OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení"

Transkript

1 OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 129 Zápisy ochranných známek 130 Obnovy ochranných známek 195 Převod práv k ochranné známce 262 Částečný převod práv k ochranné známce 277 Změny v údajích o majitelích chranných známek 278 Omezení seznamu výrobků a služeb ochranných známek 286 Změna v úpravě ochranné známky 288 Zánik práva k ochranné známce 289 Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám 290 Mezinárodní zápisy ochranných známek 293 Výmazy ochranných známek 295 Úřední opravy 296 Zveřejněné přihlášky ochranných známek - barevná 297 vyobrazení CONTENTS Numerical Codes for Identification of Bibliographic Data 2 Survey of Published Trademark Applications 3 Publications of Trademark Applications 4 Survey of Trademark Registrations 129 Trademark Registrations 130 Trademark Renewals 195 Trademark Assignments 262 Partial Trademark Assignments 277 Changes of Data Relating to Trademark Holders 278 Limitation of the List of Goods and Services 286 Change in the reproduction of the Trademark 288 Trademark Lapse 289 Registrations of Licence Contracts Concerning Trademarks 290 International Registrations of Trademarks 293 Trademark Cancellations 295 Official Announcements 296 Published Trademark Applications - Colour Reproductions 297

2 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ část B Číslo 4 Praha dubna 2004 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek Číslo zápisu OZ (registrace) (811) Mezinárodní číslo zápisu OZ Datum zápisu Číslo přihlášky OZ (spisu) Datum podání přihlášky Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu (450) Datum zveřejnění registrace OZ Datum vzniku práva přednosti Kód třídy výrobků a služeb Reprodukce OZ (554) Prostorová OZ Seznam chráněných výrobků a služeb (591) Údaje o barevnosti OZ (551) Kolektivní OZ Identifikace majitele OZ - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla majitele, stát, přip. stát USA Identifikace zástupce - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla zástupce (890) Název státu ochrany MOZ INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks Number of the registration of the mark (811) Number of the international registration of the mark Date of the registration (180) Expected expiration date of the registration/renewal Number of the application Date of filing of the application Date of the publication of the examined application (450) Date of the publication of the registration Date of filing of the first application Class of goods and services Reproduction of the mark (554) Three-dimensional mark List of protected goods and services (590) Information concerning colours of the mark (551) The collective mark Identification of the trademark holder - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the trademark holder, country, possibly State of the USA Identification of the representative - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the representative (890) Country of protection of the international mark

3 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B Dvoupísmenné kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku AN AR AT AU BE BM BR CA CH CL CN CR CY DE DK DL ES FI FR GB GR HK HR HU IE IL IT JP KR LI LU MU MX NI NL PL RO RU SE SG SK TW US VG Nizozemské Antily Argentina Rakousko Austrálie Belgie Bermudy Brazílie Kanada Švýcarsko Chile Čína Kostarika Kypr Česká republika Spolková republika Německo Dánsko NSR Španělsko Finsko Francie Velká Británie Řecko Hong Kong Chorvatsko Maďarsko Irsko Izrael Itálie Japonsko Jižní Korea Lichtenštejnsko Lucembursko Mauritius Mexiko Nikaragua Nizozemí Polsko Rumunsko Ruská federace Švédsko Singapur Slovenská republika Tajwan Spojené státy americké Panenské ostrovy (Britské) CA CO CT DE FL GA IL IN KS KY MA MD MI MN MO NC NJ NV NY OH OK TN TX UT VA WA WI WV Dvoupísmenné kódy pro označování států USA použité ve věstníku California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Illinois Indiana Kansas Kentucky Massachusetts Maryland Michigan Minnesota Missouri North Carolina New Jersey Nevada New York Ohio Oklahoma Tennessee Texas Utah Virginia Washington Wisconsin West Virginia

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek Číselný přehled , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) Zveřejněné přihlášky ochranných známek O , 35 nich provedených výrobků, zkoušení vlastností a kvality barev pro vodorovné značení silnic, projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost s omezením na povrchové stavby provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem s omezením na povrchové stavby provozu při úpravě a zušlechťování nerostů. IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno, 62700, Hájková Ludmila, Olbrachtovo nám. 5, Brno- Komín O , 16, 39, 41 (9) nosiče informací, zejména zvuku a obrazu; (35) veletrhy a výstavy ke komerčním účelům. ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1, 11000, Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4 O , 36, 37, 40, 42 (35) služby organizačních a ekonomických poradců v oboru pozemních komunikací; (36) služby realitní agentury; (37) provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, opravy motorových vozidel, zámečnictví; (40) kovoobráběčství; (42) projektová činnost ve výstavbě, výzkum a vývoj v oboru dopravy a silničního hospodářství a oborech příbuzných, zaměřený především na technologii a techniku pro výstavbu, opravy, údržbu, správu a zajištění provozu pozemních komunikací a jejich vliv na životní prostředí, zkoušení vlastností zemin, kameniva, pojiv a jejich směsí s ověřováním kvality z nich provedených výrobků, zkoušení vlastností a kvality barev pro vodorovné značení silnic, projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost s omezením na povrchové stavby provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem s omezením na povrchové stavby provozu při úpravě a zušlechťování nerostů. (590) Barevná IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno, 62700, Hájková Ludmila, Olbrachtovo nám. 5, Brno- Komín O , 36, 37, 40, 42 IMOS (35) služby organizačních a ekonomických poradců v oboru pozemních komunikací; (36) služby realitní agentury; (37) provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, opravy motorových vozidel, zámečnictví; (40) kovoobráběčství; (42) projektová činnost ve výstavbě, výzkum a vývoj v oboru dopravy a silničního hospodářství a oborech příbuzných, zaměřený především na technologii a techniku pro výstavbu, opravy, údržbu, správu a zajištění provozu pozemních komunikací a jejich vliv na životní prostředí, zkoušení vlastností zemin, kameniva, pojiv a jejich směsí s ověřováním kvality z (9) elektronické publikace, informace na veškerých paměťových nosičích, nosiče dat zvukových a obrazových záznamů, audiovizuální záznamy, multimediální aplikace, programy pro počítače, uživatelské a instruktážní záznamy na veškerých nosičích; (16) časopisy, ročenky, knihy, brožury, noviny, letáky, prospekty, billboardy, veškeré periodické i neperiodické tiskoviny, výrobky reklamní, inzertní a propagační, informační a uživatelské tiskoviny a/nebo materiály, veškeré polygrafické výrobky, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, obalové materiály a obaly z kartonu, z plastů nebo v kombinaci, veškeré kartonážní výrobky, tiskařské typy a štočky, učební pomůcky, psací potřeby a upomínkové předměty zař. v této třídě; (39) rozšiřování a distribuce časopisů, periodických a neperiodických tiskovin, zprostředkovatelské služby v oblasti rozšiřování a distribuce časopisů a periodických i neperiodických tiskovin; (41) redakční, vydavatelské a nakladatelské služby, uspořádání a příprava textů i tiskovin, šíření zvukových záznamů, služby týkající se výchovy a vzdělávání osob a rozvoje jejich duševních schopností. ČESKÁ MEDIA AMERCOM, s. r. o., Legerova 39, Praha 2, 12000, MIRA Fišerová Blanka, V Kapslovně 11, Praha 3 O , 38, 39, 40, 41, 42 (35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti, on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových souborech, pronájem reklamního času ve všech komunikačních médiích, poskytování obchodních informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování internetového obchodu, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb; (38) provozování počítačových sítí, služby poskytované elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační služby), poskytování telekomunikačního připojení do světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do telekomunikačních sítí, telekonferenční služby, poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních; (41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické formě,

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 5 poskytování elektronických publikací on-line (bez možnosti kopírování), poskytování (on-line) počítačových her z počítačových sítí; (42) tvorba software, programování, softwarenávrhy, převod a konverze počítačových programů a údajů (kromě fyzické konverze), převod a konverze údajů a dokumentů z fyzických médií na elektronická média, tvorba a údržba počítačových stránek (WEB) pro zákazníky, hostování na počítačových stránkách (WEB), instalace počítačových programů, návrh počítačových systémů, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, aktualizace počítačových programů, údržba počítačových programů, pronájem času na přístup do počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních, zhotovování kopií počítačových programů. AT Computers a.s., Uhlířská 413/3, Ostrava - Slezská Ostrava, 71000, O , 41 O Hardcore (16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy, časopisy, brožury, fotografie, fotoalba, plakáty, pohledy, kalendáře, papírové obaly všeho druhu, papírové ubrousky, ubrusy a tácky, papírové vlajky, čepice a stínítka, informační a reklamní produkty v papírové formě, data a databáze na papírových nosičích; (41) nakladatelství a vydavatelství periodických a neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě. MP Media s.r.o., Řipská 1432/2, Praha 10, 10000, Bohemia Patent Ing. Vandělíková Jana, Petrská 12, Praha 1 koření a jiné látky k ochucování potravin, chuťové omáčky, salátové nálevy, led na chlazení; (31) čerstvé ovoce a zelenina; (32) pivo, včetně lehkých piv a ležáků, vody minerální a šumivé, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy, prášky, koncentráty a jiné přípravky k přípravě nealkoholických nápojů; (33) alkoholické nápoje všech druhů; (35) agentura dovozní a vývozní v rozsahu předmětu činnosti, poradenská a zprostředkovatelská činnost v ekonomické oblasti, včetně kalkulací a rozpočtovnictví, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. IKAR, a.s., Kukučínova 34, Bratislava, 83103, SK ČERVENKA, KLEINTOVÁ, TURKOVÁ Patentová, známková a advokátní kancelář Červenka Josef, Mgr., Husinecká 11a, Praha 3 O , 16, 35, 38, 41 Info rádio (9) nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu, zejména audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní disky; (16) propagační tiskoviny, zejména katalogy, prospekty, plakáty, kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, pohlednice, penály, těžítka, periodické a neperiodické tiskoviny, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby, potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, lepidla pro papírenské zboží nebo domácnost, štětce, štočky, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, fotografie, učební pomůcky s výjimkou aparátů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot; (35) reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě, nebo informační sítě, inzertní činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a mediálního průmyslu, jako je zprostředkování reklamy, inzerce, propagace; (38) provozování rozhlasového vysílání, šíření a výměna informací prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí, včetně Internetu; (41) činnost vyučující, vzdělávací a zábavná, pořádání koncertů, hudební soutěže, živá kulturní vystoupení, tvorba rozhlasových programů, publicistika, činnost vydavatelská a nakladatelská. MAX LOYD, s.r.o., K Zahradám 106, Praha 5, 15000, Mgr. Košek Jan, Bílinská 509/18, Praha 9 (34) tabák, popelníky, zápalky a jiné potřeby pro kuřáky. Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, 30497, O , 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 IKAR (3) drogistické zboží, přípravky k čištění, leštění, odmašťování a broušení, výrobky voňavkářské, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubní pasty, kosmetické přípravky; (18) školní tašky; (24) textilní výrobky všech druhů zařazené ve tř. 24, jako jsou látky, šatovky, konfekční tkaniny konopné, lněné, bavlněné, vlněné nebo hedvábné; (25) oděvní zboží jakéhokoliv druhu, zejména oděvy pánské, dámské a dětské, obuv všech druhů, včetně obuvi dětské, sandálů a pantoflí; (28) hry, hračky, včetně omalovánek a vystřihovánek nespadajících do tř. 16; (29) potravinářské výrobky, spadající do této třídy, zejména maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, rosoly, zavařeniny, vejce, mléko a mléčné výrobky, potraviny v konzervách spadající do této třídy, výrobky ze sóji v této třídě obsažené; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, obilní přípravky, sojová mouka, chléb, sušenky, suchary, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, sůl, hořčice, O , 35, 38, 41, 42 CAPITOL (9) zařízení a nástroje pro záznam, reprodukci a/nebo přenos zvuku a/nebo vizuálních informací nebo záznamů, zvukové a/nebo vizuální záznamy, vylepšené zvukové a/nebo vizuální záznamy, interaktivní zvukové a/nebo vizuální záznamy, záznamová média pro zvukové a/nebo vizuální záznamy, video hry, interaktivní počítačový software, publikace (které lze stahovat) poskytované online z databází, z internetu nebo z libovolné jiné komunikační sítě včetně bezdrátové, kabelové nebo satelitní, kompaktní disky, super zvukové kompaktní disky, DVD, CD ROMy, systémy virtuální reality, MP3 přehrávače, osobní digitální asistenti a ostatní podobná zařízení do ruky, digitální hudba (kterou lze stahovat) poskytovaná z MP3 internetových webových stránek, elektronické hry, které jsou používány výhradně ve spojení s televizním přijímačem, hry na CD ROM; (35) seskupování pro potřeby jiných množství rozmanitého zboží (kromě jeho dopravy), umožnění zákazníkům pohodlně prohlížet a nakupovat toto zboží, poskytování informací a poradenství potenciálním zákazníkům z databáze nebo prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků, služby propagace v oblasti zvukových a/nebo vizuálních záznamů; (38) komunikační služby, služby vysílání, přenos hudby a informací, video textu, digitalizovaných dat, teletextové služby a služby prohlížení dat, poskytování přístupu uživatelům k internetu a nebo k libovolné jiné komunikační síti včetně bezdrátové, kabelové nebo satelitní, poskytování komunikačních spojení k internetu nebo k databázím nebo k libovolné jiné komunikační

7 6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) síti, poskytování přístupu k webovým stránkám s digitální hudbou na internetu nebo libovolné jiné komunikační síti, doručování digitální hudby komunikacemi, provozování vyhledávacích strojů, služby přístupu ke komunikaci, počítačový přenos zpráv a obrázků, přenos zpráv a informací o aktuálním dění, diskusní skupiny a virtuální místnosti pro online komunikaci (chatování); (41) zábavní služby, služby výroby a distribuce v oblasti zvukových a/nebo vizuálních záznamů a zábavy, služby publikování hudby, vedení umělců, služby záznamového studia, informační služby týkající se hudby, zábavy, her a událostí poskytované online z počítačové databáze, z internetu nebo libovolné jiné komunikační sítě včetně bezdrátové, kabelové nebo satelitní, výroba, příprava, prezentace, distribuce, publikace pro syndikát, umístění do sítě a pronájem televizních a rádio programů a filmů, animovaných filmů a zvukových nebo vizuálních záznamů, produkce zábavních vystoupení naživo, organizace, produkce a prezentace soutěží, výstav, sportovních událostí, vystoupení, putovních vystoupení, hraných vystoupení, divadelních představení, koncertů, vystoupení naživo a vystoupení s účastí diváků, poskytování online elektronických publikací (které nejsou k dispozici ke stažení), poskytování a provozování elektronických konferencí, služby elektronických her poskytované z počítačové databáze, internetu, nebo libovolné jiné komunikační sítě včetně bezdrátové, kabelové, satelitní, poradenské a konzultační služby týkající se výše uvedených služeb - vše v rámci této třídy; (42) správa, čerpání a udělování práv k produkci hudebních a/nebo textových prací, získávání, správa a čerpání autorských práv k hudebním a/nebo textovým pracím pro a jménem autorů, skladatelů nebo správců těchto prací, informace o licencování týkající se výše uvedených služeb poskytované online z počítačové databáze, z internetu nebo libovolné jiné komunikační sítě včetně bezdrátové, kabelové nebo satelitní, vytváření a údržba webových stránek, hostování webových stránek jiných. Capitol Records, Inc., 1750 North Vine Street, Hollywood, CA, US Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2 O , 25, 26 EXCESS (24) tkaniny a textilie pro výrobu oděvů, kusového textilu a obuvi, tkaniny a textilní výrobky neuvedené v jiných třídách, ne pro papírenské potřeby, textilie ze syntetických materiálů, tkaniny elastické, textilie bavlněné, vlněné, textilie z hedvábí, z umělého hedvábí, textilie flanelové; (25) oděvy, oblečení, obuv a kloboučnické a čepičářské zboží všeho druhu, včetně oděvů, oblečení, obuvi a kloboučnického zboží z kůže a z imitace kůže, oděvy svrchní, oděvy spodní, oděvy koupací a plážové, oděvy na spaní, uniformy, zástěry, svetry, mikiny, vesty, prádlo pánské, dámské a dětské, sportovní oděvy všeho druhu, oděvy pro volný čas, oděvy ve stylu jeans, ponožky, punčochové zboží, pokrývky hlavy, rukavice, pláštěnky, šály, vázanky, motýlky, vaky na oděvy; (26) galanterní a prýmkařské zboží jako zipy, knoflíky, šněrovadla, háčky, poutka, stuhy, krajky, nášivky, spony a sponky k oděvnímu, obuvnickému, kloboučnickému a čepičářskému zboží a kravatám, tkaničky a tkanice. Jan Šťastník, Velká Michalská 189/11, Znojmo, 66902, Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice organizování sportovních sázek a číselných loterií, provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, vydavatelská činnost, nakladatelská činnost; (43) služby spojené s poskytováním občerstvení, poskytování občerstvení. SAZKA, a.s., K Žižkovu 4, Praha 9, 19093, Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 O , 18, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 43 O , 18, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 43 O , 35, 36, 39 ORFEUS (16) časopisy, knihy, publikace, reklamní prospekty, informační letáky, losy, propagační předměty jako jsou zejména tužky, kalendáře, plakáty, diáře, těžítka; (18) tašky, brašny, batohy; (24) ručníky; (25) trička, čepice; (28) hrací karty; (35) reklamní činnost, administrativní práce, automatizované zpracování dat; (36) pronájem bytových a nebytových prostor; (37) úklid; (41) organizování sportovních sázek a číselných loterií, provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, vydavatelská činnost, nakladatelská činnost; (43) služby spojené s poskytováním občerstvení, poskytování občerstvení. SAZKA, a. s., K Žižkovu 4, Praha 9, 19093, Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 ZLATÝ ORFEUS (16) časopisy, knihy, publikace, reklamní prospekty, informační letáky, losy, propagační předměty jako jsou zejména tužky, kalendáře, plakáty, diáře, těžítka; (18) tašky, brašny, batohy; (24) ručníky; (25) trička, čepice; (28) hrací karty; (35) reklamní činnost, administrativní práce, automatizované zpracování dat; (36) pronájem bytových a nebytových prostor; (37) úklid; (41) organizování sportovních sázek a číselných loterií, provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy, prodej losů a příjem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, vydavatelská činnost, nakladatelská činnost; (43) služby spojené s poskytováním občerstvení, poskytování občerstvení. SAZKA, a. s., K Žižkovu 4, Praha 9, 19093, Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 O , 18, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 43 STŘÍBRNÝ ORFEUS (16) časopisy, knihy, publikace, reklamní prospekty, informační letáky, losy, propagační předměty jako jsou zejména tužky, kalendáře, plakáty, diáře, těžítka; (18) tašky, brašny, batohy; (24) ručníky; (25) trička, čepice; (28) hrací karty; (35) reklamní činnost, administrativní práce, automatizované zpracování dat; (36) pronájem bytových a nebytových prostor; (37) úklid; (41) (9) nabíjecí agregáty pro elektrické baterie, zvuková poplašná zařízení, brýle, pouzdra na brýle, přístroje na zaznamenávání času, dálkové ovladače, magnetické, kompaktní a optické nosiče dat nahrané i nenabrané, hasicí přístroje, jističe, pojistky, tlakoměry, ochranné přilby, ochranné oděvy, ochranné rukavice, otáčkoměry, ochranné plachty, spínače, elektrické zámky, zapalovače cigaret do automobilu; (35) autobazar, zprostředkování obchodu s novými i ojetými vozidly, pomoc při

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 7 řízení obchodní činnosti, marketing, služby v oblasti telefonních dotazů, sekretářské služby, administrativní práce, obchodní a podnikatelské informace; (36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek, informace o pojištění; (39) pronájem vozidel, informace o dopravě. AAA DIRECT s. r. o., Lucemburská 1496/8, Praha 3, 13000, Šachta, Zmeškal & partneři Ing. Kratochvíl Václav, Radlická 28/663, Praha 5 O , 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (9) výpočetní technika všeho druhu včetně periferních zařízení a komunikačních zařízení, telekomunikační technika všeho druhu včetně interface pro spojení s výpočetní technikou, počítačehardware včetně počítačových doplňků, uživatelské počítače, přenosné počítače, mikropočítače, mikroprogramové vybavení, notebooky a laptopy, polovodiče, mikroprocesory, integrované obvody, sady počítačových čipů, základní desky počítače a přídavné desky, desky na počítačovou grafiku, hardware pro počítačovou síť, adaptéry pro počítačovou síť, přepínače, směrovače a vedlejší ústředny, počítačové periférie a elektronická zařízení pro použití s počítači, počítačové klávesnice, kulové ovládače, zařízení počítačové myši, počítačová vstupní zařízení, monitory, video přístroje, desky s plošnými spoji na video, produkty videosystémů, přístroje a zařízení pro záznam, zpracování, příjem, reprodukci, přenos, modifikaci, komprimování a dekomprimování, vysílaní, míšení a nebo rozšiřování zvuku, videozáznamů, obrázků, grafiky a dat, algoritmy na komprimování a dekomprimování dat, přístroje na zkoušení a kalibrování počítačových součástek, set-top boxes (část hardwaru spojeného s televizním přijímačem, jemuž umožňuje propojení s internetem, jinými kabelovými/digitálními zdroji a tak fungovat jako počítač), počítačové programy na řízení sítě, počítačové obslužné programy, systémový software na provoz počítačů, počítačové programy na záznam, zpracování, příjem, reprodukci, přenos, modifikaci, komprimování a dekomprimování, počítačové programy na vytváření webovských stránek, počítačové programy na přístup a použití internetu, přístroje pro zpracování informací, nosiče dat magnetické, magnetická média, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče software, videokazet, CD disky, kancelářská technika - tiskárny, telefony, faxy, kopírovací stroje, skartovače, přístroje a nástroje vědecké, přístroje a nástroje navigační, přístroje a nástroje geodetické a přístroje pro bezdrátovou telegrafii, přístroje fotografické, kinematografické, optické, včetně promítačů obrazů a zvětšovacích přístrojů, přístroje a nástroje k měření a vážení, přístroje a nástroje signalizační, přístroje a nástroje pro účely záchranné a učební, přístroje pro záznam a reprodukci mluveného slova, rozhlasové a televizní přijímače a vysílače, satelitní přijímače, gramofony, audiovizuální technika všeho druhu, magnetofony všeho druhu, kancelářské stroje děrovací, zařízení na zpracování dat, zapisovací pokladny a počítací stroje, přenosné propojovací mezičlánky pro hlavní počítače, měřící přístroje a nástroje, měřící přístroje se záznamovými prvky, měřiče elektřiny a elektrické měřící přístroje, elektrická a elektronická zařízení pro výpočet a předávání statistických údajů a informací, jakož i pro dohled, ověřování a dálkové ovládání průmyslových operací, informační systémy, elektrotechnické přístroje; (35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti, on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových souborech, pronájem reklamního času ve všech komunikačních médiích, poskytování obchodních informací pomocí internetu, zprostředkování internetového obchodu, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, hospodářské (ekonomické) prognózy, obchodní nebo podnikatelské informace, pronájem kancelářských strojů a zařízení, marketingové studie, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, odborné obchodní poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, průzkum trhu, překlad informací do počítačové databáze, statistické informace, přepisování, psaní na stroji, sekretářské služby, zpracování textů, účetnictví, vedení kartoték v počítači, styky s veřejností, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů apod., zajišťování předplatného novin a časopisů, reklama, propagace, inzerce, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; (37) montáž, údržba, instalace a opravy kancelářských strojů a zařízení, odrušování elektrických přístrojů, informace o opravách, služby opravářské, služby údržbářské, montáž, opravy, instalace elektrických strojů a přístrojů, opravy a instalace elektrických spotřebičů, montáž, instalace, servis, údržba a opravy počítačového vybavení a veškeré výpočetní techniky, opravy a instalace reprodukční techniky, servisní a montážní služby pro elektrické a elektronické přístroje a zařízení, instalace a montáž počítačových sítí; (38) provozování počítačových sítí, služby poskytované elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační služby), poskytování telekomunikačního připojení do světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do telekomunikačních sítí, telekonferenční služby, poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu, elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna informací a zpráv prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet, komunikace pomocí počítačových terminálů, budování a zajištění bezpečného provozu Informační a komunikační infrastruktury (IKI); (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních; (41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez možnosti kopírování), školení, vydávání textů s výjimkou reklamních a náborových, vyučování (výuka), vzdělávání, vzdělávací informace, prázdninové tábory (zábavné služby), poskytování (on-line) počítačových her z počítačových sítí, zábava s tím spojená; (42) tvorba software a programů, programování, software-návrhy, převod a konverze počítačových programů a údajů (kromě fyzické konverze), převod a konverze údajů a dokumentů z fyzických médií na elektronická média, tvorba a údržba počítačových stránek (WEB) pro zákazníky, hostování na počítačových stránkách (WEB), instalace počítačových programů, návrh počítačových systémů, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, tvorba WWW stránek, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, aktualizace počítačových programů, údržba počítačových programů, pronájem času na přístup do počítačových databází, elektronická grafická činnost v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních, pronájem počítačů, počítačového software, výpočetní techniky, regenerace počítačových dat, počítačové systémové analýzy, poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, konzultační a poradenská činnost v oblasti informatiky, grafický design, grafické návrhy, grafické práce včetně počítačové grafiky, počítačová úprava fotografie, inženýrské práce, projektování, studie projektů, vytváření a modelování 3D animací, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů apod., zhotovování kopií počítačových programů. (590) Barevná AT Computers a.s., Uhlířská 413/3, Ostrava - Slezská Ostrava, 71000, Ing. Pavel Nádvorník, Sokola Tůmy 1, Ostrava - Hulváky O , 36, 37, 42 DTZ (35) dražební služby; (36) odhady nemovitostí, odborné

9 8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) informační a konzultační služby v souvislosti s nebytovými či bytovými nemovitostmi, služby správy majetku a nemovitostí, služby správy kapitálu, pojistné a finanční služby, služby správy investic a portfolia, služby realitních kanceláří, služby zprostředkování hypoték, bankovní služby, správa majetku a nemovitostí, oceňování, výběr, akvizice nemovitostí, makléřské služby spojené s nemovitostmi, leasing, pronájem, nabídkové řízení, správa a hodnocení nemovitostí, služby financování, zařizování fondů, investiční poradenství, správa fondů, správa a vypořádávání aktiv, poradenské, informační a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb, včetně takových služeb, jež jsou poskytovány on-line z počítačové databáze nebo přes Internet; (37) technické prohlídky budov; (42) výzkum v oblasti bytových a nebytových nemovitostí, architektonické a stavební projektové služby, služby technického dohledu, příprava technických zpráv týkajících se bytových či nebytových nemovitostí, technické plánování a projektování vývojových trendů v oblasti nemovitostí, inženýrské práce, design v oblasti interiérů a zahrad, poradenské, informační a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb, včetně takových služeb, jež jsou poskytovány on-line z počítačové databáze nebo přes Internet. DTZ Holdings plc, One Curzon Street, London W1A 5PZ, GB Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář JUDr. Rott Vladimír, Nad Štolou 12, Praha 7 O , 28 O DUFFS (25) obuv, oblečení a oděvy; (28) potřeby pro gymnastiku a sport. Duffs International, Inc., 1281 Liberty Way, Vista, CA, US Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51, Brno , 9, 10, 11, 17, 21, 25, 35, 42, 44 (5) měkké a tvrdé kapsle obsahující plný sortiment farmaceutických přípravků pro humánní a veterinární užití, vitamíny, nutriční doplňky s léčebnými účinky, soustavy léků a to rychle rozpustné, ústně podávané dávkové formy obsahující plný sortiment farmaceutických přípravků, vitaminů, nutričních doplňků k léčebným účelům a bylinných doplňků, dezinfekční látky pro lékařské nástroje, dezinfekční látky pro všechny účely, dezinfekční látky na mytí rukou, lékařské a chirurgické obvazy, adhezivní pásky pro lékařské účely, prostředky k ošetření spálenin, prostředky k chirurgickému ošetřování, k ošetření ran, zdravotní ochranné polštářky, víceúčelové dezinfekční látky, dezinfekční látky pro lékařské nástroje, chirurgické obvazy, adhezivní obvazy, obvazy pro kožní rány, roztoky pro výplach ran a pro použití v respirační terapii, reagencie pro zpracování tkání k vědeckým, výzkumným, klinickým a lékařským laboratorním účelům, léčiva pro lékařské účely, radiologické kontrastní látky k lékařským účelům, soupravy obsahující léčiva k použití při přípravě radiofarmaceutik, radiofarmaceutika, nukleární farmaceutika, izotopy pro radioterapii (vše spadající do třídy 5); (9) počítačový software vztahující se k přípravě lékárenských receptů, počítačový software pro řízení inventury a přípravu a spravování propagace a objednávek pro lékárny, nemocnice, kliniky, alternativní pečovatelská centra a ostatní poskytovatele lékařské péče, počítačový software pro užití ve sběru, analýze, přípravě informačních a marketinkových dat ve zdravotní péči, ve farmacii, lékařství, pojištovnictví a v průmyslu vyrábějícím lékařské pomůcky, počítačový hardware, software a instrukční příručky v elektronické formě spolu s nimi prodávané pro počítačová střediska, uchovávání, sledování a sběr dat za účelem řízení inventury a fakturace, automatické stroje pro rozdělování medikace a dodávek, počítačový software pro řízení uvedených rozdělovacích strojů a pro sledování inventárních úrovní položek rozdělovaných těmito stroji, počítačový systém obsahující počítačové hardware a software, který poskytuje klinickým lékařům, pacientům a perzonálu zdravotní péče, informace pro možnost volby výběru zdravotní péče, zaznamenávání postupu medikace, webové klinické informace, informace o pacientech, vědecké a elektrické přístroje a vybavení, zejména centrifugy, horké plotýnky a trouby pro laboratorní použití, magnetické míchačky, šejkry baněk, elektrické zdířky, elektrické časoměřiče pro nemocniční a laboratorní použití, laboratorní sklo a zboží z plastů a to kádinky, lahvičky, pipety, zkumavky na kultury, testovací zkumavky, nádoby na vzorky, lahve, pipetové nástavce, mikroskopická sklíčka, mikroskopy, magnetické míchače, fioly, uzávěry, kalíšky, zátky a nádobky na vzorky, počítačový software pro využití při inventuře a správě materiálu za účelem vyloučení velkých skladovacích nákladů, udržování a rozdělování zásob, software pro spravování chirurgických nástrojů na poli zdravotní péče, indikátory a monitorovací zařízení k monitorování parních a ETO sterilizačních procesů, a to chemické indikační proužky, které určují zda chirurgický nástroj byl vystaven kompletnímu sterilizačnímu procesu, biologické a chemické testovací balíčky, které monitorují odstranění vzduchu z předem vakuovaného parního sterilizátoru a měří schopnost sterilizátoru usmrtiti rezistentní kmeny mikroorganizmů pomocí ethylenoxidové nebo parní sterilizace, váhy, elektronický CD-ROM katalog výrobků, charakterizující celou škálu zdravotnických, chirurgických a laboratorních zásob a zařízení, počítačový software k řízení a kontrole inventáře léčiv, teploměry pro lékařské laboratorní použití; (10) lékařské diagnostické testovací soupravy skládající se primárně ze skleněných zkumavek a fiol, měřících tyčinek úrovně tekutiny v nádobě, pipet, papírových a skleněných podložních sklíček, injekčních stříkaček, kalibrátorů a regulátorů, lahviček a médií pro kultury, stojanů pro reagenty, krevních filtrů, a to sérových separátorů, chirurgických tamponů, plný rozsah chirurgických přístrojů a nástrojů, a to příruční chirurgické nástroje, bioptické jehly a misky pro měkké tkáně a kostní dřeň, ortopedické zboží, a to závěsky na ruce, polohovadla těla, fixační dlahy, ortopedické trikotýny, chirurgické balíčky vyrobené na objednávku obsahující chirurgické nástroje, lékařské rukavice a jiné vybavení nutné pro chirurgické procesy, kyslíkové a respirační masky, petriho misky (misky k lékařským účelům), oční kapátka, zdravotnická nosítka, kompresní obvazy, elastické obvazy, ortopedické podpůrné obvazy, podnosy pro lékařské procedury k použití v diagnostice a léčení pacientů, přístroje k drenáži ran, přístroje k odsávání ran, zásobníkové banky, a to prázdné baňky vyrobené ze silikonu pro použití při odsávání exudátů z ran, pokrývky k udržování čistoty chirurgického nářadí, zařízení k reinserci jehel, počitadla jehel, zařízení používané k odstranění použitých jehel, sterilizační jednotky pro lékařské nástroje, lékařské sterilizační vaky a obaly k jednorázovému použití, teploměry pro lékařské laboratorní použití, berle, lůžkové mísy přizpůsobené pro zdravotní pacienty a k použití u postižených osob, urinály pro zdravotní pacienty, katetry a turnikety, chirurgické roušky, soupravy na mytí rukou před operací, přístroje pro transport a ukládání radioaktivních léčiv, radiologické lékařské implantáty, sáčky a obaly pro jednorázové použití pro sterilní vybavení k lékařským účelům, chirurgické implantáty, lékařské diagnostické přístroje, roušky pro použití zdravotnickým a laboratorním personálem, lékařské čepice, profesionální chirurgické pláště pro pacienty a zdravotní odborníky; (11) sterilizační jednotky pro lékařské nástroje; (17) guma, gutaperča, azbest, slída a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené v ostatních třídách, plasty v extrudované formě pro použití ve výrobě, ucpávací a izolační materiály, ohebné trubky nikoliv z kovu ; (21) kartáče a hřebeny na vlasy; (25) oděvy pro laboratoře a čisté prostory, laboratorní pláště, obuv, ponožky a stejnokroje pro pracovníky zdravotní péče, jednodílné overaly se zipy pro zdravotnické pracovníky, pokrývky hlavy, návleky na obuv pro použití v laboratořích a zdravotnických zařízeních; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby - nemocnice, lékárny, kliniky a jiné maloobchodníky se

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 9 zdravotnickými výrobky v oblasti lékárenské, radiofarmaceutické, zdravotní a kosmetické pomoci, na poli výrobků zdravotní péče, lékařských výrobků a chirurgických výrobků, služby poradenské a konzultační pro obchodní řízení lékáren, nemocnic, klinik, center alternativní péče, farmaceutických oddělení, aktualizování reklamních materiálů, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), obchodní a podnikatelské informace, inzerce poštou, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama pro třetí osoby, překlad informací do počítačových databází, obchodní průzkum, průzkum trhu, reklama, reklama on line v počítačové síti, reklamní agentury, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, statistické informace, marketingové studie, systematizace informací do počítačových databází, vedení podniku (poradenství), venkovní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (42) bakteriologický výzkum, biologický výzkum, chemický výzkum, výzkum v oblasti kosmetiky, výzkum v oboru strojírenství, design průmyslový, chemické analýzy, obalový design, aktualizace počítačových programů, instalace počítačových programů, počítačové systémové anylýzy, tvorba počítačových systémů, poradenství v oblasti počítačového hardware, údržba počítačových programů, technický průzkum, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), tvorba počítačových systémů, tvorba software, umísťování webových stránek, vývoj a výzkum nových výrobků; (44) farmaceutické poradenství, nemocnice (služby), sanatoria, zotavovny, soukromé kliniky nebo sanatoria, zdravotnická střediska, veterinární pomoc, zdravotní pěče, zdravotnická střediska. Cardinal Health Technologies, LLC, 2030 East Flamingo Road, Suite 260, Paradise Valley, NV, US Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 O , 30, 35 PRVNÍ VŘÍDELNÍ KARLOVARSKÉ OPLATKY (29) ořechy a oříšky zpracované, ovoce a zelenina konzervovaná, sušená, kandovaná a zavařená a zmražená, ovocné a zeleninové dřeně, marmelády a džemy, potravinářské doplňky a výživné extrakty zařazené ve tř. 29 a používané pro výživu nebo jako její přísada, mléko a mléčné výrobky, sójové a luštěninové výrobky a polotovary - v rámci této třídy; (30) pekařské, pečivárenské a cukrářské výrobky všeho druhu, zejména jemné pečivo, včetně jejich polotovarů a těsta, například zákusky, dorty, sladké a slané pečivo, sušenky, keksy, vafle, oplatky a suchary, čokoláda a čokoládové výrobky, například bonbóny, pralinky, želé, cukr, med, mouka, kukuřičné výrobky a polotovary, včetně jejich směsí, cereální výrobky a polotovary naturální, aromatizované, potahované a/nebo směsné, včetně extrudovaných, müsli, koření a aromatické přípravky do potravin, vyjma esencí a potravinářských olejů, pudingy, mražené pochutiny v rámci této třídy a zmrzlinové poháry, žvýkačky, káva, čaj, kakao, rostlinné výtažky do potravin, výrobky na bázi sojové a luštěninové mouky; (35) zprostředkování prodeje a nákupu výrobků v oboru potravinářských výrobků, inzertní a propagační činnost, včetně vydávání reklamních a náborových textů, organizování a provozování propagačních a/nebo komerčních výstav a akcí, včetně přehlídek výrobků a služeb, obchodní marketing a podnikové obchodní poradenství, direkt management, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní zastupování tuzemských a zahraničních firem, dovozní a vývozní obchodní agentura, správa obchodních zájmů třetích subjektů, informační, konzultační a poradenské služby v daných oborech. PHOBOS spol. s r.o., Vítězná 42, Karlovy Vary, 36000, Kupka Miroslav JUDr., Spalova 2261, Rakovník O , 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (1) chemické výrobky určené pro fotografii, rozmnožování, kopírování a pro tisk zařazené ve tř.1, vývojky, ustalovače, fixační činidla, ustalovací roztoky, fotografické senzibilizátory, vyvolávací materiál, fotografické filmy, fotografický papír, citlivý kopírovací papír, reprografické materiály citlivé na světlo, teplo a tlak, citlivý diazopapír (desky, filmy, fólie), elektrostatický citlivý papír (desky, filmy, fólie), ofsetový matricový papír (desky, filmy, fólie), termopapír, filmy pro PPC nebo OHP, TC (termo-chromové) filmy, chemické výrobky určené pro průmysl, vědu, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (složení), prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, tříslící materiály, lepidla pro průmysl; (2) tonery, termopásky pro tisk, tiskařské barvy, rozmnožovací barvy, tonerové kartridže pro kopírovací stroje, faxy, tiskařské stroje a tiskárny, tekuté slupovací tonery obsahující povrchově účinná agens, tiskařské pigmenty, tonery do kartridží, barviva do kartridží, tuše, inkousty, barviva do válečkových kazet, ostatní barvy, nátěry a laky, ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva, ostatní barviva, mořidla, přírodní pryskyřice v surovém stavu, kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce; (7) tiskařské stroje, stroje na výrobu tiskových desek, třídiče, zakladače, sešívací jednotky, stroje pro fotosazbu, stroje pro hlubotisk, fotosázecí stroje, třídicí stroje, zakládací stroje, sešívačky (stroje), části a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky, vzduchové čističky a vzduchové kompresory zařazené ve tř.7, čisticí zařízení neznečišťující prostředí zařazené ve tř.7, ostatní stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení (s výjimkou pro pozemní vozidla), zemědělské nástroje (s výjimkou ručně poháněných), líhně pro vejce; (9) elektrostatické, elektrofotografické, tepelné a fotografické kopírovací zařízení a stroje, třídičky, zakladače, automatické podavače dokumentů a sešívací jednotky pro výše uvedená zařízení ve tř. 9, fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje, projektory, filmové projektory, panoramatické projektory, diaprojektory, zvětšovací přístroje, pouzdra na všechny výše uvedené výrobky, vyměnitelné čočky a stativy, fotografické filtry, spouště uzávěrek, stojany a dálkoměry pro fotoaparáty, přístroje a zařízení na mikrofilmy včetně fotoaparátů na mikrofilmy, čtecích přístrojů (snímačů znaků), čteček/tiskáren, rozmnožovacích zařízení, tiskáren a zvětšovacích přístrojů, zobrazovací panely s tekutými krystaly, přístroje na nahrávání a přehrávání obrazu a zvuku, digitální fotoaparáty, zařízení pro zpracování dat, centrální řídicí jednotky (CPU), datové řídicí jednotky, paměťové jednotky, terminály pro vstup a výstup dat, diskové jednotky, diskové nosiče (magnetické a optické), faxovací přístroje, kopírovací zařízení, faxy a tiskárny umožňující dálkový přenos prostřednictvím telefonních linek, automatické podavače dokumentů a sešívací jednotky pro výše uvedené přístroje a zařízení, hlásiče plynu (alarmy), pátrací a výstražná zařízení úniku plynu v místnosti, plynoměry a vodoměry, elektronické dotekové tabule, dotekové tabule s tiskárnou, textové procesory, tiskárny, podavače listů, sešívací jednotky a typová kolečka pro výše uvedené výrobky, polovodiče, integrované obvody včetně monolitních a hybridních integrovaných obvodů, LSI (obvody s velkou integrací) a VLSI (obvody s rozsáhlou integrací), telefonní přístroje a telefonní ústředny, audiovizuální telefonní systémy, software, počítačový software, počítačové programy, kopírovací stroje, filtry s elektrickými komponenty používané pro fotografické účely, filtry ultrafialových paprsků pro fotografické účely a filtry pro dýchací masky, exponované filmy, kazety na filmy, filmové čočky, filmové matrice, přístroje a nástroje na zpracování filmů, filmové projektory, filmové záznamové zařízení, filmová plátna, filmové prohlížečky, pásky magnetické, pásky pro zvukové záznamy, pásky na čištění nahrávacích hlav, videokazetové

11 10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) pásky a videopásky, počítače, přístroje a nástroje na zpracování dat, periferní zařízení pro počítače a pro zařízení na zpracování dat, myši, modemy, multifunkční stroje pro tištění, kopírování, zasílání a/nebo přijímání faxových zpráv, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, videohry, videomixážní pulty, přístroje a zařízení, obrazové monitory, videomultiplexové přístroje a zařízení, obrazové ladiče, elektrické a elektronické přístroje a nástroje pro ukládání, uchovávání, vyhledávání, vstup, výstup nebo přenos dat, varovná a poplašná signální zařízení (alarmy), měřicí přístroje a zařízení, části a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky, digitální tiskárny, plotry, CAD/CAM, videotiskárny, videokamery, skenery, optické přístroje pro ukládání souborů, skenery čárkových kódů, čtecí zařízení čárkových kódů, filmy pro PPC nebo OHP, recyklační kopírovací stroje, TC (termo-chromové) filmové tiskárny, faxové poštovní systémy, mincovní přístroje (registrační pokladny, stroje na počítání a třídění mincí), systémy a mechanismy pro kódované karty, fontové a obrazové datové soubory (tzv.knihovny) na nosičích, přístroje na karaoke, senzory, ostatní přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince, počítací stroje, hasicí přístroje; (10) přístroje na čištění ústní dutiny s impulzním vstřikováním vody určené pro čištění zubů a dásní, chirurgické, lékařské, zubní a veterinární přístroje a nástroje, zejména přístroje určené na zubní hygienu, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran; (11) klimatizace pro vozidla, klimatizační přístroje a zařízení, zařízení na chlazení vzduchu, zařízení na osvěžení vzduchu, vzduchové sušiče, zařízení na filtraci vzduchu, zařízení a stroje na čištění vzduchu, ohřívače vzduchu, vzduchové sterilizátory, vzduchové čističe s dezodorizační funkcí k odstranění zápachu a špatného vzduchu pro použití v domácnostech nebo kancelářích, koupací vany, lázeňské vany, plynové kondenzátory (nikoli jako části strojů), zařízení pro klimatizaci, pece zubařské, přístroje na odstraňování zápachu (nikoli pro osobní potřebu), zařízení na odsolování mořské vody, vysoušecí zařízení, dezinfekční zařízení (nikoli pro lékařské účely), dezinfekční kontejnery pro toalety, destilační přístroje, destilační zařízení, přístroje a zařízení na sušení, zařízení na sušení krmiva, ventilátory, ventilátory jako součásti větracích zařízení, přiváděcí zařízení k vytápěcím a teplárenským kotlům, filtry (části zařízení pro domácnost a průmysl), klimatizační filtry, filtry na pitnou vodu, plynové generátory, čističe plynu (části plynového zařízení), přístroje na čištění plynu, sušiče na vlasy, zařízení na sušení rukou pro umývárny, držáky na lampy a svítidla, automobilové reflektory, krby, tepelné akumulátory, výměníky tepla (nikoli jako části strojů), tepelná čerpadla, tepelné regenerátory, teplovzdušná zařízení, teplovzdušné fitinky a vybavení pro lázně, teplovzdušné trouby, stolní vařiče, ohřívací lahve, zvlhčovače vzduchu na radiátory ústředního topení, hydranty, lampy, elektrické sušičky prádla, prádelní kotle, ventily na regulaci hladiny v nádržích, difuzéry světla - rozptylovače, jaderné reaktory, ozdobné fontány, pasterizační přístroje, benzínové hořáky, polymerizační zařízení, regenerátory tepla, regulační příslušenství pro vodní nebo plynová zařízení a potrubí, regulačně-bezpečnostní přídavná zařízení pro plynová zařízení, regulačně-bezpečnostní přídavná zařízení pro plynová potrubí, regulačně-bezpečnostní přídavná zařízení pro vodovodní zařízení, přihříváky vzduchu, grily, bezpečnostní příslušenství pro vodovodní nebo plynová zařízení a potrubí, bezpečnostní lampy, sanitární (toaletní) přístroje a zařízení, sprchy, zařízení na změkčování vody, solární kolektory, solární pece, sterilizátory, přístroje na opalování (solária), kohoutky a kohouty pro potrubí, termostatické ventily (části topných zařízení), větrací zařízení a přístroje, větrací zařízení pro vozidla, ventilační zařízení (digestoře) včetně ventilačních zařízení (digestoří) pro laboratoře, umyvadla (části sanitárního zařízení), vodovodní těsnění (těsnicí kroužky), kotle pro prádelny, splachovací záchody, vodovodní potrubní zařízení, vodovodní zařízení, zařízení na filtrování vody, splachovací zařízení, přístroje na ohřívání vody, zařízení pro přívod vody, zařízení na úpravu vody, zařízení a stroje na čistění a úpravu vody, zařízení a přístroje na změkčování vody, sterilizátory vody, zařízení na dodávku vody (zásobníky vody), automatická zavlažovací zařízení, přístroje pro víření vody, alkalické ionizační zařízení pro úpravu vody, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, vaření, přístroje chladicí, přístroje pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; (14) hodiny, hodinky, barometry, stopky, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, části a příslušenství pro výše uvedené výrobky, vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto materiálů nebo jimi potaženými, nejsou-li uvedeny v jiných třídách, klenoty, bižuterie, drahokamy; (16) papír, výrobky z papíru, xerografický papír, rozmnožovací stroje a jejich přídavná zařízení, kazetové pásky do tiskáren, hladký (nepotištěný) papír, psací stroje, pásky do psacích strojů, tuše, inkousty, rozmnožovací papír, dopisní papír a další papírenské výrobky, tištěné publikace, noviny, časopisy, matricový papír (archy, filmy, fólie), rozmnožovací (blánový) matricový papír (archy, filmy, fólie), drtičky a skartovací stroje (kancelářské potřeby), lepenka a výrobky z lepenky (nezařazené do jiných tříd), tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (21) elektrické zubní kartáčky, náčiní a nádobí pro domácnost a kuchyň (nikoli z drahých kovů nebo jimi potažené), hřebeny a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiály pro výrobu kartáčů, čisticí potřeby, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), skleněné zboží, porcelán, hrnčířské zboží, hliněné zboží a kamenina, neobsažené v jiných třídách; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti, získávání obchodních nebo podnikatelských informací, venkovní reklama, kanceláře dovozní a vývozní, komerční informační kanceláře, analýzy nákupních cen a nákladů, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, fotokopírování, kopírování dokumentů pro třetí osoby, oceňování nebo odhady lesního dřeva (nepokáceného), zprostředkovatelny práce, pronájem kancelářských strojů a zařízení, statistické informace, vedení účetních knih, sestavování výpisů z účtů, revize účtů (audit), obchodní, podnikatelské a organizační poradenství, personální poradenství, poradenství při vedení podniků, příprava inzertních sloupků, psaní na stroji, předvádění zboží, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, rozmnožování (reprodukce) dokumentů, aktualizování reklamních materiálů, distribuce vzorků zboží, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, dražby, marketingové studie, obchodní nebo podnikatelské oceňování, obchodní nebo podnikatelský průzkum, lokalizace nákladních vozů pomocí počítače, pronájem propagačních a reklamních materiálů, poradenství v obchodní činnosti, vydávání reklamních, náborových, propagačních a inzertních textů, reklama, propagace, inzerce, rozhlasová reklama a inzerce, rozhlasová komerční reklama, obchodní nebo podnikatelský výzkum, styk s veřejností, stenografické služby, televizní reklama a inzerce, přepisování, aranžování výkladů, reklamní agentury, poradenské služby v oblasti řízení obchodní nebo podnikatelské činnosti, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, klasifikace nebo třídění vlny, průzkum trhu, vedení kartoték pomocí počítačů, odborné obchodní nebo podnikatelské poradenství, hospodářské nebo ekonomické prognózy, pořádání výstav pro komerční nebo reklamní účely, poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, průzkum veřejného mínění, příprava mezd a výplatních listin, nábor zaměstnanců, přemisťování podniků, provozů a podnikání, pronájem reklamních ploch, podpora a propagace prodeje (pro třetí osoby), sekretářské služby, příprava a vyhotovení daňového přiznání, telefonní vzkazy pro nepřítomné účastníky, zpracování textů, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele), reklama prostřednictvím zásilkové služby, šíření reklamy nebo inzerce on-line prostřednictvím elektronické komunikační sítě (pro jiné), správa hotelů, správa uměleckých agentur, kompilace informací do počítačových databází, systemizace informací pro počítačové databáze, pořádání veletrhů pro komerční nebo reklamní účely, propagace výrobků a služeb třetích osob přípravou a umístěním inzerátů a reklam v elektronických časopisech přístupných prostřednictvím globální počítačové sítě, pronájem fotokopírovacích strojů a tiskáren; (36) uzavírání havarijních a úrazových pojistek, splácení půjček, služby pojistného matematika, pronájem nemovitostí, makléřství, jednatelství, služby úvěrových ústavů a bank, služby realitních kanceláří,

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 11 služby realitních agentů, zprostředkování nemovitostí, služby agentur pro inkasování pohledávek, zprostředkování pojištění, celní služby, uzavírání pojistek, bankovnictví, oceňování a odhady nemovitostí, shromažďování prostředků na dobročinné účely, služby investičních fondů, kapitálové investice, investování do fondů, služby související se záručními listinami, s doklady o složení kauce nebo s dluhopisy, garance, záruky, služby ručitelů, směnárenské služby, vydávání cestovních šeků, clearingové služby, služby zúčtovacích bank poskytujících bezhotovostní platební operace, úschovní služby (úschova v bezpečnostních schránkách), organizování sbírek, půjčky (financování), vyměřování daní, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti), faktorování (financování splátkových obchodů), správa svěřeného majetku, správa cizího majetku, finanční služby, spravování financí, zástavní (záruční) půjčky, provozování zastaváren, správa nemovitostí, správa nájemných domů, uzavírání pojistek pro případ požáru, pronájem bytů, pronájem farem, uzavírání nemocenských a zdravotních pojistek, uzavírání námořních pojistek, poskytování hypoték, služby spořitelen, financování nákupu na splátky, burzovní makléřství, makléřské služby provozované v souvislosti s akciemi, cennými papíry, obligacemi, dluhopisy, uzavírání životních pojistek, služby ubytovacích agentur, finanční analýzy, oceňování starožitností, oceňování uměleckých děl, ověřování šeků, finanční poradenství, poradenství v oblasti pojištění, služby týkající se kreditních karet, služby týkající se debetních karet, elektronický převod kapitálu, finanční informace, informace o pojištění, oceňování šperků, oceňování numismatických sbírek, inkasování nájemného, oceňování poštovních známek, vydávání kuponů, známek, poukázek, úschova cenností, kurzovní záznamy na burze (kotace), vydávání kreditních karet, pronájem kanceláří (nemovitosti), vyplácení důchodů, sponzorování; (37) údržba nábytku, opravy fotografických přístrojů, instalace a opravy elektronických spotřebičů, instalace a opravy výtahů a zdviží, asfaltování, údržba a opravy motorových vozidel, mytí automobilů, údržba a opravy letadel, čištění budov (interiérů), praní, čištění, čištění a opravy bojlerů, údržba a opravy hořáků a kahanů, pronájem buldozerů, instalace, údržba a opravy kancelářských strojů a zařízení, instalace a opravy požárních hlásičů (alarmů), instalace a opravy poplašných systémů proti vloupání, čalounické opravy, údržba a opravy trezorů a pancéřových komor, pronájem stavebního zařízení, stavba lodí, renovace oděvů, instalace a opravy topných zařízení, opravy obuvi, kominické služby, údržba a opravy bezpečnostních schránek, instalace a opravy klimatizačního zařízení, stavebnictví, stavitelství, provádění staveb pod vodou, stavební dozor, opravy šatstva, údržba, čištění a opravy kůže, instalace kuchyňského zařízení, demolice budov, antikorozní úprava, dezinfikování, malování, lakování a opravy vývěsných štítů, dopravních značek apod. stavby a opravy skladů, utěsňování budov, mandlování, pronájem bagrů a rypadel, čištění oken, opravy a údržba promítacích přístrojů, instalace a údržba pecí, údržba, čištění a opravy kožešin, mazání vozidel, čištění oděvů, opravy hodin a hodinek, stavby továren, instalace a opravy zavodňovacího zařízení, izolace budov a staveb, mytí vozidel, praní prádla, mytí a praní, instalace, údržba a opravy strojního zařízení, zednické a kamenické služby, restaurování nábytku, stavby přístavních hrází a vlnolamů, žehlení oděvů, stavby a údržba ropovodů, plynovodů apod., tapetování, opravy deštníků a slunečníků, čalounění, malování a natírání interiérů a exteriérů, čištění a broušení pemzou, kytování, tmelování, sádrování, štukování, klempířské a instalatérské práce, leštění vozidel, opravy čerpadel a pump, stavby přístavů, správka oděvů, hubení krys (deratizace), protektorování pneumatik, instalace a opravy mrazicího zařízení, žehlení prádla, cínování (opětovné), nýtování, antikorozní úprava vozidel, služby autoservisů, instalace a opravy telefonů, údržba vozidel, lakování, čištění vozidel, opravy vozidel, pronájem čisticích strojů, hubení hmyzu a škůdců (s výjimkou pro zemědělské účely), truhlářství a opravy truhlářských výrobků, montáže lešení, zednické práce, praní plenek, chemické čištění, informační služby týkající se staveb, informační služby týkající se oprav, broušení nožů, důlní těžba, povrchová těžba, cestářství (dláždění), pískování, opravy prováděné pod vodou, čištění budov (fasád, vnějších povrchů a ploch), vulkanizace pneumatik (opravy), vrtání studní, šachet a dolů, výstavba obchodních stánků a prodejen, instalace, údržba a opravy počítačového hardwaru, kopírovacích strojů a zařízení, faxů a tiskáren, odrušování elektrických přístrojů, obnova motorů a strojů (opotřebených nebo částečně zničených), pronájem jeřábů (stavební vybavení), pronájem počítačového hardwaru, pronájem tiskáren, pronájem silničních zametacích vozů, pokrývačské práce, výroba umělého sněhu, asanace a vyklízení podkroví, půd, chodeb a sklepů, čištění ulic; (38) zasílání telegramů, rozhlasové vysílání, zasílání zpráv, zasílání faxových zpráv, televizní vysílání, přenos telegramů, telegrafické služby, komunikace pomocí telegrafu, telefonické služby, komunikace pomocí telefonu, telexové služby, služby tiskových agentur, vysílání kabelové televize, komunikace pomocí mobilních telefonů, komunikace pomocí počítačových terminálů, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítačů, elektronická pošta, přenos faxem, poskytování informací o telekomunikacích, pagingové služby poskytované prostřednictvím rádia, telefonu nebo jiných elektronických komunikačních prostředků, pronájem přístrojů a zařízení pro zasílání zpráv, pronájem telekomunikačního zařízení (např. telefonů, faxů), komunikace pomocí sítí optických vláken, síťové konference (služby dálkových konferencí), pronájem faxů, pronájem modemů, pronájem telekomunikačních přístrojů a vybavení, pronájem telefonů, přenos pomocí satelitů, poskytování vícenásobného uživatelského přístupu ke globální počítačové informační síti; (39) služby turistických kanceláří (s výjimkou služeb souvisejících s rezervací hotelů), doprovázení cestujících a turistů, zásobování vodou, letecká doprava, převozy sanitkou, odtahování vozidel při poruchách, pronájem automobilů, automobilová doprava, autobusová doprava, přeprava výletními loděmi, pronájem člunů, lodí a loděk, rozbíjení ledu, silniční doprava nákladů, záchrana lodí, říční nákladní doprava, překládka, dovoz, rozvážka, železniční doprava, pronájem koní, doručování balíkových zásilek, služby nosičů, balení (paketování) zboží, zprostředkování námořní dopravy, pořádání okružních plaveb a výletů, turistické okružní prohlídky, vykládání nákladu, doručování zboží, skladování zboží, rozvod vody, rozvod elektřiny, obsluha zdymadel, parkování automobilů, skladování, uskladňování ve skladech, pronájem skladů, lodní trajektová doprava, říční doprava, nákladní lodní doprava, pronájem lodí, pronájem garáží, doprava potrubím, pronájem parkovacích ploch, pronájem chladicího zařízení, pronájem vozidel, pronájem autokarů a autobusů, pronájem nákladních vozidel, kamionů a tahačů, přeprava nábytku, dopravní služby, lodní doprava, pořádání cest, osobní doprava, služby pilotů a lodivodů, vlečné služby (remorkáž), vyprošťování lodí, rezervace místenek, vyprošťování dopravních prostředků, taxidoprava, tramvajová doprava, služby dopravců a speditérů, námořní doprava, přeprava cenností s doprovodem, přeprava turistů a cestujících, doprava a skladování odpadků a odpadu, stěhovací služby, uskladnění lodí, zprostředkování přepravy nákladu (zasílatelství), zprostředkování dopravy, služby řidičů, kurýrní služby (dokumenty nebo zboží), informační služby týkající se skladování, informační služby týkající se dopravy, pronájem potápěčských zvonů (kesonů), pronájem skafandrů a potápěčských obleků, pronájem skladovacích kontejnerů, pronájem nosičů na vozidla, záchranné služby v dopravě, dopravní rezervace, cestovní rezervace, záchranné služby prováděné pod vodou, balení zboží (balicí služby), doručování zpráv a vzkazů, doručování novin a časopisů, dodávka zboží poštou, rozvod energie, pronájem závodních vozů, pronájem invalidních vozíků; (40) broušení, zpracování kinematografických filmů, čištění vzduchu, magnetizace, apretace textilií, konečná úprava papíru, stříbření (plátování stříbrem), bělení látek a tkanin, zpracování dřeva, lemování nebo obšívání látek a oděvů, pájení (letování), služby dámských krejčovství, kadmiování, kalandrování tkanin, vypalování keramiky nebo kameniny, barvení obuvi, chromování, pokovování, barvení kůže, zpracování kožešin, stříhání látek (střihová služba), tisk vzorů (potisky), vyvolávání fotografických filmů, zlacení, úprava vody, elektrolytické pokovování, cínování, zpracování kožešin na zakázku, kovářství, protimolová úprava kožešin, frézování, lisování ovoce, uzení potravin, galvanizace, rytectví, gravírování, vodovzdorná úprava látek a oděvů, vodovzdorná úprava tkanin, ohnivzdorná úprava látek a textilu, nemačkavá úprava oděvů, zpracování vlny, laminování, mletí, úprava a zpracování kovů, kalení kovů, mlynářství, niklování, snování, koželužství, leštění třením, knihařství, vazby publikací, hoblování, sedlářské práce, služby pánských krejčovství, vydělávání kůží, preparování živočichů, služby spojené s

13 12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) barvením, barvení textilu a textilií, údržba a úpravy textilií, protimolová úprava textilií, barvení látek, zpracování papíru, foukání skla, litografické tisky, tiskařské služby, fotosázecí služby, ofsetový tisk, sítotisk, půjčování (pronájem) pletacích strojů, vyklízení a likvidace (sešrotování) odpadu a nepotřebných věcí, třídění odpadu a recyklovatelného materiálu; (41) výcvik zvířat, pronájem a půjčování filmových promítaček a jejich příslušenství, služby filmových studií, tělesná výchova, pronájem dekorací, provozování rekreačních zařízení, rozhlasová zábava, vydávání textů (s výjimkou reklamních nebo náborových), výuka, vzdělávání, pronájem zvukového nahrávacího zařízení a audionahrávek, půjčování kinofilmů, pronájem a půjčování kinematografických filmů, filmová produkce, vydávání libret, pronájem a půjčování rozhlasových a televizních přijímačů, výroba rozhlasových a televizních programů, divadelní produkce, výroba divadelních a jiných zábavných představení a pořadů, televizní zábava a estrády, pronájem a půjčování jevištních dekorací a kulis, provozování zoologických zahrad, provozování školek a dětských jeslí, praktický výcvik (předvádění), služby nahrávacích studií, informace o možnostech rekreace, pronájem a půjčování potápěčské výstroje, pronájem a půjčování sportovního vybavení (s výjimkou dopravních prostředků), pronájem stadionů a sportovišť, pronájem a půjčování videorekordérů, půjčování videokazet, pořádání a řízení seminářů, konferencí a kongresů, služby sportovních táborů, pořádání a řízení sympozií, měření času (časomíra) při sportovních závodech, produkce videofilmů, provozování internátních škol, pořádání a řízení kurzů (výcvik), postsynchrony, náboženská výchova, fotografování, pronájem a půjčování audio zařízení, pronájem osvětlovacího zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem tenisových kurtů, pronájem a půjčování videokamer, psaní scénářů, redigování videokazet, redigování optických disků, provozování počítačových her přístupných na otevřené síti pro síťové uživatele, poskytování zařízení pro výstavy, poradenství pro volbu povolání, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství, překladatelské služby, interpretace posunkové řeči, nahrávání videokazet, nahrávání mikrofilmů; (42) chemické analýzy, analýzy pro využití ropných polí, architektura, správa autorských práv, bakteriologie, bakteriologický výzkum, služby související s využitím patentů, redigování psaných odborných textů, služby v oblasti chemie, chemický výzkum, architektonické poradenství, projektování, technický výzkum, právní služby, testování ropných vrtů, výzkum v oblasti kosmetiky, design interiérů, průmyslový design, testování materiálů, technické projektové studie, geologický dozor a expertizy, dozor a expertizy týkající se ropných polí, inženýrské práce, průzkum a expertizy, genealogický výzkum, inženýrské výkresy, předpověď počasí, právní průzkum, zeměměřičství, pronájem počítačů, informace o módě, počítačové programování, ropný průzkum, fyzikální výzkum, výzkum v oboru strojírenství, testování tkanin a textilu, geologický průzkum, geologický výzkum, ověřování pravosti uměleckých děl, kalibrace (měření), design počítačového softwaru, aktualizace počítačového softwaru, poradenství v oblasti počítačového hardwaru, oděvní návrhářství, grafický design, pronájem přístupového času k počítačové databázi, poskytování licencí k duševnímu vlastnictví, kontrola kvality, pronájem počítačového softwaru, výzkum a vývoj (pro třetí osoby), navrhování (průmyslový design), průzkum prováděný pod vodou, poradenství v oblasti duševního vlastnictví, arbitrážní služby, obnova počítačových dat, údržba počítačového softwaru, analýzy počítačových systémů, poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, pronájem přístupového času k počítačům pro manipulaci dat, biologický výzkum, plánování městské výstavby (urbanismus), počítačové služby, zejména tvorba a správa webových sitů pro třetí osoby, počítačové služby, zejména design a realizace webových stránek pro třetí osoby, počítačové služby, zejména design a realizace webových sitů pro třetí osoby, hosting webových sitů (třetích osob) na počítačovém serveru na globální počítačové síti, počítačové služby, zejména poskytování vyhledávacích nástrojů pro získávání dat na globální počítačové síti, registrace doménových jmen za účelem identifikace uživatele na globální počítačové síti, obalový design, pronájem počítačového hardwaru; (43) poskytování hotelového ubytování, cateringové služby, služby související s provozováním domovů důchodců, služby bufetů a samoobslužných jídelen, provozování kempů a poskytování jejich vybavení, služby závodních jídelen, pronájem přechodného ubytování, pronájem automatů (nápoje a drobné občerstvení), služby související s provozováním penziónů, služby související s provozováním turistických nocleháren, služby související s provozováním hotelů, služby související s provozováním dětských jeslí, služby související s provozováním restaurací, rezervace penziónů, rezervace hotelů, služby samoobslužných restaurací, služby snack-barů, služby související s provozováním penziónů pro zvířata, služby související s péčí o děti, služby denních barů, služby stolníků, ubytovací služby pro prázdninové tábory, pronájem (půjčování) přenosných staveb/budov, rezervace přechodného ubytování, služby související s provozováním motelů, půjčování židlí, stolů, stolního prostírání, jídelního a nápojového skla, pronájem jednacích místností, půjčování stanů; (44) chov zvířat, služby zahradní architektury, služby veřejných lázní pro hygienické účely, služby parních lázní, služby salónů krásy, služby zdravotnických středisek, neurologické služby (chiropraktika), služby kadeřnických salónů, zhotovování věnců, služby ozdravoven, služby zotavoven, nemocniční služby, zdravotní péče, zahradnické služby, zahrádkářské služby, pronájem zemědělského nářadí, přístrojů a zařízení, masáže, lékařské služby, služby optiků, služby rostlinných školek, služby fyzioterapeutů, psychologické testy, služby sanatorií, veterinární služby, stomatologické služby, služby soukromých léčeben a sanatorií, letecké a pozemní rozprašování hnojiv a jiných zemědělských chemických látek, úprava zvířat (např. stříhání, česání), služby krevních bank, aranžování květin, služby hospiců, údržba trávníků, manikúra, služby porodních asistentek, ošetřovatelské služby (léčebné), lékárenské poradenství, plastická chirurgie, léčení (záchrana) stromů, hubení škůdců v zemědělství, hubení plevele, úprava a péče o zvířata chovaná v domácnosti, implantace vlasů, služby psychologů, pronájem sanitárního a zdravotnického vybavení a příslušenství, zemědělské a lesnické služby; (45) služby osobních strážců, poradenství v oblasti bezpečnosti, doprovod (do společnosti), služby detektivních kanceláří, seznamovací služby, služby nočních hlídačů, opatrování, otevírání bezpečnostních zámků, psaní osobních dopisů, půjčování společenských a večerních šatů a obleků, kremace, pátrání po nezvěstných osobách, vykonávání pohřbů, služby pohřebních ústavů, půjčování oděvů, půjčování obleků a kostýmů, půjčování stejnokrojů, služby strážních hlídek, služby sňatkových kanceláří, předmanželské a manželské poradny, sestavování horoskopů, hašení požárů, pořádání náboženských setkání. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář JUDr. Korejzová Zdeňka, Spálená 29, Praha 1 O O , 35, 41 Yoplait - Harmonie (29) jogurty, mléčné dezerty. YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES, 170 bis boulevard du Montparnasse, Paris, 75014, FR Společná advokátní kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři JUDr. Pavel Zelený, advokát, Hálkova 2, Praha 2 (16) kalendáře, tiskoviny; (35) personální poradenství,

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 13 poradenství při vedení podniku, obchodní a podnikatelské poradenství, reklama, psychologické testování při výběru zaměstnanců, zaměstnanci - nábor; (41) vzdělávání, výchovné služby, vzdělávací informace, organizace a vedení seminářů, organizace a vedení konferencí, vydávání knih. PYRAMIDA CONSULTING SPOL. S R.O., Na Lukách 2, Brno - Židenice, 61500, O , 35, 41 (16) kalendáře tiskoviny; (35) personální poradenství, poradenství při vedení podniku, obchodní a podnikatelské poradenství, reklama, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, zaměstnanci - nábor; (41) vzdělávání, výchovné služby, vzdělávací informace, organizace a vedení seminářů, organizace a vedení konferencí, vydávání knih. RYRAMIDA CONSULTING SPOL. S R.O., Na Lukách 2, Brno Židenice, 61500, O , 17, 21 (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů v deskách i rolích, potištěné i nepotištěné, jednovrstvé, vícevrstvé, vlnité či extrudované a zařazené v této třídě, papírové a lepenkové výrobky se základní strukturou voštin a sendvičů, papírové a lepenkové výrobky pro užití v balicí a obalové technice, fóliované i nefóliované, jako jsou pytle, sáčky, krabice, bedny, kontejnery, palety, obaly na lahve a na průmyslové zboží, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru a lepenky, jako jsou etikety kromě textilních, kelímky papírové na mléčné výrobky, toaletní papír, papírové utěrky, ubrusy, ubrousky, ručníky, kapesníky, tiskoviny, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační letáky, plakáty, prospekty, pohlednice, mapy, průvodce, dopisní obálky, přání, novoročenky, kalendáře, samolepky, obtisky, vystřihovánky, omalovánky, kartičky, papírové kancelářské a školní potřeby, jako jsou sešity, skicáky, učebnice, skripta, pracovní plány, učební rozvrhy, bloky, záznamní knihy, účetní knihy a účetní doklady, rychlovazače, zakládací desky, pořadače, adresáře, tiskárenské a kartonážní výrobky, jako jsou deníčky, diáře, památníky, kroniky, knižní desky, visačky, papírové tabule, krabičky lepenkové nebo papírové na cukrovinky či drobné dárky, balicí a fixační fólie z plastických hmot, sáčky, pytle a vaky z těchto materiálů, lepidla adhezní pro kancelářské účely a použití v domácnosti, papírové odnosné tašky - vše v rámci této třídy; (17) fólie z plastických hmot (kromě balicích fólií), vázací, fixační a samolepicí pásky, tmely těsnicí; (21) tácky a podnosy pro rychlé občerstvení. SACK s.r.o., Školní 207, Slavkov, 74757, Patentová kancelář Ing. Soukup Petr, Švédská 3, Olomouc (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů v deskách i rolích, potištěné i nepotištěné, jednovrstvé, vícevrstvé, vlnité či extrudované a zařazené v této třídě, papírové a lepenkové výrobky se základní strukturou voštin a sendvičů, papírové a lepenkové výrobky pro užití v balicí a obalové technice, fóliované i nefóliované, jako jsou pytle, sáčky, krabice, bedny, kontejnery, palety, obaly na lahve a na průmyslové zboží, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru a lepenky, jako jsou etikety kromě textilních, kelímky papírové na mléčné výrobky, toaletní papír, papírové utěrky, ubrusy, ubrousky, ručníky, kapesníky, tiskoviny, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační letáky, plakáty, prospekty, pohlednice, mapy, průvodce, dopisní obálky, přání, novoročenky, kalendáře, samolepky, obtisky, vystřihovánky, omalovánky, kartičky, papírové kancelářské a školní potřeby, jako jsou sešity, skicáky, učebnice, skripta, pracovní plány, učební rozvrhy, bloky, záznamní knihy, účetní knihy a účetní doklady, rychlovazače, zakládací desky, pořadače, adresáře, tiskárenské a kartonážní výrobky, jako jsou deníčky, diáře, památníky, kroniky, knižní desky, visačky, papírové tabule, krabičky lepenkové nebo papírové na cukrovinky či drobné dárky, balicí a fixační fólie z plastických hmot, sáčky, pytle a vaky z těchto materiálů, lepidla adhezní pro kancelářské účely a použití v domácnosti, papírové odnosné tašky - vše v rámci této třídy; (17) fólie z plastických hmot (kromě balicích fólií), vázací, fixační a samolepicí pásky, tmely těsnicí; (21) tácky a podnosy pro rychlé občerstvení. SACK s.r.o., Školní 207, Slavkov, 74757, Patentová kancelář Ing. Soukup Petr, Švédská 3, Olomouc O , 17, 21 O , 16, 38, 41 (9) veškeré nosiče informací v rozsahu třídy 9; (16) tiskoviny, periodické a neperiodické publikace, např. knihy a časopisy, katalogy, plakáty, fotografie, kalendáře, samolepky; (38) vysílání televizních programů; (41) školení, vydavatelská a nakladatelská činnost. Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, 14070, O , 41, 43 SKY TEAM- STARÁME SE VÍCE O VÁS (39) doprava, balení a skladování zboží; (41) výchova, vzdělávání, zábava sportovní a kulturní aktivity; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. GUARDANT, Inc., 1201 Peachtree St., N.E., Suite 1240, Atlanta, GA, US Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2

15 14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) O , 16, 25, 26, 34, 35, 41 TRUCK SERVICES (9) nosiče informací, zejména se záznamem zvuku a obrazu, zvláště,záznamová a přenosová média, jako jsou audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní disky, zejména se záznamem zvuku a obrazu, software; (16) předměty z papíru jako kalendáře, pohledy, kancelářské potřeby jako jsou tužky, pera a jiné spadající do této třídy, zejména pro účely dárkové, upomínkové a reklamní, tiskoviny a polygrafické výrobky všeho druhu, např. časopisy, periodika a knihy, brožury, plakáty, programy, vstupenky, letáky, katalogy, fotografie, studijní a konferenční materiály např. sborníky a sylaby, periodické tiskoviny; (25) oděvy, zejména čepice se štítkem, čelenky, bundy sportovní, barety, kombinézy, košile, sluneční kšilty, pokrývky hlavy a jiné, spadající do této třídy, zejména pro účely dárkové, upomínkové a reklamní; (26) předměty z textilu, galanterie, zejména ozdoby na oděvy, monogramy, odznaky, nažehlovací ozdoby textilních výrobků spadající do této třídy, zejména pro účely dárkové, upomínkové a reklamní; (34) potřeby pro kuřáky, zejména zapalovače, zápalky, popelníky; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost a služby, výstavy a veletrhy k reklamním, propagačním a obchodním účelům, marketing, poradenské a zprostředkovatelské služby související s tiskem, reklamou, propagací,inzercí a marketingem; (41) výchovná, vzdělávací a zábavná činnost, pořádání odborných seminářů, konferencí a sympozií, vydávání tiskovin, nosičů informaci a publikací, včetně jejich distribuce. Miloslav Vít - BESICO - Vít, Milánská 460, Praha 10, 10900, KOŇÁK - patentová a známková kancelář Antonín Koňák - patentový zástupce, Karla Čapka 808, Milevsko O (32) nealkoholické nápoje, sirupy, koncentráty a výtažky na výrobu nápojů. (590) Barevná Cott Beverages Inc., 4211 W. Boy Scout Blvd., Corporate Center II, Tampa, FL, US KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář JUDr. Korejzová Zdeňka, Spálená 29, Praha 1 O O , 20, 21, 24, 25, 28, 39, 40, 41, 43 MAYERES (19) stavební materiály nekovové, stavební a technická keramika a sklo, keramika a sklo pro interiéry, exteriéry a zahrady, dlaždice, obkládačky, ručně malované keramické obklady, kachle a kamnářské kachle, obklady a dlažby, potištěné keramické obklady a dlažby, suroviny pro keramiku; (20) rámy na obrazy a fotografie, rámy na zrcadla ze dřeva, kovů, keramiky, porcelánu, majoliky, plastických hmot, skla, rákosu, kovový nábytek, plastový nábytek, dřevěný nábytek, stoly, židle, křesla, stoličky, skříně, police, houpací židle, paravány; (21) užitková keramika a kamenina, ručně malovaná keramika, drátovaná keramika, raku keramika, porcelán a sklo pro domácnost,, keramika užitková a porcelán s malbou pod glazuru i nad glazuru jako vázy, hrnky, hrnky s podšálky, korbele, džbány, hrnky na bylinky, aromalampy, dózy, hrnky se sítkem a pokličkou, máselnice, sýrovníky, nádoby na med a alkoholické nápoje, nádoby na nealkoholické nápoje, konvice, čajové a kávové servisy, květníky a obaly na květníky, držáky na ubrousky, závěsné reliéfy z nekovových materiálů, označení budov a dveří zařazené do této třídy, dekorativní a dárkové předměty zařazené do této třídy, figury zvířat a osob, dárkové figury, zahradní plastiky z nekovových materiálů, pítka a budky pro ptáky, keramika ozdobná a figurální; (24) pokrývky ložní a ubrusy, plédy, pokrývky, přehozy, utěrky, osušky; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, šátky, šály; (28) hry, hračky, vánoční ozdoby ze skla, keramiky, dřeva, plastických hmot, kovů a rákosu; (39) služby poskytované cestovními kancelářemi s výjimkou zajišťování a zprostředkování ubytování a stravování; (40) malování na keramiku; (41) kurzy malování na keramiku pro veřejnost, kurzy výroby a zpracování keramiky, pořádání všeobecných výtvarných a uměleckých kurzů, pořádání sportovních akcí; (43) služby zajišťující stravování a podávání nápojů, dočasné ubytování. Trubáčková Markéta, U Háje 25, Praha 4, 14700, Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou (32) nealkoholické nápoje, sirupy, koncentráty a výtažky na výrobu nápojů. Cott Beverages Inc., 4211 W. Boy Scout Blvd., Corporate Center II, Tampa, FL, US KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář JUDr. Korejzová Zdeňka, Spálená 29, Praha 1 O , 25, 26 (24) tkaniny a textilie pro výrobu oděvů, kusového textilu a obuvi, tkaniny a textilní výrobky neuvedené v jiných třídách, textilie ze syntetických materiálů, tkaniny elastické, textilie bavlněné, vlněné, textilie z hedvábí, z umělého hedvábí, textilie flanelové; (25) oděvy, oblečení, obuv, kloboučnické a čepičářské zboží všeho druhu, včetně oděvů, oblečení, opasků, obuvi a kloboučnického zboží z kůže a z imitace kůže, oděvy svrchní a spodní, oděvy koupací a plážové, oděvy na spaní, uniformy, zástěry, svetry, mikiny, vesty, prádlo dámské, pánské a dětské, sportovní oděvy všeho druhu, oděvy pro volný čas, oděvy ve stylu jeans, ponožky, punčochové zboží, pokrývky hlavy, rukavice, pláštěnky, šály, vázanky, motýlky, vaky na oděvy; (26) galanterní a prýmkařské zboží jako zipy, knoflíky, šněrovadla, háčky, poutka, stuhy, krajky, nášivky, apod., spony a sponky k oděvnímu, obuvnickému, kloboučnickému a čepičářskému zboží, tkaničky a tkanice. Milan Hron, Kaštanová 1480, Brandýs nad Labem, 25001,

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 15 O , 35, 42 vzdělávací a zábavná, pořádání koncertů, hudební soutěže, živá kulturní vystoupení, tvorba rozhlasových programů, činnost vydavatelská a nakladatelská, publicistika. MAX LOYD, s. r. o., K Zahradám 106, Praha 5, 15000, Mgr. Košek Jan, Bílinská 509/18, Praha 9 O , 6, 11, 17, 19, 20, 21 (9) kancelářská a výpočetní technika všeho druhu včetně doplňků a příslušenství, software, počítačový hardware; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (42) vývoj a tvorba software, technické poradenství v oblasti software a výpočetní techniky. ProDos s.r.o., Kostelní 6, Dobruška, 51801, Patentová a známková kancelář Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín O , 6, 7, 19, 20, 35, 39, 42 O , 16, 35, 38, 41 GEN (3) čistící prostředky; (6) kovové výrobky spadající do této třídy; (7) tažnětlačné bovdeny pro průmysl a ostatní použití; (19) tesařské výrobky pro stavebnictví-dřevěné sponkované vazníky, lepené vazníky, dřevěné výrobky pro stavby, dřevěné chaty, dřevěné rodinné domky, garáže, přístřešky, altány, chaty, prodejní stánky, ploty, zábradlí, vrata, dveře-vše ze dřeva, krovy, řezivo a dřevěné polotovary, latění, (20) bedny, kontejnery (jako dřevěné obaly); (35) zpracování cenových nabídek; (39) pronájem plachetnic a malých plavidel, lodní doprava-vyjížďky na malých plavidlech; (42) služby počítačových projektů, jako poradenská činnost při zpracování projektů. Ing.Vlastimil Faktor, Strojírenská 1089, Sedlčany, 26401, Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2 (1) lepidla, tmely, pojiva pro obkladačky, silikony, spárovací hmoty; (6) lišty kovové, koše kovové, ventily pro vodovodní potrubí kovové; (11) sanitární keramika, baterie vodovodní, vany, umyvadla, sprchové kouty, osoušeče rukou, infrazářiče, přímotopná tělesa, akumulační topidla, sprchové koncovky, sedátka záchodová, kulové ventily, splachovače, sanitární kalová čerpadla, sifony, roháčky; (17) trubkové fitinky a armatury z plastických hmot; (19) keramické obklady a dlažby, trubkové rozvody z plastických hmot - pevné; (20) koupelnový nábytek, zrcadla, rámy; (21) náčiní pro domácnost, koupelnu, kuchyň, zvony přísavné na čištění odpadů, dávkovače mýdla, dávkovače papírových ručníků, dávkovače toaletního papíru, držáky na mýdlo, háčky, koše na odpadky, misky na mýdlo, kovové zásobníky na ručníky, zásobníky, nádržky na mýdlo. Jaroslava Válová, Bočkova 255, Bystřice nad Pernštejnem, 59301, O , 25 SLAVIA (12) jízdní kola, motory a hnací ústrojí pro jejich pohon, zejména poháněcí soukolí a hnací řemeny, doplňková zařízení v rámci této třídy, součásti, příslušenství a náhradní díly spadající do této třídy pro jízdní kola; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, zejména pro sportovní a rekreační účely. TECHSPORT, s. r. o., Pekařská 33, Brno, 60200, Ing. Musil Dobroslav, patentová kancelář, Cejl 38, Brno (9) nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu, zejména audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní disky; (16) propagační tiskoviny, zejména katalogy, prospekty, plakáty, kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, pohlednice, penály, těžítka, periodické a neperiodické tiskoviny, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby, potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, lepidla pro papírenské zboží nebo domácnost, štětce, štočky, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, fotografie, učební pomůcky s výjimkou aparátů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot; (35) reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě, nebo informační sítě, inzertní činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a mediálního průmyslu, jako je zprostředkování reklamy, inzerce, propagace; (38) provozování rozhlasového vysílání, šíření a výměna informací prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí, včetně Internetu; (41) činnost vyučující, O , 12, 25 O , 16, 17, 18, 28, 35, 38, 41 BLESK (7) stroje s mechanickým pohonem, obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro vozidla), spojky, soukolí, hnací řemeny, maznice; (12) jízdní kola, vozidla pro leteckou, lodní a pozemní dopravu, motory a hnací ústrojí pro jejich pohon, zejména poháněcí soukolí a hnací řemeny, doplňková zařízení uvedených výrobků v rámci této třídy, součásti, příslušenství a náhradní díly spadající do této třídy pro jízdní kola a zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, zejména pro sportovní a rekreační účely. TECHSPORT, s. r. o., Pekařská 33, Brno, 60200, Ing. Musil Dobroslav, patentová kancelář, Cejl 38, Brno

17 16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) Český rozhlas Olomouc - ryze moravské rádio (9) nahrané a nenahrané nosiče záznamu zvuku a obrazu, zejména audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní desky, videodesky, audiovizuální díla na nosičích, hudební díla na nosičích, informace a záznamy na jakémkoliv nosiči (s výjimkou nosičů papírových ze třídy 16) i v elektronické podobě; (16) propagační tiskoviny, zejména katalogy, prospekty, plakáty, fotografie, knihy, časopisy, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, kalendáře, zejména nástěnné a stolní, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, hlavolamy z papíru, obaly všeho druhu papírové, těžítka, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, plastické obaly nezařazené do jiných tříd, obaly na spisy a papírové nebo lepenkové obaly na láhve; (17) obaly gumové; (18) školní tašky; (28) pexesa, hrací karty, hlavolamy vyjma hlavolamů z papíru, papírové hračky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě nebo informační sítě, činnost reklamní agentury, zprostředkování v obchodních vztazích, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a mediálního průmyslu jako je zprostředkování reklamy, inzerce, propagace, informací; (38) spoje, komunikační služby, provozování rozhlasového vysílání, hudební vysílání a šíření informací prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí včetně internetu; (41) tvorba rozhlasových programů, rozhlasového zpravodajství, publicistiky, činnost vzdělávací a zábavná, vyučovací, zpravodajství, vydavatelská a nakladatelská, pořádání koncertů, agentážní činnost v oblasti umění a kultury, pořádání soutěží všeho druhu. Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 12099, Advokátní kancelář Winter & spol. Mgr. Temlová Marie, Vinohradská 12, Praha 2 O , 41, 43 KRAKONOŠOVA TRŽNICE (35) organizování komerčních nebo reklamních výstav, reklama, vydávání a rozšiřování reklamních a inzertních materiálů, pronájem reklamních ploch; (41) informace o možnostech zábavy, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, zveřejňování textů kromě reklamních, vydávání textů s výjimkou reklamních nebo náborových, zábava; (43) poskytování přechodného ubytování. OBEC ROZTOKY U JILEMNICE, Roztoky u Jilemnice, 51231, Šachta, Zmeškal & partneři Ing. Kratochvíl Václav, Radlická 28/663, Praha 5 O , 35, 41 O VIDEOMAT (9) automaty na půjčování videokazet a DVD, v rámci této třídy, videokazety a DVD; (35) zprostředkování velkoobchodní a maloobchodní činnosti; (41) půjčování videokazet a DVD. LOFRA s.r.o., Hnězdenská 596, Praha 8, 18100, 1, 3, 21, 32, 33, 34 O , 9, 42 O PREMIUM HOTELS (1) fotografické filmy v rámci této třídy; (3) drogistické a kosmetické výrobky; (21) výrobky ze skla, keramiky, porcelánu v rámci této třídy; (32) nápoje nealkoholické; (33) nápoje alkoholické; (34) tabákové výrobky. Hotel Esplanade Praha, a.s., Washingtonova 1600/19, Praha 1, 11000, (4) paliva (včetně motorových benzínů) a osvětlovací látky; (9) počítačový software používaný ve spojení s analýzou a testováním maziv a sad pro získávání olejových vzorků pro testování a analýzu; (42) služby testování, analýzy, vyhodnocování a hlášení, související s mazivy. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, US Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha , 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 POFIN (9) software na CD a DVD discích a magnetických médiích, data, databáze a jiné informační produkty na elektronických, magnetických a optických nosičích všeho druhu a v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, související software a hardware, nosiče dat všeho druhu, zejm. diskety, CD romy, magnetické disky, optické disky, DVD apod., elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy, časopisy, brožury, fotografie, plakáty, pohledy, kalendáře, samolepky, obtisky, papírové a umělohmotné tašky, tužky, pera a pastelky, papírové obaly všeho druhu, ubrousky a ubrusy, tácky, papírové vlajky, čepice a stínítka, informační a reklamní produkty v papírové formě, data a databáze obecně na papírových nosičích, písmena pro tiskáry, štočky, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru; (35) činnost organizačních a ekonomických poradců, ekonomické prognózy, zpracování a zprostředkování technicko-ekonomických studií a finančně ekonomických studií, vedení účetnictví, účetní poradenství, revize účtů, účetní analýzy, účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, účetnictví podle mezinárodních standardů, účetní systémy, účetní kontroly, nákladové účetnictví, manažerské účetnictví, daňové poradenství, daňové analýzy, komerční informační kancelář, systemizace informací do počítačové databáze, obchodní průzkum, průzkum trhu, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, marketingové studie, organizační poradenství, zprostředkováni v oblasti provozování sítě obchodů, obchodních středisek, zprostředkování obchodních kontaktů, provádění obchodních operací, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, propagační, reklamní a inzertní činnost, předvádění zboží, propagace věrnostních karet a platebních karet při prodeji

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 17 zboží, vyhodnocení obchodu a průzkum trhu, organizace výstav ke komerčním účelům a k reklamním účelům, provádění veřejných aukcí a dražeb, reprodukce a kopírování dokumentů, administrativa vztahující se k tiskovinám, zpracování textů, vyhledávání, indexování, spojování a uspořádání dat pro Internet, elektronické komunikační sítě a elektronické databáze, prezentace uživatelů na stránkách World Wide Web v počítačové síti Internet; (36) finanční analýzy, finanční informace, finanční odhady, finanční poradenství, zprostředkovatelské a poradenské služby v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a ostatních finančních služeb, v oblasti investic, v oblasti realit, zprostředkování záručních a zástavních půjček, analýzy finanční, bankovnictví, burzovní makléřství, finanční řízení, finanční služby, konzultační služby (finanční), kreditní karty (služby), kurzovní záznamy na burze, leasing, nájemné (inkasování), analytické finanční zprávy a expertizy, služby spojené se správou spotřebních úvěrů, půjček, pojištění a spravování životního pojištění, důchodového pojištění a renty, zajištění životního pojištění, důchodového pojištění a jiných povolených pojištění; (38) šíření elektronických časopisů, elektronických periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě, Internetu, pomocí satelitů ap., výměna a šíření zpráv a informací, služby zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, kupř. počítačové sítě Internet, satelitu apod.; (41) pořádání odborných seminářů, zejména z oblasti finančnictví; (42) provádění rešerší; (43) zprostředkovatelské a poradenské služby v oblasti ubytování. OLYMP 2002, a.s., Srázná 1391/17, Jihlava, 58601, Bohemia Patent Ing. Jana Vandělíková, Hradební 3, Praha 1 O , 9, 11, 35, 37, 40, 42 (6) obecné kovy a jejich slitiny, odlitky železných i neželezných kovů, výkovky, kovové nádoby a nádrže všeho druhu v jiné třídě neobsažené, trouby, trubky, potrubní ohyby, příruby, potrubní lemy, potrubní kompenzátory, fitinky a jiné součásti potrubí kovové, úchyty kovové, zejména potrubní, ocelové a jiné kovové konstrukce, kovová schodiště, lávky a zábradlí, kovové profily a jiný kovový tyčový materiál, plechy včetně podlahových, pororošty, kovové součásti nádob a nádrží, jiné zámečnické výrobky náležející do této třídy; (9) zařízení měřicí, kontrolní, regulační, signalizační, zabezpečovací, poplašná, Venturiho trubice; (11) zařízení chladicí, topná a klimatizační a jejich součásti a příslušenství v jiné třídě neobsažená, zejména výměnky, chladiče a topné registry, hady a spirály, chladicí komory a jiná teplosměnná zařízení, potrubní armatury uzavírací, regulační, zpětné i pojistné; (35) zprostředkování obchodu, automatizované zpracování dat, poradenství k výrobkům uvedených ve třídách 6, 9 a 11, zejména pro potřeby obchodování s těmito výrobky; (37) odborný stavební dozor, práce montážní, rekonstrukční, opravárenské a servisní v jiné třídě neobsažené, práce zámečnické opravárenského charakteru, zajišťování prací v oborech hlavní stavební výroby, práce truhlářské a tesařské, zajištění technických revizí, zejména vyhrazených zařízení, poradenství k výrobkům uvedených ve třídách 6, 9 a 11, zejména pro potřeby jejich aplikace, instalace, montáže, servisu, údržby a oprav; (40) kovoobrábění, slévání železných i neželezných kovů, jiné tváření kovů, práce svářečské, práce zámečnické výrobního charakteru; (42) práce konstrukční a projekční, práce technologické. TRIANGL ENGINEERING s. r. o., Mlýny 7, Hrob, 41704, ZEMAN - podkrušnohorská patentová a známková kancelář Zeman Petr, Hradní 301, Loket O , 39, 43 (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, sušenky, koláče, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, pepř, ocet, nálevy (kromě dresingů na saláty), koření, led pro osvěžení a zejména pizza; (39) doprava, balení a skladování potravin a nápojů, organizování cest; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování, restaurace, samoobslužné restaurace, snack bary, jídelny, kavárny a kantýny. TELE PIZZA, S. A., C/ Isla Graciosa, 7. Parque Empresarial "La Marina", San Sebastian de Los Reyes, ES Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář JUDr. Rott Vladimír, Nad Štolou 12, Praha 7 O , 35, 41 O , 32, 33 O Moravský region (16) papír a výrobky z papíru, zboží knihařské, fotografie; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové, informační, elektronické, komunikační nebo počítačové sítě, poskytování informací a jiných informačních produktů komerčního nebo reklamního charakteru, poskytování pomoci při provozu obchodu, veškeré informační služby a zprostředkování informací; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost, zprostředkování v oblasti vydávání a distribuce tiskovin. MORAVA PLUS s. r. o., I. máje 532, Kroměříž, 76701, Patentová a známková kancelář Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín (30) šťávy zeleninové na vaření, nálevy k ochucení, led pro osvěžení, nápoje z kávy, kakaa nebo čokolády, nápoje na bázi čaje, přísady do nápojů s výjimkou esencí, příchutě do nápojů s výjimkou éterických olejů, sirup melasový, šťávy s výjimkou dresinků; (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, šerbet, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). Kofola a. s., Za drahou 1, Krnov, 79401, Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51, Brno

19 18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 30, 32, 33 (30) šťávy zeleninové na vaření, nálevy k ochucení, led pro osvěžení, nápoje z kávy, kakaa nebo čokolády, nápoje na bázi čaje, přísady do nápojů s výjimkou esencí, příchutě do nápojů s výjimkou éterických olejů, sirup melasový, šťávy s výjimkou dresinků; (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, šerbet, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). Kofola a. s., Za drahou 1, Krnov, 79401, Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51, Brno O , 32, 33 (30) šťávy zeleninové na vaření, nálevy k ochucení, led pro osvěžení, nápoje z kávy, kakaa nebo čokolády, nápoje na bázi čaje, přísady do nápojů s výjimkou esencí, příchutě do nápojů s výjimkou éterických olejů, sirup melasový, šťávy s výjimkou dresinků; (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, šerbet, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). Kofola a. s., Za drahou 1, Krnov, 79401, Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51, Brno O , 32, 33 (9) počítačové systémy a počítače všeho druhu, včetně počítačů průmyslových a přenosných příslušenství počítačů a zobrazující zařízení počítačů, např. displeje, monitory, projektory, vstupní zařízení počítačů,např.digitizéry,klávesnice, scannery, výstupní zařízení počítačů,např. tiskárny, plotry, osvitové jednotky, zařízení pro síťové spojení počítačů, zařízení pro speciální komponenty, např.paměťová zařízení, čtečky čipových karet, tréninkové simulátory napájecí zdroje, signální, měřicí a testovací zařízení, deskové paměti, počítačové programy na magnetických nosičích a ostatní příslušenství počítačů, náhradní díly a spotřební materiál pro uvedená zařízení a komponenty, např. disky a diskety, čipové karty s inteligencí, telekomunikační zařízení drátová, bezdrátová, družicové a modemy, databanky, informační soubory pro přenos pro internet, zvukové a obrazové nosiče nahrané i nenahrané, faxové přístroje a kopírovací technika; (16) tiskoviny a polygrafické výrobky, zejména odborné publikace a periodika, propagační a reklamní tiskopisy, tiskoviny a propagační materiály z papíru a plastu, uživatelské příručky počítačových programů, vyučovací a učební pomůcky, vyjma přístrojů, adresáře, zejména vztahující se k informacím a počítačovým službám pro hromadné zpracování dat, databankové tiskopisy, obalový materiál z papíru a plastu; (35) obchodní zprostředkovatelské, informační (obchodní), poradenské a konzultační služby(obchodní) v oboru informatiky a sdělovací techniky a telekomunikačních služeb, poskytování komerčních multimediálních informací, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line informací (obchodních), marketingu a personalistiky,pronájem reklamních ploch, propagační a obchodní přehlídky zboží a služeb, včetně výstav a veletrhů, rozmnožovací a reprodukční služby; (36) realitní kancelář a realitní agenturní služby, zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, včetně bytů a nebytových prostor, správa bytových a nebytových domů, bytů a nebytových prostor, odhady a oceňování nemovitostí, finanční služby a informační, konzultační a poradenské služby v daných oborech; (38) datové telekomunikační služby, provozování spojových počítačových sítí, včetně zpracování a vyhledávání multimediálních dat z internetu, přenos zvuku, obrazu a informací pomocí satelitů, pronájem přístrojů pro přenos informací, informační a poradenská činnost v těchto oborech; (39) pronájem jednostopých a dvoustopých vozidel a parkovacích ploch, pronájem plavidel; (42) odborná poradenská, konzultační, inženýrská projektová a posudková činnost v oboru výpočetní, komunikační a informační techniky a spojových počítačových sítí, navrhování, tvorba softwaru a sítí, internetových stránek, skenování a počítačová grafika, služby datové diagnostiky a datové obnovy, integrace počítačových systémů a počítačových sítí, pronájem výpočetní techniky, včetně odborné a zprostředkovatelské činnosti v daném oboru. ALOE, a.s., Kytlická 818/21a, Praha 9, 19000, DMH-patentová a známková kancelář Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, Pospíšilova 2, Praha 3 (30) šťávy zeleninové na vaření, nálevy k ochucení, led pro osvěžení, sirup melasový, šerbet v této třídě, šťávy s výjimkou dresinků; (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, šerbet v této třídě, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). Kofola a.s., Za drahou 1, Krnov, 79401, Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51, Brno O , 9, 25 NG PLUS (7) textilní stroje, zejména pletací pro průmyslové a jiné účely, též ruční, jejich části, součásti a příslušenství, pletařské stávky, pletací stroje pro ponožky a punčochové zboží; (9) přístroje, zejména elektrické, například snímací a měřicí čidla a prostředky, vyhodnocovací a řídicí obvody, ovládací lineární, úhlové, krokové a rotační pohony a prostředky, ovládací přístroje a prostředky elektropneumatické a ostatní elektrické přístroje zahrnuté ve třídě 9, software, počítače; (25) oděvy, zejména ponožkové a punčochové zboží. NEW GEN, s.r.o., Koželužská 6, Třebíč, 67401, Ing. Langhans Jiří, Krajinová 805/7, Třebíč O , 16, 35, 36, 38, 39, 42 ALOE O , 36

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , část B (zveřejněné přihlášky OZ) 19 O , 29, 30, 32 (35) zprostředkování obchodní činnosti, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní. DEPOZIT ENERGOVENT spol. s r.o., Bieblova 38, Hradec Králové, 50003, O , 32, 33 (590) (5) bílkovinná potrava a přípravky pro lékařské účely, potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy, minerální vody - vše k léčebným účelům; (29) proteiny pro lidskou potřebu, bílkoviny jako potrava; (30) pudinky; (32) nápoje nealkoholické všeho druhu včetně minerálních vod. Barevná DR.STANĚK spol. s r. o., Nad Schody 271, Praha 5, 15500, O (590) (36) bankovnictví. Barevná Raiffeisenbank a. s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 14021, (590) (30) šťávy zeleninové na vaření, nálevy k ochucení, led pro osvěžení, sirup melasový, šerbet, šťávy s výjimkou dresinků; (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, šerbet, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). Barevná Kofola a. s., Za drahou 1, Krnov, 79401, Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51, Brno O , 36, 38 ADVICE YOU CAN BANK ON (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostí; (38) spoje (komunikace). Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, Frankfurt am Main, DE JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 O , 30, 43 (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, ubrousky, podšálky papírové, servítky, časopisy, knihy, nástěnné a stolní kalendáře; (30) káva, čaj, kakao, cukr, kávové náhražky a výrobky z těchto surovin; (43) služby poskytované při provozu restaurací a podobných zařízení a provoz takovýchto zařízení. Emporio International, s. r. o., Stroupežnického 522/18, Praha 5, 15000, O , 5 O , , 19, , 9, 11, 37 CITRIMAX (1) hydroxycitrátové chemické přípravky používané při výrobě výživových doplňků; (5) výživové doplňky poskytující dietní hydroxycitrát pro léčebné účely. InterHealth Nutraceuticals, Inc., 5451 Industrial Way, Benicia, CA, US Zeiner & Zeiner v. o. s. Mgr. Karel Šindelka, advokát, Maiselova 15, Praha 1 Život je sladký, když ti to pálí (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů; (33) víno, lihoviny, likéry, alkoholické nápoje (kromě piv), alkoholové extrakty a výtažky, esence do lihovin. TRUL spol. s r. o., Hlavní 325, Mikulovice, 79084, Ing. Baumová Radmila, Nádražní 29, Žďár nad Sázavou O O SVĚT KOUPELEN (11) vany, vanová zařízení, sprchové kouty, umyvadla, sanitární keramika, bidety, záchody, vodovodní a sprchové baterie, ohřívače vody, obklady a vyzdívky koupelnové, bojlery, ohřívače vody, vybavení koupelen zahrnuté v této třídě; (19) obklady, dlažby; (20) koupelnový nábytek, zrcadla. IR - PROGRES, spol. s r. o., Prchalov č. 56, Příbor, 74258, Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba EURO TEPLO

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke zjištění správného zatřídění každého

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Zveřejněné přihlášky ochranných známek VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 10-2004 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek Číselný přehled 145049, 154136, 157051, 172367, 176081, 178687, 179981, 184372,

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 8/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek Struktura finančního příplatku pro skupinu 3. IT a telekomunikační zařízení Výše finančního příplatku pro rok 2008 Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 3.1 Osobní počítače, psací stroje 3.1.1

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY 90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

OP PI ICT a strategické služby

OP PI ICT a strategické služby OP PI Program poskytuje dotaci na vývoj vlastního software a tvorbu center strategických služeb Podání registračních žádostí 1.10.2011 15.1.2012 Podání plných žádostí 1.11.2011 21.3.2012 Program se musí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

PŘÍLOHA Č.2 SAZEBNÍK Skupina 1. Velké domácí spotřebiče Výše recyklačního poplatku pro rok 2013

PŘÍLOHA Č.2 SAZEBNÍK Skupina 1. Velké domácí spotřebiče Výše recyklačního poplatku pro rok 2013 Skupina 1. Velké domácí spotřebiče 1.1.1 Velká chladící zařízení do 80 kg ks 253 Kč 1.1.2 Chladničky, kombinace chladničky+mrazničky do 40 kg ks 228 Kč 1.1.3 Chladničky, kombinace chladničky+mrazničky

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 3/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.2.2013 ceny jsou uváděny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru 1. hodina zdarma,každá další hodina konzultace podnikatelského

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

DYNAMIC SPACE-plánovač zón. Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru. www.dynamicspace.com

DYNAMIC SPACE-plánovač zón. Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru. www.dynamicspace.com DYNAMIC SPACE-plánovač zón Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru www.dynamicspace.com Váš osobní zónový plánovač DYNAMIC SPACE speciálně pro předměty, uložené ve Vaší kuchyni Kolik úložného prostoru

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Festival a akce pro děti

Festival a akce pro děti Festival a akce pro děti Klobouky 23,90 Kč/ks KLOBRC skládací klobouk s pouzdrem Rozměr: 9,5 12 cm Minimální množství: 50 ks 507737 507736 507735 25,50 Kč/ks BEACH klobouček, 100% bavlna Rozměr: 25 13

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Veřejné za ká zk y pod lupou

Veřejné za ká zk y pod lupou Veřejné za ká zk y pod lupou Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ, s. r. o., Praha eeebid.com Inc., o. s., Praha NAR marketing,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat finanční podporu (DOTACI) na

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice

Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ NOVĚ Aktuální stav elektronizace veřejných zakázek v České republice Poskytovatelé APUeN Poskytovatel B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha ecentre, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

N1 N16 VYBRANÉ NOVINKY

N1 N16 VYBRANÉ NOVINKY N1 N16 VYBRANÉ NOVINKY DEKORACE NENÍ SOUČÁSTÍ IKAR 627. 00 81349 Skládací kovový gril v transportním obalu s integrovanou termo kapsou. pouzdro ø 30x20 cm Potisk: 140x100 mm, C2(10) N1 30 60 20 20 90 90

Více

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy

Více