodovém spoření neuzavírat. Jestliže účastník trvá na volbě jím zvoleného důchodového fondu, poučí jej o rizicích spojených s touto volbou a jeho volbě vyhoví. Obdobný postup je stanoven i v případě, že účastník odmítne informace poskytnout nebo podá informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé. Informace ať přímo či nepřímo doporučující účast na systému důchodového spoření, konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se důchodového spoření účastníkům nebo zájemcům o důchodové spoření, která se týká konkrétní penzijní společnosti nebo důchodového fondu a kterou mohou adresáti tohoto sdělení vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé doporučení rozhodnutí týkajícího se důchodového spoření nebo strategie spoření, se v 87 označuje jako důchodové doporučení. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. Každý, kdo vy- II tváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení podle 87, zajistí podle 88, aby v důchodovém doporučení byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů, a aby nebyly uváděny informace, existuje-li pochybnost o jejich úplnosti, přesnosti nebo pravdivosti. A dále, aby byly jednoznačně označeny všechny předpovědi a uvedena podstatná východiska pro vytvoření důchodového doporučení a aby byla jednoznačně a zřetelně uvedena osoba, která důchodové doporučení vytvořila, a to zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, a osoby, která je připravila, uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce. Ten, kdo vytváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení, je povinen na žádost ČNB doložit odůvodněnost důchodového doporučení a plnit další povinnosti stanovené v zákoně. Zákon řeší i postup vytváření a rozšiřování důchodového doporučení právnickou osobou. Paragraf 89 uvádí informace, jaké má důchodové doporučení obsahovat s tím, že by to měly být například informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu důchodového doporučení. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce důchodového doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v důchodovém doporučení jednoznačně označit místo, kde lze tyto informace nalézt. 55. Výpis musí obsahovat hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu Co musí být uvedeno ve výpisu důchodového spoření, který účastník dostává, stanoví 90 zákona o důchodovém spoření. Výpis musí obsahovat číselné označení osobního důchodového účtu, datum jeho zřízení a identifikační údaje účastníka, dále pohyby prostředků účastníka na jeho důchodovém podúčtu za období od posledního výpisu, připsané a odepsané důchodové jednotky na jeho majetkovém podúčtu a hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu. Tato hodnota je součinem aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu ke dni vyhotovení výpisu a počtu důchodových jednotek důchodového fondu připsaných do tohoto dne na majetkový podúčet. Výpis důchodového spoření účastníka dále obsahuje dobu účasti na spoření, zhodnocení prostředků účastníka v nominální výši a v procentech za dobu účasti na spoření nebo výši úplaty penzijní společnosti v procentech. Na základě dohody účastníka s penzijní společností může výpis obsahovat další údaje. Výpis musí být přehledný a srozumitelný, údaje v něm obsažené nesmějí být zavádějící a jejich označení musí být jednoznačné. Penzijní společnost je povinna zaslat účastníkovi bezplatně výpis za kalendářní rok do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku a v případě převodu prostředků účastníka nebo obhospodařování důchodového fondu k jiné penzijní společnosti bez zbytečného odkladu. Penzijní společnost převádějící prostředky účastníka k jiné penzijní společnosti je povinna zaslat ke dni převodu prostředků účastníka způsobem umožňujícím dálkový přenos dat výpis z jeho osobního důchodového účtu. Na požádání je penzijní společnost povinna zaslat výpis účastníkovi kdykoliv do 10 pracovních dnů od přijetí poplatku za odeslání výpisu důchodového spoření častěji než jednou ročně (odst.1 písm. c) 33). Není-li dohodnuto jinak, je povinna zaslat výpis účastníkovi na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě. (Pokračování příště) Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

7 KOVÁK číslo května 2012/příloha Odborová rekreace 2012 Dětský tábor Na Baronu Paprsek Nabídka ZO OS KOVO Janka Radotín Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou pořádány v areálu Na Baronu Paprsek v překrásném prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Veselí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis atd. Turnusy: Můj první tábor - pro děti 6 8 let (včetně předškoláků): Cena všech šesti 9denních turnusů činí Kč. I. turnus Pravěk první jiskra I II. turnus Pravěk první jiskra II III. turnus Škola kouzel I IV. turnus Škola kouzel II V. turnus Cesta malého Picciota I VI. turnus Cesta malého Picciota II 8. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do 8 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně přijatelné délce 9dní/8 nocí. Program je připraven s maximální péčí zaměřenou na tuto věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé turnusy probíhají v rámci delších turnusů tábora Na Baronu - Paprsek. Děti se zde tedy mohou setkat se svými staršími sourozenci, případně v příštích letech absolvovat delší turnus s vědomím známého prostředí. O děti se starají kvalifikovaní vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6-9 dětí. Rodiče mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu. Tábor Na Baronu Paprsek pro děti 8 15 let: I. turnus II. turnus III. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Harry Potter a Brumbálova armáda cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Děti čeká 18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu jsou sportovní hry, při nichž mohou využít i některé ze svých znalostí, čekají je stezky odvahy, příprava vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák. Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Adventure camp pro mládež let: I. turnus II. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je určený pro mládež ve věku let. Jde o 18 dní naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti (teambuilding). K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP včetně vystavení faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Holiday pass, Check, Benefit plus. Rodinná a skupinová rekreace Nabízíme rodinnou i skupinovou rekreaci v areálu tábora Na Baronu Paprsek (popis areálu viz dětské tábory). Rodinná rekreace: v termínu od do Cena: 430 Kč/osoba/noc s plnou penzí (možno dohodnout i polopenzi). Skupinová rekreace: stejně jako rodinná; dále možnost skupinových pobytů i mimo sezónu v červnu nebo v září. Cena: 170 Kč/osoba/noc bez stravy a lůžkovin. Kontakty: Pro dětské tábory: pí Svrčková, tel pondělí až pátek 9 17 hodin. Pro individuální rekreaci: pan Čáp, tel (pouze středa 8 14 hodin) nebo Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, Praha 5. Snímek archiv ZO OS KOVO Janka Radotín Penzion Karina *** Nabídka ZO OS KOVO Česká Zbrojovka Uherský Brod Nachází se v kouzelných a největších lázních na Moravě, v LUHAČOVICÍCH. Nadstandardní ubytování a služby. Celoročně otevřený penzion v centru města Vám nabízí dvoulůžkové pokoje a apartmány s moderním vybavením za příznivé ceny od 350 Kč na osobu, délka pobytu je libovolná. Podrobné informace tel nebo na stránkách Rádi se o Vás postaráme! ZDENĚK PAVELČÍK, předseda ZO OS KOVO Česká Zbrojovka, a. s., Uherský Brod III

8 114/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena mj. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na rok 2012 mezi smluvními stranami Odborovým svazem KOVO a Asociací leteckých výrobců. 115/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se zrušují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně, které byly zřízeny podle 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. V souvislosti s nedávnou novelizací předpisů z oblasti zdravotnictví upravuje tato vyhláška předávání osobních a dalších údajů do národních registrů (například národního registru úrazů, národního registru nemocí z povolání, národního registru kloubních náhrad ad.). 117/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu. Tato vyhláška doplňuje některá ustanovení nového zákona o doplňkovém penzijním spoření a upravuje zejména způsob dodržování jednotlivých pravidel výkonu činnosti penzijní společnosti, způsob plnění pravidel jednání penzijní společnosti, obsah a způsob podání informace účastníkovi penzijní společnosti, požadavky na kvalitativní kritéria investičních nástrojů, do kterých může účastnický fond investovat, rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací. 119/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novelou dochází ke změně definice vnitrostátní dopravy, změně ustanovení o vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, který musí být uchován nově pouze po dobu 1 roku. Dále dochází ke změně ustanovení upravujících podmínky pro provozování silniční dopravy, ustanovení týkající se přepravy nebezpečných předmětů, eurolicence, nově jsou upravena ustanovení o Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. 121/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Tímto zákonem se mj. prodlužuje lhůta pro podání žádostí nejpozději do /2012 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje formát KOVÁK číslo května 2012/příloha Právní novinky duben 2012 Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO Támhle Franta je na tom blbě. Žena mu utekla s ňákým starodůchodcem. Prej kvůli penězum... Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO mezinárodního čísla pro bezplatné volání i další formáty telefonních čísel a jejich převoleb. 125/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2011 ve výši Kč činí pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 průměrná hrubá roční mzda v České republice Kč. 129/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Tento prováděcí předpis k zákonu o oběhu osiva s sadby zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. 134/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat položkové vyúčtování ceny. 135/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat vyúčtování ceny podle druhu služby. 136/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci v souladu se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozhodná částka je stanovena pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 ve výši Kč. 137/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky, Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: Úroveň 1, Kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství. 138/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi organizací zaměstnavatelů Asociací textilního oděvního kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: 13, 14 a 15. VÝVOJ INFLACE V DUBNU 2012 Ê IV Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v dubnu 2012 proti stejnému období minulého roku hodnotu 103,5 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,6 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za duben 2012 je 2,6 procenta, jak uvedl Eurostat.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

o fondu zaměstnavatele

o fondu zaměstnavatele Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady Bc. Jana Havlicová ředitelka úřadu Platnost od: 1. 1. 2014 Účinnost od: 2. 1. 2014 Vypracovala: Bc. Ivana Klotzová Počet vyhotovení:

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, Agentura pro podnikání a inovace Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 Dne 21.12.2016 Čj. API/02839/16 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, který určuje zásady pro tvorbu, používání a hospodaření

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Osobní působnost (závaznost): Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance všech pracovišť Úřadu

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2016 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření se

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příloha č. 1 ke KS na období 2017 2018 Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čl. 1 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb 1.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace J. A. Komenského 340, Meziboří 435 13 Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 dle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

Rada Kraje Vysočina. ze dne č. 10/17

Rada Kraje Vysočina. ze dne č. 10/17 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných

Více

práce mimo podzemí hlubinného dolu. (2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ).

práce mimo podzemí hlubinného dolu. (2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ). Strana 2751 167 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Nové zákony v oblasti pracovního práva

Nové zákony v oblasti pracovního práva Nové zákony v oblasti pracovního práva Romana SZUTANYI Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář 24. srpna 2017 Letní HR škola 1 Novela zákona o zaměstnanosti Dne 29.7.2017 nabyla účinnosti

Více