ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ ASSOCIATION OF MANAGERS ALUMNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ ASSOCIATION OF MANAGERS ALUMNI"

Transkript

1 ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ ASSOCIATION OF MANAGERS ALUMNI VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003

2 ÚVODEM Posláním sdružení je: podpora osobního rozvoje a profesionalizace manažerů neziskových organizací, rozvoj mezioborové a meziregionální spolupráce neziskových organizací, podpora vzdělávání pracovníků neziskového sektoru, podpora zvyšování úrovně neziskového sektoru prostřednictvím systému odborných akreditací, podpora vzájemné výměny zkušeností, asistence a supervize, podpora odborného rozvoje neziskového sektoru a mezinárodní spolupráce. KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: AMA Asociace manažerů absolventů Sídlo: Jelení Praha 1 Česká republika Kontaktní osoba: Irena Zemanková Telefon: (+420) Internet: Datum registrace: 4. duben 2001 Číslo registrace: VS/I 1/46 673/0I R IČO: Číslo účtu: / 0100 Banka: Komerční banka, a.s., pobočka: Pohořelec 22, Hradčany Praha 1 Česká republika

3 VZNIK AMA Asociace manažerů absolventů byla založena z podnětu absolventů několika ročníků ročního kurzu vzdělávání manažerů neziskových organizací pořádaných zpočátku Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a posléze Agenturou neziskového sektoru (AGNES). I po ukončení studia chtěli mít absolventi možnost setkávat se s kolegy i z jiných oborů a regionů, otevřeně si vyměňovat zkušenosti a aktuální informace. Absolventi prvních ročníků chtěli slyšet přednášky, které byly do studia zařazeny až poté, co sami absolvovali. Absolventi manažerského studia se setkávali od prvního ročníku alespoň jednou ročně, v průběhu času se vyprofi loval požadavek na modelová pravidelná setkávání pro potřebu vzájemné výměny zkušeností, aktuálních informací a se vzdělávacím doškolovacím prvkem. Na posledním takovém setkání před vznikem Asociace, které proběhlo 28. srpna 2000 v Uherském Hradišti, byly dohodnuty základní mechanizmy fungování Asociace, které byly zapracovány do stanov. 25. ledna 2001 proběhla v Jelení ulici v Praze v Klubu neziskového sektoru ustavující valná hromada Asociace manažerů absolventů, která schválila stanovy a zvolila orgány asociace. 4. dubna 2001 byla AMA zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky. ČINNOST V ROCE 2003 V roce 2003 realizovala AMA tři tradiční aktuálně vzdělávací setkání a jedno třídenní specializované školení pro své členy. Členské základně byla nabídnuta účast v toulavém autobusu do Francie, jehož cílem bylo navštívit v průběhu jednoho týdne řadu neziskových organizací pracujících v oblasti zdravotní a sociální péče v oblasti Strasbourgu a Dijonu. Aktuálně vzdělávací setkání probíhají podle pevného modelu v různých regionech, hostitelem je vždy některý člen asociace a setkání je spojeno s prezentací jeho neziskové organizace a ukázkou některého programu exkurzí do zařízení. Každé setkání je vždy spojeno s přednáškou na

4 aktuální téma, informacemi o další činnosti asociace a vzájemnou výměnou zkušeností. SETKÁNÍ AMA ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ V ROCE 2003: únor Moravská Nová Ves Charita Břeclav, Jaroslav Samson přednáška: Efektivní fungování NNO - Jana Vohralíková únor Brno, specializované školení pro členy AMA a NNO školení: Řízení projektového cyklu (PCM neboli logické rámce) (certifi kovaní lektoři ToT PCM Ivo Kačaba and Daniel Mikláš) duben Kytlice (Česká Lípa) Arcus Onkocentrum, Jana Koželská přednáška: Historie a současnost Arcus Onkocentra Česká Lípa květen Toulavý autobus do Francie, Irena Zemánková Studijní cesta do dvou vybraných regionů Francie návštěvy v konkrétních zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči. Konference (16 členů AMA). 15. prosinec Předvánoční setkání v Baráčnické Rychtě v Praze. SLOŽENÍ RADY & KONTROLNÍ KOMISE AMA ČLENOVÉ RADY: Ivo Kačaba předseda (NROS/Pomozte dětem, Praha) Jana Vohralíková místopředsedkyně (ČRDM Praha) Jana Podrápská (PIAFA, Vyškov)

5 Jaroslav Samson (Oblastní charita Břeclav) Jiří Stejskal (Diecézní charita Hradec Králové) KONTROLNÍ KOMISE: Dalibor Jirásek předseda (Agnes, Praha) Jana Koželská (ARCUS onko centrum, Česká Lípa) Václav Pták (Bohema, Zlaté hory) SEZNAM ČLENŮ PŘÍJMENÍ JMÉNO R. ORGANIZACE MÍSTO Bartůňková Iva III. Středisko křesťanské pomoci, Záuční středisko pro duševní zdraví Pardubice Boček Jan III. Olivova nadace Říčany Brabec Jaroslav I. Ekodemont o.p.s., škola Mesit Uherské Hradiště Capoušková Hana M3T SKP - Centrum Pardubice Čermáková Miroslava III. Nadace Dětský mozek Praha 2 Červenková Kateřina VI. Český svaz ochránců přírody Vlašim Danělišyn Marek IV. - - Draslarová Jana VI. Vlastní cestou, o.s. * Vlašim Dušková Irena I. Denní stacionář AKORD Praha 2 Frycová Michaela I. - - Hájek Jaroslav M3T Živá planeta Praha 13 Hradcová Lucie Advokátní a daňová kancelář Praha 2 Hudcová Ivana I. Nadace Dítě a kůň Kutná Hora

6 Hušek Filip V. YMCA v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Chládková Šárka IV. Nadace VIA Praha 1 Chromeček Miroslav III. - - Chvalová Helena M3T Úřad městské části Praha 6 Jakeš Jiří Obl. charita Uherské Hradiště Praha 6 Janoušek Petr V. Armáda spásy Brno Jirásek Dalibor I. AGNES Praha 1 Kačaba Ivo I. NROS Praha 1 Uherské Hradiště Kavková Růžena M3T Diecézní charita Litoměřice Koudelková Dana II. * * Koželská Jana III. Arcus - onko centrum Česká Lípa Kučírková Radka III. Kontakt bb Praha 6 Kulich Miloslav V. * * Landsperský David I. OS Jurta Děčín 33 Lázničková Ilona M3T Muzeum romské kultury, o.p.s. Ležovičová Květa M3T Společnost pro záchranu Babičina údolí Macáková Monika MT3 Psychiatrická léčebna LNÁŘE Brno Česká Skalice Lnáře Matýsek David I. Klub hurá kamarád, o.s. Pardubice Mikláš Daniel IV. Petium Praha 5 Molík František VI. Sdružení občanská společnost Náchod Nastuneak Jiří VI. Olivova dětská léčebna, o.p.s. Novotná Jolana II Angličtina - čeština, překlady, kurzy Náchod * Litomyšl Ondrák Pavel VI. Armáda spásy Šumperk Ovčáčková Eva V. O.s. Pomoc nezaměstnaným okresu Prostějov Prostějov Panský Ota II. Oblastní unie neslyšících Olomouc Písecký Karel II. IČ ČSOP Radnice Pištěláková Martina M3T PIAFA Vyškov Podhajský Miroslav M3T PONTIS Šumperk o.p.s. Šumperk

7 Podrápská Jana I. Sdružení PIAFA Vyškov Poláček Ivan II. Unie neslyšících Brno Brno Polanský Jan VI. Kappa-Help o.s. Přerov Pražák Martin II. Charita Ostrava Ostrava - Vítkovice Průša Pavel III. Diakonie Církve bratrské Praha 1 Pták Václav M3T Městský úřad Jeseník Jeseník Roytová Libuše IV. Diakonie českobratrské církve evangelické - středisko křesťanské pomoci v Praze Praha 2 Samson Jaroslav M3T Oblastní charita Břeclav Břeclav Skořepová Simona IV. Dobrý soused, nadační fond Praha 4 Sozanská Olga I. Symposion Praha 2 Stejskal Jiří II. Diecézní charita Hradec Králové Svobodná Eva IV. Klub laryngektomovaných v ČR Hradec Králové Praha 10 Šimůnek Marek I. SONS Tyfloservis Hradec Králové Škvařilová Olga M3T Oblastní charita Jihlava Jihlava Štursová Dana I. Agnes Praha 1 Šusterová Marie M3T Kontakt -Infocentrum soc. pomoci Praha 2 Švenda Jaroslav VI. O.s. Pomocná ruka Prostějov Tomek Antonín IV. Hnutí Brontosaurus Brno Veškrnová Blanka M3T Práh Brno Vitoušová Petra I. Bílý kruh bezpečí Praha 5 Vohralíková Jana II. YMCA v ČR Praha 1 Vostřáková Eliška M3T občanské sdružení GEMA Praha 8 Wienerová Lenka I. Diakonie husitská - STROM Praha 10 Zborníková Vladimíra M3T O.s. Švagr Písek * označuje údaje, které nebyly v době tisku k dispozici

8 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Rozvaha k AKTIVA PASÍVA Krátkodobá aktiva Krátkodobá pasíva Běžný účet ,80 Kč Ostatní přímé daně 1.725,00 Kč Pokladna 1.927,00 Kč Ostatní přímé daně: srážk. daň 90,00 Kč Výdaje příštích období ,50 Kč Krátkodobá aktiva celkem ,80 Kč Zaměstnanci 2.275,00 Kč Zúčtování s institucemi SZ 5.440,00 Kč Dlouhodobá aktiva Zúčtování s institucemi ZZ 2.160,00 Kč Dlouhodobá aktiva celkem 0,00 Kč Krátkodobá pasíva celkem ,50 Kč Dlouhodobá pasíva Hospodářský výsledek Dlouhodobá pasíva celkem Vlastní jmění Čistý zisk (běžný rok) Vlastní jmění celkem 1 833,25 Kč 1 833,25 Kč ,95 Kč ,95 Kč AKTIVA CELKEM ,80 Kč PASÍVA CELKEM ,80 Kč

9 Výsledovka k VÝNOSY Tržby NÁKLADY Spotřebované nákupy Prodej služeb ,00 Kč Spotřeba materiálu 432,00 Kč Tržby celkem ,00 Kč Spotřebované nákupy celkem 432,00 Kč Ostatní výnosy Přijaté členské příspěvky Ostatní náklady Kč Cestovné 2.600,00 Kč Přijaté příspěvky * ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Úroky 22,97 Kč Ostatní a služby 3.150,00 Kč Ostatní výnosy celkem Ostatní a služby: Nájemné Ostatní a služby: ,97 Kč Přednášky Ostatní a služby: Telefon Ostatní a služby: Účetnictví Ostatní a služby: Poplatky Úroky Zákonné sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč 1.698,50 Kč 5.700,00 Kč 1.666,00 Kč 0,42 Kč ,00 Kč Ostatní náklady celkem ,92 Kč ČISTÉ VÝNOSY ,97 Kč ČISTÉ NÁKLADY ,92 Kč ČISTÝ ZISK ,95 Kč * obsahuje grant NROS ve výši , Kč

10 INTRODUCTION The mission of the Association of Managers Alumni is to: support personal and professional development of civil society organisation ( CSO ) managers, develop interdisciplinary and inter-regional cooperation of CSOs, support training of persons working in CSOs, enhance the civil sector quality through professional accreditation system, support mutual exchange of experience, assistance and supervising, support professional development of civil sector and international cooperation in the area. CONTACTING AMA Name: AMA Association of Managers Alumni (Asociace manažerů absolventů) Address: Jelení Prague 1 Czech Republic Contact person: Irena Zemanková Phone: (+420) Web site: Date of registration: April 4, 2001 Registration number: VS/I 1/46 673/0I R Identifying number: Account number: / 0100 Bank: Komerční banka, a.s., sub-branch: Pohořelec 22, Hradčany Prague 1 Czech Republic

11 HISTORY The founding of AMA Association of Managers Alumni was initiated by the graduates from several years of CSO management training course. The course was formerly organized by the Civil Society Development Foundation (NROS) and later on by the Agency of Civil Sector (AGNES). The graduates wanted to have the possibility to meet their colleagues who work in other branches and regions, to exchange their experience and regularly update the information although they had already fi nished the course. Also as the course expanded in the variety of the classes offered, the former course attendants showed much interest in the newly introduced issues and lectures. The management training course graduates have held meetings at least once a year since the introduction of the course and then, gradually, a requirement of having model meetings on regular basis arose. AMA enables their members to mutually share their experience and brings additional information through its educational and training lectures. Basic operating rules of the association were stated during the last of the meetings held before the association establishing on the 28 th of August 2000 in Uherské Hradiště and these were incorporated into the articles of association. A constitutional general meeting of AMA which approved the articles of association and appointed the association administrative bodies took place on the 25 th of January 2000 in The Civil Sector Club, Jelení street in Prague. AMA was registered by Ministry of the Interior on the 4 th of April ACTIVITIES IN 2003 During the year 2003 three educational meetings and one additional specialized meeting were held by the Association of Managers Alumni. The members were also offered a participation in The Wandering Bus. The project aim was to visit within a week a number of NGOs that engage in the fi eld of health and social care in the region of Strasbourg and Dijon.

12 The AMA meetings are kept in fi xed structure and take place in different regions. The association member always hosts the meeting and the presentation of the CSO he/she works with. Usually a demonstration of certain of the CSO s programmes takes place during the meeting in the form of an excursion to the CSO s facility. Every meeting is connected with a lecture concerning actual issue, information about other activities of the association and exchange of the experiences. THE FOLLOWING AMA MEETINGS TOOK PLACE IN 2003: February 6 7 Moravská Nová Ves Charita Břeclav, Jaroslav Samson Lecture: Effective functioning of NGO, Jana Vohralíková February Brno, specialized lecture for AMA and NGO members Lecture: Project cycle management (certifi ed lecturers ToT PCM Ivo Kačaba and Daniel Mikláš) April Kytlice (Česká Lípa) Arcus Onkocentrum, Jana Koželská Lecture: The present and the past of the Arcus oncologic centre in Česká Lípa May The Wandering Bus, Irena Zemánková A study-visit to two selected regions in France visits to particular facilities that are engaged in providing health and social care. Conference (16 AMA members participated). December 15 A pre-christmas meeting in Baráčnická Rychta, Prague. AMA COMMITTEE & CONTROLLING BOARD COMMITEE MEMBERS: Ivo Kačaba head (NROS/Pomozte dětem, Praha) Jana Vohralíková head assistant (ČRDM Praha)

13 Jana Podrápská (PIAFA, Vyškov) Jaroslav Samson (Oblastní charita Břeclav) Jiří Stejskal (Diecézní charita Hradec Králové) CONTROLLING BOARD: Dalibor Jirásek head (Agnes, Praha) Jana Koželská (ARCUS onko centrum, Česká Lípa) Václav Pták (Bohema, Zlaté hory) LIST OF MEMBERS SURNAME NAME YR. ORGANIZATION PLACE Bartůňková Iva III. Středisko křesťanské pomoci, Záuční středisko pro duševní zdraví Pardubice Boček Jan III. Olivova nadace Říčany Brabec Jaroslav I. Ekodemont o.p.s., škola Mesit Uherské Hradiště Capoušková Hana M3T SKP - Centrum Pardubice Čermáková Miroslava III. Nadace Dětský mozek Praha 2 Červenková Kateřina VI. Český svaz ochránců přírody Vlašim Danělišyn Marek IV. - - Draslarová Jana VI. Vlastní cestou, o.s. * Vlašim Dušková Irena I. Denní stacionář AKORD Praha 2 Frycová Michaela I. - - Hájek Jaroslav M3T Živá planeta Praha 13 Hradcová Lucie Advokátní a daňová kancelář Praha 2 Hudcová Ivana I. Nadace Dítě a kůň Kutná Hora

14 Hušek Filip V. YMCA v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Chládková Šárka IV. Nadace VIA Praha 1 Chromeček Miroslav III. - - Chvalová Helena M3T Úřad městské části Praha 6 Jakeš Jiří Obl. charita Uherské Hradiště Praha 6 Janoušek Petr V. Armáda spásy Brno Jirásek Dalibor I. AGNES Praha 1 Kačaba Ivo I. NROS Praha 1 Uherské Hradiště Kavková Růžena M3T Diecézní charita Litoměřice Koudelková Dana II. * * Koželská Jana III. Arcus - onko centrum Česká Lípa Kučírková Radka III. Kontakt bb Praha 6 Kulich Miloslav V. * * Landsperský David I. OS Jurta Děčín 33 Lázničková Ilona M3T Muzeum romské kultury, o.p.s. Ležovičová Květa M3T Společnost pro záchranu Babičina údolí Macáková Monika MT3 Psychiatrická léčebna LNÁŘE Brno Česká Skalice Lnáře Matýsek David I. Klub hurá kamarád, o.s. Pardubice Mikláš Daniel IV. Petium Praha 5 Molík František VI. Sdružení občanská společnost Náchod Nastuneak Jiří VI. Olivova dětská léčebna, o.p.s. Novotná Jolana II Angličtina - čeština, překlady, kurzy Náchod * Litomyšl Ondrák Pavel VI. Armáda spásy Šumperk Ovčáčková Eva V. O.s. Pomoc nezaměstnaným okresu Prostějov Prostějov Panský Ota II. Oblastní unie neslyšících Olomouc Písecký Karel II. IČ ČSOP Radnice Pištěláková Martina M3T PIAFA Vyškov Podhajský Miroslav M3T PONTIS Šumperk o.p.s. Šumperk

15 Podrápská Jana I. Sdružení PIAFA Vyškov Poláček Ivan II. Unie neslyšících Brno Brno Polanský Jan VI. Kappa-Help o.s. Přerov Pražák Martin II. Charita Ostrava Ostrava - Vítkovice Průša Pavel III. Diakonie Církve bratrské Praha 1 Pták Václav M3T Městský úřad Jeseník Jeseník Roytová Libuše IV. Diakonie českobratrské církve evangelické - středisko křesťanské pomoci v Praze Praha 2 Samson Jaroslav M3T Oblastní charita Břeclav Břeclav Skořepová Simona IV. Dobrý soused, nadační fond Praha 4 Sozanská Olga I. Symposion Praha 2 Stejskal Jiří II. Diecézní charita Hradec Králové Svobodná Eva IV. Klub laryngektomovaných v ČR Hradec Králové Praha 10 Šimůnek Marek I. SONS Tyfloservis Hradec Králové Škvařilová Olga M3T Oblastní charita Jihlava Jihlava Štursová Dana I. Agnes Praha 1 Šusterová Marie M3T Kontakt -Infocentrum soc. pomoci Praha 2 Švenda Jaroslav VI. O.s. Pomocná ruka Prostějov Tomek Antonín IV. Hnutí Brontosaurus Brno Veškrnová Blanka M3T Práh Brno Vitoušová Petra I. Bílý kruh bezpečí Praha 5 Vohralíková Jana II. YMCA v ČR Praha 1 Vostřáková Eliška M3T občanské sdružení GEMA Praha 8 Wienerová Lenka I. Diakonie husitská - STROM Praha 10 Zborníková Vladimíra M3T O.s. Švagr Písek * indicates data not available at the time of printing

16 FINANCIAL REVIEW Balance as to December 31 st 2003 ASSETS LIABILITIES Short-term assets Short-term liabilities Current account ,80 CZK Other taxes 1.725,00 CZK Cash box 1.927,00 CZK Other taxes: tax on wages 90,00 CZK Next term revenues ,50 CZK Total short-term assets ,80 CZK Employees 2.275,00 CZK Social insurance 5.440,00 CZK Long-term assets Health insurance 2.160,00 CZK Total long-term assets 0,00 CZK Total short-term liabilities ,50 CZK Long-term liabilities Income Total long-term liabilities Own property Profi t (standard yr.) Total own property TOTAL ASSETS ,80 CZK TOTAL LIABILITIES 1 833,25 CZK 1 833,25 CZK ,95 CZK ,95 CZK ,80 CZK

17 Profit and Loss statement as to December 31 st 2003 REVENUES Proceeds COSTS Purchases used Services provided ,00 CZK Material used 432,00 CZK Total proceeds ,00 CZK Total purchase used 432,00 CZK Other revenues Membership dues received Other costs CZK Travelling expenses 2.600,00 CZK Dues received * ,00 CZK Salaries ,00 CZK Interests 22,97 CZK Other and services 3.150,00 CZK Total other revenues ,97 CZK Other and services: Rental expenses Other services: Lectures Other and services: Phone expenses Other and services: Accounting Other and services: Fees Interests ,00 CZK ,00 CZK 1.698,50 CZK 5.700,00 CZK 1.666,00 CZK 0,42 CZK Social security ,00 CZK Total other costs ,92 CZK REVENUES ,97 CZK COSTS ,92 CZK ABSOLUTE PROFIT ,95 CZK * including grant NROS in amount of , CZK

18 AMA Výroční zpráva / Annual Report 2003 Vydala AMA Asociace manažerů absolventů, Praha 2004 / Published by AMA Asociation of Managers Alumni, Prague 2004 Redakce / Editors: Irena Zemánková, Ivo Kačaba, Petr Šabach

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Annual Report Výroční zpráva. School Year Školní rok 2012-2013

Annual Report Výroční zpráva. School Year Školní rok 2012-2013 Annual Report Výroční zpráva School Year Školní rok 2012-2013 coinciding with Fiscal Year ve shodě s fiskálním rokem 2012-2013 Table of Contents/Obsah 2 Information about the non-profit organization Informace

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více