Eurábie. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 241. Šádí Shanaáh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eurábie. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 241. Šádí Shanaáh"

Transkript

1 Eurábie Šádí Shanaáh Zběžná návštěva průměrného českého knihkupectví může někdy člověka dohnat k přesvědčení, že je na čase pořídit si zbraň, zahodit antikoncepci a vyhýbat se širokým obloukem čemukoli, co má jakékoli spojení s islámem. Pokud se stále nervóznější návštěvník takového knihkupectví zrovna nevyhýbá prosebným pohledům, které na něj z regálů upínají modrooké blondýnky žijící ve stínu šaríji, pak o kousek dále v uličce již musí čelit bezprostřední hrozbě vln vousatých muslimských imigrantů, kteří si za peníze ze sociálních dávek pořizují jedno dítě za druhým, a když se zrovna nerozmnožují, tak v mešitách kují džihádistické pikle. Předkládané důkazy islámské agresivity, stejně jako demografického vývoje v Evropě, se zdají neúprosné. Když k zážitku z knihkupectví připočteme průřez internetem, klasickými médii a prohlášeními některých politiků (včetně prezidenta Miloše Zemana), je poněkud ironické, že samozvaní obránci Evropy před muslimským nebezpečím trpí silným pocitem ublížení z toho, že jsou marginalizováni a že se jim kvůli politické korektnosti nedostává veřejného prostoru k šíření jejich myšlenek. Má ale vůbec smysl věnovat část prostoru tohoto sborníku úvaze o něčem, co se může zdát jako ukřičená, ale relativně neškodná (s výjimkou Anderse Breivika a jeho případných napodobitelů) skupina islamofobů? Jsou oni sami nebo jimi sledovaná témata opravdu palčivým českým a evropským problémem, který si zasluhuje mimořádnou pozornost? Jakým způsobem je budoucnost Evropy provázaná s islámem a muslimy a do jaké míry budou radikální muslimové a antimuslimové tuto budoucnost utvářet? Že odpověď na první polovinu výše položených otázek považuji za kladnou, je zřejmé, jinak bych se zde o tomto tématu vůbec nerozepisoval. Muslimové v Evropě tématem jsou a domnívám se, že aktivní opozice vůči jejich přítomnosti a vůči imigraci z muslimských zemí by měla být předmětem intenzivní akademické, politické i veřejné debaty. Tato debata sice z části probíhá, ale je silně zatížena demagogií, populismem a emocemi na úrovni pudových reakcí. Promítají se do ní také ne zcela související, ale mnohdy dominantní (z hlediska názorové formace) problematiky, jako jsou například izraelsko-palestinský konflikt, krize sociálního státu a hospodářská krize a v neposlední řadě otázka evropské identity. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 241 hlavacek.indd :46:45

2 Problém jménem islám Islám jako problém začal být v moderní době 199 tématem díky iránské revoluci z roku 1979, která narušila představu Západu o tom, že modernita poháněná globalizací nezbytně odsouvá náboženství na druhou kolej ve prospěch materialistické a sekulární společnosti. Politický islám byl nevyhnutelně anti-západní. Částečně z toho důvodu, že většinou čelil diktaturám podporovaným a do značné míry ovládaným evropskými a americkými zájmy. Ale také kvůli odporu vůči tzv. kulturnímu a ekonomickému kolonialismu, ve kterém spatřoval hrozbu morálnímu řádu a sociálním vazbám tradiční společnosti. S příslibem sociální spravedlnosti a morální integrity se islamisté v arabském regionu postupně stali jedinou důvěryhodnou a přežívající opozicí autoritářských režimů. Konec studené války znamenal pro Západ ztrátu společného nepřítele. Uvolněné místo rychle vyplnil islám, a to z jednoduchého důvodu: klíčovým lidem, kteří ovlivňovali nebo se snažili ovlivnit mezinárodní či domácí politiku, se to hodilo. Zbytek byl dílem setrvačného efektu sebenaplňujícího se proroctví. Autoritáři vládnoucí v muslimských zemích potřebovali i po studené válce kontinuální finanční pomoc a současně nástroj, jakým se zbavit veškeré opozice. Boj proti extremismu a terorismu zajistil obojí. Akademici typu Samuela Huntingtona zase hledali nové vysvětlení post-bipolárního světa, a tak přišli s tezí o střetu civilizací, která na lidové úrovni přežívá dodnes, byť na akademické půdě byla přesvědčivě vyvrácena. 200 Vojenský průmysl se hrozil seškrtání rozpočtů, bezpečnostní komunita se obávala o osud ropných polí a politici vycítili nový mobilizační potenciál. Islámští radikálové, jako byl Usáma bin Ládin, zase snili o tom, že vyprovokují Západ do dlouhé opotřebovávací války s masivními kolaterálními ztrátami na životech muslimských civilistů, která vyústí v celo-muslimský džihád a znovuzrození mytické muslimské komunity. Bin Ládin se sice ošklivě přepočítal a místo milionů muslimů uposlechlo jeho volání pouhých několik stovek, nicméně dominový efekt započatých akcí a reakcí v kombinaci s vytěžením existujících krizí (izraelsko-palestinský konflikt nebo invaze do Afghánistánu a Iráku) a příhodných incidentů (zesměšňování principů islámské víry karikaturami nebo filmy a reakce extrémistů na ně nebo zákaz 199 Na konci 18. a během 19. století si evropští antiklerikální nebo sekulární orientalisté vysvětlovali zaostalost muslimských zemí sociální autoritou náboženství, kterou se v Evropě podařilo zlomit. Naopak silně věřící Evropané vnímali problematičnost islámu pohledem náboženské rivality. 200 Mezi plejádou akademických kritiků teze o střetu civilizací stojí za zmínku Edward Said (The Clash of Ignorance, 2001), Akeel Bilgrami (The Clash within Civilizations, 2003), Lisa Wedeenová (Beyond the Crusades: Why Huntington, and Bin Ladin, Are Wrong, 2003), Richard W. Bulliet (The Case for Islamo-Christian Civilization, 2004) nebo Jonathan Fox (Paradigm Lost: Huntington s Unfulfilled Clash of Civilizations Prediction into the 21st Century, 2005). 242 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

3 nošení nikábu a burky 201 ve Francii a jiných evropských zemích, stejně jako útoky extrémní pravice na muslimy v USA a případy podněcování násilí a netolerance v některých mešitách v nemuslimských zemích) uvedly do pohybu nové nebo posílily již existující trendy, které jsou velmi reálné a velmi nebezpečné. Teroristické útoky v Madridu a Londýně, stejně jako fakt, že řada radikálů, kteří pomáhali spáchat útoky na americké cíle v roce 2001, byla radikalizována v Evropě, dostaly pod drobnohled evropské muslimy a islám jako takový. Tyto události odstartovaly proliferaci článků, knih, webových stránek a skupin, které si činí nárok na výklad toho pravého islámu. Strach, podezření nebo přímo antipatie vůči muslimům prosákly jak do politických struktur, tak do sdělovacích prostředků. Do jaké míry reagují politici a média na poptávku zdola a do jaké míry tuto poptávku zpětně vytvářejí, to je zajímavá, ale vedlejší otázka. Pocit, že s muslimy něco není v pořádku, je v Evropě téměř už mainstream. Zatímco anti-romské postoje a antisemitismus, byť existují a projevují se, jsou většinou evropské veřejnosti chápány jako minimálně nevhodné, anti-muslimské tendence stejný vnitřní alarm často nespouštějí. Například v České republice, kde žije miniaturní muslimská komunita, jsou anti-muslimské tendence paradoxně na vzestupu. Zatímco německý senátor Thilo Sarrazin svojí knihou Německo páchá sebevraždu, v níž mimo jiné argumentuje genetickým determinismem inteligence, 202 sklidil i od hlavní židovské organizace v zemi tvrdou kritiku a raději sám odstoupil ze své pozice v německé národní bance, výrok Miloše Zemana o tom, že umírněný muslim je to samé jako umírněný nacista, žádnou podobně silnou kritiku z řad občanské společnosti nevyvolal a ani nepředstavoval překážku v jeho úspěšné prezidentské kampani. Česká židovská komunita je v tomto ohledu pasivní, částečně kvůli nahlížení izraelsko- -palestinského konfliktu skrze náboženský filtr, částečně kvůli případům muslimského antisemitismu. Netečnost je pochopitelná, protože z krátkodobého pohledu se anti-muslimský trend nejeví pro židovskou komunitu jako relevantní, nebo se může zdát dokonce z politických důvodů výhodný. Na druhou stranu asi není příliš těžké uhodnout, kdo v myslích mnohých anti-muslimských aktivistů stojí v pomyslné frontě hned za muslimy. A to i přesto, že se řada nacionalistických anti-muslimů cynicky vymezuje proti muslimům termínem židovsko-křesťanská civilizace. 201 Nikáb je závoj zakrývající celý obličej ženy kromě očí. Burka je ošacení, které většinou zakrývá celý obličej včetně očí. 202 Srov. SARRAZIN, T.: Německo páchá sebevraždu. Praha: Academia, Sarrazinův biologismus tvrdě zkritizoval Armin Nassehi, sociolog na mnichovské Ludwig-Maximilians-Universität, ve svém článku Die Biologie spricht gegen Biologismus (NASSEHI, A.: Biologie spricht gegen Biologismus. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dostupné z: faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/2.1763/die-thesen/sarrazins-thesen-die-biologie-sprichtgegen-biologismus html). III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 243 hlavacek.indd :46:45

4 Strašák Eurábie Anti-muslimské postoje v Evropě mají mnoho podob, od těch primitivních a násilnických až po sofistikované, pseudo-akademické nebo podprahové a instinktivní. Přestože je termín islamofobie relativně nový a diskuse nad jeho zneužitím (stejně jako v případě obvinění z antisemitismu) legitimní, věřím, že tento koncept lze obhájit a definovat způsobem, který nebude bránit kritické debatě o muslimech a islámu. S klidným svědomím ale současně neváhám označit propagátory hrozby tzv. Eurábie 203 jako islamofoby. V srdci Eurábie leží teze o tom, že demografie předurčuje hodnotový, morální a politický systém Evropy. Podle této teze je Evropa, tak jak ji známe, odsouzena k zániku: porodnost bílých/původních Evropanů klesá, zatímco porodnost evropských muslimů je mnohem vyšší a v kombinaci s imigrací, která je většinou muslimská, budou mít brzy muslimové v Evropě většinu. Nesmyslnost takového tvrzení lze doložit minimálně na dvou úrovních. Zaprvé samotné údaje o porodnosti a demografickém vývoji, které zastánci teze o Eurábii používají, jsou buď nepřesné, nebo úplně smyšlené. 204 Modelování demografického vývoje je komplikovanou záležitostí, jež nestojí na srovnání dvou okamžitých údajů v daném čase a teritoriu, zejména v situaci, kdy řada párů odkládá první dítě na pozdější dobu. Evropští muslimové sice v průměru vykazují větší porodnost, ale celkový trend je klesající, a to ze stejných sociálně-ekonomických důvodů jako u nemuslimského obyvatelstva (porodnost klesá i v zemích s většinovým muslimským obyvatelstvem). Například v Rakousku byla porodnost muslimských žen 3,1 dítěte na ženu v roce 1981, ale o dvacet let později je to 2,3 dítěte na muslimku. 205 Mnohem větší problém celé debaty o porodnosti, z mého pohledu nechutné, však spočívá v předpokladu, že hodnoty, názory nebo normy, kterými se lidé řídí, jsou nějakým způsobem zakódovány v DNA a jsou dědičné. To je stejně absurdní předpoklad jako domněnka, že když má někdo bílé evropské rodiče, tak okamžitě vyznává hodnoty osvícenectví, zatímco když má někdo rodiče z Maroka, tak automaticky podporuje zavedení islámského práva. 206 Sdílíme automaticky stejné hodnoty a stejný civilizační okruh se sousedem, který je sice bílý sekulární křesťan, ale domů chodí opilý a bije svoji manželku? Neschopnost rozlišovat 203 I když nejsou všichni Arabové muslimy a všichni muslimové nejsou Araby, Eurábie je konstrukt exkluzivně namířený proti muslimům a islámu. 204 Srov. PILBEAM, B.: Eurabian nightmares: American conservative discourses and the Islamisation of Europe. Journal of Transatlantic Studies, Vol. 9, No. 2, June 2011, s Tamtéž. 206 Kenan Malik použil tento příměr jako ilustraci absurdního předpokladu, na kterém podle jeho mínění staví kniha Erica Kaufmanna Shall the Religious Inherit the Earth?. Malikova kritika Kaufmannovy knihy je dostupná z: religious-inherit-earth-eric-kaufmann. 244 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

5 různorodost jednotlivých lidí a různorodost jimi zastávaných hodnot je jednou z hlavních charakteristik rasismu. A skutečně, v tomto případě jsou muslimové vnímáni spíše jako jakési etnikum nebo kultura, byť nic takového jako muslimská kultura neexistuje. 207 Přestože mnohé sociologické výzkumy jasně potvrdily, že evropští muslimové se nijak zásadně od svých nemuslimských sousedů neliší (jedinou výjimku tvoří názory na předmanželský sex, homosexualitu nebo třeba potraty, ve kterých jsou konzervativnější) 208, je jejich loajalita vůči státu zpochybňována. Politickým výrazem těchto pochybností jsou pak výroky evropských státníků o selhání multikulturalismu, legislativní omezování projevů muslimské religiozity a přitvrzování imigračních a integračních nároků, které cílí speciálně na muslimy. Selhání multikulturalismu? Obzvláště multikulturalismus se stal terčem anti-muslimských aktivistů, kteří se zadostiučiněním přivítali prohlášení o selhání této politiky z úst německé kancléřky Merkelové nebo britského ministerského předsedy Camerona. Otázkou ovšem je, co přesně selhalo. 209 Byla to skutečně politika multikulturalismu, usilující o začlenění do společnosti za podmínek, které všechny strany považují za férové? Nebo je selhání multikulturalismu spíše úspěchem politiky separování ekonomických imigrantů z druhé poloviny 20. století od dominantní společnosti v naději, že jednoho dne zase odejdou? Znamená multikulturalismus asimilaci, tedy nejen akceptování zákonů a ústavy, ale i přijetí hodnot, norem, chování, šacení nebo názorů dominantní společnosti? A co je to ta dominantní společnost? Je to křesťanská společnost, nebo sekulární společnost? Nebo v českém případě agnostická? Jaký je poměr neintegrovaných muslimů v Evropě k těm integrovaným? A proč se vůbec spojuje multikulturalismus s islámem tedy opět, existuje muslimská kultura? 207 Těžko říci, co má kulturně společného vzdělaný kosmopolitní muslim z Bejrútu a negramotný muslim z afghánských hor nebo farmář z Nigérie. Nehledě na to, že bílí muslimové, zejména konvertité, z toho obrázku vypadávají úplně. 208 Některé z těchto výzkumů cituje a komentuje David Laitin v eseji Rational Islamophobia in Europe (LAITIN, D.: Rational Islamophobia in Europe. European Journal of Sociology, Volume 51, Issue 03, December 2010, s ). Jiným vynikajícím zdrojem informací o názorech a preferencích evropských muslimů je výzkumná zpráva s názvem Muslims in Europe publikovaná Open Society Institute (Muslims in Europe. New York, London, Budapest: Open Society Institute, 2010). 209 Zda politiky označované jako multikulturalistické vyústí ve větší integraci, anebo spíše v segregaci, záleží na kontextu, v jakém jsou implementovány, a také na úmyslech, s jakými jsou vytvářeny. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 245 hlavacek.indd :46:45

6 Vezměme si příklad Francie a nepokojů na předměstích Paříže a dalších měst v roce Tato předměstí jsou sociálně vyloučené lokality s vysokou nezaměstnaností, špatně fungujícími veřejnými službami a diskriminací ze strany policie, státní správy i potenciálních zaměstnavatelů. Imigranti žijící v této lokalitě, většinou severoafrického muslimského nebo karibského či afrického křesťanského původu (ale i chudí židé z Afriky nebo chudí bílí Francouzi), nahradili dřívější imigranty italského, španělského nebo portugalského původu a chudé Francouze, a to až do takové míry, že okopírovali i jejich slang. I problémy, jimž čelili francouzští imigranti a příslušníci slabé sociální třídy v roce 2005 a kterým čelí stále, jsou ty samé, s nimiž se potýkali italští nebo španělští imigranti. Když vzplanula první auta a propukly tvrdé střety z policií, nedělo se tak kvůli islámu, i když velká část tamních imigrantů měla muslimské kořeny. 210 A přesto dostaly tyto události punc muslimských nepokojů. Vypovídá beznaděj života na pařížském předměstí o selhání multikulturalismu a nechuti muslimských imigrantů integrovat se do společnosti? Pokud ano, není pak situace Romů v České republice rovněž produktem multikulturalismu, který selhal? Zákaz nošení nikábu a burky na veřejných místech v některých evropských zemích (zákaz nošení hidžábu 211 ve francouzských školách je zvláštností francouzské laďcité) je spíše než bezpečnostním opatřením politickým prohlášením směrem k muslimské komunitě. 212 Reálný efekt obou zákazů (nikábu na veřejnosti a hidžábu ve školách) se nejeví být příliš v souladu se záměrem celého opatření, pokud tímto záměrem bylo osvobození ženy a dosažení její lepší integrace do společnosti. Francouzské studentky halící se do hidžábu nebo ženy oblékající nikáb, které tak činí z vlastního přesvědčení, se francouzskému státu vzdálily, protože jsou přesvědčeny, že byla pošlapána jejich práva na svobodu vyznání nebo svobodu sebevyjádření prostřednictvím ošacení. Ty ženy, které tak činily na nátlak, mohou být donuceny zůstat doma a studentky, jejichž rodičům na hidžábu záleží, mohou být donuceny přejít na soukromou náboženskou školu. V obou případech pozbudou šance na interakci s nemuslimskou částí společnosti. Výše zmíněná a další legislativní opatření 213, sílící anti-muslimský politický populismus, probíhající a zdánlivě nekonečná válka proti teroru, diskriminace 210 Proč nepokoje ve Francii v roce 2005 neměly vazbu na islám nebo na muslimy, zajímavým způsobem přibližuje žurnalistický blog na webu agentury Reuters: HENEGHAN, T.: Why we don t call them Muslim riots in Paris suburbs. In: Reuters [online]. 2007, November 29. Dostupné z: 211 Hidžáb je šátek, který zakrývá ženě vlasy. 212 Ze zhruba pěti milionů francouzských muslimů nosilo nikáb asi 2000 žen. V Belgii je to z počtu půl milionů muslimů méně než 50 žen. 213 Včetně zákazu minaretů ve Švýcarsku, které v době příslušného referenda byly v této zemi všeho všudy čtyři. 246 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

7 i fyzické útoky na muslimy, ale také ultra-konzervativní forma islámu šířící se především ze Saúdské Arábie, způsobují odcizení části mladých muslimů, kteří na truc svým konformním rodičům a podezřívajícímu státu viditelně deklarují svoji religiozitu. Islámské oblečení, mobilní vyzvánění, doplňky, fráze v komunikaci nebo třeba jen vous jsou výrazem hledání nové identity, nové komunity, kam mohou patřit, aniž by je někdo neustále explicitně i implicitně vylučoval. Pro část konzervativních muslimů se tyto pohnutky mísí s touhou viditelně deklarovat kritiku materialistické a (z jejich pohledu) amorální společnosti, čímž se paradoxně stávají lokálními spojenci konzervativních křesťanů nebo židů, popřípadě různých esoterických a charismatických hnutí. Do velké míry se ale jedná o určitou pózu. Islám této mladé generace je velmi odlišný od islámu sestávajícího z tradic a zvyků původních komunit, z nichž pochází první generace imigrantů. Je to islám individualizované víry, která hledá okamžitou cestu k poznání a pohrdá tradičními autoritami. 214 Těmi náboženskými autoritami, jež evropské státy na svých územích pomáhají zakládat, ve snaze vytvořit kontrolovatelný oficiální a teritoriální islám. Většina evropských muslimů, tedy těch, kteří mešity navštěvují nepravidelně, nebo dokonce vůbec 215, se těmito oficiálními islámskými institucemi necítí být reprezentována. Na druhou stranu necítí ani přílišné nutkání vymezit se proti islámským radikálům, s nimiž se normální muslimové nepovažují být nijak svázáni (syrský sekulární muslim neshledává pákistánského radikála jako svůj problém). Většina evropských muslimů je v silné defenzivě a buď je již unavená diskusemi o tom, zda je islám náboženstvím míru, či války, případně se uzavřela za hradbami čisté apologetiky. Ani představitelé oficiálních islámských struktur v Evropě i mimo ni nejsou v polemice s radikály příliš efektivní. Jednak proto, že islám (alespoň ten sunnitský) prochází již dlouhou dobu krizí autority, která není nikde lokalizovaná, a za druhé, protože jsou tito představitelé příliš blízko politickým institucím. Islámský radikalismus je ale symptomem velikých proměn, které se odehrávají jak na poli muslimské společnosti, tak na teologické úrovni. Evropští muslimové nejsou izolováni od tohoto globálního znovupromýšlení islámu ani od politického vývoje v muslimských zemích, které mohou vyústit v novou syntézu víry, modernity a hodnot považovaných v současnosti za univerzální. 214 Excelentní popis nových trendů v islámu v souvislosti s procesy globalizace a westernizace podávají knihy Oliviera Roya, zvláště Globalized Islam (ROY, O.: Globalized Islam. New York: Columbia University Press, 2004) a Islam Confronts Secularism (ROY, O.: Islam Confronts Secularism. New York: Columbia University Press, 2007). 215 Takovou frekvenci návštěv mešit evropskými muslimy potvrdily mimo jiné průzkumy European Social Survey nebo Pew Research Center, ale i národní průzkumy, ve Francii např. BROUARD, S.; TIBERJ, V.: Francais comme les Autres?: Enqueˆte sur les citoyens d origine maghrebine, africaine et turque. Paris: Sciences Po, III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 247 hlavacek.indd :46:45

8 Eurábie jako příležitost Krizi islámu nakonec vyřeší pouze muslimové a ti evropští mohou přispět velmi výrazným způsobem. Proces je to ale velmi delikátní a náchylný k rychlé politizaci a polarizaci, o kterou budou usilovat muslimští a anti-muslimští radikálové. Vývoj izraelsko-palestinského konfliktu se přímo promítá do antisemitských a antizápadních projevů v Evropě (nejen u muslimů). Vměšování evropských států do politik blízkovýchodních a severoafrických zemí jenom utvrzuje pocit evropských Arabů (opět, nejen muslimů) o pokračování koloniálních praktik z minulosti. Dopady klimatických změn a politická nestabilita vytvářejí migrační tlaky především z oblasti jižního Středomoří. 216 To může spolu s růstem nezaměstnanosti v Evropě a rozpadem sociálního státu zvýšit odpor proti imigrantům a nárůst popularity extrémně pravicových nebo populistických stran. Evropské státy, obzvláště ty s významnou muslimskou menšinou, se budou snažit ovlivnit vnitro-muslimskou debatu o modernitě, tradici a roli náboženství ve společnosti, ale současně budou muset reagovat na politické výzvy, z nichž je řada unikátních pro naše století a nad síly jednotlivých států. Asi největší z těchto výzev bude zvládnutí situace, ve které hospodářský růst již nebude buď dosažitelný, nebo žádoucí. V krajních situacích totiž mají lidé tendenci seskupit se kolem svého kmene a v boji o přežití (popř. o zachování životní úrovně) zapomenout na humanistické konvence. Německo postižené hyperinflací a hospodářskou krizí ve třicátých letech minulého století nemusí být nutně příkladem dávno překonané historie. To nejlepší, co může Evropa udělat pro překonání podobného černého scénáře, je prohloubit svoji politickou integraci, aby mohla čelit nadnárodním výzvám efektivněji a akceptovat fakt, že muslimové jsou nedílnou součástí evropské konstrukce. Vytvoření židovsko-křesťansko-islámského dynama (ne nutně chápaného v čistě náboženské rovině) kolem Středozemního moře má obrovský potenciál spirituální obnovy (nejen) evropské společnosti, ve smyslu přípravy na post-materialistickou a post-růstovou situaci, pokud by měla nastat. Jestliže taková situace nenastane, byly by ekonomické, sociální a kulturní benefity takového dynama beztak obrovské. Eurábie by se tak mohla přeměnit z hanlivého termínu evokujícího hrozbu na pozitivní pojem popisující regionální blok úspěšně navigující mlhavými vodami výzev 21. století. Podmínkou vytvoření takového bloku je vyřešení arabsko- -palestinsko-izraelského konfliktu a obdoba Marshallova plánu pro jižní a východní Středomoří, určená pro skutečně se demokratizující arabské země. Obava o ztrátu Evropy, tak jak ji známe, není na místě. Ústavy a zákony jednotlivých evropských zemí jsou dostatečně silné na to, aby si poradily s radikály všeho 216 Naopak ekonomická a dluhová krize, která postihla Evropu, měla například za následek opačnou migraci německých Turků do hospodářsky rostoucího Turecka. 248 České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě hlavacek.indd :46:45

9 druhu. Evropa jako liberální demokratický prostor není odvislá od své populace, ale od určitých hodnot a myšlenek, které mohou chřadnout i v těch státech, kde žije minimum imigrantů (např. v Maďarsku). Tyto hodnoty a myšlenky nemůže chránit hodnotově neutrální stát, jenž s trhem idejí zachází stejně jako s ekonomickým trhem. Naopak výchova k aktivnímu občanství, k demokratickým hodnotám a k pozitivnímu (multi)kulturnímu patriotismu ve smyslu péče, ne militantní obrany, by měla být hlavním posláním evropské vzdělávací soustavy, na které by se měli bez rozdílu účastnit všichni lidé žijící v Evropě. III. Evropa jako vize politické, ekonomické a sociální emancipace 249 hlavacek.indd :46:45

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Multikulturní soužití. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014

Multikulturní soužití. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014 Multikulturní soužití Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.20 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: duben 2014 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2000)21 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 5 POTÍRÁNÍ NESNÁŠENLIVOSTI A DISKRIMINACE SMĚŘUJÍCÍ VŮČI MUSLIMŮM PŘIJATO

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/15 vydáno dne 16.6.15 CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? Islámský fundamentalismus, mezinárodní organizovaný zločin, terorismus jsou stabilně považovány

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (3-5 minut) vyloží základní parametry své

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války Přednáška č. 2 Mezinárodní systém Studené války Vznik Studené války symbolické mezníky: svržení amerických atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki spuštění "železné opony" v Churchillově projevu ve Fulltonu

Více

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll Obsah Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti....... ll Jeden svět nás a těch druhých... 12 Společenské vědy a politika na scéně... 14 Tolerance a hodnotová opora... 16 Obecné tendence a jejich rizika...

Více

1/9. Česká republika. Migrace sběr: Souhlasíte se slovy prezidenta Zemana, že migrace je řízená invaze, která nás má rozvrátit?

1/9. Česká republika. Migrace sběr: Souhlasíte se slovy prezidenta Zemana, že migrace je řízená invaze, která nás má rozvrátit? 5 5 1 1/9 Souhlasíte se slovy prezidenta Zemana že migrace je řízená invaze která nás má rozvrátit? 8% 1 26% 38% cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů 35+ 14% ZŠ 19% OU

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ Počátek arabsko-izraelského konfliktu Původ arabsko-izraelského konfliktu je předmětem nesčetných debat. Za jeho prvopočátek se považují například biblické nepřátelství mezi dvěma Abrahámovými syny, Izákem

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

1/6. Česká republika S 1 6. Účast českého prezidenta na oslavách konce 2. světové války v Moskvě

1/6. Česká republika S 1 6. Účast českého prezidenta na oslavách konce 2. světové války v Moskvě S 1 1/ Považujete 70. výročí konce druhé světové války za významnou událost? rozhodně ne 5 spíše ne 12 Rozhodně ano 7 nevím 2 spíše ano 14 18+ 53 02 25+ 35+ 55+ ZŠ OU SŠ 14% SOŠ S 2 2/ Na účasti prezidenta

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let.

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. SOUHLASÍM SOUHLASÍM 100.00% 631 Total Respondents: 631 1 / 26

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Česká republika po roce 1989 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Revoluce v roce 1989 Nové vymezení vztahu vůči náboženství Bude mít nový politický řád morální rozměr? Náboženství = tradiční skupiny

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ OBCHOD SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace CEBES, 2.4. 2015 Řecko a Itálie svou vlastní nečinností, pod dozorem Bruselu, otevřeli Evropu

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Zamyšlení nad prioritami do budoucna

Zamyšlení nad prioritami do budoucna Zamyšlení nad prioritami do budoucna Konference České Národní parky 2016 Sekce: Současné výzvy a cíle NP Ladislav Miko Evropská Komise Co je a co má být národní park? Definice: tradice vs. Legislativní

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 6. olomoucká sociologická konference Olomouc 19.-21.října 2016 www.kriminologie.cz

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Kvalita sociální práce v souvislosti s uskutečňováním profesních hodnot. Mgr. Monika Flídrová

Kvalita sociální práce v souvislosti s uskutečňováním profesních hodnot. Mgr. Monika Flídrová Kvalita sociální práce v souvislosti s uskutečňováním profesních hodnot Mgr. Monika Flídrová Cíle 1) uvést do problematiky hledání identity sociální práce 2) představit některá již definovaná východiska

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Světový terorismus 21. století. 1 vyučovací hodina (45 minut)

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Světový terorismus 21. století. 1 vyučovací hodina (45 minut) Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Název učební jednotky (téma) Světový terorismus 21. století Stručná anotace učební jednotky V této učební lekci se budeme věnovat světovému terorismu 21. století.

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2014

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2014 ov1413 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 8 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Migrační politiky modely a příklady (Kanada, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko)

Migrační politiky modely a příklady (Kanada, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko) Migrační politiky modely a příklady (Kanada, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko) Migrační politika Definice: Všechny politiky ovlivňující mezinárodní migraci (UN 1998) anebo ty, které se přímo

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více