MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY"

Transkript

1 Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 17. května 2012, DATUM VYDÁNÍ: 25. května 2012, CENA: 6 KČ Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální rubrika) Právní novinky - duben 2012 Odborová rekreace 2012 Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) Pane učiteli, prosím vás, nefackujte ve škole našeho synka. On si to potom na nás doma opakuje... STOP VLÁDĚ pořádá další akce Platforma Stop vládě, která sdružuje 75 občanských iniciativ, sdružení a odborových svazů, organizuje další protestní akce. Na společném brífinku odborů a občanských iniciativ 14. května v Praze o tom informovali mluvčí ProAlt Jan Májíček a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. N Minulý týden se mohli lidé scházet u petičního a informačního stanu v Praze na Andělu. Byly tam k dispozici materiály proti připravovaným vládním reformám a v průběhu dní tam s veřejností diskutovali o dané problematice různí odborníci. V úterý 22. května (již po uzávěrce tohoto čísla Kováku) pořádá platforma Stop vládě v Praze protestní pochod od náměstí Winstona Churchilla k Úřadu vlády České republiky. Po tomto vyjádření nesouhlasu s realizovanými a připravovanými reformami vlády Petra Nečase budou následovat akce Okupujme ministerstva!. Přičemž zahrnuta budou ministerstva, která připravují asociální a nekvalitní reformy v těch nejcitlivějších oblastech. Data okupací budou upřesněna v nadcházejících dnech. Platforma Stop vládě také podporuje demonstraci Za přežití seniorů 30. května na Palachově náměstí v Praze od 13 hodin (Kovák informoval v minulém čísle), kterou pořádá Rada seniorů ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Rada seniorů trvá na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona, žádá odložení tzv. druhého pilíře penzijní reformy a požaduje zákon o sociálním bydlení seniorů. (red.) Slévárna v uherskohradišťském Mesitu září čistotou a dalo by se tu i z podlahy jíst MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Firma i odbory se nacházejí ve stavu mírného optimismu Firma MESIT - největší průmyslový koncern centra Moravského Slovácka Uherského Hradiště slaví v těchto dnech 60. výročí svého trvání. Oslava šedesátky není totéž co padesátky, zdůrazňuje předseda ZO OS KOVO Petr Křižánek, takže holding se letos rád pochlubí místní i přespolní veřejnosti výstavou svých produktů, které vyšly za uplynulých 60 let z bran firmy. Výstava se koná v prostorách městského Domu kultury a odtud následně poputuje do Zlína, sídla Úřadu Zlínského kraje do proslulého mrakodrapu neboli budovy č. 21. Petr Křižánek, předseda ZO OS KOVO ávštěvník Mesitu průmyslového areálu na okraji města je při vstupu do brány příjemně překvapen. Nesetkává se tu s budovami a výrobními halami na prahu důchodu, ale s obrazem prvého desetiletí XXI. století. Budovy jsou čerstvě zatepleny, omítnuty a kde není na nádvoří položen asfalt, upoutají travnaté plochy s květinovými záhony. Obdobný pohled poskytuje i hala slévárny, kde by se proti všem zvyklostem dalo jíst z podlahy. Tradice výroby překonala všechny obtíže Dnešní MESIT holding vznikl v roce 1993 jako pokračovatel společnosti Aeropal, založené v roce 1952, následně Mikrotechny a Mesitu, které se zabývaly vývojem a výrobou zejména letecké přístrojové a komunikační techniky jak pro letouny tuzemské výroby, tak i pro potřeby v dopravě, zdravotnictví, energetice apod. V roce 1958 tu byl zahájen vývoj a výroba radiostanic a od roku 1969 se podnik osamostatnil a specializoval na vývoj a výrobu leteckých přístrojů pro tuzemské letouny typu L 410 a L 39. V letech 1976 až 1983 došlo ve firmě k rozsáhlé investiční výstavbě a následně k vývoji a výrobě leteckých přístrojů pro letouny typu L 610 a L 159, vzpomíná odborový předák Petr Křižánek. V podniku prožil celý svůj produktivní věk a funkci uvolněného předsedy už vykonává jako důchodce po tři dny v týdnu, takže historii firmy má v malíčku. Až do roku 1990 byla produkce firmy z 95 procent orientována na výrobu přístrojového vybavení a elektroniky pro letecký průmysl a se třemi tisíci zaměstnanců vyráběla přes 1200 výrobků vlastní konstrukce. Petr Křižánek upozorňuje, že počátkem 90. let se prakticky zastavil obchod v oblasti leteckého průmyslu, což znamenalo pro firmu velkou ztrátu výrobkové orientace. V roce 1991 se stala z Mesitu akciová společnost, od té doby se mnoho akcionářů vystřídalo, ale hlavní manažeři, tj. generální ředitel a ekonomický náměstek, zůstali až dosud ve svých funkcích. To je pro firmu, ale i pro odbory velká výhoda, protože oba představitelé (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo května 2012 Co nového v severních Čechách Dokážeme udržet profesionální úroveň v OS KOVO? Tak se s Vámi, čtenáři týdeníku Kovák, opět po roce na tomto místě setkávám. Ano, je to již celých dvanáct měsíců od mojí poslední informace o tom, co se stalo a událo v našem regionu. Změnilo se za tu dobu něco? Došly názory a připomínky, tenkrát zde uvedené, k nějakému řešení? (Ne)nastaly od té doby nějaké změny a nová řešení? Nejenom na tyto otázky se pokusím následně odpovědět (Ne)vyřízená pošta z minulosti Záměrně bych chtěl pominout situace, názory, stanoviska, činy a postupy OS KOVO, jeho vedení, základních organizací a vlastních členů OS KOVO, které za minulý rok reagovaly na aktuální politické a hospodářské dění v naší zemi. Řečeno a popsáno bylo (nejenom) na stránkách Kováku v této věci dost a myslím, že ještě řečeno a popsáno bude. Chtěl bych se více věnovat tomu internímu, co charakterizuje vazbu mezi OS KOVO a jeho členy. Před rokem jsem mj. popisoval situaci, která specifikovala možnosti OS KOVO při obhajobě a schopnostech zajišťování práv zaměstnanců v kontextu pracovněprávního vztahu. Musím (s potěšením) konstatovat, že od období před 12 měsíci se nezměnilo to, že jako forma obhajoby zaměstnaneckých práv se jako nejvýhodnější a nejlepší jeví a stále častěji prosazuje forma vstupu zaměstnanců do sdružení či organizací, zejména tedy odborů, které jim pak obhajobu jejich práv a i vlastní činnost zajišťují a služby tohoto formátu poskytují. Určitě mohu i konstatovat, a zde také s potěšením, že mluvíme-li za OS KOVO, jsou tyto služby poskytovány ve vysoké odborné kvalitě a dostatečné kvalitě. Na co však musíme hledat odpověď v budoucnu, a o čem musím konstatovat (zde bohužel), že z pohledu mého, jako vedoucího jednoho z regionálních pracovišť, nefunguje tak, jak by mělo, je systém vnitřní struktury zaměstnanců OS KOVO, a to například v oblasti jejich odměňování, kariérního růstu a možnostech a způsobech poskytování služeb a zde zcela jednoznačně podotýkám služeb jak neplacených (tj. v podstatě dnešní stav), tak i služeb placených (nejsou tím samozřejmě myšleny komerční nabídky dalších subjektů ve prospěch členů OS KOVO, ale služby nad rámec standardu ). Myslím totiž, že naše možnosti zaměstnanecké struktury, a to jak po stránce odborně-kvalitativní, tak i po stránce personálně-kvantitativní, nedošly ještě do svého maxima, zde však s vyjádřením souběžné úrovně míry ohodnocení jejích zaměstnanců. Poznáváme to mimo jiné při procesu výběru nových zaměstnanců, kdy, podle mého názoru, v poslední době začíná v případě hledání a obsazování nových zaměstnanců (či obsazování stávajících uvolněných pracovních míst) s požadavkem odborné specializace a odborné praxe převažovat zájem o uplatnění v OS KOVO u profesních odborníků bez předchozí zkušenos- ti či praxí v odborech (jiní ani pomalu nejsou a v budoucnu téměř nebudou) tak, jak jsme byli víceméně zvyklí doposud. To je stav, který je nutno respektovat, na který však musíme být ale schopni reagovat přiměřeným a vhodným způsobem, abychom dokázali tyto nové profesní odborníky, bez jejichž služeb a činnosti se neobejdeme, v rámci organizační struktury OS KOVO zachytit a stabilizovat, a to na minimálně střednědobé období. Je asi potřebné říci, že období, kdy práci v odborech vykonávali většinou funkcionáři, kteří měli zkušenost s prací v odborech z minulosti, jsou pryč (z důvodu jejich odchodu mimo zaměstnaneckou sféru) a je potřeba tuto činnost a služby postupně nahradit prací odborně erudovaných profesionálů (s určitým vztahem k odborové činnosti), schopných a připravených konkurovat managementu firem, a to jak na úrovni centrály OS KOVO, tak i na úrovni jednotlivých regionálních pracovišť, ale i případně na úrovni vlastních základních Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť organizací. A k tomu musíme být schopni nabídnout odpovídající konkurenceschopný systém vnitřního uspořádání, variabilitu portfolia nabízených služeb, moderní způsoby zaměstnávání (včetně podoby pracovněprávního vztahu, benefitů a odměňování, odpovídající hodnotě na trhu práce). Jinak není šance rozvíjet již dříve nastavený systém zajištění odpovídajících služeb pro členy a organizace v rámci OS KOVO, protože nebudeme schopni požadované odborníky (a tím celý systém) získat a udržet. K tomu se připojují i další otázky, které jsem si před rokem kladl: Dokážeme v rámci OS KOVO zajistit to, abychom: 1. se nemuseli dívat (nemohoucně) na to, jak nás zaměstnanci firem v regionu žádají o pomoc při vzniku odborové organizace bez toho, aby museli ustanovovat například výbor ZO? 2. se nemuseli dívat (také nemohoucně) na to, jak nám naše odborové organizace přebírají šikulové z jiných odborových svazů? 3. mohli poskytovat další kvalitní přímou obslužnou činnost pro ZO (zejména v oblasti hospodaření a účetnictví)? 4. mohli poskytovat další zaměstnanecké služby v rámci regionu, které nám nyní naše stanovy neumožňují či na jejich poskytování nemáme vytvořenou strukturu nebo systém? Zde z mého pohledu (pokud pominu naše vlastní nesystémové aktivity realizované naplněním shora uvedených bodů 3 a 4 v rámci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a pravděpodobně v obdobném rozsahu, mohu-li podle mě dostupných informaci i za své kolegy tvrdit, i na některých dalších regionálních pracovištích) nedošlo zatím také k žádné změně a budu rád překvapen, pokud by se některá řešení objevila v rámci například návrhů na změnu Stanov OS KOVO či v rámci systémových změn uvnitř OS KOVO. Některé návrhy již byly předloženy, na některé ještě komise pro stanovy čeká, jiné by šlo řešit i bez změny stanov. Rozhodnutí k daným návrhům řešením jsou pak v kompetenci a pravomoci jednotlivých orgánů OS KOVO Zprávy ze současnosti Je velice pozitivní sledovat, jak v regionu začínají svoji činnost realizovat nově vzniklé odborové organizace, kde se o činnost zajímají zejména mladí. Z pohledu regionálního pracoviště se snažíme o jejich maximální podporu, zejména v oblasti spolupráce se zaměstnavatelem, v oblasti jejich odborného vzdělávání a školení a v oblasti zajištění činnosti odborové organizace. Postupně se pak v součinnosti s radou Krajského sdružení OS KOVO Ústeckého kraje a radou Krajského sdružení OS KOVO Libereckého kraje snažíme vytvářet podmínky pro vznik činnosti komise mladých v jednotlivých regionech a poskytnout jim pomoc například při organizování a pořádání informačních, vzdělávacích, prezentačních a sportovních akcí. Mgr. RADEK ZÁKON, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem (Pokračování příště) Smuteční oznámení S velkou lítostí oznamujeme, že v neděli 6. května po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 58 let náš kamarád a dlouholetý kolega JAN LAN- GER. Honza Langer patřil k zakládajícím členům současného OS KOVO, zprvu působil jako místopředseda a později jako předseda ZO OS KOVO TMS Pardubice. I po zániku firmy udržel základní organizaci, která působila na místní úrovni. Rovněž aktivně působil na krajské úrovni svazu a dlouhá léta byl členem DaRK OS KOVO. Honza byl vždy obětavým funkcionářem a statečným bojovníkem, což se projevilo i v jeho těžké nemoci, kdy se zákeřnou chorobou zápasil sedm let. Přesto dál obětavě působil ve svých funkcích i ve chvílích, kdy na něm samotném ležela tíha péče o jeho nejmladšího syna. Děkujeme Ti, Jane, za vše, co jsi pro OS KOVO a jeho členy udělal. Ing. RADKO ŠAMÁNEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové 2

3 Také v tomto čísle Kováku bude položena jedna anketní otázka týkající se lázeňského hotelu Děvín a města Mariánských Lázní. Odpovědi si pečlivě zaznamenávejte na anketní lístek, který byl otištěn v minulém čísle a také ještě bude otištěn v čísle 20 pro ty, kteří ho ztratili nebo si ho nestihli vystřihnout v minulém čísle. Anketní lístek lze také okopírovat, není nutný jeho originál. Jakmile zodpovíte třetí (a zároveň poslední) soutěžní otázku, prosíme o zaslání anketních lístků, nejpozději však do Tento lístek musí obsahovat všechny tři odpovědi a další předepsané náležitosti. Dne se za přítomnosti jednatele SPA Hotel Děvín, s. r. o., Dipl. Ing. Jana Jokla a místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera bude losovat výherce, jehož spolu se správnými odpověďmi zveřejníme v časopise číslo 23. Každá osoba může poslat pouze jeden anketní lístek. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci lázeňského hotelu Děvín. Kam anketní lístky zaslat: Originály, popřípadě kopie, vyplněných anketních lístků zasílejte vždy s Vaším podpisem nejpozději do (rozhodující je razítko s datem pošty): 1) 2) korespondenční adresa: Lázeňský hotel Děvín, Příkrá 618, Mariánské Lázně, Malá nápověda: Jako možný zdroj čerpání informací uvádíme webovou stránku: a dále text této série článků v číslech 18, 19 a 20. Druhá otázka: Jak se jmenoval slavný básník a významný host Mariánských Lázní, který KOVÁK číslo května 2012 Lázeňský hotel Děvín nabízí: Zapojte se do soutěže o víkendový pobyt v Mariánských Lázních! Lázeňský hotel Děvín v Mariánských Lázních pokládá pozorným čtenářům v pořadí již druhou soutěžní otázku Pomník J. W. Goetha, který pobýval v Mariánských Lázních zde prožil svou pozdní lásku k dívce jménem Ulrica von Levetzow? Proč zrovna do Mariánských Lázní? S názvem Mariánské Lázně se poprvé setkáváme před dvěma sty lety. V roce 1808 tam otevřel lékař kláštera premonstrátů v Teplé Jan Josef Nehr první lázeňskou sezónu. Již v roce 1818 obec pojmenovaná podle Mariina pramene dosáhla takového věhlasu, že byla vyhlášena veřejnými lázněmi. Díky chemické rozmanitosti zdejších léčivých pramenů nabízejí Mariánské Lázně velmi pestrou indikaci. Základ lázeňské péče, určené k léčbě onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest, pohybového aparátu, poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervových a kožních onemocnění, tvoří originální kombinace pohybu a rozmanitých procedur. V nejbližším okolí Mariánských Lázní vyvěrá přes sto léčebných pramenů, v samotném městě jich lze nalézt čtyřicet. Těsná blízkost velmi rozdílných pramenů je bez nadsázky balneologickou raritou. Kolonády a altány zastřešující jednotlivé prameny dokreslují malebnost lázeňského centra. Skvostem a současně nejvyhledávanější památkou města zůstává litinová kolonáda z roku 1889, ve stínu nestojí ani secesní budova městského divadla či jedna z nejmladších Zpívající fontána. V záznamech lázeňských hostů se za dobu existence Mariánských Lázní naleznou jména panovníků, členů významných šlechtických rodů, umělců i vědců. (red.) Mesit slaví... (Dokončení ze str. 1) po absolvování vysoké školy následně prošli všemi výrobními i řídicími funkcemi a vyjednávání kolektivní smlouvy probíhá vždy velmi korektně. V letech proběhla významná restrukturalizace firmy, aniž by přitom byla narušena kontinuita speciální a průmyslové výroby či osvědčené technologické a kooperační vztahy uvnitř tohoto společenství. Rovněž byla zachována nepřetržitá spolupráce s vojenskými i civilními výzkumnými ústavy a školami v procesu vývoje výroby. Holdingem i učilištěm MESIT holding, a. s., je dnes jedním z nejvýznamnějších privátních podnikatelských seskupení koncernového typu, zahrnující aktivity dceřiných společností v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Představuje podle slov odborového předáka kapitálově i technologicky provázanou skupinu jedenácti společností s necelým tisícem zaměstnanců a ročním obratem miliónů korun. Samostatnou společnost v rámci holdingu tvoří i Střední škola MESIT, o. p. s., ve které se vyučuje v oboru mechanik-elektronik, elektrikář, obráběč kovů i dalších oborech. Nabízí studijní a učební obory i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nástavbové studium, a zabezpečuje tak odborníky nejen pro MESIT, ale i jiné firmy v okolí. Krize se nestala katastrofou Podle P. Křižánka se nedávná světová hospodářská krize Mesitu nedotkla nijak dramaticky. Nedošlo k žádnému velkému snižování stavu zaměstnanců a vedení společnosti se snažilo udržet si všechny odborníky pohromadě, aby jim později nechyběli. Výdělky sice mírně poklesly, ale zakrátko se opět vyrovnaly a za loňský rok činil průměrný měsíční plat korun (bez manažerů). Mohlo by to být i více, ale musí se přihlížet i do budoucna, aby pak nenastalo případné snižování stavu zaměstnanců, podotýká předseda ZO. Při kolektivním vyjednávání se odborům daří již po několik uplynulých let zvýšit mzdový nárůst o tři procenta. Petr Křižánek vyjednává s vedením holdingu pro každou společnost kolektivní smlouvu zvlášť podle daných podmínek. Pozoruhodná je zaměstnanost v areálu Mesitu. V roce 1990 činila cca 2800 zaměstnanců, v současnosti jich má seskupení MESIT holding 960, ale mezitím se do areálu nastěhovaly další firmy, tzn. že v současné době prochází denně vraty areálu téměř na čtyři tisíce zaměstnanců. Odbory trpí na chudokrevnost Se stavem organizovanosti předseda ZO příliš spokojený není. Je nás v odborech jen čtvrtina všech zaměstnanců, a tak si nemůžeme moc vyskakovat. Máme od firmy sice vlastní kancelář vybavenou nejmodernější komunikační technikou, firma hradí můj plat, ale jinak nám na činnost nepřispívá, takže na nějaké společné akce peníze nemáme. Pouze přispíváme dětem na letní a zimní prázdninové pobyty, na koupání v městském bazénu, na narození dítěte či k pracovním či životním jubileím, a to je tak vše. Ve firmě však celkově převládá spokojenost. Zaměstnanci mají solidní, perspektivní i dobře placenou práci a co si tedy přát více? Text i snímky (rur) 3

4 KOVÁK číslo května 2012 Zámecké a zahradní litinové stavby Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) Litina našla své uplatnění také v zámecké architektuře, respektive v nosné konstrukci a dekorativní výzdobě skleníků, zimních zahrad, oranžérií, balkonů, altánů, kašen a dalších stavebních prvků na území těchto šlechtických sídel. Využívalo se samonosných litinových konstrukcí, někdy vyztužených skeletem z válcovaného železa, sestavených z prefabrikovaných, ve slévárně vyrobených dílů, které bylo možné na místě v krátké době smontovat v celek. To platilo pro drobné objekty stejně jako pro monumentální halové stavby, jak ukazují i dnes uvedené příklady. Zimní zahrada na zámku Hluboká, postavená před rokem 1859 První takovou stavbou, z hlediska vývoje kovových stavebních konstrukcí mimořádně důležitou, vzpomenutou již v úvodu našeho seriálu, je palmový skleník v Lednici na Moravě. Jeho význam je jak v prvenství (postaven v letech ) a rozměrech vlastní stavby (délka 120 m, výška 10 m), tak v jejím provedení. To patřilo k vrcholným výkonům své doby. Profilová žebra, nesoucí skleněné tabulky i podpěrné tyčové sloupy s ozdobnými litinovými návleky, jsou z celistvého válcovaného železa, dodaného ze Sobotínských hutí. Svými rozměry představují hraniční výkon, jehož mohla být při daném stupni výrobní technologie jakákoliv železárna schopná. Rovněž přeprava těchto mohutných stavebních dílů ze severní na jižní Kašna na hradě Křivoklátě z 50. let 19. století Moravu byla při tehdejším stavu dopravních cest a prostředků jen těžko řešitelný problém. Obdiv je na místě, lednický skleník byl nedávno dokonale restaurován, pěstitelsky zprovozněn a je veřejnosti přístupný. Jinými reprezentanty velkolepého uplatnění litiny v zámecké architektuře jsou zimní zahrada a veranda na zámku Hluboká u Českých Budějovic. Zimní zahrada je zasklená litinová hala na 33 vysokých sloupech s četnými kružbami, mřížovím a ozdobnými detaily. Tvoří spojnici mezi budovou zámku a bývalou jízdárnou, dnešní Alšovou jihočeskou galerií. V duchu romantické gotiky byla provedena jako první z litinových staveb na zámku, a to kolem roku Zasklené litinové schodiště, vedoucí ze zimní zahrady do zámku, bylo postaveno v letech Pozoruhodné je, že schodiště, stejně jako níže uvedenou monumentální verandu, nedodala žádná z velkých hutí, ale regionální slévárna sídlící v bývalém klášteře ve Zlaté Koruně. Litinová veranda obklopuje zadní průčelí zámku v délce asi 60 m a zasahuje svými otevřenými prostory, sloupovím a točitými schodišti až do druhého patra. Užitná plocha dosahuje téměř 700 m². Celková váha použité litiny je asi 120 tun. Tato mohutná, avšak vzdušná a působivá konstrukce z let prošla v polovině 90. let 20. století generální opravou, kdy byla zcela snesena a na svém místě po patřičných zákrocích znovu smontována. Připomenout si zaslouží i rozměrná litinová kašna v pseudogotickém stylu stojící od 50. let 19. století uprostřed nádvoří hradu Křivoklátu. Sestává z dvanácti deskových polí zdobených kružbami a heraldikou a stojanu k výtoku vody ve tvaru štíhlé fiály, umístěného zvnějšku kašny. Ing. ZDENĚK RASL Snímky archív autora KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Teoretikové humoru říkají, že i nesmysl musí být... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je český publicista, spisovatel, scenárista a dramatik Vladimír Škutina ( ). Napsal knihy Jezdec a smrt, Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů, Martina, Český šlechtic František Schwarzenberg, Hana. Po podepsání Charty 77 byl nucen emigrovat do Švýcarska. V roce 1988 získal v USA cenu Marka Twaina, v roce 1990 mu byla udělena Cena míru amerických univerzit za esej Co s humorem, když máme svobodu. (jk) Vyluštění z Kováku č. 18/2012 (výrok C. G. V. von Heidenstama): Láska je jako nákaza; stačí jediný pohled, aby jako její původce... skrytě hlodal v našem srdci. 4

5 Předem uvádíme, že pro konkrétní odpověď bychom museli znát ještě další informace, které v dotazu neuvádíte, a to zejména průběh vašich předcházejících pracovních neschopností a datum přiznání důchodu. Předpokládáme, že počátkem onemocnění míníte datum počátku své pracovní neschopnosti. Skutečnost, že jste si nechal v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, přiznat starobní důchod ve výši jedné poloviny a že tak pracujete, lidově řečeno, na poloviční procenta, není rozhodná. Jste poživatelem starobního důchodu a jako na takového se na vás vztahuje zvláštní úprava podpůrčí doby nemocenského. Nejprve k obecné úpravě platné pro zaměstnance. Doba, po kterou má být podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplácena dávka, se nazývá podpůrčí dobou. Nemocenské je jednou z dávek nemocenského pojištění. U nemocenského začíná podpůrčí doba sice 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti, trvá však nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. KOVÁK číslo května 2012/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které oslovují širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Pište, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Sociální rubrika Jak dlouho budu brát nemocenské? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Pobírám starobní důchod ve výši jedné poloviny a současně vykonávám výdělečnou činnost. Pokračuji v zaměstnání i po přiznání důchodu. Onemocněl jsem zánětem průdušek a nyní se mi k tomu přidal zápal plic. Mám nějak omezenou nemocenskou proti ostatním zaměstnancům? P. Z., Hradec Králové Nyní ke zvláštní úpravě. Ta je uvedena v 28 zákona č. 187/2006 Sb. a týká se poživatelů starobního, ale i invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejdéle po výše uvedenou dobu 70 kalendářních dnů. Je zde ještě další omezení. Byla-li podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost v tomto následujícím kalendářním roce. Nárok na výplatu nemocenského zaniká uplynutím buď obecné nebo zvláštní podpůrčí doby podle toho, která uplyne dříve. Přitom obě podpůrčí doby končí u poživatelů starobních důchodů vždy dnem, jímž skončilo zaměstnání. Závěrem uvádíme, že výše nemocenského není nijak ovlivněna skutečností, že jste starobní důchodce, a počítá se stejně jako výše nemocenského u běžného zaměstnance. Právní servis Jak je to se sjednáváním zkušební doby? JUDr. DUŠAN HEBORT, Ph.D., právník, Regionální pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem Zaměstnavatel připravuje rozšíření výroby a chce přijmout cca 50 nových zaměstnanců, se kterými chce sjednat v pracovní smlouvě zkušební dobu. Jaké jsou podmínky pro sjednávání zkušební doby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem od ledna 2012? Došlo k nějakým změnám proti předešlé právní úpravě? K. K., Žatec Zkušební doba může od začátku roku 2012 činit až 6 měsíců, je-li sjednána s vedoucím pracovníkem (zaměstnancem). Vedoucí zaměstnanec je definován v 11 jako zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Pojetím zákonné definice lze dospět k tomu, že vedoucí zaměstnanec musí mít alespoň dva podřízené zaměstnance s oprávněním udělit závazný pokyn oběma z nich. Délka zkušební doby v žádném případě nesmí být sjednána delší než ½ délky sjednaného pracovního poměru na dobu určitou. Sjednat zkušební dobu lze jenom při vzniku pracovního poměru, nikoli při jeho změně. Určení posledního dne sjednané zkušební doby je nutné věnovat patřičnou pozornost, protože od roku 2012 je staronově pojato počítání jako doba, nikoli jako lhůta. Například zkušební doba sjednaná od v délce tří měsíců trvá až do , nikoli , což by odpovídalo poslednímu režimu počítání do konce roku Zkušební doba se prodlužuje při celodenní překážce zaměstnance ve směnném provozu nikoli o kalendářní dny trvání překážky, ale o počet směn, ve kterých překážka trvala, a to jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Drtivá většina návrhu pracovních smluv je obsahově určována zaměstnavatelem včetně ustanovení o sjednání a délce zkušební doby. Zaměstnanec má možnost buď na návrh pracovní smlouvy přistoupit, nebo návrh odmítnout. Možnost vyjednat změnu návrhu pracovní smlouvy je výjimečná, alespoň při sjednávání pracovního poměru s novým zaměstnancem, se kterým zaměstnavatel nemá zkušenost. S ohledem na předchozí odstavec jsou s tím spojené následky neplatnosti podle 18 odst. 2 ZP, který uvádí, že neplatného sjednání zkušební doby se nemůže dovolat zaměstnavatel, jestliže ji způsobil. U jednostranně neplatného sjednání zkušební doby v takovém případě může zrušit pracovní poměr ve zkušební době pouze zaměstnanec z vlastního rozhodnutí. Jednostranné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být učiněno písemně. Nová právní úprava neplatnosti právních úkonů stanoví v 20 odst. 3 ZP, že jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vady formy právního úkonu vždy neplatné, tj. jedná se zde o tzv. absolutní neplatnost právního úkonu. Pracovní poměr ve zkušební době nelze účinně zrušit starým způsobem ústně nebo telefonicky. Ze strany zaměstnavatele je prvotním způsobem doručování osobní předání do vlastních rukou (viz 337 ZP), teprve poté je možné přistoupit k doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (zde za podmínky dodržení ustanovení 335 ZP) a nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (viz 336 ZP). Vlastní oznámení musí být doručeno v originále; doručením kopie oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době není dodržena povinná forma jednostranného právního úkonu a ke skončení pracovního poměru dnem doručení kopie nedojde. Se zrušením pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatel povinně seznámí základní organizaci v souladu s 61 odst. 5 ZP. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích se vztahuje bez výjimky i na zrušení pracovního poměru se zaměstnancem ve zkušební době. I

6 KOVÁK číslo května 2012/příloha Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista ČMKOS na sociální zabezpečení Každý účastník má podle 84 zákona o důchodovém spoření právo vyžádat si statut důchodového fondu a sdělení klíčových informací v listinné podobě. Pokud jde o vyžadování informací od účastníka důchodového spoření, stanoví 85 zákona, že před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů, s nimiž důchodové fondy investují, o toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a cílech v rámci důchodového spoření a preferencích ve vztahu ke strategii spoření. Tyto informace potřebuje, aby vyhodnotila, zda uzavření smlouvy o důchodovém spoření a dohodnutá strategie spoření odpovídá cílům účastníka v rámci důchodového spoření, jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Jde o zásadu, která bývá reprodukována jako zásada poznej svého zákazníka. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. 54. Penzijní společnost může doporučit neuzavření smlouvy Pokud penzijní společnost vyhodnotí informace získané od účastníka tak, že uzavření smlouvy o důchodovém spoření, výše peněžních prostředků, které budou ukládány do důchodových fondů, nebo jím požadovaná strategie spoření neodpovídá profilu účastníka, upozorní účastníka na takové zjištění a doporučí mu stát se účastníkem pro něj vhodnějšího důchodového fondu nebo jinou strategii spoření, případně mu doporučí vůbec smlouvu o důchodovém spoření neuzavírat. Jestliže účastník trvá na volbě jím zvoleného důchodového fondu, poučí jej o rizicích spojených s touto volbou a jeho volbě vyhoví. Obdobný postup je stanoven i v případě, že účastník odmítne informace poskytnout nebo podá informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé. Informace ať přímo či nepřímo doporučující účast na systému důchodového spoření, konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se důchodového spoření účastníkům nebo zájemcům o důchodové spoření, která se týká konkrétní penzijní společnosti nebo důchodového fondu a kterou mohou adresáti tohoto sdělení vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé doporučení rozhodnutí týkajícího se důchodového spoření nebo strategie spoření, se v 87 označuje jako důchodové doporučení. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. Každý, kdo vy- II tváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení podle 87, zajistí podle 88, aby v důchodovém doporučení byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů, a aby nebyly uváděny informace, existuje-li pochybnost o jejich úplnosti, přesnosti nebo pravdivosti. A dále, aby byly jednoznačně označeny všechny předpovědi a uvedena podstatná východiska pro vytvoření důchodového doporučení a aby byla jednoznačně a zřetelně uvedena osoba, která důchodové doporučení vytvořila, a to zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, a osoby, která je připravila, uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce. Ten, kdo vytváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení, je povinen na žádost ČNB doložit odůvodněnost důchodového doporučení a plnit další povinnosti stanovené v zákoně. Zákon řeší i postup vytváření a rozšiřování důchodového doporučení právnickou osobou. Paragraf 89 uvádí informace, jaké má důchodové doporučení obsahovat s tím, že by to měly být například informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu důchodového doporučení. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce důchodového doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v důchodovém doporučení jednoznačně označit místo, kde lze tyto informace nalézt. 55. Výpis musí obsahovat hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu Co musí být uvedeno ve výpisu důchodového spoření, který účastník dostává, stanoví 90 zákona o důchodovém spoření. Výpis musí obsahovat číselné označení osobního důchodového účtu, datum jeho zřízení a identifikační údaje účastníka, dále pohyby prostředků účastníka na jeho důchodovém podúčtu za období od posledního výpisu, připsané a odepsané důchodové jednotky na jeho majetkovém podúčtu a hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu. Tato hodnota je součinem aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu ke dni vyhotovení výpisu a počtu důchodových jednotek důchodového fondu připsaných do tohoto dne na majetkový podúčet. Výpis důchodového spoření účastníka dále obsahuje dobu účasti na spoření, zhodnocení prostředků účastníka v nominální výši a v procentech za dobu účasti na spoření nebo výši úplaty penzijní společnosti v procentech. Na základě dohody účastníka s penzijní společností může výpis obsahovat další údaje. Výpis musí být přehledný a srozumitelný, údaje v něm obsažené nesmějí být zavádějící a jejich označení musí být jednoznačné. Penzijní společnost je povinna zaslat účastníkovi bezplatně výpis za kalendářní rok do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku a v případě převodu prostředků účastníka nebo obhospodařování důchodového fondu k jiné penzijní společnosti bez zbytečného odkladu. Penzijní společnost převádějící prostředky účastníka k jiné penzijní společnosti je povinna zaslat ke dni převodu prostředků účastníka způsobem umožňujícím dálkový přenos dat výpis z jeho osobního důchodového účtu. Na požádání je penzijní společnost povinna zaslat výpis účastníkovi kdykoliv do 10 pracovních dnů od přijetí poplatku za odeslání výpisu důchodového spoření častěji než jednou ročně (odst.1 písm. c) 33). Není-li dohodnuto jinak, je povinna zaslat výpis účastníkovi na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě. (Pokračování příště) Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

7 KOVÁK číslo května 2012/příloha Odborová rekreace 2012 Dětský tábor Na Baronu Paprsek Nabídka ZO OS KOVO Janka Radotín Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou pořádány v areálu Na Baronu Paprsek v překrásném prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Veselí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis atd. Turnusy: Můj první tábor - pro děti 6 8 let (včetně předškoláků): Cena všech šesti 9denních turnusů činí Kč. I. turnus Pravěk první jiskra I II. turnus Pravěk první jiskra II III. turnus Škola kouzel I IV. turnus Škola kouzel II V. turnus Cesta malého Picciota I VI. turnus Cesta malého Picciota II 8. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do 8 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně přijatelné délce 9dní/8 nocí. Program je připraven s maximální péčí zaměřenou na tuto věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé turnusy probíhají v rámci delších turnusů tábora Na Baronu - Paprsek. Děti se zde tedy mohou setkat se svými staršími sourozenci, případně v příštích letech absolvovat delší turnus s vědomím známého prostředí. O děti se starají kvalifikovaní vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6-9 dětí. Rodiče mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu. Tábor Na Baronu Paprsek pro děti 8 15 let: I. turnus II. turnus III. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Harry Potter a Brumbálova armáda cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Děti čeká 18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu jsou sportovní hry, při nichž mohou využít i některé ze svých znalostí, čekají je stezky odvahy, příprava vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák. Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Adventure camp pro mládež let: I. turnus II. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je určený pro mládež ve věku let. Jde o 18 dní naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti (teambuilding). K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP včetně vystavení faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Holiday pass, Check, Benefit plus. Rodinná a skupinová rekreace Nabízíme rodinnou i skupinovou rekreaci v areálu tábora Na Baronu Paprsek (popis areálu viz dětské tábory). Rodinná rekreace: v termínu od do Cena: 430 Kč/osoba/noc s plnou penzí (možno dohodnout i polopenzi). Skupinová rekreace: stejně jako rodinná; dále možnost skupinových pobytů i mimo sezónu v červnu nebo v září. Cena: 170 Kč/osoba/noc bez stravy a lůžkovin. Kontakty: Pro dětské tábory: pí Svrčková, tel pondělí až pátek 9 17 hodin. Pro individuální rekreaci: pan Čáp, tel (pouze středa 8 14 hodin) nebo Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, Praha 5. Snímek archiv ZO OS KOVO Janka Radotín Penzion Karina *** Nabídka ZO OS KOVO Česká Zbrojovka Uherský Brod Nachází se v kouzelných a největších lázních na Moravě, v LUHAČOVICÍCH. Nadstandardní ubytování a služby. Celoročně otevřený penzion v centru města Vám nabízí dvoulůžkové pokoje a apartmány s moderním vybavením za příznivé ceny od 350 Kč na osobu, délka pobytu je libovolná. Podrobné informace tel nebo na stránkách Rádi se o Vás postaráme! ZDENĚK PAVELČÍK, předseda ZO OS KOVO Česká Zbrojovka, a. s., Uherský Brod III

8 114/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena mj. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na rok 2012 mezi smluvními stranami Odborovým svazem KOVO a Asociací leteckých výrobců. 115/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se zrušují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně, které byly zřízeny podle 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. V souvislosti s nedávnou novelizací předpisů z oblasti zdravotnictví upravuje tato vyhláška předávání osobních a dalších údajů do národních registrů (například národního registru úrazů, národního registru nemocí z povolání, národního registru kloubních náhrad ad.). 117/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu. Tato vyhláška doplňuje některá ustanovení nového zákona o doplňkovém penzijním spoření a upravuje zejména způsob dodržování jednotlivých pravidel výkonu činnosti penzijní společnosti, způsob plnění pravidel jednání penzijní společnosti, obsah a způsob podání informace účastníkovi penzijní společnosti, požadavky na kvalitativní kritéria investičních nástrojů, do kterých může účastnický fond investovat, rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací. 119/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novelou dochází ke změně definice vnitrostátní dopravy, změně ustanovení o vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, který musí být uchován nově pouze po dobu 1 roku. Dále dochází ke změně ustanovení upravujících podmínky pro provozování silniční dopravy, ustanovení týkající se přepravy nebezpečných předmětů, eurolicence, nově jsou upravena ustanovení o Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. 121/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Tímto zákonem se mj. prodlužuje lhůta pro podání žádostí nejpozději do /2012 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje formát KOVÁK číslo května 2012/příloha Právní novinky duben 2012 Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO Támhle Franta je na tom blbě. Žena mu utekla s ňákým starodůchodcem. Prej kvůli penězum... Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO mezinárodního čísla pro bezplatné volání i další formáty telefonních čísel a jejich převoleb. 125/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2011 ve výši Kč činí pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 průměrná hrubá roční mzda v České republice Kč. 129/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Tento prováděcí předpis k zákonu o oběhu osiva s sadby zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. 134/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat položkové vyúčtování ceny. 135/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat vyúčtování ceny podle druhu služby. 136/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci v souladu se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozhodná částka je stanovena pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 ve výši Kč. 137/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky, Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: Úroveň 1, Kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství. 138/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi organizací zaměstnavatelů Asociací textilního oděvního kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: 13, 14 a 15. VÝVOJ INFLACE V DUBNU 2012 Ê IV Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v dubnu 2012 proti stejnému období minulého roku hodnotu 103,5 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,6 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za duben 2012 je 2,6 procenta, jak uvedl Eurostat.

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu

Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu platnost od 1.1. 2013 Chomutově dne 17. 12. 2012 Za zaměstnavatele: Za odborové organizace: ing. Josef Molek p. Vladimír Bergerhof p. Luboš Jankůj

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti Správa zaměstnanosti SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více