MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY"

Transkript

1 Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 17. května 2012, DATUM VYDÁNÍ: 25. května 2012, CENA: 6 KČ Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální rubrika) Právní novinky - duben 2012 Odborová rekreace 2012 Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) Pane učiteli, prosím vás, nefackujte ve škole našeho synka. On si to potom na nás doma opakuje... STOP VLÁDĚ pořádá další akce Platforma Stop vládě, která sdružuje 75 občanských iniciativ, sdružení a odborových svazů, organizuje další protestní akce. Na společném brífinku odborů a občanských iniciativ 14. května v Praze o tom informovali mluvčí ProAlt Jan Májíček a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. N Minulý týden se mohli lidé scházet u petičního a informačního stanu v Praze na Andělu. Byly tam k dispozici materiály proti připravovaným vládním reformám a v průběhu dní tam s veřejností diskutovali o dané problematice různí odborníci. V úterý 22. května (již po uzávěrce tohoto čísla Kováku) pořádá platforma Stop vládě v Praze protestní pochod od náměstí Winstona Churchilla k Úřadu vlády České republiky. Po tomto vyjádření nesouhlasu s realizovanými a připravovanými reformami vlády Petra Nečase budou následovat akce Okupujme ministerstva!. Přičemž zahrnuta budou ministerstva, která připravují asociální a nekvalitní reformy v těch nejcitlivějších oblastech. Data okupací budou upřesněna v nadcházejících dnech. Platforma Stop vládě také podporuje demonstraci Za přežití seniorů 30. května na Palachově náměstí v Praze od 13 hodin (Kovák informoval v minulém čísle), kterou pořádá Rada seniorů ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Rada seniorů trvá na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona, žádá odložení tzv. druhého pilíře penzijní reformy a požaduje zákon o sociálním bydlení seniorů. (red.) Slévárna v uherskohradišťském Mesitu září čistotou a dalo by se tu i z podlahy jíst MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Firma i odbory se nacházejí ve stavu mírného optimismu Firma MESIT - největší průmyslový koncern centra Moravského Slovácka Uherského Hradiště slaví v těchto dnech 60. výročí svého trvání. Oslava šedesátky není totéž co padesátky, zdůrazňuje předseda ZO OS KOVO Petr Křižánek, takže holding se letos rád pochlubí místní i přespolní veřejnosti výstavou svých produktů, které vyšly za uplynulých 60 let z bran firmy. Výstava se koná v prostorách městského Domu kultury a odtud následně poputuje do Zlína, sídla Úřadu Zlínského kraje do proslulého mrakodrapu neboli budovy č. 21. Petr Křižánek, předseda ZO OS KOVO ávštěvník Mesitu průmyslového areálu na okraji města je při vstupu do brány příjemně překvapen. Nesetkává se tu s budovami a výrobními halami na prahu důchodu, ale s obrazem prvého desetiletí XXI. století. Budovy jsou čerstvě zatepleny, omítnuty a kde není na nádvoří položen asfalt, upoutají travnaté plochy s květinovými záhony. Obdobný pohled poskytuje i hala slévárny, kde by se proti všem zvyklostem dalo jíst z podlahy. Tradice výroby překonala všechny obtíže Dnešní MESIT holding vznikl v roce 1993 jako pokračovatel společnosti Aeropal, založené v roce 1952, následně Mikrotechny a Mesitu, které se zabývaly vývojem a výrobou zejména letecké přístrojové a komunikační techniky jak pro letouny tuzemské výroby, tak i pro potřeby v dopravě, zdravotnictví, energetice apod. V roce 1958 tu byl zahájen vývoj a výroba radiostanic a od roku 1969 se podnik osamostatnil a specializoval na vývoj a výrobu leteckých přístrojů pro tuzemské letouny typu L 410 a L 39. V letech 1976 až 1983 došlo ve firmě k rozsáhlé investiční výstavbě a následně k vývoji a výrobě leteckých přístrojů pro letouny typu L 610 a L 159, vzpomíná odborový předák Petr Křižánek. V podniku prožil celý svůj produktivní věk a funkci uvolněného předsedy už vykonává jako důchodce po tři dny v týdnu, takže historii firmy má v malíčku. Až do roku 1990 byla produkce firmy z 95 procent orientována na výrobu přístrojového vybavení a elektroniky pro letecký průmysl a se třemi tisíci zaměstnanců vyráběla přes 1200 výrobků vlastní konstrukce. Petr Křižánek upozorňuje, že počátkem 90. let se prakticky zastavil obchod v oblasti leteckého průmyslu, což znamenalo pro firmu velkou ztrátu výrobkové orientace. V roce 1991 se stala z Mesitu akciová společnost, od té doby se mnoho akcionářů vystřídalo, ale hlavní manažeři, tj. generální ředitel a ekonomický náměstek, zůstali až dosud ve svých funkcích. To je pro firmu, ale i pro odbory velká výhoda, protože oba představitelé (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo května 2012 Co nového v severních Čechách Dokážeme udržet profesionální úroveň v OS KOVO? Tak se s Vámi, čtenáři týdeníku Kovák, opět po roce na tomto místě setkávám. Ano, je to již celých dvanáct měsíců od mojí poslední informace o tom, co se stalo a událo v našem regionu. Změnilo se za tu dobu něco? Došly názory a připomínky, tenkrát zde uvedené, k nějakému řešení? (Ne)nastaly od té doby nějaké změny a nová řešení? Nejenom na tyto otázky se pokusím následně odpovědět (Ne)vyřízená pošta z minulosti Záměrně bych chtěl pominout situace, názory, stanoviska, činy a postupy OS KOVO, jeho vedení, základních organizací a vlastních členů OS KOVO, které za minulý rok reagovaly na aktuální politické a hospodářské dění v naší zemi. Řečeno a popsáno bylo (nejenom) na stránkách Kováku v této věci dost a myslím, že ještě řečeno a popsáno bude. Chtěl bych se více věnovat tomu internímu, co charakterizuje vazbu mezi OS KOVO a jeho členy. Před rokem jsem mj. popisoval situaci, která specifikovala možnosti OS KOVO při obhajobě a schopnostech zajišťování práv zaměstnanců v kontextu pracovněprávního vztahu. Musím (s potěšením) konstatovat, že od období před 12 měsíci se nezměnilo to, že jako forma obhajoby zaměstnaneckých práv se jako nejvýhodnější a nejlepší jeví a stále častěji prosazuje forma vstupu zaměstnanců do sdružení či organizací, zejména tedy odborů, které jim pak obhajobu jejich práv a i vlastní činnost zajišťují a služby tohoto formátu poskytují. Určitě mohu i konstatovat, a zde také s potěšením, že mluvíme-li za OS KOVO, jsou tyto služby poskytovány ve vysoké odborné kvalitě a dostatečné kvalitě. Na co však musíme hledat odpověď v budoucnu, a o čem musím konstatovat (zde bohužel), že z pohledu mého, jako vedoucího jednoho z regionálních pracovišť, nefunguje tak, jak by mělo, je systém vnitřní struktury zaměstnanců OS KOVO, a to například v oblasti jejich odměňování, kariérního růstu a možnostech a způsobech poskytování služeb a zde zcela jednoznačně podotýkám služeb jak neplacených (tj. v podstatě dnešní stav), tak i služeb placených (nejsou tím samozřejmě myšleny komerční nabídky dalších subjektů ve prospěch členů OS KOVO, ale služby nad rámec standardu ). Myslím totiž, že naše možnosti zaměstnanecké struktury, a to jak po stránce odborně-kvalitativní, tak i po stránce personálně-kvantitativní, nedošly ještě do svého maxima, zde však s vyjádřením souběžné úrovně míry ohodnocení jejích zaměstnanců. Poznáváme to mimo jiné při procesu výběru nových zaměstnanců, kdy, podle mého názoru, v poslední době začíná v případě hledání a obsazování nových zaměstnanců (či obsazování stávajících uvolněných pracovních míst) s požadavkem odborné specializace a odborné praxe převažovat zájem o uplatnění v OS KOVO u profesních odborníků bez předchozí zkušenos- ti či praxí v odborech (jiní ani pomalu nejsou a v budoucnu téměř nebudou) tak, jak jsme byli víceméně zvyklí doposud. To je stav, který je nutno respektovat, na který však musíme být ale schopni reagovat přiměřeným a vhodným způsobem, abychom dokázali tyto nové profesní odborníky, bez jejichž služeb a činnosti se neobejdeme, v rámci organizační struktury OS KOVO zachytit a stabilizovat, a to na minimálně střednědobé období. Je asi potřebné říci, že období, kdy práci v odborech vykonávali většinou funkcionáři, kteří měli zkušenost s prací v odborech z minulosti, jsou pryč (z důvodu jejich odchodu mimo zaměstnaneckou sféru) a je potřeba tuto činnost a služby postupně nahradit prací odborně erudovaných profesionálů (s určitým vztahem k odborové činnosti), schopných a připravených konkurovat managementu firem, a to jak na úrovni centrály OS KOVO, tak i na úrovni jednotlivých regionálních pracovišť, ale i případně na úrovni vlastních základních Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť organizací. A k tomu musíme být schopni nabídnout odpovídající konkurenceschopný systém vnitřního uspořádání, variabilitu portfolia nabízených služeb, moderní způsoby zaměstnávání (včetně podoby pracovněprávního vztahu, benefitů a odměňování, odpovídající hodnotě na trhu práce). Jinak není šance rozvíjet již dříve nastavený systém zajištění odpovídajících služeb pro členy a organizace v rámci OS KOVO, protože nebudeme schopni požadované odborníky (a tím celý systém) získat a udržet. K tomu se připojují i další otázky, které jsem si před rokem kladl: Dokážeme v rámci OS KOVO zajistit to, abychom: 1. se nemuseli dívat (nemohoucně) na to, jak nás zaměstnanci firem v regionu žádají o pomoc při vzniku odborové organizace bez toho, aby museli ustanovovat například výbor ZO? 2. se nemuseli dívat (také nemohoucně) na to, jak nám naše odborové organizace přebírají šikulové z jiných odborových svazů? 3. mohli poskytovat další kvalitní přímou obslužnou činnost pro ZO (zejména v oblasti hospodaření a účetnictví)? 4. mohli poskytovat další zaměstnanecké služby v rámci regionu, které nám nyní naše stanovy neumožňují či na jejich poskytování nemáme vytvořenou strukturu nebo systém? Zde z mého pohledu (pokud pominu naše vlastní nesystémové aktivity realizované naplněním shora uvedených bodů 3 a 4 v rámci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a pravděpodobně v obdobném rozsahu, mohu-li podle mě dostupných informaci i za své kolegy tvrdit, i na některých dalších regionálních pracovištích) nedošlo zatím také k žádné změně a budu rád překvapen, pokud by se některá řešení objevila v rámci například návrhů na změnu Stanov OS KOVO či v rámci systémových změn uvnitř OS KOVO. Některé návrhy již byly předloženy, na některé ještě komise pro stanovy čeká, jiné by šlo řešit i bez změny stanov. Rozhodnutí k daným návrhům řešením jsou pak v kompetenci a pravomoci jednotlivých orgánů OS KOVO Zprávy ze současnosti Je velice pozitivní sledovat, jak v regionu začínají svoji činnost realizovat nově vzniklé odborové organizace, kde se o činnost zajímají zejména mladí. Z pohledu regionálního pracoviště se snažíme o jejich maximální podporu, zejména v oblasti spolupráce se zaměstnavatelem, v oblasti jejich odborného vzdělávání a školení a v oblasti zajištění činnosti odborové organizace. Postupně se pak v součinnosti s radou Krajského sdružení OS KOVO Ústeckého kraje a radou Krajského sdružení OS KOVO Libereckého kraje snažíme vytvářet podmínky pro vznik činnosti komise mladých v jednotlivých regionech a poskytnout jim pomoc například při organizování a pořádání informačních, vzdělávacích, prezentačních a sportovních akcí. Mgr. RADEK ZÁKON, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem (Pokračování příště) Smuteční oznámení S velkou lítostí oznamujeme, že v neděli 6. května po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 58 let náš kamarád a dlouholetý kolega JAN LAN- GER. Honza Langer patřil k zakládajícím členům současného OS KOVO, zprvu působil jako místopředseda a později jako předseda ZO OS KOVO TMS Pardubice. I po zániku firmy udržel základní organizaci, která působila na místní úrovni. Rovněž aktivně působil na krajské úrovni svazu a dlouhá léta byl členem DaRK OS KOVO. Honza byl vždy obětavým funkcionářem a statečným bojovníkem, což se projevilo i v jeho těžké nemoci, kdy se zákeřnou chorobou zápasil sedm let. Přesto dál obětavě působil ve svých funkcích i ve chvílích, kdy na něm samotném ležela tíha péče o jeho nejmladšího syna. Děkujeme Ti, Jane, za vše, co jsi pro OS KOVO a jeho členy udělal. Ing. RADKO ŠAMÁNEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové 2

3 Také v tomto čísle Kováku bude položena jedna anketní otázka týkající se lázeňského hotelu Děvín a města Mariánských Lázní. Odpovědi si pečlivě zaznamenávejte na anketní lístek, který byl otištěn v minulém čísle a také ještě bude otištěn v čísle 20 pro ty, kteří ho ztratili nebo si ho nestihli vystřihnout v minulém čísle. Anketní lístek lze také okopírovat, není nutný jeho originál. Jakmile zodpovíte třetí (a zároveň poslední) soutěžní otázku, prosíme o zaslání anketních lístků, nejpozději však do Tento lístek musí obsahovat všechny tři odpovědi a další předepsané náležitosti. Dne se za přítomnosti jednatele SPA Hotel Děvín, s. r. o., Dipl. Ing. Jana Jokla a místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera bude losovat výherce, jehož spolu se správnými odpověďmi zveřejníme v časopise číslo 23. Každá osoba může poslat pouze jeden anketní lístek. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci lázeňského hotelu Děvín. Kam anketní lístky zaslat: Originály, popřípadě kopie, vyplněných anketních lístků zasílejte vždy s Vaším podpisem nejpozději do (rozhodující je razítko s datem pošty): 1) 2) korespondenční adresa: Lázeňský hotel Děvín, Příkrá 618, Mariánské Lázně, Malá nápověda: Jako možný zdroj čerpání informací uvádíme webovou stránku: a dále text této série článků v číslech 18, 19 a 20. Druhá otázka: Jak se jmenoval slavný básník a významný host Mariánských Lázní, který KOVÁK číslo května 2012 Lázeňský hotel Děvín nabízí: Zapojte se do soutěže o víkendový pobyt v Mariánských Lázních! Lázeňský hotel Děvín v Mariánských Lázních pokládá pozorným čtenářům v pořadí již druhou soutěžní otázku Pomník J. W. Goetha, který pobýval v Mariánských Lázních zde prožil svou pozdní lásku k dívce jménem Ulrica von Levetzow? Proč zrovna do Mariánských Lázní? S názvem Mariánské Lázně se poprvé setkáváme před dvěma sty lety. V roce 1808 tam otevřel lékař kláštera premonstrátů v Teplé Jan Josef Nehr první lázeňskou sezónu. Již v roce 1818 obec pojmenovaná podle Mariina pramene dosáhla takového věhlasu, že byla vyhlášena veřejnými lázněmi. Díky chemické rozmanitosti zdejších léčivých pramenů nabízejí Mariánské Lázně velmi pestrou indikaci. Základ lázeňské péče, určené k léčbě onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest, pohybového aparátu, poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervových a kožních onemocnění, tvoří originální kombinace pohybu a rozmanitých procedur. V nejbližším okolí Mariánských Lázní vyvěrá přes sto léčebných pramenů, v samotném městě jich lze nalézt čtyřicet. Těsná blízkost velmi rozdílných pramenů je bez nadsázky balneologickou raritou. Kolonády a altány zastřešující jednotlivé prameny dokreslují malebnost lázeňského centra. Skvostem a současně nejvyhledávanější památkou města zůstává litinová kolonáda z roku 1889, ve stínu nestojí ani secesní budova městského divadla či jedna z nejmladších Zpívající fontána. V záznamech lázeňských hostů se za dobu existence Mariánských Lázní naleznou jména panovníků, členů významných šlechtických rodů, umělců i vědců. (red.) Mesit slaví... (Dokončení ze str. 1) po absolvování vysoké školy následně prošli všemi výrobními i řídicími funkcemi a vyjednávání kolektivní smlouvy probíhá vždy velmi korektně. V letech proběhla významná restrukturalizace firmy, aniž by přitom byla narušena kontinuita speciální a průmyslové výroby či osvědčené technologické a kooperační vztahy uvnitř tohoto společenství. Rovněž byla zachována nepřetržitá spolupráce s vojenskými i civilními výzkumnými ústavy a školami v procesu vývoje výroby. Holdingem i učilištěm MESIT holding, a. s., je dnes jedním z nejvýznamnějších privátních podnikatelských seskupení koncernového typu, zahrnující aktivity dceřiných společností v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Představuje podle slov odborového předáka kapitálově i technologicky provázanou skupinu jedenácti společností s necelým tisícem zaměstnanců a ročním obratem miliónů korun. Samostatnou společnost v rámci holdingu tvoří i Střední škola MESIT, o. p. s., ve které se vyučuje v oboru mechanik-elektronik, elektrikář, obráběč kovů i dalších oborech. Nabízí studijní a učební obory i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nástavbové studium, a zabezpečuje tak odborníky nejen pro MESIT, ale i jiné firmy v okolí. Krize se nestala katastrofou Podle P. Křižánka se nedávná světová hospodářská krize Mesitu nedotkla nijak dramaticky. Nedošlo k žádnému velkému snižování stavu zaměstnanců a vedení společnosti se snažilo udržet si všechny odborníky pohromadě, aby jim později nechyběli. Výdělky sice mírně poklesly, ale zakrátko se opět vyrovnaly a za loňský rok činil průměrný měsíční plat korun (bez manažerů). Mohlo by to být i více, ale musí se přihlížet i do budoucna, aby pak nenastalo případné snižování stavu zaměstnanců, podotýká předseda ZO. Při kolektivním vyjednávání se odborům daří již po několik uplynulých let zvýšit mzdový nárůst o tři procenta. Petr Křižánek vyjednává s vedením holdingu pro každou společnost kolektivní smlouvu zvlášť podle daných podmínek. Pozoruhodná je zaměstnanost v areálu Mesitu. V roce 1990 činila cca 2800 zaměstnanců, v současnosti jich má seskupení MESIT holding 960, ale mezitím se do areálu nastěhovaly další firmy, tzn. že v současné době prochází denně vraty areálu téměř na čtyři tisíce zaměstnanců. Odbory trpí na chudokrevnost Se stavem organizovanosti předseda ZO příliš spokojený není. Je nás v odborech jen čtvrtina všech zaměstnanců, a tak si nemůžeme moc vyskakovat. Máme od firmy sice vlastní kancelář vybavenou nejmodernější komunikační technikou, firma hradí můj plat, ale jinak nám na činnost nepřispívá, takže na nějaké společné akce peníze nemáme. Pouze přispíváme dětem na letní a zimní prázdninové pobyty, na koupání v městském bazénu, na narození dítěte či k pracovním či životním jubileím, a to je tak vše. Ve firmě však celkově převládá spokojenost. Zaměstnanci mají solidní, perspektivní i dobře placenou práci a co si tedy přát více? Text i snímky (rur) 3

4 KOVÁK číslo května 2012 Zámecké a zahradní litinové stavby Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) Litina našla své uplatnění také v zámecké architektuře, respektive v nosné konstrukci a dekorativní výzdobě skleníků, zimních zahrad, oranžérií, balkonů, altánů, kašen a dalších stavebních prvků na území těchto šlechtických sídel. Využívalo se samonosných litinových konstrukcí, někdy vyztužených skeletem z válcovaného železa, sestavených z prefabrikovaných, ve slévárně vyrobených dílů, které bylo možné na místě v krátké době smontovat v celek. To platilo pro drobné objekty stejně jako pro monumentální halové stavby, jak ukazují i dnes uvedené příklady. Zimní zahrada na zámku Hluboká, postavená před rokem 1859 První takovou stavbou, z hlediska vývoje kovových stavebních konstrukcí mimořádně důležitou, vzpomenutou již v úvodu našeho seriálu, je palmový skleník v Lednici na Moravě. Jeho význam je jak v prvenství (postaven v letech ) a rozměrech vlastní stavby (délka 120 m, výška 10 m), tak v jejím provedení. To patřilo k vrcholným výkonům své doby. Profilová žebra, nesoucí skleněné tabulky i podpěrné tyčové sloupy s ozdobnými litinovými návleky, jsou z celistvého válcovaného železa, dodaného ze Sobotínských hutí. Svými rozměry představují hraniční výkon, jehož mohla být při daném stupni výrobní technologie jakákoliv železárna schopná. Rovněž přeprava těchto mohutných stavebních dílů ze severní na jižní Kašna na hradě Křivoklátě z 50. let 19. století Moravu byla při tehdejším stavu dopravních cest a prostředků jen těžko řešitelný problém. Obdiv je na místě, lednický skleník byl nedávno dokonale restaurován, pěstitelsky zprovozněn a je veřejnosti přístupný. Jinými reprezentanty velkolepého uplatnění litiny v zámecké architektuře jsou zimní zahrada a veranda na zámku Hluboká u Českých Budějovic. Zimní zahrada je zasklená litinová hala na 33 vysokých sloupech s četnými kružbami, mřížovím a ozdobnými detaily. Tvoří spojnici mezi budovou zámku a bývalou jízdárnou, dnešní Alšovou jihočeskou galerií. V duchu romantické gotiky byla provedena jako první z litinových staveb na zámku, a to kolem roku Zasklené litinové schodiště, vedoucí ze zimní zahrady do zámku, bylo postaveno v letech Pozoruhodné je, že schodiště, stejně jako níže uvedenou monumentální verandu, nedodala žádná z velkých hutí, ale regionální slévárna sídlící v bývalém klášteře ve Zlaté Koruně. Litinová veranda obklopuje zadní průčelí zámku v délce asi 60 m a zasahuje svými otevřenými prostory, sloupovím a točitými schodišti až do druhého patra. Užitná plocha dosahuje téměř 700 m². Celková váha použité litiny je asi 120 tun. Tato mohutná, avšak vzdušná a působivá konstrukce z let prošla v polovině 90. let 20. století generální opravou, kdy byla zcela snesena a na svém místě po patřičných zákrocích znovu smontována. Připomenout si zaslouží i rozměrná litinová kašna v pseudogotickém stylu stojící od 50. let 19. století uprostřed nádvoří hradu Křivoklátu. Sestává z dvanácti deskových polí zdobených kružbami a heraldikou a stojanu k výtoku vody ve tvaru štíhlé fiály, umístěného zvnějšku kašny. Ing. ZDENĚK RASL Snímky archív autora KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Teoretikové humoru říkají, že i nesmysl musí být... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je český publicista, spisovatel, scenárista a dramatik Vladimír Škutina ( ). Napsal knihy Jezdec a smrt, Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů, Martina, Český šlechtic František Schwarzenberg, Hana. Po podepsání Charty 77 byl nucen emigrovat do Švýcarska. V roce 1988 získal v USA cenu Marka Twaina, v roce 1990 mu byla udělena Cena míru amerických univerzit za esej Co s humorem, když máme svobodu. (jk) Vyluštění z Kováku č. 18/2012 (výrok C. G. V. von Heidenstama): Láska je jako nákaza; stačí jediný pohled, aby jako její původce... skrytě hlodal v našem srdci. 4

5 Předem uvádíme, že pro konkrétní odpověď bychom museli znát ještě další informace, které v dotazu neuvádíte, a to zejména průběh vašich předcházejících pracovních neschopností a datum přiznání důchodu. Předpokládáme, že počátkem onemocnění míníte datum počátku své pracovní neschopnosti. Skutečnost, že jste si nechal v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, přiznat starobní důchod ve výši jedné poloviny a že tak pracujete, lidově řečeno, na poloviční procenta, není rozhodná. Jste poživatelem starobního důchodu a jako na takového se na vás vztahuje zvláštní úprava podpůrčí doby nemocenského. Nejprve k obecné úpravě platné pro zaměstnance. Doba, po kterou má být podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplácena dávka, se nazývá podpůrčí dobou. Nemocenské je jednou z dávek nemocenského pojištění. U nemocenského začíná podpůrčí doba sice 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti, trvá však nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. KOVÁK číslo května 2012/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které oslovují širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Pište, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Sociální rubrika Jak dlouho budu brát nemocenské? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Pobírám starobní důchod ve výši jedné poloviny a současně vykonávám výdělečnou činnost. Pokračuji v zaměstnání i po přiznání důchodu. Onemocněl jsem zánětem průdušek a nyní se mi k tomu přidal zápal plic. Mám nějak omezenou nemocenskou proti ostatním zaměstnancům? P. Z., Hradec Králové Nyní ke zvláštní úpravě. Ta je uvedena v 28 zákona č. 187/2006 Sb. a týká se poživatelů starobního, ale i invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejdéle po výše uvedenou dobu 70 kalendářních dnů. Je zde ještě další omezení. Byla-li podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost v tomto následujícím kalendářním roce. Nárok na výplatu nemocenského zaniká uplynutím buď obecné nebo zvláštní podpůrčí doby podle toho, která uplyne dříve. Přitom obě podpůrčí doby končí u poživatelů starobních důchodů vždy dnem, jímž skončilo zaměstnání. Závěrem uvádíme, že výše nemocenského není nijak ovlivněna skutečností, že jste starobní důchodce, a počítá se stejně jako výše nemocenského u běžného zaměstnance. Právní servis Jak je to se sjednáváním zkušební doby? JUDr. DUŠAN HEBORT, Ph.D., právník, Regionální pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem Zaměstnavatel připravuje rozšíření výroby a chce přijmout cca 50 nových zaměstnanců, se kterými chce sjednat v pracovní smlouvě zkušební dobu. Jaké jsou podmínky pro sjednávání zkušební doby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem od ledna 2012? Došlo k nějakým změnám proti předešlé právní úpravě? K. K., Žatec Zkušební doba může od začátku roku 2012 činit až 6 měsíců, je-li sjednána s vedoucím pracovníkem (zaměstnancem). Vedoucí zaměstnanec je definován v 11 jako zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Pojetím zákonné definice lze dospět k tomu, že vedoucí zaměstnanec musí mít alespoň dva podřízené zaměstnance s oprávněním udělit závazný pokyn oběma z nich. Délka zkušební doby v žádném případě nesmí být sjednána delší než ½ délky sjednaného pracovního poměru na dobu určitou. Sjednat zkušební dobu lze jenom při vzniku pracovního poměru, nikoli při jeho změně. Určení posledního dne sjednané zkušební doby je nutné věnovat patřičnou pozornost, protože od roku 2012 je staronově pojato počítání jako doba, nikoli jako lhůta. Například zkušební doba sjednaná od v délce tří měsíců trvá až do , nikoli , což by odpovídalo poslednímu režimu počítání do konce roku Zkušební doba se prodlužuje při celodenní překážce zaměstnance ve směnném provozu nikoli o kalendářní dny trvání překážky, ale o počet směn, ve kterých překážka trvala, a to jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Drtivá většina návrhu pracovních smluv je obsahově určována zaměstnavatelem včetně ustanovení o sjednání a délce zkušební doby. Zaměstnanec má možnost buď na návrh pracovní smlouvy přistoupit, nebo návrh odmítnout. Možnost vyjednat změnu návrhu pracovní smlouvy je výjimečná, alespoň při sjednávání pracovního poměru s novým zaměstnancem, se kterým zaměstnavatel nemá zkušenost. S ohledem na předchozí odstavec jsou s tím spojené následky neplatnosti podle 18 odst. 2 ZP, který uvádí, že neplatného sjednání zkušební doby se nemůže dovolat zaměstnavatel, jestliže ji způsobil. U jednostranně neplatného sjednání zkušební doby v takovém případě může zrušit pracovní poměr ve zkušební době pouze zaměstnanec z vlastního rozhodnutí. Jednostranné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být učiněno písemně. Nová právní úprava neplatnosti právních úkonů stanoví v 20 odst. 3 ZP, že jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vady formy právního úkonu vždy neplatné, tj. jedná se zde o tzv. absolutní neplatnost právního úkonu. Pracovní poměr ve zkušební době nelze účinně zrušit starým způsobem ústně nebo telefonicky. Ze strany zaměstnavatele je prvotním způsobem doručování osobní předání do vlastních rukou (viz 337 ZP), teprve poté je možné přistoupit k doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (zde za podmínky dodržení ustanovení 335 ZP) a nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (viz 336 ZP). Vlastní oznámení musí být doručeno v originále; doručením kopie oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době není dodržena povinná forma jednostranného právního úkonu a ke skončení pracovního poměru dnem doručení kopie nedojde. Se zrušením pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatel povinně seznámí základní organizaci v souladu s 61 odst. 5 ZP. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích se vztahuje bez výjimky i na zrušení pracovního poměru se zaměstnancem ve zkušební době. I

6 KOVÁK číslo května 2012/příloha Co přináší zákon o důchodovém spoření (XIV.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista ČMKOS na sociální zabezpečení Každý účastník má podle 84 zákona o důchodovém spoření právo vyžádat si statut důchodového fondu a sdělení klíčových informací v listinné podobě. Pokud jde o vyžadování informací od účastníka důchodového spoření, stanoví 85 zákona, že před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů, s nimiž důchodové fondy investují, o toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a cílech v rámci důchodového spoření a preferencích ve vztahu ke strategii spoření. Tyto informace potřebuje, aby vyhodnotila, zda uzavření smlouvy o důchodovém spoření a dohodnutá strategie spoření odpovídá cílům účastníka v rámci důchodového spoření, jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Jde o zásadu, která bývá reprodukována jako zásada poznej svého zákazníka. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. 54. Penzijní společnost může doporučit neuzavření smlouvy Pokud penzijní společnost vyhodnotí informace získané od účastníka tak, že uzavření smlouvy o důchodovém spoření, výše peněžních prostředků, které budou ukládány do důchodových fondů, nebo jím požadovaná strategie spoření neodpovídá profilu účastníka, upozorní účastníka na takové zjištění a doporučí mu stát se účastníkem pro něj vhodnějšího důchodového fondu nebo jinou strategii spoření, případně mu doporučí vůbec smlouvu o důchodovém spoření neuzavírat. Jestliže účastník trvá na volbě jím zvoleného důchodového fondu, poučí jej o rizicích spojených s touto volbou a jeho volbě vyhoví. Obdobný postup je stanoven i v případě, že účastník odmítne informace poskytnout nebo podá informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé. Informace ať přímo či nepřímo doporučující účast na systému důchodového spoření, konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se důchodového spoření účastníkům nebo zájemcům o důchodové spoření, která se týká konkrétní penzijní společnosti nebo důchodového fondu a kterou mohou adresáti tohoto sdělení vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé doporučení rozhodnutí týkajícího se důchodového spoření nebo strategie spoření, se v 87 označuje jako důchodové doporučení. Tyto informace musí být vždy zachyceny na formuláři. Každý, kdo vy- II tváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení podle 87, zajistí podle 88, aby v důchodovém doporučení byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů, a aby nebyly uváděny informace, existuje-li pochybnost o jejich úplnosti, přesnosti nebo pravdivosti. A dále, aby byly jednoznačně označeny všechny předpovědi a uvedena podstatná východiska pro vytvoření důchodového doporučení a aby byla jednoznačně a zřetelně uvedena osoba, která důchodové doporučení vytvořila, a to zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, a osoby, která je připravila, uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce. Ten, kdo vytváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení, je povinen na žádost ČNB doložit odůvodněnost důchodového doporučení a plnit další povinnosti stanovené v zákoně. Zákon řeší i postup vytváření a rozšiřování důchodového doporučení právnickou osobou. Paragraf 89 uvádí informace, jaké má důchodové doporučení obsahovat s tím, že by to měly být například informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu důchodového doporučení. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce důchodového doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v důchodovém doporučení jednoznačně označit místo, kde lze tyto informace nalézt. 55. Výpis musí obsahovat hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu Co musí být uvedeno ve výpisu důchodového spoření, který účastník dostává, stanoví 90 zákona o důchodovém spoření. Výpis musí obsahovat číselné označení osobního důchodového účtu, datum jeho zřízení a identifikační údaje účastníka, dále pohyby prostředků účastníka na jeho důchodovém podúčtu za období od posledního výpisu, připsané a odepsané důchodové jednotky na jeho majetkovém podúčtu a hodnotu podílu účastníka v důchodovém fondu. Tato hodnota je součinem aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu ke dni vyhotovení výpisu a počtu důchodových jednotek důchodového fondu připsaných do tohoto dne na majetkový podúčet. Výpis důchodového spoření účastníka dále obsahuje dobu účasti na spoření, zhodnocení prostředků účastníka v nominální výši a v procentech za dobu účasti na spoření nebo výši úplaty penzijní společnosti v procentech. Na základě dohody účastníka s penzijní společností může výpis obsahovat další údaje. Výpis musí být přehledný a srozumitelný, údaje v něm obsažené nesmějí být zavádějící a jejich označení musí být jednoznačné. Penzijní společnost je povinna zaslat účastníkovi bezplatně výpis za kalendářní rok do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku a v případě převodu prostředků účastníka nebo obhospodařování důchodového fondu k jiné penzijní společnosti bez zbytečného odkladu. Penzijní společnost převádějící prostředky účastníka k jiné penzijní společnosti je povinna zaslat ke dni převodu prostředků účastníka způsobem umožňujícím dálkový přenos dat výpis z jeho osobního důchodového účtu. Na požádání je penzijní společnost povinna zaslat výpis účastníkovi kdykoliv do 10 pracovních dnů od přijetí poplatku za odeslání výpisu důchodového spoření častěji než jednou ročně (odst.1 písm. c) 33). Není-li dohodnuto jinak, je povinna zaslat výpis účastníkovi na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě. (Pokračování příště) Ilustrační snímek Jaroslav Hodík

7 KOVÁK číslo května 2012/příloha Odborová rekreace 2012 Dětský tábor Na Baronu Paprsek Nabídka ZO OS KOVO Janka Radotín Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou pořádány v areálu Na Baronu Paprsek v překrásném prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Veselí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis atd. Turnusy: Můj první tábor - pro děti 6 8 let (včetně předškoláků): Cena všech šesti 9denních turnusů činí Kč. I. turnus Pravěk první jiskra I II. turnus Pravěk první jiskra II III. turnus Škola kouzel I IV. turnus Škola kouzel II V. turnus Cesta malého Picciota I VI. turnus Cesta malého Picciota II 8. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do 8 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně přijatelné délce 9dní/8 nocí. Program je připraven s maximální péčí zaměřenou na tuto věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé turnusy probíhají v rámci delších turnusů tábora Na Baronu - Paprsek. Děti se zde tedy mohou setkat se svými staršími sourozenci, případně v příštích letech absolvovat delší turnus s vědomím známého prostředí. O děti se starají kvalifikovaní vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6-9 dětí. Rodiče mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu. Tábor Na Baronu Paprsek pro děti 8 15 let: I. turnus II. turnus III. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Harry Potter a Brumbálova armáda cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Děti čeká 18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu jsou sportovní hry, při nichž mohou využít i některé ze svých znalostí, čekají je stezky odvahy, příprava vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák. Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Adventure camp pro mládež let: I. turnus II. turnus Pravěk když první jiskra zhasla cena: Kč Mafie vzestup Cosa Nostry cena: Kč Tábor je určený pro mládež ve věku let. Jde o 18 dní naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti (teambuilding). K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP včetně vystavení faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Holiday pass, Check, Benefit plus. Rodinná a skupinová rekreace Nabízíme rodinnou i skupinovou rekreaci v areálu tábora Na Baronu Paprsek (popis areálu viz dětské tábory). Rodinná rekreace: v termínu od do Cena: 430 Kč/osoba/noc s plnou penzí (možno dohodnout i polopenzi). Skupinová rekreace: stejně jako rodinná; dále možnost skupinových pobytů i mimo sezónu v červnu nebo v září. Cena: 170 Kč/osoba/noc bez stravy a lůžkovin. Kontakty: Pro dětské tábory: pí Svrčková, tel pondělí až pátek 9 17 hodin. Pro individuální rekreaci: pan Čáp, tel (pouze středa 8 14 hodin) nebo Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, Praha 5. Snímek archiv ZO OS KOVO Janka Radotín Penzion Karina *** Nabídka ZO OS KOVO Česká Zbrojovka Uherský Brod Nachází se v kouzelných a největších lázních na Moravě, v LUHAČOVICÍCH. Nadstandardní ubytování a služby. Celoročně otevřený penzion v centru města Vám nabízí dvoulůžkové pokoje a apartmány s moderním vybavením za příznivé ceny od 350 Kč na osobu, délka pobytu je libovolná. Podrobné informace tel nebo na stránkách Rádi se o Vás postaráme! ZDENĚK PAVELČÍK, předseda ZO OS KOVO Česká Zbrojovka, a. s., Uherský Brod III

8 114/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena mj. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na rok 2012 mezi smluvními stranami Odborovým svazem KOVO a Asociací leteckých výrobců. 115/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se zrušují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně, které byly zřízeny podle 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. V souvislosti s nedávnou novelizací předpisů z oblasti zdravotnictví upravuje tato vyhláška předávání osobních a dalších údajů do národních registrů (například národního registru úrazů, národního registru nemocí z povolání, národního registru kloubních náhrad ad.). 117/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu. Tato vyhláška doplňuje některá ustanovení nového zákona o doplňkovém penzijním spoření a upravuje zejména způsob dodržování jednotlivých pravidel výkonu činnosti penzijní společnosti, způsob plnění pravidel jednání penzijní společnosti, obsah a způsob podání informace účastníkovi penzijní společnosti, požadavky na kvalitativní kritéria investičních nástrojů, do kterých může účastnický fond investovat, rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací. 119/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novelou dochází ke změně definice vnitrostátní dopravy, změně ustanovení o vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, který musí být uchován nově pouze po dobu 1 roku. Dále dochází ke změně ustanovení upravujících podmínky pro provozování silniční dopravy, ustanovení týkající se přepravy nebezpečných předmětů, eurolicence, nově jsou upravena ustanovení o Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. 121/2012 Sb. ZÁKON, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Tímto zákonem se mj. prodlužuje lhůta pro podání žádostí nejpozději do /2012 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje formát KOVÁK číslo května 2012/příloha Právní novinky duben 2012 Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO Támhle Franta je na tom blbě. Žena mu utekla s ňákým starodůchodcem. Prej kvůli penězum... Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO mezinárodního čísla pro bezplatné volání i další formáty telefonních čísel a jejich převoleb. 125/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2011 ve výši Kč činí pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 průměrná hrubá roční mzda v České republice Kč. 129/2012 Sb. VYHLÁŠKA o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Tento prováděcí předpis k zákonu o oběhu osiva s sadby zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. 134/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat položkové vyúčtování ceny. 135/2012 Sb. VYHLÁŠKA o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby. Touto vyhláškou se v souladu se zákonem o elektronických komunikacích stanovuje, které náležitosti musí obsahovat a splňovat vyúčtování ceny podle druhu služby. 136/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci v souladu se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozhodná částka je stanovena pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 ve výši Kč. 137/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky, Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: Úroveň 1, Kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství. 138/2012 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2012 uzavřená dne mezi organizací zaměstnavatelů Asociací textilního oděvního kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ NACE: 13, 14 a 15. VÝVOJ INFLACE V DUBNU 2012 Ê IV Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v dubnu 2012 proti stejnému období minulého roku hodnotu 103,5 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,6 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za duben 2012 je 2,6 procenta, jak uvedl Eurostat.

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 OS KOVO spolu s příslušnými zaměstnavatelskými svazy zahájil v loňském roce kolektivní vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně ( KSVS) pro rok 2015. Souhrnné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Tématu dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavíraných lékaři při výkonu jejich povolání jsme se v minulosti již věnovali. Tato tématika

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více