VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014"

Transkript

1 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 7 vyhlášky č.15 /2005, Sb. včetně novely č.225/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Škola: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace Napajedla, Komenského 268 Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí č. 89 Předkládá: ředitelka školy Mgr.Dana Pospíšilová Školní rok 2013 / 2014

2 Obsah: Část A Základní údaje o škole 3-5 Část B Vzdělávací programy školy 5 Část C Popis personálního zabezpečení činnosti školy 5-7 Část D Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy.. 7 Část E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI.. 48 Část J Základní údaje o hospodaření školy Část K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání. 50 v rámci celoživotního učení Část M Údaje o předložených a školou realizovaných projektech. 50 financovaných z cizích zdrojů Část N Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy Příloha č.1.vyhodnocení environmentální výchovy 2

3 Část A Základní údaje o škole: Název školy: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace. Charakteristika školy: zřizovatelem školy je město Napajedla se sídlem Městský úřad Masarykovo náměstí 89, Napajedla. Škola je od právním subjektem. Funkci ředitelky školy vykonávala ve školním roce 2013/2014 Mgr.Dana Pospíšilová, jmenována do funkce s účinností od Na základě rozhodnutí Rady města Napajedla bylo prodlouženo funkční období ředitelky 1.základní školy Napajedla v souladu s 166 odst.3 zákona č.561/2004sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, od na 6 let. Název školy: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace. Kontakt na zařízení : tel.: , e mail: Internetová adresa školy: Kontaktní osoba: pí.kadlecová Škola byla zřízena v roce 1939, do sítě škol zařazena dne pod č.j.1204/47, poslední aktualizace ze dne pod č.j.41691/2007. Identifikátor právnické osoby: , IČ: , IZO Celková kapacita školy je 300 žáků. Kapacita školní družiny 90 žáků. Ve školním roce 2013/2014 byla kapacita školy naplněna na 90%, školní družiny na 95,56 dle aktuálního stavu v červnu Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení : Jitka Jelínková, Monika Chaloupková, zástupci rodičů, Eva Svobodová, Radmila Táborová, zástupci pedagogických pracovníků, Romana Gajdušková a Eva Kašková jmenovány zřizovatelem školy. Jednání školské rady Školská rada se sešla 2x během školního roku. Na prvním jednání dne byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, jmenovaný dokument předložila ředitelka školy. Ředitelka školy také všechny přítomné podrobně seznámila s Plánem práce školy na školní rok 2013/2014 a evaluací za školní rok 2012/2013. Předseda SRPŠ p.aleš Kocián seznámil přítomné se zprávou o činnosti SRPŠ v uplynulém školním roce a s plánovanými akcemi školy ve spolupráci se SRPŠ. V diskusi zazněla informace o novém elektronickém zabezpečení školy, pozvánky na tradiční akce školy Vánoční koledování a školní ples. Dále byl školské radě předložen návrh plánu školy v přírodě a školních exkurzí. 3

4 Na druhém zasedání školské rady dne byl ředitelkou školy předložen Doplněk č.1 Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, čj.1zs 67/2013. Doplněk se týkal zařazení dalšího cizího jazyka Francouzský jazyk do nabídky vyučovacích předmětů. Zástupci školské rady byli také seznámeni s novými učebnicemi. Doplněk č.1 byl schválen s platností od Ředitelka školy seznámila všechny přítomné s výsledky výchovně vzdělávací práce za školní rok 2013/2014 i s plánovanými úpravami ve školní budově během prázdnin a do konce kalendářního roku: Zateplení budovy školy, nová fasáda, rekonstrukce podlahy v tělocvičně Vybudování horkovodu - napojení na teplárnu Otrokovice Projekt rekonstrukce učebny F+Ch a přípravny včetně stavebních úprav Rekonstrukce kabinetu TV a kabinetu pro školní psycholožku Nové vybavení učebny výtvarné výchovy Rekonstrukce školního rozhlasu a zvonění Během prázdnin - malování a nátěry dle stupně poškození Diskuze: Provoz školní družiny bude ve školním roce 2014/2015 prodloužen do 17hod., a to kromě pátku. Kladně hodnoceny školní poznávací zahraniční zájezdy, zvážit vhodnost zájezdu do Budapešti vzhledem k jeho časové náročnosti možnost nahradit exkurzí do hlavního města Prahy Ve školním roce 2014/2015 dle zájmu žáků uskutečnit jazykový pobyt v Londýně Seznámení s výsledky školních evaluačních testů (odpovídají závěrečné klasifikaci), seznámení s výsledky testů ČŠI pro 4. a 8.ročník Zvážit vhodnost návštěvy výchovných koncertů Informace ředitelky školy: k odchází do starobního důchodu školník pan Ladislav Žaludek Doporučení kol.r.táborové na začátku školního roku prohlídka školy po provedených rekonstrukcích Termín příštího zasedání školské rady konec září 2014, příprava voleb nové školské rady. 4

5 Aktuální stavy žáků, tříd a zaměstnanců k Počet tříd, oddělení ŠD Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu, oddělení Přepočtený počet ped. pracovníků 2013/ , stupeň ,60 5,96 18,96 2.stupeň ,63 12,79 12,28 Školní družina ,66 2,67 32,21 Počet žáků na 1 úvazek Část B Vzdělávací programy školy: Na 1.základní škole Napajedla byl ve školním roce 2013/2014 realizován ve všech třídách a ročnících Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, čj.1zs 67/2013. Povinně volitelné předměty: cvičení z matematiky Nepovinné předměty: zájmová TV chlapci, 1.stupeň, ŘK náboženství Skupinová práce s dětmi: dyslexie, logopedie, základy včelařství, zájmová TV 1.stupeň děvčata. Část C Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 1. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 počet fyzických přepočtené úvazky osob - učitelé interní pracovníci (RD) 18,74 Požadovaný stupeň vzdělání splňovalo všech 18 pracovníků školy. V průběhu školního roku 1 pracovnice čerpala rodičovskou dovolenou. počet fyzických přepočtené úvazky osob - vychovatelky interní pracovníci 3 2,67 5

6 Personální obsazení základní školy ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí Pracovní zařazení Úvazek pracovníci 1. ředitelka školy 10 1,43 2. zástupkyně 11 ředitelky 1,00 3. učitelka, 19 vých.poradkyně 1,00 1.stupeň 4. učitel 23 1,05 5. učitelka 22 1,00 6. učitelka 22 1,00 7. učitelka 22 1,00 8. učitelka 22 1,00 9. učitelka, metodička a koordinátorka ICT 19 1,00 2.stupeň 10. učitelka 23 1, učitelka 22 1, učitel 22 1, učitelka 23 1, učitelka 22 1,00 Kvalifikace, aprobace VŠ pedagogická D - Rj - Nj VŠ pedagogická M - F VŠ pedagogická Čj - Ov VŠ pedagogická 1.stupeň VŠ pedagogická 1. stupeň VŠ pedagogická 1. stupeň VŠ pedagogická 1.stupeň + spec.ped. VŠ pedagogická 1.stupeň + spec.pedagogika VŠ pedagogická 1. stupeň VŠ pedagogická M - Tv VŠ pedagogická Bi Z - Aj VŠ pedagogická Čj - Hv VŠ pedagogická M - Z VŠ pedagogická Př - Vv 6

7 15. učitelka, metodička prevence 23 1, učitelka 22 1, učitelka 22 1, učitelka 22 1,00 Školní družina 24 ved.vychovatelka 25 1,00 25 vychovatelka 28 1,00 26 vychovatelka 17 0,67 VŠ pedagogická Aj - Čj VŠ pedagogická Čj - D VŠ pedagogická Bi - Ch VŠ pedagogická M - Tv SPgŠ vychovatelství VŠ vychovatelství, Bc. VŠ vychovatelství, Bc. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní, ve škole jsou obsazeny prakticky všechny aprobace. Vzhledem k nárůstu počtu tříd na druhém stupni školy nastoupila od školního roku 2013/2014 nová členka učitelského sboru Mgr.Kateřina Bažantová s aprobací matematika tělesná výchova, která převzala část výuky tělesné výchovy chlapci na druhém stupni. Kol.Bažantová nastoupila na dobu určitou školní rok 2013/2014. Od nastoupila do pracovního poměru Mgr.Klára Košařová s aprobací francouzský jazyk dějepis. Tímto personálním opatřením byla rozšířena nabídka výuky cizích jazyků. Francouzština byla nabídnuta žákům nejenom jako druhý cizí jazyk, ale i jako nepovinný předmět. Údaje o nepedagogických pracovnících školy Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. ekonomka 1,00 SŠ ekonom. 2. školník 0,90 vyuč. 3. uklízečka 1,00 vyuč. 4. uklízečka 1,00 vyuč. 5. uklízečka 0,30 vyuč. 7

8 Část D Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Pro školní rok 2014/ 2015 bylo zapsáno do 1. třídy 25 žáků. Rodiče 3 dětí podali žádost o odklad. Na doporučení školského poradenského zařízení a odborného dětského lékaře byl těmto dětem odložen začátek plnění povinné školní docházky o jeden školní rok. Do první třídy nastoupilo ve školním roce 2014/ žáků. Byla vytvořena jedna třída. Část E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 Třída Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo žáci plní školní docházku v zahraniční škole (Skotsko, USA Florida) Neprospělo Hodnoceno slovně žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole (Skotsko) žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole (USA Florida) Celkem 1.stupeň

9 6.A B A B A B A B Celkem stupeň Škola celkem Pochvaly a ocenění: na závěr školního roku bylo uděleno 85 pochval a ocenění třídními učiteli převážně za reprezentaci školy v soutěžích, vzorné plnění školních povinností a výborné studijní výsledky, práci pro kolektiv. Napomenutí a důtky: bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele, 8 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy převážně za neplnění školních povinností a opakované porušování školního řádu, nevhodné chování vůči vyučujícím i spolužákům. Jeden žák byl hodnocen 2.stupněm z chování za neomluvené hodiny. I v závěru letošního školního roku proběhly evaluační testy v a v 6. 9.ročníku. Ve 4. a 8.ročníku proběhlo Výběrové šetření výsledků žáků. Zkouška proběhla bez větších problémů, ve všech testovaných oblastech se naši žáci umístili velmi dobře. Ve školním roce měla naše škola šest integrovaných žáků Integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Individuální plány vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní. S těmito individuálními vzdělávacími plány byli seznámeni všichni učitelé, kteří s integrovanými žáky pracují. Jednotliví učitelé byli obeznámeni s tím, že s těmito dětmi je nutno pracovat jako se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na úrovni zdravotního postižení s možností zohlednění a diferencovaného hodnocení podle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Integrovaní žáci měli možnost navštěvovat jedenkrát týdně skupinovou konzultaci žáků se SPU (specifickými poruchami učení) pod vedením Mgr. Soni Vanderkové. Skupinovou konzultaci pro žáky se SPU navštěvovali i žáci, kteří nejsou vedeni jako integrovaní, ale jsou u nich diagnostikovány specifické poruchy učení v různém rozsahu. Tito žáci jsou vedeni jako žáci se zdravotním znevýhodněním. O žácích integrovaných i žácích se specifickými poruchami učení, případně žácích s poruchami chování, jsou jednotliví vyučující seznámeni 9

10 vždy na začátku školního roku výchovnou poradkyní, což stvrzují svým podpisem. Jejich seznam je po celý školní rok k dispozici u výchovné poradkyně a je průběžně během školního roku doplňován o nově vyšetřené žáky ihned po předání informace rodiči. Vyučující mají možnost v průběhu celého školního roku nahlédnout do IVP i do jednotlivých zpráv z vyšetření žáků a mohou konzultovat s výchovnou poradkyní dle potřeby. Ve školním roce 2013/2014 bylo doporučeno vyšetření v pedagogicko psychologické poradně 12 žákům, rodiče všech žáků souhlasili. V tomto školním roce probíhala jedenkrát týdně skupinová konzultace žáků s řečovými vadami pod vedením Mgr. Zuzany Šinclové. Po celý školní rok probíhaly konzultace výchovné poradkyně s jednotlivými učiteli, s metodičkou prevence rizikového chování žáků Mgr. Evou Táborovou, řešily se výchovné i vzdělávací problémy se žáky i rodiči. V průběhu školního roku probíhaly konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Simonou Bělohlávkovou ze Speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně Přílukách. Proběhly dvě její přímé návštěvy ( a ), při kterých sledovala své svěřence se sluchovou vadou. Proběhla konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Petrou Slováčkovou ze Speciálně pedagogického centra ve Zlíně ohledně budoucího žáka v příštím školním roce, kterému byl diagnostikován autismus. Konzultace se účastnila i matka budoucího prvňáka a učitelka, která bude 1. třídu učit (proběhlo ). Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly letos vypsány v době: Pro žáky: středa 8,45 10,55 hod. Pro rodiče: čtvrtek 14,00 15,00 hod. Po dohodě se mohli rodiče i žáci nahlásit na konzultaci i v jiných dnech a hodinách. Po celý školní rok je žákům k dispozici schránka důvěry u dveří do kabinetu výchovné poradkyně. Každé první úterý v měsíci se scházel žákovský parlament s vedením školy, kterého se účastnila i výchovná poradkyně a školní metodička prevence rizikového chování žáků. Zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) zde mohli tlumočit své postřehy, připomínky, pochlubit se úspěchy své třídy a hodnotit akce školy. Po celý školní rok žáci nejvyšších ročníků (osmých a devátých) prováděli žákovský dohled nad žáky v prvním patře školy (nad těmi nejmenšími). Dohlíželi na jejich bezpečné trávení školních přestávek. Při problémech se obraceli na učitelský dohled, který jim pomohl jakoukoliv problémovou situaci vyřešit. Žákovský dohled mohli naši nejmenší požádat o pomoc, rozeznali jej díky reflexní pásce, kterou měl dohled na ruce. Naši nejstarší žáci již tradičně pomáhají prvňáčkům seznámit se s novým prostředím školy probíhá u nás mentoring, při kterém deváťáci již od prvního dne školního roku uvedou prvňáky do školy. Mentoring pokračuje společným 10

11 výletem do Vyškova (ZOO a Dinopark), předáváním slabikářů prvňáčkům, spoluprací při Dnu Země a závěrečném rozloučení deváté třídy). V průběhu školního roku proběhly dvě společné třídní schůzky (na začátku školního roku a v pololetí), kde rodiče a učitelé projednávali vše potřebné, prospěch a výchovné problémy byly řešeny u jednotlivých učitelů v konzultačních hodinách každý měsíc. V závěru školního roku proběhlo tradiční setkání nejlepších žáků naší školy se starostkou města. Letos setkání proběhlo Zúčastnili se tito žáci: Eliška Strojilová, 6. B Milada Stuchlíková, 7. A Barbora Janevská, 7. A Aneta Matušincová, 8. B Jana Holečková, 8. B Průběžné vzdělávání výchovné poradkyně: Setkání výchovných poradců a preventistů nežádoucích jevů s pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany pro děti a mládež v Otrokovicích Regionální porada výchovných poradců - setkání se zástupci Krajské pedagogicko psychologické poradny ve Zlíně a se zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve Zlíně Setkání výchovných poradců se zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve Zlíně a se zástupci Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně Práce psychologů na školách směrem k ohroženým dětem workshop Aktivity zaměřené na volbu povolání Aktivity zaměřené na volbu povolání probíhaly po celý školní rok. Devátá třída měla volbu povolání jako součást náplně předmětu pracovní činnosti. Zde pracovali žáci s internetovými adresami zaměřenými na toto téma. Pracovali také s pracovními listy, které jim osvětlovaly tuto tematiku. Průběžně žáci vyšších ročníků sledovali nástěnku výchovného poradce, kde měli k dispozici informační letáky k volbě povolání, DVD jednotlivých škol, které si mohli zapůjčit a v případě vážného zájmu i ponechat. Našli zde informace k průběhu přijímacího řízení, k termínům přihlášek, vzory pro vyplnění přihlášek. Měli k dispozici kalendář Dnů otevřených dveří na jednotlivých školách. Dnů otevřených dveří se žáci účastnili průběžně po celý školní rok. 11

12 Letos jsme již téměř tradičně na naší škole uspořádali Burzu středních škol. O tuto akci bývá mezi žáky vyšších ročníků a jejich rodiči velký zájem. Akce proběhla v prostorách naší školy v průběhu konzultačních hodin. O akci projevili velký zájem jak rodiče, tak jejich děti, ale také oslovené střední školy. Zástupci jednotlivých středních škol představili své školy, odpovídali na dotazy a předávali propagační materiály. Pro velký zájem plánujeme tuto akci zopakovat i ve školním roce 2014/2015. Ve školním roce 2013/2014 se již tradičně konaly informativní třídní schůzky rodičů žáků deváté třídy, kde rodiče získali všechny potřebné informace pro přijímací řízení. Měli možnost dotazovat se i individuálně u výchovné poradkyně. Celokrajská přehlídka středních škol proběhla pouze v internetové podobě. Žáci měli možnost nahlédnout v hodinách pracovních činností. Žáci osmých ročníků již tradičně navštívili konzultační dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ve Zlíně pod názvem Hledám povolání, které se pro mě hodí. Letos proběhlo pro naši školu pro třídu 8. A a pro třídu 8. B. Žáci měli možnost získat nejnovější informace o povoláních, která jsou žádána, o aktuální situaci na trhu práce. Byla jim nabídnuta možnost individuální konzultace spolu s rodiči, zejména v případech, kdy jsou žáci v rozhodování o budoucím povolání bezradní. Pro deváté ročníky byly k dispozici Atlasy školství Zlínského kraje pro školní rok 2014/2015. V těchto Atlasech škol mohli najít základní údaje o jednotlivých školách a oborech, které budou školy otevírat příští školní rok. V průběhu měsíce února žáci nosili vyplněné přihlášky k potvrzení výchovné poradkyni. Třídní učitelky vypisovaly prospěch žáků za minulé dva ročníky. Během měsíce března byly rozdány zápisové lístky žákům devátých tříd. V dubnu se deváťáci zúčastnili přijímacích zkoušek na střední školy. Během měsíce května se postupně dozvídali, zda jsou či nejsou přijati na střední školu. Někteří podávali odvolání ke krajskému úřadu, jiní se přihlásili do druhého kola. K byli všichni vycházející žáci školy přijati na střední školy či střední odborná učiliště Počty žáků přijatých ke studiu na SŠ a SOU Gymnázium SOŠ SOU osmileté šestileté čtyřleté přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přijatí

13 Přijímací řízení vycházející žáci Obchodní akademie Uherské Hradiště: 5 žáků Střední průmyslová škola Zlín strojírenství: 1 žák Střední škola průmyslová Uherské Hradiště: 2 žáci Střední průmyslová škola Hranice požární ochrana: 1 žák Střední škola zdravotnická Zlín obor ošetřovatel: 1žák Střední průmyslová škola Otrokovice gumař-plastikář: 1 žák Střední škola pedagogická a sociální Zlín sociální činnost: 2 žáci Střední škola služeb Uherské Hradiště kadeřník: 3 žákyně Střední pedagogická škola Kroměříž : 1 žákyně Střední škola zdravotnická Zlín zdravotní asistent: 3 žákyně Střední průmyslová škola Otrokovice obor karosář: 1 žák Gymnázium TGM Zlín : 2 žáci Vojenská střední škola ministerstva obrany Moravská Třebová : 1žák Střední průmyslová škola polytechnická Zlín: 2 žáci Střední škola KOSTKA Vsetín pedagogické lyceum: 1žák Střední škola hotelová Uherské Hradiště: 2 žákyně Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště: 1 žákyně Obchodní akademie Zlín: 3 žákyně Pozitivním trendem při výběru budoucího povolání je orientace na aktuální potřeby trhu práce strojírenství, zdravotnictví, sociální služby. Poněkud problematický vidím enormní nárůst zájmu o obchodní akademii a učební obor kadeřník. Metodická sdružení Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 1.stupeň 1. Výstupy ŠVP ZV plnění, plnění tematických plánů jejich případné úpravy Ve školním roce 2013/2014 probíhala ve všech ročnících 1. stupně výuka podle ŠVP ZV 1.základní školy Napajedla č.j.:1zs-67/2013. Všechny výstupy byly splněny, učivo se vyučující snažili v průběhu roku probírat v souladu s časově tematickými plány. Z důvodů konání časově náročnějších akcí bylo nutné udělat několik úprav pro školní rok 2014/2015: 1. ročník Prvouka (na konci školního roku zůstalo k probrání mnoho učiva, je nutné ho rozložit rovnoměrně do celého školního roku) 5. ročník je nutná úprava Hudební výchovy a Přírodovědy 13

14 Ve všech ročnících je nutné zařadit do tematických plánů Jazyka českého a Hudební výchovy nácvik na projekt Vánoční koledování a třídní kola v pěvecké a recitační soutěži. Mezi vyučujícími 1. stupně docházelo k metodické pomoci, vzájemným hospitacím, předávání zkušeností a sdělování vlastních názorů. Dle plánu proběhly vzájemné hospitace mezi vyučujícími 1. a 2. stupně ve 3., 4., 5. a 6. ročníku. 2. Evaluace vzdělávací výsledky, přijaté závěry, další směrování výuky vzhledem k výsledkům testů. Ve školním roce 2013/2014 byly upraveny všechny evaluační testy na základě doporučení ze školního roku 2012/2013 a pro 5. ročník byly vytvořeny testy úplně nové. V testech je obsaženo učivo za celý školní rok a jsou velmi dobře zpracované. Výsledky odpovídají průměrnému prospěchu a výsledkům vzdělávání během celého školního roku v jednotlivých ročnících. Opatření a závěry vzhledem k výsledkům testů: 1. ročník zaměřit se na zvládnutí pochopení zadání úkolů čtenářská gramotnost 2. ročník čtení s porozuměním zvládnutí pochopení zadání úkolů 3. ročník Prvouka důkladněji probrat učivo, které se v testu objevuje, během hodin pokládat žákům otázky typu testových otázek, M více se věnovat učivu geometrie 4. ročník i když byly testy upraveny, stále je velmi náročný test z matematiky. Do budoucna po dalším tříletém období, je nutné snížit množství úkolů, test je velmi časově náročný. 5. ročník výsledky testů odpovídají klasifikaci. Směrování výuky bude nyní ve školním roce 2014/2015 jednodušší, již víme, jaké učivo je nutné více procvičovat, na co se zaměřit, co dělá žákům problémy. Testy byly upraveny během přípravného týdne v srpnu Projekt Indiánský den Filmový festival Zlín 14

15 3. Projekty zapojení žáků a tříd, hodnocení (klady a zápory) Knížka pro prvňáčka celoroční projekt pro žáky 1.ročníku, organizovaný ve spolupráci s knihovnou B. Benešové Napajedla Pravidelné návštěvy žáků 2. 5.ročníku v knihovně B. Benešové Napajedla, spojené s hrami, společným čtením, individuálním půjčováním knih. Mentoring přátelský projekt žáků 1.a 9.ročníku výlet do ZOO a Dinoparku Vyškov Indiánský den - celoškolní projekt v měsíci říjnu seznámení široké veřejnosti a dětí s naší školou formou zábavného odpoledne plného soutěží v prostorách školy Den Země ve spolupráci s Městem Napajedla Ovoce do škol v rámci tohoto projektu proběhly v každém pololetí 2 projektové dny s využitím mezipředmětových vztahů na téma ovoce či zelenina Plavání žáků 2. a 3.ročníku Zdravé zuby podpora preventivních zubních ošetření dětí Dopravní výchova s návštěvou dopravního hřiště v Malenovicích - 3., 4.ročník Účast v soutěži Zdobení vánočního stromečku u radnice Vánoční koledování Zdobení vánočních perníčků společně s rodiči Týden bezpečnosti RECYKLOHRANÍ školní recyklační program Návštěva Filmového festivalu pro děti ve Zlíně Den dětí Celoroční projekt v českém jazyce Čteme každý den 2. ročník Celoroční projekt v českém jazyce vyjmenovaná slova trochu jinak 3. ročník Celoroční projekt Cesta na ostrov čtenářů čtení ve 4. ročníku Indiánská škola výuka jinak v rámci dnů otevřených dveří pro děti z MŠ a širokou veřejnost Živočichové a rostliny u nás projekt žáků 4. ročníku VV projekt Moje fotoalbum 4. ročník Krátkodobé projekty vztahující se k učivu: literatura spisovatelé, přírodověda - Slunce, Země, planety, vesmír, Společenství lesů, vod, polí, luk a lidských obydlí 5. ročník Hasiči dětem 3. a 4. ročník Rozloučení s žáky 9. ročníku 1. ročník Pečení a tvoření v keramické dílně v DDM Matýsek Napajedla celý 15

16 1. stupeň Škola v přírodě Horní Bečva, hotel Mesit: ročníky Klady zábavná a originální výuka, využití netradičních metod a forem, žáky vše více baví, možnost výuky mimo budovu školy, komplexní rozvoj osobnosti žáků. Většina projektů přibližuje dění školy veřejnosti. Zápory velké časové zatížení, náročná příprava. Projekt Vánoční koledování je velmi časově náročný z hlediska nácviku je nutné jej zařadit do časově tematických plánů. Škola v přírodě Horní Bečva 5. Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce Ve školním roce 2013/2014 probíhala po celý rok interaktivní výuka ve všech ročnících. Byly používány multimediální interaktivní učebnice nakladatelství Nová škola v předmětech Český jazyk, Prvouka, Hudební výchova 1.ročník, Přírodověda a Vlastivěda 4.ročník a vlastní výukové materiály, vytvořené i pro další předměty. Za finanční prostředky, získané z projektu Šablony byly zakoupeny interaktivní tabule do učeben č.15 a 16. Jsou využívány denně ve výuce i při různých přednáškách a besedách. Velmi často jsme v hodinách využívali DUMy, vytvořené v projektu Šablony, které mají výbornou úroveň a umožňují jak výuku nového učiva, tak i opakování a procvičování a následně ověřování získaných znalostí. V učebně č. 12 využívala interaktivní tabuli především kol. Vanderková pro výuku Anglického jazyka v ročníku. V ostatních třídách jsou interaktivní tabule využívány denně. V 5. ročníku je zatím využíván pouze dataprojektor, jelikož interaktivní tabule zatím zde není. Počítače v počítačové 16

17 učebně využívali žáci 4. a 5. ročníku v předmětu Informatika a rovněž žáci při skupinové práci s dětmi s dyslektickými obtížemi. Využití učebnic nakladatelství Alter, Nová škola, SPN a Prodos. Ve školním roce 2013/2014 došlo k obnově učebnic Českého jazyka a Hudební výchovy pro 3. a 5. ročník. Učebnice jsou využívány méně díky interaktivní a projektové výuce, ale je žádoucí a dobré, že je žáci mají vzhledem k jejich domácí přípravě. Pracovní sešity si každoročně vybírají individuálně vyučující dle ročníku, ve kterém vyučují a se souhlasem rodičů. Pro školní rok 2014/2015 jsme získali MIUČ na 1 rok zdarma Vlastivěda a Přírodověda pro 5. ročník. Využití interaktivní tabule Zdobení vánočních perníčků 6. Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů Vyučující, jako každoročně i ve školním roce 20113/2014, spolupracovali se školní družinou, Knihovnou B.Benešové, Policií ČR a Městskou policií, DDM Matýsek, s kabelovou televizí, redakcí časopisu Napajedelských novin, napajedelským muzeem, dopravním hřištěm Malenovice, Plaveckou školou Zlín, napajedelskými Hasiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín a Kroměříž a se sociálním odborem Otrokovice. Po celý školní rok probíhala úzká spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. Evou Svobodovou. Kol. Vanderková se věnovala aktivně práci s dětmi se specifickými poruchami učení a kol. Šinclová se věnovala dětem s poruchami řeči. Dále probíhala v rámci školy také spolupráce s kol. Ochotskou, zabývající se environmentální výchovou. Kol. Šinclová, Vanderková a Polášková poskytovaly pravidelně jednou týdně individuální konzultační hodiny pro méně nadané žáky. Během celého školního roku probíhala velmi aktivně spolupráce s rodiči nejenom na třídních schůzkách, ale také při konzultačních hodinách i mimo ně. V rámci Dne otevřených dveří nás navštívili žáci i učitelé MŠ Napajedla, MŠ Komárov i ZŠ Žlutava a mnoho rodičů, rodinných příslušníků a široké 17

18 veřejnosti. Všichni se mohli účastnit aktivně probíhající výuky, prohlédli si učebny a využili techniku, kterou při výuce využíváme. Všichni kolegové tvořili příspěvky na webové stránky školy. Projekt Den dětí výlet žáků 1. a 4. třídy do ZOO Hodonín 10. Zhodnocení certifikovaného testování 4. třída Testy obsahovaly učivo, které žáci ještě neprobírali Úroveň testových otázek byla dobrá, byly žákům srozumitelné. Po technické stránce bylo vše dobře zajištěno. Výsledky odpovídají znalostem žáků a také výsledkům školních evaluačních testů. Předmětová komice humanitních předmětů Výstupy ŠVP ZV : tematické plány byly ve všech ročnících splněny, úpravy chystají vyučující Aj. Nejčastější problémy v jednotlivých ročnících : 6. roč. určování větných členů (přívlastek, předmět) 7. roč. věty jednočlenné, dvojčlenné 8. roč. všeobecný pravopis 9. roč. druhy Vv, druhy slov, význam cizích slov Navržená opatření k nápravě obtíží : - intenzivnější procvičování ústní i písemné - zpracování formou zvláštních domácích úkolů - častější zadávání všestranných jazykových rozborů 18

19 Evaluační testy bude třeba upravit v souvislosti s úpravami tematických plánů tak, aby výuka směřovala více k praktickému využití jazykových dovedností. V testech z Čj je třeba opravit některé technické nedostatky a zvážit adekvátnost jejich obtížnosti.všeobecně lze konstatovat, že výsledky testů odpovídají závěrečnému hodnocení v jednotlivých předmětech. Projekty : Anglický jazyk Žáci 6. a 7. ročníků byli zapojeni do projektu Postcrossing, 6. ročníky vytvořily závěrečné video, které je zveřejněno na webových stránkách školy. Žáky posílání a následně dostávání pohledů z různých koutů světa bavilo a bylo by vhodné do tohoto projektu zapojit i příští 6. ročník. 9. B spolupracovala s žáky 9. ročníků polské základní školy z Poznaně na etwinningovém projektu Soap Opera. Za tento projekt získala škola mezinárodní certifikát Quality Label. Dějepis Projekt žáků 9. roč. pro žáky 8. roč. na téma Holocaust. Projekt Poznáváme společnou evropskou historii : Slovensko Rakousko Maďarsko Polsko Další aktivity : Spolupráce na tradičním Vánočním koledování s vyučujícími 1.stupně Organizace okrskového kola v recitační soutěži (účast šesti škol). Účast všech ročníků 2.stupně na Keramickém tvoření v DDM Matýsek Učební pomůcky : byly nakoupeny nové učební materiály, které přispěly k obohacení výuky Aj, gramofon do hudební výchovy, učebnice Fraus Čj i Vo. Spolupráce s ostatními institucemi, mimotřídní činnost : - pravidelná spolupráce s městskou knihovnou a napajedelským muzeem - exkurze Bratislava (6.roč.) - exkurze Budapešť (7.roč.) - exkurze Vídeň (8.roč.) - exkurze Osvětim, Krakov (9.roč.) - exkurze do rádií Zlín a Rock Max (9.roč.) - návštěva Filmového festivalu Zlín 19

20 Hodnocení předmětové komise přírodovědných předmětů Výstupy ŠVP ZV stav plnění vyhodnocení Učivo v jednotlivých předmětech a jednotlivých ročnících bylo probráno podle časových a tematických plánů, v souladu s výstupy ŠVP ZV. Drobné úpravy časových tematických plánů v některých předmětech (převážně v matematice) byly provedeny v přípravném týdnu srpen Evaluace vzdělávací výsledky, přijaté závěry, další směrování výuky vzhledem k výsledkům testů Znalosti a kompetence žáků byly ověřeny v evaluačních testech, které absolvovali žáci všech ročníků. Evaluační testy byly z jazyka českého, matematiky, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Všeobecný přehled je sestaven vždy z pěti otázek z přírodopisu, zeměpisu, fyziky, dějepisu, výchovy k občanství a v osmém a devátém ročníku také z chemie. Výsledky evaluačních testů v jednotlivých třídách odpovídají celkovému hodnocení žáků ve druhém pololetí v jednotlivých předmětech. Rodiče žáků byli o výsledcích svých dětí informováni prostřednictvím žákovských knížek. Projekty zapojení žáků a tříd Celoškolní projekty: Den Země ( ) proběhl dle plánu pro všechny třídy 2. stupně. Prezentaci pro 1. stupeň vytvářeli žáci 9. ročníku v hodinách zeměpisu (téma světadíly). Beseda Nepál, Himaláj proběhla zdarma možnost další spolupráce s p. P. Kubinovou. Další aktivity proběhly dle plánu Boříčko (6. A, 6. B), fotografická soutěž s vyhodnocením i s nástěnkou na chodbě (7. A, 7. B), výlet k pramenu Dřevnice (8. A, 8. B), 1. a 9. ročník rozdávání sazenic v Napajedlích. Tradiční součástí projektu byla také Výstava domácích mazlíčků v učebně přírodopisu. Letos byla nově navázána spolupráce s DDM Matýsek (maminky s dětmi na výstavě mazlíčků).všechny tyto aktivity včetně fotodokumentace byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tento projekt považuji za velmi úspěšný, vždy velmi dobře organizačně připravený, každým rokem se v něm objeví nové aktivity a přednášky. Projekty s environmentální tematikou: Recyklohraní (sběr vysloužilých baterií a elektrospotřebičů) Sbírej toner - sběr prázdných tonerů Sběr pomerančové a citrónové kůry, sušených šípků 20

21 Sběr starého papíru Sběr PET víček Sběr hliníku Projekty, exkurze, výukové programy a přednášky s přírodovědným zaměřením: prosinec - Den otevřených laboratoří (chemie) na SPŠ Otrokovice vybraní žáci 9. ročníku žáci si mohli prohlédnout dokonale vybavené chemické laboratoře, připravené pokusy, některé si mohli i sami vyzkoušet. únor Planeta Země 3000 Madagaskar příběh pradávné Lemurie 10. ročník cestopisného projektu pro žáky 7. A a 7. B, který doplňuje učivo zeměpisu velmi působivou formou, každoroční akce v Besedě Otrokovice. květen - Přírodovědná exkurze 7. ročníku do ornitologické stanice ORNIS a volnočasového centra BIOS v Přerově, záchranné stanice zvířat každoroční exkurze, opět velmi zajímavá. květen Beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou zúčastnili se žáci přírodovědného kroužku, jednalo se o jednorázovou akci, velmi zajímavá beseda na téma Afrika, která se uskutečnila v Besedě Otrokovice. dílčí projekty v zeměpise na téma Doprava, Cestovní ruch vytvořeny projektové nástěnky v učebně zeměpisu a na chodbě. Tyto projekty oživily a rozšířily učivo. Mnohé žáky motivovaly k lepším výsledkům.. Akce zaměřené na zdravovědu: Květinový den = Český den proti rakovině - květen - aktivní účast vybraných žáků 9. ročníku, Prodali celkem všech 650 kytiček, vybrali celkem ,- Kč. Tematické přednášky v Týdnu bezpečnosti Tělesná výchova Lyžařský výcvikový kurz 7 ročník Polonéza 9. ročník 21

22 1. Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce Výuka probíhá ve všech ročnících s využitím učebnic nakladatelství Fraus. Tyto učebnice jsou ve všech předmětech kromě matematiky plně vyhovující. Pro výuku matematiky nejsou příliš vhodné, hlavně pro malé množství příkladů na procvičení a jiných úkolů. Z tohoto důvodu jsou pro školní rok 2014/2015 zajištěny do všech ročníků 2.stupně nové učebnice matematiky, ve kterých je srozumitelnější vysvětlení učiva a také dostatek příkladů k procvičování.v učebně matematiky si vyučující zvykají na nový dataprojektor a jeho využití ve výuce. Dále jsou využity pracovní sešity, tabulky, sbírky příkladů, modely částí lidského těla, vycpaniny, nástěnné obrazy, atlasy a mapy všech těchto pomůcek je v současné době dostatečné množství. Do nové učebny matematiky je ještě nutné dokoupit některé pomůcky pro výuku matematiky tělesa, kružítka pro učitele apod. Při výuce přírodopisu je pravidelně (téměř v každé vyučovací hodině) využíván dataprojektor. V běžné výuce jsou hojně využívány také vlastní vyrobené pomůcky, zalaminované obrázky a také DUMy vytvořené v projektu Šablony. Dataprojektor je téměř v každé hodině využíván také v ostatních přírodovědných předmětech (Ch, F, Inf), kde slouží k promítání připravených prezentací probíraného učiva, ale také při promítání žákovských referátů. Velkou výhodou je také připojení počítače k internetu. V učebně zeměpisu zatím dataprojektor chybí, ale žáci v rámci výuky využívají počítačovou učebnu, učebnu 27 a 28, kde dataprojektor k dispozici je. Využití ICT ve výuce: o pravidelné využívání interaktivní tabule a počítače s internetovým připojením při výuce přírodopisu o pravidelné využívání dataprojektoru při výuce, fyziky, chemie, matematiky, informatiky a podle možností i zeměpisu o aktivní využívání interaktivních učebnic přírodopisu, chemie a fyziky o pravidelné využívání digitálních učebních materiálů vytvořených v projektu Šablony (přírodopis, chemie, fyzika) o tvorba žákovských prezentací pro různé předměty, zpracování projektů v počítačové učebně o žákovské referáty do různých předmětů o procvičování učiva výukové programy počítačová učebna při samostatné práci žáků, nebo ve třídě při společném procvičování o online testy z matematiky počítačová učebna o v počítačové učebně probíhá také pravidelná výuka informatiky 22

23 Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů Leros Strážnice sběr pomerančové a citronové kůry Český svaz včelařů firma Asekol a Ecobat projekt Recyklohraní Jelínek trading spol. s. r. o. výkup pet víček Muzeum Napajedla Ornitologická stanice Přerov Středisko volného času Bios krov Autodoprava Kašpárek p. Petra Kubinová (zeměpisné přednášky) Papírny Otrokovice Otto Office, AKTIPO tonery Liga proti rakovině DDM Matýsek Sběrný dvůr Napajedla AŠSK - asociace školních sportovních klubů SPŠ Otrokovice Mimotřídní činnost pedagogů Přírodovědný kroužek vytvořený v rámci projektu ve spolupráci se SPŠ Otrokovice pracuje od září 2013 za velkého a neutuchajícího zájmu žáků ze 7. a 8. ročníku. Náplň kroužku byla velmi různorodá, od teorie k praxi, od poznávání rostlin a živočichů na fotografiích po vycházky do terénu, spojené s odchytem drobných živočichů a sběrem rostlin do herbáře. Součástí byla také základní laboratorní technika v učebně chemie zaměřená na sestavení jednoduchých laboratorních aparatur a na provedení vybraných pokusů. Velmi oblíbenou součástí kroužku byly různé křížovky, soutěže a kvízy s přírodovědnou tematikou, zejména soutěže skupinkové. Všechny zajímavé činnosti byly zachyceny na fotografiích, které doplněny krátkým článkem byly pravidelně uveřejňovány na webových stránkách školy ve speciální rubrice. Největší zátěží pro vedoucí kroužku byly neustále se měnící požadavky na dokumentaci odesílanou manažerům projektu do Otrokovic - měsíční výkazy práce, náplně činnosti, návrhy na nákup pomůcek (mimochodem ty jsme dosud, za rok fungování projektu, nedostali žádné apod.) Ve školním roce 2014/2015 se částečně změní program kroužků. Jednou měsíčně bude organizována návštěva Experimentária na SPŠ Otrokovice, kde budou pro žáky připraveny aktivity, každý měsíc na jiné téma. 23

24 Další mimotřídní prací učitelů je vzájemná spolupráce při organizování různých soutěží. Přípravy soutěží pro žáky se zpravidla účastní všichni vyučující daného předmětu. Školní kola těchto soutěží probíhají v odpoledních hodinách. V letošním školním roce jsme se věnovali třem studentkám na praxi, které absolvovaly náslechy a potom i samostatnou výuku v přírodopise a zeměpise. Přehled vzájemných hospitací: Datum Kdo U koho Mgr.K. Bažantová Př 6. B Mgr.L Perutková Mgr.L. Perutková M 8. A Mgr.K.Bažantová Mgr.Z. Šinclová M 6. A Mgr.L.Perutková Mgr.Eva Ochotská Př 7. B Mgr.L.Perutková Mgr. L.Perutková Př 8. A Mgr.Eva Ochotská Mgr.E.Ochotská Př 7. A Mgr.L. Perutková Mgr.T.Trvajová M 6. B Mgr.K.Bažantová Mgr.L.Perutková M 4. Mgr.Z.Šinclová Mgr.K.Bažantová M 4. Mgr.Z.Šinclová 24

25 Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2013/2014 V tomto školním roce bylo zapsáno do školní družiny 86 žáků. ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA TŘÍDY I. Bc. Simona Šulcová 3.,4.,6. II. Šimona Jirásková 2.,5. III. Bc. Renáta Maděrová 1.,4. Hlavní cíle: a)vychovávat žáky k smysluplnému využívání volného času b)vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času c)umožnit odpočinkovou činnost (aktivní i klidovou) d)umožnit přípravu na vyučování e)zajistit žákům prostředí plné porozumění, pochopení, bezpečí, ovšem s jasně stanovenými pravidly Všechny tyto cíle byly ve školní družině naplňovány po celý školní rok. Program vycházel z oblasti Rámcového vzdělávacího programu zájmového vzdělávání zvaného Člověk a jeho svět. Od toho se odvíjely jednotlivé volby témat a organizace práce a to v jednotlivých odděleních, ale i při společných akcích. Při všech činnostech byly upevňovány klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, kompetence občanská a k trávení volného času. Akce ve spolupráci: s Domem dětí Matýsek páteční promítání, deskové hry, valentýnské tvořivé odpoledne, návštěva vánočního a velikonočního jarmarku (účast vždy 70 dětí), Halloween (účast 200 dětí a rodičů) s družinou 2. základní školy sportovní odpoledne (účast 65 žáků) s mateřskou školou Napajedla a Komárov Indiánské odpoledne a den otevřených dveří (účast 220 dětí a rodičů) s napajedelskými hasiči Hasiči dětem (účast 52 žáků) se cvičiteli psů Agility (účast 75 žáků) Společné akce školní družiny: Podzim 2013 drakiáda, Halloween, projekt Barvy podzimu, Zamykání lesa na Kálvárii, Noc ve školní družině aneb pyžamová párty Zima vánoční dílničky, výzdoba vánočního stromečku u radnice a na školním dvoře, vánoční besídky a nadílka v jednotlivých odděleních, Školní družina hledá talent, Zimní olympiáda v Soči, karneval, sportovní odpoledne v tělocvičně Jaro 2014 Vítání jara na Kalvárii, soutěž O zlatou vařečku, Nakresli si svého kamaráda, Rozkvetlá louka malování na chodníku, projekt Podmořský svět, Hawai párty a mňamka na konec školního roku. 25

26 Vychovatelky připravily scénář celoškolního projektu Vánočního koledování pro všechny ročníky prvního stupně. Společně se žáky vyrobily předměty, které pak byly prodávány ve stánku školní družiny na školním dvoře. Dále vychovatelky připravily strašidelnou stezku ve školní družině na dny otevřených dveří ve škole. Vychovatelka Š.Jirásková se zúčastnila zápisu dětí do první třídy. Vychovatelky se také podílely na přípravě plesu školy( prodej lístků, sponzorské dary, výzdoba plesu). Vychovatelka R.Maděrová pomáhala při organizaci dětské tomboly. Všechny vychovatelky připravily program školy v přírodě, která se od 12. května do 16. května 2014 uskutečnila na hotelu Mesit v Horní Bečvě. Vychovatelka Š. Jirásková ji také zabezpečovala organizačně. Soutěže: prosinec Pohádková skládanka březen Domácí mazlíček duben Den Země kašírovaný svět (2. místo) Od 19. května do 6. června 2014 vykonávala praxi ve školní družině Kateřina Krejčiříková, studentka 2. ročníku Střední pedagogické školy ve Zlíně. O veškerém dění ve školní družině informují vychovatelky na webových stránkách školy a školní družiny, v Napajedelských novinách a kabelové televizi. Letos byly některé články o činnosti školní družiny publikovány ve Zlínských novinách a časopisu Informatorium, který je určen pedagogickým pracovníkům. Vychovatelka S.Šulcová vede internetový časopis Nšoči. Ve školní družině si žáci hlavně hrají a odpočívají. K tomu slouží různé hry, stavebnice, domečky, molitanové sestavy, které se velmi osvědčily. Toto všechno se při počtu 86 žáků velmi opotřebovává a ničí. Proto pro další školní rok je třeba zakoupit nové hračky a boxy na ukládání těchto hraček. Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení prevence rizikového chování žáků Konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností je Minimální preventivní program. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program vychází z preventivní 26

27 strategie školy, je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence Riziková prostředí školy Jako na každé škole, i v prostorách 1. základní školy Napajedla se nachází několik prostředí, ve kterých hrozí zvýšené nebezpečí výskytu rizikového chování žáků. Tabulka 1 - Zmapování rizikových prostor ve škole riziková prostředí ve škole opatření vedoucí ke snížení výskytu rizikového chování Zhodnocení účinnosti prostor ve vestibulu a před budovou školy, prostor u tělocvičny šatny na chodbách školy a u tělocvičny, schodiště nový kamerový systém pedagogický dohled Nový kamerový systém vedl nejen ke snížení výskytu rizikového chování žáků ve vestibulu, před budovou školy i v prostorách u tělocvičny, ale podařilo se díky němu dokázat, že pachatelem krádeže nebyl žák školy (a tím zároveň snížit riziko vstupu cizích osob do budovy školy). Pedagogický dohled zajistil, že v šatnách na chodbách a u tělocvičny nedošlo k žádným výrazným projevům rizikového chování. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat schodišti před bufetem a také předbíhání v bufetu. WC na chodbách školy a u tělocvičny školní dvůr školní bufet pedagogický dohled, žákovská služba omezený vstup (pouze o velké přestávce a za pěkného počasí), pedagogický dohled, žákovská služba pedagogický dohled, školník Je třeba lépe podchytit dohled na chlapeckých i dívčích WC (z důvodu vandalismu). Školní dvůr můžeme pro školní rok 2013/2014 vyloučit, neboť sem žáci s důvodu stavebních prací na zateplení budovy neměli přístup. Pedagogický dohled v bufetu zajistil, že nedošlo k žádným výrazným 27

28 přecházení na oběd přecházení do sportovní haly pedagogický dohled pedagogický dohled projevům rizikového chování. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat prostoru před školním bufetem. Pedagogický dohled zajistil, že při přecházení nedošlo k žádným výrazným projevům rizikového chování. Pedagogický dohled zajistil, že při přecházení nedošlo k žádným projevům rizikového chování. Školním metodikem prevence na 1. ZŠ Napajedla je Mgr. Eva Táborová. Informace o realizaci školního preventivního programu mohli učitelé získat prostřednictvím pedagogických rad, či osobních konzultací a zákonní zástupci žáků při třídních schůzkách nebo prostřednictvím webu školy. Žáci pak byli informováni v rámci třídnických hodin, a také v hodinách výchovy ke zdraví. Široká veřejnost mohla informace získat prostřednictvím webových stránek. Na programu spolupracovali všichni pedagogičtí pracovníci I. a II. stupně, školní družiny, ředitelka školy Mgr. D. Pospíšilová, zástupkyně ředitelky Mgr. R.Táborová a výchovná poradkyně Mgr. E.Svobodová. Metodička prevence spolupracovala s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále s okresní metodičkou prevence Mgr. M. Pelajovou, krajskou metodičkou prevence, PhDr. Jarmilou Peterkovou, kurátorkou pro mládež I. Blateckou, PPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi, které se pohybují v oblasti primární prevence rizikového chování Vzdělávání pedagogů Pedagogové se v rámci svých možností mohli účastnit aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování. Škola jim poskytuje nabídku programů seminářů a školení zabývajících se touto tématikou Spolupráce se zákonnými zástupci Zákonní zástupci žáků byli informováni o situaci na škole i o možnostech případné pomoci průběžně na webových stránkách školy, prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, či konzultačních hodinách, a v některých článcích v Napajedelských novinách. Dále se k nim informace dostávaly díky internetové podpoře výuky, kterou naše škola zřídila pro žáky v rámci nové koncepce domácí přípravy. Bylo-li třeba řešit problémy konkrétních žáků, zákonní zástupci byli informováni individuálně, prostřednictvím žákovské knížky, u nebo telefonicky. Spolupráce s rodiči byla v letošním školním roce na dobré úrovni, od loňského roku se výrazně zvýšila. 28

29 1. základní škola Napajedla je také zapojena do projektu Rodiče vítáni. Splňuje tedy určité standardy přístupnosti zákonným zástupcům: standard Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči. způsob provedení U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba. Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy. Na stránkách jsou uvedeny kontakty ( , telefon) na vedení školy a spojovatelku. Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy. Tyto informace má škola stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje. Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit. Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká. Pro letošní školní rok jmenujme například Vánoční koledování, školní ples či rozloučení žáků devátých tříd. 29

30 Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, ) Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí. ŠVPZV a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce. Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.). Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování. Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme. Informace a logo Rodiče vítání je umístěna na vstupních dveřích. Na zdárném průběhu zápisu do školy spolupracují všichni pedagogičtí pracovníci. Rodiče jsou informováni také prostřednictvím webu školy, internetové podpory výuky, pomocí e- mailu, telefonicky či prostřednictvím návratek. Rodiče mohou vyučujícího navštívit v průběhu konzultačních hodin a to i se svými dětmi. Jednání probíhají nejčastěji v ředitelně školy za účasti zákonných zástupců, žáků, třídního učitele a řídícího pracovníka školy. ŠVPZV je zpřístupněn nejen na webu školy, ale také na chodbě školy, kde si v něm mohou rodiče číst, například v době konzultačních hodin. V letošním školním roce byly vypsány a zveřejněny konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodičky prevence a to jak pro rodiče, tak i pro žáky. Od školního roku 2014/2015 bude ve škole pracovat v rámci projektu školní psycholožka V průběhu školního roku rodiče formou návratky obdrželi dotazník, týkající se sortimentu zboží ve školním bufetu. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou rodičům k dispozici po domluvě téměř kdykoli. Metodička prevence i výchovná poradkyně vedou evidenci kontaktů na odborníky. 30

31 Rizikové chování řešené v roce druh rizikového chování reálná zjištění podezření počet řešení školou kouření alkohol drogy šikana a vztahové problémy kyberšikana záškoláctví kriminalita 1 drobné 0 1 krádeže Gamblerství Rasismus vulgarismus jiné rizikové chování lživá obvinění Cíle minimálního preventivního programu Hlavním cílem primární prevence rizikového chování na základní škole je minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Dalším cílem je výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti a motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě Dlouhodobé cíle Minimálního preventivního programu Dlouhodobým cílem primární prevence rizikového chování ve škole je tedy zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: zvyšování sociální kompetence rozvíjení dovedností, které napomáhají orientaci ve vztazích, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků svého jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 31

32 vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Snahou naší školy je rozvíjet tyto kompetence u žáků s respektem k jejich individuálním potřebám za použití interaktivních metod Střednědobé cíle Minimálního preventivního programu: Mezi střednědobé cíle patří realizovat Minimální preventivní program ve vyučovacích předmětech, které se problematikou rizikového chování přímo zabývají (např. Výchova k občanství, výchova ke zdraví, osobnostní a sociální výchova) a v rámci možností realizovat Minimální preventivní program i v ostatních vyučovacích předmětech. Také je třeba věnovat se žákům se zdravotním znevýhodněním a pomáhat jim k jeho kompenzaci. Strategie prevence školy vymezuje také očekávané znalosti, schopnosti a dovednosti, kterých by měli žáci během své školní docházky dosáhnout: Žáci ročníku dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků, znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek, znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, mají vědomosti, jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu, mají právní povědomí v oblasti rizikového chování, dokáží se orientovat v dopravě, umějí přivolat pomoc v krizových situacích. Žáci ročníku mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě, znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl, podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví, znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog, umějí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc, umějí pojmenovat základní mezilidské vztahy, umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti, vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva, mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých je protiprávní, 32

33 znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky. Žáci ročníku znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví, respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám, znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem, znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, umějí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly, znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí, znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů, uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy, umějí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální, umějí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky, umějí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví, vědí, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci, znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny, vědí, že zneužívání dětí je trestné, umějí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek, vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít, bezpečně zvládají modely chování v krizových situacích, dokáží komunikovat se specializovanými službami, odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umějí o nich diskutovat Krátkodobé cíle Minimálního preventivního programu: Krátkodobými cíli rozumíme ty cíle, jichž by mělo být dosaženo v průběhu jednoho školního roku. usnadnit žákům prvních tříd adaptaci na prostředí školy splněno za využití mentoringu společného projektu žáků prvních a devátých tříd. (společný výlet, projektové vyučování v rámci Dne Země, slavnostní předávání slabikářů, slavnostní rozloučení žáků devátých tříd) 33

34 usnadnit žákům šestých tříd adaptaci na druhý stupeň splněno - realizace proběhla ve spolupráci s o. s. M2M, formou adaptačního kurzu pro žáky šestých tříd, a následná práce třídních učitelek zajistit žákům devátých tříd podmínky pro zodpovědný výběr povolání splněno - možnost konzultací s výchovnou poradkyní, které žáci využívali, výběr povolání zařazen i v ŠVP v rámci předmětu praktické činnosti zajistit žákům, především vyšších tříd druhého stupně, prostor pro rozvoj nejen znalostí, ale i nácviku komunikačních, sociálních a interpersonálních dovedností splněno - realizováno v rámci vyučovacích hodin i v mimoškolních činnostech, například při víkendové akci Učit se žít spolu vést žáky k zodpovědnosti za své jednání i za druhé částečně splněno žáci měli možnost účastnit se nejen konzultačních hodin, ale také projednávání přestupků společně se svými zákonnými zástupci, k zodpovědnosti za druhé vedou žáky především aktivity mentoringu vhodným způsobem seznámit žáky, zákonné zástupce, ale i širokou veřejnost s MPP, školním řádem a dalšími dokumenty z oblasti prevence rizikového chování splněno - realizováno prostřednictvím školních webových stránek a elektronické podpory výuky, dále také komunikace se zákonnými zástupci osobně, či y informovat ostatní pedagogické pracovníky o problematice prevence rizikového chování a způsobu její realizace splněno částečně - realizováno nepravidelně při pedagogických poradách, případně osobně návrh: zpřístupnit informace na serveru školy zaměřit se na prevenci drobných přestupků proti školnímu řádu splněno každý vyučující obdržel výtisk školního řádu s přesným popisem jak přestupku, tak řešení a důsledně se jím řídil zpřísnit postihy za vandalismus a ničení cizího majetku díky důslednému dodržování postihů za ničení školního majetku nebylo třeba řešit závažnější přestupky v souvislosti s vandalismem doporučení pro příští rok stále trvat na důsledném dodržování školního řádu. zvýšení informovanosti rodičů a žáků o tématu záškoláctví v současnosti závažný problém byl zaznamenám nárůst počtu jak neomluvené absence, tak především tzv. skrytého záškoláctví, tj. velmi častá, např. jednodenní, absence s řádnou omluvenkou od zákonných zástupců. V příštím školním roce je třeba promyslet koncepci omlouvání absence 34

35 Samozřejmě není možné, aby se různým projevům rizikového chování zcela zamezilo. Důležité ovšem je o této problematice poskytovat co nejvíce informací a možností, jak s nežádoucími projevy rizikového chování nakládat. Tabulka 2 - Realizované celoškolní projekty a další plánované akce a činnosti školy NÁZEV PROJEKTU STRUČNÝ POPIS Termín KOMU JE PROJEKT URČEN Poznámky k realizaci Adaptační pobyt projekt usnadňující adaptaci žáků šestých tříd při přechodu na druhý stupeň, možnost sžít se s novými třídními učiteli, nácvik komunikace a spolupráce, práce na zdravých interpersonálních vztazích mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli žáci a třídní učitelé 6. tříd Je třeba zlepšit komunikaci mezi lektory a vyučujícími. Projednat s lektory možnosti řešení - zaměřit se na potřeby vyučujících, specifikovat kompetence lektorů a vyučujících, větší zapojení pedagogů do některých částí programu, vyšetřit si čas na navázání kontaktu s vyučujícími. Kladně byla hodnocena funkce lektorky, která se věnovala přímo pedagogům a informovala je o dění. Mentoring společný výlet žáků 1. a 9. ročníku a další společné aktivity v průběhu školního roku (vítání prvňáčků, slavnostní žáci 1. a 9. tříd V letošním školním roce mimořádně úspěšné. Žáci mezi sebou navázali velmi dobré vztahy, které přetrvávaly 35

36 předávání slabikářů, společné rozdávání sazenic na Den Země, loučení se s deváťáky) během celého školního roku. Motivační pobyt žáků 9. tříd projekt zaměřený na prohloubení vzájemných vztahů žáků s důrazem na komunikaci a spolupráci, realizovaný v mimoškolním prostředí žáci 9. tříd, případně i třídní učitelé či ŠMP Neuskutečněno z důvodu malého zájmu. Aktivity plánované na motivační pobyt žáků byly využity při víkendové akci Učit se žít spolu. Vánoční koledování celoškolní projekt s vánoční tématikou, předcházený aktivitami školní družiny, prvního stupně a včelařského kroužku (nácvik vánočního vystoupení, vánoční aktivity ve vyučování, výroba vánočních ozdob, pečení perníčků, atd.), předpokládá se i účast žáků druhého stupně (výroba ozdob formou miniworkshopů, všichni žáci školy, především však žáci prvního stupně Jedna z tradičně úspěšných akcí, která je organizována za spolupráce všech zaměstnanců školy, žáků i rodičů. 36

37 prodej včelařských výrobků, charitativní sbírky, atd.) Předtančení polonézy rozvoj spolupráce prostřednictvím společného plánování, nácviku a realizace vystoupení na společenské akci školním plese s důrazem na etickou výchovu žáci 9. tříd a někteří žáci 8. tříd Žáci své předtančení polonézy pojali mimořádně zodpovědně a akce byla úspěšná, jak je patrné i z jejich zpětné vazby. LVK lyžařský výcvikový kurz žáci 7. tříd Úspěšná akce, zaměřená nejen na výcvik lyžování, ale také na týmovou spolupráci. Učit se žít spolu víkendová akce realizovaná ve spolupráci s M2M, o. s. zaměřená na prohlubování vzájemné úcty, čestnosti a respektu březen 2014 žáci vyšších ročníků druhého stupně, bývalí žáci akce je nabídnuta žákům obou napajedelský ch škol Velmi úspěšná akce provázená velkými ohlasy jak žáků, tak i lektorů občanského sdružení. Den Země celoškolní projekt v rámci environmentální ho vzdělávání, pro každou třídu specifická aktivita všichni žáci školy Kladně hodnocena především spolupráce žáků prvních a devátých tříd v rámci mentoringu, kdy rozdávají na 37

38 (návštěva sběrného dvora, rozdávání sazenic rajčat občanům Napajedel osvěta a kontakt s veřejností, úklid lesa apod.) náměstí kolemjdoucím sazenice rajčat, jako symbol projektu. Škola v přírodě tradiční projekt realizovaný pro žáky prvního stupně květen 2014 žáci tříd Úspěšná akce. Kladně hodnoceno pomoc starších žáků mladším, spolupráce v třídních kolektivech. Sportovní den I. stupně sportovní a pohybové aktivity, spolupráce mezi školami červen 2014 žáci prvního stupně 1. ZŠ Napajedla, a žáci ZŠ Žlutava Neuskutečněno z provozních důvodů. Realizace oprav sportovního areálu. Sportovní den II. stupně sportovní a pohybové aktivity, podpora zdravého životního stylu žáci druhého stupně Neuskutečněno z provozních důvodů. Den dětí projekt prvního stupně s důrazem na interakci a volnočasové aktivity žáci prvního stupně Akce, kdy si každý třídní kolektiv tvoří svůj den. Např. 1. a 4. třída společný výlet zaměřený na spolupráci a prevenci v dopravě. Den včel seznámení s činností ČSV Napajedla a kroužku včelařů, rozvíjení pozitivního červen roč. Tuto činnost organizuje včelařský kroužek pro žáky ročníku. Akce zaměřená na 38

39 vztahu k přírodě spolupráci a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě. Týden bezpečnosti konkrétní realizace projektu bezpečná škola, za aktivní účasti vyučujících a vyšší míry spoluúčasti žáků na vytváření a realizaci jednotlivých aktivit, dále také za účasti různých institucí a organizací zabývajících se problematikou prevence rizikového chování. Návštěvy odborníků, přednášky, besedy a workshopy. (pozn. zařazeno bezprostředně před začátek prázdnin, neboť prázdniny jsou pro žáky obdobím se zvýšeným rizikem úrazovosti, nebezpečím kontaktu s návykovými všichni žáci školy, rozvrh hodin pro týden bezpečnosti v příloze Hasík akce realizovaná hasiči Dental Prevention akce realizovaná studentkami stomatologie Městská policie Napajedla Facebook: dobrý sluha a špatný pán akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Seznam se bezpečně akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Jak na finance akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Prevence šikany akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Když třída maká jako tým akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Vztahy v kolektivu akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Sexuální zneužívání akce realizovaná Unií Kompas p. Stavjaník Virtuální x reálný svět akce realizovaná Unií 39

40 látkami apod. Kompas p. Stavjaník Kouření zakázáno akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ Jak říct ne akce realizovaná pedagogem 1.ZŠ První pomoc akce SZŠ Vši, klíšťata apod. akce realizovaná pracovníky KHS Přenosné choroby akce realizovaná pracovníky KHS Správný jídelníček akce realizovaná pracovníky KHS Život se závislostí a boj s ní akce realizovaná o.p.s. Světýlko Jak jsme přišli na svět akce realizovaná o. s. ONŽ Chodíme spolu, zamilovanost, láska akce realizovaná o. s. ONŽ 40

41 Celková úspěšnost besed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program 1. ZŠ Napajedla na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program 1. ZŠ Napajedla na školní rok 2012/2013 příspěvková organizace Minimální preventivní program 1. ZŠ Napajedla na školní rok 2012/2013 Obsah 1. Úvod 2. Co je rizikové chování 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více