Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany"

Transkript

1 OPROX, a.s. ve spolupráci s Katedrou leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference Brno

2 BYSTŘICKÝ, R., JALOVECKÝ R., (ed.): Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel 2011, října 2011, Brno, Česká republika, Brno, Univerzita obrany, s. ISBN II.

3 Patronát nad konferencí převzal plk.prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc. děkan Fakulty vojenských technologií: Vědecký výbor konference předseda plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc. proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenských technologií členové prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc. vedoucí Katedry leteckých elektrotechnických systémů prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc. emeritní profesor Katedry leteckých elektrotechnických systémů doc. Ing. Karel DRAXLER, CSc. Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze Ing. Jan ROHÁČ, Ph.D. Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. Letecké opravny Malešice Ing. Vladislav MAZÚREK, Ph.D. jednatel a výkonný ředitel společnosti MESIT přístroje, s.r.o. Ing. Vladislav MAZUREK, Ph.D. MESIT přístroje spol.s r.o. prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. Katedra avioniky, Fakulta letectva, Technická univerzita v Košicích doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. Katedra avioniky, Fakulta letectva, Technická univerzita v Košicích Ing. Ján LABUN, PhD. Katedra avioniky, Fakulta letectva, Technická univerzita v Košicích Ing. Michal DUB, Ph.D. Katedra leteckých elektrotechnických systémů, Univerzita obrany Brno Ing. Miloš SOTÁK, PhD. Akademie ozbronejných sil, Liptovský Mikuláš III.

4 Programový výbor konference Organizační garant: prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc. vedoucí Katedry leteckých elektrotechnických systémů Členové Ing. Jiří Pařízek, CSc. vedoucí skupiny speciálních systémů a výzbroje Katedry leteckých elektrotechnických systémů mjr. Radek Bystřický, Ph.D. mjr. Ing. Radim Bloudíček mjr. Ing. Martin Polášek odborní asistenti Katedry leteckých elektrotechnických systémů por. Ing. Josef Bajer por. Ing. Přemysl Janů por. Ing. Jan Bořil interní doktorandi Katedry leteckých elektrotechnických systémů IV.

5 Úvodní slovo předsedy vědeckého výboru Vážené dámy a pánové, příznivci letecké techniky. Začínáme druhou desítku pravidelného setkávání odborníků leteckých technických specializací na půdě Univerzity obrany. Katedra Leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií úspěšně pořádá každoročně tuto konferenci s cílem poskytnutí nových odborných informací a výměnu zkušeností v oblasti elektrotechnických, strojních, speciálních a zabezpečovacích systémů letecké techniky. Předchozí ročníky naší mezinárodní vědecké konference zároveň prokázaly, že výsledky vědeckotechnického rozvoje v letectví mohou být aplikovány i do zdánlivě nepříbuzných odvětví národního hospodářství a proto je tento seminář otevřen i široké veřejnosti a dalším zájemcům. Věřím, že i letošní ročník mezinárodní vědecké konference se stane dobrým místem pro navázání a posílení dobrých profesních vztahů vědeckých, odborných a pedagogických pracovníků, studentů technických a zejména leteckých oborů, pracovníků obranného průmyslu i zástupců soukromého sektoru. S přátelským pozdravem proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenských technologií plk. doc. Ing. Miloš Andrle, CSc. V.

6 VI.

7 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY VĚDECKÉHO VÝBORU MILOŠ ANDRLE V. VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY RÁDIOVÝŠKOMER POČAS KONEČNEJ FÁZY PRIBLÍŽENIA NA LABUN JÁN, KURDEL, PAVOL 3. AZIMUTH DETERMINATION BASED ON MAGNETOMETER MEASUREMENTS ROHÁČ JAN, ŠIPOŠ MARTIN, NOVÁČEK PETR 11. NÁVRH, VÝVOJ A REALIZÁCIA INTEGROVANÉHO NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SOTÁK MILOŠ 18. ČLÁNKY TERMOVÍZNA DIAGNOSTIKA MALÉHO PRÚDOVÉHO MOTORA ADAMČÍK FRANTIŠEK, ADAMČÍK FRANTIŠEK 29. SVĚTELNÉ ZDROJE LED VE SVĚTELNÝCH ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH LETIŠŤ BLOUDÍČEK RADIM 35. VLIV PILOTA NA STABILITU VRTULNÍKU PŘI PORUŠE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU BOŘIL JAN 43. SYSTÉM AUTOMATICKÉHO RIADENIA LIETADLA V PROCESE LETOVEJ BEZPEČNOSTI BRÉDA RÓBERT, BEŇO VLADIMÍR 53. VYUŽITÍ SERVOMECHANISMU PRO ZOBRAZOVÁNÍ DAT BYSTŘICKÝ RADEK, BAJER JOSEF, JANŮ PŘEMYSL 61. NÁVRH STRUKTURY JEDNODUCHÉ INERCIÁLNÍ REFERENČNÍ JEDNOTKY ČIŽMÁR JAN 68. NETRADIČNÍ LETECKÉ PALUBNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE DUB MICHAL, POLÁŠEK MARTIN 75. ZVÝŠENÍ TAKTICKÝCH VLASTNOSTÍ VOZIDLOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ HOVORKA JAROSLAV 83. TESTOVÁNÍ KOMUNIKACE SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA CANAEROSPACE JANŮ PŘEMYSL, BAJER JAN, BYSTŘICKÝ RADEK 89. ÚLOHA ATM SYSTÉMŮ PŘI PODPOŘE NOVÝCH ZPŮSOBŮ A METOD LETECKÉ NAVIGACE JEŘÁBEK JAROSLAV 96. VII.

8 KALIBRÁCIA DVOJOSOVÝCH AKCELEROMETROV POMOCOU SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY KMEC FRANTIŠEK, PRASLIČKA DUŠAN, DRAGANOVÁ KATARÍNA, LAŠŠÁK MIROSLAV 105. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PALIVA POMOCI KAPACITNÍCH SNÍMAČŮ VÝŠKY HLADINY MICHALÍK VLADIMÍR 111. SYSTÉM VAROVNÝCH HLÁŠENÍ DIGITÁLNÍHO INTERKOMU VICM 200 MOŠTĚK MARTIN, KUNETA PETR 120. METODIKA STANOVENÍ OBLASTI MOŽNÝCH VYPUŠTĚNÍ LETECKÉ ŘÍZENÉ STŘELY STŘEDNÍHO DOSAHU NĚMEČEK JIŘÍ, QUY ICH PHAM 127. VYUŽITÍ INERCIÁLNÍCH SENZORŮ PŘI HUMANITÁRNÍM ODMINOVÁNÍ NOVÁČEK PETR, ROHÁČ JAN 138. LABORATORNÍ SYSTÉM PRO ILUSTRACI PRINCIPU STABILIZACE KOSMICKÝCH PROSTŘEDKŮ. PAČES PAVEL, NOVÁČEK PETR, ŠIPOŠ MARTIN, VESELÝ MILAN 145. POKROČILÉ ZOBRAZOVACÍ METODY PRO MALÁ LETADLA. PAČES PAVEL, HAJNÝ JAN, POPELKA JAN 165. EHAS IMPLEMENTATION IN ADVANCED COMBAT AIRCRAFT PELC MARTIN, MED SLAVOMÍR 179. ROZLOŽENÍ TLAKŮ KOLEM ZÁVĚSNÉ REFERENČNÍ A PITOT-STATICKÉ SONDY A OVĚŘENÍ MĚŘENÍ POLOHOVÝCH ÚHLŮ VE VĚTRNÉM TUNELU POPELKA JAN PAČES PAVEL, HOSPODÁŘ PAVEL 189. MODERNÍ HLASOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY LETECTVA AČR RYDLO STANISLAV, JEŘÁBEK JAROSLAV 207. SYSTEM FOR VIBRATION TESTING ŠIPOŠ MARTIN, ROHÁČ JAN, STACH MICHAL 213. VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU K PODPOŘE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LETECKÉHO PERSONÁLU VAŠEK MILAN, JEŘÁBEK JAROSLAV 226. MODERNÍ PROSTŘEDKY PRO DETEKCI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ V OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY ZÝKA JAN 234. ABECEDNÍ SEZNAM AUTORŮ 248. VIII.

9 Anotace vyzvaných přednášek - 1 -

10 - 2 -

11 Rádiovýškomer počas konečnej fázy priblíženia na pristátie Radio altimeter during the final landing approach phase Doc. Ing. Ján Labun, PhD., Ing. Pavol Kurdel, PhD. Letecká fakulta TU Košice, tel.: , Resumé: Článok pojednáva o úlohe rádiovýškomera počas konečnej fázy priblíženia lietadla na pristátie. Vysvetľuje, ako na prvý pohľad jednoduchá funkcia rádiovýškomera zohrala veľmi negatívnu úlohu v dvoch veľkých katastrofách, ktoré sa udiali v posledných rokoch vo Východnej Európe. Predkladá odborný postoj k interakcii človek stroj v súvislosti s uvedenými katastrofami. Pojednáva o dvoch krajných prístupoch pilotov k informáciám z rádiovýškomera. Objasňuje, že pri katastrofe Slovenského vojenského dopravného lietadla An-24 (Hejce Maďarska republika) došlo k podceneniu údajov z rádiovýškomera a pri nehode Poľského vládneho špeciálu Tu-154 (Smolensk Rusko) došlo k preceneniu údajov z rádiovýškomera. Z tohto pohľadu je cieľom článku prispieť k zvýšeniu bezpečnosti leteckej prevádzky. The article discusses the role of a radio altimeter during the final approach phase of aircraft on landing. It explains show, at first glance, a simple function of a radio altimeter has played a very negative role in two major disasters that have occurred in recent years in Eastern Europe. It submits the professional attitude to the interaction of man-machine in connection with introduced disasters. It discusses the two extreme accesses of pilots to radio altimeter in formation. It also clarifies that in the disaster of the Slovak military transport aircraft An-24 (Hejce - Hungary), the radio altimeter data were underestimated, and in the disaster of the Polish government's special Tu-154M (Smolensk - Russia), the radio altimeter data were overestimated. From this perspective, the aim of the article is to contribute to enhancing aviation safety. 1 Úvod V posledných piatich rokoch došlo vo Východnej Európe k dvom veľkým leteckým katastrofám s tragickými následkami pre prepravované osoby (rok 2006 An-24 Hejce - Maďarsko, rok 2010 Tu-154 Smolensk - Rusko). V oboch prípadoch došlo ku katastrofe v dôsledku straty výškovej orientácie s následným riadeným letom lietadla do terénu. Z hľadiska bezpečnosti letu sú príčiny pomerne jasné. V prípade prvej katastrofy došlo k nedodržaniu bezpečnej sektorovej výšky letu na danom úseku priblíženia a v prípade druhej katastrofy zase k poklesu lietadla pod tzv. výšku rozhodnutia v čase, keď pilot nemal vizuálny kontakt so zemou. Z hľadiska priebehu letu a reakcie pilotov na prístrojové informácie ako interakcie človek stroj nie je príčina katastrofy až tak jasná

12 Článok sa preto venuje skutočnosti, do akej miery malo podiel na týchto katastrofách prístrojové vybavenie lietadla. Keďže na oboch katastrofách sa podieľalo neadekvátne vyhodnocovanie skutočnej výšky letu lietadla, je pozornosť venovaná práve leteckým rádiovýškomerom malých výšok a ich úlohe počas konečnej fázy priblíženia na pristátie. Bližším poznaním faktov a ich porozumením je možné predchádzať problémom na leteckej technike v budúcnosti. Preto sa článok nezaoberá analýzou publikovaných vonkajších vplyvov na konanie posádky, ale je zameraný na technickú a prevádzkovú stránku samotného letu a udalosti, ktoré sa dokázateľne odohrali. 2 Katastrofa An-24 pri Hejce Dňa 19. januára 2006 došlo v priestore obce Hejce (Maďarská republika) k leteckej nehode - katastrofe dopravného lietadla An-24, OS SR. Lietadlo prevážalo 43 osôb pri rotácii misie KFOR v Kosove. Pri leteckej nehode zahynulo 42 osôb MO SR. Leteckú nehodu prežil jeden cestujúci. Zo záverov vyšetrovania hlavnou príčinou nehody sa javí pravdepodobne strata výškovej orientácie pri nedodržaní bezpečnej sektorovej výšky letu na danom úseku priblíženia. Nebezpečnú situáciu vytvorila pre pilotov veľmi tmavá noc, kedy temná obloha bez mesačného svitu splývala s tmavým horizontom zeme. Na pozadí takto temnej noci nebolo možné rozoznať vizuálne tmavé horské masívy, ako prekážky na letovej dráhe. Práve v tejto tmavej noci vytvoril pohľad pilotov na prenikavé svetlá mesta Košíc ilúziu bezpečného letu. Lietadlo klesalo z takej výšky a pod takým uhlom, že kopec, ktorý sa im stal osudný vôbec nevytváral prekážku, ktorá by zakrývala výhľad na nočný pohľad Košíc. a) Zo správy vyšetrovania leteckej nehody je možné čítať: Posádka si pravdepodobne neuvedomila nebezpečnosť situácie, o čom svedčí pokojná rádiokorešpondencia s radarom aj to, že neoznámila orgánom riadenia LP žiadne problémy na palube lietadla a na zázname z čiernej skrinky nie sú zaznamenané také hodnoty parametrov letu, ktoré by mohli viesť k domnienke, že posádka riešila nebezpečnú situáciu. b) Z vyhodnotenia palubného záznamového zariadenia sa v správe uvádza: V čase tesne pred nárazom (pred zachytením vrcholkov stromov) bola hodnota horizontálnej rýchlosti V = 338,9km/h a výška H = 477,6m. Lietadlo letelo takmer v horizonte. c) V závere tejto správy sa píše: Piloti pravdepodobne v snahe vytvoriť si čo najpriaznivejšie podmienky pred pristátím a pod vplyvom dobrých meteorologických podmienok akceptovali ponuku vizuálneho spôsobu priblíženia na pristátie, čo im - 4 -

13 umožňovalo klesať na okruhovú výšku letiska 725m, pričom pravdepodobne podcenili výšku terénu pod lietadlom. Táto výška vrátane výšky okolitých stromov bola okolo 770m nad morom (747m kopec + 20m stromy), to znamená o 40m vyššie. Čo sa z týchto troch vied dá vyčítať? Len to, že piloti riešili štandardnú letovú situáciu za dobrých meteorologických podmienok. Jasne videli nočné svetlá mesta Košice, čo im umožnilo akceptovať ponuku vizuálneho spôsobu priblíženia na pristátie. To, že nevideli v nočných hodinách na čiernom pozadí zeme reliéf samotného terénu im neprekážalo v plynulom lete. Pritom klesali z takej vzdialenosti a výšky pod taký uhlom, že sa im osudový kopec nedostal do zorného poľa a nezakryl im výhľad na mesto, o čom svedčí skutočnosť, že do poslednej chvíle neriešili nebezpečnú situáciu. Uvedenú situáciu znázorňuje obr. 1 a s lepším rozlíšením vo vertikálnej rovine obr. 2. Obr. 1: Vertikálny reliéf terénu v smere klesania lietadla Za nepriaznivých meteorologických podmienok by piloti v danom sektore nemohli klesať na okruhovú výšku letiska, ale oni všetko videli a mali všetko ako na dlani, preto sa cítili bezpečne. Lietadlo klesalo pod väčším uhlom (strmšie), ako bol uhol tieňa osudového kopca, ktorým by mali zakrytý výhľad na nočné svetlá Košíc. Lietadlo sa pohybovalo - klesalo celý čas nad úrovňou tieňa, ktorý vytváral príslušný kopec. Na obr. 2 je znázornený reliéf terénu v smere letu lietadla v rozsahu cca 50 km pred prahom dráhy letiska Košice. Až do tohto momentu sa zdá, že bolo všetko v poriadku. Príspevkom k nepriazni osudu môžeme považovať skutočnosť, že v smere navigačného bodu KEKED, kde malo lietadlo v danej chvíli namierené, sa nachádza kopec BORSÓ s nadmorskou výškou 747m. Keďže sa lietadlo nachádzalo v posledných okamžikoch vo výške cca 750m a letelo už v horizontálnom lete, tak ho malo preletieť. No nestalo sa tak, lebo na vrchole kopca rastú až 20 metrov vysoké stromy, ktoré okruhovú výšku letiska prekročili na hodnotu 770m. Inak povedané, ak by na vrcholku kopca Keked nerástli vysoké stromy, lietadlo by kopec preletelo. Následne by sa dalo diskutovať o tom, ako a čo všetko mali piloti na prístrojoch nastaviť, čo mali sledovať, čomu sa mali venovať, aké opatrenia mali prijať, atď. Fakt je ten, že pri danom vybavení lietadla An-24 existoval na jeho palube jediný prístroj - rádiový výškomer, ktorý - 5 -

14 nebezpečenstvo priblíženia k zemi aj ukazoval, no nikto si to v danom momente nevšimol a automatická signalizácia priblíženia k terénu bola vypnutá. Obr. 2: Reliéf terénu v smere klesania lietadla so zmenou mierky vo vertikálnej osi Je možné konštatovať, že pri približovaní sa lietadla na pristátie došlo k podceneniu úlohy rádiového výškomera, či už z hľadiska nastavenia nebezpečnej výšky, alebo z hľadiska sledovania skutočnej výšky počas letu. Určite si mnohí piloti v súvislosti s touto katastrofou uvedomili, že pri pristávaní v neznámom teréne nestačí sledovať len zostupovú os, ale je potrebné venovať pozornosť aj rádiovému výškomeru v súvislosti s možným nebezpečným priblížením sa lietadla k terénu. 3 Katastrofa Tu-154 pri Smolensku Dňa 10. apríla 2010 došlo v priestore Smolenskej leteckej základne (Rusko) k leteckej nehode - katastrofe Poľského vládneho špeciálneho lietadla Tu-154. Lietadlo viezlo poľských politických a armádnych predstaviteľov na spomienkovú slávnosť 70. výročia Katyňskej tragédie. Pri páde lietadla počas pristávania v hustej hmle zahynulo 96 osôb. Leteckú nehodu nikto neprežil. Zo záverov vyšetrovania sa hlavnou príčinou nehody javí nedodržanie predpísaných postupov pre konečné priblíženie, najmä klesanie pod tzv. výšku rozhodnutia, aj keď pilot nemal vizuálny kontakt so zemou. Podľa dostupných informácií o priebehu letu, lietadlo Tu-154M sa približovalo štandardným spôsobom na pristátie. Vo vzdialenosti približne 2 km od prahu dráhy lietadlo z nevysvetliteľných dôvodov začalo klesať k zemi pod väčším uhlom, t.j. rýchlejšie ako bola jeho predpokladaná trajektória na pristátie, pozri obr. 3. Tento pokles sa ukazuje ako - 6 -

15 kritický moment, ktorý viedol k tragickému koncu letu. Lietadlo sa síce nachádzalo v ľavo od osi letiska, ale inak smerovalo na stred prahu dráhy. Následkom tohto poklesu sa lietadlo vo vzdialenosti asi jeden kilometer pred prahom dráhy rýchlo priblížilo k zemi. Pilot na nebezpečný pokles zareagoval pomerne neskoro, preto lietadlo v najnižšom bode letu zachytilo ľavým krídlom vrcholec stromu. Následne, aj keď sa pilotovi podarilo odvrátiť v danom bode nebezpečenstvo nárazu do zeme, začalo sa lietadlo (v dôsledku ulomenej časti ľavého krídla) pozdĺž osi prudko nakláňať tak, že po uletení asi 500m sa otočilo na chrbát. Pri tomto otáčaní doľava pozdĺž jeho osi došlo ešte k väčšiemu odkloneniu sa lietadla od zostupovej osi a vo vzdialenosti cca 400m v ľavo, pred prahom dráhy narazilo do zeme. Pri posudzovaní možných predpokladov, ktoré sa podieľali na vzniku katastrofy berieme do úvahy skutočnosť, že piloti pristávali v neznámom prostredí v hustej hmle s viditeľnosťou len necelých 400m a menej. Otázka znie: Čo viedlo skúseného pilota k takej zmene k poklesu trajektórie letu lietadla, ktorá v konečnom dôsledku viedla k neodvratnej katastrofe? Jeden z najdôležitejších prístrojov pri pristávaní v takej situácii je rádiovýškomer. Ten vyhodnocuje skutočnú výšku lietadla nad terénom a časová zmena výšky vyjadruje, ako rýchlo sa približuje lietadlo k zemi. Na obr. 4 je časová zmena skutočnej výšky H sk nad terénom, ktorú ukazoval rádiovýškomer pri lete lietadla, odvodená od skutočnej trajektórie letu lietadla nad terénom. Podľa uvedeného obrázku vyhodnocoval rádiovýškomer do výšky rozhodnutia 100m - bod a) plynulý pokles výšky pod uhlom α. V bode rozhodnutia však začalo lietadlo prelietavať roklinu, kedy terén pod letiacim lietadlom začal klesať a na rádiovýškomeri sa dlhšiu dobu (cca 8 s.) výška letu 100m skoro nemenila. Obr. 3: Vertikálny reliéf terénu v smere klesania lietadla a jeho zostupová dráha - 7 -

16 Obr. 4: Časová zmena skutočnej výšky lietadla nad terénom meraná palubným RV V neznámom prostredí, bez vizuálneho kontaktu so zemou, pri konštantnej výške rádiovýškomera to mohol pilot vyhodnotiť ako vodorovný let. Keďže sa mal pilot na tejto výške rozhodnúť a lietadlo (podľa rádiovýškomera) neklesalo, inštinktívne potlačil riadenie a prinútil lietadlo znova klesať, ale v skutočnosti už pod väčším uhlom - β. Po prelete rokliny sa jej druha strana rokliny začala dvíhať, čo sa spolu s uhlom klesania β prejavilo rýchlou zmenou poklesu skutočnej výšky lietadla nad terénom. Piloti na tento rýchly pokles síce zareagovali, no ich reakcia a reakcia ťažkého lietadla nestačila odvrátiť katastrofu. Ak by bol terén pod lietadlom rovný, umožnilo by to bezproblémový opakovaný vzlet z výšky aj menej ako 100m. 4 Záver Článok pojednávajúci o príčinách katastrof je originálny v tom, že bližšie analyzuje výškový profil letu počas konečnej fázy priblíženia na pristátie u oboch tragických letov. Z uvedených analýz sú deduktívne odvodené pravdepodobné dôvody konania pilotov, ktoré mali príčinnú súvislosť s tragickým ukončením letu. Spoločným rysom týchto katastrof sa javí chýbajúci vizuálny kontakt pilota s terénom bezprostredne pod letiacim lietadlom. V prípade katastrofy pri Hejce piloti v diaľke jasne videli svetlá Letiska Košice, čo im dodávalo pocit bezpečného letu. Podcenili pritom priebežné vyhodnocovanie zmeny výškového reliéfu terénu pod letiacim lietadlom. Z tohto pohľadu piloti podcenili informačné možnosti, ktoré im poskytoval rádiovýškomer. Simuláciu tejto situácie počas dennej doby ilustruje obrázok 5. V prípade katastrofy pri Smolensku piloti nevideli letisko a zostupovú os vyhodnocovali zodpovedne, ale len podľa údajov z rádiovýškomera. Rádiovýškomer vyhodnocuje skutočnú - 8 -

17 výšku lietadla nad prelietavajúcim terénom a v trase letu bola roklina. Nevedomým sledovaním výšky letu v hmle s poklesom do rokliny sa lietadlo nebezpečne priblížilo k terénu, keď sa začal terén následne na druhej strane rokliny dvíhať. Z tohto pohľadu piloti precenili informačné možnosti, ktoré im poskytoval rádiovýškomer. Simuláciu tejto situácie počas dennej doby ilustruje obrázok 6. Úplne presný obraz toho, čo sa dialo na palubách oboch lietadiel sa verejnosť pravdepodobne nikdy nedozvie. Úlohou článku bolo poskytnúť odbornej verejnosti podrobnejší súhrn zverejnených údajov o konečnej fáze letu tesne pred katastrofou bez špekulácií a senzácií. Zároveň zdôrazňujeme, že článok nespochybňuje závery, ku ktorým došli príslušné vyšetrovanie komisie, ale naopak, podporuje ich a s odstupom času aj objektívne rozširuje. Obr. 5: Simulácia pohľadu z lietadla An-24 na mesto Košice a vrchol Borsó Obr. 6: Simulácia letu lietadla Tu-154 (v pozadí je roklina a letisko) - 9 -

18 Literatúra [1] Adamčík, F.: Artificial intelligence technology on board of aircraft. In: Advances in military technology. Kosice, Slovak Republic, MOSATT 2007, ISSN p [2] Bréda, R. - Čižmár, J. - Soták, M. - Beňo, V.: Aerial instruments. Košice TU ISBN p. [3] Kandráč, P. - Szabo, S.: Altitude of flight? Nothing easier! In: Dimenzie. Roč. 6, č. 3 (2006), p ISSN [4] Labun, J. - Kandráč, P. - Szabo, S.: Twenty meters, which have shaken Poland. In: Letectví + Kosmonautika. No. 12 (2010), ISSN , p [5] Lazar, T. - Labun, J. - Kurdel, P.: Basis of scheme assistance system of helicopter with radio altimeter In: The new trends of civil aviation 2010: proceedings of international science conference: Žilina: ŽU, ISSN , p [6] Preliminary information about situation of investigation air disasters of aircraft AN- 24from19th of January 2006,MO SR, No: OVPD - 61/2006 [7] Final investigative report of air disasters Tu-154 number: 101 of Poland from 10th of April Moscow

19 Azimuth Determination Based on Magnetometer Measurements Abstract: Ing. Jan Roháč, Ph.D. 1), Ing. Martin Šipoš 2), Ing. Petr Nováček 3) 1,2,3) Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement, Laboratory of Instrumentation Systems 1) 2) 3) phone: 1) , 2,3) The paper describes the methodology of an azimuth evaluation based on Earth magnetic field measurements. For this purpose tri-axial fluxgate magnetometer were used. Fluxgate magnetometers are the most precise sensors in comparison with magnetoresistive or AMR alternatives. They can be found with both analogue and digital outputs. The described methodology relies on analogue sensors output processing which included the designs of a pass-band filter and an output voltage phase detector. For the design analyses we compared performances of the designed filter and FFT. Reached results and the implementation are presented. 1 Introduction An azimuth determination belongs to basic functions of almost all navigation devices. It relies on the Earth magnetic field and its measurement with magnetometers. This principle can be used in a wide range of civil and military applications such as on airborne, space, and also on terrestrial devices, human head and hands tracking, robot navigation, mobile phones, PDAs, etc. [1, 2, 3, 4] Nevertheless, operation conditions have to be always considered, because the magnetic field is easy to affect with a presence of for instance magnetic conductive materials. The navigation/guidance systems are very important devices of all civil and military aircrafts. All large and middle size civil aircrafts are equipped with an autopilot, which operate based on attitude and heading/azimuth determination. The most important part of the autopilot system is gimbaled fluxgate compass. The gimbaled mechanism is supposed to align the sensors into the horizontal position under all conditions. This alignment is in modern systems done mathematically without moving parts [2]. Fluxgate magnetometers contained in magnetic compasses are the most precise sensors of the Earth magnetic field measurements [5]. Fluxgate sensors are placed on a gimbaled platform, see Fig.1. To determine actual azimuth/heading only two horizontal components of magnetic field have to be measured. The arctangent of their ratio is directly proportional to the heading [6]. The vertical gyro is usually mounted on the platform in order to stabilize horizontal plane of measurement. The sensitivity axes contain angle of 120. The fluxgate sensors consist of a ring core, excitation and measuring coil. Fluxgates are excited by alternating or pulse

20 currents. The output signal of the measuring coil is detected on the second harmonic of the excitation signal. H X Excitation coils H 3 Sensing coils H 1, H 2, H 3 H Y H 1 H 2 Gimbaled platform Fig. 1: Fluxgate gimbaled electronic compass 2 Measurement setup The measurement setup, see Fig. 2, consisted of the generator Agilent 3220A, two multimeters HP 34401A measuring the current and fluxgate input voltage, data acquisition unit (DAQ) Agilent U2531A communicating with PC via USB. The DAQ sampled three channels of the fluxgate output voltages, plus the voltage of the mid-point, and the fluxgate input voltage. All data were stored and consequently analyzed in the Matlab environment. The sampling frequency of the DAQ was set on 10 khz [7]. Generator ma V Fluxgate magnetic field sensor X Y Z Mid PC DAQ Fig. 2: Block scheme of the measurement setup

21 3 Azimuth determination To determine the azimuth/heading it was necessary to evaluate the amplitude of the second harmonic of each fluxgate output voltage and determine their direction [7]. 3.1 Second harmonic evaluation The fluxgates were excited by alternating currents with the frequency of 400 Hz. This frequency is commonly used in this kind of sensors, because the value is a compromise between the sensitivity and undesired effects of high frequencies of utilized coils and their windings. Thus, the frequency of our interest was 800 Hz, which corresponded to the second harmonic of the excitation current. The frequency spectrum of the output voltage can be seen in Fig. 3. According to this figure there was a requirement to design a pass-band filter around 800 Hz with an adequate single-sided bandwidth less than 300 Hz. Amplitude (mv) Frequency (Hz) Fig. 3: FFT of analyzed signal (x axis, azimuth = 0 deg) There were analyzed different filters, e.g. Butterworth, Chebyshev, and Elliptic type, but at the end only Butterworth type was chosen due to its flat character of the pass band, as seen in Fig. 4. The results of a 2 nd order Butterworth filter applying on measured signal are depicted in Fig. 5. At the beginning stage of the filtering there can be seen a sequential rising of the filter output voltage, which is caused by the filter group delay. It limits the application of the filter and slows down the dynamics of the evaluation process to be about 0.02 seconds in the case of 10 khz sampling

22 Butterworth filter Gain (db) Normalized frequency ( rad/sample) Gain (db) Zoomed track Normalized frequency ( rad/sample) Fig. 4: Butterworth filter performance Amplitude (mv) Input voltage Output Time (s) Fig. 5: The effect of pass-band filtering Butterwort rt filter 3.2 Phase detection To determine phase of obtained second harmonics there is a need to have the input voltage available as well. The input voltage has the frequency of 400 Hz, and therefore the signal has to be doubled in frequency to have a capability of the phase detection. The modified input voltage is then compared with each fluxgate axis second harmonic and the phases are detected. In the experiment the azimuth was changed with steps of 45 deg in the range (0 up to 360) deg and obtained values of second harmonics for each channel with a detected phase evaluated. Results are shown in Fig. 6 [7]

23 Amplitude (mv) Fig. 6: Second harmonic tracks Azimuth (deg.) 4 Results There was one experiment in which the azimuth was changed with steps of 45 deg in the range (0 up to 360) deg and fluxgate output voltage for each channel was measured. Consequently 2 nd order Butterworth filter was applied on obtained data and the results were compared to the ones gotten by FFT analysis. The main interest was on 2 nd observations. Differences between results of these two methods are depicted in Tab.1. Pass-band filter FFT Difference x (mv) y (mv) z (mv) x (mv) y (mv) z (mv) dx (mv) dy (mv) dz (mv) Tab. 1: Comparison of results obtained by IIR filtering and FFT analysis harmonic Furthermore, the effect of a residual noise was also analyzed. The results are shown in Tab.2. Azimuth (deg) Variation (deg) Tab. 2: Azimuth variation due to residual noise presence

24 Final compass accuracy can be evaluated according to Tab.3. Deviations could be caused partially by the residual noise, partially by uncompensated and variable environmental conditions, imprecise alignment into the horizontal plane, and finally by imprecise reference readings concerning the azimuth. True azimuth (deg) Obtained azimuth (deg) Tab. 3: Deviations between the reference azimuth and the determined azimuth 5 Conclusion This paper described a principal methodology for the azimuth determination according to the Earth magnetic field measurement with the application of fluxgate sensors. There were analyzed different filters for real-time signal filtering and according to filter impulse responses 2 nd order Butterworth filter was chosen. Its performance and effectiveness were compared with 2 nd harmonics obtained from FFT analysis. Differences are depicted in Tab.1. Obtained results proved the concept; however, weak-points were shown as well. The inaccuracy of the azimuth determination process was up to 4.6 deg, reasons are mentioned in chapter 4. This work will continue on the experimental level with upgraded measurement setup to provide more accurate reference information about the azimuth and invariable environmental conditions. References [1] RACZ, R.; SCHOTT, Ch.; HUBER, S.: Electronic compass sensor, Proceedings of the IEEE sensors 2004, VOLS 1-3, Vienna, Austria, pp , [2] VCELAK, J.; PETRUCHA, V.; KASPAR P.: Electronic compass with miniature fluxgate sensors, Sensor Letters, VOL 5, pp , [3] SKVORTZOV V. Y.; LEE H. K.; BANG S. W.; LEE Y. B.: Application of electronic compass for mobile robot in an indoor environment, Proceedings of the 2007 IEEE Int. Conference on Robotics and Automation, vols 1-10, pp , [4] REINSTEIN M.: Evaluation of Fine Alignment Algorithm for Inertial Navigation, Przegląd Elektrotechniczny, nr 87, pp , [5] RIPKA, P.: Magnetic sensors and magnetometers. Norwood, ARTECH HOUSE INC., ISBN ,

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA Jan Mareš 1, Lucie Gráfová 2, Aleš Procházka 3 Anotace: Příspěvek popisuje

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

CONSORCIAL APPROACH FOR CONTROL LABORATORY EDUCATION ON VŠB-TU FME OSTRAVA

CONSORCIAL APPROACH FOR CONTROL LABORATORY EDUCATION ON VŠB-TU FME OSTRAVA Prof. Dr. RNDr. Lubomír SMUTNÝ, Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D, Ing. Marek BABIUCH, Ph.D, Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. CONSORCIAL APPROACH FOR CONTROL LABORATORY EDUCATION ON VŠB-TU FME OSTRAVA 1. Introduction

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Nová zařízení pro měření, kalibraci popř. řízení měření Zařízení konstruovaná pro fluorescenční detektory (FD) projektu PAO Fungující na principu detekce optického žáření Cloud camera (us University of

Více

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent Ing. Stanislav Novotný 19. 6. 1976 Studium: 1991 1995 studium na gymnáziu v Příbrami, obor zaměřený na přírodní vědy 1999 2005 studium na fakultě dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, obor

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout Z čeho výbírat? Box kamery Jsou místa kde chceme, aby kamera byla vidět Jsou místa kde chceme, aby kamera NEbyla vidět Datasheets technická specifikace Rozlišení Resolution

Více

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Jiří Kmet Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Děvín je jedním z nejnavštěvovanějších míst Pavlovských vrchů. (foto Petr Macháček, Regionální muzeum

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy: Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy: Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář Malé družice v ČR Pořádá Česká kosmická kancelář a katedra měření FEL ČVUT v Praze Úvod - doc. Kolář (10min) czcube - Dr. Kousal (10min) PilsenCube - Dr. Veřtát (10min) CzechTechSat - Ing. Laifr (10min)

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz Boonton Produktová mapa RF Power Products (CW nebo Average) 4300 4240 Series 52000 Series 4300 RF Power

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.)

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) GORE-TEX PRODUCTS Protection and Comfort Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) Water vapour (sweat) Vodní pára (pot) Vodná para (pot) Outer fabric Vnější tkanina

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

4WS řízení zadních kol

4WS řízení zadních kol 4WS řízení zadních kol Pavel Brabec 1), Miroslav Malý 2), Robert Voženílek 3) Abstract Four-Wheel Steering Rear Wheels Control. For parking and low-speed maneuvers, the rear wheels steer in the opposite

Více

ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS

ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS Acta Geodyn. Geomater.Vol.1, No.4 (136), 61-71, 2004 ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS Milada GRÁCOVÁ 1), 2) 1) Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Dept. Advanced Geodesy, Thákurova

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP Bronislav Koska*, Tomáš Křemen*, Vladimír Jirka** *Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze **ENKI, o.p.s. Obsah Porovnání metod sběru

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany OPROX, a.s. ve spolupráci s Katedrou leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Sborník příspěvků 7. mezinárodní vědecké konference Brno 17. - 18. 10. 2007 ISBN

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

Please note all the sources used are appropriately cited. If you use this document cite it as well. Citation: TBD

Please note all the sources used are appropriately cited. If you use this document cite it as well. Citation: TBD Please note all the sources used are appropriately cited. If you use this document cite it as well. Citation: TBD Introduction into Inertial Navigation Systems Pavel Pačes Prerequisites Subjects: Aircraft

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE

VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE FRANTIŠEK LUSTIG Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Na MFF UK jsou již čtyři roky v provozu vzdálené laboratoře. Studenti, ale i učitelé se mohou

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava,

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, \«V l«i I/, veřejná vysoká škóla ~ A Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, ~ A Hornicko-geologická fakulta.l_-~~l~. z~-~ - 17. listopadu 15, 708

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Slovník moderního GISáka

Slovník moderního GISáka Slovník moderního GISáka Workshop GEODIS BRNO spol. s r.o. Prezentují: Drahomíra Zedníčková Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. Michal Sýkora Anotace Aerodrones Unmanned Aerial Vehicle Light Detection and Ranging

Více