Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008"

Transkript

1 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu ,9 tis.kč (po konsolidci) n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. přecházejících zdrojů z minulého období) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. splátek cizích zdrojů rezerv) - podle rozpočtové skldby (po konsolidci) : o úhrn rozpočtových příjmů ve výši ,9 tis.kč o úhrn rozpočtových výdjů ve výši ,9 tis.kč o úhrn finncování ve výši tis.kč ve struktuře ukztelů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str. 1-14) přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.2. plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst zjišťovné firmou REKAZ n zákldě mndátní smlouvy ve výši tis.kč n strně výnosů tis. Kč n strně nákldů dále plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst zjišťovné z úrovně městského úřdu městské policie ve výši tis.kč n strně výnosů tis.kč n strně nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str ) podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí 2.1. návrh nových jmenovitých kcí (ukztelů rozpočtu jejich přípdně zřzení do rozpočtu měst je podmíněno schválením rozpočtového optření n zákldě ktulizce zdrojů rozpočtu pro rok 2009 dle stvu plnění příjmů výdjů rozpočtu k ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.2. rekpitulci změn v návrhu rozpočtu provedených n zákldě jednání rdy měst dne dále n zákldě poždvků ze strny odborů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst u l o ž i t rdě měst předložení rozpočtového optření dle bodu 2.1. k projednání zstupitelstvu měst n únorovém zsedání zstupitelstv měst v roce 2009 s výjimkou 1

2 rozpočtového optření k finnčnímu vypořádání účelových dotcí v termínech stnovených krjským úřdem zřzení dotce nvýšení rozpočtu výdjů pro oblst dávek sociální péče hmotné nouze dle rozhodnutí MPSV (tto rozpočtová optření projedná schválí rd měst) Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst v y d t obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 4/2008 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst v y d t obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 5/2008 o místním popltku ze psů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o vkldovém účtu městem Kopřivnice jko mjitel Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, IČ , jko bnk, jejímž předmětem je uzvření smlouvy o vkldovém účtu se zákldním vkldem ve výši Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o. po projednání 1. b e r e n v ě d o m í zápis o posouzení hodnocení nbídek n pronájem dotřiďovcí linky v Kopřivnici od ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy n pronájem dotřiďovcí linky společností SLUMEKO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ , zstoupenou p. K. Březinou pí D. Křístkovou jednteli společnosti jko pronjimtel 2

3 společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem v Třinci Stré město, Jblunkovská 392, IČ , zstoupenou Ing. Tomášem Sbovčíkem jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem dotřiďovcí linky, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o. po projednání s c h v l u j e lterntivu B pro tvorbu ceníku prcí služeb pro rok 2009 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 39 k mndátní smlouvě pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností ze dne městem Kopřivnice jko mndnt SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov č.p. 58, IČ , zstoupeným Krlem Březinou Dgmr Křístkovou - jednteli jko mndtář, jehož předmětem je ktulizce vyhlášení úplného (pltného) znění mndátní smlouvy pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Plán optření ke zlepšení kvlity ovzduší v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o provedení dertizce n území měst Kopřivnice místních částí Lubin, Vlčovice Mniší v roce 2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost bytového družstv Preäsident, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1154, o úhrdu nákldů n měření hluku v bezprostředním okolí domu č.p n ul. Štefánikově v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e úhrdu nákldů n měření hluku v bezprostředním okolí domu č.p n ul. Štefánikově v Kopřivnici provedenou Zdrvotním ústvem v Ostrvě 3

4 dne ve výši Kč z rozpočtu odboru životního prostředí Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smluvního závzkového vzthu městem Kopřivnice jko zhotovitel firmou Hrušk, spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě Mrtinov, N Hrázi 3228/2, IČ , zstoupenou Ing. Jnou Škrblovou - jedntelkou společnosti jko objedntel, jejímž předmětem je poskytování ostrhy objektu elektronickým zbezpečovcím systémem, umístěným n pultu centrální ochrny Městské policie Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e výjimku z vnitroorgnizční směrnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu při výběru dodvtele záshových oděvů BUSHFIRE oslovením jediného uchzeče firmy DEVA F-M. s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Collo-louky 2140, IČ Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření oddělení personálního oddělení vnitřní správy k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 8 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce se sídlem v Kopřivnici, ul. Česká 320, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Středisk soc. služeb měst Kopřivnice, p. o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření servisní smlouvy č. 3536S/08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s r.o., se sídlem v Prze 4, U Helldy 697/4, IČ , zstoupenou Ing. Pvlem Přidlem ředitelem pobočky Ostrv jko dodvtel, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k multifunkčnímu zřízení, 4

5 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření servisní smlouvy č. 3537S/08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s r.o., se sídlem v Prze 4, U Helldy 697/4, IČ , zstoupenou Ing. Pvlem Přidlem ředitelem pobočky Ostrv jko dodvtel, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k multifunkčnímu zřízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smluvního závzkového vzthu městem Kopřivnice městem Nový Jičín, jehož předmětem je spolupráce při zjištění doprvní obslužnosti provedení pltby n úhrdu prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok 2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.1, 2, 3, 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, ždtelce: Nikol Ročákové (žádost ze dne příloh č. 1) ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. v y h o v u j e žádosti Mgdy Kvpilové ze dne o zevidování žádosti o zjištění bytové jednotky do seznmu zájemců, n zákldě výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Idu Dudíkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost firmy BENES 99, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 1046, IČ , zstoupené jednteli Lenou Hnákovou Zdeňkem Kyselým, ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p

6 n ulici Obránců míru v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel firmou BENES 99, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 1046, IČ , zstoupenou jednteli Lenou Hnákovou Zdeňkem Kyselým, jko nájemce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1. 1 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, pn Zdeňk Kubelku z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 30 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, mnžele Ivn Filu Irenu Filovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívjí nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, RNDr. Lukáše Filip z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Zdeňkem Kubelkou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. 2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnžely Ivnem Filou Irenou Filovou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. 3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel RNDr. Lukášem Filipem jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 6

7 Rd měst po projednání Usnesení 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, Lukáši Zlotěnkovi Josefu Purmenskému mnželům Tomáši Petře Dejovým mnželům Rudolfu Gbriele Kotĺárovým 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Lukáši Zlotěnkovi v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.1, proti Josefu Purmenskému v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.2, proti Tomáši Petře Dejovým v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.3, proti Rudolfu Gbriele Kotĺárovým v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 6 C 100/ ze dne vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti žlovným specifikovným v tomto rozhodnutí 1.2 zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. udělování výjimek odst. 1, pní Anně Smitlové o velikosti 1+1 n ulici Horní, z podmínky mimosoudního vrácení bytu, jež dosud užívá Rd měst po projednání s c h v l u j e výpověď z nájmu nebytových prostor JUDr. Josefu Fojtíkovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytové družstvo 17. listopdu 1227, se sídlem v Kopřivnici, 17. listopdu 1227, IČ , zstoupené Jolnou Misirzovou předsedou družstv Mgr. Dgmr Šedou pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu 7

8 ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o budoucí smlouvy drovcí městem Kopřivnice jko budoucí obdrovný Morvskoslezským krjem, zstoupeným Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprková 1, středisko Nový Jičín, se sídlem v Šenově u Nového Jičíně, Suvorovov 525, IČ , zstoupen vedoucím středisk Ing. Zbyňkem Kublou jko budoucí dárce, jejímž předmětem je budoucí drování částí pozemku p.č. 105/1 osttní ploch silnice v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce nemovitostí městem Kopřivnice jko výpůjčitel Českou republikou -Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2 Nové město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , z kterou jedná Ing. Krolem Siwekem, ředitelem Územního prcoviště Ostrv jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemku p.č. 149/1 osttní ploch zeleň o výměře 1624 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující MUDr. Vldimírem Jlůvkou, zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Jiřím Škodou jko prodávjící, jejímž předmětem je prodej pozemků v k.ú. Kopřivnice p.č.1085/12 - osttní ploch - osttní komunikce - o výměře 470 m² p.č.1085/13 - osttní ploch - osttní komunikce - o výměře 132 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící 8

9 pnem Jroslvem Jkešem Mgr. Jrmilou Mtulovou Ing. Pvlem Liškou pnem Mrtinem Brtoněm pní Evou Tůmovou Ing. Zdeňkem Loupem pnem Jiřím Jeřábkem pnem Zdeňkem Tillem Ing. Mrtinem Dvidem pnem Rudolfem Doubkem pnem Ivo Čermákem jko kupující kždý k podílu 1/11, jejímž předmětem je převod pozemku odděleného n zákldě geom.plánu č /2008 ze dne to p.č. 905/13 osttní ploch - zeleň o výměře 208 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjímt pozemky jko zhrádky v k.ú. Kopřivnice prc. č. 1551/1- trvlý trvní porost o výměře 6863 m 2, prc. č orná půd o výměře 1498 m 2, prc. č zhrd o výměře 1837 m 2, prc. č ovocný sd o výměře 3941 m 2, prc. č. 1674/2 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 3970 m 2, prc. č. 1666/2 - zhrd o výměře 581 m 2, prc. č zhrd 3103 m 2, prc. č. 3014/2 zhrd o výměře 1551 m 2 části pozemku v k.ú. Větřkovice u Lubiny prc. č. 132/2 trvlý trvní porost díl 26 o výměře 317 m 2 díl 34 o výměře 125 m 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e 1.1 usnesení č přijté n 44. zsedání Rdy měst Kopřivnice dne usnesení č přijté n 50. zsedání Rdy měst Kopřivnice dne s c h v l u j e 2.1 dohodu o ukončení nájmu k části pozemku prc. č. 723/1 v k.ú. Kopřivnice pnem Miroslvem Špnihelem městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout část pozemku prc. č. 723/1 v k.ú. Kopřivnice o výměře 15 m 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru rozvoje měst Odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 9

10 Rd měst po projednání Usnesení s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor město Kopřivnice jko pronjímtel Four elements spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě - Morvská Ostrv, Sokolská tříd 1615/50, zstoupenou jedntelem Pvlem Fikou, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je užívání nebytového prostoru místnost č. 311 o celkové výměře 13,30 m 2, který se nchází ve II. NP obj. čp. 244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se zpsáním sídl společnosti Okn Křenek s. r. o., n drese ul. Štefánikov čp. 244, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce firmu INPROS F-M, s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Tř. 28 říjn 1639, IČ , zstoupenou pnem Ing. Josefem Juráskem, jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce městem Kopřivnice jko objedntel firmou INPROS F-M, s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Tř. 28 říjn 1639, IČ , zstoupenou pnem Ing. Josefem Juráskem jedntelem společnosti, jko zhotovitel díl, jejímž předmětem je relizce kce: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o jednání vlné hromdy Svzku obcí regionu Novojičínsko ze dne týkjící se ktuálního stvu projektu Aglomerce Kopřivnice místní část Lubin, odknlizování o dlším nvrhovném postupu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e 10

11 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu č.1153/ ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, IČ , zstoupenou Jrmilou Poláškovou, vedoucí zákznického centr jko dodvtel, jehož předmětem je dodávk vody z vodovodu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke SOD ze dne n kci Letní stdion Kopřivnice vodovodní přípojk městem Kopřivnice jko objedntel firmou V+V SAVEKO s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, IČ , zstoupenou Ing. Vojtěchem Pšejou, jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv SOD v části článku II. Předmět smlouvy o dílo v části článku III. Cen díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n kci Dětské doprvní hřiště v Kopřivnici Veřejné hřiště úprvy zhrdy MŠ I. Šustly městem Kopřivnice jko objedntel společnosti NOSTA, s. r. o., se sídlem v Novém Jičíně, Sv. Ček 2088/13, IČ , zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti, znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n kci: Oprv hydroizolce suterénu budovy zylového domu č.p.1114 n ul. Horní v Kopřivnici ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou V+V Sveko, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, IČ , zstoupenou pnem Ing. Vojtěchem Pšejou jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jehož předmětem je relizce kce: Oprv hydroizolce suterénu budovy zylového domu č.p.1114 n ul. Horní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 11

12 1. b e r e n vědomí souhrnnou zprávu z Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru rozvoje měst v y h o d n o t i t výsledky Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008 zprcovt je v rámci návrhu ktulizce Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice , 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst v z í t n vědomí souhrnnou zprávu z Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008, jko jeden z podkldů pro ktulizci Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zjednodušenou projektovou fiši k projektu Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t podání žádosti o dotci z Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí n projekt Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o pronájmu stvby silnice I. třídy č. I/58 č. NJ SI ze dne při relizci investiční kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 etp II. : od KD č.p. 170 po utobusovou zstávku od Kopřivnice městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupenou Ing. Alfredem Brunclíkem generálním ředitelem, jko pronjímtel, jehož předmětem je snížení ceny nájemného z užívání komunikce I. třídy I/58, ve Vlčovicích při relizci výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh Integrovného plánu rozvoje měst pro obytnou zónu Kopřivnice JIH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t Integrovný plán rozvoje měst pro obytnou zónu Kopřivnice JIH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o dotčních progrmech ve vzbě n jmenovité kce oblsti Akčního 12

13 plánu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 507/S/N/08/1122 ze dne n kci Rekonstrukce objektu městského úřdu Kopřivnice - část 2 - rekonstrukce požárních vodovodů v celém rozshu vč. části městské policie kinosálu městem Kopřivnice jko objedntel firmou NOSTA, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článku IV. Cen díl uzvřené smlouvy o dílo č. 507/S/N/08/1122 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově č. p. 368 n pozemku 1285/7 n ul. Obránců míru č. p. 367 n pozemku 1285/17 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu movitých věcí městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem souboru movitých věcí, který se nchází v nebytových prostorách Kulturního domu v Kopřivnici č. p. 367 č. p. 368 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.3 uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice jko mndnt Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko mndtář, jejímž předmětem je zjištění provádění správy, provozu údržby nemovitostí 13

14 č. p. 368 n ulici Obránců míru v Kopřivnici č. p. 367 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst 2.1 s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce městem Kopřivnice jko poskytovtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko příjemce, jejímž předmětem je úprv práv povinností jejich účstníků při zjišťování kulturně-osvětové činnosti v Kopřivnici při poskytování finnční kompenzce z účelem krytí některých nákldů s tím spojených, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2.2 v z í t n v ě d o m í schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově č. p. 368 n pozemku 1285/7 n ul. Obránců míru č. p. 367 n pozemku 1285/17 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu schválení smlouvy o nájmu movitých věcí městem Kopřivnice jko pronjímtelem Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem souboru movitých věcí, který se nchází v nebytových prostorách Kulturního domu v Kopřivnici č. p. 367 č. p. 368, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výjimku ze směrnice měst Kopřivnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu n postvení kchlových kmen ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového 14

15 mteriálu Usnesení 1.2 uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntel Ing. Josefem Ksperkem, se sídlem v Ostrvě - Porub, Hlvní tříd 896/4, IČ , jko zhotovitel, jejímž předmětem je postvení kchlových kmen v objektu Šustlovy vily, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření kupních smluv městem Kopřivnice jko kupující 1.1 pnem Milnem Škorpilem jko prodávjící, jejímž předmětem je koupě 11 výtvrných děl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. pnem Tomášem Morvcem jko prodávjící, jejímž předmětem je koupě 2 výtvrných děl utor Zdeňk Burin ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel společností LUDVÍK MORAVIA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404, IČ , zstoupenou pnem Lubomírem Szovským - jedntelem jko příjemce, jehož předmětem je úprv v tbulce Druhové rozdělení jejich povinné počty, progrmové činnosti KDK n jednotlivý rok uvedené v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zápis č. 3 z jednání komise pro národní vzthy RM ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 15

16 Rd měst po projednání Usnesení s ch vluje rozpočtové optření v rámci rozpočtu KDK, p. o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, zstoupeným Mgr. Vldnem Jílkem, ředitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení kce pro podporu cestovního ruchu v oblsti Lšské brány Beskyd letní rzítkové hry Orž si vyhrj neb putování po stopách Lojzy Lch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e d o p o r učuje Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín prominut Mlékárně Kunín.s úhrdy z elektrickou energii z prodejní utomt n mléčné výrobky ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Václv Podstvk, jedntele Mteřské školy Hájov s.r.o. o dotci n nákldy spojené s doprvou strvy do Mteřské školy Hájov s.r.o. ve školním roce 2008/2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Mteřskou školou Hájov s.r.o., se sídlem v Příboře Hájově, č.p. 55, IČ , zstoupenou pnem Václvem Podstvkem - jedntelem jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru z fondu rozvoje rezerv ve výši 9 400,- Kč n pokrytí nákldů spojených s doprvou strvy pro děti z Kopřivnice, které byly přijty k docházce do Mteřské školy Hájov s.r.o. ve školním roce 2008/2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání návrhu Krjskému úřdu Morvskoslezského krje n ocenění pn Mgr. Ldislv Cvíčk u příležitosti Dne učitelů v roce 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e odměnu řediteli Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín při příležitosti životního jubile ve výši 5 000,- Kč. 16

17 Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí souhrnnou zprávu o činnosti škol školských zřízení ve školním roce 2007/2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e odměny ředitelům školských příspěvkových orgnizcí v působnosti odboru vzdělávání vnějších vzthů z činnost ve školním roce 2007/2008 řediteli Správy sportovišť Kopřivnice KDK p.o. z činnost v roce 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dohody o úhrdě neinvestičních výdjů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvle bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzvřené dle zákon 561/2004 Sb. o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) v pltném znění městem Kopřivnice n strně jedné obcí Velké Albrechtice, se sídlem ve Velkých Albrechticích č.p. 119, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Mgerou strostou n strně druhé, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u rčuje plt ředitelům příspěvkových orgnizcí Mgr. Lumíru Pospěchovi, Mgr. Jiřímu Stoškovi, Mgr. Jnu Mužíkovi, Mgr. Ivně Volné, Mgr Ivně Dvidové, Mgr. Evě Müllerové pní Kriškové s účinností od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o možnostech zřídit v Kopřivnici uměleckou školu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření Správě sportovišť Kopřivnice k rozpočtu měst z rok 2008 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice část Mniší, se sídlem v Kopřivnici Mniší, 17

18 IČ , zstoupeným p. Alešem Holubem jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč z fondu rozvoje rezerv n generální oprvu překážek pro požární sport, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o dotci z progrmu n podporu ktivit v oblsti specifické primární prevence sociálně ptologických jevů u dětí mládeže n Morvskoslezský krj n projekt Buď OK pro nositele projektu Zákldní školu Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Rd měst po projednání s c h v l u j e záměr směrovt postup řešení ktivit projektu rekreční reál Pod Červeným kmenem dle vrinty 2 předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e dodtek Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice ve znění uprveného návrhu vrinty C, který byl předložen prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Vldislv Kryške místostrost 18

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více