OBSAH. Hmyzí sídlo Sud na dešťovku Mozaika... 7 Pítko pro ptáky Štítky na označení rostlin Zrcadla... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Hmyzí sídlo... 2. Sud na dešťovku... 5. Mozaika... 7 Pítko pro ptáky... 10 Štítky na označení rostlin... 11. Zrcadla... 12"

Transkript

1 OBSAH Hmyzí sídlo... 2 Sud na dešťovku... 5 Mozaika... 7 Pítko pro ptáky Štítky na označení rostlin Zrcadla Kašírování Drak, nosorožec, ryby Židle Asambláž Sport Hudba Botanická zahrada Pet art Prehistorické moře Chobotničky Vodní rostliny, květiny, houby Ryba Vážka Loutka PET Znak města Krabice na tříděný papír Klobouky... 24

2 HMYZÍ SÍDLO Nae zahrady jsou plné hmyzu. Vtina hmyzu podobn jako vely vykonává dleitou práci pi opylování rostlin. V naí pírod ije asi 600 druh samotáskch vel (rzné alounice, maltáky, pískorypky, hrníky, zednice i drvodlky). Do drobnch kvír ve starém dev nebo v zídkách kladou vajíka, nosí do nich pyl a pak vchody zalepují. Nkteré druhy si hnízdní komrky vyhrabávají v zemi nebo vykusují chodbiky v suchch rostlinnch stvolech. Jakmile teploty stoupnou nad bod mrazu, vyletí samotáské vely a stokrát za den a navtíví a 6500 kvt. Pro jejich podporu slouí hmyzí hotel, v nm se mohou ubytovat i rzné jiné druhy hmyzu - pestenky, slunéka, kvoi nebo zlatooky. Tito iváci jsou velkmi pomocníky zahradník, iví se velkm mnostvím organizm napadajících úrodu. Poet uvedench tvor v pírod rychle klesá. Rznorodou krajinu lovk asto zmnil v jednolité lány a míst vhodnch pro rozmnoování ivoich znan ubylo. Pro jejich podporu staí ponechat mal kout na zahrad svému osudu - nebudeme jej sekat, hrabat listí, vytrhávat doprovodnou vegetaci, odnáet napadané vtve. Hmyzí hotely se pro adu lenovc stávají dleitmi doplkovmi i náhradními biotopy. Hmyzí hotel me mít velikost ptaí hnízdní budky a bude postaující. V naí kolní zahrad upoutá pozornost stavba, její rozmry jsou pro typick hmyzí hotel netradiní. Na jeho vrobu bylo pouito mnoství odpadového materiálu. Poteby a pomcky: vyazené kovové konstrukce ze kolního inventáe (stojan na mapy, staré lavice, malé fotbalové branky) vyazené devné police, malé skínky, desky devné palky s otvory navrtanmi na hloubku vrtáku (Ø 5-7 milimetr) perforované cihly, stení taky, hlinné trubky a kvtináe, kameny drátné pletivo, prázdné plechovky papírová plata od vajec, vnitní roliky od toaletního papíru suché duté rostlinné stonky (napíklad rákosu, mrkvovitch rostlin, vratie, slunenice) rzné druhy iek, suené katany, aludy, jeabiny, ípky, kra, mech, kukuiné klasy, sláma, seno smirkov papír, ttce, barvy pro exteriér, drát, provázek, nky na plech, zahradnické nky 2

3 1) Vyazené kovové konstrukce sestavíme do poadovaného tvaru a svaíme. Získan základ obrousíme smirkovm papírem, nateme nejprve základovou barvou a potom barvou vslednou nejlépe je zvolit zelen i hnd odstín venkovní ekologicky etrné nátrové hmoty. 3) Pipravenou základní konstrukci pemístíme na konené stanovit. Nejvhodnjí je umístit hmyzí hotel v závtí tak, aby vtí ást byla pln oslunná a mení ást v polostínu. Konstrukci doplníme devnmi deskami, vyazenmi policemi i meními skínkami (dvíka pípadn odstraníme), které pipevníme drátem. Pouité devo meme také natít, ale není nutné jej dále nijak upravovat. Do vzniklého základu hmyzího sídla naaranujeme podle vlastní fantazie pipraven materiál. Cokoli s otvory se hodí. Postupujeme od nejvtích kus, nejprve umístíme navrtané palky, cihly, kameny. Postupn doplujeme dalími ástmi. Stonky rostlin nastíháme na vhodné délky a naskládáme na leato na sebe do plechovek a papírovch roliek. iky a dalí drobné pírodniny nasypeme do válc i jinch tvar vytvoench z drátného pletiva. Hlinné kvtináe a trubky naplníme zeminou. 6) Celkov vzhled ozvlátní ponechání nkterch míst volnch, vzniknou tak zajímavé prhledy. Lze do nich umístit teba zajímavé vrobky z pírodnin. 3

4 Hmyzí sídlo v TyMyJáNové zahrad Základní koly v Rousínov, která je certifikovaná jako Ukázková pírodní zahrada. Hmyzí hotel je dobrou píleitostí ke studiu ivota hmyzu, kter nás obklopuje. Dá se pedpokládat, e se v hmyzím hotelu bhem pár dní po jeho instalaci na venkovní stanovit objeví první bezobratlí obyvatelé. Hmyz se zabydlí v meziprostorech, které vzniknou. A u vytvoíte vtí i mení stavbu urenou pro hmyz, vae zahrada vám za ni bude vdná a uvidíte, e se to pozitivn projeví i na její úrodnosti. 4

5 SUD NA DEOVKU Deová voda je pro zalévání rostlin nenahraditelná. Plechové ani plastové sudy píli krásy v zahrad nenadlají. Obalení jejich povrchu pírodním materiálem je zajímavou inspirací jak vyrobit nenápadn a pesto nepehlédnuteln prvek kadé zahrady. Vznikl artefakt me slouit jako netradiní hmyzí hotel. Poteby a pomcky: vyazen kovov i plastov sud drátné králií pletivo zelené barvy drát, nky na drát, pracovní rukavice krejovsk metr, iky, erstvá stébla trávy 1) Sud oistíme zvenku i zevnit, zmíme jeho obvod. 2) Namíme pletivo má bt dvojité a jeho délka musí odpovídat obvodu sudu, ke kterému pidáme 10 centimetr na pekrytí. Odmené pletivo ustihneme. 3) Získáme dv vrstvy pletiva, které seijeme na jednom okraji drátem. 4) Do vzniklé kapsy skládáme iky. Vdy po dvou adách proijeme pletivo drátem, ím se jednotlivé ásti vyplnné ikami zpevní. 5) Po vyplnní celé kapsy seijeme zbvající volné okraje pletiva. 5

6 6) Na hotové pletivo vyplnné ikami poloíme prázdn sud a postupnm válením jej cel omotáme. Pevn spojíme oba volné konce pletiva drátem. 7) Sud postavíme. Volné mezery meme vyplnit erstvmi stébly trávy, i ozdobit dalími pírodninami podle vlastní fantazie. Rady: 8) Sud umístíme na vhodné místo pod okapovou rouru a zasadíme k nmu popínavé rostliny, napíklad lichoeinice nebo fazole. Rukavice ochrání pokoku od smly ze iek i ped monm poranním pletivem a drátem. Osvdily se iky borovice vejmutovky - jsou trvanlivé, mají zajímav a pevn tvar. Podobnm zpsobem lze ozdobit teba kvtiná. 6

7 MOZAIKA Technika zdobení stěn obrazy poskládanými z drobných barevných prvků je velice stará. Nejstarší dochované nálezy dokonce pocházejí z doby asi let před naším letopočtem. Jako materiál se dodnes využívají nejrůznější předměty, jako jsou kamínky, keramické destičky, sklíčka, mořské mušličky apod. Mozaika je oblíbená technika nejen pro svůj atraktivní a originální vzhled, ale i pro svou všestrannost. Lze ji použít jak v interiéru, tak v exteriéru. Mozaikářské umění vždy vyžadovalo velkou dávku trpělivosti, preciznosti a kreativity. Odměnou je však krásné umělecké dílo, které nemusí zdobit jen stěny slavných paláců a mešit, ale může být také zajímavým doplňkem například na chodbě školní budovy nebo na zdi nářaďovny ve školní zahradě. Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky různých barev (stejné tloušťky) lepidlo na obklady spárovací hmota penetrační nátěr (vše zakoupíme ve stavebninách) špachtle, hadříky, houba, misky kladivo, dřevěná podložka 1) Zeď opatříme penetračním nátěrem, který necháme zaschnout. 2) Na připravenou plochu si předkreslíme zvolený motiv. 3) Obkladačky pokládáme glazurou na hadr a kladivem je rozbijeme na menší kousky. Střepy si rozdělíme do krabic nebo na tácky. 7

8 4) Jednotlivé střepy natíráme lepidlem a tvoříme mozaiku. Mezi střepy necháváme mezery 2 až 3 mm. 5) Kresby drobných živočichů jsou provedeny vypalovacími barvami. Teprve po vypálení dle návodu můžeme střepy umístit do mozaiky. 6) Mozaiku necháme dobře zaschnout. 7) Další fází je spárování. Spárovací hmota se dá koupit bílá, šedá nebo barevná. Rozmícháme ji podle návodu a špachtlí pečlivě zaplňujeme mezery mezi střepy. 8) Kolem mozaiky vypracujeme pěkný hladký okraj. Zbytky spárovací hmoty po mírném zaschnutí odstraníme suchou houbou. Po dokonalém zaschnutí vyleštíme celou plochu hadrem. 8

9 Mozaika Korálový útes, která zdobí zeď nad schodištěm v nejvyšším patře školní budovy, je inspirována životem ve vodní říši. Je vytvořena ze střepů keramických obkladaček a doplněna rybičkami technikou drátování. Pětimetrovou zeď nářaďovny ve školní zahradě zdobí mozaika na téma Vznik půdy. Pítko pro ptáky je složeno také ze střepů keramických obkladaček. Je vlastně hlavou motýla, jehož křídla tvoří čtyři záhonky. 9

10 Pítko pro ptáky Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky (barvy dle fantazie) betonová směs velká mísa nebo jiný vhodný předmět k vytvoření požadovaného tvaru kovová obruč oblázky (různá velikost) 1) Na upraveném terénu nakreslíme kružnici, vyhloubíme jámu hlubokou asi 20 centimetrů a nalijeme do ní beton. 2) Okraj pítka vyztužíme kovovou obručí. Pomocí mísy krouživými pohyby upravíme požadovaný tvar pítka. Beton můžeme upravit rukama. 3) Obkladačky zabalené v hadříku rozbijeme kladívkem na menší kousky. Na lepence nebo desce poskládáme ze střepů vzor dle vlastní fantazie. 4) Do ještě vlhkého betonu pokládáme jednotlivé střepy dle vzoru. Na dno pítka můžeme umístit různě velké oblé kameny. Menší kamínky umístíme také po obvodu pítka. 5) Po částečném zaschnutí vyplníme spáry betonovou kaší. Lehce přetřeme hadříkem a po dokonalém zaschnutí vyleštíme. 10

11 Rady: Je třeba vytvořit povrch mozaiky bez velkých nerovností, mohlo by dojít k poranění. Osvědčilo se poskládat jednotlivé části mozaiky předem na tácky. Předejdeme tak nechtěnému výsledku a obtížné opravě. Kresba drobných živočichů a nápisy na jmenovkách jsou provedeny vypalovacími barvami. Teprve po vypálení dle návodu můžeme umístit střepy do mozaiky. Do mozaiky v exteriéru jsou vhodnější mrazuvzdorné obkladačky, předejdeme tak poškození díla mrazem. Obkladačky lze získat ve stavebninách a koupelnových studiích, kde vzorky věnují často i zadarmo. Pozor! Hrany střepů jsou velmi ostré, používejte rukavice. Při rozbíjení obkladaček chraňte oči brýlemi. Štítky na označení rostlin Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky (nejlépe mrazuvzdorné) řezák na obkladačky brousek vypalovací barvy Pomocí řezáku vytvoříme požadovaný tvar jmenovky, hrany řádně obrousíme. Nápis vypálíme dle návodu. V zimě uchováváme v nářaďovně. 11

12 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu ZRCADLA Poteby a pomcky: silnjí sklo sklenné stípky úlomek zrcadla lepidlo na obklady spárovací tmel miska, houbika, hadíky ezák na sklo brousek na sklo kladívko 1) Na tabuli skla pilepíme (na libovolné místo) step zrcadla zajímavého tvaru, jeho ostré hrany obrousíme brouskem na sklo. 2) Zbytek plochy zaplníme úlomky sklíek, které naeeme ezátkem nebo rozbíjíme kladívkem v kousku látky. 3) Stepy lepíme lepidlem na obklady asi 3-5 mm od sebe. 4) Lepidlo necháme nkolik hodin zaschnout. 5) Spárovací hmotu si rozmícháme v misce s vodou na hustou kai a pomocí houbiky ji vtíráme do spár mezi stípky. 6) Po zatení vech spár oteme zrcadlo istou vlhkou houbikou a necháme uschnout do druhého dne. 7) Nakonec sklíka vyletíme hadíkem. Rady: Meme pouít spárovací tmely rznch barev. Pokud jde finální itní ztuha, namáíme hadík do octové vody. Pozor! Pi rozbíjení skla si chráníme oi brlemi! Sklenné stepy mají velmi ostré hrany, proto pi manipulaci s nimi pracujeme velmi opatrn, pípadn pouíváme rukavice. 12

13 KAÍROVÁNÍ Technice kaírování se rovn íká technika vrstvení. Základní tvar objektu je toti pekryt lepidlem na tapety a nkolika vrstvami kousk novinového papíru. Kaírování je jednoduchá technika, vhodná pro dti vech vkovch skupin. Je velice cenov vhodné, protoe jako podklad meme pouít jakékoli pedmty z domácnosti, které by jinak skonily v koi. Drak, nosoroec, ryby Poteby a pomcky: drátné pletivo klet, rukavice, drát staré noviny bramborov krob i tapetové lepidlo miska, hrnec akrylové barvy ploch ttec kolíky na prádlo 1) Z drátného pletiva vytvoíme kostru zvíete. 2) Pomocí drátu a kletí zpevníme tvar objektu, ostré konce pletiva zahneme dovnit. 3) Novinov papír natrháme na prouky. 4) Pipravíme krob podle návodu. Místo krobu meme pouít tapetové lepidlo, které nalejeme do misky. 13

14 5) Útrky novin namáíme do krobu a lepíme na drátnou kostru vemi smry v nkolika vrstvách. Okraje klademe pes sebe. 6) Vrobek necháme dobe proschnout. 7) Nakonec pomalujeme akrylovmi barvami. Rady: Prouk papíru si pipravíme velkou zásobu, s ulepenmi prsty se papír patn trhá. Nepouíváme kousky s okraji novin, nepilnou a odchlipují se. Prouky papíru na okrajích vrobku zajistíme pomocí kolík na prádlo. Vrstvy pekládáme vemi smry pes sebe zví se tak pevnost vrobku. Pozor! Pi práci s drátem pouíváme rukavice! Vhodn je i pracovní odv. 14

15 IDLE Od chvíle, kdy lovk opustil obydlí v jeskyni a postavil si první chi, zaal se zajímat také o její vybavení. Z pvodní hromady koein v kout na podlaze se vyvinulo to nejdleitjí - lko. Hned po nm následovaly dalí nezbytné ásti domácího vybavení, napíklad idle. Zkusíme nkterou ze starch idlí ozvlátnit - to znamená njak ji doplnit, nap. pokrt barevnm papírem, ovinout silnm provazem, pomalovat barvou. Poteby a pomcky: staré pokozené idle zajímavého tvaru kaírování - útrky novinového papíru, tapetové lepidlo, miska kladivo, klet, pilka, hebíky, drát, nky lepidlo na devo Duvilax latexové i akrylové barvy ttec, kelímek na vodu, hadík, houbika rzné zbytky materiál veho druhu (rky, kuliky, kolíky, zátky) bezbarv lak 1. Nashromádn materiál roztídíme a vybereme ten, kter je vhodn k realizaci naeho zámru. 2. Vytvoíme návrh, pípadn zvolíme téma ztvárnní idle. 3. Pomocí kladiva, kletí, hebík, lepidla, pípadn pana kolníka vytvoíme základní tvar idle. 4. Jednotlivé ásti meme upravit technikou kaírování. Novinové útrky namáíme do lepidla a vrstvíme na sebe do poadovaného tvaru, necháme zaschnout. 5. Z rznch materiál pipravíme dalí zdobné prvky (vplet z provázk, korálky, kuliky a jiné drobné doplky). 6. Ve sjednotíme nátrem barvami dle fantazie. 7. Závrenou úpravu provádíme nanesením bezbarvého laku. Rady: Vybíráme materiál, kter jsme schopni sami upevnit, zabráníme tak pozdjímu rozpadání se objektu. Mén je nkdy více. 15

16 Pozor! Pi práci s náadím si chráníme oi brlemi, pouíváme rukavice, ochrann odv. Pi lakování vrobku vtráme. Pouíváme materiál, o kter se neporaníme. 16

17 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (Karla Cikánová) A Hudba Poteby a materiály: zbytky materiál na dané téma - gramofonová deska, pouité CD, magnetofonová kazeta, stará sluchátka) fotografie známch osobností ze svta hudby texty písní rznch ánr discokoule vytvoena pomocí úlomk CD na prasklém gumovém míku pendlíky, dráty, tavná pistole, lepidlo 17

18 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 1) Polystyrén nabarvíme latexovmi barvami, necháme schnout. 2) Na plochu aranujeme pipraven materiál. Snaíme se vytvoit vyváen a ucelen obraz na dané téma. 3) Jednotlivé pedmty pipevujeme rznm zpsobem - lepením, pomocí pendlík a drátk. Rada: Ujistíme se, e je veker materiál dobe pipevnn a nebude ohroovat kolemjdoucí. BOTANICKÁ ZAHRADA Poteby a pomcky: staré boty zemina sukulenty Staré boty vyplníme zeminou na kaktusy a sukulenty, zasadíme rostliny. erná barva bot pitahuje slunce, proto je vhodné objekty umístit do polostínu. 18

19 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu PET ART Je pojmenování umleckého projevu, kter pouívá jako hlavní materiál plast nap. PET láhve. U nás se tímto smrem ve své tvorb vydala vtvarnice a sochaka Veronika Richterová, kterou meme povaovat za jednu z prkopnic PET ARTU jakoto nového smru moderního umní. Obyejná láhev, kterou bychom jinak dali do odpadu, se me pod naima rukama zázran promnit napíklad v prehistorické moe. Prehistorické moe Pomcky: prázdné PET láhve rznch tvar a barev noíky, nky, klet, silon na zavení drovaka, hebík, kladívko, deska ajové svíky 1)Láhve vypláchneme a necháme vyschnout. 2) Pomocí nek a noík stíháme a eeme rzné tvary, které zasunujeme do sebe. 3) Jednotlivé ásti meme zahíváním nad ajovou svíkou zkroutit a zaoblit. 4) Rzné otvory a dírky vytvoíme pomocí hebíku a kladívka na devné desce, pípadn speciální drovakou. 19

20 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu Chobotniky Pomcky: plastová láhev, nky, tavná pistole, barevné izolepy Na chobotniku si vybereme láhev, která má oblejí spodní ást. Láhev pestihneme asi v polovin. Budeme ji zastihávat na 1 centimetr iroké prouky a k oblému tvaru. Takto nastíhané prouky bu skládáme do harmoniky, nebo opatrn nahíváme nad plamenem svíky (prouky se zkroutí). Oi a ústa nalepíme z barevnch izolep nebo pouijeme napíklad zátky od láhví. Vodní rostliny, kvtiny, houby Pomcky: plastové láhve, lepidlo, nky, izolepy a seívaka Jednotlivm láhvím odstihneme jejich horní ásti se závitem. Pak je postupn do sebe zasunujeme. Láhve slepíme izolepou nebo spojíme seívakou. Plast meme kroutit, zdobit prostíháváním, stáet, proezávat. Ryba Váka 20

21 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu Loutka PET Pomcky: 6x PET láhev, 2x plastov kanystr na vodu skartovan papír kousek plátna nebo staré prostradlo pouité obleení vlna, filc ni, jehla, provázek nky, n 1) Tlo loutky je vytvoeno ze dvou kanystr spojench pomocí provázku, ruce a nohy ze dvou PET láhví protaench provázkem. 2) Hlava loutky je vyrobena z kousk prostradla a je vyplnna prouky skartovaného papíru. Vlasy z vlny piijeme pevnou nití. ásti oblieje vystihneme z filcu. 3) Loutka je obleena do jednotlivch ástí odv, ím se konstrukce zpevní. 4)Hlavu pipevníme k tlu provázkem a na nkolika místech pevn pistehujeme k obleení. Pozor! Ne zanete pracovat s plastem, seznamte se se zásadami bezpenosti! Pozor pi práci s ohnm. Tavení plast se me stát nebezpenou záleitostí. Dodrujte bezpenou vzdálenost od ohn, mjte sepnuté vlasy. Nezapomete dostaten vtrat! Nkteré pracovní kroky vyadují asistenci dosplé osoby. Pozor na manipulaci s ostrmi nástroji, jakmi jsou noe a nky. 21

22 ZNAK MSTA Ve kolním roce 2010/2011 se nae kola stala úastníkem rekordního pokusu o vytvoení nejvtí galerie znak mst a obcí R vyrobench z odpadovch materiál. Cílem celé akce bylo posílení aktivní úasti oban na tídní sbru odpad v obcích a mstech R a podpoení jejich odpovdného pístupu k ivotnímu prostedí. Dti z 992 kol vyrobily z tídného odpadu 1025 znak obcí a mst R. Nae kola byla vybrána na vstavu znak na veletrhu GO a Regiontour v Brn. Vystavené znaky mají parametry svtového rekordu, kter byl zaevidován do eské databanky rekord agentury Dobr den Pelhimov. Znaky byly vyrobeny z materiál, které jsou recyklovatelné, napíklad víka od PET láhví, plastové sáky a taky, rzné ásti plastovch nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo. Nejastji pouitmi technikami pi vzniku znaku byly lepení a tvarování. Vzniklé obrazy tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavn se staly nejlepím dkazem toho, e se z tídného odpadu dají vyrobit krásné vci. Poteby a pomcky: víka od PET láhví (ervené a bílé) plastové sáky (luté a bílé) ern igelitov pytel na odpadky lutá plastová nádoba tavná pistole, nky deska potaená ervenm papírem tvrd ern karton na nápis 1) Devnou desku o rozmrech cca 1x1m jsme polepili ervenm papírem. 2) Pekreslili jsme na ni znak msta Rousínov. 3) Pomoci tavné pistole jsme tvarovali tlo lva pomocí kousk plastovch sák. Drápy, hívu a ásti ocasu jsme vytvoili z kousk lutého plastu. Konturu lva vytvoila rulika z erného plastového pytle na odpadky, pevn pilepená tavnou pistolí k podkladu. 4) Zbytek obrazu zaplnila nalepená víka PET láhví tsn vedle sebe, ervená uvnit erbu, bílá na pozadí. Pozor! Tavná pistole me zpsobit nepíjemné popáleniny. První pomocí je studená voda. Nedotkejte se erstv nalepench plast, pálí. 22

23 KRABICE NA TÍDN PAPÍR Poteby a pomcky: krabice rznch tvar a velikostí barevné papíry, vroubkovan papír, balicí papír asopisy, vodové a temperové barvy, pastelky ttce, kelímky lepidlo, nky rzn odpadní materiál (napíklad provázky) 1) Krabici oistíme od izolep a upravíme její tvar a velikost. 2) Krabici vyzdobíme podle vlastní fantazie lepením a barvami. Pro snadnou manipulaci meme vytvoit otvory. Poadavky, které má krabice splovat: kvalita vypracování funknost bezpenost originalita kreativita trvanlivost 23

24 KLOBOUKY Klobouk je v eském prostedí mezi módními doplky stále popelkou i pesto, e ve svtové mód proívá velk návrat. Práv pro svou vjimenost v naem atníku vyaduje klobouk na zaátku trochu odvahy. Ale pokud se s ním lovk spátelí, bude opravdu vdnm módním doplkem, na kter nedá dopustit. Klobouky mají nespoet variant, a tvarovch, barevnch nebo materiálovch a je na kadém, aby si v nich nael svj styl. V Anglii chodí na dostihy dámy ve fantastickch kloboucích a kadá se snaí, aby mla na hlav nco naprosto neobvyklého. Móda je zde vizitkou tch, kdo na to mají. Poteby a pomcky: slamák, provázky CD, vrky z PET láhví, víka od zavaovacích láhví zlat vánoní etz papírov kornout potaen látkou, prouky látek jehla, nit, nky, lepidlo, tavná pistole Najdte doma star klobouk a rozmyslete si, ím by se dal ozvlátnit. Napíklad njakou stuhou z látky, z ke i koeiny, kvtem z umlé hmoty, z papíru, plechu. Vytvote originální návrh - na klobouk upevnte nejen stuhy a umlé kvtiny, ale také teba staré rukavice nebo papírového motla. 24

Papírové korálky. Autor, foto / redakce

Papírové korálky. Autor, foto / redakce 2 OBSAH 3 Papírové korálky 4 Umělcem v Malajsii 7 Mořské akvárium 8 Pistáciová kytka 10 Péřový náhrdelník 12 Tisk na tričko 13 hrady a zámky 14 na vlnách léta 16 Vosková batika - polštář 18 Paper maché

Více

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová MOZAIKOVÁNÍ mozaika pro každého Kateřina Konířová Kateřina Konířová Mozaikování/mozaika pro každého Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

Adventní věnec (metodický list č. 1)

Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Papír Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh Papír Adventní

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Vázu Kabelku Čertíka Zvonek na vánoční stromeček Tohle jsem já!

Vázu Kabelku Čertíka Zvonek na vánoční stromeček Tohle jsem já! Výtvarné éhrátky éhátk splas plastem Plastové kelímky, plastové láhve, víčka, obaly to všechno jsou věci, se kterými se setkáváme snad každý den. Z plastu se vyrábějí hračky, různé součástky i nádobí.

Více

jak tapetovat vliesové tapety návod

jak tapetovat vliesové tapety návod ? jak tapetovat vliesové tapety návod Budeme potřebovat: 01 penetrační nátěr, 02 lepidlo, 03 ochrannou fólii, 04 nádobu na lepidlo, 05 váleček nebo štětku na lepidlo, 06 řezák, 07 tenčí štětec, 08 úzký

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce Hana Jakubcová Dokončovací práce Dokončovací stavební práce patří mezi ty, kde se hledí na každý detail. Je u nich důležitá pečlivost a profesionalita pracovníků.

Více

Alobalový věnec plný kytiček

Alobalový věnec plný kytiček Alobalový věnec plný kytiček Co budeme potřebovat: alobal polystyrénový korpus akrylové barvy (zde bílá, okrová a hnědá) širší plochý štětec různé zelené provázky, stužky, lýka apod. modrobílou stuhu s

Více

POKYNY PRO APLIKACI systému obkladových pásků BRICK FLEXY

POKYNY PRO APLIKACI systému obkladových pásků BRICK FLEXY Stránka 1 z 8 1 / 8 Stránka 2 z 8 Aplikace: Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru ani na přímo osluněné plochy. Rozmezí pracovních teplot je +5 C až +30 C (vzduch i podklad). Nanášená hmota

Více

10 Kočka nebo koťátko

10 Kočka nebo koťátko Kočka nebo koťátko Cíle výtvarné lekce: rozvíjení fantazie a kreativity při tvorbě s atypickými výtvarnými materiály: s plastovým kelímkem, drátěnkou, drátky, rozšíření znalostí o životě koček. Pomůcky

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole v Brtnici zápis z 2. jednání Školské rady

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole v Brtnici zápis z 2. jednání Školské rady Školská rada při Základní škole a Mateřské škole v Brtnici zápis z 2. jednání Školské rady Datum a čas konání: 16. 2. 2009 Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu Přítomni: Miroslava Švaříčková

Více

KOPIE AND LA S LILIEMI

KOPIE AND LA S LILIEMI KOPIE AND LA S LILIEMI Nep ímá metoda mozaiky a p enos na st nu Pomůcky předloha ve vodě rozpustné lepidlo střípky plochých skel v pestré barevné škále smalti sklo v tělových odstínech korálky různých

Více

Odpady a jejich tvůrčí využití

Odpady a jejich tvůrčí využití Odpady a jejich tvůrčí využití Jak si představujete tvůrčí využití odpadů? Snímek 2 Takto asi ne (-: Snímek 3 a 4 Naše odpady umí využít rostliny i živočichové. Snímek 5 Organismus si z prostředí něco

Více

VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016

VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016 VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016 Jana Podzemná magické sopky (nebo aromalampy) nory pro zvířátka -pokus s výbuchem sopky -práce s keramickou hlínou -modelování -barvení a glazování magická sopka Náročnost: ***

Více

OSTATNÍ OBKLADY. Š5_S2_06_ Ostatní obklady Datum 28. 2. 2013

OSTATNÍ OBKLADY. Š5_S2_06_ Ostatní obklady Datum 28. 2. 2013 OSTATNÍ OBKLADY Autor Ing. Markéta Čížová Anotace Prezentace PowerPoint je pro studenty stavebních oborů a slouží k zobrazení základních vědomostí týkajících se daného tématu Očekávaný přínos Pochopení

Více

Pohádkové postavičky

Pohádkové postavičky Pohádkové postavičky Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Andělíček se sáňkami Skřítek Podzimníček Sněhuláčci Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Budete potřebovat: punčochy ohebný drát větší jehlu

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Jméno autora Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Blíž k řemeslům a technickým oborům Mgr. Jana Kristková Ročník 5., 6. Vzdělávací

Více

Základní postup Při fládrování je nejprve třeba očištěný a dohladka obroušený, případně tmelením vyspravený předmět natřít základní podkladovou

Základní postup Při fládrování je nejprve třeba očištěný a dohladka obroušený, případně tmelením vyspravený předmět natřít základní podkladovou Fládrování Stačí dva odstíny barev a gumová stěrka a starší dřevěný nábytek může znovu zdobit byt i chalupu fládrování je technika původně používaná k renovaci dřevěného nábytku a dveří nebo jako levnější

Více

PULT PRO STŘEDNÍ UMYVADLO KROK 1. Stavba umyvadlového pultu je nesmírně jednoduchá a zábavná práce, kterou zvládneme hravě svépomocí.

PULT PRO STŘEDNÍ UMYVADLO KROK 1. Stavba umyvadlového pultu je nesmírně jednoduchá a zábavná práce, kterou zvládneme hravě svépomocí. PULT PRO STŘEDNÍ UMYVADLO Stavba umyvadlového pultu je nesmírně jednoduchá a zábavná práce, kterou zvládneme hravě svépomocí. Potřebujeme k tomu: 2 tvárnice Ytong P2-500 (150) o rozměrech 150x249x599 mm

Více

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Jedinečné dárečky Cinkací sluníčko z alobalu Košík plný tajemství Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Cinkací sluníčko z alobalu a cédéčka Co budeme potřebovat: alobal

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pokyny pro instalaci NMC Czech, s,r.o., Spořická 4949, 43001 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81 84, www.nmc-czech.cz, e mail: info@nmc-czech.

Pokyny pro instalaci NMC Czech, s,r.o., Spořická 4949, 43001 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81 84, www.nmc-czech.cz, e mail: info@nmc-czech. Pokyny pro instalaci strana 1 NOMA STONE stěnové panely (imitace kamenného obložení stěn) Přehled produktů 2 Substrát 2 Zpracování 3 Nástroje a nářadí 5 Finální lak 6 Poznámky 7 strana 2 Přehled produktů

Více

Vlastní výroba terária

Vlastní výroba terária Vlastní výroba terária Zde se pokusím alespoň zhruba popsat výrobu svých dvou domácích terárií. Do domácí výroby jsem se pustil hlavně z důvodu, že jsem potřeboval větší prostor pro své leguánky obojkové

Více

Hezká fyzika z po íta e

Hezká fyzika z po íta e J. Hubeák: Hezká fyzika z poítae Hezká fyzika z poítae JOSEF HUBEÁK Univerzita Hradec Králové Poíta je univerzální nástroj a studenti, žáci a uitelé jej bžn používají. I když doslouží, je stále zajímavým

Více

RECYKLART adventní období a èas Vánoc

RECYKLART adventní období a èas Vánoc semináø RECYKLART adventní období a èas Vánoc Poøadatel: Krajský úøad Jihoèeského kraje Èeské Budìjovice Odbor životního prostøedí, zemìdìlství a lesnictví Realizátor: Tvor výtvarný atelier Lektoøi: Mgr.

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

Obložený parapet: Zbytky plovoucí podlahy nevyhazujte, můžete je ještě skvěle využít

Obložený parapet: Zbytky plovoucí podlahy nevyhazujte, můžete je ještě skvěle využít Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Obložený parapet: Zbytky plovoucí podlahy nevyhazujte, můžete je ještě skvěle využít Obložený parapet: Zbytky plovoucí podlahy nevyhazujte,

Více

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO Jak třídit odpad PAPÍR Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), nápojové krabice mokrý,

Více

Věnec z kořenů stromu

Věnec z kořenů stromu Věnec z kořenů stromu Co budeme potřebovat: delší kořeny jakéhokoliv stromu pevný silnější drát zahradnické nůžky menší kleště různé přírodniny (zde malá jablíčka, psí víno, mech) prázdné menší šnečí ulity

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

Ptáček (metodický list č. 1)

Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Dřevo a příbuzné materiály Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Autor: Martina Sumcová Název: VY_32_INOVACE_VV_21_růst

Více

VÁZÁNÍ SLÁMY- TVORBA OZDOB. ZS1BK_AT1 Aplikace techniky

VÁZÁNÍ SLÁMY- TVORBA OZDOB. ZS1BK_AT1 Aplikace techniky VÁZÁNÍ SLÁMY- TVORBA OZDOB ZS1BK_AT1 Aplikace techniky 1 21.11. 2014 SLÁMA A SLAMĚNÉ VÝROBKY Sláma se používala vždy k užitkovým účelům a to na různé ošatky na chleba či jako slaměné vázy na uskladnění

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje.

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje. PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS SKLENÁŘSKÝ TMEL STAVBAŘSKÝ BUTYLENOVÝ TMEL UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ TMEL TIOKOL - 1K ( POLYSUFIDE - 1C ) HYBRI - SEAL HYBRISEAL - 2PS HYBRIFIX SUPER 7 SKLENÁŘSKÝ

Více

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENUA II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENUA II Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENUA II Krbová vložka: Komfort II Zkušební protokol: RRF 40 05 862 ze dne 28.8.2006 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Am Technologiepark 1 45 307 ESSEN

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

REJ MOTÝLŮ. Jana Podzemná(c)2013 www.batelier.cz

REJ MOTÝLŮ. Jana Podzemná(c)2013 www.batelier.cz REJ MOTÝLŮ výtvarné nápady DUBEN 2013 Jana Podzemná(c)2013 www.batelier.cz Dokument je možno v originální podobě volně šířit a využívat při výukové činnosti. Publikování textu a fotografií pod cizím jménem

Více

PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY

PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY DH PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY 25 PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 25.1 Pryžové výrobky 25.11 Pryžové pláště a duše 25.11.1 Pryžové pláště a duše, nové Z: nové neprotektorované pryžové pláště

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce Vzdlávací oblast : lovk a svt práce Vyuovací pedmt: Svt práce Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Svt práce je vzdlávací obsah vzdlávacího oblasti lovk a svt práce,

Více

MARIA obklad/zdění 10 30 mm

MARIA obklad/zdění 10 30 mm MARIA obklad/zdění 10 30 mm MARIA obklad/zdění 001-001 Pískovec světle hnědý 10-30 mm 100-500 mm 20 m 2 50 kg/m 2 Tento přírodní kámen je vhodný pro obklad stěn v interiéru i exteriéru, vnitřní i venkovní

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Růžičky z twistartu pro každou příležitost

Růžičky z twistartu pro každou příležitost Návod na twist art - květiny Růžičky z twistartu pro každou příležitost Vypadají jako živé a hodí se na každou komodu. Růžičky jsou oblíbenou květinou snad každé z nás. Vždy připomenou letní období. Růžička

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY 31 32 PRUŽNĚ PLASTICKÉ TMELY AKRYLOVÉ TMELY ŠTUKOVÝ TMEL Tmelení spojů a prasklin na fasádách, opravy prasklin štukových povrchů, retušovací opravy zrnitých povrchů, dokončovací hrubozrnné spárování kolem

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Pondělí 6. srpna 2012 PLETENÍ Z PEDIGU

Pondělí 6. srpna 2012 PLETENÍ Z PEDIGU Pondělí 6. srpna 2012 PLETENÍ Z PEDIGU V pondělí 6.8. 2012 od 9-15 hodin se u nás v Ekocentru PALETA bude konat kurz, kde se naučíte pracovat s pedigem. Budete si moct vybrat, zda budete chtít uplést ošatku

Více

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 26) listopad 2007 DRUHY KONSTRUKCÍ Fasádní konstrukce - roštové - rámové lištové polostrukturální strukturální Modulové fasády - rámové nebo

Více

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová MOZAIKOVÁNÍ mozaika pro každého Kateřina Konířová Kateřina Konířová Mozaikování/mozaika pro každého Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na

Více

OBKLADOVÉ DESKY ABITIBI NÁVOD NA INSTALACI

OBKLADOVÉ DESKY ABITIBI NÁVOD NA INSTALACI OBKLADOVÉ DESKY ABITIBI NÁVOD NA INSTALACI Vážení přátelé, Dostávají se vám do rukou výrobky z USA, které se ve světě používají více než 50 let. Uvedený sortiment představuje rozsáhlou nabídku desek s

Více

SEZNAM ZNAČEK. Oblast použití. Společné injektáže

SEZNAM ZNAČEK. Oblast použití. Společné injektáže SEZNAM ZNAČEK Symbol Popis Oblast použití Společné injektáže Interiérové povrchy stěn a podlah i pod úrovní terénu, vnější povrchy stěn, rovněž pod úrovní terénu. Interiérové povrchy stěn a podlah, vnitřní

Více

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín ÍRUKA PRO PRÁCI NA OTEVENÉ TECHNOLOGII ŠKOLENÍ ZAVCIP Zpracovatel: Platnost od: Ing. Petr Koláek, Ph.D. 23.11.2015 íruka pro práci na otevené technologii ZÁKLADNÍ ÚEL PRAVIDEL ZAVCIP Otevená technologie

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

My také umíme opylovat!

My také umíme opylovat! My také umíme opylovat! Naše zahrady jsou plné hmyzu. Některý tam vidíme rádi a jiný nás zase spíš zlobí. Většina ale, podobně jako včely, vykonává důležitou práci při opylování rostlin. Sice nám při tom

Více

Výtvarný PESTRÉ TVOŘENÍ PO CELÝ ROK. výtvarné techniky a náměty pro děti

Výtvarný PESTRÉ TVOŘENÍ PO CELÝ ROK. výtvarné techniky a náměty pro děti Výtvarný PESTRÉ TVOŘENÍ PO CELÝ ROK výtvarné techniky a náměty pro děti Jana Podzemná 1 Ve druhé části knihy jsou uvedeny ukázky nápadů na tvoření s dětmi na všechna roční období, najdete i kapitolu auta

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS 28022013 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS Krbová vložka: PINUS Prüfgutachten Nr. RRF 40 12 2982 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité normy:

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA Denisa Štohanzlová VII.C ZŠ POLNÁ, PODĚBRADOVA 79 2006/2007 Laboratorní práce č. 1 Jméno: Téma: Bludiště pro fazoli Pomůcky: nůžky, lepící lásku, lepidlo květináč, zem,

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Výtvarné hrátky s různými materiály

Výtvarné hrátky s různými materiály Výtvarné hrátky s různými materiály Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz Petra Vondrová Výtvarné hrátky s různými materiály e-kniha Copyright Albatros Media

Více

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková Jednoduché LOUTKY Kamila Skopová Alena Vondru ková Kamila Skopová, Alena Vondru ková Jednoduché loutky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.:

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ Zpracovala Mgr. Jana íhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz Stih mužských i ženských odv ve starovkém ecku byl velmi jednoduchý.

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

PODZIM. Plstění jehlou na polystyrenové formě. Lampionky do zahrady. Tisk přírodninami. Plstěné korále. Tisk válečkem. Pískové věnce.

PODZIM. Plstění jehlou na polystyrenové formě. Lampionky do zahrady. Tisk přírodninami. Plstěné korále. Tisk válečkem. Pískové věnce. PODZIM Plstění jehlou na polystyrenové formě Lampionky do zahrady Tisk přírodninami Pískové věnce Tisk válečkem Plstěné korále Měděný rámeček Věnec na dveře Muchomůrky voskovou batikou Plstění jehlou na

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Návod na pokládku Renovace schodů Perfect Spotřební Perfect SAMOPENETRAČNÍ! tabulka Penetrace a aplikace Perfect v jednom kroku Perfect Exteriér

Návod na pokládku Renovace schodů Perfect Spotřební Perfect SAMOPENETRAČNÍ! tabulka Penetrace a aplikace Perfect v jednom kroku Perfect Exteriér KAMeNNý / MrAMOrOVý KOBereC Náš PerfectStone je SAMOPENETRAČNÍ! Penetrace a aplikace v jednom kroku Zvýšeným obsahem pojiva zaručujeme lepší přilnavost i bez prvotní penetrace Kamenný koberec/mramorový

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CARIBIC. TEiKO spol. s r.o.,

CARIBIC. TEiKO spol. s r.o., MONTÁŽNÍ NÁVOD HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX CARIBIC VARIANT PROFESSIONAL TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 http:// www.teiko.cz, e-mail:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

Výtvarné nápady na celý rok

Výtvarné nápady na celý rok Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová CPress, Brno 2014 Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová Fotografie: Petra Vondrová Jazyková korektura: Michal Bečvář Vnitřní úprava, sazba a obal: Karel

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI Jednoho krásného zimního rána, kdy sněhové vločky odrážely první sluneční paprsky, vykoukla na svět myška Hryzalka. Narodila se v malém doupátku za borovičkou, na kraji lesa.

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

KYSLÍKOVODÍKOVÁ SVÁŘEČKA S VELKÝM VÝKONEM

KYSLÍKOVODÍKOVÁ SVÁŘEČKA S VELKÝM VÝKONEM # Podle návodu, otištěného ve sbornících č. 43, 44 a 45 jsem postavil kyslíko-vodíkovou svářečku. Tento přístroj mi nevyhovoval pro malý výkon a krátkou dobu provozu (elektrolyzér se velmi rychle zahřál

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Vodní rakety 1.0. Vodní rakety 1.0 1/7

Vodní rakety 1.0. Vodní rakety 1.0 1/7 Vodní rakety 1.0 Vodní rakety 1.0 1/7 Anotace Rakety vždy děti fascinovaly a také s nimi rádi dělají pokusy. Bohužel ale reálné rakety, určené ke zkoumání vesmíru mohou být dost nebezpečné, jelikož např.

Více

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI POKYNY K INSTALACI OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI 1. Pečlivě si prostudujte pokyny k přípravě výrobku a podkladové vrstvy, záruku a další prohlášení před zahájením instalace. 2. Povrch, na který budete

Více

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY KATALOG VÝROBKŮ A DLAŽBY A MOZAIKY 45 COLORFILL FLEX 0-6 Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažby s okamžitou přilnavostí, vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti 0-6 mm Jedná se o tmel

Více