ROČNÍK XVIII DUBEN Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu"

Transkript

1 ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly od všedních starostí. Radost z vlastnoručně vyrobeného díla měly i ty, které o sobě hlásaly, jak jsou nešikovné. Všechny si měly možnost ozdobit ubrouskovou technikou skleněné dózy a vyrobit sádrové malované zápichy nejen s velikonoční tematikou. V dubnu budeme tvořit dílka z dřevěných lékařských špachtliček. Uděláte-li si čas, přijďte k nám do městské knihovny ve středu 29. dubna od 17 hodin. Bude záležet jen na vás, kdy se rozejdeme domů. Neplatí se žádný poplatek. Akci podporuje město Stráž pod Ralskem z Grantového fondu. Markéta Humpoláková, vedoucí org. složky MěKIC SLOVO STAROSTKY Máme tu jaro a já cítím potřebu komentovat a vysvětlovat některé události, které hýbou Stráží. Zaslechla jsem řadu zaručených zpráv, a protože nejsou některé zprávy fér, tak mi dovolte se k některým vyjádřit. PANDA SPORT Rada města jmenovala do funkce ředitelku příspěvkové organizace PANDA SPORT Ing. Radku Arthoferovou z České Lípy. Nová paní ředitelka nastoupila do pracovního poměru dne Potvrdilo se, že nebude ztrácet čas, protože její zkušenosti a praxe v podobném zařízení a také její zájem o práci jí umožnily, že se nemusela moc zdržovat seznamováním se s provozem a mohla rovnou přejít k běžným činnostem, které s řízením podobného zařízení souvisí. Přeji paní ředitelce, aby se jí v její práci dařilo, aby měla jen samé spokojené zákazníky. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO NA POLIKLINICE Město získalo od Ministerstva financí ČR bezúplatným převodem dne budovu polikliniky s cca 50 nájemci. Smlouvou se město Stráž pod Ralskem zavázalo zajistit provoz zdravotnického zařízení 8 lékařům. Mandátní smlouvou dalo objekt polikliniky do správy naší a.s. EC Stráž, která již městu zajišťuje správu bytového fondu. Cena za pronájem prostor se skládá z nájemného a platby za služby. Město na rozdíl od s.p. DIAMO nebylo plátcem DPH, proto muselo Smlouvy s nájemci s účinností od upravit na ceny vč. sazby DPH. Po převzetí polikliniky byla průběžně provedena během roku 2008 kontrola užívaných metrů a následně byl stanoven způsob výpočtu ceny za služby spojené s užíváním objektu (platba za elektřinu, vodu, teplo, úklid apod.). Bylo stanoveno rozpočítání nákladů na m2 užívané plochy. Do seznamu nájemníků byla doplněna služebna městské policie, služební byt, prostory užívané správcem budovy a.s. EC Stráž, výměník užívaný pro potřeby Technických služeb města. Kontrolou jednotlivých plateb, které jsme převzali od s. p. DIAMO, bylo zjištěno, že jsou rozdíly ve velikosti užívaných prostor a také početní chyby v platbách za jednotlivé služby. Vzhledem ke skutečným nákladům, které jsou městem hrazeny v souvislosti s provozem budovy polikliniky byl proveden nový výpočet ceny za jednotlivé služby. Nájemné nebylo zvyšováno a byly připraveny dodatky ke stávajícím smlouvám. Vzhledem k tomu, že podle změny zákona o DPH se Město Stráž pod Ralskem stalo dne plátcem DPH, byly doručeny začátkem měsíce března nájemcům dodatky platné od dokončení na str. 4 POZVÁNKA: Zájezd na Svatou horu Farnost Stráž pod Ralskem zve všechny zájemce na zájezd do Příbrami na Svatou horu, dne 25. dubna Odjezd bude v 6.00 hodin z autobusového nádraží. Cena při dostatečném počtu zájemců bude 250,- Kč. Přihlášky eviduje paní Hana Špetlová na telefonních číslech mobil nebo pevná linka. Uvnitř najdete: Přehled schválených dotací Téma: Poliklinika Memoriál J. Fejfara Host: Michaela Urbánková Najdete aprílový článek?

2 varta Strážský ruch První dobročinný koncert Je jaro Blíží se Vartenberské slavnosti - v předstihu jednáme o jejich podobě a programu, a současně se snažíme o vylepšení loňské varianty. Zatím s jistotou známe termín konání - 4. červenec. Léto každoročně upozorní na nevyužitý prostor pláže u Horky. Při jednání s představiteli státního podniku Povodí Ohře jsme opět pokročili o malý krůček dál - v otázce odbahnění je nejprve potřeba s akreditovanou firmou domluvit stanovení objemu bahna v nádrži a poté stanovit další postup (využití pláže se tím oddálí). Zatím rychlejším způsobem využití se jeví možnost pronájmu pláže a okolí například jako Areálu zdraví - i o této variantě jednáme. V březnu jsme také se zainteresovanými organizacemi a zaměstnanci dotáhli do konečného stadia podobu havarijní komise a řešení možných nastalých havarijních situací ve městě. Kdo si chtěl navodit tu správnou jarní náladu, mohl to také udělat i prostřednictvím návštěvy kina tituly Líbáš jako bůh, Cesta na měsíc 3D, Peklo s princeznou vás prostě dostanou A abych nezapomněla Veronika Szabová a její koncert na podporu strážského kostela byl taky moc příjemný předjarní zážitek. To je dobře, že už je zase jaro Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Kdo neznal Veroniku Sabovou před 5. březnem 2009, pro toho byla zjevením! Krásným zjevením s čistou duší a velkým srdcem, s pěveckým a hudebním talentem, s bezprostředním hereckým projevem i se smyslem pro humor! Žákyně strážské hudební školy vybrala 25 svých nejmilejších písní a některé z nich dedikovala svým nejmilejším, ať už byli přítomni či nikoli. Na klávesy nebo harmoniku ji doprovázela paní učitelka Martina Vítková. Hostem večera byl Michal Tretter, žák mimoňské hudební školy a soubor Strážské píšťaly. Město Stráž pod Ralskem vyhlašuje soutěž pro veřejnost s tématem: NAVRHNI UVÍTACÍ ZNAK MĚSTA Nejde si nevšimnout při vjezdu do města od Mimoně uvítacího znaku města. Betonové monstrum z dob rozvinuté těžby uranu zde zůstalo snad jako vzpomínka na tuto dobu. Nic na monstróznosti tohoto prvku neubere ani kdysi žlutá slunečnice zasazená uprostřed díla. Naším úmyslem není zjišťovat, kdo kdysi uvítací znak navrhl, vytvořil a kým byl k hlavní silnici mířící do Stráže pod Ralskem umístěn. Současné trendy, módnost a možnosti, které město nabízí, se nesou v trochu jiném duchu, a tak by se i uvítací znak, tabule, bilboard, plastika, umělecké dílo a možná další kreace, které budou vítat všechny přijíždějící k nám, do Stráže, mělo nést v duchu 21. století, a nebo naopak v duchu dávné historie. Vítězný návrh, který spatří světlo světa, bude odměněn finanční hotovostí 5.000,- Kč. Své návrhy s popisem doneste osobně na podatelnu městského úřadu nebo zašlete poštou do na adresu: Město Stráž pod Ralskem, nám. 5. května 55, Stráž pod Ralskem Některá z oprávnění strážníků podle zákona ČNR č.553/1991 o obecní policii 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí. (2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie, b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu, c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení ( 11), d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e), g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu. (3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 2 vyhovět. 13 Oprávnění předvést osobu (1) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle 12 odst. 2 nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat. (2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií. (3) Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů.10) (4) O předvedení se sepíše krátký záznam. kolektiv strážníků MP Stráž p. R. Program byl sestaven pouze z písní 20. století (snad s výjimkou z muzikálu Chicago). Kdo by neznal např. J. Wericha, J. Suchého, W. Matušku, M. Kubišovou, M, Rottrovou, Beatles nebo Čechomor - z jejichž repertoáru písně pocházely? Starší posluchače může těšit, že písně jejich mládí zpívají mladí dodnes. Stonožka, Motýl, Tam za vodou v rákosí, Modlitba pro Martu, Hey jude, Summertime, Kde jsi vzpomínáte? Zazněly i dvě písně lidové (pro paní učitelku Pavlíčkovou) a 4 písně v angličtině. Jako duet zazněla píseň Motýl (s Michalem Tretterem) a písně Tak abyste to věděla a Tam za vodou v rákosí (s paní Vítkovou). Veronika zařadila i jednu píseň slovenskou z repertoáru Paľa Habery a sama se doprovázela na klávesy. Nabitý sál kulturního domu zažil hodinu a půl poctivé hudby, zpěvu a radosti. Zbývá poděkovat Veronice Sabové za dobrý nápad i provedení koncertu, a všem, kteří přispěli do sbírky, popřát, aby se strážský kostel brzo vrátil k zašlé slávě. Ivana Bršlicová TRADIČNÍ PLES HASIČŮ V sobotu 14. února 2009 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Stráži pod Ralskem pro občany města a širého okolí v kulturním domě U Jezera tradiční Ples hasičů. K tanci a poslechu již potřetí hrála výborná kapela NOVA MIX ze Šluknova, která se postarala nejenom o vynikající hudební produkci, ale i o výbornou zábavu. Od začátku až do konce se návštěvníci výborně bavili a ke spokojenosti přispěla i bohatá tombola, kterou pomohli zajistit členové SDH a sponzoři nejen ze Stráže, ale i širého okolí. Naše poděkování patří nejen jim, ale i městskému úřadu a Panda Sportu, kteří nám pomohli tuto náročnou akci zajistit. Zároveň byl s kapelníkem předběžně dohodnut termín příštího plesu na Stanislav Kučírek

3 Řeknete to otevřeně? Aktuálně je již několik měsíců tématem řečí mezi lidmi poliklinika. Od doby převodu betonového kolosu na město, přes úvahy o rekonstrukci a přestěhování městského úřadu do volných prostor až po současnost, kdy je nejen mezi nájemníky (lékaři, služby, podnikatelé) diskutovaným tématem zvyšování nájemného, jak jsem slyšel i o 200%. Na jednu stranu se není čemu divit. Rozpočet se musí plnit, a tak předpokládané příjmy z polikliniky za rok 2009 ve výši cca. 7,5 milionu korun se někde získat musí, a tím se snadno naplní výroky o tom, že poliklinika není v žádném případě prodělečná, jak bylo avizováno představiteli města. K tomu, aby tomu tak skutečně bylo si možná nový majitel vzal příklad od řeckého básníka Quinta Horatia, který již před několika tisíci lety hlásal Získávej peníze pokud možno počestným způsobem, není-li to možné, tedy za každou cenu. Možnost sdělit svůj názor na téma poliklinika dostali pánové Antonín Nevole a Jaroslav Machytka. Takže pánové, jak se stavíte ke zvyšování nájemného na poliklinice, k hospodaření a správě budovy? A co byste vzkázali nájemníkům prostor na poliklinice, kteří nesouhlasí s postupy majitele a současně správce budovy? řeknete to otevřeně? Antonín Nevole (ODS): Krok, kdy si město vzalo polikliniku do svého majetku považuji, za správný a perspektivní. S hospodařením a správou budovy nejsem detailně seznámen, abych zde dělal nějaké závěry. Źe jsou někteří nájemníci nespokojeni s výší nájmu, jsem zaznamenal. Všeobecně platí, že cena nájmu by měla pokrýt energetické náklady, opravy a režii spojenou se správou budovy plus přiměřený zisk majitele. Jestli tomu tak je, nevím. Nemyslím si však, že by město chtělo úmyslně nájemníky polikliniky poškodit. Pokud však má někdo tento pocit, doporučoval bych mu obrátit se na město s žádostí o projednání smluvních podmínek. Jaroslav Machytka (KSČM): Převzetí polikliniky do majetku města měla ve svém volebním programu jako jediná volební strana ODS. Po změně ve vedení města se tedy toto stalo realitou. V minulém roce byla poliklinika převedena do majetku města. Při projednávání tohoto převodu MěZ jsem patřil mezi ty zastupitele, kteří hlasovali proti. Osobně jsem tehdy upozornil na rizika s tím spojená. Je jasné, že tento objekt, v této fázi (vzhledem k tomu v jakém je stavu), spolkne hodně finančních prostředků a město tuto zátěž není schopno samo nést. Město má zažádáno o dotaci, v souvislosti s přestavbou, po jejíž realizací se počítá s přesunem celého úřadu města, do tohoto objektu. Pokud se týká navýšení pronájmů a záloh na služby jednotlivým nájemcům, zastupitelstvo, a ani jeho finanční výbor, tuto problematiku neprojednávalo. Jak jsem byl informován, tak ke zvyšování nájmu za plošnou jednotku nedošlo. Co se ale změnilo, jsou platby za služby (teplo, elektřina atd.). Provedlo se také nové přeměření jednotlivých pronajatých ploch. S tím souvisí stávající změny ve výši plateb, jak za nájem plochy, tak i za služby. Byli a jsme ujišťováni, že rozsah zdravotní péče bude zachován na stávající úrovni. Jaká bude skutečnost, to ukáže čas. Jaký bude dopad celého tohoto kroku, (převzetí polikliniky do majetku města), to se projeví až po případném přesunu celého MÚ do budovy polikliniky. V každém případě to bude v těchto prvních letech značná a velmi riskantní zátěž pro rozpočet našeho města. Proto jsem také tento krok nepodpořil. Nájemcům a občanům přeji jen to, abych se v této prognóze hluboce mýlil. Děkuji za otevřené odpovědi. Jiří Humpolák Město plátcem DPH S účinností od vstoupil v platnost zákon č. 302/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty. Na základě tohoto zákona se město Stráž pod Ralskem stane od 1. dubna 2009 plátcem DPH. V současné době probíhá registrace na Finančním úřadu Česká Lípa. Iveta Večerníková, finanční odbor Možnost pronájmu prostor nejen pro rodinné oslavy Nově si lze pronajmout klubovnu Sboru dobrovolných hasičů v Mírové ulici. Klubovnu lze využít na pořádání nejen rodinných oslav a sešlostí, ale i k pracovním schůzkám a shromážděním. Skupinám zaměřujícím se na práci s dětmi a seniory je pronájem klubovny umožňován zdarma. K dispozici je až 40 míst k sezení a kompletní příslušenství k zajištění oslav (nádobí, sklenice, lednice). Cena za 1 hodinu pronájmu klubovny činí 100,- Kč. Více informací o volných termínech podá paní Hosová na tel. č Široké veřejnosti je umožněna možnost pronájmu studovny v budově městské knihovny. Za cenu 100 Kč je k dispozici místnost o max. 16 místech k sezení, flipchartová tabule a dle dohody další zařízení. Objednávky pronájmu lze řešit s pracovníkem městské knihovny a informačního centra na tel. č nebo mail Markéta Humpoláková, vedoucí organizační složky MěKIC Nové chodníky a rekonstrukce kaple V loňském roce město Stráž pod Ralskem zažádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova LEADER na úpravy chodníků v ulici Mimoňské a na rekonstrukci vnějšího pláště kaple svatého Jana Nepomuckého. Nyní máme potvrzeno, že žádosti byly úspěšné, a tak lze oba projekty zrealizovat. Bezbariérové úpravy nájezdů na chodníky v lokalitě ulice Mimoňské zjednoduší pohyb v těchto místech zejména osobám se sníženou schopností pohybu, mezi které patří senioři, matky s kočárky a osoby tělesně postižené. Rekonstrukce se také dočká kaple na zámeckém vrchu. Dotační peníze umožní osadit nové schody, do niky kaple vrátit sochu sv. Jana Nepomuckého a v neposlední řadě dát kapli nový kabát. Markéta Humpoláková z radnice Informace z OSMaRM Odbor správy majetku a rozvoje města Stráž pod Ralskem ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Stráž pod Ralskem zpracoval a dne podal 4 žádosti o dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. Jednalo se o dotace na tyto akce: Věž na sušení požárních hadic Dokončení objektu hasičské zbrojnice Pořízení zásahových obleků Svolávací systém Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stráž p. R. Výsledek o úspěšnosti podaných žádostí bude znám v průběhu měsíce května Odbor správy majetku a rozvoje města Stráž pod Ralskem zpracoval a dne podal 3 žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, z programu Podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití. Jednalo se o dotace na tyto akce: Veřejné osvětlení v ulici Krajní Chodníky v lokalitě ulic Krajní a Lesní Rekonstrukce tělocvičny Výsledek o úspěšnosti podaných žádostí o dotace bude znám v průběhu měsíců května června Lukáš Janků, vedoucí OSMaRM Výzva - prosba o pomoc Město Stráž pod Ralskem usiluje o navrácení pískovcových plastik, jejichž původní umístění bylo na území katastru Stráž pod Ralskem. Jedná se o sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Zikmunda, sv. Šebestiána a sv. Huberta, dále o Mariánský sloup a plastiku erbu, který byl umístěn na bráně statku pod zámkem. K navrácení plastik je třeba mimo jiné doložit určení jejich původního umístění ve Stráži pod Ralskem. Proto se touto cestou obracíme na ty z Vás, kteří by měli k dispozici dobové fotografie, ze kterých by bylo možné některou z výše uvedených plastik identifikovat, zda by byli ochotni poskytnout kopie, pro výše uvedený účel. Helena Bušová vedoucí odboru výstavby

4 varta Slovo starostky... dokončení ze str. 1 Nájemné nebylo zvýšeno, služby se podle skutečných nákladů průměrně zvýšily o 16 Kč na 1 m2. Informace o 300 % zvýšení nájemného jsou dezinformací. Největší rozdíl v platbě je Kč za měsíc při pronájmu 274,4 m2. Ti nájemníci, kteří chtěli některá čísla vysvětlit, přišli osobně na úřad, někteří telefonovali, někteří nás zastavovali na chodníku. Jsem přesvědčena, že odešli s informacemi, které je přesvědčily, že město nechce na nikom vydělávat, že jen potřebujeme, aby skutečné náklady související s provozem budovy uhradili ti, kteří budovu používají. Aby tyto náklady nehradili prostřednictvím Rozpočtu města občané. Z jednání vyplynuly obavy jakým správcem město bude Správu budovy pro město vykonává naše a.s. EC Stráž. Za dobu, kdy se město stalo majitelem budovy, bylo nainstalováno bezpečnostní zařízení, byla provedena kompletní výměna klíčů a počítáme s vymalováním v celém objektu. Nejdražší položkou je platba za EN. Prověřením plateb bylo zjištěno, že platíme velkou částku za jističe. Celou situaci jsme prověřili a zjistili jsme, že jističe jsou počítány pro provozy operačních sálů, a že není nutné jich mít tolik. V současné době platíme místo 30 tis. Kč za jističe polovičku. Z jednání s nájemníky ale vyplynuly problémy, jako je protékání záchodů, svícení na záchodech přes noc apod. To jsou chyby, které by se neměly stávat. Správce musí zajistit, aby nedocházelo k zbytečnému zvyšování nákladů. Chceme, aby naši nájemci byli pokojení! Protože, když budou spokojení nájemci, budou spokojeni všichni, kdo jejich služby využívají! Já vím, že je krize, že každé zdražení přidělává všem další vrásku na čele, ale město není výjimkou a musí se chovat stejně jako ostatní, musí hospodařit! O snižování ceny mohou rozhodnout zastupitelé. Ceny služeb budeme každoročně prověřovat a pronájem podle skutečných nákladů upravovat. Přesunutím městského úřadu do budovy polikliniky nejen zvýšíme počet lidí, kteří objekt navštíví, ale náklady na společné prostory budou rozpočítány podle m2 užívané plochy a současným nájemcům se zákonitě tato položka sníží. Pokud vyměníme okna a zateplíme, máme další úsporu, ale ta vyžaduje investici, na kterou teď bohužel nemáme. Mrzí mne, že se kolem nájemného na poliklinice strhla taková mela, informace letěla takovou rychlostí, že jsme ani nezaregistrovali, kdy se z ní stala dezinformace, která zbytečně vyvolává nespokojenost a v tomto případě jistě nepomůže problém vyřešit. Chci Vás ujistit, že město nechce snižovat množství a rozmanitost poskytovaných služeb a už vůbec ne zdravotnické služby, které nám může závidět leckteré město, ale můžeme počítat s tím, že zájem o některé služby klesne, protože krize se nevyhnula ani Stráži. KOMUNIKACE NA NOVINY Dostáváme řadu dotazů, kdy už začneme s opravou komunikace na Noviny Myslela jsem si, že už teď na jaře, ale. Začnu trochou historie. Havárii této komunikace řešíme od loňského roku. Když vyjedeme ze Stráže z hlavní křižovatky směrem na Noviny, jedeme po komunikaci kraje, poté města a na konci po části komunikace, která patří půlkou kraji a půlkou městu. Původně jsme zamýšleli provést opravu komunikace z dotací, na které si mohou sáhnout obce do 500 obyvatel. Možností byla dohoda s obcí Noviny, ale tu zastupitelé Novin nepodpořili. Když byl náš návrh zastupiteli Novin zamítnut, sjednali jsme schůzku s podnikateli v této oblasti a jednali jsme o možnosti spolufinancování, ale byl proveden hrubý odhad nákladů 8 mil. Kč a ukázalo se, že to je tak velká částka, že ani tento způsob zafinancování není možný. Na podzim jsme začali jednat o havarijním stavu komunikace s Krajským úřadem Libereckého kraje. V současné době máme 3 nabídky na opravu komunikace, nejnižší je za 12 mil. Kč a čekáme, jak se kraj k našemu požadavku postaví. Přiblížila jsem Vám alespoň tři okruhy problémů, které teď horlivě diskutujeme. Snažím se Vám poskytnout dostatek informací, aby dezinformace neovládla Vaši mysl. Máte jistě všichni dost svých problémů, nechceme Vám špatnými rozhodnutími nebo nečinností přidělávat další. Pokud nepatříte k těm, pro které jsou drby a jejich šíření koníčkem a chcete relevantní údaje, ptejte se kompetentních osob. Na závěr mi dovolte připomenout, že s radostí sleduji, jak roste náš PENNY market a taky školní hřiště. Obě stavby potřebujeme a budeme všichni společně používat. Přeji Vám všem v měsíci dubnu hodně krásných dní! Vaše starostka STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin z návštěvní knihy internetových stránek města Parkování :11 Jméno: iva Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdo rozhoduje o tom kde budou nalinkovaná místa k parkování. Před panelovým domem v mlýnské ulici je velké parkoviště, ale řidiči zde neumí parkovat, takže mnohokrát jsou mezery mezi vozy na třičtvrtě auta, takže zde zaparkovat nejde a když to takhle udělá 10 řidičů musí 8 jiných řidičů parkovat před popelnicemi a docela zde zavazí. Děkuji. Starostka :12 Dobrý den, Váš dotaz je aktuální. Se značením míst pro parkování jsme začali v loňském roce a chceme v tom pokračovat. Označení parkovacích míst není problém, ale způsobuje nám snížení počtu parkovacích míst a to proto, že musíme ohraničovat místa podle předpisů a norem. Když jsou k sobě lidi ohleduplní může na určitých místech, která nejsou ohraničena parkovat až o 1/4 aut více. Značením parkovacích míst tedy snižujeme počet parkovacích míst. Na druhou stranu zajišťujeme možnost bezpečného parkování a předcházíme tak problémům těch, kteří parkovat neumí nebo parkují bezohledně. Ve značení budeme letos pokračovat. Přijďte mezi nás Setkávání seniorů v klubovně hasičů, každých 14 dní, získává svůj okruh zájemců. Paní Anna Blažíčková dobře vystihla, co chybí ve Stráži, když přišla s nápadem pořádat tato setkání. Když se podaří získat k návštěvě i některou zajímavou strážskou osobnost, je o program postaráno. Na den 24. února se to nepodařilo, a tak jsme si jen povídali, za příjemného občerstvování se. A abychom se lépe poznali a dobrali se i nějakého porovnání, zodpověděl každý několik stejných otázek. Škoda, že bylo tento den nevlídné počasí a že nás přišlo jen 14. Možná by průzkum ukázal, že je tu více než 1 seniorka ze Slovenska a více než 2 z Moravy. Těžko by ale asi někdo překonal paní Emilii v počtu dětí, vnuků a pravnuků (celkem 27) nebo pana Pavla (s 16 dětmi a vnuky). Nejdále od Stráže žijící dítě (syn paní Ivany M.) je v Kanadě. Zjišťované záliby přítomných byly různé, ale oblíbené seriály jen dva: VKV (Velmi křehké vztahy) a Ordinace v růžové zahradě. A hádejte, kdo zvítězil jako nejoblíbenější zpěvák. No, ano, Karel Gott. Na příští schůzce se mohou senioři těšit na vystoupení žáků hudební školy s paní učitelkou M. Vítkovou. Ivana Bršlicová

5 varta NÁJEMNÉ NA POLIKLINICE Milé zákaznice zákazníci Kosmetiky Petra Dusilová! S politováním Vám všem musím oznámit, že z důvodu NEHORÁZNÉHO ZVÝŠENÍ,,NÁJMU v prostorách Polikliniky musím zvýšit ceny poskytovaných služeb. Proto se za tuto skutečnost všem minulým, nynějším a popřípadě i budoucím klientům velmi omlouvám. P.S. Při prvním návalu vzteku, po obdržení a přečtení nové nájemní smlouvy na pronajaté prostory v areálu Polikliniky jsem byla přesvědčená, že s podnikáním na Poliklinice končím a možná i celkově, nebyla jsem sama a někteří i skončili. Po druhém návalu, ale to už spíše z bezmoci, jsem usoudila, že život je krátký na to, abych po 15 letech boje v podnikání, a někteří možná vědí o čem mluvím, všechno vzdala až tak snadno. Mám svoji práci velmi ráda, snažím se poskytovat služby kvalitně a v příjemném prostředí (ani si nedokážete představit v jakém stavu dostanou nájemci pronajaté prostory za tak nehorázný nájem). Prostě snažím se o to, abych se zákaznici, která ke mně přijde na kosmetiku, masáže, líčení, nebo se jenom poradit a za službu zaplatí, mohla podívat do očí, abych druhý den, když ji potkám, mohla pozdravit a ne se studem přejít na druhou stranu chodníku. Bohužel, nebudu asi sama, kdo ty ceny bude muset zvýšit, aby se v podnikání udržel. Ano, už Vás slyším, ježíši, už zase další zdražení, vždyť už maj nahrabáno! No, kdo nepodnikal, neví! Dotkne se to nás všech, konečných spotřebitelů! Pánské, dámské kadeřnictví když neskončí např., sekáč, květinářství, cukrárna s dětským koutkem a internetem (podotýkám zadarmo), thajské masáže, optika,kosmetika ve 2.patře (laser), Česká pojišťovna atd. Tento problém se zvyšováním cen nájemného se netýká jen živnostníků a drobných podnikatelů, ale především lékařů, a tím i Vás, občanů Stráže po Ralskem. I lékaři se pozastavují nad výší nájemného, který se rovná nájemnému v centru Č. Lípy, Liberce a nebo Jablonce. Myslíte, že je tady něco udrží? Jak by se Vám líbilo dojíždět za obvodním lékařem nebo zubaři, kožní, oční, na internu, chirurgii, rentgen, rehabilitaci atd.? Ano, toto je představa zdejšího městského úřadu! Městský úřad zneužívá svého monopolního postavení, oni velmi dobře vědí, že jiné prostory k pronájmu zde nejsou. Takže se může taky stát, že část lékařů a živnostníků skončí, koho tam dá m.ú, vietnamské spoluobčany? No, musím Vám říct, že jsem celkem znechucená vedením města. V době celosvětové krize, kdy se všichni snaží snižovat náklady, a tím i snižovat ceny. Snaží se pomáhat i drobným podnikatelům, aby proboha nepropouštěli zaměstnance a nekončili, a tím nezvyšovali už tak vysokou nezaměstnanost. Co udělají naši představitelé města? Nic! Zastupitelům i paní starostce připadá zvýšení oprávněné, sama mi řekla, že služby poskytované na Poliklinice pro ni nejsou prioritou, když skončíme, vlastně se nic neděje, zaplatí se za energie méně. Tomu opravdu nerozumím! Když jsem dnes popoledni poslouchala politickou debatu mezi Kalouskem a Paroubkem, chtělo se mi z našeho m.ú zvracet. Mám dojem, že je to čím dál tím horší a horší. Zastupitelé, kteří chtěli něco změnit, odešli. Občané Vartu už ani nekupují, prý za tu samochválu i 5,- Kč je moc! Pravda, já ten úvodník taky nečtu! S pozdravem Petra Dusilová

6 od čtenářů Krátký stručný úvod: za poslední dva roky vzrostla platba za nájem a služby na naší poliklinice za necelých 100 m2 na více než 175 % z necelých na takřka Kč. Jistě, rostou ceny takřka všeho, a tak se zkrátka platí více i tady. Potud pochopitelné. Jenže ono to má svá nepochopitelná ALE. Mnohá. Například DPH když polikliniku vlastnil podnik Diamo, bylo v celkové platbě započítáno DPH. Když objekt převzal městský úřad, nebyla platba o DPH snížena, ačkoliv obce tehdy ze zákona plátcem této daně nebyly. Teď se jím staly a platba byla o DPH samozřejmě opět navýšena. Takže poněkud nelogicky máme vlastně v platbě DPH dvakrát. Jen taková drobnost, že? Například úklid samozřejmě, uklízet se musí. Pomiňme náklady na úklid, pomiňme, že ne všichni tuto službu vyžadují a to, že ve svých prostorách si všichni uklízejí sami nelze však pominout kvalitu této služby. Kdo bývá na poliklinice častěji, ví, co mám na mysli. Fakt, že někdo (majitel) nutí někoho (nájemce) platit nekvalitní službu, je protiprávní. Jen taková drobnost, že? Například struktura plateb nájem a poplatky za energie přesahují nepatrně pouhých 60 % celkové platby. Takřka 40 % tedy tvoří položky Opravy, Úklid a Správa. Neopravuje se takřka nic, uklízí se mizerně (jak řečeno výše), správu zajišťuje de facto jedna úřednice. Oněch 40 % tedy tvoří nesmyslné a hlavně zbytné náklady. V normální tržní soutěži by developer s takovou strukturou neobstál, nájemci se skřípěním zubů skousávají maximálně 20 %, běžných je 13 15%. Jen taková drobnost, že? Například ekonomický provoz objektu všichni, kdo se na poliklinice pohybují pravidelně, znají její protékající toalety, netěsnící a špinavá okna, chybějící funkční regulátory topení, mrtvou klimatizaci a jiné drobné i větší špatnosti, většinou lehce a levně odstranitelné. Upozorňuje se na ně opakovaně již léta, neděje se nic. Úspora při nápravě činí v součtu desetitisíce měsíčně. Jen taková drobnost, že? Například zabezpečovací systém v době čipů nesmyslně využívá ruční kódování a klíče, což je systém v tak rozlehlém a členitém objektu naprosto nevhodný. Čip a automatická registrace by investičně ani provozně dražší nebyly, agentuře by ubyly zbytečné poplachy neřkuli výjezdy a nájemníkům kupa starostí a nervů. Nehledě na to, že pár pracovitých důchodců a malý pult ve foyer by možná přišly levněji, splnily by i funkci informační (což zvolený zabezpečovací systém při nejlepší vůli opravdu neumí) a ještě by vzniklo pár pracovních míst. Jen taková drobnost, že? Například přístup k nájemcům ze strany majitele objektu nepoteče voda, nepůjde elektřina, nebude se topit v posledním roce, v souvislosti s různými pracemi, jev poměrně častý. Jistě i pochopitelný. V civilizovaném světě jsou však všichni zvyklí na to, že majitel objektu se nájemcům omluví, v horším případě sníží za dotčené období nájemné a v lepším nahradí všem i ušlý zisk. Nezažili jsme ani lepší, ani horší případy, ba dokonce ani tu omluvu. Budovami oběhne strohý papír k podpisu. Jen taková drobnost, že? Například vztah mezi městem a jeho podnikatel i v obecné rovině, když už ODS v předvolební kampani slibovala jejich podporu kantýna na poliklinice měla léta platby snížené na minimum. Jestli jako vděk za plnění potřebné služby nebo chybou v desetinné čárce, jak taky zaznělo, je úplně jedno, napravení toho nesmyslného stavu neboť i ostatní služby jsou jistě potřebné je jenom logické a správné. Přesto, řešit pouhým dodatkem k podpisu situaci, kdy se platby zvyšují skokem z měsíce na měsíc na více než 280 % (z na Kč) původní částky, je z hlediska vztahů mezi městem a podnikateli, z hlediska obyčejné slušnosti, přeci jen nehorázné. Ono je to vůbec nehorázné, i u ostatních, kde ono zvýšení představuje třeba Hledám práci nebo brigádu ve Stráži pod Ralskem a okolí Tel JEN TAKOVÉ DROBNOSTI oněch průměrných 20 %, jenže očekávat tu něco jako vstřícnost a v případě kantýny možná bože, ta odvaha postupné navyšování plateb, je zcela zbytečné. Vždyť úředníci a lékaři a všichni ostatní mohou chodit na obědy do nedaleké školní jídelny. Zmiňovat v těchto souvislostech fakt, že některá města v podpoře podnikatelů jdou tak daleko, že na přechodnou dobu je přece krize snižují podnikatelům poplatky až o 20 %, je zřejmě rovněž zbytečné. Vždyť to všechno jsou jen takové drobnosti, že? Podezřele mnoho drobností. Jejich součtem vychází principiálně jednoduchý závěr ať tak či onak, jsou důkazem nekompetentního a diletantského přístupu města a jeho představitelů i úředníků k jejich vlastní práci, k jeho vlastním podnikatelům i k jeho vlastním občanům. Nikoho tu očividně nezajímá, že nadcházející stav je v mnoha směrech likvidační, nikoho nezajímá, že někteří už odcházejí jinam nebo končí. Město bez služeb bude mrtvým městem. A tomu už se říká nadutost, arogance, ignorantství. Neschopnost. Město se samozřejmě má chovat tržně a zvyšování nájmu na první pohled takové chování může připomínat, ale snad jen žáčkovi z první třídy, který má ještě za to, že vyšší cena znamená vždy a bez výjimky vyšší výnos. Jenže ono to tak není. Příkladem tržního chování při správě budovy je snaha vlastníka tuto budovu zaplnit nájemci a vytvořit takové podmínky, aby zde tito nájemci mohli nabízet své služby ke spokojenosti občanů. Správa polikliniky ovšem nezadržitelně směřuje k opačnému cíli. Za Kč si můžete pronajmout přibližně stejné prostory na poliklinice, ale také třeba v Jablonci nad Nisou na pěší zóně. Něco někde není v pořádku. Nevěřím, že město vůbec má výnosovou analýzu objektu. Možností, jak polikliniku smysluplně zaplnit, je totiž nepočítaně. Ok, nejsem xenofobní, takže jsem si jist, že poliklinika přeměněná například ve vietnamskou tržnici může budovanému marketu docela slušně konkurovat a jistě přitáhne desítky nakupujících, kterým je fuk, že nakupují slušné padělky nebo neslušné originály. Je přece jen ta krize. Neumím si ale odpustit poznámku závěrem vývoj plateb za prostory a služby na poliklinice ukazuje, že jsou kalkulovány na pronajaté metry, nikoliv na metry celkové. Což je s odpuštěním do nebe volající pitomost. A skutečnost, že takřka polovina prostor v objektu je prázdná, nezavinili ti, kteří v té druhé polovině dnes (kupodivu stále ještě) poskytují v souhrnu i poměrně důležité služby. Řešením požadavku zastupitelstva, aby příjmy kryly náklady, nejsou rostoucí poplatky, ale snížení nákladů, konec plýtvání a plný dům. Cesty k tomu jsou v zásadě jen dvě: ta první je pomalejší zaplatit zastupitelům, radě a nejspíš všem představitelům města nějaké kursy marketingu a ekonomiky, aby byli schopni zvládat své úkoly a nerozhodovali nesmyslně. Časem se to jistě mohou naučit, otázka je, kolik toho času je k dispozici, první podnikatelé už z polikliniky odešli. Ta druhá je rychlejší, úspěšně byla v Čechách již několikrát použita. Pravda, naposled 23. května Říká se jí defenestrace Kdysi, hodně dávno, se vyprávěl vtip, jehož pointou tělo toho vtipu není v této souvislosti vůbec důležité byla věta Poslední zhasne. Posledního nájemce na poliklinice je mi líto, protože než zhasne, bude ta platba fakt palba. A k těm prvňáčkům skutečně existují ekonomické teorie, zřetelně dokazující, že zvyšování ceny zvyšuje výnos pouze po určitou mez té ceny. Pak je jakékoliv zvýšení kontraproduktivní, protože se buďto neplatí nebo více krade nebo jednoduše nespotřebovává. Tyhle obecně platné zákony se dnes již vyučují na středních školách. A také existují v podstatě primitivní pobídkové a motivační developerské systémy, které jsou vyzkoušené a efektivní. Na to ani jeden nemusí být nějak zběhlý v marketingu. Ale to všechno je taky jen taková drobnost Petr Karban

7 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z mimořádného 2. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 18. února 2009 Přítomni: dle presenční listiny 16 členů ZMě: Bc. Bradáčová Věra, Mgr. Hlinčíková Jarmila, Hodač Jaroslav, Ing. Horčík Eduard, Machytka Jaroslav, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Poncar Ladislav, Ing. Rychtařík Tomáš, Schreyer Jiří, Semotán Petr, Suchardová Brigita, Ing. Urbánková Jitka, Mgr. Vaněk Jiří, Müllerová Sylvie, Nevole Antonín, Votočková Danuška Omluveni: PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Ing. Křesťan Petr, Ing. Neznal Martin, Rychtařík Bohuslav, František Kolařík Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Jaroslav Hodač Návrhová komise: Petr Semotán, Jaroslav Machytka Prodej pozemků v k. ú. Stráž pod Ralskem CL-INVEST a.s. se sídlem v Praze 1. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru pozemků umístěných v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem prodeje pozemků pro stavbu marketu a parkoviště (p. p. č. 301/1, 307/4, 307/2, 307/1, 2157, 2156, 273/7 1750/3, 1890/2, 130/2, 1749/7, 1748/4 a dále st. p. č. 30/2, 30/1, 80, 81, 79, 77, 76, 75/1). Hlasování: pro: 16 Komentář: Jednání zastupitelstva bylo mimořádné a mělo na pořadu jednání pouze jeden bod zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě u autobusového nádraží, o které projevila zájem firma CL-INVEST. Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zveřejnění záměru za účelem výstavby marketu II a komerčního objektu s parkovišti dle vyvěšené studie. Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25. února 2009 Přítomni: dle presenční listiny 7 členů RMě Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Bc. Brigita Suchardová Ředitel příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města jmenuje s účinností od 2. března 2009 ředitelkou příspěvkové organizace PANDA SPORT paní Ing. Radku Arthoferovou. INFORMACE: Správa bytového fondu, stav bazénu Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 2. března 2009 Přítomni: dle pres. listiny 5 členů RMě Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, Ph. D. Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Bc. Brigita Suchardová Název nové ulice. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout o názvu nové místní komunikace na pozemku parc.č. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem v tomto znění: Podralská. Přidělení bytu v DPS ve Stráži p. R. RMě souhlasí s přidělením bytu č. 24 v domě s pečovatelskou službou paní V. Č. Účinnost nájemní smlouvy od Nabídka firmy GEOGALILEO Brno Poznávejme kraje České republiky. Rada města nesouhlasí s prezentací města Stráž pod Ralskem v připravovaném projektu Poznávejme kraje České republiky. Žádost o prominutí penále - G. K. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o prominutí penále Z. V. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Přidělení uvolněných bytů. 1) RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 45 v ulici Máchova č. p. 375 do kategorie B. 2) RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 14 v ulici Jižní č. p. 326 do kategorie B. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas. Rada města souhlasí s projektovou dokumentací stavby CL-Stráž pod Ralskem Dubnická, knn příp. 1 x OM na p.č. 100 na pozemku p.č. 1749/3 v k.ú. Stráž pod Ralskem a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro tuto stavbu na pozemku p.č. 1749/3 v k.ú. Stráž pod Ralskem za jednorázovou úhradu ve výši 1 500,- Kč se společností ČEZ Distribuce, a.s. Revokace usnesení R/49/2009 žádost o splátkový kalendář M. V. Rada města revokuje usnesení č. R/49/2009 Žádost o splátkový kalednář M. V. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,92 Kč s měsíční splátkou 1 500,-- Kč k předpisu běžného nájemného, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení dluhu K. Š. Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k uhrazení dluhu ve výši 4 911,72 Kč do Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. Žádost o splátkový kalendář F. Š. RMě doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,27 Kč s měsíční splátkou 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o snížení nájemného Výři. Rada města souhlasí se snížením ceny pronájmu za garáž u smlouvy č. 10/2007 s PS Výři na 1,- Kč za rok. Souhlas o provádění reklamy. RMě pověřuje starostku města podpisem souhlasu o provádění reklamy na základě uzavřené smlouvy o provádění reklamy 2008/157675/038/RMAR mezi Plzeňským Prazdrojem, a. s. a PO Panda sport ve Stráži p. R. Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

8 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 11. března 2009 Přítomni: dle presenční listiny 19 členů ZMě: Bc. Bradáčová Věra, Mgr. Hlinčíková Jarmila, Ing. Horčík Eduard, PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Kolařík František, Ing. Křesťan Petr, Machytka Jaroslav, Ing. Mužák Jiří, Ph. D., Müllerová Sylvie, Nevole Antonín, Ing. Neznal Martin, Poncar Ladislav, Rychtařík Bohuslav, Ing. Rychtařík Tomáš, Schreyer Jiří, Bc. Suchardová Brigita, Ing. Urbánková Jitka, Mgr. Vaněk Jiří, Votočková Danuška Omluveni: Hodač Jaroslav, Semotán Petr Ověřovatelé zápisu: Müllerová Sylvie, Bc. Suchardová Brigita Návrhová komise: Mgr. Hlinčíková Jarmila, Poncar Ladislav Prodej pozemků v k. ú. Stráž pod Ralskem - CL-INVEST a.s. se sídlem v Praze 1. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků umístěných v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem výstavby marketu, komerčního objektu a parkoviště p. p. č. 301/1 - část, 307/2, 307/1 - část, 2157, 2156, 273/7 část, 1750/3, 1890/2, 130/2, 1749/7 a dále st. p. č. 30/2 - část, 30/1, 80, 81, 79, 77, 76, 75/1 firmě a. s. CL-INVEST se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11. Prodej pozemků bude uskutečněn za cenu 70,-Kč/m2. Výměra pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Proti: p. Kolařík, PhDr. Mgr. Hromek Komentář: Jedná se o prodej pozemků za účelem výstavby marketu II a komerčního objektu dle schválené varianty, kterou si můžete prohlédnout na veřejné vývěsce. Kontrolní a finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy kontrolního výboru ze dne a a zápis finančního výboru ze dne Hlasování: Pro: 19 Komentář: Kontrolní výbor se zabýval kontrolou usnesení nejen Rady města, ale i Zastupitelstva města. Finanční výbor se zabýval hospodařením města a příspěvkových organizací za rok 2008 a doporučil zastupitelům vzít na vědomí plnění rozpočtu na rok 2008 (zisk skoro 834 tis.kč), dále doporučil zastupitelům schválit rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ a PO PANDA SPORT tak, jak doporučila Rada města (podrobněji viz usnesení Z/21/2009 a Z/22/2009). Finanční výbor se také zabýval stanovením závazného ukazatele na rok 2009 pro obě příspěvkové organizace (podrobněji viz usnesení Z/23/2009 a Z/24/2009. Plnění rozpočtu za rok Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu za rok Hlasování: Pro: 19 Komentář: Zastupitelé vzali na vědomí plnění rozpočtu za rok 2008 s hospodářským výsledkem zisk ,64 Kč. Město si zachovalo výši finančních úspor. Finanční rezerva přes 20 mil. Kč se nesnížila a do roku 2009 vstupujeme se stejnou částkou, přestože v roce 2008 jsme proinvestovali přes 20 mil. Kč. Na většinu akcí město získalo dotace, řadu oprav jsme byli schopni zajistit díky důslednému hospodaření. Žádost o projednání rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem za rok Zastupitelstvu města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku formou použití 260,95 Kč do fondu rezerv. Hlasování: Pro: 19 Komentář: Vykázaný HV je 260,95 Kč a je na návrh paní ředitelky přidělen do rezervního fondu. Rezervní fond slouží pro uplatnění hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace a používá se k dalšímu rozvoji, k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, k úhradě sankcí při porušení rozpočtové kázně, k úhradě ztrát za minulé období. Chtěla bych připomenout, že ZŠ a MŠ vrátila městu v 12/2008 nevyčerpanou část dotace ve výši 180 tis. Kč. Žádost o projednání rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace PANDA SPORT za rok Zastupitelstvu města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku formou použití ,78 Kč na krytí ztráty příspěvkové organizace PANDA SPORT za předchozí léta a ,00 Kč jako příděl do fondu odměn příspěvkové organizace PANDA SPORT. Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Mgr. Hlinčíková, Mgr. Vaněk, PhDr. Mgr. Hromek Komentář: PO PANDA SPORT v roce 2008 hospodařila se ziskem ,78 Kč. Bývalý ředitel navrhoval rozdělení HV takto: 500 tis. Kč do rezervního fondu, 167 tis. Kč do investičního fondu, 160 tis. Kč do fondu odměn. Rada města doporučila zastupitelům použít zisk na úhradu ztráty z minulých let, která činí k ztrátu ve výši 1.419,132,67 Kč. Na návrh ředitele přidělila ,- do fondu odměn. Stanovení závazného ukazatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Stráž pod Ralskem pro rok Zastupitelstvo města schvaluje závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Stráž pod Ralskem jako kritérium pro případné stanovení výše odměny řediteli příspěvkové organizace za rok Hlasování: Pro: 18 Zdržel se: Mgr. Hlinčíková Komentář: Každá příspěvková organizace má mít stanoveny závazné ukazatele. Jejich plnění je kritériem pro hodnocení příspěvkové organizace a také pro hodnocení ředitele, slouží k případnému projednávání odměn ředitele. Stanovení závazného ukazatele příspěvkové organizaci PANDA SPORT pro rok ZMě schvaluje závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci PANDA SPORT jako kritérium pro případné stanovení výše odměny řediteli příspěvkové organizace za rok Hlasování: Pro: 18 Zdržel se: Mgr. Hlinčíková Komentář: Viz předchozí komentář. Prodej movitého majetku. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem movitého majetku soustruh SN 55 B firmě FERMAT CZ s.r.o., Žitavského 496, Praha 5 Zbraslav za cenu ,- Kč. Prodej bude uskutečněn do ZMě souhlasí s prodejem movitého majetku lis CDM 80 firmě WRV spol. s r.o., Hamr na Jezeře 102, za cenu ,- Kč. Prodej bude uskutečněn do ZMě souhlasí s trvalým zveřejněním záměru prodeje movitého majetku - soustruh SV 150, pásová pila PP 300, jeřáb SOZ, vrtačka stolní V 20 A, zvedák a otočný sloupový jeřáb. Hlasování: Pro: 19 Komentář: Město prodává nepotřebný majetek. Jedná se o zařízení, která město získalo při bezúplatném převodu majetku s. p. DIAMO v průmyslové zóně. Prodej byl uskutečněn na základě zveřejnění záměru prodeje nejvyšší nabídce. Neprodaný majetek byl odsouhlasen k trvalému záměru prodeje, a je tedy možné ho koupit. Město uvedená zřízení nepotřebuje. Záměr prodeje nebytových prostor a pozemků. Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje st. p. č. 984 vč. na něm stojícího objektu, st. p.č. 985 vč. na něm stojícího objektu a pozemky p. p. č. 2135/5, 2135/60, 2135/61 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Hlasování: Pro: 14 Proti: p. Poncar, PhDr. Mgr. Hromek Zdržel se: p. Machytka, Mgr. Vaněk, pí Votočková Komentář: Zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem pozemků a budov fmě EM- GE s. r. o. Jednalo se o pozemky škvárového hřiště v Rusku, budovy bývalé tělocvičny a objektu vodárny tamtéž. Důvodem zamítnutí prodeje je záměr města tělocvičnu rekonstruovat (žádost o dotaci byla odeslána) a pozemky provozovat jako prostor pro volnočasové aktivity dětí a návštěvníků města. S návrhem na řešení nevyužívaného hřiště přišel SPOROP již v roce Žádost o projednání prodeje pozemku p. č. 1267/11. Zastupitelstvo města nesouhlasí s revokací usnesení Z/93/2007 ze dne Hlasování: Pro: 12 Proti: p. Machytka, p. Kolařík, pí Votočková, PhDr. Mgr. Hromek, Mgr. Vaněk, p. Poncar, Mgr. Hlinčíková Komentář: Opakovaně RMě i ZMě projednalo žádost o revokaci usnesení. Jedná se o pozemky, které jsou přilehlé zahrádkářské kolonii a byly prodány za 70,- Kč za metr. Jednalo se o pozemky, které byly majiteli zahrádky oploceny a zastavěny buňkou. Při zaměřování pozemků se již v minulosti zjistilo, že stavba je na pozemku města. Bylo zjištěno, že majetek města je oplocen a majitelům bylo nabídnuto několik variant řešení. Buňku a plot přesunout na vlastní pozemek nebo pozemek přikoupit (tato varianta obsahovala kromě nákupu pozemku (58 m) také geometrické vyměření a oddělení pozemku) nebo pronájem pozemku. Majitelé se rozhodli pozemek odkoupit. Cena 70,- Kč je standardní cenou při prodeji pozemků, navýšení ceny o náklady spojené s prodejem je také obvyklý postup města. Na návrh pana Machytky prodat pozemek za 40,- Kč došlo k hlasování, které neprošlo nadpoloviční většinou zastupitelů, proto návrh neprošel. Návrh na zamítnutí revokace schválilo 12 zastupitelů, 7 zastupitelů bylo proti. Pro zajímavost prodej byl uskutečněn usnesením Z/93/2007 a v té době na základě důvodové zprávy, která se v podstatě vůbec nezměnila, hlasovali o ceně 70,- Kč vč. nákladů spojených s prodejem všichni přítomní zastupitelé 18 zastupitelů. Žádost o splátkový kalendář společnosti WRV spol. s r. o. Zastupitelstvo města žádost zamítá. Hlasování: Pro: 15 Zdržel se: Ing. Neznal, pí Votočková, PhDr. Mgr. Hromek, Mgr. Vaněk Komentář: Žádost o splátkový kalendář společnosti WRW na ,06 Kč vč. penále byl zamítnut. Důvodem, který byl uveden v žádosti, byly akutní závazky z roku 2005 splátky úvěru, které musela firma hradit, a proto neměla na úhradu pro město. Navrhovaná částka splátky byla 20 tis. měsíčně, v případě možností i mimořádnými splátkami. Proč firma nepřišla jednat dřív? Proč nechala celou věc dojít až k vydání rozsudku soudem a k návrhu na exekuci? Proč firma raději platila splátky úvěru bankám než platby městu? Žádost o splátkový kalendář Š. H. Zastupitelstvo města žádost zamítá. Hlasování: Pro: 18 Zdržel se: p. Kolařík Komentář: Byla zamítnuta žádost o splátkový kalendář na částku ,91 Kč. Důvodem je neřešení problému, pan Š.H. je žalován na vyklizení bytu.

9 Žádost o splátkový kalendář J. J. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,86 Kč s měsíční splátkou 500,- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Hlasování: Pro: 19 Komentář: Žádost byla schválena a byl povolen splátkový kalendář. Jedná se o matku s 3 dětmi, která bydlí v bytě 1+1. Žádost o splátkový kalendář M. V. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,92 Kč s měsíční splátkou 1.500,- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Hlasování: Pro: 17 Zdržel se: pí Votočková, pí Müllerová Komentář: Žádost byla schválena, jedná se o rodinu s 3 dětmi, která se dostala opakovaně do tíživé finanční situace. První dluh byl splacen. Žádost o splátkový kalendář F. Š. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,27 Kč s měsíční splátkou 1 000,- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Hlasování: Pro: 18 Proti: pí Müllerová Komentář: Žádost byla schválena, jedná se o dluh, který je v současné době zažalován, ale nebylo možné provádět žádné srážky z důvodu nařízení několika exekucí. Žádost o splátkový kalendář J. K. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,90 Kč s měsíční splátkou 500,- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Hlasování: Pro: 18 Proti: pí Müllerová Komentář: Jedná se o první žádost na splácení dluhu. Žádost o prominutí penále M. Ť. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Hlasování: Pro: 17 Proti: pí Müllerová Zdržel se: p. Schreyer Komentář: Jedná se o prominutí penále. Dluh byl splátkovým kalendářem uhrazen. Zastupitelstvo města rozhodlo standardně. Pravidla odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, předsedů a členů výborů a komisí, matrikářek a oddávajících. Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1. března 2009 Pravidla odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, předsedů a členů výborů a komisí, matrikářek a oddávajících dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 19 z radnice Komentář: Byla změněna Pravidla s účinností od Změna se týkala pouze výše a podmínek pro vyplacení odměny na ošatné pro oddávající a matrikářky. Tyto odměny byly v minulosti vypláceny ze sociálního fondu úřadu. Poskytnutí peněžitého daru. Bc. Bradáčová se zdržuje projednání ve věci z důvodu střetu zájmu. Počet hlasujících členů Zastupitelstva města 18. Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení finanční daru starostce města dle návrhu za mimořádné aktivity ve prospěch obce nad rámec zákonných povinností člena zastupitelstva a souhlasí se započtením již vyplaceného finančního daru dle usnesení R/542/2008. Hlasování: Pro: 12 Proti: p. Machytka, p. Poncar, Mgr. Hlinčíková, Mgr. Vaněk, pí Votočková Zdržel se: PhDr. Mgr. Hromek Ing. Urbánková se zdržuje projednání ve věci z důvodu střetu zájmu. Počet hlasujících členů Zastupitelstva města 18. Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení finanční daru místostarostce města dle návrhu za mimořádné aktivity ve prospěch obce nad rámec zákonných povinností člena zastupitelstva a souhlasí se započtením již vyplaceného finančního daru dle usnesení R/542/2008. Hlasování: Pro: 12 Proti: Mgr. Hlinčíková, p. Machytka, p. Poncar, pí Votočková, Mgr. Vaněk Zdržel se: PhDr. Mgr. Hromek Komentář: Uvolněným zastupitelům byl schválen finanční dar, který byl doporučen Radou města ve výši 20 tis. Kč pro osobu. Název nové ulice. Zastupitelstvo města schvaluje název nové místní komunikace na parc. č. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem ve znění Luční. Hlasování: Pro: 18 Proti: Ing. Neznal Komentář: V lokalitě Fibichova vznikla v souvislosti s novou zástavbou nová ulice. INFORMACE - zrušení směnky Okružní LAG Podralsko získání finančních prostředků ze SZIF - pozvánka na vernisáž Komentář: Jedná se o vrácení směnky společenství domu Okružní , které splnilo své povinnosti vyplývající z rekonstrukce bytového domu. Město získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na opravu fasády kaple ( ,- Kč) a na úpravu chodníků v ul. Mimoňská bezbariérové nájezdy ( ,- Kč). Zastupitelé byli informováni o blížící se vernisáži dospěláků Základní umělecké školy ve Stráži pod Ralskem, která proběhne v Kulturním domě U Jezera. Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

10 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 18. března 2009 Přítomni: dle presenční listiny 7 členů RMě Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Jiří Schreyer Výpovědi z nájmů bytů. Rada města bere na vědomí informaci ohledně výpovědí z nájmů bytů z důvodu neužívání bytu. Žádost o splátkový kalendář V. K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 7 790,65 Kč s měsíční splátkou 1000,- Kč k předpisu běžného nájemného, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Žádost o splátkový kalendář R. M. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout. Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu z místní komunikace na p.č. 1750/1 v kat. území Stráž pod Ralskem pro nově navržený rodinný dům. Rada města souhlasí s provedením vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a zřízením sjezdu na místní komunikaci p.č. 1750/1 a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu z místní komunikace na p.č. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Smlouva o zřízení věcných břemen přípojky na vodovod a kanalizaci pro objekt hygienického zařízení na malé pláži Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen na stavby přípojek na vodovodní řad a kanalizační stoku pro objekt hygienického zařízení u areálu vodního lyžování na pozemcích p.č. 947/11 a 947/13 v kat. území k.ú. Stráž pod Ralskem. Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky na p.č. 22/1 v kat. území Stráž pod Ralskem v chovatelské kolonii Rada města souhlasí s vedením vodovodní přípojky přes pozemek p.č. 22/1 a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky na p. č. 22/1 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci ke stav. řízení Chodníky v lokalitě RD ulic Krajní a Máchova. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Lubomírem Hruškou projektování dopravních staveb, Uranová 2012, Česká Lípa na stavbu Chodníky v lokalitě RD ulic Krajní a Máchova. Žádost o povolení k prodeji před kulturním domem. Rada města souhlasí s prodejem balónků před kulturním domem ve Stráži pod Ralskem dne po skončení dětského představení od 11:30 hodin. Uvolněný byt č. 1 Hornická č. p Rada města Stráže pod Ralskem souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 1, Hornická č. p. 305 ve Stráži pod Ralskem paní R. F., která splnila podmínky výběrového řízenína odkoupení bytu a byla vybrána z došlých žádostí. Byt bude zároveň odprodán za cenu: ,- Kč. Nabídky na výrobu mobiliáře k projektu Městský cyklookruh. RMě souhlasí se zadáním zakázky na výrobu mobiliáře k projektu Městský cyklookruh panu Luďkovi Vlčkovi, Ve Stráni 629/I, , Mimoň - Mimoň I, IČ: Smlouva o vzájemné spolupráci s KČT. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci s Klubem Českých turistů. Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu. RMě stanovuje s platností od do celkový počet zaměstnanců města zařazených v Mě.Ú. Stráž p. R. na 50, s ohledem na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v oddělení technické správy města. Tisk zpravodaje VARTA. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na tisk zpravodaje Varta s tiskárnou IRBIS Liberec. Stanovení měsíčního platu ředitelce příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města stanovuje podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od měsíční plat Ing. Radce Arthoferové ředitelce příspěvkové organizace PANDA SPORT dle předloženého návrhu. Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne Smlouva o vzájemné spolupráci při poskytování služeb. Rada města schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při poskytování služeb s regionálním sdružením Euroregion Nisa, tř. 1. máje 858/26, Liberec na zpracování Studie ekonomického zhodnocení projektu typu B na projekt Cyklostezka Ploučnice v úseku Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře. Žádost o splátkový kalendář Z. P. Rada města žádost zamítá. Žádost o prominutí penále A. M. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 50 % aktuálního zůstatku ke dni zaplacení základního dluhu. Žádost o revokaci usnesení č. Z/7/2009 ze dne RMě nedoporučuje ZMě revokovat usnesení ZMě ze dne č. Z/7/2009. Žádost o pronájem nebytových prostor st. p. č. 470 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory čp. 135 na st. p. č. 470 s firmou S 6 s. r. o. s podmínkou provozování restauračního zařízení. Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p Rada města souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži pod Ralskem, místnost č. 232 za účelem zřízení prodejny oční optiky pro s. r. o. optixervis, se sídlem Kaplická 856/49, Praha 4. Povolení zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou na komunikaci p.č. 1351/17 v k. ú. Stráž pod Ralskem, za předpokladu získání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, které vydá příslušný silniční správní úřad odbor výstavby ve Stráži pod Ralskem. Žádost o změnu v předmětu pronájmu. Rada města nesouhlasí se změnou v předmětu pronájmu (garáže) u stávajících nájemních smluv týkajících se pronájmu nebytových prostor v č. p. 164 pro firmy Tomáš Špetla a JUWA-M s. r. o., obě se sídlem ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 164 (garáže). Uzavření smlouvy o daňovém poradenství. Rada města souhlasí uzavřít smlouvu o daňovém poradenství se společností O-CONSULT s. r. o., IČ: , Baarova 48/4, Liberec. Žádost o finanční příspěvek. RMě souhlasí s propagací města Stráž p. R. a schvaluje finanční příspěvek panu D. C. ve výši 6.000,- Kč na nákup nové monoploutve. Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje finanční příspěvek Farní charitě v České lípě ve výši 5.000,- Kč na částečnou úhradu energií spojených s provozem domu Jonáš. Přidělení uvolněných bytů. 1) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+KK č. bytu 13 v ulici Jižní č. p. 326 do kategorie B. bytu velikosti 2+1 č. bytu 6 v ulici Hornická č. p. 324 do kategorie B. 2) Rada města bere na vědomí uvolnění integračního bytu. Ukončení pronájmu nebytových prostor v č. p ) Rada města nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 40/2008 o pronájmu nebytových prostor v č. p. 164 dohodou ke dni ) Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 40/2008 o pronájmu nebytových prostor v č. p. 164 s výpovědní lhůtou 3 měsíců tj. ke dni s tím, že bude po dobu výpovědní doby zachována původní výše nájemného. 3) Rada města souhlasí se zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 164 polikliniky (prostory kantýny) na dobu 15 dnů. Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje finanční příspěvek organizaci Roska Česká Lípa ve výši 1.000,- Kč na ozdravný rekondiční pobyt pro postižené osoby nemocí RS. Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje finanční příspěvek Českému svazu včelařů, o.s. Základní organizace Mimoň ve výši 1.000,- Kč na nákup zařízení pro léčení včelstev a nákup léčiv. INFORMACE: možnost nákupu komunálního vysavače na úklid psích exkrementů * smlouva se společností PROMOVEO * žádost pana Z. L. * provedená kontrola Finančního úřadu Česká Lípa * jednání s Povodím Ohře Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

11 inzerce DOMO STYL, s.r.o. Sedláčkova 3040 Dubice Bývalý objekt prádelen a čistíren Česká Lípa TF: Po-Pá 8,30-12, So 9-12 DŮM NÁBYTKU A KOBERCŮ na ploše 630 m2 MEGASLEVY: kancelářská křesla Senátor a President POUZE U NÁS - ROLETY NA MÍRU (NA PLASTOVÁ OKNA - BEZ VRTÁNÍ) žaluzie, záclonové tyče, velké slevy kusových koberců BRENO kuchyňské linky, např. 150cm za 5.985,- Kč!!! levný skandinávský nábytek IDEA z masivu i lamina, sedací soupravy židle a stoly TON * přes 50 typů psacích stolů * sedací soupravy, válendy rustikální nábytek * zdravotní matrace na míru CENOVÝ HIT - POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - nejnižší ceny Ložnice bílá nebo tmavá: 2 DV skříň bílá 1.299,-Kč * noční stolek 599,-Kč prádelník 599,-Kč * jednolůžko bílé 1.199,-Kč výsuvná postel 699,-Kč * dvoulůžko bílé 2.999,-Kč

12 z radnice Přehled obdržených dotací v roce 2008 Poskytovatel dotace Předmět dotace Částka dotace Spoluúčast města EAGGF program Leader ČR ze státního rozpočtu Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj Ministerstvo financí Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra SUZ Obce Úřad práce a EU celkem Ozvučení Kina Výkon státní správy Přestavba dýchacích přístrojů pro hasiče Nákup zásahových obleků pro hasiče Park v ulici Jezerní - II. a III. etapa Gablerův dům - studie proveditelnosti Veletrh Educa 2009 (postoupeno ZŠ) Dostavba hasičské zbrojnice Konání voleb 2008 Projekt Veřejný informační systém knihoven 3 Projekt Knihovna 21. století Dostavba střechy na Zámku Oprava sochy sv. Valentina na náměstí Nové vstupní dveře u kaple na zámeckém vrchu Akceschopnost a školení hasičů Pobyt azylantů na území města Azylový dům na území města Školné, působnost, hasiči Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 013,00 Kč ,00 Kč ,98 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,58 Kč 0,00 Kč nepovinná ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč nepovinná ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč nepovinná nepovinná nepovinná nepovinná nepovinná ,00 Kč Počátkem března se stala obětí podvodníků 82 letá žena z České Lípy, která se mylně domnívala, že pomáhá lidem v nouzi. V pondělí 2. března kolem 16. hodiny 82 letá žena venčila svého psa poblíž křižovatky ulic Antonína Sovy a Na Nivách v České Lípě. V té době se setkala s profesionálními podvodníky, kteří ji podle osvědčeného a již zaběhnutého scénáře zavlekli do fiktivního problému, který jim měla pomoci vyřešit. Posádka blíže nespecifikovaného osobního vozidla u staré paní účelově zastavila a zeptala se jí na cestu do místní nemocnice. Paní se snažila cestu co nejlépe popsat, ale řidiči a jeho spolujezdkyni pořád něco nebylo jasné a oba prosili o to, aby paní nasedla do jejich vozidla a cestu jim raději ukázala. Ve vozidle si pak paní vyslechla lživou historku o tom, že tito dva lidé byli účastníky dopravní nehody, při které se těžce zranil jejich kamarád. Podle nich měl právě ležet v českolipské nemocnici ve velmi kritickém stavu. Havarovat měli kamionem a předstírali nejen obavy o život zraněného kamaráda, ale také problémy s odtahovou službou, která po nich měla chtít zaplatit za odtah kamionu vysokou částku. Oni u sebe měli údajně jen americké dolary, které bylo podle nich těžké proměnit za čes- POLICISTÉ VARUJÍ SENIORY kou měnu a tak babičku během jízdy požádali o půjčku nejprve 16 a potom dokonce 35 tisíc korun. Stará paní se nechala srdcervoucím příběhem snadno zmanipulovat a peněžní pomoc jim přislíbila. Z toho důvodu zamířili k ní domů, aby si mohla vyzvednout své peníze. Paní měla doma "jen" 20 tisíc korun, které ráda dvěma neštastným lidem poskytla. Hrané divadýlko bylo propracované do detailu, během jízdy řidiči osobního vozu několikrát zazvonil telefon a z následného rozhovoru si paní vyslechla informace o tom, jak se zraněnému příteli v nemocnici přitížilo a jak zlí zaměstnanci odtahové služby naléhají na vyplacení peněz za odtah kamionu. Paní podvodné dvojici předala svých 20 tisíc korun a za to získala příslib, že jí peníze do dvou hodin vrátí. Jako záruku v jejím bytě podvodníci zanechali dámskou kabelku, ve které údajně zůstaly uložené blíže nespecifikované cennosti vysoké hodnoty, které podvodníci před stařenkou okázale zamkli jakýmsi zámečkem na kabelce. Tu si pak měli vyzvednout při vrácení zapůjčených 20 tisíc korun. Paní se po vydání peněz ale nikoho z povedené dvojice nedočkala. Teprve ve večerních hodinách pochopila, že naletěla podvodníkům a vyrozuměla policisty. Případ si okamžitě převzala služba kriminální policie a vyšetřování územního pracoviště Česká Lípa, která má od svých kolegů z jiných okresů na severu Čech o tomto podvodném jednání své signály. Tyto podvodníky babička popsala jako muže ve stáří mezi 30 až 35 lety, tmavých, krátkých vlasů, středně silné postavy, hovořícího slovensky. Jeho společnice byla žena ve věku kolem 30 let, plnoštíhlé postavy s tmavými, středně dlouhými vlasy a mluvila čistou slovenštinou. Kriminalisté říkají, že v tomto případě popis pachatelů není podstatný, neboť se touto podvodnou trestnou činností na seniorech obohacuje již poměrně početná skupina pachatelů ze Slovenska a severní Moravy. Tyto případy se v celé republice již počítají na desítky. Policisté touto cestou varují všechny seniory, aby na ulici nenavazovali komunikaci s neznámými osobami, které od nich žádají peníze. Podvodníky žadonící o finanční prostředky je třeba zdvořile, ale důrazně odmítnout. Jakmile to okolnosti dovolí, ohlašte svou zkušenost s obtěžováním tohoto druhu na linku 158. Policisté si totožnost takovýchto podezřelých osob rádi ověří. por. Bc. Ivana Baláková

13 host varty Michaela Urbánková - Dobrovolnicí na lyžařském mistrovství světa Významnou roli na nedávno proběhnuvším MS v klasickém lyžování hráli dobrovolníci. Jednou z nich byla i dvacetiletá studentka francouzštiny Michala Urbánková ze Stráže pod Ralskem. komunikaci mezi závodní kanceláří, závodníky a trenéry. Týmům jsme byli k dispozici 24 hodin denně, ve sportovních areálech i na vysokoškolských kolejích, kde byli sportovci ubytováni. Byli dobrovolníci opravdu dobrovolníci, nebo dostávali nějakou odměnu? Dobrovolníci zde byli opravdu dobrovolně. Mimo oblečení jsme měli zajištěno jídlo a pití po celý den a ubytování. Předpokládám, že i ostatní tu byli hlavně kvůli zájmu o lyžování a chtěli pomoci organizačnímu výboru. Účastnila ses nějakých doprovodných akcí? Zúčastnila jsem se například koncertu skupiny Elán, na který jsme měli volný vstup a ceremoniálů na náměstí Dr. E. Beneše. Michala (vlevo) s Petrou Majdič Jak ses k práci dobrovolnice dostala? K práci na MS jsem se dostala asi před 3 lety, kdy jsem odpověděla na výzvu organizačního výboru. Od té doby jsme museli projít každoročním školením a museli jsme se zúčastnit závodů Světových pohárů v Liberci. Přihlásila jsem se, protože jsem chtěla být u tak velké, světově významné akce. Co konkrétního jsi měla na starost? Jaká byla tvoje pracovní náplň a pracovní doba? Pracovala jsem v sekci attaché-doprovod týmů. Měla jsem na starosti týmy běžkařů z Francie a Slovinska. Naší pracovní náplní bylo pomáhat týmům s problémy spojenými například s ubytováním, akreditací, dopravou, zajišťování kulturních akcí a podobně. Každodenně jsme pomáhali přímo v běžeckém areálu ve Vesci, Týmům jsme nosili startovní a výsledkové listiny nebo startovní čísla. Zprostředkovávali jsme Zbýval ti čas na fandění? Pracovali jsme během tréninků, před závody a po závodech, v době závodu byl celý tým u tratí, takže i my jsme měli čas fandit a povzbuzovat sportovce:-) Koho z reprezentantů jsi viděla? Vzhledem k tomu,že jsem se každodenně pohybovala mezi sportovci v běžeckém areálu ve Vesci, viděla jsem všechny české i zahraniční reprezentanty. Kdo ti z nich byl nejsympatičtější? Z českých reprezentantů asi Lukáš Bauer, který s námi ochotně pózoval před objektivy. Ze zahraničních sportovců byla nejsympatičtější Petra Majdič ze Slovinska a její tým. Byli velmi přátelští. Sympatičtí byli třeba i Finové, kteří byli ochotni ukázat nám své medaile, Francouzi, kteří se neustále ptali, jestli nám něco nechybí. Ale oni téměř všichni sportovci byli stále usměvaví a ochotní. Jak na tebe působila organizace celé akce? V prostředí, ve kterém jsem pracovala já, bylo vše perfektní, nebyly zde žádné problémy. foto: Jiří Synek S Lukášem Bauerem Dovedeš si představit, jak by MS vypadalo při nedostatku sněhu? Tuto situaci jsme zažili loni během světového poháru, kdy byl ve Vesci dovezený sníh pouze na tratích. I kdyby letos sníh nebyl, závody proběhnou. K lyžování patří zima a sníh a to se povedlo. Jaká byla atmosféra na závodech? Atmosféra na závodech byla vždy výborná, protože lidé přišli fandit nejen Čechům. Pro mě nejlepšími fanoušky byli Norové, kteří stanovali přímo ve Vesci u tratě a celou dobu se skvěle bavili. A tvůj největší zážitek? K nezapomenutelným zážitkům patří například reprezentant z Keni, který mi připomínal film Kokosy na sněhu:-) Petr Pražák Mistrovství světa se zúčastnil i další strážák - fotograf Jiří Synek. Do svého týmu si ho vybrala agentura GetPhoto, a tak se zařadil po bok 150 nejlepších sportovních fotografů světa. Jak jsi vnímal MS z pohledu fotografa? Myslím, že to byla nejvýznamnější sportovní akce, kterou jsme v České republice měli možnost zhlédnout. Dá se namítnout, že třeba MS v hokeji je taky velká událost. Ale zúčastní se jej sportovci 61 zemí světa? Z pohledu sportovních příběhů, osobních vítězství i proher a krásných bitev ve stopě i na můstcích, určitě jedinečná událost. A co se týče dobrovolníků, pořadatelů, šlapalo vše jak dobře namazaný stroj. Fotil jsem pro agenturu Getphoto. Byli jsme v ní celkem čtyři fotografové, za celé MS jsme nafotili přes snímků, z toho já zhruba skromných záběrů. Denně jsem fotil i 12hodin, v těžkých podmínkách, kdy sněžilo, či pršelo pořádně dostávala zabrat nejen technika. Naše fotografie se každodenně objevovaly v oficiálním reportu mistrovství, denících, fotili jsme i pro mezinárodní lyžařskou federaci FIS. Dokumentovali jsme pro ně veškeré dění nejen závody a slavnostní vyhlašování, ale i všechny doprovodné akce koncerty, tiskové konference... Fotil jsem třeba příjezd VIP hostů: Ivanu Trumpovou, či norského prince. Toho jsem si pro jeho civilní vzhled spletl s norským servismanem a chtěl se ho zeptat, jakou mázu zvolili z omylu mě vyvedla až ochranka :-) Více: a

14 tip na výlet V rámci pravidelné rotace světových stran jak si jistě pozorný čtenář všiml nasměrujeme dnešní Tip na výlet severovýchodně od Stráže. Skalní útvar Popova skála (Pop s rock:-) leží na Popova skála východním okraji Lužických hor a vypíná se do výše 565 metrů. Ačkoli z dáli moc vidět není, vyčnívá nad okolní kopce a umožňuje krásný panoramatický výhled do blízka i dáli (Ještědský hřeben, Lužické hory, Hrádek nad Nisou, Německo, Polsko...). Výchozím bodem nám bude osada Polesí nacházející se kousek nad Rynolticemi (jste-li línější povahy, můžete autem vyjet až na Horní sedlo a vyrazit odtamtud). Z Polesí nás povede na Popovu skálu zelená turistická značka, prakticky stále se vinoucí do kopce (v případě líné varianty se dostaneme z Horního sedla po značce červené, po které půjdeme tak dlouho, až narazíme na zelenou mířící k Popově skále). Pro tento výlet platí více než jindy, že cesta může být cíl. Turistické trasy se v této lokalitě křižují jedna přes druhou, jelikož zajímavého je zde k vidění nadmíru. Ve zkratce bych popsal jednu z možných tras, která nás provede nejkrásnějšími místy této oblasti: Z Polesí se vydáme po zelené až k Pekařově kříži, kde odbočíme doleva po modré k Tobiášově borovici. Tam opět změníme barvu a spustíme se dolů vpravo po červené krásným Krásným dolem. Dole v dole to stočíme doleva opět na zelenou, která nás dovede až k Popově skále. Po pokochání se půjdeme opět po zelené tentokrát ale na druhou stranu, směrem k Dolnímu sedlu. Ve vesnici odbočíme doprava na modrou a vystoupáme opět do Krásného dolu. Zde se dáme na červenou a dojdeme, podél horolezci oblíbených Vraních skal, až do Horního sedla. Tam zvolíme zelenou, Vraní skály obejdeme z druhé strany, až se objevíme zpět na červené v Krásném dole. Chvíli půjdeme v protisměru a na křížení cest zatočíme doleva na modrou, jež nás dovede opět k Pekařově kříži. Od kříže to je do Polesí coby kamenem dohodil. Celková délka okruhu činí cca 18km, přímá cesta po zelené pak zhruba polovinu. Petr Pražák MALEVIL Bike Orienteering MALEVIL child's race (závod pro děti do 14 let) MALEVIL hill sprint (bike sprint do vrchu) Bike TRIAL show RETRO MALEVIL CUP AUSTRALSKÁ BESEDA INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP 2009

15 sport 10. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA FEJFARA V sobotu 28. února proběhl ve sportovní hale ve Stráži pod Ralskem tradiční celodenní volejbalový turnaj družstev neregistrovaných hráčů, který se již desátým rokem hraje jako memoriál Josefa Fejfara. Turnaj probíhal pod záštitou městského úřadu a odborů s.p. DIAMO. Podle startovních podmínek byly v každém přihlášeném družstvu minimálně 2 hrající ženy. Turnaje se zúčastnilo pět družstev. Družstvo z České Lípy, mládež z oddílu Výři, družstvo Stráž I (Honzíci), družstvo z Osečné a družstvo Stráž II (Dědoušci). Herní systém byl zvolen stejně jako v uplynulých letech. Hrál každý s každým, celkem se odehrálo 10 utkání (20 setů). Pro stanovení pořadí byl rozhodujícím kriteriem počet vyhraných setů. Suverénně vyhrál tým Osečné. Rozdíly ostatních družstev byly minimální. Na druhém místě se umístila Stráž I (Honzíci), na třetím místě Česká Lípa, na čtvrtém Stráž II (Dědoušci) a na pátém místě oddíl Výrů, kteří velmi statečně bojovali. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře, všichni si dobře zahráli a těší se na další ročník. KALENDÁŘ AKCÍ Stráž pod Ralskem DUBEN 2009 Termín akce 3. duben od 18:30 hod NOC S ANDERSENEM Lampionový průvod u příležitosti noci s Andersenem. Pořádá městská knihovna a Cvičení rodičů s dětmi. Pohádková stanoviště a na závěr sladká odměna pro všechny. Startujeme v hod od městské knihovny. 4. duben od 17 hod VELIKONOČNÍ DÍLNA PO PANDA SPORT Tradiční velikonoční dílna. Přijďte si vyrobit vlastní velikonoční dekoraci a ochutnat krajové specialitky , p. Balvínová 6. duben VERNISÁŽ ZUŠ Vernisáž výstavy obrazů a děl dospělých studentů ZUŠ. Ve vestibulu kina, KD U Jezera. Monika Struppová Florbalový turnaj dospělých O POHÁR MĚSTA STRÁŽE Dne se uskutečnil v místní hale SUOMI florbalový turnaj dospělých. Za účasti 5 týmů se hrálo systémem každý s každým. Výsledky turnaje: FBC Berani - VS ČR 6-0, FBC Osečná 4-1, FBC Jílové 4-3, SPV Mimoň 4-1 FBC Osečná - VS ČR 6-0, FBC Jílové 2-3, SPV Mimoň 3-2 FBC Jílové - VS ČR 4-2, SPV Mimoň 2-3 SPV Mimoň - VS ČR 4-2 Pořadí turnaje: 1. FBC Berani 2. FBC Osečná 3. FBC Jílové 4. SPV Mimoň 5. VS ČR b. 4b. 4b. 4b. 0b. Nejlepším gólmanem se stal Petr Skalický z FBC Berani. Děkujeme za kvalitní sportovní výkony. Zvláštní poděkování patří také městu Stráži pod Ralskem za finanční podporu. FBC BERANI Pořadatel, kontakt Název akce Informační centrum p. Humpoláková Základní umělecká škola p. Bečvářová duben STRÁŽSKÉ KONTRASTY ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem Výstava fotografií ve vestibulu školy u příležitosti Dne země. Pořádá ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem , p. Hlinčíková 21. duben PŘEBOR STŘEDNÍCH ŠKOL V ŠACHU Pořádá PO PANDA SPORT a TJ UD Hamr. 22. duben od 17 hod PODVEČER PRO SENIORY Informační centrum Podvečer s hudbou a tancem pro seniory. Hraje kapela Vráti Bretšnajdra. Drobné občerstvení zajištěno. Místo konání: malý sál KD U Jezera. p. Humpoláková 29. duben od 17 hod TÉMATICKÉ TVŮRČÍ DÍLNY pro dospělé celoroční akce pro všechny šikovné i nešikovné ručičky. V městské knihovně máte každý měsíc možnost vytvořit si vlastní dílo z připravených materiálů a pomůcek. NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT! Omezený počet účastníků. Informační centrum , p. Humpoláková 30. duben PÁLENÍ ČARODĚJNIC Každoroční akce pořádaná SDH Stráž pod Ralskem. Tradičně se uskuteční na zámeckém vrchu. Čas začátku akce bude upřesněn. SDH Stráž pod Ralskem p. Kučírek duben ADAVE CUP Další ročník tenisových turnajů. Volfová Věrka , p. Volfová PO PANDA SPORT , p. Balvínová VE STRÁŽI HOSTOVAL JOSEF DVOŘÁK Mezi povedené kulturní akce můžeme zařadit divadelní vystoupení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka dne v Kulturním domě U Jezera. Na hru S Pydlou v zádech se přišlo podívat 209 diváků. Josef Dvořák svým svérázným humorem bavil obecenstvo a zasloužil si na konci vystou- pení veliký potlesk. Vystoupení divadla bylo z části uhrazeno dotací Grantového fondu na sport a kulturu, který byl zřízen městem Stráž pod Ralskem. Za Panda Sport Renata Balvínová

16 kultura KINO - program na duben nformace na tel.: , http: PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND vstupné 79+1, 115 minut, ml. přístupný Nová hvězdně obsazená komedie Marie Poledňákové... TIPY NA KONCERTY WOHNOUT FERNET STOCK 8000 TOUR, Lidové sady, Liberec COUNTRY BÁL S TOMÁŠEM LINKOU, KD Crystal, Č. Lípa ONDŘEJ PIVEC a ORGANIC QUARTET Nejvýraznější mladý český jazzový varhaník. Držitel Anděla v kategorii Jazz a Blues za rok 2006, KD Crystal, Č. Lípa EVA URBANOVÁ, turné první dámy české operní scény Navrátilův sál, Nový Bor, TY SYČÁCI, klubprogres.cz, Česká Lípa vstupné 64+1, 94 minuty, česká verze, ml. příst HORKÝŽE SLÍŽE, Lidové sady, Liberec CRYSTAL SOUL NIGHT, večer věnovaný Rhytm and Blues, Soulu, Hip Hopu, Jazzu, Funku a Beatboxu. Živý koncert: NAVIGATORS, Red Hot Chili Peppers Revival, KD Crystal, Česká Lípa DIVADLO vstupné 69+1, 128 minut, titulky, 12+ Jiráskovo divadlo Česká Lípa, LEV V ZIMĚ, drama z počátku 12. století Hrají: H. Maciuchová, R. Brzobohatý, E. Čekan. V. Hájek... Divadlo Radka Brzobohatého vstupné 69+1, 99 minut, česká verze Walt Disney Pictures uvádí rodinnou fantasy komedii PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM, dramatizace slavného románu K. Keseyho. V hl. roli Filip Blažek, dále hrají: Vladimír Senič, Kateřina Fixová, Debora Štolbová... Divadlo A. Dvořáka Příbram Vodní hrad Lipý, Česká Lípa VELKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK a PAŠIJOVÉ HRY Tradiční akce pro celou rodinu, Po celý den zajímavý program a bohaté občerstvení hod. - Pašijové hry vstupné 69+1, 92 minuty, titulky, 15+ vstupné 79+1, 100 minut, titulky, 18+ Erotické drama... vstupné 79+1, 110 min., titulky, ml. příst. vstupné 69+1, 119 minut, titulky, 15+ Leonardo DiCaprio a Kate Winslet v dramatu Sama Mendese... Životní jubilea - Adamcová Věra Balvín Ladislav Baťka Zdeněk Blahůšková Jiřina Bludský Josef Dostálová Květa Hosová Jiřina Janatková Jana Krejčová Hana Krenický Vladimír Křenčilová Jaroslava Křížková Vlasta Lhoták Zdeněk Matoušková Jarmila Mittniková Mária Nádeníček Karel Navrátil Karel Pešl Josef Petráš Jiří Procházková Mariana Škváro Milan Štefl Antonín Urbánková Jiřina Vnoučková Marie Weinpold Antonín Žížala Josef Blahopřejeme vstupné 69+1, 103 minuty, česká verze Walt Disney Pictures uvádí nový animovaný film pro děti... Připravujeme na květen: Růžový panter 2, Normal, El paso, Pochyby, sedm životů a další....

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne 24.2.2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město Rada města: Souhrn výsledků 25. schůze rady města konané dne 7. 9. 2015 a) bere na vědomí 1. zprávu komise dopravní 2. zprávu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2012 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2012 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2012 ze dne 13. 6. 2012 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Josef Tuček, Ing. Iveta Urválková, Mgr. Tomáš Zemánek, Iva Blažková Omluven:

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více