ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v kvalitě pravidelného a objektivního informování občanů Novobystřicka. U slova objektivní bych se přeci jen zastavil. Čas od času slýchám, že Zpravodaj je hlásná trouba radnice a že názory odporující oficiálnímu proudu (myšleno bezesporu politicky) jsou vedením města a tedy mnou cenzurovány. Jsou to pořád titíž lidé, kteří mi cenzorskou moc připisují a zpochybňují tak objektivitu zveřejňovaných příspěvků. Přitom listováním v archivních číslech Zpravodaje lze nalézt ostré kritické názory, které byly zveřejněny a kdy tedy o nějaké kontrole informací nemůže být řeč. Naposledy se tak stalo před měsícem a hned dva podepsaní autoři kritizovali rozhodnutí zastupitelstva o přejmenování ulice. Kolega zastupitel ing. Kovář seznámil čtenáře s výsledky své ankety, provedené mezi obyvateli ulice. Kdyby však chtěl být opravdu objektivní, přiznal by, že oslovení obyvatelé této ulice při jeho průzkumu nevěděli, že mnohé ze starostí při výměně dokladů nebo nahlašování změny názvu ulice za ně přebere městský úřad a že celý proces vlastně nebude pro lidi tak náročný. Nemohli to vědět, protože tato konkrétní informace zazněla od tajemníka úřadu až při samotném jednání zastupitelstva. S názorem pana Kyncla na řešení problému psích exkrementů musí každý soudný člověk souhlasit. Víme, jak všechny slušné lidi tento nešvar nezodpovědných páníčků štve a snažíme se proto hledat takové řešení, které by nám ulevilo. Proč však nebyl J. Kyncl ve svém článku objektivní a vložil nám do úst pouze výrok vytržený z kontextu, že se problém psích exkrementů vyřešit nedá? Proč se zapomněl čtenářům zmínit, že zastupitelé se návrhem služebně mladšího zastupitele seriozně zabývali a hned při samotném jednání uložili jednateli TS p. Musilovi instalovat držáky na sáčky a koše? Proč takhle mlžil a navodil dojem, že se problémem vůbec nechceme zaobírat? To ví jen on sám a zřejmě to vůbec s pejsky nesouvisí. O první, mírně zmatené a vzájemně si protiřečící části jeho příspěvku, ve které vedle sebe postavil Grasela, Žižku a Pohraniční stráž se nechci zmiňovat třeba právě proto, že respektuji právo na jakýkoli názor a jak řekl jeden moudrý muž - i když s tvým názorem nesouhlasím, budu bojovat za tvé právo jej říkat. Předpokládám, že tento můj úvodník vzbudí u některých lidí vášně a že se dočkám několika ostrých kritických výpadů. Těším se na ně. Rád budu čelit konkrétním nařčením nebo stížnostem a samozřejmě vysvětlovat naše důvody. V tom je totiž podstata objektivního zpravodajství dát prostor oběma stranám a čtenář nechť si udělá názor, kde je pravda. Tak mě napadá - J. Vojtek ze skupiny Kabát dobře ví, o čem mluví, když v jedné skladbě zpívá: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří možná proto aby zbyla, je flekatá jak dalmatýn, je černobílá, chudák holka s dechem nestačí... Krásné klidné léto! Mgr. Jiří Zimola, starosta města

2 Z jednání Rady města dne na vědomí byla vzata informace o přípravě nového desetiletého lesního hospodářského plánu rada rozhodla oslovit místní firmy s nabídkou na opravy lesních cest, na které jsme dostali 500 tisíc od ČS starosta a místostarosta seznámili radu s aktuálním stavem opravy silnice v Albeři, Švermovy ulice, výstavby sběrného dvora a rekonstrukce školní jídelny radní doporučili zastupitelstvu schválit závěrečný účet města za rok 2006 schváleny byly dílčí rozpočtové změny projednáno bylo 15 žádostí rada vzala na vědomí informaci o termínu uzavření mateřské školy v době letních prázdnin rada doporučila zastupitelstvu schválit Zřizovací listinu organizační složky města Pečovatelské služby rada rozhodla pronajmout stávající reklamní plochy ve městě společnosti WIP reklama, která bude garantovat správné vylepování a pořádek u ploch. Dále bude ve městě umístěno několik nových reklamních poutačů Z jednání Rady města dne rada rozhodla o přidělení zakázky na opravu dvou lesních cest firmě p. Skýpaly a p.takacsovi pan místostarosta podal průběžnou zprávu o hlavních investičních akcích města z ministerstva zemědělství přišla v reakci na TV vystoupení p. starosty informace, že na vodovod Smrčná, N. Vojířov dostaneme 65% dotaci, 10% přidá Jihočeský kraj výběrové řízení na rekonstrukci školní jídelny probíhá, výsledek bude znám koncem měsíce starosta informoval o jednání v Žižkově ulici, kde dochází při větším dešti k zaplavování sklepů některých domů. Na místním šetření bylo domluveno, kdo za co odpovídá a co zajistí, aby k problémům nedocházelo starosta seznámil radu s dalšími úspěšnými žádostmi o dotace rozhodovat o nich bude zastupitelstvo rada pronajala Zámeckou vinárnu jedinému zájemci, který o ni projevil zájem. Pronájem je na dobu neurčitou za stejných cenových podmínek, jako měl poslední nájemce projednáno bylo 10 žádostí rada schválila Směrnici pro vyřizování stížností a petic radní se také seznámili s výsledkem kontroly komínů a hasících přístrojů, kterou na žádost rady provedl preventista SDH p. Furdanič. Rada současně uložila SMM odstranit zjištěné vady a nedostatky. radní rozhodli doporučit ZM uzavření smlouvy se soukromou auditorskou kanceláří ECO na zpracování auditu města za rok 2007 Z jednání Rady města dne rada rozhodla zrušit VŘ na výstavbu zázemí TS a sběrného dvora více na jiném místě Zpravodaje radní souhlasili s návrhem TJ Jiskra na aktualizaci Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu a humanitární činnost a předkládají návrh ZM starosta informoval o otevírání nabídek na vyhotovení LHP pro naše lesy, kterého se účastnili starostové okolních obcí. S vybranou firmou budou nyní zahájena jednání. radní se seznámili s aktuálním stavem městských akcí (oprava cesty v Albeři, Švermova ulice, vodovod Smrčná, školní jídelna) projednáno bylo 12 žádostí

3 Výstavba sběrného dvora Již několikrát jsme se na stránkách Zpravodaje zmiňovali o výstavbě nového sběrného dvora, který by měl vyrůst na místě, kde stával do loňského února, než došlo k jeho zřícení pod náporem sněhu. Byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení, zajištěno 7 miliónů, které jsme dostali z pojistky, a vše bylo připraveno k zahájení prací. Bohužel výsledek výběrového řízení překvapil všechny nás, kteří jsme věřili, že k výstavbě ještě letos opravdu dojde nejlevnější nabídka byla za víc jak 20 miliónů korun, což je pro Město nepřijatelné! Rada města proto po dlouhé diskusi navrhla scénář dalšího postupu, který ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo. O tom, že se výběrové řízení zruší a smlouva se neuzavře se žádnou z oslovených firem, o tom bylo rozhodnuto okamžitě a bez diskusí. Současně rada navrhuje změnit projekt v tom smyslu, že se změní použitý materiál a haly budou montované. Tím očekáváme podstatné snížení ceny, ale současně si uvědomujeme, že kvůli změně projektu a povinnosti uskutečnění výběrového řízení se výstavba sběrného dvora již nestihne v letošním roce, ale budeme ji muset posunout do roku Do té doby máme zajištěn pronájem haly Almy naproti hřbitovu, kde je dnes provizorní sběrný dvůr. Věříme, že občané pochopí naše kroky, protože nám jde v prvé řadě o rozumné a uvážlivé nakládání s městskými penězi. rada města Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás informovat o plánovaných změnách týkajících se dětského hřiště u školní jídelny, které bylo dosud určeno výhradně pro školní družinu. Město Nová Bystřice požádalo Krajský úřad Jihočeského kraje o dotační příspěvek na rekonstrukci tohoto hřiště a jelikož jsme byli v naší žádosti úspěšní, získali jsme od kraje dotaci ve výši 50 tisíc korun. Město k tomuto příspěvku přidá i svůj finanční podíl a za částku cca 90 tisíc nechá hřiště zrekonstruovat. V praxi to znamená, že hrací prvky budou z pozemku u školní jídelny přesunuty na daleko vhodnější pozemky bývalé školní zahrady. Ty budou nově oploceny a prostor bude ve večerních hodinách každý den uzamčen, čímž bude pochopitelně chráněn nejen proti volně pobíhajícím psům a jiným zvířatům, ale i proti případnému nočnímu vandalismu alkoholem posílených jedinců. Stávající hrací prvky budou opraveny a opatřeny novými nátěry a hřiště bude dále doplněno i dalším novým vybavením, jako jsou např. lavičky, prolézačky apod., v plánu je rovněž vybudování prostoru na minikopanou. Hřiště již nebude využíváno pouze školní družinou, ale bude koncipováno jako veřejné pro děti do 15 let věku. Jeho znovuzprovoznění je plánováno na začátek školního roku, tj Věříme, že tímto krokem dojde k rozšíření a zkvalitnění hracích možností a lepších využití volnočasových aktivit a hřiště bude dlouho sloužit k plné spokojenosti dětí i jejich rodičů. Miloslava Růžičková administrátor projektu

4 Do žlutých kontejnerů sbíráme pouze PET lahve Velký dík všem, kteří mají rádi naše město a vesničky v jeho okolí a neubližují kouzelné České Kanadě např. tím, že třídí svůj domovní odpad. Úžasný nárůst vytříděných PET lahví (viz. tabulka níže) má svůj podíl i na možnostech města více investovat do dětských hřišť, do úpravy zeleně či oprav historických památek. Mám však jednu velkou prosbu žluté kontejnery jsou určeny pouze a výhradně na PET lahve, ne na další výrobky z plastů jako kelímky od jogurtů, obaly od šampónů, aviváží a další kosmetiky ani krabice od mléka. Pouze a jen PET lahve. Abychom mohli tuto komoditu dále prodat k dalšímu zpracování, musejí pracovníci TS tyto veškeré plasty ještě dotřiďovat a přitom by mohli např. provádět úklid Vaší ulice. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem, PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Pro názornou představu o tom, jak v Nové Bystřici třídíme, uvádíme následující čísla: Sledované období V roce 2006 bylo vytříděno (leden-květen) V roce 2007 bylo vytříděno (leden-květen) Tříděná komodita - PET lahve 2,08 tun 6,52 tun Za celý loňský rok bylo vytříděno celkem 5,37 t PET lahví. Lenka Böhmová,správa majetku města Město Nová Bystřice Mírové nám. 58, Nová Bystřice, Tel , fax , O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje občanům, že má v majetku byt číslo 5 v čp. 236, ul. Mlýnská, Nová Bystřice o rozloze 46,65 m 2, který nabízí k pronájmu. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do do hodin na adresu: Město Nová Bystřice Správa majetku města Mírové nám Nová Bystřice Podmínky žádosti: - žadatel je starší 18-ti let - žadatel není majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti vhodné k bydlení nebo bytu v Nové Bystřici - žadatel není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví Města Nová Bystřice - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu Nová Bystřice, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní. Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek. Lenka Böhmová, správa majetku města Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník městského úřadu

5 Zájezd seniorů Účastníci zájezdu důchodců do Strakonic, Domažlic a Klatov dne 5. června 2007, který pořádal MěÚ Nová Bystřice vyjadřují poděkování za tuto zdařilou kaci. Zájezd byl tématicky velmi dobře zvolen a výklad historie navštívených míst od paní M. Malinové byl vyčerpávající. Organizace celého zájezdu byla na vysoké úrovni, zvláště pak zajištění poledního občerstvení. Poděkování účastníků patří organizátorkám paní Milušce Malinové a paní Ditě Zimolové. za spokojené důchodce pí. Garhoferová Přeshraniční partnerství nejen na papíře! Základní škola v Nové Bystřici navázala v druhém pololetí tohoto roku intenzivní partnerství s Volksschule Heidenreichstein a obě školy společně sestavily projekt Dobrý den, sousedé Guten Tag, Nachbar!, který byl finančně podpořen z Dispozičního fondu Interreg IIIA. Zástupci obou škol se navzájem navštívili, žáci si prohlédli partnerskou školu, aktivně se zapojili do výuky, seznámili se zajímavostmi na druhé straně hranice. Naše děti tak absolvovaly prohlídku vodního hradu Heidenreichstein či tzv. Podvodní říše ve Schremsu a zúčastnily se Kindersicherheitsolympiade ve Weitře. Při poslední návštěvě rakouských přátel v novobystřické škole pak děti společně pracovaly na zajímavých výrobcích; v keramické dílně modelovaly různé postavičky, obrázky, misky, dále vytvářely foukacími fixami obrázky na textil, malovaly na sklo, vystřihovaly z barevných papírů a nakonec si každý odnesl domů vlastnoručně namalovaný skleněný šperk. Vzhledem k nadšení dětí a prohlubujícím se vztahům mezi českými a rakouskými kolegy se již pilně spřádají plány na nadcházející školní rok. Všem, kteří se na projektu podíleli, bych tímto chtěla poděkovat. Vendula Kořínková Impuls centrum Nová Bystřice

6 Noc bez maminky V pátek strávily děti ze školní družiny noc ve škole. Zahrály si hry, opekly vuřty u táboráku, zazpívaly písničky za doprovodu p. Březiny a jeho kytary a vyslechly strašidelné povídání o Nové Bystřici v podání pí. Malinové. Spokojené děti ulehly v pokročilých hodinách do spacáků ve školní družině a ráno po snídani se rozešly domů. Děkujeme sponzorům: pí. Kubíkové - koloniál, p. Müller - zmrzlina. vychovatelky ŠD

7 Páťáci a pět javorů! V rámci akce Miliarda stromů pro planetu Zemi a na základě příspěvku Jihočeského kraje prostřednictvím organizace Europe Direct zasadili žáci místní základní školy 6. června 2007 v Zahradní ulici v Nové Bystřici pět javorů. Akce se zúčastnili žáci pátých ročníků a za dozoru paní učitelek, vedoucího kroužku mladých ochránců přírody a dalších pomocníků zasadili již poměrně vzrostlé stromky. Tímto se zároveň zavázali, že po celou dobu školní docházky, to znamená do deváté třídy, budou o stromy pravidelně pečovat. Vendula Kořínková,Impuls centrum Nová Bystřice Poděkování Jménem všech organizátorů Dětského dne i dalších akcí s touto oslavou spojených bychom rádi vyjádřili poděkování těm, kteří finanční nebo věcnou podporou i osobní pomocí přispěli k jejich zdárnému průběhu. Finančně a věcně tyto akce podpořili: - Město Nová Bystřice - TERMOPLAST ing. Milan Houžva, Nová Bystřice - Technika denního světla s. r. o., Nová Bystřice - Albeř - Koloniál pí. Kubíková, Nová Bystřice - PaP Bohemia s. r. o., Nová Bystřice - B.I.T. spol. s r. o., Nová Bystřice - Květinka pí. Božena Březinová, Nová Bystřice - Restaurace U Malého Vlka p. Josef Vlček, Nová Bystřice - Klempířství - p. Milan Káles, Nová Bystřice - A-B RAKO Jan Kyncl, Jindřichův Hradec - Stavební firma Pavel Skýpala, Nová Bystřice - Stavební firma Štefan Kamas, Nová Bystřice - Řeznictví Karel Loskot, Nová Bystřice - Lékárna U Zlatého lva Bobčíková, Anděl, Nová Bystřice - Textil Helena Bláhová, Nová Bystřice - p. Petr Janovský, Nová Bystřice - Restaurace Na Bojišti p. Rudolf Urban, Nová Bystřice - AVZO, ZO Nová Bystřice - Zemplast s. r. o., Nová Bystřice - Občerstvení - p. Ladislav Müller - Obuvnictví p. Pavel Čapek, Nová Bystřice - pí. Eva Dostálová Slavonice - CENTROPEN a. s., Dačice - Knihkupectví Libuše Strončeková, Nová Bystřice - Jan Skuhra umělecké kovářství a zámečnictví, Nová Bystřice - Autoservis, pneuservis p. Jiří Balek, Nová Bystřice - Z Trans p. Jaroslav Zmeškal, Nová Bystřice - Hodinář p. Otakar Kratochvíla, Nová Bystřice - Restaurace U Zvěřinů, Nová Bystřice

8 Poděkování za osobní účast a nezištnou pomoc dále patří: - všem, kteří zajišťovali organizaci a program všech akcí Dětského dne - p. M. Havlíčkovi a pí. J. Janovské za organizaci Pohádkového lesa a přípravu masek - starostovi a tajemníkovi Města (atletická olympiáda) - pracovníkům MěÚ, ZŠ a MŠ, IS, TS (malování na asfalt, atletická olympiáda, Dětský den) - oddílu kopané TJ Jiskra Nová Bystřice - novobystřickým hasičům - žákům ZŠ (Pohádkový les, olympiáda) i všem ostatním, kteří zde spolupracovali - organizacím, které na hřišti zajišťovaly doprovodný program - všem účastníkům diskozábavy - pí. Běhounové, pí. Sklenkové, sl. Vondrové, p. Loulovi, Nápravovým, p. Frühaufovi, pí. Bromové, pí. Šilhanové (zábava + další akce) - skautské skupině Bílá skála - všem dalším, na které jsme možná (nechtěně) pozapomněli za organizátory L. Březina, P. Janovský, K. Komárek, V. Šilhan

9 Kultura Letní řezbářské sympozium 2007 Letos se koná v Nové Bystřici již třetí ročník letního řezbářského sympozia. Zúčastní se ho pět řezbářů, kteří budou v termínu od 9. až do 22. července předvádět své umění v prostorách novobystřického parku. V Nové Bystřici a okolí si však budete moci prohlédnout i další dřevěné sochy, které vznikly už vloni a předloni a nyní zkrášlují i jiná prostranství našeho města. Čtrnáctidenní dřevosochání bude zpestřeno doprovodnými akcemi divadelními představeními Princ Bajaja pro děti (Divadlo Koráb) a Drahoušek Anna pro dospělé (Divadelní společnost Jablonský). V rámci přeshraniční spolupráce je na programu i zajímavé vystoupení našich rakouských sousedů. Bližší informace budou včas zveřejněny formou plakátů, hlášení městským rozhlasem, a na v aktualitách. Mgr. Vendula Kořínková Novobystřická řemeslná dílna 0d 20. srpna 2007 chystáme pro širokou veřejnost nový projekt Novobystřické řemeslné dílny. V průběhu jednoho týdne se účastníci seznámí s různými pracovními postupy při korálkování, drátkování, malování na hedvábí a na sklo, dekoupage, dále si mohou vyzkoušet práci s pedikem, s keramickou hlínou a další řemeslné techniky. Všechny zhotovené výrobky budou vystaveny v prostorách IS a MěK od 27. srpna Každý kurz je určen pro 5-10 účastníků. Podrobnější informace a přihlášky na jednotlivé kurzy získáte v MěK Nová Bystřice, další bližší informace naleznete na plakátech a na v aktualitách. Miluše Malinová Letní kino na zastávce úzkokolejky v Hůrkách Od do bude denně po setmění (nejdříve ve hodin) promítán film na vlakové zastávce Hůrky. Letní kino bude provozovat putovní kinematograf Jiřího Čáslavského ve spolupráci s JHMD. Vstupné bude 70,- Kč, po skončení filmu bude v 0.00 hodin vypraven do N. Bystřice a následně do J. Hradce zvláštní vlak. (Vlak do Hůrek jede z N. Bystřice podle pravidelného jízdního řádu v hodin.) Bližší program na plakátech, v IS NB a Informační středisko Nová Bystřice

10 List hraběte Adama Pavla Slavaty lidu bystřickému a celému svému panství bývalému Já, pán bystřického panství, hrabě Adam Pavel Slavata, píši Vám všem, kteří v bázni před Boží tváří poctivě žijete a pracujete, abyste věděli, že nebe od země není odděleno a že já na Vás, upřímně oddané, stále myslím a za Vás se u Boha přimlouvám. Pán zná své poddané, natož Bůh ví vše o každém z nás. Také já vím, kdo nosí ušlechtilé srdce ve své hrudi a pěstuje v něm nařízení Páně, aby Jeho království bylo mezi námi jak? Podle plodů života zbožného, jak ve vztazích zrající dobré víno, jež nechávali Pánem ořezávat, šlechtit a opatrovat před zvěří škodnou. Jen služebník dobrý bude Pánem pozván k účasti na slávě Jeho. Vlast českou jsem miloval a zodpovědnost za statky, především však za lid obecný cítil, proto své srdce doslova v Bystřici jsem nechal zazdít v chrámu Páně svatých apoštolů a knížat křesťanských Petra a Pavla, kde slavnostních bohoslužeb zbožně a pokorně jsem účasten býval. Tak zůstávám mezi vámi po vzoru našeho Pána nejvyššího Ježíše Krista, jenž své Srdce Nejsvětější pro spásu všech kopím našich hříchů probodnouti dovolil, by pak ve shromáždění bohoslužebném zvláštním způsobem mezi námi nadále zůstával. Věřím, že zbožný lid bystřický spolu s bratry a otci paulánskými z kláštera u kostela Nejsvětější Trojici zbudovanému a kněžstvem diecézním místní farnosti spravujícím, zůstanou věrni svému křestnímu slibu a do náruče společenství Boha Trojjediného putovati společně budou. Mou přímluvou si jisti buďte. A prosím, byste i na mne v chrámu tak jako já kdys vzpomenuli, moudrost Boží vytrvale hledali a cestu spásy nikdy za falešné statky ďáblovy nezaměnili... Kéž se tak stane! Provázej Vás dobré nebe! A.P.S. Farář ThMgr. Petr Misař

11 Výstavy v prostorách IS a MěK v Nové Bystřici o V červnu proběhla výstava černobílých fotografií MUDr. Jindřicha Pinka, CSc. Z domova a z ciziny a výstava Miloslava Dvořáka Umělecké sklo vyrobené technikou Fusing o Od 2. července výstava háčkovaných výrobků kroužku Chobotničky o Od 27. srpna výstava výrobků zhotovených při Novobystřických řemeslných dílnách o Od 12. září výstava v rámci 110. výročí založení jindřichohradecké úzkokolejky Markéta Vondrová Sport Úspěch našich malých atletů v Praze Mladší žáci naší školy se v měsíci květnu zúčastnili oblastního kola v Dačicích v atletické Kinderiádě. Kinderiáda je atletická olympiáda pro žáky I. stupně. Reprezentovali nás z druhých tříd Pavlína Paďourková a Tomáš Dvořák, ze třetích tříd Gabriela Mašková a Adam Zimola, ze čtvrtých tříd Šárka Řežábková a Lukáš Garhofer a z pátých tříd Anička Švejdová a Jakub Jaroš. Všichni soutěžili v disciplíně 60 metrů sprint a pak v jednotlivých povinných disciplínách: skok z místa, hod těžkým míčem (1 kg), hod kriketovým míčkem a skok daleký. V regionálním kole naše družstvo obsadilo skvělé 2. místo a spolu se základními školami z Milevska a z Tábora jsme postoupili do celorepublikového finále do Prahy, které se konalo 12. června na stadionu ASK Slavie ve Vršovicích. Tam jsme se utkali se čtyřiceti školami z celé republiky. Naši mladí atleti se ani v Praze neztratili. Přivezli jsme si odtud celkové 9. místo a mnoho skvělých jednotlivých výkonů. G. Mašková ze 3. třídy obsadila v hodu těžkým míčem 2. místo a ve sprintu 7. místo, Šárka Řežábková, která pravidelně i se svou sestrou Janou trénuje atletiku v Nové Včelnici, obsadila 3. místo ve sprintu. I ostatní členové našeho družstva dosáhli pěkných výsledků a celkové 9. místo v republikovém finále je pro nás opravdu velkým úspěchem. Nezbývá než našim žákům poděkovat a pogratulovat. Patronkou celostátního finále byla naše slavná reprezentantka Lída Formanová, která se zúčastnila slavnostního vyhodnocení. Celý den závodů v Praze byl pro nás všechny velkým hezkým zážitkem. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu učiteli Zajícovi za vzornou přípravu všech atletů v atletickém kroužku, všem ostatním vyučujícím TV na škole a Radě města, která nám na dopravu do Prahy přispěla finanční částkou. Děkujeme za

12 reprezentaci naší malé základní školy a atletům přejeme, aby je sport i nadále provázel v jejich volném čase. Blahopřejeme! Naše výprava s L. Formanovou G. Mašková přebírá od L. Formanové diplom za 2. místo Celkové pořadí škol v pražském finále (do 10. místa): 1. Ostrava - Poruba 2. Brno 3. Jilemnice 4. Campanus, Praha 4 5. Břeclav 6. Jitřní, Praha 4 7. Tábor 8. Olomouc 9. Nová Bystřice 10. Nivnice Všechny výsledky najdete na Jana Dvořáková Generálka v autokempinku Osika Ve dnech se uskutečnilo v autokempinku Osika celorepublikové setkání organizace Pionýr pod názvem Setkání 2007, jehož pořadatelem byla Jihočeská krajská organizace Pionýra v Českých Budějovicích. Akce, které se zúčastnilo 540 osob, důkladně prověřila připravenost zařízení a zaměstnanců autokempinku Osika na letošní rekreační sezónu, která bude zahájena dne a ukončena dne Předsezónní práce v autokempinku se však nezastavily, zaměstnanci při nich museli zvládnout zabezpečit bezporuchový chod zařízení i pro probíhající akci. Na naše poměry se jednalo o nevídanou jednorázovou akci, a to co do počtu účastníků, tak i do rozsáhlého a zajímavého programu, který pořadatelé pro účastníky z České i Slovenské republiky připravili. Bylo zajímavé a v mnoha případech i poučné sledovat různé sportovní, zájmové, orientační a naučné soutěže a kulturní program, ale i ukázky vojenské techniky z Vojenského útvaru J. Hradec, z Referátu pohraniční a cizinecké policie N. Bystřice, historický šerm, ve kterém vystupovali i děti z oddílu Pionýr a potěšilo nás, že mezi přední ukázky patřilo i vystoupení Hasičského sboru z Nové Bystřice, jehož členové připravili pro účastníky akce ukázky ze své činnost a přítomné děti si mohly za dozoru hasičů vyzkoušet hasičskou techniku. Chci tímto poděkovat i Restauraci U malého vlka v Nové Bystřici, která pod vedením pana Josefa Vlčka zajistila pro tento velký počet účastníků po celé tři dny bezchybné občerstvení včetně obědů a večeří. S pobytem i stravováním byli všichni plně spokojeni, což dokládá i skutečnost, že řada účastníků projevila zájem o ubytování v autokempinku Osika o letošních prázdninách. Domníváme se, že jsme svým dílem přispěli k dobré propagaci nejen autokempinku Osika, ale i našeho města Nová Bystřice a okolí, což se může v následujícím období příznivě projevit při rozvoji cestovního ruchu v našem regionu.

13 Na závěr chci poděkovat členům organizace, kteří se na zjištění této akce podíleli formou brigád a zejména stálým a sezónním zaměstnancům, kteří se v prodloužených směnách a ve dnech pracovního klidu podíleli na přípravě a zabezpečení akce. Stanislav Musil, předseda organizace a vedoucí autokempinku Osika Cyklisté se zastavili v Nové Bystřici Ve středu 30. května dorazila navzdory nepříznivému počasí do Nové Bystřice skupina cyklistů, která v rámci Týdne cyklistiky jela po trase Greenways Praha-Vídeň. V Informačním středisku Nová Bystřice ji přivítaly zastupitelky města Miluše Malinová a Libuše Strončeková, které zanechaly otisk prstu na skleněném klíči, který vezl peloton jako dar do Vídně. Po zahřátí a občerstvení se cyklisté vydali na cestu, která skončila až v rakouské metropoli. Markéta Vondrová, Informační středisko Nová Bystřice Oddíl kopané TJ Jiskra oznamuje, že 5. června 2007 navždy opustil její řady dobrý fotbalista, náš kamarád, ale především skvělý, pracovitý a obětavý člověk, pan Josef Plocha. Čest jeho památce.

14 Chcete splnit svým blízkým jejich sen? bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv stačí zavolat Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku

15

16 Koupím pozemek, zahradu o rozloze 100m 2 na výstavbu chatky v okolí Nové Bystřice nejlépe někde u lesa. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1 v NB. Tel.: Koupím byt 2+1, nebo 3+1 v osobním vlastnictví. Tel.: Cukrárnička pro radost upozorňuje zákazníky, že po dobu rekonstrukce Švermovy ulice bude veškerý sortiment, včetně koláčů a závinů, vyrábět pouze na objednávku. Objednat lze přímo v cukrárně, nebo telefonicky: Po ukončení rekonstrukce bude cukrárna opět otevřena denně. Děkuji všem známým, přátelům a kamarádům, kteří se přišli dne rozloučit s panem Josefem Plochou. manželka Koupím byt 2+1 v OV v NB. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1, plastová okna, zateplený. Tel. večer: Děkujeme celému Sboru dobrovolných hasičů z Nové Bystřice, zvláště p. Martinu Garhoferovi za pomoc při odstraňování přívalové vody z domu. Dále děkujeme také rodině Chytkových za obětavou pomoc. Bergerovi Přejeme Vám krásné zážitky z prázdnin. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Městská knihovna a Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Číslo 8 vyjde Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, SKOLIT s.r.o. J. Hradec, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: www. novabystrice.cz Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Kateřina Mírná, Barbora Jindrová, Kateřina Jindrová, Michaela Kubcová, Julie Machoňová, Barbora Němečková, Dominika Volfová odborný konzultant Mária Lazarčíková Soukromé

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 86 konané dne 8. 2. 2010 62/2010 74/2010 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více