Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum"

Transkript

1 Pentagram Lectorium Rosicrucianum Tajemné růžové zahrady Svetlo ma našlo Druhá strana Světla Mé jméno je foton Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? Svetlo očí Mať čas: vpustiť Svetlo 2012 ČÍSLO 5

2 Pentagram vychází šestkrát ročně v holandském, německém, anglickém, francouzském, portugalském, španělském, maďarském a česko-slovenském jazyce. V bulharském, finském, řeckém, italském, polském, ruském a švédském jazyce vychází Pentagram čtyřikrát ročně. Šéfredaktor A. H. v. d. Brul Redakční rada P. Huijs Redakce Pentagram Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Administrace Medzinárodná škola Zlatého Ružokríža Lectorium Rosicrucianum Masarykova 1 2 SK Košice Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Nové sady 4 CZ Brno K překladu použito: německé vydání Pentagramm 6/2011 anglické vydání Pentagram 2/201 2 maďarské vydání Pentagram 2/201 2 Vydavatel Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Autor Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 5 NL-2011 JS Haarlem Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis Pentagram chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis Pentagram vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili. Kopie ne bez písemného souhlasu Evidenční číslo MK ČR E

3 Pentagram Číslo 5/2012 Obsah Svetlo! Najväčšie mystérium, všetkým prenikajúca, neuchopiteľná, neprekonateľná, všetko predstihujúca krása, čo je to, čo si Ty zo Seba Samej odhalila? Čo je to, čo Ti ľudia ukradli, v svojom pokúšaní sa dosiahnuť nekonečno? Buď pozdravené, sväté Svetlo, Prvorodený Neba! Alebo by som Ťa mohol nazývať netrestajúcim Večným s večne Žiariacimi? Lebo Boh je Svetlom a len v neprístupnom Svetle spočíval od Večností, spočíval tak v Tebe, žiariaci prúd žiariaceho nestvoreného bytia! John Milton, Stratený raj, kniha 3. O ranních červáncích a žáru slunce Nebo: jak člověk přichází ke světlu 2 Svetlo ma našlo Päťnásobná Gnóza 4 Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 9 Druhá strana Světla 12 Mé jméno je foton Nejznámější jsem ve formě světla 17 Lokasenna Lokiho rozpor Edda závěr 22 Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? 27 Svetlo očí 30 Ten Jediný 33 Manifestace Světla 34 Překročení hranic Postřehy k Revoluci Nádherná kniha 37 Jiný, hlubší vhled Co je pravou podstatou světla? 38 Mať čas: vpustiť Svetlo 40 Vo všetkom je Svetlo rozpoznaj ho v svojom blížnom 43 Obal: Mark Rothko (detail)

4 2 Pentagram 5/201 2

5 O ranních červáncích a žáru slunce NEBO: JAK ČLOVĚK PŘICHÁZÍ KE SVĚTLU Pro koho nabyla Gnose v životě svou důležitost a kdo vnímá jinou skutečnost zásadně odlišnou od té, kterou už zná, pro toho bude naprosto jasné, že pojem Světlo by měl být viděn v tomto světle. Neboť ačkoli se dá hovořit o setkání Gnose a člověka, Gnose a vesmíru, je to právě toto setkání, střet obou těchto zásadně odlišných stavů Světla, který dává vzniknout pochopení. Můžeme hovořit o světle, u něhož známe rychlost a které je pro nás do určitého spektra viditelné, a o jiném, nezměrném Světle, o kterém svědčí Jan ve svém evangeliu, ačkoli on sám jím není. Světlo, skrze které je možný lidský život, světlo, které nás obklopuje, zahřívá a osvětluje, je bezpochyby nejvytříbenější a nejvyšší aspekt stvoření. Přesto ačkoli působí na stejném principu, proudí ze stejného zdroje a odráží se od těla není to Používáme velké formáty, protože jsou jednoznačné. Používáme horizontální plochy, protože ničí iluzi a odhalují skutečnost. Mark Rothko č. 8, kolem stejné světlo. Jan není tím Světlem, hovoří ale o Světle, přináší Světlo. Je člověkem, který Gnosi, poznání o tom nalezl v srdci. Nesmírné Světlo nebo Světlo, Světlo jako vyzařování Toho, Tao nebo Bůh. Hermetická moudrost objasňuje, jak může člověk dospět k poznání tohoto Světla. Světlo lze naznačit slovem duch, duch ve smyslu moudrosti, jako skutečná moudrost, jako božské myšlení. Hermes hovoří o moudrosti, která myslí v tichu. Jan se stal tichým člověkem. V tichém srdci, kde panuje blahý klid, se může vyjadřovat tato moudrost a působit potom v myšlení takového člověka jako setkání. Na základě tohoto setkání může člověk hovořit o světle, o viditelném, přesto tajemném světle, a vnitřním Světle, o Světle jako neviditelném ohni a o původu tohoto ohně, o ranních červáncích a žáru slunce, jiskře a ohni, o člověku a o Otci Světel. Doufáme, že ve dvou vydáních Pentagramu o světle se nám podaří o tom podat svědectví. O ranních červáncích a žáru slunce 3

6 PÄŤNÁSOBNÁ GNÓZA Svetlo ma našlo Catharose de Petri Škola Zlatého Ružokríža stojí v novom poli, v úplne novej atmosfére. Mávajúce, volajúce a dopredu pobádajúce Svetlo zastalo nad jaskyňou zrodu, a v tejto jaskyni sa prebudilo niečo úplne Nové. Teraz ale stojí skupina pred úlohou nechať rásť to Nové, a krajinu jeho zrodu s celým jeho okolím nie kultivovať, ale transfigurovať. Žiaci Školy, ktorí počas dlhých rokov pozorovali vývoj a kráčanie Školy, vedia, že tento vývoj a toto kráčanie bolo charakterizované fázami s navzájom veľmi zreteľnými odlišnosťami. Tieto odlišnosti nepredstavujú žiadne ostré protiklady, ale stoja omnoho viac v navzájom logickej súvislosti. Je to ako s vysťahovaním starých semitských národov z Egyptu do Zasľúbenej Zeme. Je to príbeh každého gnostického bratstva, ktoré sa chcelo vydať na cestu do novej skutočnosti. V prvej fáze si bude formujúca sa skupina jasne vedomá tiesne a zajatia, v ktorom žije, a reptá, jasne protestuje. Psychologicky je to úplne vysvetliteľné, lebo v takom stave vystupuje z podvedomia stále silnejšie vedomie pre historickej otčiny, kde to bolo celkom inak, lepšie, áno, veľmi dobre. Z toho vzniká v tejto prvej fáze domnienka a aj zrejmé úsilie zlepšiť tak osobné, ako aj skupinové okolnosti, tak či onak vonkajšie podmienky zajatia, ba dokonca ich aj správne znesiteľne utvárať. Z toho vystupuje okultné nasmerovanie a všeobecné humánno etické zjavenie. Vtedy sa ešte nevie, že ukončenie takej fázy je absolútne na jej murároch, ktorí musia naraziť na svoje hranice. Lebo Kráľovská Ríša Boha na Zemi nie je uskutočniteľná; skutočný poriadok v zmysle svetovej spoločnosti duší nemôže byť založený Holubica, symbol Ducha, v azúrovom poli s päťcípou hviezdou, ako dokonalý človek duše, ktorý zdraví Ducha. Obrázok na hodvábe, ktorý daroval Antonín Gadal Catharose de Petri. 4 Pentagram 5/201 2

7 Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri, zakladatelia Duchovnej Školy Zlatého Ružokríža, popísali cestu, ktorá vedie k oslobodeniu duše. Činili to okrem iného na základe pôvodných textov univerzálneho učenia, ktoré žiakom Duchovnej Školy a záujemcom objasňovali a svojím životom dokazovali. Svetlo ma našlo 5

8 Byť ničím, nevlastniť nič, a predsa byť zahalený Svetlom, to premieňa hľadajúceho na radostiplného človeka. v svete dialektiky, lebo núdzový poriadok dialektiky je pohybovaný prostredníctvom protikladov. Okultný človek povyšuje sám seba, on je v najpravejšom zmysle slova ja centrálnym človekom, ktorý síce pozná svoje ohraničenia, svoje nedostatky, ale chce sa nad všetko povzniesť prostredníctvom kultúry svojho ja, svojho seba. Tomuto človeku prvej fázy ujde, že je to nemožné, že práve prostredníctvom tohto je vyvolaný protiklad. Biela mágia bola teda stále aj stvoriteľkou čiernej mágie, lebo keď Ja prostredníctvom jednej alebo inej kultúry dosiahne určitý vrchol a je v dialektike konfrontované s pármi protikladov, musí sa udržať a začať boj o život. A tak skĺzne biela mágia do čiernej so všetkými tomu zodpovedajúcimi následkami. To je Vám veľmi známe. Keď teda po takejto veľmi bolestnej skúsenosti u človeka prvej fázy naďalej neotrasiteľne prežíva idea stratenej otčiny, vstúpi do druhej fázy: fázy úteku, fázy vystúpenia von! V tejto fáze sa jasne a úplne dištancuje od všetkého starého a rozláme všetky staré spojenia či väzby. Potom prechádza k negácii. Sťahuje sa späť s čistým, žijúcim chápaním: Moja ríša nie je z tohto sveta! A potom potom nasleduje púšť! Lebo ako sa má nájsť v tomto svete ríša, ktorá nie je z tohto sveta? Ako sa má s podstatou existencie, ktorá pochádza z prírodného narodenia a rozvíjala sa cez ňu, dokázať vstúpiť do inej prírody? Preto je druhá fáza púšť. Človek tiahne cez piesok púšte prírody protikladov. Ale kam musí tiahnuť? A tak kráča zamotanou cestou: ale či tiahne na sever alebo na juh, na východ alebo na západ je to všetko to isté. Všade len piesok, ktorý mu tečie cez prsty. To, čo je na osoh, ako čítame v Starom Zákone, je to, že sa skoro vstane alebo dlho ostáva bdelým. Potom sa ďalej je chlieb bolestí. To nie je nič nové pod slnkom. Všetko, čo je a všetko, čo príde, už bolo v stáročiach, ktoré boli pred nami. Kazateľ bol veru chodec púšťou, človek druhej fázy! Absolútne poznanie, že všetko je nič, existovať nemôže nič, tá namáhavá púť cez púšť, má predsa však ohromné psychologické následky. Ona spôsobuje po rôznych kŕčoch strachu a odporov upokojenie, rozplývanie toho Ja v ja rozpúšťaní a seba umŕtvovaní. Na začiatku sa považuje táto zážitkom púšte spôsobená záhuba tohto Ja za smutnú. Ale to je len dočasné; lebo zostup tohto Ja je hlboký bod. Na konci tejto fázy bude človek podobný piesku 6 Pentagram 5/201 2

9 púšte, ale v tomto stave vzniká v systéme človeka otvorenosť pre nové Svetlo. Je to veľký zázrak. V hĺbke svojej bytosti našiel človek Gnózu, každopádne jej žiariacu schopnosť. Kto tak našiel v tejto fáze púšte toto Svetlo, videl toto Svetlo, ten vstúpi do tretej fázy. Začne púť k Jordánu, cestu k žijúcemu stavu duše. Svetlo je sila, ktorá pútnikovi púšte poskytne moc prejsť k novému jednaniu. Preto tretia fáza už viac nebude charakterizovaná okultným aspektom vecí, pokusom v starom a cez staré sebe dosiahnuť cieľ, ale teraz vzniká mystické zažívanie, mystika vďačnosti, istoty a lásky! Vedenie, že sám osebe nie som nič, nič nevlastním, a predsa budem zahalený Svetlom, robí z človeka mystika, vďačného, Svetlo chváliaceho a ceniaceho si človeka. Škola a žiak sa v tejto skúsenosti Svetla blížia zdroju Svetla, prúdu Boha. Toto priblíženie môže mať len jeden koniec, a to zrodenie nového stavu duše. Potom nasleduje štvrtá fáza, fáza krížovej cesty ruže. Lebo keď vstúpi skupina do štvrtej fázy, ide o to, aby sa nový zrodený životný princíp priniesol domov, a to v prírode, ktorá je nepriateľská a cudzia tomuto princípu, a aby sa chránil a uchovával v bezpečí pred všetkými nebezpečenstvami. V skutočnosti Škola a žiak, ktorý s ňou prešiel cez prúd, stoja v novom poli, v skutočne Zasľúbenej Zemi. Svetlo, ukazujúce smer, volajúce a pobádajúce vpred, sa opravdivo zastavilo nad jaskyňou zrodu, a v jaskyni zrodu sa prebudilo niečo úplne Nové. Ale teraz stojí skupina pred úlohou, aby to Nové priviedla k vzrastu a krajinu tohto zrodu s celým jej okolím nie kultivovala, ale transfigurovala. Preto v biblii musí byť Zasľúbená Zem vydobytá z rúk našich protivníkov. A to je krížová cesta ruží! Ruže sú nové princípy života, ktoré sú oslobodené prostredníctvom znovuzrodenia duše, a tieto ruže musia byť privedené k vzrastu. Preto je ozajstné ružokrižiactvo veľmi dôrazne kristo centrické, je to absolútna gnostická transfigurácia a nie je v žiadnom ohľade ani prinajmenšom okultná. Ten, kto je zapálený Duchom Boha, musí byť pripravený, aby v Ježišovi umrel a tak sa odvážil byť skutočným Ružokrižiakom. A potom sa vstupuje aj do piatej fázy, ktorá sa nazýva znovuzrodením zo Svätého Ducha. Piata fáza je fáza tých dvakrát zrodených. Žiak oslavuje prvý zrod v Chrestos zrodenie duše; druhý zrod je zrod Krista, prekonanie všetkých protivenstiev prostredníctvom duše, znovu stvorenie Sľúbenej Zeme prostredníctvom transfigurácie, zjednotenie dokonalého človeka duše s Duchom, so samotným Otcom. To je dokonalé oživenie Svetlo ma našlo 7

10 Nového Jeruzalema s jeho žiariacim chrámom Zlatej Hlavy. Kto dokáže chápať túto päťnásobnú cestu Školy a kandidáta v gnostických mystériách, rozpozná teraz výnimočný význam, ktorý má prichádzajúca perióda pre celé Živé Telo mladej Gnózy. Prvých päť fáz Živého Tela mladej Gnózy je úplne vo vzájomnom súlade s päťnásobnou cestou, ktorú sme sa Vám pokúsili opísať. V novom Gnostickom Kráľovstve bude potom cesta preskúmaná až po oslobodzujúci život žijúceho stavu duše. Tak dlho, kým je to do určitej miery možné, bude Škola mladej Gnózy udržiavať v našich časoch otvorenú túto cestu pre všetkých, ktorí po nej túžia a chcú kráčať tak komplikovaným chodníkom. Pre všetkých, ktorí túto veľkú a nádhernú prácu uskutočnia, nastane čas mieru, harmónie a hlbokého pokoja veľkého spoločenstva duší. Teraz, keďže je hotová časť stavby, môžu a musia byť všetky aspekty privedené navzájom do rovnováhy v Škole i v živote žiaka, na blaho všetkých. Stratený vzhľadom na seba som v púšti sám vyvolený prostredníctvom viac Ne Bytia môjho Svetlo ma našlo Svetlo Slnka Zlatého ktoré zo sucha ma k Prúdu Boha volá! 8 Pentagram 5/201 2

11 Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou Od roku budú články, ktoré budú vychádzať v tomto časopise, napísané domácimi i zahraničnými žiakmi a priateľmi. Je obohacujúce aj podnetné, keď si tí, ktorí hľadajú múdrosť, môžu navzájom celosvetovo vymieňať svoje myšlienky, predstavy a intuície. Pentagram ako fórum rád poskytne priestor na tento účel. Týmto vydaním končíme 33. ročník časopisu Pentagram. 1 Počas 33 rokov spolupracovníci zo všetkých pracovných polí vykonali všetko, aby sa podelili o prejavené Svetlo so všetkými čitateľmi tohto časopisu, ktorí sú pre to otvorení. Duchovná Škola sa pozerá nazad na dlhý rad publikácií, počnúc prvým časopisom Het Rozekruis (holandsky: Ružokríž ), ktorý uzrel svetlo sveta v decembri r Vždy existoval nejaký časopis niekedy dokonca viacero, ktorý sledoval každý nový vývoj a fázu v procese zrodu Školy Ružokríža, vysvetľoval a opisoval ju. Je to ako nejaká kronika ba vlastne omnoho viac ako kronika! Čitateľ môže vnútri článkov Pentagramu objaviť tri rôzne charakteristiky: 1. zaoberá sa múdrosťou Gnózy; 2. reakcie na ňu, ako aj jej vplyv na hľadajúcich ľudí; 3. vysvetľuje vývoj vo svete, ktorý s tým súvisí. Počas tohto obdobia, ktoré je práve istý čas za nami, boli publikácie Školy prácou inšpirovanej skupiny, ktorá vychádzajúc z Holandska vysvetľovala žiakom na celom svete zmysel a spôsoby práce Lectorium Rosicrucianum a bližšie objasňovala vývoje vnútri jednotlivých pracovných polí. Táto etapa už patrí minulosti. Teraz vidíme úplne inú krajinu v celosvetovej práci, v ktorej sa Univerzálne Učenie roznáša do siedmich regiónov. Inšpirácia vychádza z toho jedného zdroja, ktorý našu prácu v činoch robí jednou. Je to pozitívny, napínavý a neobyčajne zaujímavý vývoj, ktorý pred nami leží. V tomto svetle sa javí, že vnútri celosvetovej práce Duchovnej Školy má Pentagram dôležitú úlohu, ktorá prekračuje hranice, lebo vychádza v 42 krajinách a v 17 jazykoch s rovnakým obsahom! Z času na čas sa osvedčuje ako vynikajúce médium, aby navrátil tep modernej Duchovnej Škole. Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 9

12 Od roku 2012 budú články, ktoré vyjdú v tomto časopise, napísané domácimi i zahraničnými žiakmi a priateľmi. V rámci jednotlivých krajín sú skupiny pisateľov, ktoré sa pravidelne stretávajú, aby sa dohovárali, o čom by mohli písať alebo aby naplánovali námety na určité témy či individuálne články. Je obohacujúce aj podnetné, keď si tí, ktorí hľadajú pravdu, môžu navzájom vymieňať svoje myšlienky, predstavy a intuície. Pentagram ako fórum rád poskytuje na tento účel priestor a redakcia ustavične hľadá články zo všetkých krajín a regiónov. Veď žiak ostáva vždy hľadajúcim. On alebo ona reaguje na aktívnu silu Gnózy, ktorá mu je hojne odovzdávaná v Duchovnej Škole. Zaujíma sa o dianie v svete, pretože je v svete a preto je aj spoluzodpovedný za všetko, čo sa v ňom vyvíja. Každý vývoj môže byť zároveň i šancou na to, aby ešte lepšie pracoval a slúžil. Tak sa človek vždy nasmeruje na pravdu a bude aj on sám pravdivým. V svojom napísanom slove si je vedomý, že svet vonkajška umožňuje vyjaviť z toho len jednu stranu. Svojou mysľou, svojou hlavou túži po tom, aby spoznal, aby obsiahol, aby láskyplne pochopil: Gnózu. Jeho srdce sa zacieľuje na skutočnú krásu, na vnútornú krásu morálky, 1 0 Pentagram 5/201 2

13 rozumu a duše. Lebo opravdivá krása pochádza z Jediného Dobrého, zo samotného Boha. A tam, kde sa ním naplní hlava i srdce, tam sa o tom chce svedčiť skutkom, napríklad perom. Pred vedomím sa zreteľne ukazujú dva prírodné poriadky: Existuje večný a nemenný svet Svetla. A existuje svet, v ktorom nič nie je stále a kde všetko znovu zaniká. Aká je to radosť, že ten druhý svet je predsa len zahalený ideálnym Svetlom, ktoré sa spája so Svetlom v samotnom človeku a tak umožňuje, aby sa v človeku prebudila Svetelná Bytosť a priviedla sa k rozvinutiu! Preto sa cíti redakcia zodpovedná za to, aby poskytla tomuto Svetlu reč, aby sa skutočne prejavilo, a aby nechala zaznievať pieseň oslobodenia, nakoľko je to len možné. Vždy hľadáme nové dotyky prostredníctvom Svetla, čítajúc s vnímavým srdcom to, ako iní pracovali so Svetlom. Lebo z výsledkov, ktoré oni vydobyli, môže vzniknúť inšpirácia pre nové. Odovzdávame sa tomu, keď o tom čítame alebo píšeme. Preto prosíme žiakov zo všetkých regiónov, aby nám nechali doručiť svoje články, aby mohol Pentagram robiť aktuálnu prácu Duchovnej Školy ešte viac ako dnes známu po celom svete a týmto spôsobom sa mohla urobiť rozpoznateľnou znovuzrodená duša. Redakcia Svoje články môžete zasielať na adresu: Redactie Pentagram p/a Conferentieoord Renova Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Nederland Holandsko Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnutia, či článok eventuálne pozmenený alebo skrátený bude vydaný. Poznámky: 1 Číslovanie vydávania časopisu Pentagram v tomto článku vychádza z holandského vydávania, pričom pôvodné vydanie časopisu tohto česko-slovenského prekladu bol posledným vydaním 33. ročníka holandského vydávania časopisu Pentagram. České a slovenské vydávanie časopisu Pentagram začalo neskôr a spoločné česko-slovenské vydávanie začalo v r ako preklad z pôvodných textov holandského vydania (cez nemecký, anglický či maďarský preklad). Pozn. prekl. Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 11

14 Druhá strana Světla Lidé vždycky mají stín, myslí si cestovatel. A proč by ho také měli chtít ztratit? Co je na něm špatného? Může člověk žít bez stínu? Cestovatel hledá opak stínu: průhlednost. Vlak se žene vysokou rychlostí. Cestovatel se dívá z okna na hru světla a stínů létajících kolem. Fascinující. Malá holčička zjevně přemýšlí stejně, protože říká: Podívej, tati, jak ty stíny jsou dlouhé! Cestovatel je překvapený, když její otec začíná zdlouhavou přednášku o světle a stínu, rozpracovanou do posledního detailu. Končí slovy: Proto, když stojíš na rovníku, nemáš žádný stín. Ve vlaku je to neobvyklý rozhovor. Roky si cestovatel pamatuje tuto příhodu a občas mu vytane v paměti. Zejména poslední věta, ale on se tím dále nezabývá až do chvíle, kdy během jedné párty si jeho přátelé navzájem ukazují krátké, pěkné filmy na internetu. Je zde také film o malé holčičce, která zpanikaří, když uvidí svůj vlastní stín. Přátelé se svíjejí smíchy a pouští film několikrát, aby se znovu smáli vystrašené malé holčičce. Cestovatel si sice nemyslí, že ustrašené malé holčičky jsou k smíchu, ale i přesto se ještě znovu dívá. Něco to v něm evokuje, ale párty pokračuje dál a on se připojuje k oslavám. Přesto se to k němu stále vrací. Měl by s tím něco udělat. To nemůže být náhoda, že tyto dvě příhody se stínem v něm tak dlouho zůstávají. Během svých cest si přehrává v mysli tyto dva zážitky. Pamatuje si pouze poslední větu konverzace otce s dcerou. I ten film má stále ještě 1 2 Pentagram 5/201 2

15 Don Relyea, Rote Rahmen (Červené rámy). Abstraktní geometrické umění, 2005 v čerstvé paměti. První je tedy případ rovníku. Jeho bohatá představivost předpokládá, že dívka, které je přibližně dvacet, možná pojede do Afriky si ověřit, zda příběh jejího otce je pravdivý. Není snadné najít přesně rovník, ale podaří se jí to. Stoupne si přímo na něj, ale bohužel: má stále malý stín. Snaží se být plochá, jak jen to je možné, ale ne, pořád je tam. I kdyby byla plochá jako papír, stále by měla stín. Lidé vždy mají stín, myslí si cestovatel. A proč by ho také měli chtít ztratit? Co je na něm špatného? Proč ta druhá dívka panikařila, když viděla svůj vlastní stín? Druhá strana Světla 1 3

16 Fantazie evokovala v jeho mysli představu lidí s Janusovými hlavami: když jejich lepší strana byla vepředu, ta horší byla pod jejich vlasy a naopak. Hledal ve své paměti a také na internetu vše kolem stínů a zjistil řadu věcí, ze kterých udělal malý úhledný seznam: 1. Platónův příběh o lidech, kteří byli spoutáni v jeskyni zády k ohni tak, že po celý svůj život viděli jen stíny. Evidentně je považovali za skutečné, protože neznali realitu. 2. Stíny bývají většinou spojovány se smrtí a obecně s nepříjemnými věcmi. 3. Existují však děti, které si vymýšlejí veselé hry se svými stíny. 4. Existuje jen málo dospělých, kteří si hrají jako děti; mnozí však z psychologického hlediska zápasí se svým stínem a podstupují terapie. 5. Princip stínu inspiroval mnoho autorů, aby psali příběhy o lidech bez stínu, nebo o stínech, které vedou svůj vlastní život a dokonce začnou ovládat člověka. Například Hans Christian Andersen. 6. Existuje mnoho pověr, které mají něco společného se stíny. Někteří lidé se bojí postavit na stín někoho jiného a děti v záchvatu hněvu občas dupou po stínu svých rodičů. Platónův příběh cestovatele znepokojil. Existence jiné reality se mu zdála 1 4 Pentagram 5/201 2

17 jako reálná možnost, ale jak by to ti lidé v jeskyni vlastně mohli zjistit? Byl také připraven přijmout možnost, že i on sám viděl jen stíny. Ve skutečnosti mohl jen doufat, že všechno kolem něj není konečnou realitou. Někdy ho to opravdu rozesmutňovalo. Nicméně se však stávaly také dojemné a úchvatné věci! Někdy hudba nebo slovo nebo strom byly schopny ho hluboce zasáhnout Jak to bylo možné? Nebo se Platónův příběh týkal pouze toho psychologického stínu ve smyslu naší vlastní temné stránky? Jung psal o tom, že během našeho života vytěsňujeme část našich vlastností do podvědomí a snažíme se ukázat vnějšímu světu pouze tu část, kterou jsme sami přijali. Avšak náš stín nás doprovází a v neočekávaných okamžicích ho sami vidíme. Pak jsme celí bez sebe, lžeme nebo děláme něco jiného, než chceme. Nebo to promítáme na ostatní a odsuzujeme je za vlastnosti, které již sami u sebe nevidíme. V tomto kontextu bylo chování vyděšené holčičky zcela pochopitelné. Ale cestovatel se sám už v projekci docela vyznal. Byl také schopen rozpoznat své vlastní projekce a uspořádat si je v nitru. Od té doby už věděl, že člověk má všechny možné vlastnosti a proto ve skutečnosti také všechny možnosti. Tento objev byl jistě přínosný. Přesto dál uvažoval, zda člověk, v psychologickém smyslu, by pak už neměl temnou stranu nebo stinnou stránku. Neznal odpověď, ale otázka tu i nadále existovala. Po nějaké době došel k závěru, že dokud se bude člověk jakkoliv chovat, tak bude vždy vrhat stín. Fantazie evokovala v jeho mysli představu lidí s Janusovými hlavami: když jejich lepší strana byla vepředu, ta horší byla pod jejich vlasy a naopak. Pak lze pochopit, že každý z nás, stejně jako ostatní nosí tuto stinnou stránku v sobě. To by vyřešilo spoustu problémů. Nikdy totiž nemůžeme ukazovat obě strany současně, protože jsou navzájem v opozici. Bylo obtížné si to představit. A tak se vrátil ke své první myšlence o stínu, k dívce, která se pokusila postavit na rovník plochá jako papír. Zjistili byste, že to není možné. Pochopili byste, že když asimilujete vnitřní stín, tak stále nejste bílí, ale šediví, protože stále jste. A cestovatel se rozhodl, že dívka by si zasloužila zjistit po všem svém úsilí, že pouze samo světlo nemá žádný stín, a že Druhá strana Světla 1 5

18 jediný způsob, jak nevrhat stín je být naprosto transparentním, absolutním ne bytím. Bylo by to možné? A mohla by pak transparentní lidská bytost vidět stejně, jak vidí samotné Světlo? Byla by schopna podívat se na zemi a vidět jen Světlo, projekci Světla samého. Její transparentní pohled by viděl skrz všechno, protože světlo je schopné proniknout všude, jestliže mu již člověk nestojí v cestě. Účel existence by se jí stal jasným. Už nebude nazývat ani to nejmenší z nejmenších bezvýznamným. Konečně by poznala záměr s holčičkami, stromy, hudbou a stíny. A její štěstí by vrhalo malé jiskřičky světla na všechno, co by její oči spatřily. 1 6 Pentagram 5/201 2

19 NEJZNÁMĚJŠÍ JSEM VE FORMĚ SVĚTLA Mé jméno je foton Jak se jmenuješ ty, vím, ale víš ty, kdo jsem já? Co se týče světla, je to totiž nutné. To je oblast mojí specializace. Dovolte, abych se představil, mé jméno je foton. Někteří lidé mně také jednoduše říkají částice světla. Fotony jsou kvanta energie, která se uvolňují, když elektrony v atomu přestupují z vyšší oběžné dráhy na nižší. Takto je jednoduše naznačen náš úkol postarat se, aby elektrony řádně obíhaly kolem atomového jádra. Ano, řídíme to my uvnitř každého atomu. Společně s elektrony jsme my, fotony, nejdůležitější elementární částice v kosmu. Bez fotonů by nebylo universum, svět, lidé, atomy. Ach, úplně jsem zapomněl představit se také svým příjmením, které zní elektromagnetická síla. Ale to už jsi nejspíš dávno pochopil. Naše rodina pochází z jedné ze čtyř rodin sil, které se starají o to, aby svět existoval i nadále. Dvě síly působí v atomovém jádru, jedna slabá a jedna jaderná (neboli silná) síla, a vně jádra působí ještě dvě další síly, síla gravitace a elektromagnetická síla. S hrdostí mohu tvrdit, že má rodina je ta zdaleka nejdůležitější. Krásně to v jedné ze svých knih popsal Gerrit Teule. Vysvětlil v ní, že spolupůsobení těchto čtyř sil se dá přirovnat k divadelnímu představení. První dvě atomové síly vytvářejí kulisy a jsou důležitým, i když pasivním prvkem. Podlaha scény je určena pro gravitační sílu, která vlastně divadelní hru vůbec umožňuje. A na jevišti se horlivě snaží a ukazuje své umění elektromagnetická síla. Můžeme být přirovnáváni také k poštovním doručovatelům, kteří roznášejí balíčky energie (informace), samozřejmě o trochu rychleji než normální listonoši fotony se řítí universem rychlostí km za vteřinu. Vzhledem k obrovským vzdálenostem v kosmu, jsou na cestách zpravidla dosti dlouho. Hubbleovým radioteleskopem je možné identifikovat hvězdné systémy, jejichž světlo je na cestě mnoho světelných let, což by ještě do jisté míry mohly být novoroční pozdravy z dob egyptských faraónů. Mé jméno je foton 1 7

20 Nejlépe nás znáte ve formě světla. Světlem přitom nemíním jen viditelné světlo s jeho barevným spektrem od červené po modrou, protože je to pouze jeho malá část. Při srovnání světla s hudební stupnicí tedy existují ještě tóny, které leží nad a pod vnímatelným rozsahem slyšitelnosti. Například ultrafialové světlo není sice pro člověka viditelné, ale přesto je to světlo, které lze pomocí citlivé fotografické desky zviditelnit. Frekvence jeho kmitů je významně vyšší než viditelného světla. Při ještě vyšších kmitočtech se mluví o rentgenovém nebo gamma záření. Když se kmitočet snižuje, přechází světlo od modré barvy přes barvu červenou až k infračervenému (tepelnému) záření. Televizní vlny, stejně jako krátké a dlouhé rádiové vlny, mají ještě nižší frekvenci. Toto vše je naše práce. Oči člověka jsou úžasný nástroj. Pět nebo šest mých bratrů a sester, kteří mohou zasáhnout lidské oko, postačí, aby nervová buňka zaslala zprávu do mozku. Kdyby bylo lidské oko třeba jen desetkrát citlivější, mohl by člověk rozpoznat slabé světlo jednotlivých barev jako malé světelné záblesky. V naší rodině existují také tak zvané virtuální fotony, které pendlují sem a tam mezi polem energie nulového bodu a fyzickým světem. Narážejí na subatomární částice z vyšších energetických polí, jsou jimi absorbovány a přecházejí na vyšší energetický stav. Takovýto foton se potom označuje jako virtuální, protože nezůstává v našem materiálním světě. Je potřebný pouze pro výměnu energií. Nejenom elektrotechnické a elektronické přístroje fungují na bázi této elektromagnetické síly, ale i všechny struktury a mechanismy v lidském těle pracují na tomto základě. Takto společně s elektrony hrajeme rozhodující roli při spolupráci ducha a těla. Připadá nám komické, že mnoho lékařů pracuje s nejmodernějšími přístroji na základě elektromagnetické síly a přesto k nim dosud nepronikla myšlenka, že lidské tělo funguje na stejném principu. Naše existence ale 1 8 Pentagram 5/201 2

21 Don Relyea, Stadtlandschaften mit Leitern und Helipads II (Městské krajiny s žebříky a heliporty II). Abstraktní geometrické umění, 2005 pro člověka neznamená pouze pozitivní, slunečné, stránky. Elektromagnetická síla je nádherná možnost pokud není vědci komerčně zneužita. Tím míním nekontrolovatelnou telekomunikaci s jejím pulzujícím zářením. Srovnatelné záření se v přírodě nevyskytuje! Energetické balíčky (informace), které jsou v GSM síti mobilních telefonů vysílány až se 100 pulsy za vteřinu, buší na vaše těla jako kulky kulometu. Z toho se může váš imunitní systém zbláznit, ale za to já skutečně nemohu! Naštěstí předvídaví lidé kvůli tomu začali zvonit na poplach. Tu a tam se už můžeme dočíst, že elektromagnetická pole jsou ve skutečnosti největšími znečišťovateli životního prostředí. Málem jsem zapomněl na to nejdůležitější, totiž na elektromagnetickou sílu Gnose, světelnou sílu z původní božské říše. Když této světelné síle otevřeš svou bytost, bude proudit do tvého mikrokosmického systému a její záření očistí tvoje dechové pole od všech nesvatostí, od veškeré vnitřní disharmonie. Ale i přes hrozící nebezpečí, že tě teď zklamu, se musím přiznat, že nejsem oprávněný podávat další informace o práci našich spirituálních pracovníků. Smím pouze říci, že tento způsob práce je stejný jako u normálních jevů jen s tím rozdílem, že se provádí v jiné dimenzi. Mé jméno je foton 1 9

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Jak se vyvíjejí hvězdy? Jak se vyvíjejí hvězdy? tlak a teplota normální plyny degenerované plyny osud Slunce fáze červeného obra oblast horizontálního ramena oblast asymptotického ramena obrů planetární mlhovina bílý trpaslík

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu 12 studentů vedlejší specializace Rozvojová studia v rámci kurzu 2SE504 Management rozvojových projektů absolvovalo ve dnech

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více