dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené"

Transkript

1 záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014

2 22 let už seriál běží 50 % sledovanost seriálu v segmentu obyvatelstvo 72,5 mld. Kč byl provozní zisk (EBITDA) seriálu v roce ,5 mld. Kč vydělal seriál v roce 2014

3 315,7 mld. Kč byla tržní hodnota seriálu 8,6 % byla kapitálová rentabilita seriálu v roce ,1 TWh elektřiny prodala Skupina ČEZ v roce 2014 svým zákazníkům 21,3 tis. TJ tepla prodala Skupina ČEZ v roce 2014 svým zákazníkům Skupina ČEZ vám přeje příjemnou zábavu.

4 V HLAVNÍ ROLI zákazníci Skupiny ČEZ MEDIÁLNÍ PARTNER divize generálního ředitele NÁMĚT divize obchod a strategie HUDBA vedení vvn / vn / nn CASTING divize správa VÝPRAVA akcionáři SKRIPT divize vnější vztahy a regulace PRODUKCE divize finance VÝROBA divize výroba ZAHRANIČNÍ ŠTÁB divize zahraničí REŽIE představenstvo ASISTENT REŽIE zaměstnanci Skupiny ČEZ

5 SEZONA 2014 seriál o reálných zákaznících a jejich zkušenostech se Skupinou ČEZ V každé sezoně nás čeká velké množství zajímavých událostí, ať už radostných, dramatických, objevných, zcela nových, náročných či rutinních. Nebylo tomu jinak ani v roce 2014, který shrnuje tato výroční zpráva. Energie je všude kolem nás, představuje ji místní komunikace, po které jezdí auta, chodí chodci, či hřiště, na němž si hrají děti. Energie každého člověka je zcela jedinečná a jen na nás samotných záleží, jak ji využijeme. Energie je nekonečno, je to vlastně nekonečný seriál, který prožívá každý člověk v průběhu svého života. Téměř nepočitatelné množství lidí, neuvěřitelné množství osobních příběhů, nepředstavitelné množství energie, které si na vás, našich zákaznících, velmi ceníme... Náš seriál běží již více než dvaadvacet let. Série roku 2014 se zaměřuje na skutečné životní příběhy aktérů, které sleduje i ve zdánlivě běžných situacích, v nichž hraje naše společnost významnou roli. Seriál je v tomto směru nesmírně autentický, za což vděčí skutečnosti, že si jeho scénář píší herci přímo na tělo. Na celém projektu je znát, že štáb i produkce svým hercům fandí a snaží se jim vytvořit pro jejich výkony co nejlepší podmínky. Seriál rozhodně nemá v plánu skončit. Casting je stále otevřen. Kdo chce, může si účinkování v něm vyzkoušet sám není v něm totiž malých rolí...

6 Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. V rámci strategické priority Patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagovat na výzvy 21. století chce Skupina ČEZ provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a podílet se na budoucí podobě energetiky spoluvytvářením inovací a trendů. Další prioritou je zajistit energetické potřeby zákazníků prostřednictvím nabídky široké škály produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny a plynu. V rámci třetí strategické priority Posílit a konsolidovat pozici Skupiny ČEZ ve střední Evropě usiluje Skupina ČEZ o udržení mezi 10 největšími energetikami v Evropě se zaměřením na regiony, které jsou ČEZ i České republice blízké. Záběr: 2 Skupina ČEZ Představení Skupiny ČEZ

7 Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria Varšava Praha Bratislava Budapešť Bukurešť Sofie Ankara elektřina výroba distribuce prodej koncovým zákazníkům zemní plyn prodej koncovým zákazníkům teplo výroba distribuce prodej koncovým zákazníkům Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu iniciativy segmentů podnikání a zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia i distribučních sítí a do praxe jsou uváděna inteligentní řešení v oblasti distribuce. V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Skupina ČEZ Představení Skupiny ČEZ Záběr: 3

8 Obsah ZÁBĚR 6 Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ 7 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě 8 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ, a. s. 11 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ 14 Akcie 18 Vybrané události roku 20 Vývoj na relevantních energetických trzích 24 Orgány společnosti ČEZ, a. s. 46 Osoby s řídící pravomocí 48 Doplňující informace o osobách s řídící pravomocí ČEZ, a. s. 50 Plnění kodexů řízení a správy společností 52 Přístup k rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví 53 Souhrnná zpráva dle 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, o některých aspektech vlastního kapitálu ČEZ, a. s. 55 Strategické záměry Skupiny ČEZ ZÁBĚR 58 Zpráva o podnikatelské činnosti 58 Hospodaření Skupiny ČEZ 72 Investice Skupiny ČEZ 74 Bilance Skupiny ČEZ 78 Hospodaření ČEZ, a. s. 81 Řízení rizik ve Skupině ČEZ 84 Řízení bezpečnosti a kvality ve Skupině ČEZ 88 Skupina ČEZ v České republice 106 Skupina ČEZ v zahraničí 106 Polská republika 110 Bulharská republika 114 Rumunsko 117 Turecká republika 119 Maďarsko 120 Slovenská republika 121 Ostatní země 122 Změny v majetkových účastech Skupiny ČEZ 126 Personalistika 129 Vybrané aspekty působení Skupiny ČEZ 133 Vývoj legislativního rámce energetiky v České republice 138 Ochrana životního prostředí 146 Výzkum a vývoj 149 Soudní spory a jiná řízení 154 Dárcovství a reklamní partnerství Skupiny ČEZ Záběr: 4 Skupina ČEZ ObsahSEZONA 2014

9 ZÁBĚR 160 Základní organizační schéma ČEZ, a. s., k Adresář plně konsolidovaných společností Skupiny ČEZ 170 Informační centra a místa přístupná k exkurzím veřejnosti 174 Informace pro akcionáře a investory 178 Seznam tabulek a grafů výroční zprávy ZÁBĚR 180 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 182 Úloha ovládané osoby 182 Způsob a prostředky ovládání 182 Přehled jednání dle 82 odst. 2 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 182 Přehled vzájemných smluv 182 Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání dle 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 182 Závěr Příloha č. 1: Schéma struktury vztahů (viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Příloha č. 2: Abecední seznam společností (viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) 183 Příloha č. 3: Přehled vzájemných smluv ZÁBĚR 200 Doplňující údaje o členech Skupiny ČEZ ZÁBĚR 208 Zpráva nezávislého auditora 210 Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ v souladu s IFRS k Konsolidovaná rozvaha 211 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 212 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 213 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 214 Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 215 Příloha konsolidované účetní závěrky ZÁBĚR 270 Zpráva nezávislého auditora 272 Účetní závěrka ČEZ, a. s., v souladu s IFRS k Rozvaha 273 Výkaz zisku a ztráty 274 Výkaz o úplném výsledku 274 Výkaz změn vlastního kapitálu 275 Výkaz o peněžních tocích 276 Příloha účetní závěrky ZÁBĚR 318 Identifikace akciové společnosti ČEZ Výroční zpráva Skupiny ČEZ za rok 2014 obsahuje QR kódy, které odkazují na konkrétní webové stránky (www), PDF dokumenty (pdf) nebo y ( ) uvedené v samotném textu výroční zprávy nebo vedle příslušného QR kódu. K načtení QR kódu je potřeba mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovaný software čtečka QR kódů a pro přechod na příslušnou webovou stránku také připojení k internetu. QR kód vyfotíte, čtečka ho rozpozná a poskytne vám přístup k informacím v něm obsaženým. Skupina ČEZ Obsah Záběr: 5

10 Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ Čestné prohlášení Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává konsolidovaná výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za rok 2014 aovyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy. V Praze dne 13. dubna 2015 Daniel Beneš předseda představenstva ČEZ, a. s. Martin Novák místopředseda představenstva ČEZ, a. s. Záběr: 6 Skupina ČEZ Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ

11 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.: I. Ověřili jsme konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. prosinci 2014 uvedenou na stranách , ke které jsme 2. března 2015 vydali výrok uvedený na stranách Ověřili jsme také nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s. (dále jen společnost ) k 31. prosinci 2014 uvedenou na stranách , ke které jsme 2. března 2015 vydali výrok uvedený na stranách (dále jen účetní závěrky ). II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy je odpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetních závěrkách, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnými účetními závěrkami. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetních závěrkách k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ( zpráva o vztazích ) uvedené ve výroční zprávě na stranách Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti ČEZ, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci Ernst & Young Audit, s.r.o. evidenční č. 401 Martin Skácelík, statutární auditor evidenční č dubna 2015 Praha, Česká republika A member firm of Ernst & Young Global Limited Ernst & Young Audit, s.r.o. with its registered office at Na Florenci 2116/15, Prague 1 Nove Mesto, has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry no , under Identification No Skupina ČEZ Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě Záběr: 7

12 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, jsem velmi rád, že mohu bilanci uplynulého roku zahájit pozitivními zprávami. Tržní kapitalizace společnosti ČEZ, tj. hodnota podílu akcionářů na majetku společnosti ČEZ, vzrostla v roce 2014 o 35,3 miliardy korun. To znamená nárůst o 12,6 % ve stejném roce, kdy český burzovní index PX zaznamenal pokles o 4,7 %. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 72,5 miliardy korun, což je o dvě miliardy více oproti původním očekáváním navzdory klimatickým podmínkám nepříznivým našemu podnikání i navzdory negativnímu vývoji regulace energetiky v roce Na úrovni čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy jsme vygenerovali 29,5 miliardy korun. K dobrým výsledkům přispěl zejména úspěšný start ambiciózního programu úspor a aktivních růstových opatření napříč celou Skupinou ČEZ. Výsledky této iniciativy předčily očekávání všech renomovaných analytiků a zásadně přispěly k udržení vysoké ziskovosti Skupiny ČEZ i v roce 2015, a to navzdory pokračující krizi evropské energetiky a nejistotě na trzích, kde působíme. Dalším klíčovým přínosem bylo definitivní ukončení sporu s Albánií a uzavření dohody, na základě které ČEZ získá celkem 95 mil. EUR, tedy částku obdobnou počáteční investici do nákupu albánské distribuční společnosti. Významnou událostí roku 2014, reflektující vývoj energetického trhu a regulace v Evropě, bylo naše rozhodnutí zrušit tendr na výstavbu dvou nových bloků v Jaderné elektrárně Temelín, který za daných podmínek přestal dávat ekonomický smysl. Zrušení soutěže však neznamená ukončení projektu jako takového. Jeho příprava pokračuje, protože český stát veřejně deklaroval vůli vybudovat dva jaderné bloky jeden v Temelíně a jeden v Dukovanech a v souladu s tímto cílem aktualizovat Státní energetickou koncepci a vytvořit Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Tyto strategické dokumenty zásadně ovlivní směřování české energetiky v následujících desetiletích včetně termínu realizace jaderných projektů. Pro budoucnost Skupiny ČEZ bude také důležitý nový tarifní systém v oblasti distribuce, jenž by měl nastolit spravedlivější a transparentnější podmínky a více motivovat odběratele k zodpovědnému nakládání s energiemi v České republice. Záběr: 8 Skupina ČEZ Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ, a. s.

13 Skupina ČEZ Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ, a. s. Záběr: 9

14 Přejděme však od událostí lokálních k událostem evropským, které osobně považuji za ještě významnější, neboť se pohybujeme na otevřeném trhu, jenž podléhá unijním pravidlům. Na úrovni Evropské unie řešíme klíčové dokumenty, které zásadně ovlivní budoucnost Skupiny ČEZ a celé české i evropské energetiky v následujících dekádách. Debatám v Bruselu pochopitelně dominovalo formování evropských klimaticko-energetických cílů do roku V rámci skupiny nejvýznamnějších evropských energetik, mezi které se hrdě řadíme, jsme aktivně vstupovali do vyjednávání nad konečnou podobou evropských energetických cílů. Dovolím si konstatovat, že jsme díky racionálnímu a transparentnímu dialogu dokázali snížit řadu rizik vyplývajících z některých nerealistických očekávání a záměrů, které by mohly v budoucnu negativně ovlivnit nejen naše podnikání, ale i bezpečnost dodávek elektřiny a konkurenceschopnost celého evropského hospodářství. Přijetí evropského energetického rámce do roku 2030 vítáme, neboť přináší větší míru jistoty a umožňuje pokračování dialogu o podmínkách podnikání Skupiny ČEZ a Evropy jako celku. Vývoj energetického trhu a regulace v Evropě nás motivovaly k historicky zásadní změně celé firemní strategie. Naši novou vizi a strategii jsme oficiálně představili v roce 2014, byť jejich dílčí naplňování odstartovalo již dříve. Strategie Skupiny ČEZ pro toto období, které lze z pohledu energetiky nazvat postliberálním, je postavena na třech prioritách. První z priorit je patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky. Budeme i nadále co nejlépe, tedy s co nejnižší nákladovostí a s maximální bezpečností, provozovat klasické výrobní zdroje včetně jaderných, efektivně provozovat a rozvíjet distribuční sítě a trvale pracovat na zvyšování vnitřní efektivity a týmové výkonnosti. V roce 2014 se nám podařilo navýšit výkon v Jaderné elektrárně Temelín, realizovat opatření zvyšující bezpečnost v Jaderné elektrárně Dukovany, snížit emise uhelných zdrojů a zásadně zlepšit celkovou vnitřní efektivitu. Aktivními opatřeními na straně nákladů i výnosů se nám podařilo přispět ke zlepšení výhledu EBITDA 2015 oproti původnímu podnikatelskému plánu o 6,4 miliardy korun. Další strategickou prioritou je rozvoj prozákaznického přístupu, jenž spočívá v nabídce kvalitních a inovativních služeb a produktů zaměřených na energetické potřeby koncových zákazníků. Vidíme velký potenciál v rozvoji moderní decentrální energetiky. Plánujeme dále zvyšovat náš tržní podíl v oblasti malých kogenerací a rozvíjet podnikání v oblasti inteligentních energetických řešení. A zákazníkům budeme schopni dodávat například fotovoltaické panely na střechu nebo tepelné čerpadlo na klíč včetně financování a následné údržby zařízení. Zároveň podporujeme očekávaný rozvoj elektromobility, na který jsme připraveni. Naším cílem je udržet se v první desítce největších evropských energetik, proto třetí prioritou naší nové strategie je posílení a konsolidace pozice Skupiny ČEZ v regionu střední Evropy. Jsme nejméně zadluženou velkou energetickou firmou v Evropě, a máme tak na rozdíl od konkurence prostor pro akviziční úvahy. Usilujeme o akvizice v zemích střední Evropy, které jsou nám kulturně a ekonomicky blízké. Při posuzování konkrétních akvizičních příležitostí však budeme nadále uplatňovat konzervativní finanční politiku a pečlivě vyhodnocovat vývoj evropské regulace energetiky. Naplňování naší nové strategie je úkolem na dlouhé období, nicméně dosažené hospodářské výsledky a přijatá aktivní opatření stejně jako růst ceny akcií společnosti v roce 2014 zatím dokazují, že jsme se vydali správným směrem a že dokážeme efektivně čelit negativním vnějším faktorům lépe než řada velkých energetických hráčů v Evropě. Věřím, že díky síle našich 26 tisíc zaměstnanců dokážeme novou strategii postupně naplnit, a vytvořit tak moderní inovativní energetickou společnost, která našim akcionářům zajistí stabilní a vysokou dividendu a také dlouhodobý růst hodnoty společnosti. Daniel Beneš předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Záběr: 10 Skupina ČEZ Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ, a. s.

15 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ v souladu s IFRS Jednotka Index 2014/2013 (%) Instalovaný výkon MW ,7 Výroba elektřiny (brutto) GWh ,7 Prodej elektřiny 1) GWh ,2 Prodej tepla 1) TJ ,4 Prodej plynu 1) GWh ,7 Fyzický počet zaměstnanců k osob ,8 Provozní výnosy mil. Kč ,5 z toho: tržby z prodeje elektřiny a souvisejících služeb mil. Kč ,8 EBITDA mil. Kč ,4 EBIT mil. Kč ,9 Zisk po zdanění mil. Kč ,7 Zisk po zdanění očištěný 2) mil. Kč ,1 Zisk na akcii základní Kč/akcie 88,1 76,3 77,6 67,2 41,9 62,4 Dividenda na akcii ČEZ, a. s. (hrubá) 3) Kč/akcie 53,0 50,0 45,0 40,0 40,0 100,0 Čistý peněžní tok z provozní činnosti mil. Kč ,2 Kapitálové investice (CAPEX) 4) mil. Kč ,0 Finanční investice 5) mil. Kč ) ,1 Aktiva mil. Kč ,0 z toho: dlouhodobý hmotný majetek 7) mil. Kč ,2 Vlastní kapitál (vč. nekontrolních podílů) mil. Kč ,2 Čistý dluh mil. Kč ,1 Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 13,8 12,5 10,5 7,9 6,3 79,7 Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE) % 22,3 18,2 17,4 14,1 8,6 61,0 Čistý dluh / EBITDA 1 1,51 1,79 1,88 1,91 2,03 106,3 1) Prodej koncovým zákazníkům (mimo Skupinu ČEZ). 2) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku). 3) Přiznaná v daném roce ze zisku předchozího roku. 4) Pořízení hmotných a nehmotných stálých aktiv. 5) Akvizice dceřiných a společných podniků bez nakoupených peněžních prostředků (v rámci těchto akvizic), s výjimkou uvedenou v pozn. 6. 6) Včetně investice do společnosti Dalkia Česká republika. 7) Dlouhodobý hmotný majetek včetně jaderného paliva a investic. Údaje za roky 2010, 2011 a 2012 nebyly přepočteny o vliv úprav provedených v letech 2013 a 2014, viz bod 2.3.c. konsolidované účetní závěrky. Ratingové hodnocení V roce 2014 zůstala ratingová hodnocení společnosti ČEZ, a. s., nezměněna. Ratingová agentura Standard & Poor s Credit Market Services France S.A.S. potvrdila dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem. Ratingová agentura Moody s Investors Service Ltd. potvrdila dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A2, výhled negativní. Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. Společnost ČEZ, a. s., při svých úvahách ohledně výběru ratingových agentur postupuje v souladu s článkem 8d uvedeného nařízení, tzn. bylo zváženo, zda ratingovým hodnocením pověřit alespoň jednu ratingovou agenturu s podílem na trhu nepřesahujícím 10 %. Obě stávající ratingové agentury hodnotící ČEZ desetiprocentní podíl na trhu přesahují. Skupina ČEZ Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ Záběr: 11

16 Synopse: Architekt Marek se vrací po sedmi letech strávených v zahraničí zpět do Čech. Do Hongkongu odjel hned po skončení vysoké školy, aby si v praxi vyzkoušel, jaké to je projektovat mrakodrapy. Před odjezdem ještě bydlel u rodičů, ale teď už se vrací do svého. Konečně! Zakoupený byt v novostavbě zvládl zařídit na dálku díky spolužákům ze školy a teď je vše připraveno k nastěhování. Je leden, hodina po půlnoci. Letadlo usedá na přistávací plochu. Rychle objednat taxíka a vyrazit do nového bydliště. Ale ouha, po stisknutí spínače v bytě stále zůstává tma. Jak je to možné? Reálie: Operátoři na Zákaznické lince jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Během roku přijmou a vyřeší na hovorů. Většina zákazníků nečeká na spojení s operátorem déle než 30 sekund. Marek: Měl jsem plnou hlavu pracovních starostí a do toho jsem řešil ten byt v Praze. Dával jsem si hodně záležet na výběru osvětlení, ale vůbec mě nenapadlo vybrat si dodavatele elektřiny a sjednat si smlouvu. Přes internet jsem si našel číslo Zákaznické linky. Operátor vyřídil veškeré formality a nemusel jsem nikam chodit. konečně doma

17 157. díl V HLAVNÍ ROLI Marek a Zákaznická linka MEDIÁLNÍ PARTNER divize generálního ředitele NÁMĚT divize obchod a strategie CASTING divize správa SKRIPT divize vnější vztahy a regulace PRODUKCE divize finance VÝROBA divize výroba ZAHRANIČNÍ ŠTÁB divize zahraničí REŽIE představenstvo ASISTENT REŽIE zaměstnanci Skupiny ČEZ

18 Akcie K obchodování na veřejných trzích jsou přijaty akcie čtyř společností Skupiny ČEZ. 1. ČEZ, a. s. K činila celková výše základního kapitálu ČEZ, a. s., Kč. Základní kapitál společnosti tvořilo kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč. Akcie Cenný papír ISIN Datum Objem Vydána Forma Jmenovitá Trh Obchodován od emise jako hodnota Akcie registrovaná CZ ,8 mld. Kč zaknihovaná na majitele 100 Kč BCPP BCPP trh Prime RM-Systém GPW Struktura akcionářů podle typu subjektu (%) Podíl Podíl Podíl Podíl na základním na hlasovacích na základním na hlasovacích kapitálu právech kapitálu právech k k Právnické osoby celkem 92,70 92,65 93,31 93,26 v tom: Česká republika 69,78 70,29 69,78 70,29 ČEZ, a. s. 0,72 0,72 Ostatní právnické osoby 22,20 22,36 22,81 22,97 Fyzické osoby celkem 7,30 7,35 6,69 6,74 Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Záběr: 14 Skupina ČEZ Akcie

19 Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů zeměpisné členění % Severní Amerika 42,6 kontinentální Evropa (bez České republiky a Polské republiky) 20,3 Velká Británie a Irsko 15,2 Polská republika 13,1 Asie 4,3 Česká republika 3,1 ostatní 1,4 Celkem 100,0 Vysvětlení metodiky Údaje v tabulce jsou založeny na dotazníkovém šetření mezi institucionálními investory a správci cenných papírů provedeném společností Ipreo. Tímto způsobem se podařilo určit 79 % z celkového počtu akcií držených institucionálními vlastníky. Údaje v tabulce představují podíly na celkovém počtu identifikovaných institucionálních akcionářů. Akcie vlastněné Českou republikou a vlastní akcie nejsou do výsledků zahrnuty. Skupina ČEZ Akcie Záběr: 15

20 Vývoj ceny akcií ČEZ, a. s., v roce 2014 v porovnání s indexem Bloomberg Utilities a indexem PX (%) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII k cena akcie 591 Kč k cena akcie 525 Kč Bloomberg Utilities index PX index ČEZ, a. s. Ukazatele související s akciemi Jednotka Index 2014/2013 (%) Čistý zisk na akcii základní (EPS) 1) Kč/akcie 67,2 41,9 62,4 Dividenda na akcii (hrubá) 2) (DPS) Kč/akcie 40,0 40,0 100,0 Přiznané dividendy mld. Kč 21,4 21,4 100,0 Podíl dividend na konsolidovaném čistém zisku předchozího roku (DPR) % 53,2 60,7 114,1 Podíl dividend na konsolidovaném čistém zisku očištěném předchozího roku % 52,1 56,4 108,2 Cena akcie roční maximum Kč 680,2 663,0 97,5 Cena akcie roční minimum Kč 427,9 490,0 114,5 Cena akcie na konci roku (k ) Kč 517,0 591,0 114,3 Objem obchodů s akciemi ČEZ na BCPP mld. Kč 69,3 62,1 89,7 Podíl akcií ČEZ na objemu obchodů na BCPP % 37,3 39,2 105,1 Počet registrovaných akcií (k ) tis ,0 Počet vlastních akcií (k ) tis ,0 Počet akcií v oběhu (k ) tis ,0 Poměr tržní ceny a výnosu (P/E) 1 7,7 14,1 183,2 Účetní hodnota na akcii (BVPS) Kč 483,2 489,2 101,2 Poměr tržní a účetní hodnoty (P/BV) % 107,0 120,8 112,9 Celkový výnos akcionářů (TSR) % -18,1 22,1 Tržní kapitalizace (k ) mld. Kč 276,1 315,7 114,3 1) Konsolidovaný čistý zisk na akcii přiřaditelný na podíly akcionářů mateřského podniku. 2) Přiznaná v daném roce ze zisku předchozího roku. Záběr: 16 Skupina ČEZ Akcie

21 Výplata dividend akcionářům a dividendová politika Valná hromada, která se konala dne , rozhodla vyplatit akcionářům společnosti za rok 2013 dividendu před zdaněním ve výši 40 Kč na akcii. Právo na dividendu za rok 2013 mají osoby, které byly akcionáři společnosti ČEZ, a. s., k rozhodnému dni, tj. k Dividendy byly splatné ke dni a nárok na jejich výplatu končí dnem Počet kusů akcií, ze kterých je vyplácena dividenda, ke dni činil kusů. Dlouhodobá dividendová politika společnosti ČEZ, a. s., uplatňovaná v posledních 7 letech spočívala ve výplatě % z dosaženého čistého konsolidovaného zisku Skupiny ČEZ, přičemž v roce 2014 byla vyplacena částka na hranici 61 %. Aktualizovaná dividendová politika počítá s vyplácením dividendy z čistého konsolidovaného zisku Skupiny ČEZ očištěného o mimořádné vlivy. O konkrétní výši dividendy rozhoduje a schvaluje ji valná hromada. Vztahy ČEZ, a. s., s akcionáři a investory Společnost ČEZ dlouhodobě buduje vztahy s akcionáři prostřednictvím otevřené a pravidelné komunikace se všemi účastníky kapitálového trhu. V předem oznámených termínech zveřejňuje čtvrtletní informace o hospodářských výsledcích a o naplňování strategických cílů Skupiny ČEZ. Taktéž informuje na ad hoc bázi o významných nových skutečnostech, které by mohly mít vliv na cenu akcií. V průběhu roku 2014 se vedení společnosti a zástupci zodpovědní za vztahy s investory zúčastnili více než 200 prezentací a schůzek se zástupci institucionálních investorů v České republice, Velké Británii, Spojených státech amerických, Polsku, Rakousku, Německu, skandinávských zemích, Švýcarsku a zemích Beneluxu. Analytické zprávy a investiční doporučení na akcie ČEZ pravidelně vydává 30 brokerských společností. 2. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akcie společnosti jsou volně obchodovány na burze. Část představující 25,3% podíl na základním kapitálu je obchodována od na burze cenných papírů v Istanbulu. Jejich ISIN je TRAAKENR91L9. Tyto akcie nejsou obchodovány na žádných dalších veřejných trzích. K držel ČEZ, a. s., 37,4% podíl na základním kapitálu společnosti. 3. CEZ Elektro Bulgaria AD Akcie společnosti jsou obchodovány od na burze cenných papírů BSE (Българска Фондова Борса). Jejich ISIN je BG Tyto akcie nejsou obchodovány na žádných dalších veřejných trzích. K držel ČEZ, a. s., 67% podíl a druhý největší akcionář, skupina Himimport, 26,92% podíl na základním kapitálu společnosti. 4. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD Akcie společnosti jsou obchodovány od na burze cenných papírů BSE (Българска Фондова Борса). Jejich ISIN je BG Tyto akcie nejsou obchodovány na žádných dalších veřejných trzích. K držel ČEZ, a. s., 67% podíl a druhý největší akcionář, skupina Doverie, 11,94% podíl na základním kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti dne rozhodla o snížení nominální hodnoty akcie z 10 BGN na 1 BGN za akcii aozměně počtu akcií z na kusů. V návaznosti na toto rozhodnutí společnost dne podala žádost Centrálnímu depozitáři a BSE o zaregistrování těchto změn. Nové akcie společnosti s nominální hodnotou 1 BGN byly rozděleny mezi akcionáře proporcionálně k jejich kapitálové účasti před změnami. Základní kapitál společnosti zůstal ve výši BGN. Po podání žádosti k Centrálnímu depozitáři a BSE bylo obchodování s akciemi pozastaveno v období , obnoveno bylo Skupina ČEZ Akcie Záběr: 17

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz Výroční zpráva 2010 www.e4u.cz OBSAH I. Slovo představenstva 3 II. Profil společnosti 7 III. Informace pro investory v přehledu 7 IV. Budoucí projekty 8 V. Vedení společnosti 9 VI. Akcie E4U a. s. jako

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více