Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno"

Transkript

1 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, Brno Výroční zpráva 2010/2011 1

2 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 I. Úvodní informace Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, BRNO Školská právnická osoba (ŠPO) IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Škola zřízena: od jako Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium Jako ŠPO škola zřízena: zřizovací listinou ze dne , č. j. 12/2006 Nově škola zapsána do rejstříku škol jako ŠPO: od Ředitel školy: Mgr. Ing. Jiří Haičman, Brno, Mezírka 12, Brno Rada ŠPO: zřízena zřizovací listinou z , č. j. 12/2006 Školská rada: zřízena Adresa pro dálkový přístup: Nový obor: M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) schválen MŠMT od pod č. j / Budova školy 2

3 Střední odborná škola pedagogická, Pedagogické lyceum, kód oboru : M/003 Šk. rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na žáků jednu třídu 2010/ ,75 Střední odborná škola pedagogická, Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost, kód oboru : M/012 Šk. rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na žáků jednu třídu 2010/ ,0 Střední odborná škola pedagogická, Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru M/01 Šk. rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na žáků jednu třídu 2010/ ,0 Gymnázium, kód oboru : K/81 a K/801 Šk. rok Počet tříd Celkový počet Počet žáků na žáků jednu třídu 2010/ ,125 Celková kapacita školy 480 žáků - osmileté gymnázium 240 žáků každý rok jedna prima cca 30 žáků - střední odborná škola pedagogická 240 žáků, tj. každý rok 2 třídy o cca 60 žácích 3

4 II. Přehled tříd ve školním roce 2010/11 Třída Třídní prof. Učebna Zaměř. Žáků č. G 1 Synek L. 31 G 2 Škrášková K. 108 Gymn.-8 leté 32 G 3 Múčková H G 4 Vondráková C G 5 Kadlčíková L G 6 Proks V G 7 Jašková S G 8 Jeřábková M Celkem G PL Palečková L. P20 PL 4 leté 31 1.PMP Veselý V. 201 PMP 4 leté 30 2.PL Jiroušková M. 105 PL 4 leté 30 2.VHČ Zemánek L. 208 VHČ 4 leté 30 3.PL Nováková J. P09 PL 4 leté 30 3.VHČ Jandová M. 200 VHČ 4 leté 32 4.PL Bielená J. P01 PL 4 leté 28 4.VHČ Svrčulová L. P07 VHČ 4 leté 28 Celkem PL 119 Celkem VHČ 90 Celkem PMP 30 Celkem Pg 239 Celkem žáků 464 Z tohoto přehledu počtů vyplývá, že škole v uplynulém školním roce chybělo 16 žáků do stavu plné kapacity. Úbytek byl především na vyšším gymnáziu, kde do plné kapacity chybělo celkem 15 žáků. Většina z nich již v předchozích letech přestoupila na jiné školy. Tento deficit se snažíme snížit tím, že do nižšího gymnázia nabíráme více žáků při příjímacích zkouškách, ale také přestupy z jiných středních škol. III. Záměry školy, její orientace a trend dalšího vývoje V oblasti materiální předpokládáme: - se výstavbu nové školní tělocvičny a hřišť podle projektu - rozvoj odborných učeben - přípravu dokumentace vestavby do půdního prostoru školy - příprava dokumentace pro vybudování bezbariérového přístupu do školy. O potřebné finance na stavbu tělocvičny, hřišť a vestavbu podkroví se budeme opět ucházet u evropských fondů pro oblast rozvoje lidských zdrojů a opatření rozvoje vzdělávání; dále se budeme snažit o využití různých projektů, grantů a fondů, o přijetí darů různých sponzorů na výše uvedené 4

5 účely. Se snižujícím se počtem uchazečů na střední školy budeme rozvíjet propagaci školy na veřejnosti, tedy tisk letáčků, inzeráty v médiích, burzy a veletrhy škol, dny otevřených dveří. Místo pro stavbu tělocvičny a hřišť v areálu školy Předpoklady a trend dalšího vývoje Pedagogická škola Na základě schváleného programu naplnit každým školním rokem jednu třídu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) a jednu třídu oboru Pedagogické lyceum (PL). Obor VHČ postupně uzavřít, protože jej nahrazuje obor PMP. Gymnázium Na základě schváleného programu naplnit každým školním rokem jednu třídu. Zřizovateli navrhujeme financovat dle možnosti hlavně materiálně technické vybavení jednotlivých kabinetů a sbírek školy a provoz budovy. MŠMT navrhujeme přispívat i nadále na tarifní platy zaměstnanců, učební pomůcky, školní pomůcky, neparalelní třídy, integrované žáky apod. 5

6 Výsledky maturitních zkoušek Výsledky maturitních zkoušek G8 Druh studia Počet maturantů IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli, nepřipuštěni Denní Počet opakujících zkoušku Výsledky maturitních zkoušek PL4 Druh studia Počet maturantů Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli, Nepřipuštěni Denní Počet opakujících zkoušku Výsledky maturitních zkoušek VHČ4 Druh studia Počet maturantů Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli, nepřipuštěni Denní Počet opakujících zkoušku Zahájení maturit na gymnáziu - jaro

7 TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČESKÉ REPUBLICE (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) ŠKOLA ZŘIZOVATEL KRAJ SKÓRE NÁZEV SÍDLO ŠKOLY 1. První obnovené reálné Lindnerova 3 Praha 8 SOUKROMÁ Hlavní město 238,36 gymnázium,o.p.s. Praha 2. Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3 Praha 1 VEŘEJNÁ Hlavní město 226,41 Praha 3. Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 CÍRKEVNÍ Hlavní město 225,24 Praha 4. Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 VEŘEJNÁ Hlavní město 223,92 Praha 5. Cyrilometodějské gymnázium Lerchova 63 Brno-střed CÍRKEVNÍ Jihomoravský 216,02 a SOŠ Pg 6. Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav VEŘEJNÁ Středočeský 215,00 7. Gymnázium Dašická 1083 Pardubice I VEŘEJNÁ Pardubický 214,48 8. Gymnázium Nad Kavalírkou 1 Praha 5 VEŘEJNÁ Hlavní město 214,46 Praha 9. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 VEŘEJNÁ Hlavní město 214,08 Praha 10. Biskupské gymnázium J.N.Neumanna a Církevní ZŠ Jirsíkova 5 České Budějovice CÍRKEVNÍ Jihočeský 212,25 ŘEDITELÉ TĚCHTO ŠKOL DALI SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY EXPLICITNÍ SOUHLAS! 7

8 TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ GYMNÁZIA (JIHOMORAVSKÝ KRAJ) POŘADÍ ŠKOLA ZŘIZOVATEL SKÓRE ŠKOLY V KRAJI V ČR NÁZEV SÍDLO ŠKOLY 1. 5 Cyrilometodějské Lerchova 63 Brno-střed CÍRKEVNÍ 216,02 gymnázium a SOŠ Pg Gymnázium a ZUŠ Riegrova 17 Šlapanice VEŘEJNÁ 208, Klasické a španělské gymnázium Vejrostova 2 Brno-Bystrc VEŘEJNÁ 187,60 ČTYŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY (JIHOMORAVSKÝ KRAJ) Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ Pg Obchodní akademie, SOŠ a VOŠ KISS Obchodní akademie, SOŠ a VOŠ KISS Obchodní akademie a SZdŠ Lerchova 63 Brno-střed CÍRKEVNÍ 165,42 Kotlářská 9 Brno-střed VEŘEJNÁ 162,02 Kotlářská 9 Brno-střed VEŘEJNÁ 160,88 Nad Čertovkou 18 Blansko VEŘEJNÁ 160,64 ŘEDITELÉ TĚCHTO ŠKOL DALI SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY EXPLICITNÍ SOUHLAS! 8

9 Údaje o absolventech školy maturita 2011 (k 7. říjnu 2011) podrobnosti na webových stránkách školy Obor studia PL VHČ G Počet žáků ve třídě Počet absolventů Studující na VŠ Studující na VOŠ, JŠ Zaměstnaní v oboru Zaměstn. mimo obor Mateřská dovolená Au-pair Nezaměstnaní Nezjištění Výsledky vzdělávání celkem Celkové hodnocení a klasifikace žáků - pedagogická škola ročník poč.tříd/ prospěl s prospěl neprospěl, opakují žáků vyznam. neklasifik. 1. 2/ / / / Celkem 8/ Počet vyznamenaných na pedagogické škole oproti loňsku stoupl o dvacet, počet studentů s neprospěchem klesl o jednoho. Celkové hodnocení a klasifikace žáků - gymnázium ročník poč.tříd/ prospěl prospěl neprospěl, opakují počet žáků s vyznam. neklasifik. 1. 1/ / / / / / / / Celkem 8/ Počet vyznamenaných na gymnáziu vzrostl oproti loňsku o šest, počet studentů s neklasifikací klesl o jednoho. 9

10 Předčasná ukončení a přerušení studia a zameškané hodiny - pedagogická škola Ročník Počet celkem z důvodu z jiných počet hodin prospěchu důvodů zameškaných neomluv Celkem Předčasná ukončení a přerušení studia a zameškané hodiny - gymnázium Ročník Počet celkem z důvodu z jiných počet hodin prospěchu důvodů zameškaných neomluv Celkem Výsledky SCIO Stonožka v G 4 ve školním roce 2010/ 2011 ÚSPĚŠNOST v % Třída Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady G G v ČR 76 63,8 74,1 Počet žáků 26 z z z Velikým úspěchem kvarty gymnázia naší školy byly testy SCIO Stonožka, které opět prokázaly, že naši žáci patří mezi 10 % nejlepších v ČR. Testování se zúčastnilo celkem 820 škol s asi 29 tisíci žáky 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. 10

11 11

12 Denní studium pro školní rok 2011/2012 Kód a název oboru V. Údaje o přijímacím řízení 1. kolo oba termíny počet odevzdali zápisový lístek přijatých přijatých bez PZ celkem přihl. zúčast. na PZ K/81 Gym M/003 PL M/01 PMP Podmínky přijetí ke studiu na střední pedagogickou školu (PMP, PL) pořadí studentů sestaveno na základě bodového hodnocení z: - prospěchu ZŠ na konci předposledního ročníku, bodového hodnocení olympiád a soutěží, bodování výstupního hodnocení ze ZŠ, bodování za účast v uměleckých kroužcích po dobu od 12 měsíců a více, praktických zkoušek z Hv nebo VV, písemného všeobecného testu, ústního pohovoru. Podmínky přijetí ke studiu na osmileté gymnázium pořadí studentů sestaveno na základě bodového hodnocení z: - prospěchu ZŠ, bodového hodnocení olympiád a soutěží, bodování výstupního hodnocení ze ZŠ, písemné zkoušky z českého jazyka, písemného testu z náboženské výchovy, písemného testu matematiky SCIO. 12

13 VI. Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2010/2011 vyučovalo celkem 51 učitelů, z toho 43 kmenových a 8 externích. Celkový přehled personální situace Útvar Funkce Přepočtený počet Pedagogičtí pracovníci ředitel 1,0 zástupce ředitele 2,0 učitel 40,076 Celkem 43,076 Nepedagogičtí pracovníci Celkem 8,072 Kvalifikovanost a aprobovanost, důchodový věk Učitelé Kvalifikovanost v % 100% Aprobovanost v % 98,7 Nekvalifikovaní pracovníci v % 0 Důchodci přepočtený počet 2,51 Věkové složení pedagogických pracovníků Věkové složení pedagogických pracovníků /včetně externistů/ Pedagogičtí pracovníci (přepočtené počty na plně zaměstnané) Věk Muži Ženy do 35 let 4,716 6, let 3,52 13,896 nad 50 let 1,385 7,953 důchodový věk 1,19 1,33 Celkem 10,811 29,265 13

14 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků Typ kurzu / školení Počet zúčastněných pracovníků, dny Studium pro získání aprobace CMTF Olomouc 1, v průběhu roku Studium pro získání aprobace FF MU, ŠJ 1, v průběhu roku Funkční studium Koordinátor envirom. vých. 1, v průběhu roku Školení výchovných poradců 2, 2 Školení o použití jedů v chemii 2, 1 Matematická konference 1 dohromady na 6 dní Školení preventistů drog K-Centrum 1, 1 Keramický kurz 1, 1 Semináře v rámci Asociace PgŠ ČR 1, 3 Semináře v rámci Asociace gymnázií 1, 2 Semináře v rámci Asociace církevních škol 1, 3 Semináře pro mzdové účetní 1, 1 Systém SAS 2, 3 Semináře z biologie 1, 3 Školení požárních hlídek 1, 1 Školení BOZP a PO IBP 5, 1 noví zaměstnanci Setkání učit. matematiky všech stup.a škol 1, 3 Školení v elektrotechnice vyhl.50/ 1978Sb. 1, 1 Tvorba projektů pro EU 2, 2 Školení o novele Zákoníku práce 1, 1 Porady ředitelů krajských SŠ Cejl 1, 3 Asociace ředitelů církevních škol AG Kroměříž 1, 3 Valná hromada a AŘPgŠ ČR Brno 1, 3 Regionální konference NNO 1, 1 Kvalita sociálních služeb v Brně - Charita 1, 1 NNO a fondy EU seminář 1, 1 Rozpočet schůzka na MŠMT Praha 2, 1 Invex fórum 2, 1 E-lerningové školení zadavatelů a hodnotitel ČJ 6, 2 E-lerningové školení zadavatelů a hodnotitel CJ 7, 2 AŘ gymnázií ČR JmK Břeclav 1, 2 Škola a ČŠI 1, 1 Porady ředitelů brněnských gymnázií 1 na 9 poradách VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 školu inspekce navštívila dvakrát, a to 16. září 2010 a 11. října Inspekce v září byla pojata jako následná kontrola odstranění nedostatků po předchozí inspekci školy v lednu ČŠI vydala Protokol o státní kontrole vše bez závad. Nový Protokol a inspekční zprávy ČŠI z minulých let jsou k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy a ČŠI. 14

15 Říjnová inspekce byla pojata jako monitoring při generálce na společnou maturitu nebyla vydána žádná zpráva ani protokol, ale inspektorkou bylo ústně konstatováno, že vše proběhlo řádně a bez nedostatků. VIII. Rada školy Zřizovací listinou ze dne byla zřízena Rada školské právnické osoby, složená ze zástupkyň zřizovatele sester České provincie Kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Jejím úkolem je spoluřídit s ředitelem školu. Během uplynulého školního roku Rada školy a vedení školy společně zasedaly dvakrát, především ohledně doplnění údajů a schválení dle příslušných ustanovení zákonů a prováděcích vyhlášek. Zápisy jsou k dispozici u předsedkyně Rady a na webových stránkách školy. IX. Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Byla zřízena jako Rada školy dne Nově zvoleným předsedou od 24. března 2010 je Ing. et Mgr. Jaroslav Smékal. Školská rada zasedala dvakrát a schválila či projednala potřebné dokumenty podle zákona a koncepci, záležitosti a dlouhodobé trendy vývoje školy. Zápisy jsou k dispozici u předsedy Rady a na webových stránkách školy. X. Klub přátel Cyrilometodějské školy Je občanské sdružení, které svou prací a činností přispívá k rozvoji Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné pedagogické škole v Brně. Vzniklo zaregistrováním na Ministerstvu vnitra ČR. Předsedou je Mgr. Vojtěch Veselý. Údaje o pracovnících školy XI. Poradenské služby na škole a) počty fyz. počet Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání výchovný poradce 2 kurzy VŠ psycholog speciální pedagog

16 b) věková struktura do 35 let let 50 let-důch.věk/z toho důchodci výchovný poradce - 1 1/- psycholog - - -/- speciální pedagog - - -/- XII. Další údaje o škole Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech: Studium žáků gymnázia na gymnáziu Sacré-Coeur ve Vídni v Rakousku vždy na semestr dva studenti. Pravidelné zájezdy žáků a vyučujících do Vídně Společné prázdninové pobyty žáků a vyučujících v zahraničí exkurze do Osvětimi G6 Francie výměnný pobyt s Lycée Saint Vincent v Rennes Ukrajina výměnný pobyt s 19. gymnáziem v Melitopolu Školou organizované a podporované aktivity: Adopce na dálku žáci i vyučující astronomický pořad v Planetáriu Mikuláše Koperníka v rámci výuky fyziky Brněnská cihla - sbírka pro Chráněné bydlení sv. Michaela Charita ČR Brněnská filharmonie návštěvy zkoušek v rámci výuky hudební výchovy Brno, Olomouc - zeměpisné a dějepisné exkurze Burzy a miniveletrhy SŠ na základních školách v Brně i mimo Brno Den dětí, sportovní dny, významné dny, karnevaly ve školách, školských zařízeních (především na vedlejší CMcZŠ) organizace studentů PgŠ Den pěstounských rodin Den učitelů oslava s pohoštěním Diecézní Charita Brno - účast žáků a žákyň Pg v akci Strom splněných přání divadelní kroužek divadelní představení v rámci výuky ČJ (dopolední i večerní) divadlo Bárka - divadelní představení v rámci výuky anglického jazyka Duchovní cvičení pro zaměstnance církevních škol na Petrinu v Brně exkurze studentů posledních ročníků v Praze v rámci výuky českého jazyka a dějepisu galerie a výstavy - návštěvy v rámci výuky výtvarné výchovy hudební festival středních pedagogických škol v Krnově - jaro 2010 Každoroční pouť zaměstnanců v přípravném týdnu koncert pro misie pěveckého sboru leden 2011 koncerty školního pěveckého sboru Kralický památník Bible kulturní centrum Lužánky návštěvy různých výtvarných a hudebních aktivit Liga vozíčkářů a Charita ČR spolupráce při sbírkách Mahenův památník a knihovna - návštěvy v rámci výuky českého jazyka Mikulášské besídky pro děti v mateřských školách 16

17 muzea a archívy návštěvy, exkurze a spolupráce s nimi návštěva brněnské mešity se studenty G6 Orientační dny Fryšták, fary- seznamovací akce pro 1. ročníky SŠ Poema účast a ocenění na soutěži v recitaci poutní zájezd studentů na Velehrad protidrogové přednášky přehlídka Odry v březnu 2011 účast školního sboru Recyklohraní - sběr použité elektroniky a baterií sběr plastových lahví sbírka Bílá pastelka sbírka Emil sbírka Projekt Šance sbírka Sluníčkový den soustředění školního pěveckého sboru Sportovní den školy Škola v přírodě Svojanov seznamovací akce pro G1 Školní ples organizace Klubu přátel CM školy školní turnaj ve stolním tenise školní výlety Technické muzeum v Brně Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR turnaj v malé kopané mezi církevními školami v Kroměříži Vánoční akademie Varhany v kostele sv. Tomáše v Brně ukázka hry v rámci výuky hudební výchovy Veletrh středních škol veletrhy Gaudeamus a Invex návštěvy studentů a vyučujících Školní ples 17

18 Některé významné události roku v malé fotogalerii: Návštěva ministra školství Mgr. Josefa Dobeše prosinec 2010 Pan ministr zkouší primány gymnázia z fyziky 15. výročí školy leden

19 Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle žehná již třetí CD školního sboru Výměnný pobyt duben 2011 u nás a červen 2011 ve Francii Společná píseň 19

20 Návštěva Francie Ukrajina květen 2011 Přátelé z Ukrajiny v Brně 20

21 Reprezentace školy: Výroční hodnocení studentů 2010 / 2011 Reprezentace školy G 1 Matemat. olympiáda ( městské kolo): Mikuláš Heinz ( 5.m.) Anna Kasanová ( 7. m.), Tomáš Martauz, Marie Jalová, Julie Konečná, Klára Bochníčková, David Caha (úspěšný řešitel) Biologická olymp.( městské kolo): David Caha, Anna Múdra Matematický klokan: David Lang, Daniel Navrátil G 2 Matem. olympiáda (školní kolo): Gabriela Kyzlinková Akce Prosociální den v Domově pokojného stáří: Eva Kellnerová a Kateřina Procházková G 3 Biologická olympiáda (městské kolo): Michaela Ryšavá Akce Prosociální den v Domově pokojného stáří: Eva Kielarová a Barbora Koppová G 4 Matemat. olympiáda (krajské kolo): Josef Šikula (7.m.) Biolog. olympiáda( krajské kolo): Marek Caha (5. m.) Olympiáda v čes. jazyce (krajské kolo): Eliška Opálková (5.m.) G 5 Biologická olympiáda (krajské kolo): Kamil Oweis Brněnské kolo: František Herz (2.m.), Dominik Levíček (3. m.), Kateřina Smetanová (3. m.) G 6 Matemat. olympiáda (krajské kolo): Jindřich Dvořák Biolog. olympiáda(krajské kolo): Klára Kročová (3.m.) G 7 PL 1 Olympiáda v čes.jaz. (krajské kolo): Štěpánka Hanáčková (3.m.) Brněnské kolo výtvarná část: Kristian Vlach Hudební festival Krnov: Věra Zetochová ( 1.m.) 21

22 PL 2 Brněnské kolo výtvarná část: Magdaléna Čerešnová, Tereza Dynková, Michaela Havránková, Jitka Musilová, Žaneta Pavlíčková, Jan Pololáník, Eva Sýkorová, Marie Kandelová, Zábojníková Petra Hudební festival Krnov a Přehlídka Odry: Romana Zálešáková (1. m.), Lucie Křížová Brněnské kolo: Lenka Fajmonová, Dora Horká (1. m.) PL 3: Hudební festival Krnov a Přehlídka Odry: Lucie Korčianová (1.m.) Brněnské kolo: Petra Švandová (1.m.) PMP 1 Brněnské kolo výtvarná část: Eliška Lízalová Hudební festival Krnov: Eliška Lízalová Akce Den Země: Kateřina Jelenová VHC 3 Hudební festival Krnova Přehlídka Odry: Klára Kosmáková (2.m.), Marie Hamříková Brněnské kolo: Marie Hamříková (1. m.) Brněnské kolo výtvarná část: Vendula Pohanková, Veronika Stehlíková, Klára Tylšarová, Eliška Křivánková, Zdislava Bílá Poema: Ludmila Štěrbová (1. m.) Fotbalové a florbalové družstvo: Marek Nečas, Vojtěch Klement, Josef Klíma, Jiří Procházka Redakce časopisu Lercháč: G 4: Kateřina Pokorná, Marek Caha, Zdislava Klementová, Markéta Solnická G 5: Veronika Králová, Klára Kročová, Vojtěch Janský, Vojtěch Ryšavý, Martina Šedá, Kristýna Mrázová, Lucie Říhová Dramatická jelita: Veronika Večerková a Kamil Oweis Školní sbor: bowling 22

23 Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení ) mateřské školy speciální školy základní školy v Brně a okolí domovy mládeže domovy důchodců centra volného času speciální pedagogická centra pedagogicko psychologické poradny Brno a Brno-venkov Asociace středních pedagogických škol ČR Asociace ředitelů církevních škol ČR Asociace ředitelů jihomoravských gymnázií církevní školy a školská zařízení v brněnské diecézi i v ČR Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, Masarykova univerzita spolupráce s vysokými školami (PF, FF MU spolupráce na projektech EU) úřady práce Diecézní a oblastní Česká katolická Charita Jihomoravský krajský úřad především odbor školství Občanské sdružení Masarykova čtvrť místní organizace KDU-ČSL Magistrát města Brna ÚMČ Brno-střed Sdružení Podané ruce Tyflocentrum Centrum sociálních služeb Klub přátel CM školy Biskupství brněnské. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty Tiskárna Arch v Brně-Černovicích firma A3 Účast žáků a pedagogů na životě obce Účast na pravidelných regionálních konferencích a dalších aktivitách nevládních a neziskových organizací Jihomoravského kraje a spolupráce s nimi, spolupráce se zastupiteli Úřadu městské části Brno-střed a místní organizací KDU-ČSL, se zastupiteli a úředníky Magistrátu města Brna, se zastupiteli, úředníky a radními Jihomoravského krajského úřadu především z odboru školství. XIII. Zhodnocení a závěr Uplynulý rok byl plný událostí od generálních zkoušek maturit na podzim, přes návštěvu ministra školství ve škole, 15. výročí školy s otcem biskupem, obě zahraniční návštěvy až po první společné a profilové (tzv. státní ) maturity v nové podobě. Právě zmiňované maturitní zkoušky vynesly školu mezi elitu jak Jihomoravského kraje (gymnázium i střední pedagogická se umístily 23

24 v obou oborech vzdělávání na prvním místě), tak hlavně mezi nejlepších deset gymnázií České republiky. Z bezmála středních škol, na kterých se první státní maturity skládaly, je pouze 36 škol církevních, z toho mezi deseti nejlepšími byly hned tři, což pokládáme za velký úspěch celého církevního školství v naší republice. K věhlasu školy bezpochyby přispěly také výborné výsledky našich žáků v soutěžích, olympiádách, přehlídkách a testování, ale i podíl školy na kulturním životě města Brna. Výrazným kladem je také zapojení žáků do různých humanitárních sbírek a akcí a spolupráce se sociálními institucemi a organizacemi především v rámci odborných praxí na pedagogické škole. Uplynulý školní rok lze tedy pro školu hodnotit jako mimořádně úspěšný. Svědčí o tom také umísťování našich absolventů v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách a jejich úspěchy v zaměstnání. Pro školu i pro celou církev je také velikou událostí, že koncem června byl v olomoucké arcidiecézi vysvěcen na kněze Římsko-katolické církve první z absolventů naší školy. Snažíme se o budování dobrých vztahů mezi pedagogy a zaměstnanci školy, lidsky a křesťansky přistupovat k problémům našich žáků a jejich rodin. Jsme přesvědčeni o tom, že právě pomocí různých společných akcí se daří udržovat pěkné vztahy ve třídách, v pedagogickém sboru i mezi zaměstnanci školy. Velmi dobrá byla také spolupráce se zřizovatelem Českou provincií Kongregací sester sv. Cyrila a Metoděje. Svými sponzorskými dary přispívá k vybavení školy, pomáhá při výběru žáků i učitelů na školu, podílí se na řešení problémů během roku a především radou, pomocí a modlitbou pomáhá při vytváření dobrého klimatu školy. Výroční zpráva byla v úplné podobě projednána a schválena Školskou radou školy dne 12. října V Brně dne 12. října 2011 Ing. et Mgr. Jaroslav Smékal předseda Školské rady V Brně dne 12. října 2011 Ing. et Mgr. Jiří Haičman ředitel školy 24

25 XIV. výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Neinvestiční výnosy a náklady v tis. Kč Výnosy 1. Státní dotace Dotační program Nová maturita MAG Projekt ESF Úřad práce Dotace Jihomoravského kraje pěvecký sbor Cantate Renovabis, včetně příspěvku zřizovatele Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy ( sponz. dary, úroky apod.) Výnosy celkem Náklady 6. Výdaje na prostředky a platy Výdaje na ost. platby za provedenou práci Odvody zdrav., soc. pojištění Výdaje na učebnice a neinv. uč. pomůcky Výdaje na další vzděl. zaměstnanců Ostatní provozní náklady z toho nájemné Výdaje v rámci hospodářské činnosti Náklady celkem Investiční výdaje Zdroje investičních výdajů Hospodářský výsledek v hlavní činnosti Hospodářský výsledek v hospod. činnosti Hospodářský výsledek - zisk Celkový přepočtený počet pracovníků 24. Použití fondů - Fond na výchovně vzdělávací účely 95 FO - RF - Z toho počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy pedagog. prac. Průměrná měsíční výše nenárok. složky mzdy nepedag. pracovníků 46,858 38, , ,00 V Brně dne 30. března 2011 Ing. et Mgr. Jaroslav Smékal předseda Školské rady V Brně dne 30. Března 2011 Ing. et Mgr. Jiří Haičman ředitel školy 25

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více