Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany"

Transkript

1 OPROX, a.s. ve spolupráci s Katedrou leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference Brno

2 BYSTŘICKÝ, R., JALOVECKÝ R., (ed.): Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel 2011, října 2011, Brno, Česká republika, Brno, Univerzita obrany, s. ISBN II.

3 Patronát nad konferencí převzal plk.prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc. děkan Fakulty vojenských technologií: Vědecký výbor konference předseda plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc. proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenských technologií členové prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc. vedoucí Katedry leteckých elektrotechnických systémů prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc. emeritní profesor Katedry leteckých elektrotechnických systémů doc. Ing. Karel DRAXLER, CSc. Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze Ing. Jan ROHÁČ, Ph.D. Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. Letecké opravny Malešice Ing. Vladislav MAZÚREK, Ph.D. jednatel a výkonný ředitel společnosti MESIT přístroje, s.r.o. Ing. Vladislav MAZUREK, Ph.D. MESIT přístroje spol.s r.o. prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. Katedra avioniky, Fakulta letectva, Technická univerzita v Košicích doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. Katedra avioniky, Fakulta letectva, Technická univerzita v Košicích Ing. Ján LABUN, PhD. Katedra avioniky, Fakulta letectva, Technická univerzita v Košicích Ing. Michal DUB, Ph.D. Katedra leteckých elektrotechnických systémů, Univerzita obrany Brno Ing. Miloš SOTÁK, PhD. Akademie ozbronejných sil, Liptovský Mikuláš III.

4 Programový výbor konference Organizační garant: prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc. vedoucí Katedry leteckých elektrotechnických systémů Členové Ing. Jiří Pařízek, CSc. vedoucí skupiny speciálních systémů a výzbroje Katedry leteckých elektrotechnických systémů mjr. Radek Bystřický, Ph.D. mjr. Ing. Radim Bloudíček mjr. Ing. Martin Polášek odborní asistenti Katedry leteckých elektrotechnických systémů por. Ing. Josef Bajer por. Ing. Přemysl Janů por. Ing. Jan Bořil interní doktorandi Katedry leteckých elektrotechnických systémů IV.

5 Úvodní slovo předsedy vědeckého výboru Vážené dámy a pánové, příznivci letecké techniky. Začínáme druhou desítku pravidelného setkávání odborníků leteckých technických specializací na půdě Univerzity obrany. Katedra Leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií úspěšně pořádá každoročně tuto konferenci s cílem poskytnutí nových odborných informací a výměnu zkušeností v oblasti elektrotechnických, strojních, speciálních a zabezpečovacích systémů letecké techniky. Předchozí ročníky naší mezinárodní vědecké konference zároveň prokázaly, že výsledky vědeckotechnického rozvoje v letectví mohou být aplikovány i do zdánlivě nepříbuzných odvětví národního hospodářství a proto je tento seminář otevřen i široké veřejnosti a dalším zájemcům. Věřím, že i letošní ročník mezinárodní vědecké konference se stane dobrým místem pro navázání a posílení dobrých profesních vztahů vědeckých, odborných a pedagogických pracovníků, studentů technických a zejména leteckých oborů, pracovníků obranného průmyslu i zástupců soukromého sektoru. S přátelským pozdravem proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenských technologií plk. doc. Ing. Miloš Andrle, CSc. V.

6 VI.

7 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY VĚDECKÉHO VÝBORU MILOŠ ANDRLE V. VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY RÁDIOVÝŠKOMER POČAS KONEČNEJ FÁZY PRIBLÍŽENIA NA LABUN JÁN, KURDEL, PAVOL 3. AZIMUTH DETERMINATION BASED ON MAGNETOMETER MEASUREMENTS ROHÁČ JAN, ŠIPOŠ MARTIN, NOVÁČEK PETR 11. NÁVRH, VÝVOJ A REALIZÁCIA INTEGROVANÉHO NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SOTÁK MILOŠ 18. ČLÁNKY TERMOVÍZNA DIAGNOSTIKA MALÉHO PRÚDOVÉHO MOTORA ADAMČÍK FRANTIŠEK, ADAMČÍK FRANTIŠEK 29. SVĚTELNÉ ZDROJE LED VE SVĚTELNÝCH ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH LETIŠŤ BLOUDÍČEK RADIM 35. VLIV PILOTA NA STABILITU VRTULNÍKU PŘI PORUŠE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU BOŘIL JAN 43. SYSTÉM AUTOMATICKÉHO RIADENIA LIETADLA V PROCESE LETOVEJ BEZPEČNOSTI BRÉDA RÓBERT, BEŇO VLADIMÍR 53. VYUŽITÍ SERVOMECHANISMU PRO ZOBRAZOVÁNÍ DAT BYSTŘICKÝ RADEK, BAJER JOSEF, JANŮ PŘEMYSL 61. NÁVRH STRUKTURY JEDNODUCHÉ INERCIÁLNÍ REFERENČNÍ JEDNOTKY ČIŽMÁR JAN 68. NETRADIČNÍ LETECKÉ PALUBNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE DUB MICHAL, POLÁŠEK MARTIN 75. ZVÝŠENÍ TAKTICKÝCH VLASTNOSTÍ VOZIDLOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ HOVORKA JAROSLAV 83. TESTOVÁNÍ KOMUNIKACE SYSTÉMU ZALOŽENÉHO NA CANAEROSPACE JANŮ PŘEMYSL, BAJER JAN, BYSTŘICKÝ RADEK 89. ÚLOHA ATM SYSTÉMŮ PŘI PODPOŘE NOVÝCH ZPŮSOBŮ A METOD LETECKÉ NAVIGACE JEŘÁBEK JAROSLAV 96. VII.

8 KALIBRÁCIA DVOJOSOVÝCH AKCELEROMETROV POMOCOU SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY KMEC FRANTIŠEK, PRASLIČKA DUŠAN, DRAGANOVÁ KATARÍNA, LAŠŠÁK MIROSLAV 105. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PALIVA POMOCI KAPACITNÍCH SNÍMAČŮ VÝŠKY HLADINY MICHALÍK VLADIMÍR 111. SYSTÉM VAROVNÝCH HLÁŠENÍ DIGITÁLNÍHO INTERKOMU VICM 200 MOŠTĚK MARTIN, KUNETA PETR 120. METODIKA STANOVENÍ OBLASTI MOŽNÝCH VYPUŠTĚNÍ LETECKÉ ŘÍZENÉ STŘELY STŘEDNÍHO DOSAHU NĚMEČEK JIŘÍ, QUY ICH PHAM 127. VYUŽITÍ INERCIÁLNÍCH SENZORŮ PŘI HUMANITÁRNÍM ODMINOVÁNÍ NOVÁČEK PETR, ROHÁČ JAN 138. LABORATORNÍ SYSTÉM PRO ILUSTRACI PRINCIPU STABILIZACE KOSMICKÝCH PROSTŘEDKŮ. PAČES PAVEL, NOVÁČEK PETR, ŠIPOŠ MARTIN, VESELÝ MILAN 145. POKROČILÉ ZOBRAZOVACÍ METODY PRO MALÁ LETADLA. PAČES PAVEL, HAJNÝ JAN, POPELKA JAN 165. EHAS IMPLEMENTATION IN ADVANCED COMBAT AIRCRAFT PELC MARTIN, MED SLAVOMÍR 179. ROZLOŽENÍ TLAKŮ KOLEM ZÁVĚSNÉ REFERENČNÍ A PITOT-STATICKÉ SONDY A OVĚŘENÍ MĚŘENÍ POLOHOVÝCH ÚHLŮ VE VĚTRNÉM TUNELU POPELKA JAN PAČES PAVEL, HOSPODÁŘ PAVEL 189. MODERNÍ HLASOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY LETECTVA AČR RYDLO STANISLAV, JEŘÁBEK JAROSLAV 207. SYSTEM FOR VIBRATION TESTING ŠIPOŠ MARTIN, ROHÁČ JAN, STACH MICHAL 213. VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU K PODPOŘE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LETECKÉHO PERSONÁLU VAŠEK MILAN, JEŘÁBEK JAROSLAV 226. MODERNÍ PROSTŘEDKY PRO DETEKCI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ V OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY ZÝKA JAN 234. ABECEDNÍ SEZNAM AUTORŮ 248. VIII.

9 Anotace vyzvaných přednášek - 1 -

10 - 2 -

11 Rádiovýškomer počas konečnej fázy priblíženia na pristátie Radio altimeter during the final landing approach phase Doc. Ing. Ján Labun, PhD., Ing. Pavol Kurdel, PhD. Letecká fakulta TU Košice, tel.: , Resumé: Článok pojednáva o úlohe rádiovýškomera počas konečnej fázy priblíženia lietadla na pristátie. Vysvetľuje, ako na prvý pohľad jednoduchá funkcia rádiovýškomera zohrala veľmi negatívnu úlohu v dvoch veľkých katastrofách, ktoré sa udiali v posledných rokoch vo Východnej Európe. Predkladá odborný postoj k interakcii človek stroj v súvislosti s uvedenými katastrofami. Pojednáva o dvoch krajných prístupoch pilotov k informáciám z rádiovýškomera. Objasňuje, že pri katastrofe Slovenského vojenského dopravného lietadla An-24 (Hejce Maďarska republika) došlo k podceneniu údajov z rádiovýškomera a pri nehode Poľského vládneho špeciálu Tu-154 (Smolensk Rusko) došlo k preceneniu údajov z rádiovýškomera. Z tohto pohľadu je cieľom článku prispieť k zvýšeniu bezpečnosti leteckej prevádzky. The article discusses the role of a radio altimeter during the final approach phase of aircraft on landing. It explains show, at first glance, a simple function of a radio altimeter has played a very negative role in two major disasters that have occurred in recent years in Eastern Europe. It submits the professional attitude to the interaction of man-machine in connection with introduced disasters. It discusses the two extreme accesses of pilots to radio altimeter in formation. It also clarifies that in the disaster of the Slovak military transport aircraft An-24 (Hejce - Hungary), the radio altimeter data were underestimated, and in the disaster of the Polish government's special Tu-154M (Smolensk - Russia), the radio altimeter data were overestimated. From this perspective, the aim of the article is to contribute to enhancing aviation safety. 1 Úvod V posledných piatich rokoch došlo vo Východnej Európe k dvom veľkým leteckým katastrofám s tragickými následkami pre prepravované osoby (rok 2006 An-24 Hejce - Maďarsko, rok 2010 Tu-154 Smolensk - Rusko). V oboch prípadoch došlo ku katastrofe v dôsledku straty výškovej orientácie s následným riadeným letom lietadla do terénu. Z hľadiska bezpečnosti letu sú príčiny pomerne jasné. V prípade prvej katastrofy došlo k nedodržaniu bezpečnej sektorovej výšky letu na danom úseku priblíženia a v prípade druhej katastrofy zase k poklesu lietadla pod tzv. výšku rozhodnutia v čase, keď pilot nemal vizuálny kontakt so zemou. Z hľadiska priebehu letu a reakcie pilotov na prístrojové informácie ako interakcie človek stroj nie je príčina katastrofy až tak jasná

12 Článok sa preto venuje skutočnosti, do akej miery malo podiel na týchto katastrofách prístrojové vybavenie lietadla. Keďže na oboch katastrofách sa podieľalo neadekvátne vyhodnocovanie skutočnej výšky letu lietadla, je pozornosť venovaná práve leteckým rádiovýškomerom malých výšok a ich úlohe počas konečnej fázy priblíženia na pristátie. Bližším poznaním faktov a ich porozumením je možné predchádzať problémom na leteckej technike v budúcnosti. Preto sa článok nezaoberá analýzou publikovaných vonkajších vplyvov na konanie posádky, ale je zameraný na technickú a prevádzkovú stránku samotného letu a udalosti, ktoré sa dokázateľne odohrali. 2 Katastrofa An-24 pri Hejce Dňa 19. januára 2006 došlo v priestore obce Hejce (Maďarská republika) k leteckej nehode - katastrofe dopravného lietadla An-24, OS SR. Lietadlo prevážalo 43 osôb pri rotácii misie KFOR v Kosove. Pri leteckej nehode zahynulo 42 osôb MO SR. Leteckú nehodu prežil jeden cestujúci. Zo záverov vyšetrovania hlavnou príčinou nehody sa javí pravdepodobne strata výškovej orientácie pri nedodržaní bezpečnej sektorovej výšky letu na danom úseku priblíženia. Nebezpečnú situáciu vytvorila pre pilotov veľmi tmavá noc, kedy temná obloha bez mesačného svitu splývala s tmavým horizontom zeme. Na pozadí takto temnej noci nebolo možné rozoznať vizuálne tmavé horské masívy, ako prekážky na letovej dráhe. Práve v tejto tmavej noci vytvoril pohľad pilotov na prenikavé svetlá mesta Košíc ilúziu bezpečného letu. Lietadlo klesalo z takej výšky a pod takým uhlom, že kopec, ktorý sa im stal osudný vôbec nevytváral prekážku, ktorá by zakrývala výhľad na nočný pohľad Košíc. a) Zo správy vyšetrovania leteckej nehody je možné čítať: Posádka si pravdepodobne neuvedomila nebezpečnosť situácie, o čom svedčí pokojná rádiokorešpondencia s radarom aj to, že neoznámila orgánom riadenia LP žiadne problémy na palube lietadla a na zázname z čiernej skrinky nie sú zaznamenané také hodnoty parametrov letu, ktoré by mohli viesť k domnienke, že posádka riešila nebezpečnú situáciu. b) Z vyhodnotenia palubného záznamového zariadenia sa v správe uvádza: V čase tesne pred nárazom (pred zachytením vrcholkov stromov) bola hodnota horizontálnej rýchlosti V = 338,9km/h a výška H = 477,6m. Lietadlo letelo takmer v horizonte. c) V závere tejto správy sa píše: Piloti pravdepodobne v snahe vytvoriť si čo najpriaznivejšie podmienky pred pristátím a pod vplyvom dobrých meteorologických podmienok akceptovali ponuku vizuálneho spôsobu priblíženia na pristátie, čo im - 4 -

13 umožňovalo klesať na okruhovú výšku letiska 725m, pričom pravdepodobne podcenili výšku terénu pod lietadlom. Táto výška vrátane výšky okolitých stromov bola okolo 770m nad morom (747m kopec + 20m stromy), to znamená o 40m vyššie. Čo sa z týchto troch vied dá vyčítať? Len to, že piloti riešili štandardnú letovú situáciu za dobrých meteorologických podmienok. Jasne videli nočné svetlá mesta Košice, čo im umožnilo akceptovať ponuku vizuálneho spôsobu priblíženia na pristátie. To, že nevideli v nočných hodinách na čiernom pozadí zeme reliéf samotného terénu im neprekážalo v plynulom lete. Pritom klesali z takej vzdialenosti a výšky pod taký uhlom, že sa im osudový kopec nedostal do zorného poľa a nezakryl im výhľad na mesto, o čom svedčí skutočnosť, že do poslednej chvíle neriešili nebezpečnú situáciu. Uvedenú situáciu znázorňuje obr. 1 a s lepším rozlíšením vo vertikálnej rovine obr. 2. Obr. 1: Vertikálny reliéf terénu v smere klesania lietadla Za nepriaznivých meteorologických podmienok by piloti v danom sektore nemohli klesať na okruhovú výšku letiska, ale oni všetko videli a mali všetko ako na dlani, preto sa cítili bezpečne. Lietadlo klesalo pod väčším uhlom (strmšie), ako bol uhol tieňa osudového kopca, ktorým by mali zakrytý výhľad na nočné svetlá Košíc. Lietadlo sa pohybovalo - klesalo celý čas nad úrovňou tieňa, ktorý vytváral príslušný kopec. Na obr. 2 je znázornený reliéf terénu v smere letu lietadla v rozsahu cca 50 km pred prahom dráhy letiska Košice. Až do tohto momentu sa zdá, že bolo všetko v poriadku. Príspevkom k nepriazni osudu môžeme považovať skutočnosť, že v smere navigačného bodu KEKED, kde malo lietadlo v danej chvíli namierené, sa nachádza kopec BORSÓ s nadmorskou výškou 747m. Keďže sa lietadlo nachádzalo v posledných okamžikoch vo výške cca 750m a letelo už v horizontálnom lete, tak ho malo preletieť. No nestalo sa tak, lebo na vrchole kopca rastú až 20 metrov vysoké stromy, ktoré okruhovú výšku letiska prekročili na hodnotu 770m. Inak povedané, ak by na vrcholku kopca Keked nerástli vysoké stromy, lietadlo by kopec preletelo. Následne by sa dalo diskutovať o tom, ako a čo všetko mali piloti na prístrojoch nastaviť, čo mali sledovať, čomu sa mali venovať, aké opatrenia mali prijať, atď. Fakt je ten, že pri danom vybavení lietadla An-24 existoval na jeho palube jediný prístroj - rádiový výškomer, ktorý - 5 -

14 nebezpečenstvo priblíženia k zemi aj ukazoval, no nikto si to v danom momente nevšimol a automatická signalizácia priblíženia k terénu bola vypnutá. Obr. 2: Reliéf terénu v smere klesania lietadla so zmenou mierky vo vertikálnej osi Je možné konštatovať, že pri približovaní sa lietadla na pristátie došlo k podceneniu úlohy rádiového výškomera, či už z hľadiska nastavenia nebezpečnej výšky, alebo z hľadiska sledovania skutočnej výšky počas letu. Určite si mnohí piloti v súvislosti s touto katastrofou uvedomili, že pri pristávaní v neznámom teréne nestačí sledovať len zostupovú os, ale je potrebné venovať pozornosť aj rádiovému výškomeru v súvislosti s možným nebezpečným priblížením sa lietadla k terénu. 3 Katastrofa Tu-154 pri Smolensku Dňa 10. apríla 2010 došlo v priestore Smolenskej leteckej základne (Rusko) k leteckej nehode - katastrofe Poľského vládneho špeciálneho lietadla Tu-154. Lietadlo viezlo poľských politických a armádnych predstaviteľov na spomienkovú slávnosť 70. výročia Katyňskej tragédie. Pri páde lietadla počas pristávania v hustej hmle zahynulo 96 osôb. Leteckú nehodu nikto neprežil. Zo záverov vyšetrovania sa hlavnou príčinou nehody javí nedodržanie predpísaných postupov pre konečné priblíženie, najmä klesanie pod tzv. výšku rozhodnutia, aj keď pilot nemal vizuálny kontakt so zemou. Podľa dostupných informácií o priebehu letu, lietadlo Tu-154M sa približovalo štandardným spôsobom na pristátie. Vo vzdialenosti približne 2 km od prahu dráhy lietadlo z nevysvetliteľných dôvodov začalo klesať k zemi pod väčším uhlom, t.j. rýchlejšie ako bola jeho predpokladaná trajektória na pristátie, pozri obr. 3. Tento pokles sa ukazuje ako - 6 -

15 kritický moment, ktorý viedol k tragickému koncu letu. Lietadlo sa síce nachádzalo v ľavo od osi letiska, ale inak smerovalo na stred prahu dráhy. Následkom tohto poklesu sa lietadlo vo vzdialenosti asi jeden kilometer pred prahom dráhy rýchlo priblížilo k zemi. Pilot na nebezpečný pokles zareagoval pomerne neskoro, preto lietadlo v najnižšom bode letu zachytilo ľavým krídlom vrcholec stromu. Následne, aj keď sa pilotovi podarilo odvrátiť v danom bode nebezpečenstvo nárazu do zeme, začalo sa lietadlo (v dôsledku ulomenej časti ľavého krídla) pozdĺž osi prudko nakláňať tak, že po uletení asi 500m sa otočilo na chrbát. Pri tomto otáčaní doľava pozdĺž jeho osi došlo ešte k väčšiemu odkloneniu sa lietadla od zostupovej osi a vo vzdialenosti cca 400m v ľavo, pred prahom dráhy narazilo do zeme. Pri posudzovaní možných predpokladov, ktoré sa podieľali na vzniku katastrofy berieme do úvahy skutočnosť, že piloti pristávali v neznámom prostredí v hustej hmle s viditeľnosťou len necelých 400m a menej. Otázka znie: Čo viedlo skúseného pilota k takej zmene k poklesu trajektórie letu lietadla, ktorá v konečnom dôsledku viedla k neodvratnej katastrofe? Jeden z najdôležitejších prístrojov pri pristávaní v takej situácii je rádiovýškomer. Ten vyhodnocuje skutočnú výšku lietadla nad terénom a časová zmena výšky vyjadruje, ako rýchlo sa približuje lietadlo k zemi. Na obr. 4 je časová zmena skutočnej výšky H sk nad terénom, ktorú ukazoval rádiovýškomer pri lete lietadla, odvodená od skutočnej trajektórie letu lietadla nad terénom. Podľa uvedeného obrázku vyhodnocoval rádiovýškomer do výšky rozhodnutia 100m - bod a) plynulý pokles výšky pod uhlom α. V bode rozhodnutia však začalo lietadlo prelietavať roklinu, kedy terén pod letiacim lietadlom začal klesať a na rádiovýškomeri sa dlhšiu dobu (cca 8 s.) výška letu 100m skoro nemenila. Obr. 3: Vertikálny reliéf terénu v smere klesania lietadla a jeho zostupová dráha - 7 -

16 Obr. 4: Časová zmena skutočnej výšky lietadla nad terénom meraná palubným RV V neznámom prostredí, bez vizuálneho kontaktu so zemou, pri konštantnej výške rádiovýškomera to mohol pilot vyhodnotiť ako vodorovný let. Keďže sa mal pilot na tejto výške rozhodnúť a lietadlo (podľa rádiovýškomera) neklesalo, inštinktívne potlačil riadenie a prinútil lietadlo znova klesať, ale v skutočnosti už pod väčším uhlom - β. Po prelete rokliny sa jej druha strana rokliny začala dvíhať, čo sa spolu s uhlom klesania β prejavilo rýchlou zmenou poklesu skutočnej výšky lietadla nad terénom. Piloti na tento rýchly pokles síce zareagovali, no ich reakcia a reakcia ťažkého lietadla nestačila odvrátiť katastrofu. Ak by bol terén pod lietadlom rovný, umožnilo by to bezproblémový opakovaný vzlet z výšky aj menej ako 100m. 4 Záver Článok pojednávajúci o príčinách katastrof je originálny v tom, že bližšie analyzuje výškový profil letu počas konečnej fázy priblíženia na pristátie u oboch tragických letov. Z uvedených analýz sú deduktívne odvodené pravdepodobné dôvody konania pilotov, ktoré mali príčinnú súvislosť s tragickým ukončením letu. Spoločným rysom týchto katastrof sa javí chýbajúci vizuálny kontakt pilota s terénom bezprostredne pod letiacim lietadlom. V prípade katastrofy pri Hejce piloti v diaľke jasne videli svetlá Letiska Košice, čo im dodávalo pocit bezpečného letu. Podcenili pritom priebežné vyhodnocovanie zmeny výškového reliéfu terénu pod letiacim lietadlom. Z tohto pohľadu piloti podcenili informačné možnosti, ktoré im poskytoval rádiovýškomer. Simuláciu tejto situácie počas dennej doby ilustruje obrázok 5. V prípade katastrofy pri Smolensku piloti nevideli letisko a zostupovú os vyhodnocovali zodpovedne, ale len podľa údajov z rádiovýškomera. Rádiovýškomer vyhodnocuje skutočnú - 8 -

17 výšku lietadla nad prelietavajúcim terénom a v trase letu bola roklina. Nevedomým sledovaním výšky letu v hmle s poklesom do rokliny sa lietadlo nebezpečne priblížilo k terénu, keď sa začal terén následne na druhej strane rokliny dvíhať. Z tohto pohľadu piloti precenili informačné možnosti, ktoré im poskytoval rádiovýškomer. Simuláciu tejto situácie počas dennej doby ilustruje obrázok 6. Úplne presný obraz toho, čo sa dialo na palubách oboch lietadiel sa verejnosť pravdepodobne nikdy nedozvie. Úlohou článku bolo poskytnúť odbornej verejnosti podrobnejší súhrn zverejnených údajov o konečnej fáze letu tesne pred katastrofou bez špekulácií a senzácií. Zároveň zdôrazňujeme, že článok nespochybňuje závery, ku ktorým došli príslušné vyšetrovanie komisie, ale naopak, podporuje ich a s odstupom času aj objektívne rozširuje. Obr. 5: Simulácia pohľadu z lietadla An-24 na mesto Košice a vrchol Borsó Obr. 6: Simulácia letu lietadla Tu-154 (v pozadí je roklina a letisko) - 9 -

18 Literatúra [1] Adamčík, F.: Artificial intelligence technology on board of aircraft. In: Advances in military technology. Kosice, Slovak Republic, MOSATT 2007, ISSN p [2] Bréda, R. - Čižmár, J. - Soták, M. - Beňo, V.: Aerial instruments. Košice TU ISBN p. [3] Kandráč, P. - Szabo, S.: Altitude of flight? Nothing easier! In: Dimenzie. Roč. 6, č. 3 (2006), p ISSN [4] Labun, J. - Kandráč, P. - Szabo, S.: Twenty meters, which have shaken Poland. In: Letectví + Kosmonautika. No. 12 (2010), ISSN , p [5] Lazar, T. - Labun, J. - Kurdel, P.: Basis of scheme assistance system of helicopter with radio altimeter In: The new trends of civil aviation 2010: proceedings of international science conference: Žilina: ŽU, ISSN , p [6] Preliminary information about situation of investigation air disasters of aircraft AN- 24from19th of January 2006,MO SR, No: OVPD - 61/2006 [7] Final investigative report of air disasters Tu-154 number: 101 of Poland from 10th of April Moscow

19 Azimuth Determination Based on Magnetometer Measurements Abstract: Ing. Jan Roháč, Ph.D. 1), Ing. Martin Šipoš 2), Ing. Petr Nováček 3) 1,2,3) Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement, Laboratory of Instrumentation Systems 1) 2) 3) phone: 1) , 2,3) The paper describes the methodology of an azimuth evaluation based on Earth magnetic field measurements. For this purpose tri-axial fluxgate magnetometer were used. Fluxgate magnetometers are the most precise sensors in comparison with magnetoresistive or AMR alternatives. They can be found with both analogue and digital outputs. The described methodology relies on analogue sensors output processing which included the designs of a pass-band filter and an output voltage phase detector. For the design analyses we compared performances of the designed filter and FFT. Reached results and the implementation are presented. 1 Introduction An azimuth determination belongs to basic functions of almost all navigation devices. It relies on the Earth magnetic field and its measurement with magnetometers. This principle can be used in a wide range of civil and military applications such as on airborne, space, and also on terrestrial devices, human head and hands tracking, robot navigation, mobile phones, PDAs, etc. [1, 2, 3, 4] Nevertheless, operation conditions have to be always considered, because the magnetic field is easy to affect with a presence of for instance magnetic conductive materials. The navigation/guidance systems are very important devices of all civil and military aircrafts. All large and middle size civil aircrafts are equipped with an autopilot, which operate based on attitude and heading/azimuth determination. The most important part of the autopilot system is gimbaled fluxgate compass. The gimbaled mechanism is supposed to align the sensors into the horizontal position under all conditions. This alignment is in modern systems done mathematically without moving parts [2]. Fluxgate magnetometers contained in magnetic compasses are the most precise sensors of the Earth magnetic field measurements [5]. Fluxgate sensors are placed on a gimbaled platform, see Fig.1. To determine actual azimuth/heading only two horizontal components of magnetic field have to be measured. The arctangent of their ratio is directly proportional to the heading [6]. The vertical gyro is usually mounted on the platform in order to stabilize horizontal plane of measurement. The sensitivity axes contain angle of 120. The fluxgate sensors consist of a ring core, excitation and measuring coil. Fluxgates are excited by alternating or pulse

20 currents. The output signal of the measuring coil is detected on the second harmonic of the excitation signal. H X Excitation coils H 3 Sensing coils H 1, H 2, H 3 H Y H 1 H 2 Gimbaled platform Fig. 1: Fluxgate gimbaled electronic compass 2 Measurement setup The measurement setup, see Fig. 2, consisted of the generator Agilent 3220A, two multimeters HP 34401A measuring the current and fluxgate input voltage, data acquisition unit (DAQ) Agilent U2531A communicating with PC via USB. The DAQ sampled three channels of the fluxgate output voltages, plus the voltage of the mid-point, and the fluxgate input voltage. All data were stored and consequently analyzed in the Matlab environment. The sampling frequency of the DAQ was set on 10 khz [7]. Generator ma V Fluxgate magnetic field sensor X Y Z Mid PC DAQ Fig. 2: Block scheme of the measurement setup

21 3 Azimuth determination To determine the azimuth/heading it was necessary to evaluate the amplitude of the second harmonic of each fluxgate output voltage and determine their direction [7]. 3.1 Second harmonic evaluation The fluxgates were excited by alternating currents with the frequency of 400 Hz. This frequency is commonly used in this kind of sensors, because the value is a compromise between the sensitivity and undesired effects of high frequencies of utilized coils and their windings. Thus, the frequency of our interest was 800 Hz, which corresponded to the second harmonic of the excitation current. The frequency spectrum of the output voltage can be seen in Fig. 3. According to this figure there was a requirement to design a pass-band filter around 800 Hz with an adequate single-sided bandwidth less than 300 Hz. Amplitude (mv) Frequency (Hz) Fig. 3: FFT of analyzed signal (x axis, azimuth = 0 deg) There were analyzed different filters, e.g. Butterworth, Chebyshev, and Elliptic type, but at the end only Butterworth type was chosen due to its flat character of the pass band, as seen in Fig. 4. The results of a 2 nd order Butterworth filter applying on measured signal are depicted in Fig. 5. At the beginning stage of the filtering there can be seen a sequential rising of the filter output voltage, which is caused by the filter group delay. It limits the application of the filter and slows down the dynamics of the evaluation process to be about 0.02 seconds in the case of 10 khz sampling

22 Butterworth filter Gain (db) Normalized frequency ( rad/sample) Gain (db) Zoomed track Normalized frequency ( rad/sample) Fig. 4: Butterworth filter performance Amplitude (mv) Input voltage Output Time (s) Fig. 5: The effect of pass-band filtering Butterwort rt filter 3.2 Phase detection To determine phase of obtained second harmonics there is a need to have the input voltage available as well. The input voltage has the frequency of 400 Hz, and therefore the signal has to be doubled in frequency to have a capability of the phase detection. The modified input voltage is then compared with each fluxgate axis second harmonic and the phases are detected. In the experiment the azimuth was changed with steps of 45 deg in the range (0 up to 360) deg and obtained values of second harmonics for each channel with a detected phase evaluated. Results are shown in Fig. 6 [7]

23 Amplitude (mv) Fig. 6: Second harmonic tracks Azimuth (deg.) 4 Results There was one experiment in which the azimuth was changed with steps of 45 deg in the range (0 up to 360) deg and fluxgate output voltage for each channel was measured. Consequently 2 nd order Butterworth filter was applied on obtained data and the results were compared to the ones gotten by FFT analysis. The main interest was on 2 nd observations. Differences between results of these two methods are depicted in Tab.1. Pass-band filter FFT Difference x (mv) y (mv) z (mv) x (mv) y (mv) z (mv) dx (mv) dy (mv) dz (mv) Tab. 1: Comparison of results obtained by IIR filtering and FFT analysis harmonic Furthermore, the effect of a residual noise was also analyzed. The results are shown in Tab.2. Azimuth (deg) Variation (deg) Tab. 2: Azimuth variation due to residual noise presence

24 Final compass accuracy can be evaluated according to Tab.3. Deviations could be caused partially by the residual noise, partially by uncompensated and variable environmental conditions, imprecise alignment into the horizontal plane, and finally by imprecise reference readings concerning the azimuth. True azimuth (deg) Obtained azimuth (deg) Tab. 3: Deviations between the reference azimuth and the determined azimuth 5 Conclusion This paper described a principal methodology for the azimuth determination according to the Earth magnetic field measurement with the application of fluxgate sensors. There were analyzed different filters for real-time signal filtering and according to filter impulse responses 2 nd order Butterworth filter was chosen. Its performance and effectiveness were compared with 2 nd harmonics obtained from FFT analysis. Differences are depicted in Tab.1. Obtained results proved the concept; however, weak-points were shown as well. The inaccuracy of the azimuth determination process was up to 4.6 deg, reasons are mentioned in chapter 4. This work will continue on the experimental level with upgraded measurement setup to provide more accurate reference information about the azimuth and invariable environmental conditions. References [1] RACZ, R.; SCHOTT, Ch.; HUBER, S.: Electronic compass sensor, Proceedings of the IEEE sensors 2004, VOLS 1-3, Vienna, Austria, pp , [2] VCELAK, J.; PETRUCHA, V.; KASPAR P.: Electronic compass with miniature fluxgate sensors, Sensor Letters, VOL 5, pp , [3] SKVORTZOV V. Y.; LEE H. K.; BANG S. W.; LEE Y. B.: Application of electronic compass for mobile robot in an indoor environment, Proceedings of the 2007 IEEE Int. Conference on Robotics and Automation, vols 1-10, pp , [4] REINSTEIN M.: Evaluation of Fine Alignment Algorithm for Inertial Navigation, Przegląd Elektrotechniczny, nr 87, pp , [5] RIPKA, P.: Magnetic sensors and magnetometers. Norwood, ARTECH HOUSE INC., ISBN ,

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Laboratorní přípravek DUOCOPTER

Laboratorní přípravek DUOCOPTER Laboratorní přípravek DUOCOPTER Laboratory equipment DUOCOPTER Ing. Radek Bystřický, Ph.D. Katedra leteckých elektrotechnických systémů, Univerzita obrany, Brno, email: radek.bystricky@unob.cz Resumé:

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU 1 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje zařízení realizující lineární posuv ultrazvukového snímače. Mechanismem realizujícím lineární posuv je kuličkový

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Základy algoritmizácie a programovania

Základy algoritmizácie a programovania Základy algoritmizácie a programovania Pojem algoritmu Algoritmus základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky.

Více

1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/26 18. 5. 2009

1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/26 18. 5. 2009 ZÁKLADNÍ PRVK KONSTRUKCE ELEKTRONICKÉO KOMPASU Ing. David Skula Ústav automatizace a měřicí techniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 2960/4, 612 00 Brno Email: xskula00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie.

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. V posledných rokoch sledujeme v priemysle nárast počtu točivých strojov, ktorých pohon elektromotor - má plynulú reguláciu otáčok. Reguláciou

Více

Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR

Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR Batizovské pleso v lete (zdroj: www.fotky.sme.sk, autor: togo95) Ing. Štefan Rástocký Fires s.r.o., Batizovce Tepelné izolace budov a požární ochrana

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Rozpoznávání objektů ve video sekvencích

Rozpoznávání objektů ve video sekvencích Rozpoznávání objektů ve video sekvencích Object recognition in video sequences Ing. Quy Ich PHAM, Katedra leteckých elektrotechnických systémů, Univerzita obrany, Brno email: phamichquy.hvktqs@gmail.com,

Více

Grantový program: Stredné školy a technika 2015

Grantový program: Stredné školy a technika 2015 Cieľová skupina: Stredné odborné školy na Slovensku Ciele grantového programu: Špecifikácia podpory: Časový harmonogram: Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách Interdisciplinárne

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Systém pro přesné měření náklonů

Systém pro přesné měření náklonů Systém pro přesné měření náklonů System for Precise Tilt Angle Measurements Ing. Martin Šipoš, Ph.D. 1), Doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D. 2) 1,2) Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analysis of MSAF algorithm for speech enhancement in combat vehicles Ing. Jaroslav Hovorka MESIT přístroje spol. s r.o., Uherské

Více

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA Jan Mareš 1, Lucie Gráfová 2, Aleš Procházka 3 Anotace: Příspěvek popisuje

Více

Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz

Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz Co je to senzor? A sensor is a device that measures a physical quantity and converts

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Čo nám môže priniesť smart metering: Implementácia IMS na Slovensku

Čo nám môže priniesť smart metering: Implementácia IMS na Slovensku Čo nám môže priniesť smart metering: Implementácia IMS na Slovensku Andrej JURIS Západoslovenská distribučná, a.s. Smart metering 2013 21.11.2013 Bratislava Legislatíva SR súčasný stav 1. Dňa 3.7.2013

Více

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2 MODEL MIKROVLNNÉHO VYSOUŠEČE OLEJE Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2 ANOTACE Příspěvek přináší výsledky numerického modelování při návrhu zařízení pro úpravy transformátorového oleje. Zařízení pracuje v oblasti

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Cenový výmer č. 14/2015

Cenový výmer č. 14/2015 Cenový výmer č. 14/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

2010 FUNKČNÍ VZOREK. Obrázek 1 Budič vibrací s napěťovým zesilovačem

2010 FUNKČNÍ VZOREK. Obrázek 1 Budič vibrací s napěťovým zesilovačem Název funkčního vzorku v originále Electrodynamic vibration exciter Název funkčního vzorku česky (anglicky) Elektrodynamický budič vibrací Autoři Ing. Aleš Prokop Doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Id. číslo

Více

Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení

Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení Seminár NIP Malá Lučivná 24.3. 25.3.2010 Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení autor: Ing. Peter Galo TSÚ Piešťany, š.p. Prekrývanie smerníc

Více

Zkušenosti s diagnostikou avionických systémů vrtulníků Mi-24

Zkušenosti s diagnostikou avionických systémů vrtulníků Mi-24 Zkušenosti s diagnostikou avionických systémů vrtulníků Mi-24 Experience with diagnostics of Mi-24 helicopters avionics systems Ing. Jiří Pařízek, CSc. University of Defence, email: jiri.parizek@unob.cz

Více

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď: Test Týmto testom môžete zistiť, či sú Vaše základné znalosti o pneumatickom riadení postačujúce pre nadstavbový seminár P121, alebo je pre Vás lepšie absolvovať základný seminár EP111. Test je rýchly,

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz 2x2 antenna array for receiving of the digital Tv signal working in the band

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Honeywell Česká republika SESAR 2020 Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Divize společnosti Honeywell Obrat $36.5 mld., z toho zhruba 55% realizováno mimo území USA Počet zaměstnanců 130,000 ve 100

Více

1 INTRODUCTION 2 TESTING HARDWARE

1 INTRODUCTION 2 TESTING HARDWARE Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1577 Jan BABJAK *, Petr NOVÁK ** MAXON DC MOTOR CONTROL BY MF624 I/O CARD

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Kontrola elektronických systémov motorových vozidiel cez rozhranie OBD použitím čítačky chýb (Scan Tool)

Kontrola elektronických systémov motorových vozidiel cez rozhranie OBD použitím čítačky chýb (Scan Tool) Technológie pre kontroly a servis moderných automobilov, Nitra, 14.10. 2016 Kontrola elektronických systémov motorových vozidiel cez rozhranie OBD použitím čítačky chýb (Scan Tool) Ing. Juraj Matej, PhD.

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky Název funkčního vzorku v originále Laboratorní mostový jeřáb Název funkčního vzorku anglicky The Laboratory Overhead Crane Obrázek 1: Fotografie funkčního vzorku Laboratorní mostový jeřáb (4DOHC) Autoři

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 1 DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje způsoby přístupů k řídicím systémům na nejnižší

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1 SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SOFTWARE FOR PROCESSING OF POINT CLOUDS FROM LASER SCANNING Martin Štroner, Bronislav Koska 1 Abstract At the department of special geodesy is

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou zs1.bn@pbi.sk Nastaviteľný zdroj Keďže som doma pri rôznych pokusoch a experimentoch často potreboval nastaviteľné

Více

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Technicko ekonomické a ekologické zhodnocení pohonu na LPG vozidla Škoda Octavia 1,6 55 kw Josef Shejbal Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

LADISLAV RUDOLF. Doc., Ing., Ph.D., University of Ostrava, Pedagogical fakulty, Department of Technical and Vocational Education, Czech Republic

LADISLAV RUDOLF. Doc., Ing., Ph.D., University of Ostrava, Pedagogical fakulty, Department of Technical and Vocational Education, Czech Republic Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 2/16/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.2.18 LADISLAV RUDOLF Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

Katedra leteckých elektrotechnických systémů Vedoucí katedry: plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc.

Katedra leteckých elektrotechnických systémů Vedoucí katedry: plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc. Katedra leteckých elektrotechnických systémů Vedoucí katedry: plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc. Knihy, monografie, učebnice, skripta BLOUDÍČEK, Radim. Energetické a světlotechnické systémy letišť. [Skripta].

Více

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Honeywell Česká republika Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Naše divize Obrat 35-36 miliard*usd, 50% mimo U.S.A. Bezmála 130,000 zaměstnanců ve 100 zemích Česká republika je pro

Více

Audi Q5 Q5 hybrid quattro. Audi Náskok vďaka technike

Audi Q5 Q5 hybrid quattro. Audi Náskok vďaka technike Q5 Audi Q5 Q5 hybrid quattro Audi Náskok vďaka technike 106 Technické údaje Audi Q5 2.0 TFSI quattro (165 kw) Audi Q5 3.0 TFSI quattro (200 kw) Audi Q5 2.0 TDI (105 kw) benzínový radový štvorvalec, priame

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015 Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 215 Prehľad základných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti za roky 1966 až 1995 Rok Počet DN Následky dopravných nehôd usmrtení ťažko zranení

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více