Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum"

Transkript

1 Pentagram Lectorium Rosicrucianum Tajemné růžové zahrady Svetlo ma našlo Druhá strana Světla Mé jméno je foton Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? Svetlo očí Mať čas: vpustiť Svetlo 2012 ČÍSLO 5

2 Pentagram vychází šestkrát ročně v holandském, německém, anglickém, francouzském, portugalském, španělském, maďarském a česko-slovenském jazyce. V bulharském, finském, řeckém, italském, polském, ruském a švédském jazyce vychází Pentagram čtyřikrát ročně. Šéfredaktor A. H. v. d. Brul Redakční rada P. Huijs Redakce Pentagram Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Administrace Medzinárodná škola Zlatého Ružokríža Lectorium Rosicrucianum Masarykova 1 2 SK Košice Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Nové sady 4 CZ Brno K překladu použito: německé vydání Pentagramm 6/2011 anglické vydání Pentagram 2/201 2 maďarské vydání Pentagram 2/201 2 Vydavatel Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Autor Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 5 NL-2011 JS Haarlem Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis Pentagram chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis Pentagram vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili. Kopie ne bez písemného souhlasu Evidenční číslo MK ČR E

3 Pentagram Číslo 5/2012 Obsah Svetlo! Najväčšie mystérium, všetkým prenikajúca, neuchopiteľná, neprekonateľná, všetko predstihujúca krása, čo je to, čo si Ty zo Seba Samej odhalila? Čo je to, čo Ti ľudia ukradli, v svojom pokúšaní sa dosiahnuť nekonečno? Buď pozdravené, sväté Svetlo, Prvorodený Neba! Alebo by som Ťa mohol nazývať netrestajúcim Večným s večne Žiariacimi? Lebo Boh je Svetlom a len v neprístupnom Svetle spočíval od Večností, spočíval tak v Tebe, žiariaci prúd žiariaceho nestvoreného bytia! John Milton, Stratený raj, kniha 3. O ranních červáncích a žáru slunce Nebo: jak člověk přichází ke světlu 2 Svetlo ma našlo Päťnásobná Gnóza 4 Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 9 Druhá strana Světla 12 Mé jméno je foton Nejznámější jsem ve formě světla 17 Lokasenna Lokiho rozpor Edda závěr 22 Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? 27 Svetlo očí 30 Ten Jediný 33 Manifestace Světla 34 Překročení hranic Postřehy k Revoluci Nádherná kniha 37 Jiný, hlubší vhled Co je pravou podstatou světla? 38 Mať čas: vpustiť Svetlo 40 Vo všetkom je Svetlo rozpoznaj ho v svojom blížnom 43 Obal: Mark Rothko (detail)

4 2 Pentagram 5/201 2

5 O ranních červáncích a žáru slunce NEBO: JAK ČLOVĚK PŘICHÁZÍ KE SVĚTLU Pro koho nabyla Gnose v životě svou důležitost a kdo vnímá jinou skutečnost zásadně odlišnou od té, kterou už zná, pro toho bude naprosto jasné, že pojem Světlo by měl být viděn v tomto světle. Neboť ačkoli se dá hovořit o setkání Gnose a člověka, Gnose a vesmíru, je to právě toto setkání, střet obou těchto zásadně odlišných stavů Světla, který dává vzniknout pochopení. Můžeme hovořit o světle, u něhož známe rychlost a které je pro nás do určitého spektra viditelné, a o jiném, nezměrném Světle, o kterém svědčí Jan ve svém evangeliu, ačkoli on sám jím není. Světlo, skrze které je možný lidský život, světlo, které nás obklopuje, zahřívá a osvětluje, je bezpochyby nejvytříbenější a nejvyšší aspekt stvoření. Přesto ačkoli působí na stejném principu, proudí ze stejného zdroje a odráží se od těla není to Používáme velké formáty, protože jsou jednoznačné. Používáme horizontální plochy, protože ničí iluzi a odhalují skutečnost. Mark Rothko č. 8, kolem stejné světlo. Jan není tím Světlem, hovoří ale o Světle, přináší Světlo. Je člověkem, který Gnosi, poznání o tom nalezl v srdci. Nesmírné Světlo nebo Světlo, Světlo jako vyzařování Toho, Tao nebo Bůh. Hermetická moudrost objasňuje, jak může člověk dospět k poznání tohoto Světla. Světlo lze naznačit slovem duch, duch ve smyslu moudrosti, jako skutečná moudrost, jako božské myšlení. Hermes hovoří o moudrosti, která myslí v tichu. Jan se stal tichým člověkem. V tichém srdci, kde panuje blahý klid, se může vyjadřovat tato moudrost a působit potom v myšlení takového člověka jako setkání. Na základě tohoto setkání může člověk hovořit o světle, o viditelném, přesto tajemném světle, a vnitřním Světle, o Světle jako neviditelném ohni a o původu tohoto ohně, o ranních červáncích a žáru slunce, jiskře a ohni, o člověku a o Otci Světel. Doufáme, že ve dvou vydáních Pentagramu o světle se nám podaří o tom podat svědectví. O ranních červáncích a žáru slunce 3

6 PÄŤNÁSOBNÁ GNÓZA Svetlo ma našlo Catharose de Petri Škola Zlatého Ružokríža stojí v novom poli, v úplne novej atmosfére. Mávajúce, volajúce a dopredu pobádajúce Svetlo zastalo nad jaskyňou zrodu, a v tejto jaskyni sa prebudilo niečo úplne Nové. Teraz ale stojí skupina pred úlohou nechať rásť to Nové, a krajinu jeho zrodu s celým jeho okolím nie kultivovať, ale transfigurovať. Žiaci Školy, ktorí počas dlhých rokov pozorovali vývoj a kráčanie Školy, vedia, že tento vývoj a toto kráčanie bolo charakterizované fázami s navzájom veľmi zreteľnými odlišnosťami. Tieto odlišnosti nepredstavujú žiadne ostré protiklady, ale stoja omnoho viac v navzájom logickej súvislosti. Je to ako s vysťahovaním starých semitských národov z Egyptu do Zasľúbenej Zeme. Je to príbeh každého gnostického bratstva, ktoré sa chcelo vydať na cestu do novej skutočnosti. V prvej fáze si bude formujúca sa skupina jasne vedomá tiesne a zajatia, v ktorom žije, a reptá, jasne protestuje. Psychologicky je to úplne vysvetliteľné, lebo v takom stave vystupuje z podvedomia stále silnejšie vedomie pre historickej otčiny, kde to bolo celkom inak, lepšie, áno, veľmi dobre. Z toho vzniká v tejto prvej fáze domnienka a aj zrejmé úsilie zlepšiť tak osobné, ako aj skupinové okolnosti, tak či onak vonkajšie podmienky zajatia, ba dokonca ich aj správne znesiteľne utvárať. Z toho vystupuje okultné nasmerovanie a všeobecné humánno etické zjavenie. Vtedy sa ešte nevie, že ukončenie takej fázy je absolútne na jej murároch, ktorí musia naraziť na svoje hranice. Lebo Kráľovská Ríša Boha na Zemi nie je uskutočniteľná; skutočný poriadok v zmysle svetovej spoločnosti duší nemôže byť založený Holubica, symbol Ducha, v azúrovom poli s päťcípou hviezdou, ako dokonalý človek duše, ktorý zdraví Ducha. Obrázok na hodvábe, ktorý daroval Antonín Gadal Catharose de Petri. 4 Pentagram 5/201 2

7 Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri, zakladatelia Duchovnej Školy Zlatého Ružokríža, popísali cestu, ktorá vedie k oslobodeniu duše. Činili to okrem iného na základe pôvodných textov univerzálneho učenia, ktoré žiakom Duchovnej Školy a záujemcom objasňovali a svojím životom dokazovali. Svetlo ma našlo 5

8 Byť ničím, nevlastniť nič, a predsa byť zahalený Svetlom, to premieňa hľadajúceho na radostiplného človeka. v svete dialektiky, lebo núdzový poriadok dialektiky je pohybovaný prostredníctvom protikladov. Okultný človek povyšuje sám seba, on je v najpravejšom zmysle slova ja centrálnym človekom, ktorý síce pozná svoje ohraničenia, svoje nedostatky, ale chce sa nad všetko povzniesť prostredníctvom kultúry svojho ja, svojho seba. Tomuto človeku prvej fázy ujde, že je to nemožné, že práve prostredníctvom tohto je vyvolaný protiklad. Biela mágia bola teda stále aj stvoriteľkou čiernej mágie, lebo keď Ja prostredníctvom jednej alebo inej kultúry dosiahne určitý vrchol a je v dialektike konfrontované s pármi protikladov, musí sa udržať a začať boj o život. A tak skĺzne biela mágia do čiernej so všetkými tomu zodpovedajúcimi následkami. To je Vám veľmi známe. Keď teda po takejto veľmi bolestnej skúsenosti u človeka prvej fázy naďalej neotrasiteľne prežíva idea stratenej otčiny, vstúpi do druhej fázy: fázy úteku, fázy vystúpenia von! V tejto fáze sa jasne a úplne dištancuje od všetkého starého a rozláme všetky staré spojenia či väzby. Potom prechádza k negácii. Sťahuje sa späť s čistým, žijúcim chápaním: Moja ríša nie je z tohto sveta! A potom potom nasleduje púšť! Lebo ako sa má nájsť v tomto svete ríša, ktorá nie je z tohto sveta? Ako sa má s podstatou existencie, ktorá pochádza z prírodného narodenia a rozvíjala sa cez ňu, dokázať vstúpiť do inej prírody? Preto je druhá fáza púšť. Človek tiahne cez piesok púšte prírody protikladov. Ale kam musí tiahnuť? A tak kráča zamotanou cestou: ale či tiahne na sever alebo na juh, na východ alebo na západ je to všetko to isté. Všade len piesok, ktorý mu tečie cez prsty. To, čo je na osoh, ako čítame v Starom Zákone, je to, že sa skoro vstane alebo dlho ostáva bdelým. Potom sa ďalej je chlieb bolestí. To nie je nič nové pod slnkom. Všetko, čo je a všetko, čo príde, už bolo v stáročiach, ktoré boli pred nami. Kazateľ bol veru chodec púšťou, človek druhej fázy! Absolútne poznanie, že všetko je nič, existovať nemôže nič, tá namáhavá púť cez púšť, má predsa však ohromné psychologické následky. Ona spôsobuje po rôznych kŕčoch strachu a odporov upokojenie, rozplývanie toho Ja v ja rozpúšťaní a seba umŕtvovaní. Na začiatku sa považuje táto zážitkom púšte spôsobená záhuba tohto Ja za smutnú. Ale to je len dočasné; lebo zostup tohto Ja je hlboký bod. Na konci tejto fázy bude človek podobný piesku 6 Pentagram 5/201 2

9 púšte, ale v tomto stave vzniká v systéme človeka otvorenosť pre nové Svetlo. Je to veľký zázrak. V hĺbke svojej bytosti našiel človek Gnózu, každopádne jej žiariacu schopnosť. Kto tak našiel v tejto fáze púšte toto Svetlo, videl toto Svetlo, ten vstúpi do tretej fázy. Začne púť k Jordánu, cestu k žijúcemu stavu duše. Svetlo je sila, ktorá pútnikovi púšte poskytne moc prejsť k novému jednaniu. Preto tretia fáza už viac nebude charakterizovaná okultným aspektom vecí, pokusom v starom a cez staré sebe dosiahnuť cieľ, ale teraz vzniká mystické zažívanie, mystika vďačnosti, istoty a lásky! Vedenie, že sám osebe nie som nič, nič nevlastním, a predsa budem zahalený Svetlom, robí z človeka mystika, vďačného, Svetlo chváliaceho a ceniaceho si človeka. Škola a žiak sa v tejto skúsenosti Svetla blížia zdroju Svetla, prúdu Boha. Toto priblíženie môže mať len jeden koniec, a to zrodenie nového stavu duše. Potom nasleduje štvrtá fáza, fáza krížovej cesty ruže. Lebo keď vstúpi skupina do štvrtej fázy, ide o to, aby sa nový zrodený životný princíp priniesol domov, a to v prírode, ktorá je nepriateľská a cudzia tomuto princípu, a aby sa chránil a uchovával v bezpečí pred všetkými nebezpečenstvami. V skutočnosti Škola a žiak, ktorý s ňou prešiel cez prúd, stoja v novom poli, v skutočne Zasľúbenej Zemi. Svetlo, ukazujúce smer, volajúce a pobádajúce vpred, sa opravdivo zastavilo nad jaskyňou zrodu, a v jaskyni zrodu sa prebudilo niečo úplne Nové. Ale teraz stojí skupina pred úlohou, aby to Nové priviedla k vzrastu a krajinu tohto zrodu s celým jej okolím nie kultivovala, ale transfigurovala. Preto v biblii musí byť Zasľúbená Zem vydobytá z rúk našich protivníkov. A to je krížová cesta ruží! Ruže sú nové princípy života, ktoré sú oslobodené prostredníctvom znovuzrodenia duše, a tieto ruže musia byť privedené k vzrastu. Preto je ozajstné ružokrižiactvo veľmi dôrazne kristo centrické, je to absolútna gnostická transfigurácia a nie je v žiadnom ohľade ani prinajmenšom okultná. Ten, kto je zapálený Duchom Boha, musí byť pripravený, aby v Ježišovi umrel a tak sa odvážil byť skutočným Ružokrižiakom. A potom sa vstupuje aj do piatej fázy, ktorá sa nazýva znovuzrodením zo Svätého Ducha. Piata fáza je fáza tých dvakrát zrodených. Žiak oslavuje prvý zrod v Chrestos zrodenie duše; druhý zrod je zrod Krista, prekonanie všetkých protivenstiev prostredníctvom duše, znovu stvorenie Sľúbenej Zeme prostredníctvom transfigurácie, zjednotenie dokonalého človeka duše s Duchom, so samotným Otcom. To je dokonalé oživenie Svetlo ma našlo 7

10 Nového Jeruzalema s jeho žiariacim chrámom Zlatej Hlavy. Kto dokáže chápať túto päťnásobnú cestu Školy a kandidáta v gnostických mystériách, rozpozná teraz výnimočný význam, ktorý má prichádzajúca perióda pre celé Živé Telo mladej Gnózy. Prvých päť fáz Živého Tela mladej Gnózy je úplne vo vzájomnom súlade s päťnásobnou cestou, ktorú sme sa Vám pokúsili opísať. V novom Gnostickom Kráľovstve bude potom cesta preskúmaná až po oslobodzujúci život žijúceho stavu duše. Tak dlho, kým je to do určitej miery možné, bude Škola mladej Gnózy udržiavať v našich časoch otvorenú túto cestu pre všetkých, ktorí po nej túžia a chcú kráčať tak komplikovaným chodníkom. Pre všetkých, ktorí túto veľkú a nádhernú prácu uskutočnia, nastane čas mieru, harmónie a hlbokého pokoja veľkého spoločenstva duší. Teraz, keďže je hotová časť stavby, môžu a musia byť všetky aspekty privedené navzájom do rovnováhy v Škole i v živote žiaka, na blaho všetkých. Stratený vzhľadom na seba som v púšti sám vyvolený prostredníctvom viac Ne Bytia môjho Svetlo ma našlo Svetlo Slnka Zlatého ktoré zo sucha ma k Prúdu Boha volá! 8 Pentagram 5/201 2

11 Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou Od roku budú články, ktoré budú vychádzať v tomto časopise, napísané domácimi i zahraničnými žiakmi a priateľmi. Je obohacujúce aj podnetné, keď si tí, ktorí hľadajú múdrosť, môžu navzájom celosvetovo vymieňať svoje myšlienky, predstavy a intuície. Pentagram ako fórum rád poskytne priestor na tento účel. Týmto vydaním končíme 33. ročník časopisu Pentagram. 1 Počas 33 rokov spolupracovníci zo všetkých pracovných polí vykonali všetko, aby sa podelili o prejavené Svetlo so všetkými čitateľmi tohto časopisu, ktorí sú pre to otvorení. Duchovná Škola sa pozerá nazad na dlhý rad publikácií, počnúc prvým časopisom Het Rozekruis (holandsky: Ružokríž ), ktorý uzrel svetlo sveta v decembri r Vždy existoval nejaký časopis niekedy dokonca viacero, ktorý sledoval každý nový vývoj a fázu v procese zrodu Školy Ružokríža, vysvetľoval a opisoval ju. Je to ako nejaká kronika ba vlastne omnoho viac ako kronika! Čitateľ môže vnútri článkov Pentagramu objaviť tri rôzne charakteristiky: 1. zaoberá sa múdrosťou Gnózy; 2. reakcie na ňu, ako aj jej vplyv na hľadajúcich ľudí; 3. vysvetľuje vývoj vo svete, ktorý s tým súvisí. Počas tohto obdobia, ktoré je práve istý čas za nami, boli publikácie Školy prácou inšpirovanej skupiny, ktorá vychádzajúc z Holandska vysvetľovala žiakom na celom svete zmysel a spôsoby práce Lectorium Rosicrucianum a bližšie objasňovala vývoje vnútri jednotlivých pracovných polí. Táto etapa už patrí minulosti. Teraz vidíme úplne inú krajinu v celosvetovej práci, v ktorej sa Univerzálne Učenie roznáša do siedmich regiónov. Inšpirácia vychádza z toho jedného zdroja, ktorý našu prácu v činoch robí jednou. Je to pozitívny, napínavý a neobyčajne zaujímavý vývoj, ktorý pred nami leží. V tomto svetle sa javí, že vnútri celosvetovej práce Duchovnej Školy má Pentagram dôležitú úlohu, ktorá prekračuje hranice, lebo vychádza v 42 krajinách a v 17 jazykoch s rovnakým obsahom! Z času na čas sa osvedčuje ako vynikajúce médium, aby navrátil tep modernej Duchovnej Škole. Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 9

12 Od roku 2012 budú články, ktoré vyjdú v tomto časopise, napísané domácimi i zahraničnými žiakmi a priateľmi. V rámci jednotlivých krajín sú skupiny pisateľov, ktoré sa pravidelne stretávajú, aby sa dohovárali, o čom by mohli písať alebo aby naplánovali námety na určité témy či individuálne články. Je obohacujúce aj podnetné, keď si tí, ktorí hľadajú pravdu, môžu navzájom vymieňať svoje myšlienky, predstavy a intuície. Pentagram ako fórum rád poskytuje na tento účel priestor a redakcia ustavične hľadá články zo všetkých krajín a regiónov. Veď žiak ostáva vždy hľadajúcim. On alebo ona reaguje na aktívnu silu Gnózy, ktorá mu je hojne odovzdávaná v Duchovnej Škole. Zaujíma sa o dianie v svete, pretože je v svete a preto je aj spoluzodpovedný za všetko, čo sa v ňom vyvíja. Každý vývoj môže byť zároveň i šancou na to, aby ešte lepšie pracoval a slúžil. Tak sa človek vždy nasmeruje na pravdu a bude aj on sám pravdivým. V svojom napísanom slove si je vedomý, že svet vonkajška umožňuje vyjaviť z toho len jednu stranu. Svojou mysľou, svojou hlavou túži po tom, aby spoznal, aby obsiahol, aby láskyplne pochopil: Gnózu. Jeho srdce sa zacieľuje na skutočnú krásu, na vnútornú krásu morálky, 1 0 Pentagram 5/201 2

13 rozumu a duše. Lebo opravdivá krása pochádza z Jediného Dobrého, zo samotného Boha. A tam, kde sa ním naplní hlava i srdce, tam sa o tom chce svedčiť skutkom, napríklad perom. Pred vedomím sa zreteľne ukazujú dva prírodné poriadky: Existuje večný a nemenný svet Svetla. A existuje svet, v ktorom nič nie je stále a kde všetko znovu zaniká. Aká je to radosť, že ten druhý svet je predsa len zahalený ideálnym Svetlom, ktoré sa spája so Svetlom v samotnom človeku a tak umožňuje, aby sa v človeku prebudila Svetelná Bytosť a priviedla sa k rozvinutiu! Preto sa cíti redakcia zodpovedná za to, aby poskytla tomuto Svetlu reč, aby sa skutočne prejavilo, a aby nechala zaznievať pieseň oslobodenia, nakoľko je to len možné. Vždy hľadáme nové dotyky prostredníctvom Svetla, čítajúc s vnímavým srdcom to, ako iní pracovali so Svetlom. Lebo z výsledkov, ktoré oni vydobyli, môže vzniknúť inšpirácia pre nové. Odovzdávame sa tomu, keď o tom čítame alebo píšeme. Preto prosíme žiakov zo všetkých regiónov, aby nám nechali doručiť svoje články, aby mohol Pentagram robiť aktuálnu prácu Duchovnej Školy ešte viac ako dnes známu po celom svete a týmto spôsobom sa mohla urobiť rozpoznateľnou znovuzrodená duša. Redakcia Svoje články môžete zasielať na adresu: Redactie Pentagram p/a Conferentieoord Renova Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Nederland Holandsko Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnutia, či článok eventuálne pozmenený alebo skrátený bude vydaný. Poznámky: 1 Číslovanie vydávania časopisu Pentagram v tomto článku vychádza z holandského vydávania, pričom pôvodné vydanie časopisu tohto česko-slovenského prekladu bol posledným vydaním 33. ročníka holandského vydávania časopisu Pentagram. České a slovenské vydávanie časopisu Pentagram začalo neskôr a spoločné česko-slovenské vydávanie začalo v r ako preklad z pôvodných textov holandského vydania (cez nemecký, anglický či maďarský preklad). Pozn. prekl. Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 11

14 Druhá strana Světla Lidé vždycky mají stín, myslí si cestovatel. A proč by ho také měli chtít ztratit? Co je na něm špatného? Může člověk žít bez stínu? Cestovatel hledá opak stínu: průhlednost. Vlak se žene vysokou rychlostí. Cestovatel se dívá z okna na hru světla a stínů létajících kolem. Fascinující. Malá holčička zjevně přemýšlí stejně, protože říká: Podívej, tati, jak ty stíny jsou dlouhé! Cestovatel je překvapený, když její otec začíná zdlouhavou přednášku o světle a stínu, rozpracovanou do posledního detailu. Končí slovy: Proto, když stojíš na rovníku, nemáš žádný stín. Ve vlaku je to neobvyklý rozhovor. Roky si cestovatel pamatuje tuto příhodu a občas mu vytane v paměti. Zejména poslední věta, ale on se tím dále nezabývá až do chvíle, kdy během jedné párty si jeho přátelé navzájem ukazují krátké, pěkné filmy na internetu. Je zde také film o malé holčičce, která zpanikaří, když uvidí svůj vlastní stín. Přátelé se svíjejí smíchy a pouští film několikrát, aby se znovu smáli vystrašené malé holčičce. Cestovatel si sice nemyslí, že ustrašené malé holčičky jsou k smíchu, ale i přesto se ještě znovu dívá. Něco to v něm evokuje, ale párty pokračuje dál a on se připojuje k oslavám. Přesto se to k němu stále vrací. Měl by s tím něco udělat. To nemůže být náhoda, že tyto dvě příhody se stínem v něm tak dlouho zůstávají. Během svých cest si přehrává v mysli tyto dva zážitky. Pamatuje si pouze poslední větu konverzace otce s dcerou. I ten film má stále ještě 1 2 Pentagram 5/201 2

15 Don Relyea, Rote Rahmen (Červené rámy). Abstraktní geometrické umění, 2005 v čerstvé paměti. První je tedy případ rovníku. Jeho bohatá představivost předpokládá, že dívka, které je přibližně dvacet, možná pojede do Afriky si ověřit, zda příběh jejího otce je pravdivý. Není snadné najít přesně rovník, ale podaří se jí to. Stoupne si přímo na něj, ale bohužel: má stále malý stín. Snaží se být plochá, jak jen to je možné, ale ne, pořád je tam. I kdyby byla plochá jako papír, stále by měla stín. Lidé vždy mají stín, myslí si cestovatel. A proč by ho také měli chtít ztratit? Co je na něm špatného? Proč ta druhá dívka panikařila, když viděla svůj vlastní stín? Druhá strana Světla 1 3

16 Fantazie evokovala v jeho mysli představu lidí s Janusovými hlavami: když jejich lepší strana byla vepředu, ta horší byla pod jejich vlasy a naopak. Hledal ve své paměti a také na internetu vše kolem stínů a zjistil řadu věcí, ze kterých udělal malý úhledný seznam: 1. Platónův příběh o lidech, kteří byli spoutáni v jeskyni zády k ohni tak, že po celý svůj život viděli jen stíny. Evidentně je považovali za skutečné, protože neznali realitu. 2. Stíny bývají většinou spojovány se smrtí a obecně s nepříjemnými věcmi. 3. Existují však děti, které si vymýšlejí veselé hry se svými stíny. 4. Existuje jen málo dospělých, kteří si hrají jako děti; mnozí však z psychologického hlediska zápasí se svým stínem a podstupují terapie. 5. Princip stínu inspiroval mnoho autorů, aby psali příběhy o lidech bez stínu, nebo o stínech, které vedou svůj vlastní život a dokonce začnou ovládat člověka. Například Hans Christian Andersen. 6. Existuje mnoho pověr, které mají něco společného se stíny. Někteří lidé se bojí postavit na stín někoho jiného a děti v záchvatu hněvu občas dupou po stínu svých rodičů. Platónův příběh cestovatele znepokojil. Existence jiné reality se mu zdála 1 4 Pentagram 5/201 2

17 jako reálná možnost, ale jak by to ti lidé v jeskyni vlastně mohli zjistit? Byl také připraven přijmout možnost, že i on sám viděl jen stíny. Ve skutečnosti mohl jen doufat, že všechno kolem něj není konečnou realitou. Někdy ho to opravdu rozesmutňovalo. Nicméně se však stávaly také dojemné a úchvatné věci! Někdy hudba nebo slovo nebo strom byly schopny ho hluboce zasáhnout Jak to bylo možné? Nebo se Platónův příběh týkal pouze toho psychologického stínu ve smyslu naší vlastní temné stránky? Jung psal o tom, že během našeho života vytěsňujeme část našich vlastností do podvědomí a snažíme se ukázat vnějšímu světu pouze tu část, kterou jsme sami přijali. Avšak náš stín nás doprovází a v neočekávaných okamžicích ho sami vidíme. Pak jsme celí bez sebe, lžeme nebo děláme něco jiného, než chceme. Nebo to promítáme na ostatní a odsuzujeme je za vlastnosti, které již sami u sebe nevidíme. V tomto kontextu bylo chování vyděšené holčičky zcela pochopitelné. Ale cestovatel se sám už v projekci docela vyznal. Byl také schopen rozpoznat své vlastní projekce a uspořádat si je v nitru. Od té doby už věděl, že člověk má všechny možné vlastnosti a proto ve skutečnosti také všechny možnosti. Tento objev byl jistě přínosný. Přesto dál uvažoval, zda člověk, v psychologickém smyslu, by pak už neměl temnou stranu nebo stinnou stránku. Neznal odpověď, ale otázka tu i nadále existovala. Po nějaké době došel k závěru, že dokud se bude člověk jakkoliv chovat, tak bude vždy vrhat stín. Fantazie evokovala v jeho mysli představu lidí s Janusovými hlavami: když jejich lepší strana byla vepředu, ta horší byla pod jejich vlasy a naopak. Pak lze pochopit, že každý z nás, stejně jako ostatní nosí tuto stinnou stránku v sobě. To by vyřešilo spoustu problémů. Nikdy totiž nemůžeme ukazovat obě strany současně, protože jsou navzájem v opozici. Bylo obtížné si to představit. A tak se vrátil ke své první myšlence o stínu, k dívce, která se pokusila postavit na rovník plochá jako papír. Zjistili byste, že to není možné. Pochopili byste, že když asimilujete vnitřní stín, tak stále nejste bílí, ale šediví, protože stále jste. A cestovatel se rozhodl, že dívka by si zasloužila zjistit po všem svém úsilí, že pouze samo světlo nemá žádný stín, a že Druhá strana Světla 1 5

18 jediný způsob, jak nevrhat stín je být naprosto transparentním, absolutním ne bytím. Bylo by to možné? A mohla by pak transparentní lidská bytost vidět stejně, jak vidí samotné Světlo? Byla by schopna podívat se na zemi a vidět jen Světlo, projekci Světla samého. Její transparentní pohled by viděl skrz všechno, protože světlo je schopné proniknout všude, jestliže mu již člověk nestojí v cestě. Účel existence by se jí stal jasným. Už nebude nazývat ani to nejmenší z nejmenších bezvýznamným. Konečně by poznala záměr s holčičkami, stromy, hudbou a stíny. A její štěstí by vrhalo malé jiskřičky světla na všechno, co by její oči spatřily. 1 6 Pentagram 5/201 2

19 NEJZNÁMĚJŠÍ JSEM VE FORMĚ SVĚTLA Mé jméno je foton Jak se jmenuješ ty, vím, ale víš ty, kdo jsem já? Co se týče světla, je to totiž nutné. To je oblast mojí specializace. Dovolte, abych se představil, mé jméno je foton. Někteří lidé mně také jednoduše říkají částice světla. Fotony jsou kvanta energie, která se uvolňují, když elektrony v atomu přestupují z vyšší oběžné dráhy na nižší. Takto je jednoduše naznačen náš úkol postarat se, aby elektrony řádně obíhaly kolem atomového jádra. Ano, řídíme to my uvnitř každého atomu. Společně s elektrony jsme my, fotony, nejdůležitější elementární částice v kosmu. Bez fotonů by nebylo universum, svět, lidé, atomy. Ach, úplně jsem zapomněl představit se také svým příjmením, které zní elektromagnetická síla. Ale to už jsi nejspíš dávno pochopil. Naše rodina pochází z jedné ze čtyř rodin sil, které se starají o to, aby svět existoval i nadále. Dvě síly působí v atomovém jádru, jedna slabá a jedna jaderná (neboli silná) síla, a vně jádra působí ještě dvě další síly, síla gravitace a elektromagnetická síla. S hrdostí mohu tvrdit, že má rodina je ta zdaleka nejdůležitější. Krásně to v jedné ze svých knih popsal Gerrit Teule. Vysvětlil v ní, že spolupůsobení těchto čtyř sil se dá přirovnat k divadelnímu představení. První dvě atomové síly vytvářejí kulisy a jsou důležitým, i když pasivním prvkem. Podlaha scény je určena pro gravitační sílu, která vlastně divadelní hru vůbec umožňuje. A na jevišti se horlivě snaží a ukazuje své umění elektromagnetická síla. Můžeme být přirovnáváni také k poštovním doručovatelům, kteří roznášejí balíčky energie (informace), samozřejmě o trochu rychleji než normální listonoši fotony se řítí universem rychlostí km za vteřinu. Vzhledem k obrovským vzdálenostem v kosmu, jsou na cestách zpravidla dosti dlouho. Hubbleovým radioteleskopem je možné identifikovat hvězdné systémy, jejichž světlo je na cestě mnoho světelných let, což by ještě do jisté míry mohly být novoroční pozdravy z dob egyptských faraónů. Mé jméno je foton 1 7

20 Nejlépe nás znáte ve formě světla. Světlem přitom nemíním jen viditelné světlo s jeho barevným spektrem od červené po modrou, protože je to pouze jeho malá část. Při srovnání světla s hudební stupnicí tedy existují ještě tóny, které leží nad a pod vnímatelným rozsahem slyšitelnosti. Například ultrafialové světlo není sice pro člověka viditelné, ale přesto je to světlo, které lze pomocí citlivé fotografické desky zviditelnit. Frekvence jeho kmitů je významně vyšší než viditelného světla. Při ještě vyšších kmitočtech se mluví o rentgenovém nebo gamma záření. Když se kmitočet snižuje, přechází světlo od modré barvy přes barvu červenou až k infračervenému (tepelnému) záření. Televizní vlny, stejně jako krátké a dlouhé rádiové vlny, mají ještě nižší frekvenci. Toto vše je naše práce. Oči člověka jsou úžasný nástroj. Pět nebo šest mých bratrů a sester, kteří mohou zasáhnout lidské oko, postačí, aby nervová buňka zaslala zprávu do mozku. Kdyby bylo lidské oko třeba jen desetkrát citlivější, mohl by člověk rozpoznat slabé světlo jednotlivých barev jako malé světelné záblesky. V naší rodině existují také tak zvané virtuální fotony, které pendlují sem a tam mezi polem energie nulového bodu a fyzickým světem. Narážejí na subatomární částice z vyšších energetických polí, jsou jimi absorbovány a přecházejí na vyšší energetický stav. Takovýto foton se potom označuje jako virtuální, protože nezůstává v našem materiálním světě. Je potřebný pouze pro výměnu energií. Nejenom elektrotechnické a elektronické přístroje fungují na bázi této elektromagnetické síly, ale i všechny struktury a mechanismy v lidském těle pracují na tomto základě. Takto společně s elektrony hrajeme rozhodující roli při spolupráci ducha a těla. Připadá nám komické, že mnoho lékařů pracuje s nejmodernějšími přístroji na základě elektromagnetické síly a přesto k nim dosud nepronikla myšlenka, že lidské tělo funguje na stejném principu. Naše existence ale 1 8 Pentagram 5/201 2

21 Don Relyea, Stadtlandschaften mit Leitern und Helipads II (Městské krajiny s žebříky a heliporty II). Abstraktní geometrické umění, 2005 pro člověka neznamená pouze pozitivní, slunečné, stránky. Elektromagnetická síla je nádherná možnost pokud není vědci komerčně zneužita. Tím míním nekontrolovatelnou telekomunikaci s jejím pulzujícím zářením. Srovnatelné záření se v přírodě nevyskytuje! Energetické balíčky (informace), které jsou v GSM síti mobilních telefonů vysílány až se 100 pulsy za vteřinu, buší na vaše těla jako kulky kulometu. Z toho se může váš imunitní systém zbláznit, ale za to já skutečně nemohu! Naštěstí předvídaví lidé kvůli tomu začali zvonit na poplach. Tu a tam se už můžeme dočíst, že elektromagnetická pole jsou ve skutečnosti největšími znečišťovateli životního prostředí. Málem jsem zapomněl na to nejdůležitější, totiž na elektromagnetickou sílu Gnose, světelnou sílu z původní božské říše. Když této světelné síle otevřeš svou bytost, bude proudit do tvého mikrokosmického systému a její záření očistí tvoje dechové pole od všech nesvatostí, od veškeré vnitřní disharmonie. Ale i přes hrozící nebezpečí, že tě teď zklamu, se musím přiznat, že nejsem oprávněný podávat další informace o práci našich spirituálních pracovníků. Smím pouze říci, že tento způsob práce je stejný jako u normálních jevů jen s tím rozdílem, že se provádí v jiné dimenzi. Mé jméno je foton 1 9

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 spiritualita cíl semináře: vysledovat a popsat zdroje spirituality v (alternativních) psychoterapeutických směrech a sebezlepšovacích metodách s pomocí sedmidílného

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník ČERNÉ DÍRY referát Jméno a příjmení: Oskar Šumovský Josef Šváb Třída: 5.0 Datum: 28. 9. 2015 Černé díry 1. Obecné informace a) Základní popis Černé

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Temná noc duše 1 / 7

Temná noc duše 1 / 7 1 / 7 ( Autorem obrazu je Ch Temná noc duše 2 / 7 Marie Magdalena prostřednictv Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom.

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Úloha 1 (Lapitková, 2012, s. 18) Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Pomôcky: trojboký hranol z priehľadného skla, biely povrch (hárok papiera) Postup: a) Nasmeruj

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Filmy: Satanské ovládání mysli

Filmy: Satanské ovládání mysli Filmy: Satanské ovládání mysli Bitva o lidskou duši začíná jako boj o mysl člověka. Myšlenky ovládají jeho emoce a myšlenky s pocity utváří jeho charakter. Pokud jsou myšlenky nečisté, Satan už vyhrál

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Italský originál: La vita secondo l aurora, nakladatelství ELLEDICI 2014 Editrice ELLEDICI Leumann (Torino)

Italský originál: La vita secondo l aurora, nakladatelství ELLEDICI 2014 Editrice ELLEDICI Leumann (Torino) l;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align: R O S A = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x t - i n d e n t : 0 ; l i n e - h

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi Děkuji mým drahým profesorům a studentům, kteří mne nutili zamýšlet se nad věcmi neortodoxně

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více