Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008"

Transkript

1 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu ,9 tis.kč (po konsolidci) n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. přecházejících zdrojů z minulého období) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. splátek cizích zdrojů rezerv) - podle rozpočtové skldby (po konsolidci) : o úhrn rozpočtových příjmů ve výši ,9 tis.kč o úhrn rozpočtových výdjů ve výši ,9 tis.kč o úhrn finncování ve výši tis.kč ve struktuře ukztelů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str. 1-14) přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.2. plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst zjišťovné firmou REKAZ n zákldě mndátní smlouvy ve výši tis.kč n strně výnosů tis. Kč n strně nákldů dále plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst zjišťovné z úrovně městského úřdu městské policie ve výši tis.kč n strně výnosů tis.kč n strně nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str ) podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí 2.1. návrh nových jmenovitých kcí (ukztelů rozpočtu jejich přípdně zřzení do rozpočtu měst je podmíněno schválením rozpočtového optření n zákldě ktulizce zdrojů rozpočtu pro rok 2009 dle stvu plnění příjmů výdjů rozpočtu k ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.2. rekpitulci změn v návrhu rozpočtu provedených n zákldě jednání rdy měst dne dále n zákldě poždvků ze strny odborů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst u l o ž i t rdě měst předložení rozpočtového optření dle bodu 2.1. k projednání zstupitelstvu měst n únorovém zsedání zstupitelstv měst v roce 2009 s výjimkou 1

2 rozpočtového optření k finnčnímu vypořádání účelových dotcí v termínech stnovených krjským úřdem zřzení dotce nvýšení rozpočtu výdjů pro oblst dávek sociální péče hmotné nouze dle rozhodnutí MPSV (tto rozpočtová optření projedná schválí rd měst) Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst v y d t obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 4/2008 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst v y d t obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 5/2008 o místním popltku ze psů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o vkldovém účtu městem Kopřivnice jko mjitel Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, IČ , jko bnk, jejímž předmětem je uzvření smlouvy o vkldovém účtu se zákldním vkldem ve výši Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o. po projednání 1. b e r e n v ě d o m í zápis o posouzení hodnocení nbídek n pronájem dotřiďovcí linky v Kopřivnici od ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy n pronájem dotřiďovcí linky společností SLUMEKO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ , zstoupenou p. K. Březinou pí D. Křístkovou jednteli společnosti jko pronjimtel 2

3 společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem v Třinci Stré město, Jblunkovská 392, IČ , zstoupenou Ing. Tomášem Sbovčíkem jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem dotřiďovcí linky, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o. po projednání s c h v l u j e lterntivu B pro tvorbu ceníku prcí služeb pro rok 2009 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 39 k mndátní smlouvě pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností ze dne městem Kopřivnice jko mndnt SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov č.p. 58, IČ , zstoupeným Krlem Březinou Dgmr Křístkovou - jednteli jko mndtář, jehož předmětem je ktulizce vyhlášení úplného (pltného) znění mndátní smlouvy pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Plán optření ke zlepšení kvlity ovzduší v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o provedení dertizce n území měst Kopřivnice místních částí Lubin, Vlčovice Mniší v roce 2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost bytového družstv Preäsident, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1154, o úhrdu nákldů n měření hluku v bezprostředním okolí domu č.p n ul. Štefánikově v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e úhrdu nákldů n měření hluku v bezprostředním okolí domu č.p n ul. Štefánikově v Kopřivnici provedenou Zdrvotním ústvem v Ostrvě 3

4 dne ve výši Kč z rozpočtu odboru životního prostředí Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smluvního závzkového vzthu městem Kopřivnice jko zhotovitel firmou Hrušk, spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě Mrtinov, N Hrázi 3228/2, IČ , zstoupenou Ing. Jnou Škrblovou - jedntelkou společnosti jko objedntel, jejímž předmětem je poskytování ostrhy objektu elektronickým zbezpečovcím systémem, umístěným n pultu centrální ochrny Městské policie Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e výjimku z vnitroorgnizční směrnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu při výběru dodvtele záshových oděvů BUSHFIRE oslovením jediného uchzeče firmy DEVA F-M. s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Collo-louky 2140, IČ Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření oddělení personálního oddělení vnitřní správy k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 8 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce se sídlem v Kopřivnici, ul. Česká 320, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Středisk soc. služeb měst Kopřivnice, p. o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření servisní smlouvy č. 3536S/08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s r.o., se sídlem v Prze 4, U Helldy 697/4, IČ , zstoupenou Ing. Pvlem Přidlem ředitelem pobočky Ostrv jko dodvtel, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k multifunkčnímu zřízení, 4

5 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření servisní smlouvy č. 3537S/08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s r.o., se sídlem v Prze 4, U Helldy 697/4, IČ , zstoupenou Ing. Pvlem Přidlem ředitelem pobočky Ostrv jko dodvtel, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k multifunkčnímu zřízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smluvního závzkového vzthu městem Kopřivnice městem Nový Jičín, jehož předmětem je spolupráce při zjištění doprvní obslužnosti provedení pltby n úhrdu prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok 2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.1, 2, 3, 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, ždtelce: Nikol Ročákové (žádost ze dne příloh č. 1) ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. v y h o v u j e žádosti Mgdy Kvpilové ze dne o zevidování žádosti o zjištění bytové jednotky do seznmu zájemců, n zákldě výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Idu Dudíkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost firmy BENES 99, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 1046, IČ , zstoupené jednteli Lenou Hnákovou Zdeňkem Kyselým, ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p

6 n ulici Obránců míru v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel firmou BENES 99, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 1046, IČ , zstoupenou jednteli Lenou Hnákovou Zdeňkem Kyselým, jko nájemce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1. 1 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, pn Zdeňk Kubelku z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 30 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, mnžele Ivn Filu Irenu Filovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívjí nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, RNDr. Lukáše Filip z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Zdeňkem Kubelkou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. 2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnžely Ivnem Filou Irenou Filovou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. 3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel RNDr. Lukášem Filipem jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 6

7 Rd měst po projednání Usnesení 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, Lukáši Zlotěnkovi Josefu Purmenskému mnželům Tomáši Petře Dejovým mnželům Rudolfu Gbriele Kotĺárovým 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Lukáši Zlotěnkovi v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.1, proti Josefu Purmenskému v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.2, proti Tomáši Petře Dejovým v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.3, proti Rudolfu Gbriele Kotĺárovým v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 6 C 100/ ze dne vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti žlovným specifikovným v tomto rozhodnutí 1.2 zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. udělování výjimek odst. 1, pní Anně Smitlové o velikosti 1+1 n ulici Horní, z podmínky mimosoudního vrácení bytu, jež dosud užívá Rd měst po projednání s c h v l u j e výpověď z nájmu nebytových prostor JUDr. Josefu Fojtíkovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytové družstvo 17. listopdu 1227, se sídlem v Kopřivnici, 17. listopdu 1227, IČ , zstoupené Jolnou Misirzovou předsedou družstv Mgr. Dgmr Šedou pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu 7

8 ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o budoucí smlouvy drovcí městem Kopřivnice jko budoucí obdrovný Morvskoslezským krjem, zstoupeným Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprková 1, středisko Nový Jičín, se sídlem v Šenově u Nového Jičíně, Suvorovov 525, IČ , zstoupen vedoucím středisk Ing. Zbyňkem Kublou jko budoucí dárce, jejímž předmětem je budoucí drování částí pozemku p.č. 105/1 osttní ploch silnice v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce nemovitostí městem Kopřivnice jko výpůjčitel Českou republikou -Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2 Nové město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , z kterou jedná Ing. Krolem Siwekem, ředitelem Územního prcoviště Ostrv jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemku p.č. 149/1 osttní ploch zeleň o výměře 1624 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující MUDr. Vldimírem Jlůvkou, zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Jiřím Škodou jko prodávjící, jejímž předmětem je prodej pozemků v k.ú. Kopřivnice p.č.1085/12 - osttní ploch - osttní komunikce - o výměře 470 m² p.č.1085/13 - osttní ploch - osttní komunikce - o výměře 132 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící 8

9 pnem Jroslvem Jkešem Mgr. Jrmilou Mtulovou Ing. Pvlem Liškou pnem Mrtinem Brtoněm pní Evou Tůmovou Ing. Zdeňkem Loupem pnem Jiřím Jeřábkem pnem Zdeňkem Tillem Ing. Mrtinem Dvidem pnem Rudolfem Doubkem pnem Ivo Čermákem jko kupující kždý k podílu 1/11, jejímž předmětem je převod pozemku odděleného n zákldě geom.plánu č /2008 ze dne to p.č. 905/13 osttní ploch - zeleň o výměře 208 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjímt pozemky jko zhrádky v k.ú. Kopřivnice prc. č. 1551/1- trvlý trvní porost o výměře 6863 m 2, prc. č orná půd o výměře 1498 m 2, prc. č zhrd o výměře 1837 m 2, prc. č ovocný sd o výměře 3941 m 2, prc. č. 1674/2 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 3970 m 2, prc. č. 1666/2 - zhrd o výměře 581 m 2, prc. č zhrd 3103 m 2, prc. č. 3014/2 zhrd o výměře 1551 m 2 části pozemku v k.ú. Větřkovice u Lubiny prc. č. 132/2 trvlý trvní porost díl 26 o výměře 317 m 2 díl 34 o výměře 125 m 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e 1.1 usnesení č přijté n 44. zsedání Rdy měst Kopřivnice dne usnesení č přijté n 50. zsedání Rdy měst Kopřivnice dne s c h v l u j e 2.1 dohodu o ukončení nájmu k části pozemku prc. č. 723/1 v k.ú. Kopřivnice pnem Miroslvem Špnihelem městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout část pozemku prc. č. 723/1 v k.ú. Kopřivnice o výměře 15 m 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru rozvoje měst Odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 9

10 Rd měst po projednání Usnesení s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor město Kopřivnice jko pronjímtel Four elements spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě - Morvská Ostrv, Sokolská tříd 1615/50, zstoupenou jedntelem Pvlem Fikou, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je užívání nebytového prostoru místnost č. 311 o celkové výměře 13,30 m 2, který se nchází ve II. NP obj. čp. 244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se zpsáním sídl společnosti Okn Křenek s. r. o., n drese ul. Štefánikov čp. 244, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce firmu INPROS F-M, s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Tř. 28 říjn 1639, IČ , zstoupenou pnem Ing. Josefem Juráskem, jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce městem Kopřivnice jko objedntel firmou INPROS F-M, s.r.o., se sídlem ve Frýdku-Místku, Tř. 28 říjn 1639, IČ , zstoupenou pnem Ing. Josefem Juráskem jedntelem společnosti, jko zhotovitel díl, jejímž předmětem je relizce kce: Rekonstrukce zákldní školy Mniší dodávk projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o jednání vlné hromdy Svzku obcí regionu Novojičínsko ze dne týkjící se ktuálního stvu projektu Aglomerce Kopřivnice místní část Lubin, odknlizování o dlším nvrhovném postupu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e 10

11 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu č.1153/ ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, IČ , zstoupenou Jrmilou Poláškovou, vedoucí zákznického centr jko dodvtel, jehož předmětem je dodávk vody z vodovodu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke SOD ze dne n kci Letní stdion Kopřivnice vodovodní přípojk městem Kopřivnice jko objedntel firmou V+V SAVEKO s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, IČ , zstoupenou Ing. Vojtěchem Pšejou, jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv SOD v části článku II. Předmět smlouvy o dílo v části článku III. Cen díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n kci Dětské doprvní hřiště v Kopřivnici Veřejné hřiště úprvy zhrdy MŠ I. Šustly městem Kopřivnice jko objedntel společnosti NOSTA, s. r. o., se sídlem v Novém Jičíně, Sv. Ček 2088/13, IČ , zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti, znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n kci: Oprv hydroizolce suterénu budovy zylového domu č.p.1114 n ul. Horní v Kopřivnici ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou V+V Sveko, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, IČ , zstoupenou pnem Ing. Vojtěchem Pšejou jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jehož předmětem je relizce kce: Oprv hydroizolce suterénu budovy zylového domu č.p.1114 n ul. Horní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 11

12 1. b e r e n vědomí souhrnnou zprávu z Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru rozvoje měst v y h o d n o t i t výsledky Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008 zprcovt je v rámci návrhu ktulizce Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice , 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst v z í t n vědomí souhrnnou zprávu z Fór Zdrvého měst Kopřivnice 2008, jko jeden z podkldů pro ktulizci Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zjednodušenou projektovou fiši k projektu Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t podání žádosti o dotci z Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí n projekt Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o pronájmu stvby silnice I. třídy č. I/58 č. NJ SI ze dne při relizci investiční kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 etp II. : od KD č.p. 170 po utobusovou zstávku od Kopřivnice městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupenou Ing. Alfredem Brunclíkem generálním ředitelem, jko pronjímtel, jehož předmětem je snížení ceny nájemného z užívání komunikce I. třídy I/58, ve Vlčovicích při relizci výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh Integrovného plánu rozvoje měst pro obytnou zónu Kopřivnice JIH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t Integrovný plán rozvoje měst pro obytnou zónu Kopřivnice JIH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o dotčních progrmech ve vzbě n jmenovité kce oblsti Akčního 12

13 plánu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 507/S/N/08/1122 ze dne n kci Rekonstrukce objektu městského úřdu Kopřivnice - část 2 - rekonstrukce požárních vodovodů v celém rozshu vč. části městské policie kinosálu městem Kopřivnice jko objedntel firmou NOSTA, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článku IV. Cen díl uzvřené smlouvy o dílo č. 507/S/N/08/1122 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově č. p. 368 n pozemku 1285/7 n ul. Obránců míru č. p. 367 n pozemku 1285/17 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu movitých věcí městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem souboru movitých věcí, který se nchází v nebytových prostorách Kulturního domu v Kopřivnici č. p. 367 č. p. 368 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.3 uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice jko mndnt Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko mndtář, jejímž předmětem je zjištění provádění správy, provozu údržby nemovitostí 13

14 č. p. 368 n ulici Obránců míru v Kopřivnici č. p. 367 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst 2.1 s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce městem Kopřivnice jko poskytovtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko příjemce, jejímž předmětem je úprv práv povinností jejich účstníků při zjišťování kulturně-osvětové činnosti v Kopřivnici při poskytování finnční kompenzce z účelem krytí některých nákldů s tím spojených, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2.2 v z í t n v ě d o m í schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově č. p. 368 n pozemku 1285/7 n ul. Obránců míru č. p. 367 n pozemku 1285/17 n ulici Záhumenní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu schválení smlouvy o nájmu movitých věcí městem Kopřivnice jko pronjímtelem Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je nájem souboru movitých věcí, který se nchází v nebytových prostorách Kulturního domu v Kopřivnici č. p. 367 č. p. 368, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výjimku ze směrnice měst Kopřivnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu n postvení kchlových kmen ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového 14

15 mteriálu Usnesení 1.2 uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntel Ing. Josefem Ksperkem, se sídlem v Ostrvě - Porub, Hlvní tříd 896/4, IČ , jko zhotovitel, jejímž předmětem je postvení kchlových kmen v objektu Šustlovy vily, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření kupních smluv městem Kopřivnice jko kupující 1.1 pnem Milnem Škorpilem jko prodávjící, jejímž předmětem je koupě 11 výtvrných děl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. pnem Tomášem Morvcem jko prodávjící, jejímž předmětem je koupě 2 výtvrných děl utor Zdeňk Burin ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel společností LUDVÍK MORAVIA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404, IČ , zstoupenou pnem Lubomírem Szovským - jedntelem jko příjemce, jehož předmětem je úprv v tbulce Druhové rozdělení jejich povinné počty, progrmové činnosti KDK n jednotlivý rok uvedené v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zápis č. 3 z jednání komise pro národní vzthy RM ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 15

16 Rd měst po projednání Usnesení s ch vluje rozpočtové optření v rámci rozpočtu KDK, p. o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, zstoupeným Mgr. Vldnem Jílkem, ředitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení kce pro podporu cestovního ruchu v oblsti Lšské brány Beskyd letní rzítkové hry Orž si vyhrj neb putování po stopách Lojzy Lch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e d o p o r učuje Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín prominut Mlékárně Kunín.s úhrdy z elektrickou energii z prodejní utomt n mléčné výrobky ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Václv Podstvk, jedntele Mteřské školy Hájov s.r.o. o dotci n nákldy spojené s doprvou strvy do Mteřské školy Hájov s.r.o. ve školním roce 2008/2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Mteřskou školou Hájov s.r.o., se sídlem v Příboře Hájově, č.p. 55, IČ , zstoupenou pnem Václvem Podstvkem - jedntelem jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru z fondu rozvoje rezerv ve výši 9 400,- Kč n pokrytí nákldů spojených s doprvou strvy pro děti z Kopřivnice, které byly přijty k docházce do Mteřské školy Hájov s.r.o. ve školním roce 2008/2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání návrhu Krjskému úřdu Morvskoslezského krje n ocenění pn Mgr. Ldislv Cvíčk u příležitosti Dne učitelů v roce 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e odměnu řediteli Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín při příležitosti životního jubile ve výši 5 000,- Kč. 16

17 Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí souhrnnou zprávu o činnosti škol školských zřízení ve školním roce 2007/2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e odměny ředitelům školských příspěvkových orgnizcí v působnosti odboru vzdělávání vnějších vzthů z činnost ve školním roce 2007/2008 řediteli Správy sportovišť Kopřivnice KDK p.o. z činnost v roce 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dohody o úhrdě neinvestičních výdjů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvle bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzvřené dle zákon 561/2004 Sb. o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) v pltném znění městem Kopřivnice n strně jedné obcí Velké Albrechtice, se sídlem ve Velkých Albrechticích č.p. 119, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Mgerou strostou n strně druhé, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u rčuje plt ředitelům příspěvkových orgnizcí Mgr. Lumíru Pospěchovi, Mgr. Jiřímu Stoškovi, Mgr. Jnu Mužíkovi, Mgr. Ivně Volné, Mgr Ivně Dvidové, Mgr. Evě Müllerové pní Kriškové s účinností od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o možnostech zřídit v Kopřivnici uměleckou školu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření Správě sportovišť Kopřivnice k rozpočtu měst z rok 2008 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice část Mniší, se sídlem v Kopřivnici Mniší, 17

18 IČ , zstoupeným p. Alešem Holubem jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč z fondu rozvoje rezerv n generální oprvu překážek pro požární sport, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o dotci z progrmu n podporu ktivit v oblsti specifické primární prevence sociálně ptologických jevů u dětí mládeže n Morvskoslezský krj n projekt Buď OK pro nositele projektu Zákldní školu Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Rd měst po projednání s c h v l u j e záměr směrovt postup řešení ktivit projektu rekreční reál Pod Červeným kmenem dle vrinty 2 předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e dodtek Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice ve znění uprveného návrhu vrinty C, který byl předložen prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Vldislv Kryške místostrost 18

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rdy měst konné dne 7. říjn 2014 Usnesení

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více