Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické a jaderné energetice, v oblasti teplárenství, stavíme paroplynové elektrárny, dodáváme obnovitelné zdroje energie. Jsme jediným českým EPC dodavatelem schopným dodat energetická díla kompletně, od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. plně navazuje na tradici a zkušenost společnosti ŠKODA PRAHA a.s., která jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým výkonem MW do 25 zemí světa. Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. byla založena rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, ze dne Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je členem Skupiny ČEZ patřící k největším energetickým koncernům ve střední a jihovýchodní Evropě. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

2 Úvod Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Posláním Skupiny ČEZ je především maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, výkon a stálý růst vnitřní efektivity. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, přispívá k rozvoji společnosti a vytváří prostředí pro profesionální růst zaměstnanců. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia a distribučních sítí, zejména příprava výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

3 V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Působí zde hlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina ČEZ dvě černouhelné a dvě vodní elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a vlastní developerskou společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a vyrábí elektřinu zejména v uhelné elektrárně. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční a prodejní společnost, vyrábí elektřinu v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

4 Obsah Úvod... 2 Obsah... 4 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu... 5 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti... 6 Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o... 7 Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy... 8 Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Hospodaření společnosti Investice Řízení rizik a pojištění Hlavní předmět podnikání Popis hlavního předmětu podnikání společnosti Očekávaný vývoj Vlastnická struktura Lidské zdroje Plnění kodexu řízení a správy společnosti Legislativní rámec podnikání Řízení bezpečnosti a kvality Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Dárcovství a sponzorský program Soudní spory Výrok auditora Účetní závěrka ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. k Základní organizační schéma k Informace pro společníky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Použité zkratky Identifikace společnosti Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

5 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle našeho nejlepšího vědomí údaje obsažené ve výroční zprávě správné a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy. V Praze, dne Ing. Dag Wiesner jednatel Ing. Pavel Kamenický jednatel Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

6 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, zaměstnanci, zákazníci, rok 2013 pro nás byl velmi významným a úspěšným obdobím. Na výstavbě ledvického nového bloku jsme zaznamenali výrazný progres, v Počeradech jsme na výstavbě nového paroplynového zdroje na konci roku zrealizovali komplexní zkoušku a prunéřovské dvojce postupujeme v komplexní obnově dle nejlepší praxe získané při obnově tušimických bloků. V oblasti jaderných projektů se nám v roce 2013 podařilo vysoutěžit zakázky v celkové hodnotě 1,5 miliardy korun. Dokázali jsme, že jsme schopni o zakázky soutěžit v konkurenci a tyto získat. Tím jsme významně posílili naše image u partnerů v oboru. Připravili jsme nabídku na realizaci nového bloku v černohorské Pljevlje. Vynikající práci na nabídce dokládá fakt, že jsme se umístili jako první mezi evropskými konkurenty. Zároveň jsme si ujasnili pozici, ve které má ŠKODA PRAHA Invest nadále v rámci Skupiny ČEZ působit. Výčet našich úspěchů dává garanci, že značka ŠKODA PRAHA, podporovaná našimi snahami ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest, je zárukou budoucích úspěšných projektů, které bude ŠKODA PRAHA realizovat s naší odbornou podporou. Budeme tak moci společně navázat na tradici a zkušenost 60tiletého působení v oboru energetické výstavby, které jsme aktuálně posílili o mimořádně cenné zkušenosti z Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ a právem jsme považováni za největšího dodavatele energetických celků v Česku, resp. vlastně jediného, který je schopen takové dílo dodat komplexně od projektu po najetí do provozu. Naším klíčovým cílem i nadále zůstává primárně kvalitní realizace projektů Obnovy výrobních zařízení Skupiny ČEZ a projektů zvyšování bezpečnosti na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Alfou a omegou v této realizaci je dodržení nastavených harmonogramů a rozpočtů, samozřejmě vždy se zásadním zřetelem na bezpečnost, ochranu životního prostředí, vysokou technickou úroveň, kvalitu naší práce, ohleduplnost ke všem zainteresovaným stranám a dodržování pravidel férového jednání. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme jak vůči zákazníkovi, tak dodavatelům, abychom tyto projekty řídili s patřičnou odpovědností a zřetelem a směřovali je k úspěšnému cíli. V následujícím období pak bude důležité, jak v součinnosti se ŠKODA PRAHA obstojíme na trhu a budeme schopni uplatnit náš um, znalosti, kapacity a též síť dodavatelů, kterou jsme za minulá období vytvořili. Zároveň musíme i nadále pracovat na naší vnitřní efektivitě, abychom byli stále konkurenceschopní. Přeji zaměstnancům naší společnosti a rovněž našim dodavatelům a partnerům hodně síly a trpělivosti ke zvládnutí uvedených cílů. Těším se na další společnou náročnou práci a nepochybuji, že ji zvládneme, primárně s cílem zajištění fungujících, efektivních a moderních energetických zdrojů pro naše zákazníky a naplnění očekávání našeho vlastníka. Ing. Dag Wiesner jednatel generální ředitel Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

7 Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Ukazatel Jednotka Provozní výnosy mil. Kč Provozní náklady (bez odpisů) mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Aktiva celkem mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Investice (CAPEX) mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

8 Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy únor V rámci výstavby nové paroplynové elektrárny v Počeradech se dne uskutečnil důležitý krok na cestě směřující k uvedení elektrárny do provozu, tzv. první zapálení. Tímto krokem se poprvé přivedl plyn palivovým systémem k hořákům, v tomto případě do plynové turbíny GT1. Následně bylo provedeno zapálení plynu ve spalovací komoře. únor duben květen červen Na projektu KO EPR II ukončeny demontáže bloku 23 tímto se realizace projektu KO EPR II přesunula do další fáze, kterou je zahájení stavebních prací a postupné zahajování montáže technologie. Získali jsme projekt s názvem Zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku pro EDU a ETE; jeho realizace bude probíhat na všech blocích jaderných elektráren Temelín a DUkovany ETE a EDU v průběhu let 2013 až 2015 v rámci zvyšování odolnosti bloků jaderných elektráren. Dne byl podepsán protokol PAC se zákazníkem, společností ČEZ, a. s., na technologii teplárenství Elektrárny Prunéřov II. V rámci díla jsme kompletně rekonstruovali technologii teplárenství tzn. došlo k výměně oběhových čerpadel, armatur a potrubních systémů, včetně navazujících stavebních prací a nových elektro rozvodů spolu s instalací nových rozvoden a řídicího systému. Vystavovali jsme na Power Genu ve Vídni a náš stánek velmi hrdě a moderním a atraktivním způsobem prezentoval naši společnost a zval k hojné návštěvnosti. červenec srpen Obstáli jsme v kontrolních auditech dle norem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, resp. BS OHSAS 18001:2007. Uzavřeli jsme smlouvu na realizaci projektu s názvem Koncový jímač tepla. Dílo v hodnotě téměř jedné miliardy korun bude realizováno v Jaderné elektrárně Dukovany v období let a jeho účelem je nahradit z důvodů zvýšení jaderné bezpečnosti stávající způsob chlazení technické vody důležité chlazením odvodem tepla na nových ventilátorových věžích. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

9 září říjen Uspěli jsme ve výběrovém řízení na rekonstrukci přívodních řadů surové vody z čerpací stanice Hněvkovice do areálu Jaderné elektrárny Temelín. Se sesterskou společností ŠKODA PRAHA jsme oslavili 60. výročí založení společnosti a zahájení její tradice reprezentované 40 tis. MW instalovaného výkonu. listopad Podali jsme nabídku na realizaci projektu výstavby nového zdroje v elektrárně Pljevlja v Černé Hoře, v konkurenci pěti firem z Číny a čtyř evropských. Naše nabídka byla nejlepší z evropských a v souladu s evropskými standardami. listopad Poslední generátor v rámci komplexní obnovy byl na blok 25 transportován a usazen dne Tím byly ukončeny transporty největších a nejtěžších technologií do objektu strojovny elektrárny Prunéřov II. listopad prosinec prosinec leden leden Na kotli NZ ELE byla v závěru listopadu provedena úspěšná funkční zkouška zapálení plynových hořáků č. 11 a 12, která je v harmonogramu jedním ze sledovaných milníků, tzv. First ignition test. Touto zkouškou bylo mimo jiné prokázáno, že vzduchový a spalinový systém kotelny, včetně plynových rozvodů v kotelně a plynových hořáků v kotli, je kompletní a těsný, a byla ověřena správná nastavení jednotlivých ventilů a sekvencí jejich funkce. Komplexní zkoušku, jeden z posledních kroků na cestě směřující k předání elektrárny a celého díla zákazníkovi, úspěšně dokončil projektový tým v rámci výstavby nové paroplynové elektrárny v Počeradech dne Komplexní zkouškou se rozumí nepřetržitý, bezporuchový provoz elektrárny v trvání 144 hodin při stoprocentních hodnotách jmenovitých parametrů. Zároveň se ověřuje, že dílo splňuje požadavky na provoz, bezpečnost a spolehlivost a smluvní technické parametry. V polovině prosince projektový tým zdárně ukončil chemické čištění NZ ELE. Provedení chemického čištění (tzv. vyvářky bloku) je významným milníkem v procesu realizace tohoto díla. Vyvářkou došlo k vyčištění vnitřních povrchů kondenzátního a parovodního okruhu elektrárny od nečistot po montáži, zbytků konzervantů a případné koroze. Byli jsme úspěšní ve výběrovém řízení vypsaném Alstomem na vypracování dokumentace pro projekt Snížení emisí NO x v Elektrárně Mělník 1, kotel K1-K6. ŠKODA PRAHA Invest získala zakázku Výstavba plynové kotelny v Elektrárně Ledvice (ELE). Veřejného výběrového řízení se účastnilo 9 soutěžících. Plynová kotelna bude sloužit jako záložní výkon pro systém centrálního zásobování tepla a zároveň jako zařízení pro dodávku páry pro najíždění NZ ELE 660 MW. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

10 březen Na prvním realizovaném bloku komplexní obnovy ERP II byla dne úspěšně provedena tlaková zkouška kotle. Byl tak uvolněn tlakový celek k provedení izolací a kabeláží. duben duben ŠKODA PRAHA Invest má novou koncepci podnikatelské činnosti. Základním posláním je realizace Obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ a podpora sesterské ŠKODA PRAHA v akvizici nových projektů, které budou společně následně obě společnosti realizovat. ŠKODA PRAHA Invest úspěšně zakončila 2. prodlužovací audit certifikace našich systémů řízení dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, a 1. prodlužovací audit systému řízení dle normy OHSAS 18001:2007. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

11 Orgány společnosti a její management Orgány společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a jejich působnost definuje zakladatelská listina společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je valná hromada společníků (s ohledem na existenci jediného společníka tento vykonává působnost valné hromady), v souladu s platným zněním zakladatelské listiny valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a jednatele. Společnost má nad rámec zákonných povinností zřízenu dozorčí radu. Ta vykonává kontrolní činnost definovanou zákonem a zakladatelskou listinou společnosti. Statutárním orgánem společnosti bylo v roce 2013 pět jednatelů, od jsou jednatelé čtyři, tvořící od stejného data kolektivní statutární orgán radu jednatelů. Rada jednatelů je dále od tříčlenná, tj. společnost má nadále tři jednatele. Jednatelé vykonávají obchodní vedení společnosti, resp. činnosti definované zákonem a zakladatelskou listinou, a jednají za společnost navenek. Jednatelé rozhodují o obsazení pracovních míst generálního ředitele a ředitelů sekcí, resp. samostatných úseků společnosti (podřízených generálnímu řediteli) a o odvolání z těchto pracovních míst. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

12 Valná hromada Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má jediného společníka. Působnost valné hromady vykonává tento společník. Působnost valné hromady je dána obchodním zákoníkem a zakladatelskou listinou společnosti. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je vydáváno v písemné formě a překládáno jednatelům a dozorčí radě. V roce 2013 byla jediným společníkem v působnosti valné hromady učiněna tato rozhodnutí: Rozhodnutí ze dne: Obsah rozhodnutí: rozhodnutí o vyhodnocení úkolů, jež podmiňují vyplacení roční odměny, za rok 2012 osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň jednateli rozhodnutí o stanovení úkolů na rok 2013, jež podmiňují vyplacení roční odměny, osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň jednateli schválení řádné účetní závěrky ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. sestavené k schválení návrhu na rozdělení zisku ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za účetní období roku 2012 určení auditora k ověření řádné účetní závěrky ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. sestavené k rozhodnutí o úpravě kritérií zvláštních cílových projektových odměn určených osobám, jež jsou zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň jednateli schválení smluv o výkonu funkce jednatelů a členů dozorčí rady projednání rezignace JUDr. Vladimíra Johanese z funkce předsedy dozorčí rady k Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

13 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má šest členů, od je tento orgán sedmičlenný. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Působnost a činnost dozorčí rady je dána obchodním zákoníkem (2013), resp. zákonem o obchodních korporacích (od ) a zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou valnou hromadou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak jednatelé vykonávají svoji působnost. Kontroluje zejména hospodaření společnosti, přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty. Úlohou dozorčí rady je též poskytovat jednatelům při jejich strategickém rozhodování podporu, doporučení a stanoviska a přenášet do společnosti impulzy od jediného společníka vycházející ze strategie Skupiny ČEZ, jíž je společnost součástí. Dozorčí rada v zakladatelské listině vyjmenovaných případech potvrzuje některá zásadní rozhodnutí jednatelů, potažmo uděluje svůj předchozí souhlas k určeným rozhodnutím a krokům jednatelům. Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se v roce 2013 sešla šestkrát v rámci řádných a mimořádných zasedání. Zároveň dozorčí rada patnáctkrát rozhodovala mimo své zasedání, formou per rollam. Při své organizaci se dozorčí rada řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto orgánu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, svá rozhodnutí přijímá i operativní cestou formou hlasování mimo svá zasedání. Pozvánka s návrhem programu zasedání dozorčí rady a s podkladovými materiály musí být členům dozorčí rady doručena vždy minimálně v sedmidenním předstihu (resp. v případě nutnosti ve zkráceném třídenním předstihu) tak, aby členové měli dostatečný časový prostor pro studium podkladů, které tvoří základ pro výkon řádné dozorčí činnosti. Na jednáních dozorčí rady jsou přítomni dva jednatelé, kteří osobně prezentují projednávané materiály, případně i příslušní členové vedení společnosti. Zasedání se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních dozorčí rady. Veškeré dokumenty, které dozorčí rada projednává, resp. jsou jí předloženy společností, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

14 Členové dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes (* 1959) Předseda dozorčí rady od Člen dozorčí rady od do Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech byl poradcem ministra průmyslu a obchodu České republiky, v letech byl předsedou představenstva AB Barrandov a členem dozorčí rady Moravia Steel, v letech byl členem dozorčí rady Osinek a.s., od roku 2004 je předsedou dozorčí rady ČEPS (Česká energetická přenosová soustava), od je předsedou dozorčí rady společnosti, od roku 2007 je členem dozorčí rady distribuční energetické společnosti Elektrorazpredelenie Sofia, Oblast EAD. Ing. Přemysl Skočdopol (* 1957) Místopředseda dozorčí rady od Člen dozorčí rady od Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako specialista majetkových účastí, předtím působil ve Spořitelní investiční společnosti a.s. jako vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny analýz a správy akciových účastí; ve společnosti CREDIT RATING, s.r.o., na pozici Security Analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České republice, působil též jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, oboru ekonomika průmyslu. Ing. Jaroslav Ambrož (* 1951) Člen dozorčí rady od Jaroslav Ambrož působí ve společnosti od roku 1974, resp. ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. od , a patří mezi klíčové odborné pracovníky. Prošel několika pozicemi: projektant, hlavní strojař, hlavní inženýr projektů. Působil při mnoha důležitých projektech společnosti, aktuálně z pozice hlavního inženýra projektu řídí odbornou část projektu Nový 660MW zdroj v Elektrárně Ledvice, jehož je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. generálním dodavatelem. Vzdělání získal na Českém vysokém učení technickém v Praze, katedře energetických strojů a zařízení, v oboru konstrukce turbín, a postgraduálním kurzem Regulace elektrárenských bloků velkého výkonu. Hovoří anglicky, německy, srbochorvatsky, částečně rusky a španělsky. Ing. Tomáš Dzik (* 1967) Člen dozorčí rady od do Absolvent Fakulty hutní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Je ředitelem útvaru majetkové účasti společnosti ČEZ, a. s. Od je členem a od místopředsedou dozorčí rady Severočeských dolů a.s. Od je členem dozorčí rady ČEZ Správa majetku, s.r.o., a od jejím předsedou. Od je předsedou dozorčí rady ČEZ Energetické produkty, s.r.o., od jednatelem HD Partners, s.r.o., od jediným členem představenstva MORAVSKOSLEZSKÝ HOLDING, a.s., od členem dozorčí rady ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., a od členem dozorčí rady EDICOLLA a.s. Má 20 let praxe v různých technických a řídicích funkcích. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

15 Ing. Tomáš Fuks (* 1951) Člen dozorčí rady od do Absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulty chemicko-technologické, později profesní orientace na obchodní politiku a finančně ekonomické řízení, v letech absolvent odborných seminářů společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2001 pracuje v útvaru majetkové účasti ČEZ, a. s. V období zastával funkci bankovního experta a finančního analytika Spořitelní investiční společnosti, a.s., zahrnující i aktivní správu majetkových akvizic investičních fondů. Předtím pracoval osm let v kožedělném odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a šest let jako technolog plastikářského závodu Svit. V rámci pracovní pozice v ČEZ, a. s. je předsedou a členem dozorčí rady ČEZ ICT Services, a. s., a OSC, a.s. Ing. Jaroslav Hyrát (*1957) Člen dozorčí rady od Jaroslav Hyrát pracuje ve společnosti od roku 1981, k se stal zaměstnancem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., a patří do týmu jejích významných technických odborníků. Ve společnosti pracuje na pozici vedoucího odboru Dokumentace a technická příprava v sekci Inženýring. Za dobu svého působení ve společnosti pracoval v týmech mnoha významných projektů, např. Elektrárna Mělník 500 MW, Jaderná elektrárna Mochovce, Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Temelín, špičkovací zdroj pro GT Kladno. Jaroslav Hyrát vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu strojní, jaderně-energetická zařízení, obor Tepelné turbíny a turbokompresory. Hovoří rusky, částečně německy. V roce 2013 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.: - Dnem odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes. V roce 2014 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.: - Ke dni byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Tomáš Dzik. - Ke dni byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Tomáš Fuks. Noví členové dozorčí rady od Ing. Peter Bodnár - Ing. Ladislav Štěpánek - Tomáš Vachtl Nový člen dozorčí rady od Ing. Daniel Jiřička Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

16 Jednatelé Statutárním orgánem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je pět jednatelů. Od jsou jednatelé čtyři, tvořící od stejného data kolektivní statutární orgán radu jednatelů. Rada jednatelů je dále od tříčlenná, tj. společnost má nadále tři jednatele. Působnost jednatelů je dána obchodním zákoníkem (2013), resp. zákonem o obchodních korporacích (od ) a zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou valnou hromadou. Jednatelé řídí činnost společnosti, zabezpečují její obchodní vedení, výkon zaměstnavatelských práv a povinností a jednají jejím jménem (za společnost jednají navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společně alespoň dva jednatelé). Působnost jednatelů je podrobně vymezena v zakladatelské listině společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., která je uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení koncepci podnikatelské činnosti a její změny, jejíž aspekty následně přenášejí do strategického řízení a obchodního vedení společnosti. V rámci strategického směřování společnosti jednatelé jako klíčová hodnotí doporučení, která jim poskytuje dozorčí rada společnosti. Stanoviska dozorčí rady, případně dle stanov potřebné předchozí souhlasy, jsou pro jednatele jedním z vodítek pro řízení společnosti. K úkonům, resp. rozhodnutím vyjmenovaným zakladatelskou listinou si dle povahy těchto úkonů (rozhodnutí) jednatelé vyžadují (i) předchozí souhlas dozorčí rady, (ii) stanovisko dozorčí rady, resp. vybrané úkony, či dokumenty předkládají dozorčí radě k (i) projednání, (ii) přezkoumání, (iii) informaci. Jednatelé společnost jednají za společnost navenek a interně ji v rámci obchodního vedení řídí, zejména prostřednictvím vytvoření řídicí struktury společnosti, personálního obsazení této struktury a pokynů vedoucím zaměstnancům společnosti a dále prostřednictvím schvalování interních nástrojů řízení, kterými jsou především Organizační řád, Podpisový řád či Pracovní řád. V rámci Organizačního / Podpisového řádu jednatelé např. stanovují působnost generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, které také ustanovují na daná pracovní místa a odvolávají. Jednatelé, za účelem realizace rozhodovacích procesů o záležitostech příslušejících v souladu se zakladatelskou listinou společnosti a zákonem do působnosti jednatelů, tvoří radu jednatelů. Rada jednatelů zasedá podle potřeb společnosti, zpravidla jedenkrát měsíčně. V roce 2013 zasedala rada jednatelů 12x. Při své organizaci se rada jednatelů řídí svým jednacím řádem, jehož schválení je v gesci jednatelů. Jednatelé rozhodují nadpoloviční většinou všech jednatelů. Zasedání rady jednatelů se pravidelně v návaznosti na projednávaná témata účastní odpovědní vedoucí zaměstnanci, kteří jednatelům osobně prezentují své materiály a návrhy. Zasedání rady jednatelů se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních rady jednatelů. Veškeré dokumenty, které jednatelé v rámci rady jednatelů projednávají, a dále ty, jež jednatelé předkládají dozorčí radě, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

17 Jednatelé společnosti Ing. Daniel Jiřička (* 1962) Jednatel od do Daniel Jiřička ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. působí od , kdy byl zvolen do funkce jednatele společnosti. Od je ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. rovněž generálním ředitelem. Ve působí od jako člen představenstva a od působí tamtéž ve funkci generálního ředitele a místopředsedy představenstva, resp. od předsedy představenstva. Od roku 2002 až do svého příchodu do Skupiny ČEZ (2005) působil ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., v níž se jako člen vedení podílel na restrukturalizaci podnikatelských aktivit. Svou absolventskou praxi zahájil ve, kde v nejrůznějších řídicích funkcích (zejména v rámci výstavby Jaderné elektrárny Temelín) působil do roku Daniel Jiřička je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Hovoří anglicky a německy. Ing. Vladimír Poklop (* 1962) Jednatel od do Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, obor jaderná energetika. V letech 1985 až 1989 se na různých obchodních pozicích v rámci společnosti ŠKODA Plzeň podílel na projektech výstavby jaderných elektráren Dukovany a Mochovce. V roce 1989 nastoupil do společnosti ŠKODA PRAHA, kde přes různé pozice, zejména v rámci projektu výstavby Jaderné elektrárny Temelín, resp. v divizi jaderné energetiky společnosti, působil až do roku 2008, naposledy jako ředitel divize Jaderná energetika. Téhož roku přešel, v rámci přesunu aktiv a know-how mezi a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. při transformaci společností, do ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., kde řídil projekt Výstavba nového paroplynového zdroje v Počeradech. Od 07/2009 opět řídí činnosti společnosti v oblasti jaderné energetiky, tentokrát v roli šéfa sekce Jaderné zdroje. Ing. Josef Šára, MBA (* 1972) Jednatel od do Josef Šára působí od jako jednatel společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., v níž je zároveň od ředitelem úseku Finance a ekonomika. Od listopadu 2006 pracuje též ve na pozici ředitele úseku Finančního, od jako finanční ředitel, od jako člen představenstva, od dále pak jako předseda představenstva, resp. od jako místopředseda představenstva. Předtím pracoval v letech 2004 až 2006 ve společnosti ČEZ, a. s. jako ředitel sekce Controlling Skupiny ČEZ, v období 1999 až 2004 ve společnosti Západočeská energetika, a.s. na pozici vedoucí oddělení Controlling / Analytik strategie. V letech 1996 až 1999 pracoval pro společnost GEOINDUSTRIA, a.s. jako vedoucí marketingu a poradce generálního ředitele. Josef Šára vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství, obor strojní inženýrství ekonomika a management strojního inženýrství, výroba. Absolvent Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh. Hovoří anglicky. Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je EPC dodavatel energetických děl, která zajišťuje komplexně od projektové dokumentace přes realizaci a montáž

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2014 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je EPC dodavatel energetických děl, která zajišťuje komplexně od projektové dokumentace přes realizaci a montáž

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2014 Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. byla založena v roce 2014 s cílem, aby do ní byly soustředěny inženýringové kapacity Skupiny ČEZ. Odsud jsou

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2015

Výroční zpráva společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2015 Výroční zpráva společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2015 Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. byla založena v roce 2014 s cílem, aby do ní byly soustředěny inženýringové kapacity Skupiny ČEZ. Odsud jsou

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ

JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ DĚLÁME VELKÉ VĚCI JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ JEDINEČNÉ KNOW-HOW Naší současnou klíčovou referencí je realizace programu obnovy výrobní kapacity Skupiny

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 Praha, 27. června 2014 KRIZI EVROPSKÉ ENERGETIKY ČELÍ SKUPINA ČEZ LÉPE NEŽ KONKURENCE ČEZ JE JEDNOU

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. Schválil: Funkce: Jan Vokoun, Tomáš Pokorný Jednatelé společnosti Datum schválení: 15. 12. 2016 Datum účinnosti: 1. 1. 2017 VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 11.3.2009 DO (dokument podle 120, odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 25. května 2010

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Najdeme jej na stánkách www.eru.cz. Byl zřízen 1.1. 2001 zákonem č. 458/2000 Sb.. Tento zákon se týká podmínek podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. ERÚ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2006 Praha, Aquatherm SEVEn, Středisko pro efektivní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 159

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 159 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 159 Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2005 1-3/2006 Provozní výnosy 33 019 41 547 Tržby z prodeje elektrické energie 30 741 38 459 Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 278 3 088 Provozní náklady 21

Více

Výroční zpráva Teplárny Liberec, a.s. za fiskální rok 2012/13 (1.10.2012-30.9.2013)

Výroční zpráva Teplárny Liberec, a.s. za fiskální rok 2012/13 (1.10.2012-30.9.2013) Výroční zpráva Teplárny Liberec, a.s. za fiskální rok 2012/13 (1.10.2012-30.9.2013) Obsah Úvodní slovo představenstva... 3 Základní údaje o společnosti... 4 Struktura společnosti... 4 Vlastníci a základní

Více