OBSAH. Hmyzí sídlo Sud na dešťovku Mozaika... 7 Pítko pro ptáky Štítky na označení rostlin Zrcadla... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Hmyzí sídlo... 2. Sud na dešťovku... 5. Mozaika... 7 Pítko pro ptáky... 10 Štítky na označení rostlin... 11. Zrcadla... 12"

Transkript

1 OBSAH Hmyzí sídlo... 2 Sud na dešťovku... 5 Mozaika... 7 Pítko pro ptáky Štítky na označení rostlin Zrcadla Kašírování Drak, nosorožec, ryby Židle Asambláž Sport Hudba Botanická zahrada Pet art Prehistorické moře Chobotničky Vodní rostliny, květiny, houby Ryba Vážka Loutka PET Znak města Krabice na tříděný papír Klobouky... 24

2 HMYZÍ SÍDLO Nae zahrady jsou plné hmyzu. Vtina hmyzu podobn jako vely vykonává dleitou práci pi opylování rostlin. V naí pírod ije asi 600 druh samotáskch vel (rzné alounice, maltáky, pískorypky, hrníky, zednice i drvodlky). Do drobnch kvír ve starém dev nebo v zídkách kladou vajíka, nosí do nich pyl a pak vchody zalepují. Nkteré druhy si hnízdní komrky vyhrabávají v zemi nebo vykusují chodbiky v suchch rostlinnch stvolech. Jakmile teploty stoupnou nad bod mrazu, vyletí samotáské vely a stokrát za den a navtíví a 6500 kvt. Pro jejich podporu slouí hmyzí hotel, v nm se mohou ubytovat i rzné jiné druhy hmyzu - pestenky, slunéka, kvoi nebo zlatooky. Tito iváci jsou velkmi pomocníky zahradník, iví se velkm mnostvím organizm napadajících úrodu. Poet uvedench tvor v pírod rychle klesá. Rznorodou krajinu lovk asto zmnil v jednolité lány a míst vhodnch pro rozmnoování ivoich znan ubylo. Pro jejich podporu staí ponechat mal kout na zahrad svému osudu - nebudeme jej sekat, hrabat listí, vytrhávat doprovodnou vegetaci, odnáet napadané vtve. Hmyzí hotely se pro adu lenovc stávají dleitmi doplkovmi i náhradními biotopy. Hmyzí hotel me mít velikost ptaí hnízdní budky a bude postaující. V naí kolní zahrad upoutá pozornost stavba, její rozmry jsou pro typick hmyzí hotel netradiní. Na jeho vrobu bylo pouito mnoství odpadového materiálu. Poteby a pomcky: vyazené kovové konstrukce ze kolního inventáe (stojan na mapy, staré lavice, malé fotbalové branky) vyazené devné police, malé skínky, desky devné palky s otvory navrtanmi na hloubku vrtáku (Ø 5-7 milimetr) perforované cihly, stení taky, hlinné trubky a kvtináe, kameny drátné pletivo, prázdné plechovky papírová plata od vajec, vnitní roliky od toaletního papíru suché duté rostlinné stonky (napíklad rákosu, mrkvovitch rostlin, vratie, slunenice) rzné druhy iek, suené katany, aludy, jeabiny, ípky, kra, mech, kukuiné klasy, sláma, seno smirkov papír, ttce, barvy pro exteriér, drát, provázek, nky na plech, zahradnické nky 2

3 1) Vyazené kovové konstrukce sestavíme do poadovaného tvaru a svaíme. Získan základ obrousíme smirkovm papírem, nateme nejprve základovou barvou a potom barvou vslednou nejlépe je zvolit zelen i hnd odstín venkovní ekologicky etrné nátrové hmoty. 3) Pipravenou základní konstrukci pemístíme na konené stanovit. Nejvhodnjí je umístit hmyzí hotel v závtí tak, aby vtí ást byla pln oslunná a mení ást v polostínu. Konstrukci doplníme devnmi deskami, vyazenmi policemi i meními skínkami (dvíka pípadn odstraníme), které pipevníme drátem. Pouité devo meme také natít, ale není nutné jej dále nijak upravovat. Do vzniklého základu hmyzího sídla naaranujeme podle vlastní fantazie pipraven materiál. Cokoli s otvory se hodí. Postupujeme od nejvtích kus, nejprve umístíme navrtané palky, cihly, kameny. Postupn doplujeme dalími ástmi. Stonky rostlin nastíháme na vhodné délky a naskládáme na leato na sebe do plechovek a papírovch roliek. iky a dalí drobné pírodniny nasypeme do válc i jinch tvar vytvoench z drátného pletiva. Hlinné kvtináe a trubky naplníme zeminou. 6) Celkov vzhled ozvlátní ponechání nkterch míst volnch, vzniknou tak zajímavé prhledy. Lze do nich umístit teba zajímavé vrobky z pírodnin. 3

4 Hmyzí sídlo v TyMyJáNové zahrad Základní koly v Rousínov, která je certifikovaná jako Ukázková pírodní zahrada. Hmyzí hotel je dobrou píleitostí ke studiu ivota hmyzu, kter nás obklopuje. Dá se pedpokládat, e se v hmyzím hotelu bhem pár dní po jeho instalaci na venkovní stanovit objeví první bezobratlí obyvatelé. Hmyz se zabydlí v meziprostorech, které vzniknou. A u vytvoíte vtí i mení stavbu urenou pro hmyz, vae zahrada vám za ni bude vdná a uvidíte, e se to pozitivn projeví i na její úrodnosti. 4

5 SUD NA DEOVKU Deová voda je pro zalévání rostlin nenahraditelná. Plechové ani plastové sudy píli krásy v zahrad nenadlají. Obalení jejich povrchu pírodním materiálem je zajímavou inspirací jak vyrobit nenápadn a pesto nepehlédnuteln prvek kadé zahrady. Vznikl artefakt me slouit jako netradiní hmyzí hotel. Poteby a pomcky: vyazen kovov i plastov sud drátné králií pletivo zelené barvy drát, nky na drát, pracovní rukavice krejovsk metr, iky, erstvá stébla trávy 1) Sud oistíme zvenku i zevnit, zmíme jeho obvod. 2) Namíme pletivo má bt dvojité a jeho délka musí odpovídat obvodu sudu, ke kterému pidáme 10 centimetr na pekrytí. Odmené pletivo ustihneme. 3) Získáme dv vrstvy pletiva, které seijeme na jednom okraji drátem. 4) Do vzniklé kapsy skládáme iky. Vdy po dvou adách proijeme pletivo drátem, ím se jednotlivé ásti vyplnné ikami zpevní. 5) Po vyplnní celé kapsy seijeme zbvající volné okraje pletiva. 5

6 6) Na hotové pletivo vyplnné ikami poloíme prázdn sud a postupnm válením jej cel omotáme. Pevn spojíme oba volné konce pletiva drátem. 7) Sud postavíme. Volné mezery meme vyplnit erstvmi stébly trávy, i ozdobit dalími pírodninami podle vlastní fantazie. Rady: 8) Sud umístíme na vhodné místo pod okapovou rouru a zasadíme k nmu popínavé rostliny, napíklad lichoeinice nebo fazole. Rukavice ochrání pokoku od smly ze iek i ped monm poranním pletivem a drátem. Osvdily se iky borovice vejmutovky - jsou trvanlivé, mají zajímav a pevn tvar. Podobnm zpsobem lze ozdobit teba kvtiná. 6

7 MOZAIKA Technika zdobení stěn obrazy poskládanými z drobných barevných prvků je velice stará. Nejstarší dochované nálezy dokonce pocházejí z doby asi let před naším letopočtem. Jako materiál se dodnes využívají nejrůznější předměty, jako jsou kamínky, keramické destičky, sklíčka, mořské mušličky apod. Mozaika je oblíbená technika nejen pro svůj atraktivní a originální vzhled, ale i pro svou všestrannost. Lze ji použít jak v interiéru, tak v exteriéru. Mozaikářské umění vždy vyžadovalo velkou dávku trpělivosti, preciznosti a kreativity. Odměnou je však krásné umělecké dílo, které nemusí zdobit jen stěny slavných paláců a mešit, ale může být také zajímavým doplňkem například na chodbě školní budovy nebo na zdi nářaďovny ve školní zahradě. Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky různých barev (stejné tloušťky) lepidlo na obklady spárovací hmota penetrační nátěr (vše zakoupíme ve stavebninách) špachtle, hadříky, houba, misky kladivo, dřevěná podložka 1) Zeď opatříme penetračním nátěrem, který necháme zaschnout. 2) Na připravenou plochu si předkreslíme zvolený motiv. 3) Obkladačky pokládáme glazurou na hadr a kladivem je rozbijeme na menší kousky. Střepy si rozdělíme do krabic nebo na tácky. 7

8 4) Jednotlivé střepy natíráme lepidlem a tvoříme mozaiku. Mezi střepy necháváme mezery 2 až 3 mm. 5) Kresby drobných živočichů jsou provedeny vypalovacími barvami. Teprve po vypálení dle návodu můžeme střepy umístit do mozaiky. 6) Mozaiku necháme dobře zaschnout. 7) Další fází je spárování. Spárovací hmota se dá koupit bílá, šedá nebo barevná. Rozmícháme ji podle návodu a špachtlí pečlivě zaplňujeme mezery mezi střepy. 8) Kolem mozaiky vypracujeme pěkný hladký okraj. Zbytky spárovací hmoty po mírném zaschnutí odstraníme suchou houbou. Po dokonalém zaschnutí vyleštíme celou plochu hadrem. 8

9 Mozaika Korálový útes, která zdobí zeď nad schodištěm v nejvyšším patře školní budovy, je inspirována životem ve vodní říši. Je vytvořena ze střepů keramických obkladaček a doplněna rybičkami technikou drátování. Pětimetrovou zeď nářaďovny ve školní zahradě zdobí mozaika na téma Vznik půdy. Pítko pro ptáky je složeno také ze střepů keramických obkladaček. Je vlastně hlavou motýla, jehož křídla tvoří čtyři záhonky. 9

10 Pítko pro ptáky Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky (barvy dle fantazie) betonová směs velká mísa nebo jiný vhodný předmět k vytvoření požadovaného tvaru kovová obruč oblázky (různá velikost) 1) Na upraveném terénu nakreslíme kružnici, vyhloubíme jámu hlubokou asi 20 centimetrů a nalijeme do ní beton. 2) Okraj pítka vyztužíme kovovou obručí. Pomocí mísy krouživými pohyby upravíme požadovaný tvar pítka. Beton můžeme upravit rukama. 3) Obkladačky zabalené v hadříku rozbijeme kladívkem na menší kousky. Na lepence nebo desce poskládáme ze střepů vzor dle vlastní fantazie. 4) Do ještě vlhkého betonu pokládáme jednotlivé střepy dle vzoru. Na dno pítka můžeme umístit různě velké oblé kameny. Menší kamínky umístíme také po obvodu pítka. 5) Po částečném zaschnutí vyplníme spáry betonovou kaší. Lehce přetřeme hadříkem a po dokonalém zaschnutí vyleštíme. 10

11 Rady: Je třeba vytvořit povrch mozaiky bez velkých nerovností, mohlo by dojít k poranění. Osvědčilo se poskládat jednotlivé části mozaiky předem na tácky. Předejdeme tak nechtěnému výsledku a obtížné opravě. Kresba drobných živočichů a nápisy na jmenovkách jsou provedeny vypalovacími barvami. Teprve po vypálení dle návodu můžeme umístit střepy do mozaiky. Do mozaiky v exteriéru jsou vhodnější mrazuvzdorné obkladačky, předejdeme tak poškození díla mrazem. Obkladačky lze získat ve stavebninách a koupelnových studiích, kde vzorky věnují často i zadarmo. Pozor! Hrany střepů jsou velmi ostré, používejte rukavice. Při rozbíjení obkladaček chraňte oči brýlemi. Štítky na označení rostlin Potřeby a pomůcky: keramické obkladačky (nejlépe mrazuvzdorné) řezák na obkladačky brousek vypalovací barvy Pomocí řezáku vytvoříme požadovaný tvar jmenovky, hrany řádně obrousíme. Nápis vypálíme dle návodu. V zimě uchováváme v nářaďovně. 11

12 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu ZRCADLA Poteby a pomcky: silnjí sklo sklenné stípky úlomek zrcadla lepidlo na obklady spárovací tmel miska, houbika, hadíky ezák na sklo brousek na sklo kladívko 1) Na tabuli skla pilepíme (na libovolné místo) step zrcadla zajímavého tvaru, jeho ostré hrany obrousíme brouskem na sklo. 2) Zbytek plochy zaplníme úlomky sklíek, které naeeme ezátkem nebo rozbíjíme kladívkem v kousku látky. 3) Stepy lepíme lepidlem na obklady asi 3-5 mm od sebe. 4) Lepidlo necháme nkolik hodin zaschnout. 5) Spárovací hmotu si rozmícháme v misce s vodou na hustou kai a pomocí houbiky ji vtíráme do spár mezi stípky. 6) Po zatení vech spár oteme zrcadlo istou vlhkou houbikou a necháme uschnout do druhého dne. 7) Nakonec sklíka vyletíme hadíkem. Rady: Meme pouít spárovací tmely rznch barev. Pokud jde finální itní ztuha, namáíme hadík do octové vody. Pozor! Pi rozbíjení skla si chráníme oi brlemi! Sklenné stepy mají velmi ostré hrany, proto pi manipulaci s nimi pracujeme velmi opatrn, pípadn pouíváme rukavice. 12

13 KAÍROVÁNÍ Technice kaírování se rovn íká technika vrstvení. Základní tvar objektu je toti pekryt lepidlem na tapety a nkolika vrstvami kousk novinového papíru. Kaírování je jednoduchá technika, vhodná pro dti vech vkovch skupin. Je velice cenov vhodné, protoe jako podklad meme pouít jakékoli pedmty z domácnosti, které by jinak skonily v koi. Drak, nosoroec, ryby Poteby a pomcky: drátné pletivo klet, rukavice, drát staré noviny bramborov krob i tapetové lepidlo miska, hrnec akrylové barvy ploch ttec kolíky na prádlo 1) Z drátného pletiva vytvoíme kostru zvíete. 2) Pomocí drátu a kletí zpevníme tvar objektu, ostré konce pletiva zahneme dovnit. 3) Novinov papír natrháme na prouky. 4) Pipravíme krob podle návodu. Místo krobu meme pouít tapetové lepidlo, které nalejeme do misky. 13

14 5) Útrky novin namáíme do krobu a lepíme na drátnou kostru vemi smry v nkolika vrstvách. Okraje klademe pes sebe. 6) Vrobek necháme dobe proschnout. 7) Nakonec pomalujeme akrylovmi barvami. Rady: Prouk papíru si pipravíme velkou zásobu, s ulepenmi prsty se papír patn trhá. Nepouíváme kousky s okraji novin, nepilnou a odchlipují se. Prouky papíru na okrajích vrobku zajistíme pomocí kolík na prádlo. Vrstvy pekládáme vemi smry pes sebe zví se tak pevnost vrobku. Pozor! Pi práci s drátem pouíváme rukavice! Vhodn je i pracovní odv. 14

15 IDLE Od chvíle, kdy lovk opustil obydlí v jeskyni a postavil si první chi, zaal se zajímat také o její vybavení. Z pvodní hromady koein v kout na podlaze se vyvinulo to nejdleitjí - lko. Hned po nm následovaly dalí nezbytné ásti domácího vybavení, napíklad idle. Zkusíme nkterou ze starch idlí ozvlátnit - to znamená njak ji doplnit, nap. pokrt barevnm papírem, ovinout silnm provazem, pomalovat barvou. Poteby a pomcky: staré pokozené idle zajímavého tvaru kaírování - útrky novinového papíru, tapetové lepidlo, miska kladivo, klet, pilka, hebíky, drát, nky lepidlo na devo Duvilax latexové i akrylové barvy ttec, kelímek na vodu, hadík, houbika rzné zbytky materiál veho druhu (rky, kuliky, kolíky, zátky) bezbarv lak 1. Nashromádn materiál roztídíme a vybereme ten, kter je vhodn k realizaci naeho zámru. 2. Vytvoíme návrh, pípadn zvolíme téma ztvárnní idle. 3. Pomocí kladiva, kletí, hebík, lepidla, pípadn pana kolníka vytvoíme základní tvar idle. 4. Jednotlivé ásti meme upravit technikou kaírování. Novinové útrky namáíme do lepidla a vrstvíme na sebe do poadovaného tvaru, necháme zaschnout. 5. Z rznch materiál pipravíme dalí zdobné prvky (vplet z provázk, korálky, kuliky a jiné drobné doplky). 6. Ve sjednotíme nátrem barvami dle fantazie. 7. Závrenou úpravu provádíme nanesením bezbarvého laku. Rady: Vybíráme materiál, kter jsme schopni sami upevnit, zabráníme tak pozdjímu rozpadání se objektu. Mén je nkdy více. 15

16 Pozor! Pi práci s náadím si chráníme oi brlemi, pouíváme rukavice, ochrann odv. Pi lakování vrobku vtráme. Pouíváme materiál, o kter se neporaníme. 16

17 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (Karla Cikánová) A Hudba Poteby a materiály: zbytky materiál na dané téma - gramofonová deska, pouité CD, magnetofonová kazeta, stará sluchátka) fotografie známch osobností ze svta hudby texty písní rznch ánr discokoule vytvoena pomocí úlomk CD na prasklém gumovém míku pendlíky, dráty, tavná pistole, lepidlo 17

18 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 1) Polystyrén nabarvíme latexovmi barvami, necháme schnout. 2) Na plochu aranujeme pipraven materiál. Snaíme se vytvoit vyváen a ucelen obraz na dané téma. 3) Jednotlivé pedmty pipevujeme rznm zpsobem - lepením, pomocí pendlík a drátk. Rada: Ujistíme se, e je veker materiál dobe pipevnn a nebude ohroovat kolemjdoucí. BOTANICKÁ ZAHRADA Poteby a pomcky: staré boty zemina sukulenty Staré boty vyplníme zeminou na kaktusy a sukulenty, zasadíme rostliny. erná barva bot pitahuje slunce, proto je vhodné objekty umístit do polostínu. 18

19 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu PET ART Je pojmenování umleckého projevu, kter pouívá jako hlavní materiál plast nap. PET láhve. U nás se tímto smrem ve své tvorb vydala vtvarnice a sochaka Veronika Richterová, kterou meme povaovat za jednu z prkopnic PET ARTU jakoto nového smru moderního umní. Obyejná láhev, kterou bychom jinak dali do odpadu, se me pod naima rukama zázran promnit napíklad v prehistorické moe. Prehistorické moe Pomcky: prázdné PET láhve rznch tvar a barev noíky, nky, klet, silon na zavení drovaka, hebík, kladívko, deska ajové svíky 1)Láhve vypláchneme a necháme vyschnout. 2) Pomocí nek a noík stíháme a eeme rzné tvary, které zasunujeme do sebe. 3) Jednotlivé ásti meme zahíváním nad ajovou svíkou zkroutit a zaoblit. 4) Rzné otvory a dírky vytvoíme pomocí hebíku a kladívka na devné desce, pípadn speciální drovakou. 19

20 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu Chobotniky Pomcky: plastová láhev, nky, tavná pistole, barevné izolepy Na chobotniku si vybereme láhev, která má oblejí spodní ást. Láhev pestihneme asi v polovin. Budeme ji zastihávat na 1 centimetr iroké prouky a k oblému tvaru. Takto nastíhané prouky bu skládáme do harmoniky, nebo opatrn nahíváme nad plamenem svíky (prouky se zkroutí). Oi a ústa nalepíme z barevnch izolep nebo pouijeme napíklad zátky od láhví. Vodní rostliny, kvtiny, houby Pomcky: plastové láhve, lepidlo, nky, izolepy a seívaka Jednotlivm láhvím odstihneme jejich horní ásti se závitem. Pak je postupn do sebe zasunujeme. Láhve slepíme izolepou nebo spojíme seívakou. Plast meme kroutit, zdobit prostíháváním, stáet, proezávat. Ryba Váka 20

21 Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu Loutka PET Pomcky: 6x PET láhev, 2x plastov kanystr na vodu skartovan papír kousek plátna nebo staré prostradlo pouité obleení vlna, filc ni, jehla, provázek nky, n 1) Tlo loutky je vytvoeno ze dvou kanystr spojench pomocí provázku, ruce a nohy ze dvou PET láhví protaench provázkem. 2) Hlava loutky je vyrobena z kousk prostradla a je vyplnna prouky skartovaného papíru. Vlasy z vlny piijeme pevnou nití. ásti oblieje vystihneme z filcu. 3) Loutka je obleena do jednotlivch ástí odv, ím se konstrukce zpevní. 4)Hlavu pipevníme k tlu provázkem a na nkolika místech pevn pistehujeme k obleení. Pozor! Ne zanete pracovat s plastem, seznamte se se zásadami bezpenosti! Pozor pi práci s ohnm. Tavení plast se me stát nebezpenou záleitostí. Dodrujte bezpenou vzdálenost od ohn, mjte sepnuté vlasy. Nezapomete dostaten vtrat! Nkteré pracovní kroky vyadují asistenci dosplé osoby. Pozor na manipulaci s ostrmi nástroji, jakmi jsou noe a nky. 21

22 ZNAK MSTA Ve kolním roce 2010/2011 se nae kola stala úastníkem rekordního pokusu o vytvoení nejvtí galerie znak mst a obcí R vyrobench z odpadovch materiál. Cílem celé akce bylo posílení aktivní úasti oban na tídní sbru odpad v obcích a mstech R a podpoení jejich odpovdného pístupu k ivotnímu prostedí. Dti z 992 kol vyrobily z tídného odpadu 1025 znak obcí a mst R. Nae kola byla vybrána na vstavu znak na veletrhu GO a Regiontour v Brn. Vystavené znaky mají parametry svtového rekordu, kter byl zaevidován do eské databanky rekord agentury Dobr den Pelhimov. Znaky byly vyrobeny z materiál, které jsou recyklovatelné, napíklad víka od PET láhví, plastové sáky a taky, rzné ásti plastovch nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo. Nejastji pouitmi technikami pi vzniku znaku byly lepení a tvarování. Vzniklé obrazy tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavn se staly nejlepím dkazem toho, e se z tídného odpadu dají vyrobit krásné vci. Poteby a pomcky: víka od PET láhví (ervené a bílé) plastové sáky (luté a bílé) ern igelitov pytel na odpadky lutá plastová nádoba tavná pistole, nky deska potaená ervenm papírem tvrd ern karton na nápis 1) Devnou desku o rozmrech cca 1x1m jsme polepili ervenm papírem. 2) Pekreslili jsme na ni znak msta Rousínov. 3) Pomoci tavné pistole jsme tvarovali tlo lva pomocí kousk plastovch sák. Drápy, hívu a ásti ocasu jsme vytvoili z kousk lutého plastu. Konturu lva vytvoila rulika z erného plastového pytle na odpadky, pevn pilepená tavnou pistolí k podkladu. 4) Zbytek obrazu zaplnila nalepená víka PET láhví tsn vedle sebe, ervená uvnit erbu, bílá na pozadí. Pozor! Tavná pistole me zpsobit nepíjemné popáleniny. První pomocí je studená voda. Nedotkejte se erstv nalepench plast, pálí. 22

23 KRABICE NA TÍDN PAPÍR Poteby a pomcky: krabice rznch tvar a velikostí barevné papíry, vroubkovan papír, balicí papír asopisy, vodové a temperové barvy, pastelky ttce, kelímky lepidlo, nky rzn odpadní materiál (napíklad provázky) 1) Krabici oistíme od izolep a upravíme její tvar a velikost. 2) Krabici vyzdobíme podle vlastní fantazie lepením a barvami. Pro snadnou manipulaci meme vytvoit otvory. Poadavky, které má krabice splovat: kvalita vypracování funknost bezpenost originalita kreativita trvanlivost 23

24 KLOBOUKY Klobouk je v eském prostedí mezi módními doplky stále popelkou i pesto, e ve svtové mód proívá velk návrat. Práv pro svou vjimenost v naem atníku vyaduje klobouk na zaátku trochu odvahy. Ale pokud se s ním lovk spátelí, bude opravdu vdnm módním doplkem, na kter nedá dopustit. Klobouky mají nespoet variant, a tvarovch, barevnch nebo materiálovch a je na kadém, aby si v nich nael svj styl. V Anglii chodí na dostihy dámy ve fantastickch kloboucích a kadá se snaí, aby mla na hlav nco naprosto neobvyklého. Móda je zde vizitkou tch, kdo na to mají. Poteby a pomcky: slamák, provázky CD, vrky z PET láhví, víka od zavaovacích láhví zlat vánoní etz papírov kornout potaen látkou, prouky látek jehla, nit, nky, lepidlo, tavná pistole Najdte doma star klobouk a rozmyslete si, ím by se dal ozvlátnit. Napíklad njakou stuhou z látky, z ke i koeiny, kvtem z umlé hmoty, z papíru, plechu. Vytvote originální návrh - na klobouk upevnte nejen stuhy a umlé kvtiny, ale také teba staré rukavice nebo papírového motla. 24

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

Odpady a jejich tvůrčí využití

Odpady a jejich tvůrčí využití Odpady a jejich tvůrčí využití Jak si představujete tvůrčí využití odpadů? Snímek 2 Takto asi ne (-: Snímek 3 a 4 Naše odpady umí využít rostliny i živočichové. Snímek 5 Organismus si z prostředí něco

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

My také umíme opylovat!

My také umíme opylovat! My také umíme opylovat! Naše zahrady jsou plné hmyzu. Některý tam vidíme rádi a jiný nás zase spíš zlobí. Většina ale, podobně jako včely, vykonává důležitou práci při opylování rostlin. Sice nám při tom

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Schéma inform. systému dveří

Schéma inform. systému dveří Zakázkové číslo : 01/11 Datum : 07.2013 JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D Oddělení ODN ST.12

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Popis vzdělávacího kurzu

Popis vzdělávacího kurzu Popis vzdělávacího kurzu 1. Název vzdělávacího kurzu: Buďme Mistry malých nových mistrů 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Modul polytechnicko - výtvarný

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Hrnek na sva ené víno

Hrnek na sva ené víno 2009-008-F-Tschechien Hrnek na svaené víno Fruehaufstraße 21 84069 Schierling www.koessinger.de 2 Hr. Lars Nauheimer - Fon: +49 9451 499-129 e-mail: nauheimer@koessinger.de Hr. Walter Roth - Fon: +49 9451

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

"Láhve vína v okně" - obrázek v rámečku. (Technika krakelování)

Láhve vína v okně - obrázek v rámečku. (Technika krakelování) "Láhve vína v okně" - obrázek v rámečku (Technika krakelování) Co budete potřebovat: 1 ks ubrousek s vybraným motivem vhodný pro rozměr destičky v rámečku, zde použit ubrousek 33x33 cm Láhve vína v okně

Více

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová MOZAIKOVÁNÍ mozaika pro každého Kateřina Konířová Kateřina Konířová Mozaikování/mozaika pro každého Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

Drumben. víceúčelová pomůcka a zdroj inspirace část 3 / 3. Originál každým coulem. aneb. Tržiště výtvarných technik pro vyzdobení drumbenu

Drumben. víceúčelová pomůcka a zdroj inspirace část 3 / 3. Originál každým coulem. aneb. Tržiště výtvarných technik pro vyzdobení drumbenu Drumben víceúčelová pomůcka a zdroj inspirace část 3 / 3 Originál každým coulem aneb Tržiště výtvarných technik pro vyzdobení drumbenu Mgr. Barbora Polívková Mgr. Zdeněk Roller Obsah 3 Originál každým

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm Martina SASKOVÁ, Hálkova 1026, 252 63 Roztoky mobil: 724 116 947 IČO: 417 656 99 výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit.

Více

DUBEN. Jaro už je tu

DUBEN. Jaro už je tu DUBEN Jaro už je tu 90 DUBEN Jaro už je tu Třídění odpadu TÉMA: Ekologie PRACOVNÍ LIST: str. 184 Básnička s pohybem Třídit odpad to je hračka, (chůze na místě) umí to už malá Kačka. (stoj, ukazujeme na

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

OBSAH. Co zkoumá fyzika metodický list... 2 Co zkoumá fyzika pracovní list... 3 Tělesa a látky pexeso... 4

OBSAH. Co zkoumá fyzika metodický list... 2 Co zkoumá fyzika pracovní list... 3 Tělesa a látky pexeso... 4 1_Sestava 1 16.6.14 9:15 Stránka 1 OBSAH Co zkoumá fyzika metodický list... 2 Co zkoumá fyzika pracovní list... 3 Tělesa a látky pexeso... 4 Vyrábíme ze slaného těsta metodický list... 5 Vyrábíme ze slaného

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla:

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla: TEXTILNÍ BARVY Textilní barvy mohou sloužit nejen ke zkrášlování nového oblečení, ale třeba i k záchraně oblečení na kterém jsme si pořídili nějakou nevypratelnou skvrnu. Pro práci s textilními barvami

Více

ZIMNÍ SVORKA V zimních měsících, kdy jsme mnohdy doma a nudíme se, nemůžeme ven, se vám možná budou hodit tyto návody na výrobky.

ZIMNÍ SVORKA V zimních měsících, kdy jsme mnohdy doma a nudíme se, nemůžeme ven, se vám možná budou hodit tyto návody na výrobky. ZIMNÍ SVORKA V zimních měsících, kdy jsme mnohdy doma a nudíme se, nemůžeme ven, se vám možná budou hodit tyto návody na výrobky. Budeme potřebovat: - tričko bez potisku - barvy na textil, fix na kontury

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků z činnostního učení fyziky ve fyzikálním

Více

Beach vlajky (Muší křídla) - provedení jednostranné, nebo oboustranné - možnost výběru velikostí - možnost výběru příslušenství dle způsobu využití

Beach vlajky (Muší křídla) - provedení jednostranné, nebo oboustranné - možnost výběru velikostí - možnost výběru příslušenství dle způsobu využití C Co Rychlý a stručný průvodce výrobou vsaďte na jistotu a naše dlouholeté zkušenosti Potřebujete kvalitní reklamu? Mějte nás vždy po ruce a budete bez starostí. Chceme být s Vámi. Společnost Czech K &

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR DESKY Gumové desky nachází své uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, kde lze využít izolačních, ochranných a tlumicích vlastností. Dle technologie výroby, zvoleného materiálu a struktury povrchu desky

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice třída Kpt. Jaroše 1944/31, 4. patro, 602 00 Brno, Czech Republic info@chytrazed.cz +420 731 444 250

Více

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem Katalog produktů Popisné štítky Braillovo písmo Toalety Variant 1 Plast 1,6 mm samolepící štítek (3M páska), hmatový piktogram, popis v Braill.písmu, různé barevné kombinace, kuličky mohou být plastové

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

Vše pro Vaše kulturní, společenské, veřejné a firemní akce konference, koncerty, výstavy, veletrhy kdekoliv v ČR i v zahraničí

Vše pro Vaše kulturní, společenské, veřejné a firemní akce konference, koncerty, výstavy, veletrhy kdekoliv v ČR i v zahraničí Vše pro Vaše kulturní, společenské, veřejné a firemní akce konference, koncerty, výstavy, veletrhy kdekoliv v ČR i v zahraničí Nabízíme bohatý výběr stolů, židlí, šatních štendrů, paravanů, popelníků,

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní,

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky.

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky. SEZNAM POMŮCEK - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE

YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE U!ivatelská p"íru#ka Vá!en" u!ivateli, D#kujeme vám za zakoupení tohoto v"robku. Tento návod k obsluze je ur$en pro u!ivatele. Abychom zajistili rychlé a pohodlné pou!ívání,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ

SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ Dveřní sestavy schránek se osazují zpravidla do pevné části vchodové stěny tvořené z plastových, ocelových, dřevěných nebo Al profilů. Pro upevnění sestavy schránek se používají

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Katalog standardů a nadstandardů

Katalog standardů a nadstandardů Katalog standardů a nadstandardů Koupelny Dveře Kování Podlahy Passerinvest Group, a.s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 Václav Černý e-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz tel.: +420 724 607 209 Standardní

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více