OBSAH. Hmyzí sídlo Sud na dešťovku Mozaika... 7 Pítko pro ptáky Štítky na označení rostlin Zrcadla... 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Hmyzí sídlo... 2. Sud na dešťovku... 5. Mozaika... 7 Pítko pro ptáky... 10 Štítky na označení rostlin... 11. Zrcadla... 12"

Transkript

1 OBSAH Hmyzí sídlo... 2 Sud na dešťovku... 5 Mozaika... 7 Pítko pro ptáky Štítky na označení rostlin Zrcadla Kašírování Drak, nosorožec, ryby Židle Asambláž Sport Hudba Botanická zahrada Pet art Prehistorické moře Chobotničky Vodní rostliny, květiny, houby Ryba Vážka Loutka PET Znak města Krabice na tříděný papír Klobouky... 24

2 HMYZÍ SÍDLO Nae zahrady jsou plné hmyzu. Vtina hmyzu podobn jako vely vykonává dleitou práci pi opylování rostlin. V naí pírod ije asi 600 druh samotáskch vel (rzné alounice, maltáky, pískorypky, hrníky, zednice i drvodlky). Do drobnch kvír ve starém dev nebo v zídkách kladou vajíka, nosí do nich pyl a pak vchody zalepují. Nkteré druhy si hnízdní komrky vyhrabávají v zemi nebo vykusují chodbiky v suchch rostlinnch stvolech. Jakmile teploty stoupnou nad bod mrazu, vyletí samotáské vely a stokrát za den a navtíví a 6500 kvt. Pro jejich podporu slouí hmyzí hotel, v nm se mohou ubytovat i rzné jiné druhy hmyzu - pestenky, slunéka, kvoi nebo zlatooky. Tito iváci jsou velkmi pomocníky zahradník, iví se velkm mnostvím organizm napadajících úrodu. Poet uvedench tvor v pírod rychle klesá. Rznorodou krajinu lovk asto zmnil v jednolité lány a míst vhodnch pro rozmnoování ivoich znan ubylo. Pro jejich podporu staí ponechat mal kout na zahrad svému osudu - nebudeme jej sekat, hrabat listí, vytrhávat doprovodnou vegetaci, odnáet napadané vtve. Hmyzí hotely se pro adu lenovc stávají dleitmi doplkovmi i náhradními biotopy. Hmyzí hotel me mít velikost ptaí hnízdní budky a bude postaující. V naí kolní zahrad upoutá pozornost stavba, její rozmry jsou pro typick hmyzí hotel netradiní. Na jeho vrobu bylo pouito mnoství odpadového materiálu. Poteby a pomcky: vyazené kovové konstrukce ze kolního inventáe (stojan na mapy, staré lavice, malé fotbalové branky) vyazené devné police, malé skínky, desky devné palky s otvory navrtanmi na hloubku vrtáku (Ø 5-7 milimetr) perforované cihly, stení taky, hlinné trubky a kvtináe, kameny drátné pletivo, prázdné plechovky papírová plata od vajec, vnitní roliky od toaletního papíru suché duté rostlinné stonky (napíklad rákosu, mrkvovitch rostlin, vratie, slunenice) rzné druhy iek, suené katany, aludy, jeabiny, ípky, kra, mech, kukuiné klasy, sláma, seno smirkov papír, ttce, barvy pro exteriér, drát, provázek, nky na plech, zahradnické nky 2

3 1) Vyazené kovové konstrukce sestavíme do poadovaného tvaru a svaíme. Získan základ obrousíme smirkovm papírem, nateme nejprve základovou barvou a potom barvou vslednou nejlépe je zvolit zelen i hnd odstín venkovní ekologicky etrné nátrové hmoty. 3) Pipravenou základní konstrukci pemístíme na konené stanovit. Nejvhodnjí je umístit hmyzí hotel v závtí tak, aby vtí ást byla pln oslunná a mení ást v polostínu. Konstrukci doplníme devnmi deskami, vyazenmi policemi i meními skínkami (dvíka pípadn odstraníme), které pipevníme drátem. Pouité devo meme také natít, ale není nutné jej dále nijak upravovat. Do vzniklého základu hmyzího sídla naaranujeme podle vlastní fantazie pipraven materiál. Cokoli s otvory se hodí. Postupujeme od nejvtích kus, nejprve umístíme navrtané palky, cihly, kameny. Postupn doplujeme dalími ástmi. Stonky rostlin nastíháme na vhodné délky a naskládáme na leato na sebe do plechovek a papírovch roliek. iky a dalí drobné pírodniny nasypeme do válc i jinch tvar vytvoench z drátného pletiva. Hlinné kvtináe a trubky naplníme zeminou. 6) Celkov vzhled ozvlátní ponechání nkterch míst volnch, vzniknou tak zajímavé prhledy. Lze do nich umístit teba zajímavé vrobky z pírodnin. 3

4 Hmyzí sídlo v TyMyJáNové zahrad Základní koly v Rousínov, která je certifikovaná jako Ukázková pírodní zahrada. Hmyzí hotel je dobrou píleitostí ke studiu ivota hmyzu, kter nás obklopuje. Dá se pedpokládat, e se v hmyzím hotelu bhem pár dní po jeho instalaci na venkovní stanovit objeví první bezobratlí obyvatelé. Hmyz se zabydlí v meziprostorech, které vzniknou. A u vytvoíte vtí i mení stavbu urenou pro hmyz, vae zahrada vám za ni bude vdná a uvidíte, e se to pozitivn projeví i na její úrodnosti. 4

5 SUD NA DEOVKU Deová voda je pro zalévání rostlin nenahraditelná. Plechové ani plastové sudy píli krásy v zahrad nenadlají. Obalení jejich povrchu pírodním materiálem je zajímavou inspirací jak vyrobit nenápadn a pesto nepehlédnuteln prvek kadé zahrady. Vznikl artefakt me slouit jako netradiní hmyzí hotel. Poteby a pomcky: vyazen kovov i plastov sud drátné králií pletivo zelené barvy drát, nky na drát, pracovní rukavice krejovsk metr, iky, erstvá stébla trávy 1) Sud oistíme zvenku i zevnit, zmíme jeho obvod. 2) Namíme pletivo má bt dvojité a jeho délka musí odpovídat obvodu sudu, ke kterému pidáme 10 centimetr na pekrytí. Odmené pletivo ustihneme. 3) Získáme dv vrstvy pletiva, které seijeme na jednom okraji drátem. 4) Do vzniklé kapsy skládáme iky. Vdy po dvou adách proijeme pletivo drátem, ím se jednotlivé ásti vyplnné ikami zpevní. 5) Po vyplnní celé kapsy seijeme zbvající volné okraje pletiva. 5

6 6) Na hotové pletivo vyplnné ikami poloíme prázdn sud a postupnm válením jej cel omotáme. Pevn spojíme oba volné konce pletiva drátem. 7) Sud postavíme. Volné mezery meme vyplnit erstvmi stébly trávy, i ozdobit dalími pírodninami podle vlastní fantazie. Rady: 8) Sud umístíme na vhodné místo pod okapovou rouru a zasadíme k nmu popínavé rostliny, napíklad lichoeinice nebo fazole. Rukavice ochrání pokoku od smly ze iek i ped monm poranním pletivem a drátem. Osvdily se iky borovice vejmutovky - jsou trvanlivé, mají zajímav a pevn tvar. Podobnm zpsobem lze ozdobit teba kvtiná. 6

7 MOZAIKA Technika zdobení stěn obrazy poskládanými z drobných barevných prvků je velice stará. Nejstarší dochované nálezy dokonce pocházejí z doby asi let před naším letopočtem. Jako materiál se dodnes využívají nejrůznější předměty, jako jsou kamínky, keramické destičky, sklíčka, mořské mušličky apod. Mozaika je oblíbená technika nejen pro svůj atraktivní a originální vzhled, ale i pro svou všestrannost. Lze ji použít jak v interiéru, tak v exteriéru. Mozaikářské umění vždy vyžadovalo velkou dávku trpělivosti, preciznosti a kreativity. Odměnou je však krásné umělecké dílo, které nemusí zdobit jen stěny slavných paláců a mešit, ale může být také zajímavým doplňkem například na chodbě školní budovy nebo na zdi nářaďovny ve školní zahradě. Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky různých barev (stejné tloušťky) lepidlo na obklady spárovací hmota penetrační nátěr (vše zakoupíme ve stavebninách) špachtle, hadříky, houba, misky kladivo, dřevěná podložka 1) Zeď opatříme penetračním nátěrem, který necháme zaschnout. 2) Na připravenou plochu si předkreslíme zvolený motiv. 3) Obkladačky pokládáme glazurou na hadr a kladivem je rozbijeme na menší kousky. Střepy si rozdělíme do krabic nebo na tácky. 7

8 4) Jednotlivé střepy natíráme lepidlem a tvoříme mozaiku. Mezi střepy necháváme mezery 2 až 3 mm. 5) Kresby drobných živočichů jsou provedeny vypalovacími barvami. Teprve po vypálení dle návodu můžeme střepy umístit do mozaiky. 6) Mozaiku necháme dobře zaschnout. 7) Další fází je spárování. Spárovací hmota se dá koupit bílá, šedá nebo barevná. Rozmícháme ji podle návodu a špachtlí pečlivě zaplňujeme mezery mezi střepy. 8) Kolem mozaiky vypracujeme pěkný hladký okraj. Zbytky spárovací hmoty po mírném zaschnutí odstraníme suchou houbou. Po dokonalém zaschnutí vyleštíme celou plochu hadrem. 8

9 Mozaika Korálový útes, která zdobí zeď nad schodištěm v nejvyšším patře školní budovy, je inspirována životem ve vodní říši. Je vytvořena ze střepů keramických obkladaček a doplněna rybičkami technikou drátování. Pětimetrovou zeď nářaďovny ve školní zahradě zdobí mozaika na téma Vznik půdy. Pítko pro ptáky je složeno také ze střepů keramických obkladaček. Je vlastně hlavou motýla, jehož křídla tvoří čtyři záhonky. 9

10 Pítko pro ptáky Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky (barvy dle fantazie) betonová směs velká mísa nebo jiný vhodný předmět k vytvoření požadovaného tvaru kovová obruč oblázky (různá velikost) 1) Na upraveném terénu nakreslíme kružnici, vyhloubíme jámu hlubokou asi 20 centimetrů a nalijeme do ní beton. 2) Okraj pítka vyztužíme kovovou obručí. Pomocí mísy krouživými pohyby upravíme požadovaný tvar pítka. Beton můžeme upravit rukama. 3) Obkladačky zabalené v hadříku rozbijeme kladívkem na menší kousky. Na lepence nebo desce poskládáme ze střepů vzor dle vlastní fantazie. 4) Do ještě vlhkého betonu pokládáme jednotlivé střepy dle vzoru. Na dno pítka můžeme umístit různě velké oblé kameny. Menší kamínky umístíme také po obvodu pítka. 5) Po částečném zaschnutí vyplníme spáry betonovou kaší. Lehce přetřeme hadříkem a po dokonalém zaschnutí vyleštíme. 10

11 Rady: Je třeba vytvořit povrch mozaiky bez velkých nerovností, mohlo by dojít k poranění. Osvědčilo se poskládat jednotlivé části mozaiky předem na tácky. Předejdeme tak nechtěnému výsledku a obtížné opravě. Kresba drobných živočichů a nápisy na jmenovkách jsou provedeny vypalovacími barvami. Teprve po vypálení dle návodu můžeme umístit střepy do mozaiky. Do mozaiky v exteriéru jsou vhodnější mrazuvzdorné obkladačky, předejdeme tak poškození díla mrazem. Obkladačky lze získat ve stavebninách a koupelnových studiích, kde vzorky věnují často i zadarmo. Pozor! Hrany střepů jsou velmi ostré, používejte rukavice. Při rozbíjení obkladaček chraňte oči brýlemi. Štítky na označení rostlin Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky (nejlépe mrazuvzdorné) řezák na obkladačky brousek vypalovací barvy Pomocí řezáku vytvoříme požadovaný tvar jmenovky, hrany řádně obrousíme. Nápis vypálíme dle návodu. V zimě uchováváme v nářaďovně. 11

12 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu ZRCADLA Poteby a pomcky: silnjí sklo sklenné stípky úlomek zrcadla lepidlo na obklady spárovací tmel miska, houbika, hadíky ezák na sklo brousek na sklo kladívko 1) Na tabuli skla pilepíme (na libovolné místo) step zrcadla zajímavého tvaru, jeho ostré hrany obrousíme brouskem na sklo. 2) Zbytek plochy zaplníme úlomky sklíek, které naeeme ezátkem nebo rozbíjíme kladívkem v kousku látky. 3) Stepy lepíme lepidlem na obklady asi 3-5 mm od sebe. 4) Lepidlo necháme nkolik hodin zaschnout. 5) Spárovací hmotu si rozmícháme v misce s vodou na hustou kai a pomocí houbiky ji vtíráme do spár mezi stípky. 6) Po zatení vech spár oteme zrcadlo istou vlhkou houbikou a necháme uschnout do druhého dne. 7) Nakonec sklíka vyletíme hadíkem. Rady: Meme pouít spárovací tmely rznch barev. Pokud jde finální itní ztuha, namáíme hadík do octové vody. Pozor! Pi rozbíjení skla si chráníme oi brlemi! Sklenné stepy mají velmi ostré hrany, proto pi manipulaci s nimi pracujeme velmi opatrn, pípadn pouíváme rukavice. 12

13 KAÍROVÁNÍ Technice kaírování se rovn íká technika vrstvení. Základní tvar objektu je toti pekryt lepidlem na tapety a nkolika vrstvami kousk novinového papíru. Kaírování je jednoduchá technika, vhodná pro dti vech vkovch skupin. Je velice cenov vhodné, protoe jako podklad meme pouít jakékoli pedmty z domácnosti, které by jinak skonily v koi. Drak, nosoroec, ryby Poteby a pomcky: drátné pletivo klet, rukavice, drát staré noviny bramborov krob i tapetové lepidlo miska, hrnec akrylové barvy ploch ttec kolíky na prádlo 1) Z drátného pletiva vytvoíme kostru zvíete. 2) Pomocí drátu a kletí zpevníme tvar objektu, ostré konce pletiva zahneme dovnit. 3) Novinov papír natrháme na prouky. 4) Pipravíme krob podle návodu. Místo krobu meme pouít tapetové lepidlo, které nalejeme do misky. 13

14 5) Útrky novin namáíme do krobu a lepíme na drátnou kostru vemi smry v nkolika vrstvách. Okraje klademe pes sebe. 6) Vrobek necháme dobe proschnout. 7) Nakonec pomalujeme akrylovmi barvami. Rady: Prouk papíru si pipravíme velkou zásobu, s ulepenmi prsty se papír patn trhá. Nepouíváme kousky s okraji novin, nepilnou a odchlipují se. Prouky papíru na okrajích vrobku zajistíme pomocí kolík na prádlo. Vrstvy pekládáme vemi smry pes sebe zví se tak pevnost vrobku. Pozor! Pi práci s drátem pouíváme rukavice! Vhodn je i pracovní odv. 14

15 IDLE Od chvíle, kdy lovk opustil obydlí v jeskyni a postavil si první chi, zaal se zajímat také o její vybavení. Z pvodní hromady koein v kout na podlaze se vyvinulo to nejdleitjí - lko. Hned po nm následovaly dalí nezbytné ásti domácího vybavení, napíklad idle. Zkusíme nkterou ze starch idlí ozvlátnit - to znamená njak ji doplnit, nap. pokrt barevnm papírem, ovinout silnm provazem, pomalovat barvou. Poteby a pomcky: staré pokozené idle zajímavého tvaru kaírování - útrky novinového papíru, tapetové lepidlo, miska kladivo, klet, pilka, hebíky, drát, nky lepidlo na devo Duvilax latexové i akrylové barvy ttec, kelímek na vodu, hadík, houbika rzné zbytky materiál veho druhu (rky, kuliky, kolíky, zátky) bezbarv lak 1. Nashromádn materiál roztídíme a vybereme ten, kter je vhodn k realizaci naeho zámru. 2. Vytvoíme návrh, pípadn zvolíme téma ztvárnní idle. 3. Pomocí kladiva, kletí, hebík, lepidla, pípadn pana kolníka vytvoíme základní tvar idle. 4. Jednotlivé ásti meme upravit technikou kaírování. Novinové útrky namáíme do lepidla a vrstvíme na sebe do poadovaného tvaru, necháme zaschnout. 5. Z rznch materiál pipravíme dalí zdobné prvky (vplet z provázk, korálky, kuliky a jiné drobné doplky). 6. Ve sjednotíme nátrem barvami dle fantazie. 7. Závrenou úpravu provádíme nanesením bezbarvého laku. Rady: Vybíráme materiál, kter jsme schopni sami upevnit, zabráníme tak pozdjímu rozpadání se objektu. Mén je nkdy více. 15

16 Pozor! Pi práci s náadím si chráníme oi brlemi, pouíváme rukavice, ochrann odv. Pi lakování vrobku vtráme. Pouíváme materiál, o kter se neporaníme. 16

17 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (Karla Cikánová) A Hudba Poteby a materiály: zbytky materiál na dané téma - gramofonová deska, pouité CD, magnetofonová kazeta, stará sluchátka) fotografie známch osobností ze svta hudby texty písní rznch ánr discokoule vytvoena pomocí úlomk CD na prasklém gumovém míku pendlíky, dráty, tavná pistole, lepidlo 17

18 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 1) Polystyrén nabarvíme latexovmi barvami, necháme schnout. 2) Na plochu aranujeme pipraven materiál. Snaíme se vytvoit vyváen a ucelen obraz na dané téma. 3) Jednotlivé pedmty pipevujeme rznm zpsobem - lepením, pomocí pendlík a drátk. Rada: Ujistíme se, e je veker materiál dobe pipevnn a nebude ohroovat kolemjdoucí. BOTANICKÁ ZAHRADA Poteby a pomcky: staré boty zemina sukulenty Staré boty vyplníme zeminou na kaktusy a sukulenty, zasadíme rostliny. erná barva bot pitahuje slunce, proto je vhodné objekty umístit do polostínu. 18

19 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu PET ART Je pojmenování umleckého projevu, kter pouívá jako hlavní materiál plast nap. PET láhve. U nás se tímto smrem ve své tvorb vydala vtvarnice a sochaka Veronika Richterová, kterou meme povaovat za jednu z prkopnic PET ARTU jakoto nového smru moderního umní. Obyejná láhev, kterou bychom jinak dali do odpadu, se me pod naima rukama zázran promnit napíklad v prehistorické moe. Prehistorické moe Pomcky: prázdné PET láhve rznch tvar a barev noíky, nky, klet, silon na zavení drovaka, hebík, kladívko, deska ajové svíky 1)Láhve vypláchneme a necháme vyschnout. 2) Pomocí nek a noík stíháme a eeme rzné tvary, které zasunujeme do sebe. 3) Jednotlivé ásti meme zahíváním nad ajovou svíkou zkroutit a zaoblit. 4) Rzné otvory a dírky vytvoíme pomocí hebíku a kladívka na devné desce, pípadn speciální drovakou. 19

20 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu Chobotniky Pomcky: plastová láhev, nky, tavná pistole, barevné izolepy Na chobotniku si vybereme láhev, která má oblejí spodní ást. Láhev pestihneme asi v polovin. Budeme ji zastihávat na 1 centimetr iroké prouky a k oblému tvaru. Takto nastíhané prouky bu skládáme do harmoniky, nebo opatrn nahíváme nad plamenem svíky (prouky se zkroutí). Oi a ústa nalepíme z barevnch izolep nebo pouijeme napíklad zátky od láhví. Vodní rostliny, kvtiny, houby Pomcky: plastové láhve, lepidlo, nky, izolepy a seívaka Jednotlivm láhvím odstihneme jejich horní ásti se závitem. Pak je postupn do sebe zasunujeme. Láhve slepíme izolepou nebo spojíme seívakou. Plast meme kroutit, zdobit prostíháváním, stáet, proezávat. Ryba Váka 20

21 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu Loutka PET Pomcky: 6x PET láhev, 2x plastov kanystr na vodu skartovan papír kousek plátna nebo staré prostradlo pouité obleení vlna, filc ni, jehla, provázek nky, n 1) Tlo loutky je vytvoeno ze dvou kanystr spojench pomocí provázku, ruce a nohy ze dvou PET láhví protaench provázkem. 2) Hlava loutky je vyrobena z kousk prostradla a je vyplnna prouky skartovaného papíru. Vlasy z vlny piijeme pevnou nití. ásti oblieje vystihneme z filcu. 3) Loutka je obleena do jednotlivch ástí odv, ím se konstrukce zpevní. 4)Hlavu pipevníme k tlu provázkem a na nkolika místech pevn pistehujeme k obleení. Pozor! Ne zanete pracovat s plastem, seznamte se se zásadami bezpenosti! Pozor pi práci s ohnm. Tavení plast se me stát nebezpenou záleitostí. Dodrujte bezpenou vzdálenost od ohn, mjte sepnuté vlasy. Nezapomete dostaten vtrat! Nkteré pracovní kroky vyadují asistenci dosplé osoby. Pozor na manipulaci s ostrmi nástroji, jakmi jsou noe a nky. 21

22 ZNAK MSTA Ve kolním roce 2010/2011 se nae kola stala úastníkem rekordního pokusu o vytvoení nejvtí galerie znak mst a obcí R vyrobench z odpadovch materiál. Cílem celé akce bylo posílení aktivní úasti oban na tídní sbru odpad v obcích a mstech R a podpoení jejich odpovdného pístupu k ivotnímu prostedí. Dti z 992 kol vyrobily z tídného odpadu 1025 znak obcí a mst R. Nae kola byla vybrána na vstavu znak na veletrhu GO a Regiontour v Brn. Vystavené znaky mají parametry svtového rekordu, kter byl zaevidován do eské databanky rekord agentury Dobr den Pelhimov. Znaky byly vyrobeny z materiál, které jsou recyklovatelné, napíklad víka od PET láhví, plastové sáky a taky, rzné ásti plastovch nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo. Nejastji pouitmi technikami pi vzniku znaku byly lepení a tvarování. Vzniklé obrazy tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavn se staly nejlepím dkazem toho, e se z tídného odpadu dají vyrobit krásné vci. Poteby a pomcky: víka od PET láhví (ervené a bílé) plastové sáky (luté a bílé) ern igelitov pytel na odpadky lutá plastová nádoba tavná pistole, nky deska potaená ervenm papírem tvrd ern karton na nápis 1) Devnou desku o rozmrech cca 1x1m jsme polepili ervenm papírem. 2) Pekreslili jsme na ni znak msta Rousínov. 3) Pomoci tavné pistole jsme tvarovali tlo lva pomocí kousk plastovch sák. Drápy, hívu a ásti ocasu jsme vytvoili z kousk lutého plastu. Konturu lva vytvoila rulika z erného plastového pytle na odpadky, pevn pilepená tavnou pistolí k podkladu. 4) Zbytek obrazu zaplnila nalepená víka PET láhví tsn vedle sebe, ervená uvnit erbu, bílá na pozadí. Pozor! Tavná pistole me zpsobit nepíjemné popáleniny. První pomocí je studená voda. Nedotkejte se erstv nalepench plast, pálí. 22

23 KRABICE NA TÍDN PAPÍR Poteby a pomcky: krabice rznch tvar a velikostí barevné papíry, vroubkovan papír, balicí papír asopisy, vodové a temperové barvy, pastelky ttce, kelímky lepidlo, nky rzn odpadní materiál (napíklad provázky) 1) Krabici oistíme od izolep a upravíme její tvar a velikost. 2) Krabici vyzdobíme podle vlastní fantazie lepením a barvami. Pro snadnou manipulaci meme vytvoit otvory. Poadavky, které má krabice splovat: kvalita vypracování funknost bezpenost originalita kreativita trvanlivost 23

24 KLOBOUKY Klobouk je v eském prostedí mezi módními doplky stále popelkou i pesto, e ve svtové mód proívá velk návrat. Práv pro svou vjimenost v naem atníku vyaduje klobouk na zaátku trochu odvahy. Ale pokud se s ním lovk spátelí, bude opravdu vdnm módním doplkem, na kter nedá dopustit. Klobouky mají nespoet variant, a tvarovch, barevnch nebo materiálovch a je na kadém, aby si v nich nael svj styl. V Anglii chodí na dostihy dámy ve fantastickch kloboucích a kadá se snaí, aby mla na hlav nco naprosto neobvyklého. Móda je zde vizitkou tch, kdo na to mají. Poteby a pomcky: slamák, provázky CD, vrky z PET láhví, víka od zavaovacích láhví zlat vánoní etz papírov kornout potaen látkou, prouky látek jehla, nit, nky, lepidlo, tavná pistole Najdte doma star klobouk a rozmyslete si, ím by se dal ozvlátnit. Napíklad njakou stuhou z látky, z ke i koeiny, kvtem z umlé hmoty, z papíru, plechu. Vytvote originální návrh - na klobouk upevnte nejen stuhy a umlé kvtiny, ale také teba staré rukavice nebo papírového motla. 24

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Člověk a svět práce Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna za hubičku Voňavá marketinková strategie Zimní zahrada, oáza zeleně a relaxace TÉMA: ZAŘIZUJEME LOŽNICI

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna za hubičku Voňavá marketinková strategie Zimní zahrada, oáza zeleně a relaxace TÉMA: ZAŘIZUJEME LOŽNICI pro leden - únor 2010 Byty, Domy, Zahrady www.idealni-bydleni.cz 64,- Kč ZDARMA pro obchodní partnery TÉMA: ZAŘIZUJEME LOŽNICI Domácí posilovna za hubičku Voňavá marketinková strategie Zimní zahrada, oáza

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Tvorba uměleckořemeslných prací zdobených motivy keltských uzlů

Tvorba uměleckořemeslných prací zdobených motivy keltských uzlů Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro Vzdělávací modul M4: Navrhování výrobků s užitím grafických programů Tvorba

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII.

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII. RUDOLFÍNSKÁ AKADEMIE NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII Závěrečná práce Praha 2011 Autor: Ing. Jan Dalecký OBSAH

Více

Nepotravinářské využití včelích produktů

Nepotravinářské využití včelích produktů Nepotravinářské využití včelích produktů (Studie k úkolu VÚZE 7218 dle smlouvy o dílo čj. 1220/108/2005) zpracoval Ing. Dalibor Titěra, CSc Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol Prosinec 2005 Strana 1

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0044 PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku

Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam hraček a didaktických pomůcek v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Více

Důkladný odpočinek i pracovní úspěchy Vám přeje redakce Hlasu Trojky

Důkladný odpočinek i pracovní úspěchy Vám přeje redakce Hlasu Trojky H LAS T červen 2009 16. ročník, č. 6 Vážení čtenáři, červen se chýlí ke konci a několika chladnějšími dny nás poněkud znejistěl, zda to milované léto, tak slibně nakročené už v květnu, náhodou neskončilo.

Více