ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v kvalitě pravidelného a objektivního informování občanů Novobystřicka. U slova objektivní bych se přeci jen zastavil. Čas od času slýchám, že Zpravodaj je hlásná trouba radnice a že názory odporující oficiálnímu proudu (myšleno bezesporu politicky) jsou vedením města a tedy mnou cenzurovány. Jsou to pořád titíž lidé, kteří mi cenzorskou moc připisují a zpochybňují tak objektivitu zveřejňovaných příspěvků. Přitom listováním v archivních číslech Zpravodaje lze nalézt ostré kritické názory, které byly zveřejněny a kdy tedy o nějaké kontrole informací nemůže být řeč. Naposledy se tak stalo před měsícem a hned dva podepsaní autoři kritizovali rozhodnutí zastupitelstva o přejmenování ulice. Kolega zastupitel ing. Kovář seznámil čtenáře s výsledky své ankety, provedené mezi obyvateli ulice. Kdyby však chtěl být opravdu objektivní, přiznal by, že oslovení obyvatelé této ulice při jeho průzkumu nevěděli, že mnohé ze starostí při výměně dokladů nebo nahlašování změny názvu ulice za ně přebere městský úřad a že celý proces vlastně nebude pro lidi tak náročný. Nemohli to vědět, protože tato konkrétní informace zazněla od tajemníka úřadu až při samotném jednání zastupitelstva. S názorem pana Kyncla na řešení problému psích exkrementů musí každý soudný člověk souhlasit. Víme, jak všechny slušné lidi tento nešvar nezodpovědných páníčků štve a snažíme se proto hledat takové řešení, které by nám ulevilo. Proč však nebyl J. Kyncl ve svém článku objektivní a vložil nám do úst pouze výrok vytržený z kontextu, že se problém psích exkrementů vyřešit nedá? Proč se zapomněl čtenářům zmínit, že zastupitelé se návrhem služebně mladšího zastupitele seriozně zabývali a hned při samotném jednání uložili jednateli TS p. Musilovi instalovat držáky na sáčky a koše? Proč takhle mlžil a navodil dojem, že se problémem vůbec nechceme zaobírat? To ví jen on sám a zřejmě to vůbec s pejsky nesouvisí. O první, mírně zmatené a vzájemně si protiřečící části jeho příspěvku, ve které vedle sebe postavil Grasela, Žižku a Pohraniční stráž se nechci zmiňovat třeba právě proto, že respektuji právo na jakýkoli názor a jak řekl jeden moudrý muž - i když s tvým názorem nesouhlasím, budu bojovat za tvé právo jej říkat. Předpokládám, že tento můj úvodník vzbudí u některých lidí vášně a že se dočkám několika ostrých kritických výpadů. Těším se na ně. Rád budu čelit konkrétním nařčením nebo stížnostem a samozřejmě vysvětlovat naše důvody. V tom je totiž podstata objektivního zpravodajství dát prostor oběma stranám a čtenář nechť si udělá názor, kde je pravda. Tak mě napadá - J. Vojtek ze skupiny Kabát dobře ví, o čem mluví, když v jedné skladbě zpívá: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří možná proto aby zbyla, je flekatá jak dalmatýn, je černobílá, chudák holka s dechem nestačí... Krásné klidné léto! Mgr. Jiří Zimola, starosta města

2 Z jednání Rady města dne na vědomí byla vzata informace o přípravě nového desetiletého lesního hospodářského plánu rada rozhodla oslovit místní firmy s nabídkou na opravy lesních cest, na které jsme dostali 500 tisíc od ČS starosta a místostarosta seznámili radu s aktuálním stavem opravy silnice v Albeři, Švermovy ulice, výstavby sběrného dvora a rekonstrukce školní jídelny radní doporučili zastupitelstvu schválit závěrečný účet města za rok 2006 schváleny byly dílčí rozpočtové změny projednáno bylo 15 žádostí rada vzala na vědomí informaci o termínu uzavření mateřské školy v době letních prázdnin rada doporučila zastupitelstvu schválit Zřizovací listinu organizační složky města Pečovatelské služby rada rozhodla pronajmout stávající reklamní plochy ve městě společnosti WIP reklama, která bude garantovat správné vylepování a pořádek u ploch. Dále bude ve městě umístěno několik nových reklamních poutačů Z jednání Rady města dne rada rozhodla o přidělení zakázky na opravu dvou lesních cest firmě p. Skýpaly a p.takacsovi pan místostarosta podal průběžnou zprávu o hlavních investičních akcích města z ministerstva zemědělství přišla v reakci na TV vystoupení p. starosty informace, že na vodovod Smrčná, N. Vojířov dostaneme 65% dotaci, 10% přidá Jihočeský kraj výběrové řízení na rekonstrukci školní jídelny probíhá, výsledek bude znám koncem měsíce starosta informoval o jednání v Žižkově ulici, kde dochází při větším dešti k zaplavování sklepů některých domů. Na místním šetření bylo domluveno, kdo za co odpovídá a co zajistí, aby k problémům nedocházelo starosta seznámil radu s dalšími úspěšnými žádostmi o dotace rozhodovat o nich bude zastupitelstvo rada pronajala Zámeckou vinárnu jedinému zájemci, který o ni projevil zájem. Pronájem je na dobu neurčitou za stejných cenových podmínek, jako měl poslední nájemce projednáno bylo 10 žádostí rada schválila Směrnici pro vyřizování stížností a petic radní se také seznámili s výsledkem kontroly komínů a hasících přístrojů, kterou na žádost rady provedl preventista SDH p. Furdanič. Rada současně uložila SMM odstranit zjištěné vady a nedostatky. radní rozhodli doporučit ZM uzavření smlouvy se soukromou auditorskou kanceláří ECO na zpracování auditu města za rok 2007 Z jednání Rady města dne rada rozhodla zrušit VŘ na výstavbu zázemí TS a sběrného dvora více na jiném místě Zpravodaje radní souhlasili s návrhem TJ Jiskra na aktualizaci Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu a humanitární činnost a předkládají návrh ZM starosta informoval o otevírání nabídek na vyhotovení LHP pro naše lesy, kterého se účastnili starostové okolních obcí. S vybranou firmou budou nyní zahájena jednání. radní se seznámili s aktuálním stavem městských akcí (oprava cesty v Albeři, Švermova ulice, vodovod Smrčná, školní jídelna) projednáno bylo 12 žádostí

3 Výstavba sběrného dvora Již několikrát jsme se na stránkách Zpravodaje zmiňovali o výstavbě nového sběrného dvora, který by měl vyrůst na místě, kde stával do loňského února, než došlo k jeho zřícení pod náporem sněhu. Byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení, zajištěno 7 miliónů, které jsme dostali z pojistky, a vše bylo připraveno k zahájení prací. Bohužel výsledek výběrového řízení překvapil všechny nás, kteří jsme věřili, že k výstavbě ještě letos opravdu dojde nejlevnější nabídka byla za víc jak 20 miliónů korun, což je pro Město nepřijatelné! Rada města proto po dlouhé diskusi navrhla scénář dalšího postupu, který ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo. O tom, že se výběrové řízení zruší a smlouva se neuzavře se žádnou z oslovených firem, o tom bylo rozhodnuto okamžitě a bez diskusí. Současně rada navrhuje změnit projekt v tom smyslu, že se změní použitý materiál a haly budou montované. Tím očekáváme podstatné snížení ceny, ale současně si uvědomujeme, že kvůli změně projektu a povinnosti uskutečnění výběrového řízení se výstavba sběrného dvora již nestihne v letošním roce, ale budeme ji muset posunout do roku Do té doby máme zajištěn pronájem haly Almy naproti hřbitovu, kde je dnes provizorní sběrný dvůr. Věříme, že občané pochopí naše kroky, protože nám jde v prvé řadě o rozumné a uvážlivé nakládání s městskými penězi. rada města Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás informovat o plánovaných změnách týkajících se dětského hřiště u školní jídelny, které bylo dosud určeno výhradně pro školní družinu. Město Nová Bystřice požádalo Krajský úřad Jihočeského kraje o dotační příspěvek na rekonstrukci tohoto hřiště a jelikož jsme byli v naší žádosti úspěšní, získali jsme od kraje dotaci ve výši 50 tisíc korun. Město k tomuto příspěvku přidá i svůj finanční podíl a za částku cca 90 tisíc nechá hřiště zrekonstruovat. V praxi to znamená, že hrací prvky budou z pozemku u školní jídelny přesunuty na daleko vhodnější pozemky bývalé školní zahrady. Ty budou nově oploceny a prostor bude ve večerních hodinách každý den uzamčen, čímž bude pochopitelně chráněn nejen proti volně pobíhajícím psům a jiným zvířatům, ale i proti případnému nočnímu vandalismu alkoholem posílených jedinců. Stávající hrací prvky budou opraveny a opatřeny novými nátěry a hřiště bude dále doplněno i dalším novým vybavením, jako jsou např. lavičky, prolézačky apod., v plánu je rovněž vybudování prostoru na minikopanou. Hřiště již nebude využíváno pouze školní družinou, ale bude koncipováno jako veřejné pro děti do 15 let věku. Jeho znovuzprovoznění je plánováno na začátek školního roku, tj Věříme, že tímto krokem dojde k rozšíření a zkvalitnění hracích možností a lepších využití volnočasových aktivit a hřiště bude dlouho sloužit k plné spokojenosti dětí i jejich rodičů. Miloslava Růžičková administrátor projektu

4 Do žlutých kontejnerů sbíráme pouze PET lahve Velký dík všem, kteří mají rádi naše město a vesničky v jeho okolí a neubližují kouzelné České Kanadě např. tím, že třídí svůj domovní odpad. Úžasný nárůst vytříděných PET lahví (viz. tabulka níže) má svůj podíl i na možnostech města více investovat do dětských hřišť, do úpravy zeleně či oprav historických památek. Mám však jednu velkou prosbu žluté kontejnery jsou určeny pouze a výhradně na PET lahve, ne na další výrobky z plastů jako kelímky od jogurtů, obaly od šampónů, aviváží a další kosmetiky ani krabice od mléka. Pouze a jen PET lahve. Abychom mohli tuto komoditu dále prodat k dalšímu zpracování, musejí pracovníci TS tyto veškeré plasty ještě dotřiďovat a přitom by mohli např. provádět úklid Vaší ulice. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem, PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Pro názornou představu o tom, jak v Nové Bystřici třídíme, uvádíme následující čísla: Sledované období V roce 2006 bylo vytříděno (leden-květen) V roce 2007 bylo vytříděno (leden-květen) Tříděná komodita - PET lahve 2,08 tun 6,52 tun Za celý loňský rok bylo vytříděno celkem 5,37 t PET lahví. Lenka Böhmová,správa majetku města Město Nová Bystřice Mírové nám. 58, Nová Bystřice, Tel , fax , O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje občanům, že má v majetku byt číslo 5 v čp. 236, ul. Mlýnská, Nová Bystřice o rozloze 46,65 m 2, který nabízí k pronájmu. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do do hodin na adresu: Město Nová Bystřice Správa majetku města Mírové nám Nová Bystřice Podmínky žádosti: - žadatel je starší 18-ti let - žadatel není majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti vhodné k bydlení nebo bytu v Nové Bystřici - žadatel není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví Města Nová Bystřice - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu Nová Bystřice, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní. Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek. Lenka Böhmová, správa majetku města Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník městského úřadu

5 Zájezd seniorů Účastníci zájezdu důchodců do Strakonic, Domažlic a Klatov dne 5. června 2007, který pořádal MěÚ Nová Bystřice vyjadřují poděkování za tuto zdařilou kaci. Zájezd byl tématicky velmi dobře zvolen a výklad historie navštívených míst od paní M. Malinové byl vyčerpávající. Organizace celého zájezdu byla na vysoké úrovni, zvláště pak zajištění poledního občerstvení. Poděkování účastníků patří organizátorkám paní Milušce Malinové a paní Ditě Zimolové. za spokojené důchodce pí. Garhoferová Přeshraniční partnerství nejen na papíře! Základní škola v Nové Bystřici navázala v druhém pololetí tohoto roku intenzivní partnerství s Volksschule Heidenreichstein a obě školy společně sestavily projekt Dobrý den, sousedé Guten Tag, Nachbar!, který byl finančně podpořen z Dispozičního fondu Interreg IIIA. Zástupci obou škol se navzájem navštívili, žáci si prohlédli partnerskou školu, aktivně se zapojili do výuky, seznámili se zajímavostmi na druhé straně hranice. Naše děti tak absolvovaly prohlídku vodního hradu Heidenreichstein či tzv. Podvodní říše ve Schremsu a zúčastnily se Kindersicherheitsolympiade ve Weitře. Při poslední návštěvě rakouských přátel v novobystřické škole pak děti společně pracovaly na zajímavých výrobcích; v keramické dílně modelovaly různé postavičky, obrázky, misky, dále vytvářely foukacími fixami obrázky na textil, malovaly na sklo, vystřihovaly z barevných papírů a nakonec si každý odnesl domů vlastnoručně namalovaný skleněný šperk. Vzhledem k nadšení dětí a prohlubujícím se vztahům mezi českými a rakouskými kolegy se již pilně spřádají plány na nadcházející školní rok. Všem, kteří se na projektu podíleli, bych tímto chtěla poděkovat. Vendula Kořínková Impuls centrum Nová Bystřice

6 Noc bez maminky V pátek strávily děti ze školní družiny noc ve škole. Zahrály si hry, opekly vuřty u táboráku, zazpívaly písničky za doprovodu p. Březiny a jeho kytary a vyslechly strašidelné povídání o Nové Bystřici v podání pí. Malinové. Spokojené děti ulehly v pokročilých hodinách do spacáků ve školní družině a ráno po snídani se rozešly domů. Děkujeme sponzorům: pí. Kubíkové - koloniál, p. Müller - zmrzlina. vychovatelky ŠD

7 Páťáci a pět javorů! V rámci akce Miliarda stromů pro planetu Zemi a na základě příspěvku Jihočeského kraje prostřednictvím organizace Europe Direct zasadili žáci místní základní školy 6. června 2007 v Zahradní ulici v Nové Bystřici pět javorů. Akce se zúčastnili žáci pátých ročníků a za dozoru paní učitelek, vedoucího kroužku mladých ochránců přírody a dalších pomocníků zasadili již poměrně vzrostlé stromky. Tímto se zároveň zavázali, že po celou dobu školní docházky, to znamená do deváté třídy, budou o stromy pravidelně pečovat. Vendula Kořínková,Impuls centrum Nová Bystřice Poděkování Jménem všech organizátorů Dětského dne i dalších akcí s touto oslavou spojených bychom rádi vyjádřili poděkování těm, kteří finanční nebo věcnou podporou i osobní pomocí přispěli k jejich zdárnému průběhu. Finančně a věcně tyto akce podpořili: - Město Nová Bystřice - TERMOPLAST ing. Milan Houžva, Nová Bystřice - Technika denního světla s. r. o., Nová Bystřice - Albeř - Koloniál pí. Kubíková, Nová Bystřice - PaP Bohemia s. r. o., Nová Bystřice - B.I.T. spol. s r. o., Nová Bystřice - Květinka pí. Božena Březinová, Nová Bystřice - Restaurace U Malého Vlka p. Josef Vlček, Nová Bystřice - Klempířství - p. Milan Káles, Nová Bystřice - A-B RAKO Jan Kyncl, Jindřichův Hradec - Stavební firma Pavel Skýpala, Nová Bystřice - Stavební firma Štefan Kamas, Nová Bystřice - Řeznictví Karel Loskot, Nová Bystřice - Lékárna U Zlatého lva Bobčíková, Anděl, Nová Bystřice - Textil Helena Bláhová, Nová Bystřice - p. Petr Janovský, Nová Bystřice - Restaurace Na Bojišti p. Rudolf Urban, Nová Bystřice - AVZO, ZO Nová Bystřice - Zemplast s. r. o., Nová Bystřice - Občerstvení - p. Ladislav Müller - Obuvnictví p. Pavel Čapek, Nová Bystřice - pí. Eva Dostálová Slavonice - CENTROPEN a. s., Dačice - Knihkupectví Libuše Strončeková, Nová Bystřice - Jan Skuhra umělecké kovářství a zámečnictví, Nová Bystřice - Autoservis, pneuservis p. Jiří Balek, Nová Bystřice - Z Trans p. Jaroslav Zmeškal, Nová Bystřice - Hodinář p. Otakar Kratochvíla, Nová Bystřice - Restaurace U Zvěřinů, Nová Bystřice

8 Poděkování za osobní účast a nezištnou pomoc dále patří: - všem, kteří zajišťovali organizaci a program všech akcí Dětského dne - p. M. Havlíčkovi a pí. J. Janovské za organizaci Pohádkového lesa a přípravu masek - starostovi a tajemníkovi Města (atletická olympiáda) - pracovníkům MěÚ, ZŠ a MŠ, IS, TS (malování na asfalt, atletická olympiáda, Dětský den) - oddílu kopané TJ Jiskra Nová Bystřice - novobystřickým hasičům - žákům ZŠ (Pohádkový les, olympiáda) i všem ostatním, kteří zde spolupracovali - organizacím, které na hřišti zajišťovaly doprovodný program - všem účastníkům diskozábavy - pí. Běhounové, pí. Sklenkové, sl. Vondrové, p. Loulovi, Nápravovým, p. Frühaufovi, pí. Bromové, pí. Šilhanové (zábava + další akce) - skautské skupině Bílá skála - všem dalším, na které jsme možná (nechtěně) pozapomněli za organizátory L. Březina, P. Janovský, K. Komárek, V. Šilhan

9 Kultura Letní řezbářské sympozium 2007 Letos se koná v Nové Bystřici již třetí ročník letního řezbářského sympozia. Zúčastní se ho pět řezbářů, kteří budou v termínu od 9. až do 22. července předvádět své umění v prostorách novobystřického parku. V Nové Bystřici a okolí si však budete moci prohlédnout i další dřevěné sochy, které vznikly už vloni a předloni a nyní zkrášlují i jiná prostranství našeho města. Čtrnáctidenní dřevosochání bude zpestřeno doprovodnými akcemi divadelními představeními Princ Bajaja pro děti (Divadlo Koráb) a Drahoušek Anna pro dospělé (Divadelní společnost Jablonský). V rámci přeshraniční spolupráce je na programu i zajímavé vystoupení našich rakouských sousedů. Bližší informace budou včas zveřejněny formou plakátů, hlášení městským rozhlasem, a na v aktualitách. Mgr. Vendula Kořínková Novobystřická řemeslná dílna 0d 20. srpna 2007 chystáme pro širokou veřejnost nový projekt Novobystřické řemeslné dílny. V průběhu jednoho týdne se účastníci seznámí s různými pracovními postupy při korálkování, drátkování, malování na hedvábí a na sklo, dekoupage, dále si mohou vyzkoušet práci s pedikem, s keramickou hlínou a další řemeslné techniky. Všechny zhotovené výrobky budou vystaveny v prostorách IS a MěK od 27. srpna Každý kurz je určen pro 5-10 účastníků. Podrobnější informace a přihlášky na jednotlivé kurzy získáte v MěK Nová Bystřice, další bližší informace naleznete na plakátech a na v aktualitách. Miluše Malinová Letní kino na zastávce úzkokolejky v Hůrkách Od do bude denně po setmění (nejdříve ve hodin) promítán film na vlakové zastávce Hůrky. Letní kino bude provozovat putovní kinematograf Jiřího Čáslavského ve spolupráci s JHMD. Vstupné bude 70,- Kč, po skončení filmu bude v 0.00 hodin vypraven do N. Bystřice a následně do J. Hradce zvláštní vlak. (Vlak do Hůrek jede z N. Bystřice podle pravidelného jízdního řádu v hodin.) Bližší program na plakátech, v IS NB a Informační středisko Nová Bystřice

10 List hraběte Adama Pavla Slavaty lidu bystřickému a celému svému panství bývalému Já, pán bystřického panství, hrabě Adam Pavel Slavata, píši Vám všem, kteří v bázni před Boží tváří poctivě žijete a pracujete, abyste věděli, že nebe od země není odděleno a že já na Vás, upřímně oddané, stále myslím a za Vás se u Boha přimlouvám. Pán zná své poddané, natož Bůh ví vše o každém z nás. Také já vím, kdo nosí ušlechtilé srdce ve své hrudi a pěstuje v něm nařízení Páně, aby Jeho království bylo mezi námi jak? Podle plodů života zbožného, jak ve vztazích zrající dobré víno, jež nechávali Pánem ořezávat, šlechtit a opatrovat před zvěří škodnou. Jen služebník dobrý bude Pánem pozván k účasti na slávě Jeho. Vlast českou jsem miloval a zodpovědnost za statky, především však za lid obecný cítil, proto své srdce doslova v Bystřici jsem nechal zazdít v chrámu Páně svatých apoštolů a knížat křesťanských Petra a Pavla, kde slavnostních bohoslužeb zbožně a pokorně jsem účasten býval. Tak zůstávám mezi vámi po vzoru našeho Pána nejvyššího Ježíše Krista, jenž své Srdce Nejsvětější pro spásu všech kopím našich hříchů probodnouti dovolil, by pak ve shromáždění bohoslužebném zvláštním způsobem mezi námi nadále zůstával. Věřím, že zbožný lid bystřický spolu s bratry a otci paulánskými z kláštera u kostela Nejsvětější Trojici zbudovanému a kněžstvem diecézním místní farnosti spravujícím, zůstanou věrni svému křestnímu slibu a do náruče společenství Boha Trojjediného putovati společně budou. Mou přímluvou si jisti buďte. A prosím, byste i na mne v chrámu tak jako já kdys vzpomenuli, moudrost Boží vytrvale hledali a cestu spásy nikdy za falešné statky ďáblovy nezaměnili... Kéž se tak stane! Provázej Vás dobré nebe! A.P.S. Farář ThMgr. Petr Misař

11 Výstavy v prostorách IS a MěK v Nové Bystřici o V červnu proběhla výstava černobílých fotografií MUDr. Jindřicha Pinka, CSc. Z domova a z ciziny a výstava Miloslava Dvořáka Umělecké sklo vyrobené technikou Fusing o Od 2. července výstava háčkovaných výrobků kroužku Chobotničky o Od 27. srpna výstava výrobků zhotovených při Novobystřických řemeslných dílnách o Od 12. září výstava v rámci 110. výročí založení jindřichohradecké úzkokolejky Markéta Vondrová Sport Úspěch našich malých atletů v Praze Mladší žáci naší školy se v měsíci květnu zúčastnili oblastního kola v Dačicích v atletické Kinderiádě. Kinderiáda je atletická olympiáda pro žáky I. stupně. Reprezentovali nás z druhých tříd Pavlína Paďourková a Tomáš Dvořák, ze třetích tříd Gabriela Mašková a Adam Zimola, ze čtvrtých tříd Šárka Řežábková a Lukáš Garhofer a z pátých tříd Anička Švejdová a Jakub Jaroš. Všichni soutěžili v disciplíně 60 metrů sprint a pak v jednotlivých povinných disciplínách: skok z místa, hod těžkým míčem (1 kg), hod kriketovým míčkem a skok daleký. V regionálním kole naše družstvo obsadilo skvělé 2. místo a spolu se základními školami z Milevska a z Tábora jsme postoupili do celorepublikového finále do Prahy, které se konalo 12. června na stadionu ASK Slavie ve Vršovicích. Tam jsme se utkali se čtyřiceti školami z celé republiky. Naši mladí atleti se ani v Praze neztratili. Přivezli jsme si odtud celkové 9. místo a mnoho skvělých jednotlivých výkonů. G. Mašková ze 3. třídy obsadila v hodu těžkým míčem 2. místo a ve sprintu 7. místo, Šárka Řežábková, která pravidelně i se svou sestrou Janou trénuje atletiku v Nové Včelnici, obsadila 3. místo ve sprintu. I ostatní členové našeho družstva dosáhli pěkných výsledků a celkové 9. místo v republikovém finále je pro nás opravdu velkým úspěchem. Nezbývá než našim žákům poděkovat a pogratulovat. Patronkou celostátního finále byla naše slavná reprezentantka Lída Formanová, která se zúčastnila slavnostního vyhodnocení. Celý den závodů v Praze byl pro nás všechny velkým hezkým zážitkem. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu učiteli Zajícovi za vzornou přípravu všech atletů v atletickém kroužku, všem ostatním vyučujícím TV na škole a Radě města, která nám na dopravu do Prahy přispěla finanční částkou. Děkujeme za

12 reprezentaci naší malé základní školy a atletům přejeme, aby je sport i nadále provázel v jejich volném čase. Blahopřejeme! Naše výprava s L. Formanovou G. Mašková přebírá od L. Formanové diplom za 2. místo Celkové pořadí škol v pražském finále (do 10. místa): 1. Ostrava - Poruba 2. Brno 3. Jilemnice 4. Campanus, Praha 4 5. Břeclav 6. Jitřní, Praha 4 7. Tábor 8. Olomouc 9. Nová Bystřice 10. Nivnice Všechny výsledky najdete na Jana Dvořáková Generálka v autokempinku Osika Ve dnech se uskutečnilo v autokempinku Osika celorepublikové setkání organizace Pionýr pod názvem Setkání 2007, jehož pořadatelem byla Jihočeská krajská organizace Pionýra v Českých Budějovicích. Akce, které se zúčastnilo 540 osob, důkladně prověřila připravenost zařízení a zaměstnanců autokempinku Osika na letošní rekreační sezónu, která bude zahájena dne a ukončena dne Předsezónní práce v autokempinku se však nezastavily, zaměstnanci při nich museli zvládnout zabezpečit bezporuchový chod zařízení i pro probíhající akci. Na naše poměry se jednalo o nevídanou jednorázovou akci, a to co do počtu účastníků, tak i do rozsáhlého a zajímavého programu, který pořadatelé pro účastníky z České i Slovenské republiky připravili. Bylo zajímavé a v mnoha případech i poučné sledovat různé sportovní, zájmové, orientační a naučné soutěže a kulturní program, ale i ukázky vojenské techniky z Vojenského útvaru J. Hradec, z Referátu pohraniční a cizinecké policie N. Bystřice, historický šerm, ve kterém vystupovali i děti z oddílu Pionýr a potěšilo nás, že mezi přední ukázky patřilo i vystoupení Hasičského sboru z Nové Bystřice, jehož členové připravili pro účastníky akce ukázky ze své činnost a přítomné děti si mohly za dozoru hasičů vyzkoušet hasičskou techniku. Chci tímto poděkovat i Restauraci U malého vlka v Nové Bystřici, která pod vedením pana Josefa Vlčka zajistila pro tento velký počet účastníků po celé tři dny bezchybné občerstvení včetně obědů a večeří. S pobytem i stravováním byli všichni plně spokojeni, což dokládá i skutečnost, že řada účastníků projevila zájem o ubytování v autokempinku Osika o letošních prázdninách. Domníváme se, že jsme svým dílem přispěli k dobré propagaci nejen autokempinku Osika, ale i našeho města Nová Bystřice a okolí, což se může v následujícím období příznivě projevit při rozvoji cestovního ruchu v našem regionu.

13 Na závěr chci poděkovat členům organizace, kteří se na zjištění této akce podíleli formou brigád a zejména stálým a sezónním zaměstnancům, kteří se v prodloužených směnách a ve dnech pracovního klidu podíleli na přípravě a zabezpečení akce. Stanislav Musil, předseda organizace a vedoucí autokempinku Osika Cyklisté se zastavili v Nové Bystřici Ve středu 30. května dorazila navzdory nepříznivému počasí do Nové Bystřice skupina cyklistů, která v rámci Týdne cyklistiky jela po trase Greenways Praha-Vídeň. V Informačním středisku Nová Bystřice ji přivítaly zastupitelky města Miluše Malinová a Libuše Strončeková, které zanechaly otisk prstu na skleněném klíči, který vezl peloton jako dar do Vídně. Po zahřátí a občerstvení se cyklisté vydali na cestu, která skončila až v rakouské metropoli. Markéta Vondrová, Informační středisko Nová Bystřice Oddíl kopané TJ Jiskra oznamuje, že 5. června 2007 navždy opustil její řady dobrý fotbalista, náš kamarád, ale především skvělý, pracovitý a obětavý člověk, pan Josef Plocha. Čest jeho památce.

14 Chcete splnit svým blízkým jejich sen? bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv stačí zavolat Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku

15

16 Koupím pozemek, zahradu o rozloze 100m 2 na výstavbu chatky v okolí Nové Bystřice nejlépe někde u lesa. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1 v NB. Tel.: Koupím byt 2+1, nebo 3+1 v osobním vlastnictví. Tel.: Cukrárnička pro radost upozorňuje zákazníky, že po dobu rekonstrukce Švermovy ulice bude veškerý sortiment, včetně koláčů a závinů, vyrábět pouze na objednávku. Objednat lze přímo v cukrárně, nebo telefonicky: Po ukončení rekonstrukce bude cukrárna opět otevřena denně. Děkuji všem známým, přátelům a kamarádům, kteří se přišli dne rozloučit s panem Josefem Plochou. manželka Koupím byt 2+1 v OV v NB. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1, plastová okna, zateplený. Tel. večer: Děkujeme celému Sboru dobrovolných hasičů z Nové Bystřice, zvláště p. Martinu Garhoferovi za pomoc při odstraňování přívalové vody z domu. Dále děkujeme také rodině Chytkových za obětavou pomoc. Bergerovi Přejeme Vám krásné zážitky z prázdnin. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Městská knihovna a Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Číslo 8 vyjde Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, SKOLIT s.r.o. J. Hradec, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: www. novabystrice.cz Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více