Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy"

Transkript

1 Zpravodaj GTL publikace o novinkách firmy GTL založila dceřinou společnost v Řecku strana 4 BALKÁN je pro české podnikatele zajímavým trhem strana 7 ROZHOVOR s generálním ředitelem Ing. Alexandrem Koranisem o vývoji logistiky na Balkáně strana ZDARMA, březen 2015, ročník 3

2 OBSAH NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK SE DOTKL I LOGISTIKY strana 2 ÚČAST GTL NA FESTIVALU EXPORTU CZECHINNO 2014 strana 8 GTL ROZŠÍŘILA SVÉ SLUŽBY O NOVÉ DESTINACE NA BALKÁNĚ strana 3 NOVÝM ZAHRANIČNÍM PARTNEREM SE STALA SRBSKÁ INTEREUROPA strana 4 TEAMBUILDING 2014 V PARK HOLIDAY CONGRESS & WELNESS HOTEL PRAHA strana 8 GTL PARTNEREM NADACE TRUCK HELP strana 9 GTL ZALOŽILA NOVOU DCEŘINOU SPOLEČNOST V ŘECKU strana 4 GTL NABÍZÍ PŘEPRAVU OSOBNÍCH VĚCÍ A STĚHOVÁNÍ NA BALKÁN A ZPĚT strana 5 ROZHOVOR S ROBERTEM KARANIKOSEM strana 10 ROZHOVOR S ING. ALEXANDREM KORANISEM strana 11 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CELNÍCH SLUŽEB strana 5 PREZENTACE COOL PLANET strana 13 GTL V RÁMCI SVÝCH SLUŽEB NABÍZÍ I PŘIPOJIŠTĚNÍ ZÁSILKY strana 6 POZNEJTE S NÁMI ZÁPADNÍ BALKÁN strana 14 BALKÁN JE PRO ČESKÉ PODNIKATELE ZAJÍMAVÝM TRHEM strana 7 STÁTNÍ SVÁTKY strana 18 Vlastník: GTL, spol. s r. o. Připravila: Lenka Čargová, Grafika: Czech Promotion Tisk: FINAL EXIT tisková produkce Typ publikace: ročenka

3 O FIRMĚ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK SE DOTKL I LOGISTIKY Na začátku ledna 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník, který znamenal řadu změn i v oblasti logistiky a dopravy. Změnily se smlouvy o přepravě, zasilatelské smlouvy, ale i podmínky skladování. Nejvýrazněji z logistické oblasti se změna občanského zákoníku dotkla právě skladování. Nově je vždy třeba dbát na sjednání závazku ukladatele hradit skladné a v jaké výši (dříve platilo, že smlouva je úplatná, jestliže skladování je předmětem podnikání skladovatele). Skladištní list, kterým lze nahradit potvrzení o převzetí věci, nemusí nově obsahovat dobu, na kterou je věc uskladněna. Dále byla zavedena povinnost skladovatele pojistit uskladněnou věc, nejen pokud si tak strany ujednají, ale i pokud to odpovídá zvyklostem. Doposud musela být povinnost skladovatele věc pojistit ujednána ve smlouvě. Smlouva o skladování se nově jednostranně ukončuje výpovědí bez výpovědní doby (dříve odstoupením) a svémocný prodej věci skladovatelem je možný pouze po skončení doby skladování (dříve po odstoupení podle 534 odst. 1). K zajištění dluhů ze smlouvy má skladovatel zadržovací právo ke skladované věci (dříve zástavní). Co se týče zasílatelských smluv, tak vymezení smlouvy v ust rozšířilo předmět zasílatelské smlouvy nejen na obstarání přepravy, ale i na případné obstarání nebo provedení úkonů s přepravou souvisejících. Zasílatel je tyto úkony nejen oprávněn obstarat (zajistit), ale i přímo provést a stále se bude jednat o plnění 2

4 závazků v rámci zasílatelství (zde bude na rozhodovací praxi soudů, ve vztahu k jakým úkonům a jak vymezí hranici mezi činnostmi v rámci zasílatelství a tzv. samovstupem, kdy zasílatel odpovídá jako dopravce). Způsob a podmínky přepravy zasílatel ujedná s vynaložením potřebné péče (dříve odborná péče). Dalšími paragrafy, které mají přímý dopad na oblast logistiky, jsou týkající se smluv o přepravě, které nově vylučují smluvní ujednání omezující odpovědnost dopravce za škodu na zásilce převzaté k přepravě (i nadále zůstávají zachovány v obdobném rozsahu okolnosti, za kterých se dopravce své odpovědnosti za škodu zprostí). Právo na náhradu škody odesílatele se nově po 6 měsících od stanoveného okamžiku promlčuje (dříve přímo zanikalo), tzn., že toto právo lze uplatnit u soudu i po uplynutí lhůty 6 měsíců a uplynutí lhůty musí namítat druhá strana. Společnost GTL na základě nového občanského zákoníku začala používat nové smlouvy o přepravě a smlouvy o skladování, které reflektují tyto změny a na kterých se spolupodíleli specialisté na dopravní legislativu. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník nepřinesl do našeho oboru žádné velké a radikální změny, nezaznamenali jsme žádné problémy a pružně jsme na tuto situaci zareagovali, říká Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. GTL ROZŠÍŘILA SVÉ SLUŽBY O NOVÉ DESTINACE NA BALKÁNĚ Zkuste využít novou službu ZÁPADNÍ BALKÁN od března 2014 nabízí GTL nově i přepravy do dalších balkánských zemí, konkrétně se jedná o Srbsko, Slovinsko, Kosovo, Albánii, Bosnu a Hercegovinu a Černou Horu. Služba ZÁPADNÍ BALKÁN zahrnuje sběrnou službu, dokládky (LTL), celovozové přepravy (FTL), pojištění all risk a celní odbavení. Podívejte se na využívané terminály ze Srbska snadno do okolních států: Terminál Dobanovci (Beograd) pravidelné sběrné linky do následujících destinací: Černá Hora terminál Podgorica Chorvatsko Samobor (Zagreb) Bosna a Hercegovina terminály Sarajevo a Banja Luka Makedonie Skopje Slovinsko terminál Ljubljana Kosovo Priština 3

5 NOVÝM ZAHRANIČNÍM PARTNEREM SE STALA SRBSKÁ INTEREUROPA Partnerem pro projekt sběrné služby a dokládek ZÁPADNÍ BALKÁN se stala srbská společnost A. D. INTEREUROPA Logistics Services. Jedná se o dceřinou společnost významné balkánské dopravní a logistické společnosti INTEREUROPA se sídlem ve slovinské Ljublani. A. D. INTEREUROPA Logistics Services se zabývá pozemní přepravou, námořní a leteckou dopravou, železniční a kombinovanou dopravou, skladováním a logistikou a k jejím dalším činnostem patří přeprava automobilů a celní deklarace. Specializací firmy je sběrná služba a expresní přepravy do okolních států. Terminál srbského partnera je na strategickém místě v Dobanovci u Bělehradu, jedná se o křižovatku významných dopravních tepen na Balkáně. A. D. INTEREUROPA Logistics Services je dynamickou společností, která má partnery a zástupce téměř na celém Balkáně. Již při první schůzce v Bělehradě jsme zde viděli široký prostor pro možnou budoucí spolupráci obou firem. GTL do partnerství přináší znalost středoevropského regionu, a dále Řecka, Rumunska, Bulharska a Turecka a A. D. INTEREUROPA Logistics Services svoji silnou síť terminálů v Srbsku a na západním Balkáně., říká David Meduna, disponent GTL, který má na starosti tento nový projekt. GTL ZALOŽILA NOVOU DCEŘINOU SPOLEČNOST V ŘECKU Vedení GTL rozhodlo o kapitálovém vstupu firmy na řecký trh. Cílem tohoto mezinárodního projektu je zkvalitnění distribuční sítě a logistiky v oblasti severního Řecka, rozvoj obchodní činnosti v tomto regionu a s tím související větší spokojenost zákazníků, resp. rozvoj služeb firmy. Společnost GTL GREECE zahájila provoz na jaře V současnosti jsou hlavními úkoly této pobočky svozy a rozvozy zásilek a zastupování GTL v severním Řecku. Samozřejmostí jsou překládky zásilek a skladování zboží. Sklad má rozlohu 600m 2, říká Anastasia Michailidisová, HR ředitelka firmy. Do budoucna se tato dceřiná společnost zaměří rovněž na obchodní činnost a akvizici nových zákazníků v této oblasti. Strategickým cílem tohoto projektu je nárůst našeho podílu na trhu sběrné služby do/z Řecka, doplňuje Alexandros Koranis, generální ředitel GTL Kontakt: GTL GREECE E.P.E. Marinou Antipa 6A Thessaloniki Greece Telefon: Mobil:

6 GTL NABÍZÍ PŘEPRAVU OSOBNÍCH VĚCÍ A STĚHOVÁNÍ NA BALKÁN A ZPĚT Společnost GTL začala na jaře 2014 nově nabízet také přepravu osobních věcí a stěhování. Jedná se v podstatě jen o rozšíření zavedených služeb firmy také pro novou cílovou skupinu studenty, expatrianty a impatrianty. Snažili jsme se najít pro naše služby nový segment trhu a těmito službami se částečně posouváme také směrem k trhu B2C. Nabízíme těmto zákazníkům mezinárodní přepravní služby včetně stěhování cenných věcí, elektroniky, osobních automobilů nebo motocyklů., uvádí Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. Doménou firmy GTL je od jejího začátku v devadesátých letech přeprava kusových zásilek sběrná služba. GTL zajistí přepravu door to door a v případě zájmu se postará i o zabalení zásilky a připojištění. Například pravidelná linka s odjezdem v pátek z Říčan u Prahy doručí zásilky každé úterý do Soluně a středu do Athén. Do Limassolu trvá přeprava 10 dnů. V současnosti je možné využít tyto služby na následujících destinacích: Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Kypr, a to exportně i importně. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CELNÍCH SLUŽEB Vyvážíte do Turecka, nebo dovážíte zboží sem? Obchodujete s partnery z Balkánu ze zemí mimo Evropskou unii? Nevíte si rady s celní problematikou? GTL Vám zprostředkuje zastoupení v celním řízení a nabídne celní poradenství. Důvodem, proč zákazník volí zastoupení v celním řízení je především to, že celní deklarace, resp. agent zná specifické celní požadavky cílové země a zajistí bez problémů celý proces celního odbavení a jednání s celními úřady. Je to stejné jako u jiných specializací jde o to, že díky kontaktům a vyššímu objemu transakcí získává zprostředkovatel, v tomto případě celní broker, výhody oproti jednorázovým obchodním případům odesílatelů, resp. příjemců zásilek. Ať už je to znalost prostředí, dokumentů a administrativních požadavků, ale také např. rychlost v předávání informací a preciznost. Nezanedbatelné je odbourání jazykových a kulturních bariér a navázání dobrých vztahů s místními celními úřady. Podle našeho názoru se tato forma 5

7 zákazníkovi vždy vyplatí. Znamená úsporu nejen času, ale i nákladů., říká Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. V dovozu se jedná o dovozní celní odbavení v systému ICS (Import Control System) zajišťující kontrolu certifikátů původu a doprovodných dokladů, zastoupení v celním řízení, vystavení dovozní deklarace, zajištění celního dluhu a úhradu dovozních daní a poplatků. Co se týče vývozního celního odbavení ECS (Export Control System), zprostředkujeme Vám kompletní servis zahrnující kontrolu faktur a obchodních dokumentů, vystavení vývozního doprovodného dokladu, propuštění zboží do režimu vývoz a sledování řádného ukončení tohoto režimu. V případě řádného ukončení vývozní operace je automaticky vygenerován daňový doklad o vývozu. Nabízené celní služby: vystavení dovozních, vývozních a tranzitních celních prohlášení (doklady EX, T1, T2) vystavení dokladů o původu, resp. statusu zboží (doklady EUR.1, A.TR) vyplnění karnetu TIR, ATA zajišťování celního dluhu uskladnění zboží v celním skladu propuštění zboží do režimů s hospodářským účinkem Průběžně sledujeme celní legislativu v zemích, na které se specializujeme. V červnu 2014 např. začalo platit nové nařízení pro turecký vývoz (týká se tedy našich importních kamionů do ČR), které mělo a má negativní dopad na čekací doby kamionů na vnitrozemských celnicích, v našem případě konkrétně na celnici Halkali. Do června 2014 mohli totiž dopravci získat tranzitní povolení (Dosvola) až na výstupních celnicích na hraničních přechodech, ale nyní musí toto povolení předložit již vnitrozemské celnici, kde musí být rovněž kompletně zpracovány všechny záznamy o naloženém zboží a otevřen karnet TIR. To je samozřejmě pro celníky časově náročnější než dříve a dochází tak k delším čekacím dobám na Halkali, resp. zpoždění odjezdů kamionů o 1-2 dny. Z tohoto důvodu museli naši pracovníci zrychlit, resp. zefektivnit plánování nakládek sběrných kamionů a otevřít karnet TIR již v pátek. V opačném případě by totiž odjížděly sběrné kamiony z celnice až v pondělí a zásilky by nebyly k českým příjemcům doručovány do pátku, jako to bylo před zavedením tohoto nového opatření do praxe. Proto jsme apelovali na všechny naše zákazníky, aby turečtí odesílatelé včas připravili vývozní dokumenty (VDD, EUR 1, A.TR)., doplňuje Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL. Svěřte zásilku do našich rukou, postaráme se nejen o bezpečnou přepravu a manipulaci, ale také o zastoupení v celním řízení a zprostředkování připojištění. GTL V RÁMCI SVÝCH SLUŽEB NABÍZÍ I MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY Silniční přeprava je velmi rizikovou, ale nedílnou součástí mezinárodního obchodu, přičemž případná náhrada škody na přepravovaném zboží je limitována mezinárodní úmluvou CMR, konkrétně 8,33 XDR za 1kg brutto (tzv. kilogramová cena ). Odpovědnost dopravce je tedy limitována touto částkou. Příklad náhrady škody v mezinárodní silniční přepravě: Pokud je ztracena, poškozena nebo zničena zásilka v hodnotě ,-Kč o brutto váze 200 kg, je maximální náhrada škody dle úmluvy CMR pouze: 200kg x 8,33 x 31,85 (kurz XDR dle ČNB) = ,-Kč Z tohoto důvodu společnost GTL sleduje hodnotu přepravovaného zboží a nabízí, resp. zprostředkovává svým zákazníkům majetkové pojištění těch zásilek při přepravě, jejichž hodnota je vyšší než kilogramová cena dle úmluvy CMR. 6

8 VÝHODY MAJETKOVÉHO POJIŠTĚNÍ pojistné plnění až ve výši 110% náhrady škody (bez ohledu na limity odpovědnosti dopravce dle CMR) bez spoluúčasti rychlé vyřízení pojistné události Jsme schopni pojistit jak standardní nové zboží (obchodní zboží), tak použité zboží (při stěhování), na toto však musí být disponent GTL předem upozorněn. Kromě hodnoty zásilky musí znát disponent GTL také povahu (druh) zboží. Od toho se odvíjí pojistné sazby., říká Lenka Čargová, Marketing & Quality Manager GTL. POSTUP V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 1. Vždy zkontrolujte bezvadnost vnějšího obalu přepravované zásilky. 2. Zaznamenejte rozsah poškození jako výhradu do přepravního dokladu (nákladního listu CMR). 3. Sepište škodní protokol a poškození vyfoťte. 4. Napište dopis nebo s oznámením o vzniku škodní události a odpovědnosti dopravce. Popište v něm rozsah poškození, zničení či ztráty a vyčíslete vzniklou škodu. K tomuto dokumentu přiložte fotografie a zašlete ho neprodleně (nejpozději do 7 dnů od vykládky) elektronicky své kontaktní osobě v rámci GTL. BALKÁN JE PRO ČESKÉ PODNIKATELE ZAJÍMAVÝM TRHEM Zatímco hospodářství a ekonomika některých zemí střední a západní Evropy se až do jara 2014 potýkala s dlouhodobými problémy, většina balkánských zemí zaznamenala v posledních letech hospodářský vzestup. Mnoho exportérů se proto zaměřuje právě na tyto destinace a např. Turecko se tak zařadilo mezi atraktivní cílové trhy českých exportérů a importérů. Význam Balkánu nemůže být v současném zahraničním obchodě západoevropských zemí opomíjen. V posledních letech roste turecký hrubý domácí produkt v průměru o 5 % ročně. Jedná se o významný trh se 75 miliony spotřebiteli a stabilním ekonomickým i podnikatelským prostředím. Z hlediska vzájemného obchodu se řadí mezi nejvýznamnější partnery ČR ve středomořském regionu. Letos v září 2014 pořádala Hospodářská komora České republiky další tureckou misi pro tuzemské podnikatele, kteří tak navštívili významné veletrhy a akce s cílem oslovit turecký trh. Velice zajímavý pro zahraniční obchod České republiky je ale Balkán obecně, řada českých podniků má své pobočky např. v Rumunsku nebo Bulharsku. Do ČR se nejčastěji dováží např. textil, kosmetika, přírodní kámen a potraviny. A co se týče českého exportu, pak zde vítězí česká tradice do balkánských zemí se ve stále větší míře exportují především stroje, elektronika, sklo a keramika, resp. plastové produkty. Český vývoz je podporován také Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má ve významných balkánských městech své zástupce. České produkty mají na balkánském trhu navíc skvělou reputaci, nebojte se proto začít obchodovat také tímto směrem. Balkán je tak další šancí pro rozvoj českého vývozu. České produkty mají na balkánském trhu navíc skvělou reputaci, nebojte se proto začít obchodovat také tímto směrem. Balkán je tak další šancí pro rozvoj českého vývozu. 7

9 ÚČAST GTL NA FESTIVALU EXPORTU CZECHINNO 2014 Vedení společnosti GTL se ve dnech zúčastnilo Festivalu exportu CzechInno v Kongresovém centru v Praze, kde společně se svým tureckým partnerem firmou EVOLOG prezentovali své služby. Na Festivalu exportu jsme jednali se současnými i potenciálními zákazníky na přepravy do/z Turecka, dále jsme se zde setkali se zástupci Česko-turecké smíšené obchodní komory, Generálního ředitelství cel a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR., říká Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel. Festival exportu se zařadil mezi významné akce r. 2014, slavnostního zahájení festivalu se zúčastnil prezident ČR p. Miloš Zeman. Festival přinesl podrobné informace o zahraničním obchodu především s mimoevropskými zeměmi, resp. partnery. Jsme rádi, že jsme zde mohli představit naše služby a specializaci právě na Turecko., doplňuje Alexandros Koranis, CEO. TEAMBUILDING 2014 V PARK HOLIDAY CONGRESS & WELLNESS HOTEL PRAHA V květnu 2014 připravilo vedení GTL pro všechny své zaměstnance další teambuilding, který se opět konal na krásném místě, které nabízelo řadu sportovních a relaxačních aktivit, ale tentokrát navíc v blízkosti Prahy, kam se každý dostal během pár minut. Smyslem celého víkendového pobytu byla motivace a stimulace zaměstnanců, zlepšení týmové práce a týmového ducha, posílení firemní kultury a v neposlední řadě odpočinek od stresujících momentů při práci v logistice, wellness, sport a relaxace. Hotelový komplex nabídl bohatou škálu indoorových a outdoorových aktivit. Týmy GTL zde strávily víkend plný relaxace, sportu, a zážitků. Ze sportovních aktivit se jednalo především o tenis, yogu, badminton, pingpong, volejbal, biliard a plavání. Relaxaci a odpočinek umožnila vířivka, dále nabídka masáží a terapií. V neposlední řadě zažili zaměstnanci i gurmánský zážitek, protože přímo v hotelu byla výborná restaurace, kde ochutnali zaměstnanci nejen středomořskou kuchyni, ale také speciality na grilu. Atmosféra při společném večerním grilování ve srubu byla jedinečná, doplňuje Anastasia Michailidisová, HR ředitelka firmy. 8

10 GTL PARTNEREM NADACE TRUCK HELP Řízení kamionu a autobusu patří k nejnebezpečnějším povoláním. Tito profesionální řidiči, kteří jsou neustále na cestách, bývají nejvíce vystaveni nebezpečí dopravních nehod. Nadace Truck HELP už více jak deset let pomáhá dětem, jejichž tátové bohužel přišli o život právě při výkonu řidičského povolání. Nadace Truck HELP byla založena v prosinci 2003 ve spolupráci se Sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia. Dětem a rodinám pozůstalým po profesionálních řidičích kamionů a autobusů poskytuje finanční i hmotnou pomoc, ale také pomáhá řidičům, kteří mají v důsledku dopravní nehody trvalé vážné zdravotní postižení, k důstojnému návratu do života. Partnery nadace jsou společnosti převážně z automobilového průmyslu, které nadaci podporují finančně a podílejí se na organizaci různých akcí pro děti. Výdaje nadace jsou především určeny na pravidelné podpory těmto dětem, na společné letní dovolené dětí i maminek a na vánoční a narozeninové dárky. Více informací se dozvíte na Pokud chcete pomoct všem dětem, zašlete libovolnou částku na transparentní účet Nadace vedený u Raiffeisen bank, č.ú /5500, nebo si kupte zboží v nadačním e-shopu. Pokud chcete pomoct formou DMS, odešlete SMS ve tvaru DMS TRUCK HELP na číslo Tato SMS stojí 30 Kč a nadaci připadne 28,50 Kč. Pokud chcete pomoct jedinému přeživšímu řidiči Petrovi Hořejšímu v jeho začlenění se zpět do života, pošlete libovolnou částku na transparentní účet Nadace vedený u Raiffeisen bank, č.ú /5500, a do textu napište dar pro Petra Hořejšího. Text: nadace Truck HELP GTL v současnosti rovněž podporuje: ADOPCI NA DÁLKU PROSTŘEDNICTVÍM SDRUŽENÍ ACET GTL pomáhá dvěma dětem ze Zimbabwe, A-B HELP GTL si pronajímá část reklamní plochy na vozidle A-B help, což pomáhá zrealizovat nákup automobilu pro vybraný dětský domov, DMO POBYTY jedná se o sdružení, které ukazuje handicapovaným s dětskou mozkovou obrnou cestu k aktivnímu způsobu života a umožňuje jim zařazení se do společnosti, FOKUS MLADÁ BOLESLAV občanské sdružení, které poskytuje sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným, DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ GTL poskytuje finanční dar a rovněž každoročně pořádá firemní sbírku hraček, oblečení a finančních příspěvků z řad zaměstnanců, DOPISY JEŽÍŠKOVI GTL přepravuje vánoční dárky do dětských domovů (projekt zaštituje nadace Naše dítě a hlavním partnerem je OC Europark), ZŠ KOLODĚJE GTL finančně podporuje základní školu smyslem darů je pomáhat vedení školy zabezpečit dětem příjemnější prostředí a kvalitní učební pomůcky OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ADAM AUTISTICKÉ DĚTI A MY O. S. cílem sdružení je spojení rodičů a přátel dětí s poruchou autistického spektra a všestranná pomoc těmto rodinám, aby mohly žít důstojný život, MDA RIDE jedná se o benefiční jízdu motocyklů na pomoc lidem se svalovou dystrofií. 9

11 ROZHOVOR S ROBERTEM KARANIKOSEM, NOVÝM OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM GTL Novou posilou obchodního oddělení GTL se stal v březnu 2014 Robert Karanikos, který má bohaté a rozmanité pracovní zkušenosti z médií, bankovního sektoru i konzulátu. Jak jste se k práci ve firmě GTL dostal? Kde jste se o této firmě dozvěděl? GTL mapuji již 20 let, v podstatě se dá říci, že od jejího vzniku, protože jsem už tehdy osobně znal Alexandra Koranise a jeho podnikatelské úspěchy mě zajímaly. A když vyhlásila firma loni výběrové řízení na pozici obchodního zástupce, neváhal jsem a nakonec jsem i uspěl. Robert Karanikos Vystudoval: Lyceum v Athénách Řecko, Hotelovou školu cestovního ruchu a managementu na Korfu Řecko. Pracoval: Jako sportovní redaktor TV Nova, dále např. na centrále Komerční banky oddělení zpracování plateb, a také na konzulárním oddělení Kyperského velvyslanectví v Praze. Jaká je Vaše dosavadní praxe? Osm let jsem působil na centrále Komerční banky v oddělení zpracování plateb, poté jsem devět let pracoval jako zástupce konzulárního oddělení Kyperské ambasády v Praze a po dobu patnácti let souběžně pracoval v televizi Nova na pozici sportovního redaktora, tuto pozici jsem vnímal jako velkého koníčka. Již několik měsíců dochází k užší spolupráci obchodního oddělení a marketingu GTL. Jak si tuto spolupráci do budoucna představujete Vy? Podle mě je spolupráce obchodního oddělení a marketingu pro úspěch celé firmy klíčová a tato dvě oddělení spolupracovat musí. Obchod by měl podporovat funkčnost marketingu a jeho efektivitu v reálném prostředí. A marketing by měl znát realitu prodeje, protože díky získaným poznatkům je jednodušší vyvíjet vhodné marketingové aktivity. Co chcete na obchodním oddělení zlepšit? V letošním roce se zaměřujeme na zlepšování péče o stávající zákazníky a hledáme společně s oddělením marketingu vhodné nástroje k budování dlouhodobých Koníčky: Sport, hudba, film a relaxace. vztahů se zákazníky. Kromě toho usilujeme o efektivnější akviziční činnost. Jak vnímáte firemní kulturu GTL? Ve firmě panuje přátelská atmosféra a je zde pozitivní energie, alespoň já to za sebe tak cítím. Snaha udržet stávající zákazníky a naplnit jejich očekávání, to jsou dva nejvýznamnější faktory, které se snaží dodržovat všichni zaměstnanci firmy. 10

12 ROZHOVOR NA LOGISTICKÝ TRH NA BALKÁNĚ NELZE POHLÍŽET JEDNOTNĚ, ŘÍKÁ ALEXANDROS KORANIS Odborník na dopravu a logistiku v Balkánských zemích a střední Evropě, generální ředitel GTL, spol. s r.o., si našel chvilku na krátký rozhovor mapující současný stav logistického trhu a infrastruktury v balkánských zemích. Jaká je současná situace v balkánských zemích z hlediska vývoje logistiky, resp. investic do infrastruktury? Co se týče dopravní infrastruktury, má každá balkánská země svá specifika. Zatímco v Bulharsku je relativně dobře rozvinutá silniční infrastruktura vzhledem k malé rozloze a prostředky se alokují nejvíce do její údržby a modernizace, v Rumunsku je pouze cca 300 km dálnic nebo jen jeden most přes rumunskou hranici Dunaje a investuje se tak zatím stále hlavně do výstavby. A například v Turecku se systém moderních dálnic a rychlostních komunikací rychle rozšiřuje, každý rok se postaví cca. 100 km takových komunikací. Turecko má navíc strategickou polohu, tvoří bránu mezi Evropou a Asií a zároveň je i vstupem na Blízký Východ a jeho dopravní infrastruktura je velmi rozvinutá. Země půlměsíce investuje do rozvoje a obnovy logistické infrastruktury velmi vysoké částky a tuto infrastrukturu využívá stále více tureckých společností i zahraničních investorů, kteří zde budují nová logistická centra. Turecké logistické a dopravní firmy navíc ve stále větší míře modernizují svůj vozový park a investují do logistických a skladových systémů. Toto můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti v souvislosti s naší investicí do turecké logistické společnosti Evolog. Po krizi v letech 2008 a 2009 stejně jako u nás došlo k poklesu výstavby nových logistických center a k tomu, že byla řada dokončených projektů nevyužitá. V současné době dochází k oživení ekonomiky v balkánských zemích, na které se naše společnost specializuje (Turecko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko) a dle mého názoru bude logistický a realitní trh kopírovat křivku této konjunktury, i když u každé země v jiné intenzitě. Vzhledem k rozvoji retailu v těchto zemích získává stále více na významu i distribuční logistika. Zajímavé v tomto směru je Turecko, kde i přes krizi se investice sice zpomalily, ale nezastavily. Naši balkánští partneři vnímají v současnosti vyšší poptávku po skladových prostorech, a to především ze strany internetových obchodů. Opět však v každé destinaci v jiné intenzitě. Takže nelze na region Balkánu nahlížet z jedné perspektivy a logistický trh je v každé zemi specifický? Ano, dle mého názoru opravdu nelze na současný Balkán pohlížet jednotně. Zcela jiná je situace v zemích západního Balkánu (např. v Srbsku, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře), kde v současné době nejvíce posiluje sektor stavebnictví a energetiky, v členských zemích EU (jako Rumunsko nebo Bulharsko), kde je vysoce konkurenční 11

13 prostředí a posiluje zde zejména retail, a jiná v Turecku, které je v současnosti velmi perspektivním trhem pro exportéry z jiných zemí a rostou zde nová logistická a distribuční centra. Jak jsem již zmínil, nemovitostní trh kopíruje ekonomický vývoj a poptávka po průmyslových, resp. logistických nemovitostech reaguje na vývoj trhu víceméně okamžitě. Jakmile vzroste poptávka po zboží, výrobci okamžitě zvýší výrobu a s tím souvisejí rostoucí požadavky na objem logistiky. Ale vnímáme i některé společné rysy například to, že v Rumunsku, Bulharsku a Turecku se v současnosti velmi rozvíjí sektor retailu. Co se týká Řecka, zde budou klíčové čínské investice do řeckých přístavů. Strategií čínských investorů je navýšit zde své podíly a využít těchto přístavů jako alternativní brány do jižní a střední Evropy, to může hodně zamíchat karty na balkánském i středoevropském přepravním, resp. logistickém trhu. Investice jsou vždy dlouhodobého charakteru a čínští investoři jsou navíc známí svou důsledností a tahem na branku. Je tedy otázkou, jak se tyto investice budou vyvíjet a nakolik překreslí i logistickou mapu Evropy. V jaké zemi vidíte aktuálně největší potenciál a proč? Nejperspektivnějším trhem je pro nás v současnosti jednoznačně Turecko. Je to země, do které v současnosti míří velké množství developerů, zahraničních investorů, ale např. i řada českých exportérů. Pro nás to znamená šanci na větší objem silničních přeprav mezi Českou republikou a Tureckem. Rádi bychom posílili především naši sběrnou linku. V současné době proto naše obchodní oddělení cílí primárně na české vývozce, kteří obchodují nebo připravují smlouvy s tureckými partnery. A i když nejsme developery, kteří by se zajímali ve své každodenní činnosti o možnost výstavby obchodních a logistických center, je jasné, že Turecko je díky své minimální regulaci nové výstavby velmi zajímavým trhem pro obchodníky i stavitele. V současnosti se očekává především turecký boom v retailových komplexech. V případě Rumunska a Bulharska i s ohledem na krizi se spíš jedná o stabilizaci a je zde silné očekávání na budoucí růst hlavně v případě Rumunska. Velký význam mají v současnosti všechna centra námořní dopravy: v Rumunsku je to především Constanta, v Bulharsku jsou to Varna a Burgas, v Řecku Soluň, Pireus a Patras a v Turecku Izmir či Mersin. Jaký je Váš výhled do budoucna? Co se týče krátkodobého horizontu, očekáváme další postupný rozvoj mezinárodního obchodu mezi Balkánem a státy střední Evropy, především v tradičních oborech, kterými jsou strojírenství, elektrotechnika, chemický a textilní průmysl a potravinářství a s tím související rozvoj logistických služeb. Pokud budu optimistický, předpokládám, že ve střednědobém horizontu vzniknou pro firmy našeho typu nové logistické příležitosti spočívající v propojení významných námořních přístavů s Českou republikou, resp. střední Evropou. To však souvisí s čínskými investicemi, které jsem již zmínil. A pokud bych měl poukázat i na nějaká rizika, nebo se připravit na pesimistický scénář, pak je pro nás hrozbou, že se Turecko začne soustředit více na ekonomickou spolupráci se sousedními asijskými zeměmi a rovněž na obchodní vztahy v rámci tzv. černomořské spolupráce (BSEC) a může tak začít lehce oslabovat obchod mezi EU a Tureckem. Souvisí to s přístupovými jednáními Turecka s Evropskou unií. My však ve firmě věříme, že kvalitní české zboží a služby budou mít na balkánských trzích i nadále výborné jméno a naše spolupráce bude úspěšně pokračovat. 12

14 COOL PLANET TAJEMSTVÍ STŘEDOMOŘÍ Obyvatelé Středomoří si lépe než my uvědomují, jaké poklady nám naše planeta přináší, a více je ve svém životě využívají. I proto se pyšní dobrým zdravím, výbornou náladou a dožívají se vyššího věku než ostatní Evropané. Jaké je jejich tajemství? Především je to umění pečovat o své tělo i duši přírodními produkty. Jako první se nabízí olivový olej, který je základním kamenem jak středomořské gastronomie, tak i péče o tělo. V kuchyni prakticky zcela nahradil máslo a margariny, obsahuje vysoký podíl mono-nenasycených mastných kyselin a vitamínu E, které jsou ochranným faktorem proti srdečním onemocněním. Olivovníky doprovázejí lidstvo po celou dobu jeho historie, po tisíce let se řecké ženy spoléhají na olivový olej pro zářivý vzhled jejich pokožky a i dnes je to významná součást kosmetických procedur a výrobků. Oblíbené jsou vlasové zábaly z tohoto oleje, dále se dá použít jako odličovač a blahodárně působí i na ruce a nehty. Přírodní kosmetika z olivového oleje je to nejlepší, co můžete svému tělu dopřát, neobsahuje žádnou chemii, jedná se o čistě přírodní produkt. Dalším pokladem Středomoří jsou produkty z prvotřídního olivového dřeva, které má jedinečnou strukturu a kresbu, kdy každý kus je originál a je bez jakýchkoli chemických úprav. Prkénka, dózy, lžíce či poháry z tohoto dřeva prozáří váš domov. Díky řeckým kořenům známe tyto poklady, všechny produkty máme osobně vyzkoušené a s velkou pečlivostí je vybíráme. Milujeme přírodu a její produkty, vážíme si všech klenotů, které nám naše planeta dává, a alespoň jejich zlomek přinášíme našim zákazníkům prostřednictvím e-shopu. Vyzkoušejte tyto exkluzivní řecké produkty, které nejsou běžně dostupné na českém trhu, ale opravdu pomáhají tělu i duši. V naší nabídce najdete řecké bio olivové oleje, mýdla, krémy a tělová mléka, šampony, výrobky z olivového dřeva, řecký včelí med, vinný ocet nebo koření. Objevujte středomořská tajemství s námi. Kosmetika z olivovníku Nástroje z olivového dřeva Luxusní oleje, čaje a medy Chutě a vůně naší Země

15 POZNEJTE S NÁMI ZÁPADNÍ BALKÁN BĚLEHRAD (SRBSKO) PŘÍSTAV DRAČ (ALBÁNIE) SARAJEVO (BOSNA A HERCEGOVINA) BĚLEHRAD (SRBSKO) Hlavní a největší město Srbska, které je často označováno jako Paříž Balkánu, leží na strategickém místě soutoku řek Dunaje a Sávy a má velmi dlouhou historii. Archeologické nálezy dokládají, že bylo toto místo na soutoku osídleno již Kelty. Svůj velký význam mělo město již v dobách římského impéria, kdy zde Římané postavili říční přístav pro svoji flotilu. Římané také dali tomuto městu jméno Singidunum (v překladu Bílé město). Od 6. století patřilo město Byzantské říši, jejíž východní orientální kultura i náboženství nechaly v této zemi dodnes nesmazatelné stopy. Po úpadku Cařihradu se do země přistěhovali Slované. Ve středověku se stal Bělehrad kulturní i hospodářskou velmocí Evropy, kdy se po úpadku těžby stříbra v Českých zemích (v období husitských válek) stalo Srbsko státem s největší těžbou stříbra v Evropě. Později, v důsledku tureckých nájezdů, se stal Bělehrad útočištěm vysoce vzdělaných lidí z obsazených oblastí (Bulharska, Řecka, Makedonie) a byl proto kulturním centrem východní Evropy, resp. celého Balkánu. V 16. století dobyli oblast Bělehradu po mnoha neúspěšných pokusech Turci a následně se toto území ocitalo střídavě v rukách Osmanů a Rakušanů.Roku 1806 (po prvním srbském povstání) se stal Bělehrad hlavním městem nového Srbska (nebyl to však samostatný stát, ale autonomní území), kdy až do roku 1867 byla v oblasti stále přítomna turecká vojenská posádka. Od roku 1918 byl Bělehrad hlavním městem Království SHS (od roku 1929 název Jugoslávie), za 2. světové války byl obsazen nacistickým Německem a v r Bělehrad obsadila národněosvobozenecká armáda Jugoslávie a Rudá armáda. V době komunismu byl Bělehrad jako metropole rozšiřován a modernizován. Západně od historického města se na zelené louce začalo stavět rozsáhlé sídliště Nový Bělehrad jednalo se a o masovou výstavbu nových sídlišť a silničních mostů přes Dunaj. Při návštěvě Bělehradu nečekejte procházku mezi různými staletími architektury, Srbové po osvobození od osmanské nadvlády zničili vše, co jim Turky připomínalo, a následovala nová výstavba, přestavba a modernizace. Mezi zajímavé turistické cíle Bělehradu patří mimo jiné Kalemegdan (kulturní a historický park s pevností v centru města s jedinečným výhledem na soutok Dunaje a Sávy), Skadarlija (romantická čtvrť umělců a bohémů), Kneza Mihaila (pěší zóna s jedinečnou atmosférou), trhy Zeleni Venac (tradiční bělehradský trh), Palác kněžny Ljubice (honosný palác v balkánském stylu). 14

16 PŘÍSTAV DRAČ (ALBÁNIE) Drač, nejstarší a druhé největší město Albánie, je významným námořním přístavem na východním pobřeží Jaderského moře. Toto město má bohatou a významnou historii, bylo důležitým bodem a přístavem na významné východní obchodní stezce. Drač byl založen roku 627 př. n. l. řeckými osadníky z Korintu a Kerkyry a nesl název Epidamnós. Podle řeckého historika Thukydida se později Korinťané a Kerkyřané ocitli ve sporu o toto město a nakonec r. 431 př. n. l. události vyústily až v peloponéskou válku. Od roku 229 př. n. l. náležel Římanům, kteří jej přejmenovali na Dyrrhachium a vybudovali z tohoto místa strategicky důležitou silnici Via Egnatia do Soluně, která byla později protažena až do Konstantinopole. U Dyrrhachia byla r. 48 př. n. l. svedena bitva, v níž se Caesar neúspěšně pokusil porazit Pompeiovo vojsko. Město pod římskou nadvládou prosperovalo a stalo se významným obchodním přístavem. V období stěhování národů bylo město zasaženo vpády barbarů, zachovalo si však příslušnost k Byzantské říši. V 10. století patřilo Dyrrhachium první bulharské říši pod carem Simeonem Velikým. V této době se začal objevovat bulharský ekvivalent názvu města Drač. Pak jej znovu ovládli Byzantinci, v 11. Století se této oblasti na krátko zmocnili Normané ze Sicílie, aby byla zpět navrácena Byzantské říši, definitivní ztráta pro Byzanc přišla ve 12. století, kdy Dyrrhachium dobyl sicilský král Vilém II. Počátkem 14. století zde bylo Dračské vévodství pod vládou členů neapolského panovnického rodu. V letech ovládali město Benátčané a poté až do vzniku nezávislé Albánie roku 1912 bylo město součástí Osmanské říše. Roku 1914 bylo město díky své starobylosti a významné roli vybráno za hlavní město Albánie. Následujícího roku, v období první světové války, město okupovala Itálie a rok poté Rakousko-Uhersko, které jej drželo až do října 1918, kdy opět, spolu s většinou albánského území, padlo do rukou Itálie, tentokrát už jako člena vítězné Trojdohody. Pokračující zmatky poválečné doby a snahy o rozbití Albánie vyústili r v rozhodnutí přenést sídlo státu z Drače, který byl ovládaný Italy, do vnitrozemské Tirany. K dalšímu velkému rozvoji došlo po druhé světové válce, kdy byla např. dostavěna první albánská železnice spojující Drač s Tiranou. Od roku 2000 je v provozu také první albánská dálnice z Drače do Tirany. Lodní linky spojují město především s italskými přístavy. Drač je nejdůležitějším přístavem Albánie a také turisticky vyhledávaným přímořským letoviskem. Mezi zajímavé turistické cíle Drače patří například největší římský amfiteátr na Balkáně (postavený ve 2. století, který pojal až diváků), městské hradby a mešita Fatih. 15

17 SARAJEVO (BOSNA A HERCEGOVINA) Město, které v Česku známe především proto, že v něm byl 28. června 1914 spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d Este. Sarajevo je ale především multikulturní město, jehož památkám dominují mešity a ve kterém se nachází islámská univerzita. Také zde potkáte ženy zahalené stejně jako v silně muslimských zemích. Proto je Sarajevo často nazýváno malým Istanbulem. Mezi zajímavé turistické cíle Sarajeva patří mimo jiné Gazi Husrev-begova mešita (jedna z nejimpozantnějších sakrálních staveb osmanské architektury na Balkáně z roku 1531), Carova mešita (mešita, kterou nechal vystavět turecký sultán Sulejman I.), Kostel sv. Cyrila a Metoděje (ojedinělá stavba ve stylu italské renesance a baroka v Sarajevu), Baščaršijské náměstí, Aškenazská synagoga (synagoga z roku 1902, která byla navržena architektem Karlem Paříkem v pseudomaurském slohu), Latinský most (jedna z nejvýznamnějších staveb města, most je vyobrazen ve znaku a na vlajce Sarajeva, v roce 1914 byl na konci Latinského mostu spáchán atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d Este. Ve středověku bylo dnešní Sarajevo tvořeno několika vesnicemi se společným tržištěm a pevností Vrhbosna (Bosna je řeka, která pramení v tomto údolí) a v roce 1239 zde byla postavena katedrála sv. Petra. Od konce 13. století zde rovněž byla citadela, kterou však zničili osmanská vojska v 15. století. Osmané získali město roku 1435, v následujícím období zde postavili kryté tržiště a vodovod. Název Sarajevo se poprvé objevuje na začátku 16. století (vyvinul se z tureckého Saraj-ovasi). Konečnou podobu Sarajevo mu dali daleko později Slované. V 16. a na začátku 17. století zde byla postavena řada mešit a např. i muslimská střední škola (madrasa). V roce 1687 však rozvoj města ustal. Sarajevo bylo vypleněno rakouskými vojsky pod taktovkou vojevůdce Evžena Savojského a i když bylo obnoveno, neprosperovalo tak jako dříve. Osmané si uvědomovali nebezpečí v souvislosti s blízkostí území Rakouska a Uherska, proto vybudovali v polovině 18. století městské opevnění a také pevnost. Ale v jejich vládě se v 19. století začaly objevovat první trhliny a náznaky úpadku následovaly četné vzpoury, které požadovaly pro Bosnu autonomii. Roku 1878 bylo na Berlínském kongresu rozhodnuto, že Bosna a Hercegovina bude obsazena Rakouskem-Uherskem. Sarajevo se stalo metropolí Bosny. Po obsazení se toto město začalo také architektonicky měnit, z orientálního města v město v evropském stylu. Nesmazatelnou stopu v Sarajevu 16

18 zanechal architekt českého původu Karel Pařík, který zde projektoval řadu významných staveb např. Sarajevskou knihovnu, Zemské muzeum, Katedrálu srdce Ježíšova, Šeriatskou školu nebo věznici. V roce 1914 zde došlo k atentátu na Františka Ferdinanda d Este, následníka trůnu. Útočníkem byl srbský nacionalista Gavrilo Princip, který byl následně vězněn v českém Terezíně. Událost dala podnět k první světové válce. Po velké válce bylo vyhlášeno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Další změnu politického uspořádání ale přinesla druhá světová válka. Království Jugoslávie se během invaze Německa a Itálie rozpadlo a na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny vznikl fašistický Nezávislý stát Chorvatsko. Po osvobození města jugoslávskými partyzáy a ustanovení Jugoslávie v čele s Josipem Brozem Titem se stalo Sarajevo opět centrem Bosny a Hercegoviny. Významnou událostí, která Sarajevo proslavila ve světě, byly XIV. Zimní olympijské hry v roce V roce 1992 byla vyhlášena nezávislost Bosny a Hercegoviny a vytvoření nezávislého státu po vzoru Chorvatska. Bělehrad referendum o nezávislosti neuznal a probíhající válka v Chorvatsku se přenesla i na území Bosny a Hercegoviny a i do Sarajeva. V květnu 1992 začala město bombardovat v té době výhradně srbská Jugoslávská lidová armáda. Válka trvala tři roky a bylo při ní zničeno mnoho sarajevských památek, byly přerušeny dodávky elektřiny, vody i zdravotní péče a místní obyvatelé žili v otřesných podmínkách. Jedinou pomocí byly konvoje OSN. Válku ukončila až mírová smlouva podepsaná v prosinci r v Paříži. Gemini GEMINI DD s.r.o., Sabinova 153/4, Ostrava-Svinov Firma Gemini DD s.r.o. vznikla v roce 1993 jako firma zabývající se dovozem a následnou distribucí cukrovinek. Škála dovážených výrobků je široká, zahrnující jak čokoládové, tak i nečokoládové cukrovinky všeho druhu. Námi nabízené výrobky pocházejí od významných výrobců cukrovinek ze Španělska, Turecka, Itálie, Rumunska, Číny, Kosova, Maďarska, Slovenské republiky a Polska, a pro většinu výrobků máme výhradní zastoupení na dovoz a distribuci v ČR. Prodej je prováděn prostřednictvím nezávislé sítě velkoobchodů po celém území České republiky a díky naší partnerské firmě také na území Slovenské republiky. Dovoz ze zahraničí nám již dlouhodobě k naší plné spokojenosti zajišťuje firma GTL, 18 spol. s r. o. Známe osobně přátelské a profesionální zázemí této dopravní firmy a věříme, že naše vzájemná spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále, i z jiných nových destinací.

19 STÁTNÍ SVÁTKY SRBSKO BOSNA A HERCEGOVINA ŘECKO RUMUNSKO BULHARSKO TURECKO SRBSKO ledna Nový rok 7. ledna Pravoslavné Vánoce února Den státnosti a den armády Republiky Srbsko dubna Pravoslavné Velikonoce května Svátek práce 11. listopad Svátek příměří 1918 RUMUNSKO ledna Nový rok dubna Velikonoce (pravoslavné) 1. května Svátek práce 31. května Hod boží svatodušní 1. června Svatodušní pondělí 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie 30. listopadu Svátek Sv. Ondřeje 1. prosince Státní svátek prosince Vánoce BOSNA A HERCEGOVINA 1. ledna Nový rok 1. března Den nezávislosti Bosny a Hercegoviny dubna Velikonoce 1. května Svátek práce 1. listopadu Svátek všech svatých prosince Vánoce BULHARSKO 1. ledna Nový rok 3. března Osvobození Bulharska od osmanské armády dubna Pravoslavné Velikonoce 1. května Svátek práce 6. května Den Sv. Jiří 6. září Den sjednocení Východní Rumelie s Bulharským knížectvím 22. září Den nezávislosti Bulharska prosince Vánoce ŘECKO 1. ledna Nový rok 6. ledna Tři králové 23. února Kathara Deftera (pravoslavný svátek) 25. března Státní svátek osvobození od Turků dubna Pravoslavné Velikonoce 1. května První máj 1. června Svatodušní pondělí 15. srpna Svátek Nanebevzetí Panny Marie 28. října Státní svátek prosince Vánoce TURECKO 1. leden Nový rok 23. duben Den národní svrchovanosti a Den dětí 1. květen Svátek práce 19. květen Vzpomínka na zakladatele tureckého státu Atatürka a Den mládeže a sportu červenec Svátek Ramadan 30. srpen Den vítězství září Svátek obětování (Kurban bayram) 29. říjen Výročí vzniku republiky 18

20 LOGISTIKA FAIR PLAY & PROČ PRÁVĚ GTL? 44 Získáte spolehlivého dopravce pro přepravy do a z balkánských zemí. 44 Postaráme se o bezpečnou přepravu Vašich zásilek a zajistíme včasné dodání zboží. 44 Naším cílem je efektivní logistika, optimální přeprava a spokojený zákazník. 44 Poskytujeme služby v oblasti mezinárodní kamionové dopravy, spedice a skladování, naší specializací je přeprava kusových zásilek sběrná služba mezi Českou republikou a Balkánem. Jsme firma s dlouhou tradicí na tomto trhu na Balkánský poloostrov se zaměřuje již 15 let. 44 Tým GTL zajišťuje pro své zákazníky komplexní služby v oblasti dopravy a spedice a zajistí například i celní služby nebo majetkové pojištění zásilek při mezinárodní silniční dopravě. Jak v systému kamionové dopravy, tak u dokládek, resp. sběrné služby provádíme i přepravu nebezpečných věcí. 44 Nabízíme logistické služby a přepravu zboží do/z Turecka, Řecka, Rumunska, Bulharska, Srbska, Makedonie, Moldávie, zemí západního Balkánu a na Kypr. 44 Naši provozovnu najdete v areálu v Říčanech u Prahy, kde poskytujeme rovněž logistické služby jako skladování, manipulaci se zbožím a kompletování zásilek. Co je LOGISTIKA FAIR PLAY: Rychle reagujeme na poptávky, vždy volíme tu nejlepší trasu a časový harmonogram každé sběrné zásilky, informujeme zákazníky o pozicích kamionů, překonáváme překážky problémy řešíme hned a otevřeně, jezdíme podle pravidel, zvedáme laťku etiky v dopravě a logistice. Naší výhrou je spokojený zákazník! GTL, spol. s r. o. Černokostelecká 1701/ Říčany u Prahy Tel:

články o společnosti GTL GTL přestěhovala provozovnu do Říčan u Prahy 2 GTL spolupracuje s dceřinou firmou 2 KAE INTERNATIONAL MOVERS s.r.o.

články o společnosti GTL GTL přestěhovala provozovnu do Říčan u Prahy 2 GTL spolupracuje s dceřinou firmou 2 KAE INTERNATIONAL MOVERS s.r.o. články o společnosti GTL GTL přestěhovala provozovnu do Říčan u Prahy 2 GTL spolupracuje s dceřinou firmou 2 KAE INTERNATIONAL MOVERS s.r.o. GTL vydala novou zprávu o společenské odpovědnosti 3 a etický

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více

Development v Praze znovu ožívá

Development v Praze znovu ožívá hkp Miminka Babies na Kampě 4/2012 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Development v Praze znovu ožívá Nebojte se změn, jděte jim vstříc! Gender aktuální společenské téma Kamerový systém

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ondřej Kastner Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA Olomouc

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více