Gymnázium Pacov Hronova Pacov. Tel./fax.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz"

Transkript

1 ROČENKA 2012/2013

2 Gymnázium Pacov Hronova Pacov Tel./fax.:

3 Obsah Slovo ředitele školy Vyučovací předměty Vyhodnocení maturit Školní kronika Úspěchy studentů Projekt Comenius Práce studentů Foto tříd ROČENKA 2012/2013

4 Slovo ředitele školy Mgr. Josef Novák V ročenkách z předchozích let jste si na tomto místě mohli přečíst zpětný pohled na uplynulý školní rok. Tuto tradici dnes poruším. Jelikož mi koncem července 2013 skončí první funkční období v roli ředitele školy, rozhodl jsem se podívat se s odstupem na posledních 6 let. Sám pro sebe si dělím zmíněné období na dobu nadšeného rozvoje a dobu bojů o přežití školy. Hranici mezi nimi kladu do ledna Kraj Vysočina tehdy zveřejnil záměr zredukovat nabídku svých víceletých gymnázií na 5 největších v okresních městech. Vzpomínáte? Zpívali jsme tehdy maturantům na plese píseň s veršem narvanou šrajtofli nemáme za práci, dokud nás nezrušej', tak se to vyplácí. Z roků 2007 až 2010 si pamatuji všeobecný optimismus. Učitelé sestavili školní vzdělávací program. Nebyli nadšeni z práce navíc a zadarmo, ale mohli se alespoň těšit z možnosti vyučovat jinak, pokud sami chtějí. Škola byla úspěšná v získávání grantů z evropských fondů. Studenti i učitelé začali létat do partnerských škol po takřka celé Evropě. Na gymnáziu vyučovali grafiku také profesionální fotografové (nebo se žáci a učitelé vydávali za nimi do ateliérů). Výčet netradičních akcí pořádaných školou by byl velmi dlouhý. Neustále jsme se připravovali na zavedení nového formátu maturit, který vrcholní politici pravidelně na poslední chvíli odkládali a znovu přepisovali. Tato praxe skončila s nástupem legendárního ministra školství Josefa Dobeše, který v rámci svého stylu práce nejdřív něco zavedu a potom o tom popřemýšlím už odstartování nových maturitních zkoušek nebránil. Přestože se z maturit vyvinul festival administrativy, naše škola se s nimi vypořádala se ctí. Od začátku roku 2011 začal boj o zachování gymnázia v Pacově. Původní krajský návrh byl kvůli odporu městských zastupitelstev, škol i veřejnosti stažen. Nejistota ohledně budoucnosti se ovšem projevila v drastickém úbytku zájemců o přijetí na Gymnázium Pacov v roce Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo jen 15 uchazečů. Již jsme se smiřovali s tím, že jeden ročník nebudeme moci otevřít a počet tříd klesne na pět. Naštěstí školu podpořilo zastupitelstvo Pacova, proto jsme mohli po náborové kampani uspořádat další 2 kola a nakonec přijmout 23 studentů. V roce 2013 nově zvolená Rada Kraje Vysočina přišla s dalším optimalizačním plánem na zredukování nabídky volných míst ve středních školách. Pro naše gymnázium připadly v úvahu 2 varianty. Sloučení s Gymnáziem Pelhřimov nebo převzetí zřizovatelských pravomocí Městem Pacov. Městské zastupitelstvo přijalo jednohlasně usnesení o tom, že od převezme od kraje Gymnázium Pacov. Tím dlouhodobě zachová jedinou střední školu na svém území. Po uplynutí prvního ředitelského období vidím Gymnázium Pacov ve skvělé kondici. Materiálně vybavené tak, že nic podstatného neschází. S aktivními vyučujícími schopnými zavádět do výuky novinky a zvyšovat laťku nad běžnou českou středoškolskou úroveň. Se studenty, kteří pochopili, že vzdělávání není pasivní proces. S žáky, kteří to ještě do konce svých studií pochopí. S nejúspěšnějšími maturanty v historii školy. Nepřehlížím oblasti, které zasluhují vylepšení. Stále mám chuť a energii pracovat na tom, aby v červenci 2019 lepší opravdu byly. Ročenka Gymnázia Pacov 1

5 Vyučovací předměty Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Povinné předměty Předmět / Třída: Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva Český jazyk a literatura Anglický jazyk (3) Německý jazyk (4) Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika LP 2+1LP 2 2 Chemie LP 2 2+1LP 2 Biologie LP 2+1LP 2 Informatika a výpočetní technika Hudební výchova 1 1 2(0) 2(0) Výtvarná výchova 1 1 0(2) 0(2) Tělesná výchova Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Septima: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce SM Seminář z matematiky SVT Seminář z informatiky SD Seminář z dějepisu SVS Společenskovědní seminář Oktáva: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce SVT Seminář z výpočetní techniky SBi Seminář z biologie SM Seminář z matematiky SD Seminář z dějepisu Tercie: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce Kvarta: KAJ/KNJ Konverzace v anglickém/německém jazyce ZFJ Základy francouzského jazyka Ročenka Gymnázia Pacov 2

6 Třída: Oktáva, 28 studentů Třídní učitel: Ing. Pavel Martinec Vyhodnocení maturit Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Maturity výsledné známky Předmět Počet studentů Známky Průměr Společná část MZ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk ,643 1,300 1,375 Profilová část MZ Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika ,000 2,000 1,400 1,500 3,000 1,889 1,333 1,000 2,000 1,500 Celkový prospěch ,580 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročenka Gymnázia Pacov 3

7 1. strana kroniky Školní kronika Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková zahájení školního roku 2012/2013, třídnické hodiny všechny třídy prodej sešitů, učebna VV všechny třídy studentské volby kvinta, sexta, septima, oktáva exkurze Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou kvinta opravné maturitní zkoušky divadlo Praha (NJ) kvinta, sexta adaptační kurz tercie, Křižanov u Třebíče tercie exkurze Temelín kvinta Srdíčkový den sbírka na pomoc nemocným dětem kvinta, sexta, septima výlet oktávy, Vranov oktáva dějepisná exkurze, České Budějovice kvarta projekt Comenius v ČR Bílá pastelka tercie podzimní prázdniny Gaudeamus septima, oktáva Comenius - Řecko Mozaika středních škol, Pelhřimov První pomoc do škol sexta klasifikační porada č Valná hromada SRPG, třídní schůzky Příběhy bezpráví kvinta, sexta, septima, oktáva Divadlo v Dlouhé, Praha tercie, sexta OK volejbal chlapci, Pelhřimov Stužkovací večírek, Samšín oktáva Mikulášská nadílka čerti oktáva Den otevřených dveří předvánoční Vídeň kvinta, sexta studentské prezidentské volby Pohodáři - pořad Dálný východ všechny třídy geografická exkurze, Krkonoše, kvarta řečnická soutěž Mladý Demosthenes divadlo Tábor septima, oktáva vánoční prázdniny zahájení vyučování konzultace rodičů školní kolo NJ olympiády klasifikační porada č olympiáda z AJ výjezdní zasedání pedagogických pracovníků, Třeboň film Ve stínu všechny třídy pololetní prázdniny školní kolo biologické olympiády Ročenka Gymnázia Pacov 4

8 2. strana kroniky Školní kronika Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková maturitní ples oktávy krajské kolo volejbal hoši, Žďár nad Sázavou jarní prázdniny Lyžařský výcvikový kurz, Janské Lázně kvinta okresní kolo olympiády z AJ, Pelhřimov Mladý Demosthenes, Jihlava okresní kolo olympiády z AJ, Pelhřimov První pomoc do škol tercie projekt Comenius Turecko kvalifikace na rep. finále ve volejbalu, Žďár nad Sázavou pomoc do škol tercie exkurze Osvětim sexta, septima, oktáva festival Jeden svět, Tábor kvarta septima koncert ZUŠ tercie septima 28., velikonoční prázdniny exkurze Temelín sexta divadelní pořad pro výuku ČJ tercie, kvarta přednáška L. Mařincové, Kambodža kvinta oktáva divadlo Praha kvinta, sexta zájezd do Anglie klasifikační porada č přijímací zkoušky do tercie 1. kolo třídní schůzky písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z AJ sběr kamene, od kvarta, sexta, septima písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z ČJL projekt Comenius Německo písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z NJ písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z AJ exkurze Praha oktáva klasifikační porada pro oktávu svatý týden oktáva testování kvarty ústní část společné mat. zkoušky, profilové mat. zkoušky oktáva vernisáž výstavy Comenius konzultace rodičů předávání maturitních vysvědčení oktáva klasifikační porada č třídní výlety tercie septima Sportovní den GYPA, atletický stadion všechny třídy Vydávání vysvědčení všechny třídy Hlavní prázdniny Ročenka Gymnázia Pacov 5

9 Úspěchy studentů Dění ve škole Mgr. Vladimíra Pešková Za školní rok 2012/2013 dosáhli studenti gymnázia v soutěžích a olympiádách těchto výsledků: Daniela Dušková 1G Pelhřimovský zvonek - zpěv 1. místo Josef Peroutka 5G Zeměpisná olympiáda kat. D 2. místo OK 10. místo KK Petra Průšová 6G Biologická olympiáda kat. A 11. místo KK Michaela Černá 1G Mladý Demosthenes kat. II 3. místo OK Olympiáda v německém jazyce kat II.B 3. místo OK družstva Basketbal dívky kat. ZŠ 2. místo OK družstva Basketbal chlapci kat. ZŠ 1. místo OK družstva Volejbal dívky kat. SŠ 2. místo OK družstva Volejbal chlapci 1. místo KK, 1. místo v kvalifikaci na republikové finále, účast na republikovém finále OK Okresní kolo, KK Krajské kolo Ročenka Gymnázia Pacov 6

10 Kvarta oktáva Comenius projekt Blanka Vondrášová Práce studentů Živá Evropa minulost, přítomnost a budoucnost Projekt Comenius vytvořený v rámci Evropské unie, je mezinárodní program podporující spolupráci mezi školami. Pracovní skupina z Gymnázia Pacov: Studenti: Ďásková Nikola Hanák Adam Holubová Veronika Kropáčková Michala Kubů Marek Macková Eva Matoušková Nela Míková Tereza Mašek Dominik Nejdrová Hana Pazderková Jana Poutníková Nikola Peroutka Josef Pultrová Lucie. Pracovníci gymnázia: Ing. Vondrášová Blanka Ing. Roubal Pavel Přibylová Věra Témata úkolů se odvíjí od programu projektu. Ten minulý, který se konal na našem Gymnáziu, byl převážně o skladbě rodiny, o roli rodiny a přátel, úloze rodiny ve společnosti jednotlivých zemí, ale i o možnostech, jaké mají mladí lidé v místě svého bydliště, využití volného času. V novém projetu se studenti dozvídají o proměnách uměleckých směrů projevujících se v architektuře a malířství - od pohanství (Litva) a antiky (Řecko) přes renesanci (Itálie) s odbočkou k zámořským objevům (Portugalsko), přes secesi (Španělsko) po baroko (Česká republika). Dále se studenti zajedou podívat do muslimského Turecka a ve finále i do Německa, kde všechny aktivity shrnou do výsledné výstavy a závěrečné prezentace. Současně s poznáváním architektury a historie se studenti učí, jak i malá města zatraktivnit pro turisty. Důležité je i ubytování studentů v hostitelských rodinách, kde poznají specifika života v cizí zemi zevnitř. Navíc se většina studentů díky projektu Comenius většinou poprvé vzdálí od svých rodičů a učí se v cizím prostředí samostatnosti a zodpovědnosti. Proč se Gymnázim Pacov rozhodlo vstoupit do projektů Comenius? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Škola nás naučí mnohému, historii, zeměpisu, sociálním vědám, počítačové gramotnosti, matematice, jazykům a mnohému dalšímu, ale dítě, a hlavně student teenager, chce právem vědět, proč se toto vše má učit? A projekt Comenius dává možnost změnit vědomosti nabyté ve škole ve zkušenosti a praktické dovednosti. Projekt poskytuje studentům šanci vycestovat do zahraničí v rámci grantu EU, setkat se tam s jinými zahraničními studenty, podiskutovat v angličtině, němčině nebo i ruštině a španělštině a společně pracovat na vytyčených úkolech. Ročenka Gymnázia Pacov 7

11 Comenius projekt Česk? republika Možná jste si koncem září všimli, že v Pacově na ulicích slyšíte častěji angličtinu. Možná jste právě vy potkali studenty z cizích zemí, kteří se vás, onou angličtinou, začali na něco ptát. A možná jste se divili, co se tu děje. Vysvětlení je jednoduché. V týdnu od se v Pacově konal meeting mezinárodního projektu Comenius, kterého se úspěšně účastní i Gymnázium Pacov. Tento projekt umožňuje propojení škol z různých zemí Evropy (od Španělska po Turecko) a jejich vzájemnou spolupráci. Tím, co je nám všem společné, je samozřejmě anglický jazyk. Studenti našeho gymnázia měli (a budou mít) možnost vycestovat na týden do různých zahraničních zemí. Teď však byla řada na nás. Přípravy tohoto setkání vypukly už měsíce předem. Vše se muselo dopodrobna naplánovat. Program jsme sestavili takový, aby si zahraniční studenti od nás odnesli trochu vědomostí a počítačové gramotnosti, ale také aby poznali naši kulturu a to, co je pro nás běžné. i kostnici. Ve středu jsme odjeli poznat Český Krumlov. Na obou místech vyplňovali studenti pracovní listy s úkoly, ze kterých pak zpracovávali prezentace, které se díky naší výuce naučili. Ve čtvrtek jsme na pacovském zámku navštívili starostu Bc. Lukáše Vlčka, Dis. Po jeho přivítání následoval workshop v Muzeu Antonína Sovy, kde se 1. skupina inspirovala díly malíře Jana Autengrubera a pokoušela se podle jeho stylu nakreslit obraz. Druhá skupina mezitím chodila po městě a od lidí, které potkali na ulici, se snažila dozvědět informace (např. o A. Sovovi, J. Autengruberovi, sportu a kultuře v Pacově, zdejším ubytování ) na vypracování svých úkolů. To vše jsme zachycovali na kameru a z výsledných videí jsme je učili stříhat a sestavovat film v programu Windows Movie Maker. Ještě ve čtvrtek jsme si vzniklé práce promítali. Od 18. hodin vypukl závěrečný večer, kam byli pozvaní naši i zahraniční studenti a učitelé, účastnící se projektu i rodiče, kteří zahraniční studenty ubytovali. Po večeři následovala zábava, vystoupení sboru gymnázia a kdo chtěl, měl možnost si zatančit. Večer jsme si všichni náležitě užili a myšlenky na odjezd cizinců jsme raději odkládali. V pátek ráno jsme studenty už naposledy odvezli ke škole a rozloučili se s nimi. Jejich výlet však zdaleka neskončil. Vyšlápli si na Blaník a odpoledne odjeli opět do Prahy, kde už měli volný program a podle potřeby se začínali vracet do svých domovů. Věříme, že se jim meeting u nás líbil a že si podobný týden zase někdy zopakujeme Děkujeme našim sponzorům: Město Pacov, VOD Jetřichovec, Bufet Na Panské, Pěstitelská pálenice Pacov, květinářství Hortenzie Pacov, Ovoce-zelenina Nechvátalovi. Během prvních 2 dnů po příletu účastníci projektu poznali Prahu a Karlštejn. V neděli večer už jsme je očekávali v Pacově, abychom je mohli ubytovat ve svých rodinách. Tam na týden našli své útočiště. Výjimkou byli učitelé, kteří byli ubytovaní v hotelu Peppino. Pondělí se neslo ve znamení tzv. Evropského dne. To znamená, že zástupci každé země si připravili koutek, kde pod svou vlajkou ukazovali fotografie ze svého domova, dávali ochutnat své typické dobroty, nebo nám předváděli tradiční kroje. Odpoledne přišla na řadu výuka. A to výroba prezentací na webu v PREZI a výroba koláží v rastrovém programu. Tomu samozřejmě předcházelo focení studentů v našem ateliéru, které si všichni moc užili. Po pár hodinách strávených u počítače jsme šli tančit. Od Litevců jsme se naučili některé jejich tradiční tance a my jsme se je snažili naučit tradiční českou polku. Nutno říci, že se cizincům zdála dost zábavná a crazy. Následovala pauza na odpočinek a hned první večer jsme zakončili diskotékou ve školním klubu. V úterý jsme vyrazili na výlet do Kutné Hory, kde jsme společně s průvodcem navštívili chrám sv. Barbory, historické centrum města Ročenka Gymnázia Pacov 8

12 Turecko Comenius projekt Matoušková, Holubová, Hanák Je brzy ráno. Ještě jednou kontrolujeme, zdali máme všechno, co potřebujeme, zdali náš kufr není příliš těžký, a poté už vyrážíme vstříc Istanbulu. Ani se nenadějeme a už jsme v Praze na letišti. Pro ty z nás, kteří letí poprvé, to bude zcela jistě velký zážitek. Náš let směrem na Vídeň byl zrušen, a tak během půl hodiny nastupujeme na letadlo směr Mnichov. Tento let uplynul velmi rychle, letěli jsme pouze hodinu. Poté přesedáme na letadlo do Turecka. Tentokrát jsme letěli mnohem delší dobu. Po třech hodinách se konečně ocitneme na tureckém letišti. Tam nás vyzvedli naši turečtí přátelé, spolu s nimi jsme jeli ke škole, kam si pro nás přišli naši noví přátelé. S nimi i s jejich rodinami jsme se velmi rychle spřátelili. Unaveni z cesty uleháme do naší nové postele a těšíme se na další zážitky. Tyto dny byly hlavně o angličtině, poznávání istanbulských památek a historie. Nutno říci, že turecká historie je nemálo zajímavá, objevuje se zde propojení mezi byzantskou říší, Římským impériem i Osmanskou říší. Památky vypovídající o velkých změnách jsou působivé. První den bylo na programu především představování a prezentování videí, které jsme dlouhou dobu pečlivě připravovali. Poté přišla na řadu krátká hodina turečtiny. Poobědvali jsme typické turecké jídlo a vyrazili na první výlet. Tím se rozumí Panorama History Museum, které vypovídá o vzniku sultanátu v Turecku. Zajímavé ovšem byly všechny turecké památky. Především tím, že styl staveb je zcela odlišný od toho, na který jsme zvyklí u nás, v České republice. Nejvýraznější odlišnosti týkající se náboženství jsme zaznamenali běžně na ulici, ať už v architektuře (mešity), či ve stylu oblékání žen (typické burky). Postupně jsme navštívili také asi nejznámější památku Hagia Sophia původní byzantský kostel, poté přestavěna na mešitu a nyní sloužící jako muzeum, Topkapi palác sídlo sultánů, dále také Modrou mešitu nejznámější mešitu v Istanbulu, Cisternu Yerebatan rezervoár na vodu z doby obléhání a z jiného soudku například Grand Bazaar, kde jsme si mohli nakoupit něco k jídlu, na sebe či dárek pro naši rodinu. Jiný, ale ne horší, je také život Turků, který jsme mohli poznat v rámci našeho ubytování v tureckých rodinách. Především jejich jídlo, náboženství a v neposlední řadě i turecký záchod. Po sedmi dnech, plní zážitků a se slzami v očích, opouštíme Istanbul a doufáme, že se sem brzy opět vrátíme. Nelly Matoušková, Veronika Holubová a Adam Hanák Ročenka Gymnázia Pacov 9

13 Německo Comenius projekt Eva Macková, Nikola Ďásková Naše cesta začala 6. května odletem z letiště Václava Havla. Přistání v Düsseldorfu proběhlo hladce. Zde nám již bylo jasné, že není cesty zpět a že se budeme tedy muset velmi statečně vypořádat s úkoly, které nás tu čekaly. Odtud jsme se vlakem, s pár přestupy, dostali do našeho cíle- města Bocholt. Tam na nás již čekaly rodiny, které si nás odvezly do našich dočasných domovů. Druhý den ráno jsme prezentovali svoji zemi na Evropském dni v místní moderní a velmi příjemné škole Marien Gymnasium. Poté jsme všichni šli na městskou radnici, kde nás osobně přivítal starosta města. Zde jsme se pak snažili svými krátkými filmy ostatním žákům a učitelům přiblížit setkání účastníků projektu Comenius v našich domovských školách, my tedy setkání na gymnáziu v Pacově. Ve středu 8. května jsme navštívili Textilní museum v Bocholtu. Nejdříve jsme si prošli prostory, kde se vystavovaly modely od počátku 20. století, až po současné módní trendy. Pak přišel náš první úkol. Totiž vytvořit z časopisů kolekci na příští jaro. V každé skupině se překvapivě nějaké prvky opakovaly. Pak přišla módní přehlídka! Na dobovou hudbu jsme se procházeli v modelech od období baroka do 20. století. Na začátku se všichni báli, ale ke konci jsme si to užívali. Další den jsme se autobusem vypravili do sousedního Nizozemska. Přesněji do jeho hlavního města Amsterodamu. Cesta sice trvala úmorné dvě a půl hodiny, ale rozhodně stála za to. Naše výprava směřovala k muzeu s názvem Rijksmuseum, kde nás náš překvapivě energický průvodce seznámil pomocí obrazů a dochovaných artefaktů s historií Nizozemí. V pátek nás naše cestování zavedlo hned do dvou měst. Tím prvním byl Düsseldorf, kde nás s jeho moderně vystavěným centrem seznámila naše velmi sympatická průvodkyně. Velký dojem na nás udělaly obrovské prosklené budovy, z jejichž výšky se až točila hlava. Naším dalším cílem byl Kolín. Město na řece Rýn nás dozajista nejvíce uchvátilo svou katedrálou. A i když je nyní jen z části rekonstruována, na kráse jí to rozhodně nijak neubírá. Hned se vstupem dovnitř na nás dýchla její gotická nádhera a velikost. Impozantnost katedrály překvapivě dobře posloužila v druhé světové válce. Byla dokonalým navigačním bodem pro letce, a proto byla ušetřena bombardování. Takový pohled nám všem zůstane uchován, myslím, ještě hodně dlouhou dobu. Poslední místo, na které jsme se vypravili, byl Münster - univerzitní město, s jehož krásami nás seznámila naše průvodkyně. Prohlédli jsme si mnoho budov z dávné historie, i takové, které se historicky pouze tvářily. Takovými byly například měšťanské domy v centru, jež byly vybombardovány za druhé světové války, a znovu postaveny podle původních nákresů. Výpravou do Münsteru končilo i naše poznání Německa jeho historie V neděli přišel den poslední. Na jedné straně smutný okamžik loučení se všemi nově získanými přáteli a kamarády, ale na straně druhé čas, kdy jsme již věděli, že se vracíme zpět domů. Nyní na tento výlet můžeme už jen s radostí vzpomínat jako na čas plný zážitků a zábavy. Ale především nových lidí, které jsme poznali. Ročenka Gymnázia Pacov 10

14 Greece Comenius projekt Marek Kubů, Josef Peroutka The end of October and the beginning of November, it was an unforgettable time for us. We were in Greece with the Comenius Project. It started on 27th October Our watch showed and we took off by plane and landed a hour later at Venizelos airport in Athens. We spent the first day in the capital, visited some sights, did some shopping and enjoyed our time in the sun and received SMS from our schoolmates in Pacov about a heavy snow fall there. The second day we visited the National Archeological Museum and later we found the main bus station in Athens and took a bus to Tripoli. When we arrived the host families had already been waiting there for us. So we said hello each other and separately went to accommodate at our new Greek friends. After a great dinner we went to a café to meet some other participants in the Comenius project in Tripoli. The third day was a day of hailstorm. The school started and one lesson later everything was upside down. The hails were as big as golf balls and damaged the school roof, even electricity didn t work. It was a pity but in the afternoon the sky was bright again and so we went to see the mayor of the town for a warm welcome and to thank him for supporting our project. The day finished with a poetry workshop based on Arcadia. We spent the fourth in small villages in the mountains. In Stemnitsa we learned how to make jewellery, and we saw folk clothes from 19 century there. In the evening we went out with our Greek friends to see Tripoli at night. The next day, 31 October, we admired Mycenae with a guide. She told us a lot about this historical place, took us not only to its centre but also to Epidauri theatre and a fort in Nauplius. Magical places for us. The sixth day was 1 November and we went to the village of Dimitsana. We were shown how the gun powder was made here, which was important for the Civil war there. The seventh day we had a trip to the cave of Kapsia. It was a beautiful and peaceful place. The next sight was a bit unusual, it was a castle made from the ruins of Mantineie and it looked like an ancient sight, but it wasn't. But the most interesting of all was the evening. The drum workshop with a Cuban teacher followed by the final dinner, backgrounded by a local band. We had to say good bye to our new friends from 9 countries. It was really hard; we had a great time there. The eighth day was in Athens but only with a few groups. We visited the Acropolis with the Pantheon. We also did some shopping, had dinner and got ready for the next day when we were leaving for home. At the airport we learned that taking home oil or wine from Greece is legally prohibited. So we had to pay some extra money to do it. Never mind, it was such a great week and we will remember it forever. Ročenka Gymnázia Pacov 11

15 Práce studentů Ročenka Gymnázia Pacov 12

16 Výtvarné práce Vytvoř si ráj tercie Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 13

17 Výtvarné práce Malba na tělo tercie Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 14

18 Výtvarné práce Papírořezy kvinta Práce studentů VV Ročenka Gymnázia Pacov 15

19 Grafické práce Oči, okna do duše Práce studentů Grafický seminář Ročenka Gymnázia Pacov 16

20 Grafické práce Práce studentů Grafický seminář Lenka Horká Tereza Zajícová Ročenka Gymnázia Pacov 17 Lenka Horká

21 Třídní učitel Ing. Pavel Roubal Tercie Fotogalerie tříd 23 žáků, z toho 10 chlapců a 13 dívek Brabcová Natálie Brodská Veronika Čeněk Filip Čeňková Sára Černá Michaela Dušková Daniela Dušková Karolína Dvořáková Veronika Hronková Tereza Kalivoda Jakub Kamenický Jakub Kozojedová Pavla Kuzdasová Tereza Lichtenberg Vít Nguyen Hoai Thu Picka Vojtěch Pšenička Vojtěch Strnad Jan Štrohmajer Robin Vágner Jaroslav Voldřich Tomáš Vovsová Nicol Získalová Karolína Ročenka Gymnázia Pacov 18

22 Třídní učitelka Mgr. Markéta Palátová Kvarta Fotogalerie tříd 29 žáků, z toho 10 chlapců a 19 dívek Bareš Jan Béreš Imrich Čečák Jan Čížková Veronika Drdová Lucie Holakovská Eva Homolková Kristýna Horká Lenka Houdková Kateřina Chaloupka Robert Jakl Pavel Jandová Šárka Kamír Tomáš Kaňková Karolína Krátoška Michal Kršková Ludmila Macková Ladislava Marková Kristýna Mrázková Karolína Němcová Kateřina Petrů Michaela Pistulka Tomáš Plzák Lukáš Povondrová Lucie Rašek Matěj Stejskalová Kateřina Špačková Kristýna Toufarová Adriana Valerianová Lenka Ročenka Gymnázia Pacov 19

23 Třídní učitelka Mgr. Leona Stejskalová Kvinta Fotogalerie tříd 26 žáků, z toho 6 chlapců a 20 dívek Aron Filip Cardová Michaela Hanák Adam Hlavničková Martina Hovorka Petr Ježek Jan Krajícová Michaela Kršková Jana Kršková Lucie Lhotová Kateřina Macková Martina Mašková Tereza Mrázová Nikola Musil Patrik Nekovářová Tereza Nouzová Lucie Pilská Nikola Pleskačová Lucie Říhová Helena Stupková Nikola Svobodová Kristýna Štěpánková Karolína Štěpánová Andrea Vnouček Daniel Záhorová Pavla Zajícová Štěpánka Ročenka Gymnázia Pacov 20

24 Třídní učitelka Ing. Kamila Turečková Sexta Fotogalerie tříd 26 žáků, z toho 13 chlapců a 13 dívek Carda Martin Heřmanová Veronika Holubová Veronika Hošek Michal Jelšíková Kristýna Kalivoda Josef Kepková Tereza Kocourová Nina Kolář Petr Kouba Miroslav Králová Jana Kratochvílová Nikol Krátoška Tomáš Kropáčková Michala Matoušková Nelly Mička Lukáš Pchálková Petra Procházka Ondřej Přibyl Martin Říhová Lucie Suchánek Ondřej Šauer Petr Vošický Robert Zamrzla Stanislav Zemanová Anna Zíková Markéta Ročenka Gymnázia Pacov 21

25 Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Pešková Septima Fotogalerie tříd 20 žáků, z toho 9 chlapců a 11 dívek Buřičová Kateřina Čížková Andrea Ďásková Nikola Hojovec Daniel Jelínková Eliška Jirka Martin Králová Dominika Kubů Marek Macková Eva Malina David Medková Linda Mrázek Pavel Peroutka Josef Petrů Kateřina Plch Zbyněk Praveček Tomáš Pultrová Lucie Švarcová Šárka Vacek Vojtěch Zajícová Tereza Ročenka Gymnázia Pacov 22

26 Třídní učitel Ing. Pavel Martinec Oktáva Fotogalerie tříd 29 žáků, z toho 10 chlapců a 19 dívek Bajerová Kateřina Bártů Aneta Bednář Daniel Dvořák Petr Dvořáková Kateřina Hlásek Ondřej Houdková Vendula Jirků Lenka Kalinová Barbora Kostkuba Petr Kottová Nikola Král Martin Kropáčková Alena Mašek Dominik Míková Tereza Nejdrová Hana Novotný Filip Papež Marek Pazderková Jana Polónyiová Adéla Poutníková Nikola Průšová Petra Stejskalová Lucie Štefková Jana Tomšů Jan Tureček Kamil Vaníčková Veronika Vondrušková Hana Votápková Andrea Ročenka Gymnázia Pacov 23

27 Ředitel školy: Mgr. Josef Novák Pedagogický sbor Fotogalerie tříd V horní řadě zleva: Mgr. Leona Stejskalová Miloš Hovorka Mgr. Josef Novák Ing. Pavel Roubal Mgr. Vladimíra Pešková Ing. Blanka Vondrášová Ing. Pavel Martinec Ing. Kamila Turečková V dolní řadě zleva: Mgr. Lenka Janáčková Mgr. Markéta Vodrážková Mgr. Jana Růžičková Mgr. Markéta Palátová Mgr. Ladislava Válková Mgr. Jiří Topič Věra Přibylová PhDr. Dagmar Haišmanová Mgr. Šárka Mařincová Není na fotce: Mgr. Kateřina Fuková Ročenka Gymnázia Pacov 24

28 Ročenka 2012/2013 Gymnázium Pacov Hronova Pacov Tel./fax.: Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři. Sazba a tisk Gymnázium Pacov 2013 ROČENKA

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@iol.cz http://www.gpacov.cz

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@iol.cz http://www.gpacov.cz ROČENKA 011/01 Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov Tel./fax.: 565 44 9 11 e-mail: gpacov@iol.cz http://www.gpacov.cz Obsah 011 01 Slovo ředitele školy............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Arabesky č. Vychází u příležitosti třídních schůzek 17. 4. 2013 Milí čtenáři, přeji vám sluníčkové jarní dny a byla bych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML.

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML. Obsah Obsah Slovo ředitele 2 Kalendárium 3 Co rok dal 14 Výsledky nejlepších 28 Témata maturitních písemných prací 34 Tvorba na GML 35 Napsali o nás 52 Studenti píší noviny 54 Fotograf GML 56 Pedagogický

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic 2013/14 Výroční zpráva Gymnázia BMA 2 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. Charakteristika školy I. I. Základní údaje o škole I. II. Základní údaje o oboru žácích, pracovnících školy I.

Více