Gymnázium Pacov Hronova Pacov. Tel./fax.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz"

Transkript

1 ROČENKA 2012/2013

2 Gymnázium Pacov Hronova Pacov Tel./fax.:

3 Obsah Slovo ředitele školy Vyučovací předměty Vyhodnocení maturit Školní kronika Úspěchy studentů Projekt Comenius Práce studentů Foto tříd ROČENKA 2012/2013

4 Slovo ředitele školy Mgr. Josef Novák V ročenkách z předchozích let jste si na tomto místě mohli přečíst zpětný pohled na uplynulý školní rok. Tuto tradici dnes poruším. Jelikož mi koncem července 2013 skončí první funkční období v roli ředitele školy, rozhodl jsem se podívat se s odstupem na posledních 6 let. Sám pro sebe si dělím zmíněné období na dobu nadšeného rozvoje a dobu bojů o přežití školy. Hranici mezi nimi kladu do ledna Kraj Vysočina tehdy zveřejnil záměr zredukovat nabídku svých víceletých gymnázií na 5 největších v okresních městech. Vzpomínáte? Zpívali jsme tehdy maturantům na plese píseň s veršem narvanou šrajtofli nemáme za práci, dokud nás nezrušej', tak se to vyplácí. Z roků 2007 až 2010 si pamatuji všeobecný optimismus. Učitelé sestavili školní vzdělávací program. Nebyli nadšeni z práce navíc a zadarmo, ale mohli se alespoň těšit z možnosti vyučovat jinak, pokud sami chtějí. Škola byla úspěšná v získávání grantů z evropských fondů. Studenti i učitelé začali létat do partnerských škol po takřka celé Evropě. Na gymnáziu vyučovali grafiku také profesionální fotografové (nebo se žáci a učitelé vydávali za nimi do ateliérů). Výčet netradičních akcí pořádaných školou by byl velmi dlouhý. Neustále jsme se připravovali na zavedení nového formátu maturit, který vrcholní politici pravidelně na poslední chvíli odkládali a znovu přepisovali. Tato praxe skončila s nástupem legendárního ministra školství Josefa Dobeše, který v rámci svého stylu práce nejdřív něco zavedu a potom o tom popřemýšlím už odstartování nových maturitních zkoušek nebránil. Přestože se z maturit vyvinul festival administrativy, naše škola se s nimi vypořádala se ctí. Od začátku roku 2011 začal boj o zachování gymnázia v Pacově. Původní krajský návrh byl kvůli odporu městských zastupitelstev, škol i veřejnosti stažen. Nejistota ohledně budoucnosti se ovšem projevila v drastickém úbytku zájemců o přijetí na Gymnázium Pacov v roce Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo jen 15 uchazečů. Již jsme se smiřovali s tím, že jeden ročník nebudeme moci otevřít a počet tříd klesne na pět. Naštěstí školu podpořilo zastupitelstvo Pacova, proto jsme mohli po náborové kampani uspořádat další 2 kola a nakonec přijmout 23 studentů. V roce 2013 nově zvolená Rada Kraje Vysočina přišla s dalším optimalizačním plánem na zredukování nabídky volných míst ve středních školách. Pro naše gymnázium připadly v úvahu 2 varianty. Sloučení s Gymnáziem Pelhřimov nebo převzetí zřizovatelských pravomocí Městem Pacov. Městské zastupitelstvo přijalo jednohlasně usnesení o tom, že od převezme od kraje Gymnázium Pacov. Tím dlouhodobě zachová jedinou střední školu na svém území. Po uplynutí prvního ředitelského období vidím Gymnázium Pacov ve skvělé kondici. Materiálně vybavené tak, že nic podstatného neschází. S aktivními vyučujícími schopnými zavádět do výuky novinky a zvyšovat laťku nad běžnou českou středoškolskou úroveň. Se studenty, kteří pochopili, že vzdělávání není pasivní proces. S žáky, kteří to ještě do konce svých studií pochopí. S nejúspěšnějšími maturanty v historii školy. Nepřehlížím oblasti, které zasluhují vylepšení. Stále mám chuť a energii pracovat na tom, aby v červenci 2019 lepší opravdu byly. Ročenka Gymnázia Pacov 1

5 Vyučovací předměty Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Povinné předměty Předmět / Třída: Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva Český jazyk a literatura Anglický jazyk (3) Německý jazyk (4) Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika LP 2+1LP 2 2 Chemie LP 2 2+1LP 2 Biologie LP 2+1LP 2 Informatika a výpočetní technika Hudební výchova 1 1 2(0) 2(0) Výtvarná výchova 1 1 0(2) 0(2) Tělesná výchova Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Septima: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce SM Seminář z matematiky SVT Seminář z informatiky SD Seminář z dějepisu SVS Společenskovědní seminář Oktáva: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce SVT Seminář z výpočetní techniky SBi Seminář z biologie SM Seminář z matematiky SD Seminář z dějepisu Tercie: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce Kvarta: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce ZFJ Základy francouzského jazyka Ročenka Gymnázia Pacov 2

6 Třída: Oktáva, 28 studentů Třídní učitel: Ing. Pavel Martinec Vyhodnocení maturit Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Maturity výsledné známky Předmět Počet studentů Známky Průměr Společná část MZ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk ,643 1,300 1,375 Profilová část MZ Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika ,000 2,000 1,400 1,500 3,000 1,889 1,333 1,000 2,000 1,500 Celkový prospěch ,580 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročenka Gymnázia Pacov 3

7 1. strana kroniky Školní kronika Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková zahájení školního roku 2012/2013, třídnické hodiny všechny třídy prodej sešitů, učebna VV všechny třídy studentské volby kvinta, sexta, septima, oktáva exkurze Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou kvinta opravné maturitní zkoušky divadlo Praha (NJ) kvinta, sexta adaptační kurz tercie, Křižanov u Třebíče tercie exkurze Temelín kvinta Srdíčkový den sbírka na pomoc nemocným dětem kvinta, sexta, septima výlet oktávy, Vranov oktáva dějepisná exkurze, České Budějovice kvarta projekt Comenius v ČR Bílá pastelka tercie podzimní prázdniny Gaudeamus septima, oktáva Comenius - Řecko Mozaika středních škol, Pelhřimov První pomoc do škol sexta klasifikační porada č Valná hromada SRPG, třídní schůzky Příběhy bezpráví kvinta, sexta, septima, oktáva Divadlo v Dlouhé, Praha tercie, sexta OK volejbal chlapci, Pelhřimov Stužkovací večírek, Samšín oktáva Mikulášská nadílka čerti oktáva Den otevřených dveří předvánoční Vídeň kvinta, sexta studentské prezidentské volby Pohodáři - pořad Dálný východ všechny třídy geografická exkurze, Krkonoše, kvarta řečnická soutěž Mladý Demosthenes divadlo Tábor septima, oktáva vánoční prázdniny zahájení vyučování konzultace rodičů školní kolo NJ olympiády klasifikační porada č olympiáda z AJ výjezdní zasedání pedagogických pracovníků, Třeboň film Ve stínu všechny třídy pololetní prázdniny školní kolo biologické olympiády Ročenka Gymnázia Pacov 4

8 2. strana kroniky Školní kronika Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková maturitní ples oktávy krajské kolo volejbal hoši, Žďár nad Sázavou jarní prázdniny Lyžařský výcvikový kurz, Janské Lázně kvinta okresní kolo olympiády z AJ, Pelhřimov Mladý Demosthenes, Jihlava okresní kolo olympiády z AJ, Pelhřimov První pomoc do škol tercie projekt Comenius Turecko kvalifikace na rep. finále ve volejbalu, Žďár nad Sázavou pomoc do škol tercie exkurze Osvětim sexta, septima, oktáva festival Jeden svět, Tábor kvarta septima koncert ZUŠ tercie septima 28., velikonoční prázdniny exkurze Temelín sexta divadelní pořad pro výuku ČJ tercie, kvarta přednáška L. Mařincové, Kambodža kvinta oktáva divadlo Praha kvinta, sexta zájezd do Anglie klasifikační porada č přijímací zkoušky do tercie 1. kolo třídní schůzky písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z AJ sběr kamene, od kvarta, sexta, septima písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z ČJL projekt Comenius Německo písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z NJ písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z AJ exkurze Praha oktáva klasifikační porada pro oktávu svatý týden oktáva testování kvarty ústní část společné mat. zkoušky, profilové mat. zkoušky oktáva vernisáž výstavy Comenius konzultace rodičů předávání maturitních vysvědčení oktáva klasifikační porada č třídní výlety tercie septima Sportovní den GYPA, atletický stadion všechny třídy Vydávání vysvědčení všechny třídy Hlavní prázdniny Ročenka Gymnázia Pacov 5

9 Úspěchy studentů Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Za školní rok 2012/2013 dosáhli studenti gymnázia v soutěžích a olympiádách těchto výsledků: Daniela Dušková 1G Pelhřimovský zvonek - zpěv 1. místo Josef Peroutka 5G Zeměpisná olympiáda kat. D 2. místo OK 10. místo KK Petra Průšová 6G Biologická olympiáda kat. A 11. místo KK Michaela Černá 1G Mladý Demosthenes kat. II 3. místo OK Olympiáda v německém jazyce kat II.B 3. místo OK družstva Basketbal dívky kat. ZŠ 2. místo OK družstva Basketbal chlapci kat. ZŠ 1. místo OK družstva Volejbal dívky kat. SŠ 2. místo OK družstva Volejbal chlapci 1. místo KK, 1. místo v kvalifikaci na republikové finále, účast na republikovém finále OK Okresní kolo, KK Krajské kolo Ročenka Gymnázia Pacov 6

10 Kvarta oktáva Comenius projekt Blanka Vondrášová Práce studentů Živá Evropa minulost, přítomnost a budoucnost Projekt Comenius vytvořený v rámci Evropské unie, je mezinárodní program podporující spolupráci mezi školami. Pracovní skupina z Gymnázia Pacov: Studenti: Ďásková Nikola Hanák Adam Holubová Veronika Kropáčková Michala Kubů Marek Macková Eva Matoušková Nela Míková Tereza Mašek Dominik Nejdrová Hana Pazderková Jana Poutníková Nikola Peroutka Josef Pultrová Lucie. Pracovníci gymnázia: Ing. Vondrášová Blanka Ing. Roubal Pavel Přibylová Věra Témata úkolů se odvíjí od programu projektu. Ten minulý, který se konal na našem Gymnáziu, byl převážně o skladbě rodiny, o roli rodiny a přátel, úloze rodiny ve společnosti jednotlivých zemí, ale i o možnostech, jaké mají mladí lidé v místě svého bydliště, využití volného času. V novém projetu se studenti dozvídají o proměnách uměleckých směrů projevujících se v architektuře a malířství - od pohanství (Litva) a antiky (Řecko) přes renesanci (Itálie) s odbočkou k zámořským objevům (Portugalsko), přes secesi (Španělsko) po baroko (Česká republika). Dále se studenti zajedou podívat do muslimského Turecka a ve finále i do Německa, kde všechny aktivity shrnou do výsledné výstavy a závěrečné prezentace. Současně s poznáváním architektury a historie se studenti učí, jak i malá města zatraktivnit pro turisty. Důležité je i ubytování studentů v hostitelských rodinách, kde poznají specifika života v cizí zemi zevnitř. Navíc se většina studentů díky projektu Comenius většinou poprvé vzdálí od svých rodičů a učí se v cizím prostředí samostatnosti a zodpovědnosti. Proč se Gymnázim Pacov rozhodlo vstoupit do projektů Comenius? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Škola nás naučí mnohému, historii, zeměpisu, sociálním vědám, počítačové gramotnosti, matematice, jazykům a mnohému dalšímu, ale dítě, a hlavně student teenager, chce právem vědět, proč se toto vše má učit? A projekt Comenius dává možnost změnit vědomosti nabyté ve škole ve zkušenosti a praktické dovednosti. Projekt poskytuje studentům šanci vycestovat do zahraničí v rámci grantu EU, setkat se tam s jinými zahraničními studenty, podiskutovat v angličtině, němčině nebo i ruštině a španělštině a společně pracovat na vytyčených úkolech. Ročenka Gymnázia Pacov 7

11 Comenius projekt Česk? republika Možná jste si koncem září všimli, že v Pacově na ulicích slyšíte častěji angličtinu. Možná jste právě vy potkali studenty z cizích zemí, kteří se vás, onou angličtinou, začali na něco ptát. A možná jste se divili, co se tu děje. Vysvětlení je jednoduché. V týdnu od se v Pacově konal meeting mezinárodního projektu Comenius, kterého se úspěšně účastní i Gymnázium Pacov. Tento projekt umožňuje propojení škol z různých zemí Evropy (od Španělska po Turecko) a jejich vzájemnou spolupráci. Tím, co je nám všem společné, je samozřejmě anglický jazyk. Studenti našeho gymnázia měli (a budou mít) možnost vycestovat na týden do různých zahraničních zemí. Teď však byla řada na nás. Přípravy tohoto setkání vypukly už měsíce předem. Vše se muselo dopodrobna naplánovat. Program jsme sestavili takový, aby si zahraniční studenti od nás odnesli trochu vědomostí a počítačové gramotnosti, ale také aby poznali naši kulturu a to, co je pro nás běžné. i kostnici. Ve středu jsme odjeli poznat Český Krumlov. Na obou místech vyplňovali studenti pracovní listy s úkoly, ze kterých pak zpracovávali prezentace, které se díky naší výuce naučili. Ve čtvrtek jsme na pacovském zámku navštívili starostu Bc. Lukáše Vlčka, Dis. Po jeho přivítání následoval workshop v Muzeu Antonína Sovy, kde se 1. skupina inspirovala díly malíře Jana Autengrubera a pokoušela se podle jeho stylu nakreslit obraz. Druhá skupina mezitím chodila po městě a od lidí, které potkali na ulici, se snažila dozvědět informace (např. o A. Sovovi, J. Autengruberovi, sportu a kultuře v Pacově, zdejším ubytování ) na vypracování svých úkolů. To vše jsme zachycovali na kameru a z výsledných videí jsme je učili stříhat a sestavovat film v programu Windows Movie Maker. Ještě ve čtvrtek jsme si vzniklé práce promítali. Od 18. hodin vypukl závěrečný večer, kam byli pozvaní naši i zahraniční studenti a učitelé, účastnící se projektu i rodiče, kteří zahraniční studenty ubytovali. Po večeři následovala zábava, vystoupení sboru gymnázia a kdo chtěl, měl možnost si zatančit. Večer jsme si všichni náležitě užili a myšlenky na odjezd cizinců jsme raději odkládali. V pátek ráno jsme studenty už naposledy odvezli ke škole a rozloučili se s nimi. Jejich výlet však zdaleka neskončil. Vyšlápli si na Blaník a odpoledne odjeli opět do Prahy, kde už měli volný program a podle potřeby se začínali vracet do svých domovů. Věříme, že se jim meeting u nás líbil a že si podobný týden zase někdy zopakujeme Děkujeme našim sponzorům: Město Pacov, VOD Jetřichovec, Bufet Na Panské, Pěstitelská pálenice Pacov, květinářství Hortenzie Pacov, Ovoce-zelenina Nechvátalovi. Během prvních 2 dnů po příletu účastníci projektu poznali Prahu a Karlštejn. V neděli večer už jsme je očekávali v Pacově, abychom je mohli ubytovat ve svých rodinách. Tam na týden našli své útočiště. Výjimkou byli učitelé, kteří byli ubytovaní v hotelu Peppino. Pondělí se neslo ve znamení tzv. Evropského dne. To znamená, že zástupci každé země si připravili koutek, kde pod svou vlajkou ukazovali fotografie ze svého domova, dávali ochutnat své typické dobroty, nebo nám předváděli tradiční kroje. Odpoledne přišla na řadu výuka. A to výroba prezentací na webu v PREZI a výroba koláží v rastrovém programu. Tomu samozřejmě předcházelo focení studentů v našem ateliéru, které si všichni moc užili. Po pár hodinách strávených u počítače jsme šli tančit. Od Litevců jsme se naučili některé jejich tradiční tance a my jsme se je snažili naučit tradiční českou polku. Nutno říci, že se cizincům zdála dost zábavná a crazy. Následovala pauza na odpočinek a hned první večer jsme zakončili diskotékou ve školním klubu. V úterý jsme vyrazili na výlet do Kutné Hory, kde jsme společně s průvodcem navštívili chrám sv. Barbory, historické centrum města Ročenka Gymnázia Pacov 8

12 Turecko Comenius projekt Matoušková, Holubová, Hanák Je brzy ráno. Ještě jednou kontrolujeme, zdali máme všechno, co potřebujeme, zdali náš kufr není příliš těžký, a poté už vyrážíme vstříc Istanbulu. Ani se nenadějeme a už jsme v Praze na letišti. Pro ty z nás, kteří letí poprvé, to bude zcela jistě velký zážitek. Náš let směrem na Vídeň byl zrušen, a tak během půl hodiny nastupujeme na letadlo směr Mnichov. Tento let uplynul velmi rychle, letěli jsme pouze hodinu. Poté přesedáme na letadlo do Turecka. Tentokrát jsme letěli mnohem delší dobu. Po třech hodinách se konečně ocitneme na tureckém letišti. Tam nás vyzvedli naši turečtí přátelé, spolu s nimi jsme jeli ke škole, kam si pro nás přišli naši noví přátelé. S nimi i s jejich rodinami jsme se velmi rychle spřátelili. Unaveni z cesty uleháme do naší nové postele a těšíme se na další zážitky. Tyto dny byly hlavně o angličtině, poznávání istanbulských památek a historie. Nutno říci, že turecká historie je nemálo zajímavá, objevuje se zde propojení mezi byzantskou říší, Římským impériem i Osmanskou říší. Památky vypovídající o velkých změnách jsou působivé. První den bylo na programu především představování a prezentování videí, které jsme dlouhou dobu pečlivě připravovali. Poté přišla na řadu krátká hodina turečtiny. Poobědvali jsme typické turecké jídlo a vyrazili na první výlet. Tím se rozumí Panorama History Museum, které vypovídá o vzniku sultanátu v Turecku. Zajímavé ovšem byly všechny turecké památky. Především tím, že styl staveb je zcela odlišný od toho, na který jsme zvyklí u nás, v České republice. Nejvýraznější odlišnosti týkající se náboženství jsme zaznamenali běžně na ulici, ať už v architektuře (mešity), či ve stylu oblékání žen (typické burky). Postupně jsme navštívili také asi nejznámější památku Hagia Sophia původní byzantský kostel, poté přestavěna na mešitu a nyní sloužící jako muzeum, Topkapi palác sídlo sultánů, dále také Modrou mešitu nejznámější mešitu v Istanbulu, Cisternu Yerebatan rezervoár na vodu z doby obléhání a z jiného soudku například Grand Bazaar, kde jsme si mohli nakoupit něco k jídlu, na sebe či dárek pro naši rodinu. Jiný, ale ne horší, je také život Turků, který jsme mohli poznat v rámci našeho ubytování v tureckých rodinách. Především jejich jídlo, náboženství a v neposlední řadě i turecký záchod. Po sedmi dnech, plní zážitků a se slzami v očích, opouštíme Istanbul a doufáme, že se sem brzy opět vrátíme. Nelly Matoušková, Veronika Holubová a Adam Hanák Ročenka Gymnázia Pacov 9

13 Německo Comenius projekt Eva Macková, Nikola Ďásková Naše cesta začala 6. května odletem z letiště Václava Havla. Přistání v Düsseldorfu proběhlo hladce. Zde nám již bylo jasné, že není cesty zpět a že se budeme tedy muset velmi statečně vypořádat s úkoly, které nás tu čekaly. Odtud jsme se vlakem, s pár přestupy, dostali do našeho cíle- města Bocholt. Tam na nás již čekaly rodiny, které si nás odvezly do našich dočasných domovů. Druhý den ráno jsme prezentovali svoji zemi na Evropském dni v místní moderní a velmi příjemné škole Marien Gymnasium. Poté jsme všichni šli na městskou radnici, kde nás osobně přivítal starosta města. Zde jsme se pak snažili svými krátkými filmy ostatním žákům a učitelům přiblížit setkání účastníků projektu Comenius v našich domovských školách, my tedy setkání na gymnáziu v Pacově. Ve středu 8. května jsme navštívili Textilní museum v Bocholtu. Nejdříve jsme si prošli prostory, kde se vystavovaly modely od počátku 20. století, až po současné módní trendy. Pak přišel náš první úkol. Totiž vytvořit z časopisů kolekci na příští jaro. V každé skupině se překvapivě nějaké prvky opakovaly. Pak přišla módní přehlídka! Na dobovou hudbu jsme se procházeli v modelech od období baroka do 20. století. Na začátku se všichni báli, ale ke konci jsme si to užívali. Další den jsme se autobusem vypravili do sousedního Nizozemska. Přesněji do jeho hlavního města Amsterodamu. Cesta sice trvala úmorné dvě a půl hodiny, ale rozhodně stála za to. Naše výprava směřovala k muzeu s názvem Rijksmuseum, kde nás náš překvapivě energický průvodce seznámil pomocí obrazů a dochovaných artefaktů s historií Nizozemí. V pátek nás naše cestování zavedlo hned do dvou měst. Tím prvním byl Düsseldorf, kde nás s jeho moderně vystavěným centrem seznámila naše velmi sympatická průvodkyně. Velký dojem na nás udělaly obrovské prosklené budovy, z jejichž výšky se až točila hlava. Naším dalším cílem byl Kolín. Město na řece Rýn nás dozajista nejvíce uchvátilo svou katedrálou. A i když je nyní jen z části rekonstruována, na kráse jí to rozhodně nijak neubírá. Hned se vstupem dovnitř na nás dýchla její gotická nádhera a velikost. Impozantnost katedrály překvapivě dobře posloužila v druhé světové válce. Byla dokonalým navigačním bodem pro letce, a proto byla ušetřena bombardování. Takový pohled nám všem zůstane uchován, myslím, ještě hodně dlouhou dobu. Poslední místo, na které jsme se vypravili, byl Münster - univerzitní město, s jehož krásami nás seznámila naše průvodkyně. Prohlédli jsme si mnoho budov z dávné historie, i takové, které se historicky pouze tvářily. Takovými byly například měšťanské domy v centru, jež byly vybombardovány za druhé světové války, a znovu postaveny podle původních nákresů. Výpravou do Münsteru končilo i naše poznání Německa jeho historie V neděli přišel den poslední. Na jedné straně smutný okamžik loučení se všemi nově získanými přáteli a kamarády, ale na straně druhé čas, kdy jsme již věděli, že se vracíme zpět domů. Nyní na tento výlet můžeme už jen s radostí vzpomínat jako na čas plný zážitků a zábavy. Ale především nových lidí, které jsme poznali. Ročenka Gymnázia Pacov 10

14 Greece Comenius projekt Marek Kubů, Josef Peroutka The end of October and the beginning of November, it was an unforgettable time for us. We were in Greece with the Comenius Project. It started on 27th October Our watch showed and we took off by plane and landed a hour later at Venizelos airport in Athens. We spent the first day in the capital, visited some sights, did some shopping and enjoyed our time in the sun and received SMS from our schoolmates in Pacov about a heavy snow fall there. The second day we visited the National Archeological Museum and later we found the main bus station in Athens and took a bus to Tripoli. When we arrived the host families had already been waiting there for us. So we said hello each other and separately went to accommodate at our new Greek friends. After a great dinner we went to a café to meet some other participants in the Comenius project in Tripoli. The third day was a day of hailstorm. The school started and one lesson later everything was upside down. The hails were as big as golf balls and damaged the school roof, even electricity didn t work. It was a pity but in the afternoon the sky was bright again and so we went to see the mayor of the town for a warm welcome and to thank him for supporting our project. The day finished with a poetry workshop based on Arcadia. We spent the fourth in small villages in the mountains. In Stemnitsa we learned how to make jewellery, and we saw folk clothes from 19 century there. In the evening we went out with our Greek friends to see Tripoli at night. The next day, 31 October, we admired Mycenae with a guide. She told us a lot about this historical place, took us not only to its centre but also to Epidauri theatre and a fort in Nauplius. Magical places for us. The sixth day was 1 November and we went to the village of Dimitsana. We were shown how the gun powder was made here, which was important for the Civil war there. The seventh day we had a trip to the cave of Kapsia. It was a beautiful and peaceful place. The next sight was a bit unusual, it was a castle made from the ruins of Mantineie and it looked like an ancient sight, but it wasn't. But the most interesting of all was the evening. The drum workshop with a Cuban teacher followed by the final dinner, backgrounded by a local band. We had to say good bye to our new friends from 9 countries. It was really hard; we had a great time there. The eighth day was in Athens but only with a few groups. We visited the Acropolis with the Pantheon. We also did some shopping, had dinner and got ready for the next day when we were leaving for home. At the airport we learned that taking home oil or wine from Greece is legally prohibited. So we had to pay some extra money to do it. Never mind, it was such a great week and we will remember it forever. Ročenka Gymnázia Pacov 11

15 Práce studentů Ročenka Gymnázia Pacov 12

16 Výtvarné práce Vytvoř si ráj tercie Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 13

17 Výtvarné práce Malba na tělo tercie Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 14

18 Výtvarné práce Papírořezy kvinta Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 15

19 Grafické práce Oči, okna do duše Práce studentů Grafický seminář Ročenka Gymnázia Pacov 16

20 Grafické práce Práce studentů Grafický seminář Lenka Horká Tereza Zajícová Ročenka Gymnázia Pacov 17 Lenka Horká

21 Třídní učitel Ing. Pavel Roubal Tercie Fotogalerie tříd 23 žáků, z toho 10 chlapců a 13 dívek Brabcová Natálie Brodská Veronika Čeněk Filip Čeňková Sára Černá Michaela Dušková Daniela Dušková Karolína Dvořáková Veronika Hronková Tereza Kalivoda Jakub Kamenický Jakub Kozojedová Pavla Kuzdasová Tereza Lichtenberg Vít Nguyen Hoai Thu Picka Vojtěch Pšenička Vojtěch Strnad Jan Štrohmajer Robin Vágner Jaroslav Voldřich Tomáš Vovsová Nicol Získalová Karolína Ročenka Gymnázia Pacov 18

22 Třídní učitelka Mgr. Markéta Palátová Kvarta Fotogalerie tříd 29 žáků, z toho 10 chlapců a 19 dívek Bareš Jan Béreš Imrich Čečák Jan Čížková Veronika Drdová Lucie Holakovská Eva Homolková Kristýna Horká Lenka Houdková Kateřina Chaloupka Robert Jakl Pavel Jandová Šárka Kamír Tomáš Kaňková Karolína Krátoška Michal Kršková Ludmila Macková Ladislava Marková Kristýna Mrázková Karolína Němcová Kateřina Petrů Michaela Pistulka Tomáš Plzák Lukáš Povondrová Lucie Rašek Matěj Stejskalová Kateřina Špačková Kristýna Toufarová Adriana Valerianová Lenka Ročenka Gymnázia Pacov 19

23 Třídní učitelka Mgr. Leona Stejskalová Kvinta Fotogalerie tříd 26 žáků, z toho 6 chlapců a 20 dívek Aron Filip Cardová Michaela Hanák Adam Hlavničková Martina Hovorka Petr Ježek Jan Krajícová Michaela Kršková Jana Kršková Lucie Lhotová Kateřina Macková Martina Mašková Tereza Mrázová Nikola Musil Patrik Nekovářová Tereza Nouzová Lucie Pilská Nikola Pleskačová Lucie Říhová Helena Stupková Nikola Svobodová Kristýna Štěpánková Karolína Štěpánová Andrea Vnouček Daniel Záhorová Pavla Zajícová Štěpánka Ročenka Gymnázia Pacov 20

24 Třídní učitelka Ing. Kamila Turečková Sexta Fotogalerie tříd 26 žáků, z toho 13 chlapců a 13 dívek Carda Martin Heřmanová Veronika Holubová Veronika Hošek Michal Jelšíková Kristýna Kalivoda Josef Kepková Tereza Kocourová Nina Kolář Petr Kouba Miroslav Králová Jana Kratochvílová Nikol Krátoška Tomáš Kropáčková Michala Matoušková Nelly Mička Lukáš Pchálková Petra Procházka Ondřej Přibyl Martin Říhová Lucie Suchánek Ondřej Šauer Petr Vošický Robert Zamrzla Stanislav Zemanová Anna Zíková Markéta Ročenka Gymnázia Pacov 21

25 Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Pešková Septima Fotogalerie tříd 20 žáků, z toho 9 chlapců a 11 dívek Buřičová Kateřina Čížková Andrea Ďásková Nikola Hojovec Daniel Jelínková Eliška Jirka Martin Králová Dominika Kubů Marek Macková Eva Malina David Medková Linda Mrázek Pavel Peroutka Josef Petrů Kateřina Plch Zbyněk Praveček Tomáš Pultrová Lucie Švarcová Šárka Vacek Vojtěch Zajícová Tereza Ročenka Gymnázia Pacov 22

26 Třídní učitel Ing. Pavel Martinec Oktáva Fotogalerie tříd 29 žáků, z toho 10 chlapců a 19 dívek Bajerová Kateřina Bártů Aneta Bednář Daniel Dvořák Petr Dvořáková Kateřina Hlásek Ondřej Houdková Vendula Jirků Lenka Kalinová Barbora Kostkuba Petr Kottová Nikola Král Martin Kropáčková Alena Mašek Dominik Míková Tereza Nejdrová Hana Novotný Filip Papež Marek Pazderková Jana Polónyiová Adéla Poutníková Nikola Průšová Petra Stejskalová Lucie Štefková Jana Tomšů Jan Tureček Kamil Vaníčková Veronika Vondrušková Hana Votápková Andrea Ročenka Gymnázia Pacov 23

27 Ředitel školy: Mgr. Josef Novák Pedagogický sbor Fotogalerie tříd V horní řadě zleva: Mgr. Leona Stejskalová Miloš Hovorka Mgr. Josef Novák Ing. Pavel Roubal Mgr. Vladimíra Pešková Ing. Blanka Vondrášová Ing. Pavel Martinec Ing. Kamila Turečková V dolní řadě zleva: Mgr. Lenka Janáčková Mgr. Markéta Vodrážková Mgr. Jana Růžičková Mgr. Markéta Palátová Mgr. Ladislava Válková Mgr. Jiří Topič Věra Přibylová PhDr. Dagmar Haišmanová Mgr. Šárka Mařincová Není na fotce: Mgr. Kateřina Fuková Ročenka Gymnázia Pacov 24

28 Ročenka 2012/2013 Gymnázium Pacov Hronova Pacov Tel./fax.: Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři. Sazba a tisk Gymnázium Pacov 2013 ROČENKA

Slovo ředitele školy... 1. Vyučovací předměty... 2. Vyhodnocení maturit... 3. Školní kronika... 4. Úspěchy studentů... 6. Práce studentů...

Slovo ředitele školy... 1. Vyučovací předměty... 2. Vyhodnocení maturit... 3. Školní kronika... 4. Úspěchy studentů... 6. Práce studentů... ROČENKA /5 Obsah 5 Slovo ředitele školy............................................ Vyučovací předměty........................................... Vyhodnocení maturit...........................................

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Září 2008 30. -31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt 1.Zahájení školního roku 2. Třídnické práce, Spirit

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, Milé čtenářky, vážení čtenáři, představujeme Vám listopadové vydání cizojazyčného školního časopisu, které jsme společně s Vaší pomocí připravili. Určitě zde naleznete spoustu nových a zajímavých informací,

Více

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 Obory: STAVEBNICTVÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Místo konání: Čs.armády 10, Děčín I DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace Pondělí 24. 8. 2015 od 11,00hodin

Více

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí Maturitní zkoušky školní rok: 2014/2015 škola: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. obor vzdělání: 78-42-M/003 Pedagogické lyceum maturitní zkoušky proběhnou v termínech: maturitní práce maturitní

Více

Plán práce na školní rok 2010/2011

Plán práce na školní rok 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 Gymnázium v Českém Brodě je školou se všeobecným zaměřením, jejímž hlavním úkolem je připravit studenty ke studiu na vysokých školách všech typů. Studium je ukončeno

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2015/2016 Září 1A8, besedy Nebezpečí virtuálního světa, PK Inf beseda v Dukle (45 minut) s paní Věrou Sosnarovou, která přežila gulag - pro 3. a 4. ročník a

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015 Příjmení a jméno Třída Název soutěže a její úroveň - umístění Aktivita 1 Stará Tereza 1.O 1. místo v oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna a postup na národní přehlídku 2 Šlachta David 1.O 3 Vrbová

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více