Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické a jaderné energetice, v oblasti teplárenství, stavíme paroplynové elektrárny, dodáváme obnovitelné zdroje energie. Jsme jediným českým EPC dodavatelem schopným dodat energetická díla kompletně, od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. plně navazuje na tradici a zkušenost společnosti ŠKODA PRAHA a.s., která jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým výkonem MW do 25 zemí světa. Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. byla založena rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, ze dne Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je členem Skupiny ČEZ patřící k největším energetickým koncernům ve střední a jihovýchodní Evropě. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

2 Úvod Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Posláním Skupiny ČEZ je především maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, výkon a stálý růst vnitřní efektivity. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, přispívá k rozvoji společnosti a vytváří prostředí pro profesionální růst zaměstnanců. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia a distribučních sítí, zejména příprava výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

3 V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Působí zde hlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina ČEZ dvě černouhelné a dvě vodní elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a vlastní developerskou společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a vyrábí elektřinu zejména v uhelné elektrárně. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční a prodejní společnost, vyrábí elektřinu v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

4 Obsah Úvod... 2 Obsah... 4 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu... 5 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti... 6 Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o... 7 Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy... 8 Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Hospodaření společnosti Investice Řízení rizik a pojištění Hlavní předmět podnikání Popis hlavního předmětu podnikání společnosti Očekávaný vývoj Vlastnická struktura Lidské zdroje Plnění kodexu řízení a správy společnosti Legislativní rámec podnikání Řízení bezpečnosti a kvality Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Dárcovství a sponzorský program Soudní spory Výrok auditora Účetní závěrka ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. k Základní organizační schéma k Informace pro společníky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Použité zkratky Identifikace společnosti Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

5 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle našeho nejlepšího vědomí údaje obsažené ve výroční zprávě správné a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy. V Praze, dne Ing. Dag Wiesner jednatel Ing. Pavel Kamenický jednatel Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

6 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, zaměstnanci, zákazníci, rok 2013 pro nás byl velmi významným a úspěšným obdobím. Na výstavbě ledvického nového bloku jsme zaznamenali výrazný progres, v Počeradech jsme na výstavbě nového paroplynového zdroje na konci roku zrealizovali komplexní zkoušku a prunéřovské dvojce postupujeme v komplexní obnově dle nejlepší praxe získané při obnově tušimických bloků. V oblasti jaderných projektů se nám v roce 2013 podařilo vysoutěžit zakázky v celkové hodnotě 1,5 miliardy korun. Dokázali jsme, že jsme schopni o zakázky soutěžit v konkurenci a tyto získat. Tím jsme významně posílili naše image u partnerů v oboru. Připravili jsme nabídku na realizaci nového bloku v černohorské Pljevlje. Vynikající práci na nabídce dokládá fakt, že jsme se umístili jako první mezi evropskými konkurenty. Zároveň jsme si ujasnili pozici, ve které má ŠKODA PRAHA Invest nadále v rámci Skupiny ČEZ působit. Výčet našich úspěchů dává garanci, že značka ŠKODA PRAHA, podporovaná našimi snahami ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest, je zárukou budoucích úspěšných projektů, které bude ŠKODA PRAHA realizovat s naší odbornou podporou. Budeme tak moci společně navázat na tradici a zkušenost 60tiletého působení v oboru energetické výstavby, které jsme aktuálně posílili o mimořádně cenné zkušenosti z Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ a právem jsme považováni za největšího dodavatele energetických celků v Česku, resp. vlastně jediného, který je schopen takové dílo dodat komplexně od projektu po najetí do provozu. Naším klíčovým cílem i nadále zůstává primárně kvalitní realizace projektů Obnovy výrobních zařízení Skupiny ČEZ a projektů zvyšování bezpečnosti na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Alfou a omegou v této realizaci je dodržení nastavených harmonogramů a rozpočtů, samozřejmě vždy se zásadním zřetelem na bezpečnost, ochranu životního prostředí, vysokou technickou úroveň, kvalitu naší práce, ohleduplnost ke všem zainteresovaným stranám a dodržování pravidel férového jednání. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme jak vůči zákazníkovi, tak dodavatelům, abychom tyto projekty řídili s patřičnou odpovědností a zřetelem a směřovali je k úspěšnému cíli. V následujícím období pak bude důležité, jak v součinnosti se ŠKODA PRAHA obstojíme na trhu a budeme schopni uplatnit náš um, znalosti, kapacity a též síť dodavatelů, kterou jsme za minulá období vytvořili. Zároveň musíme i nadále pracovat na naší vnitřní efektivitě, abychom byli stále konkurenceschopní. Přeji zaměstnancům naší společnosti a rovněž našim dodavatelům a partnerům hodně síly a trpělivosti ke zvládnutí uvedených cílů. Těším se na další společnou náročnou práci a nepochybuji, že ji zvládneme, primárně s cílem zajištění fungujících, efektivních a moderních energetických zdrojů pro naše zákazníky a naplnění očekávání našeho vlastníka. Ing. Dag Wiesner jednatel generální ředitel Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

7 Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Ukazatel Jednotka Provozní výnosy mil. Kč Provozní náklady (bez odpisů) mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Aktiva celkem mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Investice (CAPEX) mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

8 Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy únor V rámci výstavby nové paroplynové elektrárny v Počeradech se dne uskutečnil důležitý krok na cestě směřující k uvedení elektrárny do provozu, tzv. první zapálení. Tímto krokem se poprvé přivedl plyn palivovým systémem k hořákům, v tomto případě do plynové turbíny GT1. Následně bylo provedeno zapálení plynu ve spalovací komoře. únor duben květen červen Na projektu KO EPR II ukončeny demontáže bloku 23 tímto se realizace projektu KO EPR II přesunula do další fáze, kterou je zahájení stavebních prací a postupné zahajování montáže technologie. Získali jsme projekt s názvem Zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku pro EDU a ETE; jeho realizace bude probíhat na všech blocích jaderných elektráren Temelín a DUkovany ETE a EDU v průběhu let 2013 až 2015 v rámci zvyšování odolnosti bloků jaderných elektráren. Dne byl podepsán protokol PAC se zákazníkem, společností ČEZ, a. s., na technologii teplárenství Elektrárny Prunéřov II. V rámci díla jsme kompletně rekonstruovali technologii teplárenství tzn. došlo k výměně oběhových čerpadel, armatur a potrubních systémů, včetně navazujících stavebních prací a nových elektro rozvodů spolu s instalací nových rozvoden a řídicího systému. Vystavovali jsme na Power Genu ve Vídni a náš stánek velmi hrdě a moderním a atraktivním způsobem prezentoval naši společnost a zval k hojné návštěvnosti. červenec srpen Obstáli jsme v kontrolních auditech dle norem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, resp. BS OHSAS 18001:2007. Uzavřeli jsme smlouvu na realizaci projektu s názvem Koncový jímač tepla. Dílo v hodnotě téměř jedné miliardy korun bude realizováno v Jaderné elektrárně Dukovany v období let a jeho účelem je nahradit z důvodů zvýšení jaderné bezpečnosti stávající způsob chlazení technické vody důležité chlazením odvodem tepla na nových ventilátorových věžích. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

9 září říjen Uspěli jsme ve výběrovém řízení na rekonstrukci přívodních řadů surové vody z čerpací stanice Hněvkovice do areálu Jaderné elektrárny Temelín. Se sesterskou společností ŠKODA PRAHA jsme oslavili 60. výročí založení společnosti a zahájení její tradice reprezentované 40 tis. MW instalovaného výkonu. listopad Podali jsme nabídku na realizaci projektu výstavby nového zdroje v elektrárně Pljevlja v Černé Hoře, v konkurenci pěti firem z Číny a čtyř evropských. Naše nabídka byla nejlepší z evropských a v souladu s evropskými standardami. listopad Poslední generátor v rámci komplexní obnovy byl na blok 25 transportován a usazen dne Tím byly ukončeny transporty největších a nejtěžších technologií do objektu strojovny elektrárny Prunéřov II. listopad prosinec prosinec leden leden Na kotli NZ ELE byla v závěru listopadu provedena úspěšná funkční zkouška zapálení plynových hořáků č. 11 a 12, která je v harmonogramu jedním ze sledovaných milníků, tzv. First ignition test. Touto zkouškou bylo mimo jiné prokázáno, že vzduchový a spalinový systém kotelny, včetně plynových rozvodů v kotelně a plynových hořáků v kotli, je kompletní a těsný, a byla ověřena správná nastavení jednotlivých ventilů a sekvencí jejich funkce. Komplexní zkoušku, jeden z posledních kroků na cestě směřující k předání elektrárny a celého díla zákazníkovi, úspěšně dokončil projektový tým v rámci výstavby nové paroplynové elektrárny v Počeradech dne Komplexní zkouškou se rozumí nepřetržitý, bezporuchový provoz elektrárny v trvání 144 hodin při stoprocentních hodnotách jmenovitých parametrů. Zároveň se ověřuje, že dílo splňuje požadavky na provoz, bezpečnost a spolehlivost a smluvní technické parametry. V polovině prosince projektový tým zdárně ukončil chemické čištění NZ ELE. Provedení chemického čištění (tzv. vyvářky bloku) je významným milníkem v procesu realizace tohoto díla. Vyvářkou došlo k vyčištění vnitřních povrchů kondenzátního a parovodního okruhu elektrárny od nečistot po montáži, zbytků konzervantů a případné koroze. Byli jsme úspěšní ve výběrovém řízení vypsaném Alstomem na vypracování dokumentace pro projekt Snížení emisí NO x v Elektrárně Mělník 1, kotel K1-K6. ŠKODA PRAHA Invest získala zakázku Výstavba plynové kotelny v Elektrárně Ledvice (ELE). Veřejného výběrového řízení se účastnilo 9 soutěžících. Plynová kotelna bude sloužit jako záložní výkon pro systém centrálního zásobování tepla a zároveň jako zařízení pro dodávku páry pro najíždění NZ ELE 660 MW. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

10 březen Na prvním realizovaném bloku komplexní obnovy ERP II byla dne úspěšně provedena tlaková zkouška kotle. Byl tak uvolněn tlakový celek k provedení izolací a kabeláží. duben duben ŠKODA PRAHA Invest má novou koncepci podnikatelské činnosti. Základním posláním je realizace Obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ a podpora sesterské ŠKODA PRAHA v akvizici nových projektů, které budou společně následně obě společnosti realizovat. ŠKODA PRAHA Invest úspěšně zakončila 2. prodlužovací audit certifikace našich systémů řízení dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, a 1. prodlužovací audit systému řízení dle normy OHSAS 18001:2007. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

11 Orgány společnosti a její management Orgány společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a jejich působnost definuje zakladatelská listina společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je valná hromada společníků (s ohledem na existenci jediného společníka tento vykonává působnost valné hromady), v souladu s platným zněním zakladatelské listiny valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a jednatele. Společnost má nad rámec zákonných povinností zřízenu dozorčí radu. Ta vykonává kontrolní činnost definovanou zákonem a zakladatelskou listinou společnosti. Statutárním orgánem společnosti bylo v roce 2013 pět jednatelů, od jsou jednatelé čtyři, tvořící od stejného data kolektivní statutární orgán radu jednatelů. Rada jednatelů je dále od tříčlenná, tj. společnost má nadále tři jednatele. Jednatelé vykonávají obchodní vedení společnosti, resp. činnosti definované zákonem a zakladatelskou listinou, a jednají za společnost navenek. Jednatelé rozhodují o obsazení pracovních míst generálního ředitele a ředitelů sekcí, resp. samostatných úseků společnosti (podřízených generálnímu řediteli) a o odvolání z těchto pracovních míst. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

12 Valná hromada Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má jediného společníka. Působnost valné hromady vykonává tento společník. Působnost valné hromady je dána obchodním zákoníkem a zakladatelskou listinou společnosti. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je vydáváno v písemné formě a překládáno jednatelům a dozorčí radě. V roce 2013 byla jediným společníkem v působnosti valné hromady učiněna tato rozhodnutí: Rozhodnutí ze dne: Obsah rozhodnutí: rozhodnutí o vyhodnocení úkolů, jež podmiňují vyplacení roční odměny, za rok 2012 osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň jednateli rozhodnutí o stanovení úkolů na rok 2013, jež podmiňují vyplacení roční odměny, osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň jednateli schválení řádné účetní závěrky ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. sestavené k schválení návrhu na rozdělení zisku ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za účetní období roku 2012 určení auditora k ověření řádné účetní závěrky ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. sestavené k rozhodnutí o úpravě kritérií zvláštních cílových projektových odměn určených osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň jednateli schválení smluv o výkonu funkce jednatelů a členů dozorčí rady projednání rezignace JUDr. Vladimíra Johanese z funkce předsedy dozorčí rady k Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

13 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má šest členů, od je tento orgán sedmičlenný. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Působnost a činnost dozorčí rady je dána obchodním zákoníkem (2013), resp. zákonem o obchodních korporacích (od ) a zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou valnou hromadou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak jednatelé vykonávají svoji působnost. Kontroluje zejména hospodaření společnosti, přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty. Úlohou dozorčí rady je též poskytovat jednatelům při jejich strategickém rozhodování podporu, doporučení a stanoviska a přenášet do společnosti impulzy od jediného společníka vycházející ze strategie Skupiny ČEZ, jíž je společnost součástí. Dozorčí rada v zakladatelské listině vyjmenovaných případech potvrzuje některá zásadní rozhodnutí jednatelů, potažmo uděluje svůj předchozí souhlas k určeným rozhodnutím a krokům jednatelům. Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se v roce 2013 sešla šestkrát v rámci řádných a mimořádných zasedání. Zároveň dozorčí rada patnáctkrát rozhodovala mimo své zasedání, formou per rollam. Při své organizaci se dozorčí rada řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto orgánu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, svá rozhodnutí přijímá i operativní cestou formou hlasování mimo svá zasedání. Pozvánka s návrhem programu zasedání dozorčí rady a s podkladovými materiály musí být členům dozorčí rady doručena vždy minimálně v sedmidenním předstihu (resp. v případě nutnosti ve zkráceném třídenním předstihu) tak, aby členové měli dostatečný časový prostor pro studium podkladů, které tvoří základ pro výkon řádné dozorčí činnosti. Na jednáních dozorčí rady jsou přítomni dva jednatelé, kteří osobně prezentují projednávané materiály, případně i příslušní členové vedení společnosti. Zasedání se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních dozorčí rady. Veškeré dokumenty, které dozorčí rada projednává, resp. jsou jí předloženy společností, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

14 Členové dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes (* 1959) Předseda dozorčí rady od Člen dozorčí rady od do Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech byl poradcem ministra průmyslu a obchodu České republiky, v letech byl předsedou představenstva AB Barrandov a členem dozorčí rady Moravia Steel, v letech byl členem dozorčí rady Osinek a.s., od roku 2004 je předsedou dozorčí rady ČEPS (Česká energetická přenosová soustava), od je předsedou dozorčí rady společnosti, od roku 2007 je členem dozorčí rady distribuční energetické společnosti Elektrorazpredelenie Sofia, Oblast EAD. Ing. Přemysl Skočdopol (* 1957) Místopředseda dozorčí rady od Člen dozorčí rady od Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako specialista majetkových účastí, předtím působil ve Spořitelní investiční společnosti a.s. jako vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny analýz a správy akciových účastí; ve společnosti CREDIT RATING, s.r.o., na pozici Security Analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České republice, působil též jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, oboru ekonomika průmyslu. Ing. Jaroslav Ambrož (* 1951) Člen dozorčí rady od Jaroslav Ambrož působí ve společnosti od roku 1974, resp. ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. od , a patří mezi klíčové odborné pracovníky. Prošel několika pozicemi: projektant, hlavní strojař, hlavní inženýr projektů. Působil při mnoha důležitých projektech společnosti, aktuálně z pozice hlavního inženýra projektu řídí odbornou část projektu Nový 660MW zdroj v Elektrárně Ledvice, jehož je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. generálním dodavatelem. Vzdělání získal na Českém vysokém učení technickém v Praze, katedře energetických strojů a zařízení, v oboru konstrukce turbín, a postgraduálním kurzem Regulace elektrárenských bloků velkého výkonu. Hovoří anglicky, německy, srbochorvatsky, částečně rusky a španělsky. Ing. Tomáš Dzik (* 1967) Člen dozorčí rady od do Absolvent Fakulty hutní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Je ředitelem útvaru majetkové účasti společnosti ČEZ, a. s. Od je členem a od místopředsedou dozorčí rady Severočeských dolů a.s. Od je členem dozorčí rady ČEZ Správa majetku, s.r.o., a od jejím předsedou. Od je předsedou dozorčí rady ČEZ Energetické produkty, s.r.o., od jednatelem HD Partners, s.r.o., od jediným členem představenstva MORAVSKOSLEZSKÝ HOLDING, a.s., od členem dozorčí rady ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., a od členem dozorčí rady EDICOLLA a.s. Má 20 let praxe v různých technických a řídicích funkcích. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

15 Ing. Tomáš Fuks (* 1951) Člen dozorčí rady od do Absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulty chemicko-technologické, později profesní orientace na obchodní politiku a finančně ekonomické řízení, v letech absolvent odborných seminářů společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2001 pracuje v útvaru majetkové účasti ČEZ, a. s. V období zastával funkci bankovního experta a finančního analytika Spořitelní investiční společnosti, a.s., zahrnující i aktivní správu majetkových akvizic investičních fondů. Předtím pracoval osm let v kožedělném odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a šest let jako technolog plastikářského závodu Svit. V rámci pracovní pozice v ČEZ, a. s. je předsedou a členem dozorčí rady ČEZ ICT Services, a. s., a OSC, a.s. Ing. Jaroslav Hyrát (*1957) Člen dozorčí rady od Jaroslav Hyrát pracuje ve společnosti od roku 1981, k se stal zaměstnancem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., a patří do týmu jejích významných technických odborníků. Ve společnosti pracuje na pozici vedoucího odboru Dokumentace a technická příprava v sekci Inženýring. Za dobu svého působení ve společnosti pracoval v týmech mnoha významných projektů, např. Elektrárna Mělník 500 MW, Jaderná elektrárna Mochovce, Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Temelín, špičkovací zdroj pro GT Kladno. Jaroslav Hyrát vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu strojní, jaderně-energetická zařízení, obor Tepelné turbíny a turbokompresory. Hovoří rusky, částečně německy. V roce 2013 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.: - Dnem odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes. V roce 2014 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.: - Ke dni byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Tomáš Dzik. - Ke dni byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Tomáš Fuks. Noví členové dozorčí rady od Ing. Peter Bodnár - Ing. Ladislav Štěpánek - Tomáš Vachtl Nový člen dozorčí rady od Ing. Daniel Jiřička Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

16 Jednatelé Statutárním orgánem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je pět jednatelů. Od jsou jednatelé čtyři, tvořící od stejného data kolektivní statutární orgán radu jednatelů. Rada jednatelů je dále od tříčlenná, tj. společnost má nadále tři jednatele. Působnost jednatelů je dána obchodním zákoníkem (2013), resp. zákonem o obchodních korporacích (od ) a zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou valnou hromadou. Jednatelé řídí činnost společnosti, zabezpečují její obchodní vedení, výkon zaměstnavatelských práv a povinností a jednají jejím jménem (za společnost jednají navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společně alespoň dva jednatelé). Působnost jednatelů je podrobně vymezena v zakladatelské listině společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., která je uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení koncepci podnikatelské činnosti a její změny, jejíž aspekty následně přenášejí do strategického řízení a obchodního vedení společnosti. V rámci strategického směřování společnosti jednatelé jako klíčová hodnotí doporučení, která jim poskytuje dozorčí rada společnosti. Stanoviska dozorčí rady, případně dle stanov potřebné předchozí souhlasy, jsou pro jednatele jedním z vodítek pro řízení společnosti. K úkonům, resp. rozhodnutím vyjmenovaným zakladatelskou listinou si dle povahy těchto úkonů (rozhodnutí) jednatelé vyžadují (i) předchozí souhlas dozorčí rady, (ii) stanovisko dozorčí rady, resp. vybrané úkony, či dokumenty předkládají dozorčí radě k (i) projednání, (ii) přezkoumání, (iii) informaci. Jednatelé společnost jednají za společnost navenek a interně ji v rámci obchodního vedení řídí, zejména prostřednictvím vytvoření řídicí struktury společnosti, personálního obsazení této struktury a pokynů vedoucím zaměstnancům společnosti a dále prostřednictvím schvalování interních nástrojů řízení, kterými jsou především Organizační řád, Podpisový řád či Pracovní řád. V rámci Organizačního / Podpisového řádu jednatelé např. stanovují působnost generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, které také ustanovují na daná pracovní místa a odvolávají. Jednatelé, za účelem realizace rozhodovacích procesů o záležitostech příslušejících v souladu se zakladatelskou listinou společnosti a zákonem do působnosti jednatelů, tvoří radu jednatelů. Rada jednatelů zasedá podle potřeb společnosti, zpravidla jedenkrát měsíčně. V roce 2013 zasedala rada jednatelů 12x. Při své organizaci se rada jednatelů řídí svým jednacím řádem, jehož schválení je v gesci jednatelů. Jednatelé rozhodují nadpoloviční většinou všech jednatelů. Zasedání rady jednatelů se pravidelně v návaznosti na projednávaná témata účastní odpovědní vedoucí zaměstnanci, kteří jednatelům osobně prezentují své materiály a návrhy. Zasedání rady jednatelů se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních rady jednatelů. Veškeré dokumenty, které jednatelé v rámci rady jednatelů projednávají, a dále ty, jež jednatelé předkládají dozorčí radě, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

17 Jednatelé společnosti Ing. Daniel Jiřička (* 1962) Jednatel od do Daniel Jiřička ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. působí od , kdy byl zvolen do funkce jednatele společnosti. Od je ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. rovněž generálním ředitelem. Ve působí od jako člen představenstva a od působí tamtéž ve funkci generálního ředitele a místopředsedy představenstva, resp. od předsedy představenstva. Od roku 2002 až do svého příchodu do Skupiny ČEZ (2005) působil ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., v níž se jako člen vedení podílel na restrukturalizaci podnikatelských aktivit. Svou absolventskou praxi zahájil ve, kde v nejrůznějších řídicích funkcích (zejména v rámci výstavby Jaderné elektrárny Temelín) působil do roku Daniel Jiřička je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Hovoří anglicky a německy. Ing. Vladimír Poklop (* 1962) Jednatel od do Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, obor jaderná energetika. V letech 1985 až 1989 se na různých obchodních pozicích v rámci společnosti ŠKODA Plzeň podílel na projektech výstavby jaderných elektráren Dukovany a Mochovce. V roce 1989 nastoupil do společnosti ŠKODA PRAHA, kde přes různé pozice, zejména v rámci projektu výstavby Jaderné elektrárny Temelín, resp. v divizi jaderné energetiky společnosti, působil až do roku 2008, naposledy jako ředitel divize Jaderná energetika. Téhož roku přešel, v rámci přesunu aktiv a know-how mezi a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. při transformaci společností, do ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., kde řídil projekt Výstavba nového paroplynového zdroje v Počeradech. Od 07/2009 opět řídí činnosti společnosti v oblasti jaderné energetiky, tentokrát v roli šéfa sekce Jaderné zdroje. Ing. Josef Šára, MBA (* 1972) Jednatel od do Josef Šára působí od jako jednatel společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., v níž je zároveň od ředitelem úseku Finance a ekonomika. Od listopadu 2006 pracuje též ve na pozici ředitele úseku Finančního, od jako finanční ředitel, od jako člen představenstva, od dále pak jako předseda představenstva, resp. od jako místopředseda představenstva. Předtím pracoval v letech 2004 až 2006 ve společnosti ČEZ, a. s. jako ředitel sekce Controlling Skupiny ČEZ, v období 1999 až 2004 ve společnosti Západočeská energetika, a.s. na pozici vedoucí oddělení Controlling / Analytik strategie. V letech 1996 až 1999 pracoval pro společnost GEOINDUSTRIA, a.s. jako vedoucí marketingu a poradce generálního ředitele. Josef Šára vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství, obor strojní inženýrství ekonomika a management strojního inženýrství, výroba. Absolvent Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh. Hovoří anglicky. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více