MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY"

Transkript

1 Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 17. května 2012, DATUM VYDÁNÍ: 25. května 2012, CENA: 6 KČ Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální rubrika) Právní novinky - duben 2012 Odborová rekreace 2012 Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) Pane učiteli, prosím vás, nefackujte ve škole našeho synka. On si to potom na nás doma opakuje... STOP VLÁDĚ pořádá další akce Platforma Stop vládě, která sdružuje 75 občanských iniciativ, sdružení a odborových svazů, organizuje další protestní akce. Na společném brífinku odborů a občanských iniciativ 14. května v Praze o tom informovali mluvčí ProAlt Jan Májíček a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. N Minulý týden se mohli lidé scházet u petičního a informačního stanu v Praze na Andělu. Byly tam k dispozici materiály proti připravovaným vládním reformám a v průběhu dní tam s veřejností diskutovali o dané problematice různí odborníci. V úterý 22. května (již po uzávěrce tohoto čísla Kováku) pořádá platforma Stop vládě v Praze protestní pochod od náměstí Winstona Churchilla k Úřadu vlády České republiky. Po tomto vyjádření nesouhlasu s realizovanými a připravovanými reformami vlády Petra Nečase budou následovat akce Okupujme ministerstva!. Přičemž zahrnuta budou ministerstva, která připravují asociální a nekvalitní reformy v těch nejcitlivějších oblastech. Data okupací budou upřesněna v nadcházejících dnech. Platforma Stop vládě také podporuje demonstraci Za přežití seniorů 30. května na Palachově náměstí v Praze od 13 hodin (Kovák informoval v minulém čísle), kterou pořádá Rada seniorů ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Rada seniorů trvá na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona, žádá odložení tzv. druhého pilíře penzijní reformy a požaduje zákon o sociálním bydlení seniorů. (red.) Slévárna v uherskohradišťském Mesitu září čistotou a dalo by se tu i z podlahy jíst MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Firma i odbory se nacházejí ve stavu mírného optimismu Firma MESIT - největší průmyslový koncern centra Moravského Slovácka Uherského Hradiště slaví v těchto dnech 60. výročí svého trvání. Oslava šedesátky není totéž co padesátky, zdůrazňuje předseda ZO OS KOVO Petr Křižánek, takže holding se letos rád pochlubí místní i přespolní veřejnosti výstavou svých produktů, které vyšly za uplynulých 60 let z bran firmy. Výstava se koná v prostorách městského Domu kultury a odtud následně poputuje do Zlína, sídla Úřadu Zlínského kraje do proslulého mrakodrapu neboli budovy č. 21. Petr Křižánek, předseda ZO OS KOVO ávštěvník Mesitu průmyslového areálu na okraji města je při vstupu do brány příjemně překvapen. Nesetkává se tu s budovami a výrobními halami na prahu důchodu, ale s obrazem prvého desetiletí XXI. století. Budovy jsou čerstvě zatepleny, omítnuty a kde není na nádvoří položen asfalt, upoutají travnaté plochy s květinovými záhony. Obdobný pohled poskytuje i hala slévárny, kde by se proti všem zvyklostem dalo jíst z podlahy. Tradice výroby překonala všechny obtíže Dnešní MESIT holding vznikl v roce 1993 jako pokračovatel společnosti Aeropal, založené v roce 1952, následně Mikrotechny a Mesitu, které se zabývaly vývojem a výrobou zejména letecké přístrojové a komunikační techniky jak pro letouny tuzemské výroby, tak i pro potřeby v dopravě, zdravotnictví, energetice apod. V roce 1958 tu byl zahájen vývoj a výroba radiostanic a od roku 1969 se podnik osamostatnil a specializoval na vývoj a výrobu leteckých přístrojů pro tuzemské letouny typu L 410 a L 39. V letech 1976 až 1983 došlo ve firmě k rozsáhlé investiční výstavbě a následně k vývoji a výrobě leteckých přístrojů pro letouny typu L 610 a L 159, vzpomíná odborový předák Petr Křižánek. V podniku prožil celý svůj produktivní věk a funkci uvolněného předsedy už vykonává jako důchodce po tři dny v týdnu, takže historii firmy má v malíčku. Až do roku 1990 byla produkce firmy z 95 procent orientována na výrobu přístrojového vybavení a elektroniky pro letecký průmysl a se třemi tisíci zaměstnanců vyráběla přes 1200 výrobků vlastní konstrukce. Petr Křižánek upozorňuje, že počátkem 90. let se prakticky zastavil obchod v oblasti leteckého průmyslu, což znamenalo pro firmu velkou ztrátu výrobkové orientace. V roce 1991 se stala z Mesitu akciová společnost, od té doby se mnoho akcionářů vystřídalo, ale hlavní manažeři, tj. generální ředitel a ekonomický náměstek, zůstali až dosud ve svých funkcích. To je pro firmu, ale i pro odbory velká výhoda, protože oba představitelé (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo května 2012 Co nového v severních Čechách Dokážeme udržet profesionální úroveň v OS KOVO? Tak se s Vámi, čtenáři týdeníku Kovák, opět po roce na tomto místě setkávám. Ano, je to již celých dvanáct měsíců od mojí poslední informace o tom, co se stalo a událo v našem regionu. Změnilo se za tu dobu něco? Došly názory a připomínky, tenkrát zde uvedené, k nějakému řešení? (Ne)nastaly od té doby nějaké změny a nová řešení? Nejenom na tyto otázky se pokusím následně odpovědět (Ne)vyřízená pošta z minulosti Záměrně bych chtěl pominout situace, názory, stanoviska, činy a postupy OS KOVO, jeho vedení, základních organizací a vlastních členů OS KOVO, které za minulý rok reagovaly na aktuální politické a hospodářské dění v naší zemi. Řečeno a popsáno bylo (nejenom) na stránkách Kováku v této věci dost a myslím, že ještě řečeno a popsáno bude. Chtěl bych se více věnovat tomu internímu, co charakterizuje vazbu mezi OS KOVO a jeho členy. Před rokem jsem mj. popisoval situaci, která specifikovala možnosti OS KOVO při obhajobě a schopnostech zajišťování práv zaměstnanců v kontextu pracovněprávního vztahu. Musím (s potěšením) konstatovat, že od období před 12 měsíci se nezměnilo to, že jako forma obhajoby zaměstnaneckých práv se jako nejvýhodnější a nejlepší jeví a stále častěji prosazuje forma vstupu zaměstnanců do sdružení či organizací, zejména tedy odborů, které jim pak obhajobu jejich práv a i vlastní činnost zajišťují a služby tohoto formátu poskytují. Určitě mohu i konstatovat, a zde také s potěšením, že mluvíme-li za OS KOVO, jsou tyto služby poskytovány ve vysoké odborné kvalitě a dostatečné kvalitě. Na co však musíme hledat odpověď v budoucnu, a o čem musím konstatovat (zde bohužel), že z pohledu mého, jako vedoucího jednoho z regionálních pracovišť, nefunguje tak, jak by mělo, je systém vnitřní struktury zaměstnanců OS KOVO, a to například v oblasti jejich odměňování, kariérního růstu a možnostech a způsobech poskytování služeb a zde zcela jednoznačně podotýkám služeb jak neplacených (tj. v podstatě dnešní stav), tak i služeb placených (nejsou tím samozřejmě myšleny komerční nabídky dalších subjektů ve prospěch členů OS KOVO, ale služby nad rámec standardu ). Myslím totiž, že naše možnosti zaměstnanecké struktury, a to jak po stránce odborně-kvalitativní, tak i po stránce personálně-kvantitativní, nedošly ještě do svého maxima, zde však s vyjádřením souběžné úrovně míry ohodnocení jejích zaměstnanců. Poznáváme to mimo jiné při procesu výběru nových zaměstnanců, kdy, podle mého názoru, v poslední době začíná v případě hledání a obsazování nových zaměstnanců (či obsazování stávajících uvolněných pracovních míst) s požadavkem odborné specializace a odborné praxe převažovat zájem o uplatnění v OS KOVO u profesních odborníků bez předchozí zkušenos- ti či praxí v odborech (jiní ani pomalu nejsou a v budoucnu téměř nebudou) tak, jak jsme byli víceméně zvyklí doposud. To je stav, který je nutno respektovat, na který však musíme být ale schopni reagovat přiměřeným a vhodným způsobem, abychom dokázali tyto nové profesní odborníky, bez jejichž služeb a činnosti se neobejdeme, v rámci organizační struktury OS KOVO zachytit a stabilizovat, a to na minimálně střednědobé období. Je asi potřebné říci, že období, kdy práci v odborech vykonávali většinou funkcionáři, kteří měli zkušenost s prací v odborech z minulosti, jsou pryč (z důvodu jejich odchodu mimo zaměstnaneckou sféru) a je potřeba tuto činnost a služby postupně nahradit prací odborně erudovaných profesionálů (s určitým vztahem k odborové činnosti), schopných a připravených konkurovat managementu firem, a to jak na úrovni centrály OS KOVO, tak i na úrovni jednotlivých regionálních pracovišť, ale i případně na úrovni vlastních základních Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť organizací. A k tomu musíme být schopni nabídnout odpovídající konkurenceschopný systém vnitřního uspořádání, variabilitu portfolia nabízených služeb, moderní způsoby zaměstnávání (včetně podoby pracovněprávního vztahu, benefitů a odměňování, odpovídající hodnotě na trhu práce). Jinak není šance rozvíjet již dříve nastavený systém zajištění odpovídajících služeb pro členy a organizace v rámci OS KOVO, protože nebudeme schopni požadované odborníky (a tím celý systém) získat a udržet. K tomu se připojují i další otázky, které jsem si před rokem kladl: Dokážeme v rámci OS KOVO zajistit to, abychom: 1. se nemuseli dívat (nemohoucně) na to, jak nás zaměstnanci firem v regionu žádají o pomoc při vzniku odborové organizace bez toho, aby museli ustanovovat například výbor ZO? 2. se nemuseli dívat (také nemohoucně) na to, jak nám naše odborové organizace přebírají šikulové z jiných odborových svazů? 3. mohli poskytovat další kvalitní přímou obslužnou činnost pro ZO (zejména v oblasti hospodaření a účetnictví)? 4. mohli poskytovat další zaměstnanecké služby v rámci regionu, které nám nyní naše stanovy neumožňují či na jejich poskytování nemáme vytvořenou strukturu nebo systém? Zde z mého pohledu (pokud pominu naše vlastní nesystémové aktivity realizované naplněním shora uvedených bodů 3 a 4 v rámci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a pravděpodobně v obdobném rozsahu, mohu-li podle mě dostupných informaci i za své kolegy tvrdit, i na některých dalších regionálních pracovištích) nedošlo zatím také k žádné změně a budu rád překvapen, pokud by se některá řešení objevila v rámci například návrhů na změnu Stanov OS KOVO či v rámci systémových změn uvnitř OS KOVO. Některé návrhy již byly předloženy, na některé ještě komise pro stanovy čeká, jiné by šlo řešit i bez změny stanov. Rozhodnutí k daným návrhům řešením jsou pak v kompetenci a pravomoci jednotlivých orgánů OS KOVO Zprávy ze současnosti Je velice pozitivní sledovat, jak v regionu začínají svoji činnost realizovat nově vzniklé odborové organizace, kde se o činnost zajímají zejména mladí. Z pohledu regionálního pracoviště se snažíme o jejich maximální podporu, zejména v oblasti spolupráce se zaměstnavatelem, v oblasti jejich odborného vzdělávání a školení a v oblasti zajištění činnosti odborové organizace. Postupně se pak v součinnosti s radou Krajského sdružení OS KOVO Ústeckého kraje a radou Krajského sdružení OS KOVO Libereckého kraje snažíme vytvářet podmínky pro vznik činnosti komise mladých v jednotlivých regionech a poskytnout jim pomoc například při organizování a pořádání informačních, vzdělávacích, prezentačních a sportovních akcí. Mgr. RADEK ZÁKON, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem (Pokračování příště) Smuteční oznámení S velkou lítostí oznamujeme, že v neděli 6. května po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 58 let náš kamarád a dlouholetý kolega JAN LAN- GER. Honza Langer patřil k zakládajícím členům současného OS KOVO, zprvu působil jako místopředseda a později jako předseda ZO OS KOVO TMS Pardubice. I po zániku firmy udržel základní organizaci, která působila na místní úrovni. Rovněž aktivně působil na krajské úrovni svazu a dlouhá léta byl členem DaRK OS KOVO. Honza byl vždy obětavým funkcionářem a statečným bojovníkem, což se projevilo i v jeho těžké nemoci, kdy se zákeřnou chorobou zápasil sedm let. Přesto dál obětavě působil ve svých funkcích i ve chvílích, kdy na něm samotném ležela tíha péče o jeho nejmladšího syna. Děkujeme Ti, Jane, za vše, co jsi pro OS KOVO a jeho členy udělal. Ing. RADKO ŠAMÁNEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové 2

3 Také v tomto čísle Kováku bude položena jedna anketní otázka týkající se lázeňského hotelu Děvín a města Mariánských Lázní. Odpovědi si pečlivě zaznamenávejte na anketní lístek, který byl otištěn v minulém čísle a také ještě bude otištěn v čísle 20 pro ty, kteří ho ztratili nebo si ho nestihli vystřihnout v minulém čísle. Anketní lístek lze také okopírovat, není nutný jeho originál. Jakmile zodpovíte třetí (a zároveň poslední) soutěžní otázku, prosíme o zaslání anketních lístků, nejpozději však do Tento lístek musí obsahovat všechny tři odpovědi a další předepsané náležitosti. Dne se za přítomnosti jednatele SPA Hotel Děvín, s. r. o., Dipl. Ing. Jana Jokla a místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera bude losovat výherce, jehož spolu se správnými odpověďmi zveřejníme v časopise číslo 23. Každá osoba může poslat pouze jeden anketní lístek. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci lázeňského hotelu Děvín. Kam anketní lístky zaslat: Originály, popřípadě kopie, vyplněných anketních lístků zasílejte vždy s Vaším podpisem nejpozději do (rozhodující je razítko s datem pošty): 1) 2) korespondenční adresa: Lázeňský hotel Děvín, Příkrá 618, Mariánské Lázně, Malá nápověda: Jako možný zdroj čerpání informací uvádíme webovou stránku: a dále text této série článků v číslech 18, 19 a 20. Druhá otázka: Jak se jmenoval slavný básník a významný host Mariánských Lázní, který KOVÁK číslo května 2012 Lázeňský hotel Děvín nabízí: Zapojte se do soutěže o víkendový pobyt v Mariánských Lázních! Lázeňský hotel Děvín v Mariánských Lázních pokládá pozorným čtenářům v pořadí již druhou soutěžní otázku Pomník J. W. Goetha, který pobýval v Mariánských Lázních zde prožil svou pozdní lásku k dívce jménem Ulrica von Levetzow? Proč zrovna do Mariánských Lázní? S názvem Mariánské Lázně se poprvé setkáváme před dvěma sty lety. V roce 1808 tam otevřel lékař kláštera premonstrátů v Teplé Jan Josef Nehr první lázeňskou sezónu. Již v roce 1818 obec pojmenovaná podle Mariina pramene dosáhla takového věhlasu, že byla vyhlášena veřejnými lázněmi. Díky chemické rozmanitosti zdejších léčivých pramenů nabízejí Mariánské Lázně velmi pestrou indikaci. Základ lázeňské péče, určené k léčbě onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest, pohybového aparátu, poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervových a kožních onemocnění, tvoří originální kombinace pohybu a rozmanitých procedur. V nejbližším okolí Mariánských Lázní vyvěrá přes sto léčebných pramenů, v samotném městě jich lze nalézt čtyřicet. Těsná blízkost velmi rozdílných pramenů je bez nadsázky balneologickou raritou. Kolonády a altány zastřešující jednotlivé prameny dokreslují malebnost lázeňského centra. Skvostem a současně nejvyhledávanější památkou města zůstává litinová kolonáda z roku 1889, ve stínu nestojí ani secesní budova městského divadla či jedna z nejmladších Zpívající fontána. V záznamech lázeňských hostů se za dobu existence Mariánských Lázní naleznou jména panovníků, členů významných šlechtických rodů, umělců i vědců. (red.) Mesit slaví... (Dokončení ze str. 1) po absolvování vysoké školy následně prošli všemi výrobními i řídicími funkcemi a vyjednávání kolektivní smlouvy probíhá vždy velmi korektně. V letech proběhla významná restrukturalizace firmy, aniž by přitom byla narušena kontinuita speciální a průmyslové výroby či osvědčené technologické a kooperační vztahy uvnitř tohoto společenství. Rovněž byla zachována nepřetržitá spolupráce s vojenskými i civilními výzkumnými ústavy a školami v procesu vývoje výroby. Holdingem i učilištěm MESIT holding, a. s., je dnes jedním z nejvýznamnějších privátních podnikatelských seskupení koncernového typu, zahrnující aktivity dceřiných společností v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Představuje podle slov odborového předáka kapitálově i technologicky provázanou skupinu jedenácti společností s necelým tisícem zaměstnanců a ročním obratem miliónů korun. Samostatnou společnost v rámci holdingu tvoří i Střední škola MESIT, o. p. s., ve které se vyučuje v oboru mechanik-elektronik, elektrikář, obráběč kovů i dalších oborech. Nabízí studijní a učební obory i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nástavbové studium, a zabezpečuje tak odborníky nejen pro MESIT, ale i jiné firmy v okolí. Krize se nestala katastrofou Podle P. Křižánka se nedávná světová hospodářská krize Mesitu nedotkla nijak dramaticky. Nedošlo k žádnému velkému snižování stavu zaměstnanců a vedení společnosti se snažilo udržet si všechny odborníky pohromadě, aby jim později nechyběli. Výdělky sice mírně poklesly, ale zakrátko se opět vyrovnaly a za loňský rok činil průměrný měsíční plat korun (bez manažerů). Mohlo by to být i více, ale musí se přihlížet i do budoucna, aby pak nenastalo případné snižování stavu zaměstnanců, podotýká předseda ZO. Při kolektivním vyjednávání se odborům daří již po několik uplynulých let zvýšit mzdový nárůst o tři procenta. Petr Křižánek vyjednává s vedením holdingu pro každou společnost kolektivní smlouvu zvlášť podle daných podmínek. Pozoruhodná je zaměstnanost v areálu Mesitu. V roce 1990 činila cca 2800 zaměstnanců, v současnosti jich má seskupení MESIT holding 960, ale mezitím se do areálu nastěhovaly další firmy, tzn. že v současné době prochází denně vraty areálu téměř na čtyři tisíce zaměstnanců. Odbory trpí na chudokrevnost Se stavem organizovanosti předseda ZO příliš spokojený není. Je nás v odborech jen čtvrtina všech zaměstnanců, a tak si nemůžeme moc vyskakovat. Máme od firmy sice vlastní kancelář vybavenou nejmodernější komunikační technikou, firma hradí můj plat, ale jinak nám na činnost nepřispívá, takže na nějaké společné akce peníze nemáme. Pouze přispíváme dětem na letní a zimní prázdninové pobyty, na koupání v městském bazénu, na narození dítěte či k pracovním či životním jubileím, a to je tak vše. Ve firmě však celkově převládá spokojenost. Zaměstnanci mají solidní, perspektivní i dobře placenou práci a co si tedy přát více? Text i snímky (rur) 3

4 KOVÁK číslo května 2012 Zámecké a zahradní litinové stavby Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) Litina našla své uplatnění také v zámecké architektuře, respektive v nosné konstrukci a dekorativní výzdobě skleníků, zimních zahrad, oranžérií, balkonů, altánů, kašen a dalších stavebních prvků na území těchto šlechtických sídel. Využívalo se samonosných litinových konstrukcí, někdy vyztužených skeletem z válcovaného železa, sestavených z prefabrikovaných, ve slévárně vyrobených dílů, které bylo možné na místě v krátké době smontovat v celek. To platilo pro drobné objekty stejně jako pro monumentální halové stavby, jak ukazují i dnes uvedené příklady. Zimní zahrada na zámku Hluboká, postavená před rokem 1859 První takovou stavbou, z hlediska vývoje kovových stavebních konstrukcí mimořádně důležitou, vzpomenutou již v úvodu našeho seriálu, je palmový skleník v Lednici na Moravě. Jeho význam je jak v prvenství (postaven v letech ) a rozměrech vlastní stavby (délka 120 m, výška 10 m), tak v jejím provedení. To patřilo k vrcholným výkonům své doby. Profilová žebra, nesoucí skleněné tabulky i podpěrné tyčové sloupy s ozdobnými litinovými návleky, jsou z celistvého válcovaného železa, dodaného ze Sobotínských hutí. Svými rozměry představují hraniční výkon, jehož mohla být při daném stupni výrobní technologie jakákoliv železárna schopná. Rovněž přeprava těchto mohutných stavebních dílů ze severní na jižní Kašna na hradě Křivoklátě z 50. let 19. století Moravu byla při tehdejším stavu dopravních cest a prostředků jen těžko řešitelný problém. Obdiv je na místě, lednický skleník byl nedávno dokonale restaurován, pěstitelsky zprovozněn a je veřejnosti přístupný. Jinými reprezentanty velkolepého uplatnění litiny v zámecké architektuře jsou zimní zahrada a veranda na zámku Hluboká u Českých Budějovic. Zimní zahrada je zasklená litinová hala na 33 vysokých sloupech s četnými kružbami, mřížovím a ozdobnými detaily. Tvoří spojnici mezi budovou zámku a bývalou jízdárnou, dnešní Alšovou jihočeskou galerií. V duchu romantické gotiky byla provedena jako první z litinových staveb na zámku, a to kolem roku Zasklené litinové schodiště, vedoucí ze zimní zahrady do zámku, bylo postaveno v letech Pozoruhodné je, že schodiště, stejně jako níže uvedenou monumentální verandu, nedodala žádná z velkých hutí, ale regionální slévárna sídlící v bývalém klášteře ve Zlaté Koruně. Litinová veranda obklopuje zadní průčelí zámku v délce asi 60 m a zasahuje svými otevřenými prostory, sloupovím a točitými schodišti až do druhého patra. Užitná plocha dosahuje téměř 700 m². Celková váha použité litiny je asi 120 tun. Tato mohutná, avšak vzdušná a působivá konstrukce z let prošla v polovině 90. let 20. století generální opravou, kdy byla zcela snesena a na svém místě po patřičných zákrocích znovu smontována. Připomenout si zaslouží i rozměrná litinová kašna v pseudogotickém stylu stojící od 50. let 19. století uprostřed nádvoří hradu Křivoklátu. Sestává z dvanácti deskových polí zdobených kružbami a heraldikou a stojanu k výtoku vody ve tvaru štíhlé fiály, umístěného zvnějšku kašny. Ing. ZDENĚK RASL Snímky archív autora KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Teoretikové humoru říkají, že i nesmysl musí být... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je český publicista, spisovatel, scenárista a dramatik Vladimír Škutina ( ). Napsal knihy Jezdec a smrt, Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů, Martina, Český šlechtic František Schwarzenberg, Hana. Po podepsání Charty 77 byl nucen emigrovat do Švýcarska. V roce 1988 získal v USA cenu Marka Twaina, v roce 1990 mu byla udělena Cena míru amerických univerzit za esej Co s humorem, když máme svobodu. (jk) Vyluštění z Kováku č. 18/2012 (výrok C. G. V. von Heidenstama): Láska je jako nákaza; stačí jediný pohled, aby jako její původce... skrytě hlodal v našem srdci. 4

5 Předem uvádíme, že pro konkrétní odpověď bychom museli znát ještě další informace, které v dotazu neuvádíte, a to zejména průběh vašich předcházejících pracovních neschopností a datum přiznání důchodu. Předpokládáme, že počátkem onemocnění míníte datum počátku své pracovní neschopnosti. Skutečnost, že jste si nechal v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, přiznat starobní důchod ve výši jedné poloviny a že tak pracujete, lidově řečeno, na poloviční procenta, není rozhodná. Jste poživatelem starobního důchodu a jako na takového se na vás vztahuje zvláštní úprava podpůrčí doby nemocenského. Nejprve k obecné úpravě platné pro zaměstnance. Doba, po kterou má být podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplácena dávka, se nazývá podpůrčí dobou. Nemocenské je jednou z dávek nemocenského pojištění. U nemocenského začíná podpůrčí doba sice 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti, trvá však nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. KOVÁK číslo května 2012/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které oslovují širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Pište, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Sociální rubrika Jak dlouho budu brát nemocenské? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Pobírám starobní důchod ve výši jedné poloviny a současně vykonávám výdělečnou činnost. Pokračuji v zaměstnání i po přiznání důchodu. Onemocněl jsem zánětem průdušek a nyní se mi k tomu přidal zápal plic. Mám nějak omezenou nemocenskou proti ostatním zaměstnancům? P. Z., Hradec Králové Nyní ke zvláštní úpravě. Ta je uvedena v 28 zákona č. 187/2006 Sb. a týká se poživatelů starobního, ale i invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejdéle po výše uvedenou dobu 70 kalendářních dnů. Je zde ještě další omezení. Byla-li podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost v tomto následujícím kalendářním roce. Nárok na výplatu nemocenského zaniká uplynutím buď obecné nebo zvláštní podpůrčí doby podle toho, která uplyne dříve. Přitom obě podpůrčí doby končí u poživatelů starobních důchodů vždy dnem, jímž skončilo zaměstnání. Závěrem uvádíme, že výše nemocenského není nijak ovlivněna skutečností, že jste starobní důchodce, a počítá se stejně jako výše nemocenského u běžného zaměstnance. Právní servis Jak je to se sjednáváním zkušební doby? JUDr. DUŠAN HEBORT, Ph.D., právník, Regionální pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem Zaměstnavatel připravuje rozšíření výroby a chce přijmout cca 50 nových zaměstnanců, se kterými chce sjednat v pracovní smlouvě zkušební dobu. Jaké jsou podmínky pro sjednávání zkušební doby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem od ledna 2012? Došlo k nějakým změnám proti předešlé právní úpravě? K. K., Žatec Zkušební doba může od začátku roku 2012 činit až 6 měsíců, je-li sjednána s vedoucím pracovníkem (zaměstnancem). Vedoucí zaměstnanec je definován v 11 jako zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Pojetím zákonné definice lze dospět k tomu, že vedoucí zaměstnanec musí mít alespoň dva podřízené zaměstnance s oprávněním udělit závazný pokyn oběma z nich. Délka zkušební doby v žádném případě nesmí být sjednána delší než ½ délky sjednaného pracovního poměru na dobu určitou. Sjednat zkušební dobu lze jenom při vzniku pracovního poměru, nikoli při jeho změně. Určení posledního dne sjednané zkušební doby je nutné věnovat patřičnou pozornost, protože od roku 2012 je staronově pojato počítání jako doba, nikoli jako lhůta. Například zkušební doba sjednaná od v délce tří měsíců trvá až do , nikoli , což by odpovídalo poslednímu režimu počítání do konce roku Zkušební doba se prodlužuje při celodenní překážce zaměstnance ve směnném provozu nikoli o kalendářní dny trvání překážky, ale o počet směn, ve kterých překážka trvala, a to jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Drtivá většina návrhu pracovních smluv je obsahově určována zaměstnavatelem včetně ustanovení o sjednání a délce zkušební doby. Zaměstnanec má možnost buď na návrh pracovní smlouvy přistoupit, nebo návrh odmítnout. Možnost vyjednat změnu návrhu pracovní smlouvy je výjimečná, alespoň při sjednávání pracovního poměru s novým zaměstnancem, se kterým zaměstnavatel nemá zkušenost. S ohledem na předchozí odstavec jsou s tím spojené následky neplatnosti podle 18 odst. 2 ZP, který uvádí, že neplatného sjednání zkušební doby se nemůže dovolat zaměstnavatel, jestliže ji způsobil. U jednostranně neplatného sjednání zkušební doby v takovém případě může zrušit pracovní poměr ve zkušební době pouze zaměstnanec z vlastního rozhodnutí. Jednostranné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být učiněno písemně. Nová právní úprava neplatnosti právních úkonů stanoví v 20 odst. 3 ZP, že jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vady formy právního úkonu vždy neplatné, tj. jedná se zde o tzv. absolutní neplatnost právního úkonu. Pracovní poměr ve zkušební době nelze účinně zrušit starým způsobem ústně nebo telefonicky. Ze strany zaměstnavatele je prvotním způsobem doručování osobní předání do vlastních rukou (viz 337 ZP), teprve poté je možné přistoupit k doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (zde za podmínky dodržení ustanovení 335 ZP) a nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (viz 336 ZP). Vlastní oznámení musí být doručeno v originále; doručením kopie oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době není dodržena povinná forma jednostranného právního úkonu a ke skončení pracovního poměru dnem doručení kopie nedojde. Se zrušením pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatel povinně seznámí základní organizaci v souladu s 61 odst. 5 ZP. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích se vztahuje bez výjimky i na zrušení pracovního poměru se zaměstnancem ve zkušební době. I

6 KOVÁK číslo května 2012/příloha Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista ČMKOS na sociální zabezpečení Každý účastník má podle 84 zákona o důchodovém spoření právo vyžádat si statut důchodového fondu a sdělení klíčových informací v listinné podobě. Pokud jde o vyžadování informací od účastníka důchodového spoření, stanoví 85 zákona, že před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů, s nimiž důchodové fondy investují, o toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a cílech v rámci důchodového spoření a preferencích ve vztahu ke strategii spoření. Tyto informace potřebuje, aby vyhodnotila, zda uzavření smlouvy o důchodovém spoření a dohodnutá strategie spoření odpovídá cílům účastníka v rámci důchodového spoření, jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Jde o zásadu, která bývá reprodukována jako zásada poznej svého zákazníka. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. 54. Penzijní společnost může doporučit neuzavření smlouvy Pokud penzijní společnost vyhodnotí informace získané od účastníka tak, že uzavření smlouvy o důchodovém spoření, výše peněžních prostředků, které budou ukládány do důchodových fondů, nebo jím požadovaná strategie spoření neodpovídá profilu účastníka, upozorní účastníka na takové zjištění a doporučí mu stát se účastníkem pro něj vhodnějšího důchodového fondu nebo jinou strategii spoření, případně mu doporučí vůbec smlouvu o důchodovém spoření neuzavírat. Jestliže účastník trvá na volbě jím zvoleného důchodového fondu, poučí jej o rizicích spojených s touto volbou a jeho volbě vyhoví. Obdobný postup je stanoven i v případě, že účastník odmítne informace poskytnout nebo podá informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé. Informace ať přímo či nepřímo doporučující účast na systému důchodového spoření, konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se důchodového spoření účastníkům nebo zájemcům o důchodové spoření, která se týká konkrétní penzijní společnosti nebo důchodového fondu a kterou mohou adresáti tohoto sdělení vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé doporučení rozhodnutí týkajícího se důchodového spoření nebo strategie spoření, se v 87 označuje jako důchodové doporučení. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. Každý, kdo vy- II tváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení podle 87, zajistí podle 88, aby v důchodovém doporučení byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů, a aby nebyly uváděny informace, existuje-li pochybnost o jejich úplnosti, přesnosti nebo pravdivosti. A dále, aby byly jednoznačně označeny všechny předpovědi a uvedena podstatná východiska pro vytvoření důchodového doporučení a aby byla jednoznačně a zřetelně uvedena osoba, která důchodové doporučení vytvořila, a to zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, a osoby, která je připravila, uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce. Ten, kdo vytváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení, je povinen na žádost ČNB doložit odůvodněnost důchodového doporučení a plnit další povinnosti stanovené v zákoně. Zákon řeší i postup vytváření a rozšiřování důchodového doporučení právnickou osobou. Paragraf 89 uvádí informace, jaké má důchodové doporučení obsahovat s tím, že by to měly být například informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu důchodového doporučení. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce důchodového doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v důchodovém doporučení jednoznačně označit místo, kde lze tyto informace nalézt. 55. Výpis musí obsahovat hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu Co musí být uvedeno ve výpisu důchodového spoření, který účastník dostává, stanoví 90 zákona o důchodovém spoření. Výpis musí obsahovat číselné označení osobního důchodového účtu, datum jeho zřízení a identifikační údaje účastníka, dále pohyby prostředků účastníka na jeho důchodovém podúčtu za období od posledního výpisu, připsané a odepsané důchodové jednotky na jeho majetkovém podúčtu a hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu. Tato hodnota je součinem aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu ke dni vyhotovení výpisu a počtu důchodových jednotek důchodového fondu připsaných do tohoto dne na majetkový podúčet. Výpis důchodového spoření účastníka dále obsahuje dobu účasti na spoření, zhodnocení prostředků účastníka v nominální výši a v procentech za dobu účasti na spoření nebo výši úplaty penzijní společnosti v procentech. Na základě dohody účastníka s penzijní společností může výpis obsahovat další údaje. Výpis musí být přehledný a srozumitelný, údaje v něm obsažené nesmějí být zavádějící a jejich označení musí být jednoznačné. Penzijní společnost je povinna zaslat účastníkovi bezplatně výpis za kalendářní rok do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku a v případě převodu prostředků účastníka nebo obhospodařování důchodového fondu k jiné penzijní společnosti bez zbytečného odkladu. Penzijní společnost převádějící prostředky účastníka k jiné penzijní společnosti je povinna zaslat ke dni převodu prostředků účastníka způsobem umožňujícím dálkový přenos dat výpis z jeho osobního důchodového účtu. Na požádání je penzijní společnost povinna zaslat výpis účastníkovi kdykoliv do 10 pracovních dnů od přijetí poplatku za odeslání výpisu důchodového spoření častěji než jednou ročně (odst.1 písm. c) 33). Není-li dohodnuto jinak, je povinna zaslat výpis účastníkovi na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě. (Pokračování příště) Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

7 KOVÁK číslo května 2012/příloha Odborová rekreace 2012 Dětský tábor Na Baronu Paprsek Nabídka ZO OS KOVO Janka Radotín Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou pořádány v areálu Na Baronu Paprsek v překrásném prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Veselí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis atd. Turnusy: Můj první tábor - pro děti 6 8 let (včetně předškoláků): Cena všech šesti 9denních turnusů činí Kč. I. turnus Pravěk první jiskra I II. turnus Pravěk první jiskra II III. turnus Škola kouzel I IV. turnus Škola kouzel II V. turnus Cesta malého Picciota I VI. turnus Cesta malého Picciota II 8. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do 8 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně přijatelné délce 9dní/8 nocí. Program je připraven s maximální péčí zaměřenou na tuto věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé turnusy probíhají v rámci delších turnusů tábora Na Baronu - Paprsek. Děti se zde tedy mohou setkat se svými staršími sourozenci, případně v příštích letech absolvovat delší turnus s vědomím známého prostředí. O děti se starají kvalifikovaní vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6-9 dětí. Rodiče mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu. Tábor Na Baronu Paprsek pro děti 8 15 let: I. turnus II. turnus III. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Harry Potter a Brumbálova armáda cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Děti čeká 18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu jsou sportovní hry, při nichž mohou využít i některé ze svých znalostí, čekají je stezky odvahy, příprava vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák. Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Adventure camp pro mládež let: I. turnus II. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je určený pro mládež ve věku let. Jde o 18 dní naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti (teambuilding). K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP včetně vystavení faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Holiday pass, Check, Benefit plus. Rodinná a skupinová rekreace Nabízíme rodinnou i skupinovou rekreaci v areálu tábora Na Baronu Paprsek (popis areálu viz dětské tábory). Rodinná rekreace: v termínu od do Cena: 430 Kč/osoba/noc s plnou penzí (možno dohodnout i polopenzi). Skupinová rekreace: stejně jako rodinná; dále možnost skupinových pobytů i mimo sezónu v červnu nebo v září. Cena: 170 Kč/osoba/noc bez stravy a lůžkovin. Kontakty: Pro dětské tábory: pí Svrčková, tel pondělí až pátek 9 17 hodin. Pro individuální rekreaci: pan Čáp, tel (pouze středa 8 14 hodin) nebo Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, Praha 5. Snímek archiv ZO OS KOVO Janka Radotín Penzion Karina *** Nabídka ZO OS KOVO Česká Zbrojovka Uherský Brod Nachází se v kouzelných a největších lázních na Moravě, v LUHAČOVICÍCH. Nadstandardní ubytování a služby. Celoročně otevřený penzion v centru města Vám nabízí dvoulůžkové pokoje a apartmány s moderním vybavením za příznivé ceny od 350 Kč na osobu, délka pobytu je libovolná. Podrobné informace tel nebo na stránkách Rádi se o Vás postaráme! ZDENĚK PAVELČÍK, předseda ZO OS KOVO Česká Zbrojovka, a. s., Uherský Brod III

8 114/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena mj. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na rok 2012 mezi smluvními stranami Odborovým svazem KOVO a Asociací leteckých výrobců. 115/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se zrušují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně, které byly zřízeny podle 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. V souvislosti s nedávnou novelizací předpisů z oblasti zdravotnictví upravuje tato vyhláška předávání osobních a dalších údajů do národních registrů (například národního registru úrazů, národního registru nemocí z povolání, národního registru kloubních náhrad ad.). 117/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu. Tato vyhláška doplňuje některá ustanovení nového zákona o doplňkovém penzijním spoření a upravuje zejména způsob dodržování jednotlivých pravidel výkonu činnosti penzijní společnosti, způsob plnění pravidel jednání penzijní společnosti, obsah a způsob podání informace účastníkovi penzijní společnosti, požadavky na kvalitativní kritéria investičních nástrojů, do kterých může účastnický fond investovat, rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací. 119/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novelou dochází ke změně definice vnitrostátní dopravy, změně ustanovení o vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, který musí být uchován nově pouze po dobu 1 roku. Dále dochází ke změně ustanovení upravujících podmínky pro provozování silniční dopravy, ustanovení týkající se přepravy nebezpečných předmětů, eurolicence, nově jsou upravena ustanovení o Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. 121/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Tímto zákonem se mj. prodlužuje lhůta pro podání žádostí nejpozději do /2012 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje formát KOVÁK číslo května 2012/příloha Právní novinky duben 2012 Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO Támhle Franta je na tom blbě. Žena mu utekla s ňákým starodůchodcem. Prej kvůli penězum... Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO mezinárodního čísla pro bezplatné volání i další formáty telefonních čísel a jejich převoleb. 125/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2011 ve výši Kč činí pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 průměrná hrubá roční mzda v České republice Kč. 129/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Tento prováděcí předpis k zákonu o oběhu osiva s sadby zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. 134/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat položkové vyúčtování ceny. 135/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat vyúčtování ceny podle druhu služby. 136/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci v souladu se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozhodná částka je stanovena pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 ve výši Kč. 137/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky, Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: Úroveň 1, Kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství. 138/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi organizací zaměstnavatelů Asociací textilního oděvního kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: 13, 14 a 15. VÝVOJ INFLACE V DUBNU 2012 Ê IV Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v dubnu 2012 proti stejnému období minulého roku hodnotu 103,5 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,6 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za duben 2012 je 2,6 procenta, jak uvedl Eurostat.

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více