Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum"

Transkript

1 Pentagram Lectorium Rosicrucianum Tajemné růžové zahrady Svetlo ma našlo Druhá strana Světla Mé jméno je foton Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? Svetlo očí Mať čas: vpustiť Svetlo 2012 ČÍSLO 5

2 Pentagram vychází šestkrát ročně v holandském, německém, anglickém, francouzském, portugalském, španělském, maďarském a česko-slovenském jazyce. V bulharském, finském, řeckém, italském, polském, ruském a švédském jazyce vychází Pentagram čtyřikrát ročně. Šéfredaktor A. H. v. d. Brul Redakční rada P. Huijs Redakce Pentagram Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Administrace Medzinárodná škola Zlatého Ružokríža Lectorium Rosicrucianum Masarykova 1 2 SK Košice Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Nové sady 4 CZ Brno K překladu použito: německé vydání Pentagramm 6/2011 anglické vydání Pentagram 2/201 2 maďarské vydání Pentagram 2/201 2 Vydavatel Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Autor Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 5 NL-2011 JS Haarlem Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis Pentagram chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis Pentagram vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili. Kopie ne bez písemného souhlasu Evidenční číslo MK ČR E

3 Pentagram Číslo 5/2012 Obsah Svetlo! Najväčšie mystérium, všetkým prenikajúca, neuchopiteľná, neprekonateľná, všetko predstihujúca krása, čo je to, čo si Ty zo Seba Samej odhalila? Čo je to, čo Ti ľudia ukradli, v svojom pokúšaní sa dosiahnuť nekonečno? Buď pozdravené, sväté Svetlo, Prvorodený Neba! Alebo by som Ťa mohol nazývať netrestajúcim Večným s večne Žiariacimi? Lebo Boh je Svetlom a len v neprístupnom Svetle spočíval od Večností, spočíval tak v Tebe, žiariaci prúd žiariaceho nestvoreného bytia! John Milton, Stratený raj, kniha 3. O ranních červáncích a žáru slunce Nebo: jak člověk přichází ke světlu 2 Svetlo ma našlo Päťnásobná Gnóza 4 Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 9 Druhá strana Světla 12 Mé jméno je foton Nejznámější jsem ve formě světla 17 Lokasenna Lokiho rozpor Edda závěr 22 Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? 27 Svetlo očí 30 Ten Jediný 33 Manifestace Světla 34 Překročení hranic Postřehy k Revoluci Nádherná kniha 37 Jiný, hlubší vhled Co je pravou podstatou světla? 38 Mať čas: vpustiť Svetlo 40 Vo všetkom je Svetlo rozpoznaj ho v svojom blížnom 43 Obal: Mark Rothko (detail)

4 2 Pentagram 5/201 2

5 O ranních červáncích a žáru slunce NEBO: JAK ČLOVĚK PŘICHÁZÍ KE SVĚTLU Pro koho nabyla Gnose v životě svou důležitost a kdo vnímá jinou skutečnost zásadně odlišnou od té, kterou už zná, pro toho bude naprosto jasné, že pojem Světlo by měl být viděn v tomto světle. Neboť ačkoli se dá hovořit o setkání Gnose a člověka, Gnose a vesmíru, je to právě toto setkání, střet obou těchto zásadně odlišných stavů Světla, který dává vzniknout pochopení. Můžeme hovořit o světle, u něhož známe rychlost a které je pro nás do určitého spektra viditelné, a o jiném, nezměrném Světle, o kterém svědčí Jan ve svém evangeliu, ačkoli on sám jím není. Světlo, skrze které je možný lidský život, světlo, které nás obklopuje, zahřívá a osvětluje, je bezpochyby nejvytříbenější a nejvyšší aspekt stvoření. Přesto ačkoli působí na stejném principu, proudí ze stejného zdroje a odráží se od těla není to Používáme velké formáty, protože jsou jednoznačné. Používáme horizontální plochy, protože ničí iluzi a odhalují skutečnost. Mark Rothko č. 8, kolem stejné světlo. Jan není tím Světlem, hovoří ale o Světle, přináší Světlo. Je člověkem, který Gnosi, poznání o tom nalezl v srdci. Nesmírné Světlo nebo Světlo, Světlo jako vyzařování Toho, Tao nebo Bůh. Hermetická moudrost objasňuje, jak může člověk dospět k poznání tohoto Světla. Světlo lze naznačit slovem duch, duch ve smyslu moudrosti, jako skutečná moudrost, jako božské myšlení. Hermes hovoří o moudrosti, která myslí v tichu. Jan se stal tichým člověkem. V tichém srdci, kde panuje blahý klid, se může vyjadřovat tato moudrost a působit potom v myšlení takového člověka jako setkání. Na základě tohoto setkání může člověk hovořit o světle, o viditelném, přesto tajemném světle, a vnitřním Světle, o Světle jako neviditelném ohni a o původu tohoto ohně, o ranních červáncích a žáru slunce, jiskře a ohni, o člověku a o Otci Světel. Doufáme, že ve dvou vydáních Pentagramu o světle se nám podaří o tom podat svědectví. O ranních červáncích a žáru slunce 3

6 PÄŤNÁSOBNÁ GNÓZA Svetlo ma našlo Catharose de Petri Škola Zlatého Ružokríža stojí v novom poli, v úplne novej atmosfére. Mávajúce, volajúce a dopredu pobádajúce Svetlo zastalo nad jaskyňou zrodu, a v tejto jaskyni sa prebudilo niečo úplne Nové. Teraz ale stojí skupina pred úlohou nechať rásť to Nové, a krajinu jeho zrodu s celým jeho okolím nie kultivovať, ale transfigurovať. Žiaci Školy, ktorí počas dlhých rokov pozorovali vývoj a kráčanie Školy, vedia, že tento vývoj a toto kráčanie bolo charakterizované fázami s navzájom veľmi zreteľnými odlišnosťami. Tieto odlišnosti nepredstavujú žiadne ostré protiklady, ale stoja omnoho viac v navzájom logickej súvislosti. Je to ako s vysťahovaním starých semitských národov z Egyptu do Zasľúbenej Zeme. Je to príbeh každého gnostického bratstva, ktoré sa chcelo vydať na cestu do novej skutočnosti. V prvej fáze si bude formujúca sa skupina jasne vedomá tiesne a zajatia, v ktorom žije, a reptá, jasne protestuje. Psychologicky je to úplne vysvetliteľné, lebo v takom stave vystupuje z podvedomia stále silnejšie vedomie pre historickej otčiny, kde to bolo celkom inak, lepšie, áno, veľmi dobre. Z toho vzniká v tejto prvej fáze domnienka a aj zrejmé úsilie zlepšiť tak osobné, ako aj skupinové okolnosti, tak či onak vonkajšie podmienky zajatia, ba dokonca ich aj správne znesiteľne utvárať. Z toho vystupuje okultné nasmerovanie a všeobecné humánno etické zjavenie. Vtedy sa ešte nevie, že ukončenie takej fázy je absolútne na jej murároch, ktorí musia naraziť na svoje hranice. Lebo Kráľovská Ríša Boha na Zemi nie je uskutočniteľná; skutočný poriadok v zmysle svetovej spoločnosti duší nemôže byť založený Holubica, symbol Ducha, v azúrovom poli s päťcípou hviezdou, ako dokonalý človek duše, ktorý zdraví Ducha. Obrázok na hodvábe, ktorý daroval Antonín Gadal Catharose de Petri. 4 Pentagram 5/201 2

7 Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri, zakladatelia Duchovnej Školy Zlatého Ružokríža, popísali cestu, ktorá vedie k oslobodeniu duše. Činili to okrem iného na základe pôvodných textov univerzálneho učenia, ktoré žiakom Duchovnej Školy a záujemcom objasňovali a svojím životom dokazovali. Svetlo ma našlo 5

8 Byť ničím, nevlastniť nič, a predsa byť zahalený Svetlom, to premieňa hľadajúceho na radostiplného človeka. v svete dialektiky, lebo núdzový poriadok dialektiky je pohybovaný prostredníctvom protikladov. Okultný človek povyšuje sám seba, on je v najpravejšom zmysle slova ja centrálnym človekom, ktorý síce pozná svoje ohraničenia, svoje nedostatky, ale chce sa nad všetko povzniesť prostredníctvom kultúry svojho ja, svojho seba. Tomuto človeku prvej fázy ujde, že je to nemožné, že práve prostredníctvom tohto je vyvolaný protiklad. Biela mágia bola teda stále aj stvoriteľkou čiernej mágie, lebo keď Ja prostredníctvom jednej alebo inej kultúry dosiahne určitý vrchol a je v dialektike konfrontované s pármi protikladov, musí sa udržať a začať boj o život. A tak skĺzne biela mágia do čiernej so všetkými tomu zodpovedajúcimi následkami. To je Vám veľmi známe. Keď teda po takejto veľmi bolestnej skúsenosti u človeka prvej fázy naďalej neotrasiteľne prežíva idea stratenej otčiny, vstúpi do druhej fázy: fázy úteku, fázy vystúpenia von! V tejto fáze sa jasne a úplne dištancuje od všetkého starého a rozláme všetky staré spojenia či väzby. Potom prechádza k negácii. Sťahuje sa späť s čistým, žijúcim chápaním: Moja ríša nie je z tohto sveta! A potom potom nasleduje púšť! Lebo ako sa má nájsť v tomto svete ríša, ktorá nie je z tohto sveta? Ako sa má s podstatou existencie, ktorá pochádza z prírodného narodenia a rozvíjala sa cez ňu, dokázať vstúpiť do inej prírody? Preto je druhá fáza púšť. Človek tiahne cez piesok púšte prírody protikladov. Ale kam musí tiahnuť? A tak kráča zamotanou cestou: ale či tiahne na sever alebo na juh, na východ alebo na západ je to všetko to isté. Všade len piesok, ktorý mu tečie cez prsty. To, čo je na osoh, ako čítame v Starom Zákone, je to, že sa skoro vstane alebo dlho ostáva bdelým. Potom sa ďalej je chlieb bolestí. To nie je nič nové pod slnkom. Všetko, čo je a všetko, čo príde, už bolo v stáročiach, ktoré boli pred nami. Kazateľ bol veru chodec púšťou, človek druhej fázy! Absolútne poznanie, že všetko je nič, existovať nemôže nič, tá namáhavá púť cez púšť, má predsa však ohromné psychologické následky. Ona spôsobuje po rôznych kŕčoch strachu a odporov upokojenie, rozplývanie toho Ja v ja rozpúšťaní a seba umŕtvovaní. Na začiatku sa považuje táto zážitkom púšte spôsobená záhuba tohto Ja za smutnú. Ale to je len dočasné; lebo zostup tohto Ja je hlboký bod. Na konci tejto fázy bude človek podobný piesku 6 Pentagram 5/201 2

9 púšte, ale v tomto stave vzniká v systéme človeka otvorenosť pre nové Svetlo. Je to veľký zázrak. V hĺbke svojej bytosti našiel človek Gnózu, každopádne jej žiariacu schopnosť. Kto tak našiel v tejto fáze púšte toto Svetlo, videl toto Svetlo, ten vstúpi do tretej fázy. Začne púť k Jordánu, cestu k žijúcemu stavu duše. Svetlo je sila, ktorá pútnikovi púšte poskytne moc prejsť k novému jednaniu. Preto tretia fáza už viac nebude charakterizovaná okultným aspektom vecí, pokusom v starom a cez staré sebe dosiahnuť cieľ, ale teraz vzniká mystické zažívanie, mystika vďačnosti, istoty a lásky! Vedenie, že sám osebe nie som nič, nič nevlastním, a predsa budem zahalený Svetlom, robí z človeka mystika, vďačného, Svetlo chváliaceho a ceniaceho si človeka. Škola a žiak sa v tejto skúsenosti Svetla blížia zdroju Svetla, prúdu Boha. Toto priblíženie môže mať len jeden koniec, a to zrodenie nového stavu duše. Potom nasleduje štvrtá fáza, fáza krížovej cesty ruže. Lebo keď vstúpi skupina do štvrtej fázy, ide o to, aby sa nový zrodený životný princíp priniesol domov, a to v prírode, ktorá je nepriateľská a cudzia tomuto princípu, a aby sa chránil a uchovával v bezpečí pred všetkými nebezpečenstvami. V skutočnosti Škola a žiak, ktorý s ňou prešiel cez prúd, stoja v novom poli, v skutočne Zasľúbenej Zemi. Svetlo, ukazujúce smer, volajúce a pobádajúce vpred, sa opravdivo zastavilo nad jaskyňou zrodu, a v jaskyni zrodu sa prebudilo niečo úplne Nové. Ale teraz stojí skupina pred úlohou, aby to Nové priviedla k vzrastu a krajinu tohto zrodu s celým jej okolím nie kultivovala, ale transfigurovala. Preto v biblii musí byť Zasľúbená Zem vydobytá z rúk našich protivníkov. A to je krížová cesta ruží! Ruže sú nové princípy života, ktoré sú oslobodené prostredníctvom znovuzrodenia duše, a tieto ruže musia byť privedené k vzrastu. Preto je ozajstné ružokrižiactvo veľmi dôrazne kristo centrické, je to absolútna gnostická transfigurácia a nie je v žiadnom ohľade ani prinajmenšom okultná. Ten, kto je zapálený Duchom Boha, musí byť pripravený, aby v Ježišovi umrel a tak sa odvážil byť skutočným Ružokrižiakom. A potom sa vstupuje aj do piatej fázy, ktorá sa nazýva znovuzrodením zo Svätého Ducha. Piata fáza je fáza tých dvakrát zrodených. Žiak oslavuje prvý zrod v Chrestos zrodenie duše; druhý zrod je zrod Krista, prekonanie všetkých protivenstiev prostredníctvom duše, znovu stvorenie Sľúbenej Zeme prostredníctvom transfigurácie, zjednotenie dokonalého človeka duše s Duchom, so samotným Otcom. To je dokonalé oživenie Svetlo ma našlo 7

10 Nového Jeruzalema s jeho žiariacim chrámom Zlatej Hlavy. Kto dokáže chápať túto päťnásobnú cestu Školy a kandidáta v gnostických mystériách, rozpozná teraz výnimočný význam, ktorý má prichádzajúca perióda pre celé Živé Telo mladej Gnózy. Prvých päť fáz Živého Tela mladej Gnózy je úplne vo vzájomnom súlade s päťnásobnou cestou, ktorú sme sa Vám pokúsili opísať. V novom Gnostickom Kráľovstve bude potom cesta preskúmaná až po oslobodzujúci život žijúceho stavu duše. Tak dlho, kým je to do určitej miery možné, bude Škola mladej Gnózy udržiavať v našich časoch otvorenú túto cestu pre všetkých, ktorí po nej túžia a chcú kráčať tak komplikovaným chodníkom. Pre všetkých, ktorí túto veľkú a nádhernú prácu uskutočnia, nastane čas mieru, harmónie a hlbokého pokoja veľkého spoločenstva duší. Teraz, keďže je hotová časť stavby, môžu a musia byť všetky aspekty privedené navzájom do rovnováhy v Škole i v živote žiaka, na blaho všetkých. Stratený vzhľadom na seba som v púšti sám vyvolený prostredníctvom viac Ne Bytia môjho Svetlo ma našlo Svetlo Slnka Zlatého ktoré zo sucha ma k Prúdu Boha volá! 8 Pentagram 5/201 2

11 Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou Od roku budú články, ktoré budú vychádzať v tomto časopise, napísané domácimi i zahraničnými žiakmi a priateľmi. Je obohacujúce aj podnetné, keď si tí, ktorí hľadajú múdrosť, môžu navzájom celosvetovo vymieňať svoje myšlienky, predstavy a intuície. Pentagram ako fórum rád poskytne priestor na tento účel. Týmto vydaním končíme 33. ročník časopisu Pentagram. 1 Počas 33 rokov spolupracovníci zo všetkých pracovných polí vykonali všetko, aby sa podelili o prejavené Svetlo so všetkými čitateľmi tohto časopisu, ktorí sú pre to otvorení. Duchovná Škola sa pozerá nazad na dlhý rad publikácií, počnúc prvým časopisom Het Rozekruis (holandsky: Ružokríž ), ktorý uzrel svetlo sveta v decembri r Vždy existoval nejaký časopis niekedy dokonca viacero, ktorý sledoval každý nový vývoj a fázu v procese zrodu Školy Ružokríža, vysvetľoval a opisoval ju. Je to ako nejaká kronika ba vlastne omnoho viac ako kronika! Čitateľ môže vnútri článkov Pentagramu objaviť tri rôzne charakteristiky: 1. zaoberá sa múdrosťou Gnózy; 2. reakcie na ňu, ako aj jej vplyv na hľadajúcich ľudí; 3. vysvetľuje vývoj vo svete, ktorý s tým súvisí. Počas tohto obdobia, ktoré je práve istý čas za nami, boli publikácie Školy prácou inšpirovanej skupiny, ktorá vychádzajúc z Holandska vysvetľovala žiakom na celom svete zmysel a spôsoby práce Lectorium Rosicrucianum a bližšie objasňovala vývoje vnútri jednotlivých pracovných polí. Táto etapa už patrí minulosti. Teraz vidíme úplne inú krajinu v celosvetovej práci, v ktorej sa Univerzálne Učenie roznáša do siedmich regiónov. Inšpirácia vychádza z toho jedného zdroja, ktorý našu prácu v činoch robí jednou. Je to pozitívny, napínavý a neobyčajne zaujímavý vývoj, ktorý pred nami leží. V tomto svetle sa javí, že vnútri celosvetovej práce Duchovnej Školy má Pentagram dôležitú úlohu, ktorá prekračuje hranice, lebo vychádza v 42 krajinách a v 17 jazykoch s rovnakým obsahom! Z času na čas sa osvedčuje ako vynikajúce médium, aby navrátil tep modernej Duchovnej Škole. Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 9

12 Od roku 2012 budú články, ktoré vyjdú v tomto časopise, napísané domácimi i zahraničnými žiakmi a priateľmi. V rámci jednotlivých krajín sú skupiny pisateľov, ktoré sa pravidelne stretávajú, aby sa dohovárali, o čom by mohli písať alebo aby naplánovali námety na určité témy či individuálne články. Je obohacujúce aj podnetné, keď si tí, ktorí hľadajú pravdu, môžu navzájom vymieňať svoje myšlienky, predstavy a intuície. Pentagram ako fórum rád poskytuje na tento účel priestor a redakcia ustavične hľadá články zo všetkých krajín a regiónov. Veď žiak ostáva vždy hľadajúcim. On alebo ona reaguje na aktívnu silu Gnózy, ktorá mu je hojne odovzdávaná v Duchovnej Škole. Zaujíma sa o dianie v svete, pretože je v svete a preto je aj spoluzodpovedný za všetko, čo sa v ňom vyvíja. Každý vývoj môže byť zároveň i šancou na to, aby ešte lepšie pracoval a slúžil. Tak sa človek vždy nasmeruje na pravdu a bude aj on sám pravdivým. V svojom napísanom slove si je vedomý, že svet vonkajška umožňuje vyjaviť z toho len jednu stranu. Svojou mysľou, svojou hlavou túži po tom, aby spoznal, aby obsiahol, aby láskyplne pochopil: Gnózu. Jeho srdce sa zacieľuje na skutočnú krásu, na vnútornú krásu morálky, 1 0 Pentagram 5/201 2

13 rozumu a duše. Lebo opravdivá krása pochádza z Jediného Dobrého, zo samotného Boha. A tam, kde sa ním naplní hlava i srdce, tam sa o tom chce svedčiť skutkom, napríklad perom. Pred vedomím sa zreteľne ukazujú dva prírodné poriadky: Existuje večný a nemenný svet Svetla. A existuje svet, v ktorom nič nie je stále a kde všetko znovu zaniká. Aká je to radosť, že ten druhý svet je predsa len zahalený ideálnym Svetlom, ktoré sa spája so Svetlom v samotnom človeku a tak umožňuje, aby sa v človeku prebudila Svetelná Bytosť a priviedla sa k rozvinutiu! Preto sa cíti redakcia zodpovedná za to, aby poskytla tomuto Svetlu reč, aby sa skutočne prejavilo, a aby nechala zaznievať pieseň oslobodenia, nakoľko je to len možné. Vždy hľadáme nové dotyky prostredníctvom Svetla, čítajúc s vnímavým srdcom to, ako iní pracovali so Svetlom. Lebo z výsledkov, ktoré oni vydobyli, môže vzniknúť inšpirácia pre nové. Odovzdávame sa tomu, keď o tom čítame alebo píšeme. Preto prosíme žiakov zo všetkých regiónov, aby nám nechali doručiť svoje články, aby mohol Pentagram robiť aktuálnu prácu Duchovnej Školy ešte viac ako dnes známu po celom svete a týmto spôsobom sa mohla urobiť rozpoznateľnou znovuzrodená duša. Redakcia Svoje články môžete zasielať na adresu: Redactie Pentagram p/a Conferentieoord Renova Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Nederland Holandsko Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnutia, či článok eventuálne pozmenený alebo skrátený bude vydaný. Poznámky: 1 Číslovanie vydávania časopisu Pentagram v tomto článku vychádza z holandského vydávania, pričom pôvodné vydanie časopisu tohto česko-slovenského prekladu bol posledným vydaním 33. ročníka holandského vydávania časopisu Pentagram. České a slovenské vydávanie časopisu Pentagram začalo neskôr a spoločné česko-slovenské vydávanie začalo v r ako preklad z pôvodných textov holandského vydania (cez nemecký, anglický či maďarský preklad). Pozn. prekl. Medzinárodná spolupráca čitateľov s redakciou 11

14 Druhá strana Světla Lidé vždycky mají stín, myslí si cestovatel. A proč by ho také měli chtít ztratit? Co je na něm špatného? Může člověk žít bez stínu? Cestovatel hledá opak stínu: průhlednost. Vlak se žene vysokou rychlostí. Cestovatel se dívá z okna na hru světla a stínů létajících kolem. Fascinující. Malá holčička zjevně přemýšlí stejně, protože říká: Podívej, tati, jak ty stíny jsou dlouhé! Cestovatel je překvapený, když její otec začíná zdlouhavou přednášku o světle a stínu, rozpracovanou do posledního detailu. Končí slovy: Proto, když stojíš na rovníku, nemáš žádný stín. Ve vlaku je to neobvyklý rozhovor. Roky si cestovatel pamatuje tuto příhodu a občas mu vytane v paměti. Zejména poslední věta, ale on se tím dále nezabývá až do chvíle, kdy během jedné párty si jeho přátelé navzájem ukazují krátké, pěkné filmy na internetu. Je zde také film o malé holčičce, která zpanikaří, když uvidí svůj vlastní stín. Přátelé se svíjejí smíchy a pouští film několikrát, aby se znovu smáli vystrašené malé holčičce. Cestovatel si sice nemyslí, že ustrašené malé holčičky jsou k smíchu, ale i přesto se ještě znovu dívá. Něco to v něm evokuje, ale párty pokračuje dál a on se připojuje k oslavám. Přesto se to k němu stále vrací. Měl by s tím něco udělat. To nemůže být náhoda, že tyto dvě příhody se stínem v něm tak dlouho zůstávají. Během svých cest si přehrává v mysli tyto dva zážitky. Pamatuje si pouze poslední větu konverzace otce s dcerou. I ten film má stále ještě 1 2 Pentagram 5/201 2

15 Don Relyea, Rote Rahmen (Červené rámy). Abstraktní geometrické umění, 2005 v čerstvé paměti. První je tedy případ rovníku. Jeho bohatá představivost předpokládá, že dívka, které je přibližně dvacet, možná pojede do Afriky si ověřit, zda příběh jejího otce je pravdivý. Není snadné najít přesně rovník, ale podaří se jí to. Stoupne si přímo na něj, ale bohužel: má stále malý stín. Snaží se být plochá, jak jen to je možné, ale ne, pořád je tam. I kdyby byla plochá jako papír, stále by měla stín. Lidé vždy mají stín, myslí si cestovatel. A proč by ho také měli chtít ztratit? Co je na něm špatného? Proč ta druhá dívka panikařila, když viděla svůj vlastní stín? Druhá strana Světla 1 3

16 Fantazie evokovala v jeho mysli představu lidí s Janusovými hlavami: když jejich lepší strana byla vepředu, ta horší byla pod jejich vlasy a naopak. Hledal ve své paměti a také na internetu vše kolem stínů a zjistil řadu věcí, ze kterých udělal malý úhledný seznam: 1. Platónův příběh o lidech, kteří byli spoutáni v jeskyni zády k ohni tak, že po celý svůj život viděli jen stíny. Evidentně je považovali za skutečné, protože neznali realitu. 2. Stíny bývají většinou spojovány se smrtí a obecně s nepříjemnými věcmi. 3. Existují však děti, které si vymýšlejí veselé hry se svými stíny. 4. Existuje jen málo dospělých, kteří si hrají jako děti; mnozí však z psychologického hlediska zápasí se svým stínem a podstupují terapie. 5. Princip stínu inspiroval mnoho autorů, aby psali příběhy o lidech bez stínu, nebo o stínech, které vedou svůj vlastní život a dokonce začnou ovládat člověka. Například Hans Christian Andersen. 6. Existuje mnoho pověr, které mají něco společného se stíny. Někteří lidé se bojí postavit na stín někoho jiného a děti v záchvatu hněvu občas dupou po stínu svých rodičů. Platónův příběh cestovatele znepokojil. Existence jiné reality se mu zdála 1 4 Pentagram 5/201 2

17 jako reálná možnost, ale jak by to ti lidé v jeskyni vlastně mohli zjistit? Byl také připraven přijmout možnost, že i on sám viděl jen stíny. Ve skutečnosti mohl jen doufat, že všechno kolem něj není konečnou realitou. Někdy ho to opravdu rozesmutňovalo. Nicméně se však stávaly také dojemné a úchvatné věci! Někdy hudba nebo slovo nebo strom byly schopny ho hluboce zasáhnout Jak to bylo možné? Nebo se Platónův příběh týkal pouze toho psychologického stínu ve smyslu naší vlastní temné stránky? Jung psal o tom, že během našeho života vytěsňujeme část našich vlastností do podvědomí a snažíme se ukázat vnějšímu světu pouze tu část, kterou jsme sami přijali. Avšak náš stín nás doprovází a v neočekávaných okamžicích ho sami vidíme. Pak jsme celí bez sebe, lžeme nebo děláme něco jiného, než chceme. Nebo to promítáme na ostatní a odsuzujeme je za vlastnosti, které již sami u sebe nevidíme. V tomto kontextu bylo chování vyděšené holčičky zcela pochopitelné. Ale cestovatel se sám už v projekci docela vyznal. Byl také schopen rozpoznat své vlastní projekce a uspořádat si je v nitru. Od té doby už věděl, že člověk má všechny možné vlastnosti a proto ve skutečnosti také všechny možnosti. Tento objev byl jistě přínosný. Přesto dál uvažoval, zda člověk, v psychologickém smyslu, by pak už neměl temnou stranu nebo stinnou stránku. Neznal odpověď, ale otázka tu i nadále existovala. Po nějaké době došel k závěru, že dokud se bude člověk jakkoliv chovat, tak bude vždy vrhat stín. Fantazie evokovala v jeho mysli představu lidí s Janusovými hlavami: když jejich lepší strana byla vepředu, ta horší byla pod jejich vlasy a naopak. Pak lze pochopit, že každý z nás, stejně jako ostatní nosí tuto stinnou stránku v sobě. To by vyřešilo spoustu problémů. Nikdy totiž nemůžeme ukazovat obě strany současně, protože jsou navzájem v opozici. Bylo obtížné si to představit. A tak se vrátil ke své první myšlence o stínu, k dívce, která se pokusila postavit na rovník plochá jako papír. Zjistili byste, že to není možné. Pochopili byste, že když asimilujete vnitřní stín, tak stále nejste bílí, ale šediví, protože stále jste. A cestovatel se rozhodl, že dívka by si zasloužila zjistit po všem svém úsilí, že pouze samo světlo nemá žádný stín, a že Druhá strana Světla 1 5

18 jediný způsob, jak nevrhat stín je být naprosto transparentním, absolutním ne bytím. Bylo by to možné? A mohla by pak transparentní lidská bytost vidět stejně, jak vidí samotné Světlo? Byla by schopna podívat se na zemi a vidět jen Světlo, projekci Světla samého. Její transparentní pohled by viděl skrz všechno, protože světlo je schopné proniknout všude, jestliže mu již člověk nestojí v cestě. Účel existence by se jí stal jasným. Už nebude nazývat ani to nejmenší z nejmenších bezvýznamným. Konečně by poznala záměr s holčičkami, stromy, hudbou a stíny. A její štěstí by vrhalo malé jiskřičky světla na všechno, co by její oči spatřily. 1 6 Pentagram 5/201 2

19 NEJZNÁMĚJŠÍ JSEM VE FORMĚ SVĚTLA Mé jméno je foton Jak se jmenuješ ty, vím, ale víš ty, kdo jsem já? Co se týče světla, je to totiž nutné. To je oblast mojí specializace. Dovolte, abych se představil, mé jméno je foton. Někteří lidé mně také jednoduše říkají částice světla. Fotony jsou kvanta energie, která se uvolňují, když elektrony v atomu přestupují z vyšší oběžné dráhy na nižší. Takto je jednoduše naznačen náš úkol postarat se, aby elektrony řádně obíhaly kolem atomového jádra. Ano, řídíme to my uvnitř každého atomu. Společně s elektrony jsme my, fotony, nejdůležitější elementární částice v kosmu. Bez fotonů by nebylo universum, svět, lidé, atomy. Ach, úplně jsem zapomněl představit se také svým příjmením, které zní elektromagnetická síla. Ale to už jsi nejspíš dávno pochopil. Naše rodina pochází z jedné ze čtyř rodin sil, které se starají o to, aby svět existoval i nadále. Dvě síly působí v atomovém jádru, jedna slabá a jedna jaderná (neboli silná) síla, a vně jádra působí ještě dvě další síly, síla gravitace a elektromagnetická síla. S hrdostí mohu tvrdit, že má rodina je ta zdaleka nejdůležitější. Krásně to v jedné ze svých knih popsal Gerrit Teule. Vysvětlil v ní, že spolupůsobení těchto čtyř sil se dá přirovnat k divadelnímu představení. První dvě atomové síly vytvářejí kulisy a jsou důležitým, i když pasivním prvkem. Podlaha scény je určena pro gravitační sílu, která vlastně divadelní hru vůbec umožňuje. A na jevišti se horlivě snaží a ukazuje své umění elektromagnetická síla. Můžeme být přirovnáváni také k poštovním doručovatelům, kteří roznášejí balíčky energie (informace), samozřejmě o trochu rychleji než normální listonoši fotony se řítí universem rychlostí km za vteřinu. Vzhledem k obrovským vzdálenostem v kosmu, jsou na cestách zpravidla dosti dlouho. Hubbleovým radioteleskopem je možné identifikovat hvězdné systémy, jejichž světlo je na cestě mnoho světelných let, což by ještě do jisté míry mohly být novoroční pozdravy z dob egyptských faraónů. Mé jméno je foton 1 7

20 Nejlépe nás znáte ve formě světla. Světlem přitom nemíním jen viditelné světlo s jeho barevným spektrem od červené po modrou, protože je to pouze jeho malá část. Při srovnání světla s hudební stupnicí tedy existují ještě tóny, které leží nad a pod vnímatelným rozsahem slyšitelnosti. Například ultrafialové světlo není sice pro člověka viditelné, ale přesto je to světlo, které lze pomocí citlivé fotografické desky zviditelnit. Frekvence jeho kmitů je významně vyšší než viditelného světla. Při ještě vyšších kmitočtech se mluví o rentgenovém nebo gamma záření. Když se kmitočet snižuje, přechází světlo od modré barvy přes barvu červenou až k infračervenému (tepelnému) záření. Televizní vlny, stejně jako krátké a dlouhé rádiové vlny, mají ještě nižší frekvenci. Toto vše je naše práce. Oči člověka jsou úžasný nástroj. Pět nebo šest mých bratrů a sester, kteří mohou zasáhnout lidské oko, postačí, aby nervová buňka zaslala zprávu do mozku. Kdyby bylo lidské oko třeba jen desetkrát citlivější, mohl by člověk rozpoznat slabé světlo jednotlivých barev jako malé světelné záblesky. V naší rodině existují také tak zvané virtuální fotony, které pendlují sem a tam mezi polem energie nulového bodu a fyzickým světem. Narážejí na subatomární částice z vyšších energetických polí, jsou jimi absorbovány a přecházejí na vyšší energetický stav. Takovýto foton se potom označuje jako virtuální, protože nezůstává v našem materiálním světě. Je potřebný pouze pro výměnu energií. Nejenom elektrotechnické a elektronické přístroje fungují na bázi této elektromagnetické síly, ale i všechny struktury a mechanismy v lidském těle pracují na tomto základě. Takto společně s elektrony hrajeme rozhodující roli při spolupráci ducha a těla. Připadá nám komické, že mnoho lékařů pracuje s nejmodernějšími přístroji na základě elektromagnetické síly a přesto k nim dosud nepronikla myšlenka, že lidské tělo funguje na stejném principu. Naše existence ale 1 8 Pentagram 5/201 2

21 Don Relyea, Stadtlandschaften mit Leitern und Helipads II (Městské krajiny s žebříky a heliporty II). Abstraktní geometrické umění, 2005 pro člověka neznamená pouze pozitivní, slunečné, stránky. Elektromagnetická síla je nádherná možnost pokud není vědci komerčně zneužita. Tím míním nekontrolovatelnou telekomunikaci s jejím pulzujícím zářením. Srovnatelné záření se v přírodě nevyskytuje! Energetické balíčky (informace), které jsou v GSM síti mobilních telefonů vysílány až se 100 pulsy za vteřinu, buší na vaše těla jako kulky kulometu. Z toho se může váš imunitní systém zbláznit, ale za to já skutečně nemohu! Naštěstí předvídaví lidé kvůli tomu začali zvonit na poplach. Tu a tam se už můžeme dočíst, že elektromagnetická pole jsou ve skutečnosti největšími znečišťovateli životního prostředí. Málem jsem zapomněl na to nejdůležitější, totiž na elektromagnetickou sílu Gnose, světelnou sílu z původní božské říše. Když této světelné síle otevřeš svou bytost, bude proudit do tvého mikrokosmického systému a její záření očistí tvoje dechové pole od všech nesvatostí, od veškeré vnitřní disharmonie. Ale i přes hrozící nebezpečí, že tě teď zklamu, se musím přiznat, že nejsem oprávněný podávat další informace o práci našich spirituálních pracovníků. Smím pouze říci, že tento způsob práce je stejný jako u normálních jevů jen s tím rozdílem, že se provádí v jiné dimenzi. Mé jméno je foton 1 9

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ

Více

2 Život náhoda, nebo záměr?

2 Život náhoda, nebo záměr? ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Hans Küng Věčný život?

Hans Küng Věčný život? Hans Küng Věčný život? HANS KÜNG Věčný život? Vyšehrad I. UMÍRÁNÍ JAKO BRÁNA KE SVĚTLU? 1. Mrtví se již nic dalšího nedozví Široké jeviště je prázdné a bílé Bílé světlo se nemění. To je režijní poznámka

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO RUDOLF STEINER OBSAH ÚVOD K ČESKÉMU PŘEKLADU...3 (Úvod napsal Radomil Hradil) I Souvislost poměrů kosmických, pozemských a světa zvířat s člověkem PRVNÍ PŘEDNÁŠKA, 19. října 1923...5

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Selvarajan YESUDIAN & Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Do té doby vyšlo 315 000 výtisků v Maďarsku, Švýcarsku, NSR,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více