Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy"

Transkript

1 Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy GTL založila dceřinou společnost v Řecku strana 4 BALKÁN je pro české podnikatele zajímavým trhem strana 7 ROZHOVOR s generálním ředitelem Ing. Alexandrem Koranisem o vývoji logistiky na Balkáně strana ZDARMA, březen 2015, ročník 3

2 OBSAH NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK SE DOTKL I LOGISTIKY strana 2 ÚČAST GTL NA FESTIVALU EXPORTU CZECHINNO 2014 strana 8 GTL ROZŠÍŘILA SVÉ SLUŽBY O NOVÉ DESTINACE NA BALKÁNĚ strana 3 NOVÝM ZAHRANIČNÍM PARTNEREM SE STALA SRBSKÁ INTEREUROPA strana 4 TEAMBUILDING 2014 V PARK HOLIDAY CONGRESS & WELNESS HOTEL PRAHA strana 8 GTL PARTNEREM NADACE TRUCK HELP strana 9 GTL ZALOŽILA NOVOU DCEŘINOU SPOLEČNOST V ŘECKU strana 4 GTL NABÍZÍ PŘEPRAVU OSOBNÍCH VĚCÍ A STĚHOVÁNÍ NA BALKÁN A ZPĚT strana 5 ROZHOVOR S ROBERTEM KARANIKOSEM strana 10 ROZHOVOR S ING. ALEXANDREM KORANISEM strana 11 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CELNÍCH SLUŽEB strana 5 PREZENTACE COOL PLANET strana 13 GTL V RÁMCI SVÝCH SLUŽEB NABÍZÍ I PŘIPOJIŠTĚNÍ ZÁSILKY strana 6 POZNEJTE S NÁMI ZÁPADNÍ BALKÁN strana 14 BALKÁN JE PRO ČESKÉ PODNIKATELE ZAJÍMAVÝM TRHEM strana 7 STÁTNÍ SVÁTKY strana 18 Vlastník: GTL, spol. s r. o. Připravila: Lenka Čargová, Grafika: Czech Promotion Tisk: FINAL EXIT tisková produkce Typ publikace: ročenka

3 O FIRMĚ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK SE DOTKL I LOGISTIKY Na začátku ledna 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník, který znamenal řadu změn i v oblasti logistiky a dopravy. Změnily se smlouvy o přepravě, zasilatelské smlouvy, ale i podmínky skladování. Nejvýrazněji z logistické oblasti se změna občanského zákoníku dotkla právě skladování. Nově je vždy třeba dbát na sjednání závazku ukladatele hradit skladné a v jaké výši (dříve platilo, že smlouva je úplatná, jestliže skladování je předmětem podnikání skladovatele). Skladištní list, kterým lze nahradit potvrzení o převzetí věci, nemusí nově obsahovat dobu, na kterou je věc uskladněna. Dále byla zavedena povinnost skladovatele pojistit uskladněnou věc, nejen pokud si tak strany ujednají, ale i pokud to odpovídá zvyklostem. Doposud musela být povinnost skladovatele věc pojistit ujednána ve smlouvě. Smlouva o skladování se nově jednostranně ukončuje výpovědí bez výpovědní doby (dříve odstoupením) a svémocný prodej věci skladovatelem je možný pouze po skončení doby skladování (dříve po odstoupení podle 534 odst. 1). K zajištění dluhů ze smlouvy má skladovatel zadržovací právo ke skladované věci (dříve zástavní). Co se týče zasílatelských smluv, tak vymezení smlouvy v ust rozšířilo předmět zasílatelské smlouvy nejen na obstarání přepravy, ale i na případné obstarání nebo provedení úkonů s přepravou souvisejících. Zasílatel je tyto úkony nejen oprávněn obstarat (zajistit), ale i přímo provést a stále se bude jednat o plnění 2

4 závazků v rámci zasílatelství (zde bude na rozhodovací praxi soudů, ve vztahu k jakým úkonům a jak vymezí hranici mezi činnostmi v rámci zasílatelství a tzv. samovstupem, kdy zasílatel odpovídá jako dopravce). Způsob a podmínky přepravy zasílatel ujedná s vynaložením potřebné péče (dříve odborná péče). Dalšími paragrafy, které mají přímý dopad na oblast logistiky, jsou týkající se smluv o přepravě, které nově vylučují smluvní ujednání omezující odpovědnost dopravce za škodu na zásilce převzaté k přepravě (i nadále zůstávají zachovány v obdobném rozsahu okolnosti, za kterých se dopravce své odpovědnosti za škodu zprostí). Právo na náhradu škody odesílatele se nově po 6 měsících od stanoveného okamžiku promlčuje (dříve přímo zanikalo), tzn., že toto právo lze uplatnit u soudu i po uplynutí lhůty 6 měsíců a uplynutí lhůty musí namítat druhá strana. Společnost GTL na základě nového občanského zákoníku začala používat nové smlouvy o přepravě a smlouvy o skladování, které reflektují tyto změny a na kterých se spolupodíleli specialisté na dopravní legislativu. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník nepřinesl do našeho oboru žádné velké a radikální změny, nezaznamenali jsme žádné problémy a pružně jsme na tuto situaci zareagovali, říká Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. GTL ROZŠÍŘILA SVÉ SLUŽBY O NOVÉ DESTINACE NA BALKÁNĚ Zkuste využít novou službu ZÁPADNÍ BALKÁN od března 2014 nabízí GTL nově i přepravy do dalších balkánských zemí, konkrétně se jedná o Srbsko, Slovinsko, Kosovo, Albánii, Bosnu a Hercegovinu a Černou Horu. Služba ZÁPADNÍ BALKÁN zahrnuje sběrnou službu, dokládky (LTL), celovozové přepravy (FTL), pojištění all risk a celní odbavení. Podívejte se na využívané terminály ze Srbska snadno do okolních států: Terminál Dobanovci (Beograd) pravidelné sběrné linky do následujících destinací: Černá Hora terminál Podgorica Chorvatsko Samobor (Zagreb) Bosna a Hercegovina terminály Sarajevo a Banja Luka Makedonie Skopje Slovinsko terminál Ljubljana Kosovo Priština 3

5 NOVÝM ZAHRANIČNÍM PARTNEREM SE STALA SRBSKÁ INTEREUROPA Partnerem pro projekt sběrné služby a dokládek ZÁPADNÍ BALKÁN se stala srbská společnost A. D. INTEREUROPA Logistics Services. Jedná se o dceřinou společnost významné balkánské dopravní a logistické společnosti INTEREUROPA se sídlem ve slovinské Ljublani. A. D. INTEREUROPA Logistics Services se zabývá pozemní přepravou, námořní a leteckou dopravou, železniční a kombinovanou dopravou, skladováním a logistikou a k jejím dalším činnostem patří přeprava automobilů a celní deklarace. Specializací firmy je sběrná služba a expresní přepravy do okolních států. Terminál srbského partnera je na strategickém místě v Dobanovci u Bělehradu, jedná se o křižovatku významných dopravních tepen na Balkáně. A. D. INTEREUROPA Logistics Services je dynamickou společností, která má partnery a zástupce téměř na celém Balkáně. Již při první schůzce v Bělehradě jsme zde viděli široký prostor pro možnou budoucí spolupráci obou firem. GTL do partnerství přináší znalost středoevropského regionu, a dále Řecka, Rumunska, Bulharska a Turecka a A. D. INTEREUROPA Logistics Services svoji silnou síť terminálů v Srbsku a na západním Balkáně., říká David Meduna, disponent GTL, který má na starosti tento nový projekt. GTL ZALOŽILA NOVOU DCEŘINOU SPOLEČNOST V ŘECKU Vedení GTL rozhodlo o kapitálovém vstupu firmy na řecký trh. Cílem tohoto mezinárodního projektu je zkvalitnění distribuční sítě a logistiky v oblasti severního Řecka, rozvoj obchodní činnosti v tomto regionu a s tím související větší spokojenost zákazníků, resp. rozvoj služeb firmy. Společnost GTL GREECE zahájila provoz na jaře V současnosti jsou hlavními úkoly této pobočky svozy a rozvozy zásilek a zastupování GTL v severním Řecku. Samozřejmostí jsou překládky zásilek a skladování zboží. Sklad má rozlohu 600m 2, říká Anastasia Michailidisová, HR ředitelka firmy. Do budoucna se tato dceřiná společnost zaměří rovněž na obchodní činnost a akvizici nových zákazníků v této oblasti. Strategickým cílem tohoto projektu je nárůst našeho podílu na trhu sběrné služby do/z Řecka, doplňuje Alexandros Koranis, generální ředitel GTL Kontakt: GTL GREECE E.P.E. Marinou Antipa 6A Thessaloniki Greece Telefon: Mobil:

6 GTL NABÍZÍ PŘEPRAVU OSOBNÍCH VĚCÍ A STĚHOVÁNÍ NA BALKÁN A ZPĚT Společnost GTL začala na jaře 2014 nově nabízet také přepravu osobních věcí a stěhování. Jedná se v podstatě jen o rozšíření zavedených služeb firmy také pro novou cílovou skupinu studenty, expatrianty a impatrianty. Snažili jsme se najít pro naše služby nový segment trhu a těmito službami se částečně posouváme také směrem k trhu B2C. Nabízíme těmto zákazníkům mezinárodní přepravní služby včetně stěhování cenných věcí, elektroniky, osobních automobilů nebo motocyklů., uvádí Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. Doménou firmy GTL je od jejího začátku v devadesátých letech přeprava kusových zásilek sběrná služba. GTL zajistí přepravu door to door a v případě zájmu se postará i o zabalení zásilky a připojištění. Například pravidelná linka s odjezdem v pátek z Říčan u Prahy doručí zásilky každé úterý do Soluně a středu do Athén. Do Limassolu trvá přeprava 10 dnů. V současnosti je možné využít tyto služby na následujících destinacích: Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Kypr, a to exportně i importně. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CELNÍCH SLUŽEB Vyvážíte do Turecka, nebo dovážíte zboží sem? Obchodujete s partnery z Balkánu ze zemí mimo Evropskou unii? Nevíte si rady s celní problematikou? GTL Vám zprostředkuje zastoupení v celním řízení a nabídne celní poradenství. Důvodem, proč zákazník volí zastoupení v celním řízení je především to, že celní deklarace, resp. agent zná specifické celní požadavky cílové země a zajistí bez problémů celý proces celního odbavení a jednání s celními úřady. Je to stejné jako u jiných specializací jde o to, že díky kontaktům a vyššímu objemu transakcí získává zprostředkovatel, v tomto případě celní broker, výhody oproti jednorázovým obchodním případům odesílatelů, resp. příjemců zásilek. Ať už je to znalost prostředí, dokumentů a administrativních požadavků, ale také např. rychlost v předávání informací a preciznost. Nezanedbatelné je odbourání jazykových a kulturních bariér a navázání dobrých vztahů s místními celními úřady. Podle našeho názoru se tato forma 5

7 zákazníkovi vždy vyplatí. Znamená úsporu nejen času, ale i nákladů., říká Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. V dovozu se jedná o dovozní celní odbavení v systému ICS (Import Control System) zajišťující kontrolu certifikátů původu a doprovodných dokladů, zastoupení v celním řízení, vystavení dovozní deklarace, zajištění celního dluhu a úhradu dovozních daní a poplatků. Co se týče vývozního celního odbavení ECS (Export Control System), zprostředkujeme Vám kompletní servis zahrnující kontrolu faktur a obchodních dokumentů, vystavení vývozního doprovodného dokladu, propuštění zboží do režimu vývoz a sledování řádného ukončení tohoto režimu. V případě řádného ukončení vývozní operace je automaticky vygenerován daňový doklad o vývozu. Nabízené celní služby: vystavení dovozních, vývozních a tranzitních celních prohlášení (doklady EX, T1, T2) vystavení dokladů o původu, resp. statusu zboží (doklady EUR.1, A.TR) vyplnění karnetu TIR, ATA zajišťování celního dluhu uskladnění zboží v celním skladu propuštění zboží do režimů s hospodářským účinkem Průběžně sledujeme celní legislativu v zemích, na které se specializujeme. V červnu 2014 např. začalo platit nové nařízení pro turecký vývoz (týká se tedy našich importních kamionů do ČR), které mělo a má negativní dopad na čekací doby kamionů na vnitrozemských celnicích, v našem případě konkrétně na celnici Halkali. Do června 2014 mohli totiž dopravci získat tranzitní povolení (Dosvola) až na výstupních celnicích na hraničních přechodech, ale nyní musí toto povolení předložit již vnitrozemské celnici, kde musí být rovněž kompletně zpracovány všechny záznamy o naloženém zboží a otevřen karnet TIR. To je samozřejmě pro celníky časově náročnější než dříve a dochází tak k delším čekacím dobám na Halkali, resp. zpoždění odjezdů kamionů o 1-2 dny. Z tohoto důvodu museli naši pracovníci zrychlit, resp. zefektivnit plánování nakládek sběrných kamionů a otevřít karnet TIR již v pátek. V opačném případě by totiž odjížděly sběrné kamiony z celnice až v pondělí a zásilky by nebyly k českým příjemcům doručovány do pátku, jako to bylo před zavedením tohoto nového opatření do praxe. Proto jsme apelovali na všechny naše zákazníky, aby turečtí odesílatelé včas připravili vývozní dokumenty (VDD, EUR 1, A.TR)., doplňuje Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. Svěřte zásilku do našich rukou, postaráme se nejen o bezpečnou přepravu a manipulaci, ale také o zastoupení v celním řízení a zprostředkování připojištění. GTL V RÁMCI SVÝCH SLUŽEB NABÍZÍ I MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY Silniční přeprava je velmi rizikovou, ale nedílnou součástí mezinárodního obchodu, přičemž případná náhrada škody na přepravovaném zboží je limitována mezinárodní úmluvou CMR, konkrétně 8,33 XDR za 1kg brutto (tzv. kilogramová cena ). Odpovědnost dopravce je tedy limitována touto částkou. Příklad náhrady škody v mezinárodní silniční přepravě: Pokud je ztracena, poškozena nebo zničena zásilka v hodnotě ,-Kč o brutto váze 200 kg, je maximální náhrada škody dle úmluvy CMR pouze: 200kg x 8,33 x 31,85 (kurz XDR dle ČNB) = ,-Kč Z tohoto důvodu společnost GTL sleduje hodnotu přepravovaného zboží a nabízí, resp. zprostředkovává svým zákazníkům majetkové pojištění těch zásilek při přepravě, jejichž hodnota je vyšší než kilogramová cena dle úmluvy CMR. 6

8 VÝHODY MAJETKOVÉHO POJIŠTĚNÍ pojistné plnění až ve výši 110% náhrady škody (bez ohledu na limity odpovědnosti dopravce dle CMR) bez spoluúčasti rychlé vyřízení pojistné události Jsme schopni pojistit jak standardní nové zboží (obchodní zboží), tak použité zboží (při stěhování), na toto však musí být disponent GTL předem upozorněn. Kromě hodnoty zásilky musí znát disponent GTL také povahu (druh) zboží. Od toho se odvíjí pojistné sazby., říká Lenka Čargová, Marketing & Quality Manager GTL. POSTUP V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 1. Vždy zkontrolujte bezvadnost vnějšího obalu přepravované zásilky. 2. Zaznamenejte rozsah poškození jako výhradu do přepravního dokladu (nákladního listu CMR). 3. Sepište škodní protokol a poškození vyfoťte. 4. Napište dopis nebo s oznámením o vzniku škodní události a odpovědnosti dopravce. Popište v něm rozsah poškození, zničení či ztráty a vyčíslete vzniklou škodu. K tomuto dokumentu přiložte fotografie a zašlete ho neprodleně (nejpozději do 7 dnů od vykládky) elektronicky své kontaktní osobě v rámci GTL. BALKÁN JE PRO ČESKÉ PODNIKATELE ZAJÍMAVÝM TRHEM Zatímco hospodářství a ekonomika některých zemí střední a západní Evropy se až do jara 2014 potýkala s dlouhodobými problémy, většina balkánských zemí zaznamenala v posledních letech hospodářský vzestup. Mnoho exportérů se proto zaměřuje právě na tyto destinace a např. Turecko se tak zařadilo mezi atraktivní cílové trhy českých exportérů a importérů. Význam Balkánu nemůže být v současném zahraničním obchodě západoevropských zemí opomíjen. V posledních letech roste turecký hrubý domácí produkt v průměru o 5 % ročně. Jedná se o významný trh se 75 miliony spotřebiteli a stabilním ekonomickým i podnikatelským prostředím. Z hlediska vzájemného obchodu se řadí mezi nejvýznamnější partnery ČR ve středomořském regionu. Letos v září 2014 pořádala Hospodářská komora České republiky další tureckou misi pro tuzemské podnikatele, kteří tak navštívili významné veletrhy a akce s cílem oslovit turecký trh. Velice zajímavý pro zahraniční obchod České republiky je ale Balkán obecně, řada českých podniků má své pobočky např. v Rumunsku nebo Bulharsku. Do ČR se nejčastěji dováží např. textil, kosmetika, přírodní kámen a potraviny. A co se týče českého exportu, pak zde vítězí česká tradice do balkánských zemí se ve stále větší míře exportují především stroje, elektronika, sklo a keramika, resp. plastové produkty. Český vývoz je podporován také Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má ve významných balkánských městech své zástupce. České produkty mají na balkánském trhu navíc skvělou reputaci, nebojte se proto začít obchodovat také tímto směrem. Balkán je tak další šancí pro rozvoj českého vývozu. České produkty mají na balkánském trhu navíc skvělou reputaci, nebojte se proto začít obchodovat také tímto směrem. Balkán je tak další šancí pro rozvoj českého vývozu. 7

9 ÚČAST GTL NA FESTIVALU EXPORTU CZECHINNO 2014 Vedení společnosti GTL se ve dnech zúčastnilo Festivalu exportu CzechInno v Kongresovém centru v Praze, kde společně se svým tureckým partnerem firmou EVOLOG prezentovali své služby. Na Festivalu exportu jsme jednali se současnými i potenciálními zákazníky na přepravy do/z Turecka, dále jsme se zde setkali se zástupci Česko-turecké smíšené obchodní komory, Generálního ředitelství cel a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR., říká Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel. Festival exportu se zařadil mezi významné akce r. 2014, slavnostního zahájení festivalu se zúčastnil prezident ČR p. Miloš Zeman. Festival přinesl podrobné informace o zahraničním obchodu především s mimoevropskými zeměmi, resp. partnery. Jsme rádi, že jsme zde mohli představit naše služby a specializaci právě na Turecko., doplňuje Alexandros Koranis, CEO. TEAMBUILDING 2014 V PARK HOLIDAY CONGRESS & WELLNESS HOTEL PRAHA V květnu 2014 připravilo vedení GTL pro všechny své zaměstnance další teambuilding, který se opět konal na krásném místě, které nabízelo řadu sportovních a relaxačních aktivit, ale tentokrát navíc v blízkosti Prahy, kam se každý dostal během pár minut. Smyslem celého víkendového pobytu byla motivace a stimulace zaměstnanců, zlepšení týmové práce a týmového ducha, posílení firemní kultury a v neposlední řadě odpočinek od stresujících momentů při práci v logistice, wellness, sport a relaxace. Hotelový komplex nabídl bohatou škálu indoorových a outdoorových aktivit. Týmy GTL zde strávily víkend plný relaxace, sportu, a zážitků. Ze sportovních aktivit se jednalo především o tenis, yogu, badminton, pingpong, volejbal, biliard a plavání. Relaxaci a odpočinek umožnila vířivka, dále nabídka masáží a terapií. V neposlední řadě zažili zaměstnanci i gurmánský zážitek, protože přímo v hotelu byla výborná restaurace, kde ochutnali zaměstnanci nejen středomořskou kuchyni, ale také speciality na grilu. Atmosféra při společném večerním grilování ve srubu byla jedinečná, doplňuje Anastasia Michailidisová, HR ředitelka firmy. 8

10 GTL PARTNEREM NADACE TRUCK HELP Řízení kamionu a autobusu patří k nejnebezpečnějším povoláním. Tito profesionální řidiči, kteří jsou neustále na cestách, bývají nejvíce vystaveni nebezpečí dopravních nehod. Nadace Truck HELP už více jak deset let pomáhá dětem, jejichž tátové bohužel přišli o život právě při výkonu řidičského povolání. Nadace Truck HELP byla založena v prosinci 2003 ve spolupráci se Sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia. Dětem a rodinám pozůstalým po profesionálních řidičích kamionů a autobusů poskytuje finanční i hmotnou pomoc, ale také pomáhá řidičům, kteří mají v důsledku dopravní nehody trvalé vážné zdravotní postižení, k důstojnému návratu do života. Partnery nadace jsou společnosti převážně z automobilového průmyslu, které nadaci podporují finančně a podílejí se na organizaci různých akcí pro děti. Výdaje nadace jsou především určeny na pravidelné podpory těmto dětem, na společné letní dovolené dětí i maminek a na vánoční a narozeninové dárky. Více informací se dozvíte na Pokud chcete pomoct všem dětem, zašlete libovolnou částku na transparentní účet Nadace vedený u Raiffeisen bank, č.ú /5500, nebo si kupte zboží v nadačním e-shopu. Pokud chcete pomoct formou DMS, odešlete SMS ve tvaru DMS TRUCK HELP na číslo Tato SMS stojí 30 Kč a nadaci připadne 28,50 Kč. Pokud chcete pomoct jedinému přeživšímu řidiči Petrovi Hořejšímu v jeho začlenění se zpět do života, pošlete libovolnou částku na transparentní účet Nadace vedený u Raiffeisen bank, č.ú /5500, a do textu napište dar pro Petra Hořejšího. Text: nadace Truck HELP GTL v současnosti rovněž podporuje: ADOPCI NA DÁLKU PROSTŘEDNICTVÍM SDRUŽENÍ ACET GTL pomáhá dvěma dětem ze Zimbabwe, A-B HELP GTL si pronajímá část reklamní plochy na vozidle A-B help, což pomáhá zrealizovat nákup automobilu pro vybraný dětský domov, DMO POBYTY jedná se o sdružení, které ukazuje handicapovaným s dětskou mozkovou obrnou cestu k aktivnímu způsobu života a umožňuje jim zařazení se do společnosti, FOKUS MLADÁ BOLESLAV občanské sdružení, které poskytuje sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným, DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ GTL poskytuje finanční dar a rovněž každoročně pořádá firemní sbírku hraček, oblečení a finančních příspěvků z řad zaměstnanců, DOPISY JEŽÍŠKOVI GTL přepravuje vánoční dárky do dětských domovů (projekt zaštituje nadace Naše dítě a hlavním partnerem je OC Europark), ZŠ KOLODĚJE GTL finančně podporuje základní školu smyslem darů je pomáhat vedení školy zabezpečit dětem příjemnější prostředí a kvalitní učební pomůcky OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ADAM AUTISTICKÉ DĚTI A MY O. S. cílem sdružení je spojení rodičů a přátel dětí s poruchou autistického spektra a všestranná pomoc těmto rodinám, aby mohly žít důstojný život, MDA RIDE jedná se o benefiční jízdu motocyklů na pomoc lidem se svalovou dystrofií. 9

11 ROZHOVOR S ROBERTEM KARANIKOSEM, NOVÝM OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM GTL Novou posilou obchodního oddělení GTL se stal v březnu 2014 Robert Karanikos, který má bohaté a rozmanité pracovní zkušenosti z médií, bankovního sektoru i konzulátu. Jak jste se k práci ve firmě GTL dostal? Kde jste se o této firmě dozvěděl? GTL mapuji již 20 let, v podstatě se dá říci, že od jejího vzniku, protože jsem už tehdy osobně znal Alexandra Koranise a jeho podnikatelské úspěchy mě zajímaly. A když vyhlásila firma loni výběrové řízení na pozici obchodního zástupce, neváhal jsem a nakonec jsem i uspěl. Robert Karanikos Vystudoval: Lyceum v Athénách Řecko, Hotelovou školu cestovního ruchu a managementu na Korfu Řecko. Pracoval: Jako sportovní redaktor TV Nova, dále např. na centrále Komerční banky oddělení zpracování plateb, a také na konzulárním oddělení Kyperského velvyslanectví v Praze. Jaká je Vaše dosavadní praxe? Osm let jsem působil na centrále Komerční banky v oddělení zpracování plateb, poté jsem devět let pracoval jako zástupce konzulárního oddělení Kyperské ambasády v Praze a po dobu patnácti let souběžně pracoval v televizi Nova na pozici sportovního redaktora, tuto pozici jsem vnímal jako velkého koníčka. Již několik měsíců dochází k užší spolupráci obchodního oddělení a marketingu GTL. Jak si tuto spolupráci do budoucna představujete Vy? Podle mě je spolupráce obchodního oddělení a marketingu pro úspěch celé firmy klíčová a tato dvě oddělení spolupracovat musí. Obchod by měl podporovat funkčnost marketingu a jeho efektivitu v reálném prostředí. A marketing by měl znát realitu prodeje, protože díky získaným poznatkům je jednodušší vyvíjet vhodné marketingové aktivity. Co chcete na obchodním oddělení zlepšit? V letošním roce se zaměřujeme na zlepšování péče o stávající zákazníky a hledáme společně s oddělením marketingu vhodné nástroje k budování dlouhodobých Koníčky: Sport, hudba, film a relaxace. vztahů se zákazníky. Kromě toho usilujeme o efektivnější akviziční činnost. Jak vnímáte firemní kulturu GTL? Ve firmě panuje přátelská atmosféra a je zde pozitivní energie, alespoň já to za sebe tak cítím. Snaha udržet stávající zákazníky a naplnit jejich očekávání, to jsou dva nejvýznamnější faktory, které se snaží dodržovat všichni zaměstnanci firmy. 10

12 ROZHOVOR NA LOGISTICKÝ TRH NA BALKÁNĚ NELZE POHLÍŽET JEDNOTNĚ, ŘÍKÁ ALEXANDROS KORANIS Odborník na dopravu a logistiku v Balkánských zemích a střední Evropě, generální ředitel GTL, spol. s r.o., si našel chvilku na krátký rozhovor mapující současný stav logistického trhu a infrastruktury v balkánských zemích. Jaká je současná situace v balkánských zemích z hlediska vývoje logistiky, resp. investic do infrastruktury? Co se týče dopravní infrastruktury, má každá balkánská země svá specifika. Zatímco v Bulharsku je relativně dobře rozvinutá silniční infrastruktura vzhledem k malé rozloze a prostředky se alokují nejvíce do její údržby a modernizace, v Rumunsku je pouze cca 300 km dálnic nebo jen jeden most přes rumunskou hranici Dunaje a investuje se tak zatím stále hlavně do výstavby. A například v Turecku se systém moderních dálnic a rychlostních komunikací rychle rozšiřuje, každý rok se postaví cca. 100 km takových komunikací. Turecko má navíc strategickou polohu, tvoří bránu mezi Evropou a Asií a zároveň je i vstupem na Blízký Východ a jeho dopravní infrastruktura je velmi rozvinutá. Země půlměsíce investuje do rozvoje a obnovy logistické infrastruktury velmi vysoké částky a tuto infrastrukturu využívá stále více tureckých společností i zahraničních investorů, kteří zde budují nová logistická centra. Turecké logistické a dopravní firmy navíc ve stále větší míře modernizují svůj vozový park a investují do logistických a skladových systémů. Toto můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti v souvislosti s naší investicí do turecké logistické společnosti Evolog. Po krizi v letech 2008 a 2009 stejně jako u nás došlo k poklesu výstavby nových logistických center a k tomu, že byla řada dokončených projektů nevyužitá. V současné době dochází k oživení ekonomiky v balkánských zemích, na které se naše společnost specializuje (Turecko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko) a dle mého názoru bude logistický a realitní trh kopírovat křivku této konjunktury, i když u každé země v jiné intenzitě. Vzhledem k rozvoji retailu v těchto zemích získává stále více na významu i distribuční logistika. Zajímavé v tomto směru je Turecko, kde i přes krizi se investice sice zpomalily, ale nezastavily. Naši balkánští partneři vnímají v současnosti vyšší poptávku po skladových prostorech, a to především ze strany internetových obchodů. Opět však v každé destinaci v jiné intenzitě. Takže nelze na region Balkánu nahlížet z jedné perspektivy a logistický trh je v každé zemi specifický? Ano, dle mého názoru opravdu nelze na současný Balkán pohlížet jednotně. Zcela jiná je situace v zemích západního Balkánu (např. v Srbsku, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře), kde v současné době nejvíce posiluje sektor stavebnictví a energetiky, v členských zemích EU (jako Rumunsko nebo Bulharsko), kde je vysoce konkurenční 11

13 prostředí a posiluje zde zejména retail, a jiná v Turecku, které je v současnosti velmi perspektivním trhem pro exportéry z jiných zemí a rostou zde nová logistická a distribuční centra. Jak jsem již zmínil, nemovitostní trh kopíruje ekonomický vývoj a poptávka po průmyslových, resp. logistických nemovitostech reaguje na vývoj trhu víceméně okamžitě. Jakmile vzroste poptávka po zboží, výrobci okamžitě zvýší výrobu a s tím souvisejí rostoucí požadavky na objem logistiky. Ale vnímáme i některé společné rysy například to, že v Rumunsku, Bulharsku a Turecku se v současnosti velmi rozvíjí sektor retailu. Co se týká Řecka, zde budou klíčové čínské investice do řeckých přístavů. Strategií čínských investorů je navýšit zde své podíly a využít těchto přístavů jako alternativní brány do jižní a střední Evropy, to může hodně zamíchat karty na balkánském i středoevropském přepravním, resp. logistickém trhu. Investice jsou vždy dlouhodobého charakteru a čínští investoři jsou navíc známí svou důsledností a tahem na branku. Je tedy otázkou, jak se tyto investice budou vyvíjet a nakolik překreslí i logistickou mapu Evropy. V jaké zemi vidíte aktuálně největší potenciál a proč? Nejperspektivnějším trhem je pro nás v současnosti jednoznačně Turecko. Je to země, do které v současnosti míří velké množství developerů, zahraničních investorů, ale např. i řada českých exportérů. Pro nás to znamená šanci na větší objem silničních přeprav mezi Českou republikou a Tureckem. Rádi bychom posílili především naši sběrnou linku. V současné době proto naše obchodní oddělení cílí primárně na české vývozce, kteří obchodují nebo připravují smlouvy s tureckými partnery. A i když nejsme developery, kteří by se zajímali ve své každodenní činnosti o možnost výstavby obchodních a logistických center, je jasné, že Turecko je díky své minimální regulaci nové výstavby velmi zajímavým trhem pro obchodníky i stavitele. V současnosti se očekává především turecký boom v retailových komplexech. V případě Rumunska a Bulharska i s ohledem na krizi se spíš jedná o stabilizaci a je zde silné očekávání na budoucí růst hlavně v případě Rumunska. Velký význam mají v současnosti všechna centra námořní dopravy: v Rumunsku je to především Constanta, v Bulharsku jsou to Varna a Burgas, v Řecku Soluň, Pireus a Patras a v Turecku Izmir či Mersin. Jaký je Váš výhled do budoucna? Co se týče krátkodobého horizontu, očekáváme další postupný rozvoj mezinárodního obchodu mezi Balkánem a státy střední Evropy, především v tradičních oborech, kterými jsou strojírenství, elektrotechnika, chemický a textilní průmysl a potravinářství a s tím související rozvoj logistických služeb. Pokud budu optimistický, předpokládám, že ve střednědobém horizontu vzniknou pro firmy našeho typu nové logistické příležitosti spočívající v propojení významných námořních přístavů s Českou republikou, resp. střední Evropou. To však souvisí s čínskými investicemi, které jsem již zmínil. A pokud bych měl poukázat i na nějaká rizika, nebo se připravit na pesimistický scénář, pak je pro nás hrozbou, že se Turecko začne soustředit více na ekonomickou spolupráci se sousedními asijskými zeměmi a rovněž na obchodní vztahy v rámci tzv. černomořské spolupráce (BSEC) a může tak začít lehce oslabovat obchod mezi EU a Tureckem. Souvisí to s přístupovými jednáními Turecka s Evropskou unií. My však ve firmě věříme, že kvalitní české zboží a služby budou mít na balkánských trzích i nadále výborné jméno a naše spolupráce bude úspěšně pokračovat. 12

14 COOL PLANET TAJEMSTVÍ STŘEDOMOŘÍ Obyvatelé Středomoří si lépe než my uvědomují, jaké poklady nám naše planeta přináší, a více je ve svém životě využívají. I proto se pyšní dobrým zdravím, výbornou náladou a dožívají se vyššího věku než ostatní Evropané. Jaké je jejich tajemství? Především je to umění pečovat o své tělo i duši přírodními produkty. Jako první se nabízí olivový olej, který je základním kamenem jak středomořské gastronomie, tak i péče o tělo. V kuchyni prakticky zcela nahradil máslo a margariny, obsahuje vysoký podíl mono-nenasycených mastných kyselin a vitamínu E, které jsou ochranným faktorem proti srdečním onemocněním. Olivovníky doprovázejí lidstvo po celou dobu jeho historie, po tisíce let se řecké ženy spoléhají na olivový olej pro zářivý vzhled jejich pokožky a i dnes je to významná součást kosmetických procedur a výrobků. Oblíbené jsou vlasové zábaly z tohoto oleje, dále se dá použít jako odličovač a blahodárně působí i na ruce a nehty. Přírodní kosmetika z olivového oleje je to nejlepší, co můžete svému tělu dopřát, neobsahuje žádnou chemii, jedná se o čistě přírodní produkt. Dalším pokladem Středomoří jsou produkty z prvotřídního olivového dřeva, které má jedinečnou strukturu a kresbu, kdy každý kus je originál a je bez jakýchkoli chemických úprav. Prkénka, dózy, lžíce či poháry z tohoto dřeva prozáří váš domov. Díky řeckým kořenům známe tyto poklady, všechny produkty máme osobně vyzkoušené a s velkou pečlivostí je vybíráme. Milujeme přírodu a její produkty, vážíme si všech klenotů, které nám naše planeta dává, a alespoň jejich zlomek přinášíme našim zákazníkům prostřednictvím e-shopu. Vyzkoušejte tyto exkluzivní řecké produkty, které nejsou běžně dostupné na českém trhu, ale opravdu pomáhají tělu i duši. V naší nabídce najdete řecké bio olivové oleje, mýdla, krémy a tělová mléka, šampony, výrobky z olivového dřeva, řecký včelí med, vinný ocet nebo koření. Objevujte středomořská tajemství s námi. Kosmetika z olivovníku Nástroje z olivového dřeva Luxusní oleje, čaje a medy Chutě a vůně naší Země

15 POZNEJTE S NÁMI ZÁPADNÍ BALKÁN BĚLEHRAD (SRBSKO) PŘÍSTAV DRAČ (ALBÁNIE) SARAJEVO (BOSNA A HERCEGOVINA) BĚLEHRAD (SRBSKO) Hlavní a největší město Srbska, které je často označováno jako Paříž Balkánu, leží na strategickém místě soutoku řek Dunaje a Sávy a má velmi dlouhou historii. Archeologické nálezy dokládají, že bylo toto místo na soutoku osídleno již Kelty. Svůj velký význam mělo město již v dobách římského impéria, kdy zde Římané postavili říční přístav pro svoji flotilu. Římané také dali tomuto městu jméno Singidunum (v překladu Bílé město). Od 6. století patřilo město Byzantské říši, jejíž východní orientální kultura i náboženství nechaly v této zemi dodnes nesmazatelné stopy. Po úpadku Cařihradu se do země přistěhovali Slované. Ve středověku se stal Bělehrad kulturní i hospodářskou velmocí Evropy, kdy se po úpadku těžby stříbra v Českých zemích (v období husitských válek) stalo Srbsko státem s největší těžbou stříbra v Evropě. Později, v důsledku tureckých nájezdů, se stal Bělehrad útočištěm vysoce vzdělaných lidí z obsazených oblastí (Bulharska, Řecka, Makedonie) a byl proto kulturním centrem východní Evropy, resp. celého Balkánu. V 16. století dobyli oblast Bělehradu po mnoha neúspěšných pokusech Turci a následně se toto území ocitalo střídavě v rukách Osmanů a Rakušanů.Roku 1806 (po prvním srbském povstání) se stal Bělehrad hlavním městem nového Srbska (nebyl to však samostatný stát, ale autonomní území), kdy až do roku 1867 byla v oblasti stále přítomna turecká vojenská posádka. Od roku 1918 byl Bělehrad hlavním městem Království SHS (od roku 1929 název Jugoslávie), za 2. světové války byl obsazen nacistickým Německem a v r Bělehrad obsadila národněosvobozenecká armáda Jugoslávie a Rudá armáda. V době komunismu byl Bělehrad jako metropole rozšiřován a modernizován. Západně od historického města se na zelené louce začalo stavět rozsáhlé sídliště Nový Bělehrad jednalo se a o masovou výstavbu nových sídlišť a silničních mostů přes Dunaj. Při návštěvě Bělehradu nečekejte procházku mezi různými staletími architektury, Srbové po osvobození od osmanské nadvlády zničili vše, co jim Turky připomínalo, a následovala nová výstavba, přestavba a modernizace. Mezi zajímavé turistické cíle Bělehradu patří mimo jiné Kalemegdan (kulturní a historický park s pevností v centru města s jedinečným výhledem na soutok Dunaje a Sávy), Skadarlija (romantická čtvrť umělců a bohémů), Kneza Mihaila (pěší zóna s jedinečnou atmosférou), trhy Zeleni Venac (tradiční bělehradský trh), Palác kněžny Ljubice (honosný palác v balkánském stylu). 14

16 PŘÍSTAV DRAČ (ALBÁNIE) Drač, nejstarší a druhé největší město Albánie, je významným námořním přístavem na východním pobřeží Jaderského moře. Toto město má bohatou a významnou historii, bylo důležitým bodem a přístavem na významné východní obchodní stezce. Drač byl založen roku 627 př. n. l. řeckými osadníky z Korintu a Kerkyry a nesl název Epidamnós. Podle řeckého historika Thukydida se později Korinťané a Kerkyřané ocitli ve sporu o toto město a nakonec r. 431 př. n. l. události vyústily až v peloponéskou válku. Od roku 229 př. n. l. náležel Římanům, kteří jej přejmenovali na Dyrrhachium a vybudovali z tohoto místa strategicky důležitou silnici Via Egnatia do Soluně, která byla později protažena až do Konstantinopole. U Dyrrhachia byla r. 48 př. n. l. svedena bitva, v níž se Caesar neúspěšně pokusil porazit Pompeiovo vojsko. Město pod římskou nadvládou prosperovalo a stalo se významným obchodním přístavem. V období stěhování národů bylo město zasaženo vpády barbarů, zachovalo si však příslušnost k Byzantské říši. V 10. století patřilo Dyrrhachium první bulharské říši pod carem Simeonem Velikým. V této době se začal objevovat bulharský ekvivalent názvu města Drač. Pak jej znovu ovládli Byzantinci, v 11. Století se této oblasti na krátko zmocnili Normané ze Sicílie, aby byla zpět navrácena Byzantské říši, definitivní ztráta pro Byzanc přišla ve 12. století, kdy Dyrrhachium dobyl sicilský král Vilém II. Počátkem 14. století zde bylo Dračské vévodství pod vládou členů neapolského panovnického rodu. V letech ovládali město Benátčané a poté až do vzniku nezávislé Albánie roku 1912 bylo město součástí Osmanské říše. Roku 1914 bylo město díky své starobylosti a významné roli vybráno za hlavní město Albánie. Následujícího roku, v období první světové války, město okupovala Itálie a rok poté Rakousko-Uhersko, které jej drželo až do října 1918, kdy opět, spolu s většinou albánského území, padlo do rukou Itálie, tentokrát už jako člena vítězné Trojdohody. Pokračující zmatky poválečné doby a snahy o rozbití Albánie vyústili r v rozhodnutí přenést sídlo státu z Drače, který byl ovládaný Italy, do vnitrozemské Tirany. K dalšímu velkému rozvoji došlo po druhé světové válce, kdy byla např. dostavěna první albánská železnice spojující Drač s Tiranou. Od roku 2000 je v provozu také první albánská dálnice z Drače do Tirany. Lodní linky spojují město především s italskými přístavy. Drač je nejdůležitějším přístavem Albánie a také turisticky vyhledávaným přímořským letoviskem. Mezi zajímavé turistické cíle Drače patří například největší římský amfiteátr na Balkáně (postavený ve 2. století, který pojal až diváků), městské hradby a mešita Fatih. 15

17 SARAJEVO (BOSNA A HERCEGOVINA) Město, které v Česku známe především proto, že v něm byl 28. června 1914 spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d Este. Sarajevo je ale především multikulturní město, jehož památkám dominují mešity a ve kterém se nachází islámská univerzita. Také zde potkáte ženy zahalené stejně jako v silně muslimských zemích. Proto je Sarajevo často nazýváno malým Istanbulem. Mezi zajímavé turistické cíle Sarajeva patří mimo jiné Gazi Husrev-begova mešita (jedna z nejimpozantnějších sakrálních staveb osmanské architektury na Balkáně z roku 1531), Carova mešita (mešita, kterou nechal vystavět turecký sultán Sulejman I.), Kostel sv. Cyrila a Metoděje (ojedinělá stavba ve stylu italské renesance a baroka v Sarajevu), Baščaršijské náměstí, Aškenazská synagoga (synagoga z roku 1902, která byla navržena architektem Karlem Paříkem v pseudomaurském slohu), Latinský most (jedna z nejvýznamnějších staveb města, most je vyobrazen ve znaku a na vlajce Sarajeva, v roce 1914 byl na konci Latinského mostu spáchán atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d Este. Ve středověku bylo dnešní Sarajevo tvořeno několika vesnicemi se společným tržištěm a pevností Vrhbosna (Bosna je řeka, která pramení v tomto údolí) a v roce 1239 zde byla postavena katedrála sv. Petra. Od konce 13. století zde rovněž byla citadela, kterou však zničili osmanská vojska v 15. století. Osmané získali město roku 1435, v následujícím období zde postavili kryté tržiště a vodovod. Název Sarajevo se poprvé objevuje na začátku 16. století (vyvinul se z tureckého Saraj-ovasi). Konečnou podobu Sarajevo mu dali daleko později Slované. V 16. a na začátku 17. století zde byla postavena řada mešit a např. i muslimská střední škola (madrasa). V roce 1687 však rozvoj města ustal. Sarajevo bylo vypleněno rakouskými vojsky pod taktovkou vojevůdce Evžena Savojského a i když bylo obnoveno, neprosperovalo tak jako dříve. Osmané si uvědomovali nebezpečí v souvislosti s blízkostí území Rakouska a Uherska, proto vybudovali v polovině 18. století městské opevnění a také pevnost. Ale v jejich vládě se v 19. století začaly objevovat první trhliny a náznaky úpadku následovaly četné vzpoury, které požadovaly pro Bosnu autonomii. Roku 1878 bylo na Berlínském kongresu rozhodnuto, že Bosna a Hercegovina bude obsazena Rakouskem-Uherskem. Sarajevo se stalo metropolí Bosny. Po obsazení se toto město začalo také architektonicky měnit, z orientálního města v město v evropském stylu. Nesmazatelnou stopu v Sarajevu 16

18 zanechal architekt českého původu Karel Pařík, který zde projektoval řadu významných staveb např. Sarajevskou knihovnu, Zemské muzeum, Katedrálu srdce Ježíšova, Šeriatskou školu nebo věznici. V roce 1914 zde došlo k atentátu na Františka Ferdinanda d Este, následníka trůnu. Útočníkem byl srbský nacionalista Gavrilo Princip, který byl následně vězněn v českém Terezíně. Událost dala podnět k první světové válce. Po velké válce bylo vyhlášeno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Další změnu politického uspořádání ale přinesla druhá světová válka. Království Jugoslávie se během invaze Německa a Itálie rozpadlo a na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny vznikl fašistický Nezávislý stát Chorvatsko. Po osvobození města jugoslávskými partyzáy a ustanovení Jugoslávie v čele s Josipem Brozem Titem se stalo Sarajevo opět centrem Bosny a Hercegoviny. Významnou událostí, která Sarajevo proslavila ve světě, byly XIV. Zimní olympijské hry v roce V roce 1992 byla vyhlášena nezávislost Bosny a Hercegoviny a vytvoření nezávislého státu po vzoru Chorvatska. Bělehrad referendum o nezávislosti neuznal a probíhající válka v Chorvatsku se přenesla i na území Bosny a Hercegoviny a i do Sarajeva. V květnu 1992 začala město bombardovat v té době výhradně srbská Jugoslávská lidová armáda. Válka trvala tři roky a bylo při ní zničeno mnoho sarajevských památek, byly přerušeny dodávky elektřiny, vody i zdravotní péče a místní obyvatelé žili v otřesných podmínkách. Jedinou pomocí byly konvoje OSN. Válku ukončila až mírová smlouva podepsaná v prosinci r v Paříži. Gemini GEMINI DD s.r.o., Sabinova 153/4, Ostrava-Svinov Firma Gemini DD s.r.o. vznikla v roce 1993 jako firma zabývající se dovozem a následnou distribucí cukrovinek. Škála dovážených výrobků je široká, zahrnující jak čokoládové, tak i nečokoládové cukrovinky všeho druhu. Námi nabízené výrobky pocházejí od významných výrobců cukrovinek ze Španělska, Turecka, Itálie, Rumunska, Číny, Kosova, Maďarska, Slovenské republiky a Polska, a pro většinu výrobků máme výhradní zastoupení na dovoz a distribuci v ČR. Prodej je prováděn prostřednictvím nezávislé sítě velkoobchodů po celém území České republiky a díky naší partnerské firmě také na území Slovenské republiky. Dovoz ze zahraničí nám již dlouhodobě k naší plné spokojenosti zajišťuje firma GTL, 18 spol. s r. o. Známe osobně přátelské a profesionální zázemí této dopravní firmy a věříme, že naše vzájemná spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále, i z jiných nových destinací.

19 STÁTNÍ SVÁTKY SRBSKO BOSNA A HERCEGOVINA ŘECKO RUMUNSKO BULHARSKO TURECKO SRBSKO ledna Nový rok 7. ledna Pravoslavné Vánoce února Den státnosti a den armády Republiky Srbsko dubna Pravoslavné Velikonoce května Svátek práce 11. listopad Svátek příměří 1918 RUMUNSKO ledna Nový rok dubna Velikonoce (pravoslavné) 1. května Svátek práce 31. května Hod boží svatodušní 1. června Svatodušní pondělí 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie 30. listopadu Svátek Sv. Ondřeje 1. prosince Státní svátek prosince Vánoce BOSNA A HERCEGOVINA 1. ledna Nový rok 1. března Den nezávislosti Bosny a Hercegoviny dubna Velikonoce 1. května Svátek práce 1. listopadu Svátek všech svatých prosince Vánoce BULHARSKO 1. ledna Nový rok 3. března Osvobození Bulharska od osmanské armády dubna Pravoslavné Velikonoce 1. května Svátek práce 6. května Den Sv. Jiří 6. září Den sjednocení Východní Rumelie s Bulharským knížectvím 22. září Den nezávislosti Bulharska prosince Vánoce ŘECKO 1. ledna Nový rok 6. ledna Tři králové 23. února Kathara Deftera (pravoslavný svátek) 25. března Státní svátek osvobození od Turků dubna Pravoslavné Velikonoce 1. května První máj 1. června Svatodušní pondělí 15. srpna Svátek Nanebevzetí Panny Marie 28. října Státní svátek prosince Vánoce TURECKO 1. leden Nový rok 23. duben Den národní svrchovanosti a Den dětí 1. květen Svátek práce 19. květen Vzpomínka na zakladatele tureckého státu Atatürka a Den mládeže a sportu červenec Svátek Ramadan 30. srpen Den vítězství září Svátek obětování (Kurban bayram) 29. říjen Výročí vzniku republiky 18

20 LOGISTIKA FAIR PLAY & PROČ PRÁVĚ GTL? 44 Získáte spolehlivého dopravce pro přepravy do a z balkánských zemí. 44 Postaráme se o bezpečnou přepravu Vašich zásilek a zajistíme včasné dodání zboží. 44 Naším cílem je efektivní logistika, optimální přeprava a spokojený zákazník. 44 Poskytujeme služby v oblasti mezinárodní kamionové dopravy, spedice a skladování, naší specializací je přeprava kusových zásilek sběrná služba mezi Českou republikou a Balkánem. Jsme firma s dlouhou tradicí na tomto trhu na Balkánský poloostrov se zaměřuje již 15 let. 44 Tým GTL zajišťuje pro své zákazníky komplexní služby v oblasti dopravy a spedice a zajistí například i celní služby nebo majetkové pojištění zásilek při mezinárodní silniční dopravě. Jak v systému kamionové dopravy, tak u dokládek, resp. sběrné služby provádíme i přepravu nebezpečných věcí. 44 Nabízíme logistické služby a přepravu zboží do/z Turecka, Řecka, Rumunska, Bulharska, Srbska, Makedonie, Moldávie, zemí západního Balkánu a na Kypr. 44 Naši provozovnu najdete v areálu v Říčanech u Prahy, kde poskytujeme rovněž logistické služby jako skladování, manipulaci se zbožím a kompletování zásilek. Co je LOGISTIKA FAIR PLAY: Rychle reagujeme na poptávky, vždy volíme tu nejlepší trasu a časový harmonogram každé sběrné zásilky, informujeme zákazníky o pozicích kamionů, překonáváme překážky problémy řešíme hned a otevřeně, jezdíme podle pravidel, zvedáme laťku etiky v dopravě a logistice. Naší výhrou je spokojený zákazník! GTL, spol. s r. o. Černokostelecká 1701/ Říčany u Prahy Tel:

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE www.csaduh.cz Obsah 1. ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové přepravy 3.2 Sběrná

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

E V O L U C E N A S I L N I C I

E V O L U C E N A S I L N I C I Naším oborem je mezinárodní zasílatelství a logistika Jaké služby Vám nabízíme? Naší prioritou je návrh nejefektivnějšího způsobu dopravy dle zadaných požadavků V oblasti poskytování dopravních služeb

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem.

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem. č. 9 název Státy jihovýchodní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jihovýchodní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Sotena a.s. Dopravní, Spediční, Logistická Výrobně technologická, Montážní a Ser visní společnost. nabídka obchodní spolupráce

Sotena a.s. Dopravní, Spediční, Logistická Výrobně technologická, Montážní a Ser visní společnost. nabídka obchodní spolupráce Sotena a.s. Dopravní, Spediční, Logistická Výrobně technologická, Montážní a Ser visní společnost nabídka obchodní spolupráce pro rok 2016-2017 Dobrý den, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou obchodní

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

20. mezinárodní spotřební veletrh ITF Tirana 2013 Kolektivní účast českých a slovenských firem. 23. 27. listopadu 2013 Tirana - Albánie

20. mezinárodní spotřební veletrh ITF Tirana 2013 Kolektivní účast českých a slovenských firem. 23. 27. listopadu 2013 Tirana - Albánie 20. mezinárodní spotřební veletrh ITF Tirana 2013 Kolektivní účast českých a slovenských firem 23. 27. listopadu 2013 Tirana - Albánie Informace o veletrhu ITF Tradiční mezinárodní veletrh zaměřený na

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11.

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová síť přes

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Telemetrie manipulační techniky v praxi

Telemetrie manipulační techniky v praxi Luděk Demel Petr Slanina Šmídl s.r.o. GX Solutions Bohemia s.r.o. Facility manager Acount manager Historie Šmídl s.r.o. Přední český poskytovatel dopravních a logistických služeb Rodinná firma poskytující

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 Srbsko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 REPUBLIKA SRBSKÁ (SRBSKO), Historický i geografický střed Balkánu, země dlouho se rozvíjející a přežívající na pomezí dvou světů, politických

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Introductory summary: Mondelez Czech Republic s.r.o. disponuje i v oblasti POS a marketingových materiálů velmi

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

DOKONALE SYNCHRONIZOVANÉ ZOLL DOUANE

DOKONALE SYNCHRONIZOVANÉ ZOLL DOUANE DOKONALE SYNCHRONIZOVANÉ ZOLL DOUANE Value Beyond Logistics PST CLC (člen skupiny Mitsui-Soko Group) je spolehlivý dodavatel skladovacích, celních a přepravních služeb působící na českém a evropském trhu

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Mgr. Doležal Zdeněk. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_ZEM_77 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření : duben

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Indie logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015

Indie logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015 Indie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 17.srpna 2015 INDIE, o velikosti menšího kontinentu a nejlidnatější země na světě a rychle se rozvíjející hospodářská velmoc (BRIC), patří k významným

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

LOGISTICKÉ CENTRUM CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ

LOGISTICKÉ CENTRUM CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ LOGISTICKÉ CENTRUM CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ O NÁS CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ CO DĚLÁME Zabýváme se nakládkami a vykládkami námořních kontejnerů, skladováním, řízením dodavatelských řetězců, celními službami a díky těsné

Více

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Zasílatelství, přeprava 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník

Více

E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI ZÓNA LOGISTIKA

E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI ZÓNA LOGISTIKA E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI 23.03.2016 ZÓNA LOGISTIKA 108 AGENCY ZAMĚŘENÍ NA KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Průmyslové nemovitosti Kanceláře a maloobchod Správa nemovitostí Investiční příležitosti Marketing

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

Úspěšná logistická strategie exportéra. Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007

Úspěšná logistická strategie exportéra. Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007 Úspěšná logistická strategie exportéra Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007 Agenda Základní představení DHL Express Customer Operations Department COG Nestandardní

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha Velvyslanectví České republiky v Havaně KUBA Exportní příležitosti pro české firmy 30. 11. 2016 Praha Struktura prezentace Perspektivní sektory Kuba: výhody a nevýhody Postup při zájmu o export zboží na

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy IV. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Bankovní systém v Egyptě OBSAH Největší banky v Egyptě Dokumentární platby Trade Facilitation Program - EBRD Bankovní záruky Exportní faktoring

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. www.zajdo.cz Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o podrobnější informace o naší společnosti a dovolte nám tedy, abychom se stručně

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ISPO BEIJING 2015 Společná účast českých firem na mezinárodním veletrhu ISPO Beijing 2015 Datum konání: 28. 31. ledna 2015 Obor: sportovní vybavení a oblečení Prodej sportovního

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC Czech Libyan Chamber of Commerce O nás Česko-libyjská obchodní komora navazuje na historické kořeny úspěšné spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví atp. Komora se

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

Belarus Mr. Petr Rožek

Belarus Mr. Petr Rožek Belarus Mr. Petr Rožek Expert on logistics Bělorusko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 8.ledna 2014 Logistické aspekty při obchodech s Běloruskem BĚLORUSKO, Je zemí, o které se velmi pravidelně

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI SLOVO ŘEDITELE Vážení obchodní partneři, je mi ctí Vás seznámit se společností Joppa Logistics, dopravně spediční společností s tradicí od roku 2000. Naším cílem je poskytovat služby

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více