Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení"

Transkript

1 Rehabilitační stacionář Výroční zpráva o činnosti zařízení

2 Motto: Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.'' 1 Základní údaje o zařízení Sestra Michele Pascale Duriezová Rehabilitační stacionář je s účinností ke dni 1. lednu 2002 organizační složkou Statutárního města Zlína na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č. XXIX/21Z/2001 ze dne přijatým podle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s ustanovením 24 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, vše ve znění platném k Náplň a cíl organizační složky Předmětem činnosti stacionáře je poskytování péče ošetřovatelské, rehabilitační, poradenské, preventivní a výchovně vzdělávací dětem do 16 let: 1. s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, 2. s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, 3. se smyslovým postižením, 4. s poruchou autistického spektra, 5. sociálně či jiným způsobem znevýhodněným nebo 6. obtížně zařaditelným v běžném předškolním vzdělávání Rehabilitační stacionář poskytuje nebo zajišťuje poradenskou činnost rodičům či jiným zákonným zástupcům dětí do 16 let v oblasti mentálního a tělesného rozvoje, sebeobsluhy a dalších souvisejících dovedností dětí. Stacionář je certifikovaným pracovištěm konceptu bazální stimulace, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dítěte. Péče je strukturovaná tak, aby byly 2

3 podporovány zachovalé schopnosti dítěte (komunikační a pohybové). Předpokladem je práce s autobiografií (individualitou) dítěte a integrace jeho rodičů do ošetřovatelského a pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatickou stimulaci), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilněhaptickou (hmatovou), chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou (čichovou) stimulaci. Zařízení poskytuje dětem komplexní péči, která zahrnuje péči ošetřovatelskou, rehabilitační a speciálně pedagogickou. Tato péče je realizována ve spolupráci s odbornými lékaři, pracovišti rané péče a speciálně pedagogickými centry. Úzce spolupracujeme s dětskou neuroložkou MUDr. Švehlákovou. Humanitárním sdružením Handicap Zlín zajišťuje na základě objednávky rodiči dopravu dětí do stacionáře, školy a domova. Preferujeme individuální přístup vzhledem k speciálním potřebám jednotlivých dětí. Jsme schopni přijmout dítě se všemi stupni mentální retardace a přidruženým smyslovým i tělesným postižením. Podmínkou je, že dítě musí být schopno pobývat v kolektivu. Nezvládneme přijmout dítě s psychiatrickou diagnózou. Zařízení nabízí odlehčovací péči pro rodiny dětí s postižením do 16tého roku věku v odpoledních a nočních hodinách v režimu pondělí až pátek. Těmto dětem není poskytována péče rehabilitační a individuální výchovně vzdělávací. Během letních prázdnin lze tento režim využít jen při nenaplnění kapacity zařízení, a to po předešlé domluvě s vedoucí zařízení. Je brán zřetel na možnosti zařízení dítě zvládnout (fyzická náročnost na péči a bezpečnost dítěte). Dbáme na dodržování zásad přirozené péče o zdraví dětí. Při přípravě stravy upřednostňujeme čerstvé potraviny. Dětem je podávána snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina a večeře. Pitný režim je dodržován po celý den. Strava je připravována s ohledem na věk dítěte. Ze zdravotních důvodů je dětem připravována strava dietní. U dětí živených enterálně (PEG, nazogastrická sonda, žaludeční sonda) se příprava stravy řeší individuálně. Vzhledem ke specifickým potížím dětí (např. poruchy polykání) je konečná konzistence pokrmů řešena také jednotlivě pro každé dítě. 3

4 3 Přehled pracovníků zařízení Vedoucí: Registrované sestry: Bc. Romana Sagnerová, dětská sestra, odborný zástupce nestátního zdravotnického zařízení pro obor všeobecná sestra Mrázková Marcela, všeobecná sestra Konečná Helena, dětská sestra Katrušáková Gabriela, dětská sestra, muzikoterapeutka Paseková Hana, všeobecná sestra, porodní asistentka Smělíková Miroslava, všeobecná sestra Žáčková Světlana, všeobecná sestra Fyzioterapeuti: Mgr. Strnadová Helena Mgr. Králíková Dagmar, odborný zástupce nestátního zdravotnického zařízení pro obor fyzioterapie Ošetřovatelky: Lukášová Jaroslava Jančová Libuše Pedagogové: Bc. Špačková Markéta, speciální pedagog Mgr. Ivana Nováková, speciální pedagog Mgr. Horáková Hana, speciální pedagog Další zaměstnanci: Blahušová Blanka, administrativní pracovník Hřebačková Ivana, kuchařka Helešicová Jana, kuchařka Čalová Alena, přímá obslužná péče Plišťáková Ivana, přímá obslužná péče Nádvorníková Jana, přímá obslužná péče Valášková Lola, pradlena, přímá obslužná péče Bernátek Václav, domovník 4

5 4 Údaje o využití stacionáře V roce 2012 byla poskytnuta péče 34 dětem. Provoz stacionáře je týdenní nepřetržitý pondělí až pátek. Pobyt dítěte může mít několik variant. Rodiče mají možnost zvolit typ pobytu podle individuálních potřeb. Zařízení má 2 oddělení herny s ložnicemi, jídelničkou a sociálním zázemím, 2 speciální třídy mateřské školky, logopedii, 2 pracovny rehabilitace. Kapacita zařízení: 20 míst Průměrné využití oddělení I 74,92% Průměrné využití oddělení II 82,75% Počet dětí k : 27 Počet přijatých dětí: 9 Počet propuštěných dětí: 11 Počet ošetřovacích dnů: 6655 Počet dnů provozu bylo: 241 Výše školného a stravného Výše paušálního poplatku - platnost od Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu rehabilitačním stacionáři násobek minima životního Cena bez DPH DPH 15 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,02 269, ,00 nad 2, ,12 449, ,00 5

6 Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu v Rehabilitačním stacionáři násobek minima životního Cena bez DPH DPH 15 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,80 406, ,00 nad 2, ,85 586, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně násobek minima životního Cena bez DPH DPH 15 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,06 239, ,00 nad 2, ,10 374, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte na omezený počet dnů v měsíci Rehabilitační stacionář dítě/den 240,- Kč Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) Rehabilitační stacionář dítě/den 265,- Kč Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí ve věku let (v případě volné kapacity do maximální stanovené kapacity zařízení) Rehabilitační stacionář dítě/odpoledne ( hod.) 230,- Kč Rehabilitační stacionář dítě/odpoledne + noc ( hod.) 300,- Kč Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek státní sociální podpory. Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi. 6

7 Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku. Výše poplatku za stravu Výše poplatku za stravu je pro všechny děti stejná Věk dítěte snídaně přesnídávka+oběd svačina večeře celkem Do 3 let 11 Kč 26 Kč 9 Kč 17 Kč 63 Kč 3-6 let 11 Kč 27 Kč 9 Kč 19 Kč 66 Kč 6-10 let 12 Kč 32 Kč 9 Kč 21 Kč 74 Kč let 13 Kč 35 Kč 12 Kč 26 Kč 86 Kč 5 Ošetřovatelská péče Oddělení I Pracovníci: Marcela Mrázková, Helena Konečná, Jaroslava Lukášová, Gabriela Katrušáková, Ivana Plišťáková V roce 2013 průběžně navštěvovalo I. oddělení 17 dětí. Zdravotní problémy dětí byly následující: DMO, epilepsie, Patauův syndrom, Downův syndrom, Westův syndrom, Edwardsův syndrom, CHARGE syndrom, aplazie neurohypofýzy, psychomotorická retardace, oční a sluchové vady, centrální hypotonický syndrom, porucha polykání a řeči. Sestry pečovaly o dvě děti s tracheostomií, s PEG (perkutánní endoskopická tracheostomie k podávání stravy a tekutin) a jednu dívku s nazogastrickou sondou (sonda zaváděná nosem k podávání stravy a tekutin). Všechny děti na prvním oddělení byly v sebeobsluze zcela závislé na pomoci druhé osoby. Děti používaly speciální polohovací vozíky nebo židle. Pravidelnou náplní každodenní práce s dětmi byla činnosti k všestrannému rozvoji. Sestry zařazovaly pravidelné střídání činností dětí a relaxace. Věnovaly se výtvarným činnostem, práci s hlínou i jiným modelovacím materiálem, zařazovaly hudební chvilky. S pomocí metody Portage se věnovaly rozvoji rozumových schopností a maximálnímu rozvoji sebeobslužných činností podle možností každého dítěte. Ke stimulaci byly používány rozmanité vibrační hračky a pomůcky, využívána aromaterapie s použitím vonných olejů a 7

8 esencí. Ke hře s dětmi využívaly zvukové hračky a hmatové pomůcky, které si sami vyráběly. Ošetřovatelská péče probíhala v konceptu bazální stimulace. Dětská sestra Gabriela Katrušáková v prosinci 2011 ukončila třísemestrální studium Celostní muzikoterapie Paedr. Lubomíra Holzera na filosofické fakultě UP Olomouc. Od školního roku 2012/2013 si děti užívaly muzikoterapeutických chvilek, kdy seděly v kruhu, vnímaje a poslouchaje vibrace, zvuky a hru na jednotlivé nástroje s přirozeným laděním. Zajímavé bylo využívání zpěvu s netradičními hudebními nástroji (koncovky, althajské brumle, ústní harfu, šamanský rámový buben, buben djembé, didgeridoo, tibetské mísy, zvonky, kartálky, maracasy, dešťová hůl, a mnohé další nástroje). Od ledna 2013 se k muzikoterapeutickým chvilkám zařadilo pravidelné skupinové bubnování na bubny djembé. Jednlo se o čtyřicetiminutovou lekci jednou týdně. Bubnování obohacuje život člověka. Má také blahodárné působení na fyziologické úrovni. Dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění. Společným prožitkem posiluje skupinovou energii, umění spolupráce a vzájemného respektu. Na podzim 2013 byl pořízen inhalační přístroj, který se hodně využíval k prevenci a doléčování onemocnění dýchacích cest. K inhalaci se využívala minerální voda Vincentka a voda s mořskou solí. Po inhalaci se prováděla masáž stimulující dýchání (jeden z prvků bazální stimulace) a míčkování. 8

9 Celý pracovní tým se setkával 1 krát za měsíc u supervize, kde si předávaly informace o jednotlivých dětech a řešilo se jak dále a lépe s dětmi pracovat. Péče o naše děti je hodně specifická, proto se sestry snaží průběžně vzdělávat nejen samostudiem odborných knih a časopisů, ale také účastní na kurzech a seminářích. Na podzim jsme uskutečnili Den otevřených dveří, kdy měla široká odborná i laická veřejnost možnost navštívit prostory Hanzelkovy vily a seznámit se s naší prací. Přivítali jsme tři velmi milé návštěvy. Vedoucí odboru školství statutárního města Zlína, Mgr. Ivetu Žárskou, našeho milého souseda pana Ing. Miroslava Zikmunda a MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína. 9

10 II. oddělení Pracovníci: Hana Paseková, Miroslava Smělíková, Světlana Žáčková, Libuše Jančová, Jana Nádvorníková V roce 2013 navštěvovalo druhé oddělení průběžně 20 dětí. Zdravotní problémy dětí byly následující: DMO, porucha autistického spektra, metabolická porucha, epilepsie, kraniofaciální stigmatizace, psychomotorická retardace s vícečetnými vrozenými vadami, endokrynopatie, Downův syndrom, centrální hypotonický syndrom, sluchová a zraková vada, porucha polykání a řeči. Na druhém oddělení pečovaly sestry o děti zcela závislé na péči druhé osoby, ale také o děti, které jsou do jisté míry v sebeobsluze samostatné, či potřebují pouze dopomoc a dohled. Děti používaly speciální polohovací židle, vozíky, pohybový léčebný přístroj motomed. Motomed slouží k udržování a zvyšování pohyblivosti svalů, k trénování zbytků aktivity, zmírňuje následky nedostatku pohybu (prevence kontraktur, zkracování šlach, podněcování krevního oběhu a metabolismu). Během celého roku se děti ošetřovaly v konceptu bazální stimulace a využitím různých pomůcek. Od září měly děti k dispozici inhalaci minerální vodou Vincentkou a roztokem mořské soli, ať už aktivní nebo pasivní formou. Dále sestry pracovaly s aromaterapie, pomocí které se snažily pro děti vytvořit zdravější prostředí a příjemnou atmosféru. U dětí, kde je to vhodné, zařazovaly magnetoterapii. Vlastníme několik magnetoterapeutických setů, které je možné zapůjčit i rodinám domů. Sestrám se velmi dařilo rozvíjet samostatnost u dětí při stolování, pět dětí se v jídle úplně osamostatnilo. Také se sestrám dařilo upevňovat u dětí hygienické návyky při vyprazdňování, což je pro budoucí život dětí velmi důležité. Kromě ošetřovatelské péče se 10

11 sestry věnovaly i péči výchovné, ať už samostatně nebo ve spolupráci se speciálními pedagogy. Zařazovaly pro děti chvilky výtvarné, hudební, tělesné, pracovní a rozumové výchovy. Celý pracovní tým se setkával u pravidelných supervizí, které sloužily k předávání informací a zkušeností a kde se domlouvala společná strategie při dalším rozvoji každého dítěte. Sestry se snažily být celoročním pomocníkem dětem i rodičům. Stacionář dvakrát navštívily děti z 12. ZŠ Zlín s paní vychovatelkou Helenou Kožuchovou. Tento typ setkávání je prospěšný pro obě skupiny dětí. I druhé oddělení pečovalo o děti v konceptu bazální stimulace. Nejvíce byly využívány prvky somatické stimulace zklidňující masáž, povzbuzující stimulace, polohování hnízdo, masáž stimulující dýchání. Zklidňující a povzbuzující somatická stimulace byla aplikována dle potřeb dětí, a to buď v rámci celkové koupele, nebo formou krémování tělovým mlékem. Masáž stimulující dýchání se aplikovala především u dětí z důvodů profylaxe onemocnění dýchacích cest, masáž se kombinovala s inhalací a spádovou drenáží. Polohování je běžnou a naprosto nezbytnou součástí péče. Z prvků vestibulární byly využívány všechny typy nabídek - závěsné houpací vaky, míče, houpací křeslo, trampolína, vodní lůžko, zahradní houpačky. Vibrační nabídky byly aplikovány ve formě manuálních vibračních nabídek a prostřednictvím mechanických vibračních hraček, masážních přístrojů, vibrační podložky pod celé tělo, vaničky pro masáž nohou, v perličkové vaně. Širokou nabídku vibračních nabídek obdržely děti také v rámci muzikoterapie. Z nástavbových prvků byla využita auditivní, hmatová, orální, optická a olfaktorická stimulace. U dětí s poruchou polykání byla zařazována somatické stimulace obličeje, bodová orofaciální stimulace obličeje a orální stimulace. Při krmení dětí byly aplikovány prvky asistovaného krmení. Personál integroval do péče rodiče dětí a pracoval se senzobiografií dětí. Reakce rodičů na koncept byly pouze kladné. 11

12 6 Fyzioterapie Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková Ve fyzioterapii byl v roce 2013 zaznamenán nárůst počtu dětí, které individuálně pracovaly v týmu společně se dvěma odborníky (nejčastěji fyzioterapeutka-speciální pedagožka, méně často fyzioterapeutka-fyzioterapeutka). Tato varianta spolupráce se osvědčila jako velice efektivní z hlediska maximálního vtažení a zapojení dítěte do hry či učení se novým dovednostem významným pro budoucí život dítěte ve společnosti. Dále se zkoušely varianty participace malé skupiny dětí (2-3) na společné činnosti v rámci fyzioterapeutické, canisterapeutické jednotky nebo v rámci pobytu ve snoezelenu či během hydroterapie v perličkové/ vířivé vaně. V roce 2013 jsme se také zaměřili na vertikalizaci dětí s těžkým postižením, ze které profituje jejich fyzická i mentální složka jejich osobnosti. U jednoho chlapce s dyskinetickou formou DMO jsme zahájili terapii v trupové lykrové ortéze v kombinaci s extenčními loketními ortézami. Se zmíněnými kompenzačními pomůckami 12

13 chlapec mnohem lépe zvládá vertikální polohy jako je sed, šikmý sed, sed na patách, poloha na čtyřech. Na první čtvrtletí roku 2013 byly naplánovány 4 semináře s tématikou zaměřenou na orofaciální oblast u dětí s kombinovaným postižením. Obsahem prvního semináře (1/ 2013) byla Anatomie a kineziologie orofaciálního komplexu, Mechanismus fyziologického sání, žvýkání a polykání, Typický senzomotorický vývoj dítěte. Druhý seminář (2/ 2013) pojednával o Orofaciálních dysfunkcích u dětí s těžkým postižením. V obou seminářích se jednalo se o teoretické a praktické poznatky, jichž nabyla fyzioterapeutka Helena Strnadová studiem na VŠ, samostudiem odborné literatury, účastí na kurzu Bobath konceptu v Ostravě (2012) a praxí v Rehabilitačním stacionáři Zlín. Pozvání na třetí seminář (3/ 2013) přijala klinická logopedka (Bobath terapeutka) PhDr. Bunová Barbara, PhD. ze Slovenska, která si přichystala přednášku na téma Algoritmus diagnostiky a terapie dysfagie. Čtvrtý plánovaný seminář (4/2013) se neuskutečnil. Všechny semináře byly primárně určeny realizačnímu týmu pracovníků Rehabilitačního stacionáře, třetí byl otevřen zájmu široké veřejnosti z řad rodičů a jiných odborníků. Během první poloviny roku 2013 absolvovaly fyzioterapeutky kurz kineziotejpingu (MTC koncept), vedeného fyzioterapeutkou Mgr. Lucií Krestovou: Helena Strnadová dvou víkendový (4 a 5/ 2013) kurz v Žilině, Dagmar Králíková víkendový (6/ 2013) kurz v Trutnově. Bezprostředně po dokončení kurzu začaly obě fyzioterapeutky uplatňovat kineziotejpování v praxi u dětí v Rehabilitačním stacionáři Zlín. Největší efekt pozorovaly při aplikaci kineziotejpů na podporu střevní peristaltiky a dýchání. Na konci roku 2013 se Helena Strnadová zúčastnila 2 sobotních ergoterapeutických seminářů v Integračním centru Zahrada v Praze, které organizovala ergoterapeutka Mgr. Veronika Vítová (OSVČ): Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním (10/2013) a Hra, hraní a tvoření u dětí se zdravotním znevýhodněním (11/2013). Informace z prvního semináře byly předány formou hodinového sezení kolektivu zaměstnanců Rehabilitačního stacionáře. V roce 2013 se nám podařilo získat další pomůcky k individuální fyzioterapii dětí. Z finančního příspěvku Konta Bariéry jsme nakoupili dva rehabilitační klíny a Bobath válec (průměr 35 cm) od pana Milana Dluhoše z ostravského čalounictví, další dva jsme od něho obdrželi darem. Dále jsme nakoupili pomůcky pro příjem jídla a tekutin od firmy Meyra (2x kalíšek s nálevkou, 2x ergonomická lžíce zakřivená, 1x lžíce a 1x lžička s dlouhou rukojetí uzpůsobená pro pomoc při krmení jinou osobou) a firmy DMA (2x vyvýšený okraj na talíř, 5x 13

14 hrnek s výřezem pro nos, 2x lžička ergonomická nastavitelná). Pomůcky slouží k nácviku stereotypu příjmu potravy a tekutin, případně dosažení maximálně možné soběstačnosti daného dítěte během jídla. Z ostravského stacionáře nám byly věnovány další tři repasované vertikalizační stojany. V roce 2013 obdržely dvě děti parapodia na lékařský předpis (1ks od firmy OttoBock, 1ks od firmy Ortho D. I. D.). Pracovna fyzioterapeuta (místnost č. 39) byla ke konci roku 2013 vybavena závěsným systémem sloužícím k přesunům těžších dětí z vozíku na rehabilitační stůl, do vany a zpět. Cílem montáže tohoto zařízení byla ergonomizace práce osob, které manipulují s dětskými klienty v rámci jejich koupání ve vaně. Fyzioterapeutky pokračují ve spolupráci s ortotickou firmou paní Nyklové pro její spolehlivost, vstřícnost a ochotu časově vyhovět klientům a jejich rodičům. Zefektivnila se spolupráce s firmou DZO Zlín a to tak, že fyzioterapeutky dojíždějí spolu s rodiči konzultovat požadované úpravy ortopedické obuvi jejich dětí přímo do výrobny této firmy. Zcela nově byl navázán kontakt z firmou Proteor v Olomouci, která jako jedna z několika málo firem v ČR zprostředkovává konzultace a výrobu trupových lykrových ortéz. Dále jsme se zkontaktovali z firmou Ortho D. I. D., specializující se mimo jiné také na výrobu vertikalizačních stojanů, které jsou klientům zhotovovány přímo na míru. 14

15 7 Logopedická péče Mgr. Hana Horáková Logopedická péče byla v roce 2013 poskytována průměrně 21 dětem. V průběhu roku se počet dětí měnil, a to kvůli jejich odchodům do jiných zařízení či nástupům k povinné školní docházce. Diagnózy dětí byly převážně kombinovaná postižení se symptomatickou poruchou řeči (DMO, zrakové vady, mentální retardace, autismus), vývojovou dysfázií, dyslalií, opožděným vývojem. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro žáky detašované třídy ZŠP A ZŠS jsou logopedické aktivity pouze občasné, nejčastěji ve formě konzultační. Děti rády pracují před logopedickým zrcadlem. V zrcadle mají možnost kontrolovat svá mluvidla a dostávat zpětnou vazbu o svém snažení. Vždy začínáme cviky motoriky úst a jazyka, uvolňovacími cviky, zařazujeme dechová a fonační cvičení. Oblíbený je bublifuk a foukací flétnička. K vyvozování hlásek slouží kartičky zvukomalebných slov. Jednotlivá slova hledáme pomocí logopedických kostek. Cvičíme sluchovou diferenciaci, rozvíjíme fonematický sluch. U dětí jsou oblíbená rytmická cvičení či říkadla s doprovodným pohybem. Pro převážnou většinu našich dětí je vhodné hledat způsob dorozumívání pomocí alternativní či augmentativní komunikace. Řeč doprovázíme jednoduchými gesty Znaku do řeči, režim dne je tvořen obrázkovým či předmětovým způsobem, deníky dětí se skládají z fotek a obrázků. Využíván je také výměnný obrázkový komunikační systém VOKS. Velmi oblíbené jsou fotografie ze života dětí. Stále častěji tvoříme společně s rodiči fotoalba či zážitkové deníky. ipad v logopedické péči V roce 2013 se nám podařilo získat ipad a zařadit jej do logopedické výuky. Pomůcka ipad je investice do jedinečné technologie sloužící pro komunikaci a rozvoj rozumových schopností klientů stacionáře. Při práci s dětmi s kombinovaným postižením je komunikační pomůcka typu ipad dnes již nezbytným doplňkem výchovně-vzdělávacího působení. IPad se stal pro naše děti velkým motivačním prvkem. Pomocí vhodných aplikací se učíme poznávat zvířátka, rozvíjet slovní zásobu, hledat stejné a rozdílné obrázky, ovládat příběh odehrávající se na obrazovce. IPad využíváme také při zrakové stimulaci. Výhody ipadu při stimulaci dítěte: - jednoduché ovládání přímo pomocí ruky jedním prstem 15

16 - jednoduchá manipulace přenositelnost zařízení a uplatnitelnost ve všech polohách i prostředích - na rozdíl od některých typů alternativní a augmentativní komunikace, u kterých je nutná specifická metodika a postup (a kterou často ovládá jen nejbližší okolí osoby s postižením), je komunikace přes ipad bez problémů srozumitelná i širší veřejnosti (např. v obchodě, na úřadě, u lékaře, ) - děti k dorozumívání s okolím nepotřebují facilitátora (prostředníka, který překládá intaktnímu okolí), místo něj využívají osobní komunikační tabulku, sestavenou dle individuálních potřeb - v logopedii usnadňuje ipad rozvoj slovní zásoby díky možnosti rychlé aktualizace vlastních fotografií, obrázků a piktogramů - nespornou výhodou je podpora komunikačních aplikací hlasovým výstupem (za dítě, které neovládá mluvenou řeč, tak může promluvit nahraný hlas blízké osoby) - zapamatování různých událostí, které dítě prožilo, a zdokumentování aktivit během týdne (doma i ve škole) umožňuje tvorba fotoalb a zážitkového deníku, jako dalšího významného komunikačního námětu - prostřednictvím aplikací dochází také k rozvoji sluchového vnímání (nácvik naslouchání, tříbení sluchové paměti, hry se zvuky a tóny) jako jednoho ze základních aspektů pro nácvik čtení a psaní - v neposlední řadě přispívá ovládání ipadu k rozvoji grafomotoriky důležité je soustředit se na zacílení pohybu 16

17 Využití videa v logopedické péči a při nácviku hry (nejen u dětí s PAS) V roce 2013 jsme se zúčastnily školení k nácviku hry a komunikace dětí pomocí videa a komunikačních deníků. Hra a trávení volného času jsou u dětí s postižením nápadně odlišné od vrstevníků. Hra je ovlivněna narušenou představivostí a problémy s nápodobou a fantazií. Důsledkem toho je, že si děti hrají mnohdy odlišně, často nefunkčně a stereotypně. Hračky využívají neobvyklým způsobem, například je stále dokola roztáčejí, stereotypně je pozorují z určitého úhlu, řadí je do řad, seskupují je podle určitého klíče apod. Dalším důvodem jejich časté bezúčelné hry je pocit bezpečí a jistoty, kterou jim tato manipulace dává. Principem je, natočit postup hry, nebo manipulaci s hračkou na video (lze využít fotoaparát, kameru či mobilní telefon). Klip se natáčí jakoby z pohledu dítěte (tedy jen hračku a ruce, které si s ním hrají). Sekvence činnosti by neměly být příliš dlouhé, cca 2 3 minuty. Videa je dobré doprovázet zvuky (ťukat kostkami), hlasem (napodobovat hlasem př. zvuk auta). Hru doprovázet jednoduchými větami typu Auto jede do garáže brm brm ). Lze natočit scénáře různého charakteru, ty se pak dětem mohou pouštět opakovaně. Pro nácvik hry pomocí videa se využívají totožné hračky jako na videozáznamu. V činnosti zachycené na videu se dítě snáze orientuje a nápodoba hry je pro něho snazší. Nácvik probíhá tak, že dítě sleduje natočení scénář hry, před sebou má autentické předměty a manipulaci s nimi může přesně imitovat. Dítě se podívá na jeden scénář. Podruhé se scénář zastavuje a činnost děláme s dítětem. Dále dítě necháme, ať to zkouší, pokud bude chtít. Frekvence pouštění scénářů je individuální. 17

18 Náměty scénářů her: krmení panenky, krmení plyšových zvířat, stavění silnice pro auta, stavění hangáru pro letadlo, stavění ohrádky pro zvířata, stavění věže z kostek, koleje a vláček apod. Nácvik hry pomocí videa se zatím prováděl u 4 dětí. Podmínkou je, že hra musí vždy zohlednit vývojovou úroveň dítěte a jeho zájmy. 8 Třída MŠ Bc. Markéta Špačková V roce 2013 navštěvovalo třídu předškolního vzdělávání 11 dětí ve věku 3 9 let. V srpnu u dvou chlapců došlo k ukončení formy jiného způsobu vzdělávání dle /2004 Sb. Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a od září navštěvují pracoviště ZŠS a ZŠP v rehabilitačním stacionáři. Od září nastoupila nová tříletá dívka s PMR s docházkou na dva dny v týdnu. 18

19 Jeden chlapec je vzděláván formou jiný způsob vzdělávání dle /2004 Sb. Školského zákona ve znění pozdějších předpisů. S dětmi se postupovalo dle individuálních výchovně vzdělávacích plánů sestavovaných dle typu a stupně postižení. Tyto byly vypracovány na začátku školního roku nebo při přijetí dítěte do zařízení a vycházely z dokumentace doložené rodiči (psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření, zdravotní dokumentace) nebo z vlastního pozorování dítěte v herně a při individuální práci ve třídě. V závěru školního roku byla každému dítěti vypracována podrobná hodnotící zpráva popisující průběh vzdělávání během školního roku a dosaženou úroveň schopností a dovedností dítěte. Pedagogická dokumentace je uložena ve třídě i na hernách pak ve složkách zdravotnické dokumentace. Rodiče využili možnost vyžádání si kopií zpráv jako podkladů pro vyšetření specializovaných pracovišť (zdravotnických a školských). V průběhu roku se konaly individuální konzultace s rodiči (dle našich potřeb nebo na žádost zákonných zástupců). Těchto setkání byli přítomni rodiče, pedagog, logoped, fyzioterapeut. Konzultovány byly změny ve vývoji dítěte, školním zařazení nebo potřebné změny ve výchovném vedení, které bylo nutno zavést i do domácích režimů. Touto formou byly nám také od rodičů předávány novinky z průběhů léčebných pobytů v lázních, zdravotnických zákroků, či pedagogických pobytů. Pro všeobecný rozvoj jedince se využívalo klasických edukačních postupů a metod zaměřených na rozvíjení jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, rozumových funkcí, řeči a smyslů. Ke stimulaci periferní části těla byly využívány vibrační pomůcky, perličková vana na nohy, hmatové deskami, různé povrhy a materiály. Pro zlepšení grafomotorických dovedností děti využívaly pískovničku, bílou tabuli a nově pořízenou sklopnou desku. Při terapii snoezelen zařazujeme 1x týdně relaxační baby masáže s využitím léčebných a uvolňujících účinků vonných olejů firmy Hádek, se současným působením světelné techniky a relaxační hudby. U dětí se zrakovým postižením provádíme zrakovou stimulaci pomocí baterky, light boxu, vibračních či světelný hraček (vhodných taktéž pro manipulační činnosti), kontrastních pomůcek. Jako prvek animoterapie zařazujeme péči a hru s morčátkem Dájou (caviaterapie). 19

20 Ve spolupráci se sestrami na hernách byl zařazován program Portage. Supervize programu Portage se konaly 4 x během roku v Educu Zlín. Práce ve třídě je úzce propojena s ostatními specialisty a pracovníky zařízení. U některých dětí využíváme souběžné působení fyzioterapeuta a speciálního pedagoga. Což se velmi osvědčilo. Pro dítě z toho plyne výhoda provádění tělesného cvičení zábavnější formou, lépe se namotivuje do žádané polohy a pohybu. Pro speciálního pedagoga je výhodou mít při činnosti dítě v co nejoptimálnější poloze a provedení pohybu. Díky této spolupráci se nám daří s dobrými výsledky využívat i vertikalizačních stojanů, které následně nachází uplatnění v domácím prostředí. Ve spolupráci s logopedem byly tvořeny předmětové či obrázkové denní režimy, které pak rodiče po instruktáži zavedli v domácím prostředí. Zařazujeme práci s komunikačními deníky. Působení pedagoga v zařízení se prolíná i do činností na hernách, např. vedením skupinové canisterapie, hudebních chvilek s kytarou a tematickým programem. Také při nácviku sebeobsluhy, oblékání a zlepšování příjmu potravy pomocí techniky šetrného krmení, procházkách a pobytech venku, návštěvami kulturních akcí, organizací společných výletů apod. 9 Třída MŠ Mgr. Ivana Nováková Třídu navštěvovalo celkově 13 dětí z toho 9 dívek a 4 chlapci ve věku 2-10 let převážně s kombinovaným postižením. Dvě děti ukončily v roce 2013 předškolní vzdělávání a nadále byly zařazeny k plnění povinné školní docházky na základních školách speciálního typu. Jedna dívka v této třídě je vzdělávána tzv. jiným způsobem vzdělávání dle 42 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při individuální práci s dětmi byl kladen důraz na rozvoj rozumové a smyslové výchovy, grafomotoriky, formování a upevňování komunikačních návyků, sociálních dovedností, v maximální míře byla podporována samostatnost. Podařilo se navázat a prohloubit pravidelnou spolupráci s fyzioterapeutkou - při níž s dítětem pracuje zároveň i speciální pedagog. Fyzioterapeut směřuje dítě ke správnému vedení pohybů, pomáhá mu získávat jistotu v problematických polohách, odstraňuje patologické pohybové stereotypy. Speciální pedagog při tom dítě motivuje a stimuluje, má k předem známým polohám připraveny různé vhodné rozvíjející úkoly a činnosti. Tato spolupráce se nám velmi 20

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení

Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení Rehabilitační stacionář Výroční zpráva o činnosti zařízení 1 Obsah 1 Základní údaje o za ízení...3 2 Nápl a cíl za ízení...3 3 P ehled pracovník za ízení...4 4 Údaje o vyu ití stacioná e...5 5 Vý e kolného

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Snoezelen lze spojit také s canisterapií

Snoezelen lze spojit také s canisterapií Snoezelen lze spojit také s canisterapií Rozhovor vznikl dne 18. září 2013 v Domově sociálních služeb v Giraltovcích, který poskytuje služby klientům s mentálním, tělesným, smyslovým, kombinovaným postižením

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014 I odpočinek může být zážitkem Slovo předsedkyně Milí přátelé, je to již 2 roky, co jsme mohli oslavit existenci o. s. Povzbuzení. Od nelehkých začátků s hledáním vhodných

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ SVĚT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ SVĚT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ SVĚT zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více