ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v kvalitě pravidelného a objektivního informování občanů Novobystřicka. U slova objektivní bych se přeci jen zastavil. Čas od času slýchám, že Zpravodaj je hlásná trouba radnice a že názory odporující oficiálnímu proudu (myšleno bezesporu politicky) jsou vedením města a tedy mnou cenzurovány. Jsou to pořád titíž lidé, kteří mi cenzorskou moc připisují a zpochybňují tak objektivitu zveřejňovaných příspěvků. Přitom listováním v archivních číslech Zpravodaje lze nalézt ostré kritické názory, které byly zveřejněny a kdy tedy o nějaké kontrole informací nemůže být řeč. Naposledy se tak stalo před měsícem a hned dva podepsaní autoři kritizovali rozhodnutí zastupitelstva o přejmenování ulice. Kolega zastupitel ing. Kovář seznámil čtenáře s výsledky své ankety, provedené mezi obyvateli ulice. Kdyby však chtěl být opravdu objektivní, přiznal by, že oslovení obyvatelé této ulice při jeho průzkumu nevěděli, že mnohé ze starostí při výměně dokladů nebo nahlašování změny názvu ulice za ně přebere městský úřad a že celý proces vlastně nebude pro lidi tak náročný. Nemohli to vědět, protože tato konkrétní informace zazněla od tajemníka úřadu až při samotném jednání zastupitelstva. S názorem pana Kyncla na řešení problému psích exkrementů musí každý soudný člověk souhlasit. Víme, jak všechny slušné lidi tento nešvar nezodpovědných páníčků štve a snažíme se proto hledat takové řešení, které by nám ulevilo. Proč však nebyl J. Kyncl ve svém článku objektivní a vložil nám do úst pouze výrok vytržený z kontextu, že se problém psích exkrementů vyřešit nedá? Proč se zapomněl čtenářům zmínit, že zastupitelé se návrhem služebně mladšího zastupitele seriozně zabývali a hned při samotném jednání uložili jednateli TS p. Musilovi instalovat držáky na sáčky a koše? Proč takhle mlžil a navodil dojem, že se problémem vůbec nechceme zaobírat? To ví jen on sám a zřejmě to vůbec s pejsky nesouvisí. O první, mírně zmatené a vzájemně si protiřečící části jeho příspěvku, ve které vedle sebe postavil Grasela, Žižku a Pohraniční stráž se nechci zmiňovat třeba právě proto, že respektuji právo na jakýkoli názor a jak řekl jeden moudrý muž - i když s tvým názorem nesouhlasím, budu bojovat za tvé právo jej říkat. Předpokládám, že tento můj úvodník vzbudí u některých lidí vášně a že se dočkám několika ostrých kritických výpadů. Těším se na ně. Rád budu čelit konkrétním nařčením nebo stížnostem a samozřejmě vysvětlovat naše důvody. V tom je totiž podstata objektivního zpravodajství dát prostor oběma stranám a čtenář nechť si udělá názor, kde je pravda. Tak mě napadá - J. Vojtek ze skupiny Kabát dobře ví, o čem mluví, když v jedné skladbě zpívá: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří možná proto aby zbyla, je flekatá jak dalmatýn, je černobílá, chudák holka s dechem nestačí... Krásné klidné léto! Mgr. Jiří Zimola, starosta města

2 Z jednání Rady města dne na vědomí byla vzata informace o přípravě nového desetiletého lesního hospodářského plánu rada rozhodla oslovit místní firmy s nabídkou na opravy lesních cest, na které jsme dostali 500 tisíc od ČS starosta a místostarosta seznámili radu s aktuálním stavem opravy silnice v Albeři, Švermovy ulice, výstavby sběrného dvora a rekonstrukce školní jídelny radní doporučili zastupitelstvu schválit závěrečný účet města za rok 2006 schváleny byly dílčí rozpočtové změny projednáno bylo 15 žádostí rada vzala na vědomí informaci o termínu uzavření mateřské školy v době letních prázdnin rada doporučila zastupitelstvu schválit Zřizovací listinu organizační složky města Pečovatelské služby rada rozhodla pronajmout stávající reklamní plochy ve městě společnosti WIP reklama, která bude garantovat správné vylepování a pořádek u ploch. Dále bude ve městě umístěno několik nových reklamních poutačů Z jednání Rady města dne rada rozhodla o přidělení zakázky na opravu dvou lesních cest firmě p. Skýpaly a p.takacsovi pan místostarosta podal průběžnou zprávu o hlavních investičních akcích města z ministerstva zemědělství přišla v reakci na TV vystoupení p. starosty informace, že na vodovod Smrčná, N. Vojířov dostaneme 65% dotaci, 10% přidá Jihočeský kraj výběrové řízení na rekonstrukci školní jídelny probíhá, výsledek bude znám koncem měsíce starosta informoval o jednání v Žižkově ulici, kde dochází při větším dešti k zaplavování sklepů některých domů. Na místním šetření bylo domluveno, kdo za co odpovídá a co zajistí, aby k problémům nedocházelo starosta seznámil radu s dalšími úspěšnými žádostmi o dotace rozhodovat o nich bude zastupitelstvo rada pronajala Zámeckou vinárnu jedinému zájemci, který o ni projevil zájem. Pronájem je na dobu neurčitou za stejných cenových podmínek, jako měl poslední nájemce projednáno bylo 10 žádostí rada schválila Směrnici pro vyřizování stížností a petic radní se také seznámili s výsledkem kontroly komínů a hasících přístrojů, kterou na žádost rady provedl preventista SDH p. Furdanič. Rada současně uložila SMM odstranit zjištěné vady a nedostatky. radní rozhodli doporučit ZM uzavření smlouvy se soukromou auditorskou kanceláří ECO na zpracování auditu města za rok 2007 Z jednání Rady města dne rada rozhodla zrušit VŘ na výstavbu zázemí TS a sběrného dvora více na jiném místě Zpravodaje radní souhlasili s návrhem TJ Jiskra na aktualizaci Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu a humanitární činnost a předkládají návrh ZM starosta informoval o otevírání nabídek na vyhotovení LHP pro naše lesy, kterého se účastnili starostové okolních obcí. S vybranou firmou budou nyní zahájena jednání. radní se seznámili s aktuálním stavem městských akcí (oprava cesty v Albeři, Švermova ulice, vodovod Smrčná, školní jídelna) projednáno bylo 12 žádostí

3 Výstavba sběrného dvora Již několikrát jsme se na stránkách Zpravodaje zmiňovali o výstavbě nového sběrného dvora, který by měl vyrůst na místě, kde stával do loňského února, než došlo k jeho zřícení pod náporem sněhu. Byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení, zajištěno 7 miliónů, které jsme dostali z pojistky, a vše bylo připraveno k zahájení prací. Bohužel výsledek výběrového řízení překvapil všechny nás, kteří jsme věřili, že k výstavbě ještě letos opravdu dojde nejlevnější nabídka byla za víc jak 20 miliónů korun, což je pro Město nepřijatelné! Rada města proto po dlouhé diskusi navrhla scénář dalšího postupu, který ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo. O tom, že se výběrové řízení zruší a smlouva se neuzavře se žádnou z oslovených firem, o tom bylo rozhodnuto okamžitě a bez diskusí. Současně rada navrhuje změnit projekt v tom smyslu, že se změní použitý materiál a haly budou montované. Tím očekáváme podstatné snížení ceny, ale současně si uvědomujeme, že kvůli změně projektu a povinnosti uskutečnění výběrového řízení se výstavba sběrného dvora již nestihne v letošním roce, ale budeme ji muset posunout do roku Do té doby máme zajištěn pronájem haly Almy naproti hřbitovu, kde je dnes provizorní sběrný dvůr. Věříme, že občané pochopí naše kroky, protože nám jde v prvé řadě o rozumné a uvážlivé nakládání s městskými penězi. rada města Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás informovat o plánovaných změnách týkajících se dětského hřiště u školní jídelny, které bylo dosud určeno výhradně pro školní družinu. Město Nová Bystřice požádalo Krajský úřad Jihočeského kraje o dotační příspěvek na rekonstrukci tohoto hřiště a jelikož jsme byli v naší žádosti úspěšní, získali jsme od kraje dotaci ve výši 50 tisíc korun. Město k tomuto příspěvku přidá i svůj finanční podíl a za částku cca 90 tisíc nechá hřiště zrekonstruovat. V praxi to znamená, že hrací prvky budou z pozemku u školní jídelny přesunuty na daleko vhodnější pozemky bývalé školní zahrady. Ty budou nově oploceny a prostor bude ve večerních hodinách každý den uzamčen, čímž bude pochopitelně chráněn nejen proti volně pobíhajícím psům a jiným zvířatům, ale i proti případnému nočnímu vandalismu alkoholem posílených jedinců. Stávající hrací prvky budou opraveny a opatřeny novými nátěry a hřiště bude dále doplněno i dalším novým vybavením, jako jsou např. lavičky, prolézačky apod., v plánu je rovněž vybudování prostoru na minikopanou. Hřiště již nebude využíváno pouze školní družinou, ale bude koncipováno jako veřejné pro děti do 15 let věku. Jeho znovuzprovoznění je plánováno na začátek školního roku, tj Věříme, že tímto krokem dojde k rozšíření a zkvalitnění hracích možností a lepších využití volnočasových aktivit a hřiště bude dlouho sloužit k plné spokojenosti dětí i jejich rodičů. Miloslava Růžičková administrátor projektu

4 Do žlutých kontejnerů sbíráme pouze PET lahve Velký dík všem, kteří mají rádi naše město a vesničky v jeho okolí a neubližují kouzelné České Kanadě např. tím, že třídí svůj domovní odpad. Úžasný nárůst vytříděných PET lahví (viz. tabulka níže) má svůj podíl i na možnostech města více investovat do dětských hřišť, do úpravy zeleně či oprav historických památek. Mám však jednu velkou prosbu žluté kontejnery jsou určeny pouze a výhradně na PET lahve, ne na další výrobky z plastů jako kelímky od jogurtů, obaly od šampónů, aviváží a další kosmetiky ani krabice od mléka. Pouze a jen PET lahve. Abychom mohli tuto komoditu dále prodat k dalšímu zpracování, musejí pracovníci TS tyto veškeré plasty ještě dotřiďovat a přitom by mohli např. provádět úklid Vaší ulice. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem, PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Pro názornou představu o tom, jak v Nové Bystřici třídíme, uvádíme následující čísla: Sledované období V roce 2006 bylo vytříděno (leden-květen) V roce 2007 bylo vytříděno (leden-květen) Tříděná komodita - PET lahve 2,08 tun 6,52 tun Za celý loňský rok bylo vytříděno celkem 5,37 t PET lahví. Lenka Böhmová,správa majetku města Město Nová Bystřice Mírové nám. 58, Nová Bystřice, Tel , fax , O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje občanům, že má v majetku byt číslo 5 v čp. 236, ul. Mlýnská, Nová Bystřice o rozloze 46,65 m 2, který nabízí k pronájmu. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do do hodin na adresu: Město Nová Bystřice Správa majetku města Mírové nám Nová Bystřice Podmínky žádosti: - žadatel je starší 18-ti let - žadatel není majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti vhodné k bydlení nebo bytu v Nové Bystřici - žadatel není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví Města Nová Bystřice - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu Nová Bystřice, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní. Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek. Lenka Böhmová, správa majetku města Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník městského úřadu

5 Zájezd seniorů Účastníci zájezdu důchodců do Strakonic, Domažlic a Klatov dne 5. června 2007, který pořádal MěÚ Nová Bystřice vyjadřují poděkování za tuto zdařilou kaci. Zájezd byl tématicky velmi dobře zvolen a výklad historie navštívených míst od paní M. Malinové byl vyčerpávající. Organizace celého zájezdu byla na vysoké úrovni, zvláště pak zajištění poledního občerstvení. Poděkování účastníků patří organizátorkám paní Milušce Malinové a paní Ditě Zimolové. za spokojené důchodce pí. Garhoferová Přeshraniční partnerství nejen na papíře! Základní škola v Nové Bystřici navázala v druhém pololetí tohoto roku intenzivní partnerství s Volksschule Heidenreichstein a obě školy společně sestavily projekt Dobrý den, sousedé Guten Tag, Nachbar!, který byl finančně podpořen z Dispozičního fondu Interreg IIIA. Zástupci obou škol se navzájem navštívili, žáci si prohlédli partnerskou školu, aktivně se zapojili do výuky, seznámili se zajímavostmi na druhé straně hranice. Naše děti tak absolvovaly prohlídku vodního hradu Heidenreichstein či tzv. Podvodní říše ve Schremsu a zúčastnily se Kindersicherheitsolympiade ve Weitře. Při poslední návštěvě rakouských přátel v novobystřické škole pak děti společně pracovaly na zajímavých výrobcích; v keramické dílně modelovaly různé postavičky, obrázky, misky, dále vytvářely foukacími fixami obrázky na textil, malovaly na sklo, vystřihovaly z barevných papírů a nakonec si každý odnesl domů vlastnoručně namalovaný skleněný šperk. Vzhledem k nadšení dětí a prohlubujícím se vztahům mezi českými a rakouskými kolegy se již pilně spřádají plány na nadcházející školní rok. Všem, kteří se na projektu podíleli, bych tímto chtěla poděkovat. Vendula Kořínková Impuls centrum Nová Bystřice

6 Noc bez maminky V pátek strávily děti ze školní družiny noc ve škole. Zahrály si hry, opekly vuřty u táboráku, zazpívaly písničky za doprovodu p. Březiny a jeho kytary a vyslechly strašidelné povídání o Nové Bystřici v podání pí. Malinové. Spokojené děti ulehly v pokročilých hodinách do spacáků ve školní družině a ráno po snídani se rozešly domů. Děkujeme sponzorům: pí. Kubíkové - koloniál, p. Müller - zmrzlina. vychovatelky ŠD

7 Páťáci a pět javorů! V rámci akce Miliarda stromů pro planetu Zemi a na základě příspěvku Jihočeského kraje prostřednictvím organizace Europe Direct zasadili žáci místní základní školy 6. června 2007 v Zahradní ulici v Nové Bystřici pět javorů. Akce se zúčastnili žáci pátých ročníků a za dozoru paní učitelek, vedoucího kroužku mladých ochránců přírody a dalších pomocníků zasadili již poměrně vzrostlé stromky. Tímto se zároveň zavázali, že po celou dobu školní docházky, to znamená do deváté třídy, budou o stromy pravidelně pečovat. Vendula Kořínková,Impuls centrum Nová Bystřice Poděkování Jménem všech organizátorů Dětského dne i dalších akcí s touto oslavou spojených bychom rádi vyjádřili poděkování těm, kteří finanční nebo věcnou podporou i osobní pomocí přispěli k jejich zdárnému průběhu. Finančně a věcně tyto akce podpořili: - Město Nová Bystřice - TERMOPLAST ing. Milan Houžva, Nová Bystřice - Technika denního světla s. r. o., Nová Bystřice - Albeř - Koloniál pí. Kubíková, Nová Bystřice - PaP Bohemia s. r. o., Nová Bystřice - B.I.T. spol. s r. o., Nová Bystřice - Květinka pí. Božena Březinová, Nová Bystřice - Restaurace U Malého Vlka p. Josef Vlček, Nová Bystřice - Klempířství - p. Milan Káles, Nová Bystřice - A-B RAKO Jan Kyncl, Jindřichův Hradec - Stavební firma Pavel Skýpala, Nová Bystřice - Stavební firma Štefan Kamas, Nová Bystřice - Řeznictví Karel Loskot, Nová Bystřice - Lékárna U Zlatého lva Bobčíková, Anděl, Nová Bystřice - Textil Helena Bláhová, Nová Bystřice - p. Petr Janovský, Nová Bystřice - Restaurace Na Bojišti p. Rudolf Urban, Nová Bystřice - AVZO, ZO Nová Bystřice - Zemplast s. r. o., Nová Bystřice - Občerstvení - p. Ladislav Müller - Obuvnictví p. Pavel Čapek, Nová Bystřice - pí. Eva Dostálová Slavonice - CENTROPEN a. s., Dačice - Knihkupectví Libuše Strončeková, Nová Bystřice - Jan Skuhra umělecké kovářství a zámečnictví, Nová Bystřice - Autoservis, pneuservis p. Jiří Balek, Nová Bystřice - Z Trans p. Jaroslav Zmeškal, Nová Bystřice - Hodinář p. Otakar Kratochvíla, Nová Bystřice - Restaurace U Zvěřinů, Nová Bystřice

8 Poděkování za osobní účast a nezištnou pomoc dále patří: - všem, kteří zajišťovali organizaci a program všech akcí Dětského dne - p. M. Havlíčkovi a pí. J. Janovské za organizaci Pohádkového lesa a přípravu masek - starostovi a tajemníkovi Města (atletická olympiáda) - pracovníkům MěÚ, ZŠ a MŠ, IS, TS (malování na asfalt, atletická olympiáda, Dětský den) - oddílu kopané TJ Jiskra Nová Bystřice - novobystřickým hasičům - žákům ZŠ (Pohádkový les, olympiáda) i všem ostatním, kteří zde spolupracovali - organizacím, které na hřišti zajišťovaly doprovodný program - všem účastníkům diskozábavy - pí. Běhounové, pí. Sklenkové, sl. Vondrové, p. Loulovi, Nápravovým, p. Frühaufovi, pí. Bromové, pí. Šilhanové (zábava + další akce) - skautské skupině Bílá skála - všem dalším, na které jsme možná (nechtěně) pozapomněli za organizátory L. Březina, P. Janovský, K. Komárek, V. Šilhan

9 Kultura Letní řezbářské sympozium 2007 Letos se koná v Nové Bystřici již třetí ročník letního řezbářského sympozia. Zúčastní se ho pět řezbářů, kteří budou v termínu od 9. až do 22. července předvádět své umění v prostorách novobystřického parku. V Nové Bystřici a okolí si však budete moci prohlédnout i další dřevěné sochy, které vznikly už vloni a předloni a nyní zkrášlují i jiná prostranství našeho města. Čtrnáctidenní dřevosochání bude zpestřeno doprovodnými akcemi divadelními představeními Princ Bajaja pro děti (Divadlo Koráb) a Drahoušek Anna pro dospělé (Divadelní společnost Jablonský). V rámci přeshraniční spolupráce je na programu i zajímavé vystoupení našich rakouských sousedů. Bližší informace budou včas zveřejněny formou plakátů, hlášení městským rozhlasem, a na v aktualitách. Mgr. Vendula Kořínková Novobystřická řemeslná dílna 0d 20. srpna 2007 chystáme pro širokou veřejnost nový projekt Novobystřické řemeslné dílny. V průběhu jednoho týdne se účastníci seznámí s různými pracovními postupy při korálkování, drátkování, malování na hedvábí a na sklo, dekoupage, dále si mohou vyzkoušet práci s pedikem, s keramickou hlínou a další řemeslné techniky. Všechny zhotovené výrobky budou vystaveny v prostorách IS a MěK od 27. srpna Každý kurz je určen pro 5-10 účastníků. Podrobnější informace a přihlášky na jednotlivé kurzy získáte v MěK Nová Bystřice, další bližší informace naleznete na plakátech a na v aktualitách. Miluše Malinová Letní kino na zastávce úzkokolejky v Hůrkách Od do bude denně po setmění (nejdříve ve hodin) promítán film na vlakové zastávce Hůrky. Letní kino bude provozovat putovní kinematograf Jiřího Čáslavského ve spolupráci s JHMD. Vstupné bude 70,- Kč, po skončení filmu bude v 0.00 hodin vypraven do N. Bystřice a následně do J. Hradce zvláštní vlak. (Vlak do Hůrek jede z N. Bystřice podle pravidelného jízdního řádu v hodin.) Bližší program na plakátech, v IS NB a Informační středisko Nová Bystřice

10 List hraběte Adama Pavla Slavaty lidu bystřickému a celému svému panství bývalému Já, pán bystřického panství, hrabě Adam Pavel Slavata, píši Vám všem, kteří v bázni před Boží tváří poctivě žijete a pracujete, abyste věděli, že nebe od země není odděleno a že já na Vás, upřímně oddané, stále myslím a za Vás se u Boha přimlouvám. Pán zná své poddané, natož Bůh ví vše o každém z nás. Také já vím, kdo nosí ušlechtilé srdce ve své hrudi a pěstuje v něm nařízení Páně, aby Jeho království bylo mezi námi jak? Podle plodů života zbožného, jak ve vztazích zrající dobré víno, jež nechávali Pánem ořezávat, šlechtit a opatrovat před zvěří škodnou. Jen služebník dobrý bude Pánem pozván k účasti na slávě Jeho. Vlast českou jsem miloval a zodpovědnost za statky, především však za lid obecný cítil, proto své srdce doslova v Bystřici jsem nechal zazdít v chrámu Páně svatých apoštolů a knížat křesťanských Petra a Pavla, kde slavnostních bohoslužeb zbožně a pokorně jsem účasten býval. Tak zůstávám mezi vámi po vzoru našeho Pána nejvyššího Ježíše Krista, jenž své Srdce Nejsvětější pro spásu všech kopím našich hříchů probodnouti dovolil, by pak ve shromáždění bohoslužebném zvláštním způsobem mezi námi nadále zůstával. Věřím, že zbožný lid bystřický spolu s bratry a otci paulánskými z kláštera u kostela Nejsvětější Trojici zbudovanému a kněžstvem diecézním místní farnosti spravujícím, zůstanou věrni svému křestnímu slibu a do náruče společenství Boha Trojjediného putovati společně budou. Mou přímluvou si jisti buďte. A prosím, byste i na mne v chrámu tak jako já kdys vzpomenuli, moudrost Boží vytrvale hledali a cestu spásy nikdy za falešné statky ďáblovy nezaměnili... Kéž se tak stane! Provázej Vás dobré nebe! A.P.S. Farář ThMgr. Petr Misař

11 Výstavy v prostorách IS a MěK v Nové Bystřici o V červnu proběhla výstava černobílých fotografií MUDr. Jindřicha Pinka, CSc. Z domova a z ciziny a výstava Miloslava Dvořáka Umělecké sklo vyrobené technikou Fusing o Od 2. července výstava háčkovaných výrobků kroužku Chobotničky o Od 27. srpna výstava výrobků zhotovených při Novobystřických řemeslných dílnách o Od 12. září výstava v rámci 110. výročí založení jindřichohradecké úzkokolejky Markéta Vondrová Sport Úspěch našich malých atletů v Praze Mladší žáci naší školy se v měsíci květnu zúčastnili oblastního kola v Dačicích v atletické Kinderiádě. Kinderiáda je atletická olympiáda pro žáky I. stupně. Reprezentovali nás z druhých tříd Pavlína Paďourková a Tomáš Dvořák, ze třetích tříd Gabriela Mašková a Adam Zimola, ze čtvrtých tříd Šárka Řežábková a Lukáš Garhofer a z pátých tříd Anička Švejdová a Jakub Jaroš. Všichni soutěžili v disciplíně 60 metrů sprint a pak v jednotlivých povinných disciplínách: skok z místa, hod těžkým míčem (1 kg), hod kriketovým míčkem a skok daleký. V regionálním kole naše družstvo obsadilo skvělé 2. místo a spolu se základními školami z Milevska a z Tábora jsme postoupili do celorepublikového finále do Prahy, které se konalo 12. června na stadionu ASK Slavie ve Vršovicích. Tam jsme se utkali se čtyřiceti školami z celé republiky. Naši mladí atleti se ani v Praze neztratili. Přivezli jsme si odtud celkové 9. místo a mnoho skvělých jednotlivých výkonů. G. Mašková ze 3. třídy obsadila v hodu těžkým míčem 2. místo a ve sprintu 7. místo, Šárka Řežábková, která pravidelně i se svou sestrou Janou trénuje atletiku v Nové Včelnici, obsadila 3. místo ve sprintu. I ostatní členové našeho družstva dosáhli pěkných výsledků a celkové 9. místo v republikovém finále je pro nás opravdu velkým úspěchem. Nezbývá než našim žákům poděkovat a pogratulovat. Patronkou celostátního finále byla naše slavná reprezentantka Lída Formanová, která se zúčastnila slavnostního vyhodnocení. Celý den závodů v Praze byl pro nás všechny velkým hezkým zážitkem. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu učiteli Zajícovi za vzornou přípravu všech atletů v atletickém kroužku, všem ostatním vyučujícím TV na škole a Radě města, která nám na dopravu do Prahy přispěla finanční částkou. Děkujeme za

12 reprezentaci naší malé základní školy a atletům přejeme, aby je sport i nadále provázel v jejich volném čase. Blahopřejeme! Naše výprava s L. Formanovou G. Mašková přebírá od L. Formanové diplom za 2. místo Celkové pořadí škol v pražském finále (do 10. místa): 1. Ostrava - Poruba 2. Brno 3. Jilemnice 4. Campanus, Praha 4 5. Břeclav 6. Jitřní, Praha 4 7. Tábor 8. Olomouc 9. Nová Bystřice 10. Nivnice Všechny výsledky najdete na Jana Dvořáková Generálka v autokempinku Osika Ve dnech se uskutečnilo v autokempinku Osika celorepublikové setkání organizace Pionýr pod názvem Setkání 2007, jehož pořadatelem byla Jihočeská krajská organizace Pionýra v Českých Budějovicích. Akce, které se zúčastnilo 540 osob, důkladně prověřila připravenost zařízení a zaměstnanců autokempinku Osika na letošní rekreační sezónu, která bude zahájena dne a ukončena dne Předsezónní práce v autokempinku se však nezastavily, zaměstnanci při nich museli zvládnout zabezpečit bezporuchový chod zařízení i pro probíhající akci. Na naše poměry se jednalo o nevídanou jednorázovou akci, a to co do počtu účastníků, tak i do rozsáhlého a zajímavého programu, který pořadatelé pro účastníky z České i Slovenské republiky připravili. Bylo zajímavé a v mnoha případech i poučné sledovat různé sportovní, zájmové, orientační a naučné soutěže a kulturní program, ale i ukázky vojenské techniky z Vojenského útvaru J. Hradec, z Referátu pohraniční a cizinecké policie N. Bystřice, historický šerm, ve kterém vystupovali i děti z oddílu Pionýr a potěšilo nás, že mezi přední ukázky patřilo i vystoupení Hasičského sboru z Nové Bystřice, jehož členové připravili pro účastníky akce ukázky ze své činnost a přítomné děti si mohly za dozoru hasičů vyzkoušet hasičskou techniku. Chci tímto poděkovat i Restauraci U malého vlka v Nové Bystřici, která pod vedením pana Josefa Vlčka zajistila pro tento velký počet účastníků po celé tři dny bezchybné občerstvení včetně obědů a večeří. S pobytem i stravováním byli všichni plně spokojeni, což dokládá i skutečnost, že řada účastníků projevila zájem o ubytování v autokempinku Osika o letošních prázdninách. Domníváme se, že jsme svým dílem přispěli k dobré propagaci nejen autokempinku Osika, ale i našeho města Nová Bystřice a okolí, což se může v následujícím období příznivě projevit při rozvoji cestovního ruchu v našem regionu.

13 Na závěr chci poděkovat členům organizace, kteří se na zjištění této akce podíleli formou brigád a zejména stálým a sezónním zaměstnancům, kteří se v prodloužených směnách a ve dnech pracovního klidu podíleli na přípravě a zabezpečení akce. Stanislav Musil, předseda organizace a vedoucí autokempinku Osika Cyklisté se zastavili v Nové Bystřici Ve středu 30. května dorazila navzdory nepříznivému počasí do Nové Bystřice skupina cyklistů, která v rámci Týdne cyklistiky jela po trase Greenways Praha-Vídeň. V Informačním středisku Nová Bystřice ji přivítaly zastupitelky města Miluše Malinová a Libuše Strončeková, které zanechaly otisk prstu na skleněném klíči, který vezl peloton jako dar do Vídně. Po zahřátí a občerstvení se cyklisté vydali na cestu, která skončila až v rakouské metropoli. Markéta Vondrová, Informační středisko Nová Bystřice Oddíl kopané TJ Jiskra oznamuje, že 5. června 2007 navždy opustil její řady dobrý fotbalista, náš kamarád, ale především skvělý, pracovitý a obětavý člověk, pan Josef Plocha. Čest jeho památce.

14 Chcete splnit svým blízkým jejich sen? bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv stačí zavolat Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku

15

16 Koupím pozemek, zahradu o rozloze 100m 2 na výstavbu chatky v okolí Nové Bystřice nejlépe někde u lesa. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1 v NB. Tel.: Koupím byt 2+1, nebo 3+1 v osobním vlastnictví. Tel.: Cukrárnička pro radost upozorňuje zákazníky, že po dobu rekonstrukce Švermovy ulice bude veškerý sortiment, včetně koláčů a závinů, vyrábět pouze na objednávku. Objednat lze přímo v cukrárně, nebo telefonicky: Po ukončení rekonstrukce bude cukrárna opět otevřena denně. Děkuji všem známým, přátelům a kamarádům, kteří se přišli dne rozloučit s panem Josefem Plochou. manželka Koupím byt 2+1 v OV v NB. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1, plastová okna, zateplený. Tel. večer: Děkujeme celému Sboru dobrovolných hasičů z Nové Bystřice, zvláště p. Martinu Garhoferovi za pomoc při odstraňování přívalové vody z domu. Dále děkujeme také rodině Chytkových za obětavou pomoc. Bergerovi Přejeme Vám krásné zážitky z prázdnin. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Městská knihovna a Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Číslo 8 vyjde Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, SKOLIT s.r.o. J. Hradec, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: www. novabystrice.cz Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 10. 8. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zas.14/ U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného A) Zastupitelstvo schvaluje:

Zas.14/ U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného A) Zastupitelstvo schvaluje: U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 18.6.2013 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Pana Jiřího Kostrouna ml. jako člena finančního výboru. 2. Prodej nově zavedeného pozemku p.č.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.7.2007 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Michaela Jůzková Josef Lácha, Josef Novák Omluven: Josef Brouček

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín.

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Zápis č. 12 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016 od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Přítomni: Jan Helíšek, Ing. Tibora Honová, Monika Balašová, Josef Řáha Občané v

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.4.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.4.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.4.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program zastupitelstva, které se bude konat

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.1.2017 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBEC ČASY ZPRAVODAJ OBCE ČASY 6. Ročník * číslo 2 * 26. srpna 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, ve svém úvodním slově starosty se zmíním o Vašem nezájmu o dění v obci, Vašem nezájmu o činnost

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více