R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2"

Transkript

1 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Mgr. Simona Skřivanová, odbor právní Ing. Michal Bočan, člen rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva Ing. Dagmar Matonohová, odbor výstavby Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k pokynům vydaných městskou částí Praha 2 týkající se intenzity hluku u akcí Ing. arch. Václav Vondrášek, schváleno 641 pořádaných na území městské části Praha zástupce 2, na kterých je použita zvuková aparatura starostky Mgr. Jana Černochová, 2. k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady a k dohodě o poskytnutí elektrické energie společnosti FRESH FILMS, s.r.o. pro pořádní akce "11. Fresh Film Fest; Mezinárodní festival debutů a studentských filmů" 3. k pronájmu části pozemků parc. č. 4124/2 a 2281/23 k.ú. Vinohrady společnosti Finders production s.r.o. pro umístění zázemí filmařské techniky z důvodu starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 642 schváleno 643 1

2 natáčení celovečerního filmu "Hodinový manžel" 4. k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti Fource Entertainment s.r.o. 5. ** k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru, parku Riegrovy sady, parku Havlíčkovy sady a střední části parku na Karlově náměstí panu Ondřejovi Kobzovi pro umístění šachových stolků 6. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Events Bohemia s.r.o. 7. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti INVEXHIB PRAGUE s.r.o. 8. k záměru vypůjčit část nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti Pracovna, s.r.o. 9. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady 10. k uzavření smluv a dodatků o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro odběrná místa v parcích Havlíčkovy sady a Karlovo náměstí 11. k výpůjčce kanceláří č. 508 a 510 v sídle MČ Prahy 2 za účelem promítání z budovy ÚMČ Praha 2 v rámci festivalu světla SIGNAL a k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru 12. k jmenování členů komise v rámci veřejné zakázky: "Poskytování právních služeb městské části Praha 2" 13. k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok k poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o. 15. k odvolání a jmenování tajemníka kulturní komise Rady městské části Praha 2 Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 644 schváleno 645 schváleno 646 schváleno 647 schváleno 648 schváleno 649 schváleno 650 schváleno 651 schváleno 652 schváleno 653 schváleno 654 neschváleno 2

3 16. k novele vybraných směrnic Rady městské části Praha k předložení nabídky možnosti koupě pozemků s bytovým domem bytovým družstvem (Krkonošská 1536/13) 18. k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovým domem bytovým družstvem (Podskalská 391/9) 19. k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovým domem bytovým družstvem (Mikovcova 618/1) 20. k záměru prodeje pozemku parc. č. 1284, zapsaného na LV č k.ú. Nové Město, jehož součástí je bytový dům na adrese Rašínovo nábřeží 389/46, Praha k nabídce uplatnění předkupního práva k id. 1/14 pozemku parc. č. 1724, jehož součástí je stavba č. p. 931, Šumavská 931/13, Praha 2, a k id. 1/14 pozemku 22. *** PP 23. *** 24. *** PP 25. PP 26. *** 27. ** 28. *** parc. č. 1725, vše k. ú. Vinohrady k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 9 dne k mimosoudnímu řešení soudního sporu k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Barevný svět dětí k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 12 dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 13 dne nebytové prostory k žádosti nájemce bytu v domě čp v Praze 2, Žitná 32 Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 655 staženo schváleno 656 schváleno 657 schváleno 658 schváleno 659 schváleno 660 schváleno 661 schváleno 662 schváleno 663 schváleno 664 schváleno 665 staženo 3

4 29. k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 323 v Praze 2, Balbínova k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 147 v Praze 2, Francouzská k prodloužení termínu užívání objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady a nočnímu natáčení 33. k povolení vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Location service s.r.o. pro natáčení českého filmu Ztraceni v Mnichově 34. k podnájmu části nebytových prostor v objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady 35. k vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Václavská 18 (Václavské garáže) 36. *** PP k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. V./14 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce 37. k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 pro projekty v oblasti sportu na období let 2014 až k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol 39. k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Vratislavova 13/64 rekonstrukce školního dvora" 40. k vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Botičská 8/130 - dodávka a výstavba nafukovací haly" 41. k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2014/06 "Virtualizace aplikací" realizované formou elektronické aukce Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 666 schváleno 667 schváleno 668 schváleno 669 schváleno 670 schváleno 671 schváleno 672 schváleno 673 schváleno 674 schváleno 675 schváleno 676 schváleno 677 schváleno 678 4

5 42. k výběru nejvhodnějších nabídek podaných na plnění podlimitních veřejných zakázek v bytové oblasti 43. *** k výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě městské části Praha 2" č. 2014/01/OSEM 44. k výběru dodavatelů prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti 45. k uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (vydání Informační brožury přístupnosti vybraných objektů na území Prahy 2) 46. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 v oblasti školství 47. ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu č. 2/2014/OKSVV na realizaci publikace o revitalizaci Havlíčkových sadů 48. ** k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky 49. k organizačním změnám Ing. Michal Kopecký, tajemník 50. k výpůjčce části nemovitosti parku Zítkovy sady společnosti Tomato Production spol. s r.o. 51. k uzavření Dohody o poskytnutí odebrané elektřiny (Divadelní Odysea v Zítkových sadech) 52. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 (létající sběrný dvůr) 53. k návrhu Harmonogramu a Zásad pro sestavení rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015 Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 679 schváleno 680 schváleno 681 schváleno 682 schváleno 683 schváleno 684 schváleno 685 odročeno schváleno 686 schváleno 687 schváleno 688 schváleno 689 5

6 54. k uzavření "Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele" v souvislosti s realizací veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie pro městskou část Praha 2 a jí zřízené příspěvkové organizace a výpovědi smluv stávajícím dodavatelům elektrické energie 55. k uzavření "Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele" v souvislosti s realizací veřejné zakázky na dodavatele plynu pro základní a mateřské školy zřizované městskou částí Praha 2 a výpovědi smluv stávajícímu dodavateli plynu 56. ** 57. *** 58. *** k uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou) k uzavření smluv o výpůjčce zařízení pro poskytování služby tísňové péče "AREÍON" k žádostem o poskytnutí adresné finanční pomoci na úhradu služby tísňové péče "AREÍON" 59. k souhlasu s jiným užíváním objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady 60. k pronájmu části nemovitosti čp. 389 v Praze 2, Rašínovo nábřeží 46 pro natáčení nového českého filmu 61. k souhlasu s přijetím věcných darů školskými příspěvkovými organizacemi 62. k organizačně technickému zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy 63. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 v oblasti volného času dětí a mládeže 64. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální 65. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor informatiky, přesun finančních prostředků Mgr. Jana Černochová, starostka Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 690 schváleno 691 schváleno 692 schváleno 693 schváleno 694 schváleno 695 schváleno 696 schváleno 697 schváleno 698 schváleno 699 schváleno 700 schváleno 701 6

7 66. k uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským 67. *** 68. *** 69. *** 70. *** ke splátkovým dohodám č. 33/2014, 34/2014 a 35/2014 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců ke splátkové dohodě č. 31/2014 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců ke splátkovým dohodám v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců k právnímu jednání při správě bytového fondu 71. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 2 pro pořádání akce "Zastávka volný čas" 72. k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru společnosti Energy reality s.r.o. pro pořádání akce "Skákací hrad pro děti" Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 702 schváleno 703 schváleno 704 schváleno 705 schváleno 706 schváleno 707 schváleno 708 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 73. k předpokládanému harmonogramu při vzato na vědomí zajištění právních služeb prostřednictvím zaměstnanců městské části Praha k návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 75. k možnosti umístění senzorických stanic k měření znečištění ovzduší a úrovně hluku 76. k Návrhu na další postup ohledně pokračování prodeje domů v tzv. balíčku č. 5, podanému OSB 77. k pronájmu pozemku Na Smetance 2520/3, Praha 2, Zelená zahrada Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí 7

8 78. k právním službám poskytnutým městské části Praha 2 Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky vzato na vědomí Starostka zahájila 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 14:05 hodin. Radní schválili hlasováním (7:0:0) zápis z 13. řádného jednání Rady městské části Praha 2 a hlasováním (5:0:2) zápis ze 4. mimořádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byl zařazen nový bod č. 33 a informace č. 78. Původní bod č. 46 byl předřazen jako bod č. 1 a původní body č. 53 a 64 byly předřazeny jako body č. 48 a 49. Takto upravený program radní hlasováním (7:0:0) schválili. Po projednání bodu č. 35 v 15:00 hodin byla vyhlášená patnáctiminutová pauza. K jednotlivým bodům programu: 1. k pokynům vydaných městskou částí Praha 2 týkající se intenzity hluku u akcí pořádaných na území městské části Praha 2, na kterých je použita zvuková aparatura Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Rada konstatovala, že pokud žadatel při akcích pořádaných na území MČ Praha 2 týkajících se dodržování intenzity hluku nedodrží stanovené podmínky zakotveny v pravidlech pro žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni schválených RMČ Praha 2 a v nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčkách uzavíraných se žadateli, nebude mu opětovné pořádání akce RMČ Praha 2 schváleno. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady a k dohodě o poskytnutí elektrické energie společnosti FRESH FILMS, s.r.o. pro pořádní akce "11. Fresh Film Fest; Mezinárodní festival debutů a studentských filmů" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady a dohody o poskytnutí elektrické energie se společností FRESH FILMS, s.r.o., v termínu od do a s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu. 8

9 Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části pozemků parc. č. 4124/2 a 2281/23 k.ú. Vinohrady společnosti Finders production s.r.o. pro umístění zázemí filmařské techniky z důvodu natáčení celovečerního filmu "Hodinový manžel" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků parc č. 4124/2 a 2281/23 k.ú. Vinohrady se spol. Finders production s.r.o., která zde dne umístí zázemí filmařské techniky z důvodu natáčení celovečerního filmu. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti Fource Entertainment s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájem části nemovitosti parku Riegrovy sady se spol. Fource Entertainment s.r.o. pro umístění oplocení a mobilní toalety z důvodu konání koncertu v restauraci Park café Riegrovy sady dne do a s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru, parku Riegrovy sady, parku Havlíčkovy sady a střední části parku na Karlově náměstí panu Ondřejovi Kobzovi pro umístění šachových stolků Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti nám. Míru, parku Riegrovy sady, parku Havlíčkovy sady a střední části parku na Karlově náměstí s panem Ondřejem Kobzou od do pro umístění šachového stolku. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

10 6. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Events Bohemia s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti nám. Míru se spol. Events Bohemia s.r.o. pro uspořádání akce Dance2014Bohemia dne a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti INVEXHIB PRAGUE s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí se spol. INVEXHIB PRAGUE s.r.o. pro uspořádání akce Na chvíli vidět bez zraku ve dnech 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., a v termínu od 1.8. do zde bude umístěn maskot Neviditelné výstavy. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k záměru vypůjčit část nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti Pracovna, s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila se záměrem vypůjčit část nemovitosti parku Riegrovy sady spol. Pracovna, s.r.o., pro uspořádání akce Pracovna v parku v termínu od do Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily Praha Vinohrady na období od do

11 Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smluv a dodatků o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro odběrná místa v parcích Havlíčkovy sady a Karlovo náměstí Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smluv a dodatků o dodávce vody a odvádění odpadních vod se spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce kanceláří č. 508 a 510 v sídle MČ Prahy 2 za účelem promítání z budovy ÚMČ Praha 2 v rámci festivalu světla SIGNAL a k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce kanceláří č. 508 a 510 v sídle městské části Praha 2 se spol. Tomato Production s.r.o. v období od do za účelem promítání tzv. Video Mapping v rámci festivalu světla SIGNAL. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti nám. Míru se spol. Tomato Production s.r.o. pro umístění dvou stánků v rámci festivalu světla v termínu od 15. do a s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k jmenování členů komise v rámci veřejné zakázky: "Poskytování právních služeb městské části Praha 2" Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada jmenovala hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku, která bude zároveň plnit také funkci komise pro posouzení kvalifikace a pro otevírání obálek s nabídkami. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

12 13. k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2013 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit výsledek hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o. Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí účelové dotace ve výši ,- Kč spol. Národní dům Kulturní dům železničářů, s.r.o., na realizaci akce XVII. festival swingové hudby. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání a jmenování tajemníka kulturní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada návrh usnesení hlasováním neschválila. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz Hlasování se zdržel: k novele vybraných směrnic Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila novely směrnic RMČ Praha 2 k evidenci majetku, k provádění řádné a mimořádné inventarizace majetku a závazků a k tvorbě a čerpání rezerv. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě pozemků s bytovým domem bytovým družstvem (Krkonošská 1536/13) Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky K bodům č. 17 až 20 byla sloučená rozprava. 12

13 Tento bod byl přerušen a projednán po bodu č. 72. Rada návrh usnesení stáhla. 18. k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovým domem bytovým družstvem (Podskalská 391/9) Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovým domem bytovým družstvem (Mikovcova 618/1) Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k záměru prodeje pozemku parc. č. 1284, zapsaného na LV č k.ú. Nové Město, jehož součástí je bytový dům na adrese Rašínovo nábřeží 389/46, Praha 2 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k nabídce uplatnění předkupního práva k id. 1/14 pozemku parc. č. 1724, jehož součástí je stavba č. p. 931, Šumavská 931/13, Praha 2, a k id. 1/14 pozemku parc. č. 1725, vše k. ú. Vinohrady Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada nesouhlasila s odkoupením spoluvlastnického podílu státu v rozsahu id. 1/14 pozemku parc. č. 1724, jehož součástí je stavba č.p. 931 a id. 1/14 pozemku parc. č. 1725, vše k.ú. Vinohrady, Šumavská 931/13, Praha 2. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

14 22. k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 9 dne *** PP 2.3, 3.1 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k mimosoudnímu řešení soudního sporu Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky *** PP 3.1. Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Barevný svět dětí PP 3.4 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014 občanskému sdružení Barevný svět dětí a schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014 přesun finančních prostředků v odboru humanitním. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

15 26. k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 12 dne *** Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 27. ** Tento bod byl přerušen a projednán po bodu č. 28. K projednávání tohoto bodu byla pozvána Ing. Dagmar Matonohová z odboru výstavby. Rada poté návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 664 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 13 dne nebytové prostory Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádosti nájemce bytu v domě čp v Praze 2, Žitná 32 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada návrh usnesení stáhla. 29. k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 323 v Praze 2, Balbínova 6 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila se snížením nájemného spol. Lemniskáta, o.p.s., z nebytových prostor ve dvoře domu čp. 323 v Praze 2, Balbínova 6, po dobu jednoho roku. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7, na dobu neurčitou v pořadí dle bodu I. tohoto usnesení. 15

16 Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Mgr. Jechová Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 147 v Praze 2, Francouzská 20 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s ukončením nájemního vztahu se spol. EURECA SHOPS s.r.o. nájemcem nebytových prostor v přízemí domu čp. 147 v Praze 2, Francouzská 20, souhlasila a s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 147 v Praze 2, Francouzská 20, s Razi Enochem, stávajícím provozovatelem předmětných prostor. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodloužení termínu užívání objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady a nočnímu natáčení Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky K bodům č. 32 a 33 byla sloučená rozprava. Rada schválila předložený návrh usnesení. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Location service s.r.o. pro natáčení českého filmu Ztraceni v Mnichově Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu včetně parkování do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady hlavní branou z ulice Rybalkova pro spol. Location service s.r.o. v termínu od do Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k podnájmu části nebytových prostor v objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s podnájmem části nebytových prostor, a to jedné kanceláře ve 16

17 3. nadzemním podlaží objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady, spol. PERFECT CATERING s.r.o. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Václavská 18 (Václavské garáže) Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Václavská 18. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. *** V./14 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce PP 2.3 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada konstatovala, že ve veřejné soutěži č. V./14 bylo vysoutěženo všech 7 bytových jednotek a souhlasila s uzavřením nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. V./14 dne Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 pro projekty v oblasti sportu na období let 2014 až 2015 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory MČ Praha 2 pro projekty v oblasti sportu na období let 2014 až Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

18 38. k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s navrhovanými změnami ve školských obvodech základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2, včetně připomínek. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Vratislavova 13/64 rekonstrukce školního dvora" Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Vratislavova 13/64 rekonstrukce školního dvora a jmenovala komisi pro otevírání obálek, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Botičská 8/130 - dodávka a výstavba nafukovací haly" Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Botičská 8/130 dodávka a výstavba nafukovací haly a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2014/06 "Virtualizace aplikací" realizované formou elektronické aukce Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Virtualizace aplikací a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami. 18

19 Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru nejvhodnějších nabídek podaných na plnění podlimitních veřejných zakázek v bytové oblasti Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 43. *** Rada souhlasila s výběrem nejvhodnějších nabídek podaných na plnění podlimitních veřejných zakázek. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 679 k výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě městské části Praha 2" č. 2014/01/OSEM Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada rozhodla o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě městské části Praha 2. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatelů prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (vydání Informační brožury přístupnosti vybraných objektů na území Prahy 2) Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 19

20 Rada schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy RMČ Praha 2 a úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014, celkový objem rozpočtu se nemění. Hlasování pro: Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková, MUDr. Schwarz Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 v oblasti školství Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s úpravou rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014, celkový objem rozpočtu se nemění. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu č. 2/2014/OKSVV na realizaci publikace o revitalizaci Havlíčkových sadů Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada revokovala usnesení RMČ č. 475 ze dne a zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2014/OKSVV na realizaci publikace o revitalizaci Havlíčkových sadů. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila návrh usnesení. JUDr. Andrea Horáková bude informovat Bytové družstvo Podskalská 1908 ve věci správního řízení zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k organizačním změnám Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada návrh usnesení odročila. 20

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více