VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014"

Transkript

1 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 7 vyhlášky č.15 /2005, Sb. včetně novely č.225/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Škola: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Napajedla, Komenského 268 Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí č. 89 Předkládá: ředitelka školy Mgr.Dana Pospíšilová Školní rok 2013 / 2014

2 Obsah: Část A Základní údaje o škole 3-5 Část B Vzdělávací programy školy 5 Část C Popis personálního zabezpečení činnosti školy 5-7 Část D Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy.. 7 Část E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI.. 48 Část J Základní údaje o hospodaření školy Část K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání. 50 v rámci celoživotního učení Část M Údaje o předložených a školou realizovaných projektech. 50 financovaných z cizích zdrojů Část N Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy Příloha č.1.vyhodnocení environmentální výchovy 2

3 Část A Základní údaje o škole: Název školy: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace. Charakteristika školy: zřizovatelem školy je město Napajedla se sídlem Městský úřad Masarykovo náměstí 89, Napajedla. Škola je od právním subjektem. Funkci ředitelky školy vykonávala ve školním roce 2013/2014 Mgr.Dana Pospíšilová, jmenována do funkce s účinností od Na základě rozhodnutí Rady města Napajedla bylo prodlouženo funkční období ředitelky 1.základní školy Napajedla v souladu s 166 odst.3 zákona č.561/2004sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, od na 6 let. Název školy: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace. Kontakt na zařízení : tel.: , e mail: Internetová adresa školy: Kontaktní osoba: pí.kadlecová Škola byla zřízena v roce 1939, do sítě škol zařazena dne pod č.j.1204/47, poslední aktualizace ze dne pod č.j.41691/2007. Identifikátor právnické osoby: , IČ: , IZO Celková kapacita školy je 300 žáků. Kapacita školní družiny 90 žáků. Ve školním roce 2013/2014 byla kapacita školy naplněna na 90%, školní družiny na 95,56 dle aktuálního stavu v červnu Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení : Jitka Jelínková, Monika Chaloupková, zástupci rodičů, Eva Svobodová, Radmila Táborová, zástupci pedagogických pracovníků, Romana Gajdušková a Eva Kašková jmenovány zřizovatelem školy. Jednání školské rady Školská rada se sešla 2x během školního roku. Na prvním jednání dne byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, jmenovaný dokument předložila ředitelka školy. Ředitelka školy také všechny přítomné podrobně seznámila s Plánem práce školy na školní rok 2013/2014 a evaluací za školní rok 2012/2013. Předseda SRPŠ p.aleš Kocián seznámil přítomné se zprávou o činnosti SRPŠ v uplynulém školním roce a s plánovanými akcemi školy ve spolupráci se SRPŠ. V diskusi zazněla informace o novém elektronickém zabezpečení školy, pozvánky na tradiční akce školy Vánoční koledování a školní ples. Dále byl školské radě předložen návrh plánu školy v přírodě a školních exkurzí. 3

4 Na druhém zasedání školské rady dne byl ředitelkou školy předložen Doplněk č.1 Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, čj.1zs 67/2013. Doplněk se týkal zařazení dalšího cizího jazyka Francouzský jazyk do nabídky vyučovacích předmětů. Zástupci školské rady byli také seznámeni s novými učebnicemi. Doplněk č.1 byl schválen s platností od Ředitelka školy seznámila všechny přítomné s výsledky výchovně vzdělávací práce za školní rok 2013/2014 i s plánovanými úpravami ve školní budově během prázdnin a do konce kalendářního roku: Zateplení budovy školy, nová fasáda, rekonstrukce podlahy v tělocvičně Vybudování horkovodu - napojení na teplárnu Otrokovice Projekt rekonstrukce učebny F+Ch a přípravny včetně stavebních úprav Rekonstrukce kabinetu TV a kabinetu pro školní psycholožku Nové vybavení učebny výtvarné výchovy Rekonstrukce školního rozhlasu a zvonění Během prázdnin - malování a nátěry dle stupně poškození Diskuze: Provoz školní družiny bude ve školním roce 2014/2015 prodloužen do 17hod., a to kromě pátku. Kladně hodnoceny školní poznávací zahraniční zájezdy, zvážit vhodnost zájezdu do Budapešti vzhledem k jeho časové náročnosti možnost nahradit exkurzí do hlavního města Prahy Ve školním roce 2014/2015 dle zájmu žáků uskutečnit jazykový pobyt v Londýně Seznámení s výsledky školních evaluačních testů (odpovídají závěrečné klasifikaci), seznámení s výsledky testů ČŠI pro 4. a 8.ročník Zvážit vhodnost návštěvy výchovných koncertů Informace ředitelky školy: k odchází do starobního důchodu školník pan Ladislav Žaludek Doporučení kol.r.táborové na začátku školního roku prohlídka školy po provedených rekonstrukcích Termín příštího zasedání školské rady konec září 2014, příprava voleb nové školské rady. 4

5 Aktuální stavy žáků, tříd a zaměstnanců k Počet tříd, oddělení ŠD Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu, oddělení Přepočtený počet ped. pracovníků 2013/ , stupeň ,60 5,96 18,96 2.stupeň ,63 12,79 12,28 Školní družina ,66 2,67 32,21 Počet žáků na 1 úvazek Část B Vzdělávací programy školy: Na 1.základní škole Napajedla byl ve školním roce 2013/2014 realizován ve všech třídách a ročnících Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, čj.1zs 67/2013. Povinně volitelné předměty: cvičení z matematiky Nepovinné předměty: zájmová TV chlapci, 1.stupeň, ŘK náboženství Skupinová práce s dětmi: dyslexie, logopedie, základy včelařství, zájmová TV 1.stupeň děvčata. Část C Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 1. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 počet fyzických přepočtené úvazky osob - učitelé interní pracovníci (RD) 18,74 Požadovaný stupeň vzdělání splňovalo všech 18 pracovníků školy. V průběhu školního roku 1 pracovnice čerpala rodičovskou dovolenou. počet fyzických přepočtené úvazky osob - vychovatelky interní pracovníci 3 2,67 5

6 Personální obsazení základní školy ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí Pracovní zařazení Úvazek pracovníci 1. ředitelka školy 10 1,43 2. zástupkyně 11 ředitelky 1,00 3. učitelka, 19 vých.poradkyně 1,00 1.stupeň 4. učitel 23 1,05 5. učitelka 22 1,00 6. učitelka 22 1,00 7. učitelka 22 1,00 8. učitelka 22 1,00 9. učitelka, metodička a koordinátorka ICT 19 1,00 2.stupeň 10. učitelka 23 1, učitelka 22 1, učitel 22 1, učitelka 23 1, učitelka 22 1,00 Kvalifikace, aprobace VŠ pedagogická D - Rj - Nj VŠ pedagogická M - F VŠ pedagogická Čj - Ov VŠ pedagogická 1.stupeň VŠ pedagogická 1. stupeň VŠ pedagogická 1. stupeň VŠ pedagogická 1.stupeň + spec.ped. VŠ pedagogická 1.stupeň + spec.pedagogika VŠ pedagogická 1. stupeň VŠ pedagogická M - Tv VŠ pedagogická Bi Z - Aj VŠ pedagogická Čj - Hv VŠ pedagogická M - Z VŠ pedagogická Př - Vv 6

7 15. učitelka, metodička prevence 23 1, učitelka 22 1, učitelka 22 1, učitelka 22 1,00 Školní družina 24 ved.vychovatelka 25 1,00 25 vychovatelka 28 1,00 26 vychovatelka 17 0,67 VŠ pedagogická Aj - Čj VŠ pedagogická Čj - D VŠ pedagogická Bi - Ch VŠ pedagogická M - Tv SPgŠ vychovatelství VŠ vychovatelství, Bc. VŠ vychovatelství, Bc. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní, ve škole jsou obsazeny prakticky všechny aprobace. Vzhledem k nárůstu počtu tříd na druhém stupni školy nastoupila od školního roku 2013/2014 nová členka učitelského sboru Mgr.Kateřina Bažantová s aprobací matematika tělesná výchova, která převzala část výuky tělesné výchovy chlapci na druhém stupni. Kol.Bažantová nastoupila na dobu určitou školní rok 2013/2014. Od nastoupila do pracovního poměru Mgr.Klára Košařová s aprobací francouzský jazyk dějepis. Tímto personálním opatřením byla rozšířena nabídka výuky cizích jazyků. Francouzština byla nabídnuta žákům nejenom jako druhý cizí jazyk, ale i jako nepovinný předmět. Údaje o nepedagogických pracovnících školy Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. ekonomka 1,00 SŠ ekonom. 2. školník 0,90 vyuč. 3. uklízečka 1,00 vyuč. 4. uklízečka 1,00 vyuč. 5. uklízečka 0,30 vyuč. 7

8 Část D Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Pro školní rok 2014/ 2015 bylo zapsáno do 1. třídy 25 žáků. Rodiče 3 dětí podali žádost o odklad. Na doporučení školského poradenského zařízení a odborného dětského lékaře byl těmto dětem odložen začátek plnění povinné školní docházky o jeden školní rok. Do první třídy nastoupilo ve školním roce 2014/ žáků. Byla vytvořena jedna třída. Část E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 Třída Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo žáci plní školní docházku v zahraniční škole (Skotsko, USA Florida) Neprospělo Hodnoceno slovně žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole (Skotsko) žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole (USA Florida) Celkem 1.stupeň

9 6.A B A B A B A B Celkem stupeň Škola celkem Pochvaly a ocenění: na závěr školního roku bylo uděleno 85 pochval a ocenění třídními učiteli převážně za reprezentaci školy v soutěžích, vzorné plnění školních povinností a výborné studijní výsledky, práci pro kolektiv. Napomenutí a důtky: bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele, 8 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy převážně za neplnění školních povinností a opakované porušování školního řádu, nevhodné chování vůči vyučujícím i spolužákům. Jeden žák byl hodnocen 2.stupněm z chování za neomluvené hodiny. I v závěru letošního školního roku proběhly evaluační testy v a v 6. 9.ročníku. Ve 4. a 8.ročníku proběhlo Výběrové šetření výsledků žáků. Zkouška proběhla bez větších problémů, ve všech testovaných oblastech se naši žáci umístili velmi dobře. Ve školním roce měla naše škola šest integrovaných žáků Integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Individuální plány vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní. S těmito individuálními vzdělávacími plány byli seznámeni všichni učitelé, kteří s integrovanými žáky pracují. Jednotliví učitelé byli obeznámeni s tím, že s těmito dětmi je nutno pracovat jako se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na úrovni zdravotního postižení s možností zohlednění a diferencovaného hodnocení podle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Integrovaní žáci měli možnost navštěvovat jedenkrát týdně skupinovou konzultaci žáků se SPU (specifickými poruchami učení) pod vedením Mgr. Soni Vanderkové. Skupinovou konzultaci pro žáky se SPU navštěvovali i žáci, kteří nejsou vedeni jako integrovaní, ale jsou u nich diagnostikovány specifické poruchy učení v různém rozsahu. Tito žáci jsou vedeni jako žáci se zdravotním znevýhodněním. O žácích integrovaných i žácích se specifickými poruchami učení, případně žácích s poruchami chování, jsou jednotliví vyučující seznámeni 9

10 vždy na začátku školního roku výchovnou poradkyní, což stvrzují svým podpisem. Jejich seznam je po celý školní rok k dispozici u výchovné poradkyně a je průběžně během školního roku doplňován o nově vyšetřené žáky ihned po předání informace rodiči. Vyučující mají možnost v průběhu celého školního roku nahlédnout do IVP i do jednotlivých zpráv z vyšetření žáků a mohou konzultovat s výchovnou poradkyní dle potřeby. Ve školním roce 2013/2014 bylo doporučeno vyšetření v pedagogicko psychologické poradně 12 žákům, rodiče všech žáků souhlasili. V tomto školním roce probíhala jedenkrát týdně skupinová konzultace žáků s řečovými vadami pod vedením Mgr. Zuzany Šinclové. Po celý školní rok probíhaly konzultace výchovné poradkyně s jednotlivými učiteli, s metodičkou prevence rizikového chování žáků Mgr. Evou Táborovou, řešily se výchovné i vzdělávací problémy se žáky i rodiči. V průběhu školního roku probíhaly konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Simonou Bělohlávkovou ze Speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně Přílukách. Proběhly dvě její přímé návštěvy ( a ), při kterých sledovala své svěřence se sluchovou vadou. Proběhla konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Petrou Slováčkovou ze Speciálně pedagogického centra ve Zlíně ohledně budoucího žáka v příštím školním roce, kterému byl diagnostikován autismus. Konzultace se účastnila i matka budoucího prvňáka a učitelka, která bude 1. třídu učit (proběhlo ). Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly letos vypsány v době: Pro žáky: středa 8,45 10,55 hod. Pro rodiče: čtvrtek 14,00 15,00 hod. Po dohodě se mohli rodiče i žáci nahlásit na konzultaci i v jiných dnech a hodinách. Po celý školní rok je žákům k dispozici schránka důvěry u dveří do kabinetu výchovné poradkyně. Každé první úterý v měsíci se scházel žákovský parlament s vedením školy, kterého se účastnila i výchovná poradkyně a školní metodička prevence rizikového chování žáků. Zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) zde mohli tlumočit své postřehy, připomínky, pochlubit se úspěchy své třídy a hodnotit akce školy. Po celý školní rok žáci nejvyšších ročníků (osmých a devátých) prováděli žákovský dohled nad žáky v prvním patře školy (nad těmi nejmenšími). Dohlíželi na jejich bezpečné trávení školních přestávek. Při problémech se obraceli na učitelský dohled, který jim pomohl jakoukoliv problémovou situaci vyřešit. Žákovský dohled mohli naši nejmenší požádat o pomoc, rozeznali jej díky reflexní pásce, kterou měl dohled na ruce. Naši nejstarší žáci již tradičně pomáhají prvňáčkům seznámit se s novým prostředím školy probíhá u nás mentoring, při kterém deváťáci již od prvního dne školního roku uvedou prvňáky do školy. Mentoring pokračuje společným 10

11 výletem do Vyškova (ZOO a Dinopark), předáváním slabikářů prvňáčkům, spoluprací při Dnu Země a závěrečném rozloučení deváté třídy). V průběhu školního roku proběhly dvě společné třídní schůzky (na začátku školního roku a v pololetí), kde rodiče a učitelé projednávali vše potřebné, prospěch a výchovné problémy byly řešeny u jednotlivých učitelů v konzultačních hodinách každý měsíc. V závěru školního roku proběhlo tradiční setkání nejlepších žáků naší školy se starostkou města. Letos setkání proběhlo Zúčastnili se tito žáci: Eliška Strojilová, 6. B Milada Stuchlíková, 7. A Barbora Janevská, 7. A Aneta Matušincová, 8. B Jana Holečková, 8. B Průběžné vzdělávání výchovné poradkyně: Setkání výchovných poradců a preventistů nežádoucích jevů s pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany pro děti a mládež v Otrokovicích Regionální porada výchovných poradců - setkání se zástupci Krajské pedagogicko psychologické poradny ve Zlíně a se zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve Zlíně Setkání výchovných poradců se zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve Zlíně a se zástupci Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně Práce psychologů na školách směrem k ohroženým dětem workshop Aktivity zaměřené na volbu povolání Aktivity zaměřené na volbu povolání probíhaly po celý školní rok. Devátá třída měla volbu povolání jako součást náplně předmětu pracovní činnosti. Zde pracovali žáci s internetovými adresami zaměřenými na toto téma. Pracovali také s pracovními listy, které jim osvětlovaly tuto tematiku. Průběžně žáci vyšších ročníků sledovali nástěnku výchovného poradce, kde měli k dispozici informační letáky k volbě povolání, DVD jednotlivých škol, které si mohli zapůjčit a v případě vážného zájmu i ponechat. Našli zde informace k průběhu přijímacího řízení, k termínům přihlášek, vzory pro vyplnění přihlášek. Měli k dispozici kalendář Dnů otevřených dveří na jednotlivých školách. Dnů otevřených dveří se žáci účastnili průběžně po celý školní rok. 11

12 Letos jsme již téměř tradičně na naší škole uspořádali Burzu středních škol. O tuto akci bývá mezi žáky vyšších ročníků a jejich rodiči velký zájem. Akce proběhla v prostorách naší školy v průběhu konzultačních hodin. O akci projevili velký zájem jak rodiče, tak jejich děti, ale také oslovené střední školy. Zástupci jednotlivých středních škol představili své školy, odpovídali na dotazy a předávali propagační materiály. Pro velký zájem plánujeme tuto akci zopakovat i ve školním roce 2014/2015. Ve školním roce 2013/2014 se již tradičně konaly informativní třídní schůzky rodičů žáků deváté třídy, kde rodiče získali všechny potřebné informace pro přijímací řízení. Měli možnost dotazovat se i individuálně u výchovné poradkyně. Celokrajská přehlídka středních škol proběhla pouze v internetové podobě. Žáci měli možnost nahlédnout v hodinách pracovních činností. Žáci osmých ročníků již tradičně navštívili konzultační dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ve Zlíně pod názvem Hledám povolání, které se pro mě hodí. Letos proběhlo pro naši školu pro třídu 8. A a pro třídu 8. B. Žáci měli možnost získat nejnovější informace o povoláních, která jsou žádána, o aktuální situaci na trhu práce. Byla jim nabídnuta možnost individuální konzultace spolu s rodiči, zejména v případech, kdy jsou žáci v rozhodování o budoucím povolání bezradní. Pro deváté ročníky byly k dispozici Atlasy školství Zlínského kraje pro školní rok 2014/2015. V těchto Atlasech škol mohli najít základní údaje o jednotlivých školách a oborech, které budou školy otevírat příští školní rok. V průběhu měsíce února žáci nosili vyplněné přihlášky k potvrzení výchovné poradkyni. Třídní učitelky vypisovaly prospěch žáků za minulé dva ročníky. Během měsíce března byly rozdány zápisové lístky žákům devátých tříd. V dubnu se deváťáci zúčastnili přijímacích zkoušek na střední školy. Během měsíce května se postupně dozvídali, zda jsou či nejsou přijati na střední školu. Někteří podávali odvolání ke krajskému úřadu, jiní se přihlásili do druhého kola. K byli všichni vycházející žáci školy přijati na střední školy či střední odborná učiliště Počty žáků přijatých ke studiu na SŠ a SOU Gymnázium SOŠ SOU osmileté šestileté čtyřleté přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přijatí

13 Přijímací řízení vycházející žáci Obchodní akademie Uherské Hradiště: 5 žáků Střední průmyslová škola Zlín strojírenství: 1 žák Střední škola průmyslová Uherské Hradiště: 2 žáci Střední průmyslová škola Hranice požární ochrana: 1 žák Střední škola zdravotnická Zlín obor ošetřovatel: 1žák Střední průmyslová škola Otrokovice gumař-plastikář: 1 žák Střední škola pedagogická a sociální Zlín sociální činnost: 2 žáci Střední škola služeb Uherské Hradiště kadeřník: 3 žákyně Střední pedagogická škola Kroměříž : 1 žákyně Střední škola zdravotnická Zlín zdravotní asistent: 3 žákyně Střední průmyslová škola Otrokovice obor karosář: 1 žák Gymnázium TGM Zlín : 2 žáci Vojenská střední škola ministerstva obrany Moravská Třebová : 1žák Střední průmyslová škola polytechnická Zlín: 2 žáci Střední škola KOSTKA Vsetín pedagogické lyceum: 1žák Střední škola hotelová Uherské Hradiště: 2 žákyně Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště: 1 žákyně Obchodní akademie Zlín: 3 žákyně Pozitivním trendem při výběru budoucího povolání je orientace na aktuální potřeby trhu práce strojírenství, zdravotnictví, sociální služby. Poněkud problematický vidím enormní nárůst zájmu o obchodní akademii a učební obor kadeřník. Metodická sdružení Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 1.stupeň 1. Výstupy ŠVP ZV plnění, plnění tematických plánů jejich případné úpravy Ve školním roce 2013/2014 probíhala ve všech ročnících 1. stupně výuka podle ŠVP ZV 1.základní školy Napajedla č.j.:1zs-67/2013. Všechny výstupy byly splněny, učivo se vyučující snažili v průběhu roku probírat v souladu s časově tematickými plány. Z důvodů konání časově náročnějších akcí bylo nutné udělat několik úprav pro školní rok 2014/2015: 1. ročník Prvouka (na konci školního roku zůstalo k probrání mnoho učiva, je nutné ho rozložit rovnoměrně do celého školního roku) 5. ročník je nutná úprava Hudební výchovy a Přírodovědy 13

14 Ve všech ročnících je nutné zařadit do tematických plánů Jazyka českého a Hudební výchovy nácvik na projekt Vánoční koledování a třídní kola v pěvecké a recitační soutěži. Mezi vyučujícími 1. stupně docházelo k metodické pomoci, vzájemným hospitacím, předávání zkušeností a sdělování vlastních názorů. Dle plánu proběhly vzájemné hospitace mezi vyučujícími 1. a 2. stupně ve 3., 4., 5. a 6. ročníku. 2. Evaluace vzdělávací výsledky, přijaté závěry, další směrování výuky vzhledem k výsledkům testů. Ve školním roce 2013/2014 byly upraveny všechny evaluační testy na základě doporučení ze školního roku 2012/2013 a pro 5. ročník byly vytvořeny testy úplně nové. V testech je obsaženo učivo za celý školní rok a jsou velmi dobře zpracované. Výsledky odpovídají průměrnému prospěchu a výsledkům vzdělávání během celého školního roku v jednotlivých ročnících. Opatření a závěry vzhledem k výsledkům testů: 1. ročník zaměřit se na zvládnutí pochopení zadání úkolů čtenářská gramotnost 2. ročník čtení s porozuměním zvládnutí pochopení zadání úkolů 3. ročník Prvouka důkladněji probrat učivo, které se v testu objevuje, během hodin pokládat žákům otázky typu testových otázek, M více se věnovat učivu geometrie 4. ročník i když byly testy upraveny, stále je velmi náročný test z matematiky. Do budoucna po dalším tříletém období, je nutné snížit množství úkolů, test je velmi časově náročný. 5. ročník výsledky testů odpovídají klasifikaci. Směrování výuky bude nyní ve školním roce 2014/2015 jednodušší, již víme, jaké učivo je nutné více procvičovat, na co se zaměřit, co dělá žákům problémy. Testy byly upraveny během přípravného týdne v srpnu Projekt Indiánský den Filmový festival Zlín 14

15 3. Projekty zapojení žáků a tříd, hodnocení (klady a zápory) Knížka pro prvňáčka celoroční projekt pro žáky 1.ročníku, organizovaný ve spolupráci s knihovnou B. Benešové Napajedla Pravidelné návštěvy žáků 2. 5.ročníku v knihovně B. Benešové Napajedla, spojené s hrami, společným čtením, individuálním půjčováním knih. Mentoring přátelský projekt žáků 1.a 9.ročníku výlet do ZOO a Dinoparku Vyškov Indiánský den - celoškolní projekt v měsíci říjnu seznámení široké veřejnosti a dětí s naší školou formou zábavného odpoledne plného soutěží v prostorách školy Den Země ve spolupráci s Městem Napajedla Ovoce do škol v rámci tohoto projektu proběhly v každém pololetí 2 projektové dny s využitím mezipředmětových vztahů na téma ovoce či zelenina Plavání žáků 2. a 3.ročníku Zdravé zuby podpora preventivních zubních ošetření dětí Dopravní výchova s návštěvou dopravního hřiště v Malenovicích - 3., 4.ročník Účast v soutěži Zdobení vánočního stromečku u radnice Vánoční koledování Zdobení vánočních perníčků společně s rodiči Týden bezpečnosti RECYKLOHRANÍ školní recyklační program Návštěva Filmového festivalu pro děti ve Zlíně Den dětí Celoroční projekt v českém jazyce Čteme každý den 2. ročník Celoroční projekt v českém jazyce vyjmenovaná slova trochu jinak 3. ročník Celoroční projekt Cesta na ostrov čtenářů čtení ve 4. ročníku Indiánská škola výuka jinak v rámci dnů otevřených dveří pro děti z MŠ a širokou veřejnost Živočichové a rostliny u nás projekt žáků 4. ročníku VV projekt Moje fotoalbum 4. ročník Krátkodobé projekty vztahující se k učivu: literatura spisovatelé, přírodověda - Slunce, Země, planety, vesmír, Společenství lesů, vod, polí, luk a lidských obydlí 5. ročník Hasiči dětem 3. a 4. ročník Rozloučení s žáky 9. ročníku 1. ročník Pečení a tvoření v keramické dílně v DDM Matýsek Napajedla celý 15

16 1. stupeň Škola v přírodě Horní Bečva, hotel Mesit: ročníky Klady zábavná a originální výuka, využití netradičních metod a forem, žáky vše více baví, možnost výuky mimo budovu školy, komplexní rozvoj osobnosti žáků. Většina projektů přibližuje dění školy veřejnosti. Zápory velké časové zatížení, náročná příprava. Projekt Vánoční koledování je velmi časově náročný z hlediska nácviku je nutné jej zařadit do časově tematických plánů. Škola v přírodě Horní Bečva 5. Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce Ve školním roce 2013/2014 probíhala po celý rok interaktivní výuka ve všech ročnících. Byly používány multimediální interaktivní učebnice nakladatelství Nová škola v předmětech Český jazyk, Prvouka, Hudební výchova 1.ročník, Přírodověda a Vlastivěda 4.ročník a vlastní výukové materiály, vytvořené i pro další předměty. Za finanční prostředky, získané z projektu Šablony byly zakoupeny interaktivní tabule do učeben č.15 a 16. Jsou využívány denně ve výuce i při různých přednáškách a besedách. Velmi často jsme v hodinách využívali DUMy, vytvořené v projektu Šablony, které mají výbornou úroveň a umožňují jak výuku nového učiva, tak i opakování a procvičování a následně ověřování získaných znalostí. V učebně č. 12 využívala interaktivní tabuli především kol. Vanderková pro výuku Anglického jazyka v ročníku. V ostatních třídách jsou interaktivní tabule využívány denně. V 5. ročníku je zatím využíván pouze dataprojektor, jelikož interaktivní tabule zatím zde není. Počítače v počítačové 16

17 učebně využívali žáci 4. a 5. ročníku v předmětu Informatika a rovněž žáci při skupinové práci s dětmi s dyslektickými obtížemi. Využití učebnic nakladatelství Alter, Nová škola, SPN a Prodos. Ve školním roce 2013/2014 došlo k obnově učebnic Českého jazyka a Hudební výchovy pro 3. a 5. ročník. Učebnice jsou využívány méně díky interaktivní a projektové výuce, ale je žádoucí a dobré, že je žáci mají vzhledem k jejich domácí přípravě. Pracovní sešity si každoročně vybírají individuálně vyučující dle ročníku, ve kterém vyučují a se souhlasem rodičů. Pro školní rok 2014/2015 jsme získali MIUČ na 1 rok zdarma Vlastivěda a Přírodověda pro 5. ročník. Využití interaktivní tabule Zdobení vánočních perníčků 6. Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů Vyučující, jako každoročně i ve školním roce 20113/2014, spolupracovali se školní družinou, Knihovnou B.Benešové, Policií ČR a Městskou policií, DDM Matýsek, s kabelovou televizí, redakcí časopisu Napajedelských novin, napajedelským muzeem, dopravním hřištěm Malenovice, Plaveckou školou Zlín, napajedelskými Hasiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín a Kroměříž a se sociálním odborem Otrokovice. Po celý školní rok probíhala úzká spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. Evou Svobodovou. Kol. Vanderková se věnovala aktivně práci s dětmi se specifickými poruchami učení a kol. Šinclová se věnovala dětem s poruchami řeči. Dále probíhala v rámci školy také spolupráce s kol. Ochotskou, zabývající se environmentální výchovou. Kol. Šinclová, Vanderková a Polášková poskytovaly pravidelně jednou týdně individuální konzultační hodiny pro méně nadané žáky. Během celého školního roku probíhala velmi aktivně spolupráce s rodiči nejenom na třídních schůzkách, ale také při konzultačních hodinách i mimo ně. V rámci Dne otevřených dveří nás navštívili žáci i učitelé MŠ Napajedla, MŠ Komárov i ZŠ Žlutava a mnoho rodičů, rodinných příslušníků a široké 17

18 veřejnosti. Všichni se mohli účastnit aktivně probíhající výuky, prohlédli si učebny a využili techniku, kterou při výuce využíváme. Všichni kolegové tvořili příspěvky na webové stránky školy. Projekt Den dětí výlet žáků 1. a 4. třídy do ZOO Hodonín 10. Zhodnocení certifikovaného testování 4. třída Testy obsahovaly učivo, které žáci ještě neprobírali Úroveň testových otázek byla dobrá, byly žákům srozumitelné. Po technické stránce bylo vše dobře zajištěno. Výsledky odpovídají znalostem žáků a také výsledkům školních evaluačních testů. Předmětová komice humanitních předmětů Výstupy ŠVP ZV : tematické plány byly ve všech ročnících splněny, úpravy chystají vyučující Aj. Nejčastější problémy v jednotlivých ročnících : 6. roč. určování větných členů (přívlastek, předmět) 7. roč. věty jednočlenné, dvojčlenné 8. roč. všeobecný pravopis 9. roč. druhy Vv, druhy slov, význam cizích slov Navržená opatření k nápravě obtíží : - intenzivnější procvičování ústní i písemné - zpracování formou zvláštních domácích úkolů - častější zadávání všestranných jazykových rozborů 18

19 Evaluační testy bude třeba upravit v souvislosti s úpravami tematických plánů tak, aby výuka směřovala více k praktickému využití jazykových dovedností. V testech z Čj je třeba opravit některé technické nedostatky a zvážit adekvátnost jejich obtížnosti.všeobecně lze konstatovat, že výsledky testů odpovídají závěrečnému hodnocení v jednotlivých předmětech. Projekty : Anglický jazyk Žáci 6. a 7. ročníků byli zapojeni do projektu Postcrossing, 6. ročníky vytvořily závěrečné video, které je zveřejněno na webových stránkách školy. Žáky posílání a následně dostávání pohledů z různých koutů světa bavilo a bylo by vhodné do tohoto projektu zapojit i příští 6. ročník. 9. B spolupracovala s žáky 9. ročníků polské základní školy z Poznaně na etwinningovém projektu Soap Opera. Za tento projekt získala škola mezinárodní certifikát Quality Label. Dějepis Projekt žáků 9. roč. pro žáky 8. roč. na téma Holocaust. Projekt Poznáváme společnou evropskou historii : Slovensko Rakousko Maďarsko Polsko Další aktivity : Spolupráce na tradičním Vánočním koledování s vyučujícími 1.stupně Organizace okrskového kola v recitační soutěži (účast šesti škol). Účast všech ročníků 2.stupně na Keramickém tvoření v DDM Matýsek Učební pomůcky : byly nakoupeny nové učební materiály, které přispěly k obohacení výuky Aj, gramofon do hudební výchovy, učebnice Fraus Čj i Vo. Spolupráce s ostatními institucemi, mimotřídní činnost : - pravidelná spolupráce s městskou knihovnou a napajedelským muzeem - exkurze Bratislava (6.roč.) - exkurze Budapešť (7.roč.) - exkurze Vídeň (8.roč.) - exkurze Osvětim, Krakov (9.roč.) - exkurze do rádií Zlín a Rock Max (9.roč.) - návštěva Filmového festivalu Zlín 19

20 Hodnocení předmětové komise přírodovědných předmětů Výstupy ŠVP ZV stav plnění vyhodnocení Učivo v jednotlivých předmětech a jednotlivých ročnících bylo probráno podle časových a tematických plánů, v souladu s výstupy ŠVP ZV. Drobné úpravy časových tematických plánů v některých předmětech (převážně v matematice) byly provedeny v přípravném týdnu srpen Evaluace vzdělávací výsledky, přijaté závěry, další směrování výuky vzhledem k výsledkům testů Znalosti a kompetence žáků byly ověřeny v evaluačních testech, které absolvovali žáci všech ročníků. Evaluační testy byly z jazyka českého, matematiky, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Všeobecný přehled je sestaven vždy z pěti otázek z přírodopisu, zeměpisu, fyziky, dějepisu, výchovy k občanství a v osmém a devátém ročníku také z chemie. Výsledky evaluačních testů v jednotlivých třídách odpovídají celkovému hodnocení žáků ve druhém pololetí v jednotlivých předmětech. Rodiče žáků byli o výsledcích svých dětí informováni prostřednictvím žákovských knížek. Projekty zapojení žáků a tříd Celoškolní projekty: Den Země ( ) proběhl dle plánu pro všechny třídy 2. stupně. Prezentaci pro 1. stupeň vytvářeli žáci 9. ročníku v hodinách zeměpisu (téma světadíly). Beseda Nepál, Himaláj proběhla zdarma možnost další spolupráce s p. P. Kubinovou. Další aktivity proběhly dle plánu Boříčko (6. A, 6. B), fotografická soutěž s vyhodnocením i s nástěnkou na chodbě (7. A, 7. B), výlet k pramenu Dřevnice (8. A, 8. B), 1. a 9. ročník rozdávání sazenic v Napajedlích. Tradiční součástí projektu byla také Výstava domácích mazlíčků v učebně přírodopisu. Letos byla nově navázána spolupráce s DDM Matýsek (maminky s dětmi na výstavě mazlíčků).všechny tyto aktivity včetně fotodokumentace byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tento projekt považuji za velmi úspěšný, vždy velmi dobře organizačně připravený, každým rokem se v něm objeví nové aktivity a přednášky. Projekty s environmentální tematikou: Recyklohraní (sběr vysloužilých baterií a elektrospotřebičů) Sbírej toner - sběr prázdných tonerů Sběr pomerančové a citrónové kůry, sušených šípků 20

21 Sběr starého papíru Sběr PET víček Sběr hliníku Projekty, exkurze, výukové programy a přednášky s přírodovědným zaměřením: prosinec - Den otevřených laboratoří (chemie) na SPŠ Otrokovice vybraní žáci 9. ročníku žáci si mohli prohlédnout dokonale vybavené chemické laboratoře, připravené pokusy, některé si mohli i sami vyzkoušet. únor Planeta Země 3000 Madagaskar příběh pradávné Lemurie 10. ročník cestopisného projektu pro žáky 7. A a 7. B, který doplňuje učivo zeměpisu velmi působivou formou, každoroční akce v Besedě Otrokovice. květen - Přírodovědná exkurze 7. ročníku do ornitologické stanice ORNIS a volnočasového centra BIOS v Přerově, záchranné stanice zvířat každoroční exkurze, opět velmi zajímavá. květen Beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou zúčastnili se žáci přírodovědného kroužku, jednalo se o jednorázovou akci, velmi zajímavá beseda na téma Afrika, která se uskutečnila v Besedě Otrokovice. dílčí projekty v zeměpise na téma Doprava, Cestovní ruch vytvořeny projektové nástěnky v učebně zeměpisu a na chodbě. Tyto projekty oživily a rozšířily učivo. Mnohé žáky motivovaly k lepším výsledkům.. Akce zaměřené na zdravovědu: Květinový den = Český den proti rakovině - květen - aktivní účast vybraných žáků 9. ročníku, Prodali celkem všech 650 kytiček, vybrali celkem ,- Kč. Tematické přednášky v Týdnu bezpečnosti Tělesná výchova Lyžařský výcvikový kurz 7 ročník Polonéza 9. ročník 21

22 1. Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce Výuka probíhá ve všech ročnících s využitím učebnic nakladatelství Fraus. Tyto učebnice jsou ve všech předmětech kromě matematiky plně vyhovující. Pro výuku matematiky nejsou příliš vhodné, hlavně pro malé množství příkladů na procvičení a jiných úkolů. Z tohoto důvodu jsou pro školní rok 2014/2015 zajištěny do všech ročníků 2.stupně nové učebnice matematiky, ve kterých je srozumitelnější vysvětlení učiva a také dostatek příkladů k procvičování.v učebně matematiky si vyučující zvykají na nový dataprojektor a jeho využití ve výuce. Dále jsou využity pracovní sešity, tabulky, sbírky příkladů, modely částí lidského těla, vycpaniny, nástěnné obrazy, atlasy a mapy všech těchto pomůcek je v současné době dostatečné množství. Do nové učebny matematiky je ještě nutné dokoupit některé pomůcky pro výuku matematiky tělesa, kružítka pro učitele apod. Při výuce přírodopisu je pravidelně (téměř v každé vyučovací hodině) využíván dataprojektor. V běžné výuce jsou hojně využívány také vlastní vyrobené pomůcky, zalaminované obrázky a také DUMy vytvořené v projektu Šablony. Dataprojektor je téměř v každé hodině využíván také v ostatních přírodovědných předmětech (Ch, F, Inf), kde slouží k promítání připravených prezentací probíraného učiva, ale také při promítání žákovských referátů. Velkou výhodou je také připojení počítače k internetu. V učebně zeměpisu zatím dataprojektor chybí, ale žáci v rámci výuky využívají počítačovou učebnu, učebnu 27 a 28, kde dataprojektor k dispozici je. Využití ICT ve výuce: o pravidelné využívání interaktivní tabule a počítače s internetovým připojením při výuce přírodopisu o pravidelné využívání dataprojektoru při výuce, fyziky, chemie, matematiky, informatiky a podle možností i zeměpisu o aktivní využívání interaktivních učebnic přírodopisu, chemie a fyziky o pravidelné využívání digitálních učebních materiálů vytvořených v projektu Šablony (přírodopis, chemie, fyzika) o tvorba žákovských prezentací pro různé předměty, zpracování projektů v počítačové učebně o žákovské referáty do různých předmětů o procvičování učiva výukové programy počítačová učebna při samostatné práci žáků, nebo ve třídě při společném procvičování o online testy z matematiky počítačová učebna o v počítačové učebně probíhá také pravidelná výuka informatiky 22

23 Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů Leros Strážnice sběr pomerančové a citronové kůry Český svaz včelařů firma Asekol a Ecobat projekt Recyklohraní Jelínek trading spol. s. r. o. výkup pet víček Muzeum Napajedla Ornitologická stanice Přerov Středisko volného času Bios krov Autodoprava Kašpárek p. Petra Kubinová (zeměpisné přednášky) Papírny Otrokovice Otto Office, AKTIPO tonery Liga proti rakovině DDM Matýsek Sběrný dvůr Napajedla AŠSK - asociace školních sportovních klubů SPŠ Otrokovice Mimotřídní činnost pedagogů Přírodovědný kroužek vytvořený v rámci projektu ve spolupráci se SPŠ Otrokovice pracuje od září 2013 za velkého a neutuchajícího zájmu žáků ze 7. a 8. ročníku. Náplň kroužku byla velmi různorodá, od teorie k praxi, od poznávání rostlin a živočichů na fotografiích po vycházky do terénu, spojené s odchytem drobných živočichů a sběrem rostlin do herbáře. Součástí byla také základní laboratorní technika v učebně chemie zaměřená na sestavení jednoduchých laboratorních aparatur a na provedení vybraných pokusů. Velmi oblíbenou součástí kroužku byly různé křížovky, soutěže a kvízy s přírodovědnou tematikou, zejména soutěže skupinkové. Všechny zajímavé činnosti byly zachyceny na fotografiích, které doplněny krátkým článkem byly pravidelně uveřejňovány na webových stránkách školy ve speciální rubrice. Největší zátěží pro vedoucí kroužku byly neustále se měnící požadavky na dokumentaci odesílanou manažerům projektu do Otrokovic - měsíční výkazy práce, náplně činnosti, návrhy na nákup pomůcek (mimochodem ty jsme dosud, za rok fungování projektu, nedostali žádné apod.) Ve školním roce 2014/2015 se částečně změní program kroužků. Jednou měsíčně bude organizována návštěva Experimentária na SPŠ Otrokovice, kde budou pro žáky připraveny aktivity, každý měsíc na jiné téma. 23

24 Další mimotřídní prací učitelů je vzájemná spolupráce při organizování různých soutěží. Přípravy soutěží pro žáky se zpravidla účastní všichni vyučující daného předmětu. Školní kola těchto soutěží probíhají v odpoledních hodinách. V letošním školním roce jsme se věnovali třem studentkám na praxi, které absolvovaly náslechy a potom i samostatnou výuku v přírodopise a zeměpise. Přehled vzájemných hospitací: Datum Kdo U koho Mgr.K. Bažantová Př 6. B Mgr.L Perutková Mgr.L. Perutková M 8. A Mgr.K.Bažantová Mgr.Z. Šinclová M 6. A Mgr.L.Perutková Mgr.Eva Ochotská Př 7. B Mgr.L.Perutková Mgr. L.Perutková Př 8. A Mgr.Eva Ochotská Mgr.E.Ochotská Př 7. A Mgr.L. Perutková Mgr.T.Trvajová M 6. B Mgr.K.Bažantová Mgr.L.Perutková M 4. Mgr.Z.Šinclová Mgr.K.Bažantová M 4. Mgr.Z.Šinclová 24

25 Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2013/2014 V tomto školním roce bylo zapsáno do školní družiny 86 žáků. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA TŘÍDY I. Bc. Simona Šulcová 3.,4.,6. II. Šimona Jirásková 2.,5. III. Bc. Renáta Maděrová 1.,4. Hlavní cíle: a)vychovávat žáky k smysluplnému využívání volného času b)vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času c)umožnit odpočinkovou činnost (aktivní i klidovou) d)umožnit přípravu na vyučování e)zajistit žákům prostředí plné porozumění, pochopení, bezpečí, ovšem s jasně stanovenými pravidly Všechny tyto cíle byly ve školní družině naplňovány po celý školní rok. Program vycházel z oblasti Rámcového vzdělávacího programu zájmového vzdělávání zvaného Člověk a jeho svět. Od toho se odvíjely jednotlivé volby témat a organizace práce a to v jednotlivých odděleních, ale i při společných akcích. Při všech činnostech byly upevňovány klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, kompetence občanská a k trávení volného času. Akce ve spolupráci: s Domem dětí Matýsek páteční promítání, deskové hry, valentýnské tvořivé odpoledne, návštěva vánočního a velikonočního jarmarku (účast vždy 70 dětí), Halloween (účast 200 dětí a rodičů) s družinou 2. základní školy sportovní odpoledne (účast 65 žáků) s mateřskou školou Napajedla a Komárov Indiánské odpoledne a den otevřených dveří (účast 220 dětí a rodičů) s napajedelskými hasiči Hasiči dětem (účast 52 žáků) se cvičiteli psů Agility (účast 75 žáků) Společné akce školní družiny: Podzim 2013 drakiáda, Halloween, projekt Barvy podzimu, Zamykání lesa na Kálvárii, Noc ve školní družině aneb pyžamová párty Zima vánoční dílničky, výzdoba vánočního stromečku u radnice a na školním dvoře, vánoční besídky a nadílka v jednotlivých odděleních, Školní družina hledá talent, Zimní olympiáda v Soči, karneval, sportovní odpoledne v tělocvičně Jaro 2014 Vítání jara na Kalvárii, soutěž O zlatou vařečku, Nakresli si svého kamaráda, Rozkvetlá louka malování na chodníku, projekt Podmořský svět, Hawai párty a mňamka na konec školního roku. 25

26 Vychovatelky připravily scénář celoškolního projektu Vánočního koledování pro všechny ročníky prvního stupně. Společně se žáky vyrobily předměty, které pak byly prodávány ve stánku školní družiny na školním dvoře. Dále vychovatelky připravily strašidelnou stezku ve školní družině na dny otevřených dveří ve škole. Vychovatelka Š.Jirásková se zúčastnila zápisu dětí do první třídy. Vychovatelky se také podílely na přípravě plesu školy( prodej lístků, sponzorské dary, výzdoba plesu). Vychovatelka R.Maděrová pomáhala při organizaci dětské tomboly. Všechny vychovatelky připravily program školy v přírodě, která se od 12. května do 16. května 2014 uskutečnila na hotelu Mesit v Horní Bečvě. Vychovatelka Š. Jirásková ji také zabezpečovala organizačně. Soutěže: prosinec Pohádková skládanka březen Domácí mazlíček duben Den Země kašírovaný svět (2. místo) Od 19. května do 6. června 2014 vykonávala praxi ve školní družině Kateřina Krejčiříková, studentka 2. ročníku Střední pedagogické školy ve Zlíně. O veškerém dění ve školní družině informují vychovatelky na webových stránkách školy a školní družiny, v Napajedelských novinách a kabelové televizi. Letos byly některé články o činnosti školní družiny publikovány ve Zlínských novinách a časopisu Informatorium, který je určen pedagogickým pracovníkům. Vychovatelka S.Šulcová vede internetový časopis Nšoči. Ve školní družině si žáci hlavně hrají a odpočívají. K tomu slouží různé hry, stavebnice, domečky, molitanové sestavy, které se velmi osvědčily. Toto všechno se při počtu 86 žáků velmi opotřebovává a ničí. Proto pro další školní rok je třeba zakoupit nové hračky a boxy na ukládání těchto hraček. Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení prevence rizikového chování žáků Konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností je Minimální preventivní program. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program vychází z preventivní 26

27 strategie školy, je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence Riziková prostředí školy Jako na každé škole, i v prostorách 1. základní školy Napajedla se nachází několik prostředí, ve kterých hrozí zvýšené nebezpečí výskytu rizikového chování žáků. Tabulka 1 - Zmapování rizikových prostor ve škole riziková prostředí ve škole opatření vedoucí ke snížení výskytu rizikového chování Zhodnocení účinnosti prostor ve vestibulu a před budovou školy, prostor u tělocvičny šatny na chodbách školy a u tělocvičny, schodiště nový kamerový systém pedagogický dohled Nový kamerový systém vedl nejen ke snížení výskytu rizikového chování žáků ve vestibulu, před budovou školy i v prostorách u tělocvičny, ale podařilo se díky němu dokázat, že pachatelem krádeže nebyl žák školy (a tím zároveň snížit riziko vstupu cizích osob do budovy školy). Pedagogický dohled zajistil, že v šatnách na chodbách a u tělocvičny nedošlo k žádným výrazným projevům rizikového chování. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat schodišti před bufetem a také předbíhání v bufetu. WC na chodbách školy a u tělocvičny školní dvůr školní bufet pedagogický dohled, žákovská služba omezený vstup (pouze o velké přestávce a za pěkného počasí), pedagogický dohled, žákovská služba pedagogický dohled, školník Je třeba lépe podchytit dohled na chlapeckých i dívčích WC (z důvodu vandalismu). Školní dvůr můžeme pro školní rok 2013/2014 vyloučit, neboť sem žáci s důvodu stavebních prací na zateplení budovy neměli přístup. Pedagogický dohled v bufetu zajistil, že nedošlo k žádným výrazným 27

28 přecházení na oběd přecházení do sportovní haly pedagogický dohled pedagogický dohled projevům rizikového chování. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat prostoru před školním bufetem. Pedagogický dohled zajistil, že při přecházení nedošlo k žádným výrazným projevům rizikového chování. Pedagogický dohled zajistil, že při přecházení nedošlo k žádným projevům rizikového chování. Školním metodikem prevence na 1. ZŠ Napajedla je Mgr. Eva Táborová. Informace o realizaci školního preventivního programu mohli učitelé získat prostřednictvím pedagogických rad, či osobních konzultací a zákonní zástupci žáků při třídních schůzkách nebo prostřednictvím webu školy. Žáci pak byli informováni v rámci třídnických hodin, a také v hodinách výchovy ke zdraví. Široká veřejnost mohla informace získat prostřednictvím webových stránek. Na programu spolupracovali všichni pedagogičtí pracovníci I. a II. stupně, školní družiny, ředitelka školy Mgr. D. Pospíšilová, zástupkyně ředitelky Mgr. R.Táborová a výchovná poradkyně Mgr. E.Svobodová. Metodička prevence spolupracovala s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále s okresní metodičkou prevence Mgr. M. Pelajovou, krajskou metodičkou prevence, PhDr. Jarmilou Peterkovou, kurátorkou pro mládež I. Blateckou, PPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi, které se pohybují v oblasti primární prevence rizikového chování Vzdělávání pedagogů Pedagogové se v rámci svých možností mohli účastnit aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování. Škola jim poskytuje nabídku programů seminářů a školení zabývajících se touto tématikou Spolupráce se zákonnými zástupci Zákonní zástupci žáků byli informováni o situaci na škole i o možnostech případné pomoci průběžně na webových stránkách školy, prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, či konzultačních hodinách, a v některých článcích v Napajedelských novinách. Dále se k nim informace dostávaly díky internetové podpoře výuky, kterou naše škola zřídila pro žáky v rámci nové koncepce domácí přípravy. Bylo-li třeba řešit problémy konkrétních žáků, zákonní zástupci byli informováni individuálně, prostřednictvím žákovské knížky, u nebo telefonicky. Spolupráce s rodiči byla v letošním školním roce na dobré úrovni, od loňského roku se výrazně zvýšila. 28

29 1. základní škola Napajedla je také zapojena do projektu Rodiče vítáni. Splňuje tedy určité standardy přístupnosti zákonným zástupcům: standard Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči. způsob provedení U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba. Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy. Na stránkách jsou uvedeny kontakty ( , telefon) na vedení školy a spojovatelku. Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy. Tyto informace má škola stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje. Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit. Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká. Pro letošní školní rok jmenujme například Vánoční koledování, školní ples či rozloučení žáků devátých tříd. 29

30 Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, ) Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí. ŠVPZV a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce. Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.). Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování. Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme. Informace a logo Rodiče vítání je umístěna na vstupních dveřích. Na zdárném průběhu zápisu do školy spolupracují všichni pedagogičtí pracovníci. Rodiče jsou informováni také prostřednictvím webu školy, internetové podpory výuky, pomocí e- mailu, telefonicky či prostřednictvím návratek. Rodiče mohou vyučujícího navštívit v průběhu konzultačních hodin a to i se svými dětmi. Jednání probíhají nejčastěji v ředitelně školy za účasti zákonných zástupců, žáků, třídního učitele a řídícího pracovníka školy. ŠVPZV je zpřístupněn nejen na webu školy, ale také na chodbě školy, kde si v něm mohou rodiče číst, například v době konzultačních hodin. V letošním školním roce byly vypsány a zveřejněny konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodičky prevence a to jak pro rodiče, tak i pro žáky. Od školního roku 2014/2015 bude ve škole pracovat v rámci projektu školní psycholožka V průběhu školního roku rodiče formou návratky obdrželi dotazník, týkající se sortimentu zboží ve školním bufetu. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou rodičům k dispozici po domluvě téměř kdykoli. Metodička prevence i výchovná poradkyně vedou evidenci kontaktů na odborníky. 30

31 Rizikové chování řešené v roce druh rizikového chování reálná zjištění podezření počet řešení školou kouření alkohol drogy šikana a vztahové problémy kyberšikana záškoláctví kriminalita 1 drobné 0 1 krádeže Gamblerství Rasismus vulgarismus jiné rizikové chování lživá obvinění Cíle minimálního preventivního programu Hlavním cílem primární prevence rizikového chování na základní škole je minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Dalším cílem je výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti a motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě Dlouhodobé cíle Minimálního preventivního programu Dlouhodobým cílem primární prevence rizikového chování ve škole je tedy zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: zvyšování sociální kompetence rozvíjení dovedností, které napomáhají orientaci ve vztazích, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků svého jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 31

32 vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Snahou naší školy je rozvíjet tyto kompetence u žáků s respektem k jejich individuálním potřebám za použití interaktivních metod Střednědobé cíle Minimálního preventivního programu: Mezi střednědobé cíle patří realizovat Minimální preventivní program ve vyučovacích předmětech, které se problematikou rizikového chování přímo zabývají (např. Výchova k občanství, výchova ke zdraví, osobnostní a sociální výchova) a v rámci možností realizovat Minimální preventivní program i v ostatních vyučovacích předmětech. Také je třeba věnovat se žákům se zdravotním znevýhodněním a pomáhat jim k jeho kompenzaci. Strategie prevence školy vymezuje také očekávané znalosti, schopnosti a dovednosti, kterých by měli žáci během své školní docházky dosáhnout: Žáci ročníku dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků, znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek, znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, mají vědomosti, jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu, mají právní povědomí v oblasti rizikového chování, dokáží se orientovat v dopravě, umějí přivolat pomoc v krizových situacích. Žáci ročníku mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě, znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl, podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví, znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog, umějí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc, umějí pojmenovat základní mezilidské vztahy, umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti, vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva, mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých je protiprávní, 32

33 znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky. Žáci ročníku znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví, respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám, znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem, znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, umějí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly, znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí, znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů, uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy, umějí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální, umějí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky, umějí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví, vědí, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci, znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny, vědí, že zneužívání dětí je trestné, umějí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek, vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít, bezpečně zvládají modely chování v krizových situacích, dokáží komunikovat se specializovanými službami, odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umějí o nich diskutovat Krátkodobé cíle Minimálního preventivního programu: Krátkodobými cíli rozumíme ty cíle, jichž by mělo být dosaženo v průběhu jednoho školního roku. usnadnit žákům prvních tříd adaptaci na prostředí školy splněno za využití mentoringu společného projektu žáků prvních a devátých tříd. (společný výlet, projektové vyučování v rámci Dne Země, slavnostní předávání slabikářů, slavnostní rozloučení žáků devátých tříd) 33

34 usnadnit žákům šestých tříd adaptaci na druhý stupeň splněno - realizace proběhla ve spolupráci s o. s. M2M, formou adaptačního kurzu pro žáky šestých tříd, a následná práce třídních učitelek zajistit žákům devátých tříd podmínky pro zodpovědný výběr povolání splněno - možnost konzultací s výchovnou poradkyní, které žáci využívali, výběr povolání zařazen i v ŠVP v rámci předmětu praktické činnosti zajistit žákům, především vyšších tříd druhého stupně, prostor pro rozvoj nejen znalostí, ale i nácviku komunikačních, sociálních a interpersonálních dovedností splněno - realizováno v rámci vyučovacích hodin i v mimoškolních činnostech, například při víkendové akci Učit se žít spolu vést žáky k zodpovědnosti za své jednání i za druhé částečně splněno žáci měli možnost účastnit se nejen konzultačních hodin, ale také projednávání přestupků společně se svými zákonnými zástupci, k zodpovědnosti za druhé vedou žáky především aktivity mentoringu vhodným způsobem seznámit žáky, zákonné zástupce, ale i širokou veřejnost s MPP, školním řádem a dalšími dokumenty z oblasti prevence rizikového chování splněno - realizováno prostřednictvím školních webových stránek a elektronické podpory výuky, dále také komunikace se zákonnými zástupci osobně, či y informovat ostatní pedagogické pracovníky o problematice prevence rizikového chování a způsobu její realizace splněno částečně - realizováno nepravidelně při pedagogických poradách, případně osobně návrh: zpřístupnit informace na serveru školy zaměřit se na prevenci drobných přestupků proti školnímu řádu splněno každý vyučující obdržel výtisk školního řádu s přesným popisem jak přestupku, tak řešení a důsledně se jím řídil zpřísnit postihy za vandalismus a ničení cizího majetku díky důslednému dodržování postihů za ničení školního majetku nebylo třeba řešit závažnější přestupky v souvislosti s vandalismem doporučení pro příští rok stále trvat na důsledném dodržování školního řádu. zvýšení informovanosti rodičů a žáků o tématu záškoláctví v současnosti závažný problém byl zaznamenám nárůst počtu jak neomluvené absence, tak především tzv. skrytého záškoláctví, tj. velmi častá, např. jednodenní, absence s řádnou omluvenkou od zákonných zástupců. V příštím školním roce je třeba promyslet koncepci omlouvání absence 34

35 Samozřejmě není možné, aby se různým projevům rizikového chování zcela zamezilo. Důležité ovšem je o této problematice poskytovat co nejvíce informací a možností, jak s nežádoucími projevy rizikového chování nakládat. Tabulka 2 - Realizované celoškolní projekty a další plánované akce a činnosti školy NÁZEV PROJEKTU STRUČNÝ POPIS Termín KOMU JE PROJEKT URČEN Poznámky k realizaci Adaptační pobyt projekt usnadňující adaptaci žáků šestých tříd při přechodu na druhý stupeň, možnost sžít se s novými třídními učiteli, nácvik komunikace a spolupráce, práce na zdravých interpersonálních vztazích mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli žáci a třídní učitelé 6. tříd Je třeba zlepšit komunikaci mezi lektory a vyučujícími. Projednat s lektory možnosti řešení - zaměřit se na potřeby vyučujících, specifikovat kompetence lektorů a vyučujících, větší zapojení pedagogů do některých částí programu, vyšetřit si čas na navázání kontaktu s vyučujícími. Kladně byla hodnocena funkce lektorky, která se věnovala přímo pedagogům a informovala je o dění. Mentoring společný výlet žáků 1. a 9. ročníku a další společné aktivity v průběhu školního roku (vítání prvňáčků, slavnostní žáci 1. a 9. tříd V letošním školním roce mimořádně úspěšné. Žáci mezi sebou navázali velmi dobré vztahy, které přetrvávaly 35

36 předávání slabikářů, společné rozdávání sazenic na Den Země, loučení se s deváťáky) během celého školního roku. Motivační pobyt žáků 9. tříd projekt zaměřený na prohloubení vzájemných vztahů žáků s důrazem na komunikaci a spolupráci, realizovaný v mimoškolním prostředí žáci 9. tříd, případně i třídní učitelé či ŠMP Neuskutečněno z důvodu malého zájmu. Aktivity plánované na motivační pobyt žáků byly využity při víkendové akci Učit se žít spolu. Vánoční koledování celoškolní projekt s vánoční tématikou, předcházený aktivitami školní družiny, prvního stupně a včelařského kroužku (nácvik vánočního vystoupení, vánoční aktivity ve vyučování, výroba vánočních ozdob, pečení perníčků, atd.), předpokládá se i účast žáků druhého stupně (výroba ozdob formou miniworkshopů, všichni žáci školy, především však žáci prvního stupně Jedna z tradičně úspěšných akcí, která je organizována za spolupráce všech zaměstnanců školy, žáků i rodičů. 36

37 prodej včelařských výrobků, charitativní sbírky, atd.) Předtančení polonézy rozvoj spolupráce prostřednictvím společného plánování, nácviku a realizace vystoupení na společenské akci školním plese s důrazem na etickou výchovu žáci 9. tříd a někteří žáci 8. tříd Žáci své předtančení polonézy pojali mimořádně zodpovědně a akce byla úspěšná, jak je patrné i z jejich zpětné vazby. LVK lyžařský výcvikový kurz žáci 7. tříd Úspěšná akce, zaměřená nejen na výcvik lyžování, ale také na týmovou spolupráci. Učit se žít spolu víkendová akce realizovaná ve spolupráci s M2M, o. s. zaměřená na prohlubování vzájemné úcty, čestnosti a respektu březen 2014 žáci vyšších ročníků druhého stupně, bývalí žáci akce je nabídnuta žákům obou napajedelský ch škol Velmi úspěšná akce provázená velkými ohlasy jak žáků, tak i lektorů občanského sdružení. Den Země celoškolní projekt v rámci environmentální ho vzdělávání, pro každou třídu specifická aktivita všichni žáci školy Kladně hodnocena především spolupráce žáků prvních a devátých tříd v rámci mentoringu, kdy rozdávají na 37

38 (návštěva sběrného dvora, rozdávání sazenic rajčat občanům Napajedel osvěta a kontakt s veřejností, úklid lesa apod.) náměstí kolemjdoucím sazenice rajčat, jako symbol projektu. Škola v přírodě tradiční projekt realizovaný pro žáky prvního stupně květen 2014 žáci tříd Úspěšná akce. Kladně hodnoceno pomoc starších žáků mladším, spolupráce v třídních kolektivech. Sportovní den I. stupně sportovní a pohybové aktivity, spolupráce mezi školami červen 2014 žáci prvního stupně 1. ZŠ Napajedla, a žáci ZŠ Žlutava Neuskutečněno z provozních důvodů. Realizace oprav sportovního areálu. Sportovní den II. stupně sportovní a pohybové aktivity, podpora zdravého životního stylu žáci druhého stupně Neuskutečněno z provozních důvodů. Den dětí projekt prvního stupně s důrazem na interakci a volnočasové aktivity žáci prvního stupně Akce, kdy si každý třídní kolektiv tvoří svůj den. Např. 1. a 4. třída společný výlet zaměřený na spolupráci a prevenci v dopravě. Den včel seznámení s činností ČSV Napajedla a kroužku včelařů, rozvíjení pozitivního červen roč. Tuto činnost organizuje včelařský kroužek pro žáky ročníku. Akce zaměřená na 38

39 vztahu k přírodě spolupráci a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě. Týden bezpečnosti konkrétní realizace projektu bezpečná škola, za aktivní účasti vyučujících a vyšší míry spoluúčasti žáků na vytváření a realizaci jednotlivých aktivit, dále také za účasti různých institucí a organizací zabývajících se problematikou prevence rizikového chování. Návštěvy odborníků, přednášky, besedy a workshopy. (pozn. zařazeno bezprostředně před začátek prázdnin, neboť prázdniny jsou pro žáky obdobím se zvýšeným rizikem úrazovosti, nebezpečím kontaktu s návykovými všichni žáci školy, rozvrh hodin pro týden bezpečnosti v příloze Hasík akce realizovaná hasiči Dental Prevention akce realizovaná studentkami stomatologie Městská policie Napajedla Facebook: dobrý sluha a špatný pán akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Seznam se bezpečně akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Jak na finance akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Prevence šikany akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Když třída maká jako tým akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Vztahy v kolektivu akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Sexuální zneužívání akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Virtuální x reálný svět akce realizovaná Unií 39

40 látkami apod. Kompas p. Stavjaník Kouření zakázáno akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Jak říct ne akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ První pomoc akce SZŠ Vši, klíšťata apod. akce realizovaná pracovníky KHS Přenosné choroby akce realizovaná pracovníky KHS Správný jídelníček akce realizovaná pracovníky KHS Život se závislostí a boj s ní akce realizovaná o.p.s. Světýlko Jak jsme přišli na svět akce realizovaná o. s. ONŽ Chodíme spolu, zamilovanost, láska akce realizovaná o. s. ONŽ 40

41 Celková úspěšnost besed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41

POVINNÉ POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU RODIČE VÍTÁNI

POVINNÉ POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU RODIČE VÍTÁNI PŘÍLOHY 1. Povinné požadavky pro získání certifikátu Rodiče vítáni. 2. Volitelné požadavky pro získání kritéria Rodiče vítáni. 3. Desatero pro spolupráci s rodinou v programu Začít spolu. 4. Tabulka hodnocení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Rodiče vítáni. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin

Rodiče vítáni. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin Rodiče vítáni Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin Co je to Obecně prospěšná společnost založená na jaře 2010, která chce zintenzivnit veřejnou debatu o

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více