Eurábie. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 241. Šádí Shanaáh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eurábie. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 241. Šádí Shanaáh"

Transkript

1 Eurábie Šádí Shanaáh Zběžná návštěva průměrného českého knihkupectví může někdy člověka dohnat k přesvědčení, že je na čase pořídit si zbraň, zahodit antikoncepci a vyhýbat se širokým obloukem čemukoli, co má jakékoli spojení s islámem. Pokud se stále nervóznější návštěvník takového knihkupectví zrovna nevyhýbá prosebným pohledům, které na něj z regálů upínají modrooké blondýnky žijící ve stínu šaríji, pak o kousek dále v uličce již musí čelit bezprostřední hrozbě vln vousatých muslimských imigrantů, kteří si za peníze ze sociálních dávek pořizují jedno dítě za druhým, a když se zrovna nerozmnožují, tak v mešitách kují džihádistické pikle. Předkládané důkazy islámské agresivity, stejně jako demografického vývoje v Evropě, se zdají neúprosné. Když k zážitku z knihkupectví připočteme průřez internetem, klasickými médii a prohlášeními některých politiků (včetně prezidenta Miloše Zemana), je poněkud ironické, že samozvaní obránci Evropy před muslimským nebezpečím trpí silným pocitem ublížení z toho, že jsou marginalizováni a že se jim kvůli politické korektnosti nedostává veřejného prostoru k šíření jejich myšlenek. Má ale vůbec smysl věnovat část prostoru tohoto sborníku úvaze o něčem, co se může zdát jako ukřičená, ale relativně neškodná (s výjimkou Anderse Breivika a jeho případných napodobitelů) skupina islamofobů? Jsou oni sami nebo jimi sledovaná témata opravdu palčivým českým a evropským problémem, který si zasluhuje mimořádnou pozornost? Jakým způsobem je budoucnost Evropy provázaná s islámem a muslimy a do jaké míry budou radikální muslimové a antimuslimové tuto budoucnost utvářet? Že odpověď na první polovinu výše položených otázek považuji za kladnou, je zřejmé, jinak bych se zde o tomto tématu vůbec nerozepisoval. Muslimové v Evropě tématem jsou a domnívám se, že aktivní opozice vůči jejich přítomnosti a vůči imigraci z muslimských zemí by měla být předmětem intenzivní akademické, politické i veřejné debaty. Tato debata sice z části probíhá, ale je silně zatížena demagogií, populismem a emocemi na úrovni pudových reakcí. Promítají se do ní také ne zcela související, ale mnohdy dominantní (z hlediska názorové formace) problematiky, jako jsou například izraelsko-palestinský konflikt, krize sociálního státu a hospodářská krize a v neposlední řadě otázka evropské identity. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 241 hlavacek.indd :46:45

2 Problém jménem islám Islám jako problém začal být v moderní době 199 tématem díky iránské revoluci z roku 1979, která narušila představu Západu o tom, že modernita poháněná globalizací nezbytně odsouvá náboženství na druhou kolej ve prospěch materialistické a sekulární společnosti. Politický islám byl nevyhnutelně anti-západní. Částečně z toho důvodu, že většinou čelil diktaturám podporovaným a do značné míry ovládaným evropskými a americkými zájmy. Ale také kvůli odporu vůči tzv. kulturnímu a ekonomickému kolonialismu, ve kterém spatřoval hrozbu morálnímu řádu a sociálním vazbám tradiční společnosti. S příslibem sociální spravedlnosti a morální integrity se islamisté v arabském regionu postupně stali jedinou důvěryhodnou a přežívající opozicí autoritářských režimů. Konec studené války znamenal pro Západ ztrátu společného nepřítele. Uvolněné místo rychle vyplnil islám, a to z jednoduchého důvodu: klíčovým lidem, kteří ovlivňovali nebo se snažili ovlivnit mezinárodní či domácí politiku, se to hodilo. Zbytek byl dílem setrvačného efektu sebenaplňujícího se proroctví. Autoritáři vládnoucí v muslimských zemích potřebovali i po studené válce kontinuální finanční pomoc a současně nástroj, jakým se zbavit veškeré opozice. Boj proti extremismu a terorismu zajistil obojí. Akademici typu Samuela Huntingtona zase hledali nové vysvětlení post-bipolárního světa, a tak přišli s tezí o střetu civilizací, která na lidové úrovni přežívá dodnes, byť na akademické půdě byla přesvědčivě vyvrácena. 200 Vojenský průmysl se hrozil seškrtání rozpočtů, bezpečnostní komunita se obávala o osud ropných polí a politici vycítili nový mobilizační potenciál. Islámští radikálové, jako byl Usáma bin Ládin, zase snili o tom, že vyprovokují Západ do dlouhé opotřebovávací války s masivními kolaterálními ztrátami na životech muslimských civilistů, která vyústí v celo-muslimský džihád a znovuzrození mytické muslimské komunity. Bin Ládin se sice ošklivě přepočítal a místo milionů muslimů uposlechlo jeho volání pouhých několik stovek, nicméně dominový efekt započatých akcí a reakcí v kombinaci s vytěžením existujících krizí (izraelsko-palestinský konflikt nebo invaze do Afghánistánu a Iráku) a příhodných incidentů (zesměšňování principů islámské víry karikaturami nebo filmy a reakce extrémistů na ně nebo zákaz 199 Na konci 18. a během 19. století si evropští antiklerikální nebo sekulární orientalisté vysvětlovali zaostalost muslimských zemí sociální autoritou náboženství, kterou se v Evropě podařilo zlomit. Naopak silně věřící Evropané vnímali problematičnost islámu pohledem náboženské rivality. 200 Mezi plejádou akademických kritiků teze o střetu civilizací stojí za zmínku Edward Said (The Clash of Ignorance, 2001), Akeel Bilgrami (The Clash within Civilizations, 2003), Lisa Wedeenová (Beyond the Crusades: Why Huntington, and Bin Ladin, Are Wrong, 2003), Richard W. Bulliet (The Case for Islamo-Christian Civilization, 2004) nebo Jonathan Fox (Paradigm Lost: Huntington s Unfulfilled Clash of Civilizations Prediction into the 21st Century, 2005). 242 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

3 nošení nikábu a burky 201 ve Francii a jiných evropských zemích, stejně jako útoky extrémní pravice na muslimy v USA a případy podněcování násilí a netolerance v některých mešitách v nemuslimských zemích) uvedly do pohybu nové nebo posílily již existující trendy, které jsou velmi reálné a velmi nebezpečné. Teroristické útoky v Madridu a Londýně, stejně jako fakt, že řada radikálů, kteří pomáhali spáchat útoky na americké cíle v roce 2001, byla radikalizována v Evropě, dostaly pod drobnohled evropské muslimy a islám jako takový. Tyto události odstartovaly proliferaci článků, knih, webových stránek a skupin, které si činí nárok na výklad toho pravého islámu. Strach, podezření nebo přímo antipatie vůči muslimům prosákly jak do politických struktur, tak do sdělovacích prostředků. Do jaké míry reagují politici a média na poptávku zdola a do jaké míry tuto poptávku zpětně vytvářejí, to je zajímavá, ale vedlejší otázka. Pocit, že s muslimy něco není v pořádku, je v Evropě téměř už mainstream. Zatímco anti-romské postoje a antisemitismus, byť existují a projevují se, jsou většinou evropské veřejnosti chápány jako minimálně nevhodné, anti-muslimské tendence stejný vnitřní alarm často nespouštějí. Například v České republice, kde žije miniaturní muslimská komunita, jsou anti-muslimské tendence paradoxně na vzestupu. Zatímco německý senátor Thilo Sarrazin svojí knihou Německo páchá sebevraždu, v níž mimo jiné argumentuje genetickým determinismem inteligence, 202 sklidil i od hlavní židovské organizace v zemi tvrdou kritiku a raději sám odstoupil ze své pozice v německé národní bance, výrok Miloše Zemana o tom, že umírněný muslim je to samé jako umírněný nacista, žádnou podobně silnou kritiku z řad občanské společnosti nevyvolal a ani nepředstavoval překážku v jeho úspěšné prezidentské kampani. Česká židovská komunita je v tomto ohledu pasivní, částečně kvůli nahlížení izraelsko- -palestinského konfliktu skrze náboženský filtr, částečně kvůli případům muslimského antisemitismu. Netečnost je pochopitelná, protože z krátkodobého pohledu se anti-muslimský trend nejeví pro židovskou komunitu jako relevantní, nebo se může zdát dokonce z politických důvodů výhodný. Na druhou stranu asi není příliš těžké uhodnout, kdo v myslích mnohých anti-muslimských aktivistů stojí v pomyslné frontě hned za muslimy. A to i přesto, že se řada nacionalistických anti-muslimů cynicky vymezuje proti muslimům termínem židovsko-křesťanská civilizace. 201 Nikáb je závoj zakrývající celý obličej ženy kromě očí. Burka je ošacení, které většinou zakrývá celý obličej včetně očí. 202 Srov. SARRAZIN, T.: Německo páchá sebevraždu. Praha: Academia, Sarrazinův biologismus tvrdě zkritizoval Armin Nassehi, sociolog na mnichovské Ludwig-Maximilians-Universität, ve svém článku Die Biologie spricht gegen Biologismus (NASSEHI, A.: Biologie spricht gegen Biologismus. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dostupné z: faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/2.1763/die-thesen/sarrazins-thesen-die-biologie-sprichtgegen-biologismus html). III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 243 hlavacek.indd :46:45

4 Strašák Eurábie Anti-muslimské postoje v Evropě mají mnoho podob, od těch primitivních a násilnických až po sofistikované, pseudo-akademické nebo podprahové a instinktivní. Přestože je termín islamofobie relativně nový a diskuse nad jeho zneužitím (stejně jako v případě obvinění z antisemitismu) legitimní, věřím, že tento koncept lze obhájit a definovat způsobem, který nebude bránit kritické debatě o muslimech a islámu. S klidným svědomím ale současně neváhám označit propagátory hrozby tzv. Eurábie 203 jako islamofoby. V srdci Eurábie leží teze o tom, že demografie předurčuje hodnotový, morální a politický systém Evropy. Podle této teze je Evropa, tak jak ji známe, odsouzena k zániku: porodnost bílých/původních Evropanů klesá, zatímco porodnost evropských muslimů je mnohem vyšší a v kombinaci s imigrací, která je většinou muslimská, budou mít brzy muslimové v Evropě většinu. Nesmyslnost takového tvrzení lze doložit minimálně na dvou úrovních. Zaprvé samotné údaje o porodnosti a demografickém vývoji, které zastánci teze o Eurábii používají, jsou buď nepřesné, nebo úplně smyšlené. 204 Modelování demografického vývoje je komplikovanou záležitostí, jež nestojí na srovnání dvou okamžitých údajů v daném čase a teritoriu, zejména v situaci, kdy řada párů odkládá první dítě na pozdější dobu. Evropští muslimové sice v průměru vykazují větší porodnost, ale celkový trend je klesající, a to ze stejných sociálně-ekonomických důvodů jako u nemuslimského obyvatelstva (porodnost klesá i v zemích s většinovým muslimským obyvatelstvem). Například v Rakousku byla porodnost muslimských žen 3,1 dítěte na ženu v roce 1981, ale o dvacet let později je to 2,3 dítěte na muslimku. 205 Mnohem větší problém celé debaty o porodnosti, z mého pohledu nechutné, však spočívá v předpokladu, že hodnoty, názory nebo normy, kterými se lidé řídí, jsou nějakým způsobem zakódovány v DNA a jsou dědičné. To je stejně absurdní předpoklad jako domněnka, že když má někdo bílé evropské rodiče, tak okamžitě vyznává hodnoty osvícenectví, zatímco když má někdo rodiče z Maroka, tak automaticky podporuje zavedení islámského práva. 206 Sdílíme automaticky stejné hodnoty a stejný civilizační okruh se sousedem, který je sice bílý sekulární křesťan, ale domů chodí opilý a bije svoji manželku? Neschopnost rozlišovat 203 I když nejsou všichni Arabové muslimy a všichni muslimové nejsou Araby, Eurábie je konstrukt exkluzivně namířený proti muslimům a islámu. 204 Srov. PILBEAM, B.: Eurabian nightmares: American conservative discourses and the Islamisation of Europe. Journal of Transatlantic Studies, Vol. 9, No. 2, June 2011, s Tamtéž. 206 Kenan Malik použil tento příměr jako ilustraci absurdního předpokladu, na kterém podle jeho mínění staví kniha Erica Kaufmanna Shall the Religious Inherit the Earth?. Malikova kritika Kaufmannovy knihy je dostupná z: religious-inherit-earth-eric-kaufmann. 244 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

5 různorodost jednotlivých lidí a různorodost jimi zastávaných hodnot je jednou z hlavních charakteristik rasismu. A skutečně, v tomto případě jsou muslimové vnímáni spíše jako jakési etnikum nebo kultura, byť nic takového jako muslimská kultura neexistuje. 207 Přestože mnohé sociologické výzkumy jasně potvrdily, že evropští muslimové se nijak zásadně od svých nemuslimských sousedů neliší (jedinou výjimku tvoří názory na předmanželský sex, homosexualitu nebo třeba potraty, ve kterých jsou konzervativnější) 208, je jejich loajalita vůči státu zpochybňována. Politickým výrazem těchto pochybností jsou pak výroky evropských státníků o selhání multikulturalismu, legislativní omezování projevů muslimské religiozity a přitvrzování imigračních a integračních nároků, které cílí speciálně na muslimy. Selhání multikulturalismu? Obzvláště multikulturalismus se stal terčem anti-muslimských aktivistů, kteří se zadostiučiněním přivítali prohlášení o selhání této politiky z úst německé kancléřky Merkelové nebo britského ministerského předsedy Camerona. Otázkou ovšem je, co přesně selhalo. 209 Byla to skutečně politika multikulturalismu, usilující o začlenění do společnosti za podmínek, které všechny strany považují za férové? Nebo je selhání multikulturalismu spíše úspěchem politiky separování ekonomických imigrantů z druhé poloviny 20. století od dominantní společnosti v naději, že jednoho dne zase odejdou? Znamená multikulturalismus asimilaci, tedy nejen akceptování zákonů a ústavy, ale i přijetí hodnot, norem, chování, šacení nebo názorů dominantní společnosti? A co je to ta dominantní společnost? Je to křesťanská společnost, nebo sekulární společnost? Nebo v českém případě agnostická? Jaký je poměr neintegrovaných muslimů v Evropě k těm integrovaným? A proč se vůbec spojuje multikulturalismus s islámem tedy opět, existuje muslimská kultura? 207 Těžko říci, co má kulturně společného vzdělaný kosmopolitní muslim z Bejrútu a negramotný muslim z afghánských hor nebo farmář z Nigérie. Nehledě na to, že bílí muslimové, zejména konvertité, z toho obrázku vypadávají úplně. 208 Některé z těchto výzkumů cituje a komentuje David Laitin v eseji Rational Islamophobia in Europe (LAITIN, D.: Rational Islamophobia in Europe. European Journal of Sociology, Volume 51, Issue 03, December 2010, s ). Jiným vynikajícím zdrojem informací o názorech a preferencích evropských muslimů je výzkumná zpráva s názvem Muslims in Europe publikovaná Open Society Institute (Muslims in Europe. New York, London, Budapest: Open Society Institute, 2010). 209 Zda politiky označované jako multikulturalistické vyústí ve větší integraci, anebo spíše v segregaci, záleží na kontextu, v jakém jsou implementovány, a také na úmyslech, s jakými jsou vytvářeny. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 245 hlavacek.indd :46:45

6 Vezměme si příklad Francie a nepokojů na předměstích Paříže a dalších měst v roce Tato předměstí jsou sociálně vyloučené lokality s vysokou nezaměstnaností, špatně fungujícími veřejnými službami a diskriminací ze strany policie, státní správy i potenciálních zaměstnavatelů. Imigranti žijící v této lokalitě, většinou severoafrického muslimského nebo karibského či afrického křesťanského původu (ale i chudí židé z Afriky nebo chudí bílí Francouzi), nahradili dřívější imigranty italského, španělského nebo portugalského původu a chudé Francouze, a to až do takové míry, že okopírovali i jejich slang. I problémy, jimž čelili francouzští imigranti a příslušníci slabé sociální třídy v roce 2005 a kterým čelí stále, jsou ty samé, s nimiž se potýkali italští nebo španělští imigranti. Když vzplanula první auta a propukly tvrdé střety z policií, nedělo se tak kvůli islámu, i když velká část tamních imigrantů měla muslimské kořeny. 210 A přesto dostaly tyto události punc muslimských nepokojů. Vypovídá beznaděj života na pařížském předměstí o selhání multikulturalismu a nechuti muslimských imigrantů integrovat se do společnosti? Pokud ano, není pak situace Romů v České republice rovněž produktem multikulturalismu, který selhal? Zákaz nošení nikábu a burky na veřejných místech v některých evropských zemích (zákaz nošení hidžábu 211 ve francouzských školách je zvláštností francouzské laďcité) je spíše než bezpečnostním opatřením politickým prohlášením směrem k muslimské komunitě. 212 Reálný efekt obou zákazů (nikábu na veřejnosti a hidžábu ve školách) se nejeví být příliš v souladu se záměrem celého opatření, pokud tímto záměrem bylo osvobození ženy a dosažení její lepší integrace do společnosti. Francouzské studentky halící se do hidžábu nebo ženy oblékající nikáb, které tak činí z vlastního přesvědčení, se francouzskému státu vzdálily, protože jsou přesvědčeny, že byla pošlapána jejich práva na svobodu vyznání nebo svobodu sebevyjádření prostřednictvím ošacení. Ty ženy, které tak činily na nátlak, mohou být donuceny zůstat doma a studentky, jejichž rodičům na hidžábu záleží, mohou být donuceny přejít na soukromou náboženskou školu. V obou případech pozbudou šance na interakci s nemuslimskou částí společnosti. Výše zmíněná a další legislativní opatření 213, sílící anti-muslimský politický populismus, probíhající a zdánlivě nekonečná válka proti teroru, diskriminace 210 Proč nepokoje ve Francii v roce 2005 neměly vazbu na islám nebo na muslimy, zajímavým způsobem přibližuje žurnalistický blog na webu agentury Reuters: HENEGHAN, T.: Why we don t call them Muslim riots in Paris suburbs. In: Reuters [online]. 2007, November 29. Dostupné z: 211 Hidžáb je šátek, který zakrývá ženě vlasy. 212 Ze zhruba pěti milionů francouzských muslimů nosilo nikáb asi 2000 žen. V Belgii je to z počtu půl milionů muslimů méně než 50 žen. 213 Včetně zákazu minaretů ve Švýcarsku, které v době příslušného referenda byly v této zemi všeho všudy čtyři. 246 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

7 i fyzické útoky na muslimy, ale také ultra-konzervativní forma islámu šířící se především ze Saúdské Arábie, způsobují odcizení části mladých muslimů, kteří na truc svým konformním rodičům a podezřívajícímu státu viditelně deklarují svoji religiozitu. Islámské oblečení, mobilní vyzvánění, doplňky, fráze v komunikaci nebo třeba jen vous jsou výrazem hledání nové identity, nové komunity, kam mohou patřit, aniž by je někdo neustále explicitně i implicitně vylučoval. Pro část konzervativních muslimů se tyto pohnutky mísí s touhou viditelně deklarovat kritiku materialistické a (z jejich pohledu) amorální společnosti, čímž se paradoxně stávají lokálními spojenci konzervativních křesťanů nebo židů, popřípadě různých esoterických a charismatických hnutí. Do velké míry se ale jedná o určitou pózu. Islám této mladé generace je velmi odlišný od islámu sestávajícího z tradic a zvyků původních komunit, z nichž pochází první generace imigrantů. Je to islám individualizované víry, která hledá okamžitou cestu k poznání a pohrdá tradičními autoritami. 214 Těmi náboženskými autoritami, jež evropské státy na svých územích pomáhají zakládat, ve snaze vytvořit kontrolovatelný oficiální a teritoriální islám. Většina evropských muslimů, tedy těch, kteří mešity navštěvují nepravidelně, nebo dokonce vůbec 215, se těmito oficiálními islámskými institucemi necítí být reprezentována. Na druhou stranu necítí ani přílišné nutkání vymezit se proti islámským radikálům, s nimiž se normální muslimové nepovažují být nijak svázáni (syrský sekulární muslim neshledává pákistánského radikála jako svůj problém). Většina evropských muslimů je v silné defenzivě a buď je již unavená diskusemi o tom, zda je islám náboženstvím míru, či války, případně se uzavřela za hradbami čisté apologetiky. Ani představitelé oficiálních islámských struktur v Evropě i mimo ni nejsou v polemice s radikály příliš efektivní. Jednak proto, že islám (alespoň ten sunnitský) prochází již dlouhou dobu krizí autority, která není nikde lokalizovaná, a za druhé, protože jsou tito představitelé příliš blízko politickým institucím. Islámský radikalismus je ale symptomem velikých proměn, které se odehrávají jak na poli muslimské společnosti, tak na teologické úrovni. Evropští muslimové nejsou izolováni od tohoto globálního znovupromýšlení islámu ani od politického vývoje v muslimských zemích, které mohou vyústit v novou syntézu víry, modernity a hodnot považovaných v současnosti za univerzální. 214 Excelentní popis nových trendů v islámu v souvislosti s procesy globalizace a westernizace podávají knihy Oliviera Roya, zvláště Globalized Islam (ROY, O.: Globalized Islam. New York: Columbia University Press, 2004) a Islam Confronts Secularism (ROY, O.: Islam Confronts Secularism. New York: Columbia University Press, 2007). 215 Takovou frekvenci návštěv mešit evropskými muslimy potvrdily mimo jiné průzkumy European Social Survey nebo Pew Research Center, ale i národní průzkumy, ve Francii např. BROUARD, S.; TIBERJ, V.: Francais comme les Autres?: Enqueˆte sur les citoyens d origine maghrebine, africaine et turque. Paris: Sciences Po, III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 247 hlavacek.indd :46:45

8 Eurábie jako příležitost Krizi islámu nakonec vyřeší pouze muslimové a ti evropští mohou přispět velmi výrazným způsobem. Proces je to ale velmi delikátní a náchylný k rychlé politizaci a polarizaci, o kterou budou usilovat muslimští a anti-muslimští radikálové. Vývoj izraelsko-palestinského konfliktu se přímo promítá do antisemitských a antizápadních projevů v Evropě (nejen u muslimů). Vměšování evropských států do politik blízkovýchodních a severoafrických zemí jenom utvrzuje pocit evropských Arabů (opět, nejen muslimů) o pokračování koloniálních praktik z minulosti. Dopady klimatických změn a politická nestabilita vytvářejí migrační tlaky především z oblasti jižního Středomoří. 216 To může spolu s růstem nezaměstnanosti v Evropě a rozpadem sociálního státu zvýšit odpor proti imigrantům a nárůst popularity extrémně pravicových nebo populistických stran. Evropské státy, obzvláště ty s významnou muslimskou menšinou, se budou snažit ovlivnit vnitro-muslimskou debatu o modernitě, tradici a roli náboženství ve společnosti, ale současně budou muset reagovat na politické výzvy, z nichž je řada unikátních pro naše století a nad síly jednotlivých států. Asi největší z těchto výzev bude zvládnutí situace, ve které hospodářský růst již nebude buď dosažitelný, nebo žádoucí. V krajních situacích totiž mají lidé tendenci seskupit se kolem svého kmene a v boji o přežití (popř. o zachování životní úrovně) zapomenout na humanistické konvence. Německo postižené hyperinflací a hospodářskou krizí ve třicátých letech minulého století nemusí být nutně příkladem dávno překonané historie. To nejlepší, co může Evropa udělat pro překonání podobného černého scénáře, je prohloubit svoji politickou integraci, aby mohla čelit nadnárodním výzvám efektivněji a akceptovat fakt, že muslimové jsou nedílnou součástí evropské konstrukce. Vytvoření židovsko-křesťansko-islámského dynama (ne nutně chápaného v čistě náboženské rovině) kolem Středozemního moře má obrovský potenciál spirituální obnovy (nejen) evropské společnosti, ve smyslu přípravy na post-materialistickou a post-růstovou situaci, pokud by měla nastat. Jestliže taková situace nenastane, byly by ekonomické, sociální a kulturní benefity takového dynama beztak obrovské. Eurábie by se tak mohla přeměnit z hanlivého termínu evokujícího hrozbu na pozitivní pojem popisující regionální blok úspěšně navigující mlhavými vodami výzev 21. století. Podmínkou vytvoření takového bloku je vyřešení arabsko- -palestinsko-izraelského konfliktu a obdoba Marshallova plánu pro jižní a východní Středomoří, určená pro skutečně se demokratizující arabské země. Obava o ztrátu Evropy, tak jak ji známe, není na místě. Ústavy a zákony jednotlivých evropských zemí jsou dostatečně silné na to, aby si poradily s radikály všeho 216 Naopak ekonomická a dluhová krize, která postihla Evropu, měla například za následek opačnou migraci německých Turků do hospodářsky rostoucího Turecka. 248 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

9 druhu. Evropa jako liberální demokratický prostor není odvislá od své populace, ale od určitých hodnot a myšlenek, které mohou chřadnout i v těch státech, kde žije minimum imigrantů (např. v Maďarsku). Tyto hodnoty a myšlenky nemůže chránit hodnotově neutrální stát, jenž s trhem idejí zachází stejně jako s ekonomickým trhem. Naopak výchova k aktivnímu občanství, k demokratickým hodnotám a k pozitivnímu (multi)kulturnímu patriotismu ve smyslu péče, ne militantní obrany, by měla být hlavním posláním evropské vzdělávací soustavy, na které by se měli bez rozdílu účastnit všichni lidé žijící v Evropě. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 249 hlavacek.indd :46:45

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti studie Autorka: PhDr. Markéta Štěchová Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky AVIS, 2006 ISBN 80-7278-326-2 ÚVODEM Na počátku 21. století se v celém světě velmi

Více

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799 Migrace v globálním světě Kdo, kde a proc? 1 Média i politici občas navozují dojem, že migrace je něčím novým. Není tomu tak lidé se stěhovali vždy. S rostoucím počtem lidí dnes ale roste i počet těch,

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR Rozhovor ROZHOVOR Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi Bezprostředně po pádu komunistického režimu začal být v česk(oslovensk)ém politickém, akademickém a mediálním

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky

Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky Tomáš Šindelář, Jan Jireš (eds.) Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut Praha, září 2010 Koncepce_NATO.indd 1 22.9.2010

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Bohouš a Dáša za lidská práva

Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Materiál vznikl v rámci projektu Světová škola (Global Action Schools). Jeho vznik byl finančně podpořen Evropskou unií a Ministerstvem zahraničních

Více

Konflikt světů a svět. Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů

Konflikt světů a svět. Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů Konflikt světů a svět Jiří Tomeš David Festa Josef Novotný a kol. konfliktů Střety idejí a zájmů v současném světě Nakladatelství P3K Praha 2007 Publikace byla vydána s přispěním Vzdělávací nadace Jana

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 Česká republika: ÚPADEK A REZIGNACE Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝVOJI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A ROVNOSTI POHLAVÍ

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více

Evropská bezpečnostní a obranná politika ve světle transatlantických vztahů

Evropská bezpečnostní a obranná politika ve světle transatlantických vztahů Evropská bezpečnostní a obranná politika ve světle transatlantických vztahů Lukáš Pachta Červen 2005 Tato práce vznikla za laskavé podpory nadace German Marshall Fund of the United States. Autor děkuje

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) koncepty, diskurz, agenda*

Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) koncepty, diskurz, agenda* Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) koncepty, diskurz, agenda* PETR MAREŠ, TOMÁŠ SIROVÁTKA** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno Social Exclusion and Social

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více