Gymnázium Pacov Hronova Pacov. Tel./fax.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz"

Transkript

1 ROČENKA 2012/2013

2 Gymnázium Pacov Hronova Pacov Tel./fax.:

3 Obsah Slovo ředitele školy Vyučovací předměty Vyhodnocení maturit Školní kronika Úspěchy studentů Projekt Comenius Práce studentů Foto tříd ROČENKA 2012/2013

4 Slovo ředitele školy Mgr. Josef Novák V ročenkách z předchozích let jste si na tomto místě mohli přečíst zpětný pohled na uplynulý školní rok. Tuto tradici dnes poruším. Jelikož mi koncem července 2013 skončí první funkční období v roli ředitele školy, rozhodl jsem se podívat se s odstupem na posledních 6 let. Sám pro sebe si dělím zmíněné období na dobu nadšeného rozvoje a dobu bojů o přežití školy. Hranici mezi nimi kladu do ledna Kraj Vysočina tehdy zveřejnil záměr zredukovat nabídku svých víceletých gymnázií na 5 největších v okresních městech. Vzpomínáte? Zpívali jsme tehdy maturantům na plese píseň s veršem narvanou šrajtofli nemáme za práci, dokud nás nezrušej', tak se to vyplácí. Z roků 2007 až 2010 si pamatuji všeobecný optimismus. Učitelé sestavili školní vzdělávací program. Nebyli nadšeni z práce navíc a zadarmo, ale mohli se alespoň těšit z možnosti vyučovat jinak, pokud sami chtějí. Škola byla úspěšná v získávání grantů z evropských fondů. Studenti i učitelé začali létat do partnerských škol po takřka celé Evropě. Na gymnáziu vyučovali grafiku také profesionální fotografové (nebo se žáci a učitelé vydávali za nimi do ateliérů). Výčet netradičních akcí pořádaných školou by byl velmi dlouhý. Neustále jsme se připravovali na zavedení nového formátu maturit, který vrcholní politici pravidelně na poslední chvíli odkládali a znovu přepisovali. Tato praxe skončila s nástupem legendárního ministra školství Josefa Dobeše, který v rámci svého stylu práce nejdřív něco zavedu a potom o tom popřemýšlím už odstartování nových maturitních zkoušek nebránil. Přestože se z maturit vyvinul festival administrativy, naše škola se s nimi vypořádala se ctí. Od začátku roku 2011 začal boj o zachování gymnázia v Pacově. Původní krajský návrh byl kvůli odporu městských zastupitelstev, škol i veřejnosti stažen. Nejistota ohledně budoucnosti se ovšem projevila v drastickém úbytku zájemců o přijetí na Gymnázium Pacov v roce Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo jen 15 uchazečů. Již jsme se smiřovali s tím, že jeden ročník nebudeme moci otevřít a počet tříd klesne na pět. Naštěstí školu podpořilo zastupitelstvo Pacova, proto jsme mohli po náborové kampani uspořádat další 2 kola a nakonec přijmout 23 studentů. V roce 2013 nově zvolená Rada Kraje Vysočina přišla s dalším optimalizačním plánem na zredukování nabídky volných míst ve středních školách. Pro naše gymnázium připadly v úvahu 2 varianty. Sloučení s Gymnáziem Pelhřimov nebo převzetí zřizovatelských pravomocí Městem Pacov. Městské zastupitelstvo přijalo jednohlasně usnesení o tom, že od převezme od kraje Gymnázium Pacov. Tím dlouhodobě zachová jedinou střední školu na svém území. Po uplynutí prvního ředitelského období vidím Gymnázium Pacov ve skvělé kondici. Materiálně vybavené tak, že nic podstatného neschází. S aktivními vyučujícími schopnými zavádět do výuky novinky a zvyšovat laťku nad běžnou českou středoškolskou úroveň. Se studenty, kteří pochopili, že vzdělávání není pasivní proces. S žáky, kteří to ještě do konce svých studií pochopí. S nejúspěšnějšími maturanty v historii školy. Nepřehlížím oblasti, které zasluhují vylepšení. Stále mám chuť a energii pracovat na tom, aby v červenci 2019 lepší opravdu byly. Ročenka Gymnázia Pacov 1

5 Vyučovací předměty Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Povinné předměty Předmět / Třída: Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva Český jazyk a literatura Anglický jazyk (3) Německý jazyk (4) Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika LP 2+1LP 2 2 Chemie LP 2 2+1LP 2 Biologie LP 2+1LP 2 Informatika a výpočetní technika Hudební výchova 1 1 2(0) 2(0) Výtvarná výchova 1 1 0(2) 0(2) Tělesná výchova Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Septima: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce SM Seminář z matematiky SVT Seminář z informatiky SD Seminář z dějepisu SVS Společenskovědní seminář Oktáva: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce SVT Seminář z výpočetní techniky SBi Seminář z biologie SM Seminář z matematiky SD Seminář z dějepisu Tercie: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce Kvarta: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce ZFJ Základy francouzského jazyka Ročenka Gymnázia Pacov 2

6 Třída: Oktáva, 28 studentů Třídní učitel: Ing. Pavel Martinec Vyhodnocení maturit Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Maturity výsledné známky Předmět Počet studentů Známky Průměr Společná část MZ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk ,643 1,300 1,375 Profilová část MZ Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika ,000 2,000 1,400 1,500 3,000 1,889 1,333 1,000 2,000 1,500 Celkový prospěch ,580 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročenka Gymnázia Pacov 3

7 1. strana kroniky Školní kronika Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková zahájení školního roku 2012/2013, třídnické hodiny všechny třídy prodej sešitů, učebna VV všechny třídy studentské volby kvinta, sexta, septima, oktáva exkurze Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou kvinta opravné maturitní zkoušky divadlo Praha (NJ) kvinta, sexta adaptační kurz tercie, Křižanov u Třebíče tercie exkurze Temelín kvinta Srdíčkový den sbírka na pomoc nemocným dětem kvinta, sexta, septima výlet oktávy, Vranov oktáva dějepisná exkurze, České Budějovice kvarta projekt Comenius v ČR Bílá pastelka tercie podzimní prázdniny Gaudeamus septima, oktáva Comenius - Řecko Mozaika středních škol, Pelhřimov První pomoc do škol sexta klasifikační porada č Valná hromada SRPG, třídní schůzky Příběhy bezpráví kvinta, sexta, septima, oktáva Divadlo v Dlouhé, Praha tercie, sexta OK volejbal chlapci, Pelhřimov Stužkovací večírek, Samšín oktáva Mikulášská nadílka čerti oktáva Den otevřených dveří předvánoční Vídeň kvinta, sexta studentské prezidentské volby Pohodáři - pořad Dálný východ všechny třídy geografická exkurze, Krkonoše, kvarta řečnická soutěž Mladý Demosthenes divadlo Tábor septima, oktáva vánoční prázdniny zahájení vyučování konzultace rodičů školní kolo NJ olympiády klasifikační porada č olympiáda z AJ výjezdní zasedání pedagogických pracovníků, Třeboň film Ve stínu všechny třídy pololetní prázdniny školní kolo biologické olympiády Ročenka Gymnázia Pacov 4

8 2. strana kroniky Školní kronika Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková maturitní ples oktávy krajské kolo volejbal hoši, Žďár nad Sázavou jarní prázdniny Lyžařský výcvikový kurz, Janské Lázně kvinta okresní kolo olympiády z AJ, Pelhřimov Mladý Demosthenes, Jihlava okresní kolo olympiády z AJ, Pelhřimov První pomoc do škol tercie projekt Comenius Turecko kvalifikace na rep. finále ve volejbalu, Žďár nad Sázavou pomoc do škol tercie exkurze Osvětim sexta, septima, oktáva festival Jeden svět, Tábor kvarta septima koncert ZUŠ tercie septima 28., velikonoční prázdniny exkurze Temelín sexta divadelní pořad pro výuku ČJ tercie, kvarta přednáška L. Mařincové, Kambodža kvinta oktáva divadlo Praha kvinta, sexta zájezd do Anglie klasifikační porada č přijímací zkoušky do tercie 1. kolo třídní schůzky písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z AJ sběr kamene, od kvarta, sexta, septima písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z ČJL projekt Comenius Německo písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z NJ písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z AJ exkurze Praha oktáva klasifikační porada pro oktávu svatý týden oktáva testování kvarty ústní část společné mat. zkoušky, profilové mat. zkoušky oktáva vernisáž výstavy Comenius konzultace rodičů předávání maturitních vysvědčení oktáva klasifikační porada č třídní výlety tercie septima Sportovní den GYPA, atletický stadion všechny třídy Vydávání vysvědčení všechny třídy Hlavní prázdniny Ročenka Gymnázia Pacov 5

9 Úspěchy studentů Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Za školní rok 2012/2013 dosáhli studenti gymnázia v soutěžích a olympiádách těchto výsledků: Daniela Dušková 1G Pelhřimovský zvonek - zpěv 1. místo Josef Peroutka 5G Zeměpisná olympiáda kat. D 2. místo OK 10. místo KK Petra Průšová 6G Biologická olympiáda kat. A 11. místo KK Michaela Černá 1G Mladý Demosthenes kat. II 3. místo OK Olympiáda v německém jazyce kat II.B 3. místo OK družstva Basketbal dívky kat. ZŠ 2. místo OK družstva Basketbal chlapci kat. ZŠ 1. místo OK družstva Volejbal dívky kat. SŠ 2. místo OK družstva Volejbal chlapci 1. místo KK, 1. místo v kvalifikaci na republikové finále, účast na republikovém finále OK Okresní kolo, KK Krajské kolo Ročenka Gymnázia Pacov 6

10 Kvarta oktáva Comenius projekt Blanka Vondrášová Práce studentů Živá Evropa minulost, přítomnost a budoucnost Projekt Comenius vytvořený v rámci Evropské unie, je mezinárodní program podporující spolupráci mezi školami. Pracovní skupina z Gymnázia Pacov: Studenti: Ďásková Nikola Hanák Adam Holubová Veronika Kropáčková Michala Kubů Marek Macková Eva Matoušková Nela Míková Tereza Mašek Dominik Nejdrová Hana Pazderková Jana Poutníková Nikola Peroutka Josef Pultrová Lucie. Pracovníci gymnázia: Ing. Vondrášová Blanka Ing. Roubal Pavel Přibylová Věra Témata úkolů se odvíjí od programu projektu. Ten minulý, který se konal na našem Gymnáziu, byl převážně o skladbě rodiny, o roli rodiny a přátel, úloze rodiny ve společnosti jednotlivých zemí, ale i o možnostech, jaké mají mladí lidé v místě svého bydliště, využití volného času. V novém projetu se studenti dozvídají o proměnách uměleckých směrů projevujících se v architektuře a malířství - od pohanství (Litva) a antiky (Řecko) přes renesanci (Itálie) s odbočkou k zámořským objevům (Portugalsko), přes secesi (Španělsko) po baroko (Česká republika). Dále se studenti zajedou podívat do muslimského Turecka a ve finále i do Německa, kde všechny aktivity shrnou do výsledné výstavy a závěrečné prezentace. Současně s poznáváním architektury a historie se studenti učí, jak i malá města zatraktivnit pro turisty. Důležité je i ubytování studentů v hostitelských rodinách, kde poznají specifika života v cizí zemi zevnitř. Navíc se většina studentů díky projektu Comenius většinou poprvé vzdálí od svých rodičů a učí se v cizím prostředí samostatnosti a zodpovědnosti. Proč se Gymnázim Pacov rozhodlo vstoupit do projektů Comenius? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Škola nás naučí mnohému, historii, zeměpisu, sociálním vědám, počítačové gramotnosti, matematice, jazykům a mnohému dalšímu, ale dítě, a hlavně student teenager, chce právem vědět, proč se toto vše má učit? A projekt Comenius dává možnost změnit vědomosti nabyté ve škole ve zkušenosti a praktické dovednosti. Projekt poskytuje studentům šanci vycestovat do zahraničí v rámci grantu EU, setkat se tam s jinými zahraničními studenty, podiskutovat v angličtině, němčině nebo i ruštině a španělštině a společně pracovat na vytyčených úkolech. Ročenka Gymnázia Pacov 7

11 Comenius projekt Česk? republika Možná jste si koncem září všimli, že v Pacově na ulicích slyšíte častěji angličtinu. Možná jste právě vy potkali studenty z cizích zemí, kteří se vás, onou angličtinou, začali na něco ptát. A možná jste se divili, co se tu děje. Vysvětlení je jednoduché. V týdnu od se v Pacově konal meeting mezinárodního projektu Comenius, kterého se úspěšně účastní i Gymnázium Pacov. Tento projekt umožňuje propojení škol z různých zemí Evropy (od Španělska po Turecko) a jejich vzájemnou spolupráci. Tím, co je nám všem společné, je samozřejmě anglický jazyk. Studenti našeho gymnázia měli (a budou mít) možnost vycestovat na týden do různých zahraničních zemí. Teď však byla řada na nás. Přípravy tohoto setkání vypukly už měsíce předem. Vše se muselo dopodrobna naplánovat. Program jsme sestavili takový, aby si zahraniční studenti od nás odnesli trochu vědomostí a počítačové gramotnosti, ale také aby poznali naši kulturu a to, co je pro nás běžné. i kostnici. Ve středu jsme odjeli poznat Český Krumlov. Na obou místech vyplňovali studenti pracovní listy s úkoly, ze kterých pak zpracovávali prezentace, které se díky naší výuce naučili. Ve čtvrtek jsme na pacovském zámku navštívili starostu Bc. Lukáše Vlčka, Dis. Po jeho přivítání následoval workshop v Muzeu Antonína Sovy, kde se 1. skupina inspirovala díly malíře Jana Autengrubera a pokoušela se podle jeho stylu nakreslit obraz. Druhá skupina mezitím chodila po městě a od lidí, které potkali na ulici, se snažila dozvědět informace (např. o A. Sovovi, J. Autengruberovi, sportu a kultuře v Pacově, zdejším ubytování ) na vypracování svých úkolů. To vše jsme zachycovali na kameru a z výsledných videí jsme je učili stříhat a sestavovat film v programu Windows Movie Maker. Ještě ve čtvrtek jsme si vzniklé práce promítali. Od 18. hodin vypukl závěrečný večer, kam byli pozvaní naši i zahraniční studenti a učitelé, účastnící se projektu i rodiče, kteří zahraniční studenty ubytovali. Po večeři následovala zábava, vystoupení sboru gymnázia a kdo chtěl, měl možnost si zatančit. Večer jsme si všichni náležitě užili a myšlenky na odjezd cizinců jsme raději odkládali. V pátek ráno jsme studenty už naposledy odvezli ke škole a rozloučili se s nimi. Jejich výlet však zdaleka neskončil. Vyšlápli si na Blaník a odpoledne odjeli opět do Prahy, kde už měli volný program a podle potřeby se začínali vracet do svých domovů. Věříme, že se jim meeting u nás líbil a že si podobný týden zase někdy zopakujeme Děkujeme našim sponzorům: Město Pacov, VOD Jetřichovec, Bufet Na Panské, Pěstitelská pálenice Pacov, květinářství Hortenzie Pacov, Ovoce-zelenina Nechvátalovi. Během prvních 2 dnů po příletu účastníci projektu poznali Prahu a Karlštejn. V neděli večer už jsme je očekávali v Pacově, abychom je mohli ubytovat ve svých rodinách. Tam na týden našli své útočiště. Výjimkou byli učitelé, kteří byli ubytovaní v hotelu Peppino. Pondělí se neslo ve znamení tzv. Evropského dne. To znamená, že zástupci každé země si připravili koutek, kde pod svou vlajkou ukazovali fotografie ze svého domova, dávali ochutnat své typické dobroty, nebo nám předváděli tradiční kroje. Odpoledne přišla na řadu výuka. A to výroba prezentací na webu v PREZI a výroba koláží v rastrovém programu. Tomu samozřejmě předcházelo focení studentů v našem ateliéru, které si všichni moc užili. Po pár hodinách strávených u počítače jsme šli tančit. Od Litevců jsme se naučili některé jejich tradiční tance a my jsme se je snažili naučit tradiční českou polku. Nutno říci, že se cizincům zdála dost zábavná a crazy. Následovala pauza na odpočinek a hned první večer jsme zakončili diskotékou ve školním klubu. V úterý jsme vyrazili na výlet do Kutné Hory, kde jsme společně s průvodcem navštívili chrám sv. Barbory, historické centrum města Ročenka Gymnázia Pacov 8

12 Turecko Comenius projekt Matoušková, Holubová, Hanák Je brzy ráno. Ještě jednou kontrolujeme, zdali máme všechno, co potřebujeme, zdali náš kufr není příliš těžký, a poté už vyrážíme vstříc Istanbulu. Ani se nenadějeme a už jsme v Praze na letišti. Pro ty z nás, kteří letí poprvé, to bude zcela jistě velký zážitek. Náš let směrem na Vídeň byl zrušen, a tak během půl hodiny nastupujeme na letadlo směr Mnichov. Tento let uplynul velmi rychle, letěli jsme pouze hodinu. Poté přesedáme na letadlo do Turecka. Tentokrát jsme letěli mnohem delší dobu. Po třech hodinách se konečně ocitneme na tureckém letišti. Tam nás vyzvedli naši turečtí přátelé, spolu s nimi jsme jeli ke škole, kam si pro nás přišli naši noví přátelé. S nimi i s jejich rodinami jsme se velmi rychle spřátelili. Unaveni z cesty uleháme do naší nové postele a těšíme se na další zážitky. Tyto dny byly hlavně o angličtině, poznávání istanbulských památek a historie. Nutno říci, že turecká historie je nemálo zajímavá, objevuje se zde propojení mezi byzantskou říší, Římským impériem i Osmanskou říší. Památky vypovídající o velkých změnách jsou působivé. První den bylo na programu především představování a prezentování videí, které jsme dlouhou dobu pečlivě připravovali. Poté přišla na řadu krátká hodina turečtiny. Poobědvali jsme typické turecké jídlo a vyrazili na první výlet. Tím se rozumí Panorama History Museum, které vypovídá o vzniku sultanátu v Turecku. Zajímavé ovšem byly všechny turecké památky. Především tím, že styl staveb je zcela odlišný od toho, na který jsme zvyklí u nás, v České republice. Nejvýraznější odlišnosti týkající se náboženství jsme zaznamenali běžně na ulici, ať už v architektuře (mešity), či ve stylu oblékání žen (typické burky). Postupně jsme navštívili také asi nejznámější památku Hagia Sophia původní byzantský kostel, poté přestavěna na mešitu a nyní sloužící jako muzeum, Topkapi palác sídlo sultánů, dále také Modrou mešitu nejznámější mešitu v Istanbulu, Cisternu Yerebatan rezervoár na vodu z doby obléhání a z jiného soudku například Grand Bazaar, kde jsme si mohli nakoupit něco k jídlu, na sebe či dárek pro naši rodinu. Jiný, ale ne horší, je také život Turků, který jsme mohli poznat v rámci našeho ubytování v tureckých rodinách. Především jejich jídlo, náboženství a v neposlední řadě i turecký záchod. Po sedmi dnech, plní zážitků a se slzami v očích, opouštíme Istanbul a doufáme, že se sem brzy opět vrátíme. Nelly Matoušková, Veronika Holubová a Adam Hanák Ročenka Gymnázia Pacov 9

13 Německo Comenius projekt Eva Macková, Nikola Ďásková Naše cesta začala 6. května odletem z letiště Václava Havla. Přistání v Düsseldorfu proběhlo hladce. Zde nám již bylo jasné, že není cesty zpět a že se budeme tedy muset velmi statečně vypořádat s úkoly, které nás tu čekaly. Odtud jsme se vlakem, s pár přestupy, dostali do našeho cíle- města Bocholt. Tam na nás již čekaly rodiny, které si nás odvezly do našich dočasných domovů. Druhý den ráno jsme prezentovali svoji zemi na Evropském dni v místní moderní a velmi příjemné škole Marien Gymnasium. Poté jsme všichni šli na městskou radnici, kde nás osobně přivítal starosta města. Zde jsme se pak snažili svými krátkými filmy ostatním žákům a učitelům přiblížit setkání účastníků projektu Comenius v našich domovských školách, my tedy setkání na gymnáziu v Pacově. Ve středu 8. května jsme navštívili Textilní museum v Bocholtu. Nejdříve jsme si prošli prostory, kde se vystavovaly modely od počátku 20. století, až po současné módní trendy. Pak přišel náš první úkol. Totiž vytvořit z časopisů kolekci na příští jaro. V každé skupině se překvapivě nějaké prvky opakovaly. Pak přišla módní přehlídka! Na dobovou hudbu jsme se procházeli v modelech od období baroka do 20. století. Na začátku se všichni báli, ale ke konci jsme si to užívali. Další den jsme se autobusem vypravili do sousedního Nizozemska. Přesněji do jeho hlavního města Amsterodamu. Cesta sice trvala úmorné dvě a půl hodiny, ale rozhodně stála za to. Naše výprava směřovala k muzeu s názvem Rijksmuseum, kde nás náš překvapivě energický průvodce seznámil pomocí obrazů a dochovaných artefaktů s historií Nizozemí. V pátek nás naše cestování zavedlo hned do dvou měst. Tím prvním byl Düsseldorf, kde nás s jeho moderně vystavěným centrem seznámila naše velmi sympatická průvodkyně. Velký dojem na nás udělaly obrovské prosklené budovy, z jejichž výšky se až točila hlava. Naším dalším cílem byl Kolín. Město na řece Rýn nás dozajista nejvíce uchvátilo svou katedrálou. A i když je nyní jen z části rekonstruována, na kráse jí to rozhodně nijak neubírá. Hned se vstupem dovnitř na nás dýchla její gotická nádhera a velikost. Impozantnost katedrály překvapivě dobře posloužila v druhé světové válce. Byla dokonalým navigačním bodem pro letce, a proto byla ušetřena bombardování. Takový pohled nám všem zůstane uchován, myslím, ještě hodně dlouhou dobu. Poslední místo, na které jsme se vypravili, byl Münster - univerzitní město, s jehož krásami nás seznámila naše průvodkyně. Prohlédli jsme si mnoho budov z dávné historie, i takové, které se historicky pouze tvářily. Takovými byly například měšťanské domy v centru, jež byly vybombardovány za druhé světové války, a znovu postaveny podle původních nákresů. Výpravou do Münsteru končilo i naše poznání Německa jeho historie V neděli přišel den poslední. Na jedné straně smutný okamžik loučení se všemi nově získanými přáteli a kamarády, ale na straně druhé čas, kdy jsme již věděli, že se vracíme zpět domů. Nyní na tento výlet můžeme už jen s radostí vzpomínat jako na čas plný zážitků a zábavy. Ale především nových lidí, které jsme poznali. Ročenka Gymnázia Pacov 10

14 Greece Comenius projekt Marek Kubů, Josef Peroutka The end of October and the beginning of November, it was an unforgettable time for us. We were in Greece with the Comenius Project. It started on 27th October Our watch showed and we took off by plane and landed a hour later at Venizelos airport in Athens. We spent the first day in the capital, visited some sights, did some shopping and enjoyed our time in the sun and received SMS from our schoolmates in Pacov about a heavy snow fall there. The second day we visited the National Archeological Museum and later we found the main bus station in Athens and took a bus to Tripoli. When we arrived the host families had already been waiting there for us. So we said hello each other and separately went to accommodate at our new Greek friends. After a great dinner we went to a café to meet some other participants in the Comenius project in Tripoli. The third day was a day of hailstorm. The school started and one lesson later everything was upside down. The hails were as big as golf balls and damaged the school roof, even electricity didn t work. It was a pity but in the afternoon the sky was bright again and so we went to see the mayor of the town for a warm welcome and to thank him for supporting our project. The day finished with a poetry workshop based on Arcadia. We spent the fourth in small villages in the mountains. In Stemnitsa we learned how to make jewellery, and we saw folk clothes from 19 century there. In the evening we went out with our Greek friends to see Tripoli at night. The next day, 31 October, we admired Mycenae with a guide. She told us a lot about this historical place, took us not only to its centre but also to Epidauri theatre and a fort in Nauplius. Magical places for us. The sixth day was 1 November and we went to the village of Dimitsana. We were shown how the gun powder was made here, which was important for the Civil war there. The seventh day we had a trip to the cave of Kapsia. It was a beautiful and peaceful place. The next sight was a bit unusual, it was a castle made from the ruins of Mantineie and it looked like an ancient sight, but it wasn't. But the most interesting of all was the evening. The drum workshop with a Cuban teacher followed by the final dinner, backgrounded by a local band. We had to say good bye to our new friends from 9 countries. It was really hard; we had a great time there. The eighth day was in Athens but only with a few groups. We visited the Acropolis with the Pantheon. We also did some shopping, had dinner and got ready for the next day when we were leaving for home. At the airport we learned that taking home oil or wine from Greece is legally prohibited. So we had to pay some extra money to do it. Never mind, it was such a great week and we will remember it forever. Ročenka Gymnázia Pacov 11

15 Práce studentů Ročenka Gymnázia Pacov 12

16 Výtvarné práce Vytvoř si ráj tercie Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 13

17 Výtvarné práce Malba na tělo tercie Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 14

18 Výtvarné práce Papírořezy kvinta Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 15

19 Grafické práce Oči, okna do duše Práce studentů Grafický seminář Ročenka Gymnázia Pacov 16

20 Grafické práce Práce studentů Grafický seminář Lenka Horká Tereza Zajícová Ročenka Gymnázia Pacov 17 Lenka Horká

21 Třídní učitel Ing. Pavel Roubal Tercie Fotogalerie tříd 23 žáků, z toho 10 chlapců a 13 dívek Brabcová Natálie Brodská Veronika Čeněk Filip Čeňková Sára Černá Michaela Dušková Daniela Dušková Karolína Dvořáková Veronika Hronková Tereza Kalivoda Jakub Kamenický Jakub Kozojedová Pavla Kuzdasová Tereza Lichtenberg Vít Nguyen Hoai Thu Picka Vojtěch Pšenička Vojtěch Strnad Jan Štrohmajer Robin Vágner Jaroslav Voldřich Tomáš Vovsová Nicol Získalová Karolína Ročenka Gymnázia Pacov 18

22 Třídní učitelka Mgr. Markéta Palátová Kvarta Fotogalerie tříd 29 žáků, z toho 10 chlapců a 19 dívek Bareš Jan Béreš Imrich Čečák Jan Čížková Veronika Drdová Lucie Holakovská Eva Homolková Kristýna Horká Lenka Houdková Kateřina Chaloupka Robert Jakl Pavel Jandová Šárka Kamír Tomáš Kaňková Karolína Krátoška Michal Kršková Ludmila Macková Ladislava Marková Kristýna Mrázková Karolína Němcová Kateřina Petrů Michaela Pistulka Tomáš Plzák Lukáš Povondrová Lucie Rašek Matěj Stejskalová Kateřina Špačková Kristýna Toufarová Adriana Valerianová Lenka Ročenka Gymnázia Pacov 19

23 Třídní učitelka Mgr. Leona Stejskalová Kvinta Fotogalerie tříd 26 žáků, z toho 6 chlapců a 20 dívek Aron Filip Cardová Michaela Hanák Adam Hlavničková Martina Hovorka Petr Ježek Jan Krajícová Michaela Kršková Jana Kršková Lucie Lhotová Kateřina Macková Martina Mašková Tereza Mrázová Nikola Musil Patrik Nekovářová Tereza Nouzová Lucie Pilská Nikola Pleskačová Lucie Říhová Helena Stupková Nikola Svobodová Kristýna Štěpánková Karolína Štěpánová Andrea Vnouček Daniel Záhorová Pavla Zajícová Štěpánka Ročenka Gymnázia Pacov 20

24 Třídní učitelka Ing. Kamila Turečková Sexta Fotogalerie tříd 26 žáků, z toho 13 chlapců a 13 dívek Carda Martin Heřmanová Veronika Holubová Veronika Hošek Michal Jelšíková Kristýna Kalivoda Josef Kepková Tereza Kocourová Nina Kolář Petr Kouba Miroslav Králová Jana Kratochvílová Nikol Krátoška Tomáš Kropáčková Michala Matoušková Nelly Mička Lukáš Pchálková Petra Procházka Ondřej Přibyl Martin Říhová Lucie Suchánek Ondřej Šauer Petr Vošický Robert Zamrzla Stanislav Zemanová Anna Zíková Markéta Ročenka Gymnázia Pacov 21

25 Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Pešková Septima Fotogalerie tříd 20 žáků, z toho 9 chlapců a 11 dívek Buřičová Kateřina Čížková Andrea Ďásková Nikola Hojovec Daniel Jelínková Eliška Jirka Martin Králová Dominika Kubů Marek Macková Eva Malina David Medková Linda Mrázek Pavel Peroutka Josef Petrů Kateřina Plch Zbyněk Praveček Tomáš Pultrová Lucie Švarcová Šárka Vacek Vojtěch Zajícová Tereza Ročenka Gymnázia Pacov 22

26 Třídní učitel Ing. Pavel Martinec Oktáva Fotogalerie tříd 29 žáků, z toho 10 chlapců a 19 dívek Bajerová Kateřina Bártů Aneta Bednář Daniel Dvořák Petr Dvořáková Kateřina Hlásek Ondřej Houdková Vendula Jirků Lenka Kalinová Barbora Kostkuba Petr Kottová Nikola Král Martin Kropáčková Alena Mašek Dominik Míková Tereza Nejdrová Hana Novotný Filip Papež Marek Pazderková Jana Polónyiová Adéla Poutníková Nikola Průšová Petra Stejskalová Lucie Štefková Jana Tomšů Jan Tureček Kamil Vaníčková Veronika Vondrušková Hana Votápková Andrea Ročenka Gymnázia Pacov 23

27 Ředitel školy: Mgr. Josef Novák Pedagogický sbor Fotogalerie tříd V horní řadě zleva: Mgr. Leona Stejskalová Miloš Hovorka Mgr. Josef Novák Ing. Pavel Roubal Mgr. Vladimíra Pešková Ing. Blanka Vondrášová Ing. Pavel Martinec Ing. Kamila Turečková V dolní řadě zleva: Mgr. Lenka Janáčková Mgr. Markéta Vodrážková Mgr. Jana Růžičková Mgr. Markéta Palátová Mgr. Ladislava Válková Mgr. Jiří Topič Věra Přibylová PhDr. Dagmar Haišmanová Mgr. Šárka Mařincová Není na fotce: Mgr. Kateřina Fuková Ročenka Gymnázia Pacov 24

28 Ročenka 2012/2013 Gymnázium Pacov Hronova Pacov Tel./fax.: Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři. Sazba a tisk Gymnázium Pacov 2013 ROČENKA

Slovo ředitele školy... 1. Vyučovací předměty... 2. Vyhodnocení maturit... 3. Školní kronika... 4. Úspěchy studentů... 6. Práce studentů...

Slovo ředitele školy... 1. Vyučovací předměty... 2. Vyhodnocení maturit... 3. Školní kronika... 4. Úspěchy studentů... 6. Práce studentů... ROČENKA /5 Obsah 5 Slovo ředitele školy............................................ Vyučovací předměty........................................... Vyhodnocení maturit...........................................

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27 Třída: 4.B - čtvrtá B (rok nástupu 2012) Předseda: RNDr. Věra Jandíková Místopředseda: Mgr. Robert Horan Třídní: Mgr. Pavel Morávek

Více

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Setkání s rodiči 21. listopadu 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 Třída: 4.4 - Čtvrtá A (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Hůla Místopředseda: Mgr. Markéta

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Třída: 4. - 4.ročník (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Vladimír Böhm Místopředseda: PhDr. Taťána Dohnalová Třídní: Mgr. Marcela

Více

ZÁŘÍ Meditační dny prim

ZÁŘÍ Meditační dny prim ZÁŘÍ 2016 1. 9. Čt Zahájení školního roku 2. 9. Pá 3. 9. So DS 4. 9. Ne 5. 9. Po Týden kurzů a projektů 6. 9. Út Týden kurzů a projektů 7. 9. St Týden kurzů a projektů 8. 9. Čt Týden kurzů a projektů 9.

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 66-41-L/008 OBCHODNÍK Třída O4 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Září 31. 8. 2. 9. GO kurz třídy 1. A 2. 4. 9. GO kurz třídy 1.C 14. 20. 9. Anglie a Wales, zúčastnili se vybraní studenti vyššího stupně gymnázia,

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 15:10 Denní vyhlášení výsledků: 15:25 Viktorie Jindrová (4.CG) pr. - Zeměpis 7:45 8:00 pr. - Anglický jazyk 9:30 9:45 sp. - Německý jazyk

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

MALÁ MATURITA kvarta

MALÁ MATURITA kvarta MALÁ MATURITA kvarta - 27.5.2013 BLÁHA Jakub čas zahájení: 8,00 KRUBNER Josef čas zahájení: 8,00 BLÁHOVÁ Jana zadavatel: Mgr. Králová KUNC Vojtěch zadavatel: Mgr. Chovaneček BLÁHA Jakub čas zahájení: 9,30

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Třída: 4.A - 4.ročník (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Jana Mlynářová Místopředseda: Mgr. David Hollan Třídní:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu Příloha č. 1 Plán činnosti školního roku 2007/2008 Začátek školního roku: 2007 Konec prvního pololetí: 3ledna 2008 Konec druhého pololetí: června 2008 Prázdniny: Podzimní:,2 října 2007 Vánoční: 2 2007

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více