VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6. Údaje o významných školních aktivitách 7. Závěr výroční zprávy Přílohy: Hospodaření školy za rok 2011 Minimální preventivní program Učební plány Zpracoval: ak. mal. Jan Pospíšil, ředitel školy

2 1. ÚDAJE O ŠKOLE Název: Sídlo: Forma hospodaření: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Všehrdova 267, Uherské Hradiště příspěvková organizace IČO školy: IZO školy: IZO ředitelství: Tel.: Fax: Tel. do šk. jídelny: URL: Charakteristika školy: Zřizovatel: Ředitel školy: Střední uměleckoprůmyslová škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792, Zlín. Studium je denní, čtyřleté. Ak. mal. Jan Pospíšil Jmenován do funkce od 1. února 1992 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, náměstkem MŠMT RNDr. Jiřím Čechem, č. j /92 ze dne Dne 6. března 2012 změněn výkon funkce ředitele na dobu určitou, tj. od 2. srpna 2012 do 31. července 2018 MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského Kraje. Tel.: Fax: Zástupce ředitele: Mgr. Antonín Ťuhýček Tel.: Škola byla založena ve Zlíně v roce 1939 firmou Baťa jako Škola umění. V roce 1952 přesídlila do Uherského Hradiště, do současné budovy ve Všehrdově ulici potom v roce Veškeré prostory této budovy začala škola užívat po roce Nyní probíhá výuka ve dvou budovách, ve Všehrdově ulici je sedm oborů a v Malinovského ulici dva obory. Škola byla zřízena MŠMT v ČR dne 1. července Do sítě škol byla zařazena 28. června Poslední aktualizace v této síti proběhla Týkala se zápisu do školského rejstříku nového oboru vzdělávání M/17 Multimediální tvorba a výmazu ze školského rejstříku oboru vzdělávání M/023 Tvorba hraček a dekorativních předmětů. Dále se týkala změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole na 300. Součástí školy je školní jídelna zřízená dodatkem ke zřizovací listině MŠMT v ČR s účinností od 1. ledna Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. SOŠ ,4 37,6 7,0 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. prac. Školní jídelna x 293 3,8 77,1 2

3 Školská rada ve školním roce 2011/2012 skončila své tříleté volební období. Nové volby do školské rady proběhly 14. prosince Nově byla ustanovena od a v současné době pracuje ve složení: zástupce zřizovatele: zástupce pedagogických pracovníků: zástupce zletilých studentů či zákonných zástupců: Ve školním roce 2011/2012 proběhly dvě zasedání. Mgr. A. Antonín Mach Akad. soch. Vojtěch Anderle Julie Lupačová, studentka 3. ročníku školy Střední uměleckoprůmyslová škola je odbornou školou výtvarného zaměření. Vede žáky k samostatné práci v devíti specifických oborech. Vychovává propagační a reprodukční výtvarníky, návrháře a modeláře. Celým výchovným procesem se prolíná snaha o vyváženou kombinaci výtvarných a praktických dovedností. Důraz je kladen na tříbení individuálních schopností a invence žáků pod vedením zkušených pedagogů. V současné době se každý žák učí používat základní a aplikační programové vybavení počítače pro plné uplatnění v praxi nebo dalším studiu. Základem výtvarného školení je zvládnutí kresby, práce s barvou, tvarem a dalšími výrazovými prostředky. Na oborech se snaží získat odborné vědomosti a dovednosti. Nedílnou součástí výuky je kvalitní vyučování teoretických předmětů. SUPŠ je školou s nadregionální působností. Některé obory jsou vyučovány pouze na naší škole. V ČR je to obor obuv, na území Moravy obory multimédia a kamenosochařství, v našem kraji téměř všechny zbývající. Oborová nabídka je dostačující v návaznosti na potřeby zaměstnání v regionu i mimo něj. Reálné možnosti absolventů uspět na trhu práce jsou velmi dobré. V současné době odchází téměř 75 % absolventů studovat na vysoké školy, ostatní dokáže trh práce v příslušných oblastech uměleckých a uměleckořemeslných absorbovat. Studenti jsou během studia vedeni ke spolupráci s organizacemi, úřady, podniky a dalšími institucemi. Realizují pro ně své výtvarné návrhy, pořádají výstavy, což jim pomáhá vytvořit reálnou představu o práci a potřebách v oblasti umění v daném regionu. Práce studentů jsou pro jejich nový tvůrčí pohled a nekonvenčnost přínosem v oblasti reklamy a propagace regionu. Pedagogický sbor je z 95 % plně kvalifikovaný, tři pedagogové si ve školním roce 2011/2012 chybějící pedagogické vzdělání doplnili. Kvalitní a aktivně činní výtvarníci působící zároveň jako pedagogové mají pozitivní vliv na živou a tvůrčí atmosféru ve škole. Naším cílem je udržení kvalitního složení pedagogického sboru, zajištění solidního materiálního zázemí a dobrá vybavenost školy. To je předpokladem pro hodnotnou výuku s uplatněním nejmodernějších postupů a metod. Škola by se tak i v budoucnu měla udržet na špičce renomovaných zařízení podobného typu. 3

4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 Kód oboru (KKOV) DENNÍ STUDIUM Ukončilo Počet žáků MZ Užitá malba M Užitá malba M/ Užitá fotografie a média M Užitá fotografie a média M/ Tvarování průmyslových výrobků průmyslový design M Průmyslový design M/ Propagační výtvarnictví propagační grafika M Grafický design M/ Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky M Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu M/ Modelářství a návrhářství oděvů M Modelářství a návrhářství oděvů M/ Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků M Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků M/ Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M Kamenosochařství M/ Multimediální tvorba M/ Studium při zaměstnání na SUPŠ Uherské Hradiště není. Ve školním roce 2011/2012 bylo ukončeno vzdělávání v oboru M 022 Modelářství a návrhářství oděvů. 4

5 2. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE MEZINÁRODNÍ PROJEKT SPOLUPRÁCE ŠKOL, COMENIUS Ve školním roce 2011/2012 byl ukončen dvouletý projekt s názvem Evropská fóra pro aktivní evropskou mládež. Mladí Evropané nadšeni aktivním občanstvím. Koordinátory projektu byly PhDr. Zdeňka Šáchová a MgA. Eva Blahůšková. Partneři: SISA (Antverpy, Belgie) SUPŠ (Uherské Hradiště, Česká republika) Gertrud-Luckner-Gewerbeschule (Freiburg, Německo) Alstromergymnasiet (Alingsas, Švédsko) Geroskipou (Paphos, Kypr) IPSSCT Elsa Morante (Sassuolo, Itálie) Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych (Konskie, Polsko) PROJEKTOVÉ AKTIVITY: Partnerská schůzka Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych nr 1, Kónskie, Polsko Termín: Téma: On the move, Migration (projekt zpracoval obor oděv K. Kudrová, M. Borošová) Účastníci SUPŠ: E. Blahůšková, Z. Šáchová Partnerská schůzka Geroskipou, Pathos, Kypr Termín: Téma: All Animals are equalbut, Equal opportunities (projekt zpracoval F. Petrák + studenti) Partnerská schůzka Alströmergymnasiet, Alingsas, Švédsko Termín: Téma: Dreams as an incitement for action (projekt zpracoval obor oděv + P. Graffe a I. Habartová) Workshop studentů a učitelů SUPŠ SISA (Uherské Hradiště, ČR) Termín: března 2012 Jedenáct antverpských studentů a čtyři jejich učitelé navázali v rámci Comenia na dlouholetou tradici ve spolupráci SUPŠ Uherské Hradiště a belgické školy SISA v Antverpách. Belgičané si u nás vyzkoušeli kresbu podle živého modelu, klasické grafické techniky, vyrobili drobné kožené předměty v obuvnických dílnách a na keramickém oboru mohli točit misky z keramické hlíny a sami si je naglazovat. Po workshopech trávili čas s našimi studenty a pedagogy ve městě a prohlédli si i památky v okolí Uherského Hradiště. 5

6 Česko-polsko-slovenský výtvarný projekt METAMORFÓZY ARCHITEKTURY MAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ (CZ) Účastníci projektu: 11 studentů /CZ/ SUPŠ UH 11 studentů /PL/ ZSP BYDGOSZCZ 10 studentů /SK/ SUŠ TRENČÍN 7 pedagogů Třicet devět účastníků projektu, které pojil zájem o výtvarné umění, se setkalo na týdenním projektu v Uherském Hradišti. Ze SUPŠ UH se projektu účastnili studenti oborů grafický design, multimédia a fotografie a rovněž pedagogové těchto oborů Klára Roche Popelka, Rostislav Štefánek, Jaromíra Slívová a Petra Pohlová. Tématem projektu byly proměny architektury. Účastníci kreslili, fotografovali a pomocí kresby či počítače proměňovali vybrané architektonické objekty. Výsledky této tvorby mimo jiné uplatnili při vytvoření finálního výstavního plakátu. Projekt byl zahájen společným seznámením se a prohlídkou ateliérů školy. V pondělí strávili účastníci projektu v budově školy, v úterý vyjeli do benediktýnského kláštera v Rajhradě u Brna, kde měli možnost prohlídnout si Památník národního písemnictví a klášter a následně celý den tvořit jak v gotickobarokním kostele, tak i v rajském dvoře kláštera. Po noci strávené v Besedním domě v Ivančicích, pokračovali ráno do Dolních Kounic. Zde se nachází velmi inspirativní místo pro tvorbu zřícenina kláštera Rosa coeli. V tomto klášteře z 12. stol. strávili neopakovatelný a velmi tvořivý den. Cestou zpět do Uh. Hradiště účastníci navštívili Kongresové centru firmy Kovosteel, kde měli možnost vidět unikátní transformaci staré technické budovy cukrovaru do nového Kongresového centra a velmi nápaditý projekt Kovozoo, který je umístěn v zahradě firmy. Celý čtvrteční den byl věnován workshopu na téma mapping na SUPŠ UH. Účastníci pracovali ve skupinách pod vedením profesionálních lektorů ze Zlínského seskupení Hucot. Ve večerních hodinách byl promítán film s výsledky z tohoto workshopu. Pátý den projekt pokračoval pracemi na počítači s využitím kreseb z uplynulých dní. Účastníky přivítalo i kino Hvězda, kde byl připraven komponovaný program z oblasti architektury. Na programu byly sudetské filmy z AVU, dokumentární film o pražské galerii Trafačka i unikátní dokument Skici Franka Gehryho. Večer již patřil multikulturnímu hudebnímu posezení v Cafe Portál, kdy si účastníci sami vybrali k poslechu hudbu své země, a současně měli i možnost setkat se s místní komunitou. Sobota patřila celodenní práci ve školních počítačových ateliérech. Každý účastník vytvořil jeden finální plakát, který je určen pro výstavu z projektu. V neděli před odjezdem se účastníci ohlédli za uplynulým týdnem, každý vyjádřil své pocity z projektu, i to, co si z projektu odnáší a co by bylo dobré v budoucích projektech udělat jinak. Výsledky z projektu byly k vidění na výstavě, která se uskutečnila v kině Hvězda v Uh. Hradišti. V Trenčíně se výstava uskutečnila také v září 2012 a v listopadu byla výstava prezentována v polské Bydgošti. Klára Roche Popelka Koordinátorka projektu 6

7 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012. K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 43 37,6 Externí pracovníci 1 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek Kval. Aprobace Délka praxe 1. ředitel 1 VŠ OPV zást. ředitele 1 VŠ Ma - Inf ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 0,85 VŠ OPV 4 6. ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV 5 9. ved. oboru 0,86 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV třídní učitel 1 VŠ M-Fy výchovný poradce 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 0,71 VŠ OPV učitel 0,62 VŠ OPV třídní učitel 1 VŠ Bv-M třídní učitel 0,48 VŠ Čj učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV třídní učitel 0,76 VŠ Che učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV třídní učitel 1 VŠ DVK učitel 1 SŠ OPV třídní učitel 1 VŠ M-Fy D třídní učitel 1 VŠ Aj-Čj 36 7

8 30. třídní učitel 1 VŠ Čj-Oz učitel 0,52 VŠ OPV třídní učitel 1 VŠ Aj-Čj učitel 1 VŠ Aj-Čj učitel 1 VŠ OPV učitel 0,72 VŠ OPV učitel 0,86 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 0,57 VŠ OPV učitel 0,86 VŠ OPV učitel 0,67 SŠ OPV učitel 0,14 VŠ OPV 42. třídní učitel 0,43 VŠ Ma-Bi učitel 0,52 VŠ OPV 1 OPV odborné předměty výtvarné Průměrný věk zaměstnanců je 42,8 let. Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků do 29 let 6 30 až 39 let až 49 let let až do vzniku na SD 14 důchodový věk 1 Aprobovanost a kvalifikovanost pracovníků je vyhovující. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2011/2012 v % Požadovaný stupeň vzdělání (vysokoškolské) 95,3 Aprobovanost výuky 95,5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 18 15,94 Externí pracovníci

9 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 Jméno a příjmení Pracovní zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání, obor 1. D ekonom 0,5 ÚSO ekonom 2. ekonom, rozpočtář 1 ÚSO ekonom 3. účetní 1 ÚSO ekonom 4. skladnice 1 ÚSO ekonom 5. vedoucí jídelny 1 SOU stravování 6. knihovnice 0,775 ÚSO knihovnice 7. uklízečka 0,875 základní 8. školník údržbář 1 SOU elektrikář 9. školník údržbář 1 SOU instalatér 10. školník údržbář 1 SOU instalatér 11. uklízečka 0,875 ÚSO 12. uklízečka 0,540 základní 13. uklízečka 0,875 SOU zahradník 14. kuchařka 1 SOU kuchařka 15. uklízečka 0,875 SOU průvodčí ČD 16. uklízečka 0,875 SOU pekařka 17. kuchařka 0,750 SOU kuchařka 18. kuchařka 1 SOU pekař Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Školní metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce se zúčastňuje seminářů z této oblasti. Ve vzdělávání pracovníků se nadále zaměřujeme zejména na zajištění dalších potřebných školení konzultační semináře a vzdělávací programy k maturitě, školení první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí, proškolení v oblasti BOZP a PO apod. Jeden vyučující se pravidelně zúčastňuje všech školení v rámci nových pravidel v činnosti Comenius. 4. dubna 2012 se konala konference zaměřená na využití počítačů ve výuce. Jeden workshop zaměřený na využití Google Docs vedla Mgr. Martina Dočekalová; Mgr. Karla Stránská se konference účastnila. Na DVPP bylo z rozpočtu školy vyčleněno a vyčerpáno Kč. 9

10 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2011/2012 (Ve všech případech se jedná o žáky přihlášené a přijaté do studijních oborů ukončených maturitní zkouškou.) Obor Užitá malba M/01 Užitá fotografie a média M/02 Grafický design M/05 Modelování a navrhování oděvů M/07 Modelování a navrhování obuvi a módních doplňků M/09 Průmyslový design M/05 Výtvarné zpracování keramiky M/12 Kamenosochařství M/16 Multimediální tvorba M/17 Délka studia Druh studia Přihlášeno Přijato Počet odvolání/ vyhověno odvolání 4 denní /0 4 denní /0 4 denní /4 4 denní /0 4 denní 8 6 0/0 4 denní /0 4 denní 5 3 0/0 4 denní 5 3 0/0 4 denní /3 celkem /7 Ve školním roce 2011/2012 byly vyhlášeny celkem čtyři kola přijímacího řízení. Při talentové zkoušce plnili všichni žáci a uchazeči tři úkoly modelovaná hlava, malovaná kompozice, kreslená hlava. K talentové zkoušce se přihlásilo 175 žáků a uchazečů, v řádném a náhradním termínu se zúčastnilo celkem 168 žáků a uchazečů. 7 žáků a uchazečů se k talentové zkoušce nedostavilo. Po vyhodnocení talentové zkoušky bylo stanoveno pořadí žáků a uchazečů pro jednotlivé obory a byl určen minimální počet bodů potřebný k úspěšnému absolvování talentové zkoušky. Ke studiu do 1. ročníku bylo přijato celkem 71 žáků. 10

11 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Výsledky maturitní zkoušky Přehled výsledků maturitních zkoušek Počet žáků Počet žáků v posledním ročníku 55 Prospělo s vyznamenáním 9 Prospělo 34 Nepřipuštěno k maturitní zkoušce 2 Podzimní termín - prospěli 7 neprospělo 3 Komentář k maturitním zkouškám: V tomto školním roce proběhly podruhé maturitní zkoušky podle vyhlášky 177/2010 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění dalších vyhlášek. Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí společné (státní) z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk a profilové (školní) z dějin výtvarné kultury, technologie. Součástí profilové části byla i praktická zkouška. Pouze 3 žáci byli neúspěšní, a to ve státní z anglického jazyka. K maturitní zkoušce nebyli připuštěni 2 žáci z 55 zapsaných k Oba žáci budou opakovat ročník. Na VŠ bylo přijato asi 70 % absolventů naší školy. Žáci se hlásili zejména na UTB Zlín, Ostravskou univerzitu katedra umění, UP Olomouc, AVU Praha, VUT Brno, Západočeská univerzita v Plzni. Hodnocení studijních výsledků za 2. pololetí školního roku 2011/2012 Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo před opr. zkouškou Neprospělo po opr. zkoušce Zanechalo studia, přerušilo studium SUPŠ Uherské Hradiště Celkem neprospělo 17 žáků. K opravným zkouškám se dostavilo 13 žáků. Dva žáci neprospěli z více jak dvou předmětů. Jeden žák ukončil studium na naší škole a jeden požádal o opakování ročníku. U opravných zkoušek neuspěli celkem 2 žáci. Hodnocení výsledků výchovného působení Ve škole se podle plánu na školní rok realizuje minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek, problematiky sekt, mentální anorexie, bulimie, vývojové psychologie. Probíhají přednášky v jednotlivých ročnících, využívá se vyučovacích hodin občanské nauky. Škola spolupracuje se SVP HELP, a PPP. Minimální preventivní program je uložen v příloze výroční zprávy. Specializované programy zaměřené na výchovně problémové a sociálně handicapované jedince fungují individuálně na jednotlivých výtvarných oborech. Podle stupně závažnosti je řešení konzultováno s výchovnou poradkyní a třídním učitelem v součinnosti s rodinou studenta. Třikrát ročně se konají Dny otevřených dveří (25. října 2011, 22. prosince 2011 a 27. června 2012). Rodiče měli možnost pohovořit s jednotlivými vyučujícími a prohlédnout si klauzurní práce svých dětí. 11

12 Jedná-li se o mimořádný případ řešení výchovného nebo prospěchového problému, jsou rodiče vyzváni k návštěvě školy v průběhu školního roku. O prospěchu jsou rodiče průběžně informováni prostřednictvím studijních průkazů žáků a taktéž prostřednictvím internetové žákovské knížky, kde mohou rodiče získávat informace o svých dětech prostřednictvím internetu. Oceňování mimořádně kvalitní reprezentace školy v soutěžích nebo na výtvarných výstavách se stalo významnou součástí hodnocení žáků. Ve školním roce 2011/2012 byly předány odměny a uděleny pochvaly 3 žákům za výborné studijní výsledky po celou dobu studia nebo za reprezentaci školy v soutěžích. Snížené stupně z chování za školní rok 2011/2012: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 3 1,14 3 neuspokojivé 12 4,55 Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012: Počet % ze všech zameškaných hodin za školní rok 648 1,64 Za školní rok 2011/2012 bylo uděleno 33 důtek třídního učitele a 14 důtek ředitele školy. Při pololetní a závěrečné klasifikaci byl 15 žákům snížen stupeň z chování, z toho na 2. stupeň 3 žákům a 12 žákům na 3. stupeň. Čtyři žáci byli podmínečně vyloučeni. Důvody pro udělování kázeňských opatření jsou v podstatě stále stejné: v každém školním roce se ve škole najdou žáci, kteří mají problémy s docházkou a s jejím řádným omlouváním, což ve svém důsledku znamená neomluvenou absenci a problémy s plněním studijních povinností. V průběhu školního roku 2 žáci přestoupili na jinou školu, 3 žáci byli vyloučeni ze studia, 2 žáci ukončili studium. 12

13 6. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH ŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ A OBORŮ Žáci jednotlivých ročníků se tradičně zúčastňují zájezdů a exkurzí, které organizuje vyučující Dějin výtvarné kultury ve spolupráci s třídními i oborovými učiteli. Ve školním roce 2011/2012 se konaly tyto akce: - Francie - 4. ročník, 45 studentů, září 2011, Metz - Remeš - Paříž - Giverny - Rouan - Etretat - Mont saint Michel - Dinan Paříž - Itálie - Benátky, BIENÁLE, 44 studentů přihlášených ze všech tříd na základě zájmu o tuto akci a absolventů naší školy ( ), října Praha, 3. ročník, 16 studentů, listopadu 2011, památky + galerie + divadlo - Podzimní výstavy ve Vídni, 40 studentů přihlášených ze všech tříd na základě zájmu o tuto akci, sobota 26. listopadu 2011 (HUNDERTWASSER + MAGRITTE + SCHIELE) - Praha - Veletržní palác, 3. A, 12 studentů, sobota 3. března 2011, seznámení se sbírkami Národní galerie Praha + přednáška lektorského oddělení Veletržního paláce na téma "Umění přelomu 19. a 20. století" + výstava Kryštofa Kintery v Městské knihovně - Praha - Veletržní palác, 3. B, 11 studentů, sobota 10. března 2012, seznámení se sbírkami Národní galerie Praha + přednáška lektorského oddělení Veletržního paláce na téma Umění přelomu 19. a 20. století + výstava Kryštofa Kintery v Městské knihovně - Jarní výstavy ve Vídni, 42 přihlášených ze všech tříd na základě zájmu o tuto akci, sobota 24. března 2012 IMPRESIONISMUS + GUSTAV KLIMT + "CLAES OLDENBURG. THE SIXTIES" - Itálie, ročník, 46 studentů, dubna 2012, od Benátek po Pompeje - Německo - Berlín a Drážďany, 1. ročník, 43 studentů, května Praha - Veletržní palác, 4. ročník, 21 studentů, sobota 5. května 2012, opakování k maturitě - 2 přednášky lektorského oddělení na téma "České umění 2. pol. 19. století a 1. pol. 20. století" AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 V průběhu září 2011 byly jednotlivé obory na plenérech v okolí Uherského Hradiště. Plenéry již patří k tradici výuky výtvarné přípravy. Obor Propagační výtvarnictví propagační grafika - Spolupráce na výstavě studentů oboru malba a grafika Galerie Orlovna Kroměříž na téma Voda Spolupráce na uskutečnění výstavy /instalace/ Evy Gordon v Galerii Orlovna Kroměříž - Spolupráce s firmou Emipo Mikulov tvorba loga, návrh maskota a potisků aktovek studenti 3. ročníku - Soutěž Sazka stírací losy dělené II. místo získala studentka 3. ročníku Jelínková Tereza (I. místo nebylo uděleno) - Soutěž na nové logo- Mladí ochránci přírody - Soutěž Folklórní festival Strážnice 2013 (výsledky budou vyhlášeny v lednu 2013) - Organizace exkurse Bienále grafického designu Brno 2012 Obor Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků - Veletrh módy KABO/STYL Brno, výstava prací - Vyhodnocení soutěže O CENU NADACE JANA PIVEČKY (vítěz 1. kategorie Aleš Hnátek, 2. kategorie Uranbileg Altangerel) - Zájezd na veletrh obuvi GDS Dusseldorf (Aleš Hnátek, Uranbileg Altangerel) - Soutěž ANTALIS, papírový objekt - Soutěž ZEPTER dóza 13

14 - COMENIUS - Soutěž O národní cenu designu (Tobiáš Kučera ve finále) - KABO/STYL Brno, výstava prací - Veletrh APLF HONG-KONG, prezentace prací žáků 3. a 4. ročníku z vývojových materiálů italských firem Officina delle pelli a Limonta - STUDENTSKÝ DESIGN Uranbileg Altangerel, Martina Řiháčková - Přednáška Antonína Šimona o praxi designéra v zahraničních firmách - Projekt Limonádový Joe - O Cenu Nadace Jana Pivečky - Veletrh módy KABO/STYL Brno, prezentace prací žáků. - Vyhodnocení soutěže O Cenu Nadace Jana Pivečky (vítěz 1. kategorie Pavlína Špunarová, vítěz 2. kategorie Zuzana Ševčíková) Obor Modelování a navrhování oděvů módní přehlídka Luhačovice módní přehlídka Praha exkurze - veletrh módy Styl a Kabo workshop řemesel muzeum Uh. Hradiště módní přehlídka Kovosteel, Staré město módní soutěž Zlatá jehla, Prostějov absolventská přehlídka supš módní soutěž Fashion games, Praha výtvarná soutěž Kruhy na vodě, Bratislava Obor Tvarování průmyslových výrobků průmyslový design , 2. a 3. ročník na plenéru ve Všemině studijní zájezd všech ročníků oboru do Prahy akce DESIGN BLOK únor - březen a 4. ročník se účastní mezinárodní soutěže MLADÝ OBAL a soutěž STUDENTSKÝ DESIGN 2012, žáci 4. ročníku Tomáš Růžička a Michal Zapala získali ocenění Laureát soutěže a 3. ročník oboru na konferenci DESIGN NA HRANICI v klubu Mír Uherské Hradiště , 2. a 3. ročník oboru na výstavě k 60. výročí založení společnosti MESIT v Domě kultury v Uherském Hradišti , 2. a 3. ročník na exkurzi ve firmě EVEKTOR v Kunovicích slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže MLADÝ OBAL 2012 v Praze, v konkurenci 395 účastníků v kategorii středních škol získal žák 3. ročníku Matěj Picek 1. místo Obor Multimediální tvorba , 2. ročník na plenéru ve Všemině návštěva DesignBloku Praha výstava oboru Multimedia v majáku firmy Kovosteel Staré Město Česko-polsko-slovenský výtvarný projekt MAD 14

15 Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky Plenér na Chatě Janě Mikulčin Vrch Točířská soutěž Bechyně. Naše studentky se společně umístnily na 7. a 8. místě Účast na výstavě Jsme jedné krve ty i já pořádané Ústavem umění a designu ZČU v Plzni. - prosinec předvádění pálení keramiky Raku při dni otevřených dveří Exkurze v keramickém závodě Krumvíř - duben zájezd Olomouc - Baroko 8. února 2012 proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, ve kterém zvítězila Romana Uhříčková a postoupila do krajského kola, ve kterém opět zvítězila. 18. května 2012 se pod záštitou MŠMT a British Council konalo celostátní kolo, ve kterém tato žákyně obdržela čestné uznání. Ve dnech dubna probíhalo testování 4. ročníků v jazyce anglickém. Výsledky testování posloužily pro sběr dat k vědeckému projektu, který probíhá na University of Lancaster a je zaměřen na interpretaci a srovnávání testových score. Aktivně vystavující členové pedagogického sboru akad. mal. Miroslav Malina, akad. mal. Kamil Mikel, akad. mal. Jan Pospíšil, MgA. Eva Blahůšková, MgA. Jan Benedík, MgA. Petra Graffe, Mgr. Klára Roche Popelka, akad. soch. Zdeněk Tománek, akad. mal. Vladimír Zálešák, Akad. soch. Milan Kusenda, MgA. Jana Smělíková a Mgr. František Petrák svými výstavami přispívají k šíření dobrého jména školy. Vyučující oboru Tvarování průmyslových výrobků průmyslový design akad. soch. Vojtěch Anderle, akad. soch. Radek Krcha a MgA. Ivan Pecháček spolupracovali s firmami na designérských návrzích nových výrobků apod. Ve školním roce 2011/2012 škola pořádala přípravný výtvarný kurz pro veřejnost a zájemce o studium na uměleckých školách. Vedoucím kurzu byl akad. mal. Miroslav Boroš. Střední uměleckoprůmyslová škola se zúčastnila veřejné sbírky č. S-MHMP/829165/2009. Sbírku pořádala obecně prospěšná společnost FOND SIDUS, o. p. s. Pro tuto sbírku naše škola utržila 853 Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2011/2012 proběhla na škole jedna kontrola ČSI s následujícím výsledkem: prošetřovala stížnost zaměřenou na zapisování údajů do třídních knih. Kontrola byla rozdělena do pěti bodů, které byly následně prošetřeny. Zjištěné nedostatky byly vedením vyhodnoceny a ČŠI byl zaslán návrh jejich řešení. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH Krajská hygienická stanice Nebyly zjištěny nedostatky. Na místě nebyla uložena žádná bloková pokuta či jiná sankce. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní. Vybavení kuchyně po stránce hygienické i technické vyhovuje všem předpisům. Jsou zde zaměstnány čtyři pracovnice tři kuchařky a vedoucí školní jídelny. Vybavení školní jídelny a kuchyně je dostačující. 15

16 7. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY V tomto školním roce všechny obory pracovaly v prvních a druhých ročnících (oděv i v ročníku třetím) podle nových ŠVP. Plnění jednotlivých cílů a úkolů daných zejména učebními plány a osnovami je ve škole na dobré úrovni. O studium uměleckých oborů, které naše škola nabízí, je velký zájem, poptávka stále převyšuje nabídku. Stávající kapacita školy poskytovala vcelku vyváženou nabídku. Rozšířením vzdělávací nabídky o obor Multimediální tvorba se škole podařilo naplňovat inovační cíle, které jsou nezbytně nutné k udržení významného postavení mezi obdobnými ústavy tohoto typu. UMĚLECKÁ RADA SUPŠ Dne proběhlo každoroční zasedání Umělecké rady SUPŠ ve složení MgA. Jana Dosoudilová, M. A. Vladimír Kovařík, PhDr. Milada Frolcová, PhDr. Václav Mílek, Mgr. Richard Vodička, Mgr. Ivo Sedláček, akad. soch. Otmar Oliva. Omluven byl akad. soch. Radim Hanke. Členové rady se seznámili s výsledky klauzur. Rada ocenila vysokou kvalitu prací a pracovní prostředí. Doporučila podporu kresby a modelování. Ocenila péči, která je věnována zachování méně atraktivním oborům. DLOUHODOBĚJŠÍ CÍLE - zajistit kvalitní výuku vyšších nastupujících ročníků oboru Multimediální tvorba - nadále zajišťovat optimální studijní podmínky pro žáky ve škole - trvale zajišťovat informovanost veřejnosti o škole, o jejích studijních oborech a uplatnění absolventů - pokračovat ve spolupráci a výměně studentů se zahraničními i tuzemskými školami obdobného typu - rozvíjet spolupráci s firmami - zapojovat se do tvorby dalších projektů k využití prostředků evropských strukturálních fondů - udržovat a modernizovat movitý a nemovitý majetek a vybavení školy - zajišťovat hospodárné využívání prostředků rozpočtu a dodržování rozpočtové kázně DLOUHODOBÝ VÝHLED MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ STRÁNKY FUNGOVÁNÍ SUPŠ Stejně jako pro základní školy vyhlásilo MŠMT i pro střední školy program "EU peníze školám". Ten má všem mimopražským středním školám zpřístupnit peníze z fondů EU. Ve školním roce 2011/2012 se škola do tohoto projektu taktéž přihlásila. Jedná se o dvouletý projekt, ve kterém bude škola moci získat téměř 900 tisíc korun. Samotný projekt bude na naší škole zaměřen na využívání ICT v odborných předmětech. Úspěšným zvládnutím tohoto projektu se zlepší materiální vybavení školy. Nejde pouze o dovybavení školy počítači, ale i o další učební pomůcky, které jsou pro naplnění profilu absolventa nezbytné. Obměna a především modernizace byla zpožďována každoročně klesajícím objemem finančních prostředků, které měla škola k dispozici. V technických a investičních programech se škola zaměřuje na uvedení objektů, tříd a vybavení do souladu s potřebami výuky a normami. Nejdůležitějším cílem bude i nadále materiálně zajistit vybavení pro nový obor a modernizace stávajícího vybavení. V Uherském Hradišti, říjen Ak. mal. Jan Pospíšil, ředitel školy 16

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 za školní rok 2013/2014 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 Identifikátor

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více