Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008"

Transkript

1 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu ,9 tis.kč (po konsolidci) n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. přecházejících zdrojů z minulého období) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. splátek cizích zdrojů rezerv) - podle rozpočtové skldby (po konsolidci) : o úhrn rozpočtových příjmů ve výši ,9 tis.kč o úhrn rozpočtových výdjů ve výši ,9 tis.kč o úhrn finncování ve výši tis.kč ve struktuře ukztelů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str. 1-14) přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.2. plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst zjišťovné firmou REKAZ n zákldě mndátní smlouvy ve výši tis.kč n strně výnosů tis. Kč n strně nákldů dále plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst zjišťovné z úrovně městského úřdu městské policie ve výši tis.kč n strně výnosů tis.kč n strně nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str ) podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí 2.1. návrh nových jmenovitých kcí (ukztelů rozpočtu jejich přípdně zřzení do rozpočtu měst je podmíněno schválením rozpočtového optření n zákldě ktulizce zdrojů rozpočtu pro rok 2009 dle stvu plnění příjmů výdjů rozpočtu k ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.2. rekpitulci změn v návrhu rozpočtu provedených n zákldě jednání rdy měst dne dále n zákldě poždvků ze strny odborů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst u l o ž i t rdě měst předložení rozpočtového optření dle bodu 2.1. k projednání zstupitelstvu měst n únorovém zsedání zstupitelstv měst v roce 2009 s výjimkou 1

2 rozpočtového optření k finnčnímu vypořádání účelových dotcí v termínech stnovených krjským úřdem zřzení dotce nvýšení rozpočtu výdjů pro oblst dávek sociální péče hmotné nouze dle rozhodnutí MPSV (tto rozpočtová optření projedná schválí rd měst) Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst v y d t obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 4/2008 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst v y d t obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 5/2008 o místním popltku ze psů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o vkldovém účtu městem Kopřivnice jko mjitel Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, IČ , jko bnk, jejímž předmětem je uzvření smlouvy o vkldovém účtu se zákldním vkldem ve výši Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o. po projednání 1. b e r e n v ě d o m í zápis o posouzení hodnocení nbídek n pronájem dotřiďovcí linky v Kopřivnici od ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy n pronájem dotřiďovcí linky společností SLUMEKO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ , zstoupenou p. K. Březinou pí D. Křístkovou jednteli společnosti jko pronjimtel 2

3 společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem v Třinci Stré město, Jblunkovská 392, IČ , zstoupenou Ing. Tomášem Sbovčíkem jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem dotřiďovcí linky, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o. po projednání s c h v l u j e lterntivu B pro tvorbu ceníku prcí služeb pro rok 2009 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 39 k mndátní smlouvě pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností ze dne městem Kopřivnice jko mndnt SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov č.p. 58, IČ , zstoupeným Krlem Březinou Dgmr Křístkovou - jednteli jko mndtář, jehož předmětem je ktulizce vyhlášení úplného (pltného) znění mndátní smlouvy pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Plán optření ke zlepšení kvlity ovzduší v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o provedení dertizce n území měst Kopřivnice místních částí Lubin, Vlčovice Mniší v roce 2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost bytového družstv Preäsident, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1154, o úhrdu nákldů n měření hluku v bezprostředním okolí domu č.p n ul. Štefánikově v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e úhrdu nákldů n měření hluku v bezprostředním okolí domu č.p n ul. Štefánikově v Kopřivnici provedenou Zdrvotním ústvem v Ostrvě 3

4 dne ve výši Kč z rozpočtu odboru životního prostředí Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smluvního závzkového vzthu městem Kopřivnice jko zhotovitel firmou Hrušk, spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě Mrtinov, N Hrázi 3228/2, IČ , zstoupenou Ing. Jnou Škrblovou - jedntelkou společnosti jko objedntel, jejímž předmětem je poskytování ostrhy objektu elektronickým zbezpečovcím systémem, umístěným n pultu centrální ochrny Městské policie Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e výjimku z vnitroorgnizční směrnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu při výběru dodvtele záshových oděvů BUSHFIRE oslovením jediného uchzeče firmy DEVA F-M. s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Collo-louky 2140, IČ Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření oddělení personálního oddělení vnitřní správy k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 8 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce se sídlem v Kopřivnici, ul. Česká 320, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Středisk soc. služeb měst Kopřivnice, p. o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření servisní smlouvy č. 3536S/08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s r.o., se sídlem v Prze 4, U Helldy 697/4, IČ , zstoupenou Ing. Pvlem Přidlem ředitelem pobočky Ostrv jko dodvtel, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k multifunkčnímu zřízení, 4

5 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření servisní smlouvy č. 3537S/08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s r.o., se sídlem v Prze 4, U Helldy 697/4, IČ , zstoupenou Ing. Pvlem Přidlem ředitelem pobočky Ostrv jko dodvtel, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k multifunkčnímu zřízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smluvního závzkového vzthu městem Kopřivnice městem Nový Jičín, jehož předmětem je spolupráce při zjištění doprvní obslužnosti provedení pltby n úhrdu prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok 2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.1, 2, 3, 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, ždtelce: Nikol Ročákové (žádost ze dne příloh č. 1) ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. v y h o v u j e žádosti Mgdy Kvpilové ze dne o zevidování žádosti o zjištění bytové jednotky do seznmu zájemců, n zákldě výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Idu Dudíkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost firmy BENES 99, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 1046, IČ , zstoupené jednteli Lenou Hnákovou Zdeňkem Kyselým, ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p

6 n ulici Obránců míru v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel firmou BENES 99, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 1046, IČ , zstoupenou jednteli Lenou Hnákovou Zdeňkem Kyselým, jko nájemce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1. 1 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, pn Zdeňk Kubelku z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 30 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, mnžele Ivn Filu Irenu Filovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívjí nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, RNDr. Lukáše Filip z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Zdeňkem Kubelkou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. 2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnžely Ivnem Filou Irenou Filovou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. 3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel RNDr. Lukášem Filipem jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 6

7 Rd měst po projednání Usnesení 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, Lukáši Zlotěnkovi Josefu Purmenskému mnželům Tomáši Petře Dejovým mnželům Rudolfu Gbriele Kotĺárovým 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Lukáši Zlotěnkovi v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.1, proti Josefu Purmenskému v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.2, proti Tomáši Petře Dejovým v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.3, proti Rudolfu Gbriele Kotĺárovým v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 6 C 100/ ze dne vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti žlovným specifikovným v tomto rozhodnutí 1.2 zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. udělování výjimek odst. 1, pní Anně Smitlové o velikosti 1+1 n ulici Horní, z podmínky mimosoudního vrácení bytu, jež dosud užívá Rd měst po projednání s c h v l u j e výpověď z nájmu nebytových prostor JUDr. Josefu Fojtíkovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytové družstvo 17. listopdu 1227, se sídlem v Kopřivnici, 17. listopdu 1227, IČ , zstoupené Jolnou Misirzovou předsedou družstv Mgr. Dgmr Šedou pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu 7

8 ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o budoucí smlouvy drovcí městem Kopřivnice jko budoucí obdrovný Morvskoslezským krjem, zstoupeným Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprková 1, středisko Nový Jičín, se sídlem v Šenově u Nového Jičíně, Suvorovov 525, IČ , zstoupen vedoucím středisk Ing. Zbyňkem Kublou jko budoucí dárce, jejímž předmětem je budoucí drování částí pozemku p.č. 105/1 osttní ploch silnice v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce nemovitostí městem Kopřivnice jko výpůjčitel Českou republikou -Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2 Nové město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , z kterou jedná Ing. Krolem Siwekem, ředitelem Územního prcoviště Ostrv jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemku p.č. 149/1 osttní ploch zeleň o výměře 1624 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující MUDr. Vldimírem Jlůvkou, zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Jiřím Škodou jko prodávjící, jejímž předmětem je prodej pozemků v k.ú. Kopřivnice p.č.1085/12 - osttní ploch - osttní komunikce - o výměře 470 m² p.č.1085/13 - osttní ploch - osttní komunikce - o výměře 132 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící 8

9 pnem Jroslvem Jkešem Mgr. Jrmilou Mtulovou Ing. Pvlem Liškou pnem Mrtinem Brtoněm pní Evou Tůmovou Ing. Zdeňkem Loupem pnem Jiřím Jeřábkem pnem Zdeňkem Tillem Ing. Mrtinem Dvidem pnem Rudolfem Doubkem pnem Ivo Čermákem jko kupující kždý k podílu 1/11, jejímž předmětem je převod pozemku odděleného n zákldě geom.plánu č /2008 ze dne to p.č. 905/13 osttní ploch - zeleň o výměře 208 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjímt pozemky jko zhrádky v k.ú. Kopřivnice prc. č. 1551/1- trvlý trvní porost o výměře 6863 m 2, prc. č orná půd o výměře 1498 m 2, prc. č zhrd o výměře 1837 m 2, prc. č ovocný sd o výměře 3941 m 2, prc. č. 1674/2 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 3970 m 2, prc. č. 1666/2 - zhrd o výměře 581 m 2, prc. č zhrd 3103 m 2, prc. č. 3014/2 zhrd o výměře 1551 m 2 části pozemku v k.ú. Větřkovice u Lubiny prc. č. 132/2 trvlý trvní porost díl 26 o výměře 317 m 2 díl 34 o výměře 125 m 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e 1.1 usnesení č přijté n 44. zsedání Rdy měst Kopřivnice dne usnesení č přijté n 50. zsedání Rdy měst Kopřivnice dne s c h v l u j e 2.1 dohodu o ukončení nájmu k části pozemku prc. č. 723/1 v k.ú. Kopřivnice pnem Miroslvem Špnihelem městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout část pozemku prc. č. 723/1 v k.ú. Kopřivnice o výměře 15 m 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru rozvoje měst Odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 9

10 Rd měst po projednání Usnesení s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor město Kopřivnice jko pronjímtel Four elements spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě - Morvská Ostrv, Sokolská tříd 1615/50, zstoupenou jedntelem Pvlem Fikou, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je užívání nebytového prostoru místnost č. 311 o celkové výměře 13,30 m 2, který se nchází ve II. NP obj. čp. 244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se zpsáním sídl společnosti Okn Křenek s. r. o., n drese ul. Štefánikov čp. 244, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce firmu INPROS F-M, s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Tř. 28 říjn 1639, IČ , zstoupenou pnem Ing. Josefem Juráskem, jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce městem Kopřivnice jko objedntel firmou INPROS F-M, s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Tř. 28 říjn 1639, IČ , zstoupenou pnem Ing. Josefem Juráskem jedntelem společnosti, jko zhotovitel díl, jejímž předmětem je relizce kce: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o jednání vlné hromdy Svzku obcí regionu Novojičínsko ze dne týkjící se ktuálního stvu projektu Aglomerce Kopřivnice místní část Lubin, odknlizování o dlším nvrhovném postupu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e 10

11 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu č.1153/ ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, IČ , zstoupenou Jrmilou Poláškovou, vedoucí zákznického centr jko dodvtel, jehož předmětem je dodávk vody z vodovodu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke SOD ze dne n kci Letní stdion Kopřivnice vodovodní přípojk městem Kopřivnice jko objedntel firmou V+V SAVEKO s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, IČ , zstoupenou Ing. Vojtěchem Pšejou, jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv SOD v části článku II. Předmět smlouvy o dílo v části článku III. Cen díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n kci Dětské doprvní hřiště v Kopřivnici Veřejné hřiště úprvy zhrdy MŠ I. Šustly městem Kopřivnice jko objedntel společnosti NOSTA, s. r. o., se sídlem v Novém Jičíně, Sv. Ček 2088/13, IČ , zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti, znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n kci: Oprv hydroizolce suterénu budovy zylového domu č.p.1114 n ul. Horní v Kopřivnici ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou V+V Sveko, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, IČ , zstoupenou pnem Ing. Vojtěchem Pšejou jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jehož předmětem je relizce kce: Oprv hydroizolce suterénu budovy zylového domu č.p.1114 n ul. Horní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 11

12 1. b e r e n vědomí souhrnnou zprávu z Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru rozvoje měst v y h o d n o t i t výsledky Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008 zprcovt je v rámci návrhu ktulizce Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice , 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst v z í t n vědomí souhrnnou zprávu z Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008, jko jeden z podkldů pro ktulizci Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zjednodušenou projektovou fiši k projektu Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t podání žádosti o dotci z Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí n projekt Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o pronájmu stvby silnice I. třídy č. I/58 č. NJ SI ze dne při relizci investiční kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 etp II. : od KD č.p. 170 po utobusovou zstávku od Kopřivnice městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupenou Ing. Alfredem Brunclíkem generálním ředitelem, jko pronjímtel, jehož předmětem je snížení ceny nájemného z užívání komunikce I. třídy I/58, ve Vlčovicích při relizci výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh Integrovného plánu rozvoje měst pro obytnou zónu Kopřivnice JIH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t Integrovný plán rozvoje měst pro obytnou zónu Kopřivnice JIH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o dotčních progrmech ve vzbě n jmenovité kce oblsti Akčního 12

13 plánu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 507/S/N/08/1122 ze dne n kci Rekonstrukce objektu městského úřdu Kopřivnice - část 2 - rekonstrukce požárních vodovodů v celém rozshu vč. části městské policie kinosálu městem Kopřivnice jko objedntel firmou NOSTA, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článku IV. Cen díl uzvřené smlouvy o dílo č. 507/S/N/08/1122 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově č. p. 368 n pozemku 1285/7 n ul. Obránců míru č. p. 367 n pozemku 1285/17 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu movitých věcí městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem souboru movitých věcí, který se nchází v nebytových prostorách Kulturního domu v Kopřivnici č. p. 367 č. p. 368 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.3 uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice jko mndnt Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko mndtář, jejímž předmětem je zjištění provádění správy, provozu údržby nemovitostí 13

14 č. p. 368 n ulici Obránců míru v Kopřivnici č. p. 367 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst 2.1 s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce městem Kopřivnice jko poskytovtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko příjemce, jejímž předmětem je úprv práv povinností jejich účstníků při zjišťování kulturně-osvětové činnosti v Kopřivnici při poskytování finnční kompenzce z účelem krytí některých nákldů s tím spojených, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2.2 v z í t n v ě d o m í schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově č. p. 368 n pozemku 1285/7 n ul. Obránců míru č. p. 367 n pozemku 1285/17 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu schválení smlouvy o nájmu movitých věcí městem Kopřivnice jko pronjímtelem Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem souboru movitých věcí, který se nchází v nebytových prostorách Kulturního domu v Kopřivnici č. p. 367 č. p. 368, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výjimku ze směrnice měst Kopřivnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu n postvení kchlových kmen ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového 14

15 mteriálu Usnesení 1.2 uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntel Ing. Josefem Ksperkem, se sídlem v Ostrvě - Porub, Hlvní tříd 896/4, IČ , jko zhotovitel, jejímž předmětem je postvení kchlových kmen v objektu Šustlovy vily, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření kupních smluv městem Kopřivnice jko kupující 1.1 pnem Milnem Škorpilem jko prodávjící, jejímž předmětem je koupě 11 výtvrných děl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. pnem Tomášem Morvcem jko prodávjící, jejímž předmětem je koupě 2 výtvrných děl utor Zdeňk Burin ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel společností LUDVÍK MORAVIA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404, IČ , zstoupenou pnem Lubomírem Szovským - jedntelem jko příjemce, jehož předmětem je úprv v tbulce Druhové rozdělení jejich povinné počty, progrmové činnosti KDK n jednotlivý rok uvedené v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zápis č. 3 z jednání komise pro národní vzthy RM ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 15

16 Rd měst po projednání Usnesení s ch vluje rozpočtové optření v rámci rozpočtu KDK, p. o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, zstoupeným Mgr. Vldnem Jílkem, ředitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení kce pro podporu cestovního ruchu v oblsti Lšské brány Beskyd letní rzítkové hry Orž si vyhrj neb putování po stopách Lojzy Lch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e d o p o r učuje Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín prominut Mlékárně Kunín.s úhrdy z elektrickou energii z prodejní utomt n mléčné výrobky ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Václv Podstvk, jedntele Mteřské školy Hájov s.r.o. o dotci n nákldy spojené s doprvou strvy do Mteřské školy Hájov s.r.o. ve školním roce 2008/2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Mteřskou školou Hájov s.r.o., se sídlem v Příboře Hájově, č.p. 55, IČ , zstoupenou pnem Václvem Podstvkem - jedntelem jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru z fondu rozvoje rezerv ve výši 9 400,- Kč n pokrytí nákldů spojených s doprvou strvy pro děti z Kopřivnice, které byly přijty k docházce do Mteřské školy Hájov s.r.o. ve školním roce 2008/2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání návrhu Krjskému úřdu Morvskoslezského krje n ocenění pn Mgr. Ldislv Cvíčk u příležitosti Dne učitelů v roce 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e odměnu řediteli Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín při příležitosti životního jubile ve výši 5 000,- Kč. 16

17 Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí souhrnnou zprávu o činnosti škol školských zřízení ve školním roce 2007/2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e odměny ředitelům školských příspěvkových orgnizcí v působnosti odboru vzdělávání vnějších vzthů z činnost ve školním roce 2007/2008 řediteli Správy sportovišť Kopřivnice KDK p.o. z činnost v roce 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dohody o úhrdě neinvestičních výdjů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvle bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzvřené dle zákon 561/2004 Sb. o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) v pltném znění městem Kopřivnice n strně jedné obcí Velké Albrechtice, se sídlem ve Velkých Albrechticích č.p. 119, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Mgerou strostou n strně druhé, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u rčuje plt ředitelům příspěvkových orgnizcí Mgr. Lumíru Pospěchovi, Mgr. Jiřímu Stoškovi, Mgr. Jnu Mužíkovi, Mgr. Ivně Volné, Mgr Ivně Dvidové, Mgr. Evě Müllerové pní Kriškové s účinností od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o možnostech zřídit v Kopřivnici uměleckou školu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření Správě sportovišť Kopřivnice k rozpočtu měst z rok 2008 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice část Mniší, se sídlem v Kopřivnici Mniší, 17

18 IČ , zstoupeným p. Alešem Holubem jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč z fondu rozvoje rezerv n generální oprvu překážek pro požární sport, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o dotci z progrmu n podporu ktivit v oblsti specifické primární prevence sociálně ptologických jevů u dětí mládeže n Morvskoslezský krj n projekt Buď OK pro nositele projektu Zákldní školu Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Rd měst po projednání s c h v l u j e záměr směrovt postup řešení ktivit projektu rekreční reál Pod Červeným kmenem dle vrinty 2 předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e dodtek Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice ve znění uprveného návrhu vrinty C, který byl předložen prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Vldislv Kryške místostrost 18

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více